Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce"

Transkrypt

1 Małgorzata Stępień Adam Janiszewski Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Wstęp Za główne podmioty rynku franczyzowego uznaje się systemy franczyzowe. Prowadzą one działalność poprzez jednostki (placówki), które są związane umową franchisingu. Pomiędzy 1989 r. a 1998 r. na polskim rynku zaczęło funkcjonować 71 sieci, do 2003 r. ich liczba wzrosła do 216. Natomiast ponad dwukrotne zwiększenie rozmiarów rynku miało miejsce w latach Tym samym na koniec 2008 r. w Polsce funkcjonowało 480 sieci oraz 26,6 tys. placówek związanych umową franchisingową 1. W roku 2009 powstało kolejnych 124 nowych systemów (przy zakończeniu działalności przez 39 sieci), natomiast na koniec roku 2010 liczba systemów wynosiła już 660. W ich ramach działalność prowadziło placówek działających na zasadzie franczyzy 2. Za tradycyjny obszar rozwoju sieci uchodzi handel. Poza nim już od wielu lat w Polsce sieci rozwijają się także w gastronomii. To dziedzina charakteryzująca się dużym poziomem zestandaryzowania świadczonych usług. Podobna charakterystyka jest przypisywana usługom hotelarskim. W gruncie rzeczy stanowi to przesłankę pojawienia się sieci w tych obszarach. Jednakże w chwili obecnej franczyza rozwija się szybko również w usługach, w których realizacja czynności na rzecz klienta następuje równolegle ze sprzedażą określonych produktów. Przykładem może tu być branża turystyczna 3. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy zmian dokonujących się na rynku franczyzy w turystyce, począwszy od drugiej połowy roku 2009 oraz rozważenie czynników sukcesu sieci w turystyce w odniesieniu do cech charakteryzujących model franczyzowy. W pracy oparto się o wybrane przykłady sieci. Wykorzystano także element analizy porównawczej dla zobrazowania korzyści mogących wiązać się z prowadzeniem biura 1 A. Antonowicz, Franchising w polskiej gospodarce stopień nasycenia i perspektywy rozwoju w: Współczesne modele biznesu. Diagnoza i perspektywy. Red. P. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia M. Komańda, Perspektywy rozwoju sieci w: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Red. J. Pyka. TNOiK, Oddział w Katowicach, Katowice 2011, s

2 podróży. Przyjęto tezę, że działalność ta może wiązać się dla podejmujących współpracę stron z ograniczeniem ryzyka. 1. Sytuacja na rynku franczyzy w latach Trendy w branży turystycznej Otwieranie kolejnych placówek w przypadku usługowego systemu franczyzowego wiąże się ze szkoleniami i wdrożeniem danego franczyzobiorcy w określoną koncepcję biznesową. Wymaga to ponoszenia wyższych kosztów inwestycji początkowej niż w przypadku systemów w handlu. Niemniej jednak w raporcie podsumowującym rynek franczyzowy w 2009 r. stwierdzono o znacznym potencjale wzrostu sieci świadczących usługi. Wniosek ten wynikał z danych wskazujących na to, iż systemy świadczące usługi stanowią więcej niż 40% rynku w Polsce (handel odpowiednio 57,2% ogółu systemów ), niemniej jednak posiadały tylko 21% wszystkich jednostek (handel odpowiednio 78,4%) 4. Na koniec 2009 roku w Polsce było aktywnych 12 firm turystycznych, z czego 5 firm to były firmy nowe. Wśród powszechnie wymienianych branż usługowych dawało to turystyce faktycznie ostatnie miejsce. Jednakże to turystyka była branżą, która w 2009 roku, w porównaniu do 2008 roku, charakteryzowała się największą dynamiką wzrostu wśród usługowych systemów (na poziomie 50% według raportu firmy PROFIT za 2009 rok, w raporcie za rok 2010 jest natomiast mowa o wzroście o 100%, co zostało wyjaśnione w przypisie źródłowym w tabeli). Przyrost jednostek licencyjnych wskazywał na popularność franczyzy w turystyce, a liczbę osób wyjeżdżających corocznie na zagraniczne wakacje szacowano na ok. 7 mln. 5 Rok 2010 charakteryzował się większą dynamiką liczby systemów sektora usług (21,8% - z 229 do 279) niż sieci handlowych (wzrost o 9,8% z 347 do 381). Niemniej jednak, to w trzech branżach sektora handlu, które charakteryzowały się najszybszym rozwojem, powstała większa liczba jednostek niż wszystkich usługowych (w przypadku usług wzrost o 8,8% - z 6732 do 7326, natomiast w handlu wzrost o 20,5 % - z do 30943) 6. Liczba systemów w turystyce w roku 2010 wzrosła z poziomu 16 w roku 2009 (według klasyfikacji roku 2009 w raporcie firmy PROFIT za 2010 rok) do 20, czyli o 25%. Z kolei dynamika wzrostu liczby placówek w latach wynosiła kolejno 9,8% w 2008 r., 42,7% w 2009 r., osiągając 52,2% w 2010 r. Te przemiany w zdecydowanej większości były spowodowane przez biura podróży (liczba systemów 4 Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia ( ) 6 Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia

3 w biurach podróży wynosiła 65%, a placówki franczyzowe stanowiły 81,8% jednostek branży) 7. Analizę sytuacji powstawania kolejnych sieci oferujących usługi turystyczne zawiera punkt następny. Stany za rok 2009 i 2010 na rynku franczyzowym w usługach prezentuje poniższa tabela. Tabela 1 Rozwój sieci w usługach Sieć Liczba systemów w 2009 roku Bezwzględna zmiana liczby systemów w 2009 roku Procentowy przyrost liczby systemów (w proc.) Liczba systemów w 2010 roku Bezwzględna zmiana liczby systemów w 2010 roku* Procentowy przyrost liczby systemów (w proc.) Gastronomia , ,7 Usługi dla klientów , ,7 indywidualnych Edukacja , ,1 Usługi dla biznesu , ,3 Fryzjerstwo i uroda , ,4 Agencje nieruchomości , ,3 Usługi finansowe , ,7 Turystyka , , 0 Doradztwo prawne i gospodarcze ,4 Całkowita liczba usługowych , ,3 systemów Źródło: Raport o franczyzie w Polsce Dostawca: Profit System. 1 stycznia 2010 Raport o franczyzie w Polsce Dostawca: Profit System. 1 stycznia 2011 * Z powodu dokonania zmiany w klasyfikacji systemów w raporcie z roku 2011 raport ten inaczej podaje ogólną liczbę systemów w roku 2009 (229 zamiast 243) oraz zmieniają się liczby dla poszczególnych rodzajów sieci. Dlatego też różnica pomiędzy kolumną 5 i 6 nie jest zawsze identyczna z zapisem w wierszach pierwszej kolumny. Jej zamieszczenie wynika z konieczności porównania zmian w roku 2009 w porównaniu z rokiem Rozwój franczyzy w turystyce na wybranych przykładach Zasadniczo rynek turystyczny w Polsce jest podzielony na touroperatorów oraz firmy, które pośredniczą w sprzedaży usług organizatorów wyjazdów. Zaznaczyć należy, iż obecność pośredników umożliwia touroperatorom oszczędności związane z brakiem konieczności rozwoju własnej sieci biur podróży. Jednak, aby nie dochodziło do nadmiernego rozdrobnienia rynku wskutek zbyt dużej liczby niezrzeszonych agencji, to konieczny jest rozwój fran- 7 Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia

4 czyzy w branży, gdyż pozwala na porządkowanie rynku. Następuje ono w rezultacie zrzeszania firm prowadzących sprzedaż usług touroperatorów pod jednym szyldem 8. Poniższa tabela zawiera zestawienie ukazujące rozwój wybranych sieci. Tabela 2 Rozwój wybranych sieci w turystyce Nazwa sieci Rok założenia pierwszej placówki franczyzowej Liczba placówek na przełomie roku 2009 i 2010 jeżeli nie określono inaczej) Multita p. franczyzowe Sun Club p. własne, 11 p. Ostatniemiejsca.pl Początek działalności franczyzowej w 2008 roku Travel Point Początek działalności franczyzowej w styczniu 2010 TravKon Początek działalności franczyzowej w styczniu 2010 Urlopy.pl p. Franczyzowe MyTravel Liczba placówek Stan na 30 czerwca 2010 jeżeli nie określono inaczej p., p p., p p. IX p. XII p. 6 p. 3 p. franczyzowe 21 X p. własne 2 p. franczyzowe 14 II p. własne 5 p. franczyzowe 20 VI p. własne 4 p. franczyzowe Obecna liczba placówek (p) i własnych 1 p. własna 23 p. franczyzowe 2 p. własne 15 p. 1 p. własna 42 p. franczyzowe 2 p. własne 16 p. 1 p. własna 10 p. franczyzowe 7 p. własnych 12 p. franczyowych 3 p. własne 10 p. franczyzowcych Źródło: Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia 2011 Plany na przyszłość w określonym przeszłym okresie Do końca 2010 roku utworzenie kolejnych 10 placówek 18 XI 2011 Zapowiada utworzenie dwóch placówek 14 II 2011 Plan, by na wiosnę utworzyć trzy kolejne placówki 20 VI 2011 Otworzenie 40 placówek do końca roku 8 ( ) 4

5 Na początku listopada 2009 roku stwierdzono, iż to kryzys rynków finansowych i droższe euro miało swoje przełożenie na gorsze wyniki finansowe w branży turystycznej w roku Wskazywano na to, iż touroperatorzy za późno rozpoznali rzeczywistą sytuację rynkową i w niewystarczającym stopniu podjęli się redukcji programów letnich. W rezultacie oferty last minute były oferowane po wyjątkowo niskiej cenie, co prowadziło do uzyskiwania wysokiej sprzedaży wycieczek, jednakże poniżej kosztów. 9 Pomimo spowolnienia gospodarczego ruch w biznesie turystycznym jednak nie zanikł, a dotyczyło to zwłaszcza biur, które pośredniczyły w sprzedaży usług wielu touroperatorów. Wskazuje się na fakt, iż stałe umowy, które regulują warunki współpracy z firmami turystycznymi sprawiają, iż multiagencje są odporne na wahania rynku podróży. Zróżnicowana oferta produktowa pozwala na elastyczne podejście do klientów i szybką reakcję na zmieniające się ich potrzeby. 10 Multita zadebiutowała na rynku jesienią 2009 r. 11 Pod koniec października 2009 roku założyła, iż do połowy grudnia powstaną 4 placówki franczyzowe. Ponadto przyjęto, iż strategia rozwoju sieci polegać będzie na budowie placówek w miejscowościach o ograniczonym dostępie do usług turystycznych. Sieć, potencjalnym przystępującym, od początku oferowała możliwość sprzedaży ofert podróży ok. 40 touroperatorów. 12 W grudniu 2009 r. w stosunku do października 2009 r. oferta wzrosła o sprzedaż usług ponad 10 touroperatorów. Elementów decydujących o sukcesie wejścia na rynek w przypadku Multity można doszukiwać się w stworzeniu platformy internetowej w postaci portalu, pełniącej rolę wyszukiwarki ofert touroperatorów. Zawarto w niej opisy i zdjęcia obiektów turystycznych. 13 Etap wejścia Multity na rynek można uznać za dynamiczny i udany. Miało ono miejsce - jak to zaznaczono powyżej - pod koniec roku, w którym branża turystyczna odnotowała największą dynamikę wzrostu wśród wszystkich systemów usługowych. W styczniu 2010 roku na rynku zaczęły prowadzić działalność sieci TravKon (z wyraźnym przesłaniem nakierowanym na sprzedaż w stacjonarnych biurach podróży 14 ) oraz Travel Point. Są to biura turystyczne specjalizujące się również w prowadzeniu dystrybucji usług wielu touroperatorów. Ich działalność opiera się na zasadzie agencyjnej, a partnerzy mają za zadanie pobierać prowizje od sprzedaży ofert podróży firm, które 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 5

6 organizują wyjazd 15. Jak wynika z tabeli 2 rozwijały się one dość szybko, gdyż w czerwcu 2010 roku TravKon miał 3 biura turystyczne, a Travel Point już 6. Nie zwalniała także Multita, która w połowie 2010 roku dysponowała już 10 placówkami franczyzowymi, przy czym w lutym tego roku miała ich już 7. Dla porównania, istniejący od 2004 roku SunClub, w lipcu 2010 roku posiadał tylko 11 placówek. Warto także wspomnieć, iż na początku roku 2010 swoje 2 placówki franczyzowe uruchomiła sieć Urlopy.pl. W tym samym czasie bardzo szybki rozwój przechodziła sieć Ostatniemiejsca.pl (utworzenie 30 placówek w okresie 6 miesięcy od końca 2009 roku, liczba placówek na poziomie 30 utrzymywała się także i we wrześniu 2010 r.). Pod koniec czerwca pisano, iż franczyza staje się coraz popularniejsza wśród polskich przedsiębiorców za sprawą kryzysu, którego efektem są decyzje o schowaniu się pod parasol ochronny marki, która ma już ugruntowaną pozycję na rynku i jest znana. Gazetaprawna.pl sporządziła ranking, w którym punkty były przyznawane na podstawie kryteriów obejmujących koszty inwestycji, brak dodatkowych opłat, a także za zwrot z inwestycji, jeżeli nie przekraczał on 2 lata. Dodatkowo 0,5 punktu było przyznawane sieciom, które dysponowały większą liczbą placówek własnych niż 2 oraz ponad 5 placówkami franczyzowymi. Sieć Multita otrzymała zaledwie 0,5 punktu mniej od najlepszych konceptów, co było spowodowane posiadaniem przez nią tylko 1 placówki własnej 16. W maju 2010 roku podkreślano opinię analityków, iż branża turystyczna będzie w następnych latach rozwijać się intensywnie. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt występowania zależności tego sektora od licznych czynników makroekonomicznych oraz losowych. Wskazywano, iż trudnym zadaniem jest oszacowanie w sposób precyzyjny koniunktury w branży w perspektywie dłuższej niż 1 rok. Podczas, gdy największy roczny wzrost obrotów firmy z branży zanotowały w lutym, to już w maju wskutek wahań na rynku walutowym ich sytuacja miała ulec pogorszeniu. 17 Niemniej jednak, na początku lipca 2010 roku, według szefostwa Multity doszło do zakończenia kryzysu na rynku turystycznym, co miało sprzyjać wyborowi opcji urlopu zagranicznego 18. W lipcu utworzono kolejną jednostkę franczyzową i zapowiedziano utworzenie kolejnych 10 przed końcem 2010 roku. We wrześniu osiągnięto całkowitą liczbę placówek na poziomie 13, a jeszcze przed końcem wakacji 2010 Multita 15 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 6

7 dysponowała ponad 60 podpisanymi umowami z największymi touroperatorami w kraju 19. Niemniej jednak we wrześniu upadłość ogłosiły biura podróży Selectours 20 oraz Orbis 21. Po czym, w listopadzie 2010, rozważano przygotowaną przez Ministerstwo Finansów znaczną podwyżkę gwarancji ubezpieczeniowych dla firm, które organizują wycieczki zagraniczne przy wykorzystaniu samolotów. Projekt rozporządzenia wskazywał na wzrost gwarancji z 6 do 18% wartości rocznego obrotu wykazywanego przez biura podróży. Zgodnie z postanowieniami prawa, w przypadku niewypłacalności zobowiązuje się organizatorów do zwrotu wszelkich zaliczek. Jednakże wyraźny wzrost gwarancji mógł doprowadzić do problemów z utrzymaniem opłacalności finansowej niektórych biur podróży 22. Sprzedaż ubezpieczenia o wyższych sumach gwarancyjnych oznacza zaostrzenie warunków jej dokonywania, bowiem firmy ubezpieczeniowe przyjmują na siebie większe ryzyko oraz odpowiedzialność finansową. Prowadzi to do dokładniejszej kontroli sytuacji finansowej danego biura turystycznego oraz może spowodować odmowę sprzedaży ubezpieczenia, która z kolei może oznaczać dla części biur konieczność wycofania się z branży. W grudniu postanowienia o ubezpieczeniu obowiązkowym weszły w życie 23. Tymczasem rok 2010 sieć Traveltaine zakończyła prawie 50% wzrostem sprzedaży 24 oraz powstało 5 następnych placówek sieci Ostatniemiejsca.pl. Od października 2010 r. do lutego 2011 r. o 3 wzrosła także liczba placówek sieci Urlopy.pl. Ogólnie rzecz biorąc, jak zaznaczono w punkcie pierwszym, rok 2010 przyniósł wzrost w liczbie placówek w turystyce o 52,2%, przy czym aż 81,2% ogólnej liczby jednostek w branży stanowiły biura podróży 25. W przypadku rozwoju sieci należy wziąć pod uwagę również uwidaczniający się efekt ROPO (Research Online Purchase Offline), który polega na wyszukiwaniu w internecie informacji na temat produktów, które dopiero w następnej kolejności są nabywane w fizycznym miejscu sprzedaży. Jak pokazuje praktyka, nie musi on być jednak traktowany jako zagrożenie, a może jako siła napędowa do planowanych 19 ( ) 20 ( ) 21 ( ) 22 ( ) 23 ( ) Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia

8 projektów. Tym samym, jak wskazują praktycy, poza inwestycjami w platformy internetowe istotne jest również uwzględnienie potrzeb ludzi nieobytych z Internetem. 26 I tak pomimo coraz istotniejszej roli odgrywanej w biznesie przez Internet, ekspansja Multity ma miejsce w internecie, jak i poprzez rozwój sieci biur podróży o zasięgu ogólnopolskim. Sieć ocenia, iż udział w dostępie do najważniejszych obszarów dystrybucji ofert podróży stanowi sposób na dotarcie do ok. 20 mln potencjalnych klientów. 27 W roku 2011 Multita osiągnęła planowaną liczbę placówek (obecnie wynosi ona 23) oraz odważne deklaracje ze strony innych sieci - w czerwcu 2011 roku sieć MyTravel (dysponująca wtedy tylko 4 placówkami franczyzowymi) zadeklarowała do końca roku otworzenie następnych 40 placówek, jednakże cel ten został zrealizowany w małym stopniu, gdyż obecna (XII 2011 r.) ich liczba podawana przez serwis franchising.pl wynosi 10. Z kolei wcześniej, bowiem w lutym 2011 r., sieć Urlopy.pl zapowiedziała utworzenie wiosną 3 placówek. W tym przypadku można mówić o sukcesie - liczba tychże placówek jest równa aktualnie 12. Do lutego także firmy ubezpieczeniowe nie odnotowały zwiększającej się ilości klientów zainteresowanych nowymi polisami ubezpieczeniowymi. Był to jednak jeszcze okres, gdy znaczna liczba ubezpieczycieli przygotowywała ofertę dla biur podróży, która byłaby dostosowana do nowych przepisów. Firmy turystyczne w dużej mierze postanowiły wykorzystać stary stan prawny, który był dla nich korzystniejszy cenowo. Tym samym firmy te wykupiły ubezpieczenia zanim nowe regulacje weszły w życie. Było to równoznaczne z tym, iż wymóg wykupu nowych polis został odłożony w ich przypadku na połowę września lub okres wcześniejszy, jeżeli tak wygasały polisy dotychczasowe 28. We wrześniu zgodnie z przypuszczeniami pojawiły się problemy wśród touroperatorów wywołane prawdopodobnie zmianą uregulowań dotyczących polis ubezpieczeniowych. Biuro WITOURS oświadczyło, iż nie ma wystarczającej liczby pieniędzy by sprowadzić klientów do kraju. Portal Onet.pl donosił o kłopotach biura podróży TRIADA, które miało trafić do Krajowego Rejestru Długów wskutek wniosku LOT-u w związku z niezapłaconymi fakturami na kwotę zł. Wskazywano na to, iż ze strony internetowej firmy TRIADA zniknął certyfikat Rzetelna firma oraz link do informacji KRD 29. Jednakże biura pośredniczące w sprzedaży ofert touroperatorów wciąż się rozwijają. W listopadzie 2011 r. utworzenie kolejnych placówek zapowiedział Travel Point, którego aktywność nie ustała po czerwcu 2010 r., gdyż obecna liczba posiadanych przez sieć 26 ( ) 27 ( ) 28 ( ) 29 ( ) 8

9 jednostek wynosi 16. Rozwija się również sieć Ostatniemiesjca.pl, która w porównaniu do grudnia 2010 r. odnotowała wzrost liczby placówek o 7. W tym miejscu należałoby zatem podkreślić ponownie zaletę stałych umów regulujących warunki współpracy z firmami turystycznymi, które sprawiają, iż multiagencje są odporne na wahania rynku podróży. Zarysowane powyżej przykłady unaoczniają źródła pozytywnych trendów rozwoju franczyzy w turystyce, jak również wskazują na potencjalną jego podatność na wahania związane z czynnikami warunkującymi wybór wycieczek zagranicznych przez klientów. Przykład Multity stanowi podkreślenie aspektów działalności determinujących sukces powstającej sieci biur podróży, gdzie bardzo istotnym elementem wydaje się być szeroka oferta. 3. Finansowe aspekty franczyzowego modelu biznesu We franczyzie niezmiernie ważne jest oparcie oraz siła, jaką można uzyskać od frnaczyzodawcy. Doświadczenie w konkretnej branży, sprawdzone od lat rozwiązania oraz know-how dają możliwość wybicia się w biznesie, są jego podstawą, zwłaszcza na starcie, gdy wyjątkowo trudno jest zdobyć nowych klientów, zbudować wizerunek oraz ruszyć z miejsca. Wszystkie te możliwości daje sieć franczyzowa, a co najważniejsze umożliwia funkcjonowanie pod znaną marką, rozpoznawalnym logiem, które zaraz po rozpoczęciu działalności może być podstawą jego egzystencji na rynku 30. Po uruchomieniu własnego biznesu można działać i funkcjonować pod rozpoznawalną marką, promować swoje towary i usługi oraz je sprzedawać. Do swojego biura można wtedy ściągnąć klientów, którzy wiedzą co mogą tam otrzymać, gdyż firma dostaje katalogi, banery reklamowe oraz foldery znanej sieci turystycznej, a co za tym idzie, blokada klientów związana z nową firmą nie istnieje. Otwarcie swojej firmy na zasadzie franczyzy wiąże się nie tylko z plusami, jakie dostaje się od franczyzodawcy, franczyzobiorca bowiem musi również ponieść jakieś koszty. Na początku, gdy rozpoczyna się działalność franczyzową należy wnieść opłatę licencyjną bądź też startową. Dodatkowo, trzeba zapłacić za przeszkolenie kadry pracowniczej. W przypadku branży turystycznej część z franczyzobiorców wymaga także posiadania odpowiednich lokali. Mimo to współpraca na zasadzie franczyzy się opłaca, gdyż koszty te szybko się zwracają, a zwrot z inwestycji można zaobserwować już po kilkunastu miesiącach ( ) 31 ( ) 9

10 Poniżej przedstawiono koszty związane z rozpoczęciem działalności w branży turystycznej funkcjonującej na zasadzie franczyzy. Tabela 3 Koszty związane z założeniem biura turystycznego w wybranych sieciach Sieć Opłaty Koszt inwestycji Wymagania Ostatnie Miejsca 12,5 tys (5 tys. zł dla istniejących biur) opłaty licencyjnej; opłata od obrotów - 20 % prowizji od stawek wypracowanych przez sieć;300 zł 7 tys. zł - aranżacja biura i wyposażenie netto miesięcznie za serwis informatyczny, marketingowy i wysyłkowy My Travel 10 tys. zł opłata licencyjna od 25 do 40 tys. zł dysponowanie lokalem o powierzchni od 18 do 45 m 2 w galerii handlowej lub przy głównym deptaku Urlopy.pl Brak opłat lokal o powierzchni co najmniej 25 m 2 mieszczący się w galerii handlowej lub przy handlowej ulicy miasta Travel-Point 5 tys. zł opłata licencyjna, opłata od obrotów 2 %; 100 zł netto - miesięcznie za opiekę informatyczną oraz informacyjną Lokal o powierzchni m 2 Traveltain Opłata za przystąpienie do sieci wynosi 35 tys. zł; opłata miesięczna to 1 % od uzyskanego obrotu brutto Wnętrze lokalu tys. zł lokal w galerii handlowej o powierzchni co najmniej 18 m 2 Multita 29 tys. zł. ok. 34 tys. zł lokal o powierzchni 25 m 2 TravKon Źródło: www. franchising.pl 8 tys. zł opłata licencyjna; 4 % od podstawowych stawek prowizyjnych; 150 zł miesięcznie netto za serwis informacyjny i wysyłkowy, a także opcjonalnie 1 tys. zł netto za uruchomienie strony internetowej. 15 tys zł Ceny franczyzy turystycznej oscylują na podobnym poziomie zarówno w przypadku placówek, które są w posiadaniu touroperatorów jak i biur agencji pośrednictwa. Koszty dostosowania placówki oraz opłata licencyjna wynoszą od 15 tys. zł do 150 tys. zł 32. Różnica wynika tu z oferowanych usług. I tak, kontrahenci touroperatorów głównie sprzedają produkty pochodzące od nich, zaś w przypadku agentów jest to cały wachlarz usług kilku organizatorów wycieczki w zależności od tego, z kim nawiązała współpracę centrala. Jeżeli chodzi o przykłady konkretnych sieci ilustrujące powyższe kwestie, to zostanie przytoczonych tu kilka przykładów. Biura działające pod marką Neckermann muszą dysponować kapitałem 50 tys. zł na inwestycje 33. W tym wypadku koszty licencji zależą od wielkości sprzedaży i rozliczane są osobno po 12 miesiącach funkcjonowania takiej placówki. Biuro podróży Multita proponuje cenę 65 tys. zł, zawiera ona koszt licencji - to jest 29 tys. zł 32 ( ) 33 www. profitsystem.pl, ( ) 10

11 oraz koszty adaptacji biura 34 tys. Kontrahent może sprzedawać usługi ponad 60 touroperatorów. 34 W przypadku sieci My Travel warunków jest więcej, ale są one możliwe do zrealizowania. Mile widziani są partnerzy współpracujący w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Przyszły właściciel biura musi posiadać lokal o powierzchni od 18 do 45 m 2, najlepiej, gdy są one umiejscowione przy głównych ulicach handlowych w mieście bądź są to wyspy w galeriach handlowych. Opłata licencyjna w tym wypadku wynosi 10 tys. zł, zaś urządzenie biura to koszt od 25 tys. zł do 40 tys. zł 35. Frima Travel Point oferuje wiele swoim franczyzobiorcom. Dzięki współpracy otrzymuje się system informatyczny, adres mailowy oraz podstronę informacyjną. Za pośrednictwem adresu mailowego podpiętego pod indywidualną wyszukiwarkę ofert wszelkie rezerwacje oraz zapytania klientów spływają bezpośrednio do partnera. Od franczyzodawcy otrzymuje się także projekt banerów reklamowych oraz pomoc w kampaniach marketingowych. Jeżeli chodzi o wymagania finansowe stawiane franczyzobiorcom, to jednorazowa opłata licencyjna wynosi tutaj 5 tys. zł, dodatkowo 100 zł netto - miesięcznie za opiekę informatyczną oraz informacyjną, zaś opłata od obrotów to 2%. Franczyzodawca nie stawia konkretnych wymagań co do wielkości takiej placówki, gdyż zależy to od uwarunkowań danego miasta i waha się w przedziale m Jedną z wyższych opłat licencyjnych ma system franchisingowy Traveltain, daje natomiast bardzo duże wsparcie dla franczyzobiorcy. Koszt licencji to 35 tys. zł, zaś za aranżacje wnętrza lokalu trzeba liczyć od 25 do 50 tys. zł 37. Występuje tu także opłata miesięczna w wysokości 1 % od uzyskanego obrotu brutto. Lokal musi mieć powierzchnię powyżej 18 m 2, preferowane są galerie handlowe. Firma gwarantuje także szerokiej gamy szkolenia, doradztwo oraz konsultacje. Zakładanie swojego biura podróży poprzez franczyzę jest o wiele bardziej korzystną opcją mimo kosztów, z jakimi trzeba się liczyć oraz opłaty licencyjnej sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy pamiętać, że ciężko jest się przebić ze swoją ofertą w tej branży, gdyż rynek turystyki w Polsce jest mocno nasycony. W przypadku, gdy dostaje się popularny znak firmowy, materiały marketingowe oraz foldery potentata turystycznego będącego dłużej na rynku, konsumenci są bardziej przychylni do wyboru danego biura, wiedzą czego można się spodziewać i nie posiadają wewnętrznej blokady, jak w przypadku całkiem nowego i nieznanego dla nich biura. Tym bardziej jest to opłacalne, gdyż wszelkie 34 www. profitsystem.pl, ( ) 35 ( ) 36 ( ) 37 ( ) 11

12 zainwestowane środki pieniężne w biurze działającym na zasadzie franczyzy zwracają się do półtorej roku, podczas gdy w standardowym biurze jest to okres sięgający nawet pięciu lat 38. Jak wskazano w poprzednim punkcie, najwięcej systemów występuje w gastronomii. Najmniejszy koszt, który należy ponieść dla otwarcia na zasadzie franczyzy biura podróży wynosi ok. 15 tys. zł. Gdyby potencjalny franczyzobiorca zdecydował się tą kwotę przeznaczyć na inwestycję w placówkę z sieci gastronomicznej, mógłby otworzyć jedynie mobilny punkt sprzedaży w ramach sieci New York Hot - Dog. Podobnie wyższy koszt aniżeli otwarciu biura podróży może towarzyszyć założeniu placówki w ramach sieci Fornetti zajmującej się produkcją i sprzedażą półfrancuskich i francuskich ciasteczek oraz słonych przekąsek, gdyż ten koszt szacuje się na ok tys. zł. Należy dysponować porównywalnymi zasobami pieniężnymi w przypadku otwarcia biura podróży w dynamicznie rozwijającej się, opisywanej w pracy sieci Multita (ok. 64 tys. zł) oraz baru w ramach sieci Mr Hamburger (ok. 70 tys. zł). Powyższe przykłady pozwalają twierdzić, iż w przypadku, gdy dany przedsiębiorca nie jest ograniczony przy podejmowaniu decyzji brakiem znajomości którejś z dwóch wyżej przedstawionych branż, to dysponując kapitałem poniżej zł, jako atrakcyjniejszą może uznać branżę turystyczną. Jak stwierdza jedna z franczyzobiorczyń sieci Multita, praca w biurze podróży daje dużo możliwości wyjazdów, na które składają się wyjazdy szkoleniowe mające na celu zapoznanie osób pracujących w biurach podróży z hotelami i zabytkami w poszczególnych krajach 39. Należy raz jeszcze nadmienić, że w 2010 roku liczba placówek w turystyce wynosiła 341, przy czym w stosunku do roku poprzedniego wzrosła ona o 52%. W przypadku gastronomii odnotowano wzrost z 1525 placówek na koniec 2009 roku do 1710 na koniec 2010 roku, jednakże tylko o 12,13% 40. Zatem rynek franczyzy w turystyce na tle tego dłużej rozwijającego się - gastronomii - może jawić się jako stosunkowo młody o dużym potencjale wzrostu. 4. Wady i zalety franczyzy wobec możliwości jej wykorzystania w branży turystycznej Popularność zastosowania franczyzy jako własnego biznesu przynoszącego korzyści wzrasta 41. Dzięki zaufaniu, jakim darzy się tą formę działalności, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy franczyzowej ze względu na duże poczucie 38 ( ) 39 ( ) 40 Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia 2010 Raport o franczyzie w Polsce Franchising - raport Dostawca: Profit System. 1 stycznia ( ) 12

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku Green WayS.A. Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku GREEN WAY Green Way to międzynarodowa marka, pod

Bardziej szczegółowo

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży

Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Franchising sposób na aktywizację sprzedaży Własny biznes pod znanym logo Franczyzodawca-właściciel znaku towarowego, konceptu prowadzenia biznesu(know-how). Franczyzobiorca-przedsiębiorca prowadzący własny

Bardziej szczegółowo

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3 Otwórz własny punk Ship Center 1 Lokal Otwarcie 4 Szkolenie Reklama 2 3 Kilka słów o Ship Center Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie ofertą współpracy na zasadzie franczyzy. Ship Center Poland

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do

Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do SYSTEM PARTNERSKI PORTALU ZAKUPYDODOMU.PL Opracowany przez Zakupy Do Domu Sp. z o.o. system partnerski zakłada budowę sieci sklepów Zakupy Do Domu we wszystkich miastach w Polsce. Każdy z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

O nas. My dajemy narzędzia, Wy swoją kreatywność.

O nas. My dajemy narzędzia, Wy swoją kreatywność. O nas Firma Kredyty.pl zadebiutowała na rynku w 1995 roku (pod marką FACTOR). 20 lat istnienia na rynku pozwoliło wyspecjalizować się w sprzedaży kredytów oraz stworzyć mocną pozycję wśród konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sprawdzony pomysł na biznes prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 września 2012 1 1 Przedsiębiorczość Proces Przedsiebiorca Szansa Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić! Leihfirma

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franczyza. 2. O franczyzie. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty. 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

Spółka Blue Tax Group

Spółka Blue Tax Group Prospekt informacyjny dla kandydatów na Franczyzobiorców systemu Blue Tax Group Blue Tax Group S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) 341 86 18-19 NIP: 895-17-40-551 info@bluetax.pl 50-122 Wrocław fax (071)

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie Systemem Pandy i oferowanymi przez nas możliwościami franczyzy - pralni chemicznej Panda. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

System Franczyzowy 7th Street

System Franczyzowy 7th Street System Franczyzowy 7th Street Propozycja współpracy w ramach systemu franczyzowego Meat & Fit W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców decydujących się uruchomić swój własny biznes gastronomiczny

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Firma Kredyty.pl zadebiutowała na rynku w 1995 roku (pod marką FACTOR). 20 lat istnienia na rynku pozwoliło wyspecjalizować

Firma Kredyty.pl zadebiutowała na rynku w 1995 roku (pod marką FACTOR). 20 lat istnienia na rynku pozwoliło wyspecjalizować O nas Firma Kredyty.pl zadebiutowała na rynku w 1995 roku (pod marką FACTOR). 20 lat istnienia na rynku pozwoliło wyspecjalizować się w sprzedaży kredytów oraz stworzyć mocną pozycję wśród konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW KRÓL KEBABÓW

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW KRÓL KEBABÓW PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW KRÓL KEBABÓW PRZYŁĄCZ SIĘ DO DYNAMICZNIE ROSNĄCEJ SIECI GASTRONOMICZNEJ! ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM RESTAURACJI! HISTORIA Pierwsza Restauracja pod szyldem

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki 2 Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki Kluczowa jest sekwencja wykonywanych czynności: punktem wyjścia musi być dookreślenie strategii w zakresie internacjonalizacji (jeśli strategia

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Schmetterling Cupido Portal rezerwacyjny. Internetowa platforma ofert dla dostawców w branży turystycznej

Schmetterling Cupido Portal rezerwacyjny. Internetowa platforma ofert dla dostawców w branży turystycznej Schmetterling Cupido Portal rezerwacyjny Internetowa platforma ofert dla dostawców w branży turystycznej Partnerstwo Partnerem Network4Holiday może być każdy, kto występuje jako producent w branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Agenda. Akademia Młodego Ekonomisty. 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów. Franczyza własny biznes pod znaną marką 2012-10-12

Agenda. Akademia Młodego Ekonomisty. 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów. Franczyza własny biznes pod znaną marką 2012-10-12 Akademia Młodego Ekonomisty Franczyza własny biznes pod znaną marką Dr Szymon Strojny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 września 2012 r. Agenda 1. Wykład 2. Przygotowanie projektów 3. Prezentacja projektów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Kawiarnie COFFEE FEEL

Kawiarnie COFFEE FEEL Kawiarnie COFFEE FEEL Poczuj ulotną świeżość kawy. Feel the ethereal freshness of coffee. Szybka Świeża dawka energii na wynos. Smaczna W kawiarniach COFFEE FEEL oferujemy naszym klientom energię do codziennego

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 17 marca 2016 r. Podsumowanie wyników za 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan za 2015 r. Wynik

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER pomożemy ci otworzyć najlepszy BURGER BAR w twoim mieście Szanowni Państwo, Spółka Bobby Burger jest pomysłodawcą i właścicielem restauracji,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES

wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl S t r o n a 1 Qubus Office Center pl. Konstytucji 3-go Maja 1 III piętro, lok. 301 67-200 Głogów Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego O serwisie Serwis istnieje na rynku informacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy. Warszawa, 5 września 2013 r.

Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy. Warszawa, 5 września 2013 r. Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy Warszawa, 5 września 2013 r. I półrocze 2013 w skrócie Wzrost sprzedaży w restauracjach Dalsza poprawa rentowności Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie 14 października 2014 Spotkanie informacyjne w Wągrowcu Co eksporter wiedzieć powinien? Aby nawiązać skuteczną współpracę:

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Spis Treści: I. Wprowadzenie II. Kierunki III. Kiedy planujemy wakacje? IV. Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

System Franczyzowy 7th Street

System Franczyzowy 7th Street System Franczyzowy 7th Street Propozycja współpracy w ramach systemu franczyzowego Meat & Fit W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców decydujących się uruchomić swój własny biznes gastronomiczny

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość i struktura rynku dermokosmetyków w Polsce? Które produkty generują największą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo