Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka zawodowego fryzjera"

Transkrypt

1 Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne, materiały łatwopalne. 2. Prąd elektryczny. Urządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczne. 3. Poślizgnięcie, upadek na tej Śliskie, mokre posadzki. samej płaszczyźnie. 4. Uderzenie spadającym materiałem, przedmiotem. Spadające narzędzia (noŝyczki, brzytwa, suszarki ręczne), preparaty i wyposaŝenie na regałach, stolikach, w szafkach. Wejścia, dojścia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, regały. Śmierć lub cięŝkie oparzenia całego ciała, zatrucia, podraŝnienia dróg oddechowych, oczu. Śmierć na skutek poraŝenia prądem elektrycznym. Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała. Drobne urazy kończyn i głowy. 5. Uderzenie o nieruchome Drobne urazy całego ciała. elementy. 6. PrzeciąŜenie układu ruchu. Praca w pozycji stojącej. Choroby układu szkieletowomięśniowego. 7. Kontakt z ostrymi Ostre narzędzia noŝyczki, Skaleczenia ciała szczególnie przedmiotami. brzytwa, maszynka do strzyŝenia. dłoni. 8. Kontakt z gorącymi Suszarki, lokówki, gorąca woda. Oparzenia termiczne ciała powierzchniami, czynnikami. najczęściej dłoni. 9. Kontakt z Preparaty do farbowania włosów, PodraŜnienia skóry (szczególnie substancjami draŝniącymi. trwałej ondulacji, substancje do rąk), podraŝnienia górnych dróg 10. Kontakt z substancjami alergizującymi. Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkaŝania narzędzi. 11. Kontakt z Preparaty do rozjaśniania substancjami parzącymi. włosów. 12. Agresja klientów. Klienci nerwowi, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, małe dzieci. 13. Choroby skóry (np. świerzb). Klienci bezpośredni kontakt z osobami z zakaźnymi chorobami skóry (np. świerzbem). 14. Wirus opryszczki. Klienci bezpośredni kontakt ze skórą osoby 15. Wirus zapalenia wątroby typu Klienci bezpośredni kontakt lub C. poprzez narzędzia z krwią lub 16. Wirus zapalenia wątroby typu B. oddechowych. Alergie skórne, astma. Poparzenia chemiczne rąk. Urazy ciała, nerwice. Choroby skóry świerzb. Opryszczka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i skóry. Zapalenie, marskość, rak wątroby. płynami ustrojowymi osoby poprzez Zapalenie, marskość, rak wątroby. narzędzia kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby

2 17. Wirus upośledzenia odporności HIV. Klienci bezpośredni kontakt (lub poprzez narzędzia) z krwią lub płynami ustrojowymi osoby 18. Grzybica. Klienci bezpośredni kontakt (lub poprzez narzędzia) ze skórą osoby 19. Prątki gruźlicy. Klienci kontakt drogą powietrzno kropelkową z osobą chorą. AIDS. Grzybica paznokci, skóry rąk. Gruźlica płuc.

3 KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data... Numer Karty... Sporządził zespół Stanowisko pracy Fryzjer Charakterystyka stanowiska pracy: strzyŝenie, czesanie, golenie, mycie i farbowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji, pobieranie opłaty za usługę, odkaŝanie narzędzi, sprzątanie pomieszczenia pracy. Liczba naraŝonych... Dokumenty odniesienia: PN-N-18002, rozp. MZ z r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaŝu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273), rozp. MZ z r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo naraŝonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716), instrukcje obsługi i DTR urządzeń technicznych wyposaŝenia zakładu. Lp. ZagroŜenie Źródło zagroŝenia Wyniki pomiarów CięŜkość szkód Prawdopodobieństwo Oszacowanie ryzyka PoŜar. Urządzenia i instalacje DuŜa Mało prawdopodobne Średnie elektryczne, materiały łatwopalne. 2. Prąd elektryczny. Urządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczne. 3. Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie. DuŜa Mało prawdopodobne Średnie Śliskie, mokre posadzki. Działania profilaktyczne Przestrzeganie instrukcji ppoŝ. Zapewnienie sprawnego sprzętu gaśniczego (okresowe kontrole). Regularne przeglądy i sprawdzanie sprawności instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz urządzeń przeciwporaŝeniowych. Przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Zachowanie ostroŝności. Kontrola stanu nawierzchni i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować

4 4. Uderzenie spadającym materiałem, przedmiotem. 5. Uderzenie o nieruchome elementy. 6. PrzeciąŜenie układu ruchu. 7. Kontakt z ostrymi przedmiotami. 8. Kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami. 9. Kontakt z substancjami draŝniącymi. 10. Kontakt z substancjami alergizującymi. 11. Kontakt z Spadające narzędzia (noŝyczki, brzytwa, suszarki ręczne), preparaty i wyposaŝenie na regałach, stolikach w szafkach. Wejścia, dojścia, drzwiczki szafek, fotele, stoliki, regały. Mała Prawdopodobne Małe Praca w pozycji stojącej. Średnia Prawdopodobne Średnie Ostre narzędzia noŝyczki, brzytwa, maszynka do strzyŝenia. Suszarki, lokówki, gorąca woda. Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, Preparaty do farbowania włosów, trwałej ondulacji, Preparaty do rozjaśniania włosów. Średnia Prawdopodobne Średnie Mała Mało prawdopodobne Małe poślizgnięcie. Dbałość o ład i porządek. Ograniczanie pośpiechu. Zalecenie ostroŝności. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Ograniczanie pośpiechu. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Prawidłowa organizacja pracy (przerwy, zmiana rodzaju wykonywanych czynności). Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Właściwe zorganizowanie stanowiska. Zalecenie ostroŝności. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie ostroŝności przy pracy i ograniczanie pośpiechu. Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Zapewnienie sprawnej wentylacji. Nakaz bezwzględnego uŝywania rękawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostroŝności. Jeśli powyŝsze działania nie przynoszą skutku naleŝy rozwaŝyć zmianę stosowanych preparatów. Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Sprawna wentylacja. Nakaz bezwzględnego uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zalecenie szczególnej ostroŝności. W ostateczności zmiana stosowanych preparatów. Postępowanie zgodne z instrukcją producenta. Zalecenie szczególnej

5 substancjami parzącymi. 12. Agresja klientów. Klienci nerwowi, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, małe dzieci. 13. Choroby skóry Klienci bezpośredni (np. świerzb). kontakt z osobami z zakaźnymi chorobami skóry (np. świerzbem). 14. Wirus opryszczki. Klienci bezpośredni kontakt ze skórą osoby 15. Wirus zapalenia wątroby typu C. 16. Wirus zapalenia wątroby typu B. 17. Wirus upośledzenia odporności HIV. ustrojowymi osoby ustrojowymi osoby ustrojowymi osoby 18. Grzybica. poprzez narzędzia kontakt ze skórą osoby 19. Prątki gruźlicy. Klienci kontakt drogą powietrzno kropelkową z osobą chorą. ostroŝności i nakaz bezwzględnego uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Kultura obsługi, a w skrajnych przypadkach odmowa wykonania usługi. Zalecenie szczególnej ostroŝności. Nakaz uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Dopuszcza się takŝe odmowę wykonania usługi. Zalecenie szczególnej ostroŝności. Bezwzględny nakaz uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Kontrola prawidłowości dezynfekcję narzędzi. DuŜa Mało prawdopodobne Średnie Zalecenie szczególnej ostroŝności. Bezwzględny nakaz uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawidłową sterylizację narzędzi. Średnia Mało prawdopodobne Mała Zalecenie szczególnej ostroŝności. Bezwzględny nakaz uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Kontrola prawidłowości sterylizacji narzędzi. Okresowe szczepienia ochronne. DuŜa Mało prawdopodobne Średnie Zalecenie szczególnej ostroŝności. Nakaz uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Zwrócenie uwagi na prawidłową dezynfekcję narzędzi. Średnia Mało prawdopodobne Mała Zalecenie szczególnej ostroŝności i bezwzględnego uŝywania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Stosowanie środków przeciwgrzybiczych (np. specjalne mydło). Średnia Mało prawdopodobne Mała Zalecenie szczególnej ostroŝności. Okresowe szczepienia ochronne. Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyŝszenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby. Zatwierdził:

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Opracował zespół w składzie: 1. Beata Dębowska... 2. Stanisław Juda... ZATWIERDZIŁ: ZSO im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data : 07 styczeo 2010

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data : 07 styczeo 2010 KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data : 07 styczeo 2010 Dokumenty odniesienia: - PN-N-18002 - Kodeks Pracy - Regulamin pracy - Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek w krajach UE: co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą w Polsce: 9 osób ginie kaŝdego

Bardziej szczegółowo

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 27 ZagroŜenia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY. przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach: - administracyjno-biurowych - wykładowców akademickich Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2007

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: . Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: Aklimatyzacja jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy wstępne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity) Dział I. Przepisy wstępne Dz.U.03.169.1650 2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 1 2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

Data wydania 14.06.2008 Data aktualizacji: 02.10.2013 Wersja PL:3.0

Data wydania 14.06.2008 Data aktualizacji: 02.10.2013 Wersja PL:3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nr rejestracyjny REACH: 01-2119475328-30-0034 Nr indeksowy 607-002-00-6 Nr CAS 64-19-7 Nr WE 200-580-7

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU WARSZAWA 2013 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia zawodowe na podst. poradnika "Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie" pod red. H.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia zawodowe na podst. poradnika Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie pod red. H. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE O czym należy wiedzieć i pamiętać Praca w rolnictwie indywidualnym znacząco różni się od produkcji przemysłowej. Charakteryzuje się sezonowością i wiąże się z częstymi

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny ryzyka zawodowego

Poradnik do oceny ryzyka zawodowego Poradnik do oceny ryzyka zawodowego Listy kontrolne do identyfikacji zagrożeń Część III IV http://hwi.osha.europa.eu POR ADNIK DO OCENY RYZYK A Z AWODOWEGO I LISTY KONTROLNE DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ L

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt pompowni ścieków PS 10 i PS2. CZ. 1. Technologiczno-konstrukcyjna wraz z planem zagospodarowania terenu

Projekt pompowni ścieków PS 10 i PS2. CZ. 1. Technologiczno-konstrukcyjna wraz z planem zagospodarowania terenu S P I S T O M Ó W TOM I TOM II TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA I KONSTRUKCYJNA PRZYŁĄCZA (KANAŁY BOCZNE) POMPOWNIA ŚCIEKÓW CZ. 1. Technologiczno-konstrukcyjna wraz z planem zagospodarowania terenu CZ. 2.

Bardziej szczegółowo