W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej-PSIM W chwili obecnej u Zamawiającego wdrożone i stosowane jest aktualne oprogramowanie aplikacyjne InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. w następującej konfiguracji: Lp. Nazwa modułu Ilość licencji 1. Gospodarka Materiałowa 1 2. Mini Infomedica 5 3. Ruch chorych (w tym izba przyjęć) Środki trwałe 1 5. Kadry 2 6. Płace 2 7. Grafiki 5 8. Finanse-Księgowość 3 9. Koszty Wycena kosztów normatywnych świadczeń Apteka Apteczka Oddziałowa 10 Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Zamawiającego systemy wymienione powyżej współpracowały z oferowanym przez Wykonawcę systemem informatycznym. Zamawiający nie będzie uczestniczył w konsultacjach pomiędzy producentami posiadanych systemów a oferentem systemu informatycznego. Pełną odpowiedzialność za wymianę danych bierze Wykonawca dostarczanego systemu informatycznego. Przedmiotem zamówienia, jest kompleksowa informatyzacja Szpitala. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) Modernizację sieci teleinformatycznej. 2) dostarczy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 3) Rozbudowę posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego o dodatkowe licencje oraz wdrożenie brakujących obszarów funkcjonalnych w części medycznej i administracyjnej wraz z zakupem oprogramowania do zarządzania i kontrolingu. 4) Integrację z PSIM. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: 1. Modernizacja sieci teleinformatycznej Wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej zgodnie z poniższym opisem: W ramach modernizacji sieci teleinformatycznej zostaną wykonane prace instalacyjne, konfiguracyjne polegające na wymianie dotychczasowych elementów sieci, które uległy zużyciu i nie działają w sposób zapewniający wydajną pracę. Wymienione zostaną switche oraz światłowody. Strona 1 z 97

2 Dostawa sprzętu zgodnie z parametrami minimalnymi i wymogami: L.p. Element konfiguracji Ilość Wymagania minimalne ilość włókien 8 średnica rdzenia 50 um 1. niekolistość <= 6% Kable światłowodowe zgodne z zastosowanymi 600 m tłumienie 850 nm <= adapterami MiniGBIC nm <= 0,7 dopuszczalna długość połączenia (1000Base-SX, LX) >=550 m 2. Pigtaile światłowodowe 80 szt. Wszystkie elementy pasywne Osłonka spawu okablowania strukturalnego mają 80 szt. termokurczliwa 45 MM pochodzić od jednego producenta, Przełącznica teleskopowa zapewniając tym samym nie tylko 5 szt. 1U 19" większe zapasy transmisyjne i Płyta czołowa 1U 12xSC dopasowanie wzajemne wszystkich 4 szt. Duplex elementów, ale także jedno źródło Płyta czołowa 1U 24xSC dostaw. 1 szt. Duplex Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] 7. Kaseta światłowodowa dla 12 włókien z ochraniaczem do przełącznic 7 szt. 8. Śruba montażowa do szaf 30 szt. 9. Usługa spawania z pomiarem 80 szt. Gwarancja systemowa powinna obejmować: - gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione) - gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi zgodnymi ze specyfikacją kategorii wymaganej w warunkach) spawanie włókien światłowodowych Strona 2 z 97

3 10. Switche 8 szt. 11. Transceiver 44 szt. 12. Switch 1 szt. 13. Patchcordy 14 szt. 14. Szafa wisząca 4,5U jednosekcyjna 15. INSTALACJA, KONFIGURACJA, dokonanie pomiarów zapewniające prawidłowe i wydajne działanie sieci Zarządzane Minimum 20 portów 1000BaseT (RJ45) Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP) Zdalne zarządzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface, RMON II) Protokoły uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x) Priorytyzacja ruchu w sieci (IEEE 802.1p) Obsługa VLAN Szybkość magistrali wewnętrznej 120 Gb/s Przepustowość 90 mpps Warstwa przełączania 2 i 3 Redundantne zasilanie Możliwość instalacji w szafie rack Porty: 1 LC 1000BASE-SX Medium: typ LC Długość fali 850 nm Kompatybilność z okablowaniem: -FDDI Grade >= 220m - OM1 >= 275m - OM2 >=500m Zarządzalny Minimum 20porty 1000BaseT (RJ45) Minimum 4 porty MiniGBIC (SFP) Zdalne zarządzanie, monitoring i konfiguracja (SNMPv3, CLI - Command Line Interface, RMON II) Protokoły uwierzytelniania i kontroli (ACL, IEEE 802.1x) Obsługa VLAN Szybkość magistrali wewnętrznej 125 Gb/s Przepustowość 95 mpps Warstwa przełączania 2 i 3 Możliwość instalacji w szafie rack 50/125 MM LC/SC OM2 2,8 MM Duplex 1 szt. drzwi szklane grafit 10 rbh W ramach instalacji, konfiguracji, wdrożenia zostaną wykonane prace Strona 3 z 97

4 WDROŻENIE instalacyjne polegające na wymianie dotychczasowych elementów sieci, które uległy zużyciu i nie działają w sposób zapewniający wydajną pracę. Wymienione zostaną switche oraz światłowody. Moc rzeczywista >400W Zimny start Sinus podczas pracy na baterii 16. UPS 8 szt. port komunikacji wyjścia gniazda IEC obudowa przystosowana do montażu w szafie 19 POZIOMY 17. PANEL ORGANIZ. 8 szt. WIESZAKI 19" 1U 18. Patchcord UTP 1M 200 szt. Min. Kat. 6 przystosowane do montażu 19. Listwa zasilająca RACK 1U 8 szt. 20. Router 1 szt. w szafie 19 typ gniazda wyjściowego EURO typ gniazda wejściowego IEC Ilość gniazd min. 5 Ilość portów RJ 45 10/100/1000Mbit min 5 dowolnie konfigurowalne (WAN, LAN, OPT) Wydajność SPI >= 300Mbps Wydajność VPN >=130Mbps port USB Wydajność UTM >=80Mbps Nielimitowana ilość użytkowników ilość tuneli VPN >= 200 Ilość użytkowników VPN SSL - co najmniej 2 definiowalne strefy 2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dostawa sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego wg poniższego wykazu: Lp. Sprzęt Ilość 1. Oprogramowanie do wirtualizacji 1 szt. 2. Klatka na serwery kasetowe 1 szt. 3. Serwer bazy danych 2 szt. 4. Serwer wirtualizacji 3 szt. 5. Biblioteka taśmowa 1 szt. 6. Macierz dyskowa 1 szt. 7. Zasilacz UPS 1 szt. 8. Oprogramowanie do backupu 1 szt. 9. Komputery stacjonarne z monitorami 30 szt. 10. Terminale z monitorami 60 szt. Strona 4 z 97

5 11. Karty do terminali 400 szt. 12. Laptopy 3 szt. 13. System operacyjny obsługujący serwer 6 szt. 14. Licencje bazy danych na potrzeby oprogramowania dziedzinowego (na procesor) 2 szt. 15. Licencja dostępowa użytkownika systemu serwera 120 szt. 16. Oprogramowanie dostępowe dla użytkowników 100 szt. 17. Drukarki sieciowe 21 szt. 18. Urządzenia wielofunkcyjne 2 szt. 19. Oprogramowanie antywirusowe 99 szt. 20. Infomat 1 szt. 21. Czytnik kodów kreskowych 15 szt. Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów pozwalające na zwirtualizowanie 3 maszyn fizycznych 2 procesorowych 4 rdzeniowych. Oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera oraz musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji. Oprogramowanie pozwalające na tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania. Oprogramowani umożliwi tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych. System musi umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji. Oprogramowanie do wirtualizacji 1 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Wymagania 1. System musi umożliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 4-rdzeniowych; 2. System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera; 3. System musi umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji; 4. System musi umożliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania; 5. System musi umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych; 6. System musi umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach; 7. System musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami; System musi umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu 8. późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji; System wspiera co najmniej następujące systemy operacyjne: a. MS Windows XP lub nowsze b. Windows Server 2003 lub nowsze 9. c. systemy SUSE Linux Enterprise 8 lub nowsze d. aktualne wersje systemów Red Hat Enterprise Linux, Free BSD, Sun Solaris, Linux Debian 10. System musi umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury; Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 5 z 97

6 System musi umożliwiać serwisowanie sprzętu bez przestoju i umożliwić przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy aplikacji działających na maszynach wirtualnych; System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi; System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: a. dedykowany klient; b. przez www; Klatka na serwery kasetowe Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19 Wysokość klatki 7U Możliwość zainstalowanie 14 serwerów kasetowych, 4 przełączników, 4 zasilaczy, 2 modułów do zarządzania Wyposażona w system diagnostyki świetlnej Napęd DVD Multi Burner Z 36 miesięczną gwarancją Klatka na serwery kasetowe - 1szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Typ obudowy Do montażu w szafie 19 ; 2. Liczba zamontowanych Możliwość zamontowania co najmniej 14 serwerów serwerów blade w jednej obudowie blade 3. Wysokość obudowy Maksymalnie 9U, możliwość instalacji min. 4 modułów switch Możliwość instalacji serwerów o różnym typie 4. Typy serwerów blade architektury procesorów, w tym x86 i RISC w ramach jednej obudowy blade Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy. Zasilanie typu hot-swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia. Zasilanie doprowadzone dwoma niezależnymi drogami przez dwie niezależne magistrale (tzw. podwójny midplane ) do dwóch 5. Zasilanie i chłodzenie niezależnych złączy w serwerach w celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii lub jako równoważne dopuszcza rozwiązanie składające się z dwóch obudów wraz z wyposażeniem. Zainstalowany system zasilania musi być dostosowany do obsługi dostarczanych serwerów. Możliwość zasilania obudowy z dwóch niezależnych źródeł. Nadmiarowy (redundantny) system chłodzenia typu hot-swap Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 6 z 97

7 6. Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN 7. Moduły rozszerzeń 8. Zarządzanie 9. Napęd DVD 10. Certyfikaty (z możliwością wymiany wentylatorów podczas pracy), zapewniający chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Przełączniki LAN montowane w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej; min. 4 porty zewnętrzne w standardzie, pracujące w trybie 1Gb Ethernet. Wymagane są min. 2 przełączniki Ethernet. Zainstalowane 2 moduły rozszerzeń typu SAS Connectivity Module, Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD- ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z ww napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Minimum 2 moduły zdalnego zarządzania w ramach 1 obudowy. Zainstalowany napęd typu UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner lub równoważne rozwiązanie. Obudowa musi znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera. 11. Gwarancja Min. 3 lata świadczona w miejscu instalacji. Serwer bazy danych o parametrach 2 procesorowy 4 rdzeniowy procesor klasy x86 2,4 GHz dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 32 GB pamięci RAM z technologia ECC, ChipKill, memory mirroring. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 96 GB Możliwość rozbudowy do 2 procesorów 6 x dysk twardy, 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) Wbudowana karta sieciowa z dwoma portami Gigabit Ethernet Moduł SAS współpracujący z podłączoną macierzą i biblioteką taśmową Gwarancja 36 miesięcy z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny Serwer baz danych 2 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Procesor Procesor czterordzeniowy osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 222 punkty, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie 2. Pamięć cache Minimum 12 MB pamięci cache L2 3. Liczba procesorów w 2 Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 7 z 97

8 4. każdym serwerze Architektura płyty głównej 5. Pamięć RAM 6. Dyski twarde 7. Interfejs SAS Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde Kontroler dysków twardych 10. Interfejsy sieciowe 11. Wspierane systemy operacyjne 12. Gwarancja 13. Pochodzenie oraz warunki gwarancji 2 gniazda procesorowe. 12 slotów na pamięć RAM, 1 złącze dla karty rozszerzeń I/O. 1 złącze dla karty-córki. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora Vmware. 32 GB pamięci RAM w kościach po 4GB każdy moduł pamięci musi być dedykowany do oferowanego serwera i posiadać tzw. part number. Możliwość rozbudowy do minimum 192 GB 2 x dysk twardy, 146 GB 2.5in 10K 6Gbps SAS HDD, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) Dwuportowa karta SAS o przepustowości 3Gbps firmowana przez producenta serwera Blade Minimum 2 wnęki typu hot swap 2.5. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dysków w różnych technologiach jednocześnie. Kontroler SAS z minimum 4 portami wewnętrznymi o przepustowości 300GB/s 2 porty sieciowe o standardzie 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, loadbalancing i fail over. Co najmniej Microsoft Windows 2003, Windows Serwer 2008, Red Hat Enterprise Linux 3, Red Hat Enterprise Linux 4, SUSE Linux Enterprise Server 9 lub nowsze wersje Minimum 36 miesięcy on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Serwer wirtualizacji o parametrach 2 procesorowy 4 rdzeniowy, procesor klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Minimum 60 GB pamięci RAM z technologia ECC, ChipKill, memory mirroring,. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 96 GB Możliwość rozbudowy do 2 procesorów 2 x dysk twardy, 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) Wbudowana karta sieciowa z dwoma portami Gigabit Ethernet Moduł SAS współpracujący z podłączoną macierzą i biblioteką taśmową Gwarancja 36 miesięcy z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny Strona 8 z 97

9 Serwer wirtualizacyjny 3 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Procesor Procesor czterordzeniowy osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 222 punkty, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie 2. Pamięć cache Minimum 12 MB pamięci cache L2 3. Liczba procesorów w każdym serwerze 2 4. Architektura płyty głównej 5. Pamięć RAM 6. Dyski twarde 7. Interfejs SAS Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde Kontroler dysków twardych 10. Interfejsy sieciowe 2 gniazda procesorowe. 12 slotów na pamięć RAM, 1 złącze dla karty rozszerzeń I/O. 1 złącze dla karty-córki. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora Vmware. 64 GB pamięci RAM w kościach po 8GB każdy moduł pamięci musi być dedykowany do oferowanego serwera i posiadać tzw. part number. Możliwość rozbudowy do minimum 192 GB 2 x dysk twardy, 146 GB 2.5in 10K 6Gbps SAS HDD, z możliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) Dwuportowa karta SAS o przepustowości 3Gbps firmowana przez producenta serwera Blade Minimum 2 wnęki typu hot swap 2.5. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dysków w różnych technologiach jednocześnie. Kontroler SAS z minimum 4 portami wewnętrznymi o przepustowości 300GB/s 2 porty sieciowe o standardzie 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, loadbalancing i fail over. Co najmniej Microsoft Windows 2003, Windows Serwer 2008, Wspierane systemy 11. Red Hat Enterprise Linux 3, Red Hat Enterprise Linux 4, operacyjne SUSE Linux Enterprise Server 9 lub nowsze wersje 12. Gwarancja 36 miesięcy on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy 13. Pochodzenie oraz warunki gwarancji Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia /niespełna] Strona 9 z 97

10 Biblioteka taśmowa Biblioteka taśmowa 24 slotowa z napędem LTO - 5 o wysokości 2U montowana w szafie 19 z 3 letnią gwarancją. Współpracująca dostarczanymi serwerami. Biblioteka taśmowa 1szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. 1. Element konfiguracji Technologia napędów 2. Ilość slotów 3. Czytnik kodów kreskowych 4. Zarządzanie 5. Obsługiwane systemy operacyjne 6. Typ obudowy 7. Akcesoria 8. Pochodzenie i warunki gwarancji Wymagania minimalne Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 1 napęd taśmowy 800GB LTO 5 generacji z natywnym interfejsem SAS 3 Gbit/s Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 24 sloty na taśmy. Biblioteka musi posiadać minimum 1 slot wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez wyłączania urządzenia. Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy. Biblioteka musi posiadać ekran LCD, na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp. Biblioteka musi obsługiwać partycjonowanie logiczne. Conajmniej Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server, Linux w wersji Novella lub RedHata lub nowsze wersje Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rackowej 19. Do biblioteki należy dołączyć komplet magazynków na taśmy jeżeli występują. Do biblioteki należy dołączyć 24 taśm LTO4, rekomendowanych przez producenta biblioteki oraz minimum 1 kasetę czyszczącą. Do biblioteki musi być dołączony komplet kabli pozwalający na podłączenie do rozwiązania Blade. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 10 z 97

11 Macierz dyskowa Macierz 24 dyskowa wyposażona w dwa kontrolery. Obsadzona 20 dyskami o pojemności minimum 146GB 15K i 4 dyskami 1T 7,2K. Z 36 miesięczną gwarancją z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy. Z możliwością pracy z minimum 8 serwerami fizycznymi w taki sposób, że każdy serwer ma wydzieloną przestrzeń dyskową dedykowaną dla niego i niewidoczną dla innych serwerów. Umożliwiająca wykonywanie kopii typu FlashCopy i VolumeCopy. Macierz dyskowa 1szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Podstawowe parametry Wymagania minimalne 1. Obudowa Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS 2.0 6Gb/s dysków 2.5 SAS 6Gb/s obrotów/min o pojemności co najmniej 146 GB każdy 3. 4 dysków 3.5 SAS 6GB/s 7200 obrotów o pojemności 1TB każdy 4. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy, do co najmniej 192 dysków. 5. Dyski pamięci Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 6. Macierz musi umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półek rozszerzeń dysków o prędkościach 15000, i 7200 obrotów/min. 7. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 8. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów. 9. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe 8 portów FC 8GB/s do podłączenia hostów. 10. Macierz musi być wyposażona w minimum 1 GB cache na kontroler. Porty i Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami kontrolery i podtrzymywana bateryjnie. Dodatkowo w momencie utraty zasilania 11. musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 12. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone 13. następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6 i RAID 10. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej 14. na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. Licencja na sprzętowe szyfrowanie nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 11 z 97

12 Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy f. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o replikację danych do FC z drugą macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji, bez potrzeby ponownej pełnej synchronizacji Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Licencja nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia Macierz musi umożliwiać współpracę z minimum 8 serwerami fizycznymi w taki sposób, że każdy serwer ma wydzieloną przestrzeń dyskową dedykowaną dla niego i niewidoczną dla innych serwerów. Macierz dyskowa musi być obsługiwana co najmniej przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows Serwer 2003, Microsoft Windows Serwer 2008 Serwer, RedHat, SUSE, VMware, lub ich nowsze wersje Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 4 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy Strona 12 z 97

13 macierzy. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rackowej 19. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U każdy oraz komplet kabli do podłączenia macierzy. Na macierz dyskową Oferent musi udzielić 3 lata gwarancji. Z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy) Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) Producent macierzy musi posiadać lokalną organizacje serwisową dysponująca certyfikatem ISO 9001:2008 lub równoważnym Zasilacz UPS Zasilacz UPS o mocy 12kW/15kVA o wydajności przy pełnym obciążeniu minimum 96%, z czasem podtrzymania przy obciążeniu 8000W minimum 18 minut, z modułem do zarządzania poprzez sieć oraz naściennym panelem obejścia serwisowego. Zasilacz UPS 1szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Moc wyjściowa 12 kw /15 kva 2. Napięcie 400V 3PH, Konfigurowalne dla 380 : 400 lub 415V 3-fazowego wyjściowe napięcia wyjściowego 3. Wydajność przy pełnym obciążeniu 95,8% 4. Zniekształcenie napięcia Poniżej 5% wyjściowego 5. Częstotliwość na wyjściu synchronicznie Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz z siecią) 6. Typ przebiegu Sinusoida 1 Hard Wire 4-wre (3PH + G) 7. Gniazda wyjściowe (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (1) Screw Terminals 8. Tolerancja napięcia wyjściowego +/- 5% 9. Wydajność przy połowie obciążenia 95% 10. Czas podtrzymania Przy pełnym obciążeniu minimum 8 minut, przy 50% obciążeniu Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Strona 13 z 97

14 minimum 25 minut, przy obciążeniu 8000W minimum 18 minut 11. Układ obejściowy Wbudowany układ obejściowy, wbudowany statyczny układ (bypass) obejściowy 12. Nominalne napięcie wejściowe 400V 3PH 13. Częstotliwość na wejściu Hz (wykrywanie automatyczne) 14. Typ gniazda wejściowego Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 15. Zakres napięcia wejściowego w trybie V podstawowym 16. Zmienny zakres napięcia wejściowego w (400V)V trybie podstawowym 17. Maksymalny prąd wejściowy 20A 18. cobciążenie i wyłącznika toru 25.0A ą zasilającego Typ akumulatora ż Wstępnie e zainstalowane n baterie wewnątrz i UPS e Puste wnęki bateryjne wtypowy czas y pełnego ładowania ł akumulatora ą Wydajność c działania z akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 2 2 Max 5 godzin 95% 24. n i k a Port komunikacyjny Karta do zarządzania DB-9 RS-232,G35T TAK, R-J45 10/100 Base-T, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP,SNMP v1,snmp v3,ssh V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet 25. sieciowego 26. t Wysokość W przedziale: mm o 27. Szerokość W przedziale: mm r 28. Głębokość W przedziale: mm u 29. Klasa ochrony IP51 z Odprowadzanie 30. Max BTU/godz a ciepła s Potwierdzenia CE,EN ,EN/IEC ,EN/IEC ,IEC 31. i zgodności ,IEC ,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111 l Panel obejścia Panel obejścia serwisowego, kva 400 V, montaż 32. a serwisowego ścienny 33. j Okres gwarancji Minimum 12 miesięcy ą c e g o Strona 14 z 97

15 Oprogramowanie do backupu 1szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji 1. Parametry Wymagania minimalne Przeznaczony do małych i średnich firm kompleksowy pakiet rozwiązań do ochrony i odtwarzania danych zapewniający pełną ochronę danych jak i systemom operacyjnym. Pozwalający wykonywanie kopii bezpieczeństwa na nośnikach typu taśma, dyski. Pozwalający na odzyskiwania poszczególnych plików z wykonanych kopii bezpieczeństwa. Kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem bazodanowym i systemami operacyjnymi pracującymi w Szpitalu. Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań [spełnia / niespełna] Komputery stacjonarne z monitorami Zestawy komputerowe składające się z stacji komputerowej, monitora, myszki i klawiatury. O parametrach: Monitor minimum 19 o przekątnej ekranu 16:9 lub 4:3. Komputer z procesorem zgodnym z x86 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięć 2 GB RAM, Porty minimum 6 porty USB 2.0, 1x szeregowy, 1xVGA, 1xLAN (port sieciowy 1000BaseT(RJ45), dysk twardy o pojemności min. 250GB, napęd optyczny z nagrywarką DVD, obudowa mini typu Small Form Factor obsługiwana beznarzędziowo, z systemem operacyjnym, gwarancja minimum 36 miesięcy, dodatkowe oprogramowanie umożliwiające: aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; Zasilanie komputera maksymalnie 280 W (wydajność zasilacza umożliwi rozbudowę zestawu komputerowego o pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd optyczny, kart rozszerzeń PCI i obsługę więcej niż 3 urządzeń USB. Pakiet oprogramowania biurowego zawierający przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz bazy danych. Komputery stacjonarne z monitorami 30 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Minimalne wymagane parametry 1. Procesor 2. Pamięć Ram Procesor 64-bitowy, o wydajności nie gorszej niż 2472 pkt. w teście Passmark CPU-Mark. Wydruk ze strony potwierdzający wydajność procesora Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 4 GB RAM pracujące w trybie dual channel z możliwością rozbudowy do 8 GB [spełnia / niespełna] Strona 15 z 97

16 Wewnętrzne gniazda rozszerzeń Porty 1 gniazdo PCI Express x16, min. 2 gniazda PCI ex1 - wszystkie dostępne (wolne) Dostępne z tyłu obudowy: 4 xusb 2.0, 1xVGA, RJ45 (Ethernet), DVI, wymagana ilość portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp. Dostępne z przodu obudowy: 2xUSB 2.0, wyjście słuchawek wejście mikrofonowe 6. Wnęki rozszerzeń 1 wewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25", 7. Sterownik dysku twardego SATA II, dla dwóch urządzeń, 8. Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200 rpm 9. Napęd optyczny Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer, 10. Karta graficzna Pamięc własna min 256 MB lub zintegrowana min Intel HD 11. Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Wake on LAN. 12. Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany głośnik wewnętrzny w obudowę, 13. Klawiatura, mysz 14. Obudowa 15. Zasilacz 16. Bezpieczeństwo 17. System Operacyjny Win 7 Pro PL 18. Dodatkowe Oprogramowanie Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze skrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB Konwertowalna Typu Small From Factor o maxymalnych wymiarach: 10 x 34 x 38,5 cm. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego. Max 240 W z aktywnym PFC (wydajność zasilacza umożliwi rozbudowę zestawu komputerowego o pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd optyczny, kart rozszerzeń PCI i obsługę wiecej niż 3 urządzeń USB) Energy Star 5.2 Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password Aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet, Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROMie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. Strona 16 z 97

17 19. Certyfikaty i Standardy 20. Certyfikaty 21. Gwarancja Min. 36 miesięcy. Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa CE, ISO9001:2000 producenta komputera, Zgodność z normami ISO 9296 dla komputera. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz wszystkie elementy komputera muszą pochodzić od tego samego producenta lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). 22. Dokumentacja Podręcznik użytkownika w języku polskim 23. Parametry minimalne monitora: 24. Przekątna ekranu 19" 25. Kontrast 1000:1 26. Jasność min. 250 cd/m2 27. Czas reakcji matrycy max. 5ms 28. Kąt widzenia (pion/poziom) 160 / Wielkość piksela Maksymalnie mm 30. Rozdzielczość Obsługiwana minimum x Kolory 16.7 miliona 32. Złącza D-SUB 33. Pobór mocy max. 46W 34. Dodatkowo montaż ścienny VESA, Tilt (pochylenie góra/ dół) 35. Gwarancja min. 24 miesięce Terminale z monitorami Terminale bezstanowe nie może posiadać systemu operacyjnego ani żadnej zainstalowanej aplikacji. Dostęp do sesji za pomocą kart Smart Card z każdego terminala. Terminal wyposażony w 5 portów USB, 1 port Serial, 1 port mikrofonu, 1 port słuchawkowy, VGA, Port sieciowy LAN. Wyposażone w klawiaturę, myszkę monitor minimum 19 o przekątnej ekranu 16:9 lub 4:3. Terminale dostarczone z licencją Virtual Desktop Infrastructure. Terminal musi mieć bardzo niski pobór mocy nie większy niż 12W (Energy Star Category A). Terminale z monitorami - 60 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Minimalne wymagane parametry 1. Terminal bezstanowy nie może posiadać systemu operacyjnego, ani żadnej aplikacji Praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak 2. możliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji 3. Konfiguracja terminala tylko po stronie serwera, brak możliwości lokalnej konfiguracji 4. Możliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji użytkownika lub tylko [spełnia / niespełna] Strona 17 z 97

18 konkretnych aplikacji systemów Windows, Linux, Unix 5. Dostęp do sesji użytkownika za pomocą karty Smart Card z każdego terminala Podgląd sesji (tryb 'podglądu' i 'wprowadzania zmian') dla każdej wyświetlanej 6. aplikacji i systemu Operacyjnego 7. Karta graficzna minimum 1920x Minimum 5 portów USB 9. Minimum 1 port Serial 10. Czytnik Smart Card wbudowany 11. Porty audio, minimum - 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek 12. Port VGA minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora (złącze DVI oraz adapter do HD15) 13. Port sieciowy minimum 1 port 10/100/1000 Ethernet, gniazdo RJ Klawiatura, mysz interfejs USB, 15. Komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych 16. Brak części ruchomych 17. Średni pobór mocy w stanie spoczynku 6W (nie większy niż 12 W - Energy Star Category A) 18. Licencja na oprogramowanie VDI współpracujące z terminalami 19. Parametry minimalne monitora: 20. Przekątna ekranu 19" 21. Kontrast 1000:1 22. Jasność min. 250 cd/m2 23. Czas reakcji matrycy max. 5ms 24. Kąt widzenia (pion/poziom) 160 / Wielkość piksela Maksymalnie mm 26. Rozdzielczość Obsługiwana minimum x Kolory 16.7 miliona 28. Złącza D-SUB 29. Pobór mocy max. 46W 30. Dodatkowo 31. Gwarancja min. 24 miesiące montaż ścienny VESA, Tilt (pochylenie góra/ dół) Karty do terminali Karty pozwalające na logowanie się do systemu poprzez terminale z możliwością personalizacji. Karty białe obustronnie. Karty do terminali 400 szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Rodzaj karty Karta musi być zgodna z ISO7816-1,2,3 2. Pamięć Pamięć EEPROM minimum 2 KB 3. Napięcie zasilania 2,7-5,5 V 4. Niezawodność Karta powinna charakteryzować się wysoką niezawodnością m.in a. Wytrzymałość: cykli, b. przechowywanie danych lat [spełnia / niespełna] Strona 18 z 97

19 5. Współpraca z terminalami Karta musi współpracować z terminalami dostarczanymi w zamówieniu Laptopy przekątna ekranu LCD 17.3 cali nominalna rozdzielczość LCD 1600 x 900 pikseli procesor wykonany w technologii 45 nm, od 2.66 do 3.33 GHz wielkość pamięci min. RAM 6 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz) pojemność dysku twardego 750 GB napęd optyczny DVD+/-RW karta graficzna obsługująca DirectX11, SM 5.0, PureVideoHD pamięć karty graficznej min MB wyjścia karty graficznej wyjście HDMI, wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy, 6-komorowy karta dźwiękowa stereo czytnik kart pamięci SDXC, MMC, SD, SDHC komunikacja LAN 1 Gbps, Bluetooth interfejsy: esata / USB, 2x USB 3.0, 1x USB zainstalowany system operacyjny Laptopy 3szt... (typ, model, nazwa producenta) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Rodzaj Komputer przenośny Procesor o wydajności Passmark CPU Mark nie gorszej niż 8390 pkt. wg testów opublikowanych na stronie 2. Procesor Wydruk ze strony potwierdzający wydajność procesora Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 3. System operacyjny Windows 7 Professional (64 bity) 4. Pamięć Wielkość pamięci: min. 8 GB Typ zastosowanej pamięci: DDR3 RAM (1 600 MHz) 5. Dysk twardy Ilość zainstalowanych nośników magnetycznych: 1 szt. Pojemność (razem): min. 1 TB Obroty: min obr./min 6. Napęd Zgodność: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer 7. Ekran 8. Układ graficzny 9. System dźwiękowy Przekątna ekranu: 17,3 cala Technologia: Full HD, Matowa (Anti-Glare) Rozdzielczość: 1920 x 1080 Dwie karty graficzne: jedna zintegrowana zgodna z Intel HD Graphics druga dedykowana Zainstalowana pamięć video: min 2048 MB Wewnętrzne głośniki stereo Wewnętrzny mikrofon monofoniczny [spełnia / niespełna] Strona 19 z 97

20 Komunikacja przewodowa Komunikacja bezprzewodowa 12. Interfejsy 13. Czytnik kart pamięci 14. Dodatkowa funkcjonalność 15. Gwarancja Technologia: Gigabit Ethernet LAN Szybkość : 10/100/1000 Mbps Technologia bezprzewodowa : Bezprzewodowa sieć LAN Obsługa sieci : b/g/n Technologia bezprzewodowa: Standard Bluetooth min. 4 x USB 3.0 Gniazdo mikrofonu: mini Jack Wyjście słuchawkowe: Stereo, mini Jack 1 x Wyjście HDMI Wyjście VGA: 1 x 15-stykowe D-Sub SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card Podświetlana klawiatura Kamera internetowa HD Klawiatura numeryczna min 36 miesięcy (na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy) System operacyjny obsługujący serwer - umożliwiające pracę w środowisku 64 bitowym wraz z licencjami terminalowymi oraz klientów korzystających z tego oprogramowania w ilości zgodnej z ilością urządzeń pracujących w ramach struktury. System operacyjny obsługujący serwer 6 licencji.. (typ, model, nazwa producenta) Lp. Wymagania Ilość 1. MOLP Microsoft Windows Serwer 2008 Std. z możliwością pracy w środowisku 32 oraz 64 bit, nowa licencja na produkt 6 licencji [spełnia / niespełna] Strona 20 z 97

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym

Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym Ogromne możliwości pracy zarówno w kolorze jak i w trybie monochromatycznym MP C2800/MP C3300 Stwórz dokumenty czarno-białe i kolorowe z oszałamiającym wykończeniem Zaspokojenie wszelkich potrzeb w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI KOPIOWANIE DO 33 STR./MIN. W KOLORZE Seria Lexmark X730 SKANOWANIE DRUK DWUSTRONNY FAKSOWANIE SIEĆ Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark de Lexmark dte Doskonały kolor,

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów!

Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! DRUKOWANIE DO 33 STR./MIN. W CZERNI Seria Lexmark C730 Lexmark C734n Lexmark C736n DO 33 STR./MIN. W KOLORZE SIEĆ Doskonały kolor, wysoki standard i możliwość druku dużej liczby dokumentów! Drukuj mniej

Bardziej szczegółowo

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ

MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N. Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ Twój zespół musi działać szybko i zdecydowanie /This is Why /Właśnie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo