Creative Intelligent Software Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Creative Intelligent Software Solutions"

Transkrypt

1 Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej kontroli nad treścią elektroniczną; szybsza realizacja wspólnych procedur biznesowych; łatwiejsze podejmowanie świadomych decyzji i dzielenie się informacją ponad podziałami. Dzięki SharePoint Server 2007 możliwe są: Efektywna współpraca z innymi osobami w organizacji. Zaawansowane wyszukiwanie osób, wiedzy i danych biznesowych. Zarządzanie dokumentami, rekordami i zawartością sieci Web. Obsługa formularzy biznesowych w formacie XML, zintegrowanych z bazami danych. Łatwe publikowanie raportów, list i kluczowych wskaźników (KPI). Efektywne zarządzanie informacją Maksymalne wykorzystanie posiadanych informacji przez pełną kontrolę nad: przechowywaniem, bezpieczeństwem, dystrybucją, rewizją i zarządzaniem dokumentami lub inną zawartością elektroniczną (np.: strony WWW, pliki PDF, wiadomości ). Centralne przechowywanie, zarządzanie i dostęp do dokumentów w całej firmie. Organizacje zgromadzą wszystkie swoje dokumenty biznesowe (oraz inne treści) w jednej centralnej lokalizacji, natomiast użytkownicy będą mieli spójny mechanizm do nawigacji i wyszukiwania konkretnych informacji. Domyślne ustawienia repozytorium (biblioteki) mogą być modyfikowane, można dodawać procedury przepływu pracy, zdefiniować politykę rotacji dokumentów, utworzyć nowy szablon czy typ zawartości. Szczegółowa strategia nadzoru i zarządzania dokumentami. Organizacja może zdefiniować własne procedury kontroli praw na poziomie dostępu do zasobu, w zakresie ustawień potrzebnych do audytu dokumentów i terminu ważności uprawnień. Integracja polityki z aplikacjami klienckimi zapewnia zgodność między nimi (przy czym dostosowanie się do nowych zasad nie sprawi kłopotów pracownikom). Koncepcja ta nadaje się do rozbudowy i pozwala na daleko idące modyfikacje w celu dopasowania rozwiązań do unikalnych potrzeb każdej firmy. Wielokrotne użycie i modyfikacja przeznaczenia treści elektronicznych. Teraz zbieranie różnych materiałów ze spokrewnionych stron i publikowanie ich w firmowych portalach stało się łatwiejsze. Użytkownicy zarządzają zawartością stron w wielu językach za pomocą bibliotecznych szablonów dokumentów stworzonych po to, by zachować związek pomiędzy oryginałem, a jego przekładami (na inne języki). Także slajdy Microsoft Office PowerPoint 2007 są zgromadzone w bibliotekach w celu ich współdzielenia i wielokrotnego wykorzystania

2 Efektywne zarządzanie procesami Zadania biznesowe: inicjalizacja, udział, śledzenie przebiegu, raportowanie można przeprowadzić łatwo i elastycznie, przy zastosowaniu znanych użytkownikom aplikacji klienckich. Interakcje między ludźmi, treścią i procesami, zostaną zoptymalizowane niezależnie od tego czy dotyczą jednej, czy wielu organizacji. Zastosowanie procedur w całej organizacji. Poprawa stosunków z klientami, kooperantami i dostawcami dzięki procedurom opartym na formularzach, do których będą oni mięli dostęp nawet bez oprogramowania klienckiego. Wbudowane zasady walidacji i zintegrowane zarządzanie prawami do informacji (IRM) zapewniają bezpieczne składowanie kluczowych informacji biznesowych. Zwiększenie produktywności pracowników przez uproszczenie codziennych procedur biznesowych. Korzystanie z procedur przepływu pracy pomaga w zautomatyzowaniu wielokrotnie powtarzanych działań biznesowych i nadaje im przejrzystość (chodzi tu o przeglądanie i akceptację treści dokumentów oraz śledzenie zmian i zbieranie wymaganych podpisów). Integracja z popularnymi aplikacjami klienckimi, z pocztą i przeglądarkami internetowymi umożliwia bezproblemowe użytkowanie. Użytkownicy końcowi mogą definiować i modelować własne procedury za pomocą znanych im narzędzi środowiska Microsoft. Koncentracja na strategicznych zadaniach. Za pomocą elektronicznych formularzy, które mogą być zaadaptowane do specyfiki systemów z różnych dziedzin biznesu, zbiera się informacje, a następnie przechowuje w bibliotekach dokumentów (gdzie zaczyna się przepływ dokumentów) lub udostępnia za pośrednictwem usług Web Services. Taki mechanizm, zapewniający trafność i aktualność danych, chroni użytkowników przed powtarzaniem wykonanej już pracy i kosztownymi błędami wynikającymi z ręcznego wpisywania danych. Błyskawiczne łączenie ludzi i informacji. Office SharePoint Enterprise Search obejmuje swym zasięgiem zarówno ludzi jak i dane biznesowe, dokumenty czy strony WWW; bardziej wszechstronne źródła dają lepsze rezultaty przy wyszukiwaniu. Narzędzia służące do podświetlania trafień, zwijania powtarzających się wyników, poprawki gramatyczne typu czy chodziło Ci o oraz ostrzeżenia pomagają użytkownikom zlokalizować dokładnie to co chcą, w ramach otrzymanych wyników. Odblokowanie danych biznesowych. Gotowe do użycia interfejsy (OOB) zapewniają dostęp do danych zlokalizowanych w systemach SAP i Siebel. Przy wykorzystaniu Business Data Catalog informatycy mogą stworzyć całą pulę połączeń (wielokrotnego użytku) do systemów biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych i spersonalizowanych podglądów danych wewnętrznych z poziomu przeglądarek (bez potrzeby programowania). Prezentacja najważniejszych dla biznesu informacji w jednym miejscu. Interaktywne portale wspomagające procesy podejmowania decyzji, aktualizowane na bieżąco, skupiają i wyświetlają informacje biznesowe z wielu różnych źródeł za pomocą zintegrowanych narzędzi informacji gospodarczej - typu business intelligence. Do narzędzi tych zaliczyć można na przykład: tzw. kokpity menedżerskie (pulpity sterownicze), technologię portalową Web Parts, kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (KPI) i techniki łączności między danymi biznesowymi. Zcentralizowane ośrodki raportowania (w postaci stron internetowych) prezentują najnowsze arkusze, raporty i wskaźniki w jednym miejscu. Podejmowanie świadomych decyzji na podstawie zcentralizowanego dostępu do informacji Udostępnienie pracownikom jednej zintegrowanej lokalizacji implikuje nowe możliwości: efektywne przeszukiwanie firmowych zasobów, dostęp do informacji w całej firmie i zwiększenie przejrzystości procesów biznesowych. Warto zadbać o to, aby pracownicy byli dostatecznie poinformowani (by dokonywali świadomych wyborów). 2

3 Możliwość korzystania z wszechstronnych informacji dotyczących powiązań biznesowych. Pracownicy dostają do dyspozycji nowe narzędzia zarządzania wiedzą, aby mogli uzyskiwać lepsze rezultaty dzięki wszechstronnym kontaktom biznesowym zarówno w firmie jak i poza nią. Efektywniejsze pogłębianie wiedzy na temat powiązań gospodarczych oraz szybsze znajdowanie ekspertów w danych dziedzinach dają możliwość podejmowania trafnych decyzji. Praca wszędzie i o każdej porze. Z dostępem offline do list i bibliotek SharePoint, można uwolnić się od ograniczeń wynikających z braku połączenia z siecią firmową. Efektywne zarządzanie i poprawa przejrzystości działań biznesowych. Ośrodek raportowania (Report Center) to wspólny i centralnie zorganizowany dostęp do informacji kluczowych z punktu widzenia firmy. Zapewnia on nadzór nad dzieleniem się raportami, arkuszami kalkulacyjnymi Office Excel, wskaźnikami efektywności (KPI), pulpitami menedżerskimi w obrębie organizacji i zespołów. Użytkownicy mogą między innymi: tworzyć spersonalizowane pulpity, przeglądać kategorie raportów i terminarz raportowania, subskrybować te, które są im potrzebne. Współdzielenie zasobów informacyjnych w ramach organizacji oraz poza nią Bezpieczeństwo, efektywność współpracy oraz wymiana doświadczeń stały się możliwe ponad podziałami organizacyjnymi. Poprawa stosunków z klientami i partnerami biznesowymi. Dzięki logicznym rozwiązaniom, opartym na standardach i elektronicznych formularzach, można zbierać informacje biznesowe od klientów, kooperantów i dostawców (przez przeglądarkę internetową). Integracja z tzw. lekkim protokołem przeznaczonym do dostępu do usług katalogowych (w skrócie LDAP) oraz opcja wsparcia dla innych metod uwierzytelniania sprawiają, że łatwiej implementować ekstranetowe środowiska SharePoint (tym samym poprawia się łączność z otoczeniem przedsiębiorstwa). Swobodne dzielenie się danymi biznesowymi przy jednoczesnym zachowaniu poufności wrażliwych informacji. Usługi Excel Services działające w Office SharePoint Server 2007 pozwalają na interaktywny dostęp z poziomu przeglądarki do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel w czasie rzeczywistym. Konsekwencją zastosowania takiego rozwiązania jest praca z możliwie najbardziej aktualną i centralnie zlokalizowaną wersją. Ponadto wszystkie informacje wbudowane w dokumenty (np. modele finansowe), będące własnością firmy, są dobrze chronione. Obieg dokumentów modelowany w oparciu o Office Sharepoint Server 2007 Dokumenty są jednym z podstawowych nośników informacji w przedsiębiorstwach. Wymieniane z kontrahentami, urzędami oraz używane wewnątrz organizacji biorą udział w niemal wszystkich procesach biznesowych. Od efektywności zarządzania nimi zależą takie czynniki przewagi konkurencyjnej, jak sprawność procesów biznesowych, jakość współpracy z kontrahentami, czy relacje z pracownikami. Dzięki wdrożeniu opartego o Sharepoint elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow) firma: skróci czas trwania spraw, dzięki monitorowaniu przepływu dokumentów i zadań; zagospodaruje czas tracony obecnie na poszukiwanie i uzyskiwanie dostępu do informacji; 3

4 ograniczy ilość zagubionych dokumentów zredukuje koszty papieru i materiałów biurowych; lepiej zagospodaruje powierzchnię biurową zajmowaną przez dokumenty; zapewni zdalny dostęp do dokumentów pomiędzy różnymi lokalizacjami; łatwy i prostu wgląd w historię obiegu dokumentu w obrębie organizacji Skrócenie czasu bezczynności dzięki powiadomieniom o postępie spraw. Powiadomienia w bibliotekach dokumentów Sharepoint powiadomią pracowników o wybranych zdarzeniach utworzeniu nowego dokumentu, modyfikacji lub usunięciu istniejącego. Decydujesz, czy alert ma być przesłany natychmiast, czy w postaci zestawienia dziennego lub tygodniowego. Workflow programu Sharepoint, powiadomi lub przydzieli automatycznie zadania pracownikom w poszczególnych etapach obiegu dokumentu oraz zautomatyzuje niektóre czynności, jak np. przesłanie dokumentu do archiwum, czy uzupełnienie atrybutów dokumentu. Współdzielenie dokumentów bez ujawniania informacji poufnych. Model bezpieczeństwa Office Sharepoint Server 2007 umożliwia ustalanie uprawnień do witryn, list i bibliotek dokumentów oraz do pojedynczych dokumentów i elementów list. Firma ma pełną kontrolę nad tym kto może przeglądać i czytać dokumenty, kto może je tworzyć, edytować lub zatwierdzać treść. Uprawnienia mogą być modyfikowane przez uprawnione osoby lub automatycznie przez Workflow. Zwiększenie wydajności pracy przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań obejmujących swoim zasięgiem całą firmę. Potężne narzędzia dla programistów i otwarta, rozszerzalna architektura (obsługująca standardy interoperatywności, takie jak: Web Services, XML, SOAP) oferują możliwość budowania i rozwoju aplikacji wchodzących w skład systemu informacji gospodarczej oraz zintegrowanego przepływu pracy. Wybór wyglądu strony i wprowadzenie zawartości elektronicznej. Gotowe do użycia szablony dla najpopularniejszych rodzajów stron internetowych (układy obszarów i całych stron oraz wstępnie skonfigurowane mechanizmy nawigacji); dowolna konfiguracja ścieżki (procesu) publikacji, także pomiędzy różnymi komputerami; planowanie procedur określających zasięg przedmiotowy treści elektronicznych i częstotliwość ich aktualizacji. Narzędzia ułatwiające instalację, zarządzanie i administrowanie systemem. Monitoring systemu i śledzenie zaangażowania zasobów pomogą wychwycić i rozwiązać problemy sprawniej, wpływając korzystnie na produktywność operacyjną całej infrastruktury systemowej. Dodatkowe źródła Więcej informacji o Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Microsoft Office pod adresem: Korzystanie z jednej zintegrowanej platformy zarządzania aplikacjami internetowymi, intranetowymi i ekstranetowymi Office SharePoint Server 2007 to platforma dla firm, można ją rozwijać w miarę wzrostu przedsiębiorstwa (bez potrzeby dokupowania rozszerzeń). Informatycy mogą spędzać więcej czasu przy pracy nad strategicznymi zadaniami, które tylko oni potrafią wykonać, przyczyniając się do wzrostu wartości firmy i wprowadzając pozytywne zmiany w całej organizacji. 4

5 Microsoft Office SharePoint Server głównych korzyści Microsoft Office SharePoint Server 2007 udostępnia zintegrowany pakiet, łatwych w obsłudze aplikacji serwerowych, zwiększających efektywność organizacji i optymalizujących wzajemne oddziaływanie ludzi, informacji, procesów i aplikacji biznesowych. Poniżej wyjaśniamy, na bazie dziesięciu przykładów, w jaki sposób Office SharePoint Server 2007 może być pomocny w firmie. Znane i przyjazne środowisko dla użytkowników. Pakiet Office SharePoint Server 2007 jest ściśle zintegrowany z powszechnie używanymi aplikacjami dla stacji roboczych, pocztą i przeglądarkami sieci WWW. Dzięki temu otrzymujemy spójny interfejs użytkownika, co upraszcza pracę z aplikacjami, informacjami, procesami i danymi biznesowymi. Ta bliskość w parze z silną funkcjonalnością pomagają zautomatyzować usługi i upraszczają proces wprowadzania produktów. Większa efektywność pracy dzięki szybszemu wykonywaniu codziennych zadań w firmie. Nie do przecenienia są opracowane schematy działania dla inicjacji, śledzenia i raportowania (powszechnie stosowanych procedur biznesowych, takich jak: ocena i akceptacja dokumentów, nadzorowanie i zbieranie podpisów). Można przeprowadzić tego typu działania bez żadnego kodowania. Integracja ze znanymi aplikacjami klienckimi, pocztą i przeglądarkami internetowymi, implikuje przystępność dla użytkowników. Modyfikacja i rozszerzenie tych procesów pracy jest możliwa przy zastosowaniu narzędzi takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (następna edycja programu Microsoft Office FrontPage). Spełnienie wymogów dzięki wszechstronnej kontroli zawartości (treści). Określenie poziomu zabezpieczeń, polityki przechowywania i dostępu do informacji, wybór procedur audytu oraz usuwania zdezaktualizowanych danych biznesowych (zgodnie z obligatoryjnymi zasadami), zapewniają efektywną kontrolę i zarządzanie poufnymi informacjami a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka działań bezprawnych. Bliski związek Office SharePoint Server 2007 z popularnymi aplikacjami klienckimi oznacza, że ustawienia polityki są przekładane również na programy w pakiecie Microsoft Office, sprawiając, że pracownicy mają mniej problemów z poznaniem i dostosowaniem się do obowiązujących wymagań. Efektywne zarządzanie i modyfikacja zawartości podnosi jej przydatność biznesową. Użytkownicy i autorzy publikacji mogą tworzyć i składać swoje materiały do akceptacji i zaplanowanego umieszczenia w sieci wewnętrznej (intranet) lub na stronach internetowych. Zarządzanie treścią w wielu językach zostało uproszczone przez wprowadzenie nowych, bibliotecznych szablonów dokumentów, które są specjalnie zaprojektowane, aby zachować związek między wersją oryginalną a różnymi tłumaczeniami danego dokumentu. Dostęp do informacji w całej organizacji, niezależnie od struktury ich przechowywania i różnic między systemami. Office SharePoint Server 2007 umożliwia korzystanie z danych biznesowych, zlokalizowanych w powszechnie używanych systemach, na przykład SAP czy Siebel. Użytkownicy mogą także tworzyć spersonalizowane podglądy i interakcje z systemami biznesowymi poprzez przeglądarkę (można w niej skonfigurować opcję połączeń wewnętrznych). Możliwe stało się zcentralizowane zarządzanie i przechowywanie zbiorów dokumentów na skalę całego przedsiębiorstwa (za pomocą Managed Document Repositories). Kontakt z informacją i ekspertami. Enterprise Search w Office SharePoint Server 2007 łączy dane biznesowe z informacjami o dokumentach, ludziach i stronach internetowych, aby generować wszechstronne i adekwatne informacje w wyniku wyszukiwania. Funkcje takie jak: zwijanie powtarzających się wyników, poprawianie błędów gramatycznych oraz ostrzeżenia sprawiają, że rezultaty wyszukiwania są bardziej trafne i można znaleźć dokładnie to, czego się potrzebuje. Przyspieszenie realizacji procedur biznesowych ponad barierami organizacyjnymi. Logiczne rozwiązania, oparte na formularzach elektronicznych dla przeglądarki internetowej (bez potrzeby tworzenia własnych aplikacji), służą do zbierania kluczowych informacji w biznesie, czyli informacji od klientów, kooperantów i dostawców. Wbudowane zasady kontroli aktualności danych pomagają zachować dokładność i spójność przy bezpośrednim wprowadzaniu danych do systemów wewnętrznych (unikamy zjawisk takich jak: redundancja, powtarzanie się tych samych danych i błędy spowodowane wielokrotnym ręcznym zapisem). 5

6 Współdzielenie źródeł danych biznesowych bez ujawnienia wrażliwych informacji. Dzięki usłudze Excel Services, działającej w Office SharePoint Server 2007, pracownicy mają dostęp (w czasie rzeczywistym) do interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel z poziomu przeglądarki internetowej. Można właśnie w taki sposób korzystać z arkusza kalkulacyjnego, czyli utrzymując i efektywnie dzieląc się jedną centralnie zlokalizowaną i uaktualnianą wersją. Dodatkowo zachowujemy poufność informacji będących własnością firmy (tj. informacji wbudowanych w dokumentach, chodzi tu na przykład o modele finansowe). Podejmowanie bardziej świadomych decyzji w firmie na podstawie dostępnych i centralnie zlokalizowanych informacji biznesowych. Office SharePoint Server 2007 umożliwia tworzenie aktualnych, interaktywnych portali wchodzących w skład systemu informacji gospodarczej Business Intelligence, w skrócie BI. Zadaniem tego typu portali jest skupianie i wyświetlanie kluczowych informacji biznesowych (pochodzących z zasadniczo odmiennych źródeł) za pomocą zintegrowanych narzędzi BI, takich jak: tzw. kokpit menedżerski (prezentacja danych i raportów w postaci pulpitu sterowniczego), technologia portalowa Web Parts (rozwinięta w ASP.NET), atrakcyjne tabele wyników, kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (KPI) oraz techniki łączności między danymi biznesowymi. Centralized Report Center udostępnia użytkownikom wspólną lokalizację dla najnowszych raportów, arkuszy kalkulacyjnych czy wskaźników KPI. Jedna zintegrowana platforma do zarządzania aplikacjami całego przedsiębiorstwa w sieciach: intranet, extranet i Internet. Office SharePoint Server 2007 jest oparty na otwartej i rozszerzalnej architekturze, zapewniającej obsługę technologii Web Services oraz spełniającej takie standardy interoperatywności jak język XML oraz SOAP. Serwer ma bogate i przede wszystkim otwarte, programowalne interfejsy aplikacji (API), a także programy obsługi zdarzeń dla list i dokumentów. Te wszystkie funkcje umożliwiają integrację z istniejącymi systemami i wygodne przyłączanie nowych projektów informatycznych niezwiązanych z Microsoft. Wdrożenia systemu Nasze doświadczenie czerpiemy z wdrożeń portali przeprowadzonych m.in. na rzecz: 1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1500 użytkowników realizacja portalu dla urzędników, projekt wyglądu portalu, wizualizacja struktury organizacyjnej i komunikacyjnej urzędu, system oceny i ankietowania urzędników, system obsługi wniosków delegacyjnych w oparciu o portal, system raportowania zbudowany w oparciu o portal, system digitalizacji dokumentów, ustalanie zbiorczego kalendarza spotkań w oparciu o Exchange, Reporting Services i Portal agregator RSS w ramach portalu 6

7 2. Asseco Business Solutions - 50 Użytkowników integracja z istniejącym w firmie systemem Microsoft Dynamics CRM, integracja z systemem Business Intelligence Prognozowanie szans sprzedaży 3. PZU S.A użytkowników system obiegu dokumentów i działań serwisowych) 4. Inspiretech Sp. z o.o. 150 użytkowników system zarządzania dokumentami i przepływem pracy integracja portalu z systemem obsługi certyfikatów kwalifikowanych 5. Ferrero Polska Sp. z o.o. 30. użytkowników projekt wyglądu portalu, system zarządzania projektami 7

8 6. BOT Górnictwo i Energetyka S.A Użytkowników projekt wyglądu portalu, kartoteka pracowników w oparciu o portal 7. Amrest Sp. z o.o Użytkowników system obsługi różnego rodzaju wniosków w oparciu o portal (wnioski urlopowe, delegacyjne), system obiegu dokumentów, system zarządzania personelem zbudowany w oparciu o portal, raportowanie informacji z systemu bilingowego firmy 8. Grupa Lotos użytkowników baza wiedzy firmowej w oparciu o portal 9. ITCore.pl min użytkowników integracja tematycznych serwisów społecznościowych w oparciu o infrastrukturę WSS 3.0 tworzenie modyfikacji standardowych komponentów system rezerwacji szkoleń, system śledzący aktywność w zdefiniowanych projektach w obrębie społeczności system scoringu dla użytkowników portalu itp. 8

9 10. EasyMnemonic 30 użytkowników realizacja portalu na potrzeby szkoleń prowadzonych przez firmę, projekt wyglądu portalu, tworzenie modyfikacji standardowych komponentów, utworzenie systemu rezerwacji szkoleń, system e-learningowy, system ankietowania w obrębie e-learningu, oraz jako ocena trenerów. 11. NOTAX Biuro Rachunkowe 15 użytkowników Wdrożenie portalu wewnętrznego dla pracowników, Utworzenie systemu identyfikacji i archiwizacji dokumentów księgowych, Utworzenie bazy wiedzy wewnątrzfirmowej, Utworzenie systemu CRM na potrzeby firmy, Integracja systemu pocztowego z systemem CRM. CISS - Creative Intelligent Software Solutions Działamy na rynku usług wdrożeniowych i programistycznych. Oprócz głównej siedziby w Krakowie CISS Sp. z o.o. posiada biuro handlowe w Warszawie. Specjalizujemy się w efektywnym zarządzaniu komunikacją, procesami wewnętrznymi i zarządzaniem informacją. Naszymi Klientami są firmy handlowe, banki, jak również instytucje administracji publicznej. Nadrzędnym celem jest dostarczanie usług dopasowanych do potrzeb Klienta przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jak również zapewnieniu optymalnych rozwiązań. Dla naszych Klientów wdrażamy Portale wewnętrzne (portale korporacyjne), DMS (system zarządzania dokumentami), WorkFlow (systemy obiegu informacji), systemy klasy CRM (system zarządzania relacjami z klientem), PMS (system zarządzania projektami), rozwiązania analityczne klasy Business Intelligence. Oferujemy Państwu kompleksową usługę i profesjonalne wsparcie w zakresie systemów analizy i optymalizacji procesów zarządzania dokumentacją oraz implementacji obiegu i archiwizacji dokumentów. Przeprowadzamy wdrożenie aplikacji poprzedzone analizą procesów biznesowych Klienta. Ponadto zapewniamy szkolenie administratorów i użytkowników oraz opiekę serwisową na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement). CISS Sp. z o.o. ul. Łokietka 19/4, Kraków tel ,

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI?

KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI? KOLEJNY PORTAL NA UCZELNI? O Integracji portalowej Tomasz Kotowski Business Development Manager / EAI Sybase Polska AGENDA Zastosowania Stan obecny i potrzeby Rozwiązania - technologia Korzyści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi.

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Andrzej Musiał Arkadiusz Wójcik Warszawa, 23.04.2009 Extranet jako narzędzie zapewniające

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 4 Performance Point Services Bartłomiej Graczyk

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 4 Performance Point Services Bartłomiej Graczyk Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 4 Performance Point Services Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Contact Center nowej generacji stworzone dla Microsoft Lync Dzięki globalnej współpracy z firmą Microsoft, platforma Contact Center dostarczana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

IBM MobileFirst! Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych! Włodek Dymaczewski"

IBM MobileFirst! Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych! Włodek Dymaczewski IBM MobileFirst Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych Włodek Dymaczewski" Te są idealne Już nie mogę się doczekać, żeby kupić je taniej na Allegro Jakie jest hasło do Waszego WiFi?

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo