Serwis Przewodnik mocowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis Przewodnik mocowań"

Transkrypt

1 Akc esor ia Ur ząd zeni a mon ta żowe i na r zędz ia Łącz ni ki ro zpo rowe Wkrę ty do b eto nu i ga zobe ton u Tal erzyk i i tul eje d achowe Wkr ęt y pr zejść pr zez ścian y i dachy r uszt owań N it y W kręty specj a l ne O R KA N K a l otty S ystem y m ocow a ni a sol a rów W kręty gw i ntuj ą ce W kręty w i ercą ce Serwis 8 Dach dach jednowarstwowy strona 18 Dach dach z płytami cementowymi / włóknocementowymi strona 17 Dach dach dwuwarstwowy z profilem zaciskowym strona 22 Dach dach dwuwarstwowy strona 20 Dach dach płaski z hydroizolacją (nieocieplony lub ocieplony) strona 26 Dach dach z płytą warstwową strona 24

2 ściana ściana z konstrukcją kasetową strona 30 ORKAN - ściana ściana jednowarstwowa strona 28 ściana fasada wentylowana / tylnowentylowana strona 34 ściana ściana z płytą warstwową strona 32 SOLARY systemy strona 76 9

3 Informacje Ogólnie zalecenia produktowe W przypadku zaleceń produktowych wychodzi się z założenia, że mamy do czynienia z budynkami, które dzięki typowemu użytkowaniu nie stawiają zbyt wysokich wymogów w zakresie korozji, nośności lub optyki, np. hale magazynowe, budynki biurowe, pomieszczenia handlowe itd. Zalecenie nie obowiązuje w przypadku budynków, które ze względu na swoje warunki klimatyczne wewnątrz i na zewnątrz stawiają wymagania miejscom łączenia elementów lub ze względu na swoją lokalizację wymagają szczególnych elementów mocujących Definicja 1 - wiertło 2 - gwint nieroboczy 3 - gwint roboczy 4 - podcięcie pod łbem 5 - łeb ORKAN- Nie omawia się szczegółowo działań budowlano-fizykalnych, jak np. nanoszenie paraizolacji lub zakładanie uszczelek, należy je uwzględnić oddzielnie. Zakres zastosowań ma więc wyłącznie charakter zalecenia. Brak roszczeń w zakresie prawidłowości i kompletności. długość wkręta W celu określenia minimalnej długości wkrętów należy rozgraniczyć wkręty i wkręty. zdolność wiercenia Zdolność wiercenia t = element + element I I t W przypadku wkrętów wiercących należy przestrzegać grubości połączenia. Grubość połączenia wkręta go podana jest w katalogu produktów i nie jest ona częścią Aprobaty Technicznej. W przypadku wkrętów gwintujących bez wiertła, wkręt należy przykręcić wraz z częścią cylindryczną przynajmniej na głębokość 6 mm w elemencie konstrukcyjnym przyjmującym obciążenie. W praktyce do sumy grubości wszystkich elementów konstrukcyjnych mocowanych do elementu konstrukcyjnego II (konstrukcja nośna), dodaje się 20 mm. Wynik oznacza minimalną długość wkręta go przy uwzględnieniu podkładki uszczelniającej i nierówności montażowych. wkręty a + 6 mm grubość połączenia (jak zalecono w części produktowej) a grubość połączenia L = a + 20 mm a 10

4 Informacje Dach I ŚCIANA Z METALOWYCH PROFILI / PŁYT WARSTOWOWYCH Znane są następujce parametry: rozstaw płatwi lub słupków- lub rozstaw rygli szerokość fali profilu trapezowego a) ilość wkrętów mocujących: N 1 = dach lub powierzchnia ściany [m 2 ] 1,2 rozstaw płatwi [m] 2 szerokość żeber [m] b) ilość wkrętów w mocowaniu wzdłużnym: N 2 = dach lub powierzchnia ściany [m 2 ] 2,2 + (długość budynku [m] + szerokość budynku [m]) 6 Uenie ilości informacje ogólne Odstęp i pozycję elementów łączących można pobrać z dowodu statycznego. Ogólne oszacowanie potrzebnej ilości elementów łączących jest bardzo często pomocne przy zamówieniu lub kalkulacjach. Wartości doświadczalne są celowe w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zawsze przeprowadza montaż w podobny sposób i zamawia odpowiednie elementy łączące. Jeżeli konstrukcja znacznie odbiega od standardu, pojawia się problem. Dla ogólnego szacunku pomocny okazał się poniższy sposób postępowania. ORKAN - Przykład obliczeń: Hala 12 x 7 m Pokrycie : Jednowarstwowy profil trapezowy z drewnianych płatwi 3,5 m TRP 35/207/0,75 mm 12 m 1,5 m 7 m Bezwzględne wymagania: 7 m 12 m 1,2 N 1 = = 162 szt. wkrętów wiercących JT3-2-6,5x100-E16 + ORKAN-Kalotte 1,5 m 2 0,207 m N 2 = 7 m 12 m 2,2 + (12 m + 7 m) 6 = 300 szt. wkrętów do szycia wzdłużnego JF3-2H-4,8x19-E16 dach płaski Producenci pokryć dachowych i wkrętów oferują w szczególności, w przypadku większych inwestycji usługę wcześniejszego pomiaru wraz z określeniem ilości wkrętów. Wynik tego wstępnego pomiaru jest bezpośrednio zależny od jakości dostępnych danych. Zaleca się zażądanie formularza zawierającego najważniejsze dane w celu uenia liczby wkrętów. W celu ogólnej oceny można wyjść z założenia, że przeciętnie potrzebne są około 4 wkręty na m 2 powierzchni dachu płaskiego. 11

5 Informacje ORKAN- EJOT klucz do opisu produktu dla wkrętów wiercących i gwintujących Aby zrozumieć opis produktu opisujemy dla Państwa wkręt EJOT JT3-FR-2H-4,8x19-E11-RAL9006 Przykład opisu produktu J T 3 - FR - 2 H - 4,8 x 19 - E EJOT Typ wkręta T wkręt do szycia wzdłużnego EJOFAST F gruby gwint ze szpicem A drobny gwint z walcem Z drobny gwint ze szpicem B Materiał wkręta go ocynkowana 2 nierdzewna A2* 3 nierdzewna A4* 6 nierdzewna A2 4 nierdzewna A4 9 Materiał wkręta go nierdzewna A5 (1.4529) / Corremaks 1 ocynkowana 2 nierdzewna A2 3 nierdzewna A2 4 nierdzewna A2 / CRONIMAKS 7 Typ łba / napędu standardowy (sześciokątny) łeb kulisty FR napęd TORX T dystans D specjalna geometria łba X łeb wpuszczany z TORX ST łeb wpuszczany z TORX i powiększonym kołnierzem STS łeb cylindryczny z TORX ZT łeb wpuszczany S łeb soczewkowy z TORX LT płyty cementowe FZ max. zdolność wiercenia (mm) podcięcie pod łbem wkręta H średnica wkręta (mm) długość wkręta (mm) Materiał podkładki ocynkowana V nierdzewna A2 E aluminium A średnica zewnętrzna podkładki (mm) kolor wg palety RAL RAL * hartowana końcówka wiercąca ze i węglowej elementy oznaczenia produktu do złożenia zamówienia opcjonalne elementy oznaczenia produktu do złożenia zamówienia 12

6 Informacje Opis typ wkręta ORKAN - (JT) EJOFAST gwint ze szpicem (JF) drobny gwint z walcem (JZ) gruby gwint ze szpicem (JA) Typ łba / napędu standardowy, sześciokątny wew. sześciokątny z napędem TORX napęd TORX (T) łeb kulisty (FR) geometria specjalna (X) dystans (D) łeb wpuszczany z TORX i powiększonym kołnierzem (STS) łeb cylindryczny z TORX (ZT) łeb wpuszczany (S) łeb wpuszczany z TORX (ST) łeb soczewkowy z TORX (LT) płyty cementowe (FZ) TORX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Acumenntellectual Properties, LLC, Troy Mich., US. 13

7 Informacje Obszary zastosowań SAPHIR EJOT SAPHIR JT2 hartowana, ocynkowana łączenie elementów ze i w jednym cyklu roboczym Typ wkręta Blacha owa na podkonstrukcji owej Obroty wkrętarki obr/min JT2 2 4, JT2 2H 4, JT2 3 4, JT2 3H 5, JT2 3 5, JT2 6 5, JT2 8 5, JT2 12 5, JT2 6 6, JT2 12 6, ORKAN- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 zdolność wiercenia 12,0 mm max. I min. I zelecany zakres zastosowania Typ wkręta Blacha owa na podkonstrukcji drewnianej Obroty wkrętarki obr/min JT2 2 6, mm grubość podkonstrukcji drewnianej I Obszary zastosowań EJOFAST JF2 EJOfasT JF2 hartowana, ocynkowana z innowacyjną geometrią gwintu łączenie elementów ze i lub aluminium w jednym cyklu roboczym Typ wkręta Szycie wzdłużne blach owych Obroty wkrętarki obr/min JF2 2H 4,8 2 x 0,40 do 2 x 0,88 mm ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 zdolność wiercenia 1,0 mm Obszary zastosowań SUPER-SAPHIR EJOT Super-SAPHIR JT3 z i nierdzewnej A2 z hartowaną końcówką wiercącą ze i węglowej łączenie elementów ze i lub aluminium w jednym cyklu roboczym Typ wkręta Blacha owa na podkonstrukcji owej Obroty wkrętarki obr/min JT3 2H 4, JT3 2H 5, JT3 3H 4, JT3 3 5, JT3 6 5, JT3 6 6, JT3 12 5, ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 mm zdolność wiercenia Typ wkręta Blacha aluminiowa i owa na podkonstrukcji drewnianej Obroty wkrętarki obr/min JT3 2 6, mm grubość podkonstrukcji drewnianej I 14

8 Informacje Typ wkręta Szycie wzdłużne blach owych Obroty wkrętarki obr/min JF3 2H 4,8 2 x 0,40 do 2 x 0,88 mm ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 mm zdolność wiercenia Obszary zastosowań EJOFAST JF3 EJOFAST JF3 ze i nierdzewnej A2 z innowacyjną geometrią gwintu łączenie elementów ze i lub aluminium w jednym cyklu roboczym Typ wkręta Mocowanie blach owych Obroty wkrętarki obr/min JF3 2-5, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 mm zdolność wiercenia ORKAN - Typ wkręta Blacha aluminiowa na podkonstrukcji aluminiowej Obroty wkrętarki obr/min JT4 3 4, JT4 2 4, JT4 2H 4, JT4 4 4, JT4 4 5, JT4 6 5, ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 mm zdolność wiercenia Obszary zastosowań Nierdzewny-SAPHIR EJOT -SAPHIR JT4 ze i nierdzewnej A2 łączenie blach lub profilów z aluminium w jednym cyklu roboczym Typ wkręta Blacha aluminiowa na podkonstrukcji drewnianej Obroty wkrętarki obr/min JT4 2 4, mm max. I min. I zalecany zakres zastosowania grubość podkonstrukcji drewnianej I za słabo prawidłowo Podkładki prawidłowy montaż Prawidłowy montaż wkręta z podkładką z podkładkami uszczelniającymi należy przykręcić z uwzględnieniem ogranicznika głębokości. Dzięki regulowanemu ogranicznikowi głębokości unika się niedopuszczalnego odkształcenia podkładki uszczelniającej (podkładka z uszczelnieniem elastomerowym). za mocno ukośnie Uszczelki nie mogą zostać zdeformowane podczas procesu przykręcania, a uszczelka elastomerowa nie może zostać uszkodzona. 15

9 Notatki ORKAN- Hotel Charles, Monachium, niemcy Frank Waßewitz, 16

10 Dach z płytami cementowymi opis Jednowarstwowy, nieizolowany profil dachu, konstrukcja płatwiowa. Pokrycie dobrze wentylowane i mocowane bezpośrednio na płatwiach. zastosowanie okapy wiaty wiaty garażowe ORKAN - podkonstrukcja (elemeni) drewniana płyta cementowa do podkonstrukcji JA3-FR-4,9xL-E14 JT3-2-6,5xL-E16 elemen strona 85 strona 52 płyt cementowych JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm 17

11 Dach jednowarstwowy opis Jednowarstwowy, nieizolowany profil dachu, konstrukcja płatwiowa. Pokrycie mocowane bezpośrednio na płatwach i dobrze wentylowane. zastosowanie okapy wiaty wiaty garażowe ORKAN-... strona 83 ORKAN- blach, płyt cementowych do podkonstrukcji 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm podkonstrukcja (elemeni) 10,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szerokość min. 65 mm JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JA3-6,5xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 strona 53 strona 55 strona 72 Ø 5,7 mm strona 72 strona 71 Ø 4,5 mm strona 52 JT3-6-5,5x25-E22 strona 53 JT3-12-5,5x40-E22 strona 55 JZ3-6,3x19-E22 strona 72 JT3-6-5,5x25-E22 strona 53 JA3-6,5x50-E22 strona 71 JT3-2-6,5x50-E22 strona 52 (elemen) JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 Ø 5,7 mm JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 Ø 4,5 mm JA3-6,5xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 strona 53 strona 55 strona 72 Ø 5,7 mm strona 72 strona 71 Ø 4,5 mm strona 52 JT2-FZ-6-6,3 strona 44 JT2-FZ-12-6,3 strona 45 JT2-FZ-F-6,5 strona 46 JT4-FZ-6,5 strona 65 W środowiskach o wysokiej korozyjności zalecamy stosowanie wkrętów gwitujących Corremaks... strona 73 18

12 określenie długości wkręta h = grubość połączenia (wysokość trapezu lub fali) L = długość wkręta blach do podkonstrukcji owej blach do profilu owego HTU blach do podkonstrukcji drewnianej 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm 3,0 mm szerokość min. 65 mm JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JA3-6,5xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] ORKAN - blach określenie długości wkręta Szczelności elementów łączących należy poświęcić szczególną uwagę. Praktyka pokazała, że nieszczelności o wartości kilku dziesiętnych milimetra mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń. W związku z tym EJOT zaleca połączenie w górnej fali blachy za pomocą wkrętów z użyciem. Zaletą, poza uniknięciem wgniecenia górnej fali blachy, jest bardzo duże zabezpieczenie przed wdzierającą się wodą opadową. JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JT3-FR-2H-Plus- 5,5x25-E11 blach Aby zapobiec przekręceniu profilu blachy i zniszczeniu podkładek uszczelniających zaleca się stosowanie wkrętów z podcięciem pod łbem. Głębokość zakotwienia w drewnie, w przypadku łączenia profili trapezowych regulowana jest przez Aprobatę Techniczną. Minimalne zakotwienie wkręta o średnicy 6,5 mm wynosi 26 mm, a maksymalne zakotwienie, wynosi 78 mm. W praktyce utrzymuje się zakotwienie w drewnie 50 mm, ponieważ nośność profilu ze i trapezowej o grubości 0,75 mm daje mniej więcej tę samą charakterystyczną nośność jak wkręt o średnicy 6,5 mm wobec wyrywania z płatwi drewnianej przy zakotwieniu 50 mm. Można zrezygnować z nawiercania wstępnego, jeżeli stosuje się. Zaletą nawiercania wstępnego w drewnie jest znaczna redukcja sił rozpierających. Dzięki temu przy montażu wkrętów możliwe jest zmniejszenie odstępu od brzegu. 19

13 Dach dwuwarstwowy opis Mocowanie warstwy nośnej na płatwiach owych lub drewnianych. Dzięki cienkościennym profilom dystansującym zewnętrzna warstwa pokrycia utrzymywana jest w pewnej odległości. Zewnętrzna warstwa pokrycia służy do ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wewnętrzna warstwa służy do przejmowania obciążeń. zastosowanie budynki ogrzewane wszystkich typów i zastosowań ORKAN- akcesoria ORKAN-... strona 83 blach wyskiego trapezu do podkonstrukcji 1,5 6,0 mm podkonstrukcja (elemeni) 6,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm blach wysokiego trapezu elemen JT2-6-5,5xL-V16 strona 40 JT2-12-5,5xL-V16 strona 41 JT2-6-6,3x22-V16 strona 41 JT3-2-6,5x65-E16 strona 52 JT2-2H-4,8x19 strona 38 JF2-2H-4,8x19 element dystansowy (elemen) strona 38 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm elementów dystansowych do blach wysokiego trapezu 1,5 2,0 mm > 1,5 mm drewno elemeni JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 nit zrywalny Al/E-4,8x10 strona 89 Ø 4,9 mm JT2-ST-2-6,0xL strona 47 20

14 określenie długości wkręta h = grubość połączenia (wysokość trapezu lub fali) L = długość wkręta blach do podkonstrukcji owej blach do profilu owego HTU blach do podkonstrukcji drewnianej 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm 3,0 mm szerokość min. 65 mm JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JA3-6,5xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] ORKAN - zewnętrznej warstwy pokrycia do elementu dystansowego 1,5 5,0 mm element dystansowy (elemeni) drewno zewnętrzej warstwy pokrycia blacha zewnętrzna (elemen) JT3-6-5,5xL-E16 strona 53 JT3-6-5,5x25-E22 strona 53 JA3-6,5xL-E16 strona 71 Ø 4,5 mm JA3-6,5x50-E22 strona 71 Ø 4,5 mm JT3-2-6,5xL-E16 strona 52 JT3-2-6,5x50-E22 strona 52 JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JT3-FR-2H-Plus- 5,5x25-E11 blach Aby zapobiec przekręceniu profilu blachy i zniszczeniu podkładek uszczelniających zaleca się stosowanie wkrętów z podcięciem pod łbem. 21

15 ORKAN- Dach dwuwarstwowy z profilem zaciskowym Opis Mocowanie warstwy nośnej na płatwiach owych lub drewnianych. Klipy trzymające dach zaciskowy mocowane są za pomocą wkrętów wiercących albo bezpośrednio na warstwie nośnej lub pośrednio na dodatkowym profilu dystansującym. Warstwa zewnętrzna mocowana jest za pomocą maszyny do falcowania, do klipa. zastosowanie budynki ogrzewane wszystkich typów i zastosowań dachy zakrzywione dachy łukowe blach wyskiego trapezu do podkonstrukcji 1,5 6,0 mm podkonstrukcja (elemeni) 6,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm blach wysokiego trapezu elemen JT2-6-5,5xL-V16 strona 40 JT2-12-5,5xL-V16 strona 41 JT2-6-6,3x22-V16 strona 41 JT3-2-6,5x65-E16 JT2-2H-4,8x19 strona 38 JF2-2H-4,8x19 strona 38 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm strona 52 22

16 podkonstrukcja (elemen) dystans 1,5 mm dystans 1,5 5,0 mm blacha trapezowa 0,75 mm drewno/ płyta OSB klipu do podkonstrukcji JT3-X-2-6,0xL do cienkich blach JF3-2-5,5x25-E16 JT3-6-5,5xL JT3-X-2-6,0xL JT3-X-2-6,0xL elemeni strona 59 strona 49 zdolność wiercenia (1,0 + 1,0) mm strona 53 strona 59 strona 59 ORKAN - określenie długości wkręta h = wysokość klipu łącznie ze stopką termiczną L = długość wkręta klipu do podkonstrukcji owej klipu do drewna/płyty OSB JT3-X-2-6,0xL JT3-6-5,5xL JT3-X-2-6,0xL h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] wskazówka Wkręt wiercący JT3-X-2-6,0xL to produkt dopuszczony przez nadzór budowlany klipów na konstrukcjach nośnych ze i, drewna lub aluminium. Każdy klip musi być zamocowany wg przedstawionego niżej schematu za pomocą dwóch wkrętów. Cechą szczególną wkręta są żebra hamujące pod łbem. Są one w stanie silnie podwyższyć moment przekręcenia, przez co zwiększa się bezpieczeństwo montażu. określenie długości wkręta Szczelności elementów łączących należy poświęcić szczególną uwagę. Praktyka pokazała, że nieszczelności o wartości kilku dziesiętnych milimetra mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń. W związku z tym EJOT zaleca połączenie w górnej fali blachy za pomocą wkrętów z użyciem. Zaletą, poza uniknięciem wgniecenia górnej fali blachy, jest bardzo duże zabezpieczenie przed wdzierającą się wodą opadową. Głębokość zakotwienia w drewnie, w przypadku łączenia profili trapezowych regulowana jest przez Aprobatę Techniczną. Minimalne zakotwienie wkręta o średnicy 6,5 mm wynosi 26 mm, a maksymalne zakotwienie, wynosi 78 mm. W praktyce utrzymuje się zakotwienie w drewnie 50 mm, ponieważ nośność profilu ze i trapezowej o grubości 0,75 mm daje mniej więcej tę samą charakterystyczną nośność jak wkręt o średnicy 6,5 mm wobec wyrywania z płatwi drewnianej przy zakotwieniu 50 mm. Można zrezygnować z nawiercania wstępnego, jeżeli stosuje się. Zaletą nawiercania wstępnego w drewnie jest znaczna redukcja sił rozpierających. Dzięki temu przy montażu wkrętów możliwe jest zmniejszenie odstępu od brzegu. Rozmieszczenie elementów łączących Rozmieszczenie 1 Rozmieszczenie 2 23

17 Dach z płytą warstwową opis Płyty warstwowe to elementy łączące. Składają sie z dwóch metalowych warstw pokrywających, które z reguły połączone są z sobą za pomocą pianki poliuretanowej bez możliwości przesunięcia. Stosunek masy do nośności oraz właściwości izolacyjne są niewątpliwym atutem tego pokrycia go. Płyty warstwowe mocowane są bezpośrednio do podkonstrukcji. Kolejne płyty są dosuwane do krawędzi bocznej zamonotowanej płyty, następnie mocowane ze sobą i do podkonstrukcji. ORKAN- zastosowanie budynki ogrzewane każdej wielkości i zastosowania akcesoria ORKAN-... strona 83 podkonstrukcja (elemeni) płyt warstwowych do podkonstrukcji 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm płyta (elemen) JT3-6-5,5xL-E16 strona 53 JT3-12-5,5xL-E16 strona 55 JZ3-6,3xL-E16 strona 72 Ø 5,7 mm JZ3-6,3xL-E16 strona 72 Ø 5,3 mm JT3-2-6,5xL-E16 strona 52 blach Aby zapobiec przekręceniu profilu blachy i zniszczeniu podkładek uszczelniających zaleca się stosowanie wkrętów z podcięciem pod łbem. JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm 24

18 określenie długości wkręta h = grubość połączenia (wysokość płyty warstwowej) L = długość wkręta płyty do podkostrukcji owej płyty do profilu owego HTU płyty do podkonstrukcji drewnianej 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm 3,0 mm szerokość min. 65 mm JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] ORKAN - określenie długości wkręta Szczelności elementów łączących należy poświęcić szczególną uwagę. Praktyka pokazała, że nieszczelności o wartości kilku dziesiętnych milimetra mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń. W związku z tym EJOT zaleca połączenie w górnej fali blachy za pomocą wkrętów z użyciem. Zaletą, poza uniknięciem wgniecenia górnej fali blachy, jest bardzo duże zabezpieczenie przed wdzierającą się wodą opadową. Głębokość zakotwienia w drewnie, w przypadku łączenia profili trapezowych regulowana jest przez Aprobatę Techniczną. Minimalne zakotwienie wkręta o średnicy 6,5 mm wynosi 26 mm, a maksymalne zakotwienie, wynosi 78 mm. W praktyce utrzymuje się zakotwienie w drewnie 50 mm, ponieważ nośność profilu ze i trapezowej o grubości 0,75 mm daje mniej więcej tę samą charakterystyczną nośność jak wkręt o średnicy 6,5 mm wobec wyrywania z płatwi drewnianej przy zakotwieniu 50 mm. Można zrezygnować z nawiercania wstępnego, jeżeli stosuje się. Zaletą nawiercania wstępnego w drewnie jest znaczna redukcja sił rozpierających. Dzięki temu przy montażu wkrętów możliwe jest zmniejszenie odstępu od brzegu. 25

19 Dach płaski z hydroizolacją (nieocieplony lub ocieplony) opis Mocowanie warstwy nośnej do płatwi owej lub drewnianej. Kolejną warstwę stanowi paroizolacja oraz (opcjonalnie) termoizolacja. Warstwa hydroizolacji stanowi ochronę przed warunkami atmosferycznymi, montuje się ją na zakładkę poprzez mechaniczne i zgrzewa. Mocowanie warstwy j (opcjonalnie) łącznie z termoizolacją i paroizolacją odbywa się w warstwie nośnej za pomocą dachowych wkrętów wiercących. ORKAN- Nierzadko warstwa nośna składa się z betonu, belek, drewna lub surowców drewnianych. Do tego konieczne są inne elementy łączące. zastosowanie magazyny sprzedaży, hale produkcyjne blach wysokiego trapezu do podkonstrukcji 1,5 mm podkonstrukcja (elemeni) 6,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm blach wysokiego trapezu elemen JZ3-6,3x19-E16 strona 72 tabela strona 68 JT2-12-5,5xL-V16 strona 41 JT2-6-6,3x22-V16 strona 41 JT3-2-6,5x65-E16 strona 52 JT2-2H-4,8x19 strona 38 JF2-2H-4,8x19 wskazówka Kombinacja metal-tworzywo sztuczne przeważa nad kombinacją metal-metal dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła i dzięki zasadzie działania teleskopowego. Kombinacje metal-metal są nieodzowne w przypadku napraw, gdzie stare warstwy hydroizolacji dachu wykonane z bitumu pokrywane są nową warstwą izolacyjną. Istnieje możliwość zastosowania talerzyka z tworzywa sztucznego, ale wiąże się to ze wzrostem kosztów montażowych. W przypadku napraw zalecamy stosowanie wkrętów ze i nierdzewnej A4, ponieważ na zawilgoconych warstwach pokrycia dachu należy liczyć się z podwyższonym ryzykiem występowania korozji. Climadur wysokojakościowa powłoka zwiększająca odporność antykorozyjną (odporność antykorozyjna15 cykli Kesternich a zgodnie z DIN 50018, 1997) strona 38 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm 26

20 podkonstrukcja (elemeni) hydroizolacji do podkonstrukcji blacha wysokiego trapezu drewno / płyta OSB beton gazobeton za w podłożu 20 mm 30 mm mm 60 mm bez termoizolacji wkręt TKR-4,8xL strona talerzyk owy HTV 82/40 F strona 108 wkręt TKR-4,8xL strona talerzyk owy HTV 82/40 F strona 108 wkręt FBS-R-6,3xL strona talerzyk owy HTV 82/40 F strona 108 wkręt do gazobetonu FPS-E-8,0xL strona talerzyk owy HTV 82/40 F strona 108 ORKAN - podkonstrukcja (elemeni) hydroizolacji do podkonstrukcji blacha wysokiego trapezu drewno / płyta OSB beton gazobeton za w podłożu 20 mm 30 mm mm 60 mm wkręt SW8-RT-4,8xL strona 104 wkręt SW8-RT-4,8xL strona 104 wkręt FBS-R-6,3xL strona 111 wkręt do gazobetonu FPS-E-8,0xL strona 112 z termoizolacją + talerzyk owy HTV 82/40 strona 107 wkręt TKR-4,8xL strona talerzyk owy HTK 50xL strona talerzyk owy HTV 82/40 strona 107 wkręt TKR-4,8xL strona talerzyk owy HTK 50xL strona talerzyk owy EcoTek 50xL strona talerzyk owy EcoTek 50xL strona

21 Ściana jednowarstwowa opis Blacha mocowana bezpośrednio na płatwiach. Konstrukcja dobrze wentylowana. zastosowanie wiaty samochodowe i rowerowe, proste schroniska ORKAN- podkonstrukcja (elemeni) blach do podkonstrukcji 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm JT3-6-5,5x25-E16 strona 53 JT3-12-5,5x40-E16 strona 55 JZ3-6,3x19-E16 strona 72 JT3-6-5,5x25-E16 strona 53 JT3-2-6,5x50-E16 strona 52 blacha (elemen) JT3-FR-6-5,5x25- E11 JT3-FR-12-5,5x40- E11 Ø 5,7 mm strona 54 strona 55 28

22 określenie długości wkręta h = grubość połączenia (wysokość trapezu lub fali) L = długość wkręta blach do podkonstrukcji owej blach do profilu owego HTU blach do podkonstrukcji drewnianej 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm 3,0 mm szerokość min. 65 mm JT3-6-5,5xL-E16 JT3-12-5,5xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JZ3-6,3xL-E16 JA3-6,5xL-E16 JT3-2-6,5xL-E16 h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] ORKAN - blach określenie długości wkręta Szczelności elementów łączących należy poświęcić szczególną uwagę. Praktyka pokazała, że nieszczelności o wartości kilku dziesiętnych milimetra mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń. W związku z tym EJOT zaleca połączenie w górnej fali blachy za pomocą wkrętów z użyciem. Zaletą, poza uniknięciem wgniecenia górnej fali blachy, jest bardzo duże zabezpieczenie przed wdzierającą się wodą opadową. JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JT3-FR-2H-Plus- 5,5x25-E11 Głębokość zakotwienia w drewnie, w przypadku łączenia profili trapezowych regulowana jest przez Aprobatę Techniczną. Minimalne zakotwienie wkręta o średnicy 6,5 mm wynosi 26 mm, a maksymalne zakotwienie, wynosi 78 mm. W praktyce utrzymuje się zakotwienie w drewnie 50 mm, ponieważ nośność profilu ze i trapezowej o grubości 0,75 mm daje mniej więcej tę samą charakterystyczną nośność jak wkręt o średnicy 6,5 mm wobec wyrywania z płatwi drewnianej przy zakotwieniu 50 mm. Można zrezygnować z nawiercania wstępnego, jeżeli stosuje się. Zaletą nawiercania wstępnego w drewnie jest znaczna redukcja sił rozpierających. Dzięki temu przy montażu wkrętów możliwe jest zmniejszenie odstępu od brzegu. blach Aby zapobiec przekręceniu profilu blachy i zniszczeniu podkładek uszczelniających zaleca się stosowanie wkrętów z podcięciem pod łbem. 29

23 ORKAN- Ściana z konstrukcją kasetową opis Kaseta montowana jest bezpośrednio na słupach owych / żelbetowych. Warstwa zewnętrzna mocowana jest na uszczelkach kasetowych i stanowi nie tylko ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale również usztywnienie kaset. Ściana z kaset odznacza się korzystnymi właściwościami ochrony przed hałasem oraz pożarem. W porównaniu do innych konstrukcji ścian, właściwości termiczne wskazanej zabudowy są gorsze. zastosowanie budynki ogrzewane budynki o wysokim natężeniu hałasu budynki o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynki z produkcją technologiczną kasety do podkonstrukcji 4,0 12 mm podkonstrukcja (elemeni) profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm beton zamków kaset elemen JT2-12-5,5x35-V16 strona 41 JT2-6-6,3x19-V16 strona 41 JT3-2-6,5x65-E16 strona 52 BS-R-6,3x35-V16 strona 69 Ø 5,0 mm JT2-2H-4,8x19 wskazówka Elementy łączące mogą być montowane w odległości maksymalnie 75 mm od półek kaset. Element łączący w środku kasety nie służy do przenoszenia siły, ale ma charakter wyłącznie konstrukcyjny. W zależności od typu kasety i producenta nie jest łatwo zachować odległość 75 mm podczas montażu i jednocześnie zamontować element łączący prostopadle do powierzchni. Im bliżej pasa dolnego, umieszczone zostaną wkręty do szycia wzdłużnego, tym skuteczniej będzie można uniknąć problemów z wodą roztopową. strona 38 JF2-2H-4,8x19 strona 38 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm 30

24 blach do zamków kaset kaseta (elemeni) 2 x 0,63 mm 2 x 1,25 mm 2 x 1,5 mm wskazówka W dokumentach dotyczących konstrukcji kaset ściennych uwzględnione są połączenia elementu II składającego się z dwóch nałożonych na siebie arkuszy blach profilowanych, za pomocą właściwych elementów łączących, co prowadzi do zwiększenia nośności konstrukcji. JT3-2H-Plus-5,5x25-E16 JT3-6-5,5x25-E16 blacha (elemen) JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 strona 53 JT3-FR-6-5,5x25-E11 strona 54 ORKAN - blach JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JT3-2H-Plus- 5,5x25-E16 JF3-2H-4,8x19-E14 strona 48 zdolność wiercenia (0,88 + 0,88) mm JT3-FR-2H-Plus- 5,5x25-E11 blach Aby zapobiec przekręceniu profilu blachy i zniszczeniu podkładek uszczelniających zaleca się stosowanie wkrętów z podcięciem pod łbem. 31

25 Ściana z płytą warstwową opis Płyty warstwowe to elementy łączące. Składają sie z dwóch metalowych warstw pokrywających, które z reguły połączone są z sobą za pomocą pianki poliuretanowej bez możliwości przesunięcia. Stosunek masy do nośności jest niewątpliwym atutem płyt, które mocowane są bezpośrednio do podkonstrukcji. Kolejne płyty w zabudowie są dosuwane do górnej / bocznej krawędzi zamonotowanej płyty i następnie mocowane do podkonstrukcji. zastosowanie: budynki ogrzewane każdej wielkości i zastosowania ORKAN- podkonstrukcja (elemeni) płyty warstwowej do podkonstrukcji 1,5 5,0 mm 4,0 12,0 mm 10,0 mm profil owy HTU 3,0 mm drewno szer. min. 65 mm beton h ef 25 mm elemen JT3-D-6H- 5,5/6,3xL-E19 strona 56 JT3-D-12H- 5,5/6,3xL-E19 strona 57 JZ3-6,3xL-E19 strona 72 Ø 5,7 mm JZ3-6,3xL-E19 strona 72 Ø 5,3 mm JT3-2-6,5xL-E16 strona 52 BS-R-6,3xL-V19 strona 69 Ø 5,0 mm 32

26 określenie długości wkręta h = grubość połączenia (wysokość płyty warstwowej) L = długość wkręta płyty do podkonstrukcji owej płyty do profilu owego HTU płyty do podkonstrukcji drewnianej płyty do podkonstrukcji betonowej 1,5 5,0 mm 3,0 12,0 mm 10,0 mm 3,0 mm szerokość min. 65 mm h ef 25 mm JT3-D-6H- 5,5/6,3xL-E19* JT3-D-12H- 5,5/6,3xL-E19* JZ3-6,3xL-E19 JZ3-6,3xL-E19 JT3-2-6,5xL-E19 BS-R-6,3xL-V19 h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] h max [mm] L [mm] * wkręty nierdzewne, podkładka nierdzewna E ORKAN - płyty do podkonstrukcji owej 1,5 5,0 mm 3,0 12,0 mm JT2-D-6H- 5,5/6,3xL-E19* JT2-D-12H- 5,5/6,3xL-E19* h [mm] L [mm] h [mm] L [mm] * wkręty ocynkowane, podkładka nierdzewna E wskazówka Praktyka pokazuje, że w miejscu widocznego płyty warstwowej można zaobserwować lekkie ślady wgniecenia. Poprzez zastosowanie wkrętów z podwójnym gwintem (JT3-D) możemy zredukować ślady wgniecenia na płycie, jednakże nie ma możliwości aby całkowicie się przed tym ustrzec. Rys. 1 Kryte zamka płyty warstwowej Rys. 2 Mocowanie widoczne płyty warstwowej 33

27 ORKAN- Fasada wentylowana / tylnowentylowana opis Fasada wentylowana charakteryzuje się tym, że termoizolacja i okładzina systemu są rozdzielone od siebie konstrukcyjnie. Powstała przestrzeń powietrzna reguluje poziom wilgotności budynku. Podkonstrukcja, która zamocowana jest do podłoża za pomocą łączników, służy do zbudowania przestrzeni powietrznej pomiędzy termoizolacją a okładziną. zastosowanie okładziny w fasadach wentylowanych: płyty cementowo-włóknowe płyty ceramiczne płyty kompozytowe itd. zalety Możliwości projektowe i właściwości konstrukcyjne fasad wentylowanych sprawiają, że ta forma zabudowy pozwala na zastosowanie różnorodnych aranżacji. podłoże podkonstrukcji do podłoża beton cegła pełna pustak lub cegła szczelinowa gazobeton drewno łącznik fasadowy SDF-S-10VxL strona 118 łącznik fasadowy SDF-S-10VxL strona 118 łącznik fasadowy SDF-S-10HxL strona 120 łącznik fasadowy SDP-S-10GxL strona 122 łącznik fasadowy SDF-KB-10Vx50 łącznik fasadowy SDF-KB-10Vx60 łącznik fasadowy SDF-KB-10Hx80 łącznik fasadowy SDP-KB-10Gx80 metal strona 119 strona 119 strona 121 strona

28 elemen + elemeni drewno / aluminium aluminium / aluminium nierdzewna / aluminium w podkonstrukcji JT4-S-2-4,8xL JT4-3H/6-5,5x20 JT4-3H/5-5,5x19 JT4-3H/5-5,5x19 strona 66 strona 62 strona 61 strona 61 ORKAN - wskazówka W fasadach wentylowanych profil nośny i uchwyt ścienny często są produkowane i wykonywane z aluminium. Aby uniknąć zakleszczenia w konstrukcji spowodowanego temperaturą, uchwyty ścienne powinny posiadać podłużne i okrągłe otwory. Aby połączenie w otworze podłużnym po montażu wkręta pozostało ruchome, stosuje się EJOT JT4-3H/5-5,5x19. Pod łbem wkręta znajduje się obszar bezgwintowy, który po montażu znajdzie się w podłużnym otworze uchwytu ściennego. Podcięcie pod łbem nad obszarem bezgwintowym, pozwala uniknąć klinowania elementów konstrukcyjnych tj.profilu nośnego i uchwytu ściennego. Obszar zastosowania tego wkręta jest ograniczony do jednego uchwytu ściennnego o grubości 3,0 mm i profilu nośnego o grubości od 1,6 mm do 2,0 mm. elemen + elemeni płyta fasadowa / aluminium termoizolacji łącznik metalowy DMH strona 124 łącznik z metalu talerzyk metalowy DMT strona 124 płyt fasadowych JT4-STS-3-4,8xL strona 66 35

29 Notatki ORKAN- Auditorio de Las Águilas, Murcia, hiszpania Marieal Apollonio, 36

Wkręty gwintujące BS-R / JA2 stal ocynkowana EJOT BS-R-6,3

Wkręty gwintujące BS-R / JA2 stal ocynkowana EJOT BS-R-6,3 WKRĘTY GWINTUJĄCE ZALETY formuje gwint oraz łączy elementy budowlane podczas jednego cyklu roboczego w komplecie ze zmontowaną podkładką uszczelniającą uniwersalny w zastosowaniu WARIANTY PRODUKTÓW wkręty

Bardziej szczegółowo

SAPHIR-wkręty wiercące EJOT

SAPHIR-wkręty wiercące EJOT warianty PRODUKTów EJOT wkręty materiał wkręta SAPHIR JT2 stal ocynkowana hartowana SUPER-SAPHIR JT3 stal nierdzewna A2 z hartowaną końcówką wiercącą Nierdzewny-SAPHIR JT4 stal nierdzewna A2 podłoże stal

Bardziej szczegółowo

Informacje.

Informacje. Informacje W środowisku o podwyższonej korozyjności zaleca się stosowanie wkrętów EJOT CORREMAKS ze stali nierdzewnej gatunku A5. Odniesienia strona wkręty CORREMAKS... 74 Technika dachy & ściany Przewodnik

Bardziej szczegółowo

EJOT łączniki do mocowania solarów

EJOT łączniki do mocowania solarów EJOT łączniki ORKAN- zalety szybka i bezproblemowa instalacja wysoka jakość produktu dzięki ścisłej kontroli jakości szybka modernizacja na istniejących dachach wykorzystanie istniejących otworów w pokryciu

Bardziej szczegółowo

fasad wentylowanych Elementy złączne do mocowania dla fasad wentylowanych wiercące Wkręty fasadowe Wkręty Wkręty fasadowe

fasad wentylowanych Elementy złączne do mocowania   dla fasad wentylowanych wiercące Wkręty fasadowe Wkręty Wkręty fasadowe ORKAN Elementy złączne do mocowania fasad wentylowanych 1 EJOT stal nierdzewna-saphir wkręt wiercący (JT4/JT9)-3H/5-5,5x19 P-BWU02-148004 SW8 J4/J9 JT4 ze stali nierdzewnej A2 19 500 JT4-3H/5-5,5x19 7

Bardziej szczegółowo

Notatki. wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty.

Notatki.   wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty. Notatki / 68 EJOT EJOT formują gwint w uprzednio wykonanym otworze montażowym. Wyposażone są w gwint zakończony końcówką walcową lub szpicem. Kompletowane z podkładką uszczelniającą z EPDM. EJOT mają uniwersalne

Bardziej szczegółowo

opakowanie [szt.] HTV-82/

opakowanie [szt.] HTV-82/ Talerzyki stalowe EJOT talerzyk HTV 82/40 dla zamocowań termo- i hydroizolacji szerokość mocowanie pokryć dachowych do podkonstrukcji z blach stalowych trapezowych, drewnianych lub materiałów drewnopochodnych

Bardziej szczegółowo

ZALECANE KOMBINACJE ŁĄCZNIKÓW DACHOWYCH. włókno mineralne TKR/TKE + HTK polistyren. bez izolacji - TKR + HTV F FPS-E + HTV F FBS-R + HTV F

ZALECANE KOMBINACJE ŁĄCZNIKÓW DACHOWYCH. włókno mineralne TKR/TKE + HTK polistyren. bez izolacji - TKR + HTV F FPS-E + HTV F FBS-R + HTV F wkręty Dachowe EJOT wysoka ochrona antykorozyjna dzięki powłoce Climadur* alternatywnie wkręty ze stali nierdzewnej E osiowe prowadzenie wkręta wkręty dostarczane zmagazynowane lub na taśmie zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich System EJOT HTK 2G Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich Oszczędność czasu i kosztów! System HTK 2G to nowa jakość mocowania hydro i termoizolacji za pomocą skompletowanych

Bardziej szczegółowo

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V łączniki tworzywowo-metalowe do Długości łączników ze śrubą stalową z powłoką cynkową pozbawioną chromu Cr(VI) [] S-8 KB-8 S-10V KB-10V 50 60 70 S-10H KB-10H S-10G 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bardziej szczegółowo

EJOT łączniki dachowe

EJOT łączniki dachowe EJOT łączniki EJOT oferuje kompletny program produkcji łączników dachowych do wszystkich podłoży budowlanych. Łączniki występują w różnych kombinacjach, w zależności od rodzaju podkonstrukcji oraz grubości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

OC Wkręty samowiercące

OC Wkręty samowiercące OC Wkręty samowiercące Specjalnie zaprojektowany kształt wiertła, który zapewnia szybką i bezproblemową instalację w konstrukcjach metalowych wykonanych z kształtowników zimnogiętych Aprobaty ETA-13/0203

Bardziej szczegółowo

Katalog wkrętów

Katalog wkrętów Katalog wkrętów 2008 Wkręty wiercące do połączeń wzdłużnych wykonane ze stali węglowej ulepszonej, ocynkowane, o główce sześciokątnej 8 bez podkładek oraz Przeznaczone do połączeń wzdłużnych blach profilowanych

Bardziej szczegółowo

R-WBT Wkręt do betonu

R-WBT Wkręt do betonu R-WBT do betonu dachowy do podłoży betonowych zabezpieczony antykorozyjnie systemem mikrocienkich powłok płatkowo-cynkowych Aprobaty ETA-09/0346 KOT-2017-0158 TC 4765-15 Informacja o produkcie Cechy i

Bardziej szczegółowo

+ = WYPOŻYCZ. Urządzenia montażowe/narzędzia urządzenia montażowe. POWERED BY. Akcesoria. NOWOŚĆ EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK

+ = WYPOŻYCZ. Urządzenia montażowe/narzędzia urządzenia montażowe.   POWERED BY. Akcesoria. NOWOŚĆ EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK / urządzenia NOWOŚĆ EJOT urządzenie ECOset HTK waga [kg] EJOT urządzenie ECOset HTK (18V) 24 1 9 153 500 000 EJOT urządzenie ECOset HTK (230V) 24 1 9 152 500 000 [sztuk] / bit PH 2 - M6 x 35 1 9 250 612

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca wyroby budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-13/0177

Bardziej szczegółowo

EJOFAST system. nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym

EJOFAST system. nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym EJOFAST wkręty do szycia wzdłużnego blach Nowe rozwiązanie EJOT w postaci wkrętów JF3 i JF2 jest przeznaczone do szycia wzdłużnego

Bardziej szczegółowo

OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące

OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące Nierdzewny wkręt samowiercący z redukowanym punktem wiercącym zapewnia optymalną szczelność połączenia Aprobaty ETA-10/0183 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nierdzewny

Bardziej szczegółowo

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ GOK + WX, WO, WW, WBT TULEJA TWORZYWOWA Z ŁĄCZNIKIEM MATERIAŁ Tuleja tworzywowa: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP lub poliamid PA 6.0 (nylon) modyfikowany włóknem szklanym. Wkręt: ocynk elektrolityczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Wkręt samowiercący ze skrzydełkami 1 Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Stal szlachetna hartowana lub stal ocynkowana na niebiesko 2 Wymiary (mm) Typ gniazda łba grubość połączenia głębokość wiercenia

Bardziej szczegółowo

EJOT Power-Bloc. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Zastosowanie. Wymiary. Zalety produktu.

EJOT Power-Bloc. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Zastosowanie. Wymiary. Zalety produktu. Opis produktu jest prostopadłościanem wykonanym ze styropianu EPS o wysokiej gęstości. Zaznaczone co 0 mm linie wyznaczają miejsca ewentulanego cięcia. Zastosowanie Dzięki elastyczności twardej piany elementu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA OKIEN. Okna z PVC. Wkręty okuciowe. EJOT wkręty okuciowe typ S

PRODUKCJA OKIEN. Okna z PVC. Wkręty okuciowe. EJOT wkręty okuciowe typ S Wkręty okuciowe wkręty okuciowe typ S 10 gwarancja trwałego połączenia także w cienkich profilach podwójny gwint z niewielkim skokiem wysokie wartości momentu przekręcenia i siły wyrywającej w PVC Raport

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI Technika montażu SPIS TREŚCI Nazwa produktu Strona 52.0 Wkręt farmerski G1 52.1 Wkręt z uszczelnieniem EPDM G1 52.2 Wkręt z uszczelnieniem EPDM szybkiego montażu z kołkiem G1 52.3 Wkręt montażowy TOPIX

Bardziej szczegółowo

Notatki. wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty.

Notatki.   wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty. Notatki 78 EJOT łączniki do Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku A2 i przeznaczone do systemów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych do podkonstrukcji drewnianych i stalowych. Zalety l l bezpieczne

Bardziej szczegółowo

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH OPIS PRODUKTU Łączniki samogwintujące (dwugwintowe) ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo, z punktem wiercącym do drewna, gwintem

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK / narzędzia urządzenia EJOFAST JF-narzędzie mocowanie zmagazynowanych wkrętów EJOFAST JF, JT przeznaczonych do szycia wzdłużnego blach bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o bardzo wysokiej sprawności

Bardziej szczegółowo

Wkręty, gwoździe, nity

Wkręty, gwoździe, nity Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję, - powierzchniowo

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy mocowania lekkiej obudowy. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy mocowania lekkiej obudowy. EJOT Jakość łączy Katalog systemy mocowania lekkiej obudowy EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 1 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 1 - ZAMOCOWANIA ŁĄCZNIKI FARMERSKIE ŁĄCZNIKI SAMOGWINTUJĄCE KONSTRUKCYJNE ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE ŁĄCZNIKI SAMOWIERCĄCE KONSTRUKCYJNE ŁĄCZNIKI DO BETONU I DREWNA ŁĄCZNIKI DO PŁYT WARSTWOWYCH AKCESORIA

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M6S-SP nr IM_M6S-SP_E19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M6S-SP nr IM_M6S-SP_E19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Kotwa SXS Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego.

Kotwa SXS Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego. 161 Nowa klasa wytrzymałości oparta na bazie kołka SX w połączeniu z rewolucyjnym wkrętem CO-NA do betonu zarysowanego. INFORMACJE OGÓLNE SXS-T - z ocynkowanym wkrętem CO-NA i łbem stożkowym SXS-F US z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH DO DREWNA TYPU MFC0-SP nr IM_MFC0-SP_E25

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH DO DREWNA TYPU MFC0-SP nr IM_MFC0-SP_E25 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 5: Łączenie elementów cienkościennych za pomocą wkrętów, gwoździ wstrzeliwanych i nitów jednostronnych ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Śruby Wkręty samowiercące Gwoździe

Bardziej szczegółowo

Notatki. wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty.

Notatki.  wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty. Notatki / 86 / EJOT W przypadku mocowań w górnej fali blachy trapezowej, falistej lub j pyty warstwowej zalecane jest stosowanie w celu równomiernego rozkładu obciążeń, co zapewnia wysoką stabilość i optymalne

Bardziej szczegółowo

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 Cechy i korzyści Łatwe do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M5-P Z PODKŁADKĄ nr IM_M5-P_A14

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M5-P Z PODKŁADKĄ nr IM_M5-P_A14 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

UC Wkręty hartowane z łbem stożkowym

UC Wkręty hartowane z łbem stożkowym UC Wkręty hartowane z łbem stożkowym Wkręty hartowane do zastosowań w drewnie Aprobaty PN-EN 14566 + A1: 2012 DoP-EN14566 Reakcja na ogień: A1 Wytrzymałość na zginanie: spełnia 10 Cechy i korzyści Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Sto-Ecotwist

Instrukcja Techniczna Sto-Ecotwist Łącznik do płyt termoizolacyjnych do montażu zagłębionego, posiadający Europejską Aprobatę Techniczną Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz do betonu, cegieł/bloczków pełnych, bloczków i cegieł szczelinowych,

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE 1, 2 TULEJE TWORZYWOWE OPIS PRODUKTU Tuleje tworzywowe ze standardowym okrągłym talerzykiem o średnicy 50, wykonane z wysokiej jakości kopolimeru polipropylenu. Talerzyk tulei 1 wyposażony w trzy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 ETA 17/0023 Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wkręt samowiercący BiGHTY Połączenia stali do stali /drewna do stali/ stali do drewna

Wkręt samowiercący BiGHTY Połączenia stali do stali /drewna do stali/ stali do drewna Wkręt samowiercący BiGHTY Połączenia stali do stali /drewna do stali/ stali do drewna BiGHTY jest wkrętem samowiercącym do połączeń stal/stal, drewno/ stal, i stal/drewno, który sam wwierca się do otworu

Bardziej szczegółowo

wszechstronne zastosowanie...

wszechstronne zastosowanie... wszechstronne zastosowanie... System krawędzi uniemożliwiający obrót kołka podczas wkręcania. Spiralna konstrukcja Idealne dopasowanie do otworu montażowego. Pewność zamocowania - wzorowy rozkład sił.

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS EI 30 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS EI 30 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS EI 30 to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

EJOT cylinder. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Wymiary. Zalety produktu. Zastosowanie. Program produkcji

EJOT cylinder. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Wymiary. Zalety produktu. Zastosowanie. Program produkcji Opis produktu jest elementem cylindrycznym uformowanym z pianki EPS o powierzchni bocznej w kształcie fali i dużym ciężarze objętościowym. Wymiary średnica średnica powierzchni użytkowej grubość ciężar

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące stosowania produktów serii Tektalan

Wytyczne dotyczące stosowania produktów serii Tektalan Wytyczne dotyczące stosowania produktów serii Mechaniczne mocowanie Ogólne wskazówki Podłoża: Beton Wskazówki dotyczące mechanicznego mocowania: Średnica wywierconego otworu: Kotwy do betonu Heraklith

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2014. Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy

Katalog produktów 2014. Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy Diversity is limited only by imagination Baltic Fasteners Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 10 11-034 Stawiguda Tel.: +48 (89) 722 95 55 Fax.: +48 (89) 670 77 71 info@balticfasteners.pl www.balticfasteners.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH DO DREWNA TYPU MFC8-SP nr IM_MFC8-SP_E25

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH DO DREWNA TYPU MFC8-SP nr IM_MFC8-SP_E25 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

SP2E 160 FORMA-01 1: Uszczelka (aplikowana na etapie produkcji) 321a 1:1. 301b b. 321a. 321a Parapet

SP2E 160 FORMA-01 1: Uszczelka (aplikowana na etapie produkcji) 321a 1:1. 301b b. 321a. 321a Parapet Okno, przekrój pionowy. 5.07.204 :2.5 SP2E 60 FORMA0 Poz. : Uwaga! Podczas szczeliny w płycie należy wypełnić masą uszczelniającą trwale elastyczną na długości >200 mm od zęwnątrz. Poz. 2: Uwaga! W przypadku

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA

ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA ROZDZIAŁ 2 - ZAMOCOWANIA TULEJE TWORZYWOWE ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH strona symbol nazwa TULEJE TWORZYWOWE 94 G1 Tuleje tworzywowe 94 G2 Tuleje tworzywowe

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Łączniki i kotwy rozporowe

Łączniki i kotwy rozporowe / do podkonstrukcji i termoizolacji / wiatroizolacji w fasadach wentylowanych. 129 kotwy 139 łączniki do termoizolacji 141 technika iniekcyjna 144 akcesoria 148 124 Długości łączników ze śrubą stalową

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do metalowego stelażu

Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do metalowego stelażu y 49 WKRĘTY FS/FSK do gipsokartonu - metal y fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do metalowego stelażu Aprobaty Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta - doskonała zdolność wiercenia Nie wymaga

Bardziej szczegółowo

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych Kołek ramowy SXRL: Mocny kołek do zadań specjalnych Specjalna geometria kołka o stożkowym kształcie i zoptymalizowanej strefie rozporowej umożliwia

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Kasety wezwa Kasety wezwań III III

Kasety wezwa Kasety wezwań III III Kasety wezwań 4.1 SZYBKI MONTAŻ Płyta czołowa 110 V2A, 2 mm Opcjonalnie Inne materiały Szybki montaż (ryglowanie zaciskowe) W zestawie klucz inbusowy 1,5 mm... 2,5 mm Opcjonalnie Inne grubości ścianki

Bardziej szczegółowo

izolacje dachów płaskich

izolacje dachów płaskich izolacje daców płaskic strona symbol nazwa Tuleje izolacyjne 56 G1 Tuleje tworzywowe 56 g2 Tuleje tworzywowe Łączniki izolacyjne 57 GTS-S Łączniki izolacyjne wiercące 58 GTS-B Łączniki izolacyjne wiercące

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-Eck

Schöck Isokorb typu K-Eck 1. Warstwa (składający się z dwóch części: 1 warstwy i 2 warstwy) Spis treści Strona Ułożenie elementów/wskazówki 62 Tabele nośności 63-64 Ułożenie zbrojenia Schöck Isokorb typu K20-Eck-CV30 65 Ułożenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH WKRĘTY TARASOWE WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH WKRĘTY TYPU NORDIC WKRĘTY KONSTRUKCYJNE AKCESORIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH strona symbol nazwa WKRĘTY

Bardziej szczegółowo

z kasetonami elewacyjnymi Liberta COR-TEN 600,

z kasetonami elewacyjnymi Liberta COR-TEN 600, z kasetonami elewacyjnymi Liberta CORTEN 600, układ poziomy. Okno, przekrój pionowy. 5.07.204 :2.5 SP2E 60 FORMA0 Poz. : Uwaga! Podczas szczeliny w płycie należy wypełnić masą uszczelniającą trwale elastyczną

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ET - WIESZAK BELKI KąTOWY 45

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ET - WIESZAK BELKI KąTOWY 45 Wieszak belki ET umożliwia montowanie belki drugorzędnej łączącej się z belką główną pod kątem 45. Wieszak został zaprojektowany w taki sposób aby mógł być stosowany w połączenich obróconych zarówno w

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PU, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza się montaż płyty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2 - ZAmOcOwAnIA

ROZDZIAŁ 2 - ZAmOcOwAnIA ROZDZIAŁ 2 - zamocowania TULEJE TWORZYWOWE Łączniki IZOLACYJNE PODKŁADKI IZOLACYJNE AKCESORIA 86 izolacji dachów płaskich strona symbol nazwa TULEJE TWORZYWOWE 98 G1 Tuleje tworzywowe 98 G2 Tuleje tworzywowe

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia należy zgiąć złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych

Instrukcja montażu. podpór/ konsoli okiennych Instrukcja montażu podpór/ konsoli okiennych P o l s k i P r o d u c e n t W W W. MobilSystem. c o m. p l u l. W i e w i ó r c z a 6 6, 1 5-5 3 2 B I A Ł Y S T O K t e l. 8 5 3 0 7 0 9 4 6, 6 6 3 4 3 8

Bardziej szczegółowo

MEFA-Punkty stałe z tłumieniem

MEFA-Punkty stałe z tłumieniem MEFA-Punkty stałe z tłumieniem Wydłużenia termiczne rurociągu muszą być kompensowane przez odpowiednie zaplanowanie trasy rurociągu lub zastosowanie kompensatorów. Nieodzowne są przy tym punkty stałe.

Bardziej szczegółowo

Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Typ materiału: V4A V2A. Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy [mm] [kg/szt.] [szt.

Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Typ materiału: V4A V2A. Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy [mm] [kg/szt.] [szt. Zastrzał 45 Otwory: Ø 13,0 mm Materiał: stal nierdzewna Zastrzał- 45 - T-Profil Nazwa Długość Masa Ilość w opak. Nr katalogowy Nr katalogowy Zastrzał 45 -T-Profil 310 0,700 1 0481510 0480510 Zacisk nośny

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-32

Blacha trapezowa RBT-32 Blacha trapezowa RBT-32 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

DIN F v N= cos ß F R. = μ N. PRODUKCJA OKIEN Wkręt PT typ DG. Mocowania w fasadach aluminiowo - szklanych

DIN F v N= cos ß F R. = μ N. PRODUKCJA OKIEN Wkręt PT typ DG. Mocowania w fasadach aluminiowo - szklanych Wkręt PT typ DG Mocowania w fasadach aluminiowo - szklanych Wkręt EJOT PT typ DG - gwintujący wkręt z asymetryczną geometrią gwintu i specjalnym wyżłobieniem Zalety asymetrycznego gwintu bardzo wysoka

Bardziej szczegółowo

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia.

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. MATERIAY BUDOWLANE APROBATY Materiały budowlane klasy A, B, C, D, E

Bardziej szczegółowo

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń. MB-86 Fold Line Wytyczne montażu na budowie Nowoczesne drzwi systemu MB-77HS zachowują swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zamontowane do ścian budynku. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

fischer DUOBLADE Kołek nowej generacji do płyt. Jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż

fischer DUOBLADE Kołek nowej generacji do płyt. Jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż fischer DUOBLADE Kołek nowej generacji do płyt. Jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż Samonawiercający kołek do płyt. Do szybszego i łatwiejszego montażu Końcówka centrująca ułatwia i poprawia precyzję ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC Szkielet drewniany Drewno klejone Wkręty do drewna ESCR - ESCRC www.strongtie.eu Szkielet drewniany Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 µm) o częściowym gwincie i łbie talerzykowym

Bardziej szczegółowo

BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe

BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe O BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe BIS Mocowania do rozdzielaczy BIS Uchwyty do rozdzielaczy pojedyncze 2 BIS Ochrona rur BIS Płyty ochronne do rur BIS Podejścia kątowe do rur dwuczęściowe BIS Podejścia

Bardziej szczegółowo

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia.

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. Teraz kręci się z powodzeniem: jeden kołek do wszystkich grubości ocieplenia.

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Krok po kroku Osadzanie wkrętów w drewnie i tworzywach sztucznych

Instrukcje Krok po kroku Osadzanie wkrętów w drewnie i tworzywach sztucznych Instrukcje Krok po kroku Osadzanie wkrętów w drewnie i tworzywach sztucznych Różne rodzaje łbów wkrętów Oprócz łba wkrętu z prostym nacięciem, występują łby z trzema innymi rodzajami nacięć przystosowanymi

Bardziej szczegółowo