PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści"

Transkrypt

1 Nowości w wersji 11

2 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie tekstu...6 Teksty Funkcji dla symbolu...6 Zmiana właściwości tekstu dla całego projektu...6 Nie obracanie nazwy symbolu i nazwy punktu połączenia podczas obracania symbolu...7 Pola danych...7 Pola danych Właściwości strony...7 Oznaczenia referencyjne...8 Użyj pełnego wykluczenia powiązań...8 Nowy opcje wyświetlania oznaczeń referencyjnych, kolejność i nowe linie...8 Linie...9 Rysunki poprawne montażowo...9 Wyświetlanie linii z wypełnieniem...9 Przytnij linię...9 Zestawienia...9 Rysunki zestawieniowe (zestawy)...9 Eksport do Excela...10 Łatwy dostęp do różnych formatów zestawień do pliku z menu Narzędzia...10 Eksport zestawień tylko dla wybranego obszaru...11 Baza danych...11 Wstaw do bazy danych...11 Sztuki w pakiecie...11 Wyświetlanie ilości...12 Wewnętrzna baza danych...12 Co jest zapisywane w pliku projektu?...13 Formatki rysunkowe logo Formatki rysunkowe...14 Symbole...15 Wielokrotne umieszczanie symboli...15 Szynoprzewody...15 Zamień symbol...16 Grupowanie elementów...17 Odsyłacze między symbolami z tą samą nazwą dodatkową...17 Rysunki standardowe...17 Zmiana danych modelu...17 Graficzne plany złączek, kabli I połączeń...18 Tłumacz...19 Generator projektu...20 Strona 2 z 22

3 DWG/DXF...22 Import...22 Eksport...22 Plik kopi zapasowej...22 Strona 3 z 22

4 Nowe menu Menu Insert Do paska menu zostało dodane nowe menu Wstaw. Dzięki temu zmniejszono zawartość menu Funkcje oraz uczyniono strukturę menu bardziej intuicyjną. Do nowego menu przeniesiono następujące pozycje: Wstaw Stronę Wstaw Stronę to nowa funkcja, która wstawia nową stronę za bieżącą stroną. Wstaw Projekt Wstaw Projekt to nowa funkcja, która wstawia wybrany projekt za bieżącą stronę. Wstaw Chmurkę Wstaw Chmurkę to nowa funkcja zaprojektowana w celu łatwiejszego wykonywania zaznaczeń, np. części, które wymagają poprawek. Funkcja automatycznie rysuje chmurkę w obszarze wskazanym kursorem myszki. Gdy zmienisz kolor linii, program zapamięta ta zmianę i użyje dla kolejnej chmurki. Strona 4 z 22

5 Menu symboli Zmiana nazwy symbolu Funkcja Zmień nazwę symbolu została dodana do menu kontekstowego w Menu symboli. Generator symboli Generator symboli można teraz wywołać z menu Funkcje, z ikony w pasku narzędziowym oraz z ikony w pasku narzędziowym w Edytorze Symboli. Strona 5 z 22

6 Teksty Wyrównanie tekstu Wyrównanie tekstu (do prawej, do środka, do lewej itd.) może być teraz zmieniane przez naciskanie klawisza [Spacja] przy wciśniętym klawiszu [Shift]. Funkcja działa dla zaznaczonego tekstu oraz dla tekstu znajdującego się w kursorze (podczas wstawiania). Funkcja wprowadzania tekstu ukryta pod skrótem klawiszowym [k] (klawiatura) jest teraz dostępna w menu Edycja. W trybie tekstów funkcja nazywa się Wstaw tekst, w trybie symboli Podaj nazwę symbolu. Gdy na ekranie jest zaznaczony tekst, funkcja Wstaw tekst jest dostępna również w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki). Teksty Funkcji dla symbolu Jeżeli wyłączy się globalnie widoczność tekstów Funkcji dla symboli (Ustawienia => Teksty/Symbole), można teraz włączyć widoczność tych tekstów dla pojedynczych symboli. Pierwsza opcja (zaznaczenie v ) oznacza, że tekst będzie widoczny, gdy globalnie teksty będą widoczne, druga oznacza, że tekst będzie widoczny, gdy teksty globalnie będą niewidoczne. Zmiana właściwości tekstu dla całego projektu W Ustawienia => Teksty/Symbole można teraz zmienić właściwości tekstu dla wszystkich tekstów w projekcie. Na rysunku poniżej wybrano Symbol => Nazwa i zmieniono parametry tekstu (wysokość). Po kliknięciu na ikonę projektu wyświetli się okno dialogowe z opcjami zmiany tekstów dla Nazw symboli, Nazw sygnałów lub Nazw (numerów) linii połączeń. Po kliknięciu OK. zmienione zostaną właściwości tekstów Nazwa symbolu w całym projekcie. Operację można przeprowadzić osobno dla każdego rodzaju tekstu. Strona 6 z 22

7 Nie obracanie nazwy symbolu i nazwy punktu połączenia podczas obracania symbolu Nazwa symbolu oraz nazwy punktów połączeń nie będą obracane razem z symbolem, jeżeli podczas wstawiania obróci się symbol. Funkcja dotyczy symboli typu Normalny. Nowa metoda wstawiania będzie domyślnie włączona w wersji 11. Taki sposób wstawiania tekstów można wyłączyć w Ustawienia => Teksty/Symbole. Zobacz rysunek poniżej: Pola danych Pola danych Właściwości strony Dla pól danych Właściwości strony dodana została opcja Z rozdziału i Ze strony. Dzięki temu możesz pobierać dane z pól danych bieżącej strony lub ze strony zakładki dla danego rozdziału. Strona 7 z 22

8 Oznaczenia referencyjne Użyj pełnego wykluczenia powiązań Funkcja Użyj pełnego wykluczenia powiązań została rozszerzona o działanie również dla części oznaczenia funkcji lub położenia, dzięki czemu wspólne części nie są pokazywane. Np.: Oznaczenie strony = G1F1+A2, symbolu =G1F1H1+A2-P1, wyświetlana nazwa symbolu =H1-P1. Nowy opcje wyświetlania oznaczeń referencyjnych, kolejność i nowe linie Kolejność oznaczeń referencyjnych oraz ilość linii może być teraz definiowana przez użytkownika. W oknie dialogowym Oznaczenia referencyjne dodano opcję Ustawienia, gdzie można zdefiniować sposób wyświetlania oznaczeń referencyjnych. Zwróć uwagę, że można zdefiniować odrębne ustawienia dla stron schematów oraz innych rodzajów stron (np. planów graficznych). Opcja Użyj pełnego wykluczenia powiązań została przeniesiona do okna dialogowego Ustawienia. Strona 8 z 22

9 Linie Rysunki poprawne montażowo Program będzie wyświetlał kropki w trybie poprawnym montażowo. Będzie to przydatne dla użytkowników wykonujących rysunki metodą mieszaną. Wyświetlanie linii z wypełnieniem Linie z wypełnieniem (np. do rysowania ścian na rzutach) będą teraz wyświetlane lepiej. Przytnij linię Funkcja Edycja Przytnij linię będzie teraz przycinać wskazany fragment linii. Przed (wskazano górny koniec linii): Po: Zestawienia Rysunki zestawieniowe (zestawy) Okno dialogowe Ustawienia zestawień znane z innych zestawień zostało również dodane do rysunków zestawieniowych. Strona 9 z 22

10 Eksport do Excela Eksport zestawień do pliku Excela posiada teraz opcję konwersji znaków końca linii ( ^ ) na prawdziwe końce linii. Opcję tę wybiera się zaznaczając pole wyboru. Podczas ładowania pliku Excela do PCschematic-a, wszystkie znaki końców linii są automatycznie konwertowane na znaki końców linii PCschematic-a ^. Łatwy dostęp do różnych formatów zestawień do pliku z menu Narzędzia Różne pliki formatów dla zestawień używane podczas eksportu zestawień do plików mogą być teraz wywoływane bezpośrednio z menu Narzędzia. Pozycje do menu Narzędzia mogą być wstawiane automatycznie bezpośrednio z okna dialogowego zestawień do pliku. Zapisz plik formatu, a następnie kliknij na przycisk Wstaw do menu Narzędzia i wpisz tekst, który ma pojawić się w menu Narzędzia. Rezultat w menu Narzędzia: Strona 10 z 22

11 Eksport zestawień tylko dla wybranego obszaru Funkcja Eksport zestawień do pliku (części, składników, złączek, kabli, PLC, połączeń i numerów linii połączeń) została rozszerzona i pozwala na eksport tylko elementów, znajdujących się w wybranym obszarze lub wybranych symboli. Zaznacz żądane symbole lub żądany obszar (za pomocą komendy Obszary). Teraz eksportowane zostaną tylko wybrane obiekty. Baza danych Wstaw do bazy danych Funkcja Dodaj rekord do bazy danych (służąca do automatycznego dodawania elementów do bazy danych) została dodana do menu Funkcje (wcześniej dostępna była po naciśnięciu klawiszy <Shift+Ctrl+przycisk_DATA>. Wybierz Funkcje, Baza danych, Wstaw do bazy danych. Domyślny skrót klawiszowy to <Shift+Ctrl+ D>. Funkcja jest aktywna tylko po wybraniu aparatu (kliknij prawym przyciskiem myszki na symbol i z menu podręcznego wybierz opcję Wybierz element. Funkcja rozpoznaje teraz również status We/Wy dla symboli PLC, jeżeli jest ustawiony inaczej niż dla symbolu w bibliotece symboli. Sztuki w pakiecie Pole danych Ilość zostało rozszerzone I może teraz współdziałać z nowym polem bazy danych Sztuki w pakiecie. Wybierz Ustawienia => Baza danych => Ustawienia bazy danych => Parametry aparatu i przypisz pole bazy danych do pola Sztuki w pakiecie. Baza danych musi zawierać pole, które będzie określać ilość sztuk w pakiecie. Przykład poniżej pokazuje użycie 0,20 pakietu (20%). W nawiasach zestawienie pokazuje (4). W tym przykładzie Sztuki w pakiecie wynoszą 20, a użyto 4 śruby z pakietu. Strona 11 z 22

12 Wyświetlanie ilości Jeżeli ilość jest większa od 1, jest pokazywana w chmurce z informacjami, gdy kursor myszki zatrzyma się nad symbolem lub nad linią. Na rysunku widać przykład zastosowania (związany z powyższym zestawieniem). Wewnętrzna baza danych Dane z bazy danych aparatury dla aparatów użytych w projekcie będą teraz zapamiętywane w pliku projektu. Dane te można będzie oglądać wywołując z menu Funkcje => Baza danych => Wewnętrzna baza danych. Wyświetli się okno pokazane poniżej: W oknie dialogowym Wewnętrzna baza danych dostępne są następujące funkcje: Strona 12 z 22 Aktualizuj wszystko Aktualizuj wybrane. Wybór może być dokonany przez kliknięcie, kliknięcie z Shift lub z Ctrl. Usuń wybrane

13 Eksportuj do pliku Excela, pliku tekstowego lub pliku csv. Co jest zapisywane w pliku projektu? W Ustawienia => Baza danych możesz określić, jakie dane aparatu mają być zachowywane w pliku projektu. Dostępne są następujące opcje: Żadne - żadne informacje nie będą zapamiętywane. Pola użyte w zestawieniach. Zapamiętane zostaną tylko te informacje z bazy danych, które są widoczne w zestawieniach. Pola systemowe i pola użyte w zestawieniach. Zapamiętane zostaną tylko te informacje z bazy danych, które są widoczne w zestawieniach oraz dane z pól systemowych (pola systemowe pokazane są poniżej). Wszystkie pola danych. Program zapamięta dowolne pola z bazy danych, jednak z uwzględnieniem ustawień dostępnych pod Pola, które nie będą zapamiętane, gdzie można określić, które pola mają być zapamiętywane. Strona 13 z 22

14 Formatki rysunkowe 2 logo Możliwe jest użycie w projekcie 2 osobnych logo (jedno projektanta, drugie klienta). 2 Formatki rysunkowe Dla każdej strony można teraz zastosować 2 formatki rysunkowe: główną formatkę rysunkową, zwykle ramkę A3/A4 z tabelką rysunkową oraz z różnymi wariantami (Testowy, Wstępny, Zatwierdzony), oraz drugą formatkę, która może być np. jednym z rodzajów zestawień. Poniżej pokazano dwie formatki rysunkowe: ramkę i zestawienie części: Strona 14 z 22

15 Symbole Wielokrotne umieszczanie symboli Możliwe jest umieszczenie wielu tych samych symboli w jednej operacji. Typowym przykładem jest wstawianie złączek: Wybierz złączkę Kliknij prawym przyciskiem myszki na stronie i wybierz Rozpocznij wstawianie wielokrotne, Za pomocą linii, która się pojawi zaznacz linie, na których mają zostać wstawione złączki, Kliknij prawym przyciskiem myszki, żeby zakończyć funkcję. Efekt Jeżeli chcesz pominąć jakieś linie, użyj klawisza <Ctrl>. Szynoprzewody Wprowadzono nowy typ symbolu: szynoprzewód. Strona 15 z 22

16 Szynoprzewody są traktowane jako aparaty mogą zastąpić symbole sygnałów i linii dla potencjałów, np. L1, L2, L3 itd. Szynoprzewody muszą być zaprojektowane jako typ symbolu Szynoprzewód i mogą być definiowane przez użytkownika. Szynoprzewody muszą być projektowane z punktami połączeń na każdym z końców (z taką samą nazwą). Nazwa połączenia jest używana jako nazwa potencjału elektrycznego. Szynoprzewody mogą być rozciągane jak linie. Powyższy przykład jest pokazany poniżej na zestawieniu części: Szynoprzewody są widoczne w Przeglądarce obiektów w sekcji Symbole. Zamień symbol Funkcja Zamień symbol została rozszerzona o opcje Typ symbolu i Status We/Wy. Możesz zaznaczyć te opcje, jeżeli te właściwości symbolu mają być pobrane z symbolu z biblioteki lub z symbolu w projekcie. Strona 16 z 22

17 Grupowanie elementów Okno dialogowe Grupowanie elementów pozwala teraz na sortowanie elementów według każdej kolumny. Możliwe jest również przeniesienie jednego lub kilku wierszy (zaznaczonych z klawiszem <Shift>) z użyciem metody przeciągnij i upuść. Po użyciu przycisku przenumerowania (12), wybrane symbole będą przenumerowane zgodnie z pokazywanym porządkiem. Jeżeli tylko jedna linia jest zaznaczona, przenumerowywanie działa jak poprzednio, przenumerowując wszystkie elementy zgodnie z pokazywaną kolejnością. Odsyłacze między symbolami z tą samą nazwą dodatkową W oknie dialogowym Parametry aparatu możesz teraz ustawić, że odsyłacze będą pokazywane tylko między symbolami z taką samą nazwą dodatkową. Rysunki standardowe Zmiana danych modelu Wybór modelu może teraz zostać dokonany po umieszczeniu rysunku standardowego na stronie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na stronie i wybraniu Zmienne, program wyświetli okno dialogowe Zmienne (zobacz poniżej). Klikając na jedną z kolumn program wyświetli wszystkie zdefiniowane modele dla danego rysunku standardowego. Można teraz łatwo wybrać inny model. Działa to również po wygenerowaniu projektu za pomocą Generatora projektów. Strona 17 z 22

18 Zmiana modelu wpływa również na symbole z różnymi wariantami a także na numery części dla symboli poza modelem (dla tego samego aparatu). Graficzne plany złączek, kabli i połączeń Graficzne plany złączek i kabli: pokazywane są szynoprzewody, jak widać poniżej (-W1, -W2 i -W3). Strona 18 z 22

19 Tłumacz Okna dialogowe Podobne teksty i Konflikty tłumaczenia będą teraz pokazywały tekst różnie kolorowany, co jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Funkcja Tłumacz z użyciem słownika może być teraz zatrzymana w dowolnej chwili. Okna dialogowe, które pracują z Tłumacz z użyciem słownika oraz Dodaj do słownika będą teraz działały jak słownik w programach Microsoft. Słowa mogą być edytowane podczas tłumaczenia. Strona 19 z 22

20 Można teraz dodać kolumnę z komentarzami. Gdy eksportujesz plik TXF te komentarze będą dodane. Domyślną wartością komentarza będzie typ tekstu. Użytkownik może edytować kolumnę z komentarze, żeby pomóc tłumaczowi z zewnątrz zrozumieć znaczenie słów do tłumaczenia. Generator projektu Ustawienia dla Generatora projektu zostały podzielone na logiczne zakładki. Dodano również możliwość automatycznej aktualizacji graficznych planów po wygenerowaniu projektu, analogicznie jak działa to dla zestawień. Aby to zrobić, musisz utworzyć Szablon. Szablon tworzy się generując plan graficzny z żądanymi ustawieniami i zapisując pierwszą stronę. Zapisana strona może być następnie użyta jako szablon dla planu graficznego. Zapisana MUSI zostać pierwsza strona, gdyż ona zawiera ustawienia dla graficznego planu. Strona 20 z 22

21 Podczas tworzenie pliku definicji projektu z aktualnego projektu, możesz włączyć opcje pokazane poniżej: Przykład pliku definicji projektu z nazwami zmiennych oraz Typami tekstów dla zmiennych: Przykład pliku definicji projektu z opcjami Foldery i różnymi opcjami: Strona 21 z 22

22 DWG/DXF Import Funkcja importu akceptuje już pliki AutoCAD do formatu Zamiast używania dużych wartości skali dla importowanych rysunków (powyżej 1:200), zalecamy użycie większego rozmiaru papieru. Generalnie nie zalecamy stosowania skali większej niż 1:200. Jeżeli to nie wystarcza, zalecamy podzielenie rysunku na kilka stron. Symbole wykorzystywane jako zastępcze podczas importu schematów mogą teraz zastępować bloki zawierające taką samą grafikę (wcześniej tylko bloki z taką samą nazwą). Eksport Eksport 2 logo i dwóch formatek rysunkowych. Plik kopi zapasowej Gdy program w wersji 10 generował plik kopii zapasowej, można było to pomylić z normalnym zapisem projektu, ponieważ oba używały tej samej ramki okna podczas zapisywania (ramka stawała się mniejsza i mniejsza). Gdy plik przywracania jest zapisywany w wersji 11, zapisywanie pokazywane jest w postaci paska postępu w linii statusowej. Okno dialogowe pokazywane podczas ponownego uruchamiania programu po awarii zasilania lub błędu programu, gdy program znalazł plik kopii zapasowej, zostało zmienione. Okno dialogowe zawiera teraz przyciski Usuń i Otwórz. Zostało to wykonane w celu zabezpieczenia użytkownika przed pomyłkowym usunięciem pliku kopii zapasowej. Jeżeli użyjesz przycisku Usuń i usuniesz plik kopii zapasowej, będziesz mógł go później znaleźć w koszu. W wersji 10 plik był usuwany permanentnie. Plik kopii zapasowej był wcześniej używany tylko po awarii programu lub awarii zasilania. Zostało to zmienione, dzięki czemu plik kopii zapasowej będzie dostępny również w przypadku błędu programu, gdy widzisz czerwony migający pasek w dole ekranu. Podczas ponownego uruchomienia programu zostaniesz również zapytany, czy chcesz powrócić do kopii bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy twój projekt w bezpieczniejszy sposób. Strona 22 z 22

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo