Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:"

Transkrypt

1 Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ks. Trojdena 2A, Warszawa 3. Organizator konferencji: Studenckie Koło Naukowe Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Biuro organizatora: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a, Warszawa Tel.: , Fax: Strona 1 z 7

2 4. Komitet Naukowy: Przewodniczący: Sekretarz: Członkowie: Prof. dr hab. Bolesław K. Samoliński Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Edyta Krzych Fałta Asystent Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. med. Mariusz Gujski - Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma Służba Zdrowia ; dr Barbara Piekarska Adiunkt Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Paweł Trzciński Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Adiunkt Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; lek. med. Piotr Mierzejewski Asystent Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Grzegorz Juszczyk Asystent Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; mgr Karolina Mazurczak Psycholog Fundacja Dzieci Niczyje. 5. Komitet Organizacyjny: Przewodniczący: mgr Edyta Krzych Fałta Asystent Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego V-ce przewodniczący: mgr Artur Białoszewski doktorant Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Strona 2 z 7

3 Członkowie: Tomasz Szymański Student Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Katarzyna Wijatkowska Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Anna Paczuska Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Marta Wichrowska Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Konrad Szczodrak Student Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Patrycja Przygoda Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Magdalena Jarczok Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Natasza Klikowicz Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Dominika Modzelewska Sudentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Przemysław Stefański Student Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Marzena Trojańczyk Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Urszula Sobolewska Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Mateusz Religioni Student Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek Zdrowie Publiczne). Strona 3 z 7

4 6. Patronaci Honorowi 7. Zasięg konferencji: 8. Język konferencji: Prof. Marek Kulus - Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM ogólnopolska Polski 9. Przewidywana liczba uczestników ogółem: 10. Cel konferencji: 400 uczestników Celem organizowanej konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń naukowych w dziedzinach nauk o zdrowiu: szeroko pojętym zdrowiu publicznym, medycynie społecznej i środowiskowej. 11. Program ramowy konferencji: Polityka społeczna i zdrowotna, organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej; Problemy zdrowia publicznego w Polsce i na świecie; Jakość usług medycznych i satysfakcja pacjentów; Prawa pacjenta; Pacjent jako podmiot naszych działań; Komunikacja interpersonalna; Sposoby poprawy jakości życia chorych; Strona 4 z 7

5 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, ewaluacja programów zdrowotnych; Epidemiologia chorób w Polsce i na świecie; Środowiskowe uwarunkowania zdrowia; Psycho społeczne problemy pacjentów; Varia 12. Ostateczne terminy: Zgłoszenia na podstawie formularza dostępnego w serwisie www sympozjum (http://wdnoz.wum.edu.pl) upływa 15 kwietnia 2010 roku; Nadsyłania prac wraz z abstraktami drogą elektroniczną na adres upływa 1 maja 2010 roku; 13. Wymagania techniczne dotyczące nadsyłanych abstraktów i prac: Wymagania dotyczące abstraktów: Plik zawierający abstrakt powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.rtf; Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[imię pierwszego Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_abstrakt.doc lub rtf Przykład: Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.doc lub Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.rtf W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków; Abstrakt powinien zawierać: o Imię i nazwisko autora lub autorów pracy, o Instytucję naukową, z której pochodzi praca lub indywidualnie student, Strona 5 z 7

6 o Kierownik zakładu/ opiekun koła, o Cel pracy, o Materiał, o Metoda, o Wyniki, o Wnioski, Maksymalna wielkość abstraktu: 1 strona A4 bez piśmiennictwa przy zastosowaniu czcionki o wielkości 12 pkt. Times New Roman z interlinią 1,5 wiersza. Wymagania dotyczące prac: Plik zawierający pracę powinien być zapisany w formacie *.doc lub *.rtf; Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[imię pierwszego Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_praca.doc lub rtf Przykład: Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.doc lub Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.rtf W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków; Strona tytułowa artykułu powinna posiadać następujący układ: o tytuł (w języku polskim i angielskim) o imiona, nazwiska i tytułu naukowe autorów o nazwa jednostki, w której praca została wykonana oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika jednostki o pełny adres korespondencyjny głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym) Układ pracy Strona 6 z 7

7 o Tekst prac oryginalnych powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo. o Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych 5 stron, innych 2 strony o Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów (Times New Roman). o Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczając w nawiasach kwadratowych. Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy). 14. Opłata rejestracyjna: Uczestnictwo w IV Ogólnopolskim Studenckim Sympozjum Naukowym Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu jest bezpłatne. Z wyrazami szacunku, mgr Edyta Krzych-Fałta Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV SSN Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2010 Strona 7 z 7

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

26-27 maja 2015, godz. 10.00

26-27 maja 2015, godz. 10.00 ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ŻYWIENIE W WYBRANYCH ZABURZENIACH

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO pierwszy stopień Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ Obowiązujące dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ Obowiązujące dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY 18-400 Łomża; ul. Akademicka 14; tel: +48 /86/ 215 59 53; fax: 215 66 02 e-mail: biuro@pwsip.edu.pl http://www.pwsip.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac licencjackich

Zasady pisania prac licencjackich Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012 r. Zasady pisania prac licencjackich Dr n. med. Barbara Baranowska Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Ewa

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik nr 1 do regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18.01.2013 roku STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE-

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE- Szczegółowe wytyczne do prac licencjackich/magisterskich realizowanych w: WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 1.

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo