PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice Wieś Projekt domu pogrzebowego Konstrukcja Urząd Gminy Rakoniewice ul. Drzymały 25, Rakoniewice Autorzy projektu: Nr uprawnień: Podpisy: PROJEKTANT tech. Gabriela Łamek 261/88/Pw mgr inż Marek Łamek SPRAWDZAJĄCY mgr inż Maciej Witkowiak WKP/0072/POOK/08 Projektanci oświadczają, że ten projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonano: Maj 2010r.

2 OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY do projektu budowlano wykonawczego budynku domu pogrzebowego 1.Podstawa opracowania Część konstrukcyjną projektu opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej oraz rezultatów analizy rozwiązań statyczno konstrukcyjnych. 2.Warunki gruntowo wodne Warunki gruntowo - wodne do obliczeń przyjęto glinę piaszczysta w stanie plastycznym. UWAGA: w przypadku podłoża gruntowego o niższej nośności (grunty nasypowe, iły, piaski drobne i pylaste nawodnione), występowania wody gruntowej lub znacznych niejednorodności gruntu na długości budynku, należy skorygować przyjęte wymiary fundamentu konieczne jest porozumienie z autorem projektu. 3.Opis elementów konstrukcji 3.1.Układ konstrukcyjny obiektu Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowany oraz w konstrukcji żelbetowej. Rozstaw układów konstrukcyjnych jest zróżnicowany, jednak maksymalna rozpiętość ram żelbetowych wynosi 7,50m. Dach stromy o konstrukcji nośnej drewnianej oraz płaski żelbetowy prefabrykowany. Krokwie dachowe w rozstawie co 0,9m oparte na ramach żelbetowych. Pokrycie dachu stromego blachą oraz płaskiego papą 3.2.Fundamenty Przyjęto poziom posadowienia na rzędnej -1,35 w stosunku do ±0,00 posadzki parteru. Fundamenty należy posadowić tylko na gruntach rodzimych, ewentualne przegłębienia wypełnione nasypami lub piaskami wypełnić podbetonem C8/10. Fundamenty posadowić na warstwie podbetonu C8/10 o gr. 10cm. Ławy i stopy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W. Należy zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych. Podczas zasypywania fundamentów grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm za pomocą wibratorów powierzchniowych do I D =0, Ściany fundamentowe Zaprojektowano ściany fundamentowe gr. 25cm murowane z bloczków betonowych, M6 na zaprawie cementowej marki M5. Ściany oddzielić od ław fundamentowych izolacją poziomą dwiema warstwami papy oraz zaizolować styropianem i emulsją hydroizolacyjną na bazie wody. 3.4.Ściany murowane nadziemia Ściany nadziemia zaprojektowano jako trójwarstwowe warstwa konstrukcyjna murowana z cegły ceramicznej kratówki klasy 15MPa na zaprawie marki M5. Warstwa osłonowa z cegły klinkierowej. Ściany należy oddzielić od ścian fundamentowych izolacją poziomą. W poziomie oparcia stropów oraz na końcach attyk, ściany zwieńczone wieńcami żelbetowymi obwodowymi. Ściany powinny być ze sobą przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych. Należy wykonać dylatację ścian, pomiędzy częścią kaplicy a zapleczem, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach konstrukcyjnych. 3.5.Słupy i trzpienie żelbetowe Wszystkie słupy żelbetowe oraz trzpienie w obiekcie zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Styk ścian murowanych z trzpieniami wykonać na strzępia lub

3 wypuścić zbrojenie z trzpieni w co drugą warstwę muru. 3.6.Wieńce Wieńce zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Należy zachować ciągłość zbrojenia wieńców. 3.7.Konstrukcja dachu drewnianego Dach o konstrukcji drewnianej. Na obiekcie konstrukcję nośną stanowią drewniane krokwie oparte poprzez murłaty na ramach żelbetowych. Sztywność konstrukcji dachu zapewniona przez płyty OSB przybite do krokwi Konstrukcje dachu wykonać z drewna klasy C Płyta żelbetowa Płytę zaprojektowano jako żelbetową typu filigran z betonu C20/25 zbrojone stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W.

4 OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano - wykonawczego budynku domu pogrzebowego Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji Obliczenia zostały wykonane na podstawie i zgodnie z następującymi Polskimi Normami [1] Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B [2] Obciążenia budowli. Obciążenia stałe PN-82/B [3] Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN-82/B obciążenia stropów: Q k = 1,5kN/m 2 [4] Obciążenia śniegiem II strefa obciążenia śniegiem PN-82/B Q k = 0,9kN/m 2 [5] Obciążenia wiatrem I strefa obciążenia wiatrem PN-82/B q k = 0,25kN/m 2 [6] Konstrukcje betonowe, żelbetowe PN-B-03264: 2002 [7] Konstrukcje murowe PN-B-03002: 2007 [8]Posadowienie bezpośrednie budowli I strefa przemarzania gruntu h z = 0,80m PN-81/B POZ. 1 Dach drewniany Obciążenia śniegiem II strefa obciążenia śniegiem Q k = 0,9kN/m 2 S k = C Q k dla pochylenia α = 25 0 i α = 25 0 C 1 = 0,80 C 2 = 1,07 Ze względu na możliwość nieogrzewania kaplicy przyjęto zwiększoną wartość obciążenia o 20% połać lewa α = 25 0 połać prawa α = 25 0 S k2 = 1,07 0,9 1,20= 1,16kN/m 2 S k1 = 0,80 0,9 1,20 = 0,86 kn/m 2 Obciążenie wiatrem I strefa obciążenia wiatrem q k = 0,25kN/m 2 p k = q k C e C β C e = 1,0 β = 1,8 p k = 0,25 1,0 C 1,8 = 0,45 C [kn/m 2 ] parcie na połać dachową 25 0 od strony nawietrznej C 1k = 0, ,2 = 0,16 ssanie na połać dachową 25 0 od strony zawietrznej C 2k = -0,40 Przyjęto rozstaw krokwi co 0,90m Drewno klasy C24 Zebranie obciążeń na pas górny wiązara rozstawiony co 0,90m L.p. Rodzaj obciążenia Obc. Char. [kn/m] Obciążenia stałe 1. Blacha miedziana gr 0.55mm 0,35kN/m 2 0, x papa 11,0kN/m 3 0,01 0,90 3. Płyta OSB-4 6,5kN/m 3 0,022 0,90 Wsp. obc. 0,32 1,2 0,38 0,10 1,2 0,12 0,13 1,2 0,16 Razem 0,55 1,20 0,66 Obciążenia zmienne 4. Obciążenie śniegiem II strefa obciążenia 1,04 1,5 1,56 Obc. Oblicz. [kn/m]

5 śniegiem (połać lewa 25 0 ) 1,16kN/m 2 0,90 5. Obciążenie śniegiem II strefa obciążenia śniegiem (połać prawa 25 0 ) 0,86kN/m 2 0,90 6. Obciążenie wiatrem parcie na połać nawietrzną ,45 0,16 0,90 7. Obciążenie wiatrem ssanie na połać zawietrzną ,45 (-0,4) 0,90 0,77 1,5 1,16 0,07 1,3 0,09-0,16 1,3-0,21 Schemat statyczny konstrukcji dachu Wstępnie przyjęto krokwie o przekroju b x h = 8 x 18cm z drewna C24 krokwie narożne b x h = 12 x 18cm z drewna C24 wymiany b x h = 12 x 18cm z drewna C24 słup b x h = 12 x 12cm z drewna C24 Przyjęto max reakcję na podporę (murłatę) Reakcja na podporę od obciążenia stałego R z = 2,55kN R x = 2,98kN Reakcja na podporę od śniegu R z = 5,51kN R x = 6,02kN Reakcja na podporę od wiatru R z = 0,36kN R x = 0,43kN Reakcja na podporę (całkowita) R z = 8,42kN R x = 9,44kN Przyjęto max reakcję na podporę (pod słupem)

6 Reakcja na podporę od obciążenia stałego R z = 1,79N Reakcja na podporę od śniegu R z = 4,46kN Reakcja na podporę od wiatru R z = -0,14kN Reakcja na podporę (całkowita) R z = 6,12kN Ostatecznie przyjęto następujące przekroje elementów drewnianych: krokwie o przekroju b x h = 8 x 18cm z drewna C24 krokwie narożne b x h = 12 x 18cm z drewna C24 wymiany b x h = 12 x 18cm z drewna C24 słup b x h = 12 x 12cm z drewna C24 murłata b x h 12 x 12cm z drewna C24 Szczegóły zgodnie z rysunkiem Rzutu więźby dachowej 2.Poz.2 Płyta stropowa monolityczna Zebranie obciążeń Obciążenia działające na płytę L.p. Rodzaj obciążenia Obc. Char. [kn/m] Obciążenia stałe 1. 2x papa 11,0kN/m 3 0,01 2. Wełna mineralna 20cm 1,00kN/m 3 0,20 3. Płyta żelbetowa 25,0kN/m 3 0,20 4. Tynk cem-wap 19,0kN/m 3 0,02 Wsp. obc. 0,10 1,2 0,12 0,20 1,2 0,24 5,00 1,1 5,50 0,38 1,2 0,46 Razem 5,68 1,113 6,32 Obciążenia zmienne 5. Obciążenie śniegiem II strefa obciążenia śniegiem (dach złożony) 2,52kN/m 2 20% 6. Instalacje 0,20kN/m 2 3,02 1,5 4,53 0,20 1,2 0,24 Obc. Oblicz. [kn/m] Płyta dodatkowo obciążona jest ciężarem drewnianej konstrukcji dachu opartej w osi podciągów oraz na środku płyty Do płyty podwieszona jest od dołu fasada szklana o ciężarze 1,5kN/m 2 Przyjęto podwieszenie fasady w odległości 1,45m od osi belki ramy Przyjęto iż fasada pracuje jako belka jednoprzęsłowa zamocowana do stropu oraz do wieńca spinającego ścianę fundamentową. Dodatkowo fasada obciążona jest parciem wiatru o wartości Obciążenie wiatrem I strefa obciążenia wiatrem q k = 0,25kN/m 2

7 p k = q k C e C β C e = 1,0 β = 1,8 p k = 0,25 1,0 C 1,8 = 0,45 C [kn/m 2 ] parcie na ścianę od strony nawietrznej C 1k = 0,70 p k = 0,45 0,70 1,30= 0,41 kn/m 2 ssanie na ścianę od strony strony zawietrznej C 2k = -0,40 p k = 0,45-0,40 1,30 = -0,23 kn/m 2 Do obliczeń przyjęto iż fasada będzie podwieszona do płyty żelbetowej. W związku z powyższym przekazywane maksymalne obciążenie na strop wynosi R z = 6,15kN/m (pionowa) R x = 0,85kN/m (pozioma) Przyjęto płytę o grubości 20cm wykonaną w technologi stropu filigran, dwukierunkowo zbrojoną. Ostatecznie przyjęto płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto zbrojenie płyty dwukierunkowe górą i dołem φ12 co 10cm. Dodatkowo górą nad słupami zagęścić do 5 cm. 3.Poz.3 Rama żelbetowa Zebranie obciążeń charakterystycznych Obciążenie stałe od płyty nr 1 i nr 2 (1,85 + 7,5/2) 5,68 = 31,81 kn/m Obciążenie zmienne (śnieg) od płyty wspornikowej nr 2 1,85 0,72 = 1,33 kn/m Obciążenie zmienne (instalacje) od płyty nr 1 i nr 2 (1,85 + 7,5/2) 0,20 = 1,12kN/m Dodatkowo podciąg obciążony jest: ciężarem fasady q = 5,125kN/m dachu drewnianego q = 7,02 kn/m Do obliczeń przyjęto płaski schemat ramy jednoprzęsłowej o rozpiętościach L 0 =7,50m i wysokości 7,40m Dodatkowo przyjęto że na ramę działają siły od układu prostopadłego o wartości N = 166,16 kn M y = 112,42 knm Wstępnie przyjęto rygiel żelbetowy o przekroju b x h = 40 x 60cm z betonu C20/25 zbrojoną stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. oraz słup żelbetowy o przekroju b x h = 40 x 40cm z betonu C20/25 zbrojoną stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Ekstremalne wartości sił wewnętrznych (obliczeniowe) wynoszą: Dla rygla Siła ściskająca N = 41,97kN Moment zginający przęsłowy M = 252,51kNm Moment zginający podporowy M = 130,39kNm Siła tnąca T = - 183,21kN Dla słupa

8 Siła ściskająca N = 406,164kN Moment zginający M = 130,388kNm Siła tnąca T = 45,346kN Reakcja na podporę R = 406,16kN M x = 71,40kNm T x = 45,35kN M y = 71,40kNm T y = 45,35kN Ostatecznie przyjęto przekrój: podciągu b x h = 40 x 60cm Zbrojenie podciągu: dołem 5 φ φ20, górą 5 φ16, strzemiona dwucięte φ8 co 20/10cm słupa b x h = 40 x 40cm Zbrojenie słupa: na każdym boku 5 φ16 strzemiona dwucięte φ8 co 20/10cm Uwaga! Pręty zbrojenia słupa wprowadzić w rygiel 4.Poz.4 Stropodach gęstożebrowy Teriva Zaprojektowano strop gęstożebrowy typu Teriva Nowa o wysokości konstrukcyjnej 24cm Zebranie obciążeń od stropodachu L.p. Rodzaj obciążenia Obc. Char. [kn/m 2 ] Obciążenia stałe 1. 2x papa 11,0kN/m 3 0,01 2. Wełna mineralna twarda 20-40cm 2,00kN/m 3 0,4 Wsp. obc. 0,10 1,2 0,12 0,80 1,2 0,96 3. Izolacja folia PE 0,02kN/m 2 0,02 1,2 0,03 4. Strop Teriva 4,0 2,68kN/m 2 2,68 1,1 2,95 5. Tynk gipsowy od spodu stropu 12,0kN/m 2 0,02 0,24 1,3 0,31 Razem 3,84 1,131 4,34 Obciążenia zmienne 6. Obciążenie śniegiem II strefa obciążenia śniegiem 0,72kN/m 2 0,72 1,5 1,08 7. Instalacje 0,10kN/m 2 0,10 1,2 0,12 Razem 4,66 1,195 5,57 Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne dla stropu Teriva Nowa wynosi 6,51 kn/m 2 Warunek spełniono 5.Poz.5 Wieniec w poziomie stropu Wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 25 x 28 cm Obc. Oblicz. [kn/m 2 ]

9 Zbrojenie: dołem 2 φ12, górą 2 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm 6.Poz.6 Wieniec obwodowy attyki Wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 25 x 25 cm Zbrojenie: dołem 2 φ12, górą 2 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm 7.Poz.7 Trzpienie w ścianie attyki Przyjęto trzpienie żelbetowe w rozstawie max co 4,50m Trzpienie z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 25 x 25 cm Zbrojenie: na każdym boku 2 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 15cm 8.Poz.8 Trzpienie w ścianie zewnętrznej o gr. 18cm Przyjęto trzpienie żelbetowe Trzpienie z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 18 x 35 cm Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych 9.Poz. 9 Ława żelbetowa pod ścianą murowaną zewnętrzną Zebranie obciążeń od ściany zewnętrznej L.p. Rodzaj obciążenia Obc. Char. [kn/m] Obciążenia stałe 1. Wieńce żelbetowe 25,0kN/m 3 0,25 0, Ciężar ściany murowanej z cegły kratówki 14,0kN/m 3 0,25 3,47 3. Wełna mineralna półtwarda gr. 12cm 1,00kN/m 3 0,12 4,80 4. Cegła klinkierowa pełna 19,0kN/m 3 0,12 4,80 5. Ciężar ściany murowanej z bloczków betonowych 24,0kN/m 3 0,25 0,80 6. Tynk 19,0kN/m 3 0,03 4,80 Wsp. obc. 3,50 1,1 3,85 12,15 1,1 13,37 0,58 1,2 0,70 10,94 1,2 13,13 4,80 1,1 5,28 2,74 1,3 3,56 Razem 34,71 1,15 39,89 Reakcja przekazywana na ławę pod ścianą wewnętrzną ze stropodachu Q = 5,57 3,75 / 2 = 10,44kN/m Całkowite obciążenie na ławę zewnętrzną Q = 10, ,89 = 50,33kN M = (10, ,76) 0,13 13,13 0,19 = 2,34kN Przyjęto następujące podłoże gruntowe. Glina piaszczysta w stanie plastycznym o następujących parametrach geotechnicznych: I L = 0,40 Obc. Oblicz. [kn/m]

10 ρ n (r) = 1,85t/m 3 Φ (r) = 14,53 0 C u (r) = 24,76 kpa Posadowienie na głębokości D min = 1,20m Przyjęto ławę żelbetową z betonu C20/25 (B25) o wymiarach B x H = 0,70 x 0,40m Warunek nośności podłoża gruntowego ma postać: N = 71,47 kn m*qfnb=0.81 * 181,23 = kn Nośność podłoża jest spełniona Zbrojenie ławy: podłużne koszowe 4 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W. 10.Poz. 10 Ława żelbetowa pod ścianą murowaną wewnętrzną Zebranie obciążeń od ściany wewnętrznej L.p. Rodzaj obciążenia Obc. Char. [kn/m] Obciążenia stałe 1. Wieńce żelbetowe 25,0kN/m 3 0,25 0,28 2. Ciężar ściany murowanej z cegły kratówki 14,0kN/m 3 0,25 2,97 3. Ciężar ściany murowanej z bloczków betonowych 24,0kN/m 3 0,25 0,80 4. Tynk 19,0kN/m 3 0,03 3,80 Wsp. obc. 1,75 1,1 1,93 10,40 1,1 11,44 4,80 1,1 5,28 2,17 1,3 2,82 Razem 19,12 1,123 21,47 Reakcja przekazywana na ławę pod ścianą wewnętrzną ze stropodachu Q = 5,57 (3,5 + 3,75) / 2 = 20,19kN/m Całkowite obciążenie na ławę wewnętrzną Q = 20, ,47 = 41,66kN Przyjęto następujące podłoże gruntowe. Glina piaszczysta w stanie plastycznym o następujących parametrach geotechnicznych: I L = 0,40 ρ n (r) = 1,85t/m 3 Φ (r) = 14,53 0 C u (r) = 24,76 kpa Posadowienie na głębokości D min = 1,20m Przyjęto ławę żelbetową z betonu C20/25 (B25) o wymiarach B x H = 0,60 x 0,40m Warunek nośności podłoża gruntowego ma postać: Obc. Oblicz. [kn/m]

11 N = 69,78 kn m*qfnb=0.81 * 238,38 = 193,09 kn Nośność podłoża jest spełniona Zbrojenie ławy: podłużne koszowe 4 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W. 11.Poz. 11 Stopa fundamentowa Reakcja przekazywana na stopę ze słupa żelbetowego ramy R = 411,88kN M x = 127,95kNm T x = 41,66kN M y = 127,95kNm T y = 41,66kN Przyjęto następujące podłoże gruntowe. Glina piaszczysta w stanie plastycznym o następujących parametrach geotechnicznych: I L = 0,40 ρ n (r) = 21,0t/m 3 0,9 = 1,89t/m 3 Φ (r) = 11,5 0,9 = 10,35 0 C u (r) = 24,0 0,9 = 21,6 kpa Posadowienie na głębokości D min = 1,20m Przyjęto stopę żelbetową z betonu C20/25 (B25) o wymiarach B x L x H = 2,20 x 2,20 x 0,80m Warunek nośności podłoża gruntowego ma postać: N = kn m*qfnb=0.81 * = kn N = kn m*qfnl=0.81 * = kn Nośność podłoża jest spełniona Zbrojenie stopy: dołem siatką z prętów φ12 o oczkach 10x10cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Dodatkowo zbrojenie górne φ12 o oczkach 25x25cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Ze względu na przesuw należy połączyć ze sobą stopy fundamentowe ławą żelbetową o wymiarach 50x40 cm zbrojonym 4 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W zgodnie z poz Poz. 12 Wieniec obwodowy ściany fundamentowej Wieniec przenosi poziome obciążenie poprzez trzpienie na fundament. Obciążenie wywołane jest działaniem sił na fasadę szklaną Wieniec z betonu C16/20 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 25 x 25 cm Zbrojenie: dołem 2 φ12, górą 2 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm 13.Poz. 13 Trzpienie żelbetowe w ścianie fundamentowej Przyjęto rdzenie żelbetowe w rozstawie 3,46m Zebranie obciążeń R x = 0,85 3,46 = 2,94 kn (pozioma) Trzpień z betonu C20/25 zbrojony stalą klasy A-IIIN o znaku RB 500W. Przyjęto przekrój b x h = 25 x 25 cm Zbrojenie: na każdym boku 2 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 15cm

12 14.Poz. 14 Ława żelbetowa pod ścianą fundamentową Reakcja na podporę od trzpieni R = 1,57kN M x = 2,79kNm T x = 2,94kN Dodatkowo ława obciążona jest ciężarem ściany fundamentowej 24,0kN/m 3 0,25 0,70 = 4,20 1,1 = 4,62 kn/m Przyjęto następujące podłoże gruntowe. Glina piaszczysta w stanie plastycznym o następujących parametrach geotechnicznych: I L = 0,40 ρ n (r) = 1,85t/m 3 Φ (r) = 14,53 0 C u (r) = 24,76 kpa Posadowienie na głębokości D min = 1,20m Przyjęto ławę żelbetową z betonu C20/25 (B25) o wymiarach B x H = 0,60 x 0,40m Zbrojenie ławy: podłużne koszowe 4 φ12, strzemiona dwucięte φ6 co 25cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W. 15.Poz. 15 Krzyż stalowy przy wejściu Schemat statyczny: Przyjęto iż krzyż pracuje w układzie wspornikowym, jako utwierdzony w stopach fundamentowych Obciążenie wiatrem I strefa obciążenia wiatrem q k = 0,25kN/m 2 +20% (bud. monolityczna) p k = q k C e C x β C e = 1,0 β = 1,8 H = 6,50m d = 0,40m d = 0,24m λ = 2 H / d λ = 2 6,50 / 0,40 = > k = 0,91 C x = k C Ą dla przekroju prostokątnego przyjęto C Ą = 2,00 C x = 0,91 2,00 = 1,82 p k = 0,25 1,20 1,0 1,82 1,8 = 0,983 [kn/m 2 ] obciążenie w płaszczyźnie układu p = 0,983 0,24 = 0,236 kn/m obciążenie prostopadłe do płaszczyzny układu p = 0,983 0,40 = 0,393 kn/m maksymalne siły w przekroju N = 7,152kN M y = 19,299kNm T y = 4,288kN Reakcja na podporę od obciążenia w płaszczyźnie układu Podpora 1 R = 4,812kN M x = 0,053kNm T x = 0,236kN

13 Podpora 2 R = 7,152kN M x = 1,978kNm T x = 1,769kN Reakcja na podporę od obciążenia prostopadłego do płaszczyzny układu M y = 19,299kNm T y = 4,288kN Ostatecznie przyjęto przekrój złożony o wymiarach 240 x 400 wykonany z CE 240 oraz blachy gr. 5mm. Szczegóły wg. rysunków konstrukcyjnych. 16.Poz. 16 Stopa fundamentowa Reakcja przekazywana na stopę pod krzyżem stalowym R = 7,152kN M x = 1,978kNm T x = 1,769kN M y = 19,299kNm T y = 4,288kN Przyjęto następujące podłoże gruntowe. Glina piaszczysta w stanie plastycznym o następujących parametrach geotechnicznych: I L = 0,40 ρ n (r) = 1,85t/m 3 Φ (r) = 14,53 0 C u (r) = 24,76 kpa Posadowienie na głębokości D min = 1,20m Przyjęto stopę żelbetową z betonu C20/25 (B25) o wymiarach B x L x H = 1,80 x 1,50 x 0,80m Warunek nośności podłoża gruntowego ma postać: N = 89,52 kn m*qfnb=0.81 * 764,30 = 619,08 kn N = 89,52 kn m*qfnl=0.81 * 798,57 = 646,84 kn Nośność podłoża jest spełniona Zbrojenie stopy: dołem siatką z prętów φ12 o oczkach 10x10cm stal klasy A-IIIN o znaku RB 500W.

14 17.Uwaga! Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osoby upoważnionej zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z przepisami BHP i p.poż. Projektował: Sprawdził: tech. Gabriela Łamek mgr inż. Maciej Witkowiak 261/88/PW WKP/0072/POOK/08 mgr inż. Marek Łamek

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPS. Styropian

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO SPIS ZAWARTOŚCI 1. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 4. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. RYSUNKI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TEMAT ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TREŚĆ OPRACOWANIA KONSTUKCJE BUDOWLANE ETAP I ADRES Chwaszczyno, gmina Żukowo, ul. Żeromskiego INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA I.K. Część opisowa opis techniczny: 1. Podstawa opracowania 2. Przyjęte do obliczeń obciążenia stałe i zmienne 3. Warunki gruntowe i wodne 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2 Str. 9 5. OBLICZENIA STATYCZNE Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. Założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom , DELTA PIOTR PAWLUCZUK

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom ,   DELTA PIOTR PAWLUCZUK D E L T A Piotr Pawluczuk ul. Legionowa 9A lok. 20, 15-281 Białystok tel. kom. 516 026 303, p.pawluczuk@deltaprojekt.pl, www.deltaprojekt.pl 1 08.2018 r. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1.Podstawy opracowania. A. Projekt budowlany część architektoniczna B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacjne C. Dokumentacja fotograficzna 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Obciążenia na 1m2 rzutu poziomego dla =40 : qch char. qch = = (kn/m2) Obl. (kn/m2) K-1 OBLICZENIA STATYCZNE Poz. D. RAMA ŻELBETOWA POZ.RD.1 RAMA w osi 5 cos α = 0,743 α = 42 Obciążenia na 1 m 2 zmienne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA 1 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 4.MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Wiata Grillowa 5,0 x 5,0 m

Wiata Grillowa 5,0 x 5,0 m Wiata Grillowa 5, x 5, m Wiata Grillowa 5,x5,m - Zestawienie materiału Długości rzeczywiste NrS Przeznaczenie NrZ szt B [cm] 1, 15, 16, 17, 19, 11, 111, 112, 113 H [cm] L [m] słup C24 9 14, 14, 2,4 2 słup

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)]

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)] 2016 ABM - Projekt [ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU ] Spis treści A. Opis techniczny 1. Opis konstrukcji obiektu 2. Warunki gruntowo wodne 3. Konstrukcja elementów budynku 4. Stosowane normy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH AG-PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11 51-220 Wrocław T: +48 71 3420464 F: +48 71 3420464 M: 0607 102 321 NR ARCH. 16003 STADIUM: ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y OBIEKT: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE ADRES INWESTYCJI: 62-050 MOSINA, UL. TOPOLOWA 2 NR DZIAŁKI: 1211/1, 1211/2, 1215/4,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98 NAZWA INWESTYCJI: Budowa pawilonu portowego o funkcji usługowej, miasto Konin, teren Bulwarów Nadwarciańskich LOKALIZACJA: INWESTOR: woj. wielkopolskie, powiat koniński, miasto Konin, obręb 00018 Starówka,

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

arch. Maria Pawlikowska

arch. Maria Pawlikowska PRACOWNIA USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH arch. Maria Pawlikowska 32-300 Olkusz ul. Bylicy 1/105 tel. 754-46 - 36 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Projekt: Obiekt: Adres: PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna 1.Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej (Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowa parkingu, budowa zjazdu publicznego, budowa biologicznej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek magazynu garażu z myjnią to to budynek nie podpiwniczony,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Ogólna charakterystyka budynku 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Wytyczne wykonywania robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA Temat: PROJEKT BUDOWLANY : wykonawczy Branża konstrukcja Obiekt : BUDYNEK USŁUGOWY Adres inwestycji: Inwestor: dz. 382, 392 obr. 207; ul. S. Czarnieckiego 13; 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP A

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP A 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP A Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPSj. Styropian

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m Projekt SOSNA 3, x 3,m Projekt Sosna 3,x3,m - Zestawienie materiału Długości rzeczywiste NrS Przeznaczenie NrZ szt B [cm] H [cm] 1, 3, 4, 5 słup C24 4 12, 12, 2,4 L [m] 2 słup C24 9 12, 12,,64 6, 7 belka

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Brzesko ul. Piastowska PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Autorzy projektu : mgr inż. Przemysław Ruchała Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żebro

Bardziej szczegółowo