PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego Zgierz Tel:

2 MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka górna zew. - umożliwia przewijanie nagrania, Live TV o 30s do przodu. Strzałka lewa zew. - umożliwia cofniecie nagrania, Live TV do tyłu o 5 minut OK - zatwierdza wszystkie czynności, podczas oglądania kanału po wciśnięciu uruchomi funkcję Live TV (możliwość cofnięcia o godzinę, zatrzymania na godzinę programu) Strzałka dolna zew. - umożliwia przewijanie nagrania, Live TV o 30s do tyłu. BACK - powrót do wcześniej oglądanego kanału, cofanie się w poziomach menu, wyjście z odtwarzanego nagrania, LIVE TV. PILOT OPIS FUNKCJI I PRZYCISKÓW POWER - umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera. INFO - Udostępnia mini przewodnik po programie. W funkcji EPG wyświetla szczegółowe informacje o programie. Strzałki - umożliwiają nawigację we wszystkich funkcjach dekodera, wew. strzałki poruszanie się o jedną pozycję zaś zew. strzałki o całą wyświetlaną stronę, listę. Wew. strzałki lewo, prawo - umożliwiają przewijanie nagrania, Live TV na podglądzie z prędkością 2x, 3x, 4x. Strzałka lewa zew. - umożliwia przewinięcie nagrania, Live TV do przodu o 5 minut. TV - Wyświetla listę kanałów, wew. strzałkami można zmieniać listę kanałów na którąś z utworzonych przez użytkownika, pozwala wyjść z dowolnej funkcji dekodera do oglądanego programu. Niebieski przycisk - wywołanie funkcji EPG (przewodnik po kanałach). Czerwony przycisk wiadomości, ogłoszenia od dostawcy telewizji, w EPG włącza nagrywanie. Zielony przycisk - funkcja NPVR (dostęp do nagranych programów). TEXT - serwis Telegazety Żółty przycisk - ustawienia kanału, umożliwia ustawienie proporcji ekranu, napisów i wersję językową kanału. Przyciski alfanumeryczne - umożliwiają przełączanie kanałów oraz wpisywanie wszelkich haseł, nazw własnych w polach wyszukaj itp. W odtwarzanych nagraniach, Live TV umożliwiają przewijanie do przodu o tyle minut ile odpowiada liczba na przycisku lub do tyłu tylko podczas włączonego przewijania do tyłu. REC - brak przypisanej funkcji lub funkcje w fazie testów. 2

3 Dźwięk + pogłaśnianie dźwięku w dekoderze Dźwięk - przyciszanie dźwięku w dekoderze MUTE wyciszanie Miejsce na baterie - Pod klapką jest miejsce na dwie baterie typu AAA dostarczone wraz z dekoderem 3

4 LISTA KANAŁÓW Listę kanałów możesz wyświetlić w każdym momencie podczas oglądania dowolnego kanału wciskając przycisk TV na pilocie. UWAGA: Pamiętaj, że przycisk TV umożliwi Ci opuszczenie każdego menu i powrót do oglądania telewizji. Zwróć uwagę zawsze na dolną belkę menu, gdzie opisane są przyciski z jakich możesz korzystać, aby poruszać się po menu. W liście kanałów przesuwamy się o jedną pozycję strzałkami wew. w górę lub w dół, zew. strzałkami przewijamy o całą wyświetlaną listę kanałów w górę lub w dół, wciśnięcie przycisku OK spowoduje przełączenie na wybrany kanał. Wew. Strzałki lewo, prawo zmieniają listę kanałów z Wszystkich Kanałów na utworzone przez użytkownika listy kanałów. (Tworzenie listy ulubionych kanałów opisane na stronie nr. 6). Aby opuścić listę kanałów należy użyć przycisku TV. 4

5 MENU Menu dostępne jest z przycisku MENU na pilocie, znaleźć tu można wszystkie najważniejsze funkcje dekodera EPG, CatchUP, PVR, Aplikacje i Narzędzia. STRZAŁKI Przypomnienie: Po menu poruszamy się klawiszami STRZAŁEK zaś zmiany akceptujemy klawiszem OK. Klawisz TV umożliwia opuszczenie menu bez zapisywania zmian. Zwróć uwagę zawsze na dolną belkę menu, jeśli jest, gdzie opisane są przyciski z jakich możesz korzystać, aby poruszać się po menu. 5

6 Lista Ulubionych Kanałów Aby utworzyć listę swoich ulubionych kanałów, należy wejść do Menu => Zarządzanie=> Ulubione. W tym podmenu możemy edytować, zmieniać nazwy swoich list ulubionych kanałów. Listę tworzymy wybierając opcję Edytuj i klikając prawą wew. strzałkę, po wyborze spisu do edycji klikamy przycisk OK, aby wejść w tryb edycji listy. Nazwę edytujemy wybierając opcję Zmień nazwę i klikając prawą wew. strzałkę, po wyborze spisu do edycji klikamy przycisk OK a potem przycisk TEXT aby uruchomić klawiaturę ekranową. NIEBIESKI przycisk eksportuje listy ulubionych kanałów z Set Top Box a na serwer - (funkcja działa lecz brak dodanego jeszcze przycisku na dolnej belce menu). ZIELONYM przyciskiem możemy importować Ulubione listy kanałów z serwera, jeśli takowe były wcześniej wyeksportowane na serwer. Stworzone Listy Ulubionych Kanałów i wyeksportowane na serwer są przypisane do danego Set Top Box a!!! 6

7 Edycja Listy Ulubione Podmenu dodawania do listy ulubionych składa się z dwóch tabel: po lewo tabela wszystkich kanałów, a po prawo nasza lista, którą będziemy uzupełniać o wybrane kanały. STRZAŁKI WEW. DÓŁ, GÓRA - pozwalają poruszać się po liście kanałów o jedną pozycję. STRZAŁKI WEW. PRAWO, LEWO - pozwalają przechodzić między listami. OK przenosi kanał do listy ulubionych lub usuwa z listy wybrany kanał. STRZAŁKI ZEW. GÓRA, DÓŁ - pozwalają poruszać się po liście kanałów o całą wyświetlaną stronę. ZÓŁTY - pozwala wrócić do menu głównego ulubione. NIEBIESKI - pozwala zapisać listę ulubionych. Zielony po przejściu na spis ulubione pojawia się opcja sortowania listy ulubionych TV - przycisk pozwala wyjść z podmenu ulubione i powrócić do oglądania kanału. BACK powrót do menu Zarządzania. 7

8 Edycja Nazwy Listy Ulubionych W tym pod menu ulubionych możemy zmieniać nazwy list utworzonych przez użytkownika. Po wpisaniu nowej nazwy i wciśnięciu przycisku OK zamyka się klawiatura wirtualna, aby dokończyć zapisywanie zmian klikamy przycisk OK jeszcze raz. Na ekranie pojawi się okno z komunikatem ZAPISYWANIE ZMIAN. STRZAŁKA WEW. LEWO pozwalają usuwać wprowadzony tekst. STRZAŁKI WEW. GÓRA- pozwalają przełączać się między małymi a wielkimi literami. OK zapisanie zmiany i zamknięcie wirtualnej klawiatury. Czerwony- zmiana liter na cyfry lub znaki specjalne. TV - przycisk pozwala wyjść z podmenu ulubione i powrócić do oglądania kanału. BACK zamknięcie wirtualnej klawiatury bez zapisywania zmian. TEXT włączenie wirtualnej klawiatury do wprowadzania zmian w nazwie listy. 8

9 MINI PRZEWODNIK Mini przewodnik możesz wyświetlić w każdym momencie podczas oglądania programu telewizyjnego wciskając przycisk INFO. Jest to mini przewodnik EPG, w którym uzyskasz informację o aktualnie emitowanym programie, czasie jego emisji wraz z bieżącym paskiem postępu, informację o następnym emitowanym programie, w której obecnie się znajdujesz oraz aktualną godzinę. INFO otwiera MINI EPG, zaś ponowne jego wciśnięcie powiększa obszar z opisem danego programu. Przyciski STRZAŁEK WEW. LEWO, PRAWO umożliwiają przesuwanie się pomiędzy kanałami. Przyciski STRZAŁEK WEW. GÓRA, DÓŁ umożliwiają przeglądanie godziny i nazwy emitowanego programu na danym kanale oraz gdy dwukrotnie wcisnęliśmy przycisk INFO, powiększyliśmy obszar z opisem programu STRZAŁEKI WEW. GÓRA, DÓŁ umożliwiają przewijanie opisu programu. TV umożliwia wyłączenie MINI EPG. 9

10 Mini EPG EPG OPIS IKON FUNKCJI Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie funkcję są dostępne dla danego kanału wystarczy wejść w mini przewodnik EPG (przycisk INFO) lub w przewodnik EPG (niebieski przycisk) wybrać kanał strzałkami i potwierdzić wybór przyciskiem OK, pod logiem kanału znajdują się ikony informujące o dostępnych funkcjach. - widoczne w mini EPG oznacza, że program obsługuję funkcję PAUSE LIVE TV - widoczne w mini EPG oznacza możliwość włączenia telegazety przyciskiem TEXT UWAGA : nie każdy nadawany program posiada możliwość zmiany dźwięku lub włączenia napisów mimo, że dany kanał obsługuje tą funkcję. - widoczne w mini EPG oznacza możliwość zmiany języka dźwięku nadawanego programu lub rodzaju kompresji dźwięku np. na AC3 Dolby Digital (np. liczba 3 - Angielski, Polski, AC3) - widoczne w mini EPG oznacza możliwość włączenia napisów nadawanego programu (np. Polskie, Angielskie). Obie powyższe funkcję włącza się poprzez wciśniecie ŻÓŁTEGO przycisku gdy na ekranie wyświetlany jest tylko program. - oznacza standard w jakim nadawany jest kanał (MPG4) oraz jakość (HD lub SD) - widoczne w EPG oznacza możliwość nagrywania programów na danym kanale 10

11 USTAWIENIA KANAŁU Kanał ma możliwość (jeżeli obsługuje tą funkcję) zdefiniowania własnych ustawień ścieżki dźwiękowej, włączenie/wyłączenie napisów, ustawienie proporcji ekranu oraz ustawienia czasu wyłączenia się Set Top Box a, który ustawiamy cyframi lub po prostu STRZAŁKAMI WEW. LEWO PRAWO i potwierdzamy przyciskiem OK. NIEBIESKI przycisk pojawia się gdy wybierzemy opcję Wyłącz za (min) i umożliwia usuwanie wpisanych cyfr, przycisk TV/BACK powrót i zapisanie zmian. Dostęp do tych ustawień umożliwia przycisk ŻÓŁTY na pilocie. Przypomnienie: Po menu poruszamy się klawiszami STRZAŁEK zaś zmiany akceptujemy klawiszem OK. Klawisz TV umożliwia opuszczenie menu z zapisaniem zmian. Zwróć uwagę zawsze na dolną belkę menu, gdzie opisane są przyciski z jakich możesz korzystać, aby poruszać się po menu. UWAGA Funkcja ustawienia czasu wyłączenia się Set Top Box a ciągle w Fazie Testowej!!! 11

12 PAUSE LIVE TV Funkcja PAUSE LIVE TV umożliwia cofnięcie aktualnie oglądanego programu o godzinę do tyłu lub zatrzymanie go na godzinę. Aktywacja funkcji odbywa się za pomocą wciśnięcia przycisku OK. STRZAŁKI WEW. LEWO, PRAWO - umożliwiają przewijanie na podglądzie z prędkością x2, x3, x4 do przodu lub do tyłu, wystarczy ponownie wcisnąć strzałę aby zwiększyć prędkość. Podczas przewijania programu (PAUSE LIVE TV lub nagranego Programu) do przodu lub do tyłu wciśnięcie przycisku z daną cyfrą np. 3 przewinie program od razu o 3 minuty i będzie dalej przewijał na podglądzie z wybraną wcześniej prędkością. Podczas oglądania odtwarzanego programu, zatrzymania go, wciśnięcie przycisku z daną cyfrą np. 3 przewinie do przodu o 3 minuty program i włączy odtwarzanie jeśli był zatrzymany. STRZAŁKI ZEW. LEWO, PRAWO - umożliwiają przewijanie o 5 minut do tyłu lub do przodu. OK - umożliwia zatrzymanie i ponowne odtworzenie programu. TV/BACK - umożliwia wyjście z funkcji PAUSE LIVE TV i powrót do normalnego oglądania danego kanału INFO - wyświetlenie paska informacji zawierającego czas o jaki można przewinąć program do przodu a ile do tyłu 12

13 PVR archiwum nagrań PVR to archiwum Twoich nagrań, dostępne jest za pomocą ZIELONEGO przycisku pilota. Z archiwum dowiesz się ile czasu już wykorzystałeś na nagranie, a ile jeszcze godzin Ci zostało. Dzięki temu menu, w prosty sposób możesz zarządzać swoimi nagraniami, kasować je i organizować np. tworząc foldery. Przypomnienie: Po menu poruszamy się klawiszami STRZAŁEK zaś zmiany akceptujemy klawiszem OK. Klawisz TV umożliwia opuszczenie menu bez zapisywania zmian. Zwróć uwagę zawsze na dolną belkę menu, gdzie opisane są przyciski z jakich możesz korzystać, aby poruszać się po menu. Ostatnie nagrania - znajdują się tu nagrania ostatnio zapisane lub aktualnie nagrywane, ostatnio zapisane można tu odtworzyć przyciskiem OK. Nagrania - główne archiwum nagrań, między innymi można je tu odtwarzać za pomocą przycisku OK, jak również nimi zarządzać i usuwać je - przycisk ZIELONY, aby uzyskać informację kliknij przycisk INFO. Zaplanowane - lista nagrań, których czas nagrania jeszcze się nie rozpoczął, można tą listą zarządzać poprzez usuwanie z listy pozycji przyciskiem ZIELONYM oraz uzyskać informację na temat programu zaplanowanego poprzez przycisk INFO. Przycisk CZERWONY umożliwia powrót do strony głównej archiwum nagrań. Przemijające nagrania - tu umieszczane są nagrania, które zostaną skasowane za około pół roku z Twojego archiwum. 13

14 PVR zarządzanie nagraniami Podmenu nagrania, w którym można zarządzać nagranymi przez siebie programami. Pliki zaznaczone gwiazdką oznaczają ostatnio nagrane i można je znaleźć również w podmenu Ostanie nagrania, ich status zmieni się po 24 godzinach. Przypomnienie: Ilość godzin do wykorzystania na nagrywanie programów jest inna dla każdego pakietu Naszej Telewizji Cyfrowej. PAKIETY Startowy HD 25 godzin Optymalny HD 50 godzin Bogaty HD 100 godzin Czerwony - powrót do głównego menu PVR. INFO - informacje o nagranym programie. OK - przycisk pozwalający rozpocząć odtwarzanie wybranego nagrania. MENU - umożliwia utworzenie folderu na potrzeby organizacji własnych nagrań. TV wyjście z zarządzania nagrywania do aktualnie oglądanego programu. Zielony - pozwala usunąć plik z listy swoich nagrań. Żółty - pozwala przenieść plik do folderu na potrzeby organizacji li sty swoich nagrań. 14

15 PRZEWODNIK PO PROGRAMACH EPG EPG to przewodnik po kanałach, znaleźć tu można program telewizyjny na 7 dni do przodu, aktualizowany 3 razy dziennie. Dostępny jest z NIEBIESKIEGO przycisku pilota. STRZAŁKI WEW. LEWO, PRAWO nawigacja po liście kanałów o jedną pozycję w lewo lub w prawo. STRZAŁKI ZEW. LEWO, PRAWO - nawigacja po liście kanałów o całą wyświetlaną listę kanałów w lewo lub w prawo. STRZAŁKI WEW. GÓRA, DÓŁ nawigacja po liście programów o jedną pozycję w górę lub w dół. STRZAŁKI ZEW. GÓRA, DÓŁ - nawigacja po liście programów o całą wyświetlaną listę programów w górę lub w dół. INFO - umożliwia uzyskanie większej ilości informacji na temat danego programu. BACK - pozwala powrócić do aktualnej godziny na liście programów tv. TV - pozwala opuścić menu EPG (wraca do kanału, który był oglądany przed wejściem do menu EPG). OK - umożliwia przejście do wybranego z listy kanału telewizyjnego. 15

16 EPG - WYSZUKIWANIE EMITOWANEGO PROGRAMU Funkcja szukaj w menu EPG jest dostępna pod przyciskiem NIEBIESKIM na pilocie. Umożliwia wyszukiwanie na liście programów interesujących nas programów. Nawigacja po menu odbywa się za pomocą STRZAŁEK WEW. LEWO, PRAWO, DÓŁ, GÓRA. ZÓŁTY - umożliwia wyczyszczenie pola wyszukaj i wpisanie własnego zapytania. Funkcja szukaj automatycznie wypełnia pole szukaj nazwą programu, na której aktualnie się znajdujemy, aby ułatwić wyszukanie powtórzeń danej emisji. BACK - pozwala powrócić do menu EPG. NIEBIESKI - rozpoczyna wyszukiwanie wystąpień w całej liście EPG. Pole wyszukaj uzupełniamy za pomocą klawiatury ekranowej, po której poruszamy się za pomocą STRZAŁEK, a wpis akceptujemy przyciskiem OK. 16

17 EPG - PRZYPOMNIENIE / AUTOPRZEŁĄCZANIE Przypomnienie w menu EPG dostępne jest z przycisku ZÓŁTEGO. Wystarczy ustawić się na interesującym nas programie i wcisnąć przycisk. Pojawi się wówczas obok programu ikonka zegarka symbolizująca przypomnienie. Przypomnienie pojawia się na ekranie monitora na 30 s przed przełączeniem i informuje o przełączeniu na wybrany wcześniej kanał, operacje można akceptować wcześniej wybierając STRZAŁKAMI opcję OK lub anulować wybierając ANULUJ i akceptując przyciskiem OK 17

18 EPG - Zaplanowanie nagrania programu Zaplanowanie nagrywania z menu EPG umożliwia nam przycisk czerwony. Wystarczy wybrać strzałkami wew., zew. odpowiedni program na liście i wcisnąć czerwony przycisk. Wówczas przy wybranej pozycji pojawi się czerwona ikona, że dany program został dodany do listy nagrań zaplanowanych. UWAGA Nagrać można tylko program który jeszcze się nie rozpoczął!!! Jeśli się spóźniłeś pamiętaj, że możesz dodać program do swoich nagrań gdy program pojawi się w funkcji CatchUP!!! (po około 1-2 godzinach). 18

19 EPG - CatchUP (odtwarzanie programów, które były już emitowane) CatchUP to funkcja dostępna w EPG pod ZIELONYM przyciskiem i tylko na kanałach, które objęte są tą funkcją. Po wybraniu tej opcji zostaniemy przeniesieni do menu CatchUP, w którym są umieszczone są nagrania z programów objętych tą funkcją na 24 godzin wstecz. STRZAŁKI WEW., ZEW. - nawigacja identycznie jak w przewodniku EPG. OK - włączamy wybrany program. INFO - wyświetla się szczegółowy opis programu. Niebieski przycisk - wyszukiwanie programu. Żółty przycisk - przenosi do najwcześniejszego możliwego do odtworzenia nagrania na wybranym kanale. Zielony przycisk - zamyka funkcję CatchUP i przenosi do przewodnika EPG. Czerwony przycisk przenosi program z funkcji CatchUP do naszym nagrań. Back / TV - zamyka funkcję CatchUP i powraca do oglądanego programu. 19

20 MIŁEGO UŻYTKOWANIA ŻYCZY FIRMA Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego Zgierz Tel:

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu "Alfabet".

PANEL GŁÓWNY. (zawsze widoczny w dolnej części okna) Symuluje wciśnięcie klawisza ENTER (przechodzi do nowego wiersza) Przechodzi do panelu Alfabet. Znaczenie symboli Uwaga! Funkcje poszczególnych klawiszy podane w nawiasach to ogólnie przyjęte akcje klawiszy i skrótów klawiaturowych działające w większości programów komputerowych takich jak edytorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo