Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach"

Transkrypt

1 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Bożena Kołaczek Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa, 20 października 2008 r. 1

2 Uprawnienia dochodowe do zasiłku rodzinnego 1.M.socjaldemokratyczny: Finlandia, Szwecja - niezależnie od dochodu 2.M.konserwatywny: Niemcy, Francja - niezależnie od dochodu 3.M.liberalny: Irlandia, Wielka Brytania niezależnie od dochodu 4M 4.M.południowoeuropejski: ł Grecja -niezależnie ż i od dochodu; Włochy: zależnie od dochodu rodziny 5.Nowe kraje UE: Czechy, Polska -zależnie od dochodu; Estonia niezależnie od dochodu 2

3 Górna granica wieku dziecka uprawniająca do zasiłku 1.M.socjaldemokratyczny: Finlandia 17 lat Szwecja 16 lat 2.M.konserwatywny: Niemcy 18 lat (21n) Francja 20 lat (21n) 3.M.liberalny: Irlandia 16 lat (19n) Wielka Brytania 16 lat (20n) 4.M.południowoeuropejski: Grecja 18 lat (22n) Włochy 18 lat 5.Nowe kraje: Czechy 15 lat (26n); Et Estonia 16 lat (19n); Polska 18 lat (21n) W większości ś ikrajów wydłużenie ż ze względu na naukę (n) 3

4 System zasiłków rodzinnych podstawowych czy uwzględnia ę wielodzietność? 1.M.socjaldemokratyczny: Finlandia - tak? (progresja na kolejne dzieci), Szwecja - nie (jednolity) 2.M.konserwatywny: Niemcy tak (progresja od czwartego dziecka), Francja tak? (prawo do i progresja zasiłku od drugiego dziecka) 3.M.liberalny: Irlandia - tak (progresja od trzeciego dziecka), Wielka Brytania - nie (według wieku dziecka) 4.M.południowoeuropejski: p Grecja - tak? (progresja na kolejne dzieci), Włochy - nie (jednolity) 5Nowekraje:Czechy 5.Nowe - nie (wiek dziecka), 4 Estonia -nie (jednolity), Polska - nie (wiek dziecka)

5 Dodatki do zasiłków rodzinnych dla rodzin wielodzietnych 1.M.socjaldemokratyczny:Szwecja: comiesięczny dodatek od drugiego dziecka, rosnący progresywnie na kolejne dziecko (11, 39, 95, 116 euro), Finlandia-brak 2.M.konserwatywny:Francja: powyżej 11 lat -33,51; powyżej 16 lat 59,57 euro (dla rodzin z 3+dzieci) Niemcy: brak 3.M.liberalny: brak 4.M.południowoeuropejski: brak 5.Nowe kraje: Czechy-brak; Estonia: raz na kwartał na trzecie dziecko 2-krotność zasiłku rodzinnego czwarte i kolejne - 3-krotność zasiłku rodzinnego Polska na trzecie i kolejne dziecko po 80 zł 5

6 Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych we wszystkich krajach nie podlegają opodatkowaniu (niezależnie od modelu polityki społecznej i rodzinnej) 6

7 Preferencje-inne świadczenia Wydłużony y urlop rodzicielski/wychowawczy: y Francja, Estonia Zwiększony zasiłek rodzicielski na trzecie i kolejne dziecko: Francja Wydłużone zwolnienie opiekuńcze: Francja Wniosek: preferencje dotyczą głównie Francji, w innych brak 7

8 System podatkowy dla rodzin wielodzietnych Ulgi z tytułu utrzymania dziecka/dzieci 1.M.socjaldemokratyczny: Finlandia i Szwecja: brak 2.M.konserwatywny: Francja: iloraz rodzinny (pierwsze i drugie dziecko- 1/2; każde kolejne-1,małżeństwo-2) Niemcy (kwota odliczenia 3,6 tys. euro na dziecko) 3.M.liberalny: l Wlk.Brytania (kwota do odliczenia i 218 euro na dziecko dla rodzin z niskimi dochodami) Irlandia: zwiększenia limitu dochodu wolnego od podatku 4.M.południowoeuropejski: Włochy: dodatkowe ulgi dla rodzin z 3+: dziecko do 3 lat 900 euro, pow.3.lat 800 euro + (rodzin z 3+) 200 euro na każde dziecko (max.1200) Grecja: brak 5N 5.Nowe kraje członkowskie ł ki UE: Estonia (rodziny z 3+ zwolnione z podatku), Czechy: brak Polska (liczba dzieci x 1173,7070 zł odliczenie od podatku) 8

9 Opieka instytucjonalna nad małymi dziećmi z rodzin wielodzietnych Preferencje w przyjęciach: brak danych Preferencje w korzystaniu/ w opłatach: Szwecja (więcej niż jedno dziecko to bezpłatna opieka przez 3 godziny dziennie; ulgi w opłatach zależnie od liczby dzieci) 9

10 Rodziny niepełne - system zasiłków rodzinnych 1.M.socjaldemokratyczny: Szwecja -odrębny system zasiłków (gwarantowany dodatkowy dochód w wys.141 euro niezależnie od wysokości alimentów), Finlandia - dodatek do zasiłku rodzinnego (w wys. 36,6060 euro na każde dziecko (36% zasiłku rodzinnego), 2.M.konserwatywny: Niemcy - brak specjalnych zasiłków; Francja-dodatek dd k do zasiłku rodzinnego (187,06 na każde dziecko), 3.M.liberalny: Wielka Brytania- zwiększony zasiłek rodzinny na każde dziecko; Irlandia - odrębny system zasiłków (185,80 euro tygodniowo + dodatek 22 euro na dziecko), 4.M.południowoeuropejski: Grecja, Włochy- zwiększony zasiłek rodzinny na każde dziecko 5.Nowe kraje członkowskie UE: Estonia (= 2 x zas.rodz.), Polska (400 zł) - dodatek do zasiłku rodzinnego Czechy - odrębny system zasiłków(57 euro miesięcznie dla sierot pełnych i niepełnych) 10

11 Rodziny niepełne - zasiłki alimentacyjne, jeśli drugi z rodziców nie płaci alimentów Niemcy: na dzieci poniżej 12 lat przez max 6 lat, max.170 euro (stare landy),151 euro (nowe landy) Francja: zależnie od dochodu - zasiłek częściowy 83,76 euro, całkowity 111,68 euro Polska: dochód nie więcej 725 zł na osobę, kwota do 500 zł na każde dziecko Estonia: świadczenie alimentacyjne zwolnione od podatku Zasiłki alimentacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych - nieopodatkowane 11

12 Dodatkowe świadczenia Wydłużone zwolnienie opiekuńcze Czechy ( z 9 do 16 dni) Wydłużony okres urlopu macierzyńskiego (o 9 tygodni czyli wynosi 37 tygodni): Czechy 12

13 Rodziny niepełne renty rodzinne Wiek dziecka: generalnie jak przy zasiłkach rodzin. (Polska 16 lat, 25 nauka) System dualny: państwowa renta minimalna + renta z ubezpieczenia społecznego (Estonia, Finlandia, Szwecja) System ubezpieczeniowy: pozostałe kraje Warunek podstawowy nabycia uprawnień: minimalny okres ubezpieczenia rodzica 13

14 Wysokość renty rodzinnej system dualny Estonia: 1/ państwowa renta minimalna gwarantowana; 2/ z ubezpieczenia społecznego zależna od liczby uprawnionych członków rodziny: a/ jedna osoba - 50% antycypowanej emerytury /emerytur obojga rodziców dla sieroty pełnej b/ dwie osoby- 80% ; c/ trzy i więcej 100%. Finlandia: 1/ renta państwowa przez 6 miesięcy ,85 euro miesięcznie (kontynuowana, jeśli dziecko na utrzymaniu w wys.88,02 euro) + 2/ renta z ubezpieczenia społecznego od 33 do 83 % zależnie od liczby dzieci uprawnionych 14

15 Renty rodzinne cd. Szwecja: 30% kwoty podstawowej + 30% zależnie ż od antycypowanej emerytury rodzica/rodziców Ogółem= nie więcej niż 40% kwoty bazowej i nie więcej niż 100% emerytury rodzica/rodziców System ubezpieczeniowy Niemcy: renta dla dziecka -półsierota: 10% emerytury rodzica, sierota pełna- 20% (jako dodatek do renty wdowiej, wynoszącej 55% podstawy) Francja: renta wdowia 54% podstawy + dodatek 87,76 euro na dziecko do 16. roku; dla sieroty 50% podstawy (jeśli rodzic był pracownikiem) 30% (jeśli w kadrze kierowniczej) 15

16 Włochy: 1/ 60% renta wdowia + 20% na dziecko (jeśli troje lub więcej do 40%); 2/ jeśli brak renty wdowiej to renta na dzieci =40% na każde; w tym dla 3+dzieci=100% podstawy dla sieroty pełnej - 40% ; 3+ dzieci -100% minimalna renta/emerytura =436,14 euro Czechy: półsierota- 40% antycypowanej anej emerytury r zmarłego rodzica; sierota pełna-40% podstawy obojga rodziców Min. renta wdowia =14 euro+ zasiłek 57 euro Min.renta dzieci =11 + zasiłek 57 euro miesięcznie Polska: Dla jednego uprawnionego -85% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu Dla dwóch osób uprawnionych 90% - Dla trzech i więcej -95%. 16

17 Rodziny niepełne ulgi podatkowe Zwolnienie rent rodzinnych do określonego pułapu dochodu (kwota dochodu rocznego wolna od podatku, por. Niemcy, Czechy, Polska) Wspólne rozliczenie dochodu samotnej matki/ojca z dzieckiem na utrzymaniu: a/ (iloraz stały=2): Irlandia, Polska b/ (iloraz=1 matka+1/2 na pierwsze +1/2 na drugie + każde kolejne -1) Francja 17

18 Zwolnienia podatkowe Ulga rodzinna-odliczenie od podatku określonej kwoty na dziecko: Wlk.Brytania, Irlandia (1830 Euro) System mieszany: przychody rodziców do określonej wysokości (kwota wolna) i odliczenie kwoty na każde dziecko do ukończenia ń 17. roku życia: y Estonia 18

19 Opieka instytucjonalna nad małymi dziećmi z rodzin niepełnych Preferencje w przyjęciach: brak danych Preferencje w korzystaniu: Szwecja (rodziny niepełne o niskich dochodach- pokrycie kosztów opieki z pomocy społecznej) 19

20 Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem- zasiłki specjalne i dodatki 1.M.socjaldemokratyczny: Finlandia-zasiłki specjalne; Szwecja- brak systemu dodatkowego/uzupełniającego zasiłków na dzieci niepełnosprawne p 2.M.konserwatywny: Francja-zasiłki specjalne, Niemcy - przedłużony wiek pobierania zasiłku rodzinnego (bez limitu, jeśli niepełnosprawność przed 25.rokiem życia) 3.M.liberalny: Irlandia, Wlk.Brytania - dodatki do zasiłku rodzinnego 20

21 Zasiłki specjalne i dodatki na niepełnosprawne dziecko 4.M.południowoeuropejski: Grecja-zasiłki specjalne; Włochy- obniżenie i pułapu ł dochodu d uprawniającego do zasiłków rodzinnych/dodatków i przedłużony ż wiek pobierania i zasiłku rodzinnego (ponad 18.rok życia) 5.Nowe kraje członkowskie UE: Estonia, Polskadodatki do zasiłku rodzinnego, ponadto w Polsce obniżenie pułapu dochodu uprawniającego do zasiłków rodzinnych/dodatków ; Czechy-brak systemu dodatkowego/uzupełniającego zasiłków na dzieci niepełnosprawne 21

22 Specjalne zasiłki-zasady Estonia: zróżnicowany zależnie od stopnia niepełnosprawności: a/średni -270% zasiłku socjalnego b/ głęboki -315% zasiłku socjalnego (zasiłek socjalny=26 euro, por. zasiłek rodzinny=9,59 euro) Finlandia: zależny od wymaganego zakresu opieki: 1/ 79,83 euro miesięcznie; 2/ 186,28; 3/ 361,21 euro (por. zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko=100 euro) Francja: specjalny zasiłek edukacyjny w wys.119,72 euro do 20.roku życia, niezależnie od dochodu + dodatek z tytułu opieki - sześć stopni zależnie od wysokości wydatków, od 89,79 do 999,83 euro miesięcznie + dodatek dla samotnych rodziców 22 48,64 i 400,31 euro

23 Specjalne zasiłki cd. Irlandia: dodatek w wys.250,90 euro mies. na dziecko do 16.roku życia + zasiłek pielęgnacyjny na utrzymanie w wys.22 euro tygodniowo Wlk.Brytania: 1/dodatek do zasiłku rodzinnego 291 euro na w pełni niepełnosprawne dziecko; 117 euro na częściowo niepełnosprawne; 2/ W gospodarstwie osoby niepełnosprawnej ł dodatek na dzieci na utrzymaniu: 14 euro na pierwsze, 17 euro na każde kolejne, na dorosłą ł osobę pozostającą na utrzymaniu- 42 euro 23

24 Dodatkowe świadczenia Włochy: 1/ zasiłek z tytułu niepełnosprawności niezależnie od dochodu; 2/ zasiłek dla opiekuna ciężko niepełnosprawnego dziecka/członka rodziny Czechy: 1/ specjalny zasiłek opiekuńczy; 2/ zasiłek pielęgnacyjny w czterech wysokościach zależnie od stopnia niepełnosprawności 24

25 Inne świadczenia Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, rezygnującego z pracy: Szwecja (7,5-krotność zasiłku rodzinnego), Polska (7-krotność), Włochy (422,19 Euro mies.) Możliwość wydłużenia urlopu wychowawczego: Włochy (o 2 lata w stosunku do wymiaru podstawowego), Polska (z 24 do 72 miesięcy) ę 25

26 Ulgi i zwolnienia podatkowe dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 1/ Odliczenia od podatku na niepełnosprawne dziecko (ulgi podmiotowe): Włochy: kwoty 220 euro Wielka Brytania: kwoty 291 euro (całkowita, głęboka niepełnosprawność), kwota 117 euro (częściowa) Irlandia (3660 Euro) 2/ Odliczenie od podatku kosztów opieki nad niepełnosprawnym p dzieckiem,, zatrudnienie opiekuna (ulga przedmiotowa) Francja (+ podniesienie ilorazu podatkowego o 0,5), Irlandia (do określonego pułapu p dochodu, kwota 900 Euro) 3/odliczenie wydatków na leki, rehabilitację, dostosowanie mieszkania (ulgi przedmiotowe)-polska 26

27 Opieka instytucjonalna nad dzieckiem niepełnosprawnym Preferencje w przyjęciu: Finlandia (pierwszeństwo) Preferencje w korzystaniu: brak danych 27

28 Rodziny ubogie I. Model - Nowe kraje członkowskie 1/ Estonia: osoba samotna = 58 euro, kolejna = 46 euro, dodatkowo na dziecko do 18.roku życia i na każdą osobę ę pozostającą ą na utrzymaniu =13 euro Proporcje: osoba samotna =100%, kolejny członek=80% Małżeństwo bez dzieci = 104 euro, Małżeństwo z 1. dzieckiem = 162 euro Małżeństwo z 2.dzieci = 221 euro Małżeństwo z 3.dzieci = 280 euro Samotny rodzic z 1. dzieckiem = 116 euro Samotny rodzic z 2. dzieci = 175 euro Nieopodatkowane 28

29 2/ Czechy Minimum egzystencji = 73 euro Osoba samotna = 114 euro Pierwsza osoba w gospodarstwie domowym = 105 euro, druga i kolejna (bez dzieci) = 94 euro Dziecko poniżej 6 lat = 58 euro Dziecko 6-15 lat = 71 euro Dziecko lat = 82 euro Nieopodatkowane 3/ Polska: osoba samotna 461 zł (=100%), na 1 osobę w rodzinie 316 zł (68,5%) 29

30 II. Model socjaldemokracji 1/ Finlandia Osoba samotna =389,37 euro Małżeństwo = 661,9 euro Dziecko poniżej 10 lat = 245,30 euro Dziecko lat = 272,56 euro Dziecko powyżej 17 lat = 284,24 euro Proporcje: dochód gwarantowany osoby samotnej A= 100% Dla małżonka = 85% A Dla dziecka powyżej 17 lat = 73% A Dla dziecka w wieku lat = 70% Dla dziecka poniżej 10 lat = 63% A 30 Nieopodatkowane

31 2/ Szwecja Kwota bazowa: osoba samotna = 293 euro Para = 529 euro Dzieci i zależnie ż od wieku: 0-1 lat = 173 euro 1-2 lata =196 euro 3 lata = 161 euro 4-6 euro = 196 euro 7-10 lat = 219 euro lat = 252 euro lat = 283 euro Dodawana specjalna kwota zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym: 1 osoba = 92 euro, 2 osoby = 103, osoby = 129 euro, 4 osoby = 148, 5 osób = 170 euro, 6 osób = 193 euro, 7 osób = 212 euro. Nieopodatkowane 31

32 III. Model konserwatywny 1/ Niemcy: Osoba samotna, pierwsza osoba = 345 euro Para bez dzieci = 622 euro Para z 1. dzieckiem (poniżej 10 lat) = 829 Para z 2. dzieci (8, 12 lat) = 1036 euro Para z 3. dzieci (8,10,12 12 lat) = 1243 euro Samotny rodzic z 1. dzieckiem (10 lat) = 593 euro Samotny rodzic z 2. dzieci (8,10 lat) = 883 euro Proporcje: Głowa gospodarstwa =100% Kolejna osoba (14 lat i więcej) = 80% Kolejna osoba (poniżej 14 lat) = 60% 32

33 cd. Niemcy Kwoty gwarantowane: 1/ standardowa 2/ chorobowa 3/ integracyjna (zasiłek dla niepełnosprawnych) 4/ zasiłek pielęgnacyjny 5/ pomoc pieniężna celowa 6/ zasiłek z tytułu innych trudności (starość, prowadzenie gosp.domowego, g dla niewidomych) 7/ dodatki z tytułu kosztów utrzymania mieszkania Nieopodatkowane 33

34 2/ Francja Kwota bazowa: samotna osoba, pierwsza osoba w gospodarstwie domowym = 440,86 euro=100% =A Druga osoba = + 50% Trzecia osoba = + 30% Czwarta i kolejna osoba = + 40% Przykład: osoba samotna = 440,86 euro Para bez dzieci = 661,29 euro (100+50%) Samotny rodzic z 1. dzieckiem=661,29 (100+50%) Samotny rodzic z 2. dzieci= 793,55 euro ( %) Para z 1. dzieckiem=793,55 ( ) Para z 2. dzieci =925,81 euro( %) Para z 3. dzieci=1102,15 euro( %) 34

35 IV. Model liberalny 1/ Wielka Brytania: Warunek: dochody rodziny < euro rocznie Samotna osoba 25 lat i więcej=85 euro Samotny rodzic (18 lat i więcej)=85 euro Para (oboje 18 lat +) =134 euro Dziecko na utrzymaniu (poniżej 18 lat)=68 Proporcje: samotna =100% druga dorosła +65%; ;pierwsze dziecko+74, drugie+60%, trzecie+52% 35

36 cd. Wielka Brytania Premie-dodatki do kwoty podstawowej: Rodzina=24 euro Emeryci (samotna+84 euro, para+125 euro) Inwalidzi (samotna+36 euro, para+52 euro) Niepełnosprawne dziecko euro Dzieci w wieku lat z rodzin z niskimi dochodami: dodatek edukacyjny w okresie kształcenia do wysokości 45 euro tygodniowo (zależnie od wysokości dochodu) Nieopodatkowane 36

37 2/ Irlandia Osoba samotna = 805 euro Para bez dzieci = 1339 euro Para z 1. dzieckiem = 1435 euro Para z 2. dzieci = 1530 euro Para z 3. dzieci = 1625 euro Samotny rodzic z 1. dzieckiem = 900 euro Samotny rodzic z 2. dzieci = 996 euro Wszystkie dzieci niezależnie od wieku =16,80 euro tygodniowo 37

38 cd. Irlandia Relacje: osoba samotna 100% Druga osoba +66% Dziecko +30% Drugie dziecko + 30% Trzecie dziecko +35% 35%. Warunek dla rodzin z dziećmi :uwzględnia się czas pracy (przynajmniej j 19 godzin tygodniowo) i wiek dzieci (do 18 lat, jeśli uczy się do 22 lat). Nieopodatkowane 38

39 Rodziny o niskich dochodach z dziećmi uczącymi się przykład Irlandii 1/ zasiłek na ubranie i obuwie 2/ pomoc na zakup podręczników 3/ zwolnienie z opłat za dojazdy do szkoły 4/ dodatkowe zajęcia wyrównawcze 5/ dożywianie dzieci w szkołach 6/ akcja mleko w szkole 7/ dostęp do opieki pozarodzinnej» (porównaj Polska) 39

40 V. Model południowoeuropejski 1/ Włochy: Regulacje zróżnicowane regionalnie Osoba samotna = min.232 max.269 euro Dwie osoby = min.338 max.542 euro Trzy osoby = min max.697 euro Cztery osoby = min max. 852 euro Pięć ę osób = min max.914 euro Relacje szacunkowe: Osoba samotna 120% Druga osoba +75% Dziecko +50% Drugie dziecko +20%, trzecie +20% Nieopodatkowane 40

41 2/ Grecja Brak ogólnego systemu minimalnego dochodu gwarantowanego Minima dla grup specjalnych ludności, np.: 1/ zasiłki dla bezrobotnych poszukujących pierwszej pracy 2/ zasiłki mieszkaniowe dla dzieci -sierot 41

42 Opieka instytucjonalna nad małymi dziećmi z rodzin ubogich 1. Kraje nowe 11E 1.1.Estonia: szeroki dostęp i niska odpłatność ł rodziców 2. Model socjaldemokracji 2.1.Szwecja: szeroki dostęp i niska odpłatność rodziców, preferencje i zwolnienia z opłat dla rodzin ubogich 2.2.Finlandia: szeroki dostęp i bezpłatność usług dla rodziców, preferencje i zwolnienia z opłat dla rodzin ubogich 3. Model liberalny 3.1. Francja: szeroki dostęp i niska odpłatność rodziców 4. Model konserwatywny 4.1. Irlandia: preferencje i zwolnienia z opłat dla rodzin ubogich 5.Model południowoeuropejski: brak danych 42

43 Wnioski dla Polski 1/ W większości analizowanych krajów nie ma kryterium dochodowego uprawniającego rodziny do zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci. Wniosek: podwyższenie lub zniesienie progu dochodowego 2/ System zasiłków rodzinnych opiera się na granicy wieku dziecka, sięgającej zwykle 19 lub 22 lat, w powiązaniu z przeciętnym okresem pobierania nauki. Podobnie w Polsce. 43

44 Wnioski dla Polski 3/ W większości ę analizowanych krajów progresja poziomu zasiłku rodzinnego podstawowego na kolejne dziecko /lub od trzeciego/. W Polsce dodatek do zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko. 4/ Systemy podatkowe części krajów UE uwzględniają liczbę dzieci w rodzinie. Podobnie obecnie w Polsce. W Estonii zwolnienie z podatku rodzin z 3+ dzieci. 44

45 Wnioski dla Polski 5/ Wszędzie (poza Niemcami) dodatkowe zasiłki i dodatki dla rodzin niepełnych, w tym w Polsce. 6/ Renty rodzinne dla dzieci i z rodzin niepełnych i sierot całkowitych, częściej o charakterze ubezpieczeniowym. i Podobnie w Polsce. Sposób naliczania w Polsce relatywnie korzystny y w porównaniu z analizowanymi krajami (choć przypadki dla rodzin niepełnych wielodzietnych 100% podstawy) 45

46 Wnioski dla Polski 7/ Polski system podatkowy dla rodzin niepełnych ł wspólne rozliczanie i dochodu, odliczenia podatku na dziecko/dzieci. Korzystny z perspektywy rozwiązań w analizowanych krajach. 8/ W większości krajów dodatki lub specjalne zasiłki dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. W Polsce różnorodność świadczeń-korzystnie. 46

47 Wnioski dla Polski 9/ Odliczenie od podatku kosztów opieki nad niepełnosprawnym p dzieckiem, zatrudnienia opiekuna (Francja, Irlandia). Wniosek: stopniowe wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce, ewentualnie także dla rodzin pracujących z małymi dziećmi 47

48 Wnioski dla Polski 10/ Dochód gwarantowany/zasiłki socjalne dla ubogich/pozbawionych dochodu rodzin z dziećmi zwykle zróżnicowane według kryterium wieku dziecka i typu rodziny oraz liczby osób. W Polsce system uproszczony. Wniosek: większe zróżnicowanie zasiłków z pomocy społecznej ze względu na liczbę osób/dużą liczebność (zagrożenie ż ubóstwem rodzin wielodzietnych i bardziej licznych) 48

49 Wnioski dla Polski 11/ W Polsce relatywnie niski udział dzieci objętych opieką w przedszkolach. Generalnie w badanych krajach preferencje dla dzieci rodziców pracujących. W niektórych krajach preferencje w przyjęciach dla dzieci: z rodzin niepełnych, z większą ę ą liczbą ą dzieci oraz dla dzieci niepełnosprawnych, przy tym z rodzin o niskich dochodach. 49

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Kraj macierzyński Polska Matka urodzenie 1dziecka 20 tyg. urodzenie 2 dzieci 31 tyg. urodzenie 3 dzieci 33 tyg. urodzenie 4 dzieci 35

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ: ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ: 1. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE : ZASIŁEK

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne (1) Świadczeniami rodzinnymi są 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze: - zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Tworzenie warunków rozwoju

Tworzenie warunków rozwoju Bożena Balcerzak-Paradowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Tworzenie warunków rozwoju młodego pokolenia Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie, a od dnia 01.01.2017r.- 1.406,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Nr 972. Informacja. Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 972. Informacja. Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Świadczenia pieniężne na rzecz rodziny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czerwiec 2003 Bożena Kłos Informacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości: Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe. Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z po środa, 10 czerwca 2015 14:53 Poprawiony środa, 10 czerwca 2015 15:30 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać: STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm.

ŚWIADCZENIA RODZINNE. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm. Świadczenia rodzinne Dominika Jesionek, 22.08.2017 Podstawa prawna: ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518 z późn. zm. 2.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Modele polityki rodzinnej

Modele polityki rodzinnej Bożena Balcerzak-Paradowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Modele polityki rodzinnej Jaki model dla Polski? I. Klasyfikacja wg celów i zasad polityki rodzinnej: (Ch. Saraceno) polityka bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA RODZINNE. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA RODZINNE mgr Marta Wasil RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO... (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, ośrodka) 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ I. WNIOSKODAWCA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach Adres: ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 13.12.2016 r. COM(2016) 815 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły) adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. Świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty Pomoc społeczna POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 2013-01-03 Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego)." ;

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego). ; Dziennik Ustaw Nr 100-2233- Poz. 459 magającego stałej opieki i pielęgnacji, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego wart. 4 ust. 1. Osobie wychowującej dziecko zasiłek przysługuje

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Ulga na dziecko w tym na dziecko niepełnosprawne p czyli odliczenie od podatku dochodowego z tytułu wychowywania y dziecka Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku

Bardziej szczegółowo

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek

Bardziej szczegółowo

Nr 1112. Informacja. Świadczenia pieniężne dla rodzin niepełnych w państwach członkowskich UE

Nr 1112. Informacja. Świadczenia pieniężne dla rodzin niepełnych w państwach członkowskich UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Świadczenia pieniężne dla rodzin niepełnych w państwach członkowskich UE Grudzień 2004 Bożena Kłos Informacja Nr 1112

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Zasiłek rodzinny Jest podstawowym rodzajem świadczeń rodzinnych. WiąŜe się z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli Świadczenia rodzinne Informacje o formach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych ZASIŁEK RODZINNY Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. Świadczenia rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45, godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku 7:15 15:15 składanie wniosków - pokój nr 39, informacja tel. 87 565 93

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego w Jaworznie socjalnym-stypendium szkolnego Strona 1/6 Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.) Nr sprawy DSS.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 2011-07-26 STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r. Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Do Dyrektora

W N I O S E K. Do Dyrektora Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2013r. W N I O S E K Do Dyrektora o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku Wyprawka szkolna,

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo