Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Pilot Bezprzewodowy Instrukcja Użytkownika

2 SPIS TREŚCI Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota bezprzewodowego... Dane techniczne pilota bezprzewodowego... Przyciski funkcji... Wskaźniki wyświetlacza LCD... Jak używać przycisków... Praca w trybie automatycznym (AUTO)... Praca w trybie chłodzenia(cool)/ogrzewania(heat)/wentylatora... Praca w trybie osuszania powietrza... 0 Dostosowywanie kierunku nawiewu powietrza... 0 Funkcja programatora czasowego... Funkcja /... m Używaj pilota będąc w odległości nie więcej niż metrów od urządzenia, kierując je nadajnikiem do odbiornika znajdującego się na panelu jednostki. Prawidłowy odbiór sygnału potwierdzany jest sygnałem dźwiękowym C A U T I O N S Klimatyzator nie będzie pracował jeżeli, zasłony lub inne materiały będą blokować sygnał między pilotem bezprzewodowym a odbiornikiem. Klimatyzator nie będzie pracował jeżeli, zasłony lub inne materiały będą blokować sygnał między pilotem bezprzewodowym a odbiornikiem. Jeżeli odbiornik znajdujący się na jednostce zewnętrznej będzie narażony na działanie promieni słonecznych, klimatyzator może nie pracować poprawnie. Używaj zasłon aby chronić jednostkę przed działaniem promieni słonecznych. Jeżeli którekolwiek z urządzeń posiadanych w domu, będzie reagować na sygnał podczerwieni wysyłany przez pilota klimatyzatora, należy przenieść urządzenie reagujące w inne miejsce. Funkcja /FOLLOW ME... Funkcja TURBO/SELF CLEAN... Wymiana baterii ZAPAMIĘTAJ: Wymień baterie gdy nie słyszysz sygnału dźwiękowego oznaczającego otrzymanie sygnału przez jednostkę, lub gdy nie wyświetla się wskaźnik nadawania sygnału na pilocie. Pilot jest zasilany przez dwie baterie (R0/AAA) które umieszczone są w tylnej części obudowy za zdejmowalną osłoną. ()Zdejmij osłonę naciskając na nią i przesuwając w kierunku oznaczonym na osłonie ()Usuń stare baterie i umieść nowe uważając aby bieguny (+) i (-) były umieszczone właściwie. ()Ponownie zamontuj osłonę przesuwając ją w odwrotnym kierunku niż w przypadku demontażu. ZAPAMIĘTAJ: Kiedy baterie zostaną usunięte, pilot wykasuje wszelkie zapamiętane ustawienia. Po umieszczeniu nowych baterii wszelkie ustawienia muszą zostać wprowadzone ponownie. C A U T I O N S Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii. Nie pozostawiaj baterii w pilocie jeżeli nie będzie on używany przez miesiące. Nie wyrzucaj baterii jako niesortowane odpady komunalne. Konieczne jest oddanie zużytych baterii w specjalnym punkcie zbiórki.

3 Specyfikacja pilota bezprzewodowego Model Napięcie znamionowe Zasięg odbierania sygnału Temperatura pracy RGA()/BG(C )E F,R GA()/BG(C )E F,R GB/BG(C )E,R GC/BG(C )E, RGB/BGE RGA()/BG(C )E F,R GA/BG(C )E F,R GB()/BG(C )E,R GC/BG(C )E.0V (R0/AAA x ) m Funkcje i działanie.tryb pracy: AUTO, COOL, DRY, HEAT (zależnie od wersji), oraz.zakres programatora to h.zakres ustawienia zadanej temp. wewnętrznej: - 0..Wyświetlacz LCD. RGA()/BG(C )E F RGA/BG(C )E F - C 0 C RGA/BGEF RGB/BG(C )E RGC/BG(C )E RGA()/BG(C )EF RGA/BG(C )EF RGB()/BG(C )E RGC/BG(C )E RGB/BGE / / / / CU T ME MORY CU T SWIN G SWIN G SWIN G SWIN G DIREC T DIREC T DIREC T DIREC T CU T CU T SLEE P FRES H OF F SLEE P SLEE P OF F SLEE P OF F OF F TURB O SE LF CLEA N FOL LOW ME TURB O F O LL OW M E TURB O FP Model RBB()/BG(C)E nie posiada funkcji FP MOD E SHO RTC UT MOD E SHO RTC UT MOD E SHO RTC UT MOD E SHO RTC UT SWI NG TEM P FA N SWI NG TEM P FA N SWI NG TEM P FA N SPE ED SWI NG TEM P SPE ED SPE ED TIME R DIRE CT TIME R TIME R DIRE CT DIRE CT DIRE CT TIME R FA N SPE ED UWAGI: Różnica między serią pilotów RG oraz RG występuje wyłącznie w wyglądzie. Wszelkie funkcje pozostają takie same. Niektóre przyciski mają dwie funkcje SLE EP a niektóre tylko jedną. FRE SH SLE EP FRE SH TUR BO SEL F C LEA N FOLLOW ME SLE EP TUR BO TUR BO FOLLO W ME SLE EP SLE EP FP RE SET LO CK RE SET LO CK RE SET LO CK RE SET LO CK

4 Przyciski funkcji TU RBO SELF C LEAN TU RBO F P LE D FO LLO W M E RGA() RGA LE D FOL LOW ME 0 0. Przycisk / ( / O N/ ) Po wciśnięciu urządzenie rozpoczyna pracę i kończy ją po ponownym wciśnięciu.. Przycisk Po każdym wciśnięciu, tryb pracy zmienia się wg. poniższej sekwencji: AUTO COOL DRY HEAT NOTE: Tryb HEAT dostępny tylko w modelach z tą funkcją. Przycisk Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ruchu żaluzji poziomego nawiewu. Przycisk Pozwala ustawić żaluzję pionowego nawiewu w pozycji odpowiadającej naszym wymaganiom. Żaluzja zmienia pozycję o ⁰ po każdym wciśnięciu.. Przycisk / Włącza/Wyłącza funkcję. Jeżeli wciśnięty dłużej niż sek, aktywuje funkcję, ponowne wciśnięcie przez ponad sekundy ją wyłącza. NOTE:Jeżeli jednostka pracuje w trybie,wciśnięcie przycisku,, /wybudzi ją z trybu.. Przycisk TURBO/SELF CLEAN Włącza/Wyłącza funkcję TURBO. Jeżeli wciśnięty dłużej niż sek, aktywuje funkcję SELF CLEAN ponowne wciśnięcie przez ponad sekundy ją wyłącza. Przycisk TURBO/FP, włącza funkcję TURBO. Wciśnięty dłużej niż sek w trybie Ogrzewania, wentylator jednostki zacznie pracować z najwyższymi obrotami a temperatura zostanie ustawiona na. Wyświetlacz jednostki pokaże kod FP. W jednostkach bez wyświetlacza, lampka odszraniania zostanie podświetlana w sekundowej sekwencji. Wciśnij /,, FP,, SPPED, UP,DOWN or aby wyłączyć funkcję FP. TURBO SELF CLEAN SHORT CUT FOLLOW ME RGA() DIREC T TURBO FP / / SHORT CUT LE D RGB 0 0. Przycisk Po wciśnięciu wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane a jednostka powróci do ustawień fabrycznych.. Przycisk UP ( /+) Pozwala zwiększyć żądaną temperaturę lub zwiększyć godzinę podczas ustawiania programatora (). Przycisk DOWN ( /-) Pozwala zmniejszyć żądaną temperaturę lub zmniejszyć godzinę podczas ustawiania programatora. 0. Przycisk - Pozwala powrócić do zapisanych ustawień lub przywrócić poprzednie ustawienia. - Po pierwszym podłączeniu do prądu, wciśnięcie przycisku spowoduje, że jednostka rozpocznie pracę w trybie AUTO,, prędkość wentylatora również będzie AUTO. - Gdy pilot jest uruchomiony, wciśnięcie przycisku spowoduje że zostanie wysłany sygnał aby jednostka powróciła do poprzednich ustawień włącznie z trybem racy, ustawioną temperaturą, prędkością wentylatora. - Gdy pilot jest wyłączony, wciśnięcie przycisku spowoduje że system powróci do poprzednich ustawień ale nie prześle sygnału do jednostki. Dodatkowo wciśnięcie wybudzi jednostkę z trybu. - Wciśnięcie przez ponad sek, system powróci do zapisanych ustawień, trybu pracy, ustawionej temp. prędkości wentylatora.. Przycisk Pozwala zmienić prędkość obrotową wentylatora w następującej sekwencji: AUTO LOW MED HIGH. Przycisk Wciśnij aby aktywować funkcję automatycznego uruchamiania jednostki. Każde wciśnięcie zwiększy ustawienie o 0 min. Po dotarciu do 0h, każde wciśnięcie będzie równało się 0 min. Aby anulować ustaw czas włączenia na 00:00

5 Funkcje przycisków (c.d.) Wskaźniki wyświetlacza LCD. Przycisk Wciśnij aby aktywować funkcję automatycznego wyłączenia jednostki. Każde wciśnięcie zwiększy ustawienie o 0 min. Po dotarciu do 0h, każde wciśnięcie będzie równało się 0 min. Aby anulować ustaw czas włączenia na 00:00 Wskaźnik Transmisji Podświetla się w momencie emisji sygnału do jednostki wewnętrznej Wskaźnik Trybu Wyświetla aktualny tryb pracy. W następującej kolejności AUTO( ), COOL( ), DRY( ), HEAT( ), ( ) SWIN G DIREC T SLEE P FRES H TURB O SE LF CLEA N / CUT FOL LOW ME 0. Przycisk /FOLLOW ME Włącza/Wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej. Wciśnięcie przez ponad sek włączy funkcję FOLLOW ME, ponowne wciśnięcie przez ponad sek wyłączy funkcję FOLLOW ME.. Przycisk Wciśnięcie przycisku, spowoduje zablokowanie pilota przez co nie będzie można dokonać żadnych zmian ustawień. Ponowne wciśnięcie przycisku deaktywuje funkcję. NOTE: - Wygląd przycisków na obrazku może się różnić od aktualnego wyglądu na pilocie. - Wszystkie funkcje przedstawione powyżej są wykonywane przez jednostkę wewnętrzną jeżeli jednostka wewnętrzna nie obsługuje danej funkcji, po wciśnięciu przycisku nie będzie żadnej reakcji ze strony urządzenia. auto cool dry heat fan SET. sleep follow me lock run Wskaźnik temperatury/programatora Wyświetla ustawienie temperatury ( -0 ). Gdy aktywny jest tryb, ustawienie temperatury nie jest wyświetlane. Jeżeli funkcja jest aktywna wyświetlany jest rodzaj funkcji lub. Wskaźnik prędkości wentylatora Wyświetla wybraną prędkość wentylatora, AUTO(brak kresek), oraz trzy prędkości LOW( ), MED( ), HIGH( ). Prędkość wentylatora AUTO, jest gdy jednostka pracuje w trybie AUTO lub DRY. Wskaźnik / Wyświetlany po wciśnięciu przycisku /. Ponowne wciśnięcie wyłącza wskaźnik. Wskaźnik blokady Aktywny, gdy funkcja jest włączona. Wskaźnik FOLLOW ME Aktywny, gdy funkcja FOLLOW ME jest włączona. Wskaźnik trybu uśpienia Aktywny, gdy tryb jest włączony. Znika po ponownym wciśnięciu przycisku.

6 Jak korzystać z urządzenia Tryb Automatyczny Tryb Osuszania T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME Upewnij się, że urządzenie jest podłączone poprawnie. Wskaźnik pracy na panelu jednostki zaczyna migać.. Naciśnij przycisk aby wybrać AUTO. Naciśnij przycisk UP/DOWN aby ustawić żądaną temperaturę. Temperatura może być ustawiona w zakresie -0 w krokach.. Naciśnij przycisk / aby uruchomić urządzenie. NOTE:. W trybie AUTO, jednostka samoczynnie wybierze tryb pracy przez wykrycie różnicy w temperaturze wewnątrz pomieszczenia a temperaturą zadaną na pilocie.. W trybie AUTO nie możesz zmienić prędkości wentylatora gdyż jest on kontrolowany automatycznie.. Jeżeli tryb AUTO nie odpowiada Twoim wymaganiom, każdy inny z trybów może zostać aktywowany wedle uznania. Tryb Chłodzenie/Ogrzewanie/Wentylator Upewnij się że urządzenie jest podłączone poprawnie.. Wciśnij przycisk aby wybrać tryb COOL(chłodzenie), HEAT(ogrzewanie), lub (wentylator).. Wciśnij przycisk UP/DOWN aby ustawić żądaną temperaturę. Temperatura może być ustawiona w zakresie -0 w krokach.. Wciśnij przycisk aby wybrać żądaną prędkość wentylatora z czterech dostępnych: AUTO, LOW, MED. oraz HIGH. T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME Upewnij się że urządzenie jest podłączone poprawnie. Wskaźnik pracy na panelu jednostki zaczyna migać.. Wciśnij przycisk aby wybrać tryb DRY. Wciśnij przycisk UP/DOWN aby ustawić żądaną temperaturę. Temperatura może być ustawiona w zakresie -0 w krokach.. Wciśnij przycisk / aby uruchomić urządzenie. NOTE W trybie osuszania nie można zmieniać prędkości wentylatora, jest ona dostosowywana automatycznie. Ustawianie kierunku nawiewu Użyj przycisków oraz aby dostosować kierunek nawiewu..wciśnij przycisk aby ustawić poziomy kierunek nawiewu, żaluzja przesunie się o stopni po każdym naciśnięciu przycisku..wciśnij przycisk aby żaluzja nawiewu pionowego zaczęła automatycznie unosić się w górę i w dół. NOTE: W trybie, zadana temperatura nie jest wyświetlana na wyświetlaczu pilota, nie można też dokonać żadnych zmian w temperaturze powietrza wewnątrz pomieszczenia. W tym trybie tylko kroki,,, są dostępne. T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME 0

7 Funkcja programatora Wciśnij przycisk aby ustawić automatyczne włączenie jednostki. Wciśnij przycisk aby ustawić kiedy jednostka ma się automatycznie wyłączyć.! CAUTI Ustawienie czasu pracy lub czasu po którym jednostka ma się samoczynnie uruchomić jest ograniczone do następujących opcji: 0.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,., 0,,,,,,,,, 0,,,,. T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME Aby ustawić automatyczne włączanie.wciśnij. Na wyświetlaczu pilota ukaże się, oraz ostatnie zapamiętane ustawienie oraz litera (H).Wciśnij przycisk ponownie aby ustawić czas automatycznego uruchomienia jednostki. Każdorazowe wciśnięcie przycisku zmienia ustawienie o 0min, pomiędzy 0 a 0h, oraz o 0min pomiędzy 0h a h..po ustawieniu ma miejsce sekundowa przerwa zanim pilot przekaże informacje do jednostki. Po około sek litera H zniknie a ustawiona temperatura pojawi się na wyświetlaczu. Aby ustawić automatyczne wyłączanie.wciśnij. Na wyświetlaczu pilota ukaże się, oraz ostatnie zapamiętane ustawienie oraz litera (H).Wciśnij przycisk ponownie aby ustawić czas automatycznego wyłączenia jednostki. Każdorazowe wciśnięcie przycisku zmienia ustawienie o 0min, pomiędzy 0 a 0h, oraz o 0min pomiędzy 0h a h..po ustawieniu ma miejsce sekundowa przerwa zanim pilot przekaże informacje do jednostki. Po około sek litera H zniknie a ustawiona temperatura pojawi się na wyświetlaczu. Przykładowe ustawienie Set TI ME R O N Start Off hours later (Automatyczne uruchomienie) Funkcja przydaje się kiedy chcesz uruchomić jednostkę automatycznie zanim wrócisz do domu. Klimatyzator automatycznie rozpocznie pracę po zadanym czasie. Przykład: Chcemy aby jednostka uruchomiła się za godzin. Wciskamy, ostatnie ustawienie pojawi się na wyświetlaczu razem z literą H. Wciskamy jeszcze raz aby na wyświetlaczu pojawiło się.0h.czekamy sekundy aż pilot zacznie wskazywać zadaną temperaturę. Wskaźnik, będzie podświetlony gdyż funkcja została aktywowana.

8 On Set TIME R O FF Stop 0 hours later (Automatyczne wyłączanie) Funkcja przydaje się kiedy chcesz wyłączyć jednostkę automatycznie gdy położysz się do łóżka. Klimatyzator automatycznie wyłączy się po zadanym czasie. Przykład: Chcemy aby jednostka wyłączyła się za 0 godzin. Wciskamy, ostatnie ustawienie pojawi się na wyświetlaczu razem z literą H. Wciskamy jeszcze raz aby na wyświetlaczu pojawiło się 0H.Czekamy sekundy aż pilot zacznie wskazywać zadaną temperaturę. Wskaźnik, będzie podświetlony gdyż funkcja została aktywowana. Set Off TI ME R O N O FF Start Stop hours later hours later To ustawienie jest pomocne kiedy chcesz zatrzymać urządzenie gdy pójdziesz do łóżka i ponownie uruchomić je zanim wstaniesz rano. Przykład: Aby zatrzymać uruchomić urządzenie za h, i zatrzymać je za godzin. Wciśnij. Wciśnij ponownie aby ustawić na wyświetlaczu.0h. Wciśnij. Wciśnij ponownie aby ustawić na wyświetlaczu.0h. Czekamy sekundy aż pilot zacznie wskazywać zadaną temperaturę. Wskaźnik / będzie podświetlony gdyż funkcja została aktywowana. TIME R O N O FF PROGRAMATOR ŁĄCZY (Ustawianie funkcji oraz jednocześnie) To ustawienie jest pomocne kiedy chcesz zatrzymać urządzenie gdy pójdziesz do łóżka i ponownie uruchomić je zanim wstaniesz rano. On Set hours later Stop Start 0 hours later Przykład: Aby zatrzymać urządzenie za h, i uruchomić je ponownie po 0 godzinach.. Wciśnij. Wciśnij ponownie aby ustawić na wyświetlaczu.0h. Wciśnij. Wciśnij ponownie aby ustawić na wyświetlaczu 0H. Czekamy sekundy aż pilot zacznie wskazywać zadaną temperaturę. Wskaźnik / będzie podświetlony gdyż funkcja została aktywowana. Funkcja / Wciśnij ten przycisk aby uruchomić funkcję. Wciśnij ponownie przez ponad sek aby uruchomić funkcję. Funkcja sleep umożliwia automatyczne podwyższenie lub obniżenie temperatury o przez pierwsze godziny, i utrzymywanie temperatury przez godzin, po tym czasie jednostka automatycznie się wyłączy. Gdy funkcja zostanie aktywowana, jonizator/filtr plazmowy zostanie uruchomiony i jednostka rozpocznie oczyszczanie powietrza. T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME

9 Funkcja /FOLLOW ME Wciśnij przycisk aby aktywować funkcję. Wciśnięcie przez ponad sekundy spowoduje aktywację funkcji FOLLOW ME Gdy funkcja FOLLOW ME jest aktywna jednostka mierzy temperaturę w miejscu w którym leży pilot. Temperatura będzie przesyłana do jednostki w minutowych interwałach do czasu gdy przycisk FOLLOW ME zostanie wciśnięty ponownie. Funkcja FOLLOW ME nie jest dostępna w trybie DRY oraz Zmiana trybu pracy lub wyłączenie jednostki spowoduje dezaktywację funkcji FOLLOW ME T URBO SELF CLEA N FOLLOW ME Funkcja TURBO/SELF CLEAN Wciśnij przycisk aby aktywować funkcję TURBO. Wciśnięcie przez ponad sekundy spowoduje aktywację funkcji SELF CLEAN Funkcja TURBO pozwala jednostce na uzyskanie zadanej temperatury w najkrótszym możliwym czasie. Gdy przycisk zostanie wciśnięty w trybie chłodzenia, jednostka będzie dmuchać bardzo zimnym powietrzem z najwyższą prędkością wentylatora. W trybie SELF CLEAN, jednostka osusza parownik aby utrzymać go w czystości do czasu następnego uruchomienia jednostki.

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

CYFROWY Odbiornik satelitarny

CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska.

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska. F I A T 5 0 0 I N S T R U K C J A O B S U G I Szanowni Klienci, Dziękujemy za wybór marki Fiat i gratulujemy nowego samochodu. Opracowaliśmy niniejszą instrukcję, aby umożliwić nabywcy poznanie w pełni

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo