ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA"

Transkrypt

1 Projekt pod tytułem Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata, działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięd powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, schemat I: Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw ETP 1/11 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWNIENIA Warunki gwarancji dla p. I - III: przynajmniej 3 lata gwarancji z czasem reakcji maksymalnie 4 godziny od zgłoszenia, bezpośredni dostęp do certyfikowanych inżynierów producenta sprzętu. Warunki gwarancji dla p. IV - VI: Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maks. do kooca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dodatkowo odnośnie wszystkich urządzeo: Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny byd możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). I. Obudowa serwerowa dla serwerów blade 2 szt. Obudowa Minimum 7U - do instalacji w standardowej szafie serwerowej Rack 19 Infrastruktura powinna umożliwiad instalację minimum sześd 2-procesorowych serwerów i Ilośd serwerów minimum trzy 4-procesorowe serwery. Zainstalowane 2 moduły przełączników LAN typu gigabit Ethernet każdy o funkcjonalnościach: - min. 48 portów Gigabit Ethernet, dodatkowo min.2 porty 10Gb SFP+. Dopuszcza się rozwiązanie niezależne od implementowanych systemów operacyjnych, Standardowe moduły polegające na podziale wewnętrznych interfejsów 10Gbps serwerów na minimum 4 rozszerzeo Ethernet niezależne interfejsy min.1gbe LAN o różnych adresach MAC. W takim przypadku każdy z zainstalowanych modułów przełączników powinien byd wyposażony w min. 14 portów 10GbE do serwerów oraz 10 portów zewnętrznych wszystkie obsadzone modułami umożliwiającymi podłączenie do istniejącej sieci LAN Zamawiającego. Przynajmniej 2 dodatkowe zatoki umożliwiające instalację modułów Hot-Plug: - switchy Gigabit Ethernet - switchy 10G - switchy FC 8Gb Dodatkowe moduły rozszerzeo I/O Zainstalowane: 2 moduły switchy FC8 niezależnie od modułów LAN, minimum 20 portów z czego minimum 6 portów zewnętrznych, aktywowane wszystkie porty, obsadzone modułami minimum 4 zewnętrzne porty każdego z przełączników FC8. Wnęki na dyski maksymalnie 2 moduły pamięci masowej mieszczące po 6 dysków 3,5" SAS lub SATA.

2 Zarządzanie Zasilanie Oprogramowanie zarządzające Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mied zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. System zarządzania powinien umożliwiad: - dostęp przez sied LAN 10/100 Mb (osobne wyjście), - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD lub diodowy umożliwiający diagnostykę. Obudowa musi byd wyposażona w min. 4 zasilacze Hot-Plug pracujące w redundancji: możliwe do zdefiniowania tryby pracy N+N oraz N+1 Oprogramowanie pracujące na systemie MS Windows 2003/2008, umożliwiające monitoring oraz zarządzanie infrastrukturą IT (zwłaszcza zaoferowanych serwerów, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej czy przełączników sieciowych) z poziomu pojedynczej konsoli administratora, spełniające poniższe wymagania: - możliwośd definiowania indywidualnej pojedynczej konsoli administratora z dostępem do wymaganych elementów funkcjonalnych oprogramowania. - automatyczne wyszukiwanie urządzeo, m.in za pomocą importu Active Directory, list wyszukiwania, skanowania sieci, DNS, AMT, ASF. - możliwośd tworzenia raportów graficznych oraz w postaci tabel z dokonanej inwentaryzacji/skanowania. - monitoring wykrytych urządzeo w czasie rzeczywistym, możliwośd definiowania polityk postępowania z urządzeniami oraz grupowania urządzeo. - monitoring systemów operacyjnych (co najmniej MS Windows oraz Linux. - aktualizacji sprzętu zcentralizowanej aktualizacji firmware ow czy driverów pojedynczych urządzeo lub całych ich grup - konfiguracji zdalnego takich elementów wykrytych urządzeo jak: kart zarządzających serwerów, BIOS czy kontrolerów RAID - oprogramowanie powinno mied możliwośd rozbudowy o moduły umożliwiające inwentaryzację oprogramowania na wykrytych urządzeniach, zbieranie informacji o używanych licencjach. Obudowa Maksimum 10U do instalacji w standardowej szafie serwerowej Rack 19 Ilośd serwerów Obudowa powinna umożliwiad instalację minimum 16 wymaganych poniżej serwerów dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o dodatkowe komponenty Zainstalowane 2 moduły przełączników typu gigabit Ethernet każdy o funkcjonalnościach: Standardowe moduły - min. 48 portów Gigabit Ethernet (w tym min. 16 zewnętrznych RJ45), dodatkowo min.2 rozszerzeo Ethernet porty 10Gb SFP+ Dodatkowe moduły rozszerzeo I/O Przynajmniej 4 dodatkowe zatoki umożliwiające instalację modułów Hot-Plug: - switchy Gigabit Ethernet - switchy 10G - switchy FC 8Gb Zainstalowane: 2 moduły switchy FC8, minimum 8 portów zewnętrznych, aktywowane wszystkie porty, obsadzone modułami minimum 4 zewnętrzne porty każdego z przełączników FC8

3 Zarządzanie Zasilanie Oprogramowanie zarządzające Zintegrowany z obudowąmoduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mied zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodowad przerw w dostępie do drugiej. System zarządzania powinien umożliwiad: - dostęp przez sied LAN 10/100 Mb (osobne wyjście), - zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Karty zarządzające powinny mied możliwośd rozbudowy o funkcjonalnośd przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. Obudowa musi byd wyposażona w min. 6 zasilaczy Hot-Plug pracujących w redundancji: możliwe do zdefiniowania tryby pracy N+N oraz N+1 Oprogramowanie pracujące na systemie MS Windows 2003/2008, umożliwiające monitoring oraz zarządzanie infrastrukturą IT (zwłaszcza zaoferowanych serwerów, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej czy przełączników sieciowych) z poziomu pojedynczej konsoli administratora, spełniające poniższe wymagania: - możliwośd definiowania indywidualnej pojedynczej konsoli administratora z dostępem do wymaganych elementów funkcjonalnych oprogramowania. - automatyczne wyszukiwanie urządzeo, m.in za pomocą importu Active Directory, list wyszukiwania, skanowania sieci, DNS, AMT, ASF. - możliwośd tworzenia raportów graficznych oraz w postaci tabel z dokonanej inwentaryzacji/skanowania. - monitoring wykrytych urządzeo w czasie rzeczywistym, możliwośd definiowania polityk postępowania z urządzeniami oraz grupowania urządzeo. - monitoring systemów operacyjnych (co najmniej MS Windows oraz Linux. - aktualizacji sprzętu zcentralizowanej aktualizacji firmware ow czy driverów pojedynczych urządzeo lub całych ich grup - konfiguracji zdalnego takich elementów wykrytych urządzeo jak: kart zarządzających serwerów, BIOS czy kontrolerów RAID - oprogramowanie powinno mied możliwośd rozbudowy o moduły umożliwiające inwentaryzację oprogramowania na wykrytych urządzeniach, zbieranie informacji o używanych licencjach. II. Serwer blade 10 szt. Obudowa Płyta główna Procesor Pamięd RAM Karty rozszerzeo Złącza Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów blade Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów minimum sześciordzeniowych. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięd podręczna 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów dostępnych na stronie 64GB Dual Rank DDR3, możliwośd obsługi minimum 192GB. Zainstalowana w złączu dodatkowa podwójna karta FC 8 Gb typu HBA Minimum dwa złącza USB wyprowadzone na przedni panel serwera i obsługujące

4 interfejsy sieciowe Dyski twarde Kontroler RAID Bezpieczeostwo bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 4x interfejs sieciowy 1Gb Ethernet ze wsparciem dla standardu PXE, włączona funkcjonalnośd TOE oraz iscsi (dopuszcza się wydzielane interfejsy minimum 1GbE na wspólnym łączu 10Gbps), po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów powinien pozostad minimum jeden nieobsadzony slot PCI 2x 146 GB typu SAS 6Gbps rpm, typu hot-plug, możliwośd instalacji dysków SSD Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler RAID SAS. Możliwośd konfiguracji opcji RAID1 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Liczba licencji obejmująca łącznie minimum 10 serwerów dwuprocesorowych dowolnego producenta (aplikacja może zostad zaimplementowana na serwerach będących w posiadaniu Zamawiającego). Platforma aplikacyjna umożliwiająca świadczenie usług typu Infrastructure as a Service i Platform as a service. Rozwiązanie webowe umożliwiające autoryzowanym użytkownikom zlecanie usług hostingowych oraz późniejsze zarządzanie i monitorowanie tych usług. Wymagane funkcjonalności odnośnie modułu IaaS : - Natychmiastowe przygotowanie skonfigurowanych w pełni serwerów, z łącznością z siecią i dostępem do pamięci masowej; - Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualizacyjnych i uruchomienie na nich serwerów poprzez przypisanie do niego przygotowanego obrazu serwera ; - Obrazy uruchamiane z dysku lokalnego, sieci SAN (FC, iscsi), serwera NAS; - Możliwośd migracji serwerów z fizycznego na wirtualny, z wirtualnego na fizyczny, z fizycznego na fizyczny i wirtualnego na wirtualny niezależnie od producenta serwerów czy platformy wirtualizacyjnej (MS Hyper-V, VMware VSphere); - Zapewnienie wysokiej dostępności serwerów poprzez natywny dla oferowanego oprogramowania mechanizm klastrowania N+1; - Automatyczne wykrywanie awarii serwera i jego ponowne uruchomienie na dostępnym zasobie (fizycznym czy wirtualnym); Oprogramowanie dodatkowe Wymagania funkcjonalne odnośnie modułu PaaS: - Bazujący na usługach web portal do samodzielnej obsługi z możliwością szybkiego przygotowania systemów z udostępnionych przez administratora PaaS zasobów; - Tworzenie platformy powinno byd automatycznie, na podstawie przyjętej polityki, podobnie jak utrzymanie systemu, archiwizacja czy usunięcie stworzonego systemu; - System musi zapewnid użytkownikom wgląd w stworzone systemy jak również śledzenie cyklu ich życia; - Zautomatyzowana kontrola systemów mająca na celu wyeliminowanie nieuprawnionego użycia czy obciążenia systemu; - Dostęp do projektowania systemów jak i dostęp do zasobów w oparciu o role; - Identyfikacja i automatyczne odzyskiwanie zasobów z nieaktywnych czy opuszczonych systemów; - Virtual Provisioning Desktop Infrastructure (VDI) Provisioning tworzenie i zarządzanie wirtualnymi stacjami roboczymi niezależnie od technologii przyjętych przez użytkownika przy konfiguracji (warstwa wirtualizacyjna MS Hyper-V, Citrix, VMware Vsphere; Connection Broker; platformy czy narzędzi do projektowania maszyn wirtualnych); - Zarządzanie kontrolą dostępu dla każdego użytkownika, grupy lub warstwy usługi ; - Wydzielenie środków dla poszczególnych grup nawet we wspólnej infrastrukturze; - Zapewnienie spójności dzięki korelowaniu przepływy pracy; - Integracja z pulpitem modułu IaaS; - Przygotowane szablony obciążenia; - Zarys alokacji zasobów, parametrów projektowych i rozważao automatyzacji procesów do kontroli sposobu zarządzania systemu przez okres użytkowania; - Możliwości tworzenia schematów organizacyjnych klientów (grupowania klientów,

5 Usługi hierarchizacji) w celu odpowiedniego dostosowania polityk udostępnienia zasobów; - Platforma powinna mied możliwośd organizowania środków, zasad, procesów i zarządzaniem kontrolą dostępu dla każdej grupy lub usługi warstwy; - Rezerwacja zasobów, środków i ustanowienia poziomów usług w wspólnej infrastruktury dla specyficznych zastosowao i / lub grup; - Kontrola zużycia zasobów zapewnienie dostępności w razie potrzeby i realokacji zasobów jako niezbędne do realizacji priorytetów biznesowych; - Współdziałanie wielu poziomów technologii: hypervisorów, obrazów systemów, aplikacji; - Wsparcie dla Windows WIM Imaging, Microsoft SCCM i Linux Kickstart, BMC BladeLogic, Automation Server HP, Citrix Provisioning Server i NetApp FlexClone; - Możliwośd rozbudowy o niestandardowe procesy organizacji Instalacja oraz konfiguracja infrastruktury oraz oprogramowania. Przygotowanie sprzętu do świadczenia usługi udostępniania mocy obliczeniowej. Uruchomienie środowiska, przetestowanie oraz przygotowanie go do pracy produkcyjnej. Konfiguracja i uruchomienie narzędzi Oferenta do monitorowania środowiska Cloud Computing. Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej. II. Serwer blade 11 szt. Obudowa Płyta główna Procesor Pamięd RAM Karty rozszerzeo Złącza Wbudowane interfejsy sieciowe Dyski twarde Kontroler RAID Bezpieczeostwo Oprogramowanie dodatkowe Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie serwerów blade Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów minimum sześciordzeniowych. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.8GHz, pamięd podręczna 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów dostępnych na stronie 64GB Dual Rank DDR3, na płycie powinno znajdowad się nie mniej niż 18 slotów na moduły pamięci. Zainstalowana w złączu dodatkowa podwójna karta FC 8 Gb typu HBA Minimum dwa złącza USB wyprowadzone na przedni panel serwera i obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 4x interfejs sieciowy 1Gb Ethernet ze wsparciem dla standardu PXE, włączona funkcjonalnośd TOE oraz iscsi (nie dopuszcza się podziału na wirtualne interfejsy na wspólnym łączu 10Gbps), po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów powinien pozostad minimum jeden nieobsadzony slot PCI 2x 146 GB typu SAS 6Gbps rpm, typu hot-plug, możliwośd instalacji dysków SSD, SATA. Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler RAID SAS. Możliwośd konfiguracji opcji RAID1 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwośd zainstalowania 2 wewnętrznych kart pamięci SD wspierających redundantną pracę hypervisora. Liczba licencji obejmująca łącznie minimum 11 serwerów dwuprocesorowych dowolnego producenta (aplikacja może zostad zaimplementowana na serwerach będących w posiadaniu Zamawiającego). Platforma aplikacyjna umożliwiająca świadczenie usług typu Infrastructure as a Service i Platform as a service. Rozwiązanie webowe umożliwiające autoryzowanym użytkownikom zlecanie usług hostingowych oraz późniejsze zarządzanie i monitorowanie

6 tych usług. Wymagane funkcjonalności odnośnie modułu IaaS : - Natychmiastowe przygotowanie skonfigurowanych w pełni serwerów, z łącznością z siecią i dostępem do pamięci masowej; - Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualizacyjnych i uruchomienie na nich serwerów poprzez przypisanie do niego przygotowanego obrazu serwera ; - Obrazy uruchamiane z dysku lokalnego, sieci SAN (FC, iscsi), serwera NAS; - Możliwośd migracji serwerów z fizycznego na wirtualny, z wirtualnego na fizyczny, z fizycznego na fizyczny i wirtualnego na wirtualny niezależnie od producenta serwerów czy platformy wirtualizacyjnej (MS Hyper-V, VMware VSphere); - Zapewnienie wysokiej dostępności serwerów poprzez natywny dla oferowanego oprogramowania mechanizm klastrowania N+1; - Automatyczne wykrywanie awarii serwera i jego ponowne uruchomienie na dostępnym zasobie (fizycznym czy wirtualnym); Usługi Wymagania funkcjonalne odnośnie modułu PaaS: - Bazujący na usługach web portal do samodzielnej obsługi z możliwością szybkiego przygotowania systemów z udostępnionych przez administratora PaaS zasobów; - Tworzenie platformy powinno byd automatycznie, na podstawie przyjętej polityki, podobnie jak utrzymanie systemu, archiwizacja czy usunięcie stworzonego systemu; - System musi zapewnid użytkownikom wgląd w stworzone systemy jak również śledzenie cyklu ich życia; - Zautomatyzowana kontrola systemów mająca na celu wyeliminowanie nieuprawnionego użycia czy obciążenia systemu; - Dostęp do projektowania systemów jak i dostęp do zasobów w oparciu o role; - Identyfikacja i automatyczne odzyskiwanie zasobów z nieaktywnych czy opuszczonych systemów; - Virtual Provisioning Desktop Infrastructure (VDI) Provisioning tworzenie i zarządzanie wirtualnymi stacjami roboczymi niezależnie od technologii przyjętych przez użytkownika przy konfiguracji (warstwa wirtualizacyjna MS Hyper-V, Citrix, VMware Vsphere; Connection Broker; platformy czy narzędzi do projektowania maszyn wirtualnych); - Zarządzanie kontrolą dostępu dla każdego użytkownika, grupy lub warstwy usługi ; - Wydzielenie środków dla poszczególnych grup nawet we wspólnej infrastrukturze; - Zapewnienie spójności dzięki korelowaniu przepływy pracy; - Integracja z pulpitem modułu IaaS; - Przygotowane szablony obciążenia; - Zarys alokacji zasobów, parametrów projektowych i rozważao automatyzacji procesów do kontroli sposobu zarządzania systemu przez okres użytkowania; - Możliwości tworzenia schematów organizacyjnych klientów (grupowania klientów, hierarchizacji) w celu odpowiedniego dostosowania polityk udostępnienia zasobów; - Platforma powinna mied możliwośd organizowania środków, zasad, procesów i zarządzaniem kontrolą dostępu dla każdej grupy lub usługi warstwy; - Rezerwacja zasobów, środków i ustanowienia poziomów usług w wspólnej infrastruktury dla specyficznych zastosowao i / lub grup; - Kontrola zużycia zasobów zapewnienie dostępności w razie potrzeby i realokacji zasobów jako niezbędne do realizacji priorytetów biznesowych; - Współdziałanie wielu poziomów technologii: hypervisorów, obrazów systemów, aplikacji; - Wsparcie dla Windows WIM Imaging, Microsoft SCCM i Linux Kickstart, BMC BladeLogic, Automation Server HP, Citrix Provisioning Server i NetApp FlexClone; - Możliwośd rozbudowy o niestandardowe procesy organizacji Instalacja oraz konfiguracja infrastruktury oraz oprogramowania. Przygotowanie sprzętu do świadczenia usługi udostępniania mocy obliczeniowej. Uruchomienie środowiska, przetestowanie oraz przygotowanie go do pracy produkcyjnej. Konfiguracja i uruchomienie narzędzi Oferenta do monitorowania środowiska Cloud Computing.

7 Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej. III. Systemy Macierzowe 4 szt. spełniające łącznie poniższe wymagania Identyfikacja Obudowa Kontrolery Cache Dyski Oprogramowanie System Storage Do instalacji w standardowej szafie RACK 19, wszystkie elementy powinny współpracowad ze sobą w ramach jednego urządzenia Nie więcej niż dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające minimum 4 porty FC8 do podłączenia switchy lub serwerów. Możliwośd rozbudowy do 20 interfejsów FC bez konieczności wymiany już zainstalowanych kontrolerów macierzy. Wymagane poziomy RAID 5, 6, 10. Urządzenie powinno mied możliwośd konfiguracji RAID nie tylko w ramach pojedynczego elementu, ale również pomiędzy wszystkimi elementami. Urządzenie wyposażone w min 4 porty SAS 2.0 na kontroler do podłączenia dysków, z opcją rozbudowy bez fizycznej wymiany kontrolera do 16 portów backend na kontroler, wymiennie dopuszcza się podłączenie interfejsem SAS 2.0 do szyny wewnętrznej FC o przepustowości 8Gbps. Minimum 6GB na kontroler, pamięd cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk(flash) lub podtrzymywana bateryjnie przez min.72h w razie awarii. Hot-Plug, SAS: 12x600 GB x15krpm. Dopuszcza się uzyskanie odpowiedniej pojemności uzyskanej w konfiguracji RAID5 mniejszymi dyskami o minimalnej wymaganej prędkości. Możliwośd rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwośd obsługi łącznie minimum 1050 dysków dla całego urządzenia. Obsługa dysków SSD oraz SAS w ramach jednej macierzy dyskowej. Oprogramowanie powinno w sposób podstawowy zapewniad funkcjonalności: Konwersja on-line pomiędzy różnymi poziomami zabezpieczeo RAID; Możliwośd definiowania dysków logicznych na różnych poziomach RAID oraz rodzajach dysków jednocześnie; Możliwośd automatyzacji i optymalizacji rozmieszczenia danych poprzez tworzenie wolnych i szybkich grup dyskowych i stosowanie reguł rozmieszczania danych pomiędzy warstwami (tiered storage). Migracja powinna byd możliwa pomiędzy różnymi typami dysków (SAS różnych prędkości, SSD) ; Możliwośd konfiguracji dysków Hot-Sprare; Tworzenie optymalizowanych pod względem zajętości miejsca kopii migawkowych (snapshot) - odczytywalnych i zapisywalnych - z zapewnieniem spójności danych; Kopie migawkowe serwerów Microsoft (Exchange, SQL) zintegrowane z usługą VSS lub poprzez odpowiednich dedykowanych agentów; Integracja z VMware Site Recovery Manager; Performance Monitoring - raporty czasu rzeczywistego w celu monitorowania analizowania i optymalizacji wydajności; Opcjonalne funkcjonalności, jakie powinna wspierad dostarczana macierz (nie wymagane dostarczenie licencji): Wielokierunkowa asynchroniczna replikacja danych; Thin Provisioning dynamiczna alokacja powierzchni wolumenu na

8 dyskach; Wsparcie dla systemów operacyjnych Enterprise Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX Windows 2003/2008, VMware ESX, SuSe Linux Enterprise Server (SLES), Red Hat Wymagania Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeo dyskowych oraz dodatkowe konfiguracji sieci SAN wraz z przystosowaniem do pracy w infrastrukturze private cloud computing Bezpieczeostwo Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, kontrolery RAID redundantne. Certyfikaty Macierz musi byd wyprodukowana zgodnie z normą ISO Identyfikacja Obudowa Kontrolery Cache Dyski Oprogramowanie Wysokośd oferowanego urządzenia - maksymalnie 14U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, wszystkie elementy powinny współpracowad ze sobą w ramach jednego urządzenia Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active udostępniające minimum 4 porty FC8 do podłączenia switchy lub serwerów. Możliwośd rozbudowy do 20 interfejsów FC/SAS bez konieczności wymiany już zainstalowanych kontrolerów macierzy. Możliwośd natywnej obsługi interfejsów FC4,FC8,FCoE,iSCSI,SAS2.0. Wymagane poziomy RAID 0, 5, 6, 10. Urządzenie powinno mied możliwośd konfiguracji RAID nie tylko w ramach pojedynczego elementu, ale również pomiędzy elementami. Urządzenie wyposażone w min 4 porty SAS 2.0 na kontroler do podłączenia dysków, z opcją rozbudowy bez fizycznej wymiany kontrolera do 16 portów backend na kontroler. Minimum 6GB na kontroler, pamięd cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk(flash) lub podtrzymywana bateryjnie przez min.72h w razie awarii. Hot-Plug, SAS 10x1TB 7,2krpm oraz 12x450GBx15krpm. Możliwośd rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, bez przerywania pracy macierzy, możliwośd obsługi łącznie minimum 1200 dysków. Obsługa dysków FC, SSD oraz SAS i SATA w ramach jednej macierzy dyskowej. Oprogramowanie powinno w sposób podstawowy zapewniad funkcjonalności: Wirtualizacja dysków zarządzanie dyskami jako pojedynczą pulą i w ten sposób prezentowanie danych do serwerów zewnętrznych, brak ograniczeo na wielkośd grupy RAID; Konwersja on-line pomiędzy różnymi poziomami zabezpieczeo RAID; Możliwośd definiowania dysków logicznych na różnych poziomach RAID oraz rodzajach dysków jednocześnie; Możliwośd automatyzacji i optymalizacji rozmieszczenia danych poprzez tworzenie wolnych i szybkich grup dyskowych i stosowanie reguł migracji mniej aktywnych bloków danych do wolniejszych grup (tiered storage). Migracja powinna byd możliwa zarówno pomiędzy różnymi typami dysków (SAS, SSD, SATA) czy poziomami RAID (5,6,10); Tworzenie kopii migawkowych (snapshot) - odczytywalnych i zapisywalnych - z zapewnieniem spójności danych, nie powinna byd wymagana specjalna rezerwacja przestrzeni dyskowej dla kopii migawkowych; Kopie migawkowe serwerów Microsoft zintegrowane z usługą VSS; Integracja z VMware Site Recovery Manager;

9 Performance Monitoring - raporty czasu rzeczywistego w celu monitorowania analizowania i optymalizacji wydajności; Opcjonalne funkcjonalności, jakie powinna wspierad dostarczana macierz (nie wymagane dostarczenie licencji): Replikacja danych do wielu macierzy jednocześnie. Replikacja dostępna zarówno interfejsem FC jak i iscsi; Thin Provisioning dynamiczna alokacja powierzchni wolumenu na dyskach; Możliwośd automatycznego rozmieszczania aktywnych danych na zewnętrznych, szybciej dostępnych sektorach dysków; wirtualizacja wolumenów dyskowych (LUN) macierzy umożliwiająca uwspólnianie oraz przenoszenie wolumenów pomiędzy dwiema macierzami tego samego typu bez przerw w dostępie do niego. Wsparcie dla systemów operacyjnych Enterprise Linux, Solaris, IBM AIX, HP-UX 11i, Mac OS X Windows 2003/2008, VMware ESX, SuSe Linux Enterprise Server (SLES), Red Hat Wymagania Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeo dyskowych oraz dodatkowe konfiguracji sieci SAN wraz z przystosowaniem do pracy w infrastrukturze private cloud computing Bezpieczeostwo Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, kontrolery RAID redundantne. Certyfikaty Macierz musi byd wyprodukowana zgodnie z normą ISO IV. Biblioteka taśmowa 1szt. Identyfikacja Obudowa Napęd Intefrejs Liczba slotów Dodatkowe Storage Library Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych 1xLTO-4 FH SAS, wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny moduł z interfejsem iscsi i podłączenia urządzenia za pomocą tego protokołu. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników LTO WORM Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO4 wraz z kodami kreskowymi Identyfikacja

10 Obudowa Napęd Intefrejs Liczba slotów Dodatkowe Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych 2x LTO5 SAS, wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny moduł z interfejsem iscsi i podłączenia urządzenia za pomocą tego protokołu. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników LTO WORM Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO5 wraz z kodami kreskowymi V. Biblioteka taśmowa 1 szt. Identyfikacja Napęd Intefrejs Dodatkowe 1xLTO-4 FH SAS 6.0, wymagany odpowiedni kontroler do zamontowania w serwerze oraz kabel zewnętrzny SAS o długości min.2m do podłączenia do serwera backup. Wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. interfejs do zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy. wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO4 wraz z kodami kreskowymi Identyfikacja Napęd Intefrejs Dodatkowe 1x LTO5 SAS 6.0, wymagany odpowiedni kontroler do zamontowania w serwerze oraz kabel zewnętrzny SAS o długości min.2m do podłączenia do serwera backup. Wspierane interfejsy napędów: SCSI, SAS, FC. interfejs do zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy. wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Wymagane dostarczenie min.24 taśm LTO5 wraz z kodami kreskowymi

11 VI. Szafa RACK wraz z wyposażeniem - 2 komplety Charakterystyka ZPAS Identyfikacja 800 x /1000 minimum 42U, głębokośd minimum 100cm, przednie i tylne drzwi perforowane, zamykane Obudowa na klucz. Boczne ściany zdejmowane. Szafa ma możliwośd łączenia z innymi szafami tymi samymi modelami. Zasilanie 2 sztuki listew zasilających PDU 32A z min. 6 portami C19 oraz 20 portami C13 każda. Do montażu w szafie rack, monitor 17 zintegrowany z klawiaturą, łącznie o wysokości 1U (po złożeniu), dodatkowo przełącznik KVM, wyposażony w minimum 8 portów do Konsola do szafy RACK połączenia z serwerami, wymagane dostarczenie kompletu kabli USB typu SIP; komplet szyn do montażu w szafie RACK. Identyfikacja Obudowa Zasilanie Konsola do szafy RACK Charakterystyka minimum 42U, głębokośd minimum 100cm, przednie i tylne drzwi perforowane, zamykane na klucz. Boczne ściany zdejmowane. Szafa ma możliwośd łączenia z innymi szafami tymi samymi modelami. 2 sztuki listew zasilających PDU 32A z min. 6 portami C19 oraz 20 portami C13 każda. Do montażu w szafie rack, monitor 17 zintegrowany z klawiaturą, łącznie o wysokości 1U (po złożeniu), dodatkowo przełącznik KVM, wyposażony w minimum 8 portów do połączenia z serwerami, wymagane dostarczenie kompletu kabli USB typu SIP; komplet szyn do montażu w szafie RACK. VII. Dodatkowe komponenty Charakterystyka oferowany Server 2 licencje MS Exchange 2010 w wersji standard 1 licencja MS Exchange 2010 w wersji standard Platforma do zarządzania relacyjnymi bazami danych 2 licencje na procesor systemu bazodanowego zgodnego z językiem SQL w wersji standard 1 licencja na procesor systemu bazodanowego zgodnego z językiem SQL w wersji standard Systemy operacyjne Wariant 3 Wariant 4 10 szt. Windows Serwer 2008 R2standard 9 szt. Windows Serwer 2008 R2standard 10 szt. Windows Serwer 2008 Enterprise 9 szt. Windows Serwer 2008 Enterprise

12 Oprogramowanie backupowe Wymagania ogólne: 1. Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalnośd (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnied możliwośd zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu. 2. Powinien posiadad zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. 3. Powinien mied możliwośd backupu serwerów z Windows 2000/2003/2008, HP-UX, Solaris IBM AIX, Linux, Novell. 4. Możliwośd rozbudowy o funkcjonalnośd pracy w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkośd wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN. 5. Powinien potrafid backupowad online bazy danych, np. Oracle, Exchange 2010, MS SQL 2008, MS SharePoint. 6. Musi umożliwiad odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD) z aplikacji Exchange 2010 i Active Directory zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej. 7. Powinien potrafid wykorzystywad do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS) 8. Możliwośd rozbudowy o kompresję na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sied. 9. System powinien mied możliwośd monitowania i alterowania poprzez i SNMP 10. Musi posiadad wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniad najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 11. System powinien posiadad możliwośd wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien byd wykonywany jednoprzebiegowo. 12. System musi posiadad jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna częśd aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalnośd tego modułu musi opierad się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania

13 backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywad się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywad się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Wymagane dostarczenie licencji umożliwiających backup on-line : 1. Serwera backupowego MS Windows 2. Serwera Oracle, MS SQL, AD 3. Minimum 12 agentów dla systemów MS Windows, 12 agentów dla systemów Linux 4. Z wykorzystaniem biblioteki taśmowej dwunapędowej Oprogramowanie powinno posiadad minimum roczne wsparcie. Oprogramowanie do zarządzania aplikacjami w Data Center Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Ploter Program do projektowania w 2D/3D VMware VSphere Enterprise w najnowszej wersji z minimum rocznym wsparciem i aktualizacją 6 sztuk, VCenter w wersji Standard, VMware Basic Edition 5 licencja na 2 procesory 44 sztuki VMware VSphere Enterprise w najnowszej wersji z minimum rocznym wsparciem i aktualizacją 12 sztuk, VCenter w wersji Standard, VMware Basic Edition 5 licencja na 2 procesory 38 sztuki VMware VSphere Enterprise w najnowszej wersji z minimum rocznym wsparciem i aktualizacją 20 sztuk, VCenter w wersji Standard, VMware Basic Edition 5 licencja na 2 procesory 30 sztuki VMware VSphere Enterprise w najnowszej wersji z minimum rocznym wsparciem i aktualizacją 24 sztuk, VCenter w wersji Standard, VMware Basic Edition 5 licencja na 2 procesory 26 sztuki Citrix XenApp 6 najnowsza wersja z minimum rocznym wsparciem i aktualizacją 50 sztuk wraz z oprogramowaniem monitorującym i zarządzającym Ploter 44-calowy, osiągający prędkośd druku około 32,5 m² na godzinę. System podwójnej głowicy drukującej, rozdzielczośd 2400 x 1200 dpi. Zastosowany atrament pigmentowy i 8 kolorów (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, GY). - 2 sztuki Oprogramowanie winno zawierad zgodę producenta na wynajem oprogramowani podmiotom trzecim 3 szt.

14 Autodesk Maya + Zestaw wtyczek Autodesk 3D MAX + Zestaw wtyczek Wariant 3 Cinema 4D Studio + Zestaw wtyczek Program do projektowania Oprogramowanie winno zawierad zgodę producenta konstrukcji wersja na wynajem oprogramowani podmiotom trzecim. standardowa Wersja sieciowa z kluczem na 5 stanowisk Autodesk AutoCAD 2012 ProgeCAD Professional 2011 Program do projektowania Oprogramowanie winno zawierad zgodę producenta konstrukcji wersja na wynajem oprogramowani podmiotom trzecim. rozszerzona Wersja sieciowa z kluczem na 5 stanowisk Autodesk AutoCAD Moduły dla branży Mechanicznej, Elektrycznej, Instalacyjnej, Architektonicznej ProgeCAD Professional Moduły dla branży Mechanicznej, Elektrycznej, Instalacyjnej, Architektonicznej Program do projektowania architektonicznego Narzędzie programistyczne do raportowania na bazie danych Program do tworzenia aplikacji komputerowych Projektor o rozdzielczości LCD SXGA+, ANSI 4000 lum Umożliwia rysowanie jednoczesne zarówno dwuwymiarowych rysunków (rzutów kondygnacji, przekrojów, widoków elewacji) jak i widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z jednego modelu. Rysowania w systemie WYSIWYG.Automatyczne generowanie trójwymiarowych modeli oraz przekrojów na podstawie rzutów. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszą się też na rzut. Wbudowana logika obiektowa. Posiadanie obiektów wstępnie zdefiniowanych. Projektowanie w trybie Building Information Modeling. Funckaj WIRTUALNEGO SPACERU. Funkcja renderująca realistyczną wizualizację projektu. Dołączony edytor obiektów opisywanych w języku GDL 1 szt. SAP Crystal Reports + SAP Crystal Dashboard Design 2 licencje Oprogramowanie musi wspierad tworzenie aplikacji dla: systemów desktopowych, aplikacji webowych w technologii ASP.NET i Silverlight, aplikacji dla urządzeo mobilnych,sharepoint. Pisanie kody w następujących językach - C#, Visual Basic,.NET, C++, F# - 4 licencje Projektor ze standardową lampą o żywotności minimum h. Złącza HDMI, VGA (D-Sub 15), S- Video, Composite, Audio: mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R). Rozdzielczości natywna SXGA+ 1400x1050. Wsparcie dla rozdzielczości do UXGA. Minimum 4000 Ansi lum 1 szt. Projektor ze źródłem światła Laser/LED. Złącze USB, HDMI, VGA (D-Sub 15), S-Video, Composite, Audio:

15 Projektor o rozdzielczości LCD XGA, ANSI 3000 lum mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R), wbudowany moduł WIFI. Żywotnośd źródła światła nie mniej niż h. Natywna rozdzielczośd WXGA 1280x800, wsparcie dla rozdzielczości do UXGA. Brak rtęci w czynniku świecącym. Minimum 3000 ANSI lum 1 szt. Źródło światła w technologii Laser/LED. Złącze: USB, HDMI, VGA (D-Sub 15), S-Video, Composite, Audio: mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R), wbudowany moduł WIFI. Żywotnośd źródła światła nie mniej niż h. Natywna rozdzielczośd XGA 1024x768, wsparcie dla rozdzielczości do UXGA. Brak rtęci w czynniku świecącym 1 szt. Zasilacz awaryjny Zasilacz zgodny z UPS ASTRID INFINITY f/3f kva wymagana certyfikacja firmy Astrid w ramach rozbudowy wydajności istniejącego ww. UPS 1 szt VA VA Klimatyzator przypodłogowo sufitowy 2 x Wydajnośd chłodzenia około 5.4 kw, wydajnośd grzania około 6.0 kw 1 x Wydajnośd chłodzenia około 5.4 kw, wydajnośd grzania około 6.0 kw

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę, montaŝ i instalację sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania A. Przedmiot zamówienia 1. Serwer plików o pojemności nominalnej dysków 24TB szt. 1 2. Szafa 19 typu rack wyposażona w zasilacz bezprzerwowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 1/09/2011/NB ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/09/2011/NB w sprawie zakupu serwera i oprogramowania do serwera zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: POKL.08.02.01-30-018/10 pt.: "Nauka bliżej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Sprzęt komputerowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Sprzęt komputerowy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego wymienionego sprzętu i oprogramowania w żądanych ilościach wg przedstawionych parametrów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt Zał. nr 4 do SIWZ Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania TAK/NIE Oferowane parametry 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ 1. Wymagania ogólne: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo