PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści"

Transkrypt

1 Nowości w wersji 11

2 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie tekstu...6 Teksty Funkcji dla symbolu...6 Zmiana właściwości tekstu dla całego projektu...6 Nie obracanie nazwy symbolu i nazwy punktu połączenia podczas obracania symbolu...7 Pola danych...7 Pola danych Właściwości strony...7 Oznaczenia referencyjne...8 Użyj pełnego wykluczenia powiązań...8 Nowy opcje wyświetlania oznaczeń referencyjnych, kolejność i nowe linie...8 Linie...9 Rysunki poprawne montażowo...9 Wyświetlanie linii z wypełnieniem...9 Przytnij linię...9 Zestawienia...9 Rysunki zestawieniowe (zestawy)...9 Eksport do Excela...10 Łatwy dostęp do różnych formatów zestawień do pliku z menu Narzędzia...10 Eksport zestawień tylko dla wybranego obszaru...11 Baza danych...11 Wstaw do bazy danych...11 Sztuki w pakiecie...11 Wyświetlanie ilości...12 Wewnętrzna baza danych...12 Co jest zapisywane w pliku projektu?...13 Formatki rysunkowe logo Formatki rysunkowe...14 Symbole...15 Wielokrotne umieszczanie symboli...15 Szynoprzewody...15 Zamień symbol...16 Grupowanie elementów...17 Odsyłacze między symbolami z tą samą nazwą dodatkową...17 Rysunki standardowe...17 Zmiana danych modelu...17 Graficzne plany złączek, kabli I połączeń...18 Tłumacz...19 Generator projektu...20 Strona 2 z 22

3 DWG/DXF...22 Import...22 Eksport...22 Plik kopi zapasowej...22 Strona 3 z 22

4 Nowe menu Menu Insert Do paska menu zostało dodane nowe menu Wstaw. Dzięki temu zmniejszono zawartość menu Funkcje oraz uczyniono strukturę menu bardziej intuicyjną. Do nowego menu przeniesiono następujące pozycje: Wstaw Stronę Wstaw Stronę to nowa funkcja, która wstawia nową stronę za bieżącą stroną. Wstaw Projekt Wstaw Projekt to nowa funkcja, która wstawia wybrany projekt za bieżącą stronę. Wstaw Chmurkę Wstaw Chmurkę to nowa funkcja zaprojektowana w celu łatwiejszego wykonywania zaznaczeń, np. części, które wymagają poprawek. Funkcja automatycznie rysuje chmurkę w obszarze wskazanym kursorem myszki. Gdy zmienisz kolor linii, program zapamięta ta zmianę i użyje dla kolejnej chmurki. Strona 4 z 22

5 Menu symboli Zmiana nazwy symbolu Funkcja Zmień nazwę symbolu została dodana do menu kontekstowego w Menu symboli. Generator symboli Generator symboli można teraz wywołać z menu Funkcje, z ikony w pasku narzędziowym oraz z ikony w pasku narzędziowym w Edytorze Symboli. Strona 5 z 22

6 Teksty Wyrównanie tekstu Wyrównanie tekstu (do prawej, do środka, do lewej itd.) może być teraz zmieniane przez naciskanie klawisza [Spacja] przy wciśniętym klawiszu [Shift]. Funkcja działa dla zaznaczonego tekstu oraz dla tekstu znajdującego się w kursorze (podczas wstawiania). Funkcja wprowadzania tekstu ukryta pod skrótem klawiszowym [k] (klawiatura) jest teraz dostępna w menu Edycja. W trybie tekstów funkcja nazywa się Wstaw tekst, w trybie symboli Podaj nazwę symbolu. Gdy na ekranie jest zaznaczony tekst, funkcja Wstaw tekst jest dostępna również w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki). Teksty Funkcji dla symbolu Jeżeli wyłączy się globalnie widoczność tekstów Funkcji dla symboli (Ustawienia => Teksty/Symbole), można teraz włączyć widoczność tych tekstów dla pojedynczych symboli. Pierwsza opcja (zaznaczenie v ) oznacza, że tekst będzie widoczny, gdy globalnie teksty będą widoczne, druga oznacza, że tekst będzie widoczny, gdy teksty globalnie będą niewidoczne. Zmiana właściwości tekstu dla całego projektu W Ustawienia => Teksty/Symbole można teraz zmienić właściwości tekstu dla wszystkich tekstów w projekcie. Na rysunku poniżej wybrano Symbol => Nazwa i zmieniono parametry tekstu (wysokość). Po kliknięciu na ikonę projektu wyświetli się okno dialogowe z opcjami zmiany tekstów dla Nazw symboli, Nazw sygnałów lub Nazw (numerów) linii połączeń. Po kliknięciu OK. zmienione zostaną właściwości tekstów Nazwa symbolu w całym projekcie. Operację można przeprowadzić osobno dla każdego rodzaju tekstu. Strona 6 z 22

7 Nie obracanie nazwy symbolu i nazwy punktu połączenia podczas obracania symbolu Nazwa symbolu oraz nazwy punktów połączeń nie będą obracane razem z symbolem, jeżeli podczas wstawiania obróci się symbol. Funkcja dotyczy symboli typu Normalny. Nowa metoda wstawiania będzie domyślnie włączona w wersji 11. Taki sposób wstawiania tekstów można wyłączyć w Ustawienia => Teksty/Symbole. Zobacz rysunek poniżej: Pola danych Pola danych Właściwości strony Dla pól danych Właściwości strony dodana została opcja Z rozdziału i Ze strony. Dzięki temu możesz pobierać dane z pól danych bieżącej strony lub ze strony zakładki dla danego rozdziału. Strona 7 z 22

8 Oznaczenia referencyjne Użyj pełnego wykluczenia powiązań Funkcja Użyj pełnego wykluczenia powiązań została rozszerzona o działanie również dla części oznaczenia funkcji lub położenia, dzięki czemu wspólne części nie są pokazywane. Np.: Oznaczenie strony = G1F1+A2, symbolu =G1F1H1+A2-P1, wyświetlana nazwa symbolu =H1-P1. Nowy opcje wyświetlania oznaczeń referencyjnych, kolejność i nowe linie Kolejność oznaczeń referencyjnych oraz ilość linii może być teraz definiowana przez użytkownika. W oknie dialogowym Oznaczenia referencyjne dodano opcję Ustawienia, gdzie można zdefiniować sposób wyświetlania oznaczeń referencyjnych. Zwróć uwagę, że można zdefiniować odrębne ustawienia dla stron schematów oraz innych rodzajów stron (np. planów graficznych). Opcja Użyj pełnego wykluczenia powiązań została przeniesiona do okna dialogowego Ustawienia. Strona 8 z 22

9 Linie Rysunki poprawne montażowo Program będzie wyświetlał kropki w trybie poprawnym montażowo. Będzie to przydatne dla użytkowników wykonujących rysunki metodą mieszaną. Wyświetlanie linii z wypełnieniem Linie z wypełnieniem (np. do rysowania ścian na rzutach) będą teraz wyświetlane lepiej. Przytnij linię Funkcja Edycja Przytnij linię będzie teraz przycinać wskazany fragment linii. Przed (wskazano górny koniec linii): Po: Zestawienia Rysunki zestawieniowe (zestawy) Okno dialogowe Ustawienia zestawień znane z innych zestawień zostało również dodane do rysunków zestawieniowych. Strona 9 z 22

10 Eksport do Excela Eksport zestawień do pliku Excela posiada teraz opcję konwersji znaków końca linii ( ^ ) na prawdziwe końce linii. Opcję tę wybiera się zaznaczając pole wyboru. Podczas ładowania pliku Excela do PCschematic-a, wszystkie znaki końców linii są automatycznie konwertowane na znaki końców linii PCschematic-a ^. Łatwy dostęp do różnych formatów zestawień do pliku z menu Narzędzia Różne pliki formatów dla zestawień używane podczas eksportu zestawień do plików mogą być teraz wywoływane bezpośrednio z menu Narzędzia. Pozycje do menu Narzędzia mogą być wstawiane automatycznie bezpośrednio z okna dialogowego zestawień do pliku. Zapisz plik formatu, a następnie kliknij na przycisk Wstaw do menu Narzędzia i wpisz tekst, który ma pojawić się w menu Narzędzia. Rezultat w menu Narzędzia: Strona 10 z 22

11 Eksport zestawień tylko dla wybranego obszaru Funkcja Eksport zestawień do pliku (części, składników, złączek, kabli, PLC, połączeń i numerów linii połączeń) została rozszerzona i pozwala na eksport tylko elementów, znajdujących się w wybranym obszarze lub wybranych symboli. Zaznacz żądane symbole lub żądany obszar (za pomocą komendy Obszary). Teraz eksportowane zostaną tylko wybrane obiekty. Baza danych Wstaw do bazy danych Funkcja Dodaj rekord do bazy danych (służąca do automatycznego dodawania elementów do bazy danych) została dodana do menu Funkcje (wcześniej dostępna była po naciśnięciu klawiszy <Shift+Ctrl+przycisk_DATA>. Wybierz Funkcje, Baza danych, Wstaw do bazy danych. Domyślny skrót klawiszowy to <Shift+Ctrl+ D>. Funkcja jest aktywna tylko po wybraniu aparatu (kliknij prawym przyciskiem myszki na symbol i z menu podręcznego wybierz opcję Wybierz element. Funkcja rozpoznaje teraz również status We/Wy dla symboli PLC, jeżeli jest ustawiony inaczej niż dla symbolu w bibliotece symboli. Sztuki w pakiecie Pole danych Ilość zostało rozszerzone I może teraz współdziałać z nowym polem bazy danych Sztuki w pakiecie. Wybierz Ustawienia => Baza danych => Ustawienia bazy danych => Parametry aparatu i przypisz pole bazy danych do pola Sztuki w pakiecie. Baza danych musi zawierać pole, które będzie określać ilość sztuk w pakiecie. Przykład poniżej pokazuje użycie 0,20 pakietu (20%). W nawiasach zestawienie pokazuje (4). W tym przykładzie Sztuki w pakiecie wynoszą 20, a użyto 4 śruby z pakietu. Strona 11 z 22

12 Wyświetlanie ilości Jeżeli ilość jest większa od 1, jest pokazywana w chmurce z informacjami, gdy kursor myszki zatrzyma się nad symbolem lub nad linią. Na rysunku widać przykład zastosowania (związany z powyższym zestawieniem). Wewnętrzna baza danych Dane z bazy danych aparatury dla aparatów użytych w projekcie będą teraz zapamiętywane w pliku projektu. Dane te można będzie oglądać wywołując z menu Funkcje => Baza danych => Wewnętrzna baza danych. Wyświetli się okno pokazane poniżej: W oknie dialogowym Wewnętrzna baza danych dostępne są następujące funkcje: Strona 12 z 22 Aktualizuj wszystko Aktualizuj wybrane. Wybór może być dokonany przez kliknięcie, kliknięcie z Shift lub z Ctrl. Usuń wybrane

13 Eksportuj do pliku Excela, pliku tekstowego lub pliku csv. Co jest zapisywane w pliku projektu? W Ustawienia => Baza danych możesz określić, jakie dane aparatu mają być zachowywane w pliku projektu. Dostępne są następujące opcje: Żadne - żadne informacje nie będą zapamiętywane. Pola użyte w zestawieniach. Zapamiętane zostaną tylko te informacje z bazy danych, które są widoczne w zestawieniach. Pola systemowe i pola użyte w zestawieniach. Zapamiętane zostaną tylko te informacje z bazy danych, które są widoczne w zestawieniach oraz dane z pól systemowych (pola systemowe pokazane są poniżej). Wszystkie pola danych. Program zapamięta dowolne pola z bazy danych, jednak z uwzględnieniem ustawień dostępnych pod Pola, które nie będą zapamiętane, gdzie można określić, które pola mają być zapamiętywane. Strona 13 z 22

14 Formatki rysunkowe 2 logo Możliwe jest użycie w projekcie 2 osobnych logo (jedno projektanta, drugie klienta). 2 Formatki rysunkowe Dla każdej strony można teraz zastosować 2 formatki rysunkowe: główną formatkę rysunkową, zwykle ramkę A3/A4 z tabelką rysunkową oraz z różnymi wariantami (Testowy, Wstępny, Zatwierdzony), oraz drugą formatkę, która może być np. jednym z rodzajów zestawień. Poniżej pokazano dwie formatki rysunkowe: ramkę i zestawienie części: Strona 14 z 22

15 Symbole Wielokrotne umieszczanie symboli Możliwe jest umieszczenie wielu tych samych symboli w jednej operacji. Typowym przykładem jest wstawianie złączek: Wybierz złączkę Kliknij prawym przyciskiem myszki na stronie i wybierz Rozpocznij wstawianie wielokrotne, Za pomocą linii, która się pojawi zaznacz linie, na których mają zostać wstawione złączki, Kliknij prawym przyciskiem myszki, żeby zakończyć funkcję. Efekt Jeżeli chcesz pominąć jakieś linie, użyj klawisza <Ctrl>. Szynoprzewody Wprowadzono nowy typ symbolu: szynoprzewód. Strona 15 z 22

16 Szynoprzewody są traktowane jako aparaty mogą zastąpić symbole sygnałów i linii dla potencjałów, np. L1, L2, L3 itd. Szynoprzewody muszą być zaprojektowane jako typ symbolu Szynoprzewód i mogą być definiowane przez użytkownika. Szynoprzewody muszą być projektowane z punktami połączeń na każdym z końców (z taką samą nazwą). Nazwa połączenia jest używana jako nazwa potencjału elektrycznego. Szynoprzewody mogą być rozciągane jak linie. Powyższy przykład jest pokazany poniżej na zestawieniu części: Szynoprzewody są widoczne w Przeglądarce obiektów w sekcji Symbole. Zamień symbol Funkcja Zamień symbol została rozszerzona o opcje Typ symbolu i Status We/Wy. Możesz zaznaczyć te opcje, jeżeli te właściwości symbolu mają być pobrane z symbolu z biblioteki lub z symbolu w projekcie. Strona 16 z 22

17 Grupowanie elementów Okno dialogowe Grupowanie elementów pozwala teraz na sortowanie elementów według każdej kolumny. Możliwe jest również przeniesienie jednego lub kilku wierszy (zaznaczonych z klawiszem <Shift>) z użyciem metody przeciągnij i upuść. Po użyciu przycisku przenumerowania (12), wybrane symbole będą przenumerowane zgodnie z pokazywanym porządkiem. Jeżeli tylko jedna linia jest zaznaczona, przenumerowywanie działa jak poprzednio, przenumerowując wszystkie elementy zgodnie z pokazywaną kolejnością. Odsyłacze między symbolami z tą samą nazwą dodatkową W oknie dialogowym Parametry aparatu możesz teraz ustawić, że odsyłacze będą pokazywane tylko między symbolami z taką samą nazwą dodatkową. Rysunki standardowe Zmiana danych modelu Wybór modelu może teraz zostać dokonany po umieszczeniu rysunku standardowego na stronie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na stronie i wybraniu Zmienne, program wyświetli okno dialogowe Zmienne (zobacz poniżej). Klikając na jedną z kolumn program wyświetli wszystkie zdefiniowane modele dla danego rysunku standardowego. Można teraz łatwo wybrać inny model. Działa to również po wygenerowaniu projektu za pomocą Generatora projektów. Strona 17 z 22

18 Zmiana modelu wpływa również na symbole z różnymi wariantami a także na numery części dla symboli poza modelem (dla tego samego aparatu). Graficzne plany złączek, kabli i połączeń Graficzne plany złączek i kabli: pokazywane są szynoprzewody, jak widać poniżej (-W1, -W2 i -W3). Strona 18 z 22

19 Tłumacz Okna dialogowe Podobne teksty i Konflikty tłumaczenia będą teraz pokazywały tekst różnie kolorowany, co jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Funkcja Tłumacz z użyciem słownika może być teraz zatrzymana w dowolnej chwili. Okna dialogowe, które pracują z Tłumacz z użyciem słownika oraz Dodaj do słownika będą teraz działały jak słownik w programach Microsoft. Słowa mogą być edytowane podczas tłumaczenia. Strona 19 z 22

20 Można teraz dodać kolumnę z komentarzami. Gdy eksportujesz plik TXF te komentarze będą dodane. Domyślną wartością komentarza będzie typ tekstu. Użytkownik może edytować kolumnę z komentarze, żeby pomóc tłumaczowi z zewnątrz zrozumieć znaczenie słów do tłumaczenia. Generator projektu Ustawienia dla Generatora projektu zostały podzielone na logiczne zakładki. Dodano również możliwość automatycznej aktualizacji graficznych planów po wygenerowaniu projektu, analogicznie jak działa to dla zestawień. Aby to zrobić, musisz utworzyć Szablon. Szablon tworzy się generując plan graficzny z żądanymi ustawieniami i zapisując pierwszą stronę. Zapisana strona może być następnie użyta jako szablon dla planu graficznego. Zapisana MUSI zostać pierwsza strona, gdyż ona zawiera ustawienia dla graficznego planu. Strona 20 z 22

21 Podczas tworzenie pliku definicji projektu z aktualnego projektu, możesz włączyć opcje pokazane poniżej: Przykład pliku definicji projektu z nazwami zmiennych oraz Typami tekstów dla zmiennych: Przykład pliku definicji projektu z opcjami Foldery i różnymi opcjami: Strona 21 z 22

22 DWG/DXF Import Funkcja importu akceptuje już pliki AutoCAD do formatu Zamiast używania dużych wartości skali dla importowanych rysunków (powyżej 1:200), zalecamy użycie większego rozmiaru papieru. Generalnie nie zalecamy stosowania skali większej niż 1:200. Jeżeli to nie wystarcza, zalecamy podzielenie rysunku na kilka stron. Symbole wykorzystywane jako zastępcze podczas importu schematów mogą teraz zastępować bloki zawierające taką samą grafikę (wcześniej tylko bloki z taką samą nazwą). Eksport Eksport 2 logo i dwóch formatek rysunkowych. Plik kopi zapasowej Gdy program w wersji 10 generował plik kopii zapasowej, można było to pomylić z normalnym zapisem projektu, ponieważ oba używały tej samej ramki okna podczas zapisywania (ramka stawała się mniejsza i mniejsza). Gdy plik przywracania jest zapisywany w wersji 11, zapisywanie pokazywane jest w postaci paska postępu w linii statusowej. Okno dialogowe pokazywane podczas ponownego uruchamiania programu po awarii zasilania lub błędu programu, gdy program znalazł plik kopii zapasowej, zostało zmienione. Okno dialogowe zawiera teraz przyciski Usuń i Otwórz. Zostało to wykonane w celu zabezpieczenia użytkownika przed pomyłkowym usunięciem pliku kopii zapasowej. Jeżeli użyjesz przycisku Usuń i usuniesz plik kopii zapasowej, będziesz mógł go później znaleźć w koszu. W wersji 10 plik był usuwany permanentnie. Plik kopii zapasowej był wcześniej używany tylko po awarii programu lub awarii zasilania. Zostało to zmienione, dzięki czemu plik kopii zapasowej będzie dostępny również w przypadku błędu programu, gdy widzisz czerwony migający pasek w dole ekranu. Podczas ponownego uruchomienia programu zostaniesz również zapytany, czy chcesz powrócić do kopii bezpieczeństwa. W ten sposób chronimy twój projekt w bezpieczniejszy sposób. Strona 22 z 22

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

OPIS NOWOŚCI. Wersja 15

OPIS NOWOŚCI. Wersja 15 OPIS NOWOŚCI Wersja 15 Kwiecień 2013 Spis treści Panel Builder - Kreator szaf *... 5 Inne opcje eksportu *... 5 Tester instalacji... 5 Oznaczanie... 5 Baza danych Panel Builder *... 6 Okno dialogowe przeadresowania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów.

Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Atrybuty bloki z atrybutami, wyciągi atrybutów. Blokom można przyporządkować tzw. atrybuty, zawierające dane tekstowe. Atrybuty to pewne informacje związane z blokiem. Może to być np. nazwa elementu rysunkowego,

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10 Geosembler Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość instrukcji 1. Wstęp... 2 2. Wymagania programu... 2 3. Instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze nowości w PCschematic ELautomation 8.0 Spis treści

Ważniejsze nowości w PCschematic ELautomation 8.0 Spis treści Ważniejsze nowości w PCschematic ELautomation 8.0 Spis treści Ogólnie...3 Aktualizacje programu...3 Aktualizacje stacji roboczych...3 Linia statusowa...3 Ikony linii statusowej...3 Więcej kontroli dla

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

OPIS NOWOŚCI. Wersja 18

OPIS NOWOŚCI. Wersja 18 OPIS NOWOŚCI Wersja 18 Ten podręcznik opisuje nowe funkcje w programie Automation wersja 18. Opisy Kreatora aparatów, Licencji Programowych, PCSCHEMATIC Panelrouter i PCSCHEMATIC Service znajdują się w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation Nowości w wersji 10

PCschematic ELautomation Nowości w wersji 10 Nowości w wersji 10 Spis treści Windows Vista...4 Nowy wygląd...4 Przeźroczyste okna...6 Oznaczenia referencyjne...7 Import/Eksport...7 Wykluczanie powiązania...9 Oznaczenia referencyjne dla kabli...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PROJEKTÓW Wersja 16

GENERATOR PROJEKTÓW Wersja 16 GENERATOR PROJEKTÓW Wersja 16 1/05-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Automation 16 - Generator projektów Strona 1 GENEROWANIE I AKTUALIZACJA PROJEKTÓW Ten rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo