Uczniowie na katechezie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i zatwierdzonymi kryteriami i wymaganiami klasyfikacyjnymi.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczniowie na katechezie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i zatwierdzonymi kryteriami i wymaganiami klasyfikacyjnymi."

Transkrypt

1 Uczniowie na katechezie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i zatwierdzonymi kryteriami i wymaganiami klasyfikacyjnymi. Nauczyciel katecheta wystawia stopnie w ramach oceniania na I semestr i koniec roku. Wystawiane stopnie są wypadkową stopni cząstkowych, ale nie stanowią średniej arytmetycznej. Stopnie cząstkowe uczniowie otrzymują na bieżąco i systematycznie. Uczniowie oceniani są w obszarach: * wiedza religijna o ustne odpowiedzi uczniów o kartkówki i testy z poszczególnych działów tematycznych * praca ucznia o odrabianie zadań domowych o systematyczne i estetyczne prowadzenie ćwiczeń. * aktywność i zaangażowanie na zajęciach o aktywny udział w zajęciach o opracowanie i prezentacja wybranych tematów (samodzielna praca uczniów w różnych formach pod kierunkiem nauczyciela) o przygotowanie i udział w konkursach o tematyce religijnej. Uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia z religii w klasie programowo niższej musi zaliczyć wymagania podstawy programowej przewidziane do realizacji w danym roku nauki. Nauczyciel przedstawia uczniowi i rodzicowi wymagania w formie pisemnej i ustala termin. Uczeń w uzgodnionym terminie zdaje poszczególne partie materiału, w tym czasie może, warunkowo, uczestniczyć w zajęciach z religii. Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu religii klas I Dopuszczający Podstawowe uczeń Ponadpodstawowe

2 - nazwie lekcję w której uczestniczy -wskazuje, że Bóg go kocha i chce abyśmy Go kochali - wyjaśnia, że na lekcjach religii Jezus jest najważniejszy -wyjaśnia,co to znaczy, że jest uczniem Jezusa -podaje przynajmniej dwa przykłady ze swojego codziennego życia okazywania życzliwości i dobroci kolegom i bliskim - wśród różnych budowli wskazuje budynek kościoła i wyjaśnia, że jest to dom, w którym przebywa Pan Bóg - wskazuje na tabernakulum, jako najważniejsze miejsce w kościele - wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła - rozmowę z Bogiem nazywa modlitwą - wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem - wskazuje, że aby lepiej słuchać ludzi i Boga potrzeba ciszy i milczenia - wymienia trzy postawy jakie przyjmują ludzie uczestniczący w Eucharystii - wyjaśnia, że Anioł Stróż opiekuje się nim i strzeże przed złem

3 - podaje przynajmniej po jednym przykładzie sytuacji, w których może zwracać się do Boga z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą - wskazuje, że niebo jest mieszkaniem świętych - wymienia jako warunki świętości spełnianie dobrych uczynków i przyjaźń z Jezusem - potrafi wyjaśnić, że człowiek w raju był szczęśliwy i żył w przyjaźni z Bogiem - wyjaśnia, że Roratami nazywamy Mszę św. odprawianą w czasie Adwentu -wyjaśnia, że Jezus narodził się w ubogiej stajence - wymienia osoby należące do Świętej Rodziny - wyjaśnia, że Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan - wskazuje motywy dlaczego Bóg chce byśmy byli dobrzy - wyjaśnia jak Jezus pomaga chorym, cierpiącym i smutnym - wyjaśnia dlaczego powinniśmy Bogu za wszystko dziękować - wymieni okazje kiedy Jezus się modlił - potrafi powiedzieć, że w modlitwie Ojcze nasz zwraca się do Boga Ojca

4 - wyjaśnia dlaczego w Niedzielę Palmową przynosimy do kościoła palmy -wskazuje, że Wielki Tydzień jest dla chrześcijan ważnym tygodniem - wskazuje, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę -wyjaśnia do kogo i w jakim celu Jezus posłał apostołów -wyjaśnia, że Duch Święty zstąpił na apostołów - wyjaśnia, że Duch Święty daje człowiekowi mądrość - wyjaśnia, że tradycją obchodów uroczystości Bożego Ciała jest procesja - wyjaśnia, że Bóg go kocha miłością bezinteresowna -wyjaśnia, że należy mówić: proszę, dziękuję, przepraszam Bogu i ludziom - wyjaśnia, że chrześcijanin kieruje się miłością do Boga i ludzi zawsze, także w czasie wakacji Dostateczny uczeń - odpowie na chrześcijańskie pozdrowienie lub przynajmniej powtórzyć je za katechetą - potrafi wymienić przynajmniej jedno miejsce i jedną sytuację, gdzie może poznawać kochającego Boga

5 - poprawnie wykonuje znak krzyża - wskazuje, że Jezus pomaga poznać Boga - wyjaśnia, że uczeń Pana Jezusa stara się być dobry - wie i wyjaśnia, jak powinien zachować się w kościele - rozpoznaje tabernakulum i wyjaśnia, dlaczego jest ono najważniejszym miejscem w kościele - rozpoznaje i wyjaśnia do czego służy ołtarz, ambona i konfesjonał - wyjaśnia, że przyczyną przyjścia do kościoła jest chęć spotkania z Panem Bogiem - wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem, polegającą na słuchaniu Pana Boga i mówieniu do Niego - wśród różnych przedmiotów potrafi wskazać różaniec oraz wyjaśnia, że służy on do modlitwy - wymienia przynajmniej jeden ze sposobów przemawiania Boga do człowieka - wyjaśnia, że Pismo Święte jest listem kochającego Boga do ludzi - wyjaśnia, że ornat jest szatą zakładaną przez kapłana do sprawowania Mszy świętej oraz wymienia przynajmniej dwa kolory ornatu

6 -potrafi z niewielką pomocą katechety powiedzieć modlitwę Aniele Boży oraz wyjaśnia, że zwraca się w niej do swojego Anioła Stróża - formułuje swoimi słowami jedną, prostą modlitwę - potrafi powiedzieć imię przynajmniej jednego z polskich świętych - podaje przykład przynajmniej jednej sytuacji z życia codziennego, dzięki której człowiek dąży do świętości - wyjaśnia, że przez grzech ludzie utracili szczęście jakiego doświadczali w raju - wyjaśnia, że każdy człowiek ma skłonność do grzechu - wyjaśnia, że Pan Bóg nie pogniewał się na człowieka, zawsze go kocha i dlatego mu przebacza oraz daje mu przykazania, aby człowiek wiedział jak żyć -wyjaśnia, że czas oczekiwania na narodzenie Zbawiciela nazywamy Adwentem - podaje nazwę miejscowości w której narodził się Jezus - na podstawie ilustracji w podręczniku potrafi opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny - podaje przynajmniej dwa przykłady okazywania

7 miłości Bogu i ludziom w codziennym życiu - z pomocą katechety potrafi powiedzieć Przykazanie miłości - potrafi powiedzieć, jak należy postępować, by blisko Jezusa - potrafi wymienić Osoby Trójcy Świętej - wyjaśnia, że od momentu Chrztu Świętego stał się dzieckiem Bożym i został z niego zmazany grzech pierworodny - podaje przykłady realizowania dobroci, miłości i życzliwości w codziennym życiu - wyjaśnia, że Jezus jest z nim i pomaga mu, gdy jest chory lub smutny - wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem - wyjaśnia, że Jezus często modlił się i nauczył nas modlitwy Ojcze nasz - wyjaśnia, dlaczego dzień rozpoczynający Wielki Tydzień nazywamy Niedzielą Palmowa - uzasadni dlaczego Wielki Tydzień jest dla chrześcijan najważniejszym tygodniem - tłumaczy, co oznacza słowo zmartwychwstał

8 - wyjaśnia, że od momentu Chrztu Świętego jest apostołem -wymienia przynajmniej jeden ze znaków Ducha Świętego Dobry - wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy żywego Pana Jezusa - wymienia przynajmniej jeden ze sposobów odpowiadania Bogu na Jego miłość -podaje przykładowe sytuacje w których używa się tych słów -podaje przykłady wakacyjnych działań, które są realizacją miłości uczeń -tłumaczy, że symbolem tego oczekiwania jest wieniec adwentowy - tłumaczy, że Pan Jezus chce być blisko każdego człowieka, tak jak winorośle są blisko winnego krzewu - uzasadnia prawdę, że jest dzieckiem Bożym - podaje przykład, jak sam może pomóc ludziom chorym i smutnym - wymieni okazje do własnej modlitwy ponadpodstawowe - poprawnie nazywa lekcję w której uczestniczy - wyjaśnia, że Bóg go kocha i chce abyśmy Go kochali - wyjaśnia, że na lekcji religii poznaje Pana Boga i Jego słowo, aby mocniej Go kochać -wyjaśnia, że jest uczniem Jezusa oraz, że przychodząc na lekcje religii i poznając Go odpowiada na Jego miłość - wyjaśnia, że Jezus swoim życiem i postępowaniem daje

9 - potrafi powiedzieć z nieznaczną pomocą katechety modlitwę Ojcze nasz - wymienia przynajmniej dwa z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia - wyjaśnia, że w Święta Wielkanocne cieszymy się z zwycięstwa Jezusa -potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę Zdrowaś Mario i wyjaśnić, że zwraca się w niej do Maryi - -potrafi z pomocą katechety sformułować jedną, prostą modlitwę przykład i uczy życzliwości i dobroci - z łatwością opisuje i rozpoznaje budynek kościoła i wyjaśnia, że jest to dom, w którym przebywa Pan Bóg - wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła, aby obdarzyć nas mądrością, siłą i miłością - wyjaśnia, że Maryja prosiła dzieci z Fatimy o modlitwę różańcową - wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem oraz, że stworzył On piękny świat z miłości - wymienia trzy sposoby przemawiania Boga do ludzi (przez innych ludzi, Słowo Boże, serce) - wyjaśnia, że Pismo Święte jest listem kochającego Boga do ludzi, w którym Bóg w szczególny sposób mówi do człowieka - podaje przynajmniej po jednym przykładzie przyjmowania określonej postawy (stojąca- Ewangelia, siedząca-słuchanie homilii, klęcząca- Przeistoczenie) - wyjaśnia, że ornat jest szatą zakładaną przez kapłana do sprawowania Mszy świętej oraz wymienia bezbłędnie cztery podstawowe kolory ornatu - wyjaśnia, że Anioł Stróż opiekuje się nim i strzeże przed złem - podaje przykłady sytuacji, w których może zwracać się do

10 Boga z dziękczynieniem, przeproszeniem i prośbą - potrafi powiedzieć imiona przynajmniej trzech polskich świętych - wymienia jako warunki świętości spełnianie dobrych uczynków i przyjaźń z Jezusem - wyjaśnia, że każdy człowiek ma skłonność do grzechu - potrafi podać przykłady grzechów popełnianych przez ludzi - tłumaczy, że kochający Bóg zapowiedział przez proroków, że da ludziom Zbawiciela, swojego Syna Jezusa - podaje bezbłędnie nazwę miejscowości w której narodził się Jezus - wyjaśnia, że Jezus, jak każdy z nas, miał dom w którym mieszkał z mamą Maryją i opiekunem św. Józefem - wyjaśnia, że Jezus nauczał ludzi przede wszystkim miłości do Boga i ludzi - potrafi opowiedzieć o chrzcie Jezusa w rzece Jordan - potrafi powtórzyć z pamięci słowa wypowiedziane przez kapłana w czasie Chrztu Świętego - wyjaśnia, że w przykazaniu miłości Bóg wzywa dzieci Boże do dobroci, miłości i życzliwości - wymieni okazje kiedy Jezus się modlił oraz ich sposoby - tłumaczy, że ten kto dobrze się modli staje się lepszy

11 - wskazuje, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę i dlatego jest ona tak ważnym dniem dla chrześcijanina -wyjaśnia, że zadaniem apostołów było głoszenie nauki wszystkim ludziom oraz życie zgodne z nią -wyjaśnia, że Duch Święty zstąpił na apostołów i pomagał im w wypełnianiu zadań apostolskich -potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę Zdrowaś Mario i wyjaśnić, że zwraca się w niej do Maryi - wyjaśnia, że Duch Święty daje człowiekowi mądrość, która przejawia się w wybieraniu dobra - wymienia tradycje związane z uroczystością Bożego Ciała - wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg go kocha miłością bezinteresowna -wyjaśnia, dlaczego należy mówić: proszę, dziękuję, przepraszam Bogu i ludziom - wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin kieruje się miłością do Boga i ludzi zawsze, także w czasie wakacji Bardzo dobry Uczeń: - potrafi poprawnie przywitać się chrześcijańskim pozdrowieniem - samodzielnie wymienia miejsca i sytuacje, gdzie może

12 poznawać kochającego Boga - poprawnie i ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża - podaje liczne przykłady okazywania życzliwości i dobroci, postępowania prawdziwego ucznia Jezusa - wyjaśnia, jak powinien zachować się w kościele, aby swoim zachowaniem okazać szacunek i miłość Panu Bogu - wymienia przynajmniej dwie przyczyny przyjścia do kościoła - wskazuje, że kościół jest najlepszym miejscem na rozmowę z Bogiem - wśród różnych przedmiotów bezbłędnie wskazuje różaniec i wymienia modlitwy, które się na niego składają - potrafi samodzielnie powiedzieć Akt miłości - wymienia trzy sposoby przemawiania Boga do ludzi (przez innych ludzi, Słowo Boże, serce) -dokonuje podziału Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament -wyjaśnia znaczenie gestu wyciągniętej ręki na przekazanie znaku pokoju i bicia w piersi, na znak żalu i przeproszenia - wyjaśnia, że kolor ornatu zmienia się w zależności od przeżywanych w Kościele świąt i wydarzeń - potrafi samodzielnie powiedzieć modlitwę Aniele Boży i wyjaśnia jej treść

13 -formułuje swoimi słowami proste modlitwy prośby, dziękczynienia i przeproszenia - trafnie podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych - podaje 2-3 przykładowe sytuacje z życia codziennego, przez które człowiek dąży do świętości - grzech pierwszych ludzi nazywa grzechem pierworodnym - potrafi powiedzieć z pamięci Akt żalu - wyjaśnia, że Zbawiciel pojednał nas z Bogiem, to znaczy uwolnił od zła i od grzechu -tłumaczy, że symbolem tego oczekiwania jest wieniec adwentowy i wyjaśnia, jak zmienia się jego wygląd w kolejne niedziele Adwentu - wyjaśnia, że Roraty są Mszą św. odprawianą w czasie Adwentu, podczas której pali się świeca symbolizująca Maryję - potrafi wytłumaczyć różnicę między okolicznościami narodzin współczesnego dziecka a Jezusa - potrafi powiedzieć, że Święta rodzina mieszkała w Nazarecie - potrafi samodzielnie powiedzieć Przykazanie miłości - potrafi powiedzieć, kiedy człowiek jest blisko Jezusa -potrafi powiedzieć samodzielnie Chwała Ojcu... - potrafi powiedzieć Akt wiary

14 - uzasadnia prawdę, że jest dzieckiem Bożym - podaje przykłady postępowania dobrego dziecka Bożego - potrafi opowiedzieć jedną z sytuacji, gdzie Jezus pomógł chorym i cierpiącym - wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem, podczas której może Bogu wszystko powierzyć - tłumaczy, że ten kto dobrze się modli staje się lepszy - potrafi powiedzieć samodzielnie modlitwę Ojcze nasz - wskazuje, że Wielki Tydzień jest dla chrześcijan najważniejszym tygodniem i uzasadnia to - wymienia trzy najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia (Wieczerza Pańska, męka i śmierć Jezusa, zmartwychwstanie) oraz potrafi o nich opowiedzieć -uzasadni, że w Święta Wielkanocne cieszymy się z zwycięstwa Jezusa -wskazuje, że każdy z nas może być apostołem - potrafi wymienić pięć czynów apostolskich współczesnego małego apostoła -potrafi wymienić znaki Ducha Świętego (powiew wiatru, ogień, gołębica) -wyjaśnia jak Duch Święty pomaga mu w wypełnianiu zadań apostolskich

15 celujący -potrafi powiedzieć samodzielnie i ze zrozumieniem modlitwę Zdrowaś Mario - wyjaśnia, że udział w procesji Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w Jezusa - wymienia sposoby odpowiadania Bogu na Jego miłość -formułuje swoimi słowami modlitwę w której prosi, przeprasza i dziękuje Bogu, oraz - podaje liczne przykłady wakacyjnych działań, które są realizacją miłości -wyjaśnia, że lekcja religii jest spotkaniem z Panem Bogiem i drogą do nieba i dlatego - wyjaśnia, że na lekcji religii poznaje Pana Boga, aby mocniej Go kochać - potrafi powiedzieć, jak ludzie czekali na Zbawiciela - potrafi opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny - podaje przykłady okazywania miłości Bogu i ludziom w codziennym życiu - wyjaśnia, że w czasie chrztu Jezusa Bóg objawił się w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego - wymieni prośby zanoszone w modlitwie Pańskiej - trafnie wskazuje na dzień rozpoczynający Wielki Tydzień i wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Niedzielą Palmową

16 - potrafi wymienić wydarzenia Wielkanocnej Niedzieli i opowiedzieć o nich - wskaże na czy polega dobre wypełnianie czynów apostolskich w jego życiu - układa modlitwę do Ducha Świętego Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniami i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu. Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu religii klas II POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY dopuszczający - wyjaśnia, że czasie lekcji religii przygotowuje się do pełnego spotkania z Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii - wyjaśnia, że kościół jest domem w którym przebywa Pan Bóg, i tłumaczy, jak należy się w nim zachowywać - tłumaczy, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem - wyjaśnia, że Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie żyć z nim w przyjaźni - wyjaśnia, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę

17 - wyjaśnia, że Pan Jezus zesłał na apostołów Ducha Świętego - wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa - wyjaśnia z pomocą katechety, że Pan Jezus często modlił się i uczył modlitwy - wyjaśnia z pomocą katechety, że chrześcijanin jest wrażliwy wobec ludzi potrzebujących okazuje im pomoc i miłość - wyjaśnia, że Pan Jezus powołał apostołów - wyjaśnia, że Pan Jezus ustanowił znak przebaczenia - wyjaśnia, że Jezus karmi nas swoim Ciałem - potrafi powiedzieć do jakich świąt przygotowuje nas adwent - wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas w słowach Pisma Świętego; gdy słuchamy Pisma Świętego, słuchamy samego Boga - wskazuje, że słów Pisma Świętego powinniśmy słuchać z wielką uwagą i w skupieniu oraz starać się jak najlepiej je zapamiętać - wyjaśnia, że dobry Bóg pragnie byśmy byli dobrzy - wymienia przynajmniej dwa z najważniejszych wydarzeń związanych z życiem Pana Jezusa - podaje nazwę świąt do których nas przygotowuje Wielki Post - wymienia, przynajmniej trzy cechy dobrego kolegi i przyjaciela

18 - wskazuje, że szczególnym miejscem obecności Pana Jezusa jest kościół - wie, jak należy zachować się w kościele. - wskazuje, że Jezus kieruje do niego Swoje Słowo w czasie Mszy św. - wyjaśnia, czym jest sakrament - wskazuje przynajmniej dwa zadania spełniane przez pasterza - wie, co to jest grzech - wyjaśnia, że przebaczenie otrzymuje się wtedy, gdy ktoś przyznaje się do uczynionego zła i ma poczucie winy - wyjaśnia z pomocą katechety, czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie - tłumaczy, że po popełnieniu zła należy się poprawić - wyjaśnia, co to znaczy być osobą szczerą - wyjaśnia, że aby otrzymać odpuszczenie grzechów musi je wyznać wobec kapłana w Spowiedzi Świętej - wyjaśnia, co to znaczy czuwać - potrafi wymienić dary eucharystyczne, które zostają złożone w procesji podczas Mszy św. -potwierdza że Pan Jezus zaprasza go na spotkanie przy

19 wspólnym stole Eucharystycznym - tłumaczy, że w Komunii św. przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią chleba - wie, że chrześcijanie powinni okazywać sobie miłość dostateczny - wymienia przynajmniej dwie czynności, które wykonujemy wchodząc do kościoła - wyjaśnia, że w modlitwie może powiedzieć Bogu o wszystkich swoich sprawach - na podstawie ilustracji w podręczniku wskazuje, że Bóg mówi do nas przez świat stworzony i słowa Pisma Świętego - wyjaśnia, że grzech pierworodny jest nieposłuszeństwem pierwszych ludzi wobec Boga - potrafi wymienić modlitwy odmawiane na różańcu - wie kogo Kościół czci w miesiącu październiku - potrafi podać nazwę miejscowości narodzenia i dorastania Pana Jezusa - tłumaczy z pomocą katechety, że w Przykazaniu miłości Jezus uczył miłości do Boga i ludzi - wyjaśnia, że przez Chrzest Święty stał się dzieckiem Bożym

20 - wyjaśnia, że w niedzielę, dzień zmartwychwstania Jezusa uczestniczymy w Eucharystii - wyjaśnia, że Duch Święty pomagał apostołom w wypełnianiu zadania głoszenia nauki Jezusa - wymienia przynajmniej jedno wydarzenie z życia Maryi - wyjaśnia z pomocą katechety, że Słowa Bożego, które jest zapisane w Piśmie Świętym słuchamy podczas Mszy św. - wskazuje, że Jesus jest obecny w każdym potrzebującym -wyjaśnia, że kapłan tak jak apostołowie, odpowiada na powołanie Jezusa - tłumaczy z pomocą katechety, że w Sakramencie Pokuty przez osobę kapłana Jezus przebacza nam grzechy - wyjaśnia z pomocą katechety, że Chrystus za pośrednictwem kapłanów daje nam swoje Ciało i Krew pod postacią Chleba i Wina podczas każdej Mszy św. - wie jaki jest kolor szat liturgicznych okresu adwentu - wskazuje, że odpowiedzią na usłyszane słowa Pisma Świętego są nasze czyny - wskazuje datę narodzin Jezusa - wymienia zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia - wyjaśnia z pomocą katechety, że miłość do Boga polega na

21 wypełnianiu Jego przykazań - wyjaśnia z pomocą katechety treść trzech pierwszych przykazań - podaje przynajmniej dwie sytuacje w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy - wskazuje z pomocą katechety, że Bóg w Swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego - wyjaśnia z pomocą katechety treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego - opowiada z pomocą katechety o cudownym rozmnożeniu chleba - wie, kiedy rozpoczyna się Wielki Post i ile trwa - wyjaśnia, kto to jest przyjaciel - wyjaśnia z pomocą katechety, że Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi ludzi, którzy wypełniają wolę Boga - wymienia przynajmniej dwa znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy św. - wskazuje, że w czasie słuchania Ewangelii przyjmujemy postawę stojącą - wie, ile jest sakramentów świętych - wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie Dobrym Pasterzem a nas

22 Swoimi owcami - wskazuje, że przez Sakrament Pokuty wracamy do przyjaźni z Panem Jezusem - wie, kiedy Chrystus zmartwychwstał - wymieni znane tradycje wielkanocne - potrafi wyjaśnić czym jest rachunek sumienia oraz że trzeba go koniecznie zrobić przed przystąpieniem do Sakramentu Pojednania - podaje nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty - wyjaśnia z pomocą katechety, że św. Piotr płakał ponieważ zrozumiał swój błąd i bardzo żałował popełnionego grzechu - podaje nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania -podaje nazwę trzeciego warunku Sakramentu Pojednania - wskazuje, że miejscem wyznania grzechów jest konfesjonał - wskazuje, że osobą przebaczająca nasze grzechy jest Pan Jezus - wskazuje, że spotkanie z przebaczającym Jezusem jest wielką radością dla grzesznika - podaje nazwę piątego warunku Sakramentu Pojednania - wymienia pomocą katechety najważniejsze wydarzenia z życia syna marnotrawnego

23 - wyjaśnia z pomocą katechety, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa - wskazuje z pomocą katechety, że bycie strażnikiem w przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu - wymienia imiona osób, które Pan Jezus uważał za swoich przyjaciół - wskazuje, że Pan Jezus pochwalił Marię, ponieważ w czasie spotkania uważnie Go słuchała - wskazuje, że Zacheusz spotkał Jezusa - wie, czym podczas przeistoczenia staje się chleb i wino - podkreśla, że na spotkanie z Jezusem w Komunii św. musi dobrze się przygotować i wyjaśnia z pomocą katechety, na czym to przygotowanie polega - wyjaśnia, że uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej nazywa się też uroczystością Bożego Ciała - wyjaśnia z pomocą katechety, czym jest procesja Bożego Ciała i wskazuje, że udział w niej wyznaje wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie - potrafi odpowiedzieć na słowa jakie wypowiada kapłan podczas przyjmowanie przez dziecko Komunii św.

24 dobry - wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele w czasie niedzielnej Mszy św. - potrafi wskazać ołtarz i tabernakulum jako najważniejsze miejsce w kościele - potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Stróżu - wskazuje, że Słowo Boże jest czytane w kościele przez kapłana - z pomocą katechety potrafi odmówić różaniec - potrafi powiedzieć treść Przykazania miłości samodzielnie lub z pomocą katechety - wyjaśnia kim są misjonarze oraz podaje przynajmniej jeden z przykładów działalności misyjnej - wskazuje z pomocą katechety, że Maryja zachęca nas do słuchania Pana Boga i wypełniania Jego woli - wymienia przynajmniej jedną postawę przyjmowaną podczas słuchania Słowa Bożego i wyjaśnia, że powinniśmy słuchać z uwagą - potrafi wyjaśnić z pomocą katechety co to znaczy że Słowo Boże mamy wprowadzać w czyn - wymienia przynajmniej dwa miejsca i sytuacje w których się - wymienia osoby i środki, które pomogą mu przygotować się do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym - wymienia czynności, które wykonujemy w domu Bożym - wymienia i wskazuje najważniejsze miejsca w kościele - potrafi powiedzieć bezbłędnie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Stróżu, Pod Twoją Obronę - wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas przez piękno stworzenia i słowa Pisma Świętego, ponieważ nas kocha - wskazuje, że kapłan pomaga nam usłyszeć Boga, czytając Słowo Boże w kościele - wie co to jest grzech pierworodny gdzie został popełniony i jakie są jego skutki - wie czyje życie rozważamy w modlitwie różańcowej - wie gdzie i kogo Matka Boża prosiła o różaniec - wyjaśnia, że w czasie Chrztu Świętego został zmazany grzech pierworodny oraz, że został obdarowany łaską uświęcającą - potrafi bezbłędnie wymienić Osoby Boskie - wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa - wyjaśnia kim są misjonarze oraz wymienia kilka przykładów

25 modlimy - podaje przynajmniej po jednym przykładzie uczynków miłosierdzia - wskazuje z pomocą katechety, że kapłan jest pośrednikiem między nami a Panem Bogiem - potrafi z pomocą katechety wymienić przynajmniej dwa zadania, które wypełnia kapłan - wymienia przynajmniej dwie nazwy Sakramentu Pokuty - potrafi powiedzieć z pomocą katechety co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy - wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie - wyjaśnia, że przez adorację wyraża swoją miłość do Boga - z pomocą katechety wymienia przykazania kościelne - potrafi odpowiadać na pytania katechety dotyczące fragmentu historii Samuela - wyjaśnia z pomocą katechety, jaka powinna być nasza postawa podczas słuchania Słowa Bożego w czasie Eucharystii i jakich odpowiedzi udzielamy na usłyszane słowa (dialogi z Liturgii Słowa) - wymienia trzy cechy dobrego człowieka działalności misyjnej - wymienia niektóre wydarzenia z życia Maryi i potrafi o nich opowiedzieć - wskazuje jaką postawę przyjmujemy na Mszy św. W czasie słuchania Słowa Bożego i jak powinniśmy słuchać - tłumaczy, że modlitwa jest radosnym przebywaniem i rozmową z Bogiem - wymienia miejsca i okoliczności w których się modlimy - podaje przykłady uczynków miłosierdzia - wyjaśnia, że Pan Jezus powołał apostołów oraz opowiada o ich powołaniu - wyjaśnia, że kapłan jest człowiekiem, który odpowiada na powołanie Jezusa oraz pośrednikiem między nami a Panem Bogiem - wymienia samodzielnie główne zadanie realizowane przez kapłanów - potrafi opowiedzieć co wydarzyło się w Wieczerniku w Wielki czwartek i jakie zadania dał Jezus apostołom - wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Jezusem, w czasie którego oddajemy cześć i uwielbiamy Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie

26 - wyjaśnia z pomocą katechety, że Bóg dał przykazania z troski i miłości do człowieka - wyjaśnia z pomocą katechety, że przykazania są potrzebne by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi - potrafi powiedzieć z pamięci z pomocą katechety dziesięć przykazań Bożych - wyjaśnia z pomocą katechety, że poznając Pana Jezusa, poznajemy Boga Ojca, oraz że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca - wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie Chlebem życia - z pomocą katechety odmawia modlitwę Któryś za nas cierpiał rany - wskazuje z pomocą katechety, że przyjaciół Jezusa poznajemy po tym, że spełniają Jego przykazaniu oraz starają się kochać Boga Ojca i bliźniego - przytacza z pomocą katechety, słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania i Eucharystii, w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa - potrafi z pomocą katechety, podać różnicę między grzechem lekkim a ciężkim - z pomocą katechety potrafi opisać Zmartwychwstanie Pana Jezusa - wskazuje do czego służy monstrancja - samodzielnie podaje treść Przykazań Kościelnych - wymienia symbole adwentowe i wyjaśnia ich znaczenie - wymienia miejsca, gdzie możemy usłyszeć słowa Pisma Świętego - wskazuje, że częścią Mszy Św. w której najważniejsze jest Słowo Boże, jest Liturgia Słowa - potrafi opowiedzieć fragment Ewangelii mówiący o Bożym Narodzeniu - wyjaśnia, że o Bożej dobroci dowiadujemy się najwięcej od Jego Syna - wyjaśnia, że przykazania są potrzebne by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi - wskazuje, że przykazania są drogowskazami na drodze do nieba - wyjaśnia w sposób wyczerpujący i prawidłowy treść trzech pierwszych przykazań - trafnie wskazuje i wymienia sytuacje w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy - wskazuje, że Bóg w Swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego

27 - wyjaśnia, że żal za grzechy to prawdziwy smutek z powodu popełnionych grzechów -wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega mocne postanowienie poprawy - wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega szczera spowiedź - podaje przynajmniej dwa sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi - wyjaśnia z pomocą katechety, na czym polega zadośćuczynienie - podaje przykład zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu - wymienia we właściwej kolejności warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania - potrafi powiedzieć z pamięci formułę Spowiedzi Świętej - potrafi podać z pomocą katechety rady dla osób idących na Mszę św. - wyjaśnia z pomocą katechety na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podaje jej przyczynę - wskazuje dzień, w którym obchodzimy uroczystość Bożego Ciała - wyjaśnia z pomocą katechety na czym polega post eucharystyczny - wyjaśnia prawidłowo treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego - potrafi samodzielnie podać przykładowe sytuacje w których okazujemy bliźniemu szacunek - wyjaśnia, że poznając Pana Jezusa, poznajemy Boga Ojca, oraz że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca - wskazuje, że idąc za Jezusem i Jego słowami, dojdzie do Boga Ojca - wymienia wybrane, najważniejsze wydarzenia związane z życiem Pana Jezusa - opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba - potrafi krótko scharakteryzować Wielki Post - wskazuje różnicę pomiędzy przyjaźnią a koleżeństwem - podaje sposoby odpowiadania Panu Jezusowi na Jego przyjaźń - wie, po czym poznajemy przyjaciół Jezusa - wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas do kościoła a my z radością powinniśmy odpowiadać Mu na to zaproszenie - przytacza słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania ( Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha św. ) i Eucharystii ( To jest Ciało moje... To jest Krew moja ), w których w szczególny

28 sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa - tłumaczy, że w Sakramencie Pokuty i Pojednania Pan Jezus przebacza grzechy, każdemu kto uświadomił sobie zło i szczerze przeprasza za nie - potrafi opisać na czym polega zmartwychwstanie Chrystusa - wymienia symbole wielkanocne - wyjaśnia, czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie - wyjaśnia czym jest rachunek sumienia, kiedy powinniśmy go robić i w jakich warunkach - podaje bezbłędnie nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty - podaje nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania i ją wyjaśnia - wyjaśnia, że kapłan z woli Pana Jezusa i w jego zastępstwie słucha naszych grzechów, daje znak przebaczenia i w imieniu Jezusa wypowiada słowa rozgrzeszenia -podaje i omawia sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi - wyjaśnia, na czym polega zadośćuczynienie - podaje samodzielnie przykłady zadośćuczynienia Panu Bogu i

29 bliźniemu - wymienia bezbłędnie i sprawnie warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz je wyjaśnia - potrafi powiedzieć z pamięci formułę Spowiedzi Świętej - wyjaśnia, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa - wskazuje, że bycie strażnikiem w przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu - podaje przynajmniej trzy rady dla osób idących na Mszę św., zwracając uwagę na przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne do spotkania z Panem Jezusem - opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem - wyjaśnia, że gdy przyjmuje Komunię św. najpełniej łączy się ze Zbawicielem - wyjaśnia, że uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana też uroczystością Bożego Ciała jest świadomym wyznaniem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie - wyjaśnia, czym jest procesja Bożego Ciała wskazując, że udział w niej jest wyznaniem wiary - wyjaśnia na czym polega i wskazuje na potrzebę zachowania postu eucharystycznego

30 bardzo dobry - wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas do kościoła na spotkanie ze sobą byśmy uczestniczyli we Mszy św. nabożeństwach i osobistej adoracji - formuje samodzielnie intencje modlitwy - formuje prostą modlitwę wyrażającą podziękowanie Bogu za Jego dzieła - zna obietnicę jaką Bóg zostawił człowiekowi - potrafi wyjaśnić jak odmawia się różaniec - wie, o której godzinie jest różaniec w jego parafii i chętnie w nim uczestniczy - potrafi podać z pamięci słowa wypowiedziane przez kapłana podczas Chrztu Świętego - tłumaczy, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał ludzi z Ojcem - potrafi wymienić symbole Ducha Świętego - potrafi powiedzieć kiedy został zesłany Duch Święty na apostołów - wyjaśnia, że Maryja jest naszą Matką, która prowadzi do Chrystusa

31 -podaje przykłady naśladowania Maryi w swoim życiu - tłumaczy, że Pan Bóg chce byśmy wprowadzali Jego słowa w życie - wyjaśnia co jest najważniejsze gdy się modlimy ( bycie przy Bogu i słuchanie Go) - wyjaśnia na czym polega obecność Chrystusa w potrzebujących - układa samodzielnie krótką modlitwę za kapłanów - potrafi bezbłędnie podać z pamięci słowa ustanowienia Sakramentu Pokuty - wymienia bezbłędnie cztery nazwy Sakramentu Pokuty - potrafi podać ile jest warunków Sakramentu Pokuty -potrafi wymienić sakramenty ustanowione na Ostatniej Wieczerzy - wskazuje, że w czasie podniesienia na Mszy św. przyjmujemy postawę klęczącą - potrafi powiedzieć bezbłędnie modlitwę wielbiącą Boga: Niechaj będzie pochwalony. - wskazuje, że adoracja może być cicha lub wspólna - zna i rozumie treść przykazań kościelnych

32 - potrafi sformułować postanowienia adwentowe - opowiada fragment historii Samuela i wyjaśnia, że Samuel uczy nas uważnego słuchania - wymienia i omawia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe - śpiewa z pamięci przynajmniej dwie kolędy - potrafi powiedzieć bezbłędnie z pamięci dziesięć Przykazań Bożych - wyjaśnia, że obecność Jezusa jest nieodzowna, aby każdy z nas mógł osiągnąć życie wieczne i być coraz lepszym - umie wymienić wydarzenia z życia Jezusa związane z czasem Wielkiego Postu - samodzielnie odmawia modlitwę Któryś za nas cierpiał rany - wskazuje, co to jest przyjaźń i w jaki sposób należy ją pielęgnować - wymienia znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy św. - wyjaśnia, że kapłan w słowach Pan z wami wskazuje nam szczególną obecność Pana Jezusa w kościele - wyjaśnia bezbłędnie znaczenie trzech znaków krzyża robionych przed Ewangelią - formuje samodzielnie wezwania modlitewne wyrażające

33 podziękowanie za obecność Pana Jezusa w Słowie Bożym, kościele i Sakramentach - zna sakramenty święte - podaje różnicę między grzechem lekkim a ciężkim - wymienia rodzaje grzechu - uzasadnia, dlaczego należy prosić o przebaczenie - potrafi przedstawić wielkanocny wystrój kościoła - tłumaczy samodzielnie, jak zrobić rachunek sumienia - wymienia dwa rodzaje żalu (doskonały, i niedoskonały) i wyjaśnia jaka jest między nimi różnica - wyjaśnia wyczerpująco na czym polega mocne postanowienie poprawy - wyjaśnia, na czym polega szczera spowiedź - układa modlitwę dziękczynną za przebaczenie grzechów - odnosi poszczególne etapy z życia syna marnotrawnego do człowieka popełniającego grzech - wskazuje, że podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia także nasze serca i wyjaśnia na czym ta przemiana polega - wyjaśnia, że słowa rozesłania przypominają, że Chrystus, którego spotkaliśmy na Eucharystii daje nam siłę do wypełniania

34 Jego słowa w życiu - wskazuje, że każdy może i powinien ofiarować Bogu swoje dary (swoje sprawy, radości, smutki, samych siebie) oraz ofiarę pieniężną na potrzeby całego Kościoła -zna symbolikę przeistoczenia - wskazuje samodzielnie, jakie łaski otrzymuje człowiek w poszczególnych Sakramentach celujący - nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy; - wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej; - aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (służba ołtarza, oaza itp.) oraz w konkursach o tematyce religijnej Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniami i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu. Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu religii klas III POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY dopuszczający - wymienia dobroć i unikanie zła jako wymogi kroczenia drogą

35 wskazaną przez Jezusa - wskazuje, że wyraz kościół oznaczający budynek piszemy małą a wyraz Kościół oznaczający wspólnotę wielką literą - wyjaśni, że w sakramencie pojednania przepraszamy Boga i otrzymujemy przebaczenie - wie, że Komunia św. to spotkanie z Jezusem - tłumaczy, co to jest modlitwa - wyjaśnia, kto zachęcił ludzi do odmawiania różańca - umie wymienić modlitwy odmawiane na różańcu - wyjaśnia, o czym mówią tajemnice bolesne różańca św. - wskazuje, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa - wyjaśnia, że niedziela jest dniem świętym - wyjaśnia, że święci przebywają z Panem Bogiem w niebie - podaje przynajmniej dwie cechy osoby świętej - wskazuje, że Mszę św. nazywamy inaczej Eucharystią - wie, że z a popełnione zło należy zawsze przeprosić - wskazuje, że Bóg kocha człowieka - potrafi powiedzieć, że Pana Jezusa nazywamy Królem

36 - wyjaśnia, że przez Pismo Święte poznajemy Słowo Boże - tłumaczy, że Pismo Święte czytamy z szacunkiem i powagą ze względu na Autora Księgi - wyjaśnia, że Słowo Boże ma wielką wartość dla ludzi - wskazuje, że stół jest ważnym miejscem dla rodziny - wymienia przynajmniej dwa sposoby zwracania się do Boga w modlitwie - potrafi zaśpiewać przynajmniej jedną kolędę - zna miejsce narodzin Jezusa - wskazuje, że Alleluja jest śpiewane podczas Mszy św. - potrafi odszukać i wskazać Ewangelię na schemacie kołowym - wyjaśnia, jaką postawę przyjmujemy w czasie rozmowy z Bogiem - wskazuje, kto jest dawcą pokoju - wyjaśnia, kto nauczył nas nazywać Boga Ojcem - potrafi powiedzieć modlitwę Ojcze Nasz - wyjaśnia dlaczego z czcią i pobożności a przystępujemy do stołu Pańskiego - wyjaśnia z pomocą katechety, ze Bóg błogosławi człowiekowi

37 bo chce jego szczęścia - potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym w której części Mszy św. udzielane jest błogosławieństwo - wyjaśnia, że radością płynącą od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi dostateczny - wyjaśnia że do wspólnoty kościoła należy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu św. - wymienia warunki dobrej spowiedzi św. - wie, że Pan Jezus przez św. Małgorzatę zachęca nas do modlitwy, spowiedzi i Komunii św. szczególnie w pierwsze piątki miesiąca - rozumie jak ważna jest Komunia św. przyjęta w pierwszy piątek miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy - potrafi wskazać, że warunkiem przyjęcia Komunii św. jest brak grzechu ciężkiego - wie, na czym polega modlitwa - potrafi powiedzieć z ilu części składa się różaniec - podaje ilość tajemnic w danej części różańca - potrafi z pomocą katechety opowiedzieć treść przynajmniej

38 jednej tajemnicy radosnej - z pomocą katechety ustala kolejność podanych tajemnic radosnych różańca św. - z pomocą katechety podpisuje ilustracje przedstawiające tajemnice światła - potrafi powiedzieć czyje życie przybliżają nam dane tajemnice - potrafi opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy bolesnej - potrafi z pomocą katechety uporządkować we właściwej kolejności przedstawione ilustracje tajemnic bolesnych - wyjaśnia pomocą katechety o czym mówią tajemnice chwalebne - wyjaśnia, że w niedzielę uczestniczymy we Mszy św. - potrafi podać imię przynajmniej jednego z polskich świętych - wskazuje, że podobnie jak w spotkaniu z ludźmi tak w spotkaniu z Panem Bogiem posługujemy się gestami i znakami - podaje podać co najmniej jeden z gestów liturgicznych - wyjaśnia z pomocą katechety, że Msza św. jest radosnym spotkaniem z Chrystusem i wspólnotą Kościoła - podaje odpowiedź jakiej udzielamy na pozdrowienie kapłana:

39 Pan z wami - wyjaśnia, w jaki sposób należy uczestniczyć we Mszy św. (pobożność, skupienie, świadomość obecności Boga) - potrafi z pomocą katechety powiedzieć słowa modlitwy Spowiadam się Bogu - wskazuje, że modlitwę Spowiadam się Bogu odmawiamy w czasie Mszy św. - wskazuje z pomocą katechety, że chwalimy Boga modlitwą i dobrymi czynami - potrafi podać przykłady czynów, którymi chwalimy Boga - wyjaśnia z pomocą katechety, że Królestwo Chrystusa oparte jest na prawdzie, miłości i pokoju - tłumaczy z pomocą katechety, że wielu artystów tworzyło swoje dzieła inspirując się Słowem Bożym - tłumaczy, że anioł przyszedł oznajmić Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela - wyjaśnia, że Maryja zgodziła się z wolą Pana Boga - wskazuje, jaką rolę pełni światło w życiu człowieka - wskazuje, że Pan Jezus nazywa siebie światłem - potrafi wskazać najważniejsze miejsce w kościele

40 - wyjaśnia kim byli prorocy - potrafi na schemacie kołowym odszukać fragmenty liturgii słowa: czytanie ze Starego Testamentu - potrafi odszukać i wskazać psalm na schemacie kołowym - wyjaśnia, czym jest list - wskazuje, że apostołowie pisali listy oraz, że znajdują się one w Piśmie Świętym - wymienia przynajmniej dwa zwyczaje bożonarodzeniowe - potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym śpiew Alleluja - wie, w której części Mszy św. czytana jest Ewangelia - potrafi podać imię przynajmniej jednego ewangelisty - podaje sposoby zachowania się podczas czytania Ewangelii -wyjaśnia z pomocą katechety jak Jezus ukazuje Ojca - wyjaśnia, że Pan Jezus wzywa nas do miłości każdego bliźniego, nawet nieprzyjaciół - wskazuje, że podczas Mszy św. Słowo Boże jest wyjaśniane przez kapłana - potrafi odszukać i wskazać homilię na schemacie kołowym - podaje tytuł modlitwy, w której wyznajemy wiarę w Boga

41 Trójjedynego - wskazuje komu możemy polecić nasze prośby i tłumaczy dlaczego - potrafi podać przykładową sytuację w której człowiek potrzebuje pomocy od Boga - wie jakie jest znaczenie modlitwy powszechnej - z pomocą katechety tłumaczy określenie słowa kościół - potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym modlitwę powszechną - wie, jak nazywa się część Mszy św. w której modlimy się o zbawienie i pokój dla świata - wie, w której części liturgii słowa pamiętamy o osobach potrzebujących - potrafi powiedzieć jakie wydarzenia mają miejsce w życiu człowieka i komu je możemy powierzyć - wie, kiedy zaczyna się Wielki Post i ile trwa - wskazuje największe święta w roku liturgicznym - wskazuje kto złożył najdoskonalszą ofiarę za nas i dla czego - wskazuje z pomocą katechety, że w czasie Mszy św. składane są dary ofiarne

42 - potrafi odnaleźć i wskazać w schemacie kołowym przygotowanie darów - wymienia chleb, wino i wodę jako dary składane na ołtarzu - potrafi, wymienić dary jakimi Pan Bóg obdarzył człowieka i świat stworzony - wymienia chleb i wino jako owoce pracy ludzi, które przynosimy na Mszę św. - wyjaśnia z pomocą katechety, za co dziękujemy Panu Jezusowi w czasie Mszy św. - potrafi wyjaśnić z pomocą katechety jak ludzie witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy - potrafi opowiedzieć czego Chrystus dokonał w wieczerniku - wie, co dokonuje się w czasie przeistoczenia - wskazuje postawę jaką przyjmujemy w czasie przeistoczenia - wyjaśnia z pomocą katechety, co to jest Msza św. - wyjaśnia z pomocą katechety, że w czasie Mszy św. w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa i dziękujemy za jej przyjęcie - wyjaśnia przynajmniej dwie prośby z modlitwy Ojcze nasz - wyjaśnia z pomocą katechety, co oznacza przekazanie znaku

43 pokoju - tłumaczy co powinien przeżywać w sercu człowiek w czasie przekazywania znaku pokoju - potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym znak pokoju - potrafi wyjaśnić, że przez Komunię św. Pan Jezus przychodzi do nas i umacnia nas w dobrym - potrafi wymienić przynajmniej dwie cechy człowieka błogosławionego - wyjaśnia z pomocą katechety, że błogosławiąc nam Pan Bóg pozostaje z nami w naszej codzienności - potrafi wyjaśnić z pomocą katechety, że mamy być światłem świata i świadkiem Pana Jezusa - podaje cechy ucznia Chrystusa - potrafi wytłumaczyć, że możemy Maryję prosić o pomoc - potrafi powiedzieć w którym miesiącu Kościół modli się Litanią Loretańską dobry - wyjaśnia z pomocą katechety, że przez udział we Mszy św. umacnia się w wierze i buduje wspólnotę Kościoła - wskazuje, że jest wezwany by kroczyć drogą Pana i wyjaśnia, że jest to droga miłości, wdzięczności, posłuszeństwa i ofiary

44 - umie wyjaśnić, o co prosił Pan Jezus przez św. Małgorzatę - z pomocą katechety tłumaczy znaczenie przyjmowania Komunii św. - potrafi podać przynajmniej jedną radę dla tych, którzy chcą się dobrze modlić - wymienia z pamięci przynajmniej trzy tajemnice chwalebne - daje przykłady rodzinnego spędzania niedzieli - podaje datę Uroczystości Wszystkich Świętych -tłumaczy, ze może pomóc zmarłym przez modlitwę i udział we Mszy św. - wyjaśnia z pomocą katechety czym jest liturgia - wyjaśnia jak czynić znaki, gesty liturgiczne - wyjaśnia z pomocą katechety, elementy rozpoczynające Mszę św. i porządkuje je we właściwej kolejności - wyjaśnia, na czym polega skrucha za popełnione zło - potrafi z pomocą katechety powiedzieć modlitwę Chwała na wysokości Bogu - potrafi odszukać i wskazana schemacie kołowym niedzielę Chrystusa Króla - wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Bóg pomagał autorom - wyjaśnia czym jest wspólnota kościoła - wyjaśnia bezbłędnie, że w sakramencie pojednania otrzymuje przebaczenie grzechów, by żyć w stanie łaski uświęcającej - wymienia bezbłędnie i wyjaśnia samodzielnie na czym polegają warunki dobrej spowiedzi - rozumie znaczenie pierwszych piątków miesiąca - potrafi wymienić jakie warunki powinniśmy spełnić by godnie przyjmować Komunię św. - wyjaśnia, ze przez modlitwę człowiek odpowiada Bogu na Jego miłość - wymienia cechy dobrej modlitwy - potrafi bezbłędnie wymienić nazwy części różańca św. - wyjaśnia samodzielnie jak modlić się na różańcu - tłumaczy skąd wzięto nazwę tajemnic światła - wymienia tajemnice światła - wie kiedy odmawiamy daną część różańca świętego - wymienia tajemnice różańca i potrafi opowiedzieć ich treść - wyjaśnia samodzielnie dlaczego niedziela jest dniem świętym i jak powinniśmy ten dzień przeżywać

45 Pisma Świętego w zapisywaniu Jego nauki - potrafi wymienić przynajmniej jedno dzieło sztuki powstałe pod wpływem Słowa Bożego w Polsce - wyjaśnia z pomocą katechety, że każdy człowiek powinien słuchać Słowa Bożego i przyjmować je na wzór Matki Bożej - wyjaśnia z pomocą katechety, że Słowa Pana Jezusa są światłem, które oświeca i wskazuje jak mamy żyć - potrafi podać odpowiedź na słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas liturgii słowa - tłumaczy, że w modlitwę zaangażowany cały człowiek zwłaszcza jego serce i myśli - wyjaśnia do kogo jest skierowane Słowo Boże zapisane w listach do apostołów - wskazuje, że przez śpiew Alleluja wyrażamy radość - potrafi podać przynajmniej dwa czyny Jezusa ukazujące dobrego i miłosiernego Ojca - wyjaśnia, że wytłumaczenie Słowa Bożego przez kapłana jest potrzebne, byśmy lepiej je zrozumieli - wymienia z pomocą katechety na podstawie tekstu modlitwy prawdy wiary zawarte w modlitwie: Wierzę w jednego Boga - potrafi ułożyć przynajmniej jedno wezwanie modlitwy - tłumaczy w sposób wyczerpujący, kogo nazywamy świętym - wymienia samodzielnie kilka cech osoby świętej - wymienia imiona kilku polskich świętych - podaje bezbłędnie datę Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych - wyjaśnia, że podczas liturgii posługujemy się gestami, znakami które przybliżają do Boga i pomagają w przeżywaniu tego spotkania - potrafi wymienić wybrane znaki i gesty liturgiczne - podaje kilka nazw określających Mszę św. - wymienia nazwy dwóch głównych części Mszy św.: liturgia słowa i liturgia eucharystyczna - wyjaśnia, że podczas modlitwy faryzeusz odznaczał się pychą a celnik postawą uniżenia i pokory wobec Pana Boga - potrafi powiedzieć i wyjaśnić słowa modlitwy Spowiadam się Bogu oraz wskazuje, że odmawiamy ją na początku Mszy św. - wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg nas sobie upodobał - tłumaczy, że na wybranie i umiłowanie przez Boga człowiek odpowiada uwielbieniem - wyjaśnia, że oddajemy chwałę Bogu przez modlitwę i właściwe

46 powszechnej - potrafi powiedzieć jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku - tłumaczy z pomocą katechety przynajmniej jeden ze sposobów pomocy ludziom potrzebującym - wymienia dni Triduum Paschalnego - potrafi wymienić co najmniej dwie osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu - wyjaśnia z pomocą katechety, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych - tłumaczy z pomocą katechety, kiedy człowiek współdziała z Bogiem - wyjaśnia, że w czasie Mszy św. ofiaruje Bogu swoje radości, smutki oraz dobre uczynki - podaje przynajmniej jeden przykład dobrego czynu, który może ofiarować Bogu na Mszy św. - potrafi ułożyć z pomocą katechety prostą modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło zbawienia - potrafi w dialogu wprowadzającym w prefację przyporządkować odpowiedz do wezwania kapłana - wskazuje, że w czasie Mszy św. my także witamy postępowanie - podaje przykładowe czyny, przez które możemy chwalić Boga - wyjaśnia, że Chrystus jest Królem Wszechświata - wskazuje, że Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego i odszykuje ją na schemacie kołowym - wymienia sposoby zapisywania słowa przez ludzi żyjących w różnych epokach - wskazuje, że Pismo Święte powinno być najważniejszą księgą dla człowieka, oraz uzasadnia dlaczego - wyjaśnia, że Słowo Boże posiada wielką wartość, jest wieczne i ma wpływ na historię ludzi - wyjaśnia samodzielnie z jakim posłannictwem przyszedł anioł do Maryi - wyjaśnia samodzielnie, że każdy chrześcijanin powinien słuchać i przyjmować Słowo Boże tak jak Maryja - wskazuje, że Słowa Pana Jezusa są światłem które oświeca nasze życie i wskazuje drogę do zbawienia - wyjaśnia, że każdy jest wezwany do niesienia światła innym - wyjaśnia jaką rolę w życiu człowieka pełni stół - podaje bezbłędnie odpowiedzi na wezwanie Boże w liturgii

47 przychodzącego do nas Chrystusa - wyjaśnia, że Bóg jest najświętszy, dlatego witamy Go z czcią, powagą, szacunkiem - potrafi podać odpowiedź na słowa aklamacji Oto wielka tajemnica wiary - potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Mszy św. - potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa - tłumaczy, w jaki sposób naśladujemy Pana Jezusa - z pomocą katechety wskazuje, że wezwania Litanii Loretańskiej są sposobem zwracania się o pomoc do Maryi słowa - wyjaśnia pojęcie prorok - wymienia zadania proroków - wyjaśnia jak dziecko może głosić Słowo Boże - wskazuje poprawnie w którym momencie Mszy św. jest czytane Słowo Boże spisane przez proroków - wymienia różne sposoby modlitewnego zwracaniu się do Pana Boga - wskazuje, że psalm jest częścią liturgii słowa i z łatwością odszukuje go na schemacie kołowym - wyjaśnia, dlaczego ludzie piszą do siebie listy - potrafi wyjaśnić przez kogo zostały napisane i do kogo zostały skierowane - wskazuje trafnie miejsce czytania listów apostolskich podczas Mszy św. - wymienia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe i potrafi je opisać - zna i śpiewa kolędy - wyjaśnia znaczenie słowa Alleluja - wyjaśnia, że Alleluja śpiewamy w czasie liturgii słowa przed

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa I Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie swojego kościoła, - zna historię objawień Maryi w Lourdes i Fatimie. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa II. Wymagania programowe Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa II Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia świata, rozumie i potrafi wyjaśnić na czym polegał raj, grzech pierworodny,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa I Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie swojego kościoła, - zna historię objawień Maryi w Lourdes i Fatimie. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem. Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II Uczeń: Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie są znaki Jego obecności? Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Rozdział I Żyję w przyjaźni z Jezusem - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa - wymienia warunki przyjaźni z Jezusem praktykowanie pierwszych piątków

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z Zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach (dokument podpisany przez Komisje Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska;

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu. Wyjaśni, kto stworzył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym.

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga, a nie tylko sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

1. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego.

1. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego. Konspekt katechezy kl. IV Szkoły Podstawowej. 1. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego. Cele katechezy - poznanie biblijnego tekstu o chrzcie Jezusa, - kształtowanie postawy wdzięczności za dary

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Uczniowie, który zdeklarowali uczestnictwo na lekcjach religii zobowiązani są do obecności na zajęciach i do czynnego w nich udziału. Nieuczestniczenie w zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem,

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem, Wymagania edukacyjne z religii Jesteśmy rodziną Pana, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem

1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem Religia Klasa IV 1. Jestem już w klasie IV Potrafię opowiedzieć, w jaki sposób będę pogłębiał swoją wspólnotę z Jezusem Uzasadniam wartość solidnej i systematycznej pracy Motywuję potrzebę modlitwy 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. Ocena CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa;

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa; Wymagania edukacyjne z religii dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej 1 Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I-III Zasadniczym celem katechizacji w klasie pierwszej jest: 1. zapoznanie dzieci z imieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWE. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWE. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWE Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Nazywa lekcję, w której uczestniczy; Opowiada na chrześcijańskie pozdrowienie. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy IV- VI

Wymagania edukacyjne klasy IV- VI Wymagania edukacyjne klasy IV- VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW I SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW I SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: -,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.. -,,Niechaj będzie

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo