O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie."

Transkrypt

1 OPIS Program Archiwizator służy do automatycznego archiwizowania i odtwarzania pików. Archiwizator jest apikacją działającą niezaeżnie od innych programów firmy ProgMan. Program dystrybuowany jest na dwa sposoby: 1) znajduje się w instaatorze programu i o jego instaacji decyduje opcja Narzędzia dodatkowe zaznaczana podczas procesu instaacji programu 2) w postaci samodzienej wersji instaacyjnej zawierającej tyko program Archiwizator Program posiada graficzny interfejs użytkownika. Po uruchomieniu programu w pierwszym oknie decydujemy, czy chcemy archiwizować, czy też odtwarzać dane. Istnieje możiwość wejścia do szczegółowych ustawień konfiguracyjnych programu poprzez naciśnięcie ikony. O powodzeniu archiwizacji ub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie. 1. Program musi mieć wskazaną ścieżkę do piku z bazą danych i do kataogu z pikami archiwizacji. W tym ceu naeży uruchomić program i wejść do ustawień konfiguracyjnych. Następnie w pou Ścieżka do piku bazy danych naeży wskazać pik z bazą, która ma zostać zarchiwizowana. Z koei w pou Kataog z pikami archiwizacji naeży podać ścieżkę do kataogu, gdzie mają trafiać archiwa. Powyższe operacje naeży zatwierdzić. 1

2 2. Program wymaga zainstaowanego serwera FireBird ub InterBase. Program Archiwizator automatycznie wykryje rodzaj zainstaowanego na komputerze serwera. Jedynie naeży upewnić się, że da właściwego serwera jest w pou Hasło SYSDBA wpisane właściwe hasło, tzn. da serwera FireBird masterkey, a da serwera InterBase progman3 i powyższe operacje zatwierdzić. Po spełnieniu tych warunków archiwizator będzie skonfigurowany prawidłowo. ARCHIWIZACJA PLIKÓW Archiwizowanie pików odbywa się za pomocą przycisku Archiwizuj. Po jego naciśnięciu program tworzy pik z rozszerzeniem.iba. Struktura nazwy piku informuje o dacie jego sporządzenia, np. nazwa archiwum_2007_11_8 11_13_15.iba oznacza, że pik został utworzony 8 istopada 2007 o godzinie i 15 sekund. Pik trafia do kataogu wskazanego w konfiguracji. O powodzeniu archiwizacji informuje komunikat pokazywany na końcu procesu. Program archiwizuje zbiory wskazane w oknie Konfiguracja archiwizacji. ODTWARZANIE PLIKÓW Program posiada również opcje odtwarzania pików, która uruchamiana jest przyciskiem Odtwarzaj. 2

3 Po jego wybraniu pojawia się okno HASŁO, w którym naeży wpisać małymi iterami administrator. Następnie w oknie WYBIERZ PLIK naeży wskazać archiwum, które ma zostać odtworzone i nacisnąć OK. Program odtwarza zbiory wskazane w oknie Konfiguracja archiwizacji. Po wybraniu archiwum pojawi się okno z pytaniem Czy stworzyć nową bazę?. Jeśi chcemy odtworzyć dane, naciskamy Tak. Na koejne pytania również odpowiadamy w ten sposób. W efekcie dane zostaną odtworzone prawidłowo. PRZYDATNE OPCJE PROGRAMU ARCHIWIZATOR Archiwizator umożiwia dodatkowo korzystanie z bardzo przydatnych opcji, niedostępnych z poziomu poszczegónych apikacji. Chodzi mianowicie o: zdane archiwizowanie pików czyi archiwizację bazy znajdującej się na innym komputerze, możiwość dodania do harmonogramu zadań Windows opcji archiwizacji, dzięki czemu o dowonej porze dowonego dnia program będzie archiwizował dane automatycznie. ZDALNE ARCHIWIZOWANIE PLIKÓW Częstą sytuacją, która występuje zwłaszcza w większych jednostkach, jest praca w sieci na zbiorach znajdujących się na komputerze serwerze. Na tym komputerze często nikt nie pracuje i nie ma tam zainstaowanych programów. Powoduje to, że nie ma możiwości tworzenia automatycznego archiwum. 3

4 Program Archiwizator wychodzi naprzeciw temu probemowi. Umożiwia on bowiem archiwizację bazy znajdującej się na komputerze zdanym. Aby wykonać taką operację, naeży w parametrach programu w pou Adres IP podać numer IP komputera serwera. W przypadku archiwizacji ub odtwarzania na komputerze okanym, numer IP powinien być wpisany Powyższa konfiguracja zapewni możiwość archiwizowania zdanego. Naeży pamiętać, że warunkiem dokonania powyższej archiwizacji jest odbokowanie portu o numerze 3050 w zaporze systemowej na komputerze serwerze. DODAWANIE ARCHIWIZATORA DO HARMONOGRAMU ZADAŃ Program Archiwizator możiwa uruchomienie archiwizacji z inii poeceń. Powyższą opcję można połączyć z narzędziem dostarczanym z systemem operacyjnym Windows, które umożiwia automatyczne i cykiczne przeprowadzanie operacji na komputerze. W tym ceu naeży stworzyć tzw. pik wsadowy i dodać go do ZAPLANOWANYCH ZADAŃ w PANELU STEROWANIA Windows. Krok 1 TWORZENIE PLIKU WSADOWEGO Pik wsadowy (ang. batch fie) umożiwia wykonanie dowonego ciągu poeceń systemu MS-DOS. Z punktu widzenia systemu operacyjnego pikiem wsadowym jest każdy pik, którego nazwa posiada rozszerzenie.bat. Stworzony pik musi zawierać ścisłą strukturę. System Windows odczytuje piki wsadowe inijka po inijce, więc bardzo istotne jest, aby pewne ciągi poeceń znajdowały się w jednym wierszu. Tworzenie piku rozpoczyna się od stworzenia piku tekstowego w systemie. W tym ceu naeży uruchomić NOTATNIK ub w dowonym foderze nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję NOWY -> DOKUMENT TEKSTOWY. W piku tekstowym naeży wpisać w jednej inijce ciąg znaków informujący o: 4

5 Ścieżce do archiwizatora (zakończony parametrem -BACKUP), Ścieżce do piku bazy danych (poprzedzonej parametrem -FILE), Ścieżce do kataogu, do której mają trafiać kopie zapasowe (poprzedzonej parametrem -DIR). Przykładowy tekst piku 1 (proszę pamiętać, że musi to być jedna inijka w dokumencie): "C:\Program Fies\ProgMan\NARZEDZIA\Archiwizator.exe" -BACKUP -FILE "C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Finanse.gdb" -DIR "C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Archiwa\" W pierwszym cudzysłowie znajduje się okaizacja piku Archiwizator.exe. W przykładowym piku jest to okaizacja domyśna. W drugim cudzysłowie znajduje się okaizacja piku z bazą danych. W powyższym przykładzie jest to okaizacja do głównej bazy danych programów finansowo-księgowych. W trzecim cudzysłowie znajduje się okaizacja kataogu, do którego mają trafiać kopie bezpieczeństwa. Naeży pamiętać, że jeśi baza danych znajduje się zdanie i ma być to ścieżka sieciowa, w drugim cudzysłowie musi znajdować się poprzedzenie ścieżki numerem IP komputera serwera. Przykłady ścieżek: Firebird na systemie Windows " :C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Finanse.gdb" " /3050:C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Finanse.gdb" Firebird na systemie Linux " :/opt/firebird/zbiory/finanse.gdb" " /3050:/opt/firebird/zbiory/finanse.gdb" Jeśi w którejś z trzech ścieżek użyte są poskie znaki, w pierwszej inijce piku wsadowego naeży umieścić treść: mode con codepage seect=1250. Treść skryptu napisanego powyżej powinna wtedy znaeźć się w drugiej inijce. Przykładowo: mode con codepage seect=1250 "C:\Program Fies\ProgMan\NARZEDZIA\Archiwizator.exe" -BACKUP -FILE "C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Finanse.gdb" -DIR "C:\Program Fies\ProgMan\FinanseDDJ\Archiwa_Wrzesień\" Istnieje możiwość pominięcia parametrów FILE i DIR, jeśi mamy poprawnie skonfigurowane ścieżki do bazy i do kataogu z archiwami w konfiguracji programu ARCHIWIZATOR. W tym momencie treść piku wsadowego wygądałaby tak: "C:\Program Fies\ProgMan\NARZEDZIA\Archiwizator.exe" BACKUP Po wpisaniu tych informacji naeży edytowany pik zapisać z rozszerzeniem.bat. Nazwa piku wsadowego może być dowona. Proponowana nazwa to archiwizator.bat. Krok 2 DODAWANIE PLIKU DO HARMONOGRAMU ZADAŃ 1 Czcionka została zmieniona specjanie, aby zaznaczyć tekst piku 5

6 Tak stworzony pik można dodać do zapanowanych zadań w systemie operacyjnym Windows. W tym ceu naeży wejść w PANEL STEROWANIA systemu i wybrać opcję ZAPLANOWANE ZADANIA. Następnie w oknie, które się pojawi, naeży wybrać opcję Dodaj zapanowane zadanie. Automatycznie uruchomi się kreator zapanowanych zadań. Koejną opcją jest wskazanie piku wsadowego, który będzie automatycznie uruchamiany przez system operacyjny. W tym ceu w poniższym oknie naeży wybrać Przegądaj i wskazać pik z rozszerzeniem.bat. W naszym przykładzie jest to Archiwizator.bat. 6

7 Po wybraniu piku w koejnym oknie naeży wprowadzić nazwę zadania i okreśić jego cykiczność. Opcje do wyboru zaprezentowane są na iustracji poniżej. W powyższym przykładzie została wybrana opcja codziennej archiwizacji, która jest przez nas zaecana. W koejnym oknie decydujemy m.in. o godzinie rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowej, w jakie dni archiwum ma być tworzone i od kiedy zadanie ma wejść do harmonogramu. 7

8 W koejnym oknie wprowadza się nazwę Użytkownika komputera (domyśnie jest to uzupełnione) i hasło w systemie Windows. UWAGA : Jeśi Użytkownik nie posiada hasła, zapanowanie zadanie może nie zadziałać. Po zatwierdzeniu powyższej opcji kreator zakończy proces dodawania zapanowanego zadania. 8

9 Po naciśnięciu Zakończ nazwa zapanowanego zadania pojawi się w paneu ZAPLANOWANYCH ZADAŃ w PANELU STEROWANIA Po wyborze zadania pojawi się okno z konfiguracją. Zawarte są w nim wszystkie dane o zapanowanych zadaniach. Po szerszą istę instrukcji odsyłamy do piku pomocy systemu Windows 9

10 Konfiguracja zapanowanych zadań odbywała się na systemie operacyjnym Windows XP. W identyczny sposób odbywa się to w systemie Windows W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista harmonogram zadań znajduje się w PANELU STEROWANIA w NARZĘDZIACH ADMINISTRACYJNYCH pod opcją HARMONOGRAM ZADAŃ. Powyższa opcja może być oczywiście łączona z archiwizacją zdaną. Dzięki temu dane znajdujące się na komputerze serwerze będą cykicznie trafiały do okreśonego kataogu. Opcja jest bardzo pomocna w przypadku dużych jednostek. Dzięki niej raz ustawione zadanie w harmonogramie zapewni automatyczne tworzenie archiwizacji bazy danych i nie będzie wymagało dodatkowych nakładów pracy informatyka. 10

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) ! Wszystkich obecnych i przyszłych komputerowej wersji WKP zachęcamy do zapoznania się z tabelą zamieszczoną poniŝej. Informacje zawarte w tabeli dotyczą przede wszystkim najnowszej wersji programu WKP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC Wersja 1 Autorzy programu dołożyli wszelkich starań aby program Sync był narzędziem bezawaryjnym i jak najlepiej spełniał swoje zadania. Jednak praca programu zależna jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro. System Allex. Instrukcja obsługi

Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro. System Allex. Instrukcja obsługi Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro System Allex Instrukcja obsługi Zawartość Oprogramowanie AlleX... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartość oprogramowania... 3 Funkcje programu AlleX... 3 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo