Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I"

Transkrypt

1 TEMAT: Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SOUND & SPACE Robert Lebioda ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 INWESTOR: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o. ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: LIPIEC 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM INSPICJENCKI

2 SPIS TREŚCI 1. POSTAWA OPRACOWANIA FORMALNA MERYTORYCZNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW SYSTEM INSPICJENCKI - OPIS KONCEPCJA SYSTEMU ŁĄCZNOŚĆ INTERKOMOWA I TELEFONICZNA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA ROZGŁASZANIE I NASŁUCH PODGLĄD AKCJI SCENICZNEJ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM DSO SYSTEM INSPICJNENCKI - WYKAZ LINII ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEM INSPICJENCKI WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INFORMACJE OGÓLNE PROWADZENIE OKABLOWANIA MONTAŻ URZĄDZEŃ...33

3 1. POSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Formalna Umowa nr TA/754/30/2008 zawarta z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o Merytoryczna 1. Zlecenie inwestora; 2. Projekt budowlany Projekt przebudowy Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Etap I opracowane przez Sound&Space Robert Lebioda 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 kwietnia r. nr 56, poz.461) 6. wizja lokalna; 7. Wytyczne funkcjonalno-technologiczne modernizacji Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie opracowane przez PC OISTAT, Warszawa 30 maja 2008; 8. Zaktualizowana inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przekazana przez Dział Architektoniczno-Budowlany PKiN; 9. Inwentaryzacja własna; 10. Ekspertyza dotycząca geometrii widowni Sali Kongresowej opracowana przez pracownię Sound&Space Robert Lebioda, Warszawa marzec 2009; 11. Ustalenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zawarte w piśmie WZ.6572/163/95 z dnia 18 listopada 1995 roku wydanym w oparciu o 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46) dotyczące uzgodnienia jako prawidłowo przyjętych w Studium naukowo-technicznym możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych rozwiązań technicznych w formie wytycznych w zakresie dotyczącym Sali Kongresowej w budynku PKiN; 12. Studium naukowo-techniczne możliwości dostosowania obiektu PKiN do przepisów przeciwpożarowych opracowane przez prof. dr hab inż. M. Kosiarka oraz mgr inż. W. Dzika z zespołem, Warszawa październik 1995; 13. Warunki organizacyjno-techniczne Ewakuacja ludzi z obiektu Sali Kongresowej części K budynku PKiN w Warszawie z uwzględnieniem warunków ewakuacji w zakresie wymagań imprez klasyfikowanych jako imprezy masowe opracowane przez firmę PHU Faser Poż, Warszawa listopad 2007; SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 3

4 14. Dokumentacja inwentaryzacji konserwatorskiej w budynku Sali Kongresowej opracowana przez G. Szumską-Józefiak, M. Ziarkiewicz, Warszawa 2009; 15. Szczegółowe wytyczne wykonania wszystkich rodzajów foteli i innych siedzeń w modernizowanej Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i specyfikacja techniczna zamówienia opracowana przez PC OISTAT, Warszawa 26 czerwca Ustalenia z narad koordynacyjnych; 17. Inwentaryzacja fotograficzna; 18. Analiza systemu wentylacji pożarowej w Sali Kongresowej w Warszawie opracowana przez dr inż. D.Brzezińską, Łódź grudzień2009 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 4

5 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Adres budowy: Warszawa, Pl. Defilad 1, działka 24, obręb Inwestor: ZPKiN, Pl.Defilad 1, Warszawa Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu łączności dyspozycyjnej oraz nasłuchu i podglądu akcji scenicznej. Z uwagi na wysokie koszty związane z modernizacją/przebudową obiektu przewiduje się wykonanie prac instalacyjnych w dwóch etapach, których zakres obejmować będzie: ETAP I Wykonanie kompletnego okablowania systemu. Montaż i uruchomienie kompletnego głównego stanowiska z łącznością interkomową z: stanowiskiem nr 2 3 stanowiskami oświetleniowymi 2 kabinami oświetleniowymi kabiną projekcyjną kabiną elektroakustyka lożą elektroakustyka na widowni stanowiskami reżysera i dyrygenta sekcją napędów pomieszczeniem ochrony biurem Sali Kongresowej wozem transmisyjnym zewnętrzną linią telefoniczną, oraz systemem kamer podglądu akcji scenicznej, systemem rozgłaszania zleceń i nasłuchu akcji scenicznej: w garderobach na poziomie 0 na zapleczu estrady widowni a także systemu sygnalizacji optycznej i dźwiękowej (transparenty CISZA, dzwonki antraktowe, przyciski potwierdzenia akcji scenicznej) ETAP II Montaż i uruchomienie pozostałych urządzeń interkomowych i głośnikowych. Dostawa i uruchomienie z systemu łączności radiowej. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 5

6 3. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Nazwa rysunku Skala Nr rys. Schemat blokowy systemu I-1 Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenckiego. Poziom -1 1:100 I-2 Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenckiego. Poziom 0 1:100 I-3 Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenckiego. Poziom +1 1:100 I-4 Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenckiego. Poziom +2 1:100 I-5 Rozmieszczenie urządzeń systemu inspicjenckiego. Poziom +3 1:100 I-6 Szkic funkcji przycisków pulpitów interkomowych I-7 Widok na główne stanowisko 1:10 I-8 Rzut głównego stanowiska 1:10 I-9 Przekrój przez główne stanowiska 1:10 I-10 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 6

7 4. SYSTEM INSPICJENCKI - OPIS 4.1. Koncepcja systemu Projektowany system jest przewidziany do komunikowania się obsługi scenicznej podczas prób i spektakli. Projektuje się system komunikacji dwukierunkowej z sygnalizacją świetlną i dźwiękową połączeń. Oprócz przewodowych połączeń możliwe będzie również wywołanie grupy obsługi wyposażonej w radiotelefony. System obejmuje również sygnalizację świetlną i dźwiękową, w tym system potwierdzenia akcji scenicznej, oraz system podglądu akcji scenicznej za pomocą systemu kamer i monitorów Łączność interkomowa i telefoniczna System łączności oparto o cyfrowy serwer interkomowy (centralkę) działający na 2-przewodowej instalacji. Założono obsługę do 24 abonentów z dwukierunkową transmisją przewodową w systemie OpenDuplex umożliwiającą porozumiewanie się kilku osób jednocześnie, także w połączeniach grupowych. Pulpity interkomowe wyposażone będą w panel o ilości przycisków odpowiedniej do ilości wywoływanych połączeń bezpośrednich. Każdy z tych przycisków jest dowolnie programowalny (na etapie instalacji), co zostanie wykorzystane do sygnalizacji aktualnego połączenia, a w przypadku interkomu, do sterowania zadanymi funkcjami technicznymi takimi jak: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz rozgłaszanie. Pulpity interkomowe będą miały wbudowany głośnik i mikrofon na gęsiej szyjce. Mają one funkcję adaptacji do warunków akustycznych panujących w pomieszczeniu, gdzie są zainstalowane. Eliminują sprzężenia akustyczne i automatycznie regulują głośność. Panele przycisków posiadają programowalne 3-kolorowe kontrolki, które zostaną wykorzystane do sygnalizowania przychodzącego wywołania, nawiązanego połączenia, zajętości linii czy włączonej funkcji sterowania. Niektóre ze stanowisk zostały wyposażone w stacje interkomowe z wbudowanym mikrofonem przeznaczone do zawieszenia na ścianie (warsztat, maszynownia, stanowiska reflektorów, technik tłumaczy, sala VIP) albo położenia na blacie (reżyser, dyrygent, biuro, monitoring). Stacje te posiadają, analogicznie do pulpitów mikrofonowych, 6-segmentowy wyświetlacz LCD do identyfikacji przychodzącego połączenia i klawiaturę numeryczną do wyboru numeru żądanego połączenia oraz programowalne 3 klawisze funkcyjne. Oba typy stacji mają funkcję głośnomówiącą, z tym że w stacjach ściennych jest ona dezaktywowana w chwili zdjęcia interkomu z uchwytu ściennego. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 7

8 Centralka systemu będzie wyposażona w niezbędne moduły przekaźników do sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz interfejsy umożliwiające nadawanie komunikatów i wydawanie poleceń przez system rozgłaszania i radiotelefony. Ponadto inspicjent będzie miał możliwość, korzystając z klawiatury numerycznej na konsoli interkomowej, wybierania połączeń telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Założono następujące priorytety połączeń interkomowych: 1) Inspicjent 2) Ochrona 3) Obsługa techniczna 4) Biuro, obsługa publiczności 5) Radiotelefony Dyspozycje grupowe zarezerwowane będą dla interkomu Łączność radiowa Na potrzeby mobilnej łączności z obsługą techniczną zaprojektowano system radiotelefonów pracujący w pasmie VHF, wykorzystujący 3 kanały komunikacyjne, w którym pracować będzie łącznie 8 radiotelefonów przenośnych dla: akustyków oświetleniowców montażystów dekoracji Stacja bazowa będzie zamontowana w szafie RACK na stanowisku i będzie podłączona do systemu interkomowego za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu. Wywołanie grupy radiowej będzie polegało na naciśnięciu odpowiedniego przycisku na konsoli interkomowej, a centralka wybierze odpowiedni kanał nadawania i włączy nadajnik. Odsłuch aktualnie wybranego kanału będzie zrealizowany poprzez głośnik interkomu. Wywołania stacji przenośnych będą możliwe także bezpośrednio z mikrofonu stacji bazowej. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 8

9 4.4. Rozgłaszanie i nasłuch System nasłuchu akcji scenicznej oparty został o mikrofony odsłuchowe zwieszone nad estradą. Sygnał z mikrofonów poprzez mikser, wzmacniacz i przełącznik linii głośnikowych go głośników nasłuchowych zainstalowanych w na ścianach w pomieszczeniach obsługi technicznej i garderobach. Przy czym pomieszczenia obsługi i garderoby są osobnymi strefami nagłośnienia. Głośniki nasłuchowe wyposażone będą w regulatory głośności. Głośniki w pozostałych strefach pełnić będą funkcję rozgłoszeniową zgodnie z poniższą tabelą. Nr linii Strefa Pomieszczenie Nasłuch Rozgłaszanie 1 Bufet - sale konsumpcyjne x x 2 Pomieszczenia obsługi technicznej 3 Garderoby - zaplecze estrady, poziom -1 x x - garderoby, poziom -1 - komunikacja poziom -1 4 Garderoby - garderoby, poziom 0 x x 5 Pomieszczenia obsługi technicznej - pokój technika tłumaczy - kabina elektroakustyka - kabina projekcyjna - kabina oświetleniowca - warsztat elektroakustyków - maszynownia napędów - zaplecze estrady poziom 0 6 Estrada x 7 Widownia x 8 Kuluary - kuluary poziom 0 x 9 Kuluary - kuluary poziom 0 - szatnia x 10 Kuluary - kuluary poziom +1 x 11 Kuluary - kuluary poziom +2 x x x x x Na potrzeby rozgłaszania zastosowano smukłe kolumny głośnikowe, które nie powinny zaburzać estetyki wnętrza budynku, szczególnie w przestrzeni dostępnej dla publiczności. Krótkie uchwyty montażowe będą samoistnie maskowane przez obudowy głośników. W kuluarach na parterze przewidziano głośniki wbudowane w sufit podwieszany. Do głośnego mówienia na widownię zaprojektowano niskoomowe kolumny głośnikowe dużej mocy zasilone z beztransformatorowego wzmacniacza mocy. Będą one zamontowane po obu stronach estrady ponad poziomem +1 widowni. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 9

10 System rozgłaszania i nasłuchu będzie sprzężony z systemem interkomowym w taki sposób, że na czas wydania dyspozycji interkom będzie źródłem sygnału, a elementy sterujące centralki będą zestawiały odpowiednie połączenie linii głośnikowych ze wzmacniaczami. Do nadawania typowych zapowiedzi będzie wykorzystany cyfrowy moduł komunikatów, wyzwalanych przyciskami na konsoli interkomowej. Komunikaty, zapisane na karcie MMC, w razie potrzeby, będzie można samodzielnie modyfikować (np. poprzez wymianę karty) stosownie do planowanych imprez. Szafa z urządzeniami wzmacniającymi zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym pod stanowiskiem, na poziomie -1. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 10

11 4.5. Podgląd akcji scenicznej Podgląd akcji scenicznej został zrealizowany w oparciu o kamery dualne, charakteryzujące się dużą rozdzielczością i o wysoką czułością, posiadające zaawansowane algorytmy kompensacji oświetlenia wstecznego i wyposażone w obiektywy o regulowanej ogniskowej oraz monitory LCD. Przewidziano 3 kamery stacjonarne na uchwytach ściennych oraz 4 przyłącza do kamer przenośnych przy krawędzi estrady i przy stanowisku dyrygenta. Jedna z kamer stacjonarnych patrzy na wprost estrady, natomiast dwie pozostałe w jej głąb, tak, że kurtyna nie przesłania ich pola widzenia. Obserwację widowni zapewniają 2 kamery obrotowe z zoomem sterowane przy pomocy manipulatora w pulpicie. Rozmieszczenie kamer obrotowych umożliwi także wykorzystanie ich do poglądu akcji na estradzie. Zależnie od zapotrzebowania do przyłączy będą dołączane kamery przenośne ustawiane na trójnożnych statywach fotograficznych. Dodatkowo dyskretne kopułkowe zaprojektowano kamery do podglądu kuluarów na poziomie 0. Sygnały z kamer za pośrednictwem przełączników i dystrybutorów sygnału kierowane będą do 2 monitorów na stanowisku, do przyłączy monitorowych przy wejściach na scenę i widownię oraz do systemu podglądu dla tłumaczy. W kuluarach, na poziomie +1 przyłącza monitorów umieszczone są w kasetach podłogowych umożliwiając podłączenie monitora na statywie. Natomiast na poziomie 0 pod sufitem, w miejscu gdzie monitor może być podwieszony. Dystrybucja obrazu odbywa się w postaci zmodulowanej w kanałach TV UHF, co pozwala na wykorzystanie do podglądu akcji dowolnego telewizora oraz lokalny wybór jednego z 6 kanałów, na którym może być odbierany obraz z dowolnej kamery lub kilku kamer jednocześnie zależnie od ustawień matrycy wizyjnej i dzielnika obrazu. Wyjątek stanowią 2 monitory na stanowisku Inspicjenta i 4 linie systemu podglądu tłumaczy, do których trafia kompozytowy sygnał video bezpośrednio z matrycy wizyjnej. DVB. Na etapie realizacji należy rozważyć wykorzystanie modulacji cyfrowej SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 11

12 4.6. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa W skład systemu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wchodzą: Transparenty z napisem CISZA umieszczone nad każdym wejściem na scenę i widownię. Będą one podświetlone w sposób energooszczędny diodami LED. Poprzez zmniejszenie napięcia zasilanie możliwe będzie ustawienie 2 poziomów jasności świecenia, a tym samym efektu pulsowania. Włączanie jak i zmiana intensywności podświetlenia transparentów odbywać się będzie odpowiednio zaprogramowanym przyciskiem na pulpicie interkomowym. Włączenie transparentów będzie sygnalizowane podświetleniem przycisku na konsoli interkomowej Dzwonki. Na zapleczu estrady zaprojektowano niezależną od systemu rozgłaszania instalację dzwonków które pełnią redundantną w stosunku do nagłośnienia funkcję przywoławczą. Dzwonki, podobnie jak transparenty załączane będą przyciskiem na pulpicie interkomowym Inspicjenta. W kuluarach dźwięk dzwonka informujący o rozpoczynającej się akcji będzie odtwarzany z cyfrowego modułu za pośrednictwem instalacji głośnikowej. Dzwonki i transparenty będzie można włączyć również z pominięciem systemu interkomowego dodatkowymi przyciskami w rozdzielni elektrycznej w kabinie Inspicjenta. Przyciski i kontrolki potwierdzenia gotowości i akcji scenicznej. Przy wejściach na scenę i widownię zostały rozmieszczone przyłącza PPAS, do których, w miarę potrzeby, będą podłączane za pomocą kabla Przyciski Potwierdzenia Akcji Scenicznej. Działanie systemu jest następujące: 1) Inspicjent naciska w sekcji GOTOWOŚĆ na konsoli interkomowej przycisk odpowiadający danemu wejściu, który podświetla się na czerwono. Jednocześnie, z po drugiej stronie kabla, przy wejściu zapala się czerwona lampka żądania potwierdzenia gotowości. Umówiona osoba potwierdza swą gotowość naciskając na przycisk potwierdzenia gotowości, który powoduje zgaśnięcie jego lampki i zmiany podświetlenia przycisku na konsoli na migający na czas kilkunastu sekund. Po czym podświetlenie gaśnie. 2) Po uzyskaniu potwierdzenia gotowości inspicjent naciska w sekcji AKCJA przycisk odpowiadający danemu wejściu, który podświetla się na zielono. Jednocześnie, z po drugiej stronie kabla, przy wejściu zapala się zielona lampka żądania potwierdzenia umówionej wcześniej akcji. Osoba potwierdza ją naciskając na przycisk potwierdzenia akcji, który powoduje zgaśnięcie jego lampki i zmiany podświetlenia przycisku na konsoli na migający na czas kilkunastu sekund. Po czym podświetlenie gaśnie. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 12

13 Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sterowana będzie za pośrednictwem modułów przekaźnikowych centralki interkomowej Współpraca z systemem DSO Struktura istniejącego systemu DSO nie pozwala na wykorzystanie jego instalacji głośnikowej w systemie do niezależnego, selektywnego rozgłaszania w obrębie widowni i kuluarów. Dlatego też, na potrzeby sytemu inspicjenckiego, została zaprojektowana niezależna instalacja rozgłoszeniowa. Z tego też względu konieczne jest wyłączenie nagłośnienia inspicjenckiego podczas nadawania komunikatów alarmowych do stref wyżej wymienionych, jak i pozostałych, w których zostały zaprojektowane głośniki systemu. Odbywać się to będzie przez wyłączenie zasilania szafy nagłośnienia stycznikiem w rozdzielni, z której jest zasilana. W obwód cewki stycznika będzie włączony za pomocą niepalnej instalacji odpowiednio zaprogramowany przekaźnik sterujący w (pod)centrali systemu DSO znajdującej się w pomieszczeniu ochrony. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 13

14 5. SYSTEM INSPICJNENCKI - WYKAZ LINII L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 1 LINT1 2 LINT2 3 LINT3 4 LINT4 5 LINT5 6 LINT6 7 LINT7 8 LINT8 Przyłącze PINT1 na stanowisku Przyłącze PINT2 na stanowsiku Przyłącze PINT3 w kabinie oświetleniowej Przyłącze PINT4 w pomieszczeniu szatni Przyłącze PINT5 w loży akustyków na widowni Przyłącze PINT6 na stanowisku reżysera Przyłącze PINT7 na stanowsiku dyrygenta Przyłącze PINT8 w kabinie akustyków 9 LINT9 Interkom w sali VIP 10 LINT10 11 LINT11 12 LINT12 13 LINT13 14 LINT14 15 LINT15 16 LINT16 17 LINT17 18 LINT18 19 LINT19 Interkom INT10 w warsztacie elektroakustyków Interkom INT11 w kabinie technika tłumaczy Interkom INT12 w kabinie projekcyjnej Interkom INT13 w kabinie oświetleniowej Interkom INT14 na stanowisku oświetleniowym Interkom INT15 na stanowisku oświetleniowym Interkom INT16 na stanowisku oświetleniowym Interkom INT17 w pomieszczeniu sekcji napędów Przyłącze INT18 w biurze Sali Kongresowej Przyłącze INT19 w pomieszczeniu monitoringu Linie interkomowe Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Panel krosowniczy w szafie systemu UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 UTP Cat5 5m 40m 65m 70m 50m 35m 25m 60m 70m 70m 75m 115m 115m 120m 100m 85m 115m 120m 50m SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 14

15 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 20 LINT20 1 LSTER 2 LDZ1 3 LDZ2 4 LTRANSP1 5 LTRANSP2 6 LTRANSP3 7 LTRANSP4 8 LPAS1 9 LPAS2 10 LPAS3 11 LPAS4 12 LPAS5 13 LPAS6 14 LPAS7 15 LPAS8 16 LPAS9 17 LPAS10 18 LSTR 19 LDSO 20 LSKAM13 21 LSKAM14 1 LG1 Przyłącze INT20 na zewnątrz budynku Szafa systemu Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu DSO w pomieszczeniu monitoringu Kamera obrotowa KAM13 Kamera obrotowa KAM14 Szafa wzmacniaczy systemu Panel krosowniczy w szafie systemu Linie sterujące Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Dzwonki na zapleczu estrady poziom -1 Dzwonki na zapleczu estrady poziom 0 Transparenty CISZA poziom -1 Transparenty CISZA poziom 0 Transparenty CISZA poziom +1 Transparenty CISZA poziom +2 Przyłącze przycisku PPAS1 Przyłącze przycisku PPAS2 Przyłącze przycisku PPAS3 Przyłącze przycisku PPAS4 Przyłącze przycisku PPAS5 Przyłącze przycisku PPAS7 Przyłącze przycisku PPAS7 Przyłącze przycisku PPAS8 Przyłącze przycisku PPAS9 Przyłącze przycisku PPAS10 UTP Cat5 ~100m LiYCY 20x0.5+ UTPCat5 YDY 2x1 YDY 2x1 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YDY 3x1.5 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 YTDTY 6x0,25 10m 70m 80m 60m 240m 170m 210m 15m 40m 40m 60m 65m 65m 25m 60m 10m 45m Stacja bazowa radiotelefonu LiYY 8x m Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Kontroler kamer obrotowych Kontroler kamer obrotowych Linie głośnikowe Głośniki zleceń bufet, poziom -1 HTKSH 1x2x1 STPCat6 STPCat6 YDY 2x1 50m 270m SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 15

16 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 2 LG2 3 LG3 4 LG4 5 LG5 6 LG6 7 LG7 8 LG8 9 LG9 10 LG10 11 LG11 12 LG12 13 LG13 14 LG14 15 LG15 16 LG16 17 LGMON 1 LM1 2 LM2 3 LM3 4 LM4 5 LF1 6 LF2 1 LTV1 Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Mikrofon nasłuchu MIC1 nad estradą Mikrofon nasłuchu MIC2 nad estradą Mikrofon nasłuchu MIC3 nad estradą Mikrofon nasłuchu MIC4 nad estradą Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Głośniki zleceń i nasłuchu akcji zaplecze estrady, poziom -1 Głośniki zleceń garderoby, poziom -1 Głośniki zleceń garderoby, poziom 0 Głośniki zleceń i nasłuchu akcji zaplecze estrady, poziom 0 YDY 2x1 YDY 2x1.5 YDY 2x1 YDY 2x1 70m 115m 105m 100m Głośniki zleceń - estrada YDY 2x1 70m Głośniki zleceń - widownia RZ40 70m Głośniki w kuluarach poziom 0 Głośniki w kuluarach poziom 0 Głośniki w kuluarach poziom +1 Głośniki w kuluarach poziom +2 Głośniki zleceń i nasłuchu akcji - Sala Mickiewicza Głośniki zleceń i nasłuchu akcji - Sala Puszkina Głośniki zleceń i nasłuchu akcji- Sala Tiereszkowej Głośniki zleceń i nasłuchu akcji - Sala Kopernika Głośniki w toaletach - poziom -1 Szafa systemu Linie foniczne i mikrofonowe Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu Szafa wzmacniaczy systemu YDY 2x1.5 YDY 2x1.5 YDY 2x1.5 YDY 2x1.5 YDY 2x1 YDY 2x1 YDY 2x1 YDY 2x1 YDY 2x1 2 x LiYY 24x0.25 MC405 MC405 MC405 MC m 125m 200m 210m 110m 120m 110m 60m 290m 20m 55m+10m 45m+10m 50m+10m 40m+10m 6 x MC105 15m Stacja bazowa radiotelefonu 2 x MC305 10m Linie wizyjne Przyłącze monitora PTV1, PTV2, PTV6 RG-6 75m SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 16

17 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 2 LTV3 3 LTV4 4 LTV8 5 LTV9 6 LTV10 7 LTV11 8 LTV12 9 LTV15 10 LTV18 11 LTV19 12 LTV23 13 LV1 14 LV2 15 LKAM1 14 LKAM2 15 LKAM3 16 LKAM4 17 LKAM5 18 LKAM6 19 LKAM7 20 LKAM8 21 LKAM9 22 LKAM10 23 LKAM11 24 LKAM12 25 LKAM13 Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Szafa systemu Kamera stacjonarna KAM1 Kamera stacjonarna KAM2 Kamera stacjonarna KAM3 Przyłącze kamery PKAM4 Przyłącze kamery PKAM5 Przyłącze kamery PKAM6 Kamera stacjonarna KAM7 Kamera stacjonarna KAM8 Kamera stacjonarna KAM9 Kamera stacjonarna KAM10 Kamera stacjonarna KAM11 Kamera stacjonarna KAM12 Kamera obrotowa KAM13 Przyłącze monitora PTV3 RG-6 40m Przyłącze monitora PTV4, PTV13, PTV5 Przyłącze monitora PTV8, PTV14, PTV7 RG-6 RG-6 130m 100m Przyłącze monitora PTV9 RG-6 45m Przyłącze monitora PTV10, PTV24 RG-6 70m Przyłącze monitora PTV11 RG-6 150m Przyłącze monitora PTV12 RG-6 130m Przyłącza monitorów PTV15, PTV16, PTV17 RG-6 130m Przyłącze monitora PTV18 RG-6 30m Przyłącza monitorów PTV19, PTV20, PTV21, PTV22 RG-6 160m Przyłącze monitora PTV23 RG-6 120m Monitor 1 na stanowisku Monitor 2 na stanowisku CXV104 CXV104 10m 10m Szafa systemu UTP Cat5 17m Szafa systemu UTP Cat5 12m Szafa systemu UTP Cat5 60m Szafa systemu CXV104 15m Szafa systemu CXV104 30m Szafa systemu CXV104 40m Szafa systemu CXV104 25m Szafa systemu CXV107 80m Szafa systemu CXV m Szafa systemu CXV m Szafa systemu CXV107 80m Szafa systemu CXV m Szafa systemu CXV107 + STP Cat6 50m SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 17

18 L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ kabla Długość 26 LKAM14 1 LZINSP1 2 LZINSP2 3 LZKAM1 4 LZKAM2 5 LZKAM3 6 LZKAM13 7 LZKAM14 8 LZPTV2 9 LZPTV3 10 LZTPV4 11 LZPTV5 12 LZPTV8 13 LZPTV9 14 LZPTV11 15 LZPTV12 16 LZPTV15 17 LZPTV19 Kamera obrotowa KAM14 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T1-2.1 Rozdzielnia elektryczna T0 Rozdzielnia elektryczna TPA1 Rozdzielnia elektryczna TPA1 Rozdzielnia elektryczna T2.4 Rozdzielnia elektryczna TPA2 Rozdzielnia elektryczna TPA2 Rozdzielnia elektryczna T0.1 Rozdzielnia elektryczna T0.2 Rozdzielnia elektryczna T2.4 Rozdzielnia elektryczna T2.4 Szafa systemu Linie rezerwowe i zasilające CXV107 + STP Cat6 Szafa systemu YDY 3x2,5 Szafa wzmacniaczy systemu YDY 3x2,5 70m Branża elektryczna Branża elektryczna Kamera stacjonarna KAM1 OMY 3x1 20m Kamera stacjonarna KAM2 OMY 3x1 15m Kamera stacjonarna KAM3 OMY 3x1 65m Kamera obrotowa KAM13 OMY 3x1,5 50m Kamera obrotowa KAM14 OMY 3x1,5 70m Przyłącze monitora podglądu akcji PTV2, PTV6 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV3 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV4 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV5, PTV7 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV8 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV9 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV11 Przyłącze monitora podglądu akcji PTV12 Przyłącza monitorów podglądu akcji PTV15, PTV16, PTV17, YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 15m 10m 10m 80m 10m 10m 10m 10m 90m PTV19, PTV20, PTV21, PTV22 YDY 3x2,5 80m SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 18

19 6. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 6.1. System inspicjencki L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 1 Centrala interkomowa - obudowa RACK 19 - pasmo przenoszenia systemu 16kHz - praca w systemie OpenDuplex - wejście audio dla programu muzycznego - interfejs IP - 14 gniazd na karty rozszerzeń - obsługa do 56 abonentów - transmisja cyfrowa 2-żyłowa - przepustowość wewnętrzna: 64 kanały (bez blokowania) - możliwość realizowania funkcji sterujących przez odpowiednie karty rozszerzeń GE800 COMMEND 1 2 Karta abonencka cyfrowa - obsługa 4 pulpitów cyfrowych - procesor DSP G8-GED4 +G8AC COMMEND 5 3 Karta przekaźników - 16 programowalnych przekaźników bezpotencjałowych G8-16A +G8AK COMMEND 3 4 Karta wejść parametrycznych - 16 wejść paramertycznych bezpotencjałowych - rozpoznawanie 5 stanów: zwarcie, przerwa, dozór, 2 stany aktywne G8-16E +G8AK COMMEND 1 5 Karta abonencka analogowa (jako interfejs audio dla systemu rozgłaszania i radiotelefonów) - 4 porty wejście/wyjście audio G8-GET4 +G8AK COMMEND 1 6 Karta interfejsu szeregowego - 2 programowalne porty RS-232 G8-V24PRO COMMEND 1 7 Karta interfejsu linii telefonicznej - 2 wyjścia do bezpośredniego podłączenia linii telefoniczej G8-TEL COMMEND 1 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 19

20 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 8 Zdalny moduł wejść/wyjść - 8 wejść paramertycznych bezpotencjałowych - rozpoznawanie 5 stanów: zwarcie, przerwa, dozór, 2 stany aktywne - 8 przekaźników 30V/3A (4 styki NO i 4 styki NO/NC) - obudowa do montażu na szynie DIN - wskaźniki LED stanu wejść i wyjść - śrubowe zaciski połączeniowe ET8E8A COMMEND 1 9 Pulpit interkomowy - mikrofon kardioidalny na gęsiej szyi 43cm z funkcją redukcji hałasu EE380AB COMMEND 6 10 Panel przycisków do pulpitu interkomowego - wbudowany głośnik - automatyczna regulacja głośności - transmisja cyfrowa 2-przewodowa - możliwość dołączenia panelu przycisków programowalnych - wbudowany programowalny przekaźnik - 6-cyfrowy wyświetlacz alfamuneryczny - klawiatura numeryczna - optyczna sygnalizacja połączenia - 12 przycisków z 3-kolorową sygnalizacją świetlną - miejsce na etykiety przycisków - zasilacz zewnętrzny 12-24VAC EM302EG COMMEND 12 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 20

21 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 11 Pulpit interkomowy - mikrofon kardioidalny na gęsiej szyi 43cm z funkcją redukcji hałasu EE380AA COMMEND 2 12 Panel przycisków do pulpitu interkomowego 13 Stacja interkomowa typu desktop - wbudowany głośnik - automatyczna regulacja głośności - transmisja cyfrowa 2-przewodowa - możliwość dołączenia panelu przycisków programowalnych - wbudowany programowalny przekaźnik - 6-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny - optyczna sygnalizacja połączenia - klawiatura numeryczna - 12 przycisków z 3-kolorową sygnalizacją świetlną - miejsce na etykiety przycisków - zasilacz zewnętrzny 12-24VAC - klawiatura muneryczna z 3 klawiszami funkcyjnymi - 6-segmentowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD - procesor DSP - praca w trybie głośnomówiącym i prywatnym OpenDuplex - wbudowany głośnik ze wzmacniaczem 2,5W - wbudowany mikrofon - zasilanie z centrali - optyczna sygnalizacja połączenia EM302 COMMEND 2 EE311A COMMEND 2 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 21

22 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 14 Stacja interkomowa typu desktop 15 Stacja interkomowa ścienna, wisząca - 3 klawisze funkcyjne - 6-segmentowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD - procesor DSP - praca w trybie głośnomówiącym i prywatnym OpenDuplex - wbudowany głośnik ze wzmacniaczem 2,5W - wbudowany mikrofon - zasilanie z centrali - optyczna sygnalizacja połączenia - klawiatura muneryczna z 3 klawiszami funkcyjnymi - 6-segmentowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD - procesor DSP - praca w trybie OpenDuplex - w uchwycie ściennym tryb głośnomówiący, po zdjęciu z uchwytu przełączenie na tryb prywatny - wbudowany mikrofon elektretowy - wbudowany głośnik ze wzmacniaczem 2,5W - zasilanie z centrali - optyczna sygnalizacja połączenia - kabel sprężynkowy EF311A COMMEND 2 EE320A COMMEND 7 16 Licencje programowe - uruchomienie rozszerzonych funkcjonalności portów interkomowych w centrali COMMEND 1kpl 17 Panel odsłuchowy - głośnik z regulatorem i przełącznikiem wyboru linii - wejścia 10 linii głośnikowych ze wskaźnikami poziomu sygnału - obudowa RACK T-6204 ITC 2 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 22

23 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 18 Głośnik odsłuchowy - aktywny dwudrożny zestaw głośnikowy - uchwyt z przegubem kulowym do montażu na ścianie - zasilanie ~230V - 2 wejście liniowe miksowane, z regulacją głośności - regulacja barwy dźwięku - gniazdo słuchawkowe Pro MS20 Behringer 1 19 Zegar cyfrowy - wyświetlacz LED, kolor zielony lub czerwony LDX-10 OSTAR 1 - regulacja jasności świecenia - wysokość znaku 5-10cm - wyświetlanie w formacie GG:MM:SS - synchronizacja z atomowym wzorcem czasu DCF Stoper/miniutnik - wyświetlacz LED koloru zielonego lub czerwonego OSTAR 1 - regulacja jasności świecenia - format wyświetlania MM:SS - wysokość znaku 5-10cm 21 Mikser foniczny - 6 wejść mikrofonowych symetrycznych z zasilaniem PHANTOM ZMX-8210 BEHRINGER 1 22 Przełącznik linii głośnikowych - 2 wejścia liniowe - regulacja czułości - 4-punktowa korekcja barwy - obudowa RACK - wyjście 2-strefowe - zestaw 11 podwójnych modułów przekaźnikowych NO/NC 8A/250V na szynę DIN z kontrolkami włączenia FINDER 1 23 Zasilacz - impulsowy 12V/1,2A - montaż na szynie DIN - szerokość 2xDIN ZIM 12/12 ZAMEL 4 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 23

24 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 24 Zasilacz - impulsowy 24V/2.5A - montaż na szynie DIN ABB 1 25 Cyfrowy moduł komunikatów - montaż na szynie DIN - sterowanie RS-485 DIN PLAYER F-03 IN-OUT 1 - obsługa plików MP3 zapisanych na karcie MMC/SD o pojemności do 256MB - wyjście mono - regulacja poziomu i barwy dźwięku poprzez ustawienia zapisane w pliku konfiguracyjnym na karcie pamięci - pasmo 20Hz-20kHz - THD <0,1% - S/N>90dB 26 Kompresor / limiter - obudowa RACK - wejście liniowe - wyjście liniowe - bramka szumów - kompresor - limiter MDX4600 BEHRINGER 1 27 Mikrofon odsłuchowy - pojemnościowy - kardioidalny PRO45 AUDIOTEHCNIC A 4 - pasmo 70Hz-16kHz - dynamika 105dB - zasilanie Phantom - SPL max 134dB - kabel 7m z wtykiem XLR 28 Szafa RACK z wyposażeniem - TYP - konstrukcja metalowa - wysokość 42U - 60x60cm - cokół 10cm - drzwi szklane - panel wentylatorów z termostatem - 2 panele zasilania po 9 gniazd ~230V ROF-42 CONTEG 1 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 24

25 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 29 Szafa RACK z wyposażeniem - TYP2 - konstrukcja metalowa z obrotową ramą (typ swing frame ) - wysokość 42U - 80x80cm - panel wentylatorów z termostatem - 3 panele zasilania po 9 gniazd ~230V ROR-42 CONTEG 1 30 Wzmacniacz mocy - moc 2x250W/4Ohm - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz (-3dB) - współczynnik tłumienia >200 - S/N 100dB - obudowa RACK - regulacja czułości - wejście liniowe symetryczne - zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem, przeciążeniem 31 Wzmacniacz mocy - moc 480W/100V - pasmo 70Hz-18kHz - S/N >90dB - THD <1% - obudowa RACK - regulacja czułości - filtr górnoprzepustowy - wejście liniowe symetryczne - zabezpieczenie termiczne - wymuszone chłodzenie DPA-252 AUDAC 1 PA-9348 InterM 2 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 25

26 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 32 Wzmacniacz mocy - moc 360W/100V - pasmo 70Hz-20kHz - S/N >95dB - THD <1% - obudowa RACK - regulacja czułości - filtr górnoprzepustowy - wejście liniowe symetryczne - zabezpieczenie termiczne - wymuszone chłodzenie 33 Wzmacniacz mocy - moc 120W/100V - pasmo 70Hz-20kHz - S/N >95dB - THD <1% - obudowa RACK - regulacja czułości - filtr górnoprzepustowy - wejście liniowe symetryczne - zabezpieczenie termiczne - wymuszone chłodzenie 34 Głośnik sufitowy - moc 6/3/1,5W/100V - skuteczność (1W/1m) 93dB - pasmo 70Hz-18kHz - uchwyty do montażu w suficie podwieszanym - średnica otworu montażowego 20cm - głębokość montażu 7cm PA-9336 InterM 4 PA-9312 InterM 2 CS-55 AUDAC Głośnik ścienny z regulatorem - moc 10/5W/100V - pasmo (+/-3dB) 150Hz-15kHz WS-500 (modyfikacja) AUDAC 42 - skuteczność (1W/1m) 92dB - wbudowany lub zewnętrzny ścienny regulator głośności z przekaźnikiem - wymiary 24 x 34 x 10cm - kolor biały SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 26

27 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 36 Głośnik sufitowy dwudrożny - moc 24/12/6W/100V - skuteczność (1W/1m) 94dB - pasmo 40Hz-20kHz (-3dB) - uchwyty do montażu w suficie podwieszanym - średnica otworu montażowego 24cm - głębokość montażu 9cm - kolor biały CS-85 AUDAC Kolumna głośnikowa - moc 20/10/5/2,5W/100V - skuteczność (1W/1m) 90dB - pasmo (+/-3dB) 100Hz-17kHz - wymiary: 50 x 10 x 7cm - kolor czarny lub biały (zależnie od kolorów wnętrza) KYDO AUDAC Kolumna głośnikowa dużej mocy - moc 240W RMS - skuteczność (1W/1m) 92dB - impedancja 4Ohm - pasmo (+/-3dB) 100Hz-17kHz - wymiary: 7 x 200,5 x 10,5 cm - kolor czarny GIAX AUDAC 2 39 Panel krosowniczy - RACK - 25 gniazd RJ-45 kat. 3 3M 2 40 Przyłącze interkomu - gniazdo RJ-45 kat Przyłącze interkomu wozu transmisyjnego - montaż w puszce PT/NT 60mm lub kasecie podłogowej - natynkowe gniazdo RJ-45 w skrzynce hermetycznej do zamontowania na zewnątrz budynku Dopasowane do osprzętu elektrycznego 11 1 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 27

28 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 42 Przycisk potwierdzenia akcji - 2 przyciski wandaloodporne podświetlane diodami LED Wykonanie warsztatowe 5 - kolor podświetlenia: czerwony dla przycisku potwierdzenia gotowości i zielony dla przycisku potwierdzenia akcji - gniazdo XLR5 do wpięcia kabla dowolnej długości - zawiesie lub uchwyt magnetyczny do tymczasowego umieszczenia przycisku na ścianie 43 Przyłącze przycisku potwierdzenia akcji - gniazdo XLR5 - panel aluminiowy z grawerowanym opisem Wykonanie warsztatowe 10 - wymiary dopasowane do standardu montażu osprzętu elektrycznego 44 Przyłącze monitora podglądu akcji scenicznej - gniazdo RTV - adapter natynkowy - (tłumienność dobrana na etapie instalacji) Przyłącze podłogowe monitora podglądu akcji scenicznej - metalowa kaseta podłogowa z pokrywą do parkietu - przepust kablowy na krawędzi pokrywy OBO- BETTERMAN 3 - gniazdo RTV - podwójne gniazdo ~230V 46 Przyłącze mobilnej kamery poglądu akcji - gniazdo BNC - panel aluminiowy z grawerowanym opisem Wykonanie warsztatowe 4 - wymiary dopasowane do standardu montażu osprzętu elektrycznego 47 Monitor LCD - 2 wejścia VIDEO - wejście RGB - przekątna 19 - proporcje obrazu 5:4 - kontrast 1000:1 - jasność 300cd - kąt obserwacji 80 stopni SMT-1921 SAMSUNG 2 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 28

29 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 48 Uchwyt monitora - uchwyt do montażu na ścianie z możliwością pochylenia, skręcenia i przesuwania 2 49 Monitor LCD - przekątna 26 - wbudowany tuner TV/DVB-C - kontrast 5000:1 - standard montażu VESA - kąt obserwacji w poziomie obudowa w kolorze czarnym SAMSUNG 2 50 Statyw mobilnego monitora poglądu akcji - przejezdny, przewidziany do monitora LCD kółka skrętne 360, gumowe, z blokadą Wykonanie warsztatowe 2 - kolor czarny - uchwyt montażowy w standardzie VESA z możliwością regulacji wysokości ( cm) i pochylenia monitora - wieszak do kabli - możliwość zamontowania dodatkowej półki (np. na pulpit interkomowy) 51 Matryca video - 16 wejść CV (BNC) - 16 wyjśc CV (BNC) - pasmo video (-3dB) 230 MHz - S/N >70 db - przesłuchy MHz - przełączanie z panelu przedniego lub przez RS obudowa RACK 4U - wyświetlacz numeru wejścia i wyjścia - możliwość zapamiętania kilku konfiguracji 52 Dystrybutor TV - zestaw wzmacniaczy i rozdzielaczy TV (dobór na etapie uruchomienia) VS-1616V KRAMER 1 TRIAX 1 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 29

30 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 53 Dzielnik obrazu video - 4 wejścia (BNC) - 1 wyjście na monitor (BNC) - podglądu 50 kl./s - rozdzielczość 720x klatek - funkcje wyświetlania: pełen ekran, ZOOM, 2 obrazy, 4 obrazy, PIP, AUTO - regulacja jasności, kontrastu dla każdego wejścia; - stopklatka QC-904R 1 54 Konwerter - konwerter z kabla koncentrycznego na skrętkę 15 - wtyk BNC - zaciski śrubowe 55 Obiektyw kamery - ogniskowa jasność autoiris 56 Kamera stacjonarna - przetwornik CCD 1/3 - system redukcji szumów - tryb dzień/noc 57 Uchwyt kamer - ścienny - rozdzielczość 540 linii (w kolorze) i 700 linii (w cz.b.) - czułość 0.05Lux (w kolorze), Lux ( w cz.b.) - kompensacja światła reflektorów - zasilanie 24VAC/12VDC - przegub umożliwiający odpowiednie skierowanie kamery DW27120DIR DIMAX 6 SHC-737 SAMSUNG 3 3 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 30

31 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 58 Kamera obrotowa - obrót 360stopni 59 Uchwyt ścienny kamery obrotowej - zoom optyczny 12x, cyfrowy 16x - przetwornik 1/4 - tryb dzień/noc - rozdzielczość 600/700 linii - czułość 0.3Lux w kolorze, 0.003Lux cz.-b. (0.0004Lux Sens- Up) - wyświetlanie opisu kamery - kompensacja podświetlenia - sterowanie RS-485 SPC-3120 SAMSUNG 2 SBP-300WM1 SAMSUNG 2 60 Sterowniki kamery obrotowej - joystik trójosiowy - klawiatura numeryczna - wyświetlacz LCD 2x16 znaków - port RS-485 SPC-1010 SAMSUNG 1 61 Kamera kopułkowa - obudowa kopułkowa - obiektyw mm - możliwość montażu na suficie i na ścianie - kompensacja światła wstecznego - zasilanie 24V 62 Kamera mobilna - przetwornik CCD 1/3 - rozdzielczość 530 linii w trybie kolor i 570 linii trybie cz.b. - czułość 0.05Lux (w kolorze) - kompensacja światła reflektorów - cyfrowa stabilizacja obrazu - zasilanie ~230V 63 Statyw kamery - trójnóg składany, fotograficzny - ruchoma głowica - wysokość min 150cm SID-462P SAMSUNG 5 SDC-425 SAMSUNG 3 3 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 31

32 L.p. Nazwa urządzenia Parametry Typ (przykładowy) Producent (przykładowy) Ilość 64 Dzwonek antraktowy - dzwonek elektryczny ~230V 14 - dźwięk ciągły (teatralny) - do montażu na ścianie 65 Transparent świetlny - napis CISZA 34 - zasilanie ~230V (2 poziomy jasności) - podświetlenie LED 66 Radiotelefon stacjonarny - wejście audio - możliwość sterowania zmianą kanału stykami bezpotencjałowymi (do współpracy z systemem interkomowym) - moc 1-25W - pasmo zgodne z zezwoleniem posiadanym przez użytkownika - zasilacz zewnętrzny MOTOROLA 1 67 Antena radiotelefonu MOTOROLA 1 68 Radiotelefon przenośny - współpraca z radiotelefonem stacjonarnym - pasmo zgodne z zezwoleniem posiadanym przez użytkownika - moc 1-4W - 4 programowalne przyciski - dźwiękowa i świetlna sygnalizacja rozładowania akumulatora - waga 420g - ładowarka stołowa GP240 MOTOROLA 8 69 Pulpit na scenariusz - pulpit orkiestrowy na statywie - regulacja wysokości mm i kąta pochylenia - lampka oświetlająca na gęsiej szyjce KM-125 KRAFTMANN 1 SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 32

33 7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 7.1. Informacje ogólne Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prowadzący prace instalacyjne winni zwracać uwagę na to, by nie naruszyć stanu elementów architektonicznych, które nie będą podlegały wymianie lub modernizacji. Stąd na etapie realizacji może okazać się konieczna zmiana tras kablowych lub miejsca, czy sposobu montażu niektórych urządzeń. Wszelkie rozwiązania mające wpływ na estetykę wnętrz obiektu powinny być konsultowane z Inwestorem i Stołecznym Konserwatorem Zabytków Prowadzenie okablowania Podane na rzutach trasy kablowe mogą być na etapie realizacji zmienione jeśli pozwoli to na zmniejszenie długości kabli lub ułatwi ich układanie. Gdy zajdzie konieczność wydłużenia trasy kablowej należy sprawdzić dopuszczalną długość kabla dla danego systemu/urządzenia. Okablowanie należy prowadzić: w przestrzeniach międzystropowych i korytarzach technicznych natynkowo w rurach PCV w pomieszczeniach gospodarczych i kabinach technicznych natynkowo w kanałach instalacyjnych PCV lub podtynkowo w rurkach w pomieszczeniach ogólnych podtynkowo, w podłodze, w gzymsach itp. w rurkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Prowadząc okablowanie sygnałowe (linie mikrofonowe, wizyjne, interkomowe) należy zachować odpowiednie odległości od kabli elektrycznych, w szczególności zasilania technologicznego i oświetlenia scenicznego. Każde przejście instalacji przez ścianę oddzielenia pożarowego oraz każde przejście przez strop należy uszczelnić pożarowo odpowiednim materiałem Montaż urządzeń Przed przystąpieniem do montażu urządzeń w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy uzyskać akceptację Inwestora, a tym samym przewidzieć konieczność zastosowania indywidualnych rozwiązań technicznych takich jak nietypowe uchwyty czy elementy maskujące. SOUND & SPACE Robert Lebioda Poznań ul. W. Biegańskiego 61a tel. (061) , fax (061) PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I 33

34 PRZYŁĄCZE PRZYCISKU POTWIERDZENIA AKCJI PPAS SZAFA SYSTEMU INSPICJENTA RF OUT KONWERTER COAX/TP IN1 IN2 IN3 IN4 OUT ZESTAW ROZGAŁĘŹNIKÓW I WZMACNIACZY TV RF IN STACJA CZOŁOWA TRIAX TCM 08A VIDEO IN1 VIDEO IN2 VIDEo IN3 VIDEO IN4 VIDEO IN5 VIDEo IN6 RF OUT1 RF OUT2 RF OUT3 RF OUT4 RF OUT5 RF OUT6 RF OUT7 RF OUT8 RF OUT9 RF OUT10 RF OUT11 RF OUT12 RF OUT13 5k6 DO SZAFY SYSTEMU TŁUMACZEŃ DO SYSTEMU SIECI RTV OBIEKTU (OPCJA) OBUDOWA PRZYCISKU POTWIERDZENIA AKCJI 1k8 10k 600 Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz rozbudową części podziemnej -Etap I Plac Defilad Warszawa Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Stadium Projekt wykonawczy Rysunek Schemat blokowy systemu Skala wrzesień Nr rys.: I-1 Opracowali Achitektura Audiowizja Projektant Sprawdzajacy Projektant Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 mgr inż. Paweł Salasa inż. Sebastian Kamiński Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) Nr. Uprawnień mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień 600 SZAFA RACK SYSTEMU INSPICJENCKIEGO STANOWISKO NR2 INSPICJENTA - PINT2 MONITOR LCD 19" MONITORY ODSŁUCHOWE LINII GŁOŚNIKOWYCH VIDEO IN LV11 IN LGMON LF1 GŁOŚNIK ODSŁUCHOWY ZEGAR CYFROWY STOPER CYFROWY STEROWNIK KAMER OBROTOWYCH MONITOR LCD 19" SERWER INTERKOMOWY COMMEND G800 PULPIT INTERKOMOWY EE380B PANEL 6x12 PRZYCISKÓW 6 x EM302EG STANOWISKO INSPICJENTA - PINT1 RS-485 RS-485 VIDEO IN LV12 KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GED KARTA ABONENTÓW G8-GET KARTA ABONENTÓW G8-GET KARTA LINII TELEFONICZNEJ G8-TEL KARTA INTERFEJSU G8-V24PRO RS-232 RS KARTA WEJŚĆ PARAM. G8-16E LINT1 LINT14 LINT15 LINT16 LINT11 LINT5 LINT8 LINT12 LINT13 LINT10 LINT6 LINT7 LINT17 LINT4 LINT9 LINT2 LINT3 LINT18 LINT19 LINT20 LSTER MODUŁ KOMUNIKATÓW IN-OUT F03 RS-232 OUT LF1 LF1 LF1 LF1 INTERKOM WISZĄCY EE320A INTERKOM WISZĄCY EE320A INTERKOM WISZĄCY EE320A INTERKOM WISZĄCY EE320A PULPIT INTERKOMOWY EE380B PULPIT INTERKOMOWY EE380B PULPIT INTERKOMOWY EE380B PULPIT INTERKOMOWY EE380B INTERKOM WISZĄCY EE320A INTERKOM BIURKOWY EE311A INTERKOM BIURKOWY EE311A INTERKOM WISZĄCY EE320A PULPIT INTERKOMOWY EE380A INTERKOM WISZĄCY EE320A INTERKOM BIURKOWY EF311A PULPIT INTERKOMOWY EE380B INTERKOM BIURKOWY EF311A PULPIT INTERKOMOWY EE380A PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302EG PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302EG PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302EG PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302EG PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302 PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302EG PANEL 12 PRZYCISKÓW EM302 STANOWISKO OŚWIETLENIOWE - POZIOM "+3" - INT14 STANOWISKO OŚWIETLENIOWE - POZIOM "+3" - INT15 STANOWISKO OŚWIETLENIOWE - POZIOM "+3" - INT16 KABINA TECHNIKA TŁUMACZY - INT11 LOŻA ELEKTROAKUSTYKA NA WIDOWNI - PINT5 KABINA ELEKTROAKUSTYKA - PINT8 KABINA PROJEKCYJNA - PINT12 KABINA OŚWIETLENIOWA - PINT13 WARSZTAT ELEKTROAKUSTYKÓW - PIWNICA - INT10 STANOWISKO REŻYSERA NA WIDOWNI - PINT6 STANOWISKO DYRYGENTA - PINT7 SEKCJA NAPĘDÓW - INT17 POMIESZCZENIE SZATNI - PINT4 SALA VIP/GARDEROBA ZBIOROWA - PINT9 POMIESZCZENIE OCHRONY - PINT19 KABINA OŚWIETLENIOWA - PINT3 BIURO SALI KONGRESOWEJ - PINT18 WÓZ TRANSMISYJNY TV - PINT20 DO MODUŁU WE/WY w ROZDZIELNI T1-2.1 KAMERY "NA SCENĘ" KAM1 KAM2 KAM3 PRZYŁĄCZA KAMER NA SCENIE I WIDOWNI PKAM4 PKAM5 PKAM6 PKAM7 KAMERY W KULUARACH KAMERY OBROTOWE NA WIDOWNI RS-485 RS-485 KAM8 KAM9 KAM10 KAM11 KAM12 KAM13 KAM14 PRZYŁĄCZA MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV1 PTV2 PTV6 PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) PTV3 PRZYŁĄCZA MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV4 PTV13 PTV5 PRZYŁĄCZA MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV8 PTV14 PTV7 PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) PTV9 PRZYŁĄCZA MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV10 PTV24 LKAM1 LKAM2 LKAM3 LKAM4 LKAM5 LKAM6 LKAM7 LKAM8 LKAM9 LKAM10 LKAM11 LKAM12 LKAM13 LKAM14 LTV1 LTV2 LTV4 LTV8 LTV9 LTV10 LTV11 LTV12 LTV15 LTV18 LTV19 LTV23 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10 IN11 IN12 IN13 IN14 IN15 IN16 MATRYCA VIDEO KRAMER VS-1616 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT11 OUT12 OUT13 OUT14 OUT15 OUT16 DZIELNIK OBRAZU QUAD OUT IN1 IN2 IN3 IN4 KARTA PRZEKAŹNIKÓW G8-16A PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ LINII TELEFONICZNEJ INSPICJENTA PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) PTV11 KARTA PRZEKAŹNIKÓW G8-16A LPAS1..LPAS10 DO PRZYCISKÓW POTWIERDZENIA AKCJI SCENICZNEJ PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) PTV12 KARTA PRZEKAŹNIKÓW G8-16A PRZYŁĄCZA MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV15 PTV16 PTV17 PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) MIKSRER MIKROFONOWY BEHRINGER ZMX8210 CH1 IN CH2 IN CH3 IN CH4 IN CH5 IN CH6 IN MIKROFONY ODSŁUCHOWE AUDIOTECHNICA PRO45 MIC 1 MIC 2 MIC 3 MIC 4 SCENA PTV18 PRZYŁĄCZA PODŁOGOWE MONITORÓW (GNIAZDA RTV) PTV19 PTV20 PTV21 PTV22 Z1 OUT Z2 OUT LG6 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L6 - SCENA, poziom "0" PRZYŁĄCZE MONITORA (GNIAZDO RTV) KOMPRESOR/LIMITER BEHRINGER MDX4600 PTV23 IN OUT STACJA BAZOWA RADIOTELEFONÓW MIC PTT, CHANNEL SELECT SPEAKER LF2 LSTR LF2 LG15 GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L15 - SALA KOPERNIKA LG14 GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L14 - SALA TIERESZKOWEJ IN 1 IN 2 PRZEŁĄCZNIK LINII GŁOŚNIKOWYCH CTRL OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8 LG13 LG12 LG4 LG3 GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L13 - SALA PUSZKINA GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L12 - SALA MICKIEWICZA GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L4 - GARDEROBY, poziom "0" GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L3 - GARDEROBY, poziom "-1" Schemat budowy przycisku potwierdzenia akcji scenicznej WZMACNIACZ MOCY AUDAC DPA-252 LG2, LG5 GŁOŚNIKI ZLECEŃ I NASŁUCHU - LINIA L2,L5 - ZAPLECZE SCENY IN OUT LG7 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L7 - WIDOWNIA WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9348 OUT IN CENTRALA INTERKOMOWA G800 12VDC WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9348 OUT IN WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9336 G8-16A/1 G8-16A/1 IN OUT WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9336 LG11 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L11 - KULUARY, poziom "+2" G8-16E/1 IN OUT LG10 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L10 - KULUARY, poziom "+1" WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9336 LGMON IN OUT WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9336 LG9 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L9 - KULUARY, poziom "0" WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9312 IN LG8 OUT GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L8 - KULUARY, poziom "0" IN OUT LG16 GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L16 - KULUARY POZIOM -"1" WZMACNIACZ MOCY 100V InterM PA-9312 IN LG1 OUT GŁOŚNIKI ZLECEŃ - LINIA L1 - BUFET, poziom "-1" SZAFA WZMACNIACZY SYSTEMU INSPICJENCKIEGO

35 Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) Audiowizja Sprawdzajacy inż. Sebastian Kamiński Projektant mgr inż. Paweł Salasa Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Achitektura Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 Nr. Uprawnień Projektant mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Nr. Uprawnień Opracowali Skala wrzesień 2011 Nr rys.: 1:10 I-10 Przekrój przez główne stanowisko Rysunek Projekt wykonawczy Stadium Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Plac Defilad Warszawa przeciwpożarowych oraz rozbudową części podziemnej -Etap I dostosowaniem do wymogów przepisów Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z

36 T2 4+TWLZ 2 4 A A 11x16x ,0 H ,6 4x16x33 11x16x33 11x16x33 KL.SCHOD.G LASTRICO A + 7,82 KOMUNIK. MARMUR 2D1 SZYB.WIND 3,4 6x15x36 17x15x36 2x16x34 17x15x36 6x16x35 6x16x35 17x15x36 2x16x34 17x15x36 5x15x35 5x15x35 7x15x BUFET 23,6 PARKIET 7x15x35 5x15x35 5x15x35 7x15x ZAPLECZE BUFETU 23,4 PARKIET 7x15x35 7x15x35 H 228 P.POMOC 11,9 GRES 230 P.POMOC 9,9 BETON 239a KL.SCHOD.F 28,7 PARKIET 247a KL.SCHOD.E 28,2 PARKIET H 2D2 SZYB.WIND 1,8 + 3, ,4 POM. POMOC. GRES 257 P.POMOC 11,9 GRES 241 SALA MICKIEWICZA 120,4 PARKIET H H ,0 HALL KL. SCHOD. PARKIET 233 PRZEDSION. 19,8 PARKIET 2D3 SZYB.WIND 1,8 231 KOMUNIK. 1,5 PARKIET 228a PRZEDS. 3,4 PARKIET 231a KOMUNIKACJA 5,7 PARKIET 5x15x PRZEDSION. 19,6 PARKIET 5x14x27 przewodowy system konferencyjny ekran projekcyny na statywie 247 HALL KL. SCHOD. 20,2 PARKIET 248 KOM. 1,0 PARK. 257a PRZEDS. 3,4 PARKIET ,4 HOL PARKIET ,9 HOL PARKIET 244 WNĘKA 6,8 PARKIET 249 3,6 WC GRES 236 WNĘKA 6,9 PARKIET 4x13x33 4x13x ,4 WC GRES 235 POK.GOŚCI 34,1 PARKIET + 4,78 234a WC 2,1 GRES ,4 POKÓJ PARKIET 251 5,9 WC GRES + 4, PRZEDS. 3,4 5x14x36 5x15x P.POMOC 14,5 GRES 234b PRZEDS. 3,5 284 P.POMOC 12,6 GRES ,9 SALONIK PARKIET ,8 SALONIK PARKIET H H b POM. POM. P.POMOC 2,6 PARKIET 5,4 BETON 260 P.POMOC. 5,4 GRES 225 KL.SCHOD. 16,9 PARKIET ,3 LOŻA PARKIET ,7 LOŻA PARKIET 252a PRZEDSIONEK 3,10 PARKIET 12x16x33 + 4,80 + 4, KULUARY 120,8 PARKIET 3x15x36 3x15x36 A A + 4, KL.SCHOD. 39,0 MARMUR 18x15x36 A + 0,00 A 18x14x KL.SCHOD. 38,5 MARMUR + 0, KL.SCHOD. 25,8 MARMUR 263 KL.SCHOD. 25,1 MARMUR + 7,18 + 7,18 15x15x36 15x16x36 6x14x36 Dw1 222 KULUARY 122,2 PARKIET Dw1 Dw3 Dw7 Dw7 Dw1 2D4 SZYB.WIND 3,2 Dw1 221 WC-D 16,8 GRES 265 WC-M 17,9 GRES Dw1 220 P.INSTAL. 3,8 CEMENT 264 P.INSTAL. 3,5 CEMENT + 5,46 A A A A 13x15x KL.SCHOD.K1 71,9 MARMUR 13x15x KL.SCHOD.K4 67,5 MARMUR 3x14x36 + 5,46 + 5,46 4x17x30 + 4,78 A A H A A H WIDOWNIA AMFITEATR- 1344WIDZÓW PARKIET + 5,79 ZL I K/S-2 + 5, ,4 WNĘKA KULUAR. PARKIET WNĘKA KULUAR. PARKIET + 5, ,1 A A A A 205 KULUARY 643,8 PARKIET 206 KL.SCHOD.K3 73,5 MARMUR 203 KL.SCHOD.K2 72,8 MARMUR + 4,78 H 204 WNĘKA KULUAR. 29,46 PARKIET 4x15x34 11x15x KL.SCHOD.D 26,8 MARMUR A 263a KOMUNIK. 11,2 MARMUR 11x15x34 Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) Audiowizja Sprawdzajacy Projektant mgr inż. Paweł Salasa inż. Sebastian Kamiński Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Achitektura Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 Nr. Uprawnień Projektant Nr. Uprawnień mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Opracowali 1:100 Nr rys.: I-4 Skala lipiec 2010 Rysunek Poziom +1 Rozmieszczenie urz. systemu inspicjenckiego Stadium Projekt wykonawczy Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Plac Defilad Warszawa Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych -Etap I

37 OCHRONA POŁĄCZENIA AKUSTYK AKUSTYK WID. OŚW. KABINA OŚW. STRYCH PROJEKCJA SALA VIP NAPĘDY REŻYSER DYRYGENT TŁUMACZENIA OCHRONA POŁĄCZENIA RADIOTELEF. 1 RADIOTELEF. 2 RADIOTELEF. 3 RADIOTELEF. 4 RADIOTELEF. 5 WYWOŁANIA GARDEROBY KULUARY BUFET ZAPLECZE SCENA WIDOWNIA TIERESZKOWEJ MICKIEWICZA PUSZKINA ZAPOWIEDZI KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2 KOMUNIKAT 3 KOMUNIKAT 4 KOMUNIKAT 5 KOMUNIKAT 6 KOMUNIKAT 7 KOMUNIKAT 8 KOMUNIKAT 9 KOMUNIKAT 10 POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI WEJŚCIE 1 WEJŚCIE 3 WEJŚCIE 4 WEJŚCIE 5 WEJŚCIE 6 WEJŚCIE 7 WEJŚCIE 8 WEJŚCIE 9 WEJŚCIE 10 WEJŚCIE 1 WEJŚCIE 2 WEJŚCIE 3 WEJŚCIE 4 WEJŚCIE 5 WEJŚCIE 6 WEJŚCIE 7 WEJŚCIE 8 WEJŚCIE 9 WEJŚCIE 10 "CISZA" - PULS NASŁUCH RAD. KOPERNIKA DZWONKI "CISZA" POTWIERDZENIE AKCJI 600 Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych -Etap I Plac Defilad Warszawa Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Stadium Projekt wykonawczy Rysunek Szkic funckji przycisków pulpitów interkomowych Skala Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) lipiec Nr rys.: I-7 Opracowali Achitektura Audiowizja Projektant Sprawdzajacy Projektant Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 mgr inż. Paweł Salasa inż. Sebastian Kamiński Nr. Uprawnień mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień 600 NASŁUCH RAD. NASŁUCH RAD. BIURO RADIOTELEF. 3 RADIOTELEF. 1 WEJŚCIE 2 RADIOTELEF. 4 RADIOTELEF. 2 LCD LCD RADIOTELEF. 5 LCD AKUSTYCY < > / < > / OŚW. KABINA OŚW. STRYCH < > / LCD < > / REŻYSER DYRYGENT T 0 X LOŻA AKUST. WARSZTAT AK. BIURO OŚWIETLENIOWCY NAPĘDY INSPICJENT PROJEKCJA INSPICJENT NAPĘDY INSPICJENT T 0 X T 0 X REŻYSER TŁUMACZENIA T 0 X OCHRONA OCHRONA SZATNIA OŚWIETLENIOWCY AKUSTYK INSPICJENT

38 19" 19" 19" 9:48:34 POŁĄCZENIA POŁĄCZENIA WYWOŁANIA ZAPOWIEDZI POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI BIURO AKUSTYK GARDEROBY KULUARY KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2 WEJŚCIE 1 WEJŚCIE 2 POTWIERDZENIE AKCJI WEJŚCIE 1 WEJŚCIE 2 AKUSTYK WID. BUFET KOMUNIKAT 3 WEJŚCIE 3 WEJŚCIE 3 0:00:58 OŚW. KABINA ZAPLECZE KOMUNIKAT 4 WEJŚCIE 4 WEJŚCIE 4 LCD OŚW. STRYCH SCENA KOMUNIKAT 5 WEJŚCIE 5 WEJŚCIE 5 PROJEKCJA WIDOWNIA KOMUNIKAT 6 WEJŚCIE 6 WEJŚCIE 6 < > / SALA VIP RADIOTELEF. 1 KOMUNIKAT 7 WEJŚCIE 7 WEJŚCIE NAPĘDY RADIOTELEF. 2 KOMUNIKAT 8 WEJŚCIE 8 WEJŚCIE REŻYSER RADIOTELEF. 3 TIERESZKOWEJ KOMUNIKAT 9 WEJŚCIE 9 WEJŚCIE DYRYGENT RADIOTELEF. 4 MICKIEWICZA KOMUNIKAT 10 WEJŚCIE 10 WEJŚCIE 10 9 T 0 X TŁUMACZENIA RADIOTELEF. 5 PUSZKINA "CISZA" - PULS OCHRONA NASŁUCH RAD. KOPERNIKA DZWONKI "CISZA" INSPICJENT wysuwana półka zamykana szuflada Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) Audiowizja Sprawdzajacy inż. Sebastian Kamiński Projektant mgr inż. Paweł Salasa Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Achitektura Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 Nr. Uprawnień Projektant mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Nr. Uprawnień Opracowali Skala wrzesień 2011 Nr rys.: 1:10 I-8 Widok na główne stanowisko Rysunek Projekt wykonawczy Stadium Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Plac Defilad Warszawa przeciwpożarowych oraz rozbudową części podziemnej -Etap I dostosowaniem do wymogów przepisów Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z

39 130 ściana do wyburzenia szuflada zamykana na klucz typu Yale wysuwana półka miejsce na laptopa pole na partytury 130 lampka na gęsiej szyjce 70 monitor LCD telefon dyrektywny dyrygenta telefon wewnętrzny z wyjściem na miasto krawędź stołu obita warstwą miękkiej gąbki, wykończony miękką skórą gr-15mm szafa RACK Sound & Space" Robert Lebioda POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) Audiowizja Sprawdzajacy inż. Sebastian Kamiński Projektant mgr inż. Paweł Salasa Nr. Uprawnień Nr. Uprawnień Achitektura Sprawdzajacy mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 Nr. Uprawnień Projektant mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW Nr. Uprawnień Opracowali Skala wrzesień 2011 Nr rys.: 1:10 I-9 Rzut głównego stanowiska Rysunek Projekt wykonawczy Stadium Inwestor Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp z o.o. Plac Defilad Warszawa przeciwpożarowych oraz rozbudową części podziemnej -Etap I dostosowaniem do wymogów przepisów Przebudowa Sali Kongresowej PKiN wraz z

40 AUDAC GIAX D e s i g n C o l u m n S p e a k e r Features - Slim line ALU design - Clear and crisp sound reproduction - Mounting bracket included - Light weight - Timeless design - Wide distribution field (170 ) - 24 High Quality 2 drivers - Aluminium front finish Applications - Indoor applications - Auditoria - Airport lounges - Conference rooms - Places of worship - Meeting and board rooms The GIAX column speaker is designed to meet the requirements of professional installers for auditoria, airport lounges, conference rooms, places of worship, etc. It can be applied anywhere where a great flexibility in positioning (almost 180 ) and long distance sound projection is necessary. It is a column speaker with a line array of 24 special designed 2 inch drivers, which are located on precisely calculated locations in the speaker column. The line array method gives the listener the impression he s listening to just a single sound source, but with a more distributed sound coverage througout the room. The speaker has a total power of 240 Watt RMS, and a maximum power of 480 Watt. The total speaker impedance is 4 Ohm. The GIAX has a surprisingly powerful output but with a state-of-the art audio quality. It s design features an aluminum housing and grill, what results in a light weight column speaker of approximately 6,5 Kg The mounting of the speaker can be done with a special mounting bracket which is included. This bracket makes it possible to focus the speaker into any direction, and with the two included incline brackets, the speaker can be inclined between 0 to 7.5 and 7.5 to 15, to obtain the best possible audibility. Specifications SYSTEM SPECIFICATIONS Max. power 480 W RMS power 240 W Impedance 4 Ohm Sensitivity 1W / 1m 92 db Sound pressure Max. W / 1m 114 db Frequency response -3dB 100 Hz - 17 khz Frequency response -10 db 80 Hz - 19 khz Horizontal coverage 170 Incline angle 0 to 7.5 & 7.5 to 15 PRODUCT FEATURES Dimensions (Width x Height x Depth) 70 x 2005 x 105 mm Weight net 6,5 Kg Drivers 24 x 2 Construction Aluminium Front finish Aluminium grill Colour Black (/B) White (/W) SHIPPING & ORDERING Packaging Carton box Shipping weight & volume 7,8 Kg Cbm Accessories included Wall bracket 2 x incline angle *AUDAC reserves the right to change specifications without notice: this is part of our policy to continually improve our products Available in Black (/B) and White (/W). W W W. A U D A C. E U

41 AUDAC WS500 D e s i g n W a l l L o u d s p e a k e r Features - Curved design - Aesthetical - Moisture proof broadband loudspeaker - Wide sound coverage - Easy installation - Two different power taps Applications - Public buildings - Business offices - Warehouses - Shops - Hotels - Restaurants The WS serie is AUDAC s range of in-wall speakers, designed for any possible application. Wherever there s need for a sound system without obvious speakers, the WS series offer a perfect solution to integrate your soundsystem seamlessly into your wall s. The WS500 is the designer wall loudspeaker of this range, with a curved shape of white ABS and a white coated aluminium grill. The beautifull curved shape of this speaker makes it possible to integrate it perfectly into any environment. The WS500 is suitable for speech and music, and has a 6 ½ moisture-proof broadband loudspeaker of 10 Watt. Due to the moisture-proof treatment of the speaker cone, this speaker is suitable for indoor as well as outdoor applications. Because of the curved WS500 s body, there will be a greater coverage of the sound, which ensures that the sound will be spread nicely into bigger rooms. Specifications SYSTEM SPECIFICATIONS RMS power 10 W Line Transformer Power Tap 1 10 W / 1000 Ohm Line Transformer Power Tap 2 5 W / 2000 Ohm Frequency response -3dB 150 Hz - 15 KHz Sensitivity 1 W / 1m 92 db SPL Max W / 1m 102 db Impedance 8 Ohm Horizontal coverage 100 Vertical coverage 100 PRODUCT FEATURES Dimensions (Width x Height x Depth) 240 x 340 x 100 mm Weight net 1.62 Kg Drivers (Coaxial) 6 ½ Construction ABS housing Connectors Cable clamps Mounting 2 Screws Front finish White aluminium grill Colour White (RAL 9010) SHIPPING & ORDERING Packaging Carton box Shipping weight & volume 1.62 Kg Cbm *AUDAC reserves the right to change specifications without notice: this is part of our policy to continually improve our products The speaker is standard fitted with a 100 Volt line transformer and connections for different powers: V V The connections can be made at the rear side of the loudspeaker, by means of three cable clamps. W W W. A U D A C. E U

42 AUDAC D2 P o w e r A m p l i f i e r Features - Professional Class AB Power Mosfet Amplifier - Designed to provide robust, clean output - Replaceable dust filter - Equiped with original Neutrik connectors - Stereo or Bridged mode - Protection circuit: DC, Clip and Overheat - Two channel volume control Applications - Conference spaces - Retail stores - Hotels - Restaurants - Multimedia projects - Clubs The AUDAC D series are professional power amplifiers, suitable for most common low impedance high power sound systems. They are designed as no-nonsense amplifiers with only the necessary controls and connections. This creates great simplicity in use and installation. They are built as 2 channel amplifiers with a bridge function, built-in limiter and a multipurpose protection circuit. The protection circuit detects DC malfunction, short circuit, overheating, overload and limits the signal when necessary. The D2 delivers an output power of 2 x 200 Watt at 8 Ohm and 2 x 300 Watt at 4 Ohm. In bridge mode it can deliver a power of 400 Watt at 8 Ohm and 600 Watt at 4 Ohm. On the front of the D2, there s for each channel a volume control, a signal LED to check if there is a signal present on the appropriate channel, a clip LED to indicate when the signal is too strong and should be reduced and a protection LED to warn when the protection circuit kicks in, to avoid damage to the amplifier. Each channel has its own, separate signal input on a balanced XLR connector and an output on speakon connector. A ground-lift switch is also provided to avoid humming sound produced by ground loops. Specifications SYSTEM SPECIFICATIONS RMS 8 Ohm 2 x 200 W RMS 4 Ohm 2 x 300 W RMS 8 Ohm bridged 600 W RMS 4 Ohm bridged 800 W Input impedance 20 Kohm balanced 10 Kohm unbalanced Input sense V Frequency response -3dB 20 Hz - 20 khz THD+N by 1kHz < 8 Ohm Signal to noise ratio > 93 db Slew rate 40 V / µsec Power supply 240 V AC / Hz Damping Factor > 200 Cross talk > khz Protection DC short circuit Overheat Over load Signal limiting PRODUCT FEATURES Dimensions (Width x Height x Depth) 482 x 88 x 460 mm Weight net 21.3 Kg Mounting 19 Unit height 2 HE Construction Steel Colour Black SHIPPING & ORDERING Packaging Carton box Shipping weight and volume 23.4 Kg Cbm *AUDAC reserves the right to change specifications without notice: this is part of our policy to continually improve our products All models from this serie have the 2 HE 19 rack mount chassis. W W W. A U D A C. E U

43 śYŁOWE STACJE INTERKOMU DSP Z WYŚWIETLACZEM EE301S.C Stacja główna z technologią cyfrowego przetwarzania sygnału przeznaczone do pracy w trybie głośnomówiącym, nawet z duŝej odległości, wyposaŝona w wyświetlacz do identyfikacji dzwoniącego oraz wyświetlania komunikatów (np. alarmów).

44 2-Ŝyłowe stacje interkomu DSP z wyświetlaczem EE301S.C Stacja interkomu EE301S.C wyróŝnia się ergonomiczną konstrukcją oraz niezrównaną łatwością obsługi. Na wyświetlaczu alfanumerycznym pokazywany jest numer oraz nazwa dzwoniącego oraz sygnalizowany jest stan pracy, np. alarmy. Trzem przyciskom funkcyjnym moŝna przypisać róŝne działanie, np. przewijanie komunikatów i rozmów lub sterowanie głośnością. Jaskrawa lampka sygnalizuje, czy stacja jest aktywna. Zintegrowany wzmacniacz umoŝliwia ustawienie róŝnej głośności dla prowadzonych rozmów, dźwięków, odbioru muzyki, itp. Pole indeksu słuŝy do wpisywania numerów oraz waŝnych informacji. Technologia DSP, w oparciu, o którą została zbudowana stacja interkomu EE301S.C, daje dostęp do takich funkcji jak monitoring głośnika / mikrofonu i monitoring dźwięku. Stacje są takŝe przygotowane do obsługi pojawiających się w przyszłości funkcji oraz mogą pracować w otwartym trybie dupleksowym udostępnianym przez serwery komunikacyjne GE 200 i GE 700. EE301S.C Biurkowa stacja główna wyposaŝona we wzmocnioną silikonową klawiaturę (klawiatura standardowa oraz trzy dodatkowe przyciski funkcyjne), 6-znakowy (16 segmentów) wyświetlacz alfanumeryczny, mikrofon elektretowy, głośnik, czerwoną lampkę sygnalizacji aktywności, kabel połączeniowy o dł. 3 m (stacja umieszczona na biurku pracuje jako stacja biurkowa o doskonałej jakości połączenia głosowego. MoŜe słuŝyć jako stacja robocza oraz stacja główna C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeŝenia

45 Dane techniczne korzyści EE301S.C DANE TECHNICZNE Stopień ochrony: IP 50, odporność na pył, kurz oraz podmuchy powietrza Klawiatura: silikonowa z powłoką plastikową siła załączenia: 1,3 N, 1x10 6 cykli Obudowa: odporna na wstrząsy, plastik ABS Mikrofon: dookólny elektretowy, maks. odległość od mikrofonu podczas mówienia 7 m Głośnik: specjalny typ membrany zapewniającej optymalną jakość dźwięku, ciśnienie akustyczne 85 db / 1 W / 1 m, 50 Ω moŝliwość dołączenia głośnika zewnętrznego 8 Ω, dla głośników <50 Ω wymagane zewnętrzne źródło zasilania Wzmacniacz: zintegrowany wzmacniacz 1,5 W moc wyjściowa: z wbudowanym głośnikiem 0,5 W z zewnętrznym głośnikiem 8 Ω: 1,5 W Wyświetlacz: 6-znakowy, alfanumeryczny (16 segmentów) Wejście: 1 wejście do dołączenia styków separowanych galwanicznie, maks. 1 kω* Wyjście: 1 wyjście typu otwarty kolektor (30 VDC / 50 ma)* Pasmo przenoszenia: Hz Temperatura pracy: C Temperatura przechowywania: C Wilgotność względna: maks. 95% Złącze: RJ11 do 6-stykowych gniazd modułowych Okablowanie: w gwiazdę, 2-Ŝyłowa skrętka Zasilanie: z centrali interkomu opcjonalnie: zewnętrzne dla większych długości linii lub głośnika zewnętrznego (12-24 VAC lub VDC, 500 ma) Sygnalizacja: 2B + D (2 x 64 kb/s dla głosu, 16 kb/s dla danych) Wymiary: 66 x 230 x 55 mm Masa (z opakowaniem): EE 301: 377 g Kolory: wszystkie modele dostępne w kolorze półprzezroczystym niebieskim (RAL 5022) oraz czarnym (RAL 9011) ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 stacja interkomu zawierająca: kabel połączeniowy od dł. 3 m z wtykami na obu końcach skróconą instrukcję instalacji oraz instrukcję obsługi C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax KORZYŚCI Nowoczesna i ergonomiczna konstrukcja, dostępne w kolorze czarnym lub półprzezroczystym niebieskim Doskonała zrozumiałość mowy, nawet z duŝej odległości (maks. 7 m) Okablowanie 2-Ŝyłowe, w gwiazdę Pełne wykorzystanie funkcji technologii DSP, przygotowane do nowych funkcji, które pojawią się w przyszłości Monitoring dźwięku, regulowany czas integracji oraz poziom graniczny (nie dotyczy stacji z mikrofonem na wsporniku elastycznym) Monitoring głośnika / mikrofonu (nie dotyczy stacji z mikrofonem na wsporniku elastycznym) Wbudowany wzmacniacz o mocy wyjściowej 1,5 W Złącze RJ11 do dołączenia kabla połączeniowego MoŜliwość przełączenia złącza do dołączenia głośnika zewnętrznego do pracy jako wejście lub wyjście typu otwarty kolektor za pomocą wewnętrznej zwory (przygotowane do przylutowania w wyjściu przekaźnikowym) MoŜliwość dołączenia mikrotelefonu standardowego, zestawu nagłownego lub mikrofonu na wsporniku elastycznym 6-znakowy wyświetlacz alfanumeryczny Pole indeksu z plastikową osłoną do zapisywania numerów telefonów, itp. WYMAGANIA SYSTEMOWE Centrala GE 200 z kartą G2-GED-4 (wszystkie wersje oprogramowania) Centrala GE 700 z oprogramowaniem w wersji min. Pro 04.1 i z kartą G7-GED-4 (oprogramowanie w wersji min. V02.2) lub centrala GE 700 z oprogramowaniem w wersji min. Pro 05.3 i z kartą G7-GED-DSP Do uruchomienia obsługi funkcji DSP jest wymagane oprogramowanie w wersji min. Pro 05.0A. DŁUGOŚĆ LINII Średnica Ŝyły 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm AWG F-YAY (kabel instalacyjny PVC, * 2000 m 2000 m 100 nf/km) J-02YS(ST)Y (kabel kat. 5, osłona 1500 m 2000 m 3000 m polietylenowa, 45 nf/km) J-02YS(ST)Y (jak wyŝej) 3000 m 3000 m 3000 m z zasilaniem zewnętrznym * brak danych ten rodzaj kabla nie jest dostępny z tą średnicą. Podana długość linii odnosi się do stacji standardowych bez dodatkowego głośnika. Jeśli jest uŝywany głośnik dodatkowy <50 Ω, wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania. Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeŝenia

46 Instalacja EE301S.C ŚRODKI OSTROśNOŚCI NaleŜy zachować środki ostroŝności związane z zapobieganiem wyładowaniom elektrostatycznym. Instalacja stacji moŝe być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy. INSTRUKCJE MONTAśU Nie naraŝać stacji na działanie ekstremalnych temperatur (poniŝej -20 C oraz powyŝej +60 C). Stacje biurkowe mogą być umieszczane wyłącznie na płaskich powierzchniach ze względu na tryb głośnomówiący. Kąt pochylenia nie moŝe być większy niŝ 30. Pulpit sterowania musi stać samodzielnie, tzn. nie na np. półce lub pod tackami na dokumenty. Nie ustawiać pulpitu sterowania bezpośrednio obok stacji bazowej telefonu bezprzewodowego. Zalecana wysokość montaŝu Górna krawędź stacji powinna znajdować się około 165 cm nad podłogą. Wysokość montaŝu naleŝy dostosować do własnych wymagań. TESTY STACJI Testy stacji są uruchamiane w następujący sposób: Przytrzymać naciśnięty przycisk, nacisnąć przycisk Ŝądanego testu (np. dla testu 1), zwolnić przycisk oraz przycisk testu, aby uruchomić wybrany test. Test jest wyłączany przez przywołanie testu X. Przycisk : test wyświetlacza test pozwala sprawdzić poprawność działania wyświetlacza na wyświetlaczu powinny pojawić się cyfry Przycisk : test przycisków test pozwala sprawdzić prawidłowość działania przycisków. Przycisk : test wejścia / wyjścia (0=nieaktywne, 1=aktywne) 2 cyfra = wyjście OUT 1, 4 cyfra = wejście IN 1. Przycisk : test działania segmentów wyświetlacza test włącza wszystkie segmenty wyświetlacza i pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo. Przycisk : wyświetlenie wersji oprogramowania: np. *V02.0* oznacza: wersję oprogramowania Przycisk : test linii na obecność błędów wyświetlany jest numer (liczony w górę co komunikatów wolnych od błędów, maks. 99. Przycisk : test jakości linii na wyświetlaczu pojawia się cyfra z zakresu 0 3 (3 = najwyŝsza najlepsza jakość). SCHEMATY POŁĄCZEŃ EE 301S.C Dołączenie: mikrotelefonu standardowego, zestawu nagłownego lub mikrofonu na wsporniku elastycznym Widok z tyłu obudowy Wtyk RJ11 6/4 Centrala abonencka Złącze modułowe 6/6 C&C Partners Telecom Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 119, Leszno tel fax Opcjonalnie: zewnętrzne, źródło zasilania dla większych długości linii Zasilacz zewnętrzny VAC lub VDC, 500 ma Centrala abonencka Uwaga: do dołączenia głośnika zewnętrznego jest wymagany 6-Ŝyłowy kabel połączeniowy interkomu (typ: X-ASKERJ11)! Głośnik zewnętrzny 50 Ω - zasilanie z centrali interkomu 8 Ω - wymagany zasilacz zewnętrzny Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeŝenia

47 Datasheet EE Digital control desk system EE 380 To each base station EE 380 up to 4 button modules with 12 buttons each can be connected. The buttons can be assigned to various functions: direct dialling with call indication (conversation, call, emergency call), output functions e.g.: switching of light circuits, starting processes opening of doors or gates, etc.; Indication of input messages, e.g. indication of door and gate states. Optionally there are button modules with 3-color LEDs available, at which e.g. calls or system states can be indicated and distinguished clearly. The base station is manufactured in new DSP-technology, which enables functions such as Audio Monitoring or Loudspeaker / Microphone Monitoring. The stations are also prepared for future download of new functions and can utilize the OpenDuplex capability of the GE 200 and GE 700 intercom servers. 1. EE 380A Base station desktop version, with gooseneck microphone with cardioid characteristic. Reinforced silicone keypad (standard keypad with T and X buttons as well as three function keys. Up to four button modules EM 301 or EM 302 can be connected. 4. EE 380D Base station desktop version, with built-in electret microphone and additional loudspeaker. Reinforced silicone keypad (standard keypad with T and X buttons as well as three function keys. Up to four button modules EM 301EG or EM 302EG can be connected. 2. EE 380B Base station desktop version, with gooseneck microphone with cardioid characteristic and additional loudspeaker. Reinforced silicone keypad (standard keypad with T and X buttons as well as three function keys. Up to four button modules EM 301EG or EM 302EG can be connected EM 301 / EM 302 EM 301: Button module with 12 buttons, for base stations EE 380A and EE 380C. EM 302: Button module with 12 buttons and 3-colour LEDs, for base stations EE 380A and EE 380C. EM 301EG / EM 302EG EM 301EG: Button module with 12 buttons and connection housing, for base stations EE 380B and EE 380D. EM 302EG: Button module with 12 buttons, connection housing and 3-colour LEDs, for base stations EE 380B and EE 380D. 3. EE 380C Base station desktop version, with built-in electret microphone. Reinforced silicone keypad (standard keypad with T and X buttons as well as three function keys). Up to four button modules EM 301 or EM 302 can be connected. Also suitable for wall mounting. Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

48 Datasheet EE 380 Technical Data Benefits Technical Data IP rating: Keyboard: Housing: IP 50, resistant against dust, dirt,aggressive air silicon type with plastic layer, activation force: 1,3 N, 1 x 10 6 cycles ABS plastic Microphone: EE 380C, EE 380D: omnidirectional electret microphone for max. 7 m (23 ft) speaking distance EE 380A, EE380B: electret noise cancelling microphone with cardioid characteristic for 3 10 cm (1 4 inch) speaking distance Connection possibility for Handset (except EE 380B) Loudspeaker: EE 380A, EE 380C: special membrane, optimal sound quality, sound pressure: 85 db/1 W/1m (3.3 ft), 50 Ohm. EE 380B, EE 380D: magnetically shielded broadband loudspeaker, sound pressure: 82 db/1 W/1 m (3.3 ft), 8 Ohm Amplifier: Display: Input: Output: Frequency range: built-in amplifier 1.5 W output power with EE 380A/EE 380C: 0.5 W output power with EE 380B/EE 380D: 1.5 W 6-character, alphanumeric (16-segment) 1 input for floating contacts, max. 1 kohm 1 open collector output (30 VDC / 50 ma) 200 7,000 Hz Operating temperature range: 10 C to +60 C (14 F to 140 F) Storage temperature range: 20 C to +60 C ( 4 F to 140 F) Relative Humidity: up to 95 % Plug: EE 380: RJ11 socket for connection A/B, 4-way modular socket for headset, handset, Mini DIN-socket for connection to EM-module EM 301/EM 302: 2 x mini-din-socket for connection of the EM-modules; 1 x hollow jack plug for power supply Cabling: Power supply: Signalling: star feed, 2-wires, twisted VAC, 15VA;15 35 VDC 15 W 2B + D (2 x 64 kbit/s speech, 16 kbit/s data) Measurements: EE 380C, EM 301/EM 302: 66 x 55 x 230 mm (2.6 x 2.2 x 9.1 in) EE 380B, EE 380D: 205 x 96 x 271 mm (8.1 x 3.8 x 10.7 in) EM 301EG/EM 302EG: 104 x 80 x 45 mm (4.1 x 3.2 x 1.8 in) EE 380A: 179 x 230 x 57 mm (7.1 x 2.2 x 9.1 in) gooseneck 430 mm (16.9 in) Weight incl. package: EE 380A: 740 g (1.6 lbs) EE 380C: 440 g (1 lbs), EE 380B: 1,340 g (3 lbs), EE 380A: 1,220 g (2.7 lbs) EM 301/EM 302: 400 g (0.9 lbs), EM 301EG/EM 302EG: 440 g (1 lbs) Colors: all types available in black (like RAL 9011) and translucent-blue (like RAL 5022) EE380A, EE 380C, EM 301 and EM 302: additionally in light grey (like RAL 7035) Benefits All buttons of the button module can be assigned to the following functions: Dialling of a single button as long as pressed: 0 9, T, X, function buttons F4 F6 (up, down and enter) Direct dialling 1 to 6-digits when pressed, with optional deleting (X) before pressing (toggle) and optional deleting after releasing Output function: ON, OFF, toggle, ON as long as button is pressed Simulation of input conditions with a predefined level when pressed and released (and all possible functionalities such as COMWIN-message, etc.) Aknowledgement of call requests and input messages At modules EM 302 / EM 302EG with LED-buttons: indication of conversations, call requests, input messages, conditions of outputs System Requirements GE 200: min. Pro 05.7 build 9 with G2-GED-4 (all software versions) GE 700: min. Pro 05.7 build 9 with G7-GED-4 (software min. V02.2) Power supply must be ordered separately! Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

49 Datasheet EE 380 Technical Data Benefits Line Length EE 380A EE 380C Cable type: AWG: F-YAY (installation cable PVC) 100 nf/km (30.5 nf/1,000 ft) J-02YS(St)Y: Cat. 5 cable, foamed polyethylene, 45 nf/km (13.7 nf/1,000ft) J-02YS(St)Y (above) with external supply 0.5 mm mm 22 * 2,000 m 6,562 ft 1,500 m 4,922 ft 3,000 m 9,843 ft 2,000 m 6,562 ft 3,000 m 9,843 ft 0.8 mm 20 2,000 m 6,562 ft 3,000 m 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft *...no data, because this diameter is not available for this cable type. 1...ATTENTION: The supply of the EM301/EM 302 does not supply the base terminals. Extent of Supply EE 380 base station including: Connection cable RJ 11/RJ 45, 3 m (9.8 ft) plugable at both sides Short reference and operating instructions Connection cable EM 301 / EM 302 module including: Connection cable, Mounting plate incl. screws, short reference EM 301EG / EM 302EG module including: Connection cable Connection frame and cover Mounting plate incl. screws, short reference Power supply must be ordered separately! Line Length EE EE 380B EE 380D Cable type: AWG: 0.5 mm mm mm 20 F-YAY (installation cable PVC) 100 nf/km (30.5 nf/1,000 ft) * 2,000 m 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft J-02YS(St)Y: Cat. 5 cable, foamed polyethylene, 45 nf/km (13.7 nf/1,000ft) 3,000 m 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft *...no data, because this diameter is not available for this cable type. NOTE: external supply of base terminals EE 380B and EE 380D is always required because of the additional loudspeaker Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

50 Datasheet EE 380 Installation Precautions When opening the stations ESD precautions must be observed. The stations may only be opened by authorised service engineers. Station TESTS The station tests are started as follows: Keep button F, pressed, press the button for the desired test (e.g. 1 for test 1), release button F, release the button for the test. The test is cancelled by calling up test X Position and Mounting Instructions Do not connect the power supply of the modules until all modules are connected with each other. Do not expose the station to extreme temperature below 10 C/14 F or above +60 C/140 F. The station must stand on its own, not e.g. in a shelf or under a filing trey. Do not position the stations besides the base station of a cordless phone. Button module-test Activate direct dialling test: Press and hold X and then 2. All LED-buttons are switched to red (only EM302) and the display shows 0<-00. Button test: press a button on a button module. In the display the number of the button which is pressed and the respective module number are shown (e.g.: 1<-04...first module, fourth button). Press a button again to change the color to green, then blue and then OFF (cycle). The test is quit by pressing the button X, or automatically after 10 seconds. Button 1: Button 2: Button 3: Button 4: Button 5: Button 6: Button 7: Display test with with this test the display can be tested. Dialling test with this test the buttons can be tested. Input/Output test (0 = inactive, 1 = active) 2 nd digit = OUT1, 4 th digit = IN1 Display test with all segments with this test all segments of the display are switched on, so any defects of the display can be diagnosed. Indication software version: e.g. *V02.0* means: station software version 02.0 Test for line errors a number is indicated (counts upward every 10,000 error free messages, max. 99). Line quality: a number between 0 and 3 appears in the display (3 = best quality). Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

51 Datasheet EE 380 Installation Connection Diagram EE 380A EE 380C Connection of power supply at the first module: VAC, 15 VA, or VDC, 15 W MIC- EP- EP+ MIC+ View from rear of housing Connection of: headset, headphones or gooseneck microphone 4 / Subscriber central Plug RJ 45 8/4 LS PWR B A PWR LS Modular socket 8/8 (not included in extent of supply) S A B Optional: supply for greater line length via subscriber cable => no supply of the modules! e.g. plug-in transformer VAC, 15 VA VDC, 15 W In order to supply the EM 30x modules via the subscriber cable the EE 380 must be modified! For detailed modification instructions please visit Subscriber central Attention: for connection of an external loudspeaker a 6-way intercom cable is required(type: X-ASKERJ11)! External loudspeaker: 50 Ohm with supply from central 8 Ohm external power supply required Plug wiring (snapping hooks on bottom) RJ 11 RJ 11 CABD CABD RJ 45 RJ 11 CABD CABD Connection Diagram EE 380B EE 380D Plug wiring (snapping hooks on bottom) View from rear of housing RJ 11 CABD RJ 45 CABD Connection headset or headphones (headset with EE380D only) VDC VAC RJ 11 CABD RJ 11 CABD 4 / Plug RJ 45 8/4 PWR B A PWR Power supply socket: connection of plug in transformer (jumper default position) or External, floating supply: via modular socket and 4-way connection cable. Modular socket 8/8 (not included in extent of supply) S A B CCT configuration and Jumper adjustment required (see Installation )! Connection external supply e.g. plug in transformer (polarity reversible) VAC, 15 VA, or VDC, 15 W Subscriber central Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

52 Datasheet EE 380 Installation Mounting of the Modules EE 380A EE 380 C The modules are mounted to the base station as shown in the illustration. Unused screws may not be removed, because this leads to acoustic problems and dust could enter the housing. Mounting of the Modules EE 380B EE 380 D Connect the housing components with the supplied snap-on connectors. Make sure that the snapping-hooks are installed at the bottom as shown in the detail drawing. Additionally the modules are fixed together with the mounting plate. The cover is used to close the module the farthest to the right hand side. EM 30xEG Direct dialling module Snap-on connectors Cover EE 380D Base station Subframe screw on mounting plate from below snapping hooks on bottom Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7

53 Datasheet EE 380 Installation Mounting of the Modules EE 380B EE 380 D Open the rear of the housing of the modules by inserting a screwdriver in the slots. Connect the first module with the power supply on the base station as shown in the illustration below. Connect the modules among themselves with the included cables. If jumper adjustments have to be made, the connection PCB of the base station can be pulled out of the housing. Close the housing(s). This housing must be opened in order to connect the power supply and, when applicable, further modules. Gooseneck microphone (only EE 380B) Audiodevice 4-way Subscriber central 6-way connection cable opening slots View rear of housing JUMPER Settings The rubber knobs included in supply must be fixed to the bottom of the station and the modules for stabilization. EE 380D external microphone / headset MIC Power supply via power supply socket (standard) EE 380B Gooseneck (EG 872) MIC EG 811 EG 872 POWER EE380B.C AA SN01156.N1 power supply for EM 301/EM 302 MIC POWER Power supply via modular socket/ connection cable POWER MIC POWER Changing the Labelling Sheet Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax commend.com Datasheet Version 3.0/0207 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7 7

54 Datasheet GE 800 Digital IP-Intercom Server GE 800 Both the hardware and the software concept of the GE 800 Intercom Servers incorporates state-of-the-art technology. All digital and with distributed intelligence the GE 800 Intercom Server administers up to 112 IP-subscribers (or 56 digital or 56 analog). Interaction of all the peripheral devices and cards is controlled by a central processing unit. Each plug-in card or interface has its own front-end processor for controlling its particular features and facilities. The operating system of the GE 800 is programmed using the latest, object-orientated software. This means that all present and future requirements in the fields of Intercom systems, security systems, facilities management, etc. can be met - fully digitally and on a IP-basis. GE 800 Basic central unit including transformer for power supply (depending on version), with bus pcb for 17 plug-in slots: processor card, connection card, power supply card, slot 1 to 14 available for subscriber cards (up to 112 subscribers) and/or interface cards, slot A and B for interface cards only. The basic central unit includes an AF input for music/alarm, 2 inputs for floating contacts, 2 relay outputs and two ethernet sockets and one RS232 socket for (remote) programming or maintenance. Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 1 7

55 datasheet GE 800 Technical Data Benefits Technical data AC power supply: DC power supply: 24 V +/- 5% / 80 VA V / 80 W Emergency power consumption: 200 mah/h for G8-GEN, G8-NET, G8-GEP, G8-GEB other cards see corresponding data sheet Frequency range: ,000 Hz Distortion: less than 0.9% Operating temperature range: 0 C to +50 C (32 F to 122 F) Storage temperature range: 30 C to +60 C ( 22 F to 140 F) Relative humidity: 20% to 80% Measurements of the housing: Weight including package: Mounting: Relay outputs: Music input: Inputs IN1, IN2: 483 x 133 x 229 mm (19.03 x 5.24 x 9.02 inch) 5,840 g (12.87 lbs) 19, 3 HU max. switching capacity: 60 W / 125 VA, max. switching current: 2A max. switching voltage: 60 VDC / 40 VAC max. 800 mv at 600 Ohm for floating contacts, max. line resistance: 1.5 kohm Benefits Digital IP-Intercom Server (voice, video, indication and control). Integration of other systems via Ethernet and V24 interfaces with own protocol converter. The central housing and connecting technology is specially designed to the requirements of 19 racks. More than 150 standard features (a detailed list is available separately) Latest intercom technology: microprocessor-controlled, high density design, SMD production, object-orientated programming. For all kinds of intercom stations (IP, 2-wire and 4-wire). Digital networking over IP, 2 or 4-wire lines, E1 or ISDN. Non-blocking Integrated functions for door/gate control, alarms, conferences and central control desks. Plug&Play video integration. Expandable from 2 to max. 5,760 subscribers without restrictions (up to 30,000 subscribers with restrictions). User-friendly configuration with included PC software. Expansion Subscriber: Outputs: Inputs: Basic expansion: Maximum expansion per central housing: Extent of Supply 1 Intercom Server GE 800 in basic expansion, including: 19 housing (3 height units) G8-GEN power supply card (incl. installation board G8A-GEN) Maximum expansion (120 housings) 26,768 30,000 30,000 G8-GEP processor card G8-NET connection card (incl. installation board G8A-NET, 1m / 3.3ft cable) Depending on Variant: PA 700 transformer incl. mounting set for DIN rail TS 35 Tool for removing of installation boards CD Software & Manuals Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 2 7

56 datasheet GE 800 Installation Precautions With regard to the CE mark, the central is suitable for the following types of application: residential buildings, office and commercial premises, small businesses and industrial premises with public low-voltage mains supply. Defective power cables of the transformer PA 700 must not be repaired or changed. In case of defective power cables, the whole transformer has to be changed. Mounting and installation of the central GE 700 and of the equipment may be carried out only by authorised service personnel. Cards may be inserted and removed only with voltage switched off. Before exchanging of cards, ESD precautions must be observed. The Earth terminal of the installation board G8A-GEN (see Connection Diagram G8A-GEN ) is used as grounding point for Wrist Strap Grounding. Mounting Instructions One central housing GE 800 requires 3 height units The plug-in cards are inserted into the 19 housing from the front and fixed with the attachment-clips. The corresponding installation boards are mounted at the rear of the central (see Mounting of Cards and Installation Boards ). Configuraton with IP The IP-Addresses of the Intercom Server are defined with the DIP-switches of the G8-GEP. As soon as the Intercom Servers are connected with the network they can be configured via IP. Configuration with RS 232 For programming of the GE 700 a 9-way D-Submin connection cable is required (1:1, plug on central side, socket on PC side). This cable is connected to the 9-way D-Submin socket on the front of the power supply card G7-GEN or on the installation board GEAN 700R. NC 1 1 TXD 2 2 RXD 3 3 NC 4 4 GND 5 5 NC 6 6 NC 7 7 NC 8 8 NC 9 9 GE 800 (9-way D-Submin plug) (9-way D-submin jack) PC NC = not connected This cable can be purchased at an electric outfitter or ordered under the type X-KAB-CCT. Mounting of Cards and Installation Boards Installation boards Plug-in cards Tool for removing of installation boards Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 3 7

57 datasheet GE 800 Installation Connection Diagram G8A-GEN The G8A-GEN is the installation board for the card power supply card G8-GEN and the processor card G8-GEP. Connection Diagram G8A-NET G8A-NET is the installation board for the card G8-NET. Music / alarm input Floating contacts e.g.: Door opener Power supply S1W S1 S2W S2 Wiring outputs MU1 MU2 IN1 IN2 G8A-GEN S1 S2 S1W S1 S2W S2 +30V 24V AC 24V AC Grounding DC or AC GND (Shield) 2...TXD 3...RXD 4...NC 5...GND 6...NC 7...NC 8...NC 9...NC Programming socket (parallel to G8-GEN) Power supply GE 800 Grounding point for wrist strap grounding UPLINK DOWNLINK OUT (GEV) IN (GEV) Ethernet (configuration) Connection to GE 700 or network cards Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 4 7

58 datasheet GE 800 Installation Plug-in Cards for GE 800 Subscriber cards: G8-IP-4B, C, D, V: for four IP-stations G8-IP-8B, C, D, V: for eight IP-stations G8-GED-4B, C, D: for four digital intercom stations G8-GET-4B, C, D: for four analogue intercom stations G8-TEL-4C, D: for four analogue telephones Input/output cards: G8-8E8A: 8 inputs for floating (volt-free) contacts and 8 floating (volt-free) relay contacts G8-16A: 16 outputs (floating (volt-free) relay contacts) G8-16E: 16 inputs for floating (volt-free) contacts Interface cards: G8-V24-PROIP: IP interface card with programmable protocol converter and additional RS232 (not programmable). The card works with separately available driver software only! G8-V24-PRO: Programmable V24-card with two RS 232-interfaces, of which one can be configured as RS 422. Attention: The card works with separately available driver software only! G8-V24: V24 interface card with two RS 232, of which one can be configured as RS 422 G8-AUD-2B, C, D: Digital Audio-Recording-Card with two audio channels (IN/OUT) and four relay contacts. G8-AUD-4B, C, D: Digital Audio-Recording-Card with four audio channels (IN/OUT) and four relay contacts. G8-TEL: Analogue telephone interface for connection to a PABX or the public telephone network. G8-SELCALL: Radio interface (Two slots of the GE 800 are occupied by the G8-SELCALL and the enclosed G8-V24-PRO!) G8-IAX: Interface card for integration of various VoIP-Standards via a IAX-capable Asterisk server. G8-VOIPSERV: Server card on Linux and Asterisk basis allows integration of various VoIP-Standards such as SIP, H.323 oder SCCP directly in the Intercom Server. G8-IF: Ethernet Interface card with standard ICX-protocol Connection cards: G8-LAN: IP network card for connection of up to 100 centrals GE 800, GE 700, GE 300 and GE 200 via Ethernet (corresponding to IP protocol). G8-CNET-E1: E1 network card for connection of up to 100 centrals GE 800, GE 700, GE 300 and GE 200 over multiplexer connections or media converter, like e.g. fibre optic. G8-CNET-W: Network card for connection of up to 100 centrals GE 800, GE 700, GE 300 and GE 200 over 2 wires up to 4 km (2.48 miles). G8-S0: Network card for connection of up to 16 centrals GE 800, GE 700, GE 300 and GE 200 over ISDN dial up connections (two ISDN-basic rate interfaces). Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 5 7

59 datasheet GE 800 Installation Installation boards for the Plug-in Cards The plug-in cards can be used with the following installation boards:...included in extent of supply...available separately G8A-C G8A-I G8A-K G8A-T G8A-V G8A-GEN G8A-NET G8A-TEL G8A-PRO G8A-EW G8-16A G8-16E G8-8E8A G8-CNET-E G8-LAN X G8-CNET-W G8-AUD * * G8-IF X G8-IP X G8-TEL G8-GED G8-GEN G8-GEP X G8-GET G8-NET G8-S G8-SELCALL G8-TEL G8-V G8-V24-PRO G8-V24-PROIP G8-VOIPSERV * When using the installation boards G8A-C or G8A-T the 4 relay contacts of the G8-AUD can not be connected! Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 6 7

60 datasheet GE 800 Installation Plug-in Positions of the Cards Theplug-in cards can be inserted in the following slots: Kartentype GEN GEP NET max. per Server G8-16A G8-16E G8-8E8A G8-CNET-E G8-LAN G8-CNET-W G8-AUD G8-IAX G8-IF G8-IP G8-TEL G8-GED G8-GEN G8-GEP G8-GET G8-NET G8-S G8-SELCALL G8-TEL G8-V G8-V24-PRO G8-V24-PROIP Details see datasheet G8-TEL4 2 A second slot of the GE 800 is occupied by the G8-V24-PRO delivered with the G8-SELCALL. 3 A maximum of 100 outputs may be activated at once. Commend International GmbH Saalachstrasse 51 A-5020 Salzburg Tel Fax Datasheet Version 1.0/0408 Errors and omissions excepted Products may change in the interest of technical improvements without notice. P 7 7

61 Dinplayer Dinplayer is an advanced audio device with solid state memory, which has been designed to automatically play warning messages, voice alarms and all types of audio files. Via Nobel, Noventa di Piave (VE) - Italy Tel Fax

62 Plus logic output Mod. F-01 Mod. F-03 AMP Technical Characteristics High audio quality (comparable with CD quality). Very large memory space: Dinplayer can manage more than 8 hours of different audio messages, depending on the size (MB) of MMC memory used. Reliability of the audio tracks: they are stored in digital format which ensures that the quality of the recorded messages is maintained over time. Hardware reliability: Dinplayer has no mechanical moving parts so it is not subject to any sort of wear. Quick, easy and intuitive files management. Message is played instantly, regardless at which point the audio track was stored. Removable MMC memory enables quick updating of the audio files. Easy to operate: Dinplayer does not require any specific software to operate the archiving or management of the messages/audio files. Audio files can be transferred very quickly to and from a PC using USB reader/writer (average transfer time for an audio file of 1 hour: approx. 1-2 minutes). Integrated power amplifier (mod. F-02 & F-04). RS485 serial port (mod. F-03 & F-04). Compact design to be fitted on standard DIN bar. 4 Versions: - mod. F-01 (stereo preamplified) - mod. F-02 (amplified) - mod. F-03 (stereo preamplified with RS485) - mod. F-04 (amplified with RS485) PLAYLIST: operation with sequence of audio files as normal musical player. LOGIC INPUTS: direct selection or in binary combination of audio files (up to 63 files). RS485 SERIAL PORT: to interface with control systems for direct recalling of any messages/audio files stored in SD/MMC memory; no limitations on the number of files. Compact Flash configuration software included. MultiMedia Card Dinplayer is an advanced audio device with solid state memory, which has been designed to automatically play warning messages, voice alerts and all types of audio files. Standard DIN clamp housing means that it can be used with different automation systems: PLC, industrial computers, touch screen operated terminals, automatic distributors, commercial promotion systems and various uses on switchboards. Dinplayer is high-technology device. It houses in a very compact space: Audio file player in MP3 format stored on Multimedia Card (solid state memory). 12W mono amplifier to power a loudspeaker (mod. F-02 & F-04). 6 opto-isolated logic inputs to play audio files (mod. F-01 & F-02). 1 RS485 serial communication port for interfacing with outside control systems (mod. F-03 & F-04). 1 logic output (active during playing). DC Touch sensor Pir sensor RS 485 Stereo Mod. F-02 Mod. F-04 Mono 12W Mains voltage 12/40VDC. 6 opto-isolated logic inputs for the direct audio playing of 6 messages. Control of maximum 63 messages which can be activated via binary combination. 1 logic output (active during playing). Memory configuration parameters for setting-up and storing: - Output volume level - Bass & Treble independent control level - Loudness level - Persistence time of the command on the logic inputs - Loop/continuos play mode - Restart mode Loop mode Local control of messages possible using only 4 keys. Dimensions 90x58x36 mm, width 2 DIN bar modules. MultiMedia Card supported size: from 32 to 256 Mb. MP3 formats supported: MPEG1 layer 3 (file MP3 from 64 to 160 Kbps). Amplifier power: 12W (4 ohm). Frequency Response: 20 ~ Hz (±3dB). Signal/noise ratio: > 90dB. Harmonic distortion: < 0,1%. MMC memory included. Compact Flash configuration software included. VERSIONS: mod. F-01 (stereo preamplified) mod. F-02 (amplified) mod. F-03 (stereo preamplified with RS485) mod. F-04 (amplified with RS485) Mod. F-03 Mod. F-04 Timer

63 Single Channel Power Amplifiers PA-9312/24/36/48 Features PA-9312: 120W Mono 4Ω, 70V, 100V PA-9324: 240W Mono 4Ω, 70V, 100V PA-9336: 360W Mono 4Ω, 70V, 100V PA-9348: 480W Mono 4Ω, 70V, 100V Balanced XLR Input Link Connector on Input for Multiple Amplifier Operation Adjustable Input Gain from -12dB to 0dB Switchable High-Pass Filter Automatic Two-Speed Cooling Fan Automatic Thermal Protection Output Level Indicators AC Mains or 24VDC Powered Rack Mount (3RU) 70V Description The PA-9312, PA-9324, PA-9336 and PA-9348 are reliable, heavy-duty single-channel power amplifiers designed for demanding sound system applications. All models feature an XLR balanced input, with adjustable input sensitivity from -12dB to 0dB. A parallel male XLR connector enables convenient amplifier linking in multiple amplifier installations. Automatic thermal protection circuitry is provided and an idling circuit protects against thermal runaway. A two-speed fan helps ensure reliability, switching to high-speed when the amplifier is under heavy load. A switchable highpass filter helps provide driver protection from excessive low frequencies. Front panel LEDs indicate output levels of -40dB, -10dB and clipping, as well as protection circuit activation. A ground-lift switch is provided to isolate signal ground from chassis ground. The outputs are 4Ω, 70V, or 100V (output transformer varies depending on country). The units can be powered by VAC/ VAC (depending on country requirements), or 24VDC, enabling the unit to be used as part of a portable PA system, or connection to a standby power supply for emergency operation. All models are packaged in a 5 1/4" high (3RU) rack-mount enclosure. Technical Specifications ELECTRICAL PA-9312 PA-9324 PA-9336 PA-9348 Power Output (RMS) 120W 240W 360W 480W Output Impedance or Voltage 4Ω, 70V, 100V (outputs vary depending on country) Front Panel LEDs Frequency Response THD Signal-to-Noise Ratio High Pass Filter Input Sensitivity and Impedance Input Level Adjustment GENERAL Power Source AC Power Source DC Power Switch Weight Dimensions (W x H x D) -40db, -10dB, Clipping and Protection Circuit Activation 70Hz - 18kHz (+1/-3dB) < 1% > 95dB 1.0V/10kΩ, Balanced XLR -12dB - 0dB VAC or VAC 50/60Hz 24VDC Push-On/Push-Off with Integral Power LED 31lbs. 42lbs. 43lbs. 48lbs. 14kg 19kg 19.5kg 22kg 19" x 5.25" x 11" 482mm x 132mm x 280 mm

64 PA-9312/24/36/48 Architects and Engineers Specifications The power amplifier shall be a single channel amplifier capable of 120W(PA-9312), 240W(PA-9324), 360W(PA-9336), or 480W(PA-9348) RMS output. The outputs shall be 4Ω, 70V, or 100V (output transformer varies depending on country). Amplifier protection shall be provided by a thermal sensing circuit, protecting against over-temperature and over-current, and shall feature an idling circuit to protect against thermal runaway. A two-speed fan shall cool the unit, switching to highspeed when the amplifier is under heavy load. The input shall be balanced, with adjustable sensitivity from -12dB to 0dB. The input connector shall be a female XLR, and a parallel male XLR connector shall be provided to facilitate connections in multiple amplifier applications. A switchable high-pass filter shall provide -3dB attenuation at 400Hz. Front panel LEDs shall indicate output levels at -40dB, -10dB and at clipping, as well as to indicate protection circuit activation. The power amplifier shall meet the following performance criteria: Frequency response shall be from 70Hz to 18kHz +1/-3dB; total harmonic distortion shall be less than 1% at rated output at 1kHz; and signal-to-noise ratio shall exceed 95dB. Input sensitivity and impedance shall be The single-channel power amplifier shall measure 19"(482mm) wide x 5.25"(132mm) high x 11"(280mm) deep, and shall mount in a standard 19" rack. The power source shall be VAC or VAC 50/60Hz (depending on country requirements), or 24VDC. The power shall be controlled from a front-panel mounted push-on/push-off switch with an integral power LED. The single-channel power amplifier shall be an Inter-M model PA-9312, PA-9324, PA-9336, or PA PA-9312/24/36/48 Front and Rear Views Inter-M Americas, Inc. 1 E. Beacon Light Lane Chester, PA Tel: Fax: Website: Inter-M Corp. (Korea) Banghak-Dong Dobong-Ku Seoul Korea Tel: ~8 Fax: Website: Inter-M Specifications subject to change without notice. PA

65 VS-1616V 16x16 Video Matrix Switcher The VS-1616V is a high performance matrix switcher for composite video signals. It can be configured as an 8x8 s-video (Y/C) switcher, a 5x5 component (YUV) switcher, or a 4x4 RGBS Switcher.

66 VS-1616V FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS Bandwidth - 230MHz (- 3dB) fully loaded. HDTV Ready. Multi-Mode - Configure as either a 16x16composite, an 8x8 s-video (Y/C), a 5x5component (YUV), or 4x4 RGBS switcher. Looping Inputs and Sync. Selectable Input and Sync Signal Termination. Control - Front panel, RS-232 (K- Router Windows - based software is included), & RS-485, contact closure, & IR remote (Included). Take Button - Execute multiple switches all atonce. Memory Locations - Store multiple switchesas presets to be recalled and executed whenneeded. Standard 19 2U. Rack Mount Size INPUTS: 16 composite video, or 8 s- Video (YC), or4 RGBS, or 5 YUV, 1Vpp/75 Ω, on BNCs. OUTPUTS: 16 composite video, or 8 s- Video (YC), or4 RGBS, or 5 YUV, 1Vpp/75 Ω, on BNCs. MAX. OUTPUT 2.18 Vpp / 75 Ω LEVEL: BANDWIDTH (- 230 MHz 3dB): DIFF. GAIN: 0.01% DIFF. PHASE: 0.01 deg. K-FACTOR: <0.05% S/N RATIO: CROSSTALK: CONTROLS: COUPLING: 70.2 db MHz, all hostile Manual via front panel switches, RS-232 or RS-485. DC POWER SOURCE: 115/230 VAC, 50/60 Hz, 23VA. DIMENSIONS: WEIGHT: 19-inch (W), 7-inch (D) 2U (H) rack mountable. 3.5 Kg (7.8 Lbs.) Approx.

67 GP240, GP280 Professional series S p e c i fi c a t i o n s GENERAL - VHF, UHF GP240 & GP280 *Frequency / / 800 Power Supply (Provided through rechargeable battery) 7.5 V Dimensions: H x W x D (Radio footprint height excluding knobs) With Standard High Capacity NiMH Battery 137mm x 57.5mm x 37.5mm With Ultra High Capacity NiMH Battery 137mm x 57.5mm x 40.0mm With NiCd Battery 137mm x 57.5mm x 40.0mm With Lilon Battery 137mm x 57.5mm x 33.0mm Weight GP240 GP280 With Standard High Capacity NiMH Battery 420 gm 428 gm With Ultra High Capacity NiMH Battery 508 gm 508 gm With NiCd Battery 450 gm 458 gm With Lilon Battery 350 gm 358 gm Average Battery Cycle Low Power High Power With Standard Capacity NiMH Battery 11 hours 8 hours With Ultra High Capacity NiMH Battery 14 hours 11 hours With NiCd Battery 12 hours 9 hours With Li-lon Battery 11 hours 8 hours Sealing Withstands rain testing per MIL STD 810 C/D/E and IP54 Shock and Vibration Protection provided via impact resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Dust and Humidity Protection provided via environment resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 TRANSMITTER All Specs Measured to TIA/EIA-603 VHF UHF 800 MHz *Frequency (MHz) Frequency Separation Full Bandsplit Channel Spacing 12.5/20/25 khz 25 khz Frequency Stability (-30 C to +60 C, +25 C Ref.) ±2.5ppm ±1.5ppm Power 1-5W 1-4W 1-2.5W Modulation Limiting ± khz ± khz ± khz FM Hum & Noise < khz < khz < khz Spurious Harmonics -36 dbm < 1 GHz -36 dbm typical Conducted/Radiated Emission -30 dbm > 1 GHz Modulation FCC Type 12.5 khz 11K0F3E 25 khz 16K0F3E Adjacent Channel Power khz /25kHz Audio Response (from 6dB/octave pre-emphasis, Hz) +1 to -3 db Audio Distortion 3% RECEIVER All Specs Measured to TIA/EIA-603 VHF/UHF 800 MHz *Frequency (MHz) , , Frequency Separation Full Bandsplit Sensitivity (12dB SINAD) 0.35 µv Intermodulation -65 db Adjacent Channel Selectivity khz /25 khz Spurious Rejection -70 db Rated Audio 0.5 W Audio Distortion 3% typical Hum and Noise khz khz khz Conducted Spurious Emission -57 dbm < 1 GHz -47 dbm > 1 GHz All Rx Hum & Noise numbers assume low level expander is used GP240, GP280 PROFESSIONAL SERIES Privacy Plus Trunked Portable Radios as dedicated as you are PORTABLE MILITARY STANDARDS 810 C, D, & E 810C 810D 810E Applicable MIL STD Methods Procedures Methods Procedures Methods Procedures Low Pressure High Temperature , , ,2 Low Temperature , ,2 Temp. Shock Solar Radiation Rain , , ,2 Humidity , ,3 Salt Fog Dust Vibration , Shock ,2, , ,4 *Availability subject to country law and regulations. Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. Radios meet applicable regulatory requirements. ISO 9001 Standard Compliance with ISO 9001 Standard - an international quality system assurance on design, development, production, installation and servicing of a product. Radio meets applicable regulatory requirements to ETSI Euro norms and conforms to European directive 1999/5/EC For more information please contact your local Motorola Authorised Dealer or Distributor MOTOROLA and the Stylised M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. Motorola, Inc All rights reserved. GP240/280/BRO-ENG(03/07) Motorola, Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK

68 Motorola GP240 and GP280 Privacy Plus Trunked Radios The GP Privacy Plus Trunked Radios offer effective and instant communications; critical to the success of your dynamic organisation. Improve your operational efficiency and manage communications complexity with Privacy Plus trunking technology from Motorola; giving you access to StartSite and SmartNet systems. As one of the market-leading radios in Motorola s Professional Series; these feature-packed radios are designed with the requirements of today s businesses and public safety organisations in mind. Efficient and intelligent communications Privacy Plus trunking technology from Motorola ensures spectrum efficiency whilst the dual mode capability allows easy access to conventional operation. These features combined with the Failsoft mode keep you in touch when you need it most. Seamless communications Automatic Multiple Site Selection extends reach beyond a single trunked site. When moving between trunked sites, the radio seamlessly switches to the next available site. Ensure privacy and maintain control Privacy Plus ensures communications remain private whilst Selective Radio Inhibit allows a radio to be blocked remotely should it be lost or stolen. GP240 Privacy Plus Trunked Radio affordable and easy to use Designed for professionals who need to keep in touch and improve productivity. 16 talkgroups or channels allow the GP240 to meet many different communication needs. Multiple system interoperability offers the flexibility of access to up to 15 different talkgroups on up to 10 different systems if required. 4 programmable buttons for easy access to frequently used features. Private call decode enables users to receive oneto-one calls from another user without disturbing the team; assuring privacy when discussing sensitive issues. Call alert decode delivers missed call notification via a series of audible signals to minimise disruption. Telephone interconnect allows users to receive incoming telephone calls through the trunked system for enhanced communication flexibility. GP280 Privacy Plus Trunked Radio smart and versatile Designed for those requiring an enhanced set of features; the GP280 builds upon the functionality of the GP240. Enhanced user experience through an alphanumeric and iconic display allows easy access to the intuitive menu and giving instant access to talkgroup identities, phone book and contact list. 90 modes keep a large number of diverse user talkgroups constantly in touch with each other, to easily manage users. Discreet communications allows users to send and receive one-to-one radio calls through a preprogrammed contact list or via direct keypad entry. Missed call identity is displayed and supported by a series of audible signals. DTMF Crisp and clear audio Designed to be heard and understood even in the noisiest of industrial environments, the radios feature strong audio quality and Low Level Expansion (LLE) to reduce noise in conversational pauses. Reliable and robust Tested to MIL spec 810 and Motorola Accelerated Life Test standards to ensure that they will operate in the toughest conditions. Tailored to your needs A wide range of mounting options and accessories enable you to tailor your communications solution to meet your own needs, including audio accessories, batteries, chargers and carry options. All radios are supplied with a battery, antenna, belt clip and dust cover as standard. For full details of available accessories please contact your local dealer Earpieces for discreet covert use Impress chargers Impress batteries Headsets to communicate hands-free Carry cases

69 SDC-425 1/3" Kamera Dzień i Noc o wysokiej rozdzielczości SDC-425 Kamera SDC-425 jest następcą popularnego modelu kamery SDC Nowa kamera, oparta na technologii cyfrowego przetwarzania sygnału czwartej generacji (WIV), charakteryzuje się najlepszymi parametrami dla rozdzielczości obowiązujących w branży opracowanych dla kamer w formacie standardowej rozdzielczości. Poza doskonałą rozdzielczością, DSP oferuje bogaty zestaw zaawansowanych funkcji i parametrów odpowiadających za wydajność kamery, które zazwyczaj dostępne są jedynie w droższych modelach kamer... Cechy! Przetwornik CCD Super HAD o przekątnej 1/3"! Nagradzany procesor DSP najnowszej generacji oparty na technologii W-IV! SSNRII - ulepszona technologia redukcji szumów 3D! Funkcja Dzień i Noc działająca 24 godziny przez 7 dni w tygodniu! Wysoka rozdzielczość linii TV! Min. oświetlenie: - 0,05 Lux przy F1.2 (tryb Kolor) - 0,0002 Lux przy F1.2 (tryb Sens-up dla koloru)! Maskowanie obszarów prywatności dla 8 stref programowalnych przez użytkownika! Funkcja HLC (Kompensacja światła reflektorów)! Funkcja DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu)! Detekcja ruchu! Wielojęzyczne menu ekranowe OSD! Współczynnik sygnał/szum o wartości 52 db! Zasilanie: 12 V DC / 24V AC / 230V AC Nowy filtr 3D SSNRII jest skuteczny przy minimalnym oświetleniu o wartości 0,05 Lux Zarządzanie szumami jest kluczową kwestią, aby uzyskać wspaniałe wyniki przy słabym oświetleniu. Zapewnia to zaawansowany system filtrowania szumów 3D zastosowany w kamerze SDC-425 powodując generowanie odpowiednich kolorów przy znacznie słabszych poziomach oświetlenia. Redukcja szumów w obrazie także powoduje zmniejszenie wymaganej przestrzeni dyskowej w celu nagrania materiału wideo przy użyciu rejestratora cyfrowego. Typowa kamera Kamera SDC-425 Funkcja HLC - kompensacja światła reflektorów Kamera SDC-425 wyposażona jest w funkcję HLC, która niweluje punkty świetlne na obrazie (np. światło reflektorów). Powoduje to, że cały system skuteczniej przetwarza i wyświetla informacje w skali szarości, np. numer tablicy rejestracyjnej. Optymalne rozwiązanie dla monitoringu całodobowego Funkcja Dzień i Noc kamery SDN-550 polega na eliminacji składowej podczerwieni ICR w trybie nocnym przełączając się do trybu czarno-białego i rejestrując obraz z rozdzielczością 570 linii TV. W dzień kamera przełącza się w tryb kolorowy z 530 liniami TV. HLC wył. HLC wł. Funkcja DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu) Wbudowana funkcja DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu) kamery SDC-425 powoduje usunięcie drgań, które spowodowane są przez wibracje występujące w budynku. Ta funkcja stabilizacji doskonale zmniejsza wymaganą przestrzeń dyskową przeznaczoną na nagranie obrazów w rejestratorze cyfrowym. W zależności od ilości wibracji funkcja DIS może zmniejszyć wymaganą przestrzeń dyskową, nawet o połowę w przypadku kamer, które generują obraz, na którym nie występują drgania. Typowa kamera Kamera SDC-425 Wygodne wielojęzyczne menu ekranowe OSD Wielojęzyczne menu ekranowe OSD kamery SDC- 425 zapewnia użytkownikowi wygodę obsługi oraz łatwy dostęp do różnych funkcji kamery. DIS wył. DIS wł. CYFROWE SYSTEMY CCTV 4.16

70 SDC-425 1/3" Kamera Dzień i Noc o wysokiej rozdzielczości Dane techniczne Panel tylny Źródło zasilania TRYB SDC-425N SDC-425ND SDC-425P SDC-425PD SDC-425PH 12V DC 230V AC 12V DC 12V DC 230V AC 12V DC 230V AC Pobór mocy Maks. 2,5 W Maks. 3,5 W Maks. 2,5 W Maks. 3,5 W Maks. 4 W Przetwornik obrazu Matryca CCD Super HAD o przekątnej 1/3" Całkowita liczba pikseli 811 (poz.) x 508 (pion.) 795 (poz.) x 596 (pion.) Kontrolka zasilania Świeci się, gdy kamera podłączona jest do prawidłowego źródła zasilania Gniazdo wyjścia wideo Zapewnia przesyłanie sygnału wideo i umożliwia podłączenie z gniazdem wejścia w monitorze Efektywna liczba pikseli 768 (poz.) x 494 (pion.) 752 (poz.) x 582 (pion.) System skanowania Synchronizacja Częstotliwość Rozdzielczość pozioma 2:1 z przeplotem Wewnętrzna / blokada linii Pozioma: 15,734kHz Pionowa: 59,94Hz 580 linii TV (min.) Pozioma: 15,625kHz Pionowa: 50Hz Min. oświetlenie Tryb Kolor: 0,05 Lux (50 IRE przy F1.2), 0,0002 Lux (Sens-up, 256x) Współ. sygnał / szum (sygnał Y) 52 db Wyjście wideo CVBS: 1,0 Vp-p / 75 W Menu ekranowe OSD Wbudowane (obsługa wielojęzyczna) Nazwa kamery Wł / Wył. Dzień i Noc Autom. (elektrycznie) / Kolor / Czarno-biały Kompensacja tylnego oświetlenia BLC / HLC / Wył. Detekcja ruchu Wł. / Wył. Zoom cyfrowy Wł. / Wył. (2x ~ 10x) Cyfrowa stabilizacja obrazu Maskowanie obszaru prywatności Wł. / Wył. Wł. / Wył. (8 programowalnych stref) Przyciski ustawień Typ wysokonapięciowy Gniazdo wyjścia zasilania Umożliwia podłączenie zasilania odpowiedniego dla modelu kamery Przycisk SET: Służy do wyświetlania menu. Przycisk ten może być używany do potwierdzania ustawień po zmianie wartości wybranej funkcji lub aktualnych warunków. Przycisk W GÓRĘ/ W DÓŁ: Służy do wybrania pozycji poprzez przesunięcie kursora w górę lub w dół na ekranie menu. Przycisk W LEWO/ W PRAWO: Służy do zmiany wartości danej pozycji poprzez przesunięcie kursora w lewo lub w prawo na ekranie menu. Filtr szumów 3D (SSNRII) Sens-up (scalanie kadru) Wł. / Wył. Wł. / Wył. (limit do wyboru ~ 256x) Kontrola wzmocnienia Niskie / Wysokie / Wył. Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / W pomieszczeniu / Na zewnątrz Prędkość elektr. migawki Autom. (NTSC: 1/60 ~ 1/120 tys. sek., PAL: 1/50 ~ 1/120 tys. sek.) / Ręcznie / A.FLK Wymiary Jednostka: mm Obracanie Wł. / Wył. Odbicie lustrzane Temperatura robocza Wilgotność Temperatura przechowywania Wilgotność Wł. / Wył. -10 C do +50 C / 20% do 80% wilgotności względnej -20 C do +60 C / 20% do 90% wilgotności względnej Wymiary (SxWxG) 58 x 52 x 121 mm Waga 310 g 290 g 310 g 290 g 510 g Mocowanie obiektywu Typ C / CS CYFROWE SYSTEMY CCTV 4.17

71 SHC-737 1/3" Kamera o wysokiej rozdzielczości do pracy przy ultra słabym oświetleniu SHC-737 Kamera SHC-737, wyposażona w procesor DSP czwartej generacji zapewnia uzyskanie żywych, prawie naturalnych obrazów w wysokiej rozdzielczości 580 linii TV. Przy minimalnym poziomie oświetlenia o wartości 0,05 Lux kamera ta przechwytuje krystalicznie czysty obraz, nawet w najbardziej zaciemnionych miejscach oraz najgorszych warunkach. Jej niebywała skuteczność działania powoduje, że kamera ta doskonale nadaje się w miejscach, które wymagają dokładnej obserwacji, np. strategiczne punkty obrony, lotniska, porty, ulice oraz obszerne obiekty przemysłowe... Cechy! Kolorowa matryca CCD Super HAD o przekątnej 1/3"! Silnik SV DSP najnowszej generacji oparty na technologii! SV-IV! Wbudowana funkcja SSNRII - technologia Ulepszonej redukcji szumów 3D! Funkcja Dzień i Noc z filtrem ICR! Wysoka rozdzielczość linii TV (tryb Kolor)! 700 linii TV (tryb Czarno-biały)! Min. oświetlenie: - 0,05 Lux przy F1.3 (tryb Kolor) - 0,0025 Lux przy F1.3 (tryb Czarno-biały) - 0,0002 Lux przy F1.3 (tryb Sens-up dla koloru)! Maskowanie obszarów prywatności dla 8 programowalnych stref! Funkcja HLC (Kompensacja światła reflektorów)! Funkcja DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu)! Inteligentna detekcja ruchu: 8 stref! Zdalna kontrola ustawień RS-485! Wielojęzyczne menu ekranowe OSD! Współczynnik sygnał/szum o wartości 52 db! Zasilanie: 24 V AC/ 12 V DC Ultra niski poziom oświetlenia o wartości 0,05 Lux Kamera SHC-737 doskonale sprawdza się przy wykrywaniu świateł w warunkach słabego oświetlenia dzięki zwiększeniu czułości kamery poprzez zastosowanie procesora DSP czwartej generacji opartego na technologii SV- IV oraz nowego czujnika CCD, a także ultra niskiego poziomu oświetlenia o wartości 0,05 Lux w trybie Kolor. Kolorowy obraz o wysokiej jakości przy rozdzielczości 580 linii TV Kamera SHC-737 generuje obraz o wysokiej jakości przy rozdzielczości 580 linii TV dzięki zastosowaniu unikalnej technologii przetwarzania obrazu, która dostępna jest jedynie w procesorach DSP czwartej generacji, opracowanych przez firmę Samsung Techwin. Typowa kamera Zaawansowana funkcja SSNRII Znakomita jakość obrazu przy słabym oświetleniu Kamera SHC-737 umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu przy słabym oświetleniu dzięki użyciu zaawansowanej funkcji SSNRII wraz z metodą DNR 3D. Typowa kamera Kamera SHC-737 Kamera SHC-737 Kompensacja światła reflektorów - HLC Kamera SHC-737 wyposażona jest w funkcję HLC (Kompensacja światła reflektorów), która niweluje jasne punkty na obrazie (np. światła reflektorów). Dzięki temu cały system działa skutecznej przy przetwarzaniu i wyświetlaniu informacji w skali szarości, np. numer tablicy rejestracyjnej. Typowa kamera Kamera SHC-737 HLC wył. HLC wł. CYFROWE SYSTEMY CCTV 4.12

72 SHC-737 1/3" Kamera o wysokiej rozdzielczości do pracy przy ultra słabym oświetleniu Dane techniczne TRYB SHC-737N SHC-737P ELEKTRYCZNE Źródło zasilania 12V DC / 24V AC Pobór mocy Maks. 4 W OBRAZ Przetwornik obrazu Matryca CCD Super HAD o przekątnej 1/3" Całkowita liczba pikseli 811 (poz.) x 508 (pion.) 795 (poz.) x 596 (pion.) Efektywna liczba pikseli 768 (poz.) x 494 (pion.) 752 (poz.) x 582 (pion.) System skanowania 2:1 z przeplotem Synchronizacja Wewnętrzna / blokada linii Częstotliwość Rozdzielczość pozioma Min. oświetlenie Współ. sygnał / szum (sygnał Y) Pozioma: 15,734kHz Pionowa: 59,94Hz Tryb Kolor: 580 linii TV (min.) Tryb Czarno-biały: 700 linii TV (min.) Pozioma: 15,625kHz Pionowa: 50Hz Tryb Kolor: 0,05 Lux (50 IRE przy F1.2), 0,0002 Lux (Sens-up, 512x) Tryb Czarno-biały: 0,0025 Lux (50 IRE przy F1.2) 52 db Wyjście wideo CVBS: 1,0 Vp-p / 75 W FUNKCJONALNE Menu ekranowe OSD Wbudowane (obsługa wielojęzyczna) Nazwa kamery Wł. / Wył. Dzień i Noc Autom. (ICR) / Kolor / Czarno-biały Kompensacja tylnego oświetlenia BLC / HLC / Wył. Detekcja ruchu Wł. / Wył. (wyjście poprzez złącze komunikacyjne) Zoom cyfrowy Wł. / Wył. (2x ~ 10x) Cyfrowa stabilizacja obrazu Wł. / Wył. Maskowanie obszaru prywatności Wł. / Wył. (8 programowalnych stref) Filtr szumów 3D (SSNRII) Wł. / Wył. Sens-up (scalanie kadru) Wł. / Wył. (limit do wyboru ~ 512x) Kontrola wzmocnienia Niskie / Wysokie / Wył. Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / W pomieszczeniu / Na zewnątrz Prędkość elektr. migawki Autom. (NTSC: 1/60 ~ 1/120 tys. sek., PAL: 1/50 ~ 1/120 tys. sek.) / Ręcznie / A.FLK Komunikacja RS-485 Protokoły Samsung Techwin, Pelco-D Obracanie Wł. / Wył. Odbicie lustrzane Wł. / Wył. DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA PRACY Temperatura robocza Wilgotność -10 C do +50 C / 30% do 80% wilgotności względnej Temperatura przechowywania Wilgotność -20 C do +60 C / 30% do 90% wilgotności względnej MECHANICZNE Wymiary (SxWxG) 66 x 61 x 102 mm Waga 315 g Mocowanie obiektywu C / CS Poświadczenia FCC (klasa A), UL / Cul listed CE (klasa A) Panel tylny Przycisk funkcyjny ustawiania Przycisk SET: Umożliwia wyświetlenie menu na ekranie. Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić status lub po dokonaniu zmiany wybranej pozycji. Przycisk UP / DOWN: Służy do przemieszczenia kursora w górę lub w dół na ekranie menu w celu wybrania żądanej pozycji menu. Przycisk LEFT/ RIGHT: Służy do przemieszczenia kursora w lewo lub w prawo na ekranie menu lub do zmiany wartości wybranej pozycji. Gniazdo wejścia Dzień i Noc Możesz przełączyć w tryb Dzień i Noc poprzez podłączenie zewnętrznego sygnału do tego gniazda Gniazdo sterowania RS-485 Możesz sterować MENU KONFIGURACJI poprzez to gniazdo przy użyciu zewnętrznego kontrolera Panel boczny Wymiary Kontrolka LED zasilania Świeci się, gdy podłączone jest Gniazdo wyjścia detekcji ruchu Sygnał detekcji ruchu jest przekazywany przez to gniazdo Otwór śrubki wspornika mocowania statywu Używany do mocowania wspornika statywu w górnej części kamery Adapter obiektywu z mocowaniem C-Mount Zamocuj ten adapter, gdy używany jest obiektyw typu C-Mount Dźwignia sterowania Back Focusa Wyreguluj ostrość pry użyciu tej dźwigni Gniazdo wyjścia wideo Sygnał wideo przekazywany jest z tego gniazda. Służy do podłączenia monitora Gniazdo zasilania Obiektyw z autom. tęczówką Służy do podłączenia wtyczki obiektywu z autom. tęczówką Jednostka: mm CYFROWE SYSTEMY CCTV 4.13

73

74

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 SYSTEM Z ROUTEREM DIGIDIM DLA DALI / S-DIM / DMX Router Imagine 920 W przypadku tworzenia większych systemów sterowania oświetleniem Helvar oferuje routery umożliwiające

Bardziej szczegółowo

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd Ułatwienie pracy Instalacja i uruchamianie jeszcze nigdy nie były tak łatwe. ABB-free@home to prosty system automatyki

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A

RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A KOMUNIKAT PRASOWY RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A Renault Espace, jeden z flagowych modeli marki, powraca jako duży crossover o płynnej linii i masywnej, eleganckiej sylwetce. Ten innowacyjny crossover

Bardziej szczegółowo