Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 maja 03 r. Poz. 4 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 maja 03 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń W związku z art. 3a pkt 6 ustawy z dnia października 990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 0 r. Nr 6, poz. 675, z późn. zm. ) ) i art. 38 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 40, z późn. zm. ) ) ustala się, co następuje:. Wytyczne określają sposób planowania wydatków ze środków finansowych Straży Granicznej przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zwane dalej wydatkami, przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ustanowionych dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej... Wydatki planuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.. Podstawę planowania wydatków stanowią: ) dane dotyczące ilości zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej przekazane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej; ) dane dotyczące przyjęć i zwolnień oraz liczby należności osobowych przysługujących pracownikom i funkcjonariuszom otrzymane od komórek organizacyjnych danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. 3.. Sposób planowania wydatków, w tym opracowania wymaganych danych, określają załączniki nr -9 do wytycznych.. Dane, o których mowa w ust., wymagają uzasadnienia, które należy sporządzić pod każdą z tabel określonych w załącznikach do decyzji. 4. Zaplanowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej za dany rok wydatki podlegają dostosowaniu do przyznanych Straży Granicznej przez dysponenta głównego limitów tych wydatków, stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 0 r. Nr 79, poz. 43, z późn. zm. 3) ). ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 0 r. Nr 7, poz. 677, Nr 70, poz. 05, Nr 7, poz. 06 i Nr 30, poz. 37 oraz z 0 r. poz. 67, 664, 769 i 95. ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 r. Nr 8, poz. 46, Nr 96, poz. 60, Nr 3, poz. 835, Nr 5, poz. 00, Nr 38, poz. 578 i Nr 57, poz. 76, z 0 r. Nr 85, poz. 09, Nr 0, poz. 83, Nr 34, poz. 386, Nr 40, poz. 49 i Nr 9, poz. 707 oraz z 0 r. poz. 456, 530 i 548.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz Tracą moc wytyczne nr 98 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 008 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia, pozostałe należności i nagrody roczne funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od wynagrodzeń (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 36). 6. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. Komendant Główny Straży Granicznej w z. płk SG Andrzej PILASZKIEWICZ 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 0 r. Nr 9, poz. 707 oraz z 0 r. poz. 456.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz. 4 Załączniki do wytycznych nr 88 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 maja 03 r. Załącznik nr Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ( 400 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym Przewidywane potrzeby (symbol 4000 i 40005) Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 40003) 0 Przewidywane potrzeby ( 400) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany;

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz. 4 ) lp., kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok; 3) lp. i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ; 5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-7, kol. 5; 7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03; 8) lp. 0, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-0, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz. 4 L.p. Załącznik nr Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej ( 400 klasyfikacji wydatków budżetowych) Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym Przewidywane potrzeby (symbol 4000 i 40003) Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 4000) 0 Przewidywane potrzeby ( 400) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany; ) lp., kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok; 3) lp. i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ;

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 6 Poz. 4 5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-7, kol. 5; 7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03; 8) lp. 0, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-0, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 7 Poz. 4 Załącznik nr 3 Zestawienie środków finansowych planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracowników służby cywilnej ( 4040 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca / należność Środki finansowe Wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok poprzedni (symbol ) 3 Wynagrodzenia korpusu służby cywilnej w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków korpusu służby cywilnej za rok poprzedni (symbol 40400) 5 Przewidywane potrzeby ( 4040) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany; ) lp., kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany; 3) lp., kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku; 4) lp., kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. kolumna 5 i wskaźnika 0,085; 5) lp. 3, kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym; 6) lp. 3, kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany;

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 8 Poz. 4 7) lp. 4, kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku; 8) lp. 4, kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. 3, kol. 5 i wskaźnika 0,085; 9) lp. 5, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumy wielkości wykazanych w lp., kol. 3 i 5 i lp. 4, kol. 3 i 5.. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 9 Poz. 4 Załącznik nr 4 Zestawienie środków finansowych planowanych na uposażenia funkcjonariuszy ( 4050 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób Średnia płaca / należność Środki finansowe Przewidywane zatrudnienie na stycznia roku planowanego Przewidywane zwolnienia ze służby w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane przyjęcia do służby w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie) Przewidywane awanse na wyższe stopnie w roku planowanym Przewidywane awanse na wyższe stanowiska służbowe w roku planowanym 7 Zmiana wysługi lat w roku planowanym 8 Pozostałe zmiany przewidziane w roku planowanym 9 Przewidywane potrzeby ( 4050) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości zatrudnienia na dzień stycznia roku planowanego; ) lp., kol. 4 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego uposażenia na dzień stycznia roku planowanego; 3) lp. - 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. - 3, przy czym dane zawarte w lp. należy uwzględnić ze znakiem minus ; 5) lp. 5-8, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 6) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-8, kol. 5, przy czym dane zawarte w lp. 8 mogą występować ze znakiem minus.. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 0 Poz. 4 Załącznik nr 5 Zestawienie środków finansowych planowanych na nagrody roczne funkcjonariuszy ( 4070 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba osób Przewidywana średnia płaca Środki finansowe Przewidywane potrzeby w roku planowym według zatrudnienia na dzień stycznia roku planowanego Przewidywane potrzeby dla funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym 3 Przewidywane potrzeby ( 4070) Sposób opracowywania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni; 3) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym; 4) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym; 5) lp. 3, kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty nagród rocznych; 6) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. i, kol. 3 i 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz. 4 Załącznik 6 Zestawienie środków finansowych planowanych na należności funkcjonariuszy inne niż uposażenie i nagrody roczne ( 4060 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba należności wypłacanych w ciągu roku Średnia wysokość należności Środki finansowe Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom (symbol 40600) Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby (symbol 40600) 3 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (symbol ) 4 Dodatek terenowy (symbol ) 5 6 Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (symbol ) Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (symbol ) 7 Jednorazowe odszkodowania (symbol ) 8 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy (symbol ) 9 Przewidywane potrzeby ( 4060) X X Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody jubileuszowej; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody jubileuszowej; 3) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym; 4) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość odprawy osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym; 5) lp. 3-6, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę należności osób, które w związku ze zwolnieniem ze służby nabędą prawo do ekwiwalentów bądź pozostałych należności;

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Poz. 4 6) lp. 3-6, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość pozostałych należności; 7) lp. 7, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do jednorazowego odszkodowania; 8) lp. 7, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość jednorazowego odszkodowania; 9) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 9, kol. 5 w załączniku nr 4 do wytycznych i właściwego wskaźnika służącego do naliczenia limitu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy.. Nie wpisuje się danych w lp. 8-9, kol. 3 i Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz. 4 L.p. Załącznik nr 7 Zestawienie środków finansowych planowanych na tzw. świadczenie roczne ( 4080 klasyfikacji wydatków budżetowych) Wyszczególnienie Liczba należności wypłaconych w ciągu roku planowanego Średnia wysokość należności Środki finansowe Świadczenia roczne w roku planowym według stanu na dzień stycznia roku planowanego Świadczenia roczne dla zwalnianych ze służby w roku planowanym 3 Przewidywane potrzeby ( 4080) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp. kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które będą pobierały świadczenie roczne w roku planowanym według stanu na dzień stycznia roku planowanego; ) lp., kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość świadczenia rocznego osób, które będą pobierały świadczenie roczne na dzień stycznia roku planowanego; 3) lp., kol. 3, powinny zawierać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym; 4) lp., kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym; 5) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. i kol. 3 i 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5, podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz. 4 Załącznik nr 8 Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na ubezpieczenie społeczne ( 40 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba wypłaconych składek (lp. liczba funkcjonariuszy) Średnia składka Środki finansowe Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (symbol 400) Składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 4003), w tym: 3 4 za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym Składki na ubezpieczenie społeczne korpusu służby cywilnej (symbol 4006) Składki na ubezpieczenie społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby (symbol 4007) 5 Przewidywane potrzeby ( 40) X X Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; ) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; 3) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz. 4 4) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w roku planowanym; 5) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy w roku planowanym; 6) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 0) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; 3) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4, kol. 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 6 Poz. 4 Załącznik nr 9 Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na Fundusz Pracy ( 40 klasyfikacji wydatków budżetowych) L.p. Wyszczególnienie Liczba wypłaconych składek (lp. 3 liczba funkcjonariuszy) Średnia składka Środki finansowe Składki na Fundusz Pracy - pracownicy (nieobjęci mnożnikowym systemem wynagradzania) (symbol 400) Składki na Fundusz Pracy - członkowie służby cywilnej (symbol 4005) 3 Składki na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 4004), w tym: za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym 4 Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów (symbol 4003) 5 Przewidywane potrzeby ( 40) Sposób opracowania danych w tabeli. Dane zawarte w tabeli w: ) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; ) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym; 3) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 4) lp., kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 5) lp., kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym; 6) lp., kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;

17 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 7 Poz. 4 7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na Fundusz Pracy w roku planowanym; 8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy w roku planowanym; 9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru; 0) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; ) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym; 3) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4, kol. 5.. Kwoty wydatków wykazywane w kolumnie 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym. 3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy. 4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt 30.03.2012 r. Ustawa z dnia. r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a Projekt 10.01.2012 wersja ostateczna Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 825 Poz. 35 35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Wojewoda/Gmina 1)... KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215 Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie upoważnienia kierowników jednostek podległych Wojewodzie i kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie do dokonywania przeniesień wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 864

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 864 Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 864 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2016 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2016 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/121/2015 Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2016 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania 1. Zasady kalkulacji środków na wydatki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1797 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr OB Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr OB.0050.277.2014 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 7 SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a /zmiana 19 listopada/ 1. W terminie do dnia 20 stycznia kaŝdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 244/14. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury ZARZĄDZENIE Nr 244/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Samorządowych Instytucji Kultury Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. U S T A W A Projekt z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 1) Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/208/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 września 2016r.

Uchwała Nr 51/208/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 września 2016r. Uchwała Nr 51/208/16 w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Załącznik do decyzji nr 8/2015 Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie z 31 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy zarządzam,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płace Optivum Jak zarejestrować i rozliczyć absencję pracownika z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (wynikającą z art. 188 Kodeksu pracy)? Od 2 stycznia 2016 roku przysługujące pracownikowi zwolnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej Warszawa, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 89 Departament Spraw Socjalnych DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno Mielno, dnia 6 lutego 214r. Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno I. Stan prawny Zgodnie z art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 8 SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 262 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 262001 Dotacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel. 32 456-72-31 Fax 32 456-73-63 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr 111.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Na podstawie art. 33ust.1i ust.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZMIAN

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZMIAN Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowofinansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo