KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO P L A C P O W S T A N C Ó W W A R S Z A W Y 1, W A R S Z A W A WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 01 grudnia 2006 roku decyzją nr DIF/E/4100/89/496/U/2006 (Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Emitent Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. Wprowadzający nie dotyczy Firma inwestycyjna (Oferujący) Dom Maklerski BOŚ S.A., ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa ZAŁĄCZNIKI x x Treść aneksu Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów W imieniu emitenta/wprowadzającego/oferującego wniosek został podpisany przez:* Imię i nazwisko Wincenty Boryca Podmiot Funkcja/stanowisko sposób reprezentacji Wiceprezes Zarządu Data i podpis GraŜyna Szyszka Radosław Olszewski Przemysław Sobotowski Prokurent Prezes Zarządu Członek Zarządu * Proszę wypełnić dla podmiotów właściwych.

2 Aneks nr 3 z dnia 09 stycznia 2007 roku do Prospektu emisyjnego Spółki LZPS PROTEKTOR S.A. zatwierdzonego w dniu 01 grudnia 2006 roku. Do Prospektu Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. dodaje się następujące informacje: Podsumowanie pkt 1.7 str. 14 Do akapitu Piotr Szostak posiadający na dzień 16 listopada 2006 r akcji, to jest 9,02 % w kapitale zakładowym i 9,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Krzysztof Fijałkowski - posiadający na dzień 16 listopada 2006 r.: akcji, to jest 5,64 % w kapitale zakładowym i 5,64 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Piotr Szostak posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 9,39 % w kapitale zakładowym i 9,39 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Krzysztof Fijałkowski - posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk,to jest 5,45 % w kapitale zakładowym i 5,45 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rafał Jerzy posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 9,49 % w kapitale zakładowym i 9,49 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mariusz Szymula posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 6,99 % w kapitale zakładowym i 6,99 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cześć Rejestracyjna pkt str. 74 Jan Rybicki - Członek Rady Nadzorczej Oprócz udziałów w spółce Mistral International Sp. z o.o. Pan Jan Rybicki nie posiada i nie posiadał w ciągu ostatnich 5 lat udziałów w spółkach osobowych i kapitałowych. Jan Rybicki - Członek Rady Nadzorczej. Oprócz udziałów w spółce Mistral International Sp. z o.o. Pan Jan Rybicki nie posiadał w ciągu ostatnich 5 lat udziałów w spółkach osobowych i kapitałowych. Według wiedzy Emitenta pan Jan Rybnicki na dzień 09 stycznia 2007 r. posiada pośrednio, PDA serii C spółki PROTEKTOR S.A. Cześć Rejestracyjna pkt 17.2 str Zarząd Emitenta

3 Marek Stryjewski Prezes Zarządu posiada bezpośrednio akcje Emitenta. Prezes Zarządu nie posiada pośrednio akcji Emitenta, nie posiada pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta Zarząd Emitenta Marek Stryjewski Prezes Zarządu posiada bezpośrednio akcji Emitenta oraz PDA serii C Emitenta. Prezes Zarządu nie posiada pośrednio akcji Emitenta, nie posiada pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta Jan Rybicki Członek Rady Nadzorczej nie posiada pośrednio lub bezpośrednio akcji Emitenta, nie posiada pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta Jan Rybicki Członek Rady Nadzorczej posiada pośrednio PDA serii C Emitenta. Członek Rady Nadzorczej nie posiada pośrednio lub bezpośrednio opcji na akcje Emitenta. Cześć Rejestracyjna pkt 18.1 str. 83 Piotr Szostak posiadający na dzień 16 listopada 2006 r akcji, to jest 9,02 % w kapitale zakładowym i 9,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Krzysztof Fijałkowski - posiadający na dzień 16 listopada 2006 r.: akcji, to jest 5,64 % w kapitale zakładowym i 5,64 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Piotr Szostak posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 9,39 % w kapitale zakładowym i 9,39 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Krzysztof Fijałkowski - posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk,to jest 5,45 % w kapitale zakładowym i 5,45 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rafał Jerzy posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 9,49 % w kapitale zakładowym i 9,49 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Mariusz Szymula posiadający na dzień 09 stycznia 2007 r.: akcji oraz PDA serii C, co daje łącznie sztuk, to jest 6,99 % w kapitale zakładowym i 6,99 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cześć Ofertowa pkt 9.2 str. 137

4 Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Zgromadzeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu (%) Piotr Szostak ,51% ,51% Krzysztof Fijałkowski ,82% ,82% Pozostali akcjonariusze poniŝej 5% ,67% ,67% Razem ,00% ,00% Podana liczba akcji uwzględnia split 1:6 uchwalony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2006r. Źródło: Emitent Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Zgromadzeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu (%) Piotr Szostak w tym: akcji oraz PDA serii C 9,39% w tym: akcji oraz PDA serii C 9,39% Krzysztof Fijałkowski w tym: akcji oraz PDA serii C 5,45% w tym: akcji oraz PDA serii C 5,45% Rafał Jerzy w tym: akcji oraz PDA serii C 9,49% w tym: akcji oraz PDA serii C 9,49% Mariusz Szymula w tym: akcji oraz PDA serii C 6,99% w tym: akcji oraz PDA serii C 6,99% Pozostali akcjonariusze poniŝej 5% ,68% ,68% Razem ,00% ,00% Podana liczba akcji uwzględnia split 1:6 uchwalony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2006r. Źródło: Emitent

5 WYKAZ POPRZEDNIO ZATWIERDZONYCH ANEKSÓW DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI LZPS PROTEKTOR S.A. : 1. Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2006 roku zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja nr DIF/E/4100/496A1/89/516/U/2006; 2. Aneks nr 2 z dnia 15 grudnia 2006 roku zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja nr DIF/E/4100/496A2/89/535/U/2006.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki

Bardziej szczegółowo

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R. Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Załącznik nr 8 Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej ELZAB RB-W 4 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2009 Data sporządzenia: 2009-02-05 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat projekty uchwał na NWZ w dniu 19.02.2009 r. oraz ich uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

1.4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

1.4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Trans Polonia S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz z informacją

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2. Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 2. Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Uchwała nr 1 Finansowa S.A. we Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki E-Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo