Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium"

Transkrypt

1 Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Aplikacja składa się z formularza HTML i serwletu. Podstawowym zadaniem aplikacji jest tłumaczenie, za pomocą usługi sieciowej, tekstu podanego przez użytkownika na język Szwedzkiego Kucharza (http://en.wikipedia.org/wiki/swedish_chef). Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko JDeveloper Studio (do pobrania z 1. Uruchom narzędzie JDeveloper. 2. Z menu głównego wybierz File->New. W nowym oknie wybierz kategorię General i typ Applications. Z menu po prawej wybierz Generic Application i kliknij przycisk OK.

2 3. W kolejnym oknie, w polu Application name wpisz Laboratoria. W polu Directory wybierz ścieżkę gdzie ma zostać zapisana aplikacja. Domyślną ścieżką JDeveloper 11 jest katalog mywork: C:\JDeveloper\mywork\Laboratoria Jeśli nie masz praw dostępu do dysku C:\, wpisz inną ścieżkę. Pole Application Package Prefix pozostaw puste. Kliknij przycisk Next.. 4. W kolejnym oknie w polu Project name wpisz WebServices1. Kliknij przycisk Finish.

3 W środkowej części środowiska JDeveloper pojawi się nowa zakładka Laboratoria Overview. Zamknij zakładkę klikając krzyżyk po prawej od nazwy zakładki. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie projektu WebServices1. Z menu kontekstowego wybierz opcję New W oknie kategorii rozwiń gałąź Business Tier i zaznacz kategorię Web Services. Z listy dostępnych elementów w oknie po prawej stronie wybierz Web Service Proxy. Kliknij przycisk OK.

4 6. Pojawi się kolejne okno kreatora. Kliknij przycisk Next.

5 7. W kolejnym oknie zaznacz opcję JAX-RPC Web Logic Style. Kliknij przycisk Next.

6 8. W kolejnym oknie w polu WSDL Document URL, wpisz adres: Pole Mapping File pozostaw puste. Kliknij przycisk Next.

7 9. W kolejnym oknie, pole Package Name wpisz webservices. Kliknij przycisk Next.

8 10. W kolejnym oknie kliknij przycisk Next.

9 11. W kolejnym oknie rozwiń okno Ports, po prawej stronie i wybierz IBaseDataTypes. Kliknij przycisk Next.

10 12. W ostatnim oknie kliknij przycisk Finish.

11 Następuje proces generowania proxy. Do projektu WebServices1, są dodawane zewnętrzne źródła. Po lewej stronie w oknie projektu pojawiły się zaimportowane klasy.

12 13. W edytorze została otwarta automatycznie wygenerowana klasa proxy o nazwie BorkPortTypePortClient.java. Przejdź do metody main() i znajdź komentarz add your code here. Wprowadź w miejscu komentarza, kod testujący, czy usługa sieciowa działa poprawnie. Po modyfikacji kod metody main() powinien być następujący: public static void main(string[] args) { try { BorkPortTypePortClient client = new BorkPortTypePortClient(); client.setportcredentialproviderlist(); webservices.borkporttypeportclient myport = new webservices.borkporttypeportclient(); System.out.println("calling " + myport.getendpoint()); String texttotranslate = "We are going to bake a chicken for supper"; String cheftranslation = myport.bork(texttotranslate); System.out.println("The Chef says: " + cheftranslation); } } catch (Exception ex) { ex.printstacktrace(); } Zapisz wszelkie zmiany w pliku BorkTypePortClient.java przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+S. 14. Uruchom aplikację przez naciśnięcie kombinacji klawiszy klawisza Ctrl + F11 lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku BorkPortTypePortClient.java w drzewie projektu aplikacji, w katalogu webservices i wybraniu z menu kontekstowego opcji Run. Zaobserwuj wynik działania. Sprawdzenie się powiodło. Usługa szwedzkiego kucharza działa właściwie.

13 15. W kolejnym kroku zaprojektujemy wygodniejszy interfejs dla usługi sieciowej. W tym celu zbudujemy formularz HTML umożliwiający podawanie tekstu do tłumaczenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy na projekcie WebServices1 i wybierz z menu kontekstowego opcję New W oknie kategorii rozwiń gałąź przy kategorii Web Tier i zaznacz kategorię HTML. W oknie z prawej strony zaznacz element HTML Page. Kliknij przycisk OK. 17. W kolejnym oknie w polu File Name zamień untitled1.html na form.html. Kliknij przycisk OK. 18. Strona form.html zostanie otwarta w edytorze wizualnym. W pierwszej kolejności zastosujemy gotowy szablon CSS.

14 W tym celu w oknie Component Pallete (w prawym górnym rogu obszaru roboczego) wybierz z listy rozwijanej pozycję CSS, a następnie przeciągnij i upuść szablon o nazwie JDeveloper na puste białe pole edycji pliku form.html. Jeśli okno Component Pallete jest niewidoczne, wybierz z panelu zakładkę View- > Component Palette, lub użyj skrótu Ctrl+Shift+P. W kolejnym oknie zapisz plik CSS pod nazwą jdeveloper.css. Kliknij przycisk Save.

15 19. Przekopiuj do katalogu C:\JDeveloper\mywork\Laboratoria\WebServices1\public_html plik swedish_chef.jpg. Plik pojawi się w nawigatorze obiektów w gałęzi Web Content. Jeśli plik jpg jest niewidoczny, naciśnij symbol dwóch strzałek w oknie Application Nawigator o nazwie Refresh : Przeciągnij plik swedish_chef.jpg i upuść na polu edycji formularza form.html.

16 20. Przeciągnij i upuść element Form z okna Component Palette (zakładka HTML) pod obrazek w pliku form.html.. Automatycznie otworzy się okno z właściwościami formularza. W polu Action wpisz swedishchef, w polu Method wybierz get, natomiast w polu EncType wybierz text/plain. Pole Name pozostaw puste. Kliknij przycisk OK.

17 21. Kliknij myszką wewnątrz elementu formularza (pomiędzy pomarańczowymi ramkami pod zdjęciem) i wpisz tekst: Please enter the text to be translated. Wciśnij klawisz Enter. Pod tekstem upuść przeciągnięty z Component Palette (zakładka HTML) element TextArea. Automatycznie otworzy się okno z właściwościami komponentu. Wpisz nazwę komponentu: texttotranslate, liczba kolumn 30, liczba wierszy 5. Kliknij przycisk OK. Wciśnij klawisz Enter.

18 22. Dodaj do formularza form.html przycisk Submit Buton z okna Component Palette (zakładka HTML), upuść go pod wcześniej dodanym elementem TextArea. W automatycznie otwartym oknie właściwości, pole Name pozostaw puste oraz wpisz tekst Ask the Chef to translate. jako atrybut Value i kliknij przycisk OK.

19 23. Ostateczny wygląd formularza form.html, powinien być następujący: 24. Ostatni krok to przygotowanie serwletu który przyjmie parametr wysłany z formularza (tekst do tłumaczenia), utworzy obiekt-proxy do usługi, dokona tłumaczenia i wyświetli wynik. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie projektu WebServices1 i z menu kontekstowego wybierz New Rozwiń gałąź kategorii Web Tier i zaznacz kategorię Servlets. W prawej części okna wybierz element HTTP Servlet. Kliknij przycisk OK.

20 25. W kolejnym oknie wybierz Servlet 2.5 / JSP 2.1 (Java EE 1.5).

21 26. W kolejnym kroku, w polu Class, wpisz SwedishChef, w polu Package, wybierz webservices. W polu Generate Content Type, wybierz HTML. Upewnij się że opcja doget() w sekcji Implement Methods jest zaznaczona. Kliknij przycisk Next.

22 27. W kolejnym oknie w polu Name, wpisz SwedishChef oraz w polu URL Pattern wpisz /swedishchef. Upewnij się, że opcja Specify a name and mapping for the servlet jest zaznaczona. Kliknij przycisk Next.

23 28. W kolejnym oknie kliknij tylko przycisk Finish.

24 29. Kod serwletu Swedishchef.java został załadowany do edytora. Zaimportuj klasę obiektów-proxy do usługi sieciowej, odczytaj parametr przesłany z formularza, dokonaj tłumaczenia na język Szwedzkiego Kucharza i wyświetl wynik. Ostateczna postać kodu serwletu powinna być następująca: public class SwedishChef extends HttpServlet { private static final String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=windows-1250"; public void init(servletconfig config) throws ServletException { super.init(config); } public void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setcontenttype(content_type); PrintWriter out = response.getwriter();

25 BorkPortTypePortClient chiefproxy = null; try { chiefproxy = new BorkPortTypePortClient(); } catch (Exception e) { e.printstacktrace(); } String texttotranslate = request.getparameter("texttotranslate"); String cheftranslation = chiefproxy.bork(texttotranslate); } } out.println("<html>"); out.println("<head><title>swedishchef</title></head>"); out.println("<body>"); out.println("<img src=\"swedish_chef.jpg\">"); out.println("<p>the Chief says: <i> " + cheftranslation +" </i></p>"); out.println("</body></html>"); out.close(); Nie zapomnij usunąć z sekcji <body> linijki: out.println("<p>the servlet has received a GET. This is the reply.</p>"); zastępując ją dwoma linijkami kodu: out.println("<img src=\"swedish_chef.jpg\">"); out.println("<p>the Chief says: <i> " + cheftranslation +" </i></p>"); Zapisz wszelkie zmiany w pliku Swedishchef.java przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+S.

26 30. Uruchom aplikację, klikając prawym przyciskiem na pliku form.html w oknie Application Nawigator (katalog Web Content) i wybierz Run lub użyj kombinacji klawiszy CTRL+F11. Należy chwilę poczekać na konfigurację i uruchomienie serwera IntegratedWebLogicServer. Po informacji Deployment Finished. automatycznie uruchomi się aplikacja w naszej domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej. Jeśli przeglądarka nie uruchamia się automatycznie, klikamy na wygenerowany Target URL: lub przeklejamy adres do przeglądarki ręcznie i klikamy Enter.

27 31. Okno w przeglądarce powinno wyglądać tak: Wpisz dowolny tekst który chcesz, aby szwedzki kucharz przetłumaczył i naciśnij przycisk Ask the Chef to translate.

28

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 2). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji prezentującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >. Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 6.7.1 (do pobrania z http://www.netbeans.org/downloads/index.html).

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura CORBA. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji wykorzystującej architekturę CORBA. Aplikacja składa się z usługodawcy (serwera)

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. Celem ćwiczeń jest konfrontacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009)

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) I. Start nowej aplikacji Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) Przed stworzeniem nowej aplikacji, stwórzmy katalog w którym będziemy przechowywać pliki źródłowe Projektu: 1. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw Abstrakt Celem ćwiczenia jest stworzenie prostego obiegu dokumentów, który pozwoli obsłużyć proces składania i akceptowania zamówień

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

IBM LUW DBA Integrated Tools

IBM LUW DBA Integrated Tools IBM LUW DBA Integrated Tools Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 2: IBM Optim Database Administrator PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK Autor: Paweł Kwieciński - Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Swordfish Podręcznik użytkownika

Swordfish Podręcznik użytkownika Swordfish Podręcznik użytkownika Copyright 2007-2009 Maxprograms Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 Spis treści Spis treści...3 Przegląd...5 Obsługiwane formaty plików...5 Wymagania...5 Obsługiwane platformy...5

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo