Wszyscy Wykonawcy. Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego dnia roku Zdjęto dnia...

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy Wykonawcy. Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego dnia roku Zdjęto dnia..."

Transkrypt

1 Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie grup 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24 PP7 Wszyscy Wykonawcy Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego dnia roku Zdjęto dnia Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego Bydgoszcz NIP REGON Telefon: (0-52) , (0-52) , Faks : (0-52) Strona internetowa Zamawiającego: Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 Nr sprawy NZZ/72/P/14 2. Opis i oznaczenie postępowania Dostawa szwów chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych CPV , Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego szwów chirurgicznych w zakresie niżej wymienionych grup: Grupa 1 Nić syntetyczna monofilament o krótkim czasie wchłaniania Grupa 2 Nić syntetyczna poli-p-dioksanon, monoflilament o dłuższym czasie wchłaniania Grupa 3 Nić syntetyczna poliglaktyna, pleciona o krótkim czasie wchłaniania Grupa 4 Nić syntetyczna poliglikolowa, pleciona, powlekana glikonatem, o dłuższym czasie wchłaniania Grupa 5 Nić syntetyczna poliglikolowa, pleciona, powlekana glikonatem, o dłuższym czasie wchłaniania Grupa 6 Nić syntetyczna poliestrowa, pleciona, niewchłaniana, powlekana silikonem Grupa 7 Nić syntetyczna poliamidowa, monofilment, niewchłaniana Grupa 8 Nić syntetyczna, polipropylenowa, monofilament, niewchłaniana Grupa 9 Antybakteryjny, powlekany szew chirurgiczny, pleciony, wchłanialny Grupa 10 Antybakteryjny, szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny Grupa 11 Nić syntetyczna polidwuoksanon, monofilament o dłuższym czasie wchłaniania z czynnikiem antybakteryjnym Grupa 12 Nić syntetyczna poli-p-diokasanon monofilment o dłuższym czasie wchłaniania Grupa 13 Taśma do szycia wątroby Grupa 14 Wosk kostny Grupa 15 Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry oraz przyrząd do usuwania zszywek Grupa 16 Wchłanialny system do bezwęzłowego szycia laparoskopowego Grupa 17 Nić syntetyczna poliglikolowa, pleciona powlekana glikonatem o dłuższym czasie wchłaniania Grupa 18 Nici chirurgiczne wchłaniane, syntetyczne z kwasu Poli-4-hydroksybutyratowego Grupa 19 Specjalistyczny zestaw szewny Grupa 20 Taśmy retrakcyjne silikonowe Grupa 21 Nić syntetyczna poliamidowa, monofilament, niewchłaniana 1

2 Grupa 22 Powlekany szew jedwabny, niewchłaniany Grupa 23 Powlekany szew syntetyczny, niewchłaniany Grupa 24 Monofilamentny szew syntetyczny, niewchłanialny Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm. ) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i o terminie zawarcia umowy: 3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty: Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie grup 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24, Ogłoszenie o wyniku w zakresie grupy 15- Zamawiający ogłosi w późniejszym terminie Grupa 1 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp. o.o. Ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl Grupa 2 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów Grupa 3 Oferta nr 4, SURG-TECH s.c. K.Leki, P.Kucharski ul. Lwa 19/39, Poznań Grupa 4 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp. o.o. Ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl Grupa 5 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp. o.o. Ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl Grupa 6 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów Grupa 7 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp. o.o. Ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl Grupa 8 Oferta nr 2, Johnson&Johnson Ul. Iłżecka 24, Warszawa Grupa 9 Oferta nr 2, Johnson&Johnson Ul. Iłżecka 24, Warszawa Grupa 10 Oferta nr 2, Johnson&Johnson Ul. Iłżecka 24, Warszawa 2

3 Grupa 11 Oferta nr 2, Johnson&Johnson Ul. Iłżecka 24, Warszawa Grupa 12 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów Grupa 13 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp. o.o. Ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl Grupa 14 Oferta nr 8, GCZM Zarys Sp.z o.o. ul. Pod Borem 18, Zabrze Grupa 16 Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Grupa 17 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa Grupa 18 Grupa 19 Grupa 20 Grupa 21 Oferta 8, GCZM Zarys Sp.z o.o.ul. Pod Borem 18, Zabrze Grupa 22 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana Bełchatów Grupa 23 Oferta 8, GCZM Zarys Sp.z o.o.ul. Pod Borem 18, Zabrze 3

4 4.Cena wybranej oferty Grupa ,05 PLN Grupa ,98 PLN Grupa ,98 PLN Grupa ,53 PLN Grupa ,23 PLN Grupa ,11 PLN Grupa ,47 PLN Grupa ,45 PLN Grupa ,68 PLN Grupa ,86 PLN Grupa ,00 PLN Grupa ,93 PLN Grupa ,71 PLN Grupa ,13 PLN Grupa ,00 PLN Grupa ,62 PLN Grupa ,77 PLN Grupa ,28 PLN Grupa ,72 PLN Grupa ,97 PLN Grupa ,08 PLN Grupa ,24 PLN 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Nr grupy Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy 4 Liczba pkt. / % w kryterium Cena Razem pkt. / % 1 2 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 52,67 52,67 3 Oferta nr 4, SURG-TECH s.c. K.Leki, P.Kucharski ul. Lwa 19/ Poznań Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 84,97 84, Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa 9 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa 10 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa 11 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa 12 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 86,94 48,79 86,94 48, Oferta nr 4, SURG-TECH s.c. K.Leki, P.Kucharski ul. Lwa 19/ Poznań Oferta nr 5, Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka komandytowa Ul. Grudziądzka 159A, Toruń Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa 51,32 98,31 40,58 49,86 51,32 98,31 40,58 49,86 16 Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa 17 Oferta nr 2, Johnson&Johnson Ul. Iłżecka Warszawa 18 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp.z o.o. ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl 19 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp.z o.o. ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl 20 Oferta nr 9, Aesculap Chifa sp.z o.o. ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl 21 Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. ul. Bawełniana 17, Bełchatów 22 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 88,08 41,26 88,08 41,26

5 23 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Yavo Sp.z o.o. Ul. Bawełniana 17, Bełchatów 24 Oferta nr 2, Johnson&Johnson ul. Iłżecka Warszawa Oferta nr 7, Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 52,34 88,02 84,48 52,34 88,02 84,48 6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne 1. Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm. ) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił ofertę firmy Johnson &Johnson Poland Sp.z o.o. Ul. Iłżecka 24, Warszawa w zakresie grupy 3 nić syntetyczna poliglaktyna pleciona o krótkim czasie wchłaniania na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu r. działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące w ofercie dokumenty - próbki zaoferowanego przedmiotu zamówienia zapakowane w oryginalne opakowanie zgodnie z wymogiem określonym w SIWZ Rozdział V. W przypadku złożenia oferty na grupę 3 Zamawiający zgodnie z treścią Rozdziału V pkt. 14 wymagał załączenia do oferty próbek przedmiotu zamówienia ( grupa 3 poz. 8 1 opakowanie ). Wykonawca uzupełnił próbki niezgodnie z treścią SIWZ, ponieważ w grupie 3 zamiast wymaganego jednego opakowania - przedłożył jedną saszetkę oferowanego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm. ) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił ofertę firmy MDT Sp. o.o. ul. Skośna 12A, Kraków w zakresie grupy 21 nić syntetyczna poliamidowa, monofilament, niewchłanialna na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V Przedmiot zamówienia w pkt. 9 zawarł zapis: Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane dla użytkownika do właściwej identyfikacji wyrobu są umieszczone w każdej (lub na każdej) saszetce i na opakowaniu zewnętrznym, i zawierają, co najmniej: oznaczenie igły: graficzne przedstawienie wyglądu igły, jej przekroju i długości (nie dotyczy szwów bezigłowych). Wykonawca MDT Sp.z o.o. przedłożył do przetargu wraz z ofertą próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 21. Z przedstawionych próbek wynika brak przedstawienia na opakowaniu nici graficznego wyglądu igły. W związku z powyższym zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy z postępowania. 8.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne Działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2013 poz. 907 póź. zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych w zakresie grupy 24. Faktyczne: W postępowaniu w grupie 24 zostały złożone 2 oferty. Oferta z najniższą ceną wykonawcy Covidien Polska Sp. z o.o. została złożona na kwotę 381,02 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 163,20 zł brutto. Prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 907 póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu r., W przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz. 10:00-14:00 celem podpisania stosownej umowy. Zamawiający 5

BZP Jastrzębie-Zdrój, r.

BZP Jastrzębie-Zdrój, r. BZP.38.382-3...18 Jastrzębie-Zdrój, 30.10.2018 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy materiałów szewnych (BZP.38.382-3.18)

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1, 2, 5-7 ORAZ UNIEWAŻNIENIU PAKIETU NR 13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1, 2, 5-7 ORAZ UNIEWAŻNIENIU PAKIETU NR 13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1, 2, 5-7 ORAZ UNIEWAŻNIENIU

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 27.01.2012r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AS -2910-6(48/ZP/11)-11(6) Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania EDZ.242-73/2 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (08) 72-44-360, 72-44-59 fax: 74-67-55 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr I rodzaj nici grubość nici igła charakterystyka (+/- 2mm) (+/- 0cm) 4-0 7mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 468 2 3-0 26mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 80 3 2-0 26mm\okrągła\/2

Bardziej szczegółowo

Polska-Elbląg: Szwy chirurgiczne 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Elbląg: Szwy chirurgiczne 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174534-2014:text:pl:html Polska-Elbląg: Szwy chirurgiczne 2014/S 100-174534 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/035/266/2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/035/266/2014 Rzeszów, SzW2 ZP/250/035/266/2014 Rzeszów, 2014. 08.19. wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy szwów chirurgicznych i materiałów dodatkowych do

Bardziej szczegółowo

DZ/220/65/25/ r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZADANIA NR 14

DZ/220/65/25/ r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZADANIA NR 14 Nasz znak: Oferta nr 6 Wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO YAVO Spółka z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Dyrektor Naczelny ds. Lecznictwa Naczelna Pielęgniarka ds. Techn. Amin. ds. Finansowych Główny Księgowy (091)

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz Pismo: DZP-270-58-2018/8 Bydgoszcz dnia: 2018-10-24 Do wszystkich Wykonawców P O W I A D O M I E N I E o

Bardziej szczegółowo

PP7. Wszyscy Wykonawcy. Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego pl dnia roku. Zdjęto dnia..

PP7. Wszyscy Wykonawcy. Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego   pl dnia roku. Zdjęto dnia.. PR23_F145_w2 Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Bardziej szczegółowo

BZP/38/382-55/14 Jastrzębie-Zdrój r.

BZP/38/382-55/14 Jastrzębie-Zdrój r. BZP/38/382-/1 Jastrzębie-Zdrój 03.02.201 r. Informacja do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów szewnych i hemostatyków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych PP7 Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu ul. Medyczna 9 Płock, dn.03.03r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, ul. Medyczna 9 tel /04/ 364 6 8 fax/04/ 364 63 7 REG.000650070; NIP 774-4--908 Pismo znak: AS -90-9(60/ZP/)-(0) Do firm biorących

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych PP7 Wszyscy Wykonawcy Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie

Bardziej szczegółowo

Lipsko: Dostawy materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Lipsko: Dostawy materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Znak Sprawy: ZP/09/2014 Lipsko dnia 03.09.2014 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 248040-2014 z dnia 2014-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipsko Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie r.

Piekary Śląskie r. Piekary Śląskie 24.12.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU. Wybrano do realizacji Nici syntetyczne - niewchłanialne, monofilament poliamidowy 1. Odwrotnie tnąca, 21mm / 1/2 koła

INFORMACJA O WYNIKU. Wybrano do realizacji Nici syntetyczne - niewchłanialne, monofilament poliamidowy 1. Odwrotnie tnąca, 21mm / 1/2 koła SZPITAL W PYSKOWICACH spółka ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szpitalna, - Pyskowice tel. /V -- NIP 9989 R«so» 77 Sp/AZP/8/poza// Pyskowice, -- INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/ /ofertach odrzuconych/wykonawcach wykluczonych - Wszyscy Wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/ /ofertach odrzuconych/wykonawcach wykluczonych - Wszyscy Wykonawcy PR23_F145_w2 Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/ /ofertach odrzuconych/wykonawcach wykluczonych - Wszyscy Wykonawcy PP7 Umieszczono

Bardziej szczegółowo

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1. Pakiet 1 L.p. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł)

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1. Pakiet 1 L.p. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Gdynia, dnia 26 kwietnia 2013 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Pakiet ,76 Pakiet ,08 Pakiet ,84 Pakiet ,20 Pakiet ,80 Pakiet ,00 Pakiet ,00

Pakiet ,76 Pakiet ,08 Pakiet ,84 Pakiet ,20 Pakiet ,80 Pakiet ,00 Pakiet ,00 Piekary Śląskie 23.02.2012r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 14.05.2014r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24--908 Pismo znak: AS -29-1(/ZP/14)-14(3) Do firm biorących udział w

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania Elbląg, dnia 01.08.2014r. Oznaczenie sprawy: 29/2014 Do wszystkich uczestników postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o

Bardziej szczegółowo

DZZ /18 Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZZ /18 Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/06/15 Kolno, dnia 29.05.2015r. Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

dostawę materiałów szewnych

dostawę materiałów szewnych Strona1 Szp.12/29/12/16 Puszczykowo, dnia 20 stycznia 2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia są następujące:

1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia są następujące: Piekary Śląskie 11.03.2013r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego www.biziel.pl dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-382-63/ Olsztyn, 15.10.20 r. Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,,, działając na podstawie art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy nr sprawy 34/PN/2016 zadanie 1 LP. 1-4 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKOWE POLIESTROWE POWLEKANE SILIKONEM. Lp. 5 tasma bawełniana w +/- 10 Wartość Wartość brutto nazwa handlowa nr katalogowy 1 3 2 x 75

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ODRZUCENIU OFERT/WYKLUCZNIEU WYKONAWCY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ODRZUCENIU OFERT/WYKLUCZNIEU WYKONAWCY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 9 stycznia 2014 r. DZPiZ 334/ZP/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel. 52/37-09-124 fax. 52/37-09-125 Bydgoszcz, 30.08.2016r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Stargard Szczeciński: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252403-2015:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (wg rozdzielnika)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (wg rozdzielnika) PZOZ/BZ/382/01PN/12 Płock, dnia 15 marca 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (wg rozdzielnika) Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y Działając

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE

CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kraków dnia: 2008-03-27 Nr sprawy: 2710-08/2008 Strona internetowa/tablica ogłoszeń P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

DZZ /17 Olsztyn, 19 kwietnia 2017 r.

DZZ /17 Olsztyn, 19 kwietnia 2017 r. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1-5, 7-9, 11-16,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.kalisz.pl Kalisz: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych Numer ogłoszenia: 247972-2013;

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NIE DOTYCZY CZĘŚCI: 6, 8, 10, 42, 43

Bardziej szczegółowo

EAT-MM-3402/14/12. Sporządził: Rzeszów, ul. Warzywna 3 sekr. Tel. (017) , fax (017)

EAT-MM-3402/14/12. Sporządził: Rzeszów, ul. Warzywna 3 sekr. Tel. (017) , fax (017) EAT-MM-3402/14/12 Rzeszów, 03.01.2013r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 10 2015.12.22 14:57 Dostawy - 449538-2015 22/12/2015 S247 - - Dostawy - Ogłoszenie o - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Materiały medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP/35/Nici/2018/BZP Warszawa, 29.08.2018 r. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu: Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: r. wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 09.12.2015 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę opatrunków i materiałów szewnych (Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10 561 Olsztyn ZAWADOMENE O ROZSTRZYGNECU POSTĘPOWANA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-91/12

AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-91/12 .. AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-11-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-91/12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu AG.ZP informacja o wyborze...

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu AG.ZP informacja o wyborze... Zamość, dnia 07 grudnia 2016r. AG.ZP 3320.47.12548.16 Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, oraz unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 20, 22, 24, 26, 34,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... POWIAT: WOJEWÓDZTWO:

FORMULARZ OFERTY ... POWIAT: WOJEWÓDZTWO: (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY: FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ADRES: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: TEL.:. FAKS:. E-MAIL: NIP:. REGON: BANK/ NR KONTA: Do: Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 213539-2010 z dnia 2010-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chorzów Zamówienie o łącznej wartości szacunkowej dla 26 części nie przekraczającej kwoty wyrażonej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: AP.26.6.2017 Ogłosze nr 74235-2017

Bardziej szczegółowo

J.Chodacki, A.Misztal "MEDICA" Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl

J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 5-55 tel. 071 12 09 20, 12 14 98 Trzebnica, 18.04.2014 r. postępowania: ZP/4/2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU sprawy: DTZ.3822016 Golub-Dobrzyń, dn. 09.08.2016r. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E 87-400 Golub-Dobrzyń a/ Adres internetowy : www.szpitalgolub.pl b/ Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA. Znak: P-M/Z/ /18 Data: r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA. Znak: P-M/Z/ /18 Data: r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Znak: P-M/Z/ /18 Data: 11.12.2018 r. Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę opatrunków i materiałów szewnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Łódź, dnia 1.02.2017r. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/1/2017 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ Uwaga: do wszystkich pozycji wymagane próbki (po 3 odcinki do każdej pozycji w pakiecie) opisane (nr pakietu i pozycji). Oferowane muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-382-79/18 Olsztyn, 7.03.2019 r. Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w Olsztynie,,, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP 6/334 /08 Kraków, dnia 15 lipca 2008 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów medycznych

Bardziej szczegółowo

KRS NIP ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KRS NIP ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10 561 Olsztyn ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Włocławek: ZP dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: ZP dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18860&rok= Strona 1 z 16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Kraków dnia 4.03.2016 r. Centrala Telefoniczna Szpitala 12 644-01-44

Bardziej szczegółowo

VAT ,62zł. Pakiet nr 9- Johnsosn&Johnson Poland sp. Z o.o., Warszawa ul. IłŜecka 24- wartość z VAT ,43zł.

VAT ,62zł. Pakiet nr 9- Johnsosn&Johnson Poland sp. Z o.o., Warszawa ul. IłŜecka 24- wartość z VAT ,43zł. Wałbrzych 09.02.2009 L.dz. DZPZ/39/MZ/02/09 Wykonawcy wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na,,dostawy nici chirurgicznych, taśmy do szycia, sztucznej opony poliuretanowej, wosku kostnego, środka zatrzymującego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /14 Sokołów Podlaski r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Znak sprawy: FZP /14 Sokołów Podlaski r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

CZĘŚĆ I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Znak sprawy:35/zp/2015, 29 kwietnia 2015r. Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4, Warszawa Telefon (0-22) Fax (0-22)

Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4, Warszawa Telefon (0-22) Fax (0-22) Sprawa Nr 289/MW/2006 Data umieszczenia ogłoszenia 4 lipca 2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane Dostawy X Usługi I. ZAMAWIAJĄCY 0 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została odrzucona w Pakiecie nr 2 i Pakiecie nr 8.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została odrzucona w Pakiecie nr 2 i Pakiecie nr 8. Strona internetowa Oznaczenie sprawy: 61/2014 Elbląg, dnia 2014-12-29 Do wszystkich uczestników postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została odrzucona

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie r.

Piekary Śląskie r. Piekary Śląskie 22.12.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy..

Bydgoszcz: Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla. Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127797-2016 z dnia 2016-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nowy Sącz: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy szwów chirurgicznych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana lub jedwabna jałowa, skręcana, powlekana, niewchłanialna. Nazwa Producent ch 1. 1 bez igły 150 350 2.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin spsk2@ Znak sprawy: ZP/220/38/17 Szczecin, dn. 07.08.2017 r. w sprawie: dostawy siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin, protez impregnowanych, szantów szyjnych, zgłębników Sengstakena,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o ofertach odrzuconych/ wykonawcach wykluczonych. Wszyscy Wykonawcy PP7

Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o ofertach odrzuconych/ wykonawcach wykluczonych. Wszyscy Wykonawcy PP7 PR23_F145_w2 Załącznik do PR23_PJ.1.6-1_z7 Ogłoszenie o wyniku postępowania zawiadomienie o ofertach odrzuconych/ wykonawcach wykluczonych PP7 Wszyscy Wykonawcy Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10 561 Olsztyn do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY L.P. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 22.06.2015 r. SPSSZ - V/174/2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NIE DOTYCZY CZĘŚCI NR 7 Miejski Szpital

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 2014/S ; data publikacji: r.

Numer ogłoszenia: 2014/S ; data publikacji: r. Piekary Śląskie 04.09.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/ ODRZUCENIU OFERT UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wałcz 04.12.2012r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz Opis i oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Koszalin: Materiały szewne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Koszalin: Materiały szewne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Materiały szewne Numer ogłoszenia: 145293-2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia 03.06.2015. 2015 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak: DOP ZP /2013 Kraków, dnia 20 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostaw ę jednorazowego i wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP - 158 /10 Kraków, dnia 26 lipca 2010 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów do zespoleń

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/08/15 Kolno, dnia 06.08.2015r. Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy. Oborniki, dnia

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy. Oborniki, dnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info Oborniki, dnia 16.06.2014r

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sprawa Nr 5/00 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 0-08 Olsztyn tel./fax.: 089/54 30 93,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zainteresowani

Wszyscy zainteresowani Bystra, dn. 13.01.2015 r. sprawy: 36//EZP/380/MAS/13/2014 Wszyscy zainteresowani Informacja o wyniku postępowania Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia 18 czerwca 2015 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo