ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA"

Transkrypt

1 Projekt pod tytułem Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata, działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięd powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, schemat I: Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw ETP 1/11 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA Warunki gwarancji dla p. I - III: przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie 4 godziny od zgłoszenia, bezpośredni dostęp do certyfikowanych inżynierów producenta sprzętu. Warunki gwarancji dla p. IV - VI: Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maks. do kooca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dodatkowo odnośnie wszystkich urządzeo: Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny byd możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). I. Obudowa serwerowa dla serwerów blade 2 szt. Obudowa Minimum 7U - do instalacji w standardowej szafie serwerowej Rack 19 Infrastruktura powinna umożliwiad instalację minimum sześd 2-procesorowych serwerów i Ilośd serwerów minimum trzy 4-procesorowe serwery. Zainstalowane 2 moduły przełączników LAN typu gigabit Ethernet każdy o funkcjonalnościach: - min. 48 portów Gigabit Ethernet, dodatkowo min.2 porty 10Gb SFP+. Dopuszcza się rozwiązanie niezależne od implementowanych systemów operacyjnych, Standardowe moduły polegające na podziale wewnętrznych interfejsów 10Gbps serwerów na minimum 4 rozszerzeo Ethernet niezależne interfejsy min.1gbe LAN o różnych adresach MAC. W takim przypadku każdy z zainstalowanych modułów przełączników powinien byd wyposażony w min. 14 portów 10GbE do serwerów oraz 10 portów zewnętrznych wszystkie obsadzone modułami umożliwiającymi podłączenie do istniejącej sieci LAN Zamawiającego. Przynajmniej 2 dodatkowe zatoki umożliwiające instalację modułów Hot-Plug: - switchy Gigabit Ethernet - switchy 10G - switchy FC 8Gb Dodatkowe moduły rozszerzeo I/O Zainstalowane: 2 moduły switchy FC8 niezależnie od modułów LAN, minimum 20 portów z czego minimum 6 portów zewnętrznych, aktywowane wszystkie porty, obsadzone modułami minimum 4 zewnętrzne porty każdego z przełączników FC8. Wnęki na dyski maksymalnie 2 moduły pamięci masowej mieszczące po 6 dysków 3,5" SAS lub SATA.

2 Zarządzanie Zasilanie Oprogramowanie zarządzające Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mied zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. System zarządzania powinien umożliwiad: - dostęp przez sied LAN 10/100 Mb (osobne wyjście), - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD lub diodowy umożliwiający diagnostykę. Obudowa musi byd wyposażona w min. 4 zasilacze Hot-Plug pracujące w redundancji: możliwe do zdefiniowania tryby pracy N+N oraz N+1 Oprogramowanie pracujące na systemie MS Windows 2003/2008, umożliwiające monitoring oraz zarządzanie infrastrukturą IT (zwłaszcza zaoferowanych serwerów, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej czy przełączników sieciowych) z poziomu pojedynczej konsoli administratora, spełniające poniższe wymagania: - możliwośd definiowania indywidualnej pojedynczej konsoli administratora z dostępem do wymaganych elementów funkcjonalnych oprogramowania. - automatyczne wyszukiwanie urządzeo, m.in za pomocą importu Active Directory, list wyszukiwania, skanowania sieci, DNS, AMT, ASF. - możliwośd tworzenia raportów graficznych oraz w postaci tabel z dokonanej inwentaryzacji/skanowania. - monitoring wykrytych urządzeo w czasie rzeczywistym, możliwośd definiowania polityk postępowania z urządzeniami oraz grupowania urządzeo. - monitoring systemów operacyjnych (co najmniej MS Windows oraz Linux. - aktualizacji sprzętu zcentralizowanej aktualizacji firmware ow czy driverów pojedynczych urządzeo lub całych ich grup - konfiguracji zdalnego takich elementów wykrytych urządzeo jak: kart zarządzających serwerów, BIOS czy kontrolerów RAID - oprogramowanie powinno mied możliwośd rozbudowy o moduły umożliwiające inwentaryzację oprogramowania na wykrytych urządzeniach, zbieranie informacji o używanych licencjach. Obudowa Maksimum 10U do instalacji w standardowej szafie serwerowej Rack 19 Ilośd serwerów Obudowa powinna umożliwiad instalację minimum 16 wymaganych poniżej serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o dodatkowe komponenty Zainstalowane 2 moduły przełączników typu gigabit Ethernet każdy o funkcjonalnościach: Standardowe moduły - min. 48 portów Gigabit Ethernet (w tym min. 16 zewnętrznych RJ45), dodatkowo min.2 rozszerzeo Ethernet porty 10Gb SFP+ Dodatkowe moduły rozszerzeo I/O Przynajmniej 4 dodatkowe zatoki umożliwiające instalację modułów Hot-Plug: - switchy Gigabit Ethernet - switchy 10G - switchy FC 8Gb Zainstalowane: 2 moduły switchy FC8, minimum 8 portów zewnętrznych, aktywowane wszystkie porty, obsadzone modułami minimum 4 zewnętrzne porty każdego z przełączników FC8

3 Zarządzanie Zasilanie Oprogramowanie zarządzające Zintegrowany z obudowąmoduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mied zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodowad przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania powinien umożliwiad: - dostęp przez sied LAN 10/100 Mb (osobne wyjście), - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Karty zarządzające powinny mied możliwośd rozbudowy o funkcjonalnośd przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. Obudowa musi byd wyposażona w min. 6 zasilaczy Hot-Plug pracujących w redundancji: możliwe do zdefiniowania tryby pracy N+N oraz N+1 Oprogramowanie pracujące na systemie MS Windows 2003/2008, umożliwiające monitoring oraz zarządzanie infrastrukturą IT (zwłaszcza zaoferowanych serwerów, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej czy przełączników sieciowych) z poziomu pojedynczej konsoli administratora, spełniające poniższe wymagania: - możliwośd definiowania indywidualnej pojedynczej konsoli administratora z dostępem do wymaganych elementów funkcjonalnych oprogramowania. - automatyczne wyszukiwanie urządzeo, m.in za pomocą importu Active Directory, list wyszukiwania, skanowania sieci, DNS, AMT, ASF. - możliwośd tworzenia raportów graficznych oraz w postaci tabel z dokonanej inwentaryzacji/skanowania. - monitoring wykrytych urządzeo w czasie rzeczywistym, możliwośd definiowania polityk postępowania z urządzeniami oraz grupowania urządzeo. - monitoring systemów operacyjnych (co najmniej MS Windows oraz Linux. - aktualizacji sprzętu zcentralizowanej aktualizacji firmware ow czy driverów pojedynczych urządzeo lub całych ich grup - konfiguracji zdalnego takich elementów wykrytych urządzeo jak: kart zarządzających serwerów, BIOS czy kontrolerów RAID - oprogramowanie powinno mied możliwośd rozbudowy o moduły umożliwiające inwentaryzację oprogramowania na wykrytych urządzeniach, zbieranie informacji o używanych licencjach. II. Serwer blade 10 szt. Obudowa Płyta główna Procesor Pamięd RAM Karty rozszerzeo Złącza Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów blade Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów minimum sześciordzeniowych. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięd podręczna 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów dostępnych na stronie 64GB Dual Rank DDR3, możliwośd obsługi minimum 192GB. Zainstalowana w złączu dodatkowa podwójna karta FC 8 Gb typu HBA Minimum dwa złącza USB wyprowadzone na przedni panel serwera i obsługujące

4 interfejsy sieciowe Dyski twarde Kontroler RAID Bezpieczeostwo bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 4x interfejs sieciowy 1Gb Ethernet ze wsparciem dla standardu PXE, włączona funkcjonalnośd TOE oraz iscsi (dopuszcza się wydzielane interfejsy minimum 1GbE na wspólnym łączu 10Gbps), po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów powinien pozostad minimum jeden nieobsadzony slot PCI 2x 146 GB typu SAS 6Gbps rpm, typu hot-plug, możliwośd instalacji dysków SSD Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler RAID SAS. Możliwośd konfiguracji opcji RAID1 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Liczba licencji obejmująca łącznie minimum 10 serwerów dwuprocesorowych dowolnego producenta (aplikacja może zostad zaimplementowana na serwerach będących w posiadaniu Zamawiającego). Platforma aplikacyjna umożliwiająca świadczenie usług typu Infrastructure as a Service i Platform as a service. Rozwiązanie webowe umożliwiające autoryzowanym użytkownikom zlecanie usług hostingowych oraz późniejsze zarządzanie i monitorowanie tych usług. Wymagane funkcjonalności odnośnie modułu IaaS : - Natychmiastowe przygotowanie skonfigurowanych w pełni serwerów, z łącznością z siecią i dostępem do pamięci masowej; - Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualizacyjnych i uruchomienie na nich serwerów poprzez przypisanie do niego przygotowanego obrazu serwera ; - Obrazy uruchamiane z dysku lokalnego, sieci SAN (FC, iscsi), serwera NAS; - Możliwośd migracji serwerów z fizycznego na wirtualny, z wirtualnego na fizyczny, z fizycznego na fizyczny i wirtualnego na wirtualny niezależnie od producenta serwerów czy platformy wirtualizacyjnej (MS Hyper-V, VMware VSphere); - Zapewnienie wysokiej dostępności serwerów poprzez natywny dla oferowanego oprogramowania mechanizm klastrowania N+1; - Automatyczne wykrywanie awarii serwera i jego ponowne uruchomienie na dostępnym zasobie (fizycznym czy wirtualnym); Oprogramowanie dodatkowe Wymagania funkcjonalne odnośnie modułu PaaS: - Bazujący na usługach web portal do samodzielnej obsługi z możliwością szybkiego przygotowania systemów z udostępnionych przez administratora PaaS zasobów; - Tworzenie platformy powinno byd automatycznie, na podstawie przyjętej polityki, podobnie jak utrzymanie systemu, archiwizacja czy usunięcie stworzonego systemu; - System musi zapewnid użytkownikom wgląd w stworzone systemy jak również śledzenie cyklu ich życia; - Zautomatyzowana kontrola systemów mająca na celu wyeliminowanie nieuprawnionego użycia czy obciążenia systemu; - Dostęp do projektowania systemów jak i dostęp do zasobów w oparciu o role; - Identyfikacja i automatyczne odzyskiwanie zasobów z nieaktywnych czy opuszczonych systemów; - Virtual Provisioning Desktop Infrastructure (VDI) Provisioning tworzenie i zarządzanie wirtualnymi stacjami roboczymi niezależnie od technologii przyjętych przez użytkownika przy konfiguracji (warstwa wirtualizacyjna MS Hyper-V, Citrix, VMware Vsphere; Connection Broker; platformy czy narzędzi do projektowania maszyn wirtualnych); - Zarządzanie kontrolą dostępu dla każdego użytkownika, grupy lub warstwy usługi ; - Wydzielenie środków dla poszczególnych grup nawet we wspólnej infrastrukturze; - Zapewnienie spójności dzięki korelowaniu przepływy pracy; - Integracja z pulpitem modułu IaaS; - Przygotowane szablony obciążenia; - Zarys alokacji zasobów, parametrów projektowych i rozważao automatyzacji procesów do kontroli sposobu zarządzania systemu przez okres użytkowania; - Możliwości tworzenia schematów organizacyjnych klientów (grupowania klientów,

5 Usługi hierarchizacji) w celu odpowiedniego dostosowania polityk udostępnienia zasobów; - Platforma powinna mied możliwośd organizowania środków, zasad, procesów i zarządzaniem kontrolą dostępu dla każdej grupy lub usługi warstwy; - Rezerwacja zasobów, środków i ustanowienia poziomów usług w wspólnej infrastruktury dla specyficznych zastosowao i / lub grup; - Kontrola zużycia zasobów zapewnienie dostępności w razie potrzeby i realokacji zasobów jako niezbędne do realizacji priorytetów biznesowych; - Współdziałanie wielu poziomów technologii: hypervisorów, obrazów systemów, aplikacji; - Wsparcie dla Windows WIM Imaging, Microsoft SCCM i Linux Kickstart, BMC BladeLogic, Automation Server HP, Citrix Provisioning Server i NetApp FlexClone; - Możliwośd rozbudowy o niestandardowe procesy organizacji Instalacja oraz konfiguracja infrastruktury oraz oprogramowania. Przygotowanie sprzętu do świadczenia usługi udostępniania mocy obliczeniowej. Uruchomienie środowiska, przetestowanie oraz przygotowanie go do pracy produkcyjnej. Konfiguracja i uruchomienie narzędzi Oferenta do monitorowania środowiska Cloud Computing. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej. II. Serwer blade 11 szt. Obudowa Płyta główna Procesor Pamięd RAM Karty rozszerzeo Złącza Wbudowane interfejsy sieciowe Dyski twarde Kontroler RAID Bezpieczeostwo Oprogramowanie dodatkowe Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów blade Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów minimum sześciordzeniowych. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.8GHz, pamięd podręczna 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów dostępnych na stronie 64GB Dual Rank DDR3, na płycie powinno znajdowad się nie mniej niż 18 slotów na moduły pamięci. Zainstalowana w złączu dodatkowa podwójna karta FC 8 Gb typu HBA Minimum dwa złącza USB wyprowadzone na przedni panel serwera i obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 4x interfejs sieciowy 1Gb Ethernet ze wsparciem dla standardu PXE, włączona funkcjonalnośd TOE oraz iscsi (nie dopuszcza się podziału na wirtualne interfejsy na wspólnym łączu 10Gbps), po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów powinien pozostad minimum jeden nieobsadzony slot PCI 2x 146 GB typu SAS 6Gbps rpm, typu hot-plug, możliwośd instalacji dysków SSD, SATA. Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler RAID SAS. Możliwośd konfiguracji opcji RAID1 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwośd zainstalowania 2 wewnętrznych kart pamięci SD wspierających redundantną pracę hypervisora. Liczba licencji obejmująca łącznie minimum 11 serwerów dwuprocesorowych dowolnego producenta (aplikacja może zostad zaimplementowana na serwerach będących w posiadaniu Zamawiającego). Platforma aplikacyjna umożliwiająca świadczenie usług typu Infrastructure as a Service i Platform as a service. Rozwiązanie webowe umożliwiające autoryzowanym użytkownikom zlecanie usług hostingowych oraz późniejsze zarządzanie i monitorowanie

6 tych usług. Wymagane funkcjonalności odnośnie modułu IaaS : - Natychmiastowe przygotowanie skonfigurowanych w pełni serwerów, z łącznością z siecią i dostępem do pamięci masowej; - Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualizacyjnych i uruchomienie na nich serwerów poprzez przypisanie do niego przygotowanego obrazu serwera ; - Obrazy uruchamiane z dysku lokalnego, sieci SAN (FC, iscsi), serwera NAS; - Możliwośd migracji serwerów z fizycznego na wirtualny, z wirtualnego na fizyczny, z fizycznego na fizyczny i wirtualnego na wirtualny niezależnie od producenta serwerów czy platformy wirtualizacyjnej (MS Hyper-V, VMware VSphere); - Zapewnienie wysokiej dostępności serwerów poprzez natywny dla oferowanego oprogramowania mechanizm klastrowania N+1; - Automatyczne wykrywanie awarii serwera i jego ponowne uruchomienie na dostępnym zasobie (fizycznym czy wirtualnym); Usługi Wymagania funkcjonalne odnośnie modułu PaaS: - Bazujący na usługach web portal do samodzielnej obsługi z możliwością szybkiego przygotowania systemów z udostępnionych przez administratora PaaS zasobów; - Tworzenie platformy powinno byd automatycznie, na podstawie przyjętej polityki, podobnie jak utrzymanie systemu, archiwizacja czy usunięcie stworzonego systemu; - System musi zapewnid użytkownikom wgląd w stworzone systemy jak również śledzenie cyklu ich życia; - Zautomatyzowana kontrola systemów mająca na celu wyeliminowanie nieuprawnionego użycia czy obciążenia systemu; - Dostęp do projektowania systemów jak i dostęp do zasobów w oparciu o role; - Identyfikacja i automatyczne odzyskiwanie zasobów z nieaktywnych czy opuszczonych systemów; - Virtual Provisioning Desktop Infrastructure (VDI) Provisioning tworzenie i zarządzanie wirtualnymi stacjami roboczymi niezależnie od technologii przyjętych przez użytkownika przy konfiguracji (warstwa wirtualizacyjna MS Hyper-V, Citrix, VMware Vsphere; Connection Broker; platformy czy narzędzi do projektowania maszyn wirtualnych); - Zarządzanie kontrolą dostępu dla każdego użytkownika, grupy lub warstwy usługi ; - Wydzielenie środków dla poszczególnych grup nawet we wspólnej infrastrukturze; - Zapewnienie spójności dzięki korelowaniu przepływy pracy; - Integracja z pulpitem modułu IaaS; - Przygotowane szablony obciążenia; - Zarys alokacji zasobów, parametrów projektowych i rozważao automatyzacji procesów do kontroli sposobu zarządzania systemu przez okres użytkowania; - Możliwości tworzenia schematów organizacyjnych klientów (grupowania klientów, hierarchizacji) w celu odpowiedniego dostosowania polityk udostępnienia zasobów; - Platforma powinna mied możliwośd organizowania środków, zasad, procesów i zarządzaniem kontrolą dostępu dla każdej grupy lub usługi warstwy; - Rezerwacja zasobów, środków i ustanowienia poziomów usług w wspólnej infrastruktury dla specyficznych zastosowao i / lub grup; - Kontrola zużycia zasobów zapewnienie dostępności w razie potrzeby i realokacji zasobów jako niezbędne do realizacji priorytetów biznesowych; - Współdziałanie wielu poziomów technologii: hypervisorów, obrazów systemów, aplikacji; - Wsparcie dla Windows WIM Imaging, Microsoft SCCM i Linux Kickstart, BMC BladeLogic, Automation Server HP, Citrix Provisioning Server i NetApp FlexClone; - Możliwośd rozbudowy o niestandardowe procesy organizacji Instalacja oraz konfiguracja infrastruktury oraz oprogramowania. Przygotowanie sprzętu do świadczenia usługi udostępniania mocy obliczeniowej. Uruchomienie środowiska, przetestowanie oraz przygotowanie go do pracy produkcyjnej. Konfiguracja i uruchomienie narzędzi Oferenta do monitorowania środowiska Cloud Computing.

7 Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej. III. Systemy Macierzowe 4 szt. spełniające łącznie poniższe wymagania Identyfikacja Obudowa Kontrolery Cache Dyski Oprogramowanie System Storage Do instalacji w standardowej szafie RACK 19, wszystkie elementy powinny współpracowad ze sobą w ramach jednego urządzenia Nie więcej niż dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające minimum 4 porty FC8 do podłączenia switchy lub serwerów. Możliwośd rozbudowy do 20 interfejsów FC bez konieczności wymiany już zainstalowanych kontrolerów macierzy. Wymagane poziomy RAID 5, 6, 10. Urządzenie powinno mied możliwośd konfiguracji RAID nie tylko w ramach pojedynczego elementu, ale również pomiędzy wszystkimi elementami. Urządzenie wyposażone w min 4 porty SAS 2.0 na kontroler do podłączenia dysków, z opcją rozbudowy bez fizycznej wymiany kontrolera do 16 portów backend na kontroler, wymiennie dopuszcza się podłączenie interfejsem SAS 2.0 do szyny wewnętrznej FC o przepustowości 8Gbps. Minimum 6GB na kontroler, pamięd cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk(flash) lub podtrzymywana bateryjnie przez min.72h w razie awarii. Hot-Plug, SAS: 12x600 GB x15krpm. Dopuszcza się uzyskanie odpowiedniej pojemności uzyskanej w konfiguracji RAID5 mniejszymi dyskami o minimalnej wymaganej prędkości. Możliwośd rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwośd obsługi łącznie minimum 1050 dysków dla całego urządzenia. Obsługa dysków SSD oraz SAS w ramach jednej macierzy dyskowej. Oprogramowanie powinno w sposób podstawowy zapewniad funkcjonalności: Konwersja on-line pomiędzy różnymi poziomami zabezpieczeo RAID; Możliwośd definiowania dysków logicznych na różnych poziomach RAID oraz rodzajach dysków jednocześnie; Możliwośd automatyzacji i optymalizacji rozmieszczenia danych poprzez tworzenie wolnych i szybkich grup dyskowych i stosowanie reguł rozmieszczania danych pomiędzy warstwami (tiered storage). Migracja powinna byd możliwa pomiędzy różnymi typami dysków (SAS różnych prędkości, SSD) ; Możliwośd konfiguracji dysków Hot-Sprare; Tworzenie optymalizowanych pod względem zajętości miejsca kopii migawkowych (snapshot) - odczytywalnych i zapisywalnych - z zapewnieniem spójności danych; Kopie migawkowe serwerów Microsoft (Exchange, SQL) zintegrowane z usługą VSS lub poprzez odpowiednich dedykowanych agentów; Integracja z VMware Site Recovery Manager; Performance Monitoring - raporty czasu rzeczywistego w celu monitorowania analizowania i optymalizacji wydajności; Opcjonalne funkcjonalności, jakie powinna wspierad dostarczana macierz (nie wymagane dostarczenie licencji): Wielokierunkowa asynchroniczna replikacja danych; Thin Provisioning dynamiczna alokacja powierzchni wolumenu na

8 dyskach; Wsparcie dla systemów operacyjnych Enterprise Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX Windows 2003/2008, VMware ESX, SuSe Linux Enterprise Server (SLES), Red Hat Wymagania Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeo dyskowych oraz dodatkowe konfiguracji sieci SAN wraz z przystosowaniem do pracy w infrastrukturze private cloud computing Bezpieczeostwo Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, kontrolery RAID redundantne. Certyfikaty Macierz musi byd wyprodukowana zgodnie z normą ISO Identyfikacja Obudowa Kontrolery Cache Dyski Oprogramowanie Wysokośd oferowanego urządzenia - maksymalnie 14U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, wszystkie elementy powinny współpracowad ze sobą w ramach jednego urządzenia Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające minimum 4 porty FC8 do podłączenia switchy lub serwerów. Możliwośd rozbudowy do 20 interfejsów FC/SAS bez konieczności wymiany już zainstalowanych kontrolerów macierzy. Możliwośd natywnej obsługi interfejsów FC4,FC8,FCoE,iSCSI,SAS2.0. Wymagane poziomy RAID 0, 5, 6, 10. Urządzenie powinno mied możliwośd konfiguracji RAID nie tylko w ramach pojedynczego elementu, ale również pomiędzy elementami. Urządzenie wyposażone w min 4 porty SAS 2.0 na kontroler do podłączenia dysków, z opcją rozbudowy bez fizycznej wymiany kontrolera do 16 portów backend na kontroler. Minimum 6GB na kontroler, pamięd cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk(flash) lub podtrzymywana bateryjnie przez min.72h w razie awarii. Hot-Plug, SAS 10x1TB 7,2krpm oraz 12x450GBx15krpm. Możliwośd rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwośd obsługi łącznie minimum 1200 dysków. Obsługa dysków FC, SSD oraz SAS i SATA w ramach jednej macierzy dyskowej. Oprogramowanie powinno w sposób podstawowy zapewniad funkcjonalności: Wirtualizacja dysków zarządzanie dyskami jako pojedynczą pulą i w ten sposób prezentowanie danych do serwerów zewnętrznych, brak ograniczeo na wielkośd grupy RAID; Konwersja on-line pomiędzy różnymi poziomami zabezpieczeo RAID; Możliwośd definiowania dysków logicznych na różnych poziomach RAID oraz rodzajach dysków jednocześnie; Możliwośd automatyzacji i optymalizacji rozmieszczenia danych poprzez tworzenie wolnych i szybkich grup dyskowych i stosowanie reguł migracji mniej aktywnych bloków danych do wolniejszych grup (tiered storage). Migracja powinna byd możliwa zarówno pomiędzy różnymi typami dysków (SAS, SSD, SATA) czy poziomami RAID (5,6,10); Tworzenie kopii migawkowych (snapshot) - odczytywalnych i zapisywalnych - z zapewnieniem spójności danych, nie powinna byd wymagana specjalna rezerwacja przestrzeni dyskowej dla kopii migawkowych; Kopie migawkowe serwerów Microsoft zintegrowane z usługą VSS; Integracja z VMware Site Recovery Manager;

9 Performance Monitoring - raporty czasu rzeczywistego w celu monitorowania analizowania i optymalizacji wydajności; Opcjonalne funkcjonalności, jakie powinna wspierad dostarczana macierz (nie wymagane dostarczenie licencji): Replikacja danych do wielu macierzy jednocześnie. Replikacja dostępna zarówno interfejsem FC jak i iscsi; Thin Provisioning dynamiczna alokacja powierzchni wolumenu na dyskach; Możliwośd automatycznego rozmieszczania aktywnych danych na zewnętrznych, szybciej dostępnych sektorach dysków; wirtualizacja wolumenów dyskowych (LUN) macierzy umożliwiająca uwspólnianie oraz przenoszenie wolumenów pomiędzy dwiema macierzami tego samego typu bez przerw w dostępie do niego. Wsparcie dla systemów operacyjnych Enterprise Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX 11i, Mac OS X Windows 2003/2008, VMware ESX, SuSe Linux Enterprise Server (SLES), Red Hat Wymagania Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeo dyskowych oraz dodatkowe konfiguracji sieci SAN wraz z przystosowaniem do pracy w infrastrukturze private cloud computing Bezpieczeostwo Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, kontrolery RAID redundantne. Certyfikaty Macierz musi byd wyprodukowana zgodnie z normą ISO IV. Biblioteka taśmowa 1szt. Identyfikacja Obudowa Napęd Intefrejs Liczba slotów Dodatkowe Storage Library Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych 1xLTO-4 FH SAS, wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny moduł z interfejsem iscsi i podłączenia urządzenia za pomocą tego protokołu. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników LTO WORM Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO4 wraz z kodami kreskowymi Identyfikacja

10 Obudowa Napęd Intefrejs Liczba slotów Dodatkowe Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych 2x LTO5 SAS, wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny moduł z interfejsem iscsi i podłączenia urządzenia za pomocą tego protokołu. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników LTO WORM Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO5 wraz z kodami kreskowymi V. Biblioteka taśmowa 1 szt. Identyfikacja Napęd Intefrejs Dodatkowe 1xLTO-4 FH SAS 6.0, wymagany odpowiedni kontroler do zamontowania w serwerze oraz kabel zewnętrzny SAS o długości min.2m do podłączenia do serwera backup. Wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. interfejs do zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy. wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO4 wraz z kodami kreskowymi Identyfikacja Napęd Intefrejs Dodatkowe 1x LTO5 SAS 6.0, wymagany odpowiedni kontroler do zamontowania w serwerze oraz kabel zewnętrzny SAS o długości min.2m do podłączenia do serwera backup. Wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. interfejs do zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy. wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO5 wraz z kodami kreskowymi

11 VI. Szafa RACK wraz z wyposażeniem - 2 komplety Charakterystyka ZPAS Identyfikacja 800 x /1000 minimum 42U, głębokośd minimum 100cm, przednie i tylne drzwi perforowane, zamykane Obudowa na klucz. Boczne ściany zdejmowane. Szafa ma możliwośd łączenia z innymi szafami tymi samymi modelami. Zasilanie 2 sztuki listew zasilających PDU 32A z min. 6 portami C19 oraz 20 portami C13 każda. Do montażu w szafie rack, monitor 17 zintegrowany z klawiaturą, łącznie o wysokości 1U (po złożeniu), dodatkowo przełącznik KVM, wyposażony w minimum 8 portów do Konsola do szafy RACK połączenia z serwerami, wymagane dostarczenie kompletu kabli USB typu SIP; komplet szyn do montażu w szafie RACK. Identyfikacja Obudowa Zasilanie Konsola do szafy RACK Charakterystyka minimum 42U, głębokośd minimum 100cm, przednie i tylne drzwi perforowane, zamykane na klucz. Boczne ściany zdejmowane. Szafa ma możliwośd łączenia z innymi szafami tymi samymi modelami. 2 sztuki listew zasilających PDU 32A z min. 6 portami C19 oraz 20 portami C13 każda. Do montażu w szafie rack, monitor 17 zintegrowany z klawiaturą, łącznie o wysokości 1U (po złożeniu), dodatkowo przełącznik KVM, wyposażony w minimum 8 portów do połączenia z serwerami, wymagane dostarczenie kompletu kabli USB typu SIP; komplet szyn do montażu w szafie RACK. VII. Dodatkowe komponenty Charakterystyka oferowany Server 2 licencje MS Exchange 2010 w wersji standard 1 licencja MS Exchange 2010 w wersji standard Platforma do zarządzania relacyjnymi bazami danych 2 licencje na procesor systemu bazodanowego zgodnego z językiem SQL w wersji standard 1 licencja na procesor systemu bazodanowego zgodnego z językiem SQL w wersji standard Systemy operacyjne Wariant 3 Wariant 4 10 szt. Windows Serwer 2008 R2standard 9 szt. Windows Serwer 2008 R2standard 10 szt. Windows Serwer 2008 Enterprise 9 szt. Windows Serwer 2008 Enterprise

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo