Sprawozdanie z działalności 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności 2013 rok"

Transkrypt

1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2013 rok

2

3 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2013 rok

4 OPRACOWANIE Renata Gałązka, Marek Gryz, Agnieszka Mazur, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2014

5 Spis treści Podstawowe informacje o działalności instytutu i najważniejszych wydarzeniach w 2013 roku... 9 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki działalności naukowej i usługowo badawczej Struktura kadry Struktura kadry naukowej Struktura kadry medycznej Nominacje i awanse Nagrody, wyróżnienia Organy opiniodawczo doradcze Instytutu Psychiatrii i Neurologii Działalność Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 2013 roku Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Podsumowanie uczestnictwa pracowników w działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej Działalność naukowo badawcza Kliniki i zakłady I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna...80 Klinika Neurochirurgii Zakład Radiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Młodzi Naukowcy Punktacja naukowa klinik i zakładów za 2013 r Wyniki działalności naukowej Publikacje w formie pełnej pracy

6 a) w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) b) publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) c) w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) Monografie naukowe, podręczniki o charakterze naukowym a) monografie w języku polskim b) rozdziały w monografiach naukowych w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim c) rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim Redaktor serii wydawniczej Redaktor czasopisma Udział w krajowych i międzynarodowych programach naukowych Realizacja grantów przyznanych przez MNiSW/NCN Uczestnictwo w realizacji grantów MNiSW/NCN przyznanych innym jednostkom naukowo badawczym (współpraca) Programy międzynarodowe realizowane w 2013 roku Działalność dydaktyczna i organizacyjna Sympozja i konferencje Organizacja sympozjów i konferencji Konferencje krajowe zorganizowane przez Instytut w 2013 roku Konferencje krajowe współorganizowane przez Instytut w 2013 roku Referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych i krajowych Referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych Członkostwo w radach, komitetach, zespołach, towarzystwach i organizacjach Członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w zagranicznych lub międzynaro dowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw Członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism nauko wych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR, w tym funkcje redaktora naczelnego Członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism nauko wych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), za publikację w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w 14 ust. 3 Pkt 2 rozporządzenia, w tym funkcja redaktora naczelnego Członkostwo w radach i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe

7 Członkowie Polskiej Akademi Umiejętności (PAU) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN) Udział w komitetach Polskiej Akademii Nauk Działalność z wyboru we władzach krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji krajowych związanych z problemami nauki lub ochroną zdrowia Działalność we władzach innych organizacji krajowych Udział w radach naukowych i radach wydziałów (poza Radą Naukową IPiN) Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia Udział pracowników Instytutu w strukturach nadzoru specjalistycznego oraz innych zespołach ekspertów Funkcja konsultanta krajowego Funkcja konsultanta wojewódzkiego dla woj. mazowieckiego Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie neuropatologii Działalność konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej Działalność konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii Działalność konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Działalność konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neuropatologii Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe Opinie, ekspertyzy, projekty aktów prawnych i zarządzeń dla instytucji centralnych Ochrona zdrowia psychicznego Prawa człowieka Alkoholizm i narkomania Inne ekspertyzy, opinie, projekty aktów prawnych i zarządzeń, sprawozdania Informacja naukowa w Instytucie Działalność szkoleniowa Studia doktoranckie Kursy i szkolenia Wykaz kursów specjalizacyjnych (CMKP) Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem (ECEBM) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi Współpraca z firmami farmaceutycznymi i organizacjami badań klinicznych Działalność usługowa Łóżka i miejsca w klinikach i oddziałach Ruch chorych

8

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2013 ROKU

10

11 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Ewa Gardyńska Ziemba Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska Komórki działalności naukowej i usługowo badawczej I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak Kobayashi Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. Filip Rybakowski

12 12 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr hab. Maryla Sawicka Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr Daria Biechowska Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Członkowska Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr Paweł Nauman Zakład Radiologii Kierownik: dr Renata Poniatowska Zakład Genetyki Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Apteka Kierownik: mgr Elżbieta Grzybowska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Koordynator: mgr Edyta Mikołajczyk

13 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 13 STRUKTURA KADRY Liczba pracowników zatrudnionych w IPiN (pełne i niepełne etaty stan na r.) 1018 a) pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin na siatce instytutowej 120 w tym: pracownicy naukowi pracownicy badawczo techniczni pracownicy inżynieryjno techniczni Biblioteka Naukowa i Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej administracyjno ekonomiczni obsługa b) pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej w niepełnym wymiarze godzin w tym: pracownicy naukowi pracownicy badawczo techniczni pracownicy inżynieryjno techniczni obsługa c) dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy, bez przeliczania na pełny wymiar czasu pracy 127 d) pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 755 w tym: lekarze psycholodzy inni z wyższym wykształceniem pielęgniarki sanitariusze technicy medyczni terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni sekretarki medyczne statystycy medyczni administracyjni pomoce lab. i obsługa ratownik medyczny opiekun medyczny osób (6,04 etatu) e) rezydenci 58 f) zatrudnieni na siatce służby zdrowia w niepełnym wymiarze 72 osoby (36,59 etatu) w tym: lekarze 22 psycholodzy 19 inni z wyższym 4 mgr rehabilitacji 2 technicy medyczni 3 technicy fizjoterapii 1 terapeuci uzależnień 2 terapeuci zajęciowi 9 pielęgniarki 2 sekretarki 4 administracyjni i księgowi 4

14 14 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Struktura kadry naukowej Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy. Stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba osób, dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy w tym kobiety Przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy Ekwiwalent pełnego czasu pracy Profesor zwyczajny 9 4 7,63 6,11 Profesor nadzwyczajny ,60 Adiunkt ,91 37,53 Asystent 6 5 5,25 4,20 Pracownicy badawczo techniczni ,60 Pracownicy inżynieryjno techniczni ,5 6,75 Biblioteka/DPiDN Administracyjno ekonomiczni ,30 Obsługa ,5 4,05 ŁĄCZNIE ,79 78,14 Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków na działalność statutową: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. Nr 0, poz. 877). Ogółem 92 osoby 87,29 etatów w tym: naukowo badawczy 75 71,79 badawczo techniczni 2 2 inżynieryjno techniczni 15 13,5 Liczba młodych naukowców zatrudnionych w jednostce nie krócej niż 3 miesiące w okresie ostatnich dwóch lat: Ogółem 47 w tym: naukowo badawczy 11 badawczo techniczni 1 inżynieryjno techniczni 3 inni 32

15 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 15 Struktura kadry medycznej Personel zatrudniony w klinikach i oddziałach. Stan w dniu r. Miejsce zatrudnienia razem Lekarze a w tym: Zatrudnieni ogółem Pielęgniarki b a Lekarze bez stażystów. b Pielęgniarki oraz asystentki pielęgniarskie. Źródło: Dane przygotowane przez Dział Spraw Pracowniczych i Zakład Zdrowia Publicznego. Średnia dzienna liczba leczonych na: 1 lekarza 1 pielęgn. Psycholodzy służba zdrowia rezydenci nauk. -bad. O G Ó Ł E M 633, ,25 51,9 4,2% 2,7% I Klinika Psychiatryczna 88, ,9 4,7 3,4 F-1 28, ,9 3,9% 2,9% F ,1% 2,8% F ,6% 2,9% Oddział Dzienny ,9% 19,9% Psychiatryczny II Klinika Psychiatryczna 68, ,75 4 4,5% 3,2% F-4 33, ,75 1 3,8% 2,2% F ,7% 3,1% Oddział Dzienny ,2% 18,2% Psychiatryczny III Klinika Psychiatryczna ,4% 3,9% F ,1% 3,0% F ,5% 3,8% F ,2% 3,5% Oddział Dzienny ,3% 18,3% Psychiatryczny Zespół Leczenia Domowego ,0% 0,0% Zespół Profilaktyki i Leczenia 47, ,5 7 7,4% 2,9% Uzależnień Oddział Leczenia Zespołów ,5 7,6% 2,5% Abstynencyjnych (OLZA F3B) Program Metadonowy 6,75 1,25 1, ,5 1 0,0% 0,0% Ośrodek Terapii i Uzależnień 13,75 1,75 1, ,0% 4,1% (OTU) Ośrodek Terapeutyczny ,5 0,0% 0,0% Goplańska Klinika Psychiatrii Sądowej ,0% 0,0% Klinika Nerwic ,8% 5,7% Oddział Całodobowy ,7% 4,4% Oddział dzienny ,2% 13,2% Klinika Psychiatrii Dzieci ,1% 2,5% i Młodzieży I Klinika Neurologiczna ,9% 1,6% II Klinika Neurologiczna ,0% 1,4% Klinika Neurochirurgii ,9% 0,6% Oddział Całodobowy ,3% 2,2% Rehabilitacji Neurologicznej Oddział Dzienny Kliniki ,9% 25,7% Rehabilitacji Psychiatrycznej Oddział Dzienny Rehabilitacji ,2% 0,0% Neurologicznej IV Klinika Psychiatryczna ,9% 0,0% (Szpital Bielański) Oddział Dzienny Psychiatryczny Szpitzla Bielańskiego ,0% 0,0%

16 16 Podstawowe informacje o działalności Instytutu NOMINACJE I AWANSE Stopnie naukowe oraz inne tytuły uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/zakład Stopień doktora habilitowanego Stopień doktora Tytuł specjalisty Tytuł magistra I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna 1 III Klinika Psychiatryczna 2 IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic 1 1 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Licencjat I Klinika Neurologiczna 12 II Klinika Neurologiczna Klinika Neurochirurgii Zakład Radiologii 1 Zakład Genetyki 1 1 Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii 1 Zakład Farmakologii i Fizjologii UN Razem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii 2 tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii 3 tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej 4 tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej 5 tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej 6 tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii 1. Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową: na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostali zatrudnieni: dr hab. n. med. Wanda Dyr Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego dr hab. n.med. Filip Rybakowski Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na stanowisku adiunkta zostali zatrudnieni: dr n. med. Michał Lew Starowicz III Klinika Psychiatryczna dr n. med. Jan Bembenek II Klinika Neurologiczna

17 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 17 przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta uzyskali: dr n. med. Marta Skowrońska II Klinika Neurologiczna dr n. med. Maciej Krawczyk II Klinika Neurologiczna dr hab. n. med. Małgorzata Lehner Zakład Neurochemii dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Zakład Genetyki dr n. med. Anna Sułek Zakład Genetyki dr n. med. Marta Rajkiewicz Zakład Genetyki dr n. med. Piotr Świtaj I Klinika Psychiatryczna dr hab. n. med. Adam Wichniak III Klinika Psychiatryczna na stanowisku asystenta zostali zatrudnieni: dr n. med. Magdalena Gugała Iwaniuk I Klinika Neurologiczna lek. Agnieszka Piróg Balcerzak Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 2. Stopień naukowy uzyskali doktora habilitowanego nauk medycznych: dr hab. n. med. Tadeusz Mendel II Klinika Neurologiczna dr hab. n. med. Tomasz Litwin II Klinika Neurologiczna doktora nauk medycznych: dr n. med. Michał Karliński dr n. med. Marcin Głuszkiewicz dr n. med. Katarzyna Niewińska dr n. med. Karolina Dzieżyc dr n. med. Barbara Januś Laszuk II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Klinika Nerwic II Klinika Neurologiczna Rezydent II Klinika Neurologiczna Rezydent 3. Tytuł specjalisty uzyskali w dziedzinie neurologii: lek. Agnieszka Piechal lek. Magdalena Restel w dziedzinie genetyki klinicznej: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska Makaruk II Klinika Neurologiczna I Klinika Neurologiczna Zakład Genetyki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego: mgr Michał Czyżewski Klinika Neurochirurgii 4. Wykształcenie wyższe uzyskali: tytuł magistra: mgr Anna Kołakowska mgr Anna Ciosek mgr Agnieszka Mazur tytuł inżyniera: Albert Nobis Klinika Neurochirurgii Klinika Neurochirurgii Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Dział Informatyki

18 18 Podstawowe informacje o działalności Instytutu licencjat: Ewa Markulis Strożek Monika Haponiuk Henryka Lackowska Krzysztof Gołęniowski Beata Lesiak Barbara Puławska Jerzy Nieliwodzki Danuta Kaszuba Marzena Strobel Zakład Radiologii II Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic II Klinika Neurologiczna ORN III Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna Klinika Neurochirurgii II Klinika Neurologiczna ORN II Klinika Neurologiczna Powyższy wykaz obejmuje osoby, które zgłosiły do Działu Spraw Pracowniczych fakt podniesienia kwalifikacji. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA W IPiN: Dr n. med. Michał Karliński Wyróżnienie Rady Naukowej IPiN za pracę doktorską pt. Odstępstwa od protokołu u pacjentów poddawanych dożylnemu leczeniu trombolitycznemu w ramach rejestru Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) w populacji polskiej przyznane na posiedzeniu Rady Naukowej r. Dr Jacek Moskalewicz, prof. dr hab. Andrzej Kiejna, dr Bogdan Wojtyniak Wyróżnienie Rady Naukowej IPiN za publikację w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. Prof. Jana Jaroszyńskiego, r. Dr hab. Joanna Seniów, lek. med. Marta Bilik, dr Marcin Lesniak, dr Konrad Waldowski, mgr Szczepan Iwański, prof. dr hab. Anna Członkowska Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację z dziedziny neurologii im. Prof. Anatola Dowżenki, r. Dr hab. Ewa Taracha, dr Adam Hamed, dr Paweł Krząścik, dr hab. Małgorzata Lehner, dr Anna Skórzewska, prof. dr hab. Adam Płaźnik Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację z dziedziny nauk podstawowych im. Prof. Ignacego Walda, r. Dr Katarzyna Dąbrowska, mgr Michał Bujalski Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację z dziedziny badań psychologicznych i społecznych im. Prof. Stefana Ledera, r. Inne poza IPiN: Prof. Jerzy Kulczycki Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznany przez Polską Akademię Nauk za popularyzację neurologii. Zespołowa nagroda naukowa I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przyznana w roku 2013 za cykl publikacji dotyczących roli opioidów, wybranych monoamin oraz endogennych neurosteroidów w ośrodkowych procesach związanych z uzależnieniami dla: Prof. dr hab. med. Adama

19 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 19 Płaźnika, dr n. med. Piotra Maciejaka, dr n. med. Janusza Szyndlera, dr n. med. Pawła Krząścika, dr n. med. Adama Hameda. Dr Elżbieta Galińska Nagroda w postaci funduszy dla zespołowej realizacji filmu o muzykoterapii. Patronatem projektu była Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Projekt Muzykoterapii dla pacjentów onkologicznych wygrał w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie projektu muzykoterapii dla pacjentów onkologicznych, złożonego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwietniu 2013, jako materiału do pierwszego polskiego filmu o muzykoterapii. Projekt ten wygrał w konkursie organizowanym przez Ministerstwo i został zrealizowany jako film przez zespół filmowców. Ekspertem w muzykoterapii jest tu dr Elżbieta Galińska i ona prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne zarówno symulowane (na osobach zdrowych) jak i rzeczywiste z pacjentami onkologicznymi w Sierakowie. Ćwiczenia wprowadzające do terapii śpiewem prowadzi mgr Julia Hołówko (muzykoterapeutka). Włączone są także wypowiedzi o muzyce zaproszonych kompozytorów polskich. Film nagrany na płytę znajduje się w Bibliotece Naukowej IPiN. ORGANY OPINIODAWCZO DORADCZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII Prezydium Rady Naukowej Przewodniczący Rady Naukowej: Wiceprzewodniczący: Wiceprzewodniczący: Sekretarz Rady Naukowej: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski prof. dr hab. Jacek Wciórka dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska dr hab. Rafał Rola Komisje Rady Naukowej Komisja Nauki Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska Członkowie: 1. prof. dr hab. Adam Płaźnik 2. dr hab. Adam Wichniak 3. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 4. prof. dr hab. Anna Członkowska 5. dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki 6. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 7. dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 8. dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 9. dr hab. Adam Kobayashi 10. dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski

20 20 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Komisja Ekonomiczno Budżetowa Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski Członkowie: 1. dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 2. dr Grażyna Świątkiewicz 3. dr hab. Rafał Rola 4. dr Paweł Nauman 5. dr Anna Bochyńska 6. dr Anna Sułek 7. dr Barbara Remberk 8. dr Artur Barczyk 9. dr hab. Adam Wichniak Komisja ds. Aparatury Naukowej i Diagnostycznej Koordynator: dr Paweł Nauman Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 2. dr hab. Rafał Rola 3. dr hab. Adam Kobayashi 4. dr Anna Sułek 5. dr hab. Adam Wichniak Komisja ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Członkowie: 1. dr hab. Rafał Rola 2. prof dr hab. Przemysław Bieńkowski 3. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 4. dr Jacek Moskalewicz 5. dr Paweł Nauman Komisja Przewodów Doktorskich Koordynator: prof. dr hab. Jacek Wciórka Członkowie: 1. prof. dr hab. Anna Członkowska 2. prof. dr hab. Marek Jarema 3. prof. dr hab. Adam Płaźnik 4. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 5. prof. dr hab. Antonina Ostrowska 6. dr hab., prof. nadzw. Jan Tylka 7. dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz 8. dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 9. dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki

21 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 21 Lista rezerwowa członków Komisji Przewodów Doktorskich 1. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 2. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 3. dr hab., prof. nadzw. Marta Anczewska 4. dr hab. Ewa Taracha 5. dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska 6. dr hab., prof. nadzw. Joanna Seniów 7. dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman Komisja ds. Studiów Doktoranckich Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. prof. dr hab. Adam Płaźnik 4. prof. dr hab. Maria Kobayashi 5. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska Komisja ds. Oceny i Awansów na Stanowiska Profesora Nadzwyczajnego, Profesora Zwyczajnego i Profesorów Mianowanych Koordynator: prof. dr hab. Anna Członkowska Członkowie: 1. prof. dr hab. Maria Barcikowska 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. prof. dr hab. Marek Jarema 4. prof. dr hab. Adam Płaźnik Komisja ds. Oceny i Awansów Asystentów, Adiunktów i Pracowników Badawczo Technicznych na Stanowiska Asystenta i Adiunkta Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 2. dr Agnieszka Kałwa 3. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 4. prof. dr hab. Anna Członkowska 5. prof. dr hab. Jacek Wciórka Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników Naukowych i Badawczo Technicznych rozwiązana decyzją Rady Naukowej z r. Koordynator: prof. dr hab. Zbigniew Czernicki Członkowie: 1. prof. dr hab. Stanisław Pużyński 2. dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki 3. dr hab. Ewa Taracha 4. dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 5. dr hab. Adam Wichniak

22 22 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Skład Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (kadencja ) wyłoniony zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z 2010 r. (Dz. U. Nr 96 z 2010 r., poz. 618, art. 30) 1. Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska 2. Prof. dr hab. Maria Barcikowska 3. Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 4. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 5. Dr Anna Bochyńska 6. Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz 8. Prof. dr hab. Anna Członkowska 9. Prof. dr hab. Dominika Dudek 10. Dr hab. prof. nadzw. Wanda Dyr 11. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński 12. Dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman 13. Prof. dr hab. Marek Jarema 14. Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa 15. Dr hab. Adam Kobayashi 16. Prof. dr hab. Maria Kobayashi 17. Prof. dr hab. Leszek Królicki 18. Dr hab. Anna Kostera Pruszczyk 19. Dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 20. Dr hab. Małgorzata Lehner 21. Dr hab. Agnieszka Ługowska 22. Dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 23. Dr Paweł Nauman 24. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 25. Dr Dorota Parnowska przestała być członkiem Rady Naukowej r. 26. Dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 27. Prof. dr hab. Adam Płaźnik 28. Prof. dr hab. Stanisław Pużyński 29. Dr Barbara Maria Remberk 30. Dr hab. Rafał Rola 31. Dr hab., prof. nadzw. Joanna Seniów 32. Dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 33. Dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki 34. Dr hab. Ewa Taracha 35. Dr hab., prof. nadzw. Jan Tylka 36. Prof. dr hab. Jacek Wciórka 37. Dr hab. Adam Wichniak 38. Dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz 39. Prof. dr hab. Marcin Wojnar 40. Dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Dyrekcja 1. Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 2. Dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański

23 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 23 DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W 2013 ROKU W 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Naukowej w dniach: 1. 7 lutego kwietnia czerwca października listopada grudnia 2013 W okresie między posiedzeniami aktywnie pracowały Komisje Rady i Prezydium Rady. Najwięcej opinii i stanowisk przekazały Radzie, za pośrednictwem Prezydium, Komisja Nauki oraz Komisja Ekonomiczno Budżetowa. Szczegółowy zapis aktywności Rady oraz Komisji zawierają protokoły znajdujące się w archiwum Rady i przekazywane członkom. Ad. 1. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 r. a. Wybrano Komisję Wstępną w przewodzie habilitacyjnym dr. n. med. Tomasza Litwina b. Wybrano Komisję Wstępną w przewodzie habilitacyjnym dr. n. med. Tadeusza Mendla c. Wybrano Komisję Wstępną w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Seniów d. Zaopiniowano wniosek o zatrudnienie dr. hab. med. Filipa Rybakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego IPiN e. Uzupełniono skład Komisji Nauki o 2 nowych członków f. Zaopiniowano kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi g. Zaopiniowano projekt budżetu IPiN na 2013 r. Ad. 2. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 4 kwietnia 2013 r. a. Wybrano Komisję Wstępną w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Iwony Sarzyńskiej Długosz b. Wszczęto przewód habilitacyjny i wybrano recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. n. med. Tomasza Litwina c. Wszczęto przewód habilitacyjny i wybrano recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. n. med. Tadeusza Mendla d. Wszczęto i wybrano recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Seniów e. Zakończono postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab Krzysztofowi Bankiewiczowi f. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Rady Naukowej dotyczące Komisji Dyscyplinarnej i wyborów uzupełniających do Rady g. Zatwierdzono zmiany w Statucie IPiN

24 24 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Ad. 3. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 6 czerwca 2013 r. a. Wszczęto przewód habilitacyjny i wybrano recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr n. med. Iwony Sarzyńskiej Długosz b. Zaopiniowano kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi c. Zaopiniowano wyniki działalności naukowej IPiN za 2012 r. oraz plan naukowy na 2014 r. d. Zaopiniowano sprawozdanie finansowe IPiN za 2012 r. e. Dyrekcja IPiN przedstawiła plan restrukturyzacji IPiN Ad. 4. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 3 października 2013 r. a. Przyjęto wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. n. med. Teresie Wierzbie Bobrowicz, wybrano Komisję Wstępną b. Przyjęto opinię zbiorczą i dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr. med Tomasza Litwina c. Przyjęto opinię zbiorczą i dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr. med Tadeusza Mendla d. Zaopiniowano kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi e. Wręczono wyróżnienia Rady Naukowej za najlepsze prace opublikowane w 2012 r. f. Przyjęto informację Komisji Rady Naukowej powołanej do zbadania sprawy zgłoszonej przez Pana dr hab. n. med. Adama Kobayashi g. Przedstawiono stanowisko Komisji Nauki w sprawie sytuacji w IPiN oraz planu restrukturyzacji przedstawionego przez Dyrekcję IPiN Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii poparła wniosek Komisji Nauki o odwołanie Zastępcy Dyrektora do spraw Badań Naukowych IPiN h. Przedstawiono stanowisko Komisji Ekonomiczno Budżetowej w sprawie sytuacji w IPiN oraz planu restrukturyzacji przedstawionego przez Dyrekcję IPiN Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii poparła wniosek Komisji Ekonomiczno Budżetowej o odwołanie Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa IPiN i. Przedstawiono stanowisko związków zawodowych w sprawie restrukturyzacji IPiN j. Przedstawiono stanowisko Dyrekcji IPiN w sprawie restrukturyzacji IPiN Ad. 5. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 14 listopada 2013 r. a. Zatwierdzono otwarcie przewodu doktorskiego lek. Justyny Dzierki b. Zaopiniowano kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowym c. Przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano stopień doktora habilitowanego doktorowi Tadeuszowi Mendlowi

25 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 25 Ad. 6. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 5 grudnia 2013 r. a. Zarząd IPiN przedstawił sytuację bieżącą IPiN i założenia do planu finansowego na 2014 r. b. Rada Naukowa wysłuchała wystąpienia związków zawodowych działających w IPiN c. Przeprowadzono kolokwium habilitacyjne i nadano stopień doktora habilitowanego doktorowi Tomaszowi Litwinowi WSPÓŁPRACA ZE ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĄ ZDROWIA (WHO)1 Rok 2013 był trzecim rokiem piątej czteroletniej kadencji IPiN, jako Ośrodka Współpracującego z WHO (WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health). Partnerem Krajowym ds. współpracy z WHO w zakresie zdrowia psychicznego (National Counterpart on Mental Health) jest dr B. Habrat. Dr J. Moskalewicz jest nieprzerwanie od ponad 20 lat członkiem panelu ekspertów WHO w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i problemów związanych z alkoholem (WHO expert advisory panel on drug dependence and alcohol problems). Bezpośrednia współpraca między WHO i IPiN w 2013 roku obejmowała konsultacje i wymianę informacji. 1. Spotkanie z dr Pauliną Miśkiewicz, dyrektorem Biura WHO w Polsce, 18 października 2013, IPiN. W spotkaniu, zainicjowanym i zorganizowanym przez IPiN, uczestniczyli dr D. Biechowska, dr B. Habrat, mgr G. Herczyńska, dr J. Moskalewicz, prof. J. Wciórka. Celem spotkania było omówienie problemów zdrowia psychicznego w Polsce w kontekście przyjętych w 2012 r. przez WHO uaktualnionych strategii: Comprehensive Mental Health Action Plan i European Action Plan on Mental Health oraz ewentualnego zaangażowania Instytutu w ich realizację. Dyskutowano także o zacieśnieniu współpracy między IPiN a WHO. WHO oferuje pomoc merytoryczną i techniczną, IPiN wysokiej klasy profesjonalistów oraz bazę badawczą. W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie: a. Brak wsparcia finansowego dla współpracy prowadzonej poza dwustronnymi umowami między rządem Polski a Regionalnym Biurem WHO dla Europy w Kopenhadze. Ostatni raz problemy zdrowia psychicznego znalazły się wśród priorytetowych zadań w tych umowach osiem lat temu. b. Dr J. Moskalewicz przedstawił sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, dotyczącej zdrowia psychicznego zorganizowanej w Wilnie w ramach objęcia przez Litwę prezydencji Rady Unii Europejskiej. Organizacja konferencji świadczyła o wysokiej pozycji problemów zdrowia psychicznego, w tym uzależnień w polityce zdrowotnej Litwy. 1 Przygotowała Grażyna Herczyńska, Biuro ds. Współpracy z WHO, IPiN.

26 26 Podstawowe informacje o działalności Instytutu c. Dyskutowano nad możliwościami realizacji strategii WHO: European Mental Health Action Plan w Polsce. Zwracano uwagę na odwrót polityków i decydentów od psychiatrii środowiskowej i wspieranie różnymi drogami leczenia instytucjonalnego. Niepokoją opóźnienia lub zaniechanie realizacji niektórych punktów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Sugerowano, by WHO EURO wsparło działania polskich psychiatrów w realizacji tego programu. Takim wsparciem byłaby na przykład organizacja przez Biuro WHO w Polsce spotkania na temat zdrowia psychicznego i jego priorytetów z politykami i decydentami w Ministerstwie Zdrowia, w tym z przedstawicielami NFZ. Zwrócono uwagę na konieczność powrotu do leczenia środowiskowego według zaleceń Action Plan. d. Zaproponowano konsultacje IPiN przy tłumaczeniu na język polski European Mental Health Action Plan. Konieczne jest rozpowszechnienie dokumentu, przede wszystkich wśród pracowników Ministerstwa Zdrowia. e. Dr B. Habrat przedstawił problemy, z jakimi boryka się w swojej działalności jako Partner Krajowy ds. współpracy z WHO (National Counterpart on Mental Health). Jednym z nich jest niewywiązywanie się Ministerstwa Zdrowia ze zobowiązań dofinansowywania wyjazdów na spotkania organizowane przez WHO. f. Zaproponowano koordynację projektu monitorowania w państwach Europy European Mental Health Action Plan. g. Zasugerowano, by Biuro WHO w Polsce zorganizowało spotkanie przedstawicieli polskich Ośrodków Współpracujących z WHO w celu wymiany doświadczeń. 2. Spotkanie robocze grupy ekspertów w zakresie nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, WHO EURO Kopenhaga, 30 września 1 październik 2013 Spotkanie zorganizowało WHO EURO oraz Ministerstwo Zdrowia Norwegii. Celem spotkania była dyskusja między innymi nad proponowanymi przez WHO EURO działaniami związanymi z wprowadzaniem w życie globalnej strategii ograniczenia skutków konsumpcji alkoholu. W spotkaniu uczestniczył mgr J. Sierosławski, który przedstawił projekt badawczy Drinking habits and alcohol related harms in Northern Dimension Region a qualitative study. 3. Dwukrotna odpowiedź na kwestionariusz WHO Global survey on alcohol and health Additional component: unrecorded alcohol consumption. Kwestionariusz został przygotowany przez Departament Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych WHO w Genewie. Celem projektu było zebranie danych dotyczących nierejestrowanego spożycia alkoholu na podstawie oszacowań kilku niezależnych ekspertów z poszczególnych krajów oraz ponowne skonfrontowanie ich opinii (metoda delficka). Jednym z polskich ekspertów był dr J. Moskalewicz. 4. Dr. B. Habrat, w ramach zadań WHO National Counterpart on Mental Health, przekazywał osobom mających wpływ na kształtowanie się polityki zdrowia

27 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 27 psychicznego oficjalne dokumenty WHO dotyczące tej problematyki. Przesłał także do bazy danych WHO w Genewie akty prawne regulujące szeroko rozumianą politykę zdrowia psychicznego w Polsce. 5. Sekcja Wydawnictw rozpowszechniła 16 egzemplarzy przetłumaczonych na język polski książek WHO, opublikowanych w poprzednich latach przez IPiN: Leksykon terminów psychiatria i zdrowie psychiczne, Leksykon terminów alkohol i narkotyki, Leksykon terminów międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego. 6. Opracowanie sprawozdania ze współpracy między IPiN a WHO za okres: czerwiec 2012 maj Status Ośrodka Współpracującego zobowiązuje IPiN do przekazywania WHO corocznych raportów ze współpracy. W Rapocie uwzględniono zarówno działania podejmowane przez IPiN w ramach tzw. terms of reference, jak i współpracę bezpośrednią. Sprawozdanie zostało przesłane drogą elektroniczną do Centrali WHO w Genewie. PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ I LECZNICZEJ W 2013 roku w Instytucie realizowano: 40 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, 9 tematów we współpracy międzynarodowej, w tym 4 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 1 projekt finansowany ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, 21 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW/NCN, 6 projektów w ramach umów z innymi podmiotami, 5 międzynarodowych badań klinicznych. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym w kraju i na świecie: opublikowali 225 prac naukowych posiadających punktację ministerialną, prace publikowane w czasopismach indeksowanych były cytowane w bazie Web of Science 1202 razy, uczestniczyli w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których, w postaci referatów, posterów, doniesień, przedstawili wyniki prac naukowo badawczych, 6 pracowników zasiadało we władzach 7 międzynarodowych towarzystw naukowych, a 37 we władzach 26 towarzystw krajowych,

28 28 Podstawowe informacje o działalności Instytutu 13 pracowników uczestniczyło w pracach komitetów i komisji PAN oraz 7 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, 3 pracowników było członkami korespondentami PAN, 2 pracowników było członkami PAU, 9 pracowników było członkami zespołów redakcyjnych 11 czasopism zagranicznych, a 30 zespołów redakcyjnych 39 czasopism krajowych. Instytut był organizatorem 3 i współorganizatorem 6 konferencji naukowych. W 2013 roku funkcję konsultanta krajowego pełniło 3 pracowników IPiN, natomiast konsultanta wojewódzkiego 4 pracowników IPiN. Współpracowano z placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badań i wymiany doświadczeń. Instytut wydaje trzy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym: Postępy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Alkoholizm i Narkomania. Każdego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zakłady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuował wieloletnią współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Działalność lecznicza W 2013 roku w oddziałach całodobowych Instytutu leczono 9598 osób, zaś w oddziałach dziennych 1152 pacjentów (dane: MZ-30/2013R). Pracownicy Zespołu Leczenia Domowego zrealizowali wizyty w środowisku chorego, w tym lekarze 429 wizyt, pielęgniarki wizyt, psycholodzy wizyt, inni terapeuci 765 wizyt. Ogółem z zaburzeniami psychicznymi leczono 453 osoby, w tym 306 osób (68%) po raz pierwszy. Największą grupę stanowili pacjenci między 30 a 64 rokiem życia 282 (62%); drugą w kolejności pacjenci w wieku 65 lat i więcej 140 (31%). Najliczniej reprezentowanym rozpoznaniem było rozpoznanie schizofrenii 287 (63%) leczonych przez Zespół; drugie miejsce zajmowały zaburzenia nastroju 103 (23%) leczonych.

29 Działalność naukowo badawcza

30

31 Kliniki i zakłady I KLINIKA PSYCHIATRYCZNA Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka Ilość zatrudnionych pracowników kliniki/zakładu na dzień Etaty finansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wg wymiaru etatu naukowych 3 badawczo-technicznych inżynieryjno technicznych obsługi Zatrudnienie (N*) 3 Rodzaj działalności naukowej Liczba Publikacje w formie pełnej Lista A MNiSW / sumaryczny IF = 9,872 5 pracy Lista B MNiSW 2 Lista C MNiSW Monografie Autorstwo całości (j. ang.) Autorstwo rozdziału (j. ang.) 3 Autorstwo całości (j. pol.) Autorstwo rozdziału (j. pol.) 1 zastosowania praktyczne projekty Programu Ramowego Unii Europejskiej 2 kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej 1 projekty w ramach innych programów międzynarodowych projekty naukowe MNiSW/NCN inne projekty naukowe kliniczne badania międzynarodowe 1 badania leków tematy statutowe 3 cytowania 8 *Liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, (etat naukowy, badawczo techniczny, inżynieryjno techniczny). Tematy realizowane w ramach działalności statutowej Czynniki zdrowienia: nasilenie, uwarunkowania i konsekwencje poczucia cierpienia u osób z zaburzeniami psychotycznymi. (etap I 2-letnich badań; kierownik: prof. J. Wciórka) Cel. Próba rozeznania znaczenia, uwarunkowań i konsekwencji poczucia cierpienia u osób leczących się z powodu zaburzeń psychotycznych. Opis zrealizowanych prac. Przygotowano polską adaptację STORI (Stages of Recovery Instrument) zestawu narzędzi oceny etapów zdrowienia, przygotowano scenariusz wywiadów fokusowych i rozpoczęto ich przeprowadzanie z wybranymi grupami respondentów, przygotowano kwerendę piśmiennictwa poświęconego cierpieniu psychotycznemu.

32 32 Działalność naukowo badawcza Opis najważniejszych osiągnięć. Badanie w trakcie realizacji Wykorzystanie uzyskanych wyników. Wystąpienia związane z tematem: Otwarty dialog jako metoda pomocy w kryzysie; Chorowanie kryzys, cierpienie, potrzeba pomocy, atrybucja; Pojęcie choroby psychicznej: tradycje i propozycje; O budzeniu nadziei i przywracaniu dialogu w procesie zdrowienia z kryzysu psychotycznego; Na rozdrożu: psychiatria w poszukiwaniu siebie; Zdrowienie ujęcie modelowe w opiniach pacjentów. Czynniki zdrowienia: poziom i faza zdrowienia u osób leczących się z powodu zaburzeń psychotycznych a poczucie koherencji i wybrane zmienne socjalne (etap I 2-letnich badań; kierownik: dr hab., prof. nadzw. M. Anczewska) Cel. Próba rozeznania znaczenia czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla procesu zdrowienia u osób leczących się z powodu zaburzeń psychotycznych. Opis zrealizowanych prac. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia przygotowano polską adaptację STORI (Stages of Recovery Instrument) zestawu narzędzi oceny etapu zdrowienia. Zbadano 120 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (F20-F29 wg klasyfikacji ICD-10) zgłaszających się do poradni przyklinicznej bądź hospitalizowanych w trybie całodobowym lub dziennym w IPiN. Opis najważniejszych osiągnięć. Badanie w trakcie realizacji Wykorzystanie uzyskanych wyników. Przygotowano do publikacji teksty: The stages of recovery in relation to the subjective and objective aspects of psychosis, The sense of empowerment in the early stage of recovery from psychosis. Czynniki zdrowienia: nasilenie, determinanty i konsekwencje poczucia samotności u osób z zaburzeniami psychotycznymi. (etap I 2-letnich badań; kierownik: dr P. Świtaj) Cel. Ocena nasilenia poczucia samotności u osób leczących się z powodu zaburzeń psychotycznych w porównaniu do osób zdrowych, zidentyfikowanie determinantów poczucia samotności oraz ocena jego wpływu na kluczowe wskaźniki dobrostanu psychicznego, takie jak jakość życia i depresja. Opis zrealizowanych prac. Pogłębiano walidację polskiej adaptacji Loneliness Scale De Jong Gierweld. Zbadano 120 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (F20-F29 wg klasyfikacji ICD-10) zgłaszających się do poradni przyklinicznej bądź hospitalizowanych w trybie całodobowym lub dziennym w IPiN. Opis najważniejszych osiągnięć. Badanie w trakcie realizacji. Wykorzystanie uzyskanych wyników Publikacje: 1. Świtaj Piotr, Grygiel Paweł, Anczewska Marta, Wciórka Jacek; Loneliness mediates the relationship between internalised stigma and depression among patients with psychotic disorders; International Journal of Social Psychiatry; 2013, DOI: /

33 Kliniki i zakłady Paweł Grygiel, Piotr Świtaj, Marta Anczewska, Grzegorz Humenny, Sławomir Rębisz, Justyna Sikorska; Loneliness and depression among polish university students: preliminary findings from a longitudinal study; w: Education in one world: perspectives from different nations /eds. Nikolay Popov [i in.]; Sofia, Bulgarian Comparative Education Society, 2013, Udział w tematach statutowych innych Klinik/Zakładów Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej (etap IV 4-letnich badań; kierownik: prof. M. Jarema) Szczegóły i wyniki badań w sprawozdaniu III Kliniki Psychiatrycznej. Projekty Programu Ramowego Unii Europejskiej PARADISE Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe (Wyodrębnienie czynników psychospołecznych istotnych dla przebiegu zaburzeń psychicznych i neurologicznych badanie europejskie) (7FP Health ; nr umowy: ; projekt współfinansowany przez MNiSW koordynator: L. Maximilians, Universitaet Muenchen LM; koordynator w Polsce: dr hab., prof. nadw. M. Anczewska; wykonawcy: dr P. Świtaj, lek. A. Chrostek, mgr J. Waszkiewicz; lek. i mgr J. Roszczyńska Michta, lek. A. Borzym, lek. B. Kijanowska Haładyna, lek. E. Paszkowska; Przyznane środki: zł, w 2013r.: 0 zł; czas realizacji: ) W projekcie PARADISE trudności psychospołeczne osób chorych definiowane są zgodnie z koncepcją zdrowia i niepełnosprawności przedstawioną w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization s (WHO) International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001). Badaniem objęte są następujące kategorie diagnostyczne zaburzeń (wg ICD-10): otępienie, depresja, schizofrenia, uzależnienie od alkoholu, padaczka, migrena, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, udar. Działania w Przygotowano ostateczną wersję narzędzia do klinicznej oceny trudności psychospołecznych PARADISE 24, skonstruowanego w paradygmacie epidemiologii horyzontalnej. Opracowano i przekazano do Komisji Europejskiej raport fachowy i finansowy projektu. Przygotowano ostateczną wersję artykułów: Narratives reflecting the lived experiences of people with brain disorders: common psychosocial difficulties and determinants; Psychosocial difficulties from the perspective of persons with neuropsychiatric disorders: providing evidence for horizontal epidemiology in psychosocial difficulties; Understanding the impact of brain disorders: towards a horizontal epidemiology of psychosocial difficulties and their determinants; PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on people s lives.

34 34 Działalność naukowo badawcza Wystąpienie: Anczewska Marta, Świtaj Piotr, Roszczyńska Michta Joanna, Chrostek Anna, Charzyńska Katarzyna: Psychosocial difficulties experienced by people diagnosed with schizophrenia barriers to social inclusion; 11th Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Płowdiw, Bułgaria, r. Chrostek Anna, Świtaj Piotr, Anczewska Marta., Roszczyńska Michta Joanna, Sabariego Carla, Cieza Alarcos, Bickenbach Jerome, Chatterji Somnath; Psychosocial difficulties experienced by patients with schizophrenia; 21st World Congress for Social Psychiatry, Lizbona, Portugalia, Publikacja: Anczewska Marta, Świtaj Piotr, Roszczyńska Michta Joanna, Chrostek Anna, Charzyńska Katarzyna: Psychosocial difficulties experienced by people diagnosed with schizophrenia barriers to social inclusion; w: Education in one world: perspectives from different nations /eds. Nikolay Popov [i in.]; Sofia, Bulgarian Comparative Education Society; 2013, MARATONE Mental Health Training through Research Network in Europe (Szkolenie w zakresie zdrowia psychicznego w obrębie europejskiej sieci badawczej) (umowa nr ; koordynator: Prof. Alarcos Cieza; kierownik projektu w Polsce: prof. nadzw. dr hab. n. med. Marta Anczewska; przyznane środki zł; w 2013r.: zł; 7 PR UE, mechanizm Maria Curie; czas realizacji: 1.IV III.2017) Działania w 2013 r. Udział w spotkaniu inicjującym projekt na Uniwersytecie Southampton, kwiecień 2013 r. Rekrutacja doktoranta wg zasad obowiązujących w programie Maria Curie (kryteria: early stage researcher). Monitorowanie postępów pracy doktoranta. Opracowanie metodologii pracy doktorskiej pod roboczym tytułem: Oddziaływania wspomagające niwelowanie trudności psychospołecznych doświadczanych przez osoby z zaburzeniami schizofrenicznymi. Praca nad artykułem pod roboczym tytułem: Schizophrenia: a systematic literature review of interventions for psychosocial difficulties. Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej DAPHNE III, Empowering W Empowering Women & Providers: Domestic Violence and Mental Health (Umacnianie kobiet: przemoc domowa i zdrowie psychiczne) (nr umowy: JUST/2009/DAP3/AG/ CE /00 57; projekt współfinansowany przez MNiSW; koordynator projektu: University of Hertfordshire, UK; koordynator projektu w Polsce: dr hab., prof. nadw. M. Anczewska; wykonawcy: J. Roszczyńska Michta, K. Charzyńska, przyznane środki: zł, w 2013r.: 1959 zł; czas realizacji: ) Szacuje się, że co czwarta mieszkanka Unii Europejskiej doświadczyła przemocy domowej. Jej skutki to niska samoocena, poczucie wstydu i winy, poczucie

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2014 rok

Sprawozdanie z działalności 2014 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2014 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2012 rok

Sprawozdanie z działalności 2012 rok Sprawozdanie z działalności 2012 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2012 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Agnieszka Mazur, Monika Pasiorowska,

Bardziej szczegółowo

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych)

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Kolegium Analiz Ekonomicznych 4 czerwca 2013 Uwagi wstępne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism Zasady oceny aktywności doktorantów w postępowaniu związanym z przyznawaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 1 (Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Małgorzata Kiszkowiak, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013 Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Uczestnicy i ich role KEJN Opracowanie założeń ewaluacji i dokonanie oceny jednostek OPI Zbieranie

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego (uchwalony przez RN IFPiLM dn. 19 października 2011 r. ze zmianami z dn.27.02.2013, 18.06.2014 oraz 25.06.2015)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med.

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ ZA ROK 2012 RADA NAUKOWA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ORGAN OPINIODAWCZO-DORADCZY INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W dniu 31.01.2012r. przeprowadzono wybory

Bardziej szczegółowo

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). Nazwa Wydziału. Nazwa Katedry 3. Kierownik Katedry 4. Wykonawcy 5. Zadania badawcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Regulamin oceny pracowników naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Zgodnie z art. 96 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dn. 30 kwietnia 2010 r. (D.U. Nr 96 z 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

REGULAMIN. RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego REGULAMIN RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego ( w e r s j a o b ow iązująca od 23.11.2015 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Naukowa Wojskowego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

O /15 Uchwała Nr 46/2015

O /15 Uchwała Nr 46/2015 O-0000-46/15 Uchwała Nr 46/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak Program XVI Lubelskich Spotkań Naukowych Czwartek Sala A Sala B Sala C 10.05.2012 15.00 16.30 Sesja inauguracyjna Przewodniczący: Marek Masiak Eva Czeskova (Brno, Czechy): Compliance in schizophrenia Marek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia zalecanych kryteriów wszczęcia procedur uzyskania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję

REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2008-2012 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI Ewidencyjny ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny 212 Starszy wykładowca Wydział Jednostka organizacyjna Imię, nazwisko Tytuł i stopień naukowy Data urodzenia Data zatrudnienia w WUM Data zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab.

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. Załącznik Nr 12G Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie

Bardziej szczegółowo

DWLI/1167/2012. Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DWLI/1167/2012. Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DWLI/1167/2012 Poznań, 4 maja 2012 roku Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szanowni Państwo, W nawiązaniu do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania

Bardziej szczegółowo