Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce"

Transkrypt

1 Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. facebook.com/fundacjapagi

2 Spis treści 1. O badaniu 2. Cz. I - Profil Alumnów 3. Cz. II - Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce 4. Cz. III - Ocena Strategii GPW

3 Opis badania Badanie zostało przeprowadzone w związku z publikacją Strategii GPW w Warszawie do 2020 r. Celem badania było poznanie: oceny założeń Strategii GPW na lata , opinii na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w obecnym kształcie w Polsce, rekomendowanych działań - niezbędnych dla rozwoju rynku. Ankietę skierowano do Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi, czyli absolwentów projektów: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Akademia Analiz i Mediów, Akademia Energii, Liderzy Ochrony Zdrowia Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-9 grudnia 2014 r. 3

4 Cz. I Profil Alumnów 4

5 Cz. I - Profil Alumnów Ukończony Projekt Fundacji Lata doświadczenia zawodowego 38% 9% Akademia Liderów Rynku Kapitałowego 31% 12% Akademia Analiz i Mediów 19% 27% 52% Akademia Energii Liderzy Ochrony Zdrowia 12% 1% Miejsce pracy Profil badanego 16% 7% 8% 10% 17% 42% Rynek kapitałowy Przedsiębiorstwa niefinansowe Przedsiębiorstwa finansowe Konsulting i doradztwo Sektor publiczny Pozostałe Alumni to głównie laureaci Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK) Ankietowany miał średnio 4 lata doświadczenia zawodowego 42% Alumnów jest związanych z rynkiem kapitałowym i aż 60% pracuje w szeroko rozumianym sektorze finansowym 5

6 Cz. I - Profil Alumnów Czy inwestujesz na giełdzie? Profil badanych jako inwestorów: 52% 48% Tak Nie Niemal połowa badanych inwestuje na giełdzie (48%) Należy zauważyć, że spośród nieinwestujących aż 48% planuje rozpocząć inwestowanie Około 95% było, jest, bądź będzie inwestorem na giełdzie 52% badanych nie inwestuje, przy czym: Przyczyny zaprzestania inwestycji: Wymogi zawodowe: ograniczenia, zakazy, polityka compliance 48% 42% 10% Poniesione straty Inne priorytety kapitałowe Brak czasu planuje zacząć zaprzestało inwestycji (powody po prawej stronie) nie zamierza inwestować 6

7 Cz. II Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce 7

8 Cz. II - Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce Jakie są główne bariery rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? 13% 7% 6% Ograniczony dopływ kapitału (m.in. niskie napływy do TFI, niska partycypacja zagranicznych graczy) Brak zrozumienia działania rynku kapitałowego, awersja do ryzyka i preferowanie oszczędzania w banku 39% Nieatrakcyjne rozwiązania prawne i podatkowe 35% Brak oferty i dostatecznych działań ze strony GPW (w tym niska płynność) Pozostałe Pozostałe bariery rozwoju rynku kapitałowego: Brak zaufania wynikający z niskiej jakości oferowanych spółek Brak oferty dla niższego segmentu inwestorów, obecnie jest zauważony jedynie segment premium Reforma OFE Naturalne ograniczenia wielkości polskiej gospodarki ( trudno będzie dogonić Londyn / Frankfurt ) 8

9 Cz. II - Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce Czy GPW powinna pozyskiwać zagranicznych emitentów? 16% 84% Tak Nie Nie Argumenty by nie pozyskiwać z zagranicy: Negatywne przykłady notowanych zagranicznych spółek Brak płynności zagranicznych akcji GPW jest skuteczniejsza w działaniach z krajowymi emitentami Tak Z których kierunków pozyskiwać emitentów? 65% 13% 10% 13% Południe (np. Czechy, Słowacja, Rumunia) Kraje rozwijające się (np. Chiny) Wschód (np. Ukraina, Litwa) Inne kierunki 9

10 Cz. II - Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce Propozycje Alumnów mające na celu poprawę funkcjonowania GPW w Warszawie Obszary do poprawy w relacjach z emitentami: Obszary do poprawy w relacjach z inwestorami: Wsparcie i edukacja spółek po IPO Zaostrzenie wymagań dla emitentów z NewConnect i Catalyst Obniżenie opłat Szybsze procesowanie wniosków przez GPW Zapewnienie przejrzystości przepisów i ciągły dialog ze spółkami Zwalczanie inside trading Wspólnie z emitentami podnoszenie ładu korporacyjnego, relacji inwestorskich i CSR Podniesienie wiarygodności emitentów Wypracowanie z podmiotami publicznymi systemu zachęt i ulg inwestycyjnych Obniżenie kosztów transakcyjnych Stworzenie oferty produktowej i edukacyjnej dla prywatnych inwestorów Zaoferowanie nowych instrumentów i metod inwestycyjnych (np. HTF, Forex) Prezentowanie GPW jako miejsca do bezpiecznego pomnażania kapitału Upowszechnienie ratingów 10

11 Cz. III Ocena Strategii GPW

12 Cz. III - Ocena Strategii GPW 2020 Jak oceniasz szanse na realizację Strategii? Jak oceniasz realność założeń finansowych? Zbyt konserwatywne 1% 61% 39% Optymistyczne 49% 0% Wysoko Umiarkowanie Nisko Realistyczne 50% Których planów nie uda się zrealizować? Pozostałe 20% Rynek walutowy MTF/Aquis Exchange Inne nośniki energii Rynek rolny Rynek węgla 10% 11% 15% 20% 24% 12

13 Cz. III - Ocena Strategii GPW 2020 Główne ograniczenia dla rynku akcji: Główne ograniczenia dla rynku długu: Inne Niskie uczestnictwo inwestorów detalicznych Niskie uczestnictwo zagranicznych inwestorów 4% 20% 27% Pozostałe Uzależnienie od prawa o zamówieniach publicznych Emisje na zmienną stopę procentową Niska wiarygodność długu 4% 6% 9% 30% Niska płynność 48% Niska płynność rynku 51% Główne ograniczenia dla rynku pochodnych: Główne ograniczenia dla rynku towarowego: Pozostałe 2% Pozostałe 2% Niska płynność Niskie uczestnictwo inwestorów instytucjonalnych Oferta uboga i niedostosowana do potrzeb Brak edukacji firm w zakresie realnego zabezpieczenia 4% 16% 32% 45% Niska partycypacja inwestorów finansowych Zbyt uboga oferta instrumentów Brak strategii dla energetyki i instrumentów wsparcia 30% 33% 34% 13

14 Cz. III - Ocena Strategii GPW 2020 Jak zapewnić wyższą płynność? Najskuteczniejsza droga rozwoju dla GPW: Zwiększyć średni free float 5% Upowszechnić krótką sprzedaż 9% Obniżyć opłaty transakcyjne Przyciągnąć nowych aktywnych inwestorów Wprowadzić zachęty podatkowe dla inwestorów 15% 35% 36% 48% 31% 21% Organiczna Sojusze i alianse Przejęcia Czego obecnie brakuje w ofercie GPW? Pochodne na polskie i zagraniczne instrumenty (ETF, opcje) Krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych Instrumenty rynku towarowego Usługi post trading Nowe technologie np. HFT Poprawa efektywności organizacyjnej Szersze zastosowanie ratingów Możliwość IPO funduszy nieruchomościowych 14

15 Cz. III - Ocena Strategii GPW 2020 Który nowy element wskazany w Strategii ma największy potencjał? Nowe instrumenty na energię 12% Oferta spełniająca nowe wymogi regulacyjne 14% Rynek walutowy 16% Usługi IT 10% ETP/ETF 18% Rynek rolny 9% Inne 21% MTF/Aquis Exchange 7% Technologia dla rynku pochodnych 6% Wsparcie technologiczne 5% Rynek węgla 3% Które działanie powinna podjąć GPW w celu zapewnienia długotrwałego rozwoju? Zmiana prawa i przepisów Poprawa efektywności operacyjnej Konsolidacja i alianse GPW z innymi giełdami 3% 3% 8% Rozwój oferty produktowej (w tym nowych technologi) Pozyskiwanie inwestorów i emitentów z Polski 18% 22% Pozyskanie zagranicznych inwestorów i emitentów 46% 15

16 Dziękujemy za uwagę Dodatkowych informacji na temat badania udziela: Damian Szewczyk, 16

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym

Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo