Creative Intelligent Software Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Creative Intelligent Software Solutions"

Transkrypt

1 Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej kontroli nad treścią elektroniczną; szybsza realizacja wspólnych procedur biznesowych; łatwiejsze podejmowanie świadomych decyzji i dzielenie się informacją ponad podziałami. Dzięki SharePoint Server 2007 możliwe są: Efektywna współpraca z innymi osobami w organizacji. Zaawansowane wyszukiwanie osób, wiedzy i danych biznesowych. Zarządzanie dokumentami, rekordami i zawartością sieci Web. Obsługa formularzy biznesowych w formacie XML, zintegrowanych z bazami danych. Łatwe publikowanie raportów, list i kluczowych wskaźników (KPI). Efektywne zarządzanie informacją Maksymalne wykorzystanie posiadanych informacji przez pełną kontrolę nad: przechowywaniem, bezpieczeństwem, dystrybucją, rewizją i zarządzaniem dokumentami lub inną zawartością elektroniczną (np.: strony WWW, pliki PDF, wiadomości ). Centralne przechowywanie, zarządzanie i dostęp do dokumentów w całej firmie. Organizacje zgromadzą wszystkie swoje dokumenty biznesowe (oraz inne treści) w jednej centralnej lokalizacji, natomiast użytkownicy będą mieli spójny mechanizm do nawigacji i wyszukiwania konkretnych informacji. Domyślne ustawienia repozytorium (biblioteki) mogą być modyfikowane, można dodawać procedury przepływu pracy, zdefiniować politykę rotacji dokumentów, utworzyć nowy szablon czy typ zawartości. Szczegółowa strategia nadzoru i zarządzania dokumentami. Organizacja może zdefiniować własne procedury kontroli praw na poziomie dostępu do zasobu, w zakresie ustawień potrzebnych do audytu dokumentów i terminu ważności uprawnień. Integracja polityki z aplikacjami klienckimi zapewnia zgodność między nimi (przy czym dostosowanie się do nowych zasad nie sprawi kłopotów pracownikom). Koncepcja ta nadaje się do rozbudowy i pozwala na daleko idące modyfikacje w celu dopasowania rozwiązań do unikalnych potrzeb każdej firmy. Wielokrotne użycie i modyfikacja przeznaczenia treści elektronicznych. Teraz zbieranie różnych materiałów ze spokrewnionych stron i publikowanie ich w firmowych portalach stało się łatwiejsze. Użytkownicy zarządzają zawartością stron w wielu językach za pomocą bibliotecznych szablonów dokumentów stworzonych po to, by zachować związek pomiędzy oryginałem, a jego przekładami (na inne języki). Także slajdy Microsoft Office PowerPoint 2007 są zgromadzone w bibliotekach w celu ich współdzielenia i wielokrotnego wykorzystania

2 Efektywne zarządzanie procesami Zadania biznesowe: inicjalizacja, udział, śledzenie przebiegu, raportowanie można przeprowadzić łatwo i elastycznie, przy zastosowaniu znanych użytkownikom aplikacji klienckich. Interakcje między ludźmi, treścią i procesami, zostaną zoptymalizowane niezależnie od tego czy dotyczą jednej, czy wielu organizacji. Zastosowanie procedur w całej organizacji. Poprawa stosunków z klientami, kooperantami i dostawcami dzięki procedurom opartym na formularzach, do których będą oni mięli dostęp nawet bez oprogramowania klienckiego. Wbudowane zasady walidacji i zintegrowane zarządzanie prawami do informacji (IRM) zapewniają bezpieczne składowanie kluczowych informacji biznesowych. Zwiększenie produktywności pracowników przez uproszczenie codziennych procedur biznesowych. Korzystanie z procedur przepływu pracy pomaga w zautomatyzowaniu wielokrotnie powtarzanych działań biznesowych i nadaje im przejrzystość (chodzi tu o przeglądanie i akceptację treści dokumentów oraz śledzenie zmian i zbieranie wymaganych podpisów). Integracja z popularnymi aplikacjami klienckimi, z pocztą i przeglądarkami internetowymi umożliwia bezproblemowe użytkowanie. Użytkownicy końcowi mogą definiować i modelować własne procedury za pomocą znanych im narzędzi środowiska Microsoft. Koncentracja na strategicznych zadaniach. Za pomocą elektronicznych formularzy, które mogą być zaadaptowane do specyfiki systemów z różnych dziedzin biznesu, zbiera się informacje, a następnie przechowuje w bibliotekach dokumentów (gdzie zaczyna się przepływ dokumentów) lub udostępnia za pośrednictwem usług Web Services. Taki mechanizm, zapewniający trafność i aktualność danych, chroni użytkowników przed powtarzaniem wykonanej już pracy i kosztownymi błędami wynikającymi z ręcznego wpisywania danych. Błyskawiczne łączenie ludzi i informacji. Office SharePoint Enterprise Search obejmuje swym zasięgiem zarówno ludzi jak i dane biznesowe, dokumenty czy strony WWW; bardziej wszechstronne źródła dają lepsze rezultaty przy wyszukiwaniu. Narzędzia służące do podświetlania trafień, zwijania powtarzających się wyników, poprawki gramatyczne typu czy chodziło Ci o oraz ostrzeżenia pomagają użytkownikom zlokalizować dokładnie to co chcą, w ramach otrzymanych wyników. Odblokowanie danych biznesowych. Gotowe do użycia interfejsy (OOB) zapewniają dostęp do danych zlokalizowanych w systemach SAP i Siebel. Przy wykorzystaniu Business Data Catalog informatycy mogą stworzyć całą pulę połączeń (wielokrotnego użytku) do systemów biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych i spersonalizowanych podglądów danych wewnętrznych z poziomu przeglądarek (bez potrzeby programowania). Prezentacja najważniejszych dla biznesu informacji w jednym miejscu. Interaktywne portale wspomagające procesy podejmowania decyzji, aktualizowane na bieżąco, skupiają i wyświetlają informacje biznesowe z wielu różnych źródeł za pomocą zintegrowanych narzędzi informacji gospodarczej - typu business intelligence. Do narzędzi tych zaliczyć można na przykład: tzw. kokpity menedżerskie (pulpity sterownicze), technologię portalową Web Parts, kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (KPI) i techniki łączności między danymi biznesowymi. Zcentralizowane ośrodki raportowania (w postaci stron internetowych) prezentują najnowsze arkusze, raporty i wskaźniki w jednym miejscu. Podejmowanie świadomych decyzji na podstawie zcentralizowanego dostępu do informacji Udostępnienie pracownikom jednej zintegrowanej lokalizacji implikuje nowe możliwości: efektywne przeszukiwanie firmowych zasobów, dostęp do informacji w całej firmie i zwiększenie przejrzystości procesów biznesowych. Warto zadbać o to, aby pracownicy byli dostatecznie poinformowani (by dokonywali świadomych wyborów). 2

3 Możliwość korzystania z wszechstronnych informacji dotyczących powiązań biznesowych. Pracownicy dostają do dyspozycji nowe narzędzia zarządzania wiedzą, aby mogli uzyskiwać lepsze rezultaty dzięki wszechstronnym kontaktom biznesowym zarówno w firmie jak i poza nią. Efektywniejsze pogłębianie wiedzy na temat powiązań gospodarczych oraz szybsze znajdowanie ekspertów w danych dziedzinach dają możliwość podejmowania trafnych decyzji. Praca wszędzie i o każdej porze. Z dostępem offline do list i bibliotek SharePoint, można uwolnić się od ograniczeń wynikających z braku połączenia z siecią firmową. Efektywne zarządzanie i poprawa przejrzystości działań biznesowych. Ośrodek raportowania (Report Center) to wspólny i centralnie zorganizowany dostęp do informacji kluczowych z punktu widzenia firmy. Zapewnia on nadzór nad dzieleniem się raportami, arkuszami kalkulacyjnymi Office Excel, wskaźnikami efektywności (KPI), pulpitami menedżerskimi w obrębie organizacji i zespołów. Użytkownicy mogą między innymi: tworzyć spersonalizowane pulpity, przeglądać kategorie raportów i terminarz raportowania, subskrybować te, które są im potrzebne. Współdzielenie zasobów informacyjnych w ramach organizacji oraz poza nią Bezpieczeństwo, efektywność współpracy oraz wymiana doświadczeń stały się możliwe ponad podziałami organizacyjnymi. Poprawa stosunków z klientami i partnerami biznesowymi. Dzięki logicznym rozwiązaniom, opartym na standardach i elektronicznych formularzach, można zbierać informacje biznesowe od klientów, kooperantów i dostawców (przez przeglądarkę internetową). Integracja z tzw. lekkim protokołem przeznaczonym do dostępu do usług katalogowych (w skrócie LDAP) oraz opcja wsparcia dla innych metod uwierzytelniania sprawiają, że łatwiej implementować ekstranetowe środowiska SharePoint (tym samym poprawia się łączność z otoczeniem przedsiębiorstwa). Swobodne dzielenie się danymi biznesowymi przy jednoczesnym zachowaniu poufności wrażliwych informacji. Usługi Excel Services działające w Office SharePoint Server 2007 pozwalają na interaktywny dostęp z poziomu przeglądarki do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel w czasie rzeczywistym. Konsekwencją zastosowania takiego rozwiązania jest praca z możliwie najbardziej aktualną i centralnie zlokalizowaną wersją. Ponadto wszystkie informacje wbudowane w dokumenty (np. modele finansowe), będące własnością firmy, są dobrze chronione. Obieg dokumentów modelowany w oparciu o Office Sharepoint Server 2007 Dokumenty są jednym z podstawowych nośników informacji w przedsiębiorstwach. Wymieniane z kontrahentami, urzędami oraz używane wewnątrz organizacji biorą udział w niemal wszystkich procesach biznesowych. Od efektywności zarządzania nimi zależą takie czynniki przewagi konkurencyjnej, jak sprawność procesów biznesowych, jakość współpracy z kontrahentami, czy relacje z pracownikami. Dzięki wdrożeniu opartego o Sharepoint elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow) firma: skróci czas trwania spraw, dzięki monitorowaniu przepływu dokumentów i zadań; zagospodaruje czas tracony obecnie na poszukiwanie i uzyskiwanie dostępu do informacji; 3

4 ograniczy ilość zagubionych dokumentów zredukuje koszty papieru i materiałów biurowych; lepiej zagospodaruje powierzchnię biurową zajmowaną przez dokumenty; zapewni zdalny dostęp do dokumentów pomiędzy różnymi lokalizacjami; łatwy i prostu wgląd w historię obiegu dokumentu w obrębie organizacji Skrócenie czasu bezczynności dzięki powiadomieniom o postępie spraw. Powiadomienia w bibliotekach dokumentów Sharepoint powiadomią pracowników o wybranych zdarzeniach utworzeniu nowego dokumentu, modyfikacji lub usunięciu istniejącego. Decydujesz, czy alert ma być przesłany natychmiast, czy w postaci zestawienia dziennego lub tygodniowego. Workflow programu Sharepoint, powiadomi lub przydzieli automatycznie zadania pracownikom w poszczególnych etapach obiegu dokumentu oraz zautomatyzuje niektóre czynności, jak np. przesłanie dokumentu do archiwum, czy uzupełnienie atrybutów dokumentu. Współdzielenie dokumentów bez ujawniania informacji poufnych. Model bezpieczeństwa Office Sharepoint Server 2007 umożliwia ustalanie uprawnień do witryn, list i bibliotek dokumentów oraz do pojedynczych dokumentów i elementów list. Firma ma pełną kontrolę nad tym kto może przeglądać i czytać dokumenty, kto może je tworzyć, edytować lub zatwierdzać treść. Uprawnienia mogą być modyfikowane przez uprawnione osoby lub automatycznie przez Workflow. Zwiększenie wydajności pracy przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań obejmujących swoim zasięgiem całą firmę. Potężne narzędzia dla programistów i otwarta, rozszerzalna architektura (obsługująca standardy interoperatywności, takie jak: Web Services, XML, SOAP) oferują możliwość budowania i rozwoju aplikacji wchodzących w skład systemu informacji gospodarczej oraz zintegrowanego przepływu pracy. Wybór wyglądu strony i wprowadzenie zawartości elektronicznej. Gotowe do użycia szablony dla najpopularniejszych rodzajów stron internetowych (układy obszarów i całych stron oraz wstępnie skonfigurowane mechanizmy nawigacji); dowolna konfiguracja ścieżki (procesu) publikacji, także pomiędzy różnymi komputerami; planowanie procedur określających zasięg przedmiotowy treści elektronicznych i częstotliwość ich aktualizacji. Narzędzia ułatwiające instalację, zarządzanie i administrowanie systemem. Monitoring systemu i śledzenie zaangażowania zasobów pomogą wychwycić i rozwiązać problemy sprawniej, wpływając korzystnie na produktywność operacyjną całej infrastruktury systemowej. Dodatkowe źródła Więcej informacji o Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Microsoft Office pod adresem: Korzystanie z jednej zintegrowanej platformy zarządzania aplikacjami internetowymi, intranetowymi i ekstranetowymi Office SharePoint Server 2007 to platforma dla firm, można ją rozwijać w miarę wzrostu przedsiębiorstwa (bez potrzeby dokupowania rozszerzeń). Informatycy mogą spędzać więcej czasu przy pracy nad strategicznymi zadaniami, które tylko oni potrafią wykonać, przyczyniając się do wzrostu wartości firmy i wprowadzając pozytywne zmiany w całej organizacji. 4

5 Microsoft Office SharePoint Server głównych korzyści Microsoft Office SharePoint Server 2007 udostępnia zintegrowany pakiet, łatwych w obsłudze aplikacji serwerowych, zwiększających efektywność organizacji i optymalizujących wzajemne oddziaływanie ludzi, informacji, procesów i aplikacji biznesowych. Poniżej wyjaśniamy, na bazie dziesięciu przykładów, w jaki sposób Office SharePoint Server 2007 może być pomocny w firmie. Znane i przyjazne środowisko dla użytkowników. Pakiet Office SharePoint Server 2007 jest ściśle zintegrowany z powszechnie używanymi aplikacjami dla stacji roboczych, pocztą i przeglądarkami sieci WWW. Dzięki temu otrzymujemy spójny interfejs użytkownika, co upraszcza pracę z aplikacjami, informacjami, procesami i danymi biznesowymi. Ta bliskość w parze z silną funkcjonalnością pomagają zautomatyzować usługi i upraszczają proces wprowadzania produktów. Większa efektywność pracy dzięki szybszemu wykonywaniu codziennych zadań w firmie. Nie do przecenienia są opracowane schematy działania dla inicjacji, śledzenia i raportowania (powszechnie stosowanych procedur biznesowych, takich jak: ocena i akceptacja dokumentów, nadzorowanie i zbieranie podpisów). Można przeprowadzić tego typu działania bez żadnego kodowania. Integracja ze znanymi aplikacjami klienckimi, pocztą i przeglądarkami internetowymi, implikuje przystępność dla użytkowników. Modyfikacja i rozszerzenie tych procesów pracy jest możliwa przy zastosowaniu narzędzi takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (następna edycja programu Microsoft Office FrontPage). Spełnienie wymogów dzięki wszechstronnej kontroli zawartości (treści). Określenie poziomu zabezpieczeń, polityki przechowywania i dostępu do informacji, wybór procedur audytu oraz usuwania zdezaktualizowanych danych biznesowych (zgodnie z obligatoryjnymi zasadami), zapewniają efektywną kontrolę i zarządzanie poufnymi informacjami a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka działań bezprawnych. Bliski związek Office SharePoint Server 2007 z popularnymi aplikacjami klienckimi oznacza, że ustawienia polityki są przekładane również na programy w pakiecie Microsoft Office, sprawiając, że pracownicy mają mniej problemów z poznaniem i dostosowaniem się do obowiązujących wymagań. Efektywne zarządzanie i modyfikacja zawartości podnosi jej przydatność biznesową. Użytkownicy i autorzy publikacji mogą tworzyć i składać swoje materiały do akceptacji i zaplanowanego umieszczenia w sieci wewnętrznej (intranet) lub na stronach internetowych. Zarządzanie treścią w wielu językach zostało uproszczone przez wprowadzenie nowych, bibliotecznych szablonów dokumentów, które są specjalnie zaprojektowane, aby zachować związek między wersją oryginalną a różnymi tłumaczeniami danego dokumentu. Dostęp do informacji w całej organizacji, niezależnie od struktury ich przechowywania i różnic między systemami. Office SharePoint Server 2007 umożliwia korzystanie z danych biznesowych, zlokalizowanych w powszechnie używanych systemach, na przykład SAP czy Siebel. Użytkownicy mogą także tworzyć spersonalizowane podglądy i interakcje z systemami biznesowymi poprzez przeglądarkę (można w niej skonfigurować opcję połączeń wewnętrznych). Możliwe stało się zcentralizowane zarządzanie i przechowywanie zbiorów dokumentów na skalę całego przedsiębiorstwa (za pomocą Managed Document Repositories). Kontakt z informacją i ekspertami. Enterprise Search w Office SharePoint Server 2007 łączy dane biznesowe z informacjami o dokumentach, ludziach i stronach internetowych, aby generować wszechstronne i adekwatne informacje w wyniku wyszukiwania. Funkcje takie jak: zwijanie powtarzających się wyników, poprawianie błędów gramatycznych oraz ostrzeżenia sprawiają, że rezultaty wyszukiwania są bardziej trafne i można znaleźć dokładnie to, czego się potrzebuje. Przyspieszenie realizacji procedur biznesowych ponad barierami organizacyjnymi. Logiczne rozwiązania, oparte na formularzach elektronicznych dla przeglądarki internetowej (bez potrzeby tworzenia własnych aplikacji), służą do zbierania kluczowych informacji w biznesie, czyli informacji od klientów, kooperantów i dostawców. Wbudowane zasady kontroli aktualności danych pomagają zachować dokładność i spójność przy bezpośrednim wprowadzaniu danych do systemów wewnętrznych (unikamy zjawisk takich jak: redundancja, powtarzanie się tych samych danych i błędy spowodowane wielokrotnym ręcznym zapisem). 5

6 Współdzielenie źródeł danych biznesowych bez ujawnienia wrażliwych informacji. Dzięki usłudze Excel Services, działającej w Office SharePoint Server 2007, pracownicy mają dostęp (w czasie rzeczywistym) do interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Office Excel z poziomu przeglądarki internetowej. Można właśnie w taki sposób korzystać z arkusza kalkulacyjnego, czyli utrzymując i efektywnie dzieląc się jedną centralnie zlokalizowaną i uaktualnianą wersją. Dodatkowo zachowujemy poufność informacji będących własnością firmy (tj. informacji wbudowanych w dokumentach, chodzi tu na przykład o modele finansowe). Podejmowanie bardziej świadomych decyzji w firmie na podstawie dostępnych i centralnie zlokalizowanych informacji biznesowych. Office SharePoint Server 2007 umożliwia tworzenie aktualnych, interaktywnych portali wchodzących w skład systemu informacji gospodarczej Business Intelligence, w skrócie BI. Zadaniem tego typu portali jest skupianie i wyświetlanie kluczowych informacji biznesowych (pochodzących z zasadniczo odmiennych źródeł) za pomocą zintegrowanych narzędzi BI, takich jak: tzw. kokpit menedżerski (prezentacja danych i raportów w postaci pulpitu sterowniczego), technologia portalowa Web Parts (rozwinięta w ASP.NET), atrakcyjne tabele wyników, kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (KPI) oraz techniki łączności między danymi biznesowymi. Centralized Report Center udostępnia użytkownikom wspólną lokalizację dla najnowszych raportów, arkuszy kalkulacyjnych czy wskaźników KPI. Jedna zintegrowana platforma do zarządzania aplikacjami całego przedsiębiorstwa w sieciach: intranet, extranet i Internet. Office SharePoint Server 2007 jest oparty na otwartej i rozszerzalnej architekturze, zapewniającej obsługę technologii Web Services oraz spełniającej takie standardy interoperatywności jak język XML oraz SOAP. Serwer ma bogate i przede wszystkim otwarte, programowalne interfejsy aplikacji (API), a także programy obsługi zdarzeń dla list i dokumentów. Te wszystkie funkcje umożliwiają integrację z istniejącymi systemami i wygodne przyłączanie nowych projektów informatycznych niezwiązanych z Microsoft. Wdrożenia systemu Nasze doświadczenie czerpiemy z wdrożeń portali przeprowadzonych m.in. na rzecz: 1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1500 użytkowników realizacja portalu dla urzędników, projekt wyglądu portalu, wizualizacja struktury organizacyjnej i komunikacyjnej urzędu, system oceny i ankietowania urzędników, system obsługi wniosków delegacyjnych w oparciu o portal, system raportowania zbudowany w oparciu o portal, system digitalizacji dokumentów, ustalanie zbiorczego kalendarza spotkań w oparciu o Exchange, Reporting Services i Portal agregator RSS w ramach portalu 6

7 2. Asseco Business Solutions - 50 Użytkowników integracja z istniejącym w firmie systemem Microsoft Dynamics CRM, integracja z systemem Business Intelligence Prognozowanie szans sprzedaży 3. PZU S.A użytkowników system obiegu dokumentów i działań serwisowych) 4. Inspiretech Sp. z o.o. 150 użytkowników system zarządzania dokumentami i przepływem pracy integracja portalu z systemem obsługi certyfikatów kwalifikowanych 5. Ferrero Polska Sp. z o.o. 30. użytkowników projekt wyglądu portalu, system zarządzania projektami 7

8 6. BOT Górnictwo i Energetyka S.A Użytkowników projekt wyglądu portalu, kartoteka pracowników w oparciu o portal 7. Amrest Sp. z o.o Użytkowników system obsługi różnego rodzaju wniosków w oparciu o portal (wnioski urlopowe, delegacyjne), system obiegu dokumentów, system zarządzania personelem zbudowany w oparciu o portal, raportowanie informacji z systemu bilingowego firmy 8. Grupa Lotos użytkowników baza wiedzy firmowej w oparciu o portal 9. ITCore.pl min użytkowników integracja tematycznych serwisów społecznościowych w oparciu o infrastrukturę WSS 3.0 tworzenie modyfikacji standardowych komponentów system rezerwacji szkoleń, system śledzący aktywność w zdefiniowanych projektach w obrębie społeczności system scoringu dla użytkowników portalu itp. 8

9 10. EasyMnemonic 30 użytkowników realizacja portalu na potrzeby szkoleń prowadzonych przez firmę, projekt wyglądu portalu, tworzenie modyfikacji standardowych komponentów, utworzenie systemu rezerwacji szkoleń, system e-learningowy, system ankietowania w obrębie e-learningu, oraz jako ocena trenerów. 11. NOTAX Biuro Rachunkowe 15 użytkowników Wdrożenie portalu wewnętrznego dla pracowników, Utworzenie systemu identyfikacji i archiwizacji dokumentów księgowych, Utworzenie bazy wiedzy wewnątrzfirmowej, Utworzenie systemu CRM na potrzeby firmy, Integracja systemu pocztowego z systemem CRM. CISS - Creative Intelligent Software Solutions Działamy na rynku usług wdrożeniowych i programistycznych. Oprócz głównej siedziby w Krakowie CISS Sp. z o.o. posiada biuro handlowe w Warszawie. Specjalizujemy się w efektywnym zarządzaniu komunikacją, procesami wewnętrznymi i zarządzaniem informacją. Naszymi Klientami są firmy handlowe, banki, jak również instytucje administracji publicznej. Nadrzędnym celem jest dostarczanie usług dopasowanych do potrzeb Klienta przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jak również zapewnieniu optymalnych rozwiązań. Dla naszych Klientów wdrażamy Portale wewnętrzne (portale korporacyjne), DMS (system zarządzania dokumentami), WorkFlow (systemy obiegu informacji), systemy klasy CRM (system zarządzania relacjami z klientem), PMS (system zarządzania projektami), rozwiązania analityczne klasy Business Intelligence. Oferujemy Państwu kompleksową usługę i profesjonalne wsparcie w zakresie systemów analizy i optymalizacji procesów zarządzania dokumentacją oraz implementacji obiegu i archiwizacji dokumentów. Przeprowadzamy wdrożenie aplikacji poprzedzone analizą procesów biznesowych Klienta. Ponadto zapewniamy szkolenie administratorów i użytkowników oraz opiekę serwisową na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement). CISS Sp. z o.o. ul. Łokietka 19/4, Kraków tel ,

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie i wdrożenie systemu dla firmy: [Nazwa firmy]

Oferta na dostarczenie i wdrożenie systemu dla firmy: [Nazwa firmy] Oferta na dostarczenie i wdrożenie systemu dla firmy: [Nazwa firmy] jest systemem, który wspiera zarządzanie dokumentacją oraz informacją 2009-01-14 Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN 2......... 3 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo