Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D"

Transkrypt

1 Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy się zapoznać z Podręcznikiem z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. W niektórych instrukcjach zawartych w tym podręczniku przyjmuje się, że użytkownik korzysta z systemu Windows 8. W przypadku innych systemów Windows niektóre operacje mogą być wykonywane inaczej. W innych systemach niektóre operacje mogą nie być wykonywane. Funkcje opisane w niniejszym podręczniku są wspólne dla wszystkich modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w danym komputerze, jak również dany komputer może być wyposażony w inne funkcje, nieopisane w niniejszej instrukcji. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji dotyczą komputera Lenovo IdeaPad Flex 14, chyba że określono inaczej. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga ogólna Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem Wydanie pierwsze (Lipiec 2013) Copyright Lenovo 2013.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry...1 Widok z lewej strony...9 Widok z prawej strony...12 Widok z przodu...14 Widok od spodu...15 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows Konfigurowanie systemu operacyjnego przy pierwszym użyciu...16 Interfejsy systemu operacyjnego...16 Panele i pasek paneli...17 Przełączanie komputera w stan uśpienia lub wyłączanie go...19 Obsługa ekranu dotykowego...21 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...24 Pomoc i obsługa techniczna...25 Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery...26 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania...28 Rozwiązywanie problemów...32 Znaki towarowe i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Flex 14/Flex 14D c a c b d e i f g 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Flex 15/Flex 15D c a c b d e i h f g Uwaga: Obszary oznaczone przerywanymi liniami określają części, które nie są widoczne z zewnątrz. Uwaga: NIE należy otwierać panelu wyświetlacza bardziej niż o 300 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze nie został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić wyświetlacz. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d e f g Wbudowana kamera Anteny sieci bezprzewodowej Wbudowany mikrofon Ekran Przycisk Windows (w wybranych modelach) Touchpad Przyciski touchpada Kamera służy do komunikacji wideo. Podłącz do adaptera sieci bezprzewodowej, aby odbierać i wysyłać bezprzewodowy sygnał radiowy. Przechwytuje dźwięk, który może być używany podczas wideokonferencji, podkładania głosu lub do nagrań dźwiękowych. Zapewnia idealny obraz. Naciśnij ten przycisk, aby: Przełączyć pomiędzy bieżącym widokiem a ekranem Start. Touchpad działa jak zwykła mysz. Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Funkcje lewego i prawego przycisku odpowiadają lewemu i prawemu przyciskowi konwencjonalnej myszy. Uwaga: Funkcję touchpada i przyciski touchpada można włączać lub wyłączać, naciskając. h i Klawiatura numeryczna (Flex 15/ Flex 15D) Otwór czujnika światła (w wybranych modelach) Szczegółowe informacje zobacz Używanie klawiatury na stronie 4. Ten otwór pozwala na wykrywanie poziomu oświetlenia otoczenia. Domyślnie jasność ekranu ustawiana jest automatycznie w oparciu o poziom oświetlenia otoczenia. Uwaga: Aby ręcznie ustawić jasność ekranu, otwórz pasek paneli i wybierz Ustawienia Zmień ustawienia komputera Ogólne Ekran (Automatycznie dostosuj jasność ekranu) i ustaw przełącznik w pozycji Wyłączone. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Używanie klawiatury Komputer jest wyposażony w klawisze numeryczne i funkcyjne oraz może być wyposażony w klawiaturę numeryczną (tylko modele Flex 15 /Flex 15D) zintegrowaną w standardowej klawiaturze. Klawiatura numeryczna Flex 15 /Flex 15D Klawiatura posiada osobną klawiaturę numeryczną. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij klawisz Num Lock. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Klawisze skrótów Dostęp do niektórych ustawień systemu można szybko uzyskać naciskając odpowiednie klawisze skrótów. : Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia dźwięku. : : : : : Zmniejszenie poziomu głośności. Zwiększenie poziomu głośności. Zamknięcie aktualnie aktywnego okna. Odświeżenie pulpitu lub aktualnie aktywnego okna. Włączenie/wyłączenie touchpada i przycisków touchpada. : : Włączenie/wyłączenie trybu samolotowego. Przełączenie aktywnego programu. : Włączenie/wyłączenie podświetlania ekranu. : : : Wyświetlanie na podłączonym wyświetlaczu. Zmniejszenie jasności wyświetlacza. Zwiększanie jasności wyświetlacza. Uwaga: Jeśli narzędziu konfiguracji systemu BIOS opcja Hotkey Mode (Tryb klawiszy skrótów) zostanie zmieniony z Enabled (Włączone) na Disabled (Wyłączone), konieczne będzie naciśnięcie klawisza Fn w połączeniu z odpowiednim skrótem klawiszowym. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Za pomocą klawiszy funkcyjnych można szybko zmieniać funkcje operacyjne. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj Fn a; następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. Flex 14/Flex 14D b a Flex 15 /Flex 15D b a 6 Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy funkcyjnych. Fn + Home: Aktywowanie funkcji pauzy. Fn + End: Aktywowanie funkcji przerwy. Fn + PgUp: Fn + PgDn (Flex 14/ Flex 14D): Fn + PgDn (Flex 15/ Flex 15D): Włączanie/wyłączanie funkcji Scroll lock. Aktywowanie funkcji wstawiania. Aktywowanie żądania systemu.

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Ustawianie wyświetlacza Tryb notebooka Odpowiedni do zadań wymagających użycia klawiatury i myszy (takich jak tworzenie dokumentów, pisanie wiadomości itd.). Tryb stojaka (tryb kinowy) Odpowiedni do zadań wymagających niewielkiej ilości lub żadnych czynności dotykowych (takich jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów wideo). 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Uwaga: Nie wolno otwierać wyświetlacza z użyciem nadmiernej siły, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza lub zawiasów. Uwagi: Gdy panel klawiatury skierowany jest w dół, klawiatura i touchpad są automatycznie blokowane. W trybie stojaka (tryb kinowy) można użyć wyłącznie następujących przycisków: - Przycisk Windows - Przycisk zwiększania głośności - Przycisk zmniejszania głośności - Przycisk zasilania - Przycisk Novo 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a b c d e a b Gniazdo zasilacza sieciowego Otwory wentylacyjne Podłączanie zasilacza sieciowego. Rozpraszają ciepło wewnętrzne. Uwaga: Należy upewnić się, że żaden z otworów wentylacyjnych nie jest zablokowany, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania komputera. c d e Gniazdo RJ-45 Gniazdo HDMI Gniazdo USB 3.0 Służy do podłączania komputera do sieci Ethernet. Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wejście HDMI, jak np. telewizor lub monitor. Służy do podłączania urządzeń USB. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 10. 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Podłączanie urządzeń USB Można podłączyć do komputera urządzenie USB, wkładając jego wtyczkę USB (typ A) do gniazda USB w komputerze. Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB do określonego gniazda USB w komputerze, system Windows automatycznie zainstaluje sterownik dla tego urządzenia. Po zainstalowaniu sterownika można odłączyć, a następnie ponownie podłączyć urządzenie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Uwaga: Zazwyczaj system Windows wykrywa nowe urządzenie po jego podłączenie, a następnie automatycznie instaluje sterownik. Jednak niektóre urządzenia mogą wymagać zainstalowania sterownika przed podłączeniem. Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez producenta urządzenia. Przed odłączeniem pamięci USB upewnij się, że przesyłanie danych pomiędzy komputer a tym urządzeniem zostało zakończone. Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników w obszarze powiadomień systemu Windows, aby usunąć urządzenie przed jego odłączeniem. Uwagi: Jeśli urządzenie USB korzysta przewodu zasilającego, przed podłączeniem urządzenia należy podłączyć jego zasilanie. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane. W trybie uśpienia, do obudzenia komputera można użyć klawiatury zamiast myszy. 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Podłączanie przewodów sieciowych Aby podłączyć przewód sieciowy, wykonaj następujące czynności: 1 Trzymaj jedno złącze przewodu sieciowego, aby delikatnie nacisnąć pokrywę RJ-45 a. 2 Włóż złącze do gniazda RJ-45 b. a b Konfiguracja oprogramowania Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konfigurowania komputera. 11

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a b c d e f g a b c Przycisk zwiększania głośności Przycisk zmniejszania głośności Gniazdo combo audio Zwiększa poziom głośności. Zmniejsza poziom głośności. Służy do podłączania zestawów słuchawkowych. Uwagi: Gniazdo combo audio nie obsługuje tradycyjnych mikrofonów. W przypadku podłączenia słuchawek lub zestawów słuchawkowych innych firm funkcja nagrywania może nie być obsługiwana z powodu użycia różnych standardów przemysłowych. d e f Gniazdo kart pamięci Gniazda USB Przycisk Novo Służy do wkładania kart pamięci (brak w zestawie). Szczegółowe informacje zobacz Używanie kart pamięci (brak w zestawie) na stronie 13. Służą do podłączenia urządzeń USB. Szczegółowe informacje zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 10. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij ten przycisk w celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery lub narzędzia konfiguracji systemu BIOS, bądź przejścia do menu rozruchu. Uwaga: Szczegółowe informacje zobacz Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery na stronie 26. g Przycisk zasilania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. 12

17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Używanie kart pamięci (brak w zestawie) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Karta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Uwaga: Do gniazda wkładać tylko jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). Wkładanie karty pamięci Wsuń kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Uwaga: Jeśli z komputerem została dostarczona karta-zaślepka, popchnij kartę-zaślepkę, a następnie wyjmij ją przed włożeniem karty pamięci. Wyjmowanie karty pamięci Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci wyłącz ją za pomocą funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników, aby uniknąć uszkodzenia danych. 13

18 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a a b 14 Wskaźnik zasilania Wskaźnik akumulatora Symbol Wskaźnik stanu Znaczenie Włączony (świeci na biało światłem ciągłym) Miga Wyłączony Włączony (świeci na biało światłem ciągłym) Świeci na bursztynowo światłem ciągłym Miga szybko na bursztynowo Miga wolno na bursztynowo Miga wolno na biało Zasilanie komputera jest włączone. Komputer jest w trybie uśpienia. Zasilanie komputera jest wyłączone. Akumulator naładowany jest do poziomu powyżej 20%. Akumulator naładowany jest do poziomu od 5% do 20%. Wystąpił problem z akumulatorem lub z połączeniem z akumulatorem. Akumulator jest ładowany. Gdy poziom naładowania akumulatora osiągnie 20%, kolor migania zmieni się na biały. Akumulator osiągnął poziom naładowania od 20% do 80% i ładowanie nadal trwa. Gdy poziom naładowania akumulatora osiągnie 80%, kontrolka przestanie migać, ale ładowanie będzie trwało do czasu pełnego naładowania akumulatora.

19 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu a b c d e a b c d e Zatrzask akumulatora - ręczny Akumulator Zatrzask akumulatora - sprężynujący Otwory wentylacyjne Głośniki Utrzymuje akumulator na swoim miejscu. Utrzymuje akumulator na swoim miejscu. Pozwalają na wlot powietrza do komputera w celu chłodzenia. Zapewniają odtwarzanie dźwięku. 15

20 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Konfigurowanie systemu operacyjnego przy pierwszym użyciu Przy pierwszym użyciu komputera należy skonfigurować system operacyjny. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury: Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Interfejsy systemu operacyjnego System Windows 8 dostarczany jest z dwoma głównymi interfejsami użytkownika: ekranem Start i pulpitem systemu Windows. Aby przełączyć się z ekranu Start do pulpitu systemu Windows, wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz kafelek Pulpit systemu Windows na ekranie Start. Naciśnij przycisk Windows. Naciśnij klawisze Windows + D. Aby przełączyć się z pulpitu do ekranu Start, wykonaj jedną z następujących czynności: Na pasku paneli wybierz pozycję Start. Przesuń kursor w lewy dolny róg, a następnie wybierz miniaturę ekranu Start po jej wyświetleniu. Ekran startowy Pulpit 16

21 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Panele i pasek paneli Panele to przyciski nawigacyjne umożliwiające szybki dostęp do podstawowych zadań. Dostępne panele: Wyszukaj, Udostępnij, Start, Urządzenia i Ustawienia. Na pasku paneli widoczne jest menu zawierające panele. Aby wyświetlić pasek paneli, wykonaj jedną z poniższych czynności: Przesuń kursor do prawego górnego lub prawego dolnego rogu, aż wyświetlony zostanie pasek paneli. Użyj jednego palca w celu wykonania gestu przesunięcia od prawej krawędzi ekranu, aż wyświetlony zostanie pasek paneli. Naciśnij klawisze Windows + C. Panel Wyszukaj Panel Wyszukaj to nowy, wydajny sposób na znalezienie poszukiwanych rzeczy, w tym aplikacji, ustawień i plików. 17

22 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Panel Udostępnij Panel Udostępnij pozwala na wysyłanie łączy, zdjęć i innych obiektów do przyjaciół i sieci społecznościowych bez opuszczania używanej aplikacji. Panel Start Panel Start to szybki sposób na przejście do ekranu Start. Panel Urządzenia Panel Urządzenia pozwala na podłączenie lub wysyłanie plików do podłączonych urządzeń zewnętrznych, w tym takich jak aparaty cyfrowe, TV i drukarki. Panel Ustawienia Panel Ustawienia pozwala na wykonanie podstawowych zadań, takich jak ustawienie głośności lub wyłączenie komputera. Ponadto, będąc na ekranie Pulpit za pomocą panelu Ustawienia można przejść do Panelu sterowania. 18

23 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Przełączanie komputera w stan uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem można przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera w stan uśpienia Jeśli komputer nie będzie używany przez krótki okres czasu, należy przełączyć go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności: Zamknij wyświetlacz. Naciśnij przycisk zasilania. Otwórz pasek paneli, a następnie wybierz kolejno Ustawienia Zasilanie Uśpij. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. Naciśnij przycisk zasilania. 19

24 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez długi okres czasu, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer: 1 Otwórz pasek paneli, a następnie wybierz Ustawienia. 2 Wybierz Zasilanie Zamknij. 20

25 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Obsługa ekranu dotykowego Wyświetlacz można obsługiwać tak, jak tablet, dzięki w pełni funkcjonalnemu, wielodotykowemu ekranowi, bądź jak tradycyjny notebook, za pomocą klawiatury i touchpada. Gesty wielodotykowe Ekran można dotknąć jednym lub kilkoma koniuszkami palców, aby wykonać szereg czynności. Często używane gesty Stuknięcie Stuknij element jednokrotnie. Wykonywane zadanie Wykonuje niektóre czynności, takie jak uruchomienie aplikacji, otwarcie łącza lub wykonanie polecenia. Podobne do kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Liczba używanych palców jeden Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnij palcem i przytrzymaj przez chwilę. Pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji przed wybraniem działania. Może również otworzyć menu zawierające więcej opcji. Podobne do kliknięcia prawym przyciskiem myszy. jeden 21

26 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 (ciąg dalszy) Często używane gesty Uszczypnięcie Zsuń ze sobą dwa palce lub rozsuń je, dotykając ekranu. Wykonywane zadanie Powiększa lub zmniejsza obraz w aplikacjach wizualnych, jak w przypadku zdjęć i map. Może również przeskoczyć do początku lub końca listy. Liczba używanych palców dwa Obrócenie Umieść dwa lub więcej palców na elemencie, a następnie obróć rękę. Obracanie powoduje obrócenie obiektu. (Uwaga: Nie wszystkie elementy można obrócić, zależnie od aplikacji.) dwa lub więcej Przesunięcie Przeciągnij palcem po ekranie. Przesuwa lub przewija listy i strony, ale może być również używane do przesunięcia obiektu lub do rysowania i pisania, zależnie od aplikacji. Podobne do naciśnięcia i przytrzymania w celu przesuwania oraz przewijania myszą. jeden 22

27 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 (ciąg dalszy) Często używane gesty Przesuwanie Rozpocznij od dowolnej krawędzi ekranu, a następnie przesuń w kierunku środka. Wykonywane zadanie Przesunięcie od dolnej lub górnej krawędzi powoduje wyświetlenie poleceń aplikacji, w tym zapisania, edycji i usuwania. Może być również używane do dokowania lub zamykania aktualnie otwartej aplikacji. Podobne do kliknięcia aplikacji prawym przyciskiem myszy. Liczba używanych palców jeden Przesunięcie od lewej powoduje wyświetlenie listy aktualnie uruchomionych w tle aplikacji. Przesunięcie od prawej strony ekranu wyświetla panele. Podobne do umieszczenia kursora myszy w prawym dolnym rogu ekranu. 23

28 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Podłączanie do sieci bezprzewodowej Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, wykonaj następujące czynności: 1 Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony. Jeśli tryb samolotowy jest włączony, naciśnij skrót klawiszowy ( ), aby go wyłączyć. 2 Otwórz pasek paneli i wybierz Ustawienia. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. 3 Kliknij nazwę sieci na liście, a następnie kliknij Połącz. Uwaga: Niektóre sieci do nawiązania połączenia wymagają klucza zabezpieczeń sieciowych lub hasła. Aby połączyć się z jedną z takich sieci należy poprosić administratora sieci lub dostawcę usług internetowych (ang. Internet service provider, ISP) o klucz zabezpieczeń lub hasło. 24

29 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Pomoc i obsługa techniczna W przypadku pytań dotyczących korzystania z systemu operacyjnego Windows, patrz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, wykonaj jedną z poniższych czynności: Otwórz pasek paneli i wybierz Ustawienia; wybierz Pomoc z menu Ustawienia. Naciśnij klawisze Windows + F1. Uwaga: Jeśli tryb klawiszy skrótów jest włączony, należy nacisnąć klawisz Fn w połączeniu z klawiszem F1, aby uzyskać dostęp do funkcji klawisza F1. 25

30 Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery System Lenovo OneKey Recovery to oprogramowanie zaprojektowane do wykonana kopii zapasowej i przywracania komputera. Można go użyć w przypadku awarii systemu do przywrócenia partycji systemowej do stanu pierwotnego. Można również utworzyć kopie zapasowe użytkownika w celu łatwego przywrócenia, gdy będzie to konieczne. Uwagi: Jeśli na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny GNU/Linux, system Onekey Recovery nie jest dostępny. Aby użycie funkcji systemu OneKey Recovery było możliwe, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików systemu OneKey Recovery. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa, co tłumaczy dlaczego wskazywana ilości wolnego miejsca na dysku jest mniejsza niż podana. Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej Kopię zapasową partycji systemowej można zapisać w pliku obrazu. Aby utworzyć kopię zapasową partycji systemowej: 1 Naciśnij przycisk Novo, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknij System Backup (Kopia zapasowa systemu). 3 Wybierz lokalizację kopii zapasowej i kliknij Next (Dalej), aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. Uwagi: Można wybrać lokalizację kopii zapasowej na lokalnym dysku twardym lub na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej. Proces tworzenia kopii zapasowej może potrwać. Proces tworzenia kopii zapasowej jest dostępny tylko wtedy, gdy można normalnie uruchomić system Windows. Przywracanie Można wybrać przywrócenie partycji systemowej do pierwotnego stanu lub do wcześniej utworzonego punktu kopii zapasowej. Aby przywrócić partycję systemową: 1 Naciśnij przycisk Novo, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknij System Recovery (Odzyskiwanie systemu). Komputer zostanie uruchomiony ponownie do środowiska odzyskiwania. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić partycję systemową do pierwotnego stanu lub do wcześniej utworzonego punktu kopii zapasowej. 26

31 Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery Uwagi: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed rozpoczęciem procesu przywracania należy upewnić się, że wykonano kopię zapasową wszystkich danych, które mają być zapisane na partycji systemowej. Proces przywracania może potrwać. Należy więc upewnić się, że w trakcie procesu przywracania do komputera podłączony jest zasilacz sieciowy. Powyższe instrukcje należy wykonać, gdy można normalnie uruchomić system Windows. Jeśli nie można uruchomić systemu Windows, należy wykonać poniższe kroki w celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij przycisk Novo. Z Novo button menu (Menu przycisku Novo) wybierz System recovery (Odzyskiwanie systemu) i naciśnij klawisz Enter. 27

32 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Niniejsza sekcja zawiera listę często zadawanych pytań, pogrupowanych w kategorie. Odnajdywanie informacji Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas używania komputera? Dostarczony z komputerem Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo zawiera zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z komputera. Należy przeczytać te zasady i postępować zgodnie z nimi podczas korzystania z komputera. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe dane techniczne sprzętu mojego komputera? Szczegółowe dane techniczne sprzętu komputera znajdują się na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem. Gdzie znajdę informacje na temat gwarancji? Rodzaj gwarancji dla danego komputera oraz jej czas trwania zostały opisane w ulotce dotyczącej ograniczonej gwarancji Lenovo, dostarczonej z komputerem. Sterowniki i wstępnie zainstalowane oprogramowanie Gdzie znajdują się dyski instalacyjne dla wstępnie zainstalowanego oprogramowania Lenovo (oprogramowanie dla komputerów osobistych)? Do komputera nie zostały dołączone dyski instalacyjne dla wstępnie zainstalowanego oprogramowania Lenovo. W przypadku konieczności ponownej instalacji wstępnie zainstalowanego oprogramowania, program instalacyjny można znaleźć na partycji D dysku twardego. Jeśli nie można tam znaleźć programu instalacyjnego, należy go pobrać z witryny internetowej wsparcia klientów firmy Lenovo. Gdzie mogę znaleźć sterowniki różnych urządzeń znajdujących się w moim komputerze? Jeśli na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Windows, firma Lenovo oferuje sterowniki do wymaganych urządzeń na partycji D dysku twardego. Najnowsze sterowniki urządzeń można również pobrać z witryny internetowej wsparcia klientów firmy Lenovo. 28

33 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów System Lenovo OneKey Recovery Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania systemu? Do komputera nie zostały dostarczone dyski odtwarzania systemu. Systemu Lenovo OneKey Recovery należy użyć w przypadku konieczności przywrócenia systemu do stanu fabrycznego. Co mogę zrobić, gdy proces tworzenia kopii zapasowej się nie powiedzie? Jeśli kopię zapasową można uruchomić, ale występuje problem w czasie trwania procesu, należy spróbować wykonać następujące kroki: 1 Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie rozpocznij proces tworzenia kopii zapasowej. 2 Sprawdź, czy nośnik docelowy nie jest uszkodzony. Wybierz inną ścieżkę, a następnie spróbuj ponownie. Kiedy wymagane jest przywrócenie systemu do stanu fabrycznego? Użyj tej funkcji, gdy uruchomienie systemu operacyjnego nie jest możliwe. Jeśli na partycji systemowej znajdują się ważne dane, przed rozpoczęciem przywracania należy wykonać ich kopię zapasową. Narzędzie konfiguracji systemu BIOS Czym jest narzędzie konfiguracji systemu BIOS? Narzędzie konfiguracji systemu BIOS to oprogramowanie umieszczone w pamięci ROM. Zawiera ono podstawowe informacje o komputerze i oferuje opcje ustawienia urządzeń rozruchowych, zabezpieczeń trybu sprzętowego i innych preferencji. Jak mogę uruchomić narzędzie konfiguracji systemu BIOS? Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu BIOS: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij przycisk Novo, a następnie wybierz opcję BIOS Setup (Konfiguracja BIOS). Jak mogę zmienić tryb rozruchu? Dostępne są dwa tryby rozruchu: UEFI oraz Legacy Support (Wsparcie starszej wersji). Aby zmienić tryb rozruchu, uruchom narzędzie konfiguracji systemu BIOS i w menu rozruchu ustaw tryb rozruchu na UEFI lub Legacy Support (Wsparcie starczej wersji). 29

34 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Kiedy należy zmienić tryb rozruchu? Domyślny tryb rozruchu komputera to tryb UEFI. Jeśli konieczna jest instalacja starszej wersji systemu operacyjnego Windows (czuli systemu operacyjnego starszego niż Windows 8) na komputerze, należy zmienić tryb rozruchu na Legacy Support (Wsparcie starszej wersji). Nie można zainstalować starszego systemu operacyjnego Windows, jeśli tryb rozruchu nie zostanie zmieniony. Uzyskiwanie pomocy Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręczniku z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo. 30

35 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Problemy z ekranem Po włączeniu komputera na ekranie nic się nie pojawia. Po włączeniu komputera na pustym ekranie jest wyświetlany tylko biały kursor. Mój ekran gaśnie, gdy komputer jest włączony. Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. Jeśli ekran nadal pozostaje pusty, upewnij się, że: - Do komputera jest podłączony zasilacz sieciowy, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego. - Zasilanie komputera jest włączone (aby potwierdzić, naciśnij powtórnie przycisk zasilania). -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub akumulatora i wskaźnik stanu akumulatora świeci, naciśnij klawisz F12 ( ), aby rozjaśnić ekran. Jeśli powyższe elementy są prawidłowo ustawione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Przywróć kopie zapasowe plików w systemie Windows lub całą zawartość dysku twardego do ustawień fabrycznych przy użyciu systemu Lenovo OneKey Recovery. Jeśli nadal na ekranie jest widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu. Być może jest włączony wygaszacz ekranu lub inne ustawienia zarządzania energią. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu lub wznowić działanie z trybu uśpienia, wykonaj jedną z następujących czynności: - Dotknij touchpada. - Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. - Naciśnij przycisk zasilania. - Naciśnij F9 ( ) w celu potwierdzenia, że podświetlenie ekranu LCD zostało wyłączone. -Jeśli problem nadal występuje, skorzystaj z rozwiązania dla kolejnego problemu: Obraz na ekranie jest nieczytelny lub zniekształcony. Upewnij się, że: - Sterownik ekranu jest prawidłowo zainstalowany. - Rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są prawidłowo ustawione. - Typ monitora jest prawidłowy. 31

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo