RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna pielęgniarka i położna sterylizacji stanowisko pracy r. data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka stanowiska pracy 1.1 Lokalizacja stanowiska pracy: SPZOZ w Tomaszowie Lubelski - pomieszczenia sterylizacji 1.2 Opis miejsca, pomieszczenia pracy: Pomieszczenia sterylizacji wyposażono w klimatyzację, oraz takie instalacje jak: zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną, teleinformatyczną. Ściany i posadzki wykonano jako nadające się do mycia i dezynfekcji. powierzchnia i wysokość dostosowana do ilości zatrudnionych pracowników, oraz do stosowanych urządzeń. 1.3 Opis procesu produkcji: Administrowanie, instrumentowanie, kontrolowanie, monitorowanie, planowanie, prowadzenie dokumentacji, sprawozdawanie, załadunek i wyładunek pakietów sterylizacyjnych. 1.4 Maszyny, materiały, surowce stosowane w procesie produkcji: Sterylizatory, podręczny sprzęt, wózki. 1.5 Wymagane środki ochrony osobistej: Odzież i obuwie robocze: fartuch lub ubranka, rękawice jednorazowego użytku wg. potrzeb maseczki i okulary ochronne. 2. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia nieporządnych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Zagrożeniem zawodowym nazywamy stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. L.p. Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki 1 Wirus zapalenia wątroby typ B i D - grupa 3, szczepienia 2 Ludzki wirus upośledzenia HIV-1, HIV-2 (retroviridae) - gr.3, brak szczepień ludzie gryzonie Kontakt z płynami ustrojowymi pacjentów, droga zakażenia: bezpośrednia przez krewi zapalenie wątroby, częsta postać przewlekła, marskość, rak wątroby AIDS (zespół nabytego obniżenia odporności), infekcje towarzyszące,

2 3 gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) - grupa 2, brak szczepień 4 Mononukleoza (Cytomegalovirus hominis Herpesviridae), - grupa 2, brak szczepień 5 Wirus odry (Paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia 6 wirus świnki (nagminne zapalenie przyusznic - paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia 7 wirus choroby Heinego i Medina (Picornaviridae) - grupa 2, szczepienia 8 Zakażenie gruźlicą (mycobacterium tuberculosis) - gr.3, szczepienia 9 Substancje i preparaty chemiczne - uczulające 10 Substancje i preparaty chemiczne - drażniące płyny ustrojowe ludzie, pył, woda, żródło zagkażenia: powietrrznopyłowa, bezpośrednia (przez instrumenty medyczne) ludzie, droga zakażenia: bezpośrednia, kontakt ze śliną i moczem chorego ludzie, droga zakażenia: kropelkowa, bezpośrednia ludzie, droga zakażenia: kropelkowa ludzie, droga zakażenia: kropelkowa, bezp[ośrednia, pokarmowa Kontakt z pacjentami, droga zakażenia: powietrzno - kropelkowa Środki dezynfekcji, podawane leki. Środki dezynfekcji, podawane leki. nowotwory, śmierć zakażenie ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów, zatrucia pokarmowe, posocznica alergia skórna mononukleoza z gorączką uszkodzenia płodu odra świnka, powikłania - zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, mózgu, jąder gorączka, zapalenie mózgu i opon mózgowordzeniowych, paraliż (zwykle u dzieci), inwalidztwo gruźlica płuc, rzadziej innych narządów uczulenia podrażnienie górnych dróg oddechowych i skóry 11 Prąd elektryczny Zagrożenia związane z energią elektryczną Porażenie prądem, śmierć 12 Powierzchnie na których jest możliwy upadek, przez poślizgnięcie lub potknięcie Śliskie powierzchnie podług. Obrażenia kończyn, głowy, całego ciała. Stłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, okaleczenia, kalectwo. 13 Skaleczenia, zakłucia Skaleczenia źle zapakowanymi narzędziami Okaleczenia

3 14 zakażenie grzybicą (clandida albicans) - grupa 2, brak szczepień 15 stres (czynniki psychonerwowe) 16 Gorące powierzchnie (w czasie rozładunku sterylizatora) 17 stres (czynniki psychonerwowe) do sterylizacji. ludzie, droga zakażenia: bezpośrednia, wilgotne środowisko odpowiedzialność udzielenie pierwszej pomocy pakiety po sterylizacji odpowiedzialność udzielenie pierwszej pomocy kandydoza paznokci, skóry, alergia nerwice, bezsenność Obrażenia kończyn Poparzenia nerwice, bezsenność 3. Metoda oceny ryzyka zawodowego Ryzyko zawodowe zostało ocenione metodą PHA jest to metoda pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka związanego z zagrożeniem. Oszacowanie ryzyka metodą PHA dokonywane jest przez określenie: - stopnia szkód (strat) S; - prawdopodobieństwa z jakim straty mogą wystąpić P. Wartość ryzyka określone jest wskaźnikiem ryzyka W z zależności: W=S*P Szacowanie możliwych strat S i prawdopodobieństwa strat P odbywa się według skali: stopień szkód S - 1 = znikome urazy, lekkie szkody - 2 = lekkie obrażenia, wymierne szkody - 3 = ciężkie obrażenia, znaczne szkody - 4 = pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody - 5 = zbiorowe wypadki śmiertelne szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu - 6 = zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę poza terenem zakładu prawdopodobieństwo strat P - 1 = bardzo nieprawdopodobne - 2 = mało prawdopodobne, zdarza się raz na 10 lat - 3 = doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku - 4 = dość częste wydarzenie, zdarzające się raz w miesiącu - 5 = częste regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu - 6 = duże prawdopodobieństwo wydarzenia Tak obliczone ryzyko jest klasyfikowane do jednego z pięciu poziomów według stali:

4 - Ryzyko znikome W od 1 do Ryzyko małe W od 3 do Ryzyko średnie W od 5 do Ryzyko duże W od 10 do 12 - nie - Ryzyko bardzo duże W od 13 do 36 - nie Zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka oszacowanego w skali pięciostopniowej Ryzyko znikome - - Nie jest konieczne prowadzenie jakichkolwiek działań. Ryzyko małe - - Można rozważyć możliwości zmniejszenia poziomu ryzyka lub co najmniej utrzymania ryzyka na tym poziomie. Ryzyko - Zalecane podjęcie działań zmniejszających poziom ryzyka. Ryzyko duże - nie - Należy koniecznie podjąć działania ograniczające poziom ryzyka. Jeśli ocena dotyczy nowego stanowiska pracy, nie należy go dopuszczać do pracy. Ryzyko bardzo duże - nie - Niezwłocznie ograniczyć poziom ryzyka, wstrzymać prace na stanowisku. 4. Działania zapobiegawcze ograniczające poziom zagrożenia. L.p. Zagrożenie Działania zapobiegawcze 1 Wirus zapalenia wątroby typ B i D - grupa 3, szczepienia 2 Ludzki wirus upośledzenia HIV-1, HIV-2 (retroviridae) - gr.3, brak szczepień 3 gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) - grupa 2, brak szczepień 4 Mononukleoza (Cytomegalovirus hominis Herpesviridae), - grupa 2, brak Środki ochrony indywidualnej (rękawice), badania profilaktyczne, procedury poekspozycyjne, szczepienia, sterylizacja, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy, przechowywanie akt powyżej 10 lat NIE środki ochrony indywidualnej (rękawice), badania profilaktyczne, procedury poekspozycyjne, dezynfekcja, sterylizacja, przechowywanie akt powyżej 10 lat -, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy środki ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki), opatrywanie ran, dezynfekcja, przechowywanie akt powyżej 10 lat - NIE, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy środki ochrony osobistej (rękawice), dezynfekcja, ochrona pracownic w ciąży, przechowywanie akt

5 szczepień 5 Wirus odry (Paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia 6 wirus świnki (nagminne zapalenie przyusznic - paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia 7 wirus choroby Heinego i Medina (Picornaviridae) - grupa 2, szczepienia 8 Zakażenie gruźlicą (mycobacterium tuberculosis) - gr.3, szczepienia 9 Substancje i preparaty chemiczne - uczulające 10 Substancje i preparaty chemiczne - drażniące powyżej 10 lat - NIE, kobietom w ciąży i w okresie karmienia ograniczyć dostęp. środki ochrony indywidualnej (maseczki), szczepienia, przechowywanie akt powyżej 10 lat - NIE, ograniczyć dostęp, środki ochrony indywidualnej (maseczki), szczepienia, dezynfekcja, przechowywanie akt powyżej 10 lat - NIE, kobietom w ciąży i w okresie karmienia ograniczyć dostęp, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice), przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, przechowywanie akt powyżej 10 lat - NIE, ograniczyć dostęp, badania okresowe, środki ochrony indywidualnej (maseczki), opatrywanie ran, dezynfekcja, przechowywanie akt powyżej 10 lat -, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy środki ochrony indywidualnej (rękawice) przestrzeganie zasad bezpiecznego używania, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy środki ochrony indywidualnej (rękawice) przestrzeganie zasad bezpiecznego używania, ograniczyć dostęp, a o ile jest to możliwe i celowe przenieść do innej pracy 11 Prąd elektryczny Zapewnić ochronę przed porażeniem prądem: ochrona przez zastosowanie obwodów FELV, i SELV, ochrona przez zastosowanie izolowanej części czynnej, zastosowanie ogrodzenia, obudowy lub barier. 12 Powierzchnie na których jest możliwy upadek, przez poślizgnięcie lub Zapewnić odpowiednie (nie śliskie) obuwie. Zachować czystość podług.

6 potknięcie 13 Skaleczenia, zakłucia Szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy, ograniczyć dostęp. 14 zakażenie grzybicą (clandida albicans) - grupa 2, brak szczepień stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybicznych - dla kobiet w ciąży stosowanie środków dopuszczonych do stosowania, środki ochrony indywidualnej, przechowywanie akt powyżej 10 lat - NIE 15 stres (czynniki psychonerwowe) szkolenia z zakresu odreagowywania stresu, kobiety w ciąży i w okresie karmienia w miarę możliwości ograniczyć czynniki psychonerwowe poprzez ograniczenie dostepu do nich 16 Gorące powierzchnie (w czasie rozładunku sterylizatora) Środki ochrony osobistej, wzmożona uwaga 17 stres (czynniki psychonerwowe) szkolenia z zakresu odreagowywania stresu, kobiety w ciąży i w okresie karmienia w miarę możliwości ograniczyć czynniki psychonerwowe poprzez ograniczenie dostępu do nich 5. Wynik prowadzonej oceny, wnioski i uwagi Poziom ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: pielęgniarki sterylizacji należy uznać za średni. Zaleca się, jeśli to możliwe podjęcie działań zmniejszających ryzyka. Zaleca się opracowanie planu i harmonogramu poprawy warunków pracy który usunie zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie bhp. Następną ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić za dwa lata. 6. Karta oceny ryzyka zawodowego L.p. Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki Poziom ryzyka 1 Wirus zapalenia wątroby typ B i D - grupa 3, szczepienia ludzie gryzonie zapalenie wątroby, częsta postać przewlekła, marskość, rak R=4*2 R = 8,0 Ryzyko

7 wątroby 2 Ludzki wirus upośledzenia HIV-1, HIV-2 (retroviridae) - gr.3, brak szczepień Kontakt z płynami ustrojowymi pacjentów, droga zakażenia: bezpośrednia przez krewi płyny ustrojowe AIDS (zespół nabytego obniżenia odporności), infekcje towarzyszące, nowotwory, śmierć R=4*2 R = 8,0 Ryzyko śrdenie - 3 gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) - grupa 2, brak szczepień ludzie, pył, woda, źródło zakażenia: powietrzno - pyłowa, bezpośrednia (przez instrumenty medyczne) zakażenie ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów, zatrucia pokarmowe, posocznica alergia skórna R=3*2 R = 6,0 Ryzyko 4 Mononukleoza (Cytomegalovirus hominis Herpesviridae), - grupa 2, brak szczepień ludzie, droga zakażenia: bezpośrednia, kontakt ze śliną i moczem chorego mononukleoza z gorączką uszkodzenia płodu R=4*2 R = 8,0 Ryzyko 5 Wirus odry (Paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia ludzie, droga zakażenia: kropelkowa, bezpośrednia odra R=3*2 R = 6,0 Ryzyko 6 wirus świnki (nagminne zapalenie przyusznic - paramyxoviridae) - grupa 2, szczepienia ludzie, droga zakażenia: kropelkowa świnka, powikłania - zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, mózgu, jąder R=3*2 R = 6,0 Ryzyko 7 wirus choroby Heinego i Medina (Picornaviridae) - grupa 2, szczepienia ludzie, droga zakażenia: kropelkowa, bezpośrednia, pokarmowa gorączka, zapalenie mózgu i opon mózgowordzeniowych, paraliż (zwykle u dzieci), inwalidztwo R=4*2 R = 8,0 Ryzyko 8 Zakażenie gruźlicą (mycobacterium tuberculosis) - gr.3, Kontakt z pacjentami, droga zakażenia: powietrzno - gruźlica płuc, rzadziej innych narządów R=3*2 R = 6,0 Ryzyko

8 szczepienia kropelkowa 9 Substancje i preparaty chemiczne - uczulające Środki dezynfekcji, podawane leki. uczulenia R=2*2 R = 4,0 Ryzyko małe - 10 Substancje i preparaty chemiczne - drażniące Środki dezynfekcji, podawane leki. podrażnienie górnych dróg oddechowych i skóry R=2*2 R = 4,0 Ryzyko małe - 11 Prąd elektryczny Zagrożenia związane z energią elektryczną Porażenie prądem, śmierć R=4*2 R = 8,0 Ryzyko 12 Powierzchnie na których jest możliwy upadek, przez poślizgnięcie lub potknięcie Śliskie powierzchnie podług. Obrażenia kończyn, głowy, całego ciała. Stłuczenia, złamania kończyn, zwichnięcia, okaleczenia, kalectwo. R=2*4 R = 8,0 Ryzyko 13 Skaleczenia, zakłucia Skaleczenia źle zapakowanymi narzędziami do sterylizacji. Okaleczenia R=2*2 R = 4,0 Ryzyko małe - 14 zakażenie grzybicą (clandida albicans) - grupa 2, brak szczepień ludzie, droga zakażenia: bezpośrednia, wilgotne środowisko kandydoza paznokci, skóry, alergia R=2*2 R = 4,0 Ryzyko małe - 15 stres (czynniki psychonerwowe) odpowiedzialność udzielenie pierwszej pomocy nerwice, bezsenność R=2*3 R = 6,0 Ryzyko 16 Gorące powierzchnie (w czasie rozładunku sterylizatora) pakiety po sterylizacji Obrażenia kończyn Poparzenia R=3*2 R = 6,0 Ryzyko 17 stres (czynniki odpowiedzialność udzielenie pierwszej nerwice, bezsenność R=2*2

9 psychonerwowe) pomocy R = 4,0 Ryzyko małe - 7. Ocena warunków bhp na stanowisku pracy Oceny warunków bhp na stanowisku dokonano metodą listy kontrolnej i obliczono wskaźnik bhp RBHP jako iloraz sumy pytań nie spełniających kryterium zadanym w pytaniu do całkowitej liczby pytań. Tak obliczony wskaźnik bhp jest klasyfikowany do jednego z pięciu poziomów według skali: - Stopień przestrzegania zasad bhp bardzo duży RBHP od 0do 0,1 - Stopień przestrzegania zasad bhp duży RBHP od 0,1 do 0,2 - Stopień przestrzegania zasad bhp średni RBHP od 0,2 do 0,4 - Stopień przestrzegania zasad bhp mały RBHP od 0,4 do 0,6 - Stopień przestrzegania zasad bhp bardzo mały RBHP od 0,6 do 1 L.p. Pytania kontrolne do oceny warunków bhp Działania naprawcze Odpowiedź 1 Czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku. Przeprowadzić badania profilaktyczne pracowników. 2 Czy pracownicy posiadają odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 3 Czy pracownicy zatrudnieni na stanowisku przeszli przed dopuszczeniem do pracy instruktaż ogólny. 4 Czy pracownicy zatrudnieni na stanowisku przeszli przed dopuszczeniem do pracy instruktaż stanowiskowy. 5 Czy pracownicy posiadają Odzież roboczą, zgodnie z tabelą przydziału. 6 Czy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. 7 Czy pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywana praca. Przeprowadzić odpowiednie szkolenia kwalifikacyjne pracowników. Przeprowadzić instruktaż ogólny pracowników.. Osoba kierująca pracownikami przeprowadzi instruktaż stanowiskowy. Zaopatrzyć pracowników w odpowiednią Odzież i obuwie robocze dobrane zgodnie z tabelą przydziału. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej zgodnie z tabelą przydziału. Zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

10 8 Czy pracownicy są informowani o poziomie zagrożenia czynnikami szkodliwymi. 9 Czy pracownicy są informowani o sposobie zapobiegania narażeniu na czynniki szkodliwe. 10 Czy posadzki i drogi dojść do stanowisk pracy są utrzymane w należytej czystości. 11 Czy na stanowisku zapewniono odpowiednie natężenie oświetlenia elektrycznego. 12 Czy urządzenia oświetleniowe są sprawne i czyste. 13 Czy na stanowisku znajdują się odpowiednie instrukcje bezpiecznej pracy. Przeprowadzić szkolenie i zapoznać pracowników z narażeniem na czynniki szkodliwe i skutkami tego narażenia. Opracować program szkoleń. Opracować program szkoleń bhp uwzględniający czynniki szkodliwe występujące na stanowiskach pracy, powodowane przez nie zagrożenia i sposoby zapobiegania narażeniu. Posadzki i drogi dojść do stanowisk pracy utrzymać w czystości i porządku. Zapewnić na stanowiskach pracy odpowiednie (zgodne z normami PN-EN :2004) natężenie oświetlenia elektrycznego. Prowadzić regularne przeglądy i konserwację urządzeń oświetleniowych. Wyposażyć stanowiska pracy i zapoznać pracowników z instrukcjami stanowiskowymi. 14 Czy zapewniono odpowiednią szerokość przejść, dojść (0,75 m dla 1 pracownika 1 m dla ruchu dwukierunkowego). Zapewnić odpowiednią szerokość przejść do stanowisk pracy. 15 Czy elementy ostre i wystające są odpowiednio zabezpieczone i nie zagrażają pracownikowi. 16 Czy podczas prac przestrzegane są instrukcje bezpiecznej pracy. 17 Czy pracownicy stosują środki ochrony osobistej. Usunąć lub zabezpieczyć elementy ostre i wystające na drogach dojść do stanowisk pracy i na stanowiskach pracy. Zapoznać pracowników z instrukcjami stanowiskowymi i bezpiecznej pracy. Przeszkolić pracowników w zakresie skutków narażenia na czynniki szkodliwe i sposobów zapobiegania narażeniu. Stopień przestrzegania zasad bhp: bardzo duży Wskaźnik RBHP =0,00

11 8. Wykaz osób zatrudnionych i zapoznanych z ocena ryzyka zawodowego Imię i nazwisko Potwierdzenie

12 Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadził: Stanowisko, imię i nazwisko, podpis

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Charakterystyka stanowiska pracy Opis stanowiska Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze z dziećmi, przygotowuje pomoce dydaktyczne,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO SEKRETARKI Data: Biuro Kod działu: Autor: Stanowisko pracy: Sekretarka Kod stanowiska: I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM Data: Wydział/oddział: Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Identyfikacja zagrożeń lp Zagrożenie czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy Źródło

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ) KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z AMI ZASTOSOWAŃ) Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 W metodzie tej korzysta się z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków)

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Sporządzono dnia, 11.06.2010r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż:

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Kampus Banacha e-mail: Kampus Baza Pozostała e-mail: Oznaczenia: AV - wirusy GRZ - grzyby BA - bakterie ZOO - zoonozy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Monter gazociągów spawacz

Monter gazociągów spawacz Monter gazociągów spawacz 1.1. stanowiska Stanowisko Faza użytkowania obiektu Granice obiektu Opis stanowiska pracy Wykonywane czynności Niedogodności wykryte w czasie dotychczasowego użytkowania Stosowane

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV

Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Aspekty prawne w kontekście zagrożenia funkcjonariuszy i pracowników SW ekspozycją na wirusa HIV Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centralny Zarząd Służby Więziennej Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) BIOZ- 1 Spis treści Rozdział 1 - Podstawa opracowania Rozdział 2 - Zakres robót i kolejność ich wykonania Rozdział 3 - Elementy zagospodarowania terenu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego pracownika administracyjno - biurowego w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul Krzywa 1 lp Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy Identyfikacja zagrożeń Źródło zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Magazynier OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM. Wykaz stanowisk poddanych ocenie I.

Magazynier OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM. Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Strona 1 z 17 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Magazynier Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Magazynier Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP Krzysztof Lewandowski Data oceny:18 lipiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA: ADRES BUDOWY: PŁYTA GNOJOWA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 504,00m 2 I ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 200,00m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SYPNIEWO,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Karta końcowa oceny ryzyka zawodowego nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07

Karta końcowa oceny ryzyka zawodowego nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07 Karta końcowa nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07 Pieczątka Nazwa jednostki organizacyjnej: WEAIiE Katedra Elektroniki Nazwa stanowiska Student Lokalizacja miejsc pracy / identyfikacji zagrożeń: Laboratoria

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014

Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014 Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy Rzeszów 2014 Dorota Kudzia-Karwowska Kierownik CS SPSK-M ŚUM w Katowicach Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Strona 1 z 16 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Obsługa techniczna Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Robotnik gospodarczy Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ. Krzysztof Lewandowski

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Sporządzono dnia, 18.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika miejskiego kierowcy samochodu w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika miejskiego kierowcy samochodu w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika miejskiego kierowcy samochodu w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Identyfikacja zagrożeń lp. Zagrożenie czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska

Halina Wojciechowska-Piskorska Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAśENIEM NA ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI STOSOWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA porządzono dnia, 12.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio)

POLIOMYELITIS. (choroba Heinego Medina, nagminne porażenie dziecięce, porażenie rogów przednich rdzenia, polio) W latach 50. na chorobę Heinego-Medina chorowało w Europie i USA jedno na 5000 dzieci. Po wdrożeniu w Polsce masowych szczepień przeciw poliomyelitis, już w 1960 roku zarejestrowano mniej zachorowań. W

Bardziej szczegółowo

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Ocena ryzyka zawodowego - podstawy prawne zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do oceny i dokumentacji ryzyka

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY A. Opis stanowiska pracy Pracownik wykonuje prace murarsko-tynkarskie w nowym budynku. Muruje ścianki, tynkuje ściany

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej Kwestionariusz Analiza Potrzeb Szkoleniowych Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej THESEIS I Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nazwa zakładu Urząd Miasta Nowy Targ Jednostka organizacyjna j.w KARTA wyników oceny zawodowego na stanowisku pracy: Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nr karty: 01/2011 Data założenia karty: 07.02.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) Termomodernizacja Pawilonu VI, XVIII, XX S z p ita la d l a Ne r w o w o i P sy c h i c z ni e Chorych w Rybniku (MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLENEGO W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne RYZYKO ZAWODOWE prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA 1. Charakterystyka stanowiska pracy Budynki mieszkalne i biurowe (stare i nowe budownictwo), hale przemysłowe, montaż instalacji elektrycznej, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem zawodowym ćwiczenia _5. Ocena działań doskonalących (i planów realizacji)

Zarządzanie ryzykiem zawodowym ćwiczenia _5. Ocena działań doskonalących (i planów realizacji) ćwiczenia _5 ćwiczenia _5 warunki środowiskowe (w tym: zmienna temperatura) skutkujące możliwością przeziębienia się, a w efekcie złe samopoczucie oraz absencja w pracy OKREŚLENIE CELÓW BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1

Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1 Przemysław Jachalski Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1 WPROWADZENIE Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażana w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2005 r. wprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY LEGISLACJA CHOROBY ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. Zarządzenie Nr 42.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. W sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 87 /2007 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 226 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami, - zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie

umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami, - zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie WSTĘP A). Problem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji

Bardziej szczegółowo

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3

Gorączka krwotoczna Ebola informacja dla podróżnych 21 października 2014 r. Wersja 3 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. ZDROWIA IKONSUMENTÓW Dyrekcja ds. zdrowia publicznego Wydział zagrożeń dla zdrowia Sekretariat Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia Gorączka krwotoczna Ebola informacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 Dyrektora CKU w Sieradzu w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oświaty 1. Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 1 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Strona 1 z OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY salowa-sprzątaczka Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. salowa, sprzątaczka Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ. Krzysztof Lewandowski

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego pracownika administracyjno - biurowego wykonującego prace nadzorczo- kontrolne w terenie w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul Krzywa 1 lp Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY porządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KIĘGOWY 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Stanowisko: Sprzątaczka. oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. ... Podpis pracodawcy. Ocenę zatwierdzono w dniu:

Dokumentacja. Stanowisko: Sprzątaczka. oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. ... Podpis pracodawcy. Ocenę zatwierdzono w dniu: Pieczątka zakładu pracy Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: Sprzątaczka Opracował Zatwierdził... Podpis pracodawcy Ocenę zatwierdzono w dniu: 1 Szczegółowa karta szacowania

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa sieci cieplnej n/p w Nysie od ul. Parkowej do ul. Wolności Imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora: Nyska

Bardziej szczegółowo

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010)

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010) 1 ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA (Styczeń 2010) 2 1. Tytuł projektu: A. Wykonanie analizy i oceny stanowiska pracy operatora żurawia pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo