DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ"

Transkrypt

1 DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA CIEBIE NAJCENNIEJSZE UWAGA! TYLKO DLA CZYTELNIKÓW METRA SPECJALNY KOD RABATOWY UPRAWNIAJĄCY DO 10% ZNIŻKI NA ZAKUP UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO! SZCZEGÓŁY NA STR. 8 PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY Nie czekaj aż coś się stanie, reaguj przed szkodą i śpij spokojnie. Przedstawiamy POLISY MIESZKANIOWE Kto zapłaci za zalanie mieszkania? AUTO POD OCHRONĄ Gdzie najlepiej ubezpieczyć samochód? SPOKOJNA EMERYTURA Jak zabezpieczyć jesień życia?

2 2 LISTOPAD 2013 DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET WYZWANIA Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polacy niestety nadal z dużą rezerwą podchodzą do kwestii ubezpieczania się. Liczne żywioły, szkody komunikacyjne czy perspektywa niskich emerytur nie zachęcają nas do zabezpieczenia przyszłości przed możliwymi, negatywnymi sytuacjami. STOPKA REDAKCYJNA Str. 3 ZAJRZYJ NA: WWW. MEDIAPLANET. COM/POLAND/ Polak nadal mądry po szkodzie? Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu PIU Z danych Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanych na koniec października br. wynika, że jedynie 5,3 proc. osób aktywnych zawodowo posiada konto IKE, a tylko 3,3 proc. konto IKZE. Jeżeli spojrzymy na rynek ubezpieczeń wnikliwie, sytuacja przedstawia się niezbyt optymistycznie. Od lat niestety pokutuje u większości z nas przeświadczenie, że ubezpieczenie jest nam niepotrzebne, czego dobrym przykładem jest sytuacja, gdy najpopularniejszym ubezpieczeniem w kraju jest polisa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, czyli popularne OC. Warto bowiem pamiętać, że jest to ochrona, którą z mocy ustawy musi posiadać każdy posiadacz pojazdu w Polsce. Bardziej miarodajne wydaje się ubezpieczenie autocasco (AC), które obowiązkowe już nie jest. W pierwszej połowie 2013 r. istniało niecałe 5 mln polis tego typu, o ponad 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Pomimo licznych, medialnych informacji o szkodach powstałych w wyniku m.in. powodzi czy huraganów, nie widać również rosnącego zainteresowania Polaków ubezpieczeniem szkód spowodowanych żywiołami. Tych bowiem sprzedano w I półroczu 2013 r. 7,84 mln o 0,5 proc. mniej rok do roku. Wyniki te niestety mogą dziwić, szczególnie w kontekście stale rosnących odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli. Na przykład wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu katastrof naturalnych wzrosła aż o 22 proc. rok do roku. Powyższe dane pokazują, jak niestety daleko jest zainteresowanie Polaków zabezpieczeniem swojego mienia czy zdrowia od kosztu finansowego nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście możemy stwierdzić, że wraz z trudniejszą sytuacją ekonomiczną staramy się mniej wydawać na potrzeby drugiego czy trzeciego rzędu. Jednak możemy spokojnie stwierdzić, że dobrze znane powiedzenie Polak mądry po szkodzie jest nadal bardzo aktualne, gdy spojrzymy na nasze zainteresowanie zabezpieczeniem nas i naszej rodziny od finansowych skutków przykrych wypadków. Dobrym przykładem jest również zainteresowanie Polaków odkładaniem na emeryturę. Pomimo płynących informacji na temat prognozowanej wysokości tego świadczenia, nadal niewielu z nas korzysta z dodatkowych form oszczędzania na przyszłość. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanych na koniec października br. wynika, że jedynie 5,3 proc. osób aktywnych zawodowo posiada konto IKE, a tylko 3,3 proc. konto IKZE. Warto w tym kontekście pamiętać, że tylko w pierwszej połowie 2013 r. zakłady ubezpieczeń w Polsce wypłaciły odszkodowania i świadczenia na sumę 19,5 mld zł, o 2,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Ta kwota to istotna pomoc finansowa, którą przezorne osoby otrzymały od ubezpieczycieli na pokrycie niespodziewanych szkód lub w ramach wypłacanych oszczędności. Warto o tym pamiętać zastanawiając się w przyszłości nad potrzebą ubezpieczenia się. MEDIAPLANET POLSKA 5 EDYCJA LISTOPAD 2013 Project Manager: Barbara Drążyk Tel.: Business Developer: Łukasz Chaciński Managing Director: Adam Jabłoński Dystrybuowane z: Metro Druk: Agora S.A. Nakład: egzemplarzy Skład: Graphics & Design Studio, Michał Ziółkowski, F o t o g r a fi e : shutterstock.com, istockphoto.com, zasoby własne Kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET LISTOPAD Bezpieczeństwo, komfort, oszczędność, czyli Twoje auto pod ochroną Benefii MAJĄTEK POD OCHRONĄ BENEFII BENEFIA GWARANTEM BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU ZAGRANICZNE ZIELONA KARTA UBEZPIECZENIE POJAZDU-AUTOCASCO NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UBEZPIECZENIE OCHRONA PRAWNA UBEZPIECZENIE OD STRATY FINANSOWEJ-GAP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAWY AUTOEXPERT UBEZPIECZENIE PŁATNOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZNIE ASSISTANCE PRAWNY UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE SOS KIEDY MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z POMOCY ASSISTANCE SOS? awaria pojazdu; wypadek; kradzież pojazdu lub jego części; rozładowanie akumulatora; zgubienie, złamanie kluczyków lub zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu; przebicie opony; brak paliwa. POMOC W KAŻDYM MIEJSCU na terenie POLSKI i UE ZALETY UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb, brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, utrzymanie sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy, preferencyjny system liczenia zniżek, wiele możliwości naprawy pojazdu, również naprawa bezgotówkowa, Koniec obecnej polisy lub zakup nowego samochodu w przypadku większości Klientów rodzi bardzo często pytanie: gdzie ubezpieczyć auto? Znaczna część kierowców uważa, że głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność ubezpieczenia jest jego cena. Przekonanie, że istnieje najtańszy ubezpieczyciel na rynku nie zawsze jest prawdziwe. W przypadku niektórych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych takich jak np. autocasco jest to z reguły duży błąd. Cena polisy uzależniona jest przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia, czyli od tego jakiego rodzaju zdarzenia będą uprawniały Klienta do otrzymania odszkodowania, inaczej mówiąc w jakim stopniu będzie chroniony. Dlatego też należy pamiętać, aby przed zawarciem umowy zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia i świadomie podjąć decyzję, czy elementem decydującym powinna być cena, czy zakres ubezpieczenia. Szerszy zakres ubezpieczenia najczęściej wiąże się z wyższą składką ubezpieczeniową. Z drugiej strony, wybierając najtańsze ubezpieczenie może zdarzyć się sytuacja, w której ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania z powodu zbyt wąskiego zakresu ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie oferty i dopasowanie optymalnego wariantu do swoich potrzeb. Częstym błędem Klientów przy zakupie ubezpieczenia auto casco jest nie zwracanie uwagi na różnego rodzaju udziały własne w odszkodowaniach tj. ustaloną w umowie ubezpieczenia procentową lub kwotową wartość szkody, którą będzie musiał pokryć Klient we własnym zakresie. Należy pamiętać że zastosowanie tego typu klauzul jest jednym ze sposobów znacznego obniżenia składki za polisę AC. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony płaci niższą składkę, w zamian godzi się jednak na pokrycie części szkody z własnych środków. Podobnym mechanizmem jest franszyza integralna, która jest kwotą, stanowiącą dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że poniżej jej wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jako ubezpieczyciel z tradycjami, mając na uwadze dobro i poczucie bezpieczeństwa jakiego nasi Klienci od nas oczekują, stworzyliśmy produkt, który jest ofertą dla każdego ze względu na szeroki wachlarz ubezpieczeń dobrowolnych. Oprócz podstawowych ubezpieczeń komunikacyjnych takich jak OC, AC czy NNW, zapewniamy dodatkowe opcje takie jak: ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwiające skorzystanie z pomocy prawnika np. w razie problemów z uzyskaniem odszkodowania, gwarancja zapłaty składki, w ramach której pokryjemy koszt nowej polisy w przypadku utraty pracy, assistance prawny umożliwiający skorzystanie z porady prawnej w każdej sytuacji, nie tylko związanej z wypadkiem pojazdu, assistance samochodowy zapewniający holowanie pojazdu, który uległ awarii lub wypadkowi nawet jeżeli zdarzenie miało miejsce w pobliżu miejsca zamieszkania oraz z możliwością skorzystania z szerokiej gamy świadczeń dodatkowych aż do wysokości ,00 Euro. Klienci zarówno bardzo wymagający, którzy cenią bezpieczeństwo i komfort, jak również oszczędni znajdą ochronę na miarę swoich potrzeb. Specyfika produktu, który jest oferowany przez nasze Towarzystwo uwzględnia potrzeby każdego Klienta. Warto w tym momencie też zwrócić uwagę na stosowany przez Benefię sposób likwidowania szkody. Tutaj również wychodzimy naprzeciw Klientom, gdyż nie zawsze w momencie zawarcia polisy wiemy jak przy ewentualnej szkodzie będziemy ją likwidować. Wariant pierwszy polega na wypłacie odszkodowania na podstawie rachunków wystawionych przez warsztat tzw. naprawa bezgotówkowa. Druga opcja to wycena dokonywana przez ubezpieczyciela i wypłata odszkodowania na konto Klienta. Zaletą jest również fakt, iż Klient może naprawiać pojazd w autoryzowanych stacjach obsługi a o wyborze sposobu likwidacji szkody decyduje dopiero w momencie szkody a nie w momencie kupowania polisy. Jak widać wybór odpowiedniej polisy auto casco jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku OC. Dlatego dokonujmy go świadomie, tak aby cena, którą zapłacimy za polisę, zapewniała ochronę jakiej oczekujemy. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że BENEFIA oblicza składkę OC w sposób odmienny niż większość Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kalkulując cenę ubezpieczenia bierzemy pod uwagę moc silnika ubezpieczanego pojazdu oraz jego masę całkowitą. Może to oznaczać, że cena polisy OC będzie u nas korzystniejsza niż u innych ubezpieczycieli kalkulując składkę w oparciu o pojemność silnika. Jako ubezpieczyciel staramy się zapewnić naszym Klientom usługi najwyższej jakości zgodnie z ich potrzebami. Od lat kierujemy się hasłem Ubezpiecz swój świat, które w pełni oddaje przyświecające nam idee. dodatkowe zniżki za bezszkodowość w poprzednim roku. ANETA KUROWSKA Główny Specjalista Biuro Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW HOME ASSISTANCE KORZYŚCI: składka już od 110 PLN, ubezpieczenie na okres 12, 24 lub 36 miesięcy, dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniu na okres 12, 24 lub 36 miesięcy, brak franszyzy redukcyjnej, integralnej i udziału własnego, brak zasady proporcji, przepięcia bez względu na przyczynę, suma gwarancyjna w OC PLN, mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzonej. Jesteś Agentem Ubezpieczeniowym? Zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów: / /56 lub adresem: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162 A Warszawa tel fax:

4 4 DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET WYZWANIA 4 listopada pod hasłem Zostaję z OFE ruszyła kampania edukacyjna Konfederacji Lewiatan, której celem jest uświadomienie Polakom jak ważne jest utrzymanie dwufilarowego obowiązkowego systemu emerytalnego. Zostaję z OFE, czyli dlaczego warto oszczędzać na emeryturę Jest to kampania bardzo ważna społecznie. Polacy powinni zyskać wiedzę na temat funkcjonowania systemu emerytalnego i na tej podstawie dokonać świadomego wyboru. Poprzedni system emerytalny był klasyczną piramidą finansową: nie bankrutował tak długo, jak długo kolejne pokolenia były liczniejsze od poprzednich, a emeryci krótko żyli. W sytuacji, kiedy jest nas coraz mniej oszczędzanie na emeryturę jest koniecznością. W przeciwnym razie, albo przyszłe emerytury będą niższe, albo nasze dzieci będą musiały płacić wyższe podatki. Reforma emerytalna rozpoczęta przez rząd Jerzego Buzka była konieczna i właściwa. Dzięki niej zaczęliśmy oszczędzać na nasze przyszłe emerytury odkładając część składki do funduszy emerytalnych (OFE). Zmniejszona przez to składka do ZUS (idąca na wypłatę bieżących emerytur) miała być zrównoważona przez podniesienie wieku emerytalnego, likwidację przywilejów i dochody z prywatyzacji. Niestety politycy zabiegając o głosy wyborców wyjmowali z powszechnego systemu różne grupy: służby mundurowe, sędziów i prokuratorów, górników, przyznając im kosztowne przywileje. Długo też kolejne rządy nie odważyły się na podniesienie wieku emerytalnego. W efekcie, składki osób pracujących przestały wystarczać na pokrycie bieżących emerytur. Obecnie na jednego emeryta pracują trzy osoby. W następnym pokoleniu już tylko dwie. Jeżeli chcemy mieć godne emerytury to 2/3 naszej emerytury powinno pochodzić ze składek pracujących, a 1/3 ze zgromadzonych w OFE oszczędności. To znaczy, że 2/3 składki powinno trafiać do ZUS na wypłatę bieżących emerytur, a 1/3 powinna być odkładana w funduszach emerytalnych. Teraz oszczędzamy w nich zaledwie 1/7 składki. Krytycy OFE niepotrzebnie zawyżają ryzyko związane z oszczędzaniem w funduszach i jednocześnie przemilczają ryzyko niskiej waloryzacji w ZUS. Zapewniają, że składki księgowane na naszych kontach w ZUS są chronione przez konstytucję i w przyszłości rządzący nie będą mogli wyprzeć się tych zobowiązań. To prawda, mamy gwarancje państwa. Ale konstytucja nie ochroni nas przed skutkami starzenia się społeczeństwa. Wysokość waloryzacji składek zaksięgowanych w ZUS zależy bowiem od wzrostu wpływów ze składek w kolejnych latach. Dotychczas, kiedy na rynek pracy wchodziły roczniki wyżu demograficznego, waloryzacja składek w ZUS była zbliżona do wzrostu wartości naszych oszczędności w OFE. Kiedy jednak liczba pracujących będzie malała, waloryzacja składek w ZUS będzie jedynie równa inflacji. W skrajnym przypadku, gdyby politycy nadmiernie zadłużyli państwo, tak jak w Grecji, nie byłoby ani waloryzacji składek ani waloryzacji emerytur z ZUS. Zadaniem OFE jest efektywne przekształcanie naszych oszczędności w inwestycje. Po trzynastu latach możemy ocenić, że robią to nieźle. Większość spółek, których akcje kupiły OFE, szybciej się rozwija i zwiększa zatrudnienie dzięki zasileniu kapitałem i poprawie nadzoru. My, członkowie OFE, jako współwłaściciele tych spółek korzystamy ze wzrostu ich wartości i części wypłacanych przez nie zysków. W czasie trzynastu lat zarobiliśmy więcej niż na lokatach bankowych i więcej niż średnio zarobili indywidualni inwestorzy. Wynika to z faktu, że fundusze emerytalne inwestują długoterminowo i nie obracają akcjami tak często jak inwestorzy indywidualni. Nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach, bo wiele jest jeszcze do zrobienia, aby zwiększyć efektywność funduszy. Działalność OFE jest rygorystycznie regulowana przez rząd aby ograniczyć ryzyko. I słusznie. Lata funkcjonowania funduszy emerytalnych pokazały, które regulacje się sprawdziły, a które należy zmienić. I tego powinniśmy oczekiwać od rządu, a nie kolejnego zmniejszania oszczędności, które może i jest korzystnym rozwiązaniem ale dla polityków, a nie dla obywateli. Bo będziemy musieli za to zapłacić. A jeszcze więcej zapłacą w przyszłości nasze dzieci. Konfederacja Lewiatan

5 WYZWANIA DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET LISTOPAD WYSOKOŚĆ EMERYTURY BĘDZIE ZALEŻAŁA OD NAS Pomimo faktu, że od początku swojej kariery zawodowej przekazujemy składkę emerytalną do ZUS i OFE, mało z nas zdaje sobie sprawę, jak niskie świadczenie otrzyma z tego źródła. Dlatego eksperci od lat podkreślają, że wysokość emerytury będzie zależała głównie od tego, ile sami dodatkowo na nią odłożymy. Cieszyć może fakt, że oferta produktów finansowych, ułatwiających nam to zadanie, jest szeroka. Większość z nas marzy, aby po długim okresie aktywności zawodowej emerytura była czasem zasłużonego odpoczynku oraz aktywnego realizowania hobby. W tym celu każdego miesiąca z naszej pensji odprowadzane są środki na indywidualne konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), które odpowiednio nazywamy I i II filarem systemu emerytalnego. Niestety, pomimo faktu, że przekazujemy ponad 19,5 proc. naszego wynagrodzenia, wysokość otrzymywanego świadczenia będzie bardzo niska. Jak tłumaczą eksperci, stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości publicznej emerytury do przeciętnej płacy, będzie wynosiła mniej niż 50 proc. Tak więc, by Marcin Łuczyński członek zarządu PIU Jak tłumaczą eksperci, stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości publicznej emerytury do przeciętnej płacy, będzie wynosiła mniej niż 50 proc. utrzymać poziom życia z okresu aktywności zawodowej, należy już teraz zainteresować się dodatkowym oszczędzaniem. Na szczęście rynek finansowy oferuje wiele rozwiązań pomagających odłożyć na emeryturę. Kluczowym z nich jest tzw. III filar systemu emerytalnego, który obecnie obejmuje przede wszystkim Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Generalnie jest to grupa produktów finansowych, oferowanych klientom m.in. przez zakłady ubezpieczeń, banki czy biura maklerskie. Główną korzyścią, która ma zachęcać do dodatkowego odkładania na emeryturę w ten sposób, są udogodnienia podatkowe. Kluczowym z nich jest oczywiście zwolnienie z tzw. podatku Belki, który płacimy od ewentualnych zysków kapitałowych. Obecnie wynosi on 19 proc. Co więcej, wypłacając nasze środki z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą one zwolnione z podatku dochodowego, a w przypadku IKZE podatek ten zapłacimy, ale wpłacone sumy na konto możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, co wpływa na zmniejszenie płaconego podatku. Gromadząc środki musimy jednak pamiętać, że w obu przypadkach ograniczają nas roczne limity wysokości wpłat, które w przypadku IKE wynoszą trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, a IKZE - 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście, oprócz tzw. produktów III-filarowych, zakłady ubezpieczeń oferują również inne formy oszczędzania, w których co istotne nie jesteśmy obwarowani żadnymi limitami. Każdy bowiem z nas może skorzystać z szerokiej palety polis inwestycyjnych. Mogą być to zarówno ubezpieczenia na życie z szerszą częścią ochronną, a węższą inwestycyjną, które zabezpieczają naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Ale mogą być to również polisy czysto inwestycyjne, które skupiają się przede wszystkim na pomnażaniu odkładanych na emeryturę funduszy. Musimy jednak pamiętać, że są to produkty oszczędzania długoterminowego. Ewentualna chęć rozwiązania umowy przed terminem może się wiązać z wysokimi opłatami likwidacyjnymi. Zapobiegliwość zapewni bezpieczną przyszłość na emeryturze Eksperci szacują, że w perspektywie lat, wysokość świadczenia emerytalnego może wynieść ok. 20 proc. ostatniego wynagrodzenia. O tym, dlaczego warto zabezpieczyć swoją stabilność finansową na emeryturze opowiada Krzysztof Żukowski, Dyrektor Sprzedaży Skandia Życie. Polska jest krajem rozwijającym się, który zdobywa coraz silniejszą pozycję na świecie. Z czego zatem wynikają tak pesymistyczne wizje odnośnie naszych emerytur? Perspektywa przyszłych emerytur niepokoi, ponieważ zgodnie z szacunkami ekspertów w perspektywie długoterminowej będzie przybywać osób uprawnionych do emerytury, a zarazem będzie zmniejszać się liczba osób pracujących (a zatem odprowadzających składki emerytalne). To sprawia, że szacowana wartość świadczenia emerytalnego za lat będzie wynosić zaledwie 20 proc. ostatniego wynagrodzenia, a nie jak obecnie ok. 50 proc. Jak w takim razie zabezpieczyć swoją płynność finansową po zakończeniu aktywności zawodowej? Przede wszystkim należy samemu zatroszczyć się o swoją przyszłość. Obecnie na rynku funkcjonuje szereg produktów wspierających długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. Takie rozwiązania od wielu lat oferuje Skandia Życie. Dzięki dostosowaniu oferty do poszczególnych grup wiekowych, każdy znajdzie produkt dopasowany do potrzeb dla danego etapu życia. Dlaczego warto oszczędzać? Oszczędzając regularnie niewielką kwotę, w perspektywie lat zbudujemy odpowiedni kapitał emerytalny, nie obciążając zarazem domowego budżetu. Krzysztof Żukowski Dyrektor Sprzedaży Skandia Życie

6 6 NOWOŚCI NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Nowy produkt POLISA ZDRO- WIE jest odpowiedzią na trudną sytuację w publicznej ochronie zdrowia. Nowy produkt daje Ubezpieczonym możliwość korzystania ze wszystkich placówek w kraju oraz błyskawiczną wypłatę świadczenia w systemie on-line (system OLS). Już od 1 września każda placówka, każdy lekarz mając dostęp do internetu, może przystąpić do systemu TU Zdrowie. Wystarczy komputer, dostęp do Internetu, 15 min. aby się zalogować i rozpocząć współpracę. Xenia Kruszewska Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA POLISA ZDROWIE to nowe podejście do sieci placówek, wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Ubezpieczonych. Od teraz nasi Ubezpieczeni jako jedyni na rynku, nie są ograniczani do zamkniętej listy podmiotów medycznych, w których mogą korzystać z porad, badań, zabiegów. Oprócz tradycyjnego kanału korzystania z usług za pośrednictwem infolinii medycznej, wprowadziliśmy jako pierwsi możliwość uzyskania świadczenia w systemie on-line w placówkach. ZOBACZ WIĘCEJ NA: BANKIER.PL, TVN CNBC I PULS BIZNESU NAJPOPULARNIEJSZE WŚRÓD INWESTORÓW Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) po raz jedenasty zorganizowało Ogólnopolskie Badanie Inwestorów. Najpopularniejszym źródłem informacji kolejny raz okazał się Internet (85%), a wśród mediów internetowych liderem został należący do Grupy Allegro portal finansowy Bankier.pl, z którego korzysta, aż 56% badanych respondentów. Internet jest najchętniej wybieranym źródłem informacji giełdowych dla inwestorów, korzysta z niego aż 85,4% badanych, dla porównania telewizję wybiera 77,9%, prasę 76,4% a radio 38% spośród nich. Najpopularniejszym źródłem telewizyjnym jest TVN CNBC wybiera go 61,3% badanych, TVN 24,2% i TV Biznes 22,5%. Inwestorzy najchętniej czytają Puls Biznesu 42%, Parkiet 37,6% i Gazetę Wyborczą 19,3%. Wśród serwisów internetowych po raz piąty z rzędu najpopularniejszym okazał się Bankier. pl (56,4%) poprawiając swój ubiegłoroczny wynik o 1 punkt procentowy. Na drugim miejscu znalazł się Money.pl (45,2%) z 6% spadkiem i Parkiet.com (39,3%) z 3% wzrostem. Portal Bankier.pl od wielu lat cieszy się największą popularnością wśród osób inwestujących na giełdzie. Od 2008 roku, czyli od momentu, w którym zaczęto brać media internetowe pod uwagę, Bankier.pl niezmiennie jest wskazywany przez inwestorów jako najważniejsze źródło wiedzy w tej kategorii powiedział Maciej Klepacki, dyrektor zarządzający Grupy Bankier.pl. Pozycję lidera wśród wszystkich mediów internetowych zawdzięczamy profesjonalnej redakcji newsowej, zespołowi analityków i największej w kraju społeczności skupionej wokół giełdowego Forum Bankier.pl dodał Klepacki.

7 INSPIRACJE DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET LISTOPAD CZTERY KĄTY Z OCHRONĄ Dla większości z nas mieszkanie kojarzy się ze spokojem. Niestety, może zostać on zakłócony przez niespodziewane zdarzenia, takie jak zalanie czy włamanie, które obciążają budżet właściciela nieruchomości. W tej sytuacji przydatne okazuje się ubezpieczenie, które zapewni nam środki na naprawę powstałych szkód. bezpieczenie mieszkania i domu to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą się martwić finansowymi skutkami m.in. zalania nieruchomości, włamania czy zniszczeń powstałych w wyniku przepięcia. Polisy tego typu mogą również obejmować ochronę naszych finansów przed konsekwencjami żywiołów takich jak silny wiatr, opady czy ogień. Tak więc zakres ochrony może być naprawdę szeroki. Dlatego poszukując ubezpieczenia, warto zastanowić się nad zakresem ochrony, jakiej po- Andrzej Maciążek wiceprezes zarządu PIU Pamiętajmy, że posiadanie ubezpieczenia nieruchomości nie zwalnia nas z obowiązku dbania o nasze cztery kąty. trzebujemy oraz kwoty, jaką możemy wydać na składkę. Należy bowiem pamiętać, że z jej wysokością związana jest również suma odszkodowania, czyli maksymalna kwota, jaką wypłaci nam ubezpieczyciel, gdy pojawi się szkoda. W związku z tym zawsze przed wykupieniem polisy zastanówmy się nad wartością przedmiotów w naszym mieszkaniu lub domu i do tej realnej kwoty ustalmy wysokość składki. Planując zakup ubezpieczenia mieszkania warto również pamiętać o polisie odpowiedzialności cywilnej (OC). To dzięki niej możemy liczyć na wsparcie naszego ubezpieczyciela w sytuacji, gdy wyrządzimy (albo nasze dzieci lub nasz domowy pupil) szkodę finansową osobie trzeciej. Pamiętajmy jednak, że posiadanie ubezpieczenia nieruchomości nie zwalnia nas z obowiązku dbania o nasze cztery kąty. W sytuacji, gdy dojdzie do szkody w wyniku naszej lekkomyślności, np. włamania przez otwarte okno lub zalania sąsiada przez zardzewiały zawór, ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania. Pamiętajmy też, że na właściciela i zarządcę nieruchomości nałożonych jest wiele obowiązków, regulowanych np. przez prawo budowlane. Przestrzeganie ich jest absolutną koniecznością. Kto zapłaci za sąsiedzkie zalanie? Wśród najczęstszych przyczyn szkód zgłaszanych przez posiadaczy polis mieszkaniowych, znajduje się zalanie, kradzież z włamaniem i przepięcie. Blisko 75% zgłaszanych przez ubezpieczonych zalań, spowodowanych zostało przez ich sąsiadów. Najczęstszą przyczyną wszystkich zalań są szkody powstałe wskutek pęknięcia, oderwania się czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych, czyli tzw. szkody wężykowe. Gdy sąsiad nas zaleje Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w przypadku sąsiedzkiego zalania właściciel uszkodzonego mieszkania będzie musiał ustalić okoliczności i przyczynę powstania szkody, a następnie udowodnić winę sprawcy. Wykonanie wszystkich wspomnianych czynności często w praktyce okazuje się bardzo trudne. Ochronę w takiej sytuacji daje ubezpieczenie mieszkaniowe, które obejmuje swoim zakresem ryzyko zalania, jak np. Proama Dom. Posiadając taką polisę w sytuacji, kiedy sąsiad zaleje nasze mieszkanie Proama wypłaci odszkodowanie, pozwalające na naprawę uszkodzeń. Dodatkowo przejmie na siebie, przy współpracy z ubezpieczonym, ciężar udowodnienia winy sprawcy, aby poszkodowany przy odnowieniu ubezpieczenia nie był obciążony wzrostem składki, uwzględniającym tę szkodę. Gdy zalejemy własne mieszkanie Gdy zalanie zostało spowodowane np. przez odłączenie się wężyka, doprowadzającego wodę do naszej zmywarki bądź pralki, powstałe wówczas szkody, czyli koszty remontu ubezpieczonego lokum, Damian Zieliński kierownik ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama niezależnie od tego, kto zamontował owego sprawcę nieszczęścia, również pokryje ubezpieczenie mieszkaniowe. Warto podkreślić, że dotyczy to szkód powstałych w ubezpieczonym mieszkaniu, a nie w mieszkaniu zalanego przez nas sąsiada. Gdy zalejemy sąsiada W celu zabezpieczenia się na wypadek roszczeń sąsiada, któremu zalaliśmy mieszkanie, powinniśmy mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z użytkowaniem nieruchomości, które np. w Proama otrzymujemy w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkaniowym bez dodatkowych opłat. Standardowe ubezpieczenie OC, zgodnie ze wspomnianym wyrokiem Sądu Najwyższego, zabezpieczy ubezpieczonego przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów remontu w lokalach na niższych kondygnacjach, jedynie jeśli zalanie było spowodowane z jego winy, bądź z winy pozostałych członków gospodarstwa domowego. Mówiąc bardziej obrazowo, odpowiedzialność ubezpieczonego, a co za tym idzie także ubezpieczyciela, powstanie jedynie w niektórych przypadkach np. w razie pęknięcia owego wężyka spowodowanego jego złą konserwacją. Można także znaleźć na rynku produkty, w których tzw. szkody wężykowe będą pokrywane przez ubezpieczyciela niezależnie od winy ubezpieczonego. Przykładowo, w omawianym wcześniej przypadku, ubezpieczyciel zwróci koszty remontu mieszkania sąsiada niezależnie od tego, czy odłączony wężyk został zamontowany przez ubezpieczonego czy przez zatrudnionego hydraulika. W Proama taką ochronę otrzymujemy w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym PLUS.

8 8 LISTOPAD 2013 DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Zastanawiasz się gdzie kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu? Chciałbyś móc porównać najlepsze opcje ale według własnych wymagań, a nie wariantów dostępnych w porównywarkach online? Obawiasz się, że niepotrzebne dodatki tylko podniosą cenę polisy, a Ty nigdy z nich nie skorzystasz? A może szukasz ubezpieczenia AC, ale bardziej niż skutkami kolizji martwisz się ewentualną kradzieżą lub pożarem, powodzią lub gradobiciem? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi koniecznie skorzystaj z oferty Supermarketu Ubezpieczeń Samochodowych mbanku opracowanego przez BRE Ubezpieczenia. Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych funkcjonuje na zasadzie internetowej porównywarki cenowej, dając klientom możliwość wyboru spośród wielu zakresów ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu. Jednak oprócz standardowych produktów - polis OC, AC oraz pakietów ubezpieczeń oferowanych jest także kilkanaście opcji dodatkowych m.in.: 4 warianty pomocy w ramach assistance, NNW, samochód zastępczy, ochrona prawna, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu lub dodatkowe ubezpieczenie utraty życia posiadacza pojazdu wskutek nieszczęśliwego wypadku. A co najważniejsze wszystkie kryteria wyboru ustala internauta i to on decyduje według jakich parametrów porównywane będą ceny ubezpieczeń! Dodatkowo, dla tych, którzy dotąd nie rozważali szerokiej ochrony swoich pojazdów w ramach polis AC, ubezpieczyciel przygotował przyjazne cenowo rozwiązanie. Mogą oni ubezpieczyć auta - między innymi od kradzieży, pożaru oraz skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak gradobicie czy huragan - korzystając z polisy Minicasco BRE Ubezpieczenia. Minicasco BRE Ubezpieczenia jest adresowane do właścicieli samochodów osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu osobowym, o wartości rynkowej od 5 do 40 tysięcy złotych oraz w wieku od 3 do 14 lat. Polisę można również nabyć poprzez przyjazną porównywarkę Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych mbanku. UBEZPIECZENIE SAMOCHODU? TYLKO W INTERNETOWYM SUPERMARKECIE! Intuicyjna i przyjazna porównywarka Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych został wdrożony w 2007 roku i od tej pory skorzystało z niego ponad 300 tysięcy zadowolonych klientów. To rozwiązanie jest szczególnie cenione ze względu na przyjazny i intuicyjny interfejs. Nawigacja po platformie jest wytrwa zaledwie kilka minut. Twórcy Supermarketu zadbali także o to, by właściciele pojazdów ubezpieczonych w nim mogli zgłosić zbycie pojazdu online, bez konieczności wysyłania pocztą, faxem czy drogą mailową żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że klient, który sprzedał samochód zaloguje się do systemu transakcyjnego i poda niezbędne informacje z umowy sprzedaży. Informacje te automatycznie zapiszą się w systemie, a klienci nie będą już musieli przesyłać do ubezpieczyciela żadnych dokumentów. Ponadto, po złożeniu wniosku klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zarejestrowania sprzedaży Polisa OC oferowana przez BRE Ubezpieczenia jest drugim najczęściej wybieranym ubezpieczeniem według czytelników portalu Bankier.pl*. Źródło: Bankier.pl. Badanie zostało przeprowadzone w dniach września 2012 roku, a czytelnicy portalu Bankier.pl wypowiadali się na temat ostatnio kupionego przez siebie ubezpieczenia OC. W badaniu wzięło udział 1330 internautów posiadających polisę tego typu. jątkowo prosta - użytkownik krok po kroku wypełnia przejrzyste formularze, a przeprowadzenie całej kalkulacji składki pojazdu oraz dodatkowo bonus w postaci 5% zniżki na ubezpieczenie OC mdirect dla kolejnego pojazdu. CO UMOŻLIWIA APLIKACJA BRE UBEZPIECZENIA? Aplikacja pobrana na ipad, iphone bądź urządzenie mobilne z systemem Android (smartfon, tablet) daje możliwość: zakupu ubezpieczenia turystycznego dla siebie i bliskich, z którymi podróżujemy po Polsce bądź innych krajach całego świata, wezwania pomocy w razie choroby lub wypadku ze wskazaniem lokalizacji GPS poszkodowanego, np. w przypadku konieczności transportu medycznego w razie wypadku na stoku, wezwania pomocy drogowej z lokalizacją GPS wzywającego pomoc, np. w razie awarii auta lub wypadku w Polsce lub Europie, bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy, które zapewnia wsparcie w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów, konieczności przekazania informacji rodzinie lub innej wskazanej przez ubezpieczonego osobie, konieczności organizacji podróży powrotnej z powodu poważnych zdarzeń losowych itp. W ramach platformy Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych klienci mogą łatwo porównać i kupić polisę: HDI Asekuracja (należąca do TUiR Warta SA), Benefia (część Vienna Insurance Group), mdirect (dostępny tylko w mbanku), BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Po polisę do supermarketu? Tak! Do internetowego supermarketu w banku! Supermarket jest dostępny zarówno dla klientów mbanku, jak i osób posiadających rachunek w innych bankach. Ponadto, platforma dostępna jest także w 62 kioskach Aspiro, zlokalizowanych w wybranych placówkach handlowych w całej Polsce. Doradcy finansowi Aspiro pomagają w kalkulacji stawek oraz wyborze najatrakcyjniejszego pakietu ubezpieczeń. Natomiast dla klientów, którzy chcieliby otworzyć ekonto w mbanku oraz kupić polisę dostępną w SUS, mbank przygotował uproszczoną procedurę umożliwiającą złożenie wniosku i płatności składki także z innego banku. Ponadto, jeśli jesteś posiadaczem smartfona i chciałbyś szybko oraz sprawnie wybrać ubezpieczenie turystyczne, BRE Ubezpieczenia zaoferowało także specjalną aplikację mobilną pod nazwą BRE Ubezpieczenia. Ułatwia ona zakup polis turystycznych w wariancie indywidualnym lub w wariancie rodzinnym, dla osób podróżujących po Polsce, Europie, a także w odpowiedzi na propozycje zgłoszone przez użytkowników - innych krajach całego świata. Dzięki bezpłatnej aplikacji, osoby posiadające ubezpieczenie turystyczne oraz komunikacyjne (OC, AC, assistance) wszystkich ubezpieczycieli, w ramach Supermarketu Ubezpieczeń Samochodowych mogą bezzwłocznie i skutecznie wezwać pomoc, a służby ratownicze bez problemu dotrą do poszkodowanego dzięki automatycznej lokalizacji GPS, np. na drodze lub w miejscu pobytu, w górach lub na wodzie. SMS z powiadomieniem o badaniu technicznym Aplikacja BRE Ubezpieczenia umożliwia również podgląd szczegółowych informacji o posiadanych polisach turystycznych oraz samochodowych: OC, AC, assistance wszystkich ubezpieczycieli w ramach platformy Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych. Pozwala to na wygodne zarządzanie danymi oraz ustawienie np. przypomnienia o badaniu technicznym pojazdu/pojazdów w kalendarzu w telefonie lub jako powiadomienie SMS. UWAGA! Tylko dla Czytelników dziennika Metro, BRE Ubezpieczenia przygotowało specjalny KOD RABATOWY uprawniający do 10% zniżki na zakup ubezpieczenia turystycznego. Wystarczy, że pobierzesz aplikację BRE Ubezpieczenia z platformy Google Play bądź App Store i w okresie od 1 grudnia 2013 do 31 maja 2014 roku zdecydujesz się na zakup polisy turystycznej BRE Ubezpieczenia. By skorzystać z rabatu należy we wniosku ubezpieczeniowym, w polu kod zniżkowy wpisać: OPEN, a następnie wypełnić pozostałą część wniosku. Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych mbanku opracowany przez BRE Ubezpieczenia był wielokrotnie nagradzany. W 2012 roku uzyskał między innymi prestiżowe godło Teraz Polska oraz nagrodę w programie Najwyższa Jakość Quality International Perłę Najwyższej Jakości 2013.

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo