Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy United Technologies Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo TruVision to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia N4131 Klasa B: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne ustanowiono w celu stworzenia należytego zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń dla urządzeń radiowych. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to będzie powodowało szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, to zaleca się, aby użytkownik spróbował je usunąć w jeden z następujących sposobów: Zmieniając kierunek lub miejsce zainstalowania anteny odbiorczej. Zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączając urządzenie do gniazdka sieciowego innego niż to, do którego podłączono odbiornik. Korzystając z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego /108/EC (dyrektywa EMC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej): Niniejszym firma UTC Fire & Security deklaruje, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektywy 2004/108/WE. 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: /66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można utylizować na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacji dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazują obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa oraz

3 Spis treści Rozdział 1 Informacje wstępne 1 Przegląd produktu 1 Rozdział 2 Instalacja 3 Warunki instalacji 3 Zawartość opakowania rejestratora TVR 11 i akcesoria 4 Panel tylny 4 Podłączenie monitora 5 Wejścia przelotowe 6 Wejście i wyjście audio 6 Port RS Port RS Konfigurowanie kamery obrotowej PTZ 6 Podłączenie klawiatury KTD-405 i kamery kopułowej do rejestratora TVR Wsporniki 12 Rozdział 3 Pierwsze kroki 13 Włączanie i wyłączanie rejestratora DVR 13 Korzystanie z kreatora konfiguracji 14 Rozdział 4 Nagrywanie 19 Inicjalizowanie ustawień nagrywania 19 Definiowanie harmonogramu nagrywania 21 Harmonogramy dzienne 22 Harmonogramy świąt 23 Harmonogramy wykrywania ruchu 24 Harmonogramy alarmów zewnętrznych 24 Ochrona nagranych plików 24 Konfigurowanie nagrywania redundantnego 26 Przechwytywanie informacji tekstowych 27 Rozdział 5 Ustawienia alarmów 29 Opis typów powiadomień alarmowych 29 Ustawianie wykrywania ruchu 30 Ustawianie alarmów zewnętrznych 32 Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych 34 Konfigurowanie powiadomień systemowych 35 Wykrywanie braku sygnału wideo 36 Wykrywanie sabotażu wideo 37 Rozdział 6 Ustawienia sieciowe 39 Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych 39 Konfigurowanie protokołu PPPoE 40 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 i

4 Konfigurowanie DDNS 41 Konfigurowanie serwera NTP 42 Konfigurowanie poczty 43 Konfigurowanie protokołu SNMP 44 Konfigurowanie hosta alarmu zdalnego 44 Konfigurowanie transmisji wielokrotnej 45 Konfigurowanie serwera i portów HTTP 45 Konfigurowanie portu usługi RTSP 46 Sprawdzanie stanu sieci 46 Eksportowanie danych pakietów sieciowych 47 Rozdział 7 Zarządzanie dyskami twardymi 49 Inicjowanie dysków twardych 49 Konfigurowanie ilości miejsca na dysku twardym 50 Konfigurowanie właściwości dysku twardego 50 Sprawdzanie stanu dysku twardego 51 Konfigurowanie alarmów dysków twardych 51 Sprawdzanie informacji S.M.A.R.T. 52 Rozdział 8 Instrukcje obsługi 53 Sterowanie rejestratorem TVR Używanie panelu przedniego 53 Użycie myszy 55 Za pomocą pilota na podczerwień 56 Przegląd menu 59 Rozdział 9 Podgląd na żywo 63 Opis podglądu na żywo 63 Wyjście wideo 64 Sterowanie podglądem na żywo 64 Formaty widoku pojedynczego i z wielu kamer 68 Praca sekwencyjna kamer 69 Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń 70 Konfigurowanie trybu podglądu na żywo 72 Konfigurowanie daty i godziny 75 Ustawienia ogólne 76 Kodowanie strumienia V 79 Rozdział 10 Sterowanie kamerą PTZ 81 Konfigurowanie ustawień PTZ 81 Przywoływanie ustawień zaprogramowanych, tras i tras Shadow 82 Konfigurowanie i przywoływanie ustawień zaprogramowanych 83 Konfigurowanie i przywoływanie tras zaprogramowanych 85 Konfigurowanie i przywoływanie trasy Shadow 87 ii Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

5 Rozdział 11 Odtwarzanie nagrania 89 Przegląd funkcji okna odtwarzania 89 Natychmiastowe odtwarzanie 91 Odtw. całodniowe 92 Wyszukiwanie nagrań 93 Odtwarzanie nagrań według czasu i typu wideo 94 Odtwarzanie nagrań według zdarzenia 95 Pokaz slajdów ze zrzutów obrazu 96 Odtwarzanie nagrań z rejestru systemowego 97 Wyszukiwanie ruchu 98 Odtwarzanie ramka po ramce 99 Powiększenie cyfrowe przy odtwarzaniu 100 Rozdział 12 Archiwizacja nagranych plików 101 Archiwizacja plików 101 Tworzenie i archiwizacja klipów wideo 104 Archiwizacja zrzutów obrazu 104 Zarządzanie urządzeniami pamięci 105 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na komputerze 105 Rozdział 13 Zarządzanie rejestratorem 107 Konfigurowanie portu RS Aktualizacja oprogramowania firmowego 108 Przywracanie ustawień domyślnych 109 Wyświetlanie informacji o systemie 109 Wyszukiwanie zdarzeń w rejestrach systemowych 111 Rozdział 14 Ustawienia kamery 113 Konfigurowanie ustawień OSD 113 Konfigurowanie maski prywatności 114 Regulowanie ustawień obrazu wideo 115 Rozdział 15 Zarządzanie użytkownikami 117 Dodawanie nowego użytkownika 117 Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika 118 Usuwanie użytkownika 120 Modyfikowanie użytkownika 121 Zmiana hasła administratora 121 Rozdział 16 Użycie przeglądarki internetowej 123 Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows Dostęp do przeglądarki internetowej 124 Przeglądarka internetowa 124 Korzystanie z przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia 126 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo 127 Wyszukiwanie rejestrów zdarzeń 129 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 iii

6 Sterowanie kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem przeglądarki internetowej 130 Przechwytywanie informacji tekstowych 130 Dodatek A Dane techniczne 133 Dodatek B Protokoły PTZ 135 Dodatek C Klawiatura KTD Obsługiwane wersje oprogramowania wewnętrznego 137 Podłączanie okablowania klawiatury 137 Konfiguracja klawiatury do współpracy z rejestratorem TVR Obsługa klawiatury 140 Dodatek D Maksymalne czasy pre-nagrywania 147 Dodatek E Obsługiwane polecenia PTZ 149 Dodatek F Informacje o przekazywaniu portów 153 Dodatek G Domyślne ustawienia menu 155 Słownik pojęć 163 Indeks 165 iv Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

7 Rozdział 1 Informacje wstępne Przegląd produktu Niniejsza instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR11 (TVR11) obejmuje następujące modele: Tabela 1: Kody produktu Ameryki TVR T TVR T TVR T TVR T TVR T TVR-1108D-1T TVR-1108D-2T TVR-1116D-1T TVR-1116D-2T EMEA TVR /EA TVR T/EA TVR T/EA TVR T/EA TVR T/EA TVR T/EA TVR T/EA TVR-1104D-500/EA TVR-1104D-1T/EA TVR-1104D-2T/EA TVR-1108D-1T/EA TVR-1108D-2T/EA Opis TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., HDD 4 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., DVD/CD, HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., DVD/CD, HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., DVD/CD, HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., DVD/CD, HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., HDD 500 GB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., HDD 4 TB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., DVD/CD, HDD 500 GB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., DVD/CD, HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 4 kan., DVD/CD, HDD 2 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., DVD/CD, HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 8 kan., DVD/CD, HDD 2 TB Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 1

8 0BRozdział 1: Informacje wstępne Ameryki TVR-1116D-1T/EA TVR-1116D-2T/EA Opis TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., DVD/CD, HDD 1 TB TruVision DVR 11, H.264, 16 kan., DVD/CD, HDD 2 TB Uwaga: Poszczególne modele są dostarczane z przewodami zasilania odpowiednimi dla danego regionu. W sprawie regionów niewymienionych w Tabela 1 powyżej należy skontaktować się z lokalnym dostawcą. TruVision DVR 11 (TVR 11) jest kompaktowym, łatwym w obsłudze, cyfrowym rejestratorem wideo (DVR), pozwalającym użytkownikom na nagrywanie sygnału z 4, 8 lub 16 kamer analogowych w rozdzielczości CIF w czasie rzeczywistym (25/30 kl./s), z możliwością integracji z oprogramowaniem zarządzającym firmy UTC oraz bezproblemową współpracą z produktami marki TruVision. Funkcja dual streaming umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie różnych ustawień dla strumienia nagrywanego i strumienia przesyłanego w trybie podglądu na żywo. TruVision DVR 11 w pełni integruje się z oprogramowaniem TruVision Navigator oferowanym bez licencji, które jest idealne dla większości komercyjnych zastosowań. Interfejs administracyjny TVR 11 oparty o przeglądarkę internetową jest prosty i intuicyjny w użyciu. Umożliwia on zdalną konfigurację i bezpieczne oglądanie, wyszukiwanie i odtwarzanie strumienia wideo za pomocą komputerów podłączonych do komputerowej. 2 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

9 Rozdział 2 Instalacja W tej sekcji został opisany sposób instalacji rejestratora TVR 11. Warunki instalacji Podczas instalowania produktu należy rozważyć następujące czynniki: Wentylacja Temperatura Wilgoć Obciążenie obudowy Wentylacja: Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Temperatura: Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące temperatury działania rejestratora (-10 do +55 ºC, 14 do 131 F) i wilgotności bez kondensacji (od 10% do 90%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur działania może spowodować skrócenie czasu eksploatacji DVRrejestratora. Nie wolno instalować rejestratora na innym urządzeniu wydzielającym duże ilości ciepła. Zostawić przestrzeń 44 mm pomiędzy rejestratorami Rejestrator TruVision DVR 11 montowanymi w obudowie typu racku. Wilgotność: Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzne podzespoły. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed działaniem deszczu i wilgoci. Obudowa: Na rejestratorze można umieszczać inne urządzenia, o ile ich waga nie przekracza 15,9 kg (35 lb). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 3

10 1BRozdział 2: Instalacja Zawartość opakowania rejestratora TVR 11 i akcesoria Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie są uszkodzone lub niekompletne. W opakowaniu znajduje się lista zawartości. W przypadku braku lub uszkodzenia części pakietu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Skład pakietu sprzedawanego w opakowaniu z produktem: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie typu AAA do pilota Przewody zasilające prądu przemiennego Mysz USB Rejestrator Przewód przelotowych wyjść wideo Dysk CD z oprogramowaniem oraz instrukcjami obsługi TruVision DVR 11 Quick Start Guide TruVision DVR 11 User Manual (na dysku CD) Panel tylny Rysunek 1 na stronie 5 przedstawia złącza na panelu tylnym i opisuje każde złącze typowego cyfrowego rejestratora wideo TVR 11. Szczegóły mogą się różnić w przypadku określonych modeli. Przed podłączeniem zasilania do DVR podłącz kamery i monitor główny w celu wykonania podstawowych operacji. Po wykonaniu wszystkich potrzebnych połączeń należy wprowadzić dane w kreatorze konfiguracji (patrz strona 14.) 4 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

11 1BRozdział 2: Instalacja Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym (na rysunku pokazano model 16-kanałowy) 1. Wyjścia przelotowe kamer analogowych (ilość zależna od modelu rejestratora DVR). 2. Złącze RS Cztery złącza wejść alarmowych. 4. Złącze wyjścia przekaźnikowego. 5. Złącze czterech wejść audio w standardzie RCA. 6. Do 16 wejść przelotowych kamer analogowych BNC (zależnie od modelu rejestratora DVR). 7. Złącze do opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak mysz, nagrywarka CD/DVD lub dysk twardy. Rejestrator obsługuje napędy DVD i dyski twarde USB za pośrednictwem portów USB z przodu i z tyłu urządzenia. 8. Wyjście wideo (złącze typu CVBS). 9. Wyjście wideo w rozdzielczości HD. Złącze HDMI obsługuje cyfrowe audio i wideo. 10. Złącze do monitora VGA. 11. Złącze do głośników audio. 12. Złącze do sieci. 13. Złącze portu RS-485, na przykład do kamery PTZ lub klawiatury. 14. Złącze do zasilacza (12 VDC). 15. Wyłącznik zasilania (wł./wył.). 16. Złącze uziemienia. Podłączenie monitora Monitor można podłączyć do jednego z wyjść rejestratora DVR (BNC/VGA/HDMI). Rejestrator na wyjściu CVBS udostępnia sygnał analogowy zgodny ze standardem 1 Vp-p. Patrz Rysunek 1, aby uzyskać informacje o podłączaniu monitora do rejestratora TVR 11. Rejestrator TVR 11 obsługuje rozdzielczość do / 60 Hz w trybie VGA. Rozdzielczość monitora powinna wynosić co najmniej 800 x 600. Ustaw monitor zgodnie z tą rozdzielczością. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 5

12 1BRozdział 2: Instalacja Wejścia przelotowe Za pomocą wejść przelotowych rejestratora można przesłać sygnały wideo z kamer analogowyche do dodatkowych urządzeń takich jak matryca, monitory czy drugi rejestrator. Liczba wejść przelotowych BNC zależy od modelu rejestratora DVR. Patrz Rysunek 1 na stronie 5. Wejście i wyjście audio Urządzenie jest wyposażone w cztery wejścia audio i jedno wyjście audio. Zarówno wejścia jak i wyjścia audio są na poziomie liniowym. Wejścia audio Wyjście audio Gniazdo RCA, 315 mv, 40 kω. Niesymetryczne. Gniazdo RCA, 315 mv, 600 Ω. Niesymetryczne. Uwaga: Audio na poziomie liniowym wymaga wzmocnienia. Port RS-485 Na panelu tylnym rejestratora DVR znajduje się jeden port RS-485, do którego można podłączyć kamerę obrotową PTZ lub klawiaturę. Układ styków portu szeregowego jest przedstawiony na Rysunek 2. Rysunek 2: Styki portu RS-485 D+: Podłącz do styku a portu RS-485 w kamerze obrotową PTZ lub klawiaturze. D-: Podłącz do styku B portu RS-485 w kamerze obrotową PTZ lub klawiaturze. Port RS-232 Port RS-232 umożliwia podłączenie urządzeń CBR-PB3-POS (point-of-sale np. urządzenie ProBridge firmy UTC) i bankomatów do rejestratora DVR. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfigurowanie portu RS-232 na stronie 107. Konfigurowanie kamery obrotowej PTZ W celu realizacji lokalnej telemetrii użyj dołączonej myszy USB lub opcjonalnej klawiatury. Jeśli używasz rejestratora TVR 11 w sieci, do sterowania kamerą 6 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

13 1BRozdział 2: Instalacja obrotową PTZ użyj przeglądarki internetowej lub oprogramowania TruVision Navigator. Obsługiwane protokoły patrz Dodatek B na stronie 135; polecenia PTZ obsługiwane przez poszczególne protokoły patrz Dodatek E na stronie 149. Każda kamera PTZ musi być oddzielnie konfigurowana. Informacje na temat konfigurowania ustawień kamery obrotowej PTZ patrz Rozdział 10, Sterowanie kamerą PTZ na stronie 81. Podłączanie kamery obrotowej PTZ Na Rysunek 3 przedstawiono sposób podłączenia kamery PTZ do rejestratora DVR. Można sterować każdą kamerą kopułową PTZ, gdy rejestrator dokonuje tłumaczenia protokołu PTZ. W taki, wypadku dostępna jest jedynie ograniczona konfiguracja kamery kopułowej (lista zatwierdzonych protokołów PTZ znajduje się w Dodatek B na stronie 135). Rysunek 3: Podłączanie kamery kopułowej PTZ do rejestratora TVR 11 za pośrednictwem sieci Kamera kopułowa Panel tylny rejestratora TVR 11 Port RS-485 Konfigurowanie protokołów PTZ dla kamer firmy Interlogix Przed włożeniem kamer kopułowych PTZ do obudowy należy ustawić przełączniki DIP protokołu i adresu do współpracy z rejestratorem TVR 11. Zobacz Tabela 2 na stronie 8, aby uzyskać informacje o ustawieniach różnych kamer kopułowych PTZ firmy Interlogix. Jeśli używane są kamery kopułowe PTZ innej firmy, należy zapoznać się z instrukcjami ich konfiguracji. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 7

14 1BRozdział 2: Instalacja Tabela 2: Protokoły PTZ dla kamer Interlogix Kamera TruVision Mini PTZ 12X: Kamera wewnętrzna Ustawienie przełącznika Przełączniki DIP protokołu: RS-485 (w rejestratorze TVR 11): RS-422 (w skrzynce WE/WY): Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery Złącze transmisji danych RS-422/RS-485: TruVision Mini PTZ 12X: Kamera zewnętrzna Przełączniki DIP protokołu: RS-485 (w rejestratorze TVR 11): RS-422 (w skrzynce WE/WY): Przełączniki DIP komunikacji RS-485: Przełączniki DIP ID kamery: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. 1. Przełączniki DIP protokołu 2. Przełączniki DIP komunikacji RS Przełączniki DIP ID kamery Złącze transmisji danych RS-422/RS-485: 8 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

15 1BRozdział 2: Instalacja Kamera TruVision kopułowa 16X PTZ Ustawienie przełącznika Przełączniki protokołu: RS-485 (w rejestratorze TVR 11): RS-422 (w skrzynce WE/WY): Przełączniki adresu: Szybkość transmisji: Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery = 9600 b/s 0011 = 4800 b/s 1. Przełączniki adresu; 2. Przepływność; 3. Przełączniki protokołu Złącze transmisji danych RS-422/RS-485: CyberDome Przełączniki protokołu: Przełączniki adresu: Niedostępne Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-485: Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 9

16 1BRozdział 2: Instalacja Kamera UltraView PTZ Ustawienie przełącznika Przełączniki protokołu: RS-485 (w rejestratorze TVR 11): RS-422 (w skrzynce WE/WY): Przełączniki adresu: Złącze transmisji danych RS-422/RS-485: Wybierz adres przełącznika adresu. 1. Przełączniki protokołu; 2. Przełączniki adresu Legend Przełączniki protokołu: RS-485 (w rejestratorze TVR 11): RS-422 (w skrzynce WE/WY): Przełączniki adresu: 1 0 Wybierz adres przełącznika DIP ID kamery. Złącze transmisji danych RS-422/RS-485: 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

17 1BRozdział 2: Instalacja Podłączenie klawiatury KTD-405 i kamery kopułowej do rejestratora TVR 11 Przy użyciu dołączonej do klawiatury KTD-405 skrzynki wejścia/wyjścia podłącz klawiaturę do rejestratora TVR 11. Więcej informacji na temat okablowania i używania klawiatury KTD-405 znajduje się w części Dodatek C na stronie 137. Ponieważ w klawiaturze KTD-405 do transmisji danych zastosowano pełną, dwukierunkową komunikację, nie można podłączyć jednocześnie klawiatury i kamery kopułowej bezpośrednio do portu RS-485 rejestratora DVR, gdyż może to być przyczyną problemów z magistralą komunikacyjną. Jeśli wymagane są oba urządzenia, zalecane jest podłączenie kamery kopułowej do portu RS-422, a klawiatury do portu RS-485 rejestratora TVR 11. Patrz Rysunek 4, Tabela 3 i Tabela 4 poniżej. Uwaga: Te połączenia są poprawne tylko w wypadku korzystania z protokołów PTZ firmy UTC (patrz Dodatek B na stronie 135). Jeśli jest używany protokół PTZ innego producenta, nie można podłączyć jednocześnie kamery kopułowej i klawiatury do rejestratora TVR 11. Rysunek 4: Podłączenie kamery kopułowej PTZ i klawiatury KTD-405 do rejestratora TVR Klawiatura KTD Port programowania RS Wejście/wyjście RS-485 i RS Przełącznik zakończenia RS Sterowanie przewodem RJ45 (należy użyć przewodu dostarczonego razem z urządzeniem) 6. Skrzynka WE/WY 7. Panel tylny rejestratora TVR Kamera kopułowa Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 11

18 1BRozdział 2: Instalacja Tabela 3: Konfigurowanie ustawień protokołu PTZ firmy UTC Kamera kopułowa: Protokół RS-422 TVR 11: Interlogix RS-485 W Tabela 4 przedstawiono adresy magistrali, których należy użyć przy jednoczesnym podłączeniu klawiatury i kamery kopułowej do rejestratora TVR 11. Tabela 4: Adresy magistrali Adres magistrali rejestratora DVR Wejścia wideo rejestratora DVR Zakres adresów PTZ Wsporniki Rejestrator DVR można łatwo zamontować w szafie rackowej. Model TVR 11 ma obudowę o wysokości 1,5 U. Patrz Rysunek 5 poniżej. Rysunek 5: Montaż w szafie rackowej Aby zamontować racki: 1. Przymocuj niewielkie przednie uszy rackowe (A) do rejestratora DVR (dostarczonego). 2. Przymocuj rejestrator DVR do przednich szyn (B) (śruby nie dostarczone). 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

19 Rozdział 3 Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie rejestratora DVR Przed włączeniem zasilania należy podłączyć co najmniej jeden monitor do wyjścia wideo lub interfejsu VGA. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wyświetlenie interfejsu użytkownika i obsługa urządzenia. Należy także podłączyć co najmniej jedną kamerę. Rejestrator TVR 11 automatycznie wykrywa tryb wideo (PAL lub NTSC) przy rozpoczynaniu pracy. Jest wyposażony w zasilacz uniwersalny automatycznie wykrywający napięcie 110/240 V, 60/50 Hz. Uwaga: Zaleca się korzystanie z zasilania bezprzerwowego (UPS) w połączeniu z urządzeniem. Włączanie rejestratora: Rejestrator należy włączyć za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnym. Gdy rejestrator TVR 11 będzie zasilony, diody LED stanu na panelu przednim zaświecą się. Wszystkie podłączone kamery zostaną wyświetlone na ekranie. Rejestrator DVR automatycznie rozpocznie nagrywanie. Włączanie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się okno menu głównego. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Shutdown (Zamknij system). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Ponowne uruchamianie rejestratora: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menu. Otworzy się okno menu głównego. 2. Wybierz ikonę Power Manager (Menedżer zasilania). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 13

20 2BRozdział 3: Pierwsze kroki 3. W menu podręcznym Shutdown (Zamykanie systemu) wybierz polecenie Reboot (Ur. pon.). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić zamknięcie. Korzystanie z kreatora konfiguracji Rejestrator TVR 11 jest wyposażony w ekspresowy kreator instalacji, który umożliwia łatwą konfigurację podstawowych ustawień rejestratora przy pierwszym użyciu. Konfiguruje wszystkie kamery jednocześnie. Konfigurację można następnie dostosować. Domyślnie kreator konfiguracji uruchamia się po załadowaniu rejestratora. Kreator umożliwia skonfigurowanie najważniejszych ustawień rejestratora krok po kroku. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie konfiguracji są zapisywane przy opuszczaniu strony i powrocie do głównej strony kreatora. Uwaga: Aby skonfigurować rejestrator przy użyciu tylko ustawień domyślnych, na każdym z następnych ekranów kliknij przycisk Next (Dalej). Aby szybko skonfigurować rejestrator TVR 11: 1. Podłącz wszystkie wymagane urządzenia do panelu tylnego rejestratora DVR. Patrz Rysunek 1 na stronie Włącz rejestrator za pomocą włącznika zasilania na przednim panelu. Po wyświetleniu ekranu uruchamiania na ekranie rejestratora pojawią się obrazy wideo. 3. Wybierz preferowany język systemu z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Włącz lub wyłącz opcję automatycznego uruchamiania kreatora po włączeniu rejestratora DVR. Kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Konfiguracja administratora: Przejdź do pola edycji Hasło admin. i kliknij je myszą lub naciśnij przycisk Enter na przednim panelu lub na pilocie, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Wprowadź hasło domyślne administratora: Uwaga: Należy wprowadzić hasło administratora. Aby zmienić hasło administratora, należy zaznaczyć opcję New Admin password (Nowe hasło admin.), wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je. Uwaga: Zalecana jest zmiana hasła administratora. Nie pozostawiaj hasła 1234 jako hasła domyślnego. Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć. Jeśli zapomnisz hasła do urządzenia DVR, skontaktuj się z dostawcą podając numer seryjny urządzenia DVR, aby otrzymać bezpieczny kod w celu zresetowania urządzenia DVR. Kliknij przycisk Next (Dalej). 14 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

21 2BRozdział 3: Pierwsze kroki 6. Konfiguracja godziny i daty: Wybierz odpowiednią strefę czasową, format daty, godzinę systemową oraz datę systemową. Uwaga: Czasu letniego nie można skonfigurować za pomocą kreatora. Więcej informacji na temat czasu letniego można znaleźć w części Konfigurowanie daty i godziny na stronie 75. Uwaga: Godzina i data systemowa są widoczne na ekranie. Nie występują jednak w nagraniach. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 7. Konfiguracja sieciowa: Skonfiguruj takie ustawienia sieciowe, jak: Typ karty sieciowej (NIC), adres IP, maska podsieci i domyślna brama. Wprowadź adres preferowanego i alternatywnego serwera DNS. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 8. Zarządzanie pamięcią masową: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia dysku twardego. Uwaga: Można też skonfigurować dysk do nagrywania redundantnego. Patrz Konfigurowanie nagrywania redundantnego na stronie 26. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 15

22 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Po skonfigurowaniu ustawień dysku twardego kliknij przycisk Initialize (Zainicjuj) i Next (Dalej), aby przejść do następnej strony, albo przycisk Previous (Wstecz), aby wrócić do poprzedniej strony. 9. Konfiguracja nagrywania: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia nagrywania. Ustawienia takie mają zastosowanie do wszystkich kamer podłączonych do rejestratora. Zaznacz pole wyboru Constant Recording (Nagrywanie ciągłe), aby rejestrator DVR nagrywał ciągle przez cały dzień. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, rejestrator nie będzie nagrywał. Zaznacz pole wyboru TL-Hi (TL-Hi) oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Zaznacz pole wyboru TL-Lo (TL-Lo) oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Aby rejestrować zdarzenia wykrywania ruchu, zaznacz pole wyboru Event Motion (Zdarzenie (ruch)) oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. Aby rejestrować zdarzenia alarmowe, zaznacz pole wyboru Alarm (Alarm) oraz wybierz rozdzielczość obrazu i szybkość zapisu. W obszarze Camera name (Nazwa kamery) wprowadź nazwę kamery. Zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna umożliwiająca wpisanie znaków. 10. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian zostanie wyświetlona strona przedstawiająca wszystkie ustawienia. 16 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

23 2BRozdział 3: Pierwsze kroki Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. Rejestrator TVR 11 jest gotowy do użytku. Opis menu głównego rejestratora DVR zawiera Przegląd menu na stronie 59. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 17

24 2BRozdział 3: Pierwsze kroki 18 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

25 Rozdział 4 Nagrywanie Niniejszy rozdział zawiera instrukcje definiowania ustawień nagrywania rejestratora DVR. W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby konfiguracji wstępnych ustawień nagrywania, tworzenia harmonogramu nagrywania oraz ochrony nagranych plików. Przejdź do trybu menu, naciskając przycisk Menu na panelu przednim lub wybierając przy użyciu myszy opcję Menu (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie podglądem na żywo na stronie 60). Listę ikon menu można znaleźć w części Przegląd menu na stronie 59. Inicjalizowanie ustawień nagrywania Zanim będzie można skonfigurować urządzenie DVR, aby rozpoczęło nagrywanie, należy najpierw skonfigurować ogólne ustawienia nagrywania dla kamer analogowych. Przed skonfigurowaniem ustawień nagrywania należy zainstalować i zainicjować dysk twardy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 7 Zarządzanie dyskami twardymi na stronie 49. Aby skonfigurować ustawienia nagrywania: 1. W trybie menu kliknij ikonę Video Schedule (Harmonogram wideo) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz kolejno Encoding > Record (Kodowanie > Nagrywanie). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 19

26 3BRozdział 4: Nagrywanie 3. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować. 4. Skonfiguruj następujące ustawienia nagrywania: Encoding parameters (Parametry kodowania): Wybierz jeden z typów strumienia: Main stream (TL-Hi) (Strumień główny (TL-Hi)), Main stream (TL-Lo) (Strumień główny (TL-Lo)), Main stream (Event) (Strumień główny (zdarzenie)), Main stream (Alarm) (Strumień główny (alarm)) lub Substream (Podstrumień). Stream type (Typ strumienia): Wybierz rodzaj strumienia do nagrywania: Albo wideo albo wideo i audio. Resolution (Rozdzielczość): Wybierz rozdzielczość nagrania. Dostępne są poniższe opcje: 4CIF, 2CIF, CIF i QCIF. Bit rate type (Typ przepływności): Wybierz opcję Constant (Stała) lub Variable (Zmienna). Video quality (Jakość obrazu): Wybierz jakość wideo do nagrywania. Jeśli jako typ przepływności wybrano opcję Variable (Zmienna), ta opcja jest niedostępna. Frame rate (Szyb. klatek): Wybierz szybkość zapisu. Dostępne opcje zależą od wybranej rozdzielczości. Zapis w czasie rzeczywistym (25 kl./s PAL/30 kl./s NTSC) jest dostępny tylko po wybraniu rozdzielczości CIF. Max bit rate mode (Tryb maks. przepływności): Wybierz ogólną opcję domyślną lub niestandardową. Max bit rate (kbps) (Maks. przepływność (kb/s)): Jeśli wybrano opcję niestandardową trybu przepływności, wpisz wartość w tym polu. Wartość musi wynosić od 32 do 3172 kb/s. Jest ona obliczana na podstawie szybkości zapisu i wymaganego czasu. Pre-record (Pre-nagryw.): Jest to czas wyprzedzenia rozpoczęcia nagrywania przed zaplanowaną godziną lub zdarzeniem. Wybierz czas w sekundach rozpoczęcia pre-nagrywania przed zaplanowaną godziną lub zdarzeniem. Maksymalny dostępny czas pre-nagrywania zależy od stałej przepływności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Maksymalne czasy pre-nagrywania na stronie 147. Post-record (Post-nagrywanie): Jest to czas opóźnienia zakończenia nagrywania po zaplanowanej godzinie lub zdarzeniu. Wybierz czas w sekundach zakończenia post-nagrywania po zaplanowanej godzinie lub zdarzeniu. Auto-delete (day) (Automatyczne kasowanie (dzień)): Wybierz okres w dniach, po upłynięciu którego nagrania wideo z określonej kamery będą trwale usuwane z dysku twardego. Dzień definiuje się jako okres 24-godzinny, w którym ustawiono tryb automatycznego kasowania (ADM). 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

27 3BRozdział 4: Nagrywanie Maksymalna liczba dni, jaką można ustawić, to 60. Jednakże rzeczywista dozwolona liczba dni zależy od pojemności dysku twardego. Jeśli wartość jest ustawiona na 0, opcja jest wyłączona. Record audio (Nagraj dźwięk): Wybierz opcję Yes (Tak), aby nagrywać dźwięk z obrazem. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 6. Aby zapisać takie parametry w innej kamerze, kliknij przycisk Copy (Kopiuj) i wybierz kamerę w wyświetlonym oknie podręcznym. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do menu głównego. 7. Kliknij kartę Capture (Przechwyć) i skonfiguruj ustawienia przechwytywania wideo, takie jak zrzuty obrazu. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 8. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Definiowanie harmonogramu nagrywania Zdefiniowanie harmonogramu nagrywania umożliwia określenie kiedy i w jakich okolicznościach rejestrator DVR nagra wideo. Dla każdej kamery można skonfigurować osobny harmonogram nagrywania. Harmonogramy są przedstawione wizualnie w postaci mapy dla łatwiejszej orientacji. Przykład patrz Rysunek 6 poniżej. Rysunek 6: Opis okna harmonogramu 1. Camera (Kamera). Wybierz kamerę. 2. Schedule time (Godziny harmonogramu). Przedstawiony jest cykl 24-godzinny, podczas którego wybrany jest harmonogram. 3. Schedule day (Dzień harmonogramu). Dostępnych jest siedem dni do wyboru: Sunday (Sun) [Niedziela], Monday (Mon) [Poniedziałek], Tuesday (Tue) [Wtorek], Wednesday (Wed) [Środa], Thursday (Thu) [Czwartek], Friday (Fri) [Piątek] i Saturday (Sat).[Sobota]. 4. Recording type (Typ nagrania). Jest pięć rodzajów nagrań do wyboru, które są określone różnymi kolorami: Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 21

28 3BRozdział 4: Nagrywanie Upływ czasu TL (zielone prostokąty): Nagranie z określonego dnia. Każdy zielony prostokąt na linii czasu przedstawia jedną godzinę w cyklu 24-godzinnym. TL-Hi (ciemnozielony): Upływ czasu nagrywania w wysokiej jakości. Wysoka jakość nagrania wideo. TL-Lo (jasnozielony): Upływ czasu nagrywania w niskiej jakości. Niska jakość nagrania wideo. Ta opcja może być stosowana na przykład przy nagrywaniu nocnym, kiedy oczekuje się niewielkiej liczby zdarzeń lub alarmów. Nagrywanie w niskiej jakości pomaga oszczędzać zasoby dysku twardego. Event (Zdarzenie, żółty): Nagrywanie samych zdarzeń, takich jak wykrycie ruchu czy wpisanie tekstu POS/ATM. Alarm (czerwony): Nagrywanie samych alarmów. None (Brak, szary): Brak nagrywania w tym okresie. 5. Timeline (Linia czasu). Dla każdego dnia dostępna jest 24-godzinna linia czasu. W okresie 24 godzin można zaplanować do ośmiu okresów nagrywania. Harmonogramy dzienne Aby skonfigurować dzienny harmonogram nagrywania: 1. Kliknij ikonę Video Schedule (Harmonogram wideo) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Schedule (Harmonogram). 2. Wybierz kamerę. 3. Zaznacz pole Enable Schedule (Włącz harmonogram). 4. Kliknij przycisk Edit (Edytuj). Zostanie wyświetlony następujące okno: 5. Wybierz dzień tygodnia, dla którego chcesz skonfigurować harmonogram. Możesz zdefiniować harmonogram dla każdego dnia tygodnia. 6. Ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Zdefiniuj okres czasu wprowadzając czas rozpoczęcia (lewa kolumna) i czas zakończenia (prawa kolumna). Można zaplanować do ośmiu okresów czasu. Kliknij przycisk Cały dzień, aby nagrywać cały dzień. Uwaga: Okresy czasu nie mogą nachodzić na siebie. 22 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

29 3BRozdział 4: Nagrywanie 7. Wybierz typ nagrania. To ustawienie powoduje, że rejestrator DVR zaczyna nagranie, gdy uruchomiony zostanie alarm. Typ nagrania może zależeć od czasu i nagrywanie może być uruchomione przez wykrywanie ruchu i/lub alarm. Jeśli wybrane jest ustawienie TimeLapse (TL-Hi lub TL-Lo), rejestrator nagrywa przez cały czas. 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 9. Powtórz kroki od 4 do 8 dla innych dni tygodnia lub skopiuj ustawienia harmonogramu do innego dnia. Aby skopiować bieżące ustawienia harmonogramu do innego dnia tygodnia, kliknij przycisk Copy (Kopiuj). Wybierz numer dnia tygodnia, do którego chcesz skopiować harmonogram, po czym kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i wrócić do okna edycji. 10. Powtórz kroki 4 do 9 dla pozostałych kamer. 11. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie OK, aby wrócić do ekranu harmonogramu. Harmonogramy świąt Oprócz możliwości określenia harmonogramu nagrywania w zwykłe dni można także określić harmonogram świąt, takich jak pierwszy stycznia czy np. druga środa każdego miesiąca. Można zaplanować do 32 okresów świątecznych. Okres świąteczny można uwzględnić w harmonogramie jako konkretny dzień lub grupę dni. Aby skonfigurować harmonogram nagrywania w dni świąteczne: 1. Kliknij ikonę Display Mode Settings (Ustawienia trybu wyświetlania) na pasku narzędzi menu, a następnie wybierz opcję Holidays (Święta). 2. Wybierz okres świąteczny z listy i kliknij przycisk Edit (Edytuj), aby zmienić ustawienia. Zostanie wyświetlone okno Edit (Edycja). 3. Wprowadź nazwę okresu świątecznego i kliknij przycisk Enable (Włącz). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 23

30 3BRozdział 4: Nagrywanie 4. Wybierz, czy okres świąteczny będzie klasyfikowany według daty, tygodnia czy miesiąca, a następnie wprowadź datę początkową i końcową. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie OK, aby wrócić do okna Edit (Edycja). 6. Powtórz kroki od 2 do 5 dla innych okresów świątecznych. 7. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Harmonogramy wykrywania ruchu Można skonfigurować zarówno harmonogram, jak i obszary czułe na wykrywanie ruchu dla każdej kamery z osobna lub skopiować ustawienia z jednej kamery do pozostałych. Aby uzyskać informacje na temat harmonogramów wykrywania ruchu, patrz Konfiguracja wykrywania ruchu na stronie 30. Harmonogramy alarmów zewnętrznych Rejestrator można skonfigurować tak, aby nagrywał, gdy alarm zostanie uruchomiony przez zewnętrzne urządzenie alarmowe, na przykład detektor PIR czy styki beznapięciowe. Aby uzyskać informacje na temat określania harmonogramu alarmów zewnętrznych, patrz Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych na stronie 34. Ochrona nagranych plików Są dwie metody zapobiegania zastąpieniu lub usunięciu nagranych plików z dysku twardego. Zalecamy ochronę ważnych nagranych zdarzeń przed usunięciem. Nagrane pliki można zablokować lub dysk twardy, na którym znajdują się pliki można ustawić jako tylko do odczytu. Blokowanie i odblokowywanie nagranych plików Blokuj pliki, aby chronić je przed zastąpieniem lub usunięciem. Aby zablokować lub odblokować nagrany plik: 1. W trybie podglądu na żywo otwórz ekran wyszukiwania wideo, naciskając przycisk Search (Szukaj) na panelu przednim lub pilocie, a następnie wybierz opcję Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). lub 24 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

31 3BRozdział 4: Nagrywanie W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz opcję Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). Domyślnie zostanie wyświetlone okno wyszukiwania dla karty Normal (Normalny). 2. Wyszukaj wymagane nagranie, wprowadzając parametry wyszukiwania, obejmujące numer kamery, typ nagrywania, typ pliku oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia. 3. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Zostanie wyświetlona lista nagrań odpowiadająca parametrom wyszukiwania jak poniżej. 4. Wybierz plik do zablokowania/odblokowania. Kolumna Locked (Zablokowane) wskazuje, czy plik jest zablokowany, czy nie. 5. Kliknij przycisk, aby zablokować plik. Kliknij ponownie, aby odblokować. 6. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Ustawianie dla dysku twardego trybu tylko do odczytu Jeśli dla dysku twardego zostanie ustawiony tryb tylko do odczytu, nie można nagrywać na nim nagranych plików wideo. Jeśli używanych jest kilka dysków twardych, rejestrator DVR automatycznie nagrywa na kolejnym dysku, który nie jest ustawiony jako tylko do odczytu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 25

32 3BRozdział 4: Nagrywanie Aby ustawić dysk twardy jako tylko do odczytu: 1. Kliknij ikonę System Setting (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję Hard Disk (Dysk twardy), aby skonfigurować parametry dysku twardego. 3. Wybierz dysk twardy, który chcesz ustawić jako tylko do odczytu. 4. Zaznacz pole Read only (Tylko do odczytu). 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Dysk twardy jest teraz tylko do odczytu. Uwaga: Aby ponownie umożliwić nagrywanie na tym dysku twardym, należy ustawić z powrotem stan dysku na R/W (Read/ Write) (Odczyt/Zapis). Konfigurowanie nagrywania redundantnego Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu 4T rejestratora DVR. Ustawienie redundancji dysku twardego umożliwia redundantne nagrywanie kopii wideo na wielu dyskach na wypadek utraty plików z powodu błędu dysku. Ten proces nosi także nazwę mirroring. Aby ustawić redundancję dysku twardego należy mieć więcej niż jeden dysk podłączony do rejestrator DVR. Redundancja znacząco zmniejsza pojemność dysków. W rezultacie należy podwoić pojemność, aby nagrywać wideo przez określony czas. Aby skonfigurować redundancję dysku twardego: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Hard Disk (Dysk twardy). 2. Kliknij kartę HDD Information (Informacje o dysku twardym) i wybierz dysk twardy, który zostanie użyty na potrzeby redundancji, a następnie kliknij przycisk Edit (Edytuj). 3. W oknie Local HDD Settings (Ustaw. lokaln. HDD) wybierz opcję Redundancy (Redundancja). Sprawdź, czy co najmniej jeden inny dysk twardy jest ustawiony jako R/W (odczyt/zapis). 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie OK, aby wrócić do poprzedniego okna. 26 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

33 3BRozdział 4: Nagrywanie 5. Na pasku narzędzi menu kliknij kolejno Video Schedule > Encoding (Harmonogram wideo > Kodowanie). 6. Wybierz kamerę, która ma być użyta do redundancji. 7. Zaznacz opcję Redundant Record/Capture (Redundantne nagrywanie/zrzut). 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 9. Powtórz kroki od 7 do 9 dla pozostałych kamer, z których pliki mają być nagrywane redundantnie. 10. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Uwaga: Dysk twardy ustawiony na redundancję przechowuje dodatkową kopię nagrania. Jeśli jeden dysk jest ustawiony na redundancję, co najmniej jeden inny dysk musi mieć ustawiony stan R/W. Przechwytywanie informacji tekstowych Rejestrator TVR11 obsługuje wstawianie tekstu POS i ATM za pośrednictwem urządzenia ProBridge firmy UTC podłączonego do portu RS-232 rejestratora DVR. Funkcja ta jest obecnie dostępna tylko za pośrednictwem przeglądarki (patrz Przechwytywanie informacji tekstowych na stronie 130). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 27

34 3BRozdział 4: Nagrywanie 28 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

35 Rozdział 5 Ustawienia alarmów W tym rozdziale opisano konfigurację systemu w przypadku uruchomienia alarmu. Przejdź do trybu menu, naciskając przycisk Menu na panelu przednim lub wybierając przy użyciu myszy opcję Menu (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie podglądem na żywo na stronie 60). Listę ikon menu można znaleźć w części Przegląd menu na stronie 59. Opis typów powiadomień alarmowych Konfigurując reguły wykrywania alarmów, można określić sposób, w jaki rejestrator ma powiadamiać o alarmie. Można wybrać więcej niż jeden typ powiadomienia. Dla niektórych typów alarmów nie wszystkie typy powiadomień są dostępne. Typy powiadomień alarmowych to: Monitorowanie pełnoekranowe: powoduje wyświetlanie obrazu z kamery w stanie alarmu w widoku pełnoekranowym. Ostrz. dźwięk.: Włącza słyszalny dźwięk, gdy wykryte zostanie powiadomienie lub alarm. Powiadom centrum nadzoru: Wysyła sygnał do oprogramowania TruVision Navigator lub innego oprogramowania, gdy wykryty zostanie alarm lub powiadomienie. Uruchom wyjście alarm.: Włącza alarm, gdy wykryte zostanie powiadomienie o alarmie zewnętrznym. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu wyjść alarmowych, patrz Ustawianie alarmów zewnętrznych na stronie 32. Wyślij wiadomość Wysyła wiadomość , gdy wykryty zostanie alarm lub powiadomienie. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu rejestratora do wysyłania wiadomości , patrz Konfigurowanie poczty e- mail na stronie 43. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 29

36 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów Ustawianie wykrywania ruchu Wykrywanie ruchu jest jedną z najważniejszych funkcji urządzenia DVR. Dzięki niej nie ma potrzeby ręcznego przeszukiwania godzin nagrań w celu znalezienia zdarzenia. Rejestrator TVR 11 może zostać ustawiony, by uruchomił alarm, jeśli wykryje ruch i nagrał go. Następnie można przeszukiwać nagrany ruch w poszukiwaniu określonych incydentów. Jeśli funkcja wykrywania ruchu jest włączona, może pomóc zwiększyć liczbę dni, jaką rejestrator może nagrać. Można zamaskować określone obszary ruchu na obrazie kamery analogowej, które nie mają uruchamiać nagrywania, takie jak flaga czy poruszające się drzewo. Wybierz poziom czułości oraz rozmiar obiektu wywołującego zdarzenie tak, aby tylko wybrane obiekty mogły uruchomić zapisywanie ruchu. Na przykład aby nagrywanie było uruchamiane przez osobę, ale nie przez kota. Można skonfigurować zarówno harmonogram, jak i obszary czułe na wykrywanie ruchu dla każdej kamery z osobna lub skopiować ustawienia z jednej kamery do pozostałych. Konfiguracja wykrywania ruchu Aby skonfigurować wykrywanie ruchu: 1. Kliknij ikonę Camera Management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Motion (Ruch). 2. Wybierz kamerę analogową, która będzie służyła do wykrywania ruchu. Każda kamera musi być oddzielnie konfigurowana. 3. Zaznacz pole wyboru Enable Motion Detection (Włącz wykrywanie ruchu). 4. Wybierz miejsca na ekranie jako obszary wykrywania ruchu. Kliknij i przeciągnij kursor myszy po oknie. Zaznaczony obszar będzie wyświetlany z czerwoną siatką. Obszary pokryte czerwoną siatką są wrażliwe na wykrywanie ruchu. Kliknij przycisk Full screen (Pełny ekran), aby aktywować pełny ekran, albo przycisk Clear (Kasuj), aby wyczyścić ekran. 30 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

37 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów 5. Ustaw poziom czułości. Przeciągnij pasek przewijania Sensitivity (Czułość) do odpowiedniego poziomu czułości. Wartość najwyższa znajduje się po prawej stronie paska. 6. Określ rozmiar obiektu wywołującego zdarzenie. W opcji Target size (Rozmiar obiektu) określ liczbę kratek siatki, które muszą zostać uaktywnione, aby ruch został wykryty. Wprowadź wartość od 0 do 255 kwadratów. 7. Wybierz kamery, które będą nagrywać po wykryciu ruchu. Kliknij przycisk Rule (Reguła). Zostanie wyświetlone okno Rule (Reguła). Kliknij kartę Trigger Channel (Wyzwalanie kanału) wybierz kamery, które będą nagrywać po uruchomieniu alarmu detekcji ruchu. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 8. Wybierz harmonogramy nagrywania dla wykrywania ruchu. W oknie Rule (Reguła) kliknij kartę Arming schedule (Harm. uzbraj.) i wybierz dzień tygodnia oraz pory dnia, w których ruch może być nagrywany. Można zaplanować do ośmiu okresów czasu w ciągu dnia. Wartością domyślną jest 24 godziny. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować ustawienia do innych dni tygodnia. Uwaga: Okresy czasu nie mogą nachodzić na siebie. 9. Wybierz sposób reagowania na wykrycie ruchu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 31

38 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów W oknie Rule (Reguła) kliknij kartę Rule (Reguła), aby zdefiniować sposób, w jaki chcesz być powiadamiany przez rejestrator o alarmie. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 10. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna ustawień wykrywania ruchu. 11. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby uaktywnić sygnalizację alarmu za pomocą diod LED na panelu przednim: 1. Kliknij ikonę Display Settings (Ustawienia wyświetlania) na pasku narzędzi menu i wybierz kolejno Monitor > More Settings (Monitor > Więcej ustawień). 2. Zaznacz pola Other Notification (Inne powiadomienie): Pola Panel Alarm LED (Diody LED na panelu przednim) i Motion alarm (Alarm det. ruchu). Ustawianie alarmów zewnętrznych Urządzenie DVR można skonfigurować, aby nagrywało, gdy alarm zostanie uruchomiony przez zewnętrzne urządzenie alarmowe (na przykład Detektor PIR, suche kontakty...). Aby skonfigurować alarmy zewnętrzne: 1. Kliknij ikonę Alarm settings (Ustawienia alarmów) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Alarm Input (Wejście alarmowe). 32 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

39 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów 2. Wybierz numer wejścia alarmowego kamery i wprowadź jego nazwę w razie potrzeby. 3. Wybierz typ wejścia alarmowego: NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty). 4. Zaznacz pole wyboru Setting (Ustawienie), aby włączyć funkcje, i kliknij przycisk Rule (Reguła), aby skonfigurować zasady uruchamiania kamer, ich harmonogramy alarmów, sposób powiadamiania o alarmach i funkcję PTZ. 5. Wybierz kamery, które mają być uruchamiane po wykryciu alarmu zewnętrznego. W oknie Rule (Reguła) kliknij przycisk Trigger channel (Włącz kanał), po czym wybierz kamery, które będą uruchamiane do nagrywania po wykryciu alarmu. Można wybrać tylko kamery analogowe. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 6. Wybierz harmonogramy nagrywania dla alarmu zewnętrznego. Kliknij kartę Arming schedule (Harmonog. uzbraj.) i wybierz dzień tygodnia oraz pory dnia, w których ruch może być nagrywany. Można zaplanować do ośmiu okresów czasu w ciągu dnia. Wartością domyślną jest 24 godziny. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować ustawienia do innych dni tygodnia i okresów świątecznych. Uwaga: Zdefiniowane okresy nie mogą się pokrywać. 7. Wybierz sposób odpowiedzi na alarm zewnętrzny. Kliknij kartę Rule (Reguła), aby zdefiniować sposób, w jaki chcesz być powiadamiany przez rejestrator o alarmie. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 8. Wybierz funkcję kamery PTZ wymaganą w odpowiedzi na alarm zewnętrzny. Wybierz kamerę PTZ i ustawienie zaprogramowane oraz trasę zaprogramowaną lub trasę Shadow, która będzie uruchamiana po wykryciu alarmu. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby w razie potrzeby skopiować ustawienia do innych kamer. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 33

40 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów 9. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna wejść alarmowych. 10. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby skonfigurować wyjście alarmowe: 1. Kliknij ikonę Alarm Settings (Ustawienia alarmów) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Alarm Output (Wyjście alarmowe). 2. Wybierz wyjście alarmowe. 3. Wybierz opcję limitu czasu. Ustawienie limitu czasu umożliwia zdefiniowanie czasu, przez jaki sygnał pozostanie aktywny nawet po zakończeniu alarmu. Po wybraniu opcji Manually Clear (Kasowanie ręczne) sygnał pozostaje aktywny do czasu, aż zostanie ręcznie potwierdzony przez naciśnięcie przycisku alarmu na panelu przednim lub pilocie (patrz Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych niżej). 4. Wybierz harmonogramy nagrywania dla wyjścia alarmowego. Kliknij opcję Rule (Reguła) i wybierz dzień tygodnia oraz pory dnia, w których ruch może być nagrywany. Można zaplanować do ośmiu okresów czasu w ciągu dnia. Wartością domyślną jest 24 godziny. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować ustawienia do innych dni tygodnia i okresów świątecznych. Uwaga: Zdefiniowane okresy nie mogą się pokrywać. 5. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna wyjść alarmowych. 6. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Ręczne uruchamianie lub resetowanie wyjść alarmowych Gdy alarm jest aktywowany, urządzenie DVR można skonfigurować tak, aby alarm musiał być potwierdzony ręcznie, aby mógł być uciszony. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ręcznego kasowania alarmów, patrz Ustawianie alarmów zewnętrznych na stronie 32. Użytkownicy wszystkich poziomów (administrator, menadżer i operator) mogą ręcznie potwierdzić alarm. Aby ręcznie uruchomić lub zresetować wyjścia alarmowe: 1. Kliknij ikonę Alarm Settings (Ustawienia alarmów) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Alarm Output (Wyjście alarmowe). 2. Kliknij kartę Manual Alarm (Alarm ręczny). 34 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

41 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów 3. Wybierz wymagane wyjście alarmowe i kliknij jeden z następujących przycisków: Trigger / Clear (Wyzwól / wyczyść): Wyzwolenie lub zatrzymanie wyjścia alarmowego. Trigger All (Wyzwól wszystkie): Uruchamia wszystkie wyjścia alarmowe jednocześnie. To działanie można wykonać na przykład w celu przetestowania wyjść alarmowych. Clear All (Wycz. wsz.): Zatrzymuje wszystkie wyjścia alarmowe jednocześnie. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Alarm zostanie wyciszony. - lub - 1. Naciśnij przycisk Alarm (Alarm) na panelu przednim lub pilocie. Alarm zostanie wyciszony. Konfigurowanie powiadomień systemowych Konfiguracja powiadomień systemowych pozwala na powiadamianie cię przez urządzenie DVR, gdy wydarzą się nietypowe zdarzenia i oraz na ustawienie sposobu powiadamiania o zdarzeniu. Stan systemu można szybko sprawdzić, patrząc na diody LED stanu na panelu przednim. Jeśli w systemie występuje nieregularne zdarzenie, dodatkowo wyświetlana jest ikona ostrzegająca o tym fakcie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje o stanie na stronie 63. Poniżej przedstawiono typy powiadomień systemowych: HDD Full (Pełny dysk): Wszystkie zainstalowane dyski twarde są pełne. HDD Error (Błąd dysku twardego): Błędy występujące podczas zapisywania plików na dysku twardym, brak zainstalowanego dysku twardego lub błąd inicjowania dysku twardego. Network Disconnected (Odłączona sieć): Odłączony kabel sieciowy. IP Conflicted (Konflikt adresów IP): Konflikt w ustawieniu adresu IP. Illegal Login (Niedozwolone logowanie): Błędny identyfikator użytkownika lub błędne hasło. Abnormal Video Signal (Nieprawidłowy sygnał wideo): Niestabilny obraz wideo lub wykryty brak sygnału wideo. Input/output Video Standards Mismatch (Niezgodność standardów wideo na wejściu/wyjściu): Wejście/wyjście standardów wideo niezgodne. Abnormal Record (Nieprawidłowe nagrywanie): Brak miejsca na dysku twardym na zapisanie nagranych plików. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 35

42 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów Aby uzyskać informacje na temat różnych dostępnych typów powiadomień alarmowych, patrz Opis typów powiadomień alarmowych na stronie 29. Aby skonfigurować powiadomienia systemowe: 1. Kliknij ikonę Alarm settings (Ustawienia alarmów) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Notification (Powiadomienie). 2. Wybierz typ powiadomienia. 3. Zaznacz jedną lub więcej opcji reagowania: Ostrz. dźwięk., Notify surveillance center (Powiadom centrum nadzoru), Send (Wyślij wiadomość ), Uruchom wyjście alarmowe. 4. Powtórz kroki od 2 do 3 dla innych typów powiadomień. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Wykrywanie braku sygnału wideo Sygnał wideo może zostać utracony w wyniku błędu lub uszkodzenia kabla wideo lub kamery. Można skonfigurować rejestrator tak, aby wykrywał brak sygnału wideo i uruchamiał powiadomienie systemowe. Aby ustawić wykrywanie braku sygnału wideo: 1. Kliknij ikonę Camera management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Video Loss (Utrata sygnału wideo). 2. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować do wykrywania utraty sygnału wideo. 3. Zaznacz pole Enable Video Loss Alarm (Włącz alarm utr. wideo), aby włączyć funkcję. 4. Kliknij przycisk Rules obok pola Video Loss Detection (Wykrywanie braku sygnału wideo), aby przejść do okna Rules (Reguły). 5. Kliknij kartę Rule (Reguła) i wybierz sposób powiadamiania przez rejestrator DVR o braku sygnału wideo (Lista opcji jest dostępna na stronie 29). Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie OK, aby wrócić do poprzedniego okna. 6. Kliknij kartę Arming Schedule (Harm. uzbrajania) i wybierz harmonogram włączania wykrywania braku sygnału wideo. Harmonogram można ustawić dla całego tygodnia lub dowolnego dnia tygodnia z 8 okresami na dany dzień. 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 8. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować ustawienia do innych kamer. 9. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. 36 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

43 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów Wykrywanie sabotażu wideo Rejestrator DVR można ustawić tak, aby ostrzegał w przypadku usiłowania umyślnego zasłonięcia widoku kamery, np. przez rozpylenie farby na obiektyw lub przesunięcie kamery. Można ustawić alarm w taki sposób, aby określona część ekranu mogła wykryć sabotaż i uruchomić działanie w rejstratorze DVR. Uwaga: Zaleca się niekonfigurowanie sabotażu wideo, gdy są używane kamery kopułowe PTZ. Aby skonfigurować wykrywanie sabotażu wideo: 1. Kliknij ikonę Camera management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Tamper-Proof (Ochrona przed manipulacją), aby wyświetlić okno ustawień ochrony sabotażowej. 2. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować do wykrywania utraty sygnału wideo. 3. Zaznacz pole Enable Tamper-proof (Włącz ochronę sabotażową), aby włączyć tę funkcję. 4. Zdefiniuj obszar sabotażu. Interfejs konfiguracji obszaru wykrywania sabotażu pozwala określić obszar na ekranie, w którym ma być wykrywany sabotaż kamery. Kliknij i przeciągnij wskaźnik myszy przez obszar, aby go zaznaczyć do wykrywania sabotażu wideo. Można ustawić tylko jeden obszar sabotażu, a pełny ekran jest obszarem maksymalnym. Kliknij przycisk Clear (Kasuj), aby wyczyścić ekran. 5. Wybierz poziom czułości wykrywania sabotażu, klikając pasek przewijania poziomu czułości. Wyższa czułość znajduje się po prawej stronie paska. 6. Wybierz harmonogramy nagrywania dla sabotażu. Kliknij opcję Rule (Reguła) i wybierz kartę Arming schedule (Harmonog. uzbraj.), aby wybrać dzień tygodnia oraz pory dnia, w których ruch może być nagrywany. Można zaplanować do ośmiu okresów czasu w ciągu dnia. Wartością domyślną jest 24 godziny. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby skopiować ustawienia do innych dni tygodnia i okresów świątecznych. Uwaga: Zdefiniowane okresy nie mogą się pokrywać. 7. Wybierz sposób odpowiedzi na alarm zewnętrzny. Kliknij opcję Rule (Reguła), a następnie wybierz kartę Rule (Reguła), aby zdefiniować sposób, w jaki chcesz być powiadamiany przez rejestrator o alarmie. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie OK, aby wrócić do poprzedniego ekranu. 8. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 37

44 4BRozdział 5: Ustawienia alarmów 38 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

45 Rozdział 6 Ustawienia sieciowe Aby można było korzystać z rejestratora w sieci, należy skonfigurować jego ustawienia sieciowe. Podczas konfigurowania ustawień sieciowych rejestrator musi mieć dostęp do Internetu. Uwaga: Ponieważ każda konfiguracja sieciowa może się różnić, skontaktuj się ze swoim administratorem sieci lub dostawcą Internetu, aby sprawdzić, czy urządzenie DVR wymaga określonych adresów IP i numerów portów. Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych Aby skonfigurować ogólne ustawienia sieciowe: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij opcję General (Ogólne) i wprowadź wymagane ustawienia: Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 39

46 5BRozdział 6: Ustawienia sieci Opcja NIC (Network Interface Card) Enable DHCP (Włącz DHCP) Opis Karta sieciowa (NIC) jest urządzeniem służącym do połączenia rejestratora z siecią. Wybierz z listy rozwijanej typ używanej karty sieciowej. Wartość domyślna to 10/100M self-adaptive (10/100M samodostosowująca się). Jeśli masz działający serwer DHCP i chcesz, aby rejestrator automatycznie uzyskiwał adres IP i inne ustawienia sieciowe, zaznacz to pole. Wartość domyślna to Enable (Włącz). IPv4 address (Adres IPv4) Wprowadź adres IP rejestratora. Wartość domyślna to IPv4 subnet mask (Maska podsieci IPv4) IPv4 default gateway (Brama domyślna IPv4) IPv6 address 1 (Adres IPv6 2) IPv6 address 2 (Adres IPv6 2) IPv6 default gateway (Brama domyślna IPv6) MAC address (Adres MAC) MTU (bajty) Preferred DNS server (Preferowany serwer DNS) Alternate DNS server (Alternatywny serwer DNS) Wprowadź maskę podsieci dla danej sieci, aby rejestrator był rozpoznawany w sieci. Wartość domyślna to Wprowadź adres IP bramy sieciowej, aby rejestrator był rozpoznawany w sieci. Typowo jest to adres IP routera. Wartość domyślna to Wprowadź adres IPv6 rejestratora. Wartość domyślna to fe80::240:3dff:fe7e:926f/64. Wprowadź adres IPv6 rejestratora. Wprowadź adres IPv6 bramy sieciowej, aby rejestrator był rozpoznawany w sieci. Typowo jest to adres IP routera. Wprowadź adres MAC. Wprowadź wartość z zakresu od 500 do Wartość domyślna to Wprowadź preferowany serwer nazw domenowych, który ma być używany z rejestratorem. Wprowadź alternatywny serwer nazw domenowych, który ma być używany z rejestratorem. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie protokołu PPPoE Rejestrator można podłączyć bezpośrednio do modemu DSL. W tym celu należy wybrać opcję PPPoE w ustawieniach sieciowych. W celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. 40 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

47 5BRozdział 6: Ustawienia sieci Aby skonfigurować ogólne ustawienia sieciowe: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij opcję PPPoE i zaznacz pole Enable PPPoE (Włącz PPPoE). 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło oraz potwierdzenie hasła. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie DDNS Statyczny adres IP nigdy nie ulega zmianie, dlatego można go podać w przeglądarce lub w CMS; będzie zawsze używany w przypadku połączenia sieciowego do rejestratora DVR. Gdy publiczny adres IP jest adresem dynamicznym, będzie zmieniany po każdym podłączeniu się do sieci. W takich sytuacjach można skonfigurować usługę DDNS, która połączy publiczny adres IP z nazwą hosta, co umożliwi łączenie się z rejestratorem DVR przy użyciu nazwy hosta. Są dwa sposoby konfigurowania usługi DDNS: DynDNS: Ręczne utworzenie własnej nazwy hosta. Najpierw należy utworzyć konto użytkownika w witrynie DynDDNS.org. ezddns: Uaktywnij funkcję automatycznego wykrywania DDNS, aby ustawić dynamiczny adres IP. Serwer przydzieli dostępną nazwę hosta do rejestratora DVR. Rysunek 7: Okno konfiguracji usługi ezddns Usługa NAT dokonuje translacji portów na serwerze. Dlatego też nie trzeba pamiętać numerów portów przy uzyskiwaniu połączenia z urządzeniem przez Internet. Porty wewnętrzne Porty zewnętrzne. Te wartości można modyfikować w celu uzyskania dostępu do wielu urządzeń przez Internet. Uwaga: Ta funkcja jest wyświetlana przy korzystaniu z przeglądarki. Uwaga: Nie można mieć dwóch rejestratorów DVR o tej samej nazwie hosta. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 41

48 5BRozdział 6: Ustawienia sieci Aby skonfigurować DDNS: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję DDNS, aby wyświetlić jej okno. 3. Zaznacz pole Enable DDNS (Włącz DDNS), aby włączyć tę funkcję. 4. Wybierz jeden z wymienionych typów DDNS: DynDNS: Wybierz opcję DynDNS i podaj adres serwera usługi DynDNS (members.dyndns.org). W polu Domain Name (Nazwa domeny) rejestratora DVR wprowadź nazwę domeny uzyskaną ze strony DynDNS. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło zarejestrowane w sieci DynDNS. Przykład: - lub - Server address (Adres serwera): Members.dyndns.org Domain (Domena): Mycompanydvr.dyndns.org User name (Nazwa użytk.:): Myname Password (Hasło): Mypassword ezddns: Wybierz opcję ezddns i podaj nazwę domeny. Pole typu serwera jest wstępnie wypełnione ( Jeśli łączysz się z rejestratorem przez Internet, zaznacz pole wyboru NAT (NAT). W razie potrzeby zmień wartości portu HTTP i portu serwera. Domyślne wartości to 80 dla portu HTTP i 8000 dla portu serwera. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie serwera NTP Dla rejestratora można także skonfigurować serwer Network Time Protocol (NTP), aby data i godzina były aktualne i dokładne. Uwaga: Jeśli urządzenie jest połączone z siecią publiczną, należy użyć serwera NTP z funkcją synchronizacji czasu, takiego jak serwer National Time Center (adres IP: ) lub europe.ntp.pool.org. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w sieci bardziej niestandardowej, można użyć oprogramowania NTP w celu ustalenia serwera NTP używanego do synchronizacji czasu. Aby skonfigurować serwer NTP: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję NTP (NTP), aby wyświetlić jej okno. 3. Zaznacz pole wyboru NTP, aby włączyć funkcję. Jest ona domyślnie wyłączona. 42 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

49 5BRozdział 6: Ustawienia sieci 4. Wprowadź ustawienia NTP: Interval (Interwał): Czas w minutach synchronizacji z serwerem NTP. Wartość może wynosić od 1 do minut. Domyślna wartość to 60 minut. NTP server (Serwer NTP): Adres IP serwera NTP. NTP port (Port NTP): Port serwera NTP. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie poczty Urządzenie DVR może wysyłać powiadomienia w wiadomościach o alarmach lub powiadomieniach, korzystając z sieci. Uwaga: Upewnij się najpierw, że adres DNS został prawidłowo skonfigurowany. Aby skonfigurować ustawienia wiadomości 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję ( ) i wprowadź wymagane ustawienia. Opcja Enable server authentication (Włącz uwierzytelnianie serwera) SMTP server (Serwer SMTP) SMTP port (Port serwera SMTP) Enable SSL (Włącz SSL) Nadawca Sender s address (Adres nadawcy) Select receivers (Wybierz odbiorców) Odbiornik Receiver s address (Adres odbiorcy) Enable attached snapshot (Włącz dołączanie zrzutów obrazu) Opis Zaznacz to pole, jeśli serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania, oraz wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Wprowadzić adres IP serwera SMTP. W tym polu wprowadź adres portu SMTP. Domyślny port TCP/IP dla SMTP to port 25. Zaznacz to pole, aby włączyć funkcję SSL, jeśli jest wymagana przez serwer SMTP. Ta funkcja jest opcjonalna. Wprowadzić nazwisko nadawcy wiadomości . Wprowadź adres nadawcy. Wybierz odbiorcę wiadomości . Można wybrać maksymalnie trzech odbiorców. Wprowadź nazwisko odbiorcy wiadomości . Wprowadzić adres odbiorcy. Zaznacz pole Attach JPEG File (Dołącz plik JPEG), jeśli chcesz wysyłać wiadomość z dołączonymi obrazami alarmowymi. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 43

50 5BRozdział 6: Ustawienia sieci Opcja Interval (Odstęp czasu) Opis Wybierz okres czasu w polu Interwał. Okres czasu oznacza czas pomiędzy wysyłanymi obrazami alarmowymi. Na przykład, jeśli ustawisz okres czasu na dwie sekundy, drugi obraz alarmowy będzie o dwie sekundy późniejszy od pierwszego. 3. Kliknij przycisk Test (Testuj), aby przetestować ustawienia poczty . Uwaga: Zalecamy przetestowanie ustawień po wprowadzeniu wartości w oknie wiadomości Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Uwaga: Zalecamy przetestowanie ustawień po wprowadzeniu wartości w oknie wiadomości . Konfigurowanie protokołu SNMP SNMP to standardowy protokół zarządzania urządzeniami w sieci. Po włączeniu funkcji SNMP w menu systemy zarządzania siecią mogą pobierać informacje o stanie rejestratora za pośrednictwem protokołu SNMP. Po ustawieniu w menu rejestratora adresu i portu pułapek jako adresu IP i numeru portu systemu zarządzania siecią oraz skonfigurowaniu tego systemu w celu odbierania pułapek powiadomienia (np. o rozruchu) będą wysyłane z rejestratora do systemu zarządzania siecią. Przed skonfigurowaniem tej funkcji należy zainstalować oprogramowanie SNMP Aby skonfigurować ustawienia protokołu SNMP: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję SNMP (SNMP) i wprowadź wymagane ustawienia. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie hosta alarmu zdalnego Jeśli ustawiony jest host alarmu zdalnego, urządzenie DVR wysyła sygnał do hosta, gdy alarm jest uruchamiany. Host alarmu zdalnego wymaga instalacji oprogramowania serwerowego TruVision Navigator. Aby skonfigurować host alarmu zdalnego: 1. Kliknij ikonę Network settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję More Settings (Więcej ustawień). 44 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

51 5BRozdział 6: Ustawienia sieci 3. Wprowadź IP hosta alarmu i port hosta alarmu. IP hosta alarmu to IP zdalnego komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Network Video Surveillance. Wartość portu hosta alarmu musi mieć taka sama, jak portu monitora alarmu w oprogramowaniu. Port domyślny to Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie transmisji wielokrotnej Skonfigurowanie transmisji wielokrotnej rozwiązuje problemy z ograniczeniem podczas transmisji wideo przy pomocy urządzenia, do którego dostęp odbywa się za pośrednictwem sieci. Adresy transmisji wielokrotnej obejmują Klasę D adresów IP od do Zalecamy używanie adresów IP od do Aby skonfigurować transmisję wielokrotną: 1. Kliknij ikonę Network Settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Wprowadź adres IP transmisji wielokrotnej. Uwaga: Podczas dodawania urządzenia do oprogramowania Network Video Surveillance adres transmisji wielokrotnej musi być taki sam jak adres IP transmisji wielokrotnej urządzenia DVR. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie serwera i portów HTTP Można zmienić ustawienia domyślne serwera i portów HTTP w oknie Network Settings (Ustawienia sieciowe). Domyślnym portem serwera jest port 8000, natomiast domyślnym portem HTTP jest port 80. Uwaga: Port serwera mieści się w przedziale od 2000 do i jest używany do zdalnego dostępu za pomocą oprogramowania klienta. Port HTTP jest używany do zdalnego dostępu przy użyciu przeglądarki internetowej. Aby zmienić domyślne porty: 1. Kliknij ikonę Network Settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Wprowadź nowe wartości dla opcji Com Port (Port komunikacji) i HTTP port (Port HTTP). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 45

52 5BRozdział 6: Ustawienia sieci Konfigurowanie portu usługi RTSP RTSP (Real Time Streaming Protocol) jest protokołem sterowania siecią przeznaczonym do stosowania w systemach rozrywkowych i komunikacyjnych do sterowania serwerami strumieniowego przesyłania multimediów. Aby skonfigurować port usługi RTSP: 1. Kliknij ikonę Network Settings (Ustawienia sieciowe) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Wprowadź wartość portu RTSP. Wartość domyślna wynosi Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Sprawdzanie stanu sieci Można łatwo sprawdzić ruch sieciowy w celu uzyskania takich informacji o rejestratorze, jak stan łączy, MTU, szybkość wysyłania/odbierania, adres MAC i typ karty sieciowej. Stan połączenia sieciowego można także sprawdzić, testując jego opóźnienie i stopień utraty pakietów. Aby sprawdzić ruch sieciowy: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Net detect (Wykrywanie sieci), aby wyświetlić ekran Traffic (Ruch). Wyświetlane informacje są odświeżane co sekundę. Aby sprawdzić opóźnienie sieci i stopień utraty pakietów: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Net detect (Wykrywanie sieci). 2. Wybierz kartę Network Detection Status (Stan wykrywania sieci). 3. W obszarze Network delay, Packet loss test (Test opóźnienia sieci i stopnia utraty pakietów) wprowadź adres docelowy i kliknij przycisk Test (Test). Wynik testu zostanie wyświetlony w oknie podręcznym. 46 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

53 5BRozdział 6: Ustawienia sieci 4. Aby sprawdzić aktualne parametry sieci, kliknij przycisk Network (Sieć), aby uzyskać ogólne informacje. Można zmieniać ustawienia opcji NIC type (Typ karty sieciowej) i Enable DHCP (Włącz DHCP). Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany. Aby sprawdzić statystyki sieci: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Net detect (Wykrywanie sieci). 2. Wybierz kartę Network Stat. (Stan sieci). 3. Zostaną wyświetlone najnowsze informacje na temat przepustowości wykorzystywanej na potrzeby zdalnego podglądu na żywo i odtwarzania, a także informacje Net Receive Idle (Bezczynność sieci przy odbieraniu) i Net Send Idle (Bezczynność sieci przy wysyłaniu). Kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby zaktualizować informacje. Eksportowanie danych pakietów sieciowych Gdy rejestrator jest połączony z siecią, można wyeksportować przechwycone pakiety danych do pamięci USB, nagrywarki CD-RW SATA/eSATA i innych lokalnych urządzeń pamięci. Aby wyeksportować dane pakietów sieciowych: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Net detect (Wykrywanie sieci). 2. Wybierz kartę Network Detection (Wykrywanie sieci). 3. W obszarze Network packet export (Eksport pakietów sieciowych) kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby uzyskać listę lokalnie dostępnych urządzeń pamięci. Wybierz urządzenie z listy. 4. Kliknij przycisk Export (Eksportuj). Można wyeksportować maksymalnie 1 M danych naraz. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 47

54 5BRozdział 6: Ustawienia sieci 48 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

55 Rozdział 7 Zarządzanie dyskami twardymi Inicjowanie dysków twardych Wbudowany dysk twardy należy zainicjować, aby można było z niego korzystać. Można go także ponownie inicjować. Jakkolwiek wszystkie dane zostaną usunięte z dysku. Aby zainicjować dysk twardy: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Hard Disk (Twardy dysk), aby wyświetlić jej okno. 2. Wybierz dysk twardy do zainicjowania. 3. Kliknij przycisk Initialize (Zainicjuj), aby rozpocząć inicjowanie. Po zainicjowaniu dysku twardego jego stan zmienia się z Abnormal (Anormalny) na Normal (Normalny). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 49

56 6BRozdział 7: Zarządzanie pamięcią masową Konfigurowanie ilości miejsca na dysku twardym Na dysku twardym można przydzielić maksymalne dozwolone miejsce oraz miejsce na zrzuty obrazu z każdej kamery. 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Hard Disk (Twardy dysk). 2. Kliknij kartę Storage mode (Tryb pamięci masowej). 3. W obszarze Mode (Tryb) wybierz opcję Quota (Ilość miejsca). 4. Wybierz kamerę, dla której chcesz zmienić ilość miejsca do przechowywania danych, i wprowadź wartości w GB dla maksymalnego miejsca na nagrywanie oraz na przechowywanie obrazów. Zostanie wyświetlone maksymalne miejsce na dysku twardym. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 6. Aby skopiować takie wartości do innych kamer, kliknij przycisk Copy (Kopiuj) i wybierz kamery. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Konfigurowanie właściwości dysku twardego Zachowanie dysku twardego można zmienić, modyfikując jego właściwości. Dysk twardy można ustawić na tryb tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu (R/W). Dysk twardy można ustawić jako tylko do odczytu, aby uniknąć zastąpienia ważnych nagranych plików, gdy dysk będzie pełny. Aby zmienić właściwość stanu dysku twardego: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Hard Disk (Twardy dysk). 2. Kliknij kartę HDD Information (Informacje o dysku twardym). 3. Wybierz dysk twardy, którego właściwość chcesz zmienić. 4. Kliknij ikonę Edit (Edytuj). Zostanie wyświetlone okno Local HDD Settings (Ustaw. lokaln. HDD). 5. Kliknij wymaganą właściwość dla wybranego dysku twardego. 6. Kliknij dla tego dysku numer grupy. 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany i zamknąć okno. 50 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

57 6BRozdział 7: Zarządzanie dyskami twardymi Uwaga: Gdy dysk twardy jest ustawiony jako tylko do odczytu, nie można używać go do zapisywania nagranych plików do momentu, aż nie będzie ustawiony z powrotem jako do odczytu i zapisu (R/W). Jeśli dysk twardy, na którym aktualnie są zapisywane nagrania zostanie ustawiony jako tylko do odczytu, dane będą zapisywane na kolejnym dysku twardym. Jeśli jest tylko jeden dysk twardy, ustawienie go jako tylko do odczytu spowoduje, że rejestrator nie będzie nagrywał. Sprawdzanie stanu dysku twardego W dowolnym momencie można sprawdzić stan zainstalowanych dysków twardych. Aby sprawdzić stan dysku twardego: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Hard Disk (Twardy dysk). 2. Zauważ stan dysku twardego wyszczególniony w kolumnie Status (Stan). Jeśli stan jest wyszczególniony jako Normal (Normalny) lub Uśpienie, dysk twardy działa. Jeśli stan jest wyszczególniony jako Abnormal (Anormalny) i dysk twardy był zainicjowany, należy go wymienić. Jeśli dysk twardy jest wyszczególniony jako Nieuruchomiony, należy go uruchomić, zanim będzie można go używać z urządzeniem DVR. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inicjowanie dysków twardych na stronie 49. Uwaga: Informacje takie są dostępne także w oknie System Settings > System Information > HDD (Ustawienia systemu > Informacje o systemie > HDD). Konfigurowanie alarmów dysków twardych Można ustawić alarmy dysków twardych, gdy dysk twardy jest nieuruchomiony lub w stanie anormalnym. Aby ustawić alarmy dysków twardych: 1. Kliknij ikonę Alarm settings (Ustawienia alarmów) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Notification (Powiadomienie). 2. Wybierz zdarzenie dla powiadomienia do skonfigurowania w obszarze Notification Type (Typ powiadomienia). 3. Wybierz opcję HDD Full (Pełny dysk twardy) i zaznacz wymagany sposób powiadomienia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfigurowanie powiadomień systemowych na stronie 35. Wybierz opcję HDD Error (Błąd dysku twardego) i zaznacz wymagany sposób powiadomienia. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 51

58 6BRozdział 7: Zarządzanie pamięcią masową 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Sprawdzanie informacji S.M.A.R.T. Funkcja S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) raportuje różne atrybuty dysku twardego. Pomaga ona sprawdzić, czy dysk zawsze twardy działa prawidłowo, równocześnie chroniąc nagrania wideo na nim zapisane. Aby wyświetlić informacje S.M.A.R.T. o dysku twardym: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu, a następnie opcję Hard Disk (Twardy dysk). 2. Wybierz kartę S.M.A.R.T., aby wyświetlić jej okno. 3. Wybierz dysk twardy, którego dane chcesz przejrzeć. Zostanie wyświetlona szczegółowa lista informacji S.M.A.R.T. 4. Jeśli chcesz dalej używać dysku twardego w przypadku niepowodzenia testu S.M.A.R.T., zaznacz pole Use when the disk has failed to self-evaluate (Używaj, jeśli samoocena dysku nie powiodła się). Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 52 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

59 Rozdział 8 Instrukcje obsługi Sterowanie rejestratorem TVR 11 Rejestratorem można sterować na kilka sposobów: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą myszy Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Sterowanie za pomocą klawiatury KTD-405 (patrz Dodatek C Klawiatura KTD-405 na stronie 137) Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Można użyć preferowanej metody sterowania dla dowolnej procedury, ale w opisach większości procedur używana jest terminologia myszy. Opcjonalne metody sterowania są przedstawiane tylko w przypadku znacznych różnic w stosunku do metod sterowania myszą. Używanie panelu przedniego Przyciski funkcyjne na paneli przednim służą do obsługi wielu, ale nie wszystkich głównych funkcji rejestratora. Diody LED świecą, aby ostrzec o różnych sytuacjach. Dostępność funkcji można ograniczyć przez zastosowanie hasła. Więcej informacji na Rysunek 8 na stronie 54. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 53

60 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Rysunek 8: Panel przedni (na rysunku pokazano model 16-kanałowy) Przyciski na panelu przednim: Element Nazwa Opis 1. Port USB Rejestrator obsługuje napędy DVD i dyski twarde USB za pośrednictwem portów USB z przodu i z tyłu urządzenia. 2. Nagrywarka dysków CD/DVD Włóż dysk CD lub DVD. Nagrywarka CD/DVD jest niedostępna w niektórych modelach TVR 11. Nie wszystkie opcje menu są dostępne w modelach bez nagrywarki. 3. Przycisk Eject (Wysuń) Wysunięcie płyty CD/DVD. Napęd ten jest dostępny tylko w przypadku modeli z nagrywarką CD/DVD. 4. Przycisk Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. 5. Przyciski Display (Wyświetlacz) i Seq (Praca sekwencyjna) Tryb podglądu na żywo: Naciśnij przycisk Display (Wyświetlacz), aby przełączyć się między widokiem pojedynczym i wielokrotnym. Naciśnij przycisk Seq (Praca sekwencyjna), aby rozpocząć/zatrzymać pracę sekwencyjną w trybie podglądu na żywo. Tryb menu: Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać okno menu, a następnie przycisk Seq (Praca sekwencyjna) w celu przełączania się pomiędzy kartami w górnej części okna menu. 6. Przyciski kanałów Służą do przełączania między różnymi kamerami z podglądem na żywo i trybami sterowania PTZ lub odtwarzania. 7. Diody stanu HDD (Dysk twardy): Kolor zielony wskazuje, że rejestrator DVR działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd. Network (Sieć): Kolor zielony wskazuje, że sieć działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza błąd lub brak połączenia sieciowego. Internal (Wewnętrzna): Kolor zielony wskazuje, że układ watch-dog działa prawidłowo. Kolor czerwony wskazuje, że układ alarmowy zgłasza błąd. Alarm: Kolor zielony wskazuje brak alarmu zewnętrznego. Kolor czerwony wskazuje stan alarmu zewnętrznego lub ruch. 54 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

61 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Element Nazwa Opis 8. Przycisk alarmu Naciśnij, aby ręcznie potwierdzić alarm. 9. Przyciski Enter i strzałek 10. Odbiornik pilota na podczerwień Użyj go, aby wybrać opcje w menu i sterować odtwarzaniem. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb podglądu na żywo: Naciśnij przycisk Enter, aby włączyć/wyłączyć tryb PTZ. Naciśnij przycisk strzałki w lewo/w prawo, aby przewijać kamery. Tryb menu: Aby wywołać pasek narzędzi menu, naciskaj przycisk strzałki w lewo aż do zaznaczenia pierwszej ikony menu. Następnie naciśnij przycisk strzałki w lewo/w prawo, aby wybrać ikonę menu. Aby wybrać opcję menu w panelu menu podrzędnego lub menu konfiguracji, naciśnij przycisk strzałki w lewo/w prawo i w górę/ w dół, aby ustawić kursor w oknie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Zobacz Rysunek 10 na stronie 59. Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk strzałki w lewo/w prawo, aby spowolnić lub przyspieszyć odtwarzanie. Naciśnij przycisk strzałki w górę/w dół, aby przejść o 30 sekund w przód/w tył. Naciśnij przycisk Enter, aby zatrzymać/rozpocząć odtwarzanie. Tryb PTZ: Naciśnij przyciski strzałek, aby sterować ruchami kamery kopułowej PTZ. Odbiornik dla pilota na podczerwień. 11. Przyciski odtwarzania : Naciśnij przycisk, aby przejść do najstarszego, dostępnego nagrania wideo i rozpocząć odtwarzanie. : Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. : Naciśnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie z całego dnia z aktualnie wybranej kamery. Jeśli jest aktywny widok z wielu kamer, odtwarzane będzie tylko nagranie z kamery kanału widniejącego u góry po lewej stronie. 12. Przyciski podglądu na żywo, menu i wyszukiwania Live (Na żywo): Przełączanie do trybu podglądu na żywo. Menu: Przejście do menu głównego/wyjście z tego menu. Szukaj: Przejście do zaawansowanego menu wyszukiwania. Użycie myszy Mysz USB dostarczona z rejestratorem TVR 11 może być używana do obsługi wszystkich funkcji urządzenia w przeciwieństwie do panelu przedniego, który ma ograniczone funkcje. Za pomocą myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy podłączyć do rejestratora DVR za pośrednictwem portu USB na panelu przednim lub tylnym. Mysz natychmiast rozpocznie pracę i powinien pojawić się kursor. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 55

62 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Uwaga: Używaj myszy USB 2.0 lub nowszej. Wskaźnik myszy należy przesunąć na polecenie, opcję lub przycisk w oknie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje dokonanie lub potwierdzenie wyboru. Aby kupić dodatkową mysz, należy przy zamawianiu podać numer części TVR- MOUSE-1 TruVision DVR Model 11/40/41/60 Mouse. Opis przycisków myszy zawiera Tabela 5 niżej. Tabela 5: Przyciski myszy Element Lewy przycisk Opis Pojedyncze kliknięcie Podgląd na żywo: Wybierz kamerę, aby wyświetlić pasek narzędzi szybkiego dostępu (patrz Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń na stronie 70). Menu: Wybiera element menu taki jak przycisk lub pole wprowadzania. Odpowiada przyciśnięciu przycisku Enter na panelu przednim lub na pilocie. Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie i przeciągnięcie Podgląd na żywo: Przełącz pomiędzy ekranem pojedynczym w trybem wieloekranowym w trybie podglądu na żywo/odtwarzania. Podgląd na żywo: Przeciągnięcie na pasku kanału/czasu. PTZ control (Sterowanie PTZ): Regulacja panoramy, pochylenia i zoomu. Funkcje ochrony przed sabotażem, maski prywatności i wykrywania ruchu: Wybór obszaru docelowego. Cyfrowy zoom: Przeciągnięcie i wybór obszaru docelowego. Prawy przycisk Pojedyncze kliknięcie Podgląd na żywo: Wyświetlenie menu. Menu: Zamknięcie bieżącego menu i powrót do menu wyższego poziomu. Kółko przewijania Przewijanie w górę Przewijanie w dół Podgląd na żywo: Powrót do poprzedniego okna. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na poprzedni element. Podgląd na żywo: Przejście do następnego okna. Menu: Przeniesienie zaznaczenia na następny element. Za pomocą pilota na podczerwień W zestawie urządzenia TVR 11 znajduje się pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Tak jak mysz, może być używany do obsługi wszystkich głównych funkcji rejestratora TVR Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

63 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Pilot na podczerwień może zostać zaprogramowany z unikalnym adresem identyfikatora urządzenia, aby działał tylko z urządzeniem o danym adresie. W przypadku używania pojedynczego urządzenia TVR 11 nie jest konieczne programowanie. Adres identyfikatora urządzenia ma zastosowanie tylko do pilota, a nie do klawiatury. Aby kupić dodatkowego pilota, należy przy zamawianiu podać numer części TVR-REMOTE-1 TruVision DVR Model 11/40/41/60 IR Remote Control. Rysunek 9: Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Element Opis 1. Alarm Potwierdzanie alarmu. 2. Urządzenie Włączanie/wyłączanie sterowania rejestratora TVR 11 przy użyciu pilota. 3. Przyciski numeryczne Wybierz kamerę i wpisz numer opcji menu. 4. Ekran Przełączanie między różnymi widokami z wielu kamer. 5. Mon a i Mon B Przełączanie między monitorami a i B. 6. Live (Na żywo) Powrót do trybu podglądu na żywo. 7. Menu Aktywacja głównego menu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 57

64 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Element 8. Seq (Sekwencyjnie) Opis Rozpoczęcie i zatrzymanie pracy sekwencyjnej. 9.,,, W trybie menu: Użyj strzałki w lewo i w prawo, aby wybrać pozycję, a strzałki w górę i w dół, aby wykonać jej edycję. W trybie PTZ: Użyj do sterowania kamerą PTZ. W trybie odtwarzania: Sterowanie szybkością odtwarzania. 10. OK Potwierdzenie wyboru. 11. Zoom +/- Sterowanie soczewką kamery w zakresie powiększenia. 12. Ustawienie wstępne Aby wywołać zaprogramowane ustawienie, wpisz jego trzycyfrowy kod. 13. Tour (Trasa) Aby wywołać trasę Shadow, wpisz jej trzycyfrowy kod. 14. Focus +/- (Ogniskowa) 15. Sterowanie odtwarzaniem Sterowanie soczewką kamery w zakresie ostrości. Sterowanie odtwarzaniem (przewijanie do tyłu, wstrzymanie, wznowienie odtwarzania i przewijanie do przodu). 16. Szukaj Otwarcie menu wyszukiwania. 17. Replay (Powtórka) Odtworzenie wybranego pliku od początku. 18. Eject (Wysuń płytę) Wysunięcie płyty CD lub DVD. 19. Archiwum Naciśnij raz, aby przejść do trybu szybkiej archiwizacji. Naciśnij dwa razy, aby rozpocząć archiwizację. Skieruj pilota na odbiornik na podczerwień umieszczony z przodu urządzenia w celu przetestowania działania. Aby podłączyć pilota do rejestratora TVR 11: 1. Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Menu. Otworzy się okno menu głównego. 2. Wybierz kolejno opcje Display Mode Settings > Monitor (Ustawienia trybu wyświetlania > Monitor). 3. Sprawdź adres urządzenia. Wartość domyślna wynosi 255. Ten adres urządzenia jest prawidłowy dla wszystkich pilotów na podczerwień. Uwaga: Rejestrator DVR można sterować z dowolnego pilota zdalnego sterowania o adresie od 1 do Na pilocie naciśnij przycisk Device (Urządzenie). 5. Wprowadź adres urządzenia. Musi być taki sam, jak na urządzeniu TVR Naciśnij przycisk OK na pilocie. 58 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

65 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny ( ) są właściwie umieszczone. 3. Załóż pokrywę baterii. Rozwiązywanie problemów z pilotem: Jeśli pilot nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące testy: Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo. Sprawdź stan naładowania baterii. Sprawdź, czy czujnik pilota na podczerwień nie jest zakryty. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem. Przegląd menu Rejestrator TVR 11 udostępnia menu złożone z ikon umożliwiające skonfigurowanie parametrów urządzenia. Każda ikona polecenia wyświetla okno, które umożliwia edycję grupy ustawień. Większość menu jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Okno jest podzielone na trzy części. Aktualnie wybrana ikona polecenia i element podmenu są podświetlone na zielono. Patrz Rysunek 10 poniżej. Do menu głównego można przejść tylko w trybie podglądu na żywo. Rysunek 10: Struktura menu 1. Pasek narzędzi menu: Opcje ustawień dostępne dla wybranej funkcji menu. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną polecenia i kliknij, aby ją wybrać. Opis ikon zawiera Tabela 6 poniżej. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 59

66 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi 2. Panel podmenu: Wyświetlane są podmenu dla wybranej funkcji menu. Kliknij pozycję, aby ją wybrać. 3. Menu Setup (Konfiguracja): Wyświetlane są wszystkie ustawienia wybranego podmenu. Kliknij pole, aby dokonać zmian. Uwaga: Opis sposobu uzyskania dostępu do opcji menu za pomocą panelu przedniego można znaleźć na Rysunek 8 na stronie 54. Tabela 6: Opis ikon paska narzędzi menu Ikona Nazwa Opis Ustawienia trybu wyświetlania Zarządzanie kamerami Harmonogram wideo Ustawienia sieci Ustawienia alarmów Konfiguruje ustawienia ekranu podczas czasu przełączania, harmonogram, język i formaty ekranu. Patrz Konfigurowanie trybu podglądu na żywo na stronie 72 i Harmonogramy świąt na stronie 23. Konfiguruje ustawienia kamery, w tym wykrywanie ruchu, dostosowanie obrazu wideo, nazwę kamery i umożliwia kopiowanie ustawień do innych kamer. Patrz rozdział Ustawienia kamery na stronie 107. Pozwala skonfigurować ustawienia nagrywania, w tym harmonogramy nagrywania, jakość nagrań, tryb automatycznego kasowania oraz tryb nagrywania. Patrz Rozdział 4 Nagrywanie na stronie 19. Konfiguruje standardowe ustawienia sieciowe, w tym adres IP, powiadomienia , DDNS oraz zaawansowane ustawienia sieci. Patrz Rozdział 6 Ustawienia sieciowe na stronie 39. Konfiguruje ustawienia alarmów, w tym wejście alarmu, wyjście przekaźnikowe, brak sygnału wideo, zdalny alert, sekundy przed i po alarmie. Patrz Rozdział 5 Ustawienia alarmów na stronie 29. Ustawienia PTZ Konfigurowanie ustawień PTZ. Patrz Rozdział 10 Sterowanie kamerą PTZ na stronie 81. Zarządzanie użytkownikami Ustawienia systemu Informacje pomocy Menedżer zasilania Konfiguruje użytkowników, hasła i uprawnienia dostępu. Patrz Rozdział 15 Zarządzanie użytkownikami na stronie 117. Konfiguruje ustawienia systemu, w tym datę i godzinę, wyjście audio, nazwę urządzenia, ustawienia RS-485, ustawienia RS-232, aktualizację firmware, ustawienia dysku twardego, log bootowania i zamknięcie. Patrz Rozdział 7 Zarządzanie dyskami twardymi na stronie 49 i Rozdział 13 Zarządzanie rejestratorem na stronie 107. Dostarcza informacje do pasków narzędzi, menu i klawiszy interfejsu. Dostęp do opcji wylogowania, ponownego uruchomienia i wyłączenia. Patrz Włączanie i wyłączanie rejestratora DVR na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

67 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi Aby przejść do menu głównego: 1. W trybie podglądu na żywo naciśnij przycisk Menu na pilocie lub panelu przednim. - lub - Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Menu z menu podręcznego. Otworzy się okno menu głównego. Domyślnie pojawi się okno Display (Wyświetlacz). 2. Kliknij odpowiednią ikonę menu, aby wyświetlić opcje jego podmenu. Zmień parametry konfiguracji stosownie do potrzeb. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Używanie klawiatury wirtualnej Klawiatura pojawi się na ekranie, gdy należy wprowadzić znaki w opcji ekranowej. Kliknij przycisk, aby wprowadzić znak. Rysunek 11: Klawiatura wirtualna Opis przycisków wirtualnej klawiatury: Przełączanie między małymi/dużymi literami Spacja Zamknięcie klawiatury wirtualnej Znaki alfanumeryczne Backspace Symbole Potwierdzanie wyboru Wyjście z menu głównego Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim, aby zamknąć bieżące okno menu i wrócić do trybu podglądu na żywo, albo kliknij przycisk Back (Wstecz) w menu głównym. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 61

68 7BRozdział 8: Instrukcje obsługi 62 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

69 Rozdział 9 Podgląd na żywo Opis podglądu na żywo Tryb podglądu na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia, w którym użytkownik widzi bieżący obraz z kamer. Po włączeniu rejestrator TVR 11 automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. W oknie przeglądarki widać, czy trwa nagranie, a także jeśli zostało to skonfigurowane bieżącą datę i godzinę oraz nazwę kamery. Informacje o stanie Informacje o stanie systemu i kamery są wyświetlane na ekranie jako ikony na monitorze głównym i monitorach pomocniczych. Ikony stanu kamery są pokazane dla każdej kamery. Każda ikona reprezentuje informacje na temat określonego elementu. Ikony te obejmują: Tabela 7: Opis ikon stanu wyświetlanych na ekranie Ikona Opis Sygnalizuje alarm czujnika. Sygnalizuje nagrywanie (ręczne, po wykryciu ruchu lub wyzwalane alarmem). Sygnalizuje zdarzenie wykrycia ruchu. Sygnalizuje zdarzenie braku sygnału wideo. Sygnalizuje obecność powiadomień alarmowych i systemowych. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie okna z listą alarmów i powiadomień. Rejestrator DVR umożliwia wyświetlanie więcej niż jednej ikony na raz. Informacje na temat wyświetlania lub ukrywania tych ikon można znaleźć w rozdziale Ustawienia ogólne na stronie 76. Stan systemu sygnalizują na panelu przednim diody LED stanu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 63

70 Dodatek F: Obsługiwane polecenia PTZ Wyjście wideo Rejestrator automatycznie sprawdza używane wyjścia monitorowe. Jeśli podłączono więcej niż jeden monitor, rejestrator określa, który jest monitorem głównym, a który pomocniczym. Monitor pomocniczy jest używany do wyświetlania wykrytych zdarzeń, jak np. ruch. W tym samym czasie może być sterowany tylko jeden monitor. Jeśli używany jest monitor z wejściem HDMI, będzie to monitor główny. Jeśli do rejestratora DVR są podłączone jednocześnie monitor HDMI i VGA, oba będą monitorami głównymi i będą wyświetlać te samą zawartość. Nie będzie jednak możliwe oddzielne sterowanie każdego z nich. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania monitorów, patrz Sterowanie podglądem na żywo na stronie 64. Sterowanie podglądem na żywo Do wielu funkcji podglądu na żywo można szybko uzyskać dostęp, umieszczając kursor na obrazie na żywo i klikając prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu podręczne (patrz Rysunek 12 poniżej). Rysunek 12: Menu podręczne dla monitora głównego Lista dostępnych poleceń zależy od tego, który monitor jest aktywny: Główny czy pomocniczy (monitor B). Patrz Tabela 8 poniżej. Domyślne ustawienia tych poleceń zawiera Dodatek F Informacje o przekazywaniu portów Router to urządzenie, które umożliwia udostępnianie połączenia internetowego wielu komputerom. Większość routerów nie zezwala na ruch przychodzący do urządzenia, chyba że skonfigurowano przekazywanie ruchu na niezbędnych portach. Domyślnie nasze oprogramowania i urządzenia (rejestratory cyfrowe i sieciowe) wymagają przekazywania następujących portów: 64 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

71 Dodatek E: Obsługiwane polecenia PTZ Uwaga: Przekazywanie portów może obniżyć poziom zabezpieczeń komputerów w sieci. Dodatkowe informacje można uzyskać u administratora sieci lub wykwalifikowanego technika. Port Nazwa portu Opis 80 Protokół HTTP Używany do połączeń za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer Port oprogramowania klienta Używany do łączenia się ze strumieniami wideo. 554 Port RTSP Protokół transmisji strumieniowych w czasie rzeczywistym (RTSP). Używany do zdalnego rejestrowania wideo Port RTSP dla połączeń 3G/4G Do użytku z aplikacjami dla urządzeń przenośnych. Używany na potrzeby połączeń 3G/4G. Uwaga: Zaleca się, aby port 1024 RTSP był używany tylko w razie problemów z połączeniem za pośrednictwem usługi 3G/4G. Przykład: W przypadku zmiany portu klienta na 9000 port +200 to Jeśli używany jest domyślny port klienta 8000, port +200 to Uzyskiwanie dodatkowej pomocy Pomoc w zakresie konfiguracji popularnych routerów można znaleźć w następujących witrynach: Uwaga: Podane łącza nie są powiązane z pomocą techniczną firmy Interlogix. Wielu producentów routerów oferuje instrukcje obsługi w swoich witrynach internetowych oraz dołącza je w postaci dokumentacji do produktów. W przypadku większości routerów markę i numer modelu można znaleźć na naklejce z numerem seryjnym u dołu urządzenia lub w pobliżu. Jeżeli nie można znaleźć informacji na temat konkretnego routera, w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z producentem urządzenia lub usługodawcą internetowym. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 65

72

73 Dodatek G, Domyślne ustawienia menu na stronie 149. Tabela 8: Menu myszy dla monitora a (głównego) Element Nazwa Opis 1. Menu Przejście do głównego menu. Ta opcja nie jest dostępna na monitorze B. 2. Single camera (Jedna kamera) 3. Multi camera (Wiele kamer) 4. Previous screen (Poprzedni ekran) 5. Next screen (Następny ekran) 6. Start auto-switch (Uruchom automatyczne przełączanie) Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla kamery wybranej z listy rozwijanej. Wybór różnych opcji widoku z wielu kamer z listy rozwijanej. Wyświetlenie poprzedniej kamery. Wyświetlenie następnej kamery. Włączenie trybu sekwencyjnego. Okno jest automatycznie przełączane między kolejnymi kamerami. Patrz część Format wyświetlania z wielu kamer na stronie 68. Wybierz kolejno Menu > Display Mode Settings > Layout > Dwell Time (Menu > Ustawienia trybu wyświetlania > Czas przełączania), aby określić ustawienia. 7. Odtw. całodniowe Odtworzenie nagranego obrazu wideo z wybranego dnia i z wybranej kamery. Domyślnie wybrany jest dzień bieżący. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odtw. całodniowe na stronie Monitor B Przełączanie między monitorem głównym (A) i monitorem B (pomocniczym). 9. Advanced search (Wyszukiwanie zaawansowane) Przejście do zaawansowanego menu wyszukiwania wideo Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wyszukiwanie nagrań na stronie Zamknij pasek czasu Otwarcie/zamknięcie paska czasu. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 67

74 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Tabela 9: Menu myszy dla monitora B (pomocniczego) Element Nazwa Opis 1. Single camera (Jedna kamera) 2. Multi camera (Wiele kamer) 3. Previous screen (Poprzedni ekran) 4. Next screen (Następny ekran) Wybór wyświetlania pełnoekranowego dla kamery wybranej z listy rozwijanej. Wybór różnych opcji widoku z wielu kamer z listy rozwijanej. Wyświetlenie poprzedniej kamery. Wyświetlenie następnej kamery. 5. Odtw. całodniowe Odtworzenie nagranego obrazu wideo z wybranego dnia i z wybranej kamery. Domyślnie wybrany jest dzień bieżący. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Odtw. całodniowe na stronie Monitor A Przełączanie między monitorem głównym (A) i monitorem B (pomocniczym). Formaty widoku pojedynczego i z wielu kamer Rejestrator DVR oferuje format wyświetlania z jednej kamery, a także cztery formaty widoku z wielu kamer. Format wyświetlania z jednej kamery Naciśnij przycisk numeryczny na panelu przednim, aby przełączyć widok na odpowiednią kamerę. Na przykład naciśnij przycisk 10, aby wyświetlić podgląd z kamery numer 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Single Camera (Jedna kamera) z menu podręcznego. Wybierz wymaganą kamerę z listy. Format wyświetlania z wielu kamer Segment obrazu wideo to każda komórka w widoku z wielu kamer. Obraz z jednej kamery może być jednocześnie wyświetlany tylko w jednym segmencie. Liczba dostępnych formatów wyświetlania z wielu kamer zależy od modelu rejestratora DVR. Patrz Rysunek 13 na stronie 68. Aby zmienić domyślny widok z wielu kamer, należy przejść do menu Ekran. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana kolejności kamer na stronie 73. Rysunek 13: Formaty widoku z wielu kamer 4-kanałowy rejestrator DVR: 68 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

75 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów 8/16-kanałowy rejestrator DVR: Aby wybrać format wyświetlania z wielu kamer: 1. Naciskaj przycisk Display (Wyświetlacz) na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do różnych formatów wyświetlania. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Multi Camera (Wiele kamer) z menu podręcznego. Wybierz odpowiedni układ widoku z wielu kamer. Praca sekwencyjna kamer Funkcja pracy sekwencyjnej umożliwia wyświetlenie kamery przez krótki okres czasu, a następnie przejście do następnej kamery na liście sekwencyjnej. Praca sekwencyjna możliwa jest tylko w trybie wyświetlania pojedynczego ekranu. Domyślna sekwencja wyświetla każdą kamerę w porządku numerycznym. Jednakże każda kamera połączona z monitorem głównym i monitorami pomocniczymi może mieć zaprogramowany czas przełączania i kolejność sekwencji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana kolejności kamer na stronie 73. Uwaga: Aby funkcja sekwencjonowania działała, czas przełączania nie może być zerowy. Włączanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo za pomocą panelu przedniego: 1. Wybierz kamerę, od której chcesz rozpocząć sekwencję. 2. Naciśnij przycisk Seq (Sekwencja) na panelu przednim, aby rozpocząć pracę sekwencyjną. 3. Naciśnij ponownie przycisk Seq, aby zatrzymać pracę sekwencyjną. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 69

76 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Włączanie pracy sekwencyjnej w trybie podglądu na żywo za pomocą myszy: 1. Wybierz kamerę, od której chcesz rozpocząć sekwencję. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Start auto-switch (Uruchom automatyczne przełączanie), aby rozpocząć pracę sekwencyjną. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Stop auto-switch (Zatrzymaj automatyczne przełączanie), aby zatrzymać pracę sekwencyjną. Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń Pasek narzędzi szybkiego dostępu w trybie podglądu na żywo daje szybki dostęp do często używanych poleceń. Umieść kursor na obrazie wideo i kliknij lewym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi (patrz Rysunek 14 na stronie 70). Rysunek 14: Pasek narzędzi szybkiego dostępu Tabela 10: Opis ikon paska narzędzi szybkiego dostępu Ikona Opis Freeze (Stopklatka): Zamrożenie obrazu z wybranej kamery. Chociaż obraz jest zatrzymany, data i godzina nie są zatrzymane. Zegar systemowy kontynuuje pracę. Instant playback (Powtórka): Odtwarzanie pięciu ostatnich minut nagrania. Jeśli żadne nagranie nie zostanie odnalezione, oznacza to, że nie wykonano żadnego nagrania w czasie ostatnich pięciu minut. Kliknij ikonę i wybierz odpowiednią kamerę. Kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Natychmiastowe odtwarzanie na stronie 91. Audio: Włącz/wyłącz wyjście audio Opcja audio musi być skonfigurowana w menu Ekran. Quick snapshot (Szybka migawka): Umożliwia przechwycenie migawki obrazu wideo. Obraz zostaje zapisany w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pokaz slajdów ze zrzutów obrazu na stronie 96. PTZ control (Sterowanie PTZ): Wejście do trybu sterowania PTZ. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfigurowanie ustawień PTZ na stronie 81. Digital zoom (Zoom cyfrowy): Wejście do powiększenia cyfrowego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Powiększenie cyfrowe na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

77 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Ikona Opis Image settings (Ustawienia obrazu): Wejście do menu ustawień obrazu w celu zmiany poziomów oświetlenia obrazu. Dostępne są dwie opcje: Tryb preset: Są to wstępnie skonfigurowane poziomy oświetlenia obrazu. Wybierz jedną z czterech opcji, zależnie od aktualnych warunków oświetlenia: - Standard (Standardowe): Standardowe warunki oświetlenia. - Indoor (Wewnątrz): W pomieszczeniach. - Dim Light (Przyc. św.): Przy słabym oświetleniu. - Outdoor (Na zewnątrz): Na zewnątrz pomieszczeń. przy tym ustawieniu wartości kontrastu i nasycenia są wysokie. Customize (Dostosuj): Pozwala zmienić wartości jasności, kontrastu, nasycenia i barwy. Kliknij przycisk Restore (Przywróć), aby przywrócić poprzednie wartości ustawień obrazu. Kliknij przycisk Restore (Przywróć), aby przywrócić poprzednie wartości ustawień obrazu. Ustawienia te można także zmienić, wybierając kolejno: Camera > Image (Kamera > Menu obrazu) (patrz Regulowanie ustawień obrazu wideo na stronie 115. Close toolbar (Zamknij pasek narzędzi): Zamknięcie paska narzędzi skrótów. Powiększenie cyfrowe Korzystając z funkcji powiększenia cyfrowego, można łatwo powiększyć i pomniejszyć obraz z kamery w trybie podglądu na żywo oraz w trybie odtwarzania. Polecenie zoomu powiększa obraz z kamery cztery razy. Patrz Rysunek 15 poniżej. Rysunek 15: Okno powiększenia cyfrowego Aby szybko zbliżyć/oddalić obraz z kamery: 1. Wybierz kamerę. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz ikonę powiększenia cyfrowego. Pojawi się okno podglądu cyfrowego. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 71

78 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij czerwony kwadrat w obszar, który cię interesuje, albo naciskaj przyciski strzałek na panelu przednim, aby umieścić czerwony kwadrat. Wybrany obszar zostanie powiększony. 4. Aby wyjść z trybu powiększenia cyfrowego, kliknij prawym przyciskiem myszy. Konfigurowanie trybu podglądu na żywo Ustawienia trybu podglądu na żywo można zmienić w menu głównym stosownie do potrzeb: Wybrać inny monitor, układ widoku z wielu kamer czy opcje czasu przełączania. Można także włączyć wyjście audio. W menu Layout (Układ) użyj ustawień Video output interface (Interfejs wyjścia wideo), Live view mode (Tryb podglądu na żywo), Dwell time (Czas przerwy) i Enable audio output (Włącz wyjście audio), aby skonfigurować monitor główny. Użyj Event output (Wyjście zdarzeń) i Full screen monitoring dwell time (Czas przełączania przy pełnoekranowym monitorowaniu zdarzenia), aby skonfigurować monitor pomocniczy. Rysunek 16: Okno Layout (Układ) (karta General (Ogólne)) Tabela 11: Opis okna układu Nazwa podmenu Video output interface (Interf. wyjścia wideo) Opis Wybierz, który monitor będzie monitorem głównym: HDMI/VGA lub główny CVBS. Domyślny monitor główny to monitor HDMI/VGA, o ile jest podłączony. 72 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

79 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Nazwa podmenu Live view mode (Tryb podglądu na żywo) Dwell time (Czas przełączania) Enable audio out (Włącz wyjście audio) Event output (Wyjście zdarzeń): Full screen monitoring dwell time (Czas przełączania przy monitorowaniu pełnoekranowym) Audio output bound to (Wyjście audio do) Opis Wybierz domyślny układ widoku z wielu kamer dla trybu podglądu na żywo. Domyślny, fabryczny format wyświetlania z wielu kamer umożliwia wyświetlenie wszystkich kanałów (układ 3x3 dla 4- kanałwego rejestratora DVR i 4x4 dla 8/16-kanałowego rejestratora DVR). Ustaw czas, przez jaki obraz z kamery będzie wyświetlany na ekranie wybranego monitora, zanim przejdzie do następnej kamery podczas pracy sekwencyjnej. Ustawieniem domyślnym jest wyłączenie ( bez przełączania ). Można odsłuchiwać dźwięk audio z kamer zarówno w trybie podglądu na żywo, jak i w trybie odtwarzania. Aby móc odsłuchiwać audio w trybie odtwarzania, należy włączyć ustawienie wyjścia audio. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć wyjście audio. Wybierz, który monitor będzie monitorem pomocniczym: HDMI/VGA lub główny CVBS. Ustawienie domyślnie to główny monitor CVBS. Ustaw czas, przez który zdarzenie alarmu jest wyświetlane na monitorze pomocniczym (B) przed przejściem do następnej kamery w trybie pracy sekwencyjnej. Ustawienie domyślne to 10 sekund. Wybierz monitor (główny lub pomocniczy), na którym będzie słychać dźwięk. Aby skonfigurować opcje wyświetlania: 1. Kliknij ikonę Display Mode Settings (Ustawienia trybu wyświetlania) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz kolejno Layout > General (Układ > Informacje ogólne). 3. Określ wymagane ustawienia dla każdej opcji menu. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 5. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Zmiana kolejności kamer W domyślnej kolejności kamery są sortowane według ich numeru. Można również zmieniać kolejność kamer dla wszystkich monitorów. Można przełączyć kanał kamery na inną kamerę w systemie. To umożliwia na przykład oglądanie obrazu z kamery 1 na kanale 10, a obrazu z kamery 10 na kanale 1. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz oglądać sekwencję obrazów z określonych kamer obok siebie na ekranie. Patrz Rysunek 17 poniżej. Każdy segment wyświetla zarówno kolejność kamer w sekwencji, jak i numer kamery. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 73

80 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Rysunek 17: Układ kamer i okno sekwencji (na rysunku 4-kanałowy rejestrator DVR) Pasek układu widoku z wielu kamer Kolejność kamer w sekwencji Wybieranie numeru kamery Aby ustawić pracę sekwencyjną kamery: 1. Kliknij ikonę Display Mode Settings (Ustawienia trybu wyświetlania) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz kolejno Layout > View (Układ > Widok). 3. W obszarze Video Output Interface (Interf. wyjścia wideo) wybierz odpowiedni monitor z listy rozwijanej. 4. Na pasku wyboru układu widoku z wielu kamer wybierz odpowiedni układ. 5. Zaznacz segment kamery, której kolejność chcesz zmienić. Wybrany segment zostanie podświetlony na zielono. 6. W wybranym segmencie wybierz nową kolejność kamer, przewijając listę dostępnych numerów kamer. Uwaga: X oznacza, że kamera nie jest wyświetlana. 7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 8. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. 74 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

81 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Konfigurowanie daty i godziny Można skonfigurować datę i godzinę, która pojawia się na ekranie i nagraniach z oznaczeniem czasu. Można także skonfigurować początek i koniec czasu letniego. Domyślnie czas letni jest wyłączony. Zobacz Rysunek 18 niżej, aby uzyskać informacje o ekranie ustawień czasu. Rysunek 18: Okno ustawień godziny i daty Tabela 12: Opis okna ustawień godziny i daty Opcja Time zone (Strefa czasowa) Format daty Time format (Format godziny) Display week (Wyświetl tydzień) System date (Data systemowa) System time (Czas systemowy) Opis Wybierz strefę czasową dla rejestratora z listy rozwijanej. Wybierz z listy rozwijanej format daty. Domyślny format to DD-MM- RRRR. Wybierz format godziny z listy rozwijanej. Domyślny format to 24- godzinn. Wyświetlanie dnia tygodnia na pasku czasu monitora. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję. Wartość domyślna to Disable (Wyłącz). Definiowanie daty systemowej. Domyślna data to bieżąca data. Definiowanie czasu systemowego Domyślny czas to czas bieżący. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 75

82 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Opcja Auto DST Adjustment (Automatyczne uwzględnienie czasu letniego) Enable DST (Włącz czas letni) From (Od) To (Do) DST bias (Aut. zmiana czasu): Opis Zmiana czasu na letni jest wykonywana automatycznie. Zależy od wybranej strefy czasowej. Wartość domyślna to Disable (Wyłącz). Ręczne definiowanie czasu letniego. Jeśli ta opcja jest wybrana, opcja Auto DST adjustment (Autom. dostosowanie czasu letniego) jest wyłączona. Wartość domyślna to Disable (Wyłącz). Zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć czas letni (DST). Wprowadź datę i czas początkowy dla czasu letniego. Wprowadź datę i czas końcowy dla czasu letniego. Ustaw ilość czasu, aby przesunąć czas letni do przodu względem czasu standardowego. Domyślna wartość to 60 minut. Aby ustawić czas i datę systemu: 1. Kliknij ikonę Display Mode Settings (Ustawienia trybu wyświetlania) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz opcję Time (Czas). Zmodyfikuj wymagane ustawienia. 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby natychmiast zastosować zmiany. Ustawienia ogólne Użyj menu Display mode settings (Ustawienia trybu wyświetlania), aby skonfigurować ogólne opcje rejestratora DVR sposób wyświetlania informacji i uzyskiwania do nich dostępu: Zmiana języka interfejsu użytkownika Zmiana nazwy i adresu rejestratora DVR Definiowanie rozdzielczości monitora Włączenie/wyłączenie wymagania hasła logowania Włączenie/wyłączenie kreatora Ręczna zmiana formatu wyjścia wideo (PAL/ NTSC) Zmiana limitu czasu w minutach, po którym ekran wraca do trybu podglądu na żywo Włączenie/wyłączenie przezroczystości menu na ekranie Włączenie/wyłączenie wyświetlania ikon stanu na ekranie Opcje ogólne zostały przedstawione na Rysunek 19 w tabeli Tabela 13 na stronie 77, a dalsze opcje na Rysunek 20 i w tabeli Tabela 14 na stronie Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

83 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Zmiany są stosowane natychmiast po kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) w celu zapisania ustawień. Rysunek 19: Okno konfiguracji monitora: General settings (Ustawienia ogólne) Tabela 13: Opis okna konfiguracji monitora: General settings (Ustawienia ogólne) Opcja Language (Język) Device name (Nazwa urządzenia) Adres urządzenia Zone ID (ID strefy) Opis Zmiana języka systemu. Wybierz wymagany język z listy rozwijanej i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Wyświetlany język natychmiast się zmieni. Definiowanie nazwy rejestratora. Domyślna nazwa to TVR 11. Kliknij pole edycji i wprowadź nową nazwę za pomocą klawiatury wirtualnej. Numer urządzenia, który będzie używany dla rejestratora podczas programowania pilota lub klawiatury. Wartość domyślna wynosi 255. Każdy rejestrator DVR w łańcuchu musi mieć unikatowy identyfikator strefy, aby można było nim sterować za pomocą pulpitu KTD-405. Wartość domyślna wynosi 1. Resolution (Rozdzielczość) Określenie rozdzielczości wybranego monitora. Wybierz jedną z opcji z listy rozwijanej i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Wybrana rozdzielczość musi być identyczna jak rozdzielczość monitora. Hasło wymagane Scaling output video (Skalowanie wyjściowego obrazu wideo) Enable wizard (Włącz kreatora) Określa, czy przy logowaniu jest wymagane hasło. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Włączanie/wyłączanie skalowania obrazu na monitorze głównym i pomocniczym w celu wzięcia pod uwagę różnych rozmiarów monitorów. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Określenie, czy kreator ma być uruchamiany po włączeniu rejestratora. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 77

84 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Rysunek 20: Okno konfiguracji monitora: More settings (Więcej ustawień) Tabela 14: Opis okna konfiguracji monitora: More settings (Więcej ustawień) Opcja Standard monitora Tryb wyjścia Jasność monitora Event hint (Wskazówka do zdarzeń) Przezroczysta linia czasu Włącz pasek czasu. Limit czasu menu Szybkość wskaźnika myszy Opis Rejestrator TVR 11 obsługuje sygnał wideo w trybach PAL i NTSC. Standard wideo jest wykrywany automatycznie, ale można go zmienić ręcznie. Zmień używany standard wideo na PAL lub NTSC i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Zdefiniowanie wymaganego trybu wyjścia. Wybierz jedną z opcji z listy rozwijanej: Standard (Standardowy), Bright (Jasny), Gentle (Łagodny) lub Vivid (Jaskrawy), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Umożliwia modyfikowanie jasności obrazu wideo. Ustaw wymagany poziom za pomocą paska przewijania i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Określenie, czy ikony stanu maja być wyświetlane na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o stanie na stronie 63. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Można zdefiniować przezroczystość paska czasu wyjściowego monitora na ekranie względem tła tak, aby pasek czasu był łatwiejszy do czytania. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Można zdefiniować, czy pasek czasu wyjściowego monitora pojawi się na ekranie. Zaznacz pole, aby włączyć/wyłączyć opcję, i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Określenie czasu w minutach, po którym okno menu wraca do trybu podglądu na żywo. Wybierz czas z listy rozwijanej i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Umożliwia modyfikowanie szybkości wskaźnika myszy. Ustaw wymagany poziom za pomocą paska przewijania i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 78 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

85 Dodatek G: Informacje o przekazywaniu portów Kodowanie strumienia V Przy ograniczonej przepustowości można zdalnie przeglądać kilka kanałów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednego strumienia w przeglądarce internetowej lub systemie CMS (Client Management System; system zarządzania klientami), jak np. TruVision Navigator, przy użyciu opcji kodowania V-strumienia ( V to skrót od virtual (wirtualny)). Gdy funkcja ta jest włączona, obraz wyjściowy z kamer można wyświetlać w postaci jednego strumienia na monitorze klienckim. Uwaga: Nie zaleca się korzystania z funkcji V-strumienia, gdy monitor CVBS jest używany jako główny monitor, ponieważ monitor CVBS i funkcja V-strumienia używają tego samego wyjścia. Aby włączyć strumień V: 1. Kliknij ikonę Video Schedule (Harmonogram wideo) na pasku narzędzi menu. 2. Wybierz kolejno Encoding > V-stream Encoding (Kodowanie > Kodowanie strumienia V). 3. Zaznacz opcję Enable V-stream Encoding (Włącz kodowanie strumienia V). 4. Wwybierz wymagane ustawienia szybkości zapisu i maksymalnej przepływności (kb/s). Uwaga: Maksymalną przepływność można ustawić tylko na General (Ogólne). 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 79

86

87 Rozdział 10 Sterowanie kamerą PTZ Do sterowania kamerami kopułowymi PTZ można użyć przycisków na panelu przednim, pulpitu lub pilota na podczerwień, jak również panelu sterowania PTZ, który jest obsługiwane myszą. Dostęp do poleceń PTZ może wymagać podania hasła. Szczegółowy wykaz poleceń PTZ dostępnych dla różnych protokołów kamer zawiera Dodatek E na stronie 149. Konfigurowanie ustawień PTZ Do konfiguracji kamer kopułowych PTZ służy menu PTZ Settings (Ustawienia PTZ). Każda kamera musi być oddzielnie konfigurowana. Przed użyciem kamer należy je skonfigurować. Kamery kopułowe PTZ muszą być prawidłowo podłączone do portu RS-485 na panelu tylnym. Uwaga: Jeśli kamera nie pracuje prawidłowo po skonfigurowaniu rejestratora DVR, sprawdź wprowadzone parametry. Aby skonfigurować ustawienia kamery kopułowej PTZ: 1. Kliknij ikonę PTZ Control (Sterowanie PTZ) na pasku narzędzi szybkiego dostępu. - lub - Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu. 2. Kliknij opcję General (Informacje ogólne) i wybierz z listy rozwijanej kamerę kopułową PTZ, która ma zostać skonfigurowana. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 81

88 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ 3. Wybierz szybkość transmisji, bit danych, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem, protokół PTZ i adres kamery Wartości domyślne zawiera Dodatek G Domyślne ustawienia menu na stronie 155. Uwaga: Istotne jest, aby ustawienia odpowiadały ustawieniom użytym w kamerze PTZ. 4. Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), aby w razie potrzeby skopiować ustawienia do innej kamery. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Przywoływanie ustawień zaprogramowanych, tras i tras Shadow W trybie podglądu na żywo można szybko przywołać listę istniejących ustawień zaprogramowanych, tras zaprogramowanych i tras Shadow za pomocą panelu przedniego, pilota, myszy i pulpitu. Panel przedni Mysz Pilot Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybrany obraz z kamery. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi szybkiego dostępu. Kliknij ikonę sterowania PTZ, aby przejść do trybu PTZ. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Klawiatura Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Dodatek C Klawiatura KTD-405 na stronie 137. Jeśli aktywny był format widoku z wielu kamer, zostanie zmieniony na format pełnoekranowy widoku z wybranej kamery. Opis panelu sterowania PTZ zawiera Rysunek 21 poniżej. Rysunek 21: Panel sterowania PTZ 82 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

89 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ Tabela 15: Opis panelu sterowania PTZ Element Nazwa 1. Przyciski kierunkowe/automaty cznego skanowania 2. Zoom, ostrość i przesłona Opis Kontrolują ruchy i kierunki urządzenia PTZ. Środkowy przycisk jest używany do automatycznego panoramowania kamery kopułowej PTZ. Regulacja zoomu, ostrości i przesłony. 3. Ruch PTZ Regulacja prędkości ruchu PTZ. 4. Pasek narzędzi Włączanie/wyłączanie oświetlenia kamery. Włączanie/wyłączanie wycieraczki kamery. Obsz. pow. Wyśrodkowanie obrazu z kamery kopułowej PTZ. To polecenie jest niedostępne w niektórych modelach kamer kopułowych PTZ. Przejście do pozycji wyjściowej. 5. Wybór polecenia PTZ Wyświetlenie wymaganej funkcji z paska przewijania: Kamera, ustawienie zaprogramowane, trasa zaprogramowana lub trasa Shadow. 6. Otwarcie/zamknięcie menu Otwarcie/zamknięcie sekcji poleceń PTZ w panelu sterowania PTZ. 7. Wyjście Zamknięcie panelu sterowania PTZ. Konfigurowanie i przywoływanie ustawień zaprogramowanych Ustawienia zaprogramowane to zdefiniowane lokalizacje kamery kopułowej PTZ. Pozwalają na szybkie ustawienie kamery kopułowej PTZ w pożądanej pozycji. Konfiguruje i modyfikuje się je w oknie konfiguracji PTZ (patrz Rysunek 22 poniżej). Uwaga: Używana kamera PTZ musi obsługiwać polecenie ustawień zaprogramowanych. Pełną listę poleceń PTZ obsługiwanych przez protokół kamery zawiera Dodatek E na stronie 149. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 83

90 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ Rysunek 22: Okno konfiguracji PTZ Tabela 16: Opis okna konfiguracji PTZ Element Nazwa Opis 1. Zapisz preset Zapisanie ustawienia zaprogramowanego. 2. Przywołaj Preset Wywołanie istniejącego ustawienia zaprogramowanego. 3. Pasek narzędzi trasy Shadow 4. Pasek narzędzi tras zaprogramowanych Rozpoczęcie rejestracji trasy Shadow. Zapisanie trasy Shadow. Uruchomienie wybranej trasy Shadow. Usuwa wybraną trasę Shadow. Dodanie punktu zatrzymania do wybranej trasy zaprogramowanej. Rozpoczęcie wybranej trasy zaprogramowanej. Zatrzymanie wybranej trasy zaprogramowanej. Usunięcie wszystkich punktów zatrzymania z wybranej trasy zaprogramowanej. Przewijanie listy w górę. Przewijanie listy w dół. Aby skonfigurować ustawienie zaprogramowane: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Użyj przycisków kierunkowych, powiększenia, ostrości i przysłony, aby ustawić kamerę w żądanej lokalizacji. 84 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

91 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ 3. Zaznacz opcję Save Preset (Zapisz ustawienie zaprogramowane) i wprowadź numer ustawienia. Ustawienie zaprogramowane zostanie włączone i zapisane w kamerze. Jeśli wymagany numer ustawienia zaprogramowanego jest wyższy niż 17 numerów podanych na liście, kliknij przycisk [ ]. Zostanie wyświetlone okno Preset (Ustawienie zaprogramowane). Wybierz numer ustawienia zaprogramowanego z listy rozwijanej i kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Uwaga: Ustawienia zaprogramowane można zastępować. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby przywołać ustawienie zaprogramowane: Panel sterowania PTZ: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz ikonę sterowania PTZ na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Wybierz wymaganą kamerę na pasku narzędzi. - lub - Na panelu przednim wybierz wymaganą kamerę i naciśnij przycisk Enter, aby przywołać pasek narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. 2. Przewiń pasek narzędzi do pozycji Preset (Ustawienie zaprogramowane) i kliknij dwukrotnie wymagane ustawienie zaprogramowane na liście. Kamera zostanie natychmiast przesunięta do zaprogramowanej pozycji. Pasek narzędzi menu: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). Zostanie wyświetlone okno PTZ configuration (Konfiguracja PTZ). 2. Zaznacz opcję Call Preset (Wywołaj ustawienie zaprogramowane) i wprowadź numer ustawienia, które ma zostać przywołane. Kamera zostanie natychmiast przesunięta do zaprogramowanej pozycji. 3. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Konfigurowanie i przywoływanie tras zaprogramowanych Trasy zaprogramowane pozwalają przestawiać kamerę kopułową PTZ do różnych punktów zatrzymania (w interfejsie określanych terminem Punkty kluczowe ). Kamera pozostaje w danym punkcie zatrzymania przez ustawiony czas przełączania, zanim przejdzie do następnego. Punkty zatrzymania są zdefiniowane w ustawieniach zaprogramowanych (patrz Konfigurowanie i przywoływanie ustawień zaprogramowanych na stronie 83). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 85

92 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ Każda zaprogramowana trasa składa się z punktów zatrzymania. Punkt zatrzymania obejmuje numer zaprogramowanej pozycji, czas przełączania i szybkość. Numery punktów zatrzymania określają kolejność zatrzymywania się kamery na trasie zaprogramowanej. Czas przełączania to czas, przez jaki kamera pozostaje w danym punkcie zatrzymania przed przejściem do kolejnego. Szybkość określa prędkość przechodzenia kamery między punktami zatrzymania. Uwaga: Używana kamera PTZ musi obsługiwać polecenie tras zaprogramowanych. Pełną listę poleceń PTZ obsługiwanych przez protokół kamery zawiera Dodatek E na stronie 149. Aby skonfigurować trasę zaprogramowaną: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Wybierz numer trasy zaprogramowanej. 3. Na pasku narzędzi ustawień zaprogramowanych kliknij przycisk, aby dodać punkt zatrzymania do trasy zaprogramowanej. Zostanie wyświetlone okno Pkt. Klucz. Wybierz numer ustawienia zaprogramowanego, czas przełączania oraz szybkość przechodzenia między punktami zatrzymania. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. Uwaga: Trasa zaprogramowana powinna mieć co najmniej dwa ustawienia zaprogramowane. 4. Powtarzaj krok 3, aby skonfigurować inne kroki na trasie zaprogramowanej. 86 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

93 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ 5. Na pasku narzędzi zaprogramowanej trasy kliknij przycisk, aby przywołać trasę zaprogramowaną. 6. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby usunąć trasę zaprogramowaną: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Na liście preset zaznacz numer trasy i kliknij przycisk, aby usunąć wybraną trasę zaprogramowaną. - lub - Na pasku narzędzi ustawień zaprogramowanych kliknij przycisk usunąć wszystkie trasy zaprogramowane. 3. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby wywołać sekwencję zaprogramowaną: Panel sterowania PTZ:, aby 1. W trybie podglądu na żywo kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz ikonę sterowania PTZ na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Wybierz wymaganą kamerę na pasku narzędzi. - lub - Na panelu przednim wybierz wymaganą kamerę i naciśnij przycisk Enter, aby przywołać pasek narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. 2. Przewiń pasek narzędzi do pozycji Tour (Trasa) i kliknij dwukrotnie wymaganą trasę zaprogramowaną na liście. Kamera natychmiast wykona odpowiedni ruch na trasie zaprogramowanej. Pasek narzędzi menu: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Zaznacz na liście wymaganą trasę zaprogramowaną i kliknij przycisk, aby ją rozpocząć. Kliknij przycisk, aby zatrzymać trasę zaprogramowaną. 3. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Konfigurowanie i przywoływanie trasy Shadow Polecenie trasy Shadow zapamiętuje trasę ruchu kamery kopułowej PTZ przy sterowaniu ręcznym. Można skonfigurować tylko jedną trasę Shadow. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 87

94 9BRozdział 10: Sterowanie kamerą PTZ Uwaga: Używana kamera PTZ musi obsługiwać polecenie trasy w cieniu. Pełną listę poleceń PTZ obsługiwanych przez protokół kamery zawiera Dodatek E na stronie 149. Aby skonfigurować trasę Shadow: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Wybierz trasę w cieniu z listy. 3. Aby zarejestrować nową trasę w cieniu, kliknij przycisk i za pomocą przycisków kierunkowych panelu sterowania PTZ prowadź kamerę po wybranej trasie. 4. Kliknij przycisk, aby zapisać trasę w cieniu. Uwaga: Trasę Shadow można zastąpić. 5. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Aby przywołać trasę Shadow: Panel sterowania PTZ: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz ikonę sterowania PTZ na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Wybierz wymaganą kamerę na pasku narzędzi. - lub - Na panelu przednim wybierz wymaganą kamerę i naciśnij przycisk Enter, aby przywołać pasek narzędzi szybkiego dostępu. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. 2. Przewiń pasek narzędzi do pozycji Shadow Tour (Trasa w cieniu) i kliknij dwukrotnie trasę w cieniu na liście. Kamera natychmiast wykona odpowiedni ruch na trasie Shadow. Pasek narzędzi menu: 1. Kliknij ikonę PTZ Settings (Ustawienia PTZ) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję More Settings (Więcej ustawień). 2. Zaznacz na liście trasę w cieniu i kliknij przycisk, aby ją rozpocząć. Kliknij przycisk, aby zatrzymać trasę Shadow. 3. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. 88 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

95 Rozdział 11 Odtwarzanie nagrania Rejestrator TVR 11 pozwala na szybkie wyszukanie i odtworzenie nagranego wideo. Można tego dokonać na cztery sposoby: Natychmiastowe odtworzenie najnowszego wideo Odtworzenie nagranego wideo z całego dnia Wyszukanie w archiwach wideo według godziny, daty, zrzutu obrazu lub wydarzenia Wyszukiwanie w rejestrze systemowym Rejestrator kontynuuje nagrywanie trybu podglądu na żywo z kamery przy odtwarzaniu wideo z tej kamery. Do odtwarzania nagrań wymagane są odpowiednie uprawnienia (aby uzyskać więcej informacji, patrz Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika na stronie 118). Nagrania wideo z kamer w trybie widoku z wielu kamer są odtwarzane równocześnie. Oznacza to na przykład, że łatwo jest podążyć śladem intruza, który przeszedł na widoku kilku kamer. Odtwarzanie nagrań wideo jest możliwe tylko w trybie podglądu na żywo. Przegląd funkcji okna odtwarzania W oknie odtwarzania można łatwo zarządzać odtwarzaniem. Odtwarzane nagranie wideo ma znacznik daty/godziny do celów dowodowych. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 89

96 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Rysunek 23: Okno odtwarzania 1. Przeglądarka odtwarzania. 2. Panel kamer. Wybierz kamerę, z której nagranie chcesz odtworzyć. Przesuń wskaźnik myszy na wymagany obszar, aby wyświetlić listę dostępnych kamer. 3. Panel kalendarza. Kolor niebieski: Data bieżące Kolor żółty: Nagrania dostępne w rejestratorze. 4. Pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem. Patrz Rysunek 24. Pasek sterowania odtwarzaniem Pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem pozwala łatwo ręcznie sterować odtwarzaniem. Patrz Rysunek 24 poniżej. Uwaga: Pasek narzędzi sterowania nie jest wyświetlany przy natychmiastowym odtwarzaniu. Rysunek 24: Pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem (pokazano przykład wyszukiwania odtwarzania) Element Opis 1. Pasek narzędzi sterowania audio i wideo: / Włączenie/wyłączenie dźwięku. / Rozpoczęcie/zatrzymanie klipu wideo podczas odtwarzania. Fragmenty nagrania można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięci. 90 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

97 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Element Opis Archiwizacja plików. 2. Pasek sterowania odtwarzaniem: Odtwarzanie nagrania wstecz. Kliknij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie. Zatrzymanie odtwarzania. Linia czasu wraca do godziny 00:00 (północ). Odtworzenie nagrania. Kliknij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie. Szybkie przewinięcie do przodu o 30 sekund. Cofnięcie odtwarzania o 30 sekund. Spowolnienie szybkości odtwarzania: Dostępne są opcje: Jedna klatka, 1/8 szybkości, ¼ szybkości, ½ szybkości, normalnie, szybkość x2, szybkość x4, szybkość x8, maksymalna szybkość. Zwiększenie szybkości odtwarzania Dostępne są opcje: Jedna klatka, 1/8 szybkości, ¼ szybkości, ½ szybkości, normalnie, szybkość x2, szybkość x4, szybkość x8, maksymalna szybkość. 3. Timeline (Linia czasu): Pozwala przejść do przodu lub do tyłu w czasie. Linia czasu porusza się od lewej (najstarsze wideo) do prawej (najnowsze wideo). Kliknij na niej miejsce, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie. Przy odtwarzaniu całodniowym kursor pokazuje rzeczywistą godzinę. Przy odtwarzaniu z wyników wyszukiwania kursor ma kształt kulki. Pasek czasu: Czas odtwarzania. Jest wyświetlany tylko przy odtwarzaniu całodniowym. 4. Pasek postępu odtwarzania: Ten pasek pokazuje postęp odtwarzania. Wskazuje także za pomocą kolorów typ nagrania. 5. Typ nagrania: Opis znaczenia kolorów określających typy nagrań na pasku postępu odtwarzania. Kolor zielony oznacza nagranie ciągłe. Kolor czerwony oznacza nagranie alarmu/zdarzenia Kolor żółty oznacza nagranie wywołane ruchem. 6. Wyszukiwanie wideo: Ta ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy wynikiem wyszukiwania jest odtwarzanie. Nie jest wyświetlana odtwarzaniu całego dnia. Kliknij ją, aby powrócić do okna wyszukiwania i ponownie wybrać kryteria wyszukiwania. 7. Ukryj pasek zadań: Ukrycie paska narzędzi sterowania odtwarzaniem. 8. Zatrzymanie odtwarzania: W trybie odtwarzania całodniowego zakończenie odtwarzania i powrót do trybu podglądu na żywo. W trybie odtwarzania wyników wyszukiwania zakończenie odtwarzania i powrót do okna wyników wyszukiwania. Natychmiastowe odtwarzanie Za pomocą paska narzędzi szybkiego dostępu można szybko odtworzyć nagrane wideo z ostatnich pięciu minut. Funkcja ta jest przydatna w celu szybkiego obejrzenia wydarzenia, które właśnie miało miejsce. Jednocześnie można wybrać tylko jedną kamerę. Nie można zmienić domyślnego okresu odtwarzania wynoszącego 5 minut. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 91

98 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Aby szybko odtworzyć nagrane wideo: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij lewym przyciskiem obraz z wybranej kamery. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi szybkiego dostępu. Kliknij przycisk Instant Playback (Natychmiastowe odtwarzanie). 2. Wybierz wymaganą kamerę z listy rozwijanej i kliknij przycisk OK. Odtwarzanie rozpocznie się natychmiast. Pod wybraną kamerą pojawi się pasek przewijania natychmiastowego odtwarzania. 3. Kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj) na pasku narzędzi, aby wstrzymać odtwarzanie. Kliknij przycisk Play (Odtwarzaj), aby wznowić odtwarzanie. Kliknij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie i wrócić do trybu podglądu na żywo. Odtw. całodniowe Ta opcja umożliwia odtworzenie nagranego wideo z ostatniego dnia. Odtwarzanie rozpoczyna się od północy i obejmuje okres 24-godzinny. Nagranie z całego dnia jest odtwarzane w widoku pełnoekranowym. Opis paska narzędzi sterowania odtwarzaniem zawiera Rysunek 24 na stronie 90. Aby uruchomić odtwarzanie całodniowe, korzystając z panelu przedniego: 1. W podglądzie na żywo kliknij przycisk odtwarzania całodniowego. Rozpocznie się odtwarzanie. Aby uruchomić odtwarzanie całodniowe, korzystając z myszy: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem obraz z wybranej kamery. Na wyświetlonym pasku narzędzi myszy kliknij przycisk All-day Playback (Odtw. całodniowe). Zostanie otwarte okno odtwarzania. Domyślnie nagranie z kamery jest odtwarzane w trybie pełnoekranowym. 92 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

99 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania 2. Aby wybrać więcej niż jedną kamerę do odtworzenia w widoku z wielu kamer lub wybrać nagranie z innego dnia, przesuń wskaźnik myszy do prawej krawędzi okna. Zostanie wyświetlona lista kamer i kalendarz. Zaznacz wymagane kamery i/lub inny dzień. W zależności od modelu rejestratora można wybrać maksymalnie 16 kamer. Odtwarzanie rozpocznie się natychmiast. Uwaga: Pojawi się komunikat, jeśli nie ma żadnych nagrań w tym okresie. 3. Użyj paska narzędzi sterowania odtwarzaniem, aby ręcznie sterować odtwarzaniem. 4. Kliknij przycisk Exit (Wyjście), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. - lub - Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Exit (Wyjście) w menu podręcznym, aby wrócić do poprzedniego okna. Wyszukiwanie nagrań Zarejestrowane nagrania można łatwo wyszukiwać i odtwarzać według kamery, typu nagrania, okresu, zdarzeń i zrzutów obrazu. Okno wyszukiwania zawiera trzy podmenu pozwalające przeprowadzać wyszukiwanie według poszczególnych kryteriów: Typ wyszukiwania Normalne Zdarzenie Picture (Obraz) Opis Przeszukiwanie wszystkich nagrań według kamer, typu nagrania, typu zabezpieczenia (blokada/bez blokady) i okresu czasu. Przeszukiwanie tylko plików nagranych dla określonych zdarzeń. Pliki można wyszukiwać według wejść alarmowych, przypadków wykrycia ruchu lub wpisania tekstu POS/ATM. Uwaga: W wynikach tego wyszukiwania pojawiają się tylko przypadki wykrycia ruchu lub wpisania tekstu POS/ATM zarejestrowane jako zdarzenia. Przypadki wykrycia ruchu i wpisania tekstu w POS/bankomacie zarejestrowane jako nie-zdarzenia można wyszukiwać w menu Normal (Normalne). Przeszukiwanie tylko nagranych plików ze zrzutami obrazu. Wyniki wyszukiwania Wyszukiwanie zwykle zwróci listę plików, która może ciągnąć się na kilka stron. Pliki są wyszczególnione według kamery, a następnie dla każdej kamery według daty i godziny. Najstarsze pliki znajdują się na początku listy. Przykład wyników wyszukiwania przedstawia Rysunek 25 na stronie 94. W tym samym czasie może być odtwarzany tylko jeden plik. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 93

100 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Rysunek 25: Przykładowa lista wyników wyszukiwania Odtwarzanie nagrań według czasu i typu wideo Nagrania wideo można wyszukiwać według czasu i typu wideo, np. nagrania ciągłe, wywołane ruchem, wpisaniem tekstu, alarmem i wszystkie nagrania. Można równocześnie odtwarzać nagrania z kilku kamer. Aby odtworzyć wyniki wyszukiwania: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz kolejno Advanced Search > Normal (Wyszukiwanie zaawansowane > Normalne). 2. Wybierz wymagane kamery, typ nagrywania, typ pliku oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania. 3. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Pojawi się lista wyników wyszukiwania. 4. Odtwórz wyniki wyszukiwania: Jeśli w wynikach wyszukiwania występuje tylko jedna kamera, kliknij jej przycisk odtwarzania. Rozpocznie się odtwarzanie. Jeśli jest wymienionych więcej kamer, kliknij przycisk odtwarzania jednej z nich. W wyświetlonym oknie zaznacz kamery do równoczesnego odtworzenia i kliknij przycisk OK. Rozpocznie się odtwarzanie. 5. Aby ukryć pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem w trakcie odtwarzania, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Control Panel (Panel sterowania) na pasku narzędzi sterowania odtwarzaniem. Kliknij ponownie, aby przywrócić panel. 6. Użyj paska narzędzi sterowania odtwarzaniem, aby ręcznie sterować odtwarzaniem. 94 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

101 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania 7. Aby odtworzyć nagranie z innej kamery, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu wyświetlenia listy kamer i zaznacz wymaganą kamerę. 8. Aby przeprowadzić inne wyszukiwanie: Kliknij ikonę Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) w prawym dolnym rogu paska narzędzi sterowania odtwarzaniem lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) z listy. Zostanie otwarte okno wyszukiwania. Wybierz ponownie kryteria wyszukiwania. Odtwarzanie nagrań według zdarzenia Nagrania wideo można wyszukiwać według typu zdarzenia: Wejść alarmowych, przypadków wykrycia ruchu lub wpisania tekstu POS/ATM. Można równocześnie odtwarzać nagrania z kilku kamer. Aby odtworzyć wyniki wyszukiwania wg zdarzenia: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz kolejno Advanced Search > Event (Wyszukiwanie zaawansowane > Zdarzenie). 2. Wybierz wymagany typ zdarzenia z listy (Alarm input (Wejście alarmowe), Motion (Ruch) lub Text insertion (Wstawienie tekstu)) oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrania. 3. Wybierz wymagane wejścia alarmowe. Po wybraniu jako typ zdarzenia opcji Motion (Ruch) wybierz wymagane wejścia alarmowe. Jeśli wybrano opcję Text insertion (Wstawienie tekstu), wybierz wymagane wejścia alarmowe i podaj żądane słowa kluczowe. 4. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Pojawi się lista wyników wyszukiwania. 5. Odtwórz wyniki wyszukiwania: Jeśli w wynikach wyszukiwania występuje tylko jedna kamera, kliknij jej przycisk odtwarzania. Rozpocznie się odtwarzanie. Jeśli jest wymienionych więcej kamer, kliknij przycisk odtwarzania z nich. W wyświetlonym oknie zaznacz kamery do równoczesnego odtworzenia i kliknij przycisk OK. Rozpocznie się odtwarzanie. jednej 6. Aby ukryć pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem w trakcie odtwarzania, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Control Panel (Panel sterowania) na pasku narzędzi sterowania odtwarzaniem. Kliknij ponownie, aby przywrócić panel. 7. Użyj paska narzędzi sterowania odtwarzaniem, aby ręcznie sterować odtwarzaniem. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 95

102 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania 8. Aby odtworzyć nagranie z innej kamery, przesuń kursor do prawej krawędzi ekranu w celu wyświetlenia listy kamer i zaznacz wymaganą kamerę. 9. Aby przeprowadzić inne wyszukiwanie: Kliknij ikonę Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) w prawym dolnym rogu paska narzędzi sterowania odtwarzaniem lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Event Search (Wyszukiwanie zdarzeń) z listy. Zostanie otwarte okno wyszukiwania. Wybierz ponownie kryteria wyszukiwania. Pokaz slajdów ze zrzutów obrazu Można wyszukiwać przechwycone zrzuty obrazu i odtwarzać je sekwencyjnie jako pokaz slajdów. Patrz Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń na stronie 70, aby uzyskać informacje na temat tworzenia zrzutów obrazu. Aby odtworzyć wyniki wyszukiwania: 1. W trybie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz kolejno Advanced Search > Picture (Wyszukiwanie zaawansowane > Obraz). 2. Wybierz wymagane kamery oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyszukiwanego nagrania. 3. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Pojawi się lista zrzutów obrazu. 4. Zaznacz zrzut obrazu, aby go wyświetlić w oknie miniatur. Kliknij jego przycisk Play (Odtwórz), aby wyświetlić zrzut w trybie pełnoekranowym. 5. W trybie pełnoekranowym przesuń kursor do prawej krawędzi okna, aby wyświetlić pełną listę zrzutów obrazu znalezionych podczas wyszukiwania. Kliknij ich przyciski odtwarzania, aby je wyświetlić w trybie pełnoekranowym. 6. Aby wyświetlić pokaz slajdów z wszystkich znalezionych zrzutów obrazu, kliknij przycisk lub na pasku narzędzi zrzutów obrazu, aby kolejno wyświetlać zrzuty w przód lub w tył. 7. Aby przeprowadzić inne wyszukiwanie: Kliknij ikonę Picture Search (Wyszukiwanie obrazów) w prawym dolnym rogu paska narzędzi sterowania odtwarzaniem lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Picture Search (Wyszukiwanie obrazów) z listy. Zostanie otwarte okno wyszukiwania. Wybierz ponownie kryteria wyszukiwania. 96 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

103 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Odtwarzanie nagrań z rejestru systemowego Można także odtwarzać nagrania z rejestru systemowego. Rejestr systemowy zapewnia większą ilość opcji odtwarzania niż wyszukiwanie zaawansowane, które obejmuje tylko wykrywanie wideo i alarmów. Zarejestrowane dzienniki można przeszukiwać według: Daty i godziny. Dzienniki można przeszukiwać według daty, a także czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Głównych typów nagrań. Dostępnych jest pięć głównych typów: All (Wszystko), Alarm (Alarm), Notification (Powiadomienie), Operation (Operacja) oraz Information (Informacje). Drugorzędnych typów nagrań. Główne typy nagrań można wyszukiwać według podkategorii (drugorzędnych typów nagrania). Wybór dostępnych drugorzędnych typów nagrania zależy od wybranego typu głównego. Aby poznać listę, patrz Tabela 17. Tabela 17: Główne i drugorzędne typy nagrań Typy główne Wszystko (All) Alarm (Alarm) Notification (Powiadomienie) Operation (Operacja) Information (Informacje) Typy drugorzędne Wszystko (All) All (Wszystko), Alarm input (Wejście alarmowe), Alarm output (Wyjście alarmowe), Start motion detection (Uruchom detekcję ruchu), Stop motion detection (Zatrz. detekcję ruchu), Start tamper-proof (Ur. ochr. p. sabot), Stop tamper-proof (Zatrz och p sabot) All (Wszystko), Video loss alarm (Alarm utraty sygnału wideo), Abnormal video signal (Nieprawidł. sygnał wideo), Illegal login (Niedozwolone logowanie), HDD full (Pełny dysk), HDD error (Błąd dysku), IP conflicted (Konflikt IP), Network disconnected (Odłączona sieć), Abnormal record (Niepr. rejestracja), Input/output video standard mismatch (Niezgodny standard wyjścia/wejścia wideo) All (Wszystko), Power up (Zasilanie), Local operation shutdown (Wyłączenie obsługi zdalnej), Abnormal shutdown (Nieprawidłowe wyłączenie), Local operation restart (Wznowienie obsługi lokalnej), Local operation login (Logowanie do obsługi lokalnej), Local operation logout (Wylogowanie z obsługi lokalnej), Local operation configure parameters (Konfigurowanie parametrów obsługi lokalnej), Local operation upgrade (Aktualizacja obsługi lokalnej), Local operation PTZ control (Sterowanie PTZ w obsłudze lokalnej) All (Wszystko), Local HDD information (Informacje o dysku lokalnym), HDD S.M.A.R.T. (Dysk twardy SMART), Start recording (Rozp. nagryw.), Stop recording (Zatrz. nagr.), Delete expired record (Usuń nieaktualne nagranie) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 97

104 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Rysunek 26: Okno View Log (Podgląd logu) Aby odtworzyć nagranie wideo z rejestru systemowego: 1. Kliknij na pasku menu kolejno System settings > Log Search (Ustawienia systemu > Wyszukaj z rejestru). 2. Wybierz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dla wyszukiwania. 3. W obszarze Major Type (Typ główny) i Minor Type (Typ podrzędny) wybierz opcję z listy rozwijanej. Lista dostępnych opcji typu podrzędnego zależy od opcji wybranej w obszarze Major Type (Typ główny). 4. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Pojawi się lista wyników wyszukiwania. 5. Zaznacz pliki i kliknij jedną z opcji: - Details (Szczegóły): Wyświetla informacje o rejestrze lub nagraniu. W przypadku nagrania wyświetla takie informacje, jak: Godzina rozpoczęcia, typ informacji, numer kamery oraz opis typów nagranych zdarzeń, jak również godzinę zatrzymania nagrania. - Play (Odtwórz): Kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego nagrania. - Export (Eksportuj): Kliknij, aby zarchiwizować wybrany plik na urządzeniu USB. Zostanie otwarte okno eksportowania. - Back (Wstecz): Kliknij, aby powrócić do poprzedniego okna. Wyszukiwanie ruchu Można szybko i łatwo wyszukiwać nagrania wywołane przypadkami wykrycia ruchu. Ruch można wyszukiwać na całym ekranie odtwarzania lub jego określonych obszarach. Pozwala to na przykład ustalić, czy w ciągu kilku dni wstecz wykryto jakikolwiek ruch w pobliżu określonych drzwi. Ta opcja nie jest dostępna w trybie natychmiastowego odtwarzania. 98 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

105 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Rysunek 27: Pasek narzędzi wyszukiwania ruchu 1. Wykrywanie pełnoekranowe: Na całym oknie automatycznie pojawia się czerwona siatka wykrywania ruchu. 2. Usuń wszystkie: Usunięcie siatki wykrywania ruchu. 3. Szukaj: Wyszukanie nagrania wywołanego wykryciem ruchu. 4. Exit (Wyjdź): Wyjście z trybu wyszukiwania ruchu i powrót do odtwarzania. Aby wyszukać ruch w trybie odtwarzania: 1. W trybie odtwarzania kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz opcję Motion Search (Wyszukiwanie ruchu). Pojawi się pasek narzędzi wyszukiwania ruchu, a pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem zniknie. 2. Wybierz obszar okna, który ma zostać przeszukany: Przeciągnij myszą przez wymagany obszar. Pojawi się czerwona siatka. Można wybrać więcej niż jeden obszar. - lub - Kliknij ikonę wykrywania pełnoekranowego na pasku narzędzi. Całe okno zostanie pokryte czerwoną siatką. 3. Kliknij ikonę Search (Szukaj) na pasku narzędzi, aby wyświetlić wyniki. Ruch zostanie oznaczony niebieskimi liniami poniżej zielonego paska postępu odtwarzania (patrz poniżej). Jeśli ruch został zarejestrowany jako zdarzenie, jest oznaczony żółtym kolorem na pasku postępu. Kliknij przycisk Zoom-in (Zbliżenie), aby wyświetlić więcej szczegółów paska postępu. Odtwarzanie ramka po ramce Można łatwo odtworzyć wybrane nagranie wideo z różną szybkością. To pozwala na dokładne zbadanie zdarzenia klatka po klatce. Bieżąca szybkość zapisu jest wyświetlana po prawej stronie paska narzędzi sterowania odtwarzaniem. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 99

106 10BRozdział 11: Odtwarzanie nagrania Aby odtwarzać poklatkowo: Korzystając z myszy: 1. W trybie odtwarzania klikaj przyciski Zwolnij i Przyspiesz na pasku sterowania odtwarzaniem, aż do uzyskania pojedynczej klatki. 2. Kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj), aby obejrzeć wideo ramka po ramce. Korzystając z panelu przedniego: 1. W trybie odtwarzania naciskaj przyciski strzałek w górę/w dół, aby przewijać w dół i w górę zmiany szybkości, aż do uzyskania pojedynczej klatki. 2. Kliknij przycisk Enter, aby obejrzeć wideo klatka po klatce. 3. Naciśnij przycisk Playback (Odtwarzaj), aby wrócić do odtwarzania z normalną szybkością. Powiększenie cyfrowe przy odtwarzaniu Można łatwo stosować powiększenie cyfrowe do obrazu w trakcie odtwarzania, aby zwiększyć poziom szczegółów. Aby zastosować powiększenie cyfrowe podczas odtwarzania: 1. W trybie odtwarzania kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz opcję Digital Zoom (Zoom cyfrowy). Pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem zniknie. 2. Kliknij okno z kursorem. Obraz zostanie powiększony i pojawi się okno widoku cyfrowego. 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij czerwony kwadrat w obszar, który cię interesuje, albo naciskaj przyciski strzałek na panelu przednim, aby umieścić czerwony kwadrat. Wybrany obszar zostanie powiększony. Rozmiaru czerwonego kwadratu nie można zmienić za pomocą przedniego panelu. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyjść z trybu powiększenia cyfrowego i wrócić do trybu odtwarzania pełnoekranowego. Pasek narzędzi sterowania odtwarzaniem pojawi się ponownie. 100 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

107 Rozdział 12 Archiwizacja nagranych plików Archiwizuj nagrane pliki na urządzeniu zewnętrznym takim jak pamięć USB, dysk twardy USB lub nagrywarka DVD. Archiwizacja nagrań wideo jest możliwa tylko w trybie podglądu na żywo. Dostęp do poleceń archiwizacji może wymagać podania hasła. Przed przystąpieniem do archiwizacji plików należy podłączyć do rejestratora urządzenie pamięci. Urządzenie takie jest automatycznie wykrywane przez rejestrator. Uwaga: Rejestrator obsługuje napędy DVD i dyski twarde USB za pośrednictwem portów USB z przodu i z tyłu urządzenia. Archiwizacja plików Są dwa sposoby archiwizacji plików: Szybk. archiw.: Szybka archiwizacja umożliwia szybkie archiwizowanie plików przy użyciu przycisku Archive (Archiwizuj) na panelu przednim. Rejestrator DVR pobiera następnie wszystkie nagrane pliki do urządzenia, w celu wypełnienia dostępnego miejsca na nośniku. Ta funkcja nie jest dostępna przy użyciu myszy. Okno Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane): Używając polecenia Export (Eksport) w oknie Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane), można określić takie ustawienia archiwizacji, jak zakres godzin i dat oraz kamery. Szybka archiwizacja Aby zarchiwizować nagranie wideo, korzystając z szybkiej archiwizacji: 1. Podłącz urządzenie pamięci do rejestratora TVR 11. Używając urządzenia pamięci USB, włóż urządzenie do portu USB na panelu przednim. Używając płyty DVD, włóż dysk do napędu DVD. Jeśli do Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

108 11BRozdział 12: Archiwizacja nagranych plików rejestratora jest podłączony więcej niż jeden nośnik, pierwszeństwo ma urządzenie USB. 2. Naciśnij przycisk Archive (Archiwizuj) na panelu przednim lub pilocie, aby otworzyć ekran szybkiej archiwizacji. 3. Kliknij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie pobieranie wszystkich wymienionych plików. Uwaga: Jeśli urządzenie pamięci ma ograniczenie pojemności, archiwizowane są tylko najnowsze pliki. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlony komunikat. Eksportowanie nagranych plików do urządzenia pamięci Do portu USB można podłączyć koncentrator mini-usb, aby podłączyć mysz do nawigacji lub dysk USB w celu archiwizacji. Rejestrator może jednak nie obsługiwać wszystkich typów koncentratorów USB. Dostępne opcje archiwizacji mogą zależeć od typu wybranego urządzenia pamięci. Rysunek 28: Przykładowe okno eksportowania Element Funkcja Opis 1. Device name (Nazwa urządzenia) Wybierz jeden z nośników w celu archiwizacji. Jeśli urządzenie pamięci nie jest rozpoznawane: Kliknij przycisk Refresh (Odśwież). Ponownie podłącz urządzenie. Sprawdź zgodność u sprzedawcy. 2. Odśwież Odśwież wyniki wyszukiwania, jeśli parametry zostały zmodyfikowane. 3. Nazwa Wymienione są pliki znajdujące się na urządzeniu pamięci. 102 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

109 11BRozdział 12: Archiwizacja nagranych plików Element Funkcja Opis 4. Usuń Kliknij, aby usunąć wybrany plik z urządzenia pamięci. 5. Odtwórz Kliknij, aby odtworzyć wybrany plik. 6. Wolne miejsce (Free space) Wyświetlone jest wolne miejsce dostępne na urządzeniu pamięci. 7. Dysk zabezp. Wybierz, aby uniemożliwić nagranie na dysku innych plików. 8. Include Player (Uwzględnij odtwarzacz) 9. New folder (Nowy folder) Wybierz, aby automatycznie dołączać narzędzie do odtwarzania przy archiwizacji plików. Utworzenie nowego folderu na urządzeniu pamięci. Pliki z rejestratora można archiwizować w określonym folderze. 10. Format Formatowanie dysku USB/eSATA. 11. Archiwum Rozpoczęcie pobierania wybranych plików do urządzenia pamięci. 12. Cancel (Anuluj) Anulowanie wyszukiwania i powrót do poprzedniego menu. Aby wyeksportować nagrane pliki do urządzenia pamięci: 1. Podłącz urządzenie pamięci do rejestratora DVR. Używając urządzenia pamięci USB, włóż urządzenie do portu USB na panelu przednim. Używając płyty DVD lub dysku esata, włóż dysk do napędu DVD. Jeśli do rejestratora TVR 11 podłączone są oba nośniki, pierwszeństwo przed płytą DVD ma urządzenie USB. 2. W trybie podglądu na żywo naciśnij przycisk Search (Szukaj) na panelu przednim lub pilocie. - lub - Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). Zostanie otwarte okno Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). 3. Wybierz wymagane kamery i parametry wyszukiwania. 4. Kliknij przycisk Search (Szukaj). Pojawi się lista wyników wyszukiwania. 5. Wybierz pliki do wyeksportowania. Uwaga: Możesz kliknąć przycisk Odtwórz, aby sprawdzić, czy wybrane pliki są plikami do eksportu. 6. Kliknij przycisk Archive (Archiwizuj). Zostanie otwarte okno Archive (Archiwum). 7. Z listy rozwijanej wybierz nośnik pamięci do eksportu. 8. Kliknij przycisk Archive (Archiwizuj), aby rozpocząć proces archiwizacji. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

110 11BRozdział 12: Archiwizacja nagranych plików Tworzenie i archiwizacja klipów wideo Możesz zapisać ważne sceny z nagranego pliku do późniejszego użytku tworząc klipy wideo wybranych fragmentów pliku podczas odtwarzania. Gdy intruz pojawia się przed kilkoma kamerami, możesz zapisać klip wideo trasy intruza z kilku kamer w pojedynczym pliku. Z nagrania można utworzyć maksymalnie 30 klipów wideo. Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko przy użyciu myszy. Aby wyeksportować klipy wideo podczas odtwarzania: 1. Podłącz urządzenie pamięci do rejestratora DVR. 2. Wyszukaj wymagane pliki do odtworzenia. Patrz Wyszukiwanie nagrań na stronie Wybierz plik lub pliki do odtworzenia i kliknij przycisk Play (odtworz). Odtwarzanie rozpocznie się natychmiast. 4. Kliknij linię czasu, od której chcesz rozpocząć klip wideo i kliknij przycisk Start Clip (Rozpocznij klip). 5. Kliknij linię czasu, od której chcesz zatrzymać klip wideo i kliknij przycisk End Clip (Zakończ klip). 6. Powtórz kroki dla pozostałych klipów. 7. Wyjdź z trybu odtwarzania. Pojawi się komunikat z zapytaniem, czy chcesz zapisać klipy wideo. 8. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zarchiwizować klipy. Zostanie otwarte okno Export (Eksport). Kliknij przycisk No (Nie), aby wyjść i wrócić do okna wyników wyszukiwania. Klipy nie zostaną zapisane. 9. W oknie Export (Eksport) wybierz z listy rozwijanej urządzenie pamięci, które ma zostać użyte. 10. Kliknij przycisk Start. Rozpocznie się pobieranie pliku. Uwaga: Możesz utworzyć nowy folder dla klipów wideo. Naciśnij przycisk New Folder (Nowy folder) i wprowadź nazwę folderu. Archiwizacja zrzutów obrazu Wszystkie nagrane zrzuty obrazu można zapisać na urządzeniu pamięci. Aby zarchiwizować zrzuty obrazu: 1. Podłącz urządzenie pamięci do rejestratora DVR. 2. Wyszukaj wymagane pliki zrzutu ekranu do odtworzenia. Patrz Pokaz slajdów ze zrzutów obrazu na stronie 96. Pojawi się lista zrzutów obrazu. 104 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

111 11BRozdział 12: Archiwizacja nagranych plików 3. Wybierz zrzuty ekranu do wykonania kopii zapasowej. 4. Kliknij przycisk Archive (Archiwizuj). Wybierz urządzenie pamięci, jeśli nie ma go na liście. 5. Kliknij przycisk Archive (Archiwizuj). Eksport rozpocznie się natychmiast. 6. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby powrócić do poprzedniego okna. Zarządzanie urządzeniami pamięci Można zarządzać urządzeniami pamięci z poziomu okna Export (Eksport) (patrz Rysunek 28 na stronie 102). Okno Export (Eksport) udostępnia następujące opcje: Create New Folder (Utwórz nowy folder): Utworzenie nowego folderu na urządzeniu pamięci. Delete (Usuń): Usuwa plik lub folder z urządzenia pamięci. Odtwórz: Odtwarza wybrany plik wideo z urządzenia pamięci. Format: Formatuje urządzenia pamięci. Erase (Kasuj): Kasuje pliki z płyty CD/DVD wielokrotnego nagrywania. Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na komputerze W celu odtwarzania zarchiwizowanych nagrań wideo na komputerze można użyć standardowego programu do odtwarzania. Jest on pobierany automatycznie z rejestratora TVR 11 podczas archiwizacji plików na urządzeniu pamięci. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

112 11BRozdział 12: Archiwizacja nagranych plików 106 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

113 Rozdział 13 Zarządzanie rejestratorem W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia: Konfigurowanie portu RS-232 Aktualizacja oprogramowania układowego Przywracanie ustawień domyślnych Wyświetlanie informacji o systemie Wyświetlanie rejestrów systemowych Konfigurowanie portu RS-232 Można użyć menu System Settings (Ustawienia systemowe) do skonfigurowania takich parametrów portu RS-232, jak prędkość transmisji, bity danych, bity stopu, parzystość, sterowanie transmisją i wykorzystanie. Rysunek 29: Okno konfiguracji portu RS-232 Dostępne są trzy użycia portu RS-232: ProBridge: Obsługa wstawiania tekstu POS i ATM za pośrednictwem urządzenia ProBridge podłączonego do portu RS-232. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przechwytywanie informacji tekstowych na stronie 130. ATS/Challenger: Synchronizacja czasu NTP do obcego urządzenia przez port RS-232. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

114 12BRozdział 13: Zarządzanie rejestratorem Pomoc techniczna: Tryb konsoli. Aktualizacja oprogramowania firmowego Oprogramowanie firmowe urządzenia DVR można aktualizować, korzystając z czerech metod. Za pomocą urządzenia USB Za pomocą sieci przez serwer FTP Za pomocą przeglądarki rejestratora Korzystając z oprogramowania TruVision Navigator Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania TruVision Navigator. Plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego nosi nazwę TVR11.dav. Aby zaktualizować oprogramowanie firmowe systemu za pomocą urządzenia USB: 1. Pobierz najnowsze oprogramowania firmowe na urządzenie USB ze strony internetowej: - lub Podłącz urządzenie USB do urządzenia DVR. 3. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu. 4. Wybierz kolejno Upgrade > Local Upgrade (Aktualizacja > Lokalna aktualizacja). Zostanie wyświetlona lista plików zapisanych w urządzeniu USB. 5. Zaznacz plik i kliknij opcję Upgrade (Aktualizacja). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć proces aktualizacji. 6. Gdy proces aktualizacji zakończy się, uruchom ponownie rejestrator DVR. 108 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

115 12BRozdział 13: Zarządzanie rejestratorem Aby wykonać aktualizację oprogramowania układowego przy użyciu serwera FTP: Tylko do użytku przez personel techniczny. Przywracanie ustawień domyślnych Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne rejestratora: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Configuration (Konfiguracja). 2. Kliknij kartę Default (Domyślna). Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić przywrócenie ustawień domyślnych. Uwaga: Informacje sieciowe, takie jak adres IP, maska podsieci, brama, MTU, tryb roboczy karty sieciowej, port serwera i domyślna trasa, nie są przywracane do domyślnych ustawień fabrycznych. Wyświetlanie informacji o systemie Aby wyświetlić informacje o systemie: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję System Information (Informacje o systemie). 2. Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, kliknij kartę Device Info (Informacje o urządzeniu). 3. Aby wyświetlić informacje o kamerze, kliknij kartę Camera (Kamera). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

116 12BRozdział 13: Zarządzanie rejestratorem 4. Aby wyświetlić informacje o nagraniu, kliknij kartę Record (Nagranie). 5. Aby wyświetlić informacje o alarmie, kliknij kartę Alarm (Alarm). 6. Aby wyświetlić informacje o sieci, kliknij kartę Network (Sieć). 7. Aby wyświetlić informacje o dysku twardym, kliknij kartę HDD (Dysk twardy). 110 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

117 12BRozdział 13: Zarządzanie rejestratorem 8. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Wyszukiwanie zdarzeń w rejestrach systemowych Wiele zdarzeń rejestratora, takich jak dotyczące obsługi, alarmów i powiadomień, jest zapisywanych w rejestrach systemowych. Można je wyświetlać i eksportować w każdej chwili. Równocześnie można wyświetlić maksymalnie 2000 plików rejestru. Pliki rejestru można także eksportować do urządzenia USB. Wyeksportowany plik jest nazwany zgodnie z godziną eksportu, Przykład: logBack.txt. Uwaga: Przed rozpoczęciem przeszukiwania rejestru należy podłączyć do rejestratora urządzenie pamięci, takie jak pamięć USB. Aby przeszukiwać i eksportować pliki rejestru: 1. Kliknij ikonę System Settings (Ustawienia systemu) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Log search (Przeszukiwanie rejestru). 2. Wprowadź parametry wyszukiwania i kliknij przycisk Search (Szukaj), aby rozpocząć wyszukiwanie. Zostaną wyświetlone rejestry spełniające kryteria wyszukiwania. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

118 12BRozdział 13: Zarządzanie rejestratorem 3. Aby wyświetlić dokładniejsze informacje o danym wpisie rejestru, zaznacz go i kliknij przycisk lub kliknij wpis dwukrotnie. 4. Jeśli z danym wpisem rejestru powiązane jest wideo, można je obejrzeć, klikając przycisk odtwarzania. 5. Aby wyeksportować wpis rejestru, zaznacz rejestr i kliknij przycisk Export (Eksportuj). 6. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. 112 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

119 Rozdział 14 Ustawienia kamery Zależnie od modelu rejestrator TVR 11 obsługuje maksymalnie 16 kamer analogowych. Konfigurowanie ustawień OSD Rejestrator pozwala skonfigurować, jakie informacje są wyświetlane na ekranie, tylko dla kamer analogowych. Ustawienia wyświetlania na ekranie (OSD) dotyczą trybu podglądu na żywo i obejmują nazwę kamery, godzinę i datę. Są także dołączane do nagrań. Można dostosować stopień przezroczystości informacji OSD względem tła, aby były bardziej czytelne lub mniej widoczne na ekranie. Aby skonfigurować ustawienia OSD: 1. Kliknij ikonę Camera Management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję OSD (OSD). 2. W razie potrzeby wprowadź nazwę kamery. 3. Zaznacz pola Display Name (Wyświetlaj nazwę), Display Date (Wyświetlaj datę) i Display Week (Wyświetlaj tydzień), jeśli chcesz, aby była wyświetlana nazwa kamery, data i tydzień. 4. Wybierz format daty i format godziny. 5. Wybierz sposób, w jaki chcesz, aby kamera wyświetlała informacje. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

120 13BRozdział 14: Ustawienia kamery Wybierz jedną z opcji z listy rozwijanej. Wartość domyślna to nieprzezroczysty/niemigający. Transparent & flashing (Przezroczysty i migający) Transparent & not flashing (Przezroczysty i niemigający) Non-transparent & flashing (Nieprzezroczysty i migający) Non-transparent & non-flashing (Nieprzezroczysty i niemigający) 6. Na ekranie widoku z kamery dostępne są dwa czerwone pola tekstowe: Jedno dla nazwy kamery i jedno dla daty/godziny. Za pomocą myszy kliknij i przeciągnij pole tekstowe w odpowiednie miejsce. 7. Aby skopiować ustawienia do innych kamer, kliknij przycisk Copy (Kopiuj) i wybierz wymagane kamery. Kliknij przycisk OK. 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do podglądu na żywo. Konfigurowanie maski prywatności Możliwe jest zdefiniowanie ukrytego obszaru na ekranie. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy w zasięgu kamery znajdują się budynki mieszkalne. Strefa ukryta jest nazywana maską prywatności. Maski prywatności nie można wyświetlać w trybie podglądu na żywo ani trybie nagrywania. Jest ona przedstawiana na obrazie wideo jako puste miejsce. Aby ustawić maskę prywatności: 1. Kliknij ikonę Camera Management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Privacy Mask (Maska prywatności). 2. Wybierz kamerę, dla której chcesz ustawić maskę prywatności. 3. Zaznacz pole Enable Privacy Mask (Włącz maskę prywatności), aby włączyć te funkcję. 4. Określ obszar maski. Można ustawić do czterech obszarów. Za pomocą myszy kliknij i przeciągnij ramkę maski prywatności w oknie widoku z kamery nad wymaganym obszarem. Na ekranie można zakryć maksymalnie cztery obszary. Zakryte obszary są przyciemnione i obramowane w czterech różnych kolorach. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 114 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

121 13BRozdział 14: Ustawienia kamery Aby usunąć maskę, zaznacz ją i kliknij przycisk Clear (Wyczyść). 5. Aby skopiować ustawienia do innych kamer, kliknij przycisk Copy (Kopiuj) i wybierz wymagane kamery. Kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do podglądu na żywo. Regulowanie ustawień obrazu wideo Może istnieć konieczność wyregulowania obrazu kamery w zależności od tła lokalizacji w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. System ma cztery ustawienia trybu preset dla często spotykanych warunków oświetlenia: Standard (Standardowe), Indoor (W pomieszczeniach), Low light (Słabe oświetlenie) i Outdoor (Na zewnątrz pomieszczeń). Możliwe jest także ręczne wyregulowanie jasności, nasycenia, kontrastu i barwy za pomocą opcji Customize (Dostosuj). Zmiany w ustawieniach wpływają zarówno na tryb podglądu na żywo, jak i nagrywane obrazy. Uwaga: Opcje te można także zmienić za pomocą przycisku ustawień obrazu na pasku narzędzi szybkiego dostępu w trybie podglądu na żywo (patrz Uzyskiwanie dostępu do często używanych poleceń na stronie 70). Aby dostosować ustawienia wyświetlania: 1. Kliknij ikonę Camera Management (Zarządzanie kamerami) na pasku narzędzi menu i wybierz opcję Privacy Mask (Maska prywatności). 2. Wybierz kamerę, dla której chcesz wyregulować ustawienia obrazu wideo. 3. Wybierz żądaną wartość trybu. Zmiany są od razu widoczne na ekranie. Jeśli wybrano opcję Customize (Dostosuj), wyreguluj jasność, nasycenie, kontrast i barwę, przeciągając poszczególne paski przewijania. 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do podglądu na żywo. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

122 13BRozdział 14: Ustawienia kamery 116 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

123 Rozdział 15 Zarządzanie użytkownikami W rejestratorze DVR są domyślnie skonfigurowane trzy konta: Konto administratora, konto operatora i konto gościa. Te konta dostarczają różnych poziomów dostępu i funkcji. Opis różnych kont użytkowników zawiera Tabela 18 poniżej. Tabela 18: Konta użytkowników Użytkownik Administrator (Administrator) Operator (Operator) Guest (Gość) Opis Konto administratora obejmuje rozszerzone menu z pełnym dostępem do wszystkich ustawień. Administrator ma uprawienia do dodawania, usuwania i konfiguracji parametrów wielu funkcji systemu. Administrator może być tylko jeden. Nazwa użytkownika to admin. Nazwy nie można zmodyfikować. Hasło domyślne to ciąg Konto operatora obejmuje ograniczony dostęp do ustawień wideo (niedostępne funkcje są niewidoczne). Domyślna nazwa użytkownika to operator. Hasło domyślne to ciąg Konto gościa obejmuje dostęp do menu bez możliwości programowania (niedostępne funkcje są niewidoczne). Domyślna nazwa użytkownika to guest. Hasło domyślne to ciąg Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa hasła domyślne należy zmienić. Dodawanie nowego użytkownika Tylko administrator systemu może tworzyć użytkowników. Można dodać maksymalnie 16 użytkowników. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

124 14BRozdział 15: Zarządzanie użytkownikami Uprawnienia dostępu operatora i gościa są wstępnie zdefiniowane i nie można ich zmienić. Aby dodać nowych użytkowników: 1. Kliknij ikonę User Management (Zarządzanie użytkownikami) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby przejść do okna Add User (Dodaj użytkownika). 3. Wprowadź nową nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika i hasło mogą się składać maksymalnie z 16 znaków alfanumerycznych. 4. Wybierz poziom dostępu nowego użytkownika: Operator (Operator) lub Guest (Gość). 5. Wprowadź adres MAC użytkownika, aby umożliwić mu dostęp do rejestratora z komputera zdalnego o takim adresie MAC. 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie przycisk OK (Wstecz), aby wrócić do poprzedniego okna. 7. Określ uprawnienia użytkownika. Kliknij przycisk Permission (Uprawnienia) dla nowego użytkownika. W oknie podręcznym Permissions (Uprawnienia) zaznacz wymagane uprawnienia dostępu do konfiguracji lokalnej, zdalnej i konfiguracji kamer. Opis uprawnień każdej grupy zawiera Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika poniżej. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, a następnie przycisk OK (Wstecz), aby wrócić do poprzedniego okna. 8. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Dostosowywanie uprawnień dostępu użytkownika Tylko administrator może przydzielać uprawnienia dostępu użytkownikom z grup Operator i Guest (Gość). Uprawnienia dostępu można dostosować do potrzeb każdego użytkownika. Nie można zmienić uprawnień dostępu administratora. Są trzy typy ustawień uprawnień: Local Configuration (Konfiguracja lokalna), Remote Configuration (Konfiguracja zdalna) i Konfiguracja kamery. Uwaga: Tylko administrator może przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Ustawienia konfiguracji lokalnej: Local Log Search (Lokalne wyszukiwanie rejestru): Wyszukiwanie i przeglądanie rejestrów rejestratora DVR. 118 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

125 14BRozdział 15: Zarządzanie użytkownikami Local Parameter Settings (Lokalne ustawienia parametrów): Konfigurowanie parametrów oraz importowanie i eksportowanie konfiguracji do/z rejestratora. Local Advanced Operation (Lokalna oper. zaaw.): Dostęp do zarządzania dyskami twardymi (w tym inicjowania i zmiany właściwości dysku). Aktualizacja oprogramowania układowego systemu, jak również zatrzymywanie wyjścia alarmowego. Local Shutdown/Reboot (Lokalne zamykanie/ur. pon.): Zamknięcie lub ponowne uruchomienie urządzenia DVR. Ustawienia konfiguracji zdalnej: Remote Log Search (Zdalne wyszukiwanie rejestru): Zdalne oglądanie rejestrów zapisanych na urządzeniu DVR. Remote Parameter Settings (Zdalne ustawienia parametrów): zdalne konfigurowanie parametrów oraz importowanie i eksportowanie konfiguracji Remote Camera Management (Zdalne zarządzanie kamerami): Zdalne włączanie i wyłączanie kanałów. Remote Serial Port Control (Zdalne sterowanie portem szeregowym): Zarezerwowane do użytku w przyszłości.. Remote Video Output Control (Zdalne sterowanie wyjściem wideo): Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Two-Way Audio (Dwukier. audio): Używanie dwukierunkowego sygnału audio pomiędzy klientem zdalnym a urządzeniem DVR. Remote Alarm Control (Zdalne sterowanie alarmami): Zdalny alert lub kontrola wyjścia przekaźnika urządzenia DVR. Ustawienia alarmu i powiadomienia muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby mogły być wysłane do hosta. Remote Advanced Operation (Zdalna oper. zaaw.): Zdalne zarządzanie dyskami twardymi (inicjowanie i ustawianie właściwości) oraz zdalne aktualizowanie oprogramowania układowego i resetowanie wyjść alarmowych. Remote Shutdown/Reboot (Zdalne zamykanie/ur. pon.): Zdalne zamykanie lub ponowne uruchomienie rejestratora DVR. Ustawienia konfiguracji kamery Domyślnie wszystkie takie ustawienia kamer analogowych są dostępne dla operatorów i żadne z nich nie są dostępne dla gości. Remote Live View (Zdalny podg na żywo): Wybór i oglądanie wideo na żywo za pośrednictwem sieci. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

126 14BRozdział 15: Zarządzanie użytkownikami Local Manual Operation (Lokalna obsługa ręczna): Lokalne rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania ręcznego na dowolnym kanale, dowolnych zrzutów obrazu i klipów wideo. Local Playback (Lokalne odtwarzanie): Lokalne odtwarzanie nagranych plików z urządzenia DVR. Remote Playback (Zdalne odtwarzanie): Zdalne odtwarzanie i pobieranie nagranych plików z urządzenia DVR. Remote PTZ Control (Zdalne sterowanie PTZ): Zdalne sterowanie kamerami kopułowymi PTZ. Local Backup (Lokalna kopia zapasowa): Lokalne tworzenie kopii zapasowej nagranych plików z dowolnego kanału. Aby dostosować uprawnienia dostępu użytkownika: 1. Kliknij ikonę User Management (Zarządzanie użytkownikami) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij przycisk Permission (Uprawnienia) dla użytkownika, którego uprawnienia dostępu wymagają zmiany. Zostanie otwarte okno Permission (Uprawnienia). 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do poprzedniego okna. 5. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Usuwanie użytkownika Tylko administrator systemu może usuwać użytkowników. Aby usunąć użytkownika z urządzenia DVR: 1. Kliknij ikonę User Management (Zarządzanie użytkownikami) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij przycisk Delete (Usuń) dla użytkownika do usunięcia. 3. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknie podręcznym, aby potwierdzić usunięcie. Użytkownik zostanie natychmiast usunięty. 4. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. 120 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

127 14BRozdział 15: Zarządzanie użytkownikami Modyfikowanie użytkownika Można zmienić nazwę użytkownika, hasło, poziom dostępu i adres MAC. Tylko administrator systemu może modyfikować użytkowników. Aby zmodyfikować użytkownika: 1. Kliknij ikonę User Management (Zarządzanie użytkownikami) na pasku narzędzi menu, aby wyświetlić jej okno. 2. Kliknij przycisk Edit (Edycja) dla użytkownika, którego uprawnienia dostępu wymagają zmiany. Zostanie otwarte okno Edit User (Edytuj użytkownika). 3. Dokonaj edycji informacji o użytkowniku i kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 4. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do poprzedniego okna. 5. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wrócić do trybu podglądu na żywo. Zmiana hasła administratora Hasło administratora można zmienić w menu User Management (Zarządzanie użytkownikami). Kliknij kartę Change Password (Zmień hasło) i wprowadź nowe informacje. Można na niej zmienić także adres MAC. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

128 14BRozdział 15: Zarządzanie użytkownikami 122 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

129 Rozdział 16 Użycie przeglądarki internetowej W tym rozdziale opisano zasady korzystania z interfejsu przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia, odtwarzania nagrań wideo, przeszukiwania rejestrów zdarzeń i sterowania kamera kopułową PTZ. W interfejsie przeglądarki można także określić ustawienia optymalizacji odtwarzania wideo i jakości nagrywania, działając w środowisku z niską lub ograniczoną przepustowością. Wiele konfiguracji przeglądarki przypomina te wykonywane lokalnie. Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7 Program Internet Explorer w systemach Windows Vista i Windows 7 zawiera zwiększone środki bezpieczeństwa, pozwalające na uchronienie komputera przed instalacją złośliwego oprogramowania. W przypadku korzystania z interfejsu przeglądarki internetowej rejestratora TVR 11 można zainstalować kontrolki ActiveX w celu utworzenia połączenia i oglądania obrazu wideo w programie Internet Explorer. Aby korzystać z pełnych funkcji interfejsu przeglądarki internetowej i odtwarzacza DVR w systemach Windows Vista i Windows 7, należy wykonać następujące czynności: Uruchom na swojej stacji roboczej interfejs przeglądarki i aplikację odtwarzacza DVR z uprawnieniami administratora Dodaj adres IP urządzenia DVR do listy zaufanych witryn w przeglądarce Aby dodać adres IP urządzenia DVR do listy zaufanych witryn w przeglądarce: 1. Uruchom program Internet Explorer. 2. Kliknij menu Tools (Narzędzia), a następnie polecenie Internet Options (Opcje internetowe). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

130 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i wybierz ikonę Zaufane witryny. 4. Kliknij przycisk Witryny. 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Require server verification ( for all sites in this zone (Żądaj weryfikacji serwera ( dla każdej witryny w tej strefie). 6. Podaj adres IP lub nazwę DDNS w polu Dodaj tę witrynę do strefy. 7. Kliknij przycisk Add (Dodaj), a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij). 8. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Internet Options (Opcje internetowe). 9. Podłącz rejestrator TVR 11 i korzystaj z pełnych funkcji przeglądarki. Dostęp do przeglądarki internetowej Aby uzyskać dostęp do rejestratora TVR 11, należy otworzyć przeglądarkę Microsoft Internet Explorer i jako adres internetowy wpisać adres IP przypisany do rejestratora TVR 11. W oknie logowania należy wprowadzić domyślny identyfikator użytkownika i hasło. Uwaga: Tylko jedno urządzenie DVR może być oglądane w przeglądarce. User ID (ID użytkownika): Admin Hasło: 1234 Domyślne wartości ustawień sieciowych rejestratora TVR 11: Adres IP Maska podsieci Adres bramy Port serwera: 8000 Porty: Dla przeglądarki: Port RTSP: 554 Port HTTP: 80 When using TruNav: Port RTSP: 554 Port oprogramowania klienta/serwera: 8000 Więcej informacji na temat przekazywania portów zawiera dodatek C Informacje o przekazywaniu portów na str Przeglądarka internetowa Przeglądarka internetowa rejestratora TVR 11 umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazów wideo, a także zarządzanie wszystkimi aspektami systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Łatwe w 124 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

131 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają szybki dostęp do wszystkich funkcji rejestratora. Patrz Rysunek 30 poniżej. Rysunek 30: Podgląd na żywo w interfejsie przeglądarki internetowej Tabela 19: Opis funkcji podglądu na żywo w przeglądarce internetowej Element Nazwa Opis 1. Kamera Wybierz kamerę. 2. Pasek narzędzi menu Umożliwia wykonywanie następujących czynności: Wyświetlanie podgląd na żywo Odtwarzanie wideo Przeszukiwanie rejestrów zdarzeń Konfigurowanie ustawień Wylogowanie z interfejsu 3. Przeglądarka Wyświetlanie obrazu na żywo lub odtwarzanie obrazu. 4. Format wyświetlania Umożliwia zdefiniowanie sposobu wyświetlania w przeglądarce: Widok z wielu kamer lub pełnoekranowy. 5. Pasek narzędzi funkcji wideo Umożliwia wykonywanie następujących czynności w trybie podglądu na żywo: Przełączanie między strumieniem głównym i podstrumieniem. Rozpoczynanie/zatrzymywanie odtwarzania wszystkich strumieni z wybranych kamer. Rozpoczynanie nagrywania z wybranych kamer. Cyfrowy zoom. Włączanie/wyłączanie wpisywania tekstu POS/ATM. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

132 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej Element Nazwa Opis Wykonanie zrzutu obrazu. Wyświetlanie obrazu odpowiednio z poprzedniej i następnej kamery. W formacie widoku z wielu kamer widok podglądu na żywo przechodzi na następną grupę kamer dla wybranej liczby segmentów wideo. Włączanie/wyłączanie dźwięku. Włączanie/wyłączanie mikrofonu. 6. PTZ panel (Panel PTZ) Ukrywanie/wyświetlanie panelu PTZ. Korzystanie z przeglądarki internetowej do konfigurowania urządzenia Kliknij przycisk Config na pasku menu, aby wyświetlić ekran konfiguracji. Są dwa sposoby konfiguracji urządzenia DVR: Lokalny i zdalny. Local configuration (Konfiguracja lokalna) Konfiguracja lokalna umożliwia zdefiniowanie parametrów komunikacji i sieci takich jak typ protokołu, maksymalny rozmiar pliku, typ strumienia i ustawienia transmisji sieciowej. Można także określić katalogi dla zapisywanych nagrań wideo, obrazów i pobieranych plików. Konfiguracja zdalna Konfiguracja zdalna umożliwia zdalną konfigurację następujących ustawień urządzenia DVR: Informacje o rejestratorze, w tym nazwa urządzenia, jego numer i opcje zastępowania, a także ustawienia czasu i dni świątecznych. Ustawienia kamery w tym wykrywanie ruchu, maska prywatności, brak sygnału wideo, sabotaż wideo, ustawienia wyświetlania obrazu wideo i warstwa tekstu Ustawienia nagrywania, w tym harmonogram nagrywania i jakość nagrywania Ustawienia sieciowe, w tym konfiguracja , DDNS i NTP Ustawienia portu szeregowego, w tym parametry RS-485 i RS-232 Ustawienia alarmów, w tym powiadomienia, alerty audio, sekundy przed alarmem i po alarmie oraz parametry powiadomień 126 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

133 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej Ustawienia systemu, w tym zarządzanie użytkownikami, data i godzina, audio, RS-485, RS-232, język, powiadomienia alarmowe i konfiguracja dysku twardego Patrz Rysunek 31 poniżej. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania różnych funkcji zawierają odpowiednie rozdziały niniejszego podręcznika. Uwaga: Ustawienia konfiguracji definiowane zdalnie są różne od ustawień, które można zdefiniować lokalnie. Rysunek 31: Okno zdalnej konfiguracji za pomocą przeglądarki (pokazane okno Display Settings (Ustawienia wyświetlania)) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wideo Aby wyszukać i odtworzyć nagranie wideo, kliknij przycisk Playback (Odtwórz) na pasku menu w celu wyświetlenia strony odtwarzania pokazanej w Rysunek 32 na stronie 128. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

134 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej Rysunek 32: Strona odtwarzania przeglądarki Element Opis 1. Wybrana kamera. 2. Calendar (Kalendarz): Wybrany dzień jest podświetlony. 3. Szukaj: Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie nagranych plików dla wybranej kamery. 4. Display format (Format wyświetlania): Kliknij, aby zmienić format wyświetlania: Pojedynczy lub wiele ekranów. 5. Timeline (Linia czasu): Linia czasu porusza się od lewej (najstarsze wideo) do prawej (najnowsze wideo). Kliknij punkt na linii czasu, aby wstawić kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie. 6. Pasek sterowania odtwarzaniem: Wstecz: Kliknij, aby odtworzyć wstecz. Start/stop: Rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania. Zatrzymanie odtwarzania. Linia czasu wraca do godziny 00:00:00 (północ) poprzedniego dnia. Powolne odtwarzanie w przód: Kliknij, aby przewijać różne dostępne prędkości: Jedna klatka, 1/8 szybkości, ¼ szybkości, ½ szybkości, normalnie, szybkość x2, szybkość x4, szybkość x8, maksymalna szybkość. Prędkość bieżąca jest wyświetlana pod nazwą kamery w prawej górnej części okna. Powolne odtwarzanie w tył: Kliknij, aby przewijać różne dostępne prędkości: Jedna klatka, 1/8 szybkości, ¼ szybkości, ½ szybkości, normalnie, szybkość x2, szybkość x4, szybkość x8, maksymalna szybkość. Prędkość bieżąca jest wyświetlana pod nazwą kamery w prawej górnej części okna. Jedna klatka: Kliknij, aby odtwarzać poklatkowo. 7. Zatrzymaj strumień: Zatrzymanie odtwarzania strumieniowego z wszystkich kamer. 8. Pasek narzędzi sterowania audio i wideo: Wstawienie tekstu: Kliknij, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie tekstu POS/ATM przy odtwarzaniu. 128 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

135 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej Element Opis 9. Typ nagrania: Zrzut obrazu: Przechwycenie zrzutu obrazu wideo. Klipy wideo: Rozpoczęcie/zatrzymanie wideo klipu podczas odtwarzania Fragmenty nagrania można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięci. Pobierz: Pobieranie klipów wideo. Kopia zapasowa: Kliknij, aby wykonać kopię zapasową nagranych plików do lokalnego zapisania w rejestratorze. Zostanie wyświetlona lista nagranych plików. Audio: Kliknij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk. Zielony: Wskazuje wideo nagrane na podstawie zdefiniowanego harmonogramu nagrywania. Czerwony: Wskazuje wideo nagrane w okolicznościach alarmu. Żółty: Wskazuje, że nagrywanie zostało uruchomione po wykryciu ruchu. Niebieski: Wskazuje, że nagrywanie zostało uruchomione przez zapisanie testu POS/ATM. 10. Rozpoczęcie odtwarzania: Wprowadź dokładną godzinę w polu i kliknij przycisk Go To (Przejdź), aby szybko rozpocząć odtwarzanie od tej godziny. Wybierz kamerę i dzień do wyszukiwania na wyświetlonym kalendarzu, a następnie kliknij przycisk Szukaj. Linia czasu poniżej strony wskazuje nagrane wideo dla określonego dnia. Linia czasu także klasyfikuje za pomocą koloru typ nagrania. Kliknij i przeciągnij znacznik wzdłuż linii czasu do punktu, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz na pasku sterowania odtwarzaniem. Możesz zrobić zrzut obrazu, zapisać odtwarzane wideo lub pobrać nagranie wideo. Wyszukiwanie rejestrów zdarzeń Rejestrator DVR kompiluje rejestr zdarzeń takich jak rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania wideo, powiadomienia DVR i alarmy, które można łatwo wyszukiwać. Rejestry są kategoryzowane przez następujące typy: Alarm (Alarm): Obejmuje wykrywanie ruchu, wykrywanie sabotażu, sabotaż wideo i inne zdarzenia alarmowe Notifications (Powiadomienia): Obejmuje powiadomienia systemowe takie jak brak sygnału wideo, błąd dysku twardego i inne zdarzenia związane z systemem Operations (Operacje): Obejmuje dostęp użytkowników do interfejsów internetowych i inne zdarzenia operacyjne Information (Informacje): Obejmuje ogólne informacje o działaniach rejestratora DVR, takie jak rozpoczęcie i zakończenie nagrywania wideo itp. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

136 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej Aby wyszukać rejestry, kliknij przycisk Log (Rejestr) na pasku menu, wybierz typ rejestru, określ datę i zakres godzin, a następnie kliknij przycisk Szukaj. Sterowanie kamerą kopułową PTZ za pośrednictwem przeglądarki internetowej Interfejs przeglądarki internetowej umożliwia sterowanie funkcjami PTZ kamery kopułowej. Kliknij kamerę kopułową PTZ i za pomocą menu sterowania PTZ w interfejsie steruj funkcjami PTZ. Rysunek 33: Menu sterowania PTZ 1. Przyciski kierunkowe/auto-scan: Kontrolują ruchy i kierunki kamery PTZ. Środkowy przycisk jest używany do automatycznego panoramowania kamery kopułowej PTZ. 2. Regulacja zoomu, ostrości i funkcji przesłony. 3. Regulacja szybkości ruchu kamery kopułowej PTZ. 4. Rozpoczęcie wybranego ustawienia zaprogramowanego. Przechwytywanie informacji tekstowych Funkcja wstawiania tekstu umożliwia wstawianie lub wyświetlanie tekstu z systemu punktu sprzedaży (POS) na obrazie wideo rejestratora. Tekst jest zapisywany i oznaczany godziną wraz z materiałem wideo. Następnie można wyszukać tekst dla konkretnych klipów wideo. Tekst jest wyświetlany w trakcie odtwarzania. Rejestrator obsługuje wstawianie tekstu z systemów sprzedaży (POS) i bankomatów (ATM) za pośrednictwem urządzenia UTC ProBridge podłączonego do portu RS-232 rejestratora. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko przy użyciu przeglądarki. Podczas odtwarzania obrazu z kamery skonfigurowanej do wstawiania tekstu wideo będzie wyświetlane wraz z nałożonym tekstem z punktu sprzedaży (POS). 130 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

137 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej W trybie podglądu na żywo wstawiony tekst ma charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ może nie być w całości widoczny na ekranie. Przykład obrazu wideo w podglądzie na żywo z wstawionym tekstem przedstawia Rysunek 34. Rysunek 34: Przykład obrazu wideo w podglądzie na żywo z wstawionym tekstem Aby skonfigurować wstawianie tekstu: 1. Kliknij kartę Configuration (Konfiguracja) na pasku narzędzi przeglądarki, a następnie wybierz opcję 232 Serial Port (Port szeregowy 232). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

138 15BRozdział 16: Użycie przeglądarki internetowej 2. W obszarze Usage (Użycie) wybierz opcję ProBridge. 3. Wybierz opcję Text Insertion (Wstawienie tekstu). 4. Zaznacz pole wyboru Enable text intertion (Włącz wstawianie tekstu). 5. Wybierz urządzenie dostępowe z listy rozwijanej. 6. Wybierz tryb dostępu. Wymieniona jest tylko opcja ProBridge. 7. W polu Start String (Ciąg początk.:) wpisz żądany tekst transakcji, jak np. numer transakcji ATM. 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia. 132 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

139 Dodatek A Dane techniczne Wejście wideo i audio Kompresja wideo H.264 TVR 1104 TVR 1108 TVR 1116 Analogowe wejście wideo 4-kanałowe, 8-kanałowe, 16-kanałowe, BNC BNC BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), (1,0 Vp-p, 75 Ω), (1,0 Vp-p, 75 Ω), PAL /NTSC samodostosowujące się PAL /NTSC samodostosowujące się PAL /NTSC samodostosowujące się Kompresja audio G711 G722 Wejścia audio Dwukier. audio 4-kanałowe, złącze cinch (2,0 Vp-p, 1 kω) 1-kanałowe (powielone z wejściem audio 1), złącze cinch (2,0 Vp-p, 1 kω) Wyjście wideo i audio Wyjście HDMI Wyjście VGA 1-kanałowe, rozdzielczość: P / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz 1-kanałowe, rozdzielczość: P / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz, / 60 Hz Wyjście CVBS 1-kanałowe, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) Rozdzielczość: PAL: ; NTSC: Wyjście pętli wideo 4-kanałowe 8-kanałowe 16-kanałowe Rozdzielczość kodowania Liczba klatek na sekundę Przepływność wideo Wyjście audio Szybkość transmisji dźwięku 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF 8 kl./s przy 4 CIF, 15 kl./s przy 2 CIF, 25 kl./s (PAL) / 30 kl./s (NTSC) przy CIF/QCIF Całkowita liczba kl./s: 120 kl./s od 32 do 4096 Kb/s lub definiowana przez użytkownika (maks Kb/s) 1 kanał, cinch 64 Kb/s Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

140 16BDodatek A: Dane techniczne TVR 1104 TVR 1108 TVR 1116 Strumień dwukierunkowy Typ strumienia Rozdzielczość odtwarzania Obsługa (strumień podrzędny przy CIF: 6 kl./s, QCIF: 25 kl./s (PAL) / 30 kl./s (NTSC)) Wideo, wideo i audio 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF Odtwarzanie synchroniczne 4-kanałowe 8-kanałowe 16-kanałowe HDD SATA Pojemność (Capacity) 2 interfejsów SATA Modele bez nagrywarki dysków CD/DVD: 2 dyski twarde. Maks. 4 TB dla każdego dysku Modele z nagrywarką dysków CD/DVD: 1 dysk twardy. Pojemność do 2 TB. Interfejs zewnętrzny Interfejs sieciowy Interfejs szeregowy 1 interfejs Ethernet RJ45 10M / 100M 1 interfejs RS-232 (do ProBridge, Challenger, pomocy technicznej); 1 interfejs RS-485 (do sterowania PTZ lub za pomocą klawiatury KTD405) Interfejs USB 2, USB 2.0 Wejście alarmowe 4 Wyjście alarmowe 1 Miscellaneous (Różne) Zasilanie Pobór mocy (bez dysku twardego i nagrywarki DVD-R/W) Temperatura robocza 12 V prądu stałego 15 W 20 W 30 W od -10 do +55ºC Wilgotność względna: 10 do 90% Chassis Obudowa 1,5U Wymiary (Sz x W x G): Waga mm (14,25 13,0 3,07 cala) 3 kg (6,6 funta) (bez dysku twardego lub nagrywarki DVD- R/W) 134 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

141 Dodatek B Protokoły PTZ Interlogix-485 Interlogix-422 Kalatel DSCP HIKVISION Honeywell INFINOVA KTD-348 LG MULTIX LILIN PANASONIC_CS850 PELCO-D PELCO-P PHILIPS PHILIPS-3 SAE Samsung Siemens SONY-EVI-D30/31 SONY-EVI-D70 SONY-EVI-D100/P TECHWIN VICON YOULI Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

142 17BDodatek B: Protokoły PTZ 136 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

143 Dodatek C Klawiatura KTD-405 Obsługiwane wersje oprogramowania wewnętrznego Oprogramowanie firmowe TVR 11XX-XXX Oprogramowanie firmowe klawiatury KTD-405U (-2DU): 1.0i lub wyższe Uwaga: XX oznacza liczbę kanałów wideo. YYY oznacza konfigurację pojemności urządzenia DVR: 500 = 500 GB, 1T = 1 TB itd. Podłączanie okablowania klawiatury Podłącz magistralę RS-485 klawiatury KTD-405 I/O do portu terminalu TVR 11 Keypb A/B. Tabela 20: Połączenia klawiatury i urządzenia DVR KTD-405 wejście/wyjście Podłączenie TVR 11 RS-485 A D+ RS-485 B D- Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR

144 Dodatek C: Klawiatura KTD-405 Rysunek 35: Połączenia klawiatury i urządzenia DVR A. Klawiatura KTD-405 B. Port programowania RS-232 C. Wejście/wyjście RS-485 i RS-422 D. Przełącznik zakończenia RS-485 E. Sterowanie przewodem RJ45 (należy użyć przewodu dostarczonego razem z urządzeniem) F. Skrzynka WE/WY G. Panel tylny rejestratora TVR 11 W rozdziale Podłączenie klawiatury KTD-405 i kamery kopułowej do rejestratora TVR 11 na stronie 11 przedstawiono sposób jednoczesnego podłączenia klawiatury i kamery kopułowej do rejestratora TVR 11. Konfiguracja klawiatury do współpracy z rejestratorem TVR 11 Klawiatura musi pracować w trybie strefy, aby mogła być prawidłowo połączona z urządzeniem TVR 11. Więcej informacji o podłączaniu i programowaniu klawiatury KTD-405 znajduje się w podręczniku użytkownika. 138 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 12

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 12 P/N 1072798A-PL REV 1.0 ISS 16DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 42 P/N 1072662A-PL REV 1.0 ISS 13NOV13 Copyright 2013 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security oddziału firmy

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR

Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR Arkusz instalacyjny kamery UVD-XP3DNR 1 2 3 4 5 P/N XP3DNR092009 REV 2.00 ISS 15JUN11 1 zf 5 6 Kamera UVD-XP3DNR składa się z następujących podzespołów: Moduł kamery (rysunek 1) Tabela 1: podzespołów kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

DVSR xu - Szybki Start

DVSR xu - Szybki Start GE Security DVSR xu - Szybki Start Spis treści Zawartość opakowania 1 Środowisko instalacji 1 Przygotowanie DVSR xu do pierwszego uruchomienia 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznych kabli sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N 1069895F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 41 P/N 1072566C-PL REV 1.0 ISS 20MAY13 Copyright 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix jest częścią UTC Climate Controls & Security

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072766C-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD P/N 1072968-PL REV B ISS 07SEP15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo