Testowanie podstawowej konfiguracji serwera w środowisku NetBeans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testowanie podstawowej konfiguracji serwera w środowisku NetBeans"

Transkrypt

1 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 1 TESTOWANIE SERWERA TOMCAT FUNDACJI APACHE Testowanie podstawowej konfiguracji serwera w środowisku NetBeans 1. Uruchom środowisko NetBeans W lewym górnym oknie, które wyświetla zawartość Projects (Projekty), przełącz się do okna Services (Usługi). 3. Rozwiń węzeł Servers. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Apache Tomcat a następnie wybierz opcję Start Po chwili nastąpi uruchomienie serwera Tomcat. 5. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy nazwę Apache Tomcat a następnie wybierz opcję Properties, zostanie wyświetlone poniższe okno z istotnymi ustawieniami konfiguracyjnymi serwera.

2 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 2 Zwróć uwagę na numer portu oraz warność zmiennej środowiskowej Catalina Home. 6. Otwórz przeglądarkę i wpisz w niej adres: W przeglądarce powinna pojawić się strona pokazana na rysunku poniżej. Jeśli strona nie została wyświetlona, trzeba ponownie przejrzeć informacje zamieszczone na temat instalacji serwera. 7. W oknie Output NetBeans a znajdziemy między innymi informacje o zmiennych środowiskowych, których używać będzie środowisko NetBeans.

3 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona Dysk i folder w którym został zainstalowany serwer Tomcat nazywać będziemy $CATALINA_HOME. Domyślnie instalator proponuje folder D:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat Test 1. TESTY 1. Jeśli serwer działa poprawnie, należy sprawdzić, czy można na nim zainstalować i wyświetlić w przeglądarce dokumenty HTML i strony JSP. W naszym przypadku serwer jest uruchamiany na lokalnym komputerze i dostęp do serwera jest zdefiniowany na porcie 8084, zatem w trakcie określenia adresu URL będziemy używać nazwy komputera localhost:8084. Katalogi służące do przechowywania stron HTML i JSP dla serwera Tomcat są określone następująco: lub $CATALINA_HOME \webapps\root $CATALINA_HOME \webapps\root\jakiś własny dowolny katalog Utwórz na dysku Z:\ w Netbeans nowy projekt typu Java Class Library z kategorii Java o nazwie Test1HTML Dodaj do projektu plik typu HTML o nazwie Hello (menu File New File Categories: Other HTML File) Dokonaj edycji programu zgodnie z listingiem przedstawionym poniżej (instrukcje wymagające edycji wyróżniono żółtym tłem): <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>test HTML</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body BGCOLOR="#FDF5E6"> <H1>Test 1 - HTML</H1> Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej WITA </body> </html> Zapisz zmiany w pliku Hello.html. Umieść w katalogu $CATALINA_HOME \webapps\root poniższy plik Hello.html (powinien być na dysku Z:\Test1HTML) Otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres: Jeśli niepoprawnie wyświetlają się polskie znaki w przeglądarce internetowej zmień ustawienia następująco: FireFox: Menu Widok -> Zestaw znaków -> Środkowoeuropejski (ISO ) Internet Explorer: Menu Widok -> Kodowanie -> Europa Środkowa (ISO) lub Europa Środkowa (Windows) Utwórz w NetBeans na dysku Z:\ nowy projekt Web Application o nazwie Test1JSP wybierając kategorię projektu Java Web. W następnym oknie dialogowym Server and Settings wybierz z listy serwer Apache Tomcat pozostałe ustawienia pozostaw bez zmian. Naciśnij przycisk Finish. W oknie Projects rozwiń gałąź Web Pages i zmień nazwę pliku index.jsp na Hello.jsp Dokonaj edycji programu zgodnie z listingiem przedstawionym poniżej (instrukcje wymagające edycji wyróżniono żółtym tłem):

4 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 4 <%-- Document : Hello Created on : Sep 29, 2013, 12:25:04 PM Author : student --%> contenttype="text/html" pageencoding="utf-8"%> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>test 1 - JSP</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset= UTF-8"> </head> <body BGCOLOR="#FDF5E6"> <H1>Test JSP</H1> Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej WITA </body> </html> Skompiluj plik Hello.jsp i sprawdź, czy kompilacja zakończyła się sukcesem. Umieść w katalogu $CATALINA_HOME \webapps\root poniższy plik Hello.jsp (powinien być na dysku Z:\Test1JSP\web) Otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres: Jeżeli okaże się, że nie można wyświetlić ani dokumentu HTML, ani strony JSP, na przykład, gdy będą pojawiać się błędy nr 404 dokument nie znaleziony, oznacza to że umieszczono dokumenty w niewłaściwym katalogu, bądź też użyto niewłaściwego adresu URL (istotne są małe i duże litery). Testowanie poprawności konfiguracji środowiska pracy - serwlety Wydawać się może, że środowisko jest skonfigurowane poprawnie, ale należy to jeszcze potwierdzić w praktyce uruchamiając 3 kolejne testowe serwlety. Test 2. Serwlet, który nie należy do żadnego pakietu, nie korzysta z jakichkolwiek klas pomocniczych, jedynie co robi to generuje zwyczajny kod HTML. 1. Utwórz w NetBeans nowy projekt typu Java Class Library z kategorii Java o nazwie Test2 w folderze Z:\ Dodaj do projektu klasę typu Servlet o nazwie Test2Servlet (kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu Test2 wybierz: New Other, następnie wybierz w panelu Categories: Web a panelu Type Files: Servlet). Wypełnij okno dialogowe New Servlet, tak jak to pokazano poniżej i zatwierdź zmiany przyciskiem Finish.

5 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona Pojawią się błędy w kodzie źródłowym programu, między innymi w wierszach od 8 do 11 programu (instrukcje są poprawnie napisane). Chwilowo zignoruj je, ponieważ oznacza to tylko brak dostępu środowiska NetBeans do klasy javax która nie jest standardowym pakietem Java SE. 3. Przełącz się w NetBeans do okna Projects i kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz projektu Test2 nazwę Libraries a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Add JAR/Folder. Dodaj do okna plik: servlet-api.jar który znajdziesz w folderze: $CATALINA_HOME\lib\servlet-api.jar Błędy w kodzie programu powinny zniknąć. 4. Zamień poniższą instrukcję (prawdopodobnie wiersz 41) w pliku Test2Servlet.java na dwie nowe out.println("<h1>servlet Test2Servlet at " + request.getcontextpath() + "</h1>"); out.println("<h1>*** Wydział Transportu ***</h1>"); out.println("<h1>test 2 - Servlet, który nie należy do żadnego pakietu</h1>"); 5. Po udanej kompilacji pliku Test2Servlet.java wygenerowany plik klasy Test2Servlet.class należy skopiować do odpowiedniego katalogu, w naszym przypadku $CATALINA_HOME\webapps\ROOT\WEB- INF\classes. Do kopiowania wykorzystaj koniecznie Eksploratora Windows. 6. Teraz należy skonfigurować plik web.xml Definiowanie podstawowej struktury i zawartości pliku web.xml (deskryptora rozmieszczenia) Wybierając z menu File opcję OpenFile otwórz w NetBeans plik web.xml z katalogu $CATALINA_HOME\webapps\ROOT\WEB-INF Aby wyświetlić zawartość pliku w kodzie źródłowym xml kliknij zakładkę XML. Plik web.xml zawsze jest umieszczany w katalogu WEB-INF aplikacji WWW. Plik web.xml zgodny ze specyfikacjami Java Servlet 2.3 (JSP 1.2) oraz Java Servlet 2.4 (JSP 3.0) ma w wersji Apache Tomcat następującą zawartość: W tym miejscu umieszczamy instrukcje zawierające elementy servlet oraz servlet-mapping

6 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 6 Niestandardowe adresy URL serwletów określa się przy użyciu elementów servlet oraz servlet-mapping, zapisywanych w pliku web.xml nazywanym deskryptorem rozmieszczenia. Do zarejestrowania adresu URL serwletu wystarczy znajomość pięciu poniższych informacji: Położenia pliku. Zawsze jest on przechowywany w katalogu WEB-INF. Jego podstawowej struktury. Plik zaczyna się od nagłówka XML i zawiera element web-app. Sposobu określania nazwy serwletów. Do tego celu należy użyć elementu servlet zawierającego dwa elementy podrzędne: servlet-name oraz servlet-class. Sposobu określania adresu URL dla serwletu o podanej nazwie. Do tego celu służy element servletmapping zawierający dwa elementy podrzędne: servlet-name oraz url-pattern. Czasu odczytywania zawartości pliku web.xml. Jest on odczytywany wyłącznie podczas uruchamiania serwera. W celu określenia nazwy serwletu, wewnątrz elementu web-app należy umieścić element servlet zawierający dwa elementy podrzędne: servlet-name (określający nazwę nadawaną serwletowi) oraz servlet-class (zawierający pełną nazwę klasy serwletu). W naszym przypadku będzie to: <servlet> <servlet-name>test2servlet</servlet-name> <servlet-class>test2servlet</servlet-class> </servlet> Aby przypisać niestandardowy adres URL serwletowi o określonej nazwie, w pliku web.xml należy umieścić element servlet-mapping zawierający dwa elementy podrzędne: servlet-name (określający zdefiniowaną wcześniej nazwę serwletu) oraz url-pattern (końcówkę adresu URL rozpoczynającą się od znaku ukośnika). <servlet-mapping> <servlet-name>test2servlet</servlet-name> <url-pattern>/test2servlet</url-pattern> </servlet-mapping> 7. W pliku web.xml i dopisz w odpowiednim miejscu elementy servlet oraz servlet-mapping w postaci pokazanej wyżej. 8. Zapisz zmiany w pliku web.xml. 9. Po zapisaniu zmian w pliku, należy serwer Tomcat zrestartować, aby zmiany były uaktywnione. 10. Otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres: W ten sposób powinien zostać wyświetlony serwlet Test2Servlet.class, który nie należy do żadnego pakietu i jest wyświetlony przy użyciu niestandardowego adresu URL. Jeśli serwlet udało się skompilować, lecz przeglądarka nie znalazła zasobu o podanym adresie URL, to zapewnie plik klasy serwletu został umieszczony w niewłaściwym miejscu lub wystąpiły błędy w konfiguracji pliku web.xml Pamiętaj: Jeśli wystąpiły błędy w pliku web.xml lub plik *.class został umieszczony w niewłaściwym miejscu lub jego nazwa była niezgodna z plikiem deskryptora, po wszelkich poprawkach zawsze należy zrestartować serwer Tomcat. Test 3. Serwlet, który należy do pakietu (WT), ale nie korzysta z jakichkolwiek klas pomocniczych, jedynie co robi to generuje zwyczajny kod HTML. 1. Utwórz w NetBeans nowy projekt typu Java Class Library z kategorii Java o nazwie Test3 w folderze Z:\ Dodaj do projektu klasę typu Servlet o nazwie Test3Servlet (kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu Test3 wybierz: New Other, następnie wybierz w panelu Categories: Web a panelu Type Files: Servlet). Wypełnij okno dialogowe New

7 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 7 Servlet, tak jak to pokazano poniżej. Nie zapomnij wypełnić pola dialogowego Package: wpisując w nim tekst WT. Zatwierdź zmiany przyciskiem Finish. 2. Pojawią się błędy w kodzie źródłowym programu, między innymi w wierszach od 8 do 11 programu (a są one poprawnie napisane). Chwilowo zignoruj je, ponieważ oznacza to tylko brak dostępu środowiska NetBeans do klasy javax która nie jest standardowym pakietem Java SE. 3. Przełącz się w NetBeans do okna Projects i kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz projektu Test3 nazwę Libraries a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Add JAR/Folder. Dodaj do okna plik: servlet-api.jar który znajdziesz w folderze: $CATALINA_HOME\lib\servlet-api.jar Błędy w kodzie programu powinny zniknąć. 4. Zamień poniższą instrukcję (wiersz 41) na nową out.println("<h1>servlet Test3Servlet at " + request.getcontextpath() + "</h1>"); out.println("<h1>test 3 - Servlet, należący do pakietu WT</h1>"); 5. Po udanej kompilacji pliku Test3Servlet.java wygenerowany plik klasy Test3Servlet.class, który powinien zostać utworzony się folderze WT a w nim plik Test3Servlet.class. 6. Po udanej kompilacji przekopiować folder WT razem z wygenerowanym plikiem klasy Test3Servlet.class do odpowiedniego katalogu, w naszym przypadku $CATALINA_HOME\webapps\ROOT\WEB-INF\classes. Użyj do przekopiowania foldera WT - Eksploratora Windows. 7. Teraz należy skonfigurować plik web.xml, dopisując do jego poprzedniej wersji następujące instrukcje. <servlet> <servlet-name>test3servlet</servlet-name> <servlet-class>wt.test3servlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>test3servlet</servlet-name> <url-pattern>/test3</url-pattern> </servlet-mapping> 8. Po zapisaniu zmian w pliku web.xml, należy serwer Tomcat zatrzymać i ponownie uruchomić, aby zmiany były uaktywnione. 9. Otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres: Jeśli test się nie powiedzie, to przyczyną może być błędnie podany adres URL bądź też umieszczenie pliku Test3Servlet.class w niewłaściwym katalogu lub błąd w konfiguracji web.xml a być może nie został zrestartowany serwer Tomcat.

8 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona - 8 Test 4. Serwlet, który należy do pakietu i używa klas pomocniczych. 1. Pobierz ze strony delta.wt.pw.edu.pl/~zbig/wdis/ plik źródłowy do zajęć 1 z drugiej kolumny tabelki dostępny pod linkiem: ServletUtilities i zapisz go na dysku Z:\ 2. Utwórz kopię projektu Test3 na dysku Z:\ i zapisz go pod nazwą Test4. Czynność wykonaj w NetBeans w oknie Projects, klikając prawym przyciskiem nazwę projektu Test3. 3. Zmień nazwę klasy głównej z Test3Servlet na Test4Servlet, klikając prawym przyciskiem nazwę klasy głównej i wybierając opcję Refactor Rename 4. Zmień w wierszu 38 fragment tekstu Test3Servlet na Test4Servlet. 5. Dodaj do projektu w oddzielnym pliku, ale w pakiecie WT klasę ServletUtilities, klikając prawym przyciskiem nazwę projektu Test4Servlet i wybierając opcję New Java Class 6. Uzupełnij jej treść o brakujące instrukcje następująco (pominięto komentarze). package WT; public class ServletUtilities { public static final String DOCTYPE = "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0 " + "Transitional//EN\">"; public static String headwithtitle(string title) { return(doctype + "\n" + "<HTML>\n" + "<HEAD><TITLE>" + title + "</TITLE></HEAD>\n"); } } 7. Zamień poniższą instrukcję (prawdopodobnie wiersz 41) w pliku Test4Servlet.java out.println("<h1>test 3 - Servlet, należący do pakietu WT</h1>"); na następujące: String title = "TEST 4 Serwlet należący do pakietu WT, który używa klas pomocniczych"; out.println(servletutilities.headwithtitle(title)+ "<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n" + "<H1>" + title + "</H1>\n" + "</BODY></HTML>"); 8. Uruchom kompilację Test4Servlet.java, jego kompilacja spowoduje skompilowanie także pliku ServletUtilities.java. Zostaną wygenerowane pliki Test4Servlet.class oraz ServletUtilites.class. 9. Skopiuj na serwer Tomcat do katalogu WT pliki: Test4Servlet.class oraz ServletUtilities.class 10. Teraz należy skonfigurować plik web.xml <servlet> <servlet-name>test4servlet</servlet-name> <servlet-class>wt.test4servlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>test4servlet</servlet-name> <url-pattern>/wt.test4</url-pattern> </servlet-mapping> 11. Po zapisaniu zmian w pliku web.xml, należy serwer Tomcat zatrzymać i ponownie uruchomić, aby zmiany były uaktywnione. 12. Otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres:

9 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona Jeśli test się nie powiedzie, to przyczyną może być błędnie podany adres URL bądź też umieszczenie pliku Test4Servlet.class lub ServletUtilities.class w niewłaściwym katalogu, lub też błąd w konfiguracji pliku deskryptora rozmieszczenia web.xml, a może nie został zrestartowany serwer Tomcat. Testowanie podstawowej konfiguracji serwera Tomcat uruchomionego poza środowiskiem NetBeans (Tomcat uruchomiony w trybie poleceń) 1. Zatrzymaj działanie serwera Tomcat w NetBeans. 2. Zamknij środowisko NetBeans 3. Uruchom klikając na pulpicie ikonę serwera Tomcat o nazwie Tomcat7. Powinno pojawić się okno serwera Tomcat wyświetlane w oknie poleceń. Uwaga: zamknięcie okna Tomcat zatrzymuje serwer. Zauważ, że z serwerem w tym przypadku możemy połączyć się po porcie Otwórz przeglądarkę i wpisz w niej adres: Powinna pojawić się strona tytułowa serwera Tomcat. (patrz pkt.6 na str. 2) 5. Sprawdź kolejno, czy możemy uruchomić wszystkie wcześniej przesłane na serwer programy (testy od 1 do 4) odwołując się do portu 8080.

10 WDIS: Apache Tomcat NetBeans Zajęcia 1 strona Zgłoś prowadzącemu wykonanie wszystkich zadań. 7. Zamknij okno Tomcat, 8. Zamknij pracę sytemu Windows, (wyłącz komputer).

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Standard Tag Library Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze standardową biblioteką znaczników JSTL. W ramach ćwiczenia zostanie skonstruowany prosty sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence.

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Adaptacja rozwiązania dla środowiska NetBeans 7.0.1: Łukasz Przytuła, opracowanie materiałów: Andrzej Dawidowicz Do wykonania ćwiczeń potrzebne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >. Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 6.7.1 (do pobrania z http://www.netbeans.org/downloads/index.html).

Bardziej szczegółowo

I2: J2ME programowanie w NetBeans IDE Wydział Transportu PW semestr /11

I2: J2ME programowanie w NetBeans IDE Wydział Transportu PW semestr /11 INSTALOWANIE NETBEANS IDE 6.9.1 JAVA SE (54MB) ORAZ DOINSTALOWANIE PAKIETU SUN JAVA WIRELESS TOOLKIT 2.5.2_01 FOR CLDC Uwaga: NetBeans działa poprawnie, jeŝeli komputer wyposaŝony jest w co najmniej 512

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Tworzenie serwisów internetowych. Zapoznanie z pakietem WebRatio

Ćwiczenie 2. Tworzenie serwisów internetowych. Zapoznanie z pakietem WebRatio Ćwiczenie 2 Zapoznanie z pakietem WebRatio Zadaniem na drugie zajęcia będzie zapoznanie się z pakietem do wizualnego projektowania serwisów internetowych z wykorzystaniem języka WebML Uruchomienie i zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji wykorzystującej architekturę CORBA. Aplikacja składa się z usługodawcy (serwera)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 93 08-03-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja licencji Wonderware w programie ArchestrA License Manager Nowe pliki licencyjne Wonderware Niniejszy informator ma przedstawić

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego oraz konfiguracja serwera zapasowego Kraków, 2015 Spis treści I. Moduł Media backup... 3 1. Instalacja... 3 2. Widok... 3 3. Generowanie kopii zapasowej... 4 a. Manualnie... 4 b. Automatyczne... 4 4. Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fillup - MS SQL

Dokumentacja fillup - MS SQL Dokumentacja fillup - MS SQL e-file.pl 28 lipca 2017 Spis treści Wstęp 2 Wymagania sprzętowe 2 Windows Server 2012.......................... 2 Windows 10............................... 3 MS SQL Server.............................

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka I : Tworzenie projektu

Informatyka I : Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2013 Instrukcja opisuje w jaki sposób stworzyć projekt wykorzystujący bibliotekę winbgi2 w programie Microsoft Visual Studio 2013. 1. Otwórz

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo