Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP"

Transkrypt

1 Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP Trójkąt pojęciowy systemów ERP Funkcje Programy Baza Danych Integracja Programy Przetwarzanie Przechowywanie Przenoszenie Dane Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 1/13

2 Dane Stanowią podstawę każdego systemu ERP Gromadzone w bazach danych Baza danych: pliki (tabele) co najmniej jeden dla każdego obszaru funkcjonalnego firmy rekordy (krotki) pola Klucze Programy Stanowią łącze pomiędzy bazą danych a funkcjonalnościami systemu ERP Programy oferują wiele istotnych funkcji m.in.: zbieranie danych tymczasowe przechowywanie danych przetwarzanie danych eksportowanie danych transfer danych Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 2/13

3 Programy Baza danych Baza danych Ludzie Wyjście Programy Wejście Ludzie Interfejsy Interfejsy Reguły Wartości Funkcje logiczne Operatory porównania Operatory matematyczne Internet Maszyny EDI Software Zbieranie danych Ludzie Przy pomocy różnych urządzeń wejściowych: klawiatura, myszka, czytniki kodów kreskowych, palmtopy, telefony komórkowe, terminale radiowe itd. Bazy danych Zawierają dane zebrane przez inne programy. Interfejsy Coraz istotniejsze jako rozwojowa technologia ułatwiająca komunikację między programami a systemem operacyjnym. Oferują szeroki zakres źródeł danych takich jak: Internet, EDI, maszyny i inne oprogramowanie. Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 3/13

4 Zbieranie danych za pomocą interfejsów Internet EDI Różne strategie Internetowe. Głownie oferowane są pewne typy E-businessu. Electronic Data Interchange standard wymiany dokumentów handlowych. Głownie używane do zleceń zakupu i zleceń sprzedaży przy użyciu standardowych formatów dokumentów jak np. X-12. Maszyny Niektóre firmy łączą bezpośrednio swoje systemy ERP z maszynami produkcyjnymi za pomocą interfejsów. Niektóre systemy same potrafią uruchomić maszynę i nią sterować, a cały proces jest monitorowany w czasie rzeczywistym. Dostawcy ERP rzadko oferują takie rozwiązania. Software Dane wyjściowe pochodzące z innych programów. Przetwarzanie danych Przetwarzanie odbywa się przy użyciu programów Programy oparte na regułach określonych przez projektantów programu i umieszczonych w kodzie programu Reguły składają się z: operatorów logicznych np.: if, not, for, else, next, loop, do, while, until, goto, or, and, itd. operatorów porównania np.: =, >, <, >=, <>, itd. operatorów matematycznych np.: +, -, /, *, ABS, SQR, MOD itd. wartości numeryczne i alfanumeryczne mogą być zarówno zakodowane w treści programu jak i zaimportowane z wielu różnych źródeł Projektowanie programów zwykle odbywa się przy użyciu narzędzi CASE, aby zaprojektowany kod źródłowy był spójny i przejrzysty Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 4/13

5 Generowanie programów Narzędzia CASE Kod źródłowy Kompilator Kod maszynowy Obiekt wykonywalny Typy narzędzi CASE CASE kodu źródłowego Z reguły dostarczane przez firmy nie związane bezpośrednio z rynkiem ERP W niewielkim stopniu dostosowane do tworzenia spójnego kodu źródłowego systemów ERP Podstawowe zastosowanie to projektowanie kodów źródłowych przy automatycznym kontrolowaniu edycji w celu uniknięcia ewentualnych błędów podczas kompilacji CASE systemu ERP Z reguły dostarczane przez producentów systemów ERP Umożliwiają stabilne i spójne projektowanie oprogramowania dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu ERP Utworzony kod jest spójny i łatwy do zrozumienia Kody utworzone przez różne grupy programistów zachowują spójność Użycie tych narzędzi umożliwia zachowanie standardów i funkcjonalności takich jak np. F1 pomoc Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 5/13

6 Softcoding miękkie kodowanie Softcoding Programy Dane wyjściowe Dane wejściowe Przetwarzanie Konfiguracje Baza danych Środowisko Pliki Pola umożliwia tworzenie programów bez bezpośredniej ingerencji w kod odgrywa ważną rolę w osiąganiu pożądanej funkcjonalności systemu ERP stosowane jest do danych wyjściowych, danych wejściowych i przetwarzania danych konfiguracje umożliwiają użytkownikom systemu ERP wykonywanie w różny sposób tego samego programu każda konfiguracja może być zapisana w pamięci systemu i później wywołana w konkretnej sytuacji Softcoding danych wyjściowych występuje w 3 obszarach: video pliki raporty w obszarze wideo może dotyczyć: pól danych pól opisu sortowania danych wyboru danych sumowania danych Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 6/13

7 Video Kiedyś wyświetlanie tylko w trybie tekstowym, z reguły jeden rekord na ekranie. Softcoding umożliwia zmiany opisów pól warunkowy wybór wyświetlanych pól Obecnie wyświetlanie głównie w trybie graficznym, umożliwia pokazanie wielu rekordów naraz w układzie tabelarycznym. Wyglądem i niektórymi funkcjami przypomina arkusz kalkulacyjny. Softcoding dotyczy: możliwości wyboru wyświetlanych pól (operatory porównania) możliwości obliczeń sumarycznych (podsumowania) sortowania wg. kryteriów użytkownika zapamiętywania konfiguracji (zakładki) Raporty drukowane Format zbliżony do arkusza kalkulacyjnego Generator raportów albo wbudowany w system, albo dostarczany przez innego dostawcę Opcja drukowania do pliku Możliwość generowania dokumentów określonego typu np.: zlecenia sprzedaży, zlecenia zakupu, faktury, zlecenia produkcyjne itd. Historyczny dylemat dopasować format używanych dokumentów wg. wzoru z systemu ERP, czy zmienić ERP tak by pasował do używanych dokumentów Softcoding umożliwia: elastyczne konfigurowanie postaci danych wyjściowych umieszczanie na wydruku elementów graficznych (np. logo) swobodne operowanie tekstem obliczenia wykonywane między polami Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 7/13

8 Softcoding danych wejściowych Softcoding używany do sprawdzenia poprawności danych za pomocą zapisanych ustawień konfiguracyjnych przy użyciu UDT (user defined tables) UDT tabela składająca się z ciągu kodów i opisów tekstowych dołączana do pola wprowadzania danych do programu jeśli UDT nie zawiera jakiejś wartości można ją łatwo dodać programy używające UDT zapewniają spójność wprowadzanych danych i ułatwiają ich późniejsze przetwarzanie Zapisane ustawienia konfiguracyjne mniej elastyczne od UDT, ale wystarczające gdy do wyboru tylko kilka opcji możliwe rozróżnienie błędów, przy wprowadzeniu niepoprawnych danych (soft umożliwia wprowadzenie takiej danej, hard wymusza wprowadzenie poprawnych danych) Softcoding przetwarzania danych ściśle współpracuje z softcodingiem danych wyjściowych ciągi instrukcji informują program jak przetwarzać informacje instrukcje różnią się stopniem złożoności (najprostsze przełączniki TAK/NIE, największe pliki lub tabele zawierające setki, tysiące linii kodu) Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 8/13

9 Softcoding baz danych Softcoding plików i tabel umożliwia zastąpienie standardowych opisów tekstowych własnymi Środowiska reprezentują strukturę pliku bazodanowego dedykowaną jednemu charakterystycznemu zadaniu np.: przechowywaniu bieżących danych obszarowi testowania obszarowi gromadzenia danych archiwalnych szkoleniom. Dwa różne zakłady, o różnych lokalizacjach i profilach produkcji należące do tej samej firmy z reguły potrzebują dwóch różnych środowisk Pojęcie środowiska może być używane na poziomie systemu operacyjnego, bazy danych lub plików funkcjonalna cecha systemu umożliwiająca takie skonfigurowanie systemu, że zarządza on przepływem procesów biznesowych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa Dwa typy: aplikacyjny (application-specific) skrośny (cross-functional) Działanie na kodach stanu lub sekwencjach określających położenie każdego kroku lub operacji w stosunku do innych Dwa różne znaczenia w systemach ERP przedstawienie sposobu w jaki czynności są uporządkowane i zarządzane w i poza systemem ERP moduł funkcjonalny używany do zarządzania własnymi workflowami użytkownika Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 9/13

10 aplikacyjny Przetwarzanie zlecenia sprzedaży skrośny Zatwierdzanie i przesyłanie rekordu 10 wprowadzenie zlecenia sprzedaży 10 wprowadzenie nowego rekordu 20 przydzielenie materiałów 20 przesłanie em noty zatwierdzającej 30 wydrukowanie listy pobrania 30 przegląd rekordu pobranie materiałów potwierdzenie dostawy zatwierdzony N T 35 przesłanie em noty odrzucającej 60 drukowanie faktury 40 przesłanie rekordu do pliku 70 otrzymanie zapłaty 50 przesłanie komunikatu rozgłoszeniowego Integracja workflow Zapasy Sterowanie prod. Sprzedaż Dane podstawowe Usługi u klienta Planowanie Inne programy Inne programy Prognozowanie Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 10/13

11 Cechy workflow W zależności od producenta konfigurowanie workflow odbywa się przez: użycie przez program odpowiednich tabel zawierających kod workflowa użycie ustawień konfiguracyjnych bezpośrednio związanych z programem zastosowanie wbudowanej logiki decyzyjnej oferującej dwa różne wyjścia na podstawie jednego wejścia Wbudowana elastyczność ułatwiająca zmiany dodawanie usuwanie modyfikacje itp. Możliwości działania międzymodułowego Na ogół nie wymagają kompilacji Noty oraz statusy przekazywane pocztą elektroniczną skrośny bardziej elastyczny od aplikacyjnego Elementy workflow kody stanu sekwencje zdarzenia czynności relacje marszruty logika decyzyjna potwierdzenia filtry itd. Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 11/13

12 Dokumenty Używane we wszystkich systemach ERP Są to dane wejściowe, wyjściowe lub dane przechowywane w systemie, w postaci elektronicznej lub papierowej, charakterystyczne dla pewnych funkcji takich jak: zlecenia sprzedaży, zlecenia zakupu, faktury, zlecenia produkcyjna itd. Na ogół reprezentują rekordy bazy danych Dokument tworzą trzy elementy: nagłówek szczegóły typy Dokumenty Nagłówek Szczegóły Zwrot Zwrot U klienta Zlecenie Zlecenie Zlecenie Zlecenie Kredyt. Zewn. Konserw. U klienta sprzedaży zakupu prod. prod. Zlecenie Zlecenie Zlecenie Zlecenie Normalne Normalne Prod. Prod. sprzedaży zakupu prod. prod. Zlecenie Zlecenie Zlecenie Zlecenie sprzedaży zakupu prod. Zlecenie prod. Zlecenie Zlecenie Zlecenie Zlecenie 1 1 zmian 2 sprzedaży zakupu prod. Zlecenie prod. konstr. prod. Zlecenie prod. Zlecenie prod Typy Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 12/13

13 Dokumenty Używane we wszystkich systemach ERP Są to dane wejściowe, wyjściowe lub dane przechowywane w systemie, w postaci elektronicznej lub papierowej, charakterystyczne dla pewnych funkcji takich jak: zlecenia sprzedaży, zlecenia zakupu, faktury, zlecenia produkcyjna itd. Na ogół reprezentują rekordy bazy danych Dokument tworzą trzy elementy: nagłówek szczegóły typy Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 13/13

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo