Sprawozdanie z działalności 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności 2014 rok"

Transkrypt

1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2014 rok

2

3 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2014 rok

4 OPRACOWANIE Renata Gałązka, Marek Gryz, Rafał Stefaniak, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2015

5 Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2014 ROKU... 9 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki działalności naukowej i usługowo badawczej w 2014 roku Struktura kadry Struktura kadry naukowej Struktura kadry medycznej Nominacje i awanse Nagrody, wyróżnienia Organy opiniodawczo doradcze Instytutu Psychiatrii i Neurologii Działalność Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 2014 roku Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Podsumowanie uczestnictwa pracowników w działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej Działalność NAUKOWO badawcza Kliniki i zakłady I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Badań Nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Klinika Neurochirurgii Zakład Radiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Punktacja naukowa klinik i zakładów za 2014 rok Wyniki działalności naukowej Publikacje w formie pełnej pracy

6 W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); lista A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF); lista B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego W czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), lista C Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Monografie naukowe, podręczniki o charakterze naukowym Monografie w języku polskim Rozdziały w monografiach naukowych w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim Redaktor serii wydawniczej Redaktor czasopisma Udział w krajowych i międzynarodowych programach naukowych Realizacja grantów przyznanych przez NCN Uczestnictwo w realizacji grantów przyznanych innym jednostkom (współpraca) Umowy z innymi podmiotami Projekty międzynarodowe realizowane w IPiN Projekty Programu Ramowego Unii Europejskiej Projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej Projekty w ramach innych programów międzynarodowych Kliniczne badania międzynarodowe Działalność dydaktyczna i organizacyjna Sympozja i konferencje Organizacja sympozjów i konferencji Konferencje międzynarodowe zorganizowane przez Instytut w 2014 roku Konferencje krajowe zorganizowane przez Instytut w 2014 roku Konferencje krajowe współorganizowane przez Instytut w 2014 roku Referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych i krajowych Referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych Wystąpienia konferencyjne w ramach grantu (finansowane ze środków przyznanych na realizację projektu) Wystąpienia konferencyjne w ramach tematu statutowego (finansowane ze środków przyznanych na realizację tematu statutowego) Wystąpienia na konferencjach naukowo szkoleniowych Inne Referaty na konferencjach krajowych Wystąpienia konferencyjne w ramach grantu (finansowane ze środków przyznanych na realizację projektu) Wystąpienia konferencyjne w ramach tematu statutowego (finansowane ze środków przyznanych na realizację tematu statutowego) Wystąpienia na konferencjach naukowo szkoleniowych Inne Prezentacja plakatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych

7 Członkostwo we władzach i pełnione funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym Członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw Członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR, w tym funkcje redaktora naczelnego Członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), za publikację w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w tym funkcję redaktora naczelnego Członkostwo w radach i komitetach redakcyjnych pozostałych czasopism naukowych Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN) Udział w komitetach Polskiej Akademii Nauk Działalność we władzach krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji krajowych związanych z problemami nauki lub ochroną zdrowia Udział w Radach Naukowych i Radach Wydziałów (poza Radą Naukową IPiN) Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia Udział pracowników Instytutu w strukturach nadzoru specjalistycznego oraz innych zespołach ekspertów Funkcja konsultanta krajowego Funkcja konsultanta wojewódzkiego dla woj. mazowieckiego Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie neuropatologii Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii Działalność konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Opinie, ekspertyzy, projekty aktów prawnych i zarządzeń dla instytucji centralnych Ochrona zdrowia psychicznego Alkoholizm i narkomania Inne ekspertyzy, opinie, projekty aktów prawnych i zarządzeń, sprawozdania Informacja naukowa w Instytucie Działalność szkoleniowa I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna

8 III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii Zakład Zdrowia Publicznego Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Studia doktoranckie Kursy i szkolenia Wykaz kursów specjalizacyjnych (CMKP) Staże i praktyki Europejskie Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem (ECEBM) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi I Klinika Psychiatryczna Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Zdrowia Publicznego Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Współpraca z firmami farmaceutycznymi i organizacjami badań klinicznych III Klinika Psychiatryczna I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Zakład Genetyki Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Działalność usługowa Łóżka i miejsca w klinikach i oddziałach Ruch chorych

9 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2014 ROKU

10

11 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Ewa Gardyńska Ziemba Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska Komórki działalności naukowej i usługowo badawczej w 2014 roku I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna (do ) Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (do Klinika Nerwic) Kierownik: dr hab. Katarzyna Kucharska Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. Filip Rybakowski Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman

12 12 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej (do Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej) Ordynator: dr hab. Maryla Sawicka Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr Daria Biechowska Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr Paweł Nauman Zakład Radiologii Kierownik: dr Wojciech Czepiel Zakład Genetyki Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health (do ) Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Biuro ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Biuro Zarządzania Projektami (zarządzenie nr 10 z 2014 r.) Kierownik: mgr Aleksandra Januszkiewicz Apteka Kierownik: mgr Elżbieta Grzybowska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Ośrodek Informacji Naukowej Koordynator: mgr Edyta Mikołajczyk

13 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 13 Struktura kadry Liczba pracowników zatrudnionych w IPiN(pełne i niepełne etaty stan na r.) a) pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin na siatce instytutowej tym: pracownicy naukowi 62 pracownicy badawczo techniczni 2 pracownicy inżynieryjno techniczni 12 Biblioteka (3) i DPiDN (6) 9 pracownicy administracyjno ekonomiczni 10 obsługa 12 b) pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej w niepełnym wymiarze godzin 14 osób (7,25 etatu) w tym: pracownicy naukowi 9 (4,75) pracownicy badawczo techniczni 0 pracownicy inżynieryjno techniczni 3 (1,5) obsługa 1 (0,5) pracownicy administracyjno ekonomiczni 1 (0,5) c) dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy, bez przeliczania na pełny 119 wymiar czasu pracy d) pracownicy zatrudnieni przy realizacji grantów 16 (5,78 etatu) e) pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 727 w tym: lekarze 81 psycholodzy 45 inni z wyższym wykształceniem 39 pielęgniarki 250 sanitariusze 139 technicy medyczni 24 terapeuci zajęciowi 24 pracownicy socjalni 6 sekretarki medyczne 19 statystycy medyczni 25 administracyjni 26 pomoce laboratoryjne i obsługa 35 ratownik medyczny 5 opiekun medyczny 9 f) rezydenci 46 g) zatrudnieni na siatce służby zdrowia w niepełnym wymiarze 81 osób (43,74 etatu) w tym: lekarze 16 (7,44) psycholodzy 27 (14,05) inni z wyższym 1 (0,5) mgr rehabilitacji 6 (4) technicy medyczni 3 (1,75) terapeuta uzależnień 1 (0,25) terapeuci zajęciowi 7 (3,25) pielęgniarki 9 (6,5) sekretarki 2 (1,56) administracyjni i księgowi 3 (1,19) farmaceuta 1 (0,5) biolog 2 (1,25) sanitariusz 1 (0,5) sprzątaczka 2 (1)

14 14 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Struktura kadry naukowej Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy. Stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba osób, dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy w tym kobiety Przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy Ekwiwalent pełnego czasu pracy Profesorowie zwyczajni 9 5 7,63 6,11 Profesorowie nadzwyczajni ,60 Adiunkci ,62 32,50 Asystenci 6 4 5,25 4,20 Pracownicy badawczo techniczni Pracownicy inżynieryjno techniczni , ,5 6,75 Biblioteka/DPiDN ,5 Pracownicy administracyjno ekonomiczni ,5 3,15 Obsługa ,5 3,75 Łącznie ,16 Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków na działalność statutową: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. Nr 0, poz. 877). Ogółem 86 (osób) 81 (etatów) w tym: naukowo badawczy: 69 65,5 badawczo techniczni 2 2 inżynieryjno techniczni 15 13,5 Liczba młodych naukowców zatrudnionych na siatce instytutowej nie krócej niż 3 miesiące w okresie ostatnich dwóch lat: Ogółem 5 w tym: naukowo badawczy 4 badawczo techniczni 1 inżynieryjno techniczni 0

15 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 15 Struktura kadry medycznej Personel zatrudniony w klinikach i oddziałach. Stan w dniu r. Miejsce zatrudnienia Zatrudnieni ogółem razem Lekarze a służba w tym: zdrowia rezydenci nauk bad Pielęgniarki b Psycholodzy Średnia dzienna liczba leczonych na: 1 lekarza 1 pielęgniarkę OGÓŁEM 633,75 141,25 68, ,75 45,75 4,7% 2,9% I Klinika Psychiatryczna ,4 3,7 F ,1% 3,3% F ,4% 2,8% F ,3% 3,2% Oddział Dzienny Psychiatryczny ,2% 20,4% II Klinika Psychiatryczna 52, ,75 2 7,0% 3,4% F-4 27, ,75 1 6,0% 2,2% F ,1,% 3,2% Oddział Dzienny Psychiatryczny ,0% 0,0% (połączony z III Oddziałem Dziennym) III Klinika Psychiatryczna 84, ,75 5,3% 3,6% F ,2% 3,0% F ,3% 3,8% F-9 20, ,7% 2,9% Oddział Dzienny Psychiatryczny 10, ,75 5,9% 8,9% Mokotowski Zespół Leczenia 5,25 1,25 1, ,0% 0,0% Domowego Ursynowsko Wilanowski Zespół 5,5 1,5 1, ,0% 0,0% Leczenia Domowego Zespół Profilaktyki i Leczenia 47, ,7% 2,7% Uzależnień Oddział Leczenia Zespołów 28, ,5 8,0% 2,9% Abstynencyjnych (OLZA F3B) Poradnia Leczenia Uzależnień 5, ,5 0,0% 0,0% program metadonowy Ośrodek Terapii i Uzależnień (OTU) 13, ,6% 3,6% Klinika Psychiatrii Sądowej 90 6, , ,2% 2,0% Klinika Nerwic, Zaburzeń 22,25 5, , ,1% 5,8% Osobowości i Odżywiania Oddział Całodobowy 18,25 4, , ,5% 4,4% Oddział Dzienny ,5% 14,5% Klinika Psychiatrii Dzieci 33,75 13, , ,1% 2,7% i Młodzieży I Klinika Neurologiczna 46,5 14, , ,3% 1,8% II Klinika Neurologiczna 52, ,5 4 6, ,5% 1,7% Klinika Neurochirurgii ,8% 0,6% Oddział Całodobowy Rehabilitacji 49, ,0% 2,2% Neurologicznej Oddział Dzienny Kliniki 9, ,8% 27,6% Rehabilitacji Psychiatrycznej Oddział Dzienny Rehabilitacji 13, ,7% 0,0% Neurologicznej IV Klinika Psychiatryczna ,7% 0,0% (Szpital Bielański) Oddział Dzienny Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego ,0% 0,0% a Lekarze bez stażystów. b Pielęgniarki oraz asystentki pielęgniarskie. Zespół metadonowy: obejmuje 2 kontrakty = 1 etat. Źródło: dane przygotowane przez Dział Spraw Pracowniczych i Zakład Zdrowia Publicznego.

16 16 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Nominacje i awanse 1. Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową: na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostali zatrudnieni: dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz Jarosz I Klinika Neurologiczna na stanowisku adiunkta zostali zatrudnieni: dr hab. n. med. Tomasz Litwin II Klinika Neurologiczna dr n. med. Łukasz Wieczorek ZBAiT przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta uzyskali: dr n. med. Anna Bochyńska I Klinika Neurologiczna dr n. hum. Krzysztof Ostaszewski Zakład Zdrowia Publicznego dr n. med. Anna Skórzewska Zakład Neurochemii dr n. med. Paweł Nauman Klinika Neurochirurgii dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska Długosz II Klinika Neurologiczna dr n. med. Piotr Maciejak Zakład Neurochemii na stanowisku asystenta zostali zatrudnieni: dr n. med. Michał Karliński II Klinika Neurologiczna 2. Tytuł naukowy profesora uzyskała prof. dr hab. Joanna Seniów II Klinika Neurologiczna 3. Stopień naukowy uzyskali doktora habilitowanego nauk medycznych: dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska Długosz II Klinika Neurologiczna doktora nauk medycznych lub doktora nauk społecznych: dr n. med. Marta Bilik II Klinika Neurologiczna dr n. med. Adam Woźniak III Klinika Psychiatryczna dr n. med. Grzegorz Chabik II Klinika Neurologiczna dr n. med. Anna Antosik Wójcińska II Klinika Psychiatryczna dr n. med. Paweł Gosek Klinika Psychiatrii Sądowej dr n. społ. Michał Bujalski Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami dr n. med. Marta Sidaway II Klinika Neurologiczna dr n. med. Anna Tomankiewicz Zawadzka Zakład Genetyki dr n. med. Albert Acewicz I Klinika Neurologiczna Rezydent 4. Tytuł specjalisty uzyskali w dziedzinie neurologii: lek. Anna Grotkowska lek med. Elżbieta Keczmerska lek med. Anna Ostrowska I Klinika Neurologiczna I Klinika Neurologiczna I Klinika Neurologiczna

17 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 17 lek. Katarzyna Kurczych dr n. med. Michał Karliński w dziedzinie rehabilitacji medycznej: dr n. med. Grzegorz Chabik w dziedzinie fizjoterapii uzyskała: mgr Edyta Czernicka w dziedzinie neurochirurgii uzyskał: dr n. med. Tomasz Tykocki w dziedzinie psychiatrii uzyskali: dr n. med. Anna Antosik Wójcińska Michał Feldman dr n. med. Paweł Gosek dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski lek. Sylwia Reich II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Klinika Neurochirurgii II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna Klinika Psychiatrii Sądowej Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Ursynowsko Wilanowski ZLD w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskali: dr n. med. Wojciech Czepiel Zakład Radiologii lek. Grzegorz Makowicz Zakład Radiologii lek. Piotr Kujdowicz Zakład Radiologii w dziedzinie psychologii klinicznej uzyskali: mgr Marta Giguere Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Judyta Stawikowska III Klinika Psychiatryczna mgr Katarzyna Romanowicz III Klinika Psychiatryczna mgr Monika Misiec Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży mgr Katarzyna Fąk Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień mgr Ksenia Sławińska I Klinika Neurologiczna Dr n. med. Magdalena Gugała Iwaniuk I Klinika Neurologiczna mgr Magdalena Roessler Górecka II Klinika Neurologiczna mgr Szczepan Iwański II Klinika Neurologiczna 5. Wykształcenie wyższe uzyskali: tytuł magistra: mgr Monika Kucińska mgr Dorota Jabłońska mgr Dorota Bujalska mgr Justyna Olkowska mgr Ewa Zabawa mgr Alina Wiszenko Zarząd Dział Spraw Pracowniczych I Klinika Psychiatryczna Klinika Psychiatrii Sądowej III Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna

18 18 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... licencjat: Izabela Piotrowska Kinga Księżopolska Iwona Siwiec Dorota Nowicka Jolanta Januszczak Agnieszka Baranowska Agnieszka Majhofer Marta Granatowska Barbara Sejka Małgorzata Bajewska Agnieszka Skrzypek Marta Bieńkowska Piotr Budziak II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna III Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna I Klinika Psychiatryczna I Klinika Psychiatryczna I Klinika Psychiatryczna Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Psychiatrii Sądowej Zespół Prof. i Leczenia Uzależnień Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć 6. Certyfikat GCP (Good Clinical Practice) otrzymali: Baranowska Anna II Klinika Neurologiczna Bembenek Jan II Klinika Neurologiczna Bilik Marta II Klinika Neurologiczna Błażejewska Hyżorek Beata II Klinika Neurologiczna Bronisz Elżbieta II Klinika Neurologiczna Chabik Grzegorz II Klinika Neurologiczna Czepiel Jadwiga II Klinika Neurologiczna Członkowska Anna Członkowska II Klinika Neurologiczna Dzierka Justyna II Klinika Neurologiczna Dzieżyc Karolina II Klinika Neurologiczna Głuszkiewicz Marcin II Klinika Neurologiczna Grabska Katarzyna II Klinika Neurologiczna Jopowicz Anna II Klinika Neurologiczna Karlińska Anna II Klinika Neurologiczna Karliński Michał II Klinika Neurologiczna Kłysz Bożena II Klinika Neurologiczna Kobayashi Adam II Klinika Neurologiczna Kurczych Katarzyna II Klinika Neurologiczna Kurkowska Jastrzębska Iwona II Klinika Neurologiczna Kurowska Katarzyna II Klinika Neurologiczna Litwin Tomasz II Klinika Neurologiczna Milczarek Ewa II Klinika Neurologiczna Mirowska Guzel Dagmara II Klinika Neurologiczna Mizgalska Brzoska Joanna II Klinika Neurologiczna Piechal Katarzyna II Klinika Neurologiczna Pilikowska Magdalena II Klinika Neurologiczna Piórkowska Anna II Klinika Neurologiczna Piwowarska Jolanta II Klinika Neurologiczna Rosek Jolanta II Klinika Neurologiczna

19 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 19 Sarzyńska Dlugosz Iwona Skowrońska Marta Słonawska Małgorzata Sondaj Alina Szerszeń Jolanta Wicha Wojciech Wiśniewska Katarzyna Ziółkowska Beata II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Stopnie naukowe oraz inne tytuły uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/zakład Tytuł profesora Stopień doktora habilitowanego Stopień doktora Tytuł specjalisty I Klinika Psychiatryczna 1 3 II Klinika Psychiatryczna 1 12 III Klinika Psychiatryczna 1 12, IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 13 Klinika Psychiatrii Sądowej Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej 13 Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem 1 i Toksykomaniami Zespół Profilaktyki i Leczenia 13 1 Uzależnień I Klinika Neurologiczna 1 31, 23 II Klinika Neurologiczna , 23, 2 15, 16 Klinika Neurochirurgii 17 Zakład Radiologii 34 Zakład Genetyki 1 Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii UN 12 Pozostałe komórki Razem Tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. 2 Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. 3 Tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej. 4 Tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 5 Tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 6 Tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. 7 Tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. Tytuł magistra Licencjat

20 20 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Nagrody, wyróżnienia W IPiN: Zespół badawczy Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego D. Majewska, M. Hill, E. Urbanowicz, P. Rok Bujko, P. Bieńkowski, I. Namysłowska, P. Mierzejewski Wyróżnienie Rady Naukowej w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. Prof. Jana Jaroszyńskiego za publikację: Majewska Dorota, Hill Martin, Urbanowicz Ewa, Rok Bujko Paulina, Bieńkowski Przemysław, Namysłowska Irena, Mierzejewski Paweł; Marked elevation of adrenal steroids, especially androgens, in salivia of prepubertal autistic children; Eur. Child. Adolesc. Psychiatry; 2014; vol.23, nr 6, s Zespół badawczy z II Kliniki Neurologicznej Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowżenki za pracę: Julia Buczek, Michał Karliński, Adam Kobayashi, Paweł Białek, Anna Członkowska; Hyperfusion syndrome after carotid endarterectomy and carotid stenting; Cerebrovasc. Dis.; 2013, vol. 35, nr 6, s Zespół badawczy z II Kliniki Neurologicznej Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację w dziedzinie psychologii im. prof. Stefana Ledera za pracę: Marcin Leśniak, Katarzyna Polanowska, Joanna Seniów, Anna Członkowska; Effects of repeated anodal tdcs coupled with cognitive training for patients with severe traumatic brain injury: a pilot randomized controlled trial. J. Head Trauma Rehabil.; 2014, vol. 29, nr 3, s. E20-E29. Zespół badawczy z II Kliniki Neurologicznej Wyróżnienie Rady Naukowej IPIN za najlepszą publikację w dziedzinie nauk podstawowych im. prof. Ignacego Walda za pracę: Iwona Kurkowska Jastrzębska, Maciej Świątkiewicz, Małgorzata Magdalena Zaremba, Agnieszka Cudna, Agnieszka Piechal, Justyna Pyrzanowska, Ewa Widy Tyszkiewicz, Anna Członkowska; Neurodegeneration and inflammation in hippocampus in experimental autoimmune encephalomyelitis induced in rats by one time administration of encephalitogenic T cells. Neuroscience; 2013, 248, Zespół badawczy I Kliniki Psychiatrycznej Wyróżnienie Rady Naukowej IPiN za najlepszą publikację w dziedzinie psychiatrii środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego za pracę: Świtaj P., Grygiel P., Wciórka. J, Humenny G., Anczewska M. The stigma subscale of the Consumer Experiences of Stigma Questionnaire (CESQ): a psychometric evaluation in Polish psychiatric patients. Comprehensive Psychiatry 2013; 54 : Inne poza IPiN: Dr Michał Bujalski Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Mgr Ewelina Elert Dobkowska Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Doktorantów z terenu Mazowsza Rozwój Nauki Rozwojem Regionu Stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.

21 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 21 Dr n. med. Michał Karliński Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego za oryginalny dorobek naukowy. Dr n. med. Karolina Dzieżyc Nagroda naukowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego im. Józefa Babińskiego za pracę Compliant treatment with anti copper agents prevents clinically overt Wilson s disease in pre symptomatic patients; European Journal of Neurology; 2014, 21(2), Dr hab. Iwona Kurkowska Jastrzębska, mgr Agnieszka Cudna Zespołowa nagroda naukowa trzeciego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM za publikacje dotyczące roli czynników zapalnych w chorobach układu nerwowego 2014 r. Organy opiniodawczo doradcze Instytutu Psychiatrii i Neurologii Prezydium Rady Naukowej Przewodniczący Rady Naukowej: Wiceprzewodniczący: Wiceprzewodniczący: Sekretarz Rady Naukowej: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski prof. dr hab. Jacek Wciórka dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska dr hab. Rafał Rola Komisje Rady Naukowej Komisja Nauki Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska Członkowie: 1. prof. dr hab. Adam Płaźnik 2. dr hab. Adam Wichniak 3. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 4. prof. dr hab. Anna Członkowska 5. dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki 6. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 7. dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 8. dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 9. dr hab. Adam Kobayashi 10. dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski Komisja Ekonomiczno Budżetowa Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski Członkowie: 1. dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 2. dr Grażyna Świątkiewicz 3. dr hab. Rafał Rola

22 22 Podstawowe informacje o działalności Instytutu dr Paweł Nauman 5. dr Anna Bochyńska 6. dr Anna Sułek 7. dr Barbara Remberk 8. dr Artur Barczyk 9. dr hab. Adam Wichniak Komisja ds. Aparatury Naukowej i Diagnostycznej Koordynator: dr Paweł Nauman Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 2. dr hab. Rafał Rola 3. dr hab. Adam Kobayashi 4. dr Anna Sułek 5. dr hab. Adam Wichniak Komisja ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Członkowie: 1. dr hab. Rafał Rola 2. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 3. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 4. dr Jacek Moskalewicz 5. dr Paweł Nauman Komisja Przewodów Doktorskich Koordynator: prof. dr hab. Jacek Wciórka Członkowie: 1. prof. dr hab. Anna Członkowska 2. prof. dr hab. Marek Jarema 3. prof. dr hab. Adam Płaźnik 4. prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 5. prof. dr hab. Antonina Ostrowska 6. dr hab., prof. nadzw. Jan Tylka 7. dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz 8. dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 9. dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki Lista rezerwowa członków Komisji Przewodów Doktorskich 1. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 2. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 3. dr hab., prof. nadzw. Marta Anczewska 4. dr hab. Ewa Taracha 5. dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska 6. dr hab., prof. nadzw. Joanna Seniów 7. dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman

23 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 23 Komisja ds. Studiów Doktoranckich Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. prof. dr hab. Adam Płaźnik 4. prof. dr hab. Maria Kobayashi 5. dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska Komisja ds. Oceny i Awansów na Stanowiska Profesora Nadzwyczajnego, Profesora Zwyczajnego i Profesorów Mianowanych Koordynator: prof. dr hab. Anna Członkowska Członkowie: 1. prof. dr hab. Maria Barcikowska 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. prof. dr hab. Marek Jarema 4. prof. dr hab. Adam Płaźnik Komisja ds. Oceny i Awansów Asystentów, Adiunktów i Pracowników Badawczo Technicznych na stanowiska asystenta i Adiunkta Koordynator: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman Członkowie: 1. dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 2. dr Agnieszka Kałwa 3. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 4. prof. dr hab. Anna Członkowska 5. prof. dr hab. Jacek Wciórka Skład Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (kadencja ) wyłoniony zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z 2010 r. (Dz. U. Nr 96 z 2010 r., poz. 618, art. 30) 1. Dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska 2. Prof. dr hab. Maria Barcikowska 3. Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska Makaruk 4. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 5. Dr Anna Bochyńska 6. Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz 8. Prof. dr hab. Anna Członkowska 9. Prof. dr hab. Dominika Dudek 10. Dr hab. prof. nadzw. Wanda Dyr 11. Prof. dr hab. Andrzej Głąbiński 12. Dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman 13. Prof. dr hab. Marek Jarema 14. Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa 15. Dr hab. Adam Kobayashi

24 24 Podstawowe informacje o działalności Instytutu Prof. dr hab. Maria Kobayashi 17. Prof. dr hab. Leszek Królicki 18. Dr hab. Anna Kostera Pruszczyk 19. Dr hab., prof. nadzw. Iwona Kurkowska Jastrzębska 20. Dr hab. Małgorzata Lehner 21. Dr hab. Agnieszka Ługowska 22. Dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 23. Dr Paweł Nauman 24. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 25. Dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski 26. Prof. dr hab. Adam Płaźnik 27. Prof. dr hab. Stanisław Pużyński 28. Dr Barbara Maria Remberk 29. Dr hab. Rafał Rola 30. Dr hab., prof. nadzw. Joanna Seniów 31. Dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz 32. Dr hab., prof. nadzw. Łukasz Święcicki 33. Dr hab. Ewa Taracha 34. Dr hab., prof. nadzw. Jan Tylka 35. Prof. dr hab. Jacek Wciórka 36. Dr hab. Adam Wichniak 37. Dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba Bobrowicz 38. Prof. dr hab. Marcin Wojnar 39. Dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Dyrekcja: 1. Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 2. Dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański Działalność Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 2014 roku W 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Naukowej w dniach: 1. 6 lutego 2. 3 kwietnia 3. 8 maja 4. 5 czerwca 5. 3 lipca 6. 2 października 7. 4 grudnia W okresie między posiedzeniami aktywnie pracowały Komisje Rady i Prezydium Rady. Najwięcej opinii i stanowisk przekazały Radzie, za pośrednictwem Prezydium, Komisja Nauki oraz Komisja Ekonomiczno Budżetowa.

25 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 25 Szczegółowy zapis aktywności Rady oraz Komisji zawierają protokoły znajdujące się w archiwum Rady i przekazywane na bieżąco członkom Rady Naukowej. Ad. 1. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2014 r. a. Przedstawiono opinię zbiorczą i dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Iwonę Sarzyńską Długosz. b. Przedstawiono zmiany w Statucie IPiN. c. Przedstawiono stanowisko Komisji Ekonomiczno Budżetowej i Komisji Nauki w sprawie petycji związków zawodowych działających w IPiN. d. Przedstawiono informację Komisji powołanej do zbadania zarzutów zgłoszonych przez dr. Pawła Naumana (Pan Prof. T. Parnowski). e. Zarząd IPIN przedstawił plan finansowy na 2014 r. Ad. 2. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 3 kwietnia 2014 r. a. Zaopiniowanie wniosku CKK dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. n. fiz. Stefana Gaździńskiego oraz wybór 3 członków Komisji habilitacyjnej. b. Informacja Dyrekcji IPIN o sytuacji finansowej nauki, opinia Rady Naukowej w sprawie planu restrukturyzacji nauki. Przeprowadzono Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Iwony Sarzyńskiej Długosz. Ad. 3. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 8 maja 2014 r. a. Zmiany w planie naukowym na 2014 r. b. Zaopiniowanie 2 wniosków (dr T. Stępień i mgr M. Bujalski) o stypendium dla młodych naukowców finansowane przez MNiSW. c. Informacja o sytuacji finansowej nauki, opinia Rady Naukowej w sprawie planu restrukturyzacji nauki przygotowanego przez Dyrekcję. Ad. 4. Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 5 czerwca 2014 r. a. Zaopiniowano wniosek CKK dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Lwa Starowicza oraz wybór 3 członków Komisji habilitacyjnej. b. Zaopiniowano wniosek CKK dotyczący zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Krawczyka oraz wybrano 3 członków Komisji habilitacyjnej. c. Zaopiniowano kandydatkę na stanowisko kierownika Kliniki Nerwic. d. Przedstawiono plan naukowy na 2015 r. e. Przedstawiono sprawozdanie z działalności naukowej IPiN za 2013 r. f. Przedstawiono sprawozdanie finansowe IPiN za 2013 r. g. Przedstawiono plan rzeczowo finansowy na 2014 r.

26 26 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Ad. 5 Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 3 lipca 2014 r. a. Przeprowadzono głosowania w sprawie punktów a g procedowanych na posiedzeniu RN w dniu 5 czerwca. Ad. 6 Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 2 października 2014 r. a. Przedstawiono zmiany w Regulaminie Komisji Przewodów Doktorskich oraz w trybie przeprowadzania przewodów doktorskich (Prof. J. Wciórka). b. Wręczono wyróżnienia Rady Naukowej za najlepsze prace opublikowane w 2013 r. Dyskutowano zmiany w Regulaminie Organizacyjnym IPiN. Ad. 7 Główne punkty programu posiedzenia i postanowienia Rady Naukowej w dniu 4 grudnia 2014 r. a. Na wniosek dr. hab. med. Rafała Roli dokonano zmiany na stanowisku Sekretarza Rady Naukowej (nowym Sekretarzem został dr hab. med. Adam Wichniak). b. Zatwierdzono obronę pracy doktorskiej mgr Bożeny Wolańczyk oraz zmianę recenzenta w przewodzie doktorskim lek. Diany Massalskiej. c. Głosowano wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Teresie Wierzbie Bobrowicz. d. Głosowano wniosek o wszczęcie postepowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Pawłowi Mierzejewskiemu. e. Głosowano nad opinią Komisji ds. Oceny i Awansów na Stanowiska Profesora Nadzwyczajnego, Profesora Zwyczajnego i Profesorów Mianowanych w sprawie wniosku dr. hab. Haliny Sienkiewicz Jarosz. f. Ustalenie kalendarza posiedzeń Rady Naukowej w 2015 r. g. Zmiany w planie naukowym IPiN na 2015 r. Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)1 I. 28 maja 2014 r. zakończyła się piąta kadencja IPiN jako Ośrodka Współpracującego z WHO (WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health). Od grudnia 2013 roku dr Jacek Moskalewicz ustalał z dr. Mattem Muijen osobą odpowiedzialną za program zdrowia psychicznego w Europejskim Biurze WHO zakres współpracy na lata Oceniono wkład IPiN w realizację celów i działań WHO w ostatnich czterech latach oraz wskazano zadania, których Instytut mógłby się podjąć w przyszłości. Zaproponowano 1 Przygotowała Grażyna Herczyńska, Biuro ds. Współpracy z WHO, IPiN.

27 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 27 wsparcie dla realizacji Europejskiego Planu Działań w zakresie Zdrowia Psychicznego, przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej. Instytut stałby się ośrodkiem eksperckim dla sąsiadujących z Polską krajów i udzielałby wsparcia WHO w pracy w tamtym regionie. Działania dotyczące polityki wobec zdrowia psychicznego i substancji psychoaktywnych obejmowałyby promocję zdrowia psychicznego, prewencję samobójstw oraz rozwój psychiatrycznej opieki zdrowotnej; a w kwestiach prowadzenia badań naukowych metodologię. Zaproponowaliśmy także działania dotyczące umocnienia (empowerment) pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w procesie leczenia. Ważnym przedmiotem współpracy miało być rozpowszechnienie wyników badań i dobrych praktyk w zakresie zdrowia psychicznego i substancji psychoaktywnych w Europejskim Regionie WHO. Oczekiwaliśmy wsparcia ze strony WHO w kwestiach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uzgodniono dwa główne zakresy działalności w ścisłej współpracy z WHO EURO: 1. wdrażanie Europejskiego Panu Działań w zakresie Zdrowia Psychicznego, szczególnie w odniesieniu do badań naukowych i promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym poprzez opracowanie opartych na badaniach naukowych narzędzi, metodologii i szkoleń; 2. wzmacnianie polityki ochrony zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej i umocnienia pacjentów (empowerment). Do pierwszego zakresu działań włączono następujące zadania: opracowanie pakietu szkoleniowego dla wychowawców, mającego na celu promocję zdrowia psychicznego w szkołach i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży, odpowiedzialni: dr K. Ostaszewski i dr A. Pisarska; opracowanie szkoleniowych modułów dotyczących metodologii prowadzenia badań w zakresie zdrowia psychicznego i nadużywania substancji psychoaktywnych, odpowiedzialni: dr J. Moskalewicz, mgr M. Welbel. Do drugiego zakresu działań włączono następujące zadania: opracowanie szkoleniowego podręcznika w kwestiach umocnienia pacjentów psychiatrycznych w procesie leczenia, odpowiedzialni: dr J. Moskalewicz, prof. M. Anczewska; opracowanie szkoleniowego podręcznika w sprawach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem wśród pracowników psychiatrycznej służby zdrowia, odpowiedzialni: dr J. Moskalewicz, prof. M. Anczewska; promocja głównych celów Europejskiego Planu Działań w zakresie Zdrowia Psychicznego w Polsce; doświadczenia zdobyte w trakcie tych działań i dobre praktyki miałyby być rozpowszechnione w krajach europejskiego regionu WHO w celu opracowania i wzmocnienia polityki państwa wobec zdrowia psychicznego, odpowiedzialni: prof. J. Wciórka, dr J. Moskalewicz, dr D. Biechowska. Istotnym elementem każdego z zadań miało być prowadzenie szkoleń dla różnych grup profesjonalistów w krajach Europy Wschodniej. Planowano opublikowanie pod auspicjami WHO raportów w języku angielskim i w językach lokalnych.

28 28 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... Uzgodniony plan działań został zaakceptowany przez Europejskie Biuro WHO, przeszedł przez wstępne procedury redesygnacji, jednakże ze względu na przedłużający się proces kolejnych etapów i zakończenie kadencji IPiN jako ośrodka współpracującego, redesygnacja została wstrzymana. WHO zaproponowało nam współpracę w ramach zaakceptowanego planu działań. Proces desygnacji mógłby się rozpocząć po dwóch latach ścisłej współpracy między WHO a IPiN. Rozmowy z Europejskim Biurem WHO oraz proces redesygnacji koordynował dr J. Moskalewicz, szczegółowe plany działań przygotowali dr K. Ostaszewski i prof. M. Anczewska. E. Schevkun ze strony WHO oraz G. Herczyńska z IPiN udzielały merytorycznego i technicznego wsparcia przy negocjacjach i kolejnych etapach redesygnacji. II. W 2014 r. Partnerem Krajowym ds. współpracy z WHO w zakresie zdrowia psychicznego (National Counterpart on Mental Health) był dr B. Habrat. Dr J. Moskalewicz jest nieprzerwanie od ponad 20 lat członkiem panelu ekspertów WHO w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i problemów związanych z alkoholem (WHO expert advisory panel on drug dependence and alcohol problems). III. Bezpośrednia współpraca między WHO i IPiN w 2014 roku obejmowała konsultacje i wymianę informacji. 1. Wypełnienie ankiety: Atlas: Country Resources for Neurological Disorders za rok To kontynuacja projektu z 2004 r., prowadzonego przez Departament Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych WHO w Genewie we współpracy ze Światową Federacją Neurologów. Celem projektu jest gromadzenie danych epidemiologicznych dotyczących zaburzeń neurologicznych oraz informacji na temat zasobów neurologicznej opieki zdrowotnej. Pytania ankiety dotyczyły polityki, programów i prawodawstwa wobec osób z zaburzeniami neurologicznymi, finansowania, leczenia, zasobów neurologicznej opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych oraz organizacji pacjentów. Odpowiedzi na punkty ankiety przygotowały prof. D. Ryglewicz, dr D. Biechowska i mgr G. Herczyńska. 2. Wypełnienie ankiety: Mental Health Atlas Projekt zainicjował Departament Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych WHO w Genewie w 2001 roku. Jego celem jest gromadzenie danych epidemiologicznych oraz informacji na temat zasobów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w krajach należących do WHO na świecie. Dane te są ważnym narzędziem dla opracowania i planowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz pozwalają na monitorowanie realizacji Planu Działań w zakresie Zdrowia Psychicznego. Dane ankiety uaktualnił dr B. Habrat we współpracy z dr D. Biechowską. 3. Wypełnienie ankiety WHO Global survey on alcohol and health Additional component: unrecorded alcohol consumption second round. To drugi etap projektu prowadzonego przez Departament Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych WHO w Genewie. Jego celem

29 Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii 29 było zebranie danych dotyczących nierejestrowanego spożycia alkoholu na podstawie oszacowań kilku niezależnych ekspertów z poszczególnych krajów oraz ponowne skonfrontowanie ich opinii (metoda delficka). Nierejestrowane spożycie alkoholu dla Polski oszacował dr J. Moskalewicz. 4. Sekcja Wydawnictw rozpowszechniła 24 egzemplarze przetłumaczonych na język polski książek WHO, opublikowanych w poprzednich latach przez IPiN: Leksykon terminów psychiatria i zdrowie psychiczne, Leksykon terminów alkohol i narkotyki, Leksykon terminów międzykulturowe pojęcia zdrowia psychicznego. Podsumowanie uczestnictwa pracowników w działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej W 2014 roku w Instytucie realizowano: 38 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, 7 tematów we współpracy międzynarodowej, w tym 4 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 1 projekt finansowany ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, 25 projektów badawczych finansowanych przez NCN, 7 projektów w ramach umów z innymi podmiotami, 5 międzynarodowych badań klinicznych. Dotacja MNiSW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców W 2014 roku IPiN otrzymał PLN dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym w kraju i na świecie: pracownicy opublikowali 181 prac naukowych posiadających punktację ministerialną, prace publikowane w czasopismach indeksowanych były cytowane w bazie Web of Science 1348 razy, pracownicy uczestniczyli w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których w postaci referatów, posterów, doniesień, przedstawili wyniki prac naukowo badawczych, 2 pracowników zasiadało we władzach 3 międzynarodowych towarzystw naukowych, 19 zasiadało we władzach 14 towarzystw krajowych, 10 pracowników uczestniczyło w pracach komitetów i komisji PAN oraz 4 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych,

30 30 Podstawowe informacje o działalności Instytutu... 2 pracowników było członkami korespondentami PAN, 1 pracownik był członkiem PAU, 8 pracowników było członkami zespołów redakcyjnych 12 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), a 21 zespołów redakcyjnych 25 czasopism nieposiadających współczynnik wpływu Impact Factor. Instytut był organizatorem 4 i współorganizatorem 1 konferencji naukowej. W 2014 roku rolę konsultanta krajowego pełniło 3 pracowników IPiN, natomiast konsultanta wojewódzkiego 3 pracowników IPiN. Współpracowano z placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badań i wymiany doświadczeń. Instytut wydaje trzy czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym: Postępy Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Alkoholizm i Narkomania. Każdego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zakłady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut kontynuował wieloletnią współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Działalność lecznicza W 2014 roku w oddziałach całodobowych Instytutu leczono 9767 osób, zaś w oddziałach dziennych 1199 pacjentów. Ogółem: osób. Dane na podstawie MZ-30.

31 Działalność NAUKOWO badawcza

32

33 Kliniki i zakłady I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka Ilość zatrudnionych pracowników kliniki/zakładu na dzień Etaty finansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wg wymiaru etatu naukowych 3 badawczo technicznych inżynieryjno technicznych obsługi Zatrudnienie (N*) 3 Publikacje w formie pełnej pracy Rodzaj działalności naukowej Liczba Lista A MNiSW / sumaryczny IF = 12,092 6 Lista B MNiSW 1 Lista C MNiSW Monografie Autorstwo całości (j. ang.) Autorstwo rozdziału (j. ang.) 3 Autorstwo całości (j. pol.) Autorstwo rozdziału (j. pol.) 4 zastosowania praktyczne projekty Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej projekty w ramach innych programów międzynarodowych projekty naukowe NCN inne projekty naukowe kliniczne badania międzynarodowe badania leków tematy statutowe 3 cytowania 11 *Liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (etat naukowy, badawczo techniczny, inżynieryjno techniczny). Tematy realizowane w ramach działalności statutowej Czynniki zdrowienia: nasilenie, uwarunkowania i konsekwencje poczucia cierpienia u osób z zaburzeniami psychotycznymi (Etap II 2-letnich badań; kierownik: prof. J. Wciórka; nr tematu: ) Cel. Próba rozeznania znaczenia, uwarunkowań i konsekwencji poczucia cierpienia u osób leczących się z powodu zaburzeń psychotycznych.

34 34 Działalność naukowo badawcza Opis zrealizowanych prac. Ponieważ obszerna kwerenda piśmiennictwa naukowego nie dostarcza sprawdzonej wiedzy na temat doświadczania cierpienia psychotycznego, w celu uzyskania wstępnej wiedzy na ten temat, przeprowadzono 4 wywiady fokusowe: (a) z dwoma grupami pacjentów zaawansowanych w procesie zdrowienia i dysponujących pewnym dystansem wobec doświadczonego/ doświadczanego cierpienia (edukatorzy ze Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi w Krakowie, uczestnicy kursu ekspertów przez doświadczenie EX IN z Wrocławia), (b) z dwoma grupami lekarzy o różnym doświadczeniu klinicznym związanym z cierpieniem psychotycznym (rezydenci w trakcie specjalizacji z psychiatrii i specjaliści po 10 latach pracy zawodowej). Na tej podstawie przygotowano schemat indywidualnych, pogłębionych wywiadów z pacjentami oraz kwestionariusze EtaZ (Etapy Zdrowienia: Kwestionariusz oceny klinicznej, Kwestionariusze samoopisowe) z wykorzystaniem polskiej adaptacji opublikowanej w 2013 r. skróconej, łatwiejszej dla pacjentów, wersji narzędzia do oceny etapów zdrowienia (STORI). Rozpoczęto gromadzenie i analizę danych, przeanalizowano wyniki badania pierwszej grup osób po kryzysach psychotycznych. Opis najważniejszych osiągnięć. Wiedza uzyskana dotychczas zarówno za pomocą analizy jakościowej (wywiady fokusowe), jak i ilościowej (badania kwestionariuszowe) dowodzi istotnego znaczenia cierpienia związanego z przeżywaniem psychozy oraz potrzeby uwzględnienia jego rozmiarów, źródeł, sposobu wyrażania, wysiłków radzenia sobie oraz oczekiwanej pomocy w procesie leczenia i w procesie zdrowienia. To wyzwanie, choć obecne w świadomości cierpiących i pomagających, jest praktycznie niedoceniane, a wymaga uwagi, refleksji i uporządkowania w pracy klinicznej. Wykorzystanie uzyskanych wyników Publikacje: 1. Wciórka Jacek, Świtaj Piotr, Anczewska Marta; The stages of recovery in relation to the other subjective and objective aspects of psychosis; Psychiatry Research; 2014; 2. Wciórka Jacek; Na rozdrożu: psychiatria w poszukiwaniu siebie; W: Troska o człowieka psychicznie chorego, red. Dymer A.; Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, Szczecin; 2013, (tekst ukazał się w 2014). 3. Wciórka Jacek; O budzeniu nadziei i przywracaniu dialogu w procesie zdrowienia z kryzysu psychotycznego. W: Dialog Motywujący w pracy z uzależnieniami behawioralnymi, red. Jaraczewska JM, Adamczyk Zientara M., Eneteia (w druku). 4. Wciórka J. i wsp. Cierpienie psychotyczne w perspektywie cierpiących i pomagających analiza wywiadów fokusowych (w przygotowaniu). 5. Wciórka J. i wsp. Nasilenie, uwarunkowania i następstwa cierpienie psychotycznego w procesach chorowania i zdrowienia badania kliniczne (w przygotowaniu). Wystąpienia: 1. Wciórka J. Psychozy schizofreniczne: różne wymiary terapii. VII Kongres Akademii po Dyplomie Psychiatria, Medical Tribune, Warszawa, Wciórka J. Schizofrenia: cierpienie, piętno, kryzys, choroba? VII Warmińsko

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2013 rok

Sprawozdanie z działalności 2013 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2013 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych)

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Kolegium Analiz Ekonomicznych 4 czerwca 2013 Uwagi wstępne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2012 rok

Sprawozdanie z działalności 2012 rok Sprawozdanie z działalności 2012 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2012 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Agnieszka Mazur, Monika Pasiorowska,

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism

1 (Postanowienia ogólne) 3. Udziału w projektach badawczych i redakcjach naukowych czasopism Zasady oceny aktywności doktorantów w postępowaniu związanym z przyznawaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 1 (Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ KOMUNIKAT 2 POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO PATRONATY PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI Ewidencyjny ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny 212 Starszy wykładowca Wydział Jednostka organizacyjna Imię, nazwisko Tytuł i stopień naukowy Data urodzenia Data zatrudnienia w WUM Data zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013 Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Uczestnicy i ich role KEJN Opracowanie założeń ewaluacji i dokonanie oceny jednostek OPI Zbieranie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Małgorzata Kiszkowiak, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku Uchwała nr 4 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia zalecanych kryteriów wszczęcia procedur uzyskania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH LP. RODZAJ AKTYWNOŚCI LICZBA I CZĘŚĆ A DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Publikacje

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko Wydział Katedra Lp. Rodzaj działalności Liczba prac / pozycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Część II SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: 1. Kierownik: 2. Główne kierunki badawcze 3. Stan zatrudnienia na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca.

w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca. Zarządzenie Nr 24/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). Nazwa Wydziału. Nazwa Katedry 3. Kierownik Katedry 4. Wykonawcy 5. Zadania badawcze

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii

Instytut Psychologii z dnia 22 grudnia 206 r. Instytut Psychologii. Realizacja programu studiów doktoranckich Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo