Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play"

Transkrypt

1 + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r.

2 1. Przedmiot analizy Rynek usług wiązanych Pakiety double play Pakiety triple play Ceny pakietów double play i triple play Metodologia kalkulacji kosztów Struktura kosztów pakietów Ceny pakietów double play Ceny pakietów triple play Wnioski z analizy Spis cenników Spis wykresów

3 1. Przedmiot analizy Analizie poddano najczęściej wybierane przez konsumentów warianty ofert wiązanych. Łączą one w sobie kilka usług telekomunikacyjnych, rozliczanych po jednej cenie i w ramach jednego rachunku, których atrakcyjność wynika przede wszystkim z niŝszych kosztów korzystania z całego pakietu niŝ przy zakupie poszczególnych usług osobno. W zaleŝności od operatora uŝytkownik ma moŝliwość łącznego zakupu dostępu do Internetu, dostępu do programów TV, telefonii stacjonarnej oraz telefonii ruchomej. Ze względu na liczbę usług wyróŝnić moŝna pakiety double play, triple play oraz quadruple play. Przedmiotem opracowania są ceny wybranych ofert łączących dwie oraz trzy usługi telekomunikacyjne: dostęp do Internetu, telewizję kablową oraz telefon stacjonarny. Opcja quadruple play z telefonem komórkowym cieszy się niewielkim zainteresowaniem uŝytkowników (0,4% korzystających z pakietów w 2010 roku) i podobnie jak w zeszłym roku, usługę tę świadczy jedynie dwóch operatorów. Z tego teŝ względu nie została ona objęta poniŝszą analizą. 2. Rynek usług wiązanych Pakietyzacja usług jest jednym z głównych trendów charakteryzujących rynek telekomunikacyjny. W 2010 roku z oferty wiązanej skorzystało około 2,1 mln uŝytkowników, generując przychody dla operatorów na poziomie 3,8 mld zł. Z badań konsumenckich przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku przez PBS DGA oraz CBM Indicator wynika, Ŝe ponad 18% klientów indywidualnych zakupiło dwie lub więcej usług w pakiecie (Wykres 1). Wykres 1. Korzystanie z usług wiązanych w 2010 roku Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., Sopot, grudzień 2010 r. Uwaga: Próba n=1600. W 2010 roku najbardziej popularne były pakiety double play 81,3% abonentów spośród korzystających z pakietów zdecydowało się na taką opcję. Ponad 18% konsumentów wybrało wariant triple play. Z pakietu czterech usług korzystało zaledwie 0,4% uŝytkowników, co związane było z niewielką liczbą ofert quadruple play oraz korzystniejszymi niŝ w pakietach warunkami świadczenia usług telefonii komórkowej przez operatorów sieci ruchomych. 3

4 2.1. Pakiety double play Wśród pakietów obejmujących dwie usługi, największą popularnością cieszyła się opcja łącząca Internet oraz telewizję kablową (Wykres 2). Jednocześnie była to najczęściej wybierana oferta spośród wszystkich usług wiązanych; w 2010 roku zdecydowało się na nią blisko 54% ogółu abonentów. Wykres 2. Udziały poszczególnych pakietów double play pod względem liczby abonentów w 2010 roku Głównymi podmiotami, które w 2010 roku świadczyły usługi w formie pakietów double play, były TP oraz trzej operatorzy TVK UPC, Vectra oraz Aster (Wykres 3). Wykres 3. Udziały operatorów oferujących pakiety double play pod względem liczby abonentów w 2010 roku 2.2. Pakiety triple play Pakiety triple play cieszyły się znacznie mniejszą popularnością niŝ double play. W 2010 roku skorzystało z nich 18,4% ogółu abonentów usług wiązanych, blisko 92% z nich wybrało ofertę łączącą telefonię stacjonarną, dostęp do Internetu oraz telewizję kablową (Wykres 4). 4

5 Wykres 4. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2010 roku Głównymi podmiotami, które w 2010 roku świadczyły usługi w formie pakietów triple play, byli trzej operatorzy TVK UPC, Vectra, Aster oraz Telefonia Dialog (Wykres 5). Wykres 5. Udziały operatorów oferujących pakiety triple play pod względem liczby abonentów w 2010 roku 3. Ceny pakietów double play i triple play 3.1. Metodologia kalkulacji kosztów W analizie porównano oferty siedmiu operatorów posiadających największe, pod względem liczby uŝytkowników w danej kategorii, udziały: Aster Sp. z o.o. Multimedia Polska S.A. Netia S.A. Telefonia Dialog S.A. Telekomunikacja Polska S.A. UPC Polska Sp. z o.o. Vectra S.A. 5

6 Uwzględniono łącznie 56 zestawów, z czego 33 stanowiły double play, a 23 triple play. Podstawowym kryterium rozróŝnienia była prędkość łącza internetowego. Dla pozostałych elementów pakietu wyznacznikiem doboru, o ile istniała taka moŝliwość, był najmniejszy koszt usługi (telewizja) oraz najniŝsze ceny połączeń (telefon stacjonarny) (Tabela 1). Zestawienie obejmuje pakiety w umowie na czas określony 12 oraz 24 miesiące. W przypadku braku takiej opcji, wybierano ofertę najbardziej zbliŝoną do załoŝeń 14 miesięcy (Aster) oraz wariant rezygnacji po 12 i 24 miesiącach przy zobowiązaniu na czas nieokreślony (Netia). Tabela 1. Zestawienie wybranych ofert double play i triple play Pakiety double play Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny Aster TwójNetPlus 2 Mb/s Pakiet Basic TwójŚwiat 10 Mb/s Pakiet Basic (ATV) + Basic Plus (DTV) Telefonia Dialog DialNet Mega 2/4/10/20/50 Mb/s Pakiet Domowy Telekomunikacja Polska 0,5/1/2/6/10/20 Mb/s Pakiet podstawowy tp UPC Vectra Operator Aster Fiber Power 10/25 Mb/s Telewizja Select SD Fiber Power 50/100 Mb/s Telewizja Max HD 8 Mb/s Pakiet Złoty ATV 8 Mb/s Pakiet Złoty DTV 24 Mb/s Platyna HD 64 Mb/s VIP HD Pakiety triple play Prędkość łącza internetowego TwójNetPlus 2 Mb/s TwójŚwiat 10 Mb/s Pakiet telewizyjny Pakiet Basic Pakiet Basic (ATV) + Basic Plus (DTV) Plan taryfowy telefonu stacjonarnego Pakiet TwójKomfort Pakiet TwójKomfort 2 Mb/s Pakiet Basic Multimedia 6 Mb/s Pakiet Komfort Plan Optymalny Polska Pakiet Komfort + 20 Mb/s PVR Netia Szybki Internet MAX 1 Pakiet Na Start Non Stop Świat DialNet Mega Pakiet Domowy Profil 100 minut Telefonia Dialog 2/4/10/20/50 Mb/s UPC Fiber Power 10 Mb/s Fiber Power 25 Mb/s Telewizja Select SD Minuty do wszystkich 60 Telewizja Max HD Minuty do wszystkich Maksymalna osiągalna prędkość łącza uzaleŝniona od technologii. Dla łączy VDSL prędkość odbierania danych do 50 Mbit/s (źródło: Cennik usług. Usługa stałego dostępu do Internetu: Szybki Internet). 6

7 Fiber Power 50/100 Mb/s Telewizja Select HD Minuty do wszystkich 240 Vectra 8 Mb/s Pakiet Złoty ATV Rozmowy bez limitu W kalkulacji uwzględniono rabaty za korzystanie z faktury elektronicznej, dostępne promocje oraz pozostałe opłaty cennikowe, według stanu na 5 września 2011 roku. Średni miesięczny koszt korzystania z usługi obliczono według przedstawionych poniŝej schematów. Schemat 1. Kalkulacja oferty pakietu double play opłata instalacyjna opłata aktywacyjna opłata za modem/ dekoder suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu = liczba cykli rozliczeniowych w umowie / suma opłat za abonament suma opłat za utrzymanie łącza i/lub dekodera + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 30 lub lub 730 oś dni 7

8 Schemat 2. Kalkulacja oferty pakietu triple play opłata instalacyjna opłata aktywacyjna + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu = opłata za modem/ dekoder + + liczba cykli rozliczeniowych w umowie / suma opłat za abonament suma opłat za utrzymanie łącza i/lub dekodera koszty połączeń + + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 30 lub lub 730 oś dni 8

9 3.2. Struktura kosztów pakietów Strukturę kosztów pakietów double play i triple play ze względu na rodzaj opłaty przedstawiono na poniŝszych wykresach. Wykres 6. Struktura kosztów pakietu double play pod względem rodzaju opłaty Wykres 7. Struktura kosztów pakietu triple play pod względem rodzaju opłaty Uwaga: Koszty połączeń w całym okresie trwania umowy. Roczny koszyk obejmuje 1509 minut, z czego na połączenia: strefowe , międzystrefowe - 315, do sieci ruchomych i międzynarodowe

10 3.3. Ceny pakietów double play PoniŜej przedstawiono średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu dwóch usług telewizji i Internetu. Wykres 8. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy przy przepustowości poniŝej 10 Mb/s Uwaga: Czas obowiązywania umowy w ofercie Aster 14 miesięcy. 10

11 Wykres 9. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy przy przepustowości łącza 10 Mb/s i więcej Wykres 10. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące przy przepustowości poniŝej 10 Mb/s Uwaga: Oferta Vectry z telewizją analogową (ATV) oraz cyfrową (DTV). 11

12 Wykres 11. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące przy przepustowości łącza 10 Mb/s i więcej Wykres 12. Minimalne, średnie oraz maksymalne miesięczne koszty korzystania z pakietu double play 3.4. Ceny pakietów triple play PoniŜej przedstawiono średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu trzech usług telefonu stacjonarnego, telewizji i Internetu, a takŝe ceny połączeń w uwzględnionych w analizie planach taryfowych. 12

13 Wykres 13. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy Wykres 14. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące 13

14 Wykres 15. Minimalne, średnie oraz maksymalne miesięczne koszty korzystania z pakietu triple play 14

15 Wykres 16. Ceny za połączenia 4. Wnioski z analizy Popularność usług wiązanych znajduje odzwierciedlenie w rosnącej z roku na rok liczbie ich abonentów oraz generowanych przez nich przychodach dla operatorów. Konsumenci najczęściej korzystają z opcji double play łączącej dostęp do Internetu oraz telewizję. W strukturze kosztów przewaŝa abonament (Wykres 6, Wykres 7). Opłaty związane z instalacją i aktywacją w niewielkim stopniu wpływają na cenę pakietu, dla umów rocznych ich udział nie przekracza 7%, natomiast w przypadku zobowiązań na 24 miesiące wskaźnik ten utrzymuje się poniŝej poziomu 3%. Wyjątek stanowi oferta Netii, w której opłaty jednorazowe naliczane są z dołu, a ich wartość pomniejszana jest po kaŝdym miesiącu o stałą kwotę. Dopiero w 25 okresie rozliczeniowym ich wysokość redukuje się do 0,01 zł. W wariancie triple play dodatkowo dochodzi koszt uŝytkowania telefonu stacjonarnego. Najmniej korzystnie pod tym względem 15

16 przedstawia się usługa świadczona przez Aster, w której koszty połączeń stanowią ponad 19% udziału. Wynika to przede wszystkich z wysokich cen za wykonywane rozmowy minuta połączenia międzystrefowego, międzynarodowego oraz do sieci ruchomych była najdroŝsza spośród wszystkich zestawionych ofert (Wykres 16). Średnie miesięczne koszty pakietów dwóch usług wahają się od 81,1 zł (Telefonia Dialog) do 197,5 zł (Vectra) (Wykres 12). Czynnikiem wpływającym na cenę jest czas trwania zobowiązania zawarcie umowy na 24 miesiące powoduje spadek kosztów średnio o ponad 12%. WyŜszy rachunek dla odbiorcy wiąŝe się równieŝ z prędkością łącza internetowego w ramach ofert jednego operatora większa przepływność skutkuje wzrostem ceny o blisko 11,4%. Usługi double play w umowie na 12 miesięcy świadczą jedynie Telekomunikacja Polska oraz Telefonia Dialog, przy czym drugi z wymienionych operatorów dla kaŝdej przepływności posiada atrakcyjniejszą cenowo propozycję (Wykres 8, Wykres 9). Średni miesięczny koszt z Internetem 50 Mb/s jest nawet niŝszy niŝ z łączem 20 Mb/s w TP. W przypadku dwuletniego okresu zobowiązania pakiety Telefonii Dialog są równieŝ najtańsze. Korzystne warunki proponuje takŝe Vectra dla prędkości 8 i 24 Mb/s (Wykres 10, Wykres 11). Jednocześnie operator ten posiada najdroŝszą ofertę przy najwyŝszych prędkościach łącza internetowego, na co wpływa przede wszystkim rozbudowana, ale droga usługa telewizyjna VIP HD. Średnie miesięczne koszty pakietów triple play wahają się w granicach od 91,1 zł (Multimedia Polska) do 171,1 zł (Telefonia Dialog) (Wykres 15). Oferty z umową na 24 miesiące są o około 12,9% tańsze niŝ przy zobowiązaniach rocznych. Wybór wyŝszej prędkości łącza wiąŝe się ze wzrostem ceny o około 8,9%. Najtańsze usługi triple play przy przepływności łącza poniŝej 10 Mb/s proponuje Multimedia Polska (Wykres 13). Za opcję z Internetem 6 Mb/s i umową na 12 miesięcy konsument zapłaci średnio 109,4 zł miesięcznie, a więc znacznie mniej niŝ przy niŝszych prędkościach i dłuŝszych okresach zobowiązania u innych operatorów. Konkurencyjna jest równieŝ oferta Netii niskie koszty połączeń telefonicznych oraz opłat jednorazowych (przy dwuletnim korzystaniu z usługi) wpływają na atrakcyjną cenę pakietu, nawet jeśli warunki techniczne w miejscu zamieszkania konsumenta pozwalałyby na osiągnięcie przepływności tylko 2 Mb/s (Wykres 14). Dla klientów szczególnie zainteresowanych szybkim Internetem korzystna jest propozycja UPC. Za średnio 140 zł miesięcznie abonent ma do dyspozycji usługę Fiber Power 100 Mb/s (najszybsze łącze spośród dostępnych w ofercie operatorów) i po niŝszej cenie niŝ 50 Mb/s Telefonii Dialog, 2 i 10 Mb/s Aster oraz 8 Mb/s w przypadku Vectry. Wspomniane wcześniej badanie konsumenckie z grudnia 2010 roku pokazało, Ŝe ponad połowa konsumentów płaciła za korzystanie z usług wiązanych ponad 100 zł (Wykres 17). Średnia wysokość rachunków oscylowała na poziomie 113 zł. 16

17 Wykres 17. wiązanych Średnia miesięczna wysokość rachunków za korzystanie z usług Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., Sopot, grudzień 2010 r. Uwaga: Próba n=297. Porównując wyniki badania do przeanalizowanych w opracowaniu ofert, widać, Ŝe spośród zestawionych 33 pakietów double play koszt 23 z nich nie przekroczył wspomnianej kwoty, zaś wśród 23 ofert triple play jedynie 2. Analizowane w opracowaniu usługi świadczone są głównie we własnej sieci danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, stąd teŝ ich dostępność jest ograniczona. W przypadku jednak ofert łączących Internet oraz telefon stacjonarny moŝliwe jest korzystanie przez operatorów alternatywnych z infrastruktury Telekomunikacji Polskiej i tym samym dotarcie do szerszego grona odbiorców. Z moŝliwości tej korzysta obecnie między innymi Netia i Telefonia Dialog proponując klientom pakiet telefon stacjonarny + Internet na linii TP. MoŜe on stanowić atrakcyjną alternatywę dla uŝytkowników, szczególnie, Ŝe operator zasiedziały nie posiada analogicznej usługi double play w swojej ofercie. Z uwagi jednak na brak danych dotyczących liczby osób korzystających z pakietu na infrastrukturze własnej OA oraz na liniach TP, trudno jednoznacznie wskazać na moŝliwości dalszego rozwoju tej usługi. Atrakcyjność cenowa ofert wiązanych powoduje, Ŝe decyduje się na nie coraz więcej konsumentów. Niesłabnącą popularnością będzie cieszyła się opcja double play z Internetem i telewizją. Trend spadkowy obserwowany od lat w segmencie telefonii stacjonarnej moŝe wpłynąć na mniejsze zainteresowanie pakietem zawierającym telefon stacjonarny. Warto jednak zaznaczyć, Ŝe jako element oferty double/triple/quadruple play stanowić moŝe dobrą strategię dla odwrócenia niekorzystnych tendencji na rynku. Przykład Francji pokazuje, Ŝe pakietyzacja 17

18 telefonii stacjonarnej z VoIP oraz usługami niegłosowymi przynosi pozytywne zmiany w segmencie, szczególnie w zakresie wielkości wolumenu ruchu. 2 Istotnym trendem na rynku jest wzrost znaczenia mobilnego dostępu do Internetu, co będzie miało bezpośrednie przełoŝenie na popyt na tę usługę w pakiecie. Obecnie jest ona juŝ udostępniana nie tylko przez operatorów sieci ruchomych, lecz takŝe pozostałych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wychodząc naprzeciw obowiązującym trendom i oczekiwaniom konsumentów, będą oni zapewne rozbudowywać ofertę w tym zakresie. 2 Bailey Hilary, Fixed mobile substitution is predominantly price driven in Europe, Analysys Mason, July

19 5. Spis cenników W analizie uwzględnione zostały ceny detaliczne z następujących cenników, ofert promocji, regulaminów: Aster Brak ogólnodostępnego cennika usług w pakiecie, analiza oparta na zestawieniu ofert przesłanych przez operatora Multimedia Polska Netia Regulamin promocji 2011/563 Internet+ z CATV i DTV, Telefon 2011 ef Regulamin promocji 2011/531 Cyfrowy Pakiet HD 4w Regulamin promocji 2011/564 Internet+ - CATV i DTV PVR Telefon 2011 ef Cennik usługi telefonicznej Multimedia Polska S.A. Cennik usług. Usługa stałego dostępu do Internetu: Szybki Internet Szczegółowe Warunki Promocji Optymalny na start Cennik Non Stop Świat Telefonia Dialog Regulamin promocji Ocean moŝliwości Taryfa Telekomunikacyjna. Oferta indywidualna Telekomunikacja Polska UPC Cennik usługi neostrada + usługa tv Regulamin promocji Internet z MEGA Telewizją Regulamin promocji W UPC 2 x szybciej za 0 zł Cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych Vectra Brak ogólnodostępnego cennika usług w pakiecie, analiza oparta na zestawieniu ofert przesłanych przez operatora 6. Spis wykresów Wykres 1. Korzystanie z usług wiązanych w 2010 roku... 3 Wykres 2. Udziały poszczególnych pakietów double play pod względem liczby abonentów w 2010 roku... 4 Wykres 3. Udziały operatorów oferujących pakiety double play pod względem liczby abonentów w 2010 roku... 4 Wykres 4. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2010 roku... 5 Wykres 5. Udziały operatorów oferujących pakiety triple play pod względem liczby abonentów w 2010 roku... 5 Wykres 6. Struktura kosztów pakietu double play pod względem rodzaju opłaty

20 Wykres 7. Struktura kosztów pakietu triple play pod względem rodzaju opłaty... 9 Wykres 8. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy przy przepustowości poniŝej 10 Mb/s Wykres 9. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy przy przepustowości łącza 10 Mb/s i więcej Wykres 10. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące przy przepustowości poniŝej 10 Mb/s Wykres 11. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące przy przepustowości łącza 10 Mb/s i więcej Wykres 12. Minimalne, średnie oraz maksymalne miesięczne koszty korzystania z pakietu double play Wykres 13. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy Wykres 14. Średni miesięczny koszt korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące Wykres 15. Minimalne, średnie oraz maksymalne miesięczne koszty korzystania z pakietu triple play Wykres 16. Ceny za połączenia Wykres 17. Średnia miesięczna wysokość rachunków za korzystanie z usług wiązanych OPRACOWANIE Agnieszka Szulakowska Specjalista Wydział Analiz Detalicznych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 20

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez TP S.A., operatorów alternatywnych we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA Przedstawiona analiza ma na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowych promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowej promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1 1. Ogólne warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja trwa od dnia 27.11.2014 r. do 31.01.2015 r.; 3. Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

promocja Lekki Internet

promocja Lekki Internet Ostatnia aktualizacja: 01.10.2010 r. promocja Lekki Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje:

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje: WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. W zakresie usług Netii SA: Promocja gwarantuje: 1) obniŝoną opłatę za aktywację Usługi Internetowej

Bardziej szczegółowo

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r.

Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Analiza cen połączeń w telefonii stacjonarnej w 2008 r. Kwiecień, 2009 1 WSTĘP... 3 1. METODOLOGIA... 4 2. ANALIZA OPŁAT ZA POŁĄCZENIA LOKALNE I MIĘDZYSTREFOWE... 6 2.1. PORÓWNANIE CEN USŁUG TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH... 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2012 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 6 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie

Regulamin Usługi Internet w Telefonie Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 26 stycznia 2011 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Promocja Wymarzony Internet

Promocja Wymarzony Internet Ostatnia aktualizacja: 1.10.2010 r. Promocja Wymarzony Internet najczęściej zadawane pytania Marketing Operacyjny Rynku Masowego ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa kontakt: * komunikacja produktowa B2C SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne 1. Promocja trwa od dnia 12.09.2015 do 31.12.2015 roku, przy czym oferty z 3 miesiącami za 10 zł są oferowane do 30.09.2015r. 2. Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Na Maxa II WWW

Szczegółowe Warunki Promocji Na Maxa II WWW Szczegółowe Warunki Promocji Na Maxa II WWW 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 16.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2. Z Promocji

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia r. Regulamin Oferty Promocyjnej Kolejny telefon w Play dla firm 5 dla Oferty Firmowa obowiązuje od dnia 21.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Play domowy Telefon stacjonarny w Play

Play domowy Telefon stacjonarny w Play Play domowy Telefon stacjonarny w Play Nowa usługa ł łatwa t do aktywacji i nie wymagająca instalacji której Klient używa ż w: lub specjalnym telefonie stacjonarnym na kartę SIM za 199 zł poza promocją

Bardziej szczegółowo

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem!

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! plan domowy tp z rosnącym rabatem Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! Zamów plan domowy tp 60 z umową na 12 lub 24 miesiące, a co pół roku otrzymasz nowy, coraz większy rabat

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne

Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u LTE, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta II na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 31.03.2014 r. do 31.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III WWW (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III WWW (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III WWW (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji MultiPlan Firma dosprzedaż (Dialog)

Szczegółowe Warunki Promocji MultiPlan Firma dosprzedaż (Dialog) Szczegółowe Warunki Promocji MultiPlan Firma dosprzedaż (Dialog) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 24.10.2016 r. do 31.12.2017 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Obecny Abonent,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 03.11.2011 r. do 31.12.2012 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka IV z HBO HD

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka IV z HBO HD Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka IV z HBO HD 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 26.10.2015 r. do 30.12.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka II

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka II Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka II 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 26.10.2014 r. do 31.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2. Z Promocji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK 1. Opłata abonamentowa (płatna z góry najpóźniej do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka

Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka Szczegółowe Warunki Promocji GigaKablówka 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 18.08.2014 r. do 31.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2. Z Promocji może

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet w Red Bull MOBILE obowiązuje od 2 września 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Usługa Pakiety Internet w Red Bull MOBILE (zwana dalej Usługa ) przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO WWW

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO WWW Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO WWW 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 09.11.2011 r. do 31.12.2012 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2. Z Promocji

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Promocja wiosenna dla Abonentów Play obowiązuje od 16 kwietnia 2009 r. do odwołania. Zmieniony dnia 1 stycznia 2011r Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z TV na próbę (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z TV na próbę (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z TV na próbę (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Specjalna 4 (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Specjalna 4 (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Specjalna 4 (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 11.05.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

LongPlay II 49 (All Inclusive FIX MAX 65)

LongPlay II 49 (All Inclusive FIX MAX 65) Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive FIX MAX obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŝna skorzystać zawierając

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 20 maja 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 20 maja 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 obowiązuje od 20 maja 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Cennik standardowy. Klienci indywidualni. Ważny od lutego 2016 roku

Cennik standardowy. Klienci indywidualni. Ważny od lutego 2016 roku Cennik standardowy Klienci indywidualni Ważny od lutego 2016 roku Internet Internet abonament Fiber Power 10 Mb/s Fiber Power 30 Mb/s Fiber Power 60 Mb/s Fiber Power 120 Mb/s Fiber Power 250 Mb/s Opłaty

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil GSMONLINE.PL Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie 2014-09-26 Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Porównaliśmy Cyfrowego Polsatu,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III Bezpieczny Dom (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III Bezpieczny Dom (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III Bezpieczny Dom (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 14.11.2014 r. do 24.12.2014 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta z urządzeniem (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 9.12.2014 r. do 31.12.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo