Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza"

Transkrypt

1 Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych do prowadzenia m.in. następujących przedmiotów: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka w biznesie, Systemy informacyjne zarządzania, Zastosowania informatyki, Technologia informacyjna i innych specjalistycznych przedmiotów informatycznych. Publikacja służyć może nie tylko środowisku akademickiemu, ale również praktykom. Spis treści Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE Rozdział 1. Propedeutyka informatyki ekonomicznej 1.1. Wprowadzenie 1.2. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa Podstawowe pojęcia Zakres przedmiotowy Interdyscyplinarny charakter informatyki ekonomicznej Możliwości pracy zawodowej Rys historyczny 1.3. Warsztat metodyczno-narzędziowy informatyki ekonomicznej Wybrane metody i narzędzia Modelowanie Architektura ramowa Modelowanie referencyjne 1.4. Wyzwania informatyki ekonomicznej Globalizacja, powszechna komputeryzacja i hybrydyzacja Produkty hybrydowe Procesy kreatywnościochłonne Rozdział 2. Dane, informacje, systemy 2.1. Wprowadzenie 2.2. Dane, informacje, wiedza, kapitał intelektualny Systemy liczbowe Jednostki informacji Dane - wybrane definicje i charakterystyki Informacja - wybrane definicje i klasyfikacje Informacja ekonomiczna i kryteria jej oceny Kapitał intelektualny 2.3. Wybrane zagadnienia z teorii systemów System i rodzaje systemów Sterowanie Organizacje społeczno-ekonomiczne jako systemy

2 2.4. Istota i typologia systemów informacyjnych System informacyjny i system informatyczny Klasy systemów informatycznych Rozdział 3. Informacja w systemach zarządzania 3.1. Wprowadzenie 3.2. System informacyjny w organizacjach 3.3. Nowoczesne podejście do kreowania organizacji 3.4. Organizacje wirtualne Definicja i cechy Cykl życia organizacji wirtualnej Organizacja wirtualna na tle tradycyjnych organizacji Zalety i wady organizacji wirtualnej System informacyjny w organizacji wirtualnej 3.5. Organizacje uczące się Definicja organizacji uczącej się Istota organizacyjnego uczenia się Cechy organizacji uczącej się Bariery wdrażania organizacji uczącej się Porównanie organizacji tradycyjnych i uczących się System informacyjny w organizacji uczącej się 3.6. Telepraca Definicja i formy Obszary zastosowania telepracy Zalety i wady telepracy System informatyczny wspierający telepracę CZĘŚĆ II. TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE Rozdział 4. Sprzęt komputerowy 4.1. Wprowadzenie 4.2. Generacje i architektura sprzętu komputerowego 4.3. Organizacja komputera 4.4. Klasyfikacja komputerów 4.5. Konstrukcja jednostki centralnej mikrokomputera 4.6. Urządzenia wejścia 4.7. Urządzenia wyjścia 4.8. Urządzenia pamięci masowej 4.9. Karty rozszerzeń Multimedialne urządzenia konwergentne Rozdział 5. Sieci komputerowe 5.1. Wprowadzenie 5.2. Rodzaje sieci komputerowych Definicja sieci komputerowej Komputerowe sieci lokalne, metropolitalne i rozległe Sieci bezprzewodowe i satelitarne 5.3. Topologie sieci komputerowych 5.4. Architektura modelu ISO/OSI 5.5. Media w sieciach teleinformatycznych

3 Rodzaje mediów Kabel koncentryczny Skrętka Światłowód Fale radiowe 5.6. Urządzenia sieciowe Rodzaje urządzeń sieciowych Wtórniki i koncentratory - urządzenia warstwy pierwszej modelu OSI Mosty, przełączniki i punkty dostępowe Wi-Fi - urządzenia warstwy drugiej modelu OSI Rutery i przełączniki - urządzenia warstwy trzeciej modelu OSI 5.7. Protokół TCP/IP Podstawowa zasada działania Warstwowa budowa modelu TCP/IP Adresowanie IPv4 i IPv Protokoły rutingu Ogólne zasady funkcjonowania protokółów rutingu Protokoły wektora odległości i stanu łącza 5.9. Technologie sieci WAN Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych Zasady projektowania sieci teleinformatycznych CZĘŚĆ III. OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW Rozdział 6. Algorytmy i struktury danych 6.1. Wprowadzenie 6.2. Istota postępowania algorytmicznego Algorytm Od problemu do programu Złożoność algorytmów 6.3. Struktury danych Typy proste Struktury statyczne Struktury dynamiczne 6.4. Rekurencja i obliczalność Algorytm rekurencyjny Analiza złożoności algorytmów rekurencyjnych Granice obliczalności 6.5. Dziel i zwyciężaj Podział problemu Sortowanie przez scalanie 6.6. Algorytmy zachłanne Strategia zachłanna Wydajemy resztę i pakujemy plecak Planowanie zadań 6.7. Programowanie dynamiczne Wspólne podproblemy Najdłuższy wspólny podciąg Rozdział 7. Oprogramowanie i programowanie komputerów

4 7.1. Wprowadzenie 7.2. Klasyfikacja oprogramowania 7.3. Oprogramowanie systemowe 7.4. Języki programowania Generacje języków programowania Paradygmaty programowania Metody realizacji języków programowania 7.5. Współczesne środowiska oraz technologie programistyczne Rodzaje środowisk Środowisko Sun Microsystems J2EE oraz IBM Websphere Application Server Środowisko Microsoft.NET Programowanie komponentowe Programowanie sterowane zdarzeniami Programowanie współbieżne Systemy kontroli wersji 7.6. Oprogramowanie użytkowe 7.7. Licencjonowanie oprogramowania Część IV. TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Rozdział 8. Analiza i projektowanie systemów informatycznych 8.1. Wprowadzenie 8.2. Systemy informatyczne i metodyki ich tworzenia 8.3. Rodzaje metodyk tworzenia systemów informatycznych 8.4. Cykl życia systemu Rodzaje cykli życia systemu Liniowy cykl życia systemu Spiralny cykl życia systemu Iteracyjno-przyrostowy cykl życia systemu 8.5. Metody i techniki tworzenia systemów informatycznych Rodzaje metod i technik Diagramy przepływu danych Diagramy przypadków użycia 8.6. Pakiety CASE 8.7. Tworzenie systemów informatycznych - nowe rozwiązania Metodyki adaptacyjne MDA - modelowanie architektury systemu Podejście SOA Rozdział 9. Bazy danych 9.1. Wprowadzenie 9.2. Podstawowe pojęcia baz danych 9.3. Generacje baz danych 9.4. Cechy bazy danych 9.5. Modele danych 9.6. Model związków encji 9.7. Model relacyjny 9.8. Normalizacja modelu relacyjnego 9.9. Model obiektowy Architektura systemu bazy danych

5 9.11. Systemy rozproszonych baz danych Język SQL Rozdział 10. Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie Zagadnienia podstawowe Pojęcie inżynierii oprogramowania Obszary tematyczne Proces i produkt Procesowość w wytwarzaniu oprogramowania Weryfikacja, walidacja i testowanie Weryfikacja i walidacja Testowanie Metody testowania Proces testowania oprogramowania Przeglądy Zależności między pojęciami Jakość oprogramowania Pojęcie jakości Model jakości Modele jakości Model McCalla Model Boehma Model ISO Miary oprogramowania Proces pomiaru Przegląd miar oprogramowania Rozdział 11. Zarządzanie projektami informatycznymi Wprowadzenie Istota i problemy zarządzania projektami informatycznymi Cykl życia projektu Zespół projektowy Uwarunkowania pracy zespołu projektowego Wybór członków zespołu Karta zakresu odpowiedzialności Plan komunikacji Podejmowanie decyzji Rozwiązywanie konfliktów Planowanie zadań Identyfikacja działań Struktura podziału pracy Kamienie milowe Zarządzanie budżetem Dane wejściowe Opracowanie budżetu Monitorowanie kosztów Zarządzanie czasem Harmonogram Gantta Sieć działań

6 Metoda ścieżki krytycznej Kompresja działań i czasu trwania Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym Planowanie jakości Przeglądy jakości Przeglądy projektu Zarządzanie ryzykiem Dostawa i zamknięcie projektu CZĘŚĆ V. SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA Rozdział 12. Systemy ERP Wprowadzenie Geneza systemów ERP Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie Modele zintegrowanych systemów informatycznych System ERP jako zintegrowany system informatyczny Struktura i właściwości systemu ERP Rynek systemów ERP System ERP a zarządzanie łańcuchem dostaw Łańcuch dostaw i łańcuch wartości Istota i zakres zarządzania łańcuchem dostaw Wdrażanie i użytkowanie systemów ERP Projekt wdrożeniowy a cykl życia systemu ERP Użytkowanie systemu ERP SAP Solution Manager jako platforma wdrażania i utrzymania Przesłanki i kierunki rozwoju systemów ERP Rozdział 13. Systemy CRM Wprowadzenie CRM - podstawy strategii Istota CRM Główne pojęcia strategii CRM Architektura systemów klasy CRM Budowa systemu CRM CRM operacyjny CRM analityczny CRM komunikacyjny Obszary zastosowania systemów CRM w firmie Funkcjonalność CRM w zakresie marketingu Funkcjonalność CRM w zakresie sprzedaży Funkcjonalność CRM w zakresie obsługi klienta Kierunki rozwoju systemów CRM Wdrażanie systemów CRM Rynek systemów CRM Proces wdrażania systemu CRM Koszty i korzyści z wdrożenia systemu klasy CRM Rozdział 14. Systemy Business Intelligence Wprowadzenie

7 14.2. Znaczenie i użyteczność Business Intelligence Rynek oprogramowania BI Hurtownia danych Rola hurtowni danych w przedsiębiorstwie Architektura hurtowni danych Funkcjonalność rozwiązań BI Raportowanie Dostęp do danych i ich integracja Przetwarzanie i analizowanie danych Publikacja wyników i inne sposoby dystrybucji informacji Użytkownicy systemów BI Uwarunkowania skutecznego wdrożenia rozwiązań BI Trendy i przyszłość BI Rozdział 15. Systemy elektronicznego obiegu dokumentów WFM Wprowadzenie Istota i funkcjonalność systemów zarządzania przepływem pracy Procesy elektronicznego przepływu pracy Systemy zarządzania treścią (CMS) EDI - elektroniczna wymiana dokumentów Dokument elektroniczny oraz XML Zarządzanie procesami biznesowymi Wspomaganie pracy grupowej CZĘŚĆ VI. GOSPODARKA WIEDZY Rozdział 16. Zarządzanie wiedzą Wprowadzenie Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie Definicje i cele zarządzania wiedzą Procesy i metody zarządzania wiedzą Strategie i architektura systemu zarządzania wiedzą Narzędzia zarządzania wiedzą Technologie zarządzania wiedzą, rynek KMS Rozdział 17. Społeczeństwo informacyjne Wprowadzenie Definicja i cechy społeczeństwa informacyjnego Definicja społeczeństwa informacyjnego Cechy i uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Geneza społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo informacyjne w Japonii Społeczeństwo informacyjne w USA Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej Pierwsze inicjatywy Strategia Lizbońska Inicjatywa i Społeczeństwo informacyjne w Polsce Społeczeństwo informacyjne na świecie

8 17.6. Wybrane statystyki dotyczące społeczeństwa informacyjnego Rozdział 18. Biznes elektroniczny Wprowadzenie Internet i Web Rozwój Internetu Web Biznes elektroniczny - pojęcia i modele Pojęcia e-gospodarki, biznesu elektronicznego i handlu elektronicznego Gospodarka elektroniczna Sektory biznesu elektronicznego Modele biznesu elektronicznego Założenia handlu elektronicznego Rozwiązania handlu elektronicznego Handel mobilny Przeglądarki, wyszukiwarki, porównywarki Przeglądarki Wyszukiwarki internetowe Porównywarki Portale korporacyjne i komercyjne Portale korporacyjne Portale komercyjne Marketing i reklama internetowa Marketing internetowy Reklama internetowa e-finanse e-bankowość e-lending e-broking Pieniądz elektroniczny Zabezpieczenia transakcji e-biznesowych Kryptografia i podpis cyfrowy SSL i certyfikaty Rozdział 19. E-learning w biznesie Wprowadzenie Koncepcja e-learningu Zastosowanie e-learningu w biznesie Obszary zastosowań e-learningu w biznesie Korzyści ze stosowania e-learningu w biznesie Dobre praktyki wdrożeń e-learningu w biznesie E-learning w szkolnictwie wyższym i firmach szkoleniowych Wirtualne kampusy Technologie e-learningowe stosowane w biznesie Wirtualne środowisko nauczania Platforma e-learningowa Narzędzia komunikacyjne Narzędzia autorskie Repozytoria obiektów nauczania M-learning

9 19.5. Trendy e-learningu w biznesie CZĘŚĆ VII. EKONOMIA, PRAWO I ETYKA W INFORMATYCE Rozdział 20. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych Wprowadzenie Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć informatycznych Metody ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych Metody fundamentalne Metody kompozytowe Metody dedykowane Metody oceny ryzyka Audyt systemów informatycznych Rozdział 21. Prawne aspekty informatyki Wprowadzenie Prawna regulacja dostępu do informacji Wolność informacji i prawo do informacji publicznej Ochrona prywatności osób fizycznych Ochrona praw autorskich Ochrona programów komputerowych i baz danych Infrastruktura informacyjna państwa Pojecie infrastruktury informacyjnej państwa Neutralność technologiczna państwa Interoperacyjność systemów teleinformatycznych państwa Referencyjne rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy Rodzaje podpisu elektronicznego Skutki prawne podpisu elektronicznego Wybrane aspekty elektronicznych czynności prawnych Zawieranie umów na odległość Świadczenie usług drogą elektroniczną Elektroniczne instrumenty płatnicze Prawo karne "komputerowe" Przestępstwa pospolite dokonywane za pomocą narzędzi informatycznych Przestępstwa komputerowe Haking - nieuprawniony dostęp do informacji Zakaz posiadania nielegalnego oprogramowania lub danych Rozdział 22. Kodeks etyczny ACM Preambuła Ogólne zasady etyczne Szczegółowy zakres odpowiedzialności zawodowej Imperatywy wynikające z bycia liderem Przestrzeganie Kodeksu Słownik/Skorowidz

10 Wykaz skrótów Indeks nazwisk O Autorach Summary

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska*

Ewelina Niewiadomska* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 829 STUDIA INFORMATICA NR 35 2014 Ewelina Niewiadomska* Urząd Statystyczny, Szczecin WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WORKFLOW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES 1 WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI (15/10) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja,

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo