PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku studiów EA_SS/SN_2012_2015 Autorzy programu: dr Ryszard Piotrowski przewodniczący zespołu prof. zw. dr Sylwester Matczak dr hab. Joanna Kaczmarska-Bieżyńska dr hab. Bernard Mendlik dr Beata Kamińska mgr Eligiusz Kawa Data opracowania: r.

2 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1.1. Podstawowe informacje Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Liczba semestrów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa studia pierwszego stopnia praktyczny stacjonarne (SS) i niestacjonarne (SN) sześć licencjat 1. Obszar sztuki 2. Obszar nauk humanistycznych (tylko wybrane efekty) 1. Dziedzina sztuk muzycznych, 2. Dziedzina nauk humanistycznych 1. Dyrygentura, instrumentalistyka, kompozycja i teoria muzyki, rytmika i taniec, wokalistyka 2. Historia sztuki, kulturoznawstwo, nauki o sztuce 1.2. Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w KRK efekty kształcenia. Studia pierwszego stopnia będą prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie będzie trwało trzy lata 6 semestrów. Efektem końcowym studiów będzie napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu zawodowego i dyplomowego upoważniającego do otrzymania tytułu licencjata o specjalności: Edukacja szkolna i prowadzenie zespołów muzycznych lub Animacja kultury. Zakres treści kształcenia ogólnego, podstawowego (w tym przygotowania psychologicznopedagogicznego i przygotowania dydaktycznego), kierunkowego i specjalnościowego przewidzianego planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pozwoli wykształcić absolwenta o umiejętnościach wykwalifikowanego muzyka nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno-muzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego. Absolwent zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zespołów muzycznych i zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych i instytucjach kultury. Absolwent będzie miał kompetencje do pełnienia funkcji animatora kultury muzycznej w społeczeństwie. Integralną częścią planu studiów będą praktyki zawodowe zróżnicowane pod kątem swego zakresu, by umożliwić studentom zapoznanie się z edukacją artystyczną muzyczną w przedszkolu, szkole podstawowej, w placówkach pozaszkolnych i instytucjach kultury. Odbywanie praktyk pozwoli na zdobycie podstawowych doświadczeń w wykonywaniu przyszłego zawodu muzyka, nauczyciela, instruktora i animatora itp. Dobór i zakres treści oraz form kształcenia gwarantują możliwość wszechstronnej edukacji muzyczno pedagogicznej studentów i pozwolą dobrze przygotować do wykonywania przyszłego zawodu. Ponadto studenci będą mieli możliwość zespołowego muzykowania w chórze, zespołach wokalnych bądź instrumentalnych. Poprzez zajęcia edukacyjne będą mogli podjąć próby solistyczne, wokalne i instrumentalne oraz zdobyć podstawową edukację zakresie działalności estradowej. Zakres treści oraz formy kształcenia zapewniają również doskonalenie fizyczno zdrowotnej sprawności studentów oraz możliwość opanowania języka obcego na wymaganym poziomie biegłości B2 ESOKJ. Zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów umożliwi zdobycie łącznie 180 punktów ECTS. W celu właściwej realizacji treści kształcenia przewidzianych planem studiów, uczelnia nawiązała współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu, w zakresie zapewnienia minimum kadrowego, opieki naukowej, drożności programowej i możliwości podjęcia tam studiów drugiego stopnia przez naszych absolwentów.

3 2. Zakładane efekty kształcenia 2.1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej umiejscowiony jest w obszarze: 1. Sztuki dominujący obszar nauk sztuki dla kierunku 2. Humanistycznym tylko wybrane efekty z obszaru nauk humanistycznych zostały wykorzystane dla kierunku 2.2. Ogólne efekty kształcenia Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wykazuje się: Umiejętnościami wykwalifikowanego muzyka nauczyciela Wiedzą teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych Umiejętnością prowadzenia zajęć muzycznych w placówkach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych Umiejętnością prowadzenia zajęć muzycznych w amatorskim ruchu artystycznym Przygotowaniem merytorycznym do prowadzenia działalności muzycznej jako instruktor muzyki w instytucjach kultury oraz animacji kultury w społeczeństwie Kompetencjami pedagogicznymi do pracy pedagogicznej jako nauczyciel muzyki Spełnia wymagania do podjęcia studiów II stopnia 3. Program studiów 3.1. Liczba semestrów i punktów ECTS Liczba semestrów 6 Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia Moduły kształcenia 1 (* moduł/przedmiot do wyboru) Moduł kształcenia ogólnego Lp. Przedmiot Kod przedmiotu 1. Język obcy* EA_JO_SS/SN_2012_ Wychowanie fizyczne* EA_WF_SS_2012_2013 2/0 3. Technologia informacyjna EA_TI_SS/SN_2012_2013 2/3 4. Emisja głosu i profilaktyka zdrowia EA_EG_SS/SN_2012_ BHP i prawo oświatowe EA_BHP_SS/SN_2012_ Wykłady fakultatywne* EA_WYF_SS/SN_2013_ Moduł kształcenia podstawowego ECTS SS/SN 1. Fortepian EA_FTP_SS/SN_2012_ Harmonia EA_HRM_SS/SN_2013_ Historia muzyki EA_HM_SS/SN_2012_ Kształcenie słuchu EA_KS_SS/SN_2012_ Zasady muzyki z elementami instrumentoznawstwa EA_ZMI_SS/SN_2012_ Chór EA_CH_SS/SN_2012_ Analiza dzieła muzycznego EA_ADM_SS/SN_2014_ Zakładane efekty kształcenia dla poszczególnych przedmiotów są ujmowane bezpośrednio w sylabusach tych przedmiotów.

4 Moduł kształcenia psychologiczno-pedagogicznego 1. Psychologia ogólna EA_PO_SS/SN_2012_ Psychologia rozwojowa i osobowości EA_PRO_SS/SN_2012_ Pedagogika EA_PED_SS/SN_2012_ Pedagogika w edukacji EA_PE_SS/SN_2012_ Diagnoza pedagogiczna EA_DP_SS/SN_2012_ Praktyka EA_PR_SS/SN_2012_ Moduł kształcenia dydaktycznego 1. Podstawy dydaktyki EA_PD_SS/SN_2013_ Metodyka I etapu edukacyjnego EA_METED_SS/SN_2012_ Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym EA_MEP_SS/SN_2013_ Metodyka muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym EA_MEW_SS/SN_2013_ Metodyka muzyki w nauczaniu klas IV-VI EA_MES_SS/SN_2013_ Praktyka EA_PR_SS/SN_2013_ Moduł kształcenia kierunkowego 1. Dyrygowanie z czytaniem partytur EA_DYR_SS/SN_2012_ Drugi instrument EA_DRI_SS/SN_2012_ Elementy techniki wokalnej EA_ETW_SS/SN_2013_ Instrumentacja EA_INS_SS/SN_2014_ Zajęcia muzyczno-ruchowe EA_ZMR_SS/SN_2014_ Moduł kształcenia specjalnościowego* Edukacja szkolna i prowadzenie zespołów muzycznych 1. Instrumenty szkolne EA_IS_SS/SN_2013_ Piosenka szkolna i przedszkolna z akompaniamentem EA_PSS_SS/SN_2013_ Taniec i interpretacja ruchowa EA_TIR_SS/SN_2013_ Zespół wokalny EA_ZW_SS/SN_2013_ Zespół instrumentalny EA_ZI_SS/SN_2013_ Prowadzenie zespołów muzycznych z metodyką EA_PZM_SS/SN_2013_ Komputerowa instrumentacja muzyczna EA_KIM_SS/SN_2014_ Technika studyjna i estradowa EA_TSE_SS/SN_2012_ Propedeutyka kompozycji i aranżacji EA_PKA_SS/SN_2013_ Interpretacja wokalna muzyki rozrywkowej EA_IWM_SS/SN_2014_ Komunikacja interpersonalna w edukacji artystycznej EA_KIE_SS/SN_2014_ Seminarium dyplomowe EA_SMEM_SS/SN_2014_ Praktyki zawodowe EA_PR_SS/SN_2014_ Moduł kształcenia specjalnościowego* Animacja kultury 1. Animacja kultury muzycznej EA_AK_SS/SN_2013_ Historia kultury EA_HK_SS/SN_2012_2013 5/6 3. Media w kulturze EA_MK_SS/SN_2014_ Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne EA_ZPP_SS/SN_2013_ Projekty działań edukacyjnych EA_PDE_SS/SN_2013_ Etnomuzykologia i regionalizm EA_ER_SS/SN_2014_ Edukacja kulturalna EA_EK_SS/SN_2014_ Fundusze unijne i prawo autorskie EA_FUP_SS/SN_2013_2014 3

5 9. Organizacja koncertów i imprez masowych EA_OKIM_SS/SN_2014_ Seminarium dyplomowe EA_SMAK_SS/SN_2014_ Praktyki zawodowe EA_PR_SS/SN_2014_2015 6

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2014/2015

informator na rok akademicki 2014/2015 informator na rok akademicki 2014/2015 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 9 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne. Małgorzata Sekułowicz

Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne. Małgorzata Sekułowicz Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne Małgorzata Sekułowicz Cel i rola nowych standardów kształcenia nauczycieli Wcześniejszy sposób kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE I. Założenia programowo-organizacyjne Profil kandydata: Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program realizacji praktyk pedagogicznych

Program realizacji praktyk pedagogicznych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Program realizacji praktyk pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS)

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Instytut Kulturoznawstwa INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) Za rok akademicki 2009/2010 Lublin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia ZAŁĄCZNIK 2B. Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia Kierunek Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne I stopnia-pomostowe Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo