Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej"

Transkrypt

1 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012

2 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział I Rozwój teorii procesu nauczania w pierwszym czterdziestoleciu XX wieku Pytanie o właściwy sposób nauczania Jan Fryderyk Herbart ( ) i jego kontynuatorzy Doskonalenie metody stopni formalnych w dydaktyce na Zachodzie Teoria nauczania według Jana Władysława Dawida ( ) Metoda monachijska w katechetyce Metoda monachijska w opracowaniu ks. Henryka Stieglitza ( ) Otto Willmann ( ) o metodzie monachijskiej Co dzieje się w omawianym okresie u nas, na terenie Polski? Spór o podwójny (indukcyjny i dedukcyjny) tok nauczania Nowe nurty pedagogiczne w dydaktyce pierwszej połowy 20. stulecia Progresywizm pedagogiczny w Stanach Zjednoczonych John Dewey ( ) i jego osiągnięcia pedagogiczne Metoda projektów W.H. Kilpatricka ( ) Plan daltoński Heleny Parkhurst 55

3 6 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji Inne przejawy nowych rozwiązań pedagogicznych w Stanach Zjednoczonych Europejskie dążenia do reformy szkoły tradycyjnej System wychowania Marii Montessori Nauczanie całościowe Nauczanie łączne Karola Linkego Szkoła twórcza Henryka Rowida ( ) Wychowanie oparte na przeżywaniu i interpretacji kultury (wartości) Szkoła pracy Georga Kerschensteinera ( ) Plan jenajski Peter Petersen ( ) Szkoła A. Sutherlanda Neilla ( ) Szkoły waldorfskie Rudolfa Steinera ( ) Szkoła Celestyna Freineta ( ) Nauczyciele religii na Zachodzie wobec nowych osiągnięć dydaktycznych Zainteresowanie się uczniem i nowymi metodami nauczania-uczenia się Sprowadzenie katechetyki do pedagogiki religijno-moralnej Polscy teoretycy nauczania religii wobec postulatów nowej szkoły Rozważne przyjmowanie wytycznych nowej szkoły Preferowanie zasad szkoły pracy Akceptowanie różnych propozycji nowej szkoły Próby doskonalenia teorii stopni formalnych Założenia szkoły pracy w działalności ks. J. Adriana 101 Rozdział II Rozwój teorii procesu nauczania w dydaktyce i katechetyce lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku Wpływ psychologii uczenia się na kształtowanie procesu nauczania Wpływ celu i treści nauczania na kształtowanie procesu (przebiegu) nauczania Dydaktyka teorii uczenia się i nauczania szkoły berlińskiej Dydaktyka teorii informacji i nauczanie programowane Dydaktyka emancypacyjno-komunikatywna Teoria procesu nauczania-uczenia się w dydaktyce ogólnej w Polsce 120

4 Spis treści Krytyka skrajnych ujęć procesu nauczania Wzmożona troska o wyzwalanie własnej aktywności ucznia w procesie nauczania Proces nauczania w ujęciu W. Okonia Wzmożona troska o nową organizację procesu nauczania Katechetycy wobec rozwoju teorii procesu nauczania w dydaktyce szkolnej Utrwalenie się na zachodzie ujmowania procesu nauczania w duchu założeń metody monachijskiej Podkreślanie potrzeby odróżnienia płaszczyzny pastoralnej i dydaktycznej w nauczaniu religii Postulowanie potrzeby tworzenia całościowych modeli nauczania religii Zagadnienie procesu nauczania w twórczości polskich katechetyków Teoria procesu nauczania prezentowana przez ks. W. Gadowskiego Zagadnienie procesu nauczania w Katechetyce ks. J. Łapota Prezentacja poglądów na temat procesu nauczania w ujęciu ks. J. Dajczaka Zainteresowanie się nową teorią procesu nauczania-uczenia się w powojennych publikacjach katechetycznych Próby powiązania nurtu odnowy materialno-kerygmatycznej w katechezie z teorią stopni formalnych Materiały metodyczne przeznaczane dla praktyki katechetycznej 158 Rozdział III Rozwój teorii procesu nauczania w dydaktyce i katechetyce w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku Teoria kształcenia wielostronnego Strategia podająca Strategia problemowa Strategia operacyjna Strategia eksponująca Kształcenie wielostronne w ujęciu M. Śnieżyńskiego Troska o wszechstronną aktywność ucznia i liczenie się z prawidłowościami uczenia się Rodzaje wielostronnej aktywności uczniów w procesie uczenia się 178

5 8 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji Nauczanie zgodne z zasadą wielostronnego i wieloczynnościowego aktywizowania uczniów Nauczanie zgodne z zasadą celowego i świadomego organizowania uczenia się ucznia Znaczenie zasady programowania (etapowości) procesu uczenia się i jego regulacji Respektowanie form pracy grupowej i zasady indywidualizacji w procesie uczenia się Postulat modyfikacji współczesnej dydaktyki Odzwierciedlenie teorii kształcenia wielostronnego w dydaktyce nauczania religii Respektowanie klasycznych ogniw W. Okonia w procesie nauczania religii Nauczanie liczące się z zasadami prawidłowościami uczenia się w nauczaniu religii Wielostronne i wieloczynnościowe aktywizowanie uczniów Nauczanie w duchu zasady celowego i świadomego uczenia się Realizacja zasady programowania i regulacji w nauczaniu religii Praca grupowa w proponowanych katechezach jako sposób realizacji zasady indywidualizacji i uspołecznienia uczenia się Dydaktyka katechezy na Zachodzie Uczeń Nauczyciel Doświadczalno-indukcyjny charakter dydaktyki religijnej Dydaktyka oparta na teorii curriculum Organizacja procesu nauczania Katecheza Dobrego Pasterza na tle pedagogii Marii Montessori 226 Rozdział IV Teoria komunikacji i jej implikacje dla pedagogiki i katechetyki Teoria komunikacji zastosowana w procesie dydaktycznym Definicja komunikowania Struktura procesu komunikowania się Nadawca i odbiorca Komunikat (wiadomość) Kod Sprzężenie zwrotne Kompetencja komunikacyjna 244

6 Spis treści Kontekst komunikacyjny Cechy komunikowania Poziomy komunikowania się Sposoby komunikowania się Komunikowanie interpersonalne bezpośrednie Komunikowanie interpersonalne medialne Formy komunikowania Komunikowanie werbalne Komunikowanie niewerbalne Pedagogika medialna Technologia kształcenia Od przekazu do komunikowania treści religijnych Nowe technologie komunikacyjne a przekaz wiary 260 Rozdział V Rola dialogu w procesie dydaktycznym Słowo język dialog Słowo Język Dialog Wartości, jakie zawiera w sobie sam dialog Pedagogiczna wartość dialogu Propozycja dialogu edukacyjnego Budowanie kontaktu Wspólne odkrywanie prawdy Konieczność kompromisu Relacje interpersonalne Dialog edukacyjny a rzeczywistość szkolna 289 Rozdział VI Pedagogika ignacjańska próbą syntezy współczesnych teorii dydaktyczno-wychowawczych Istota pedagogiki ignacjańskiej Kontekst, w którym rodzi się pedagogika ignacjańska Podstawy ignacjańskiej edukacji Wizja i światopogląd Dynamika procesu nauczania-uczenia się Kontekst nauczania-uczenia się Doświadczenie w procesie nauczania-uczenia się 303

7 10 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji Refleksja konieczne dopełnienie doświadczenia Działanie Ocena w pedagogice ignacjańskiej Znaczenie pedagogiki ignacjańskiej 312 Zakończenie 315 Bibliografia 327 Indeks osób 347

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ

METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ Ewa Lubina Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ Wstęp Większość przedsięwzięć edukacyjnych ma charakter projektu. Może on

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego

Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego Ewa Nowel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kapitał szkoły w opiniach nauczycieli powiatu ostrzeszowskiego Skok w badaniach opinii nauczycieli Do niedawna w literaturze przedmiotu powstawały

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo