URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowych promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet spełniające kryterium uznane przez Urząd jako podstawowe przy określaniu usług szerokopasmowych a mianowicie takie, że przepływność w stronę abonenta powinna być wyższa niż 144 kbit/s. Dane dotyczące działalności analizowanych podmiotów pochodzą z cenników posiadanych przez UKE oraz z oficjalnych stron operatorów. Celem niniejszej analizy jest porównanie cen dostępu szerokopasmowego oferowanego przez TP S.A. w kilku promocjach, zestawienie ich z ofertami pozostałych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz próba identyfikacji tendencji cenowych na tym rynku, wynikających z wprowadzenia przez Prezesa UKE oferty ramowej na Bitstream Access. Poniższa analiza składa się z trzech części. Pierwsza część analizy obejmuje porównanie cen usług dostępu szerokopasmowego do sieci Internet świadczonych przez TP S.A. na koniec roku 2005 z promocją cenową obowiązującą od 4 lipca 2006 oraz z najnowszymi ofertami z października br. W drugiej części przeprowadzona została analiza cen z końca roku 2005 i cen aktualnych oferowanych przez 6 największych konkurentów TP, (Netia, Dialog, UPC, Vectra, Multimedia Polska, Aster City) wraz z opisem aktualnych promocji oferowanych przez operatorów. W ostatniej podsumowującej części dokumentu zawarte zostały wnioski nasuwające się po analizie wyżej opisanych zmian cen usług szerokopasmowych. Opracowanie: Andrzej Kuliś, Wydział Analiz, Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej, październik 2006 r. Kopiowanie i reprodukowanie dokumentu w jakikolwiek sposób w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2 Porównanie cen usług dostępu szerokopasmowego do sieci Internet świadczonych przez TP S.A. na koniec roku 2005 z promocją cenową obowiązującą od 4 lipca do 30 września 2006 r. 1 oraz z promocjami wprowadzonymi w październiku 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła ofertę Startowej promocji neostrady tp 4 lipca 2006 r. i zaplanowała jej zakończenie w dniu 30 września 2006 r. Z promocji mogli skorzystać: abonenci usług telefonicznych świadczonych przez TP w oparciu o dostęp analogowy, którzy nie korzystali z usług neostrada tp na linii telefonicznej w danym lokalu w dniu 4 lipca 2006 r., abonenci usługi neostrada tp w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP aneks do umowy o świadczenie usług neostrada tp, abonenci usługi neostrada tp, którym w okresie obowiązywania promocji zakończył się okres umowy o świadczenie usługi neostrada tp zawartej na czas określony lub którym do jej zakończenia zostało nie więcej niż 90 dni oraz nie mniej niż 30 dni i którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP aneks do umowy o świadczenie usług neostrada tp. Promocja dotyczyła usług neostrada tp w opcjach 512 kbit/s, 1 Mbit/s kbit/s, 2 Mbit/s kbit/s i 6 Mbit/s kbit/s, a wymagany czas zawarcia umowy to 24 lub 36 miesięcy. Promocja TP S.A. polegała na: obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi neostrada tp o 100,67 zł z VAT, do wysokości 12,20 zł z VAT (obniżka o ok. 88%) w przypadku abonenta usług telefonicznych nie korzystającego z usług neostrada tp, obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi neostrada tp wysokość abonamentów miesięcznych dla poszczególnych opcji podana została w tabeli poniżej. Tabela 1 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w Startowej promocji neostrady tp (ceny w PLN z VAT). Opcja Neostrady Okres umowy [miesiące] Abonament przez pierwsze 12 miesięcy Abonament po pierwszych 12 miesiącach Abonament w/g standardowego Limit transferu* [GB] 512 kbit/s 36 28,00 56, ,00 66,00 168, Mbit/s 36 53,00 106, ,00 126,00 228, Mbit/s 36 63,00 126, ,00 146,00 248, Mbit/s 36 83,00 166, ,00 186,00 291,58 50 * po przekroczeniu limitu transferu określonego dla danej przepływności, usługa świadczona jest z maksymalną szybkością transmisji do komputera abonenta do 32 kbit/s do końca okresu rozliczeniowego, w którym limit obowiązywał Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie operatora Ceny usług neostrada tp w ofercie standardowej nie zmieniły się od ubiegłego roku, wysokość opłat abonamentowych została przedstawiona w tabeli 2. 1 Tj. po wprowadzeniu przez Prezesa UKE oferty na BSA 2

3 Tabela 2 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w ofercie standardowej (ceny w PLN z VAT). 256 kbit/s 512 kbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 6 Mbit/s 2005 sie sie sie sie sie-06 Abonament 125,66 125,66 168,36 168,36 228,14 228,14 248,88 248,88 291,58 291,58 W analizowanym czasie strategia cenowa TP S.A. polegała na utrzymaniu na tym samym poziomie opłat za usługi dostępu do sieci Internet w cenniku standardowym. Operator wprowadził jedynie istotne pod względem cenowym promocje dotyczące umów na czas określony na 24 lub 36 miesięcy. Różnica w wysokości abonamentów w promocji i w cenniku standardowym jest dosyć znaczna i tak np. dla opcji neostrada 512 kbit/s w umowie na 36 miesięcy abonament w pierwszych 12 miesiącach w promocji stanowi niespełna 17 % opłaty z podstawowego, a po tym okresie podwaja się i stanowi 33,26 % opłaty standardowej. Z uwagi na zmieniający się abonament w zależności od okresu, na jaki została zawarta umowa z TP S.A. i podwojenie jego wysokości po pierwszych 12 miesiącach najbardziej obiektywnym sposobem przedstawienia ceny usługi jest wyliczenie średniej ceny abonamentu miesięcznego w przeciągu całego okresu trwania umowy i zestawienie tej wielkości z abonamentem w ofercie standardowej, co zostało zrobione poniżej. Tabela 3 Zestawienie średnich opłat abonamentowych dla usługi neostrada tp w Startowej promocji neostrady tp z lipca br. i w ofercie standardowej (ceny w PLN z VAT). Opcja Neostrady Okres umowy promocyjnej [miesiące] Średni abonament w promocji Abonament w/g standardowego* Różnica pomiędzy ofertą standardową a promocją 512 kbit/s 36 46,67 121,69 168, ,50 118,86 1 Mbit/s 36 88,34 139,80 228, ,50 133,64 2 Mbit/s ,00 143,88 248, ,50 139,38 6 Mbit/s ,34 153,24 291, ,50 152,08 * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony Powyższe oznacza, że w analizowanym czasie możliwe jest korzystanie z neostrady tp w okresie 3 letnim za przeciętnie 40% ceny z podstawowego. Przy czym w przypadku neostrady w opcji 512 kbit/s jest to tylko 27%, a w przypadku najszybszej opcji 6 Mbit/s - jest to 47%. Wskazuje to na znaczny poziom marży osiągany przez TP na tych usługach do czasu wprowadzenia w/w promocji. Potwierdza to także słuszność działań Prezesa UKE, które wprowadzając konkurencję na rynek szerokopasmowego Internetu doprowadziły do obniżki cenowej abonamentu średnio o 60%. Dalsze kroki Prezesa UKE, tj. rozdzielenie neostrady tp i abonamentu za usługi telefoniczne powinny doprowadzić do możliwości zakupu odrębnej usługi neostrada tp bez konieczności jednoczesnego korzystania z usług telefonicznych, a przez to powinny pozwolić na kolejne oszczędności dla użytkownika końcowego, który nie korzysta z usług telefonii stacjonarnej. 3

4 W celu zobrazowania różnic w opłatach pomiędzy ofertą standardową i ofertą promocyjną posłużono się poniższym wykresem. Wykres 1 Porównanie wysokości średnich abonamentów w promocji i w ofercie standardowej [PLN] kbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 6 Mbit/s umowie na 36 m-cy cennik standardowy umowie na 24 m-ce Jak wynika z analizy, największe oszczędności pod względem opłat abonamentowych mógł osiągnąć abonent decydując się na zawarcie umowy z TP S.A. na świadczenie usług neostrada tp w opcji 2 Mbit/s z umową na najdłuższy okres, tj. z umową na 36 miesięcy. Przy zawarciu takiej umowy klient przez pierwsze 12 miesięcy wnosiłby opłatę w wysokości 83 zł brutto, a po tym okresie przez kolejne 24 miesiące jego abonament podwoiłby się i wyniósłby 166 zł. W stosunku do oferty z standardowego oszczędności miesięczne mogłyby sięgnąć prawie 144 zł, co przez cały okres trwania umowy dałoby w sumie kwotę 5179 zł. Różnice pomiędzy średnim abonamentem w promocji, a tym oferowanym w cenniku standardowym wahają się od 118 zł do 144 zł brutto. Podstawowe wnioski sprowadzają się do tego, że najbardziej opłacalną formą umowy przy poszczególnych opcjach neostrady tp w opisywanej promocji była umowa na 36 miesięcy. Była ona tańsza od umowy na 24 miesiące średnio o 4,5 zł brutto miesięcznie. Biorąc pod uwagę wysokość opłat za usługi dostępu szerokopasmowego w cenniku standardowym i bardzo atrakcyjne warunki finansowe w porównaniu do niego w promocji, wydaje się oczywiste, że mając wybór klient wybierze tańszą ofertę. Dzięki temu operator wiąże ze sobą abonenta na stosunkowo długi okres czasu, gwarantując tym sobie stałość osiąganych przychodów oraz uprzedzając ruch konkurencji. Po zakończeniu opisywanej powyżej promocji, Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła w październiku br. 5 nowych promocji na usługi dostępu do sieci Internet: neostrada tp megainternet, podkręć prędkość, zostań z neostradą tp za złotówkę, startowa promocja neostrady, promocja neostrady tp na godziny. Poniżej zostały przedstawione szczegóły wymienionych ofert. Ograniczenia dotyczące limitów transferu w poszczególnych opcjach neostrady tp zostały zawarte w standardowym cenniku usług neostrada tp, a ich wartości zostały przedstawione w tabeli nr 1. 4

5 Promocja neostrada tp megainternet Promocja ta trwa od 16 października do 31 grudnia 2006 r. Skierowana jest do abonentów usług telefonicznych świadczonych przez TP S.A. w oparciu o dostęp analogowy, którzy nie korzystali z usług neostrada tp na linii telefonicznej w danym lokalu w dniu 1 października 2006 r. i złożą w czasie trwania promocji zamówienie na usługę neostrada tp w opcji 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, lub 6 Mbit/s na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy. Promocja TP S.A. polega na: obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi neostrada tp o 100,67 zł z VAT, do wysokości 12,20 zł z VAT (obniżka o ok. 88%), obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi neostrada tp wysokość abonamentów miesięcznych dla poszczególnych opcji podana została w tabeli poniżej. Tabela 4 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji neostrada tp megainternet (ceny w PLN z VAT). Okres Abonament w promocji Opcja umowy Neostrady za 2 i 3 za 4, 5 i 6 po 6 [miesiące] za 1 miesiąc miesiąc miesiąc miesiącu 36 28,00 28,00 28,00 56,00 1 Mbit/s 24 33,00 33,00 66,00 66, ,00 76,01 76,01 76, ,01 53,01 53,01 106,01 2 Mbit/s 24 63,00 63,00 126,00 126, ,00 136,01 136,01 136, ,00 63,00 63,00 126,00 6 Mbit/s 24 73,00 73,00 146,00 146, ,01 156,00 156,00 156,00 * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony Abonament w/g standardowego* 228,14 248,88 291,58 Promocja Podkręć prędkość Promocja trwa od 16 października do 30 kwietnia 2007 r. Skierowana jest do: abonentów usług neostrada tp, którym w okresie obowiązywania promocji do zakończenia umowy o świadczenie usługi neostrada tp, zawartej na czas określony, zostało nie więcej niż 90 dni oraz nie mniej niż 30 dni i którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP S.A. aneks do umowy o świadczenie usługi neostrada tp w opcji 1 Mbit/s, 2 Mbit/s lub 6 Mbit/s, przedłużający okres obowiązywania umowy o kolejne 12, 24 lub 36 miesięcy, abonentów usługi neostrada tp w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP S.A. aneks do umowy o świadczenie usługi neostrada tp w opcji 1 Mbit/s,2 Mbit/s lub 6 Mbit/s na 12, 24 lub 36 miesięcy Promocja TP S.A. polega na obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi neostrada tp wysokość abonamentów miesięcznych dla poszczególnych opcji podana została w tabeli poniżej. 5

6 Tabela 5 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji podkręć prędkość, (ceny w PLN z VAT). Opcja Neostrady Okres umowy [miesiące] Abonament w promocji 36 56,00 1 Mbit/s 24 66, , ,01 2 Mbit/s , , ,00 6 Mbit/s , ,00 * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony Abonament w/g standardowego* 228,14 248,88 291,58 Promocja Zostań z neostradą tp za złotówkę Promocja trwa od 16 października do 30 kwietnia 2007 r. Skierowana jest do abonentów, którzy w okresie trwania promocji korzystają z usług neostrada tp na podstawie umowy na czas określony i do rozwiązania której, w chwili przystąpienia do promocji, pozostało nie mniej niż 30 dni i którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP S.A. aneks do umowy o świadczenie usługi neostrada tp na warunkach promocyjnych. Promocja TP S.A. polega na obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi neostrada tp wysokość abonamentów miesięcznych dla poszczególnych opcji podana została w tabeli poniżej. Tytułową złotówkę zapłacą jednak jedynie te osoby, które zdecydują się na opcję 128 kbit/s lub 256 kbit/s i podpiszą umowę na 24 miesiące, w tym przypadku abonament w wysokości 1,22 zł z VAT obowiązywał będzie tylko przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy. Tabela 6 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji zostań z neostradą tp za złotówkę (ceny w PLN z VAT). Opcja Okres umowy Abonament w promocji Neostrady [miesiące] za 2 i 3 po 3 za 1 miesiąc miesiąc miesiącu 128 kbit/s 12 47,58 118,34 118, ,22 1,22 59, kbit/s 12 48,80 125,66 125, ,22 1,22 71, kbit/s 12 51,24 168,36 168, ,20 73,20 84,18 1 Mbit/s 12 61,00 228,14 228, ,50 91,50 228,14 2 Mbit/s 12 41,48 248,88 248, ,50 91,50 248,88 6 Mbit/s 12 50,02 291,58 291, ,62 86,62 291,58 * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony Abonament w/g standardowego* 118,34 125,66 168,36 228,14 248,88 291,58 6

7 Startowa promocja neostrady tp Obecne warunki startowej promocji neostrady tp różnią się od poprzedniej promocji o tej samej nazwie wprowadzonej w lipcu br. tylko tym, że dotyczy ona obecnie jedynie opcji 512 kbit/s. Promocja ta trwa od 16 października do 31 grudnia 2006 r. a skorzystać z niej mogą: abonenci usług telefonicznych świadczonych przez TP S.A. w oparciu o dostęp analogowy, którzy nie korzystali z usług neostrada tp na linii telefonicznej w danym lokalu w dniu 16 października 2006 r. i złożą w czasie trwania promocji zamówienie na usługę neostrada tp w opcji 512 na czas określony 24 lub 36 miesięcy, abonenci usługi neostrada tp w wariancie z umową na czas nieokreślony, którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP S.A. aneks do umowy o świadczenie usług neostrada tp, abonenci usługi neostrada tp, którym w okresie obowiązywania promocji zakończył się okres obowiązywania umowy o świadczenie usługi neostrada tp zawartej na czas określony lub którym do jej zakończenia zostało nie więcej niż 90 dni oraz nie mniej niż 30 dni i którzy w czasie trwania promocji zawrą z TP S.A. aneks do umowy o świadczenie usług neostrada tp w opcji 512 kbit/s, przedłużający okres obowiązywania umowy o kolejne 24 lub 36 miesięcy. Promocja TP S.A. polega na: obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi neostrada tp o 100,67 zł z VAT, do wysokości 12,20 zł z VAT (obniżka o ok. 88%) w przypadku abonentów usług neostrada tp wymienionych w pierwszym punkcie powyżej, obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi neostrada tp w opcji 512 kbit/s. Wysokość abonamentów miesięcznych dla poszczególnych opcji czasu trwania umowy podana została w tabeli poniżej. Tabela 7 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji startowa promocja neostrady tp (ceny w PLN z VAT). Opcja Okres umowy Abonament w promocji Neostrady [miesiące] przez pierwsze 12 miesięcy po pierwszych 12 miesiącach 512 kbit/s 36 28,00 56, ,00 66,00 * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony Abonament w/g standardowego* 168,36 Promocja neostrady tp na godziny Promocja ta dotyczy opcji z przepływnością 128 kbit/s, która wprawdzie nie mieści się w określanym we wstępie analizy kryterium usług szerokopasmowych, ale jest nowością na rynku polskim jeśli chodzi o warunki korzystania z usługi i może być ciekawą ofertą dla potencjalnych klientów. Promocja trwa od 16 października do 31 grudnia 2006 r. Skierowana jest do abonentów usług telefonicznych świadczonych przez TP S.A. w oparciu o dostęp analogowy, którzy nie korzystali w okresie trwania promocji z usług neostrada tp, neostrada plus lub SDI tp na linii telefonicznej w danym lokalu i złożą w czasie trwania promocji zamówienie na usługę neostrada tp w opcji 128 na czas określony 12 miesięcy. Promocja TP S.A. polega na: obniżeniu opłaty aktywacyjnej dla usługi neostrada tp o 63,87 zł z VAT, do wysokości 49 zł z VAT (obniżka o ok. 57%), 7

8 obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej w okresie pierwszych 6 miesięcy korzystania z opcji 128 neostrady tp, Szczegółowy podział dostępnych usług pokazuje tabela nr 8. Tabela 8 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji neostrady tp na godziny (ceny w PLN z VAT). Wyszczególnienie Warunki rozliczania usług neostrada tp opcja 128 kbit/s w promocji w okresie pierwszych 6 miesięcy Warunki rozliczania usług neostrada tp opcja 128 kbit/s w promocji w okresie od 7 do 12 miesiąca Warunki w/g standardowego* Miesięczny abonament 20,00 20,00 118,34 Opcja prędkości 128 kbit/s 128 kbit/s 128 kbit/s Limit transferu 7 GB Brak limitu 7 GB Prędkość po przekroczeniu transferu Czas połączenia z Internetem wliczony w miesięczną opłatę abonamentowa rozliczany za każde rozpoczęte 15 minut połączenia** Opłata za każde rozpoczęte 15 minut połączenia ponad czas wliczony w miesięczną opłatę abonamentową 32/64 kbit/s Nie dotyczy 32/64 kbit/s Nie dotyczy 10 godzin Nie dotyczy Nie dotyczy 0,244 Nie dotyczy * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony ** czas połączenia z siecią Internet wliczony w miesięczną opłatę abonamentową, niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi (nie może być wykorzystany) w kolejnych okresach rozliczeniowych Ważną cechą wyżej opisanej oferty TP S.A. jest to, że przez pierwsze sześć miesięcy obowiązywania umowy abonent nie jest ograniczony limitem czasowym połączenia z siecią Internet. Zmienia się to w siódmym miesiącu korzystania z usługi, pojawia się wtedy limit 10 godzin korzystania z połączenia, natomiast przestaje obowiązywać limit transferu. Warto zauważyć, iż abonent korzystający z łącza o maksymalnej przepustowości 128 kbit/s i w pełni ją wykorzystujący do ściągania danych przez całe 10 godzin, byłby wstanie ściągnąć maksymalnie ok. 580 MB co stanowi zaledwie ok. 8% wskazanego limitu transferu. Jak można przypuszczać operator najtańszą ofertą stałego dostępu do sieci Internet chce zachęcić do skorzystania ze swoich usług osoby o niskich dochodach, które sporadycznie korzystają z zasobów sieci. Dotyczy to przede wszystkim osób, które dotychczas do łączenia się z Internetem wykorzystywały technologię dostępu wdzwanianego - Dial-up. Porównując oferty w poszczególnych promocjach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest najbardziej atrakcyjna pod względem cenowym, czasowym i jakościowym. Dlatego też podzielono w/w oferty ze względu na przepustowości 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s oraz 6 Mbit/s, następnie zestawiono je pod względem oferowanych promocji i horyzontów czasowych na jakie możliwe jest podpisanie umowy. Usługi o przepustowości 512 kbit/s znalazły się w dwóch ofertach promocyjnych: startowej promocji neostrady tp oraz zostań z neostradą tp za złotówkę. W pierwszej ofercie nie ma opcji umowy na okres 12 miesięcy, zaś w przypadku drugiej na okres 36 miesięcy. 8

9 Tabela 9 w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 512 kbit/s (ceny w PLN z VAT). Okres umowy Oferty umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce Startowa promocja neostrady tp Promocja Zostań z neostradą tp za złotówkę Abonament w/g standardowego* 46,67 nd** 168,36 49,50 82,81 168,36 nd** 158,60 168,36 umowie na 12 m-cy * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony ** nd - nie dotyczy, brak oferty w umowie na podany okres Wykres 2 Porównanie opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 512 kbit/s (ceny w PLN z VAT). 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce umowie na 12 m-cy "Startowa promocja neostrady tp" cennik standardowy Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Z powyższych danych wynika, iż najniższy abonament w opcji 512 kbit/s występuje w przypadku umowy na najdłuższy okres tj. 36 miesięcy. W trakcie umowy na 3 lata abonent wybierając startową promocję neostrady tp zapłaci średnio 46,67 zł miesięcznie, stanowi to niecałe 28% kosztów oferty standardowej na czas nieokreślony. Decydując się na umowę na okres 24 miesięcy klient ma do wyboru już obie promocje. Z zestawienia wynika jednak, że opłata miesięczna za opcję 512 kbit/s w promocji zostań z neostradą tp za złotówkę, jest znacznie wyższa niż sugerowałaby to nazwa promocji. Korzystając z wymienionej promocji abonament średnio w całym okresie trwania umowy będzie wynosił 82,81 zł miesięcznie, stanowi to jednak i tak jedynie 50% opłaty jaką należałoby zapłacić w przypadku umowy na czas nieokreślony. Jeszcze niższą średnią opłatą miesięczną charakteryzuje się startowa promocja neostrady tp, dzięki której abonent będzie płacił jedynie niecałe 30% kwoty wynikającej z oferty standardowej. W tym przypadku abonent ma szanse zaoszczędzić w ciągu 24 miesięcy trwania umowy ok. 2852,64 zł. Niestety decydując się na zawarcie 9

10 umowy z TP S.A. na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w opcji 512 kbit/s na okres 12 miesięcy klient nie ma zbyt dużego wyboru, pozostaje skorzystanie z promocji ze złotówką w nazwie i średnim abonamentem w wysokości 158,60 zł miesięcznie lub podpisanie umowy na czas nieokreślony, która wiąże się z miesięcznymi kosztami w kwocie 168,36 zł. W przypadku przepustowości 1 Mbit/s TP S.A. oferuje swoim klientom aż trzy oferty promocyjne. Okres na jaki klient może zawrzeć umowę w ramach promocji waha się od 12 do 36 miesięcy. W celach porównawczych w zestawieniu uwzględniono również ofertę promocyjną neostrady tp, która trwała od lipca do końca września br. Tabela 10 w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 1 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). Okres umowy Oferty umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Promocja "podkręć prędkość" "Startowa promocja neostrady tp" z lipca br Abonament w/g standardowego* 51,33 nd** 56,00 88,34 228,14 61,88 211,06 66,00 94,50 228,14 72,84 214,21 76,01 nd** 228,14 umowie na 12 m-cy * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony ** nd - nie dotyczy, brak oferty w umowie na podany okres Wykres 3 Porównanie opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 1 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce umowie na 12 m-cy Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Promocja "podkręć prędkość" cennik standardowy "Startowa promocja neostrady tp" z lipca '06 10

11 Najbardziej korzystną cenowo ofertą TP S.A. za łącze o przepustowości 1 Mbit/s jest promocja neostrada tp megainternet, w której średni abonament w ciągu 36 miesięcy trwania umowy wyniesie 51,33 zł. W ciągu trzech lat oszczędności wynikające z wyboru tej opcji w stosunku do oferty standardowej na czas nieokreślony sięgają niebagatelnej kwoty 6365,04 zł. Niestety promocja ta skierowana jest jedynie do abonentów usług telefonicznych TP S.A., którzy nie korzystali z usług neostrada tp w dniu 1 października. Niewiele wyższą kwotę abonamentu należy zapłacić w przypadku promocji podkręć prędkość. W promocji tej miesięczne koszty w ciągu 3 lat wyniosą 56 zł. Porównując obie w/w oferty z wcześniejszą promocją z lipca br. widać znaczną obniżkę średnich kosztów przy tym samych okresie umowy i przepływności 1 Mbit/s. W przypadku promocji podkręć prędkość jest to miesięczna oszczędność 32,34 zł w stosunku do oferty z lipca, natomiast w przypadku promocji megainternet aż 37 zł. Analizując oferty na okres 24 i 12 miesięcy, klienci mają do wyboru aż trzy promocje. Najtańszą z nich, podobnie jak wyżej, okazała się promocja neostrada tp megainternet, która w porównaniu do umowy na czas nieokreślony pozwala, ze średnim abonamentem w wysokości 61,88 zł (umowa na 24 miesiące), oszczędzić miesięcznie 166,27 zł co w ciągu dwóch lat trwania umowy stanowi kwotę 3990,48 zł. Wprowadzona w lipcu br. startowa promocja neostrady tp była o prawie 33 zł droższa. Tańszą propozycją od tej z lipca okazała się, zarówno przy 12 jak i 24 miesięcznym okresie umowy, promocja podkręć prędkość, w której abonament miesięczny wynosi 66 zł (umowa na 24 miesiące). Jest to oszczędność 28,50 zł w stosunku do poprzedniej oferty. Mimo iż TP S.A. proponuje na okres 24 i 12 miesięcy trzecią z promocji zostań z neostradą tp za złotówkę, nie wydaje się być ona atrakcyjną propozycją biorąc pod uwagę fakt wysokości jej miesięcznego abonamentu przy dłuższym okresie umowy tj. ponad 211 zł. Podobnie sytuacja wygląda przy umowie na 12 miesięcy, gdzie klient musi zapłacić 214 zł za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku przepustowości 2 Mbit/s TP S.A. oferuje swoim klientom również trzy oferty promocyjne. Okres na jaki klient może zawrzeć umowę w ramach promocji waha się od 12 do 36 miesięcy. Tabela 11 w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 2 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). Okres umowy Oferty umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Promocja "podkręć prędkość" "Startowa promocja neostrady tp" z lipca br Abonament w/g standardowego* 97,18 nd** 106,01 105,00 248,88 118,13 229,21 126,00 109,50 248,88 130,34 231,60 136,01 nd** 248,88 umowie na 12 m-cy * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony ** nd - nie dotyczy, brak oferty w umowie na podany okres 11

12 Wykres 4 Porównanie opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 2 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce umowie na 12 m-cy Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Promocja "podkręć prędkość" cennik standardowy "Startowa promocja neostrady tp" z lipca '06 Stałe łącze o przepływności 2 Mbit/s jest najtańsze w promocji neostrada tp megainternet i przy wariancie umowy na 36 miesięcy. Abonament w tej ofercie wynosi niewiele ponad 97 zł co stanowi ok. 40% wysokości abonamentu z standardowego. Dzięki temu abonenci mogą w ciągu trzech lat zaoszczędzić kwotę 5461,32 zł, jest to ponad 280 zł więcej niż umożliwiała oferta z lipca br. Promocja megainternet oferuje również najtańsze abonamenty wśród analizowanych propozycji jeśli chodzi o opcje umów na 24 i 12 miesięcy. W pierwszym przypadku średni abonament wynosi 118,13 zł natomiast przy umowie na 12 miesięcy wzrasta do kwoty 130,34 zł miesięcznie. Oferta TP S.A. Startowej promocji neostrady tp była w przypadku umowy na dwa lata prawie 9 zł tańsza. Z kolei promocja podkręć prędkość oferuje w 24 miesięcznym okresie trwania umowy abonament w wysokości 126 zł, natomiast w 12 miesięcznym kwota miesięcznych obciążeń z tytułu abonamentu wzrasta do 136 zł. Oferta Zostań z neostradą tp za złotówkę niewiele różni się od oferty standardowej na czas nieokreślony, przy umowie na 24 i 12 miesięcy abonament wynosi odpowiednio 229,21 zł i 231,60 zł. Tak więc promocja ze złotówką w nazwie nie jest ofertą atrakcyjną cenowo dla potencjalnego abonenta chcącego korzystać z łączy o większej przepływności. W przypadku ofert TP S.A. o największej przepustowości - 6 Mbit/s klienci mają również do wyboru trzy oferty promocyjne. Okres na jaki klient może zawrzeć umowę w ramach promocji waha się od 12 do 36 miesięcy. 12

13 Tabela 12 w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 6 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). Okres umowy Oferty umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" Promocja "podkręć prędkość" "Startowa promocja neostrady tp" z lipca br Abonament w/g standardowego* 115,50 nd** 126,00 138,34 291,58 136,88 265,96 146,00 139,50 291,58 149,50 271,45 156,00 nd** 291,58 umowie na 12 m-cy * abonament dotyczy umów na czas nieokreślony ** nd - nie dotyczy, brak oferty w umowie na podany okres Wykres 5 Porównanie opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach standardowych i promocyjnych TP S.A., grupa usług o przepływności 6 Mbit/s (ceny w PLN z VAT). 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 umowie na 36 m-cy umowie na 24 m-ce umowie na 12 m-cy Promocja "neostrada tp - megainternet" Promocja "podkręć prędkość" "Startowa promocja neostrady tp" z lipca '06 Promocja "Zostań z neostradą tp za złotówkę" cennik standardowy TP S.A. oferuje obecnie najszybszą opcję neostrady tp w trzech promocjach. Najniższy abonament za takie łącze zawiera promocja neostrada tp - megainternet i to we wszystkich trzech wariantach umowy. W wariancie na okres 36 miesięcy koszt usługi wynosi 115,50 zł miesięcznie, na okres 24 miesięcy - 136,88 zł, natomiast na 12 miesięcy - 149,50 zł. W stosunku do standardowego dla umów na czas nieokreślony abonament w promocji megainternet jest niższy o 176,08 zł w przypadku umowy na trzy lata, a w pozostałych wariantach umowy różnica waha się od 154,71 zł (umowa na dwa lata) do 142,08 zł ( umowa na rok). Przy umowie na najdłuższy okres oszczędności mogą wynieść w sumie aż 6338,88 zł. Nieco wyższe koszty abonamentu oferuje promocja podkręć 13

14 prędkość, w której wysokość abonamentów waha się od 126 zł (umowa na trzy lata) do 156 zł (umowa na rok).jest to również, poza wariantem umowy na okres 24 miesięcy, atrakcyjniejsza propozycja od tej, która była oferowana od lipca br. Podsumowując należy podkreślić, iż obecna oferta TP S.A. nie tylko jest bardziej atrakcyjna cenowo od poprzedniej (obowiązującej od 4 lipca 2006r.) ale również bogatsza jeśli chodzi o warianty umów i opcje neostrady tp. Jedną z ciekawszych propozycji, wprawdzie nie wchodzącą w zakres usług szerokopasmowych, jest oferta w promocji neostrady tp na godziny. Jest to swego rodzaju nowość na polskim rynku dostępu do sieci Internet, gdyż żaden z największych operatorów wcześniej nie oferował stałego łącza z opłatami uzależnionymi od czasu połączenia. Niewątpliwie wzbudzi ona zainteresowanie wśród osób, które dotychczas korzystały z dostępu wdzwanianego Dial-Up. Tym bardziej, że abonament wynosi jedynie 20 zł a przez pierwsze sześć miesięcy nie ma ograniczenia czasu połączenia z siecią Internet. Z kolei nowa oferta zawarta w promocji Zostań z neostradą tp za złotówkę skierowana jest do osób, które chcą mieć nieograniczony czasowo dostęp do sieci ale jednocześnie nie mają zbyt wygórowanych wymogów co do prędkości oferowanego łącza. W tym przypadku najkorzystniejsze wydają się propozycje neostrady tp w opcjach 128 kbit/s i 256 kbit/s. Dla klientów bardziej wymagających, którzy zdecydowaliby się na opcję neostrady 512 kbit/s, najkorzystniejszą cenowo jest ofertą zawarta w nowej startowej promocji neostrady tp. W tym przypadku klient ma do wyboru dwa warianty umowy, na 36 i 24 miesiące. W pierwszym przypadku średni abonament wynosi 46,67 zł zaś w drugim 49,50 zł. Z kolei najatrakcyjniejsze usługi o przepustowościach od 1 Mbit/s do 6 Mbit/s znalazły się w ofertach promocyjnych neostrada tp megainternet oraz podkręć prędkość. Bez względu na opcję przepływności jak i horyzont czasowy umowy najkorzystniej wygląda pierwsza z wymienionych ofert, jednak mogą z niej skorzystać tylko abonenci usług telefonicznych TP S.A., którzy nie korzystali z usług neostrada tp w dniu 1 października 2006r. Natomiast jeśli ktoś korzysta z usług neostrada tp z umową na czas nieokreślony lub posiada umowę na czas określony a do jej zakończenia zostało nie więcej niż 90 i nie mniej niż 30 dni może skorzystać z drugiej z wymienionych promocji tj podkręć prędkość. 14

15 Zestawienie cen z końca roku 2005 i aktualnych dla 6 największych konkurentów TP (Netia S.A., Telefonia Dialog S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Vectra S.A., Multimedia Polska S.A., Aster City Cable Sp. z o.o.). Opis aktualnych promocji oferowanych przez operatorów. Rynek usług dostępu szerokopasmowego do sieci Internet w Polsce zdominowany jest przez siedmiu operatorów telekomunikacyjnych. Trzech z nich, na czele z TP S.A., to przedstawiciele rynku telefonii stacjonarnej, natomiast czterech pozostałych to najwięksi w Polsce dostawcy usług telewizji kablowej. Mimo postępującej konwergencji usług na rynku telekomunikacyjnym, nadal podstawowymi usługami w ofertach głównych graczy na tym rynku są odpowiednio usługi telefonii stacjonarnej i telewizji kablowej. Wprawdzie wszyscy mają w swoich ofertach usług typu triple-play (poza Telefonią Dialog S.A., który zamierza wprowadzić pilotażowo tę usługę pod koniec roku) ale nadal głównymi źródłami przychodów wszystkich analizowanych podmiotów pozostają usługi dedykowane w ramach wiodącej ich działalności, tj. operatorzy TVK usługi telewizji kablowej, operatorzy telefonii stacjonarnej usługi głosowe. Zestawienie wysokości kosztów abonamentów usług dostępu do sieci Internet zostało opracowane na podstawie opłat zawartych w standardowych ch w/w operatorów. Tabela 13 w ofercie standardowej na czas nieokreślony poszczególnych operatorów (ceny w PLN z VAT), stan na dzień 23 października 2006 r. Operator 256 kbit/s 512 kbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s sie-06 paź-06 sie-06 paź-06 sie-06 paź-06 sie-06 paź-06 TP S.A. 125,66 125,66 168,36 168,36 228,14 228,14 248,88 248,88 Telefonia Dialog S.A. b.o.* b.o.* 120,78 120,78 181,78 181,78 303,78 303,78 NETIA S.A. 85,40 85, , , ,80 170,80 3 b.o.* 231,80 4 UPC Sp. z o.o. 89,00 b.o.* b.o.* 89,00 114,00 114, , ,00 5 VECTRA S.A. 69,00 69,00 95,00 95,00 110,00 110,00 130,00 130,00 Multimedia 77,99 77,99 95,99 95,99 138,99 138,99 239,97 239,97 Polska S.A. Aster City Cable 97,00 97,00 107,01 107,01 141,00 b.o.* 167,01 141,01 Sp z o.o. * b.o. brak danej usługi w ofercie operatora 1 przepływność 320 kbit/s 2 przepływność 640 kbit/s 3 przepływność 1,5 Mbit/s 4 przepływność 4 Mbit/s 5 przepływność 3 Mbit/s Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów Porównując aktualne opłaty (z dnia 23 października 2006 r.) zawarte w standardowych ch wybranych operatorów z opłatami z sierpnia br. nie zauważa się znaczących zmian jeśli chodzi o wysokości opłat. Można stwierdzić, iż w dalszym ciągu konkurencja cenowa wśród operatorów telekomunikacyjnych na rynku usług dostępu szerokopasmowego 15

16 odbywa się jedynie w ramach wprowadzanych ofert promocyjnych a nie w ramach cenników standardowych dotyczących umów na czas nieokreślony. Żaden z operatorów telefonii stacjonarnej nie obniżył, w porównaniu do sierpnia tego roku, swoich cen na usługi internetowe. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Netia wprowadziła zmiany w swoim cenniku polegające na podwyższeniu przepływności w ramach tego samego abonamentu, tj. za cenę 170,80 oferuje teraz łącze o przepływności 1,5 Mbit/s a nie 1 Mbit/s, natomiast opcję o przepływności 256 kbit/s zastąpiła przepustowością 320 kbit/s przy nie zmienionej cenie. Dodatkowo w ofercie tego operatora pojawiła się oferta łącza 4 Mbit/s za kwotę porównywalną z tą jaką trzeba zapłacić u konkurencji za łącze o dwa razy mniejszej przepustowości. Podobne zmiany w swojej ofercie wprowadził jeden z operatorów telewizji kablowej, mianowicie w UPC Polska Sp. z o.o. (zwana dalej UPC) abonent, który jeszcze w sierpniu opłacał abonament w wysokości 114 zł za łącze 1 Mbit/s w październiku za tę samą kwotę korzysta z przepustowości o 50% większej. Z danych wynika, iż tylko spółka Aster City Cable Sp. z o.o. (zwana dalej Astre City) obniżyła wysokość abonamentu za łącze o przepływności 2 Mbit/s ze 167,01 zł do 141,01 zł. Jak wynika ze standardowych cenników nadal najwyższe opłaty za porównywalne przepustowości pobiera TP S.A. Wyjątkiem jest oferta usługi z przepływnością 2 Mbit/s, którą w najwyższej cenie świadczy Telefonia Dialog S.A. (zwana dalej Dialogiem). Natomiast najtańsze usługi oferuje Vectra S.A. i to we wszystkich opcjach prędkości łącza. Oferta TP S.A., w porównaniu do oferty Vectry S.A., jest dwukrotnie droższa. Wyraźna stagnacja cen w ofertach podstawowych poszczególnych operatorów powoduje, iż klienci kuszeni są różnego rodzaju promocjami, których zadaniem ma być przywiązanie abonenta na jak najdłuższy czas. Analiza wysokości abonamentów określonych w ofertach standardowych poszczególnych operatorów nie odzwierciedla zatem rzeczywistych kosztów jakie ponoszą klienci. Większość z wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferuje swoje usługi w licznych promocjach, które znacznie obniżają realne stawki za dostęp do sieci Internet. Wiąże się to jednak z podpisaniem przez klienta umowy na czas określony, w której abonent zobowiązuje się opłacać określoną wysokość miesięcznego abonamentu a wcześniejsza rezygnacja z umowy grozi wysokimi karami umownymi, stanowiącymi często różnicę pomiędzy ceną oferty promocyjnej a ceną z standardowego. W związku z powyższym w dalszej części analizy dokonano opisu ofert promocyjnych na dostęp szerokopasmowy, z których użytkownik końcowy miał możliwość skorzystania w październiku 2006 r. Telefonia Dialog S.A. jako drugi po TP S.A., operator telefonii stacjonarnej pod względem liczby abonentów dostępu szerokopasmowego w Polsce (udział w rynku na koniec 2005 roku 4,08 %), posiadała w swojej ofercie promocję na dostęp do sieci Internet pod nazwą Zajrzyj do Internetu za połowę ceny. Promocja obejmowała umowy podpisane od r. do r. i zrealizowane do r. Dialog jako jedyny spośród analizowanych operatorów zastrzegał sobie termin realizacji umowy. Promocja skierowana została tylko do abonentów sieci Dialog i dotyczy usługi DialNet: DSL 256 (oferta dotyczy tylko miast Zgorzelec i Bolesławiec), DSL 512, DSL 1 i DSL 2. Abonent podpisujący umowę na okres 12 miesięcy miał prawo do rabatu w wysokości: 99% opłaty za aktywację, 99% opłaty za abonament przez okres 1 miesiąca od daty uruchomienia usługi, 50% opłaty za abonament przez kolejne 11 miesięcy. Rabat był udzielany od ceny usługi w umowie na czas nieokreślony zgodnie z cennikiem DialNet. Dodatkowo klient, który podpisał umowę z operatorem w okresie od do miał możliwość otrzymania bezpłatnie kamery internetowej. Operator nie wprowadził limitu transferu danych do oferty usług dostępu do sieci Internet. 16

17 Dialog jako jedyny z operatorów telefonii stacjonarnej oferuje usługę dostępu do sieci Internet na warunkach standardowych bez konieczności korzystania z innych usług, jednakże taki użytkownik musiał się liczyć z brakiem możliwości skorzystania z oferty promocyjnej. Tabela 14 w ofercie standardowej i promocyjnej Dialog (ceny w PLN z VAT). Opcja Abonament w/g standardowego Średni abonament w promocji* Różnica 512 kbit/s 120,78 55,46 65,32 1 Mbit/s 181,78 83,47 98,31 2 Mbit/s 303,78 139,49 164,29 * abonament wyliczony jako średni abonament z 12 miesięcy trwania umowy Dialog wprowadził w październiku do swojej oferty nową promocję Szybki Internet, telefon za złotówkę, której ramy czasowe określił na r. Promocja skierowana jest do: osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, posiadających tytuł prawny do lokalu na terenie objętym Promocją. Promocja polega na: obniżeniu opłaty aktywacyjnej do 1,22 zł brutto, co oznacza udzielenie rabatu w kwocie 120,78 zł brutto, obniżeniu miesięcznego abonamentu za korzystanie z linii telefonicznej z taryfą Profit do 1,22 zł brutto, przez cały okres trwania promocji, co oznacza udzielenie rabatu w kwocie 32,94 zł brutto, obniżeniu miesięcznego abonamentu za korzystanie z dostępu do sieci Internet DialNet DSL 512 lub DialNet DSL 1 lub DialNet DSL 2 przez pierwsze trzy okresy trzydziestodniowe licząc od daty uruchomienia usługi do 1,22 zł brutto. Klient, który zdecyduje się skorzystać z promocji ma możliwość podpisania umowy w trzech wariantach: na 15, 27 lub 39 miesięcy. Operator nie wprowadził limitu transferu danych do oferty usług dostępu do sieci Internet. Tabela 15 w ofercie standardowej i w nowej ofercie promocyjnej Dialog S.A. (ceny w PLN z VAT). Opcja Abonament w/g standardowego Średni abonament w promocji przy umowie na okres [miesiące]* Różnica pomiędzy ofertą standardową a promocyjną kbit/s 120,78 61,85 58,80 50,86 58,93 61,98 69,92 1 Mbit/s 181,78 70,64 68,59 61,02 111,14 113,19 120,76 2 Mbit/s 303,78 79,44 78,36 71,18 224,34 225,42 232,60 * abonament wyliczony jako średni miesięczny abonament w trakcie trwania umowy 17

18 Kolejnym operatorem z rynku telefonii stacjonarnej świadczącym usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internet jest Netia S.A. (1,6 % udział w rynku dostępu szerokopasmowego pod względem liczby użytkowników na koniec 2005 r.). Netia oferowała pod nazwą Przyspieszamy II promocję dostępu do sieci Internet, która trwała od r. do r. Oferta preferencyjna skierowana była wyłącznie do osób korzystających z usługi, zwanej przez operatora bezpośrednią głosową usługą telefoniczną świadczoną przez łącze kablowe lub też zawarł umowę na świadczenia takiej usługi łącznie z umową promocyjną na dostęp do sieci Internet. W ramach promocji operator gwarantował: obniżoną opłatę za aktywację usługi z 98,82 zł do 1,22 zł, możliwość zakupu jednego modemu ADSL ze złączem USB w obniżonej cenie ze 145,18 zł do 1,22 zł, bezterminowo obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z usługi: Net 24 Komfort+ (320 kbit/s) z 85,40 zł do 59 zł, Net24 Optimum+ (640 kbit/s) ze 134,20 zł do 69 zł, Net24 Premium+ (1,5 Mbit/s) ze 170,80 zł do 119 zł, w ramach opłat za usługi dostępu do sieci Internet operator oferuje dodatkowo rabat na dowolny rodzaj połączeń głosowych, do wykorzystania o dowolnej porze w wysokości: w przypadku usługi Net 24 Komfort zł, w przypadku usługi Net 24 Optimum zł, w przypadku usługi Net 24 Premium zł. Podane wyżej ceny zawierają podatek VAT. Czas na jaki użytkownik jest zmuszony zawrzeć umowę to 24 miesiące. Tabela 16 w ofercie standardowej i promocyjnej Przyspieszamy II Netia S.A. (ceny w PLN z VAT). Opcja Abonament w/g standardowego Abonament w promocji Różnica Limit transferu* [GB] 320 kbit/s 85,40 59,00 26, kbit/s 134,20 69,00 65, ,5 Mbit/s 170,80 119,00 51,80 40 * w przypadku przesyłania (do/z lub poprzez sieć Internet) za pośrednictwem usługi danych w ilości większej niż 40 GB w każdym z 3 kolejnych okresów rozliczeniowych, operator zastrzega sobie prawo ustanowienia ograniczenia w przepływie danych (aż do zawieszenia usługi) na okres do końca 3 okresu rozliczeniowego, w którym przekroczono wskazaną wcześniej ilość danych. Z dniem 9 października 2006 roku Netia S.A. wprowadziła do swojej oferty promocję pod nazwą Przyspieszamy IV. Z promocji może skorzystać nowy abonent, który korzysta z usługi podstawowej (bezpośrednia głosowa usługa telefoniczna świadczona przez łącze kablowe) lub łącznie z umową promocyjną zawiera umowę o świadczenie usługi podstawowej. Okres na jaki można zawrzeć umowę to 24 miesiące. W ramach promocji operator gwarantuje: obniżoną opłatę za instalacje Usługi z 98,82 zł brutto do 1,22 zł brutto, możliwość: zakupu jednego modemu ADSL ze złączem USB w obniżonej cenie ze 145,18 zł brutto do 1,22 zł brutto. Warunkiem zakupu modemu ADSL w obniżonej cenie jest prawidłowe wypełnienie zamówienia na modem ADSL i złożenie go łącznie z Umową Promocyjną, albo wyboru do taryf innych niż Spokojna Praktyczna i Efektywna/Efektywna Pro pakietu 40 minut na połączenia lokalne i międzymiastowe w każdym z 6 kolejnych okresów 18

19 rozliczeniowych. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym minuty nie przechodzą na następny okres. obniżone opłaty miesięczne za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet i rabatu na połączenia głosowe, według tabeli poniżej. Tabela 17 Opłaty abonamentowe za usługi dostępu do sieci Internet oraz rabaty na połączenia w ramach oferty promocyjnej Netia S.A. Przyspieszamy IV (ceny w PLN z VAT). Opcje abonamentu Net24 Komfort+ Net24 Optimum+ Net24 Premium+ Net24 VIP+ Prędkość 320 kbit/s 640 kbit/s 1,5 Mbit/s 4 Mbit/s Opłata miesięczna 59,00 zł 69,00 zł 119,00 zł 149,00 zł Rabat na połączenia 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 30,00 zł Limit transferu* [GB] * w przypadku przesyłania (do/z lub poprzez sieć Internet) za pośrednictwem usługi danych w ilości większej niż 40 GB w każdym z 3 kolejnych okresów rozliczeniowych, operator zastrzega sobie prawo ustanowienia ograniczenia w przepływie danych (aż do zawieszenia usługi) na okres do końca 3 okresu rozliczeniowego, w którym przekroczono wskazaną wcześniej ilość danych. Źródło: strona operatora z dnia r. Największy operator telewizji kablowej UPC, z prawie 14 % udziałem w rynku pod względem liczby abonentów dostępu szerokopasmowego w Polsce na koniec 2005 roku, również posiada w swojej ofercie usługi na warunkach preferencyjnych. Promocja pod nazwą Przyspiesz z chello w UPC Polska trwała od 1 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. Oferta skierowana była do osób, które podpisały w trakcie trwania promocji umowę na czas określony 12 miesięcy, liczony od daty przystąpienia do promocji na świadczenie wybranej usługi internetowej. Z promocji mogły skorzystać zarówno osoby, którym operator już świadczy usługi jak i osoby, które nie korzystały dotąd z żadnej usługi UPC, warto zaznaczyć, że abonent nie był zmuszany do zawarcia umowy na dodatkowe usługi takie jak telefon czy telewizja. Profitem dla osób przystępujących do promocji było: dla abonentów korzystających z usługi chello easy i nowych klientów obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia jednej z usług: chello light, classic lub plus do 69 zł brutto przez pierwsze 2 miesiące od daty przystąpienia do promocji, dla abonentów korzystających z usługi chello light obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia usługi chello classic lub plus do 94 zł brutto przez pierwsze 2 miesiące od daty przystąpienia do promocji, dla abonentów korzystających z usługi chello classic obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia usługi chello plus do 139 zł brutto przez pierwsze 2 miesiące od daty przystąpienia do promocji. Po upływie 2 miesięcy od przystąpienia do promocji abonent był zobowiązany do uiszczenia opłat abonenckich za świadczoną wybraną usługę internetową zgodnie z obowiązującym cennikiem dla umów zawartych na czas określony. 19

20 Tabela 18 w ofercie standardowej i promocyjnej UPC (ceny w PLN z VAT). Aktualna usługa Opcja Zmiana na usługę Abonament w/g standardowego Średni abonament w promocji* Różnica Limit transferu** [GB] chello light 94,00 89,83 4,17 15 chello easy lub chello calssic 139,00 127,33 11,67 25 nowy abonent chello plus 219,00 194,00 25,00 50 chello calssic 139,00 131,50 7,50 25 chello light chello plus 219,00 198,17 20,83 50 chello calssic chello plus 219,00 205,67 13,33 50 * abonament wyliczony jako średni abonament z 12 miesięcy trwania umowy ** po przekroczeniu limitu danych w danym miesiącu transfer spada automatycznie do 32 kbit/s do końca miesiąca chello easy 256 kbit/s chello light - 1 Mbit/s chello calssic - 3 Mbit/s chello plus - 6 Mbit/s Obecnie UPC oferuje po niższych cenach usługi dostępu do sieci Internet w ramach promocji Jesień z chello easy, light i classic w UPC Polska II, która trwa od 11 października 2006 r. do końca grudnia 2006 r. Okres na jaki klient może podpisać umowę wynosi 14 miesięcy i dotyczy trzech opcji usługi: chello easy, chello light i chello classic. Profitem dla osób przystępujących do promocji jest: obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia usługi chello easy (512 kbit/s) do kwoty 39 zł brutto, obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia usługi chello light (1,5 Mbit/s) do kwoty 70 zł brutto, obniżona miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia usługi chello classic (3 Mbit/s) do kwoty 99 zł brutto. W przypadku tej promocji abonent dodatkowo przez pierwsze 2 miesiące płaci jedynie 50 % obowiązującego abonamentu dla danej przepływności. Tabela 19 w ofercie standardowej i w nowej ofercie promocyjnej UPC (ceny w PLN z VAT). Abonament w/g standardowego Limit transferu** [GB] Średni abonament Różnica Opcja w promocji* chello easy (512 kbit/s) 89 36,21 52,79 10 chello light (1,5 Mbit/s) ,00 49,00 30 chello calssic (3 Mbit/s) ,93 77,07 50 chello plus (6 Mbit/s) ,00 30,00 50 * abonament wyliczony jako średni abonament z 12 miesięcy trwania umowy ** po przekroczeniu limitu danych w danym miesiącu transfer spada automatycznie do 32 kbit/s do końca miesiąca Aster City mimo, że pod względem liczby abonentów telewizji kablowej zajmuje ostatnie miejsce wśród analizowanych operatorów TVK, to pod względem liczby abonentów dostępu szerokopasmowego plasuje się z udziałem 7,59% na trzeciej pozycji, po TP S.A. i UPC (dane na koniec 2005 roku). Aster City w sierpniu br. nie posiadał żadnej oferty promocyjnej 20

21 na samą usługę dostępu do sieci Internet. Oferował natomiast warunki preferencyjne na usługi wiązane. Z informacji jakie Urząd otrzymał telefonicznie od przedstawicieli operatora wynika, że aż 90% abonentów korzysta z takich właśnie usług. Jeśli abonent zdecydowałby się na usługę dostępu do Internetu i usługę telewizyjną w pakiecie Basic to może liczyć na zniżkę 10 zł na abonament telewizyjny i obniżony koszt aktywacji do 1 zł. Obecnie operator nadal nie oferuje żadnej oferty promocyjnej wyłącznie na usługi dostępu do sieci Internet, wszelkie promocje wiążą się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług telewizji kablowej bądź z usługi telefonicznej. Spółka Multimedia Polska S.A. jest trzecim co do wielkości operatorem telewizji kablowej w Polsce. Zajmowała na koniec 2005 roku, z udziałem 2,89%, piątą pozycję pod względem liczby abonentów dostępu szerokopasmowego wśród wszystkich analizowanych podmiotów. W analizowanym poprzednio okresie Spółka skierowała do swoich odbiorców ofertę promocyjną pod nazwą Wakacyjny Internet Skorzystać z niej mógł każdy kto znajdował się w zasięgu sieci operatora i podpisał umowę w trakcie jej trwania, tzn. w dniach od 1 lipca 2006 r. do końca sierpnia 2006 r. Promocja polegała na obniżeniu opłat abonamentowych w poszczególnych opcjach usług (ceny w PLN z VAT): Internet 256 kbit/s pierwsze 3 miesiące za 1 zł, następne 49 zł miesięcznie, Internet 512 kbit/s pierwsze 3 miesiące za 1 zł, następne 59 zł miesięcznie, Internet 1 Mbit/s pierwszy miesiąc za 1 zł, następne 89 zł miesięcznie, Internet 2 Mbit/s pierwszy miesiąc za 1 zł, następne 139 zł miesięcznie, aktywacja 1 zł, brak opłat za modem. Czas na jaki klient był zobowiązany zawrzeć umowę to 15 miesięcy. Tabela 20 w ofercie standardowej i promocyjnej Multimedia Polska S.A. (ceny w PLN z VAT). Opcja Abonament w/g standardowego Średni abonament w promocji* Różnica Limit transferu** [GB] 256 kbit/s 77,99 39,40 38, kbit/s 95,99 47,40 48, Mbit/s 138,99 83,13 55, Mbit/s 239,97 129,80 110,17 35 * abonament wyliczony jako średni abonament z 12 miesięcy trwania umowy ** po przekroczeniu limitu danych w danym miesiącu transfer spada automatycznie do 32 kbit/s, szybkość zostaje obniżona do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu Obecnie Multimedia Polska S.A. wprowadziła nową ofertę promocyjną pod nazwą Krok Przed Konkurencją - Internet. Wprawdzie w regulaminie promocji operator informuje, iż abonent w ramach analizowanej promocji podpisuje umowę na czas nieokreślony, jednak ma obowiązek, w zależności od wariantu umowy, uiszczać abonament przez wskazany w umowie okres czasu. Wersja z umową na 12 miesięcy została wprowadzona jako Krok Przed Konkurencją Internet+ Jesień 12, natomiast wersja z umową na 24 miesiące - Krok Przed Konkurencją Internet+ Jesień 24. Z promocji można skorzystać w okresie od 1 września 2006 r. do 31 października 2006 r. W promocji może brać udział osoba fizyczna, również prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która nie jest abonentem i która w okresie promocji zawrze z operatorem umowę abonencką o świadczenie usługi Multimedia Internet na zasadach promocji. Limity transferu dla poszczególnych przepustowości pozostały bez zmian. 21

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowej promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 30.03 obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive MAX 30.03 obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z upustem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z upustem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z upustem 30.03 Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez TP S.A., operatorów alternatywnych we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA Przedstawiona analiza ma na

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive 30.03 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy w Sklepie Internetowym Obowiązuje od do odwołania

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy w Sklepie Internetowym Obowiązuje od do odwołania Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 30.03 w Sklepie Internetowym Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana D Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana D Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana D 25.04 Obowiązuje od 25.04.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania,

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 11.04.12 obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 11.04.12 1. Oferta Promocyjna Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Partner Backoffice 30.03 Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra Stan Darmowy (18) Obowiązuje od do odwołania

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra Stan Darmowy (18) Obowiązuje od do odwołania Oferta Promocyjna RePlay Ekstra Stan Darmowy 30.03 (18) Obowiązuje od 30.03.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5

Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ocean możliwości. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Ocean możliwości, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana A Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana A Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy Limitowana A 25.04 Obowiązuje od 25.04.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn r. Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 29.12013 r. Cennik usług SOKOLNET świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. LUTY 2014 SPIS TREŚCI A. Opłaty. 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA Szczegółowe Warunki Promocji Oferta BSA 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Super Stan Darmowy Tylko SIM (12) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z rabatem na telefon Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z rabatem na telefon Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy z rabatem na telefon 25.04 Obowiązuje od 25.04.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne Warunki Promocji

1. Ogólne Warunki Promocji Szczegółowe Warunki Promocji Telefon Extra GSM Solo, Duet, Rodzina 1. Ogólne Warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest PPHU Karolina Marzena Stypułkowska, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r.

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r. Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA z rabatem na telefon obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn. 01.05.2014 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu

Bardziej szczegółowo

a) Rabat w wysokości 25,15% (40 PLN) na Abonament, przyznawany zgodnie zasadami opisanymi w pkt 3 niniejszej Oferty Promocyjnej.

a) Rabat w wysokości 25,15% (40 PLN) na Abonament, przyznawany zgodnie zasadami opisanymi w pkt 3 niniejszej Oferty Promocyjnej. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z telefonem (109) obowiązuje od 30 marca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać:

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać: Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w Telesales obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy

neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna w oparciu o dostęp analogowy cennik usługi neostrada tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada tp instalacja i aktywacja usługi neostrada tp aktywacja usługi na łączu TP, na którym jest świadczona usługa telefoniczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz pkt.3 poniżej mogą skorzystać:

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz pkt.3 poniżej mogą skorzystać: Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB (99) Telesales obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Oferta Promocyjna Biznes na Start z rabatem obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes na Start z rabatem 1. Oferta Promocyjna Biznes na Start

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy ARKA 30.03 obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay rabat w Firmie Obowiązuje od 18.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play w Sprzedaży na odległość w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA + obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r.

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA + obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn r. Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA + obowiązuje od 19 stycznia 2013r. do odwołania. Zmieniony dn. 01.05.2014 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA VIP obowiązuje od 28 stycznia 2013 r. do odwołania. (zmieniony dn r.)

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA VIP obowiązuje od 28 stycznia 2013 r. do odwołania. (zmieniony dn r.) Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA VIP obowiązuje od 28 stycznia 2013 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły niniejszej Oferty Promocyjnej 4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 otrzymają:

Szczegóły niniejszej Oferty Promocyjnej 4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy dla Abonentów w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB (109) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 (89) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca do odwołania.

Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 (89) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca do odwołania. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 (89) w sklepie internetowym lub Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. Oferta Promocyjna Formuła 4.0 z 2 GB SuperSmartforn (169) Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych. Petrotel Sp. z o. o. INTERNET. Cennik wchodzi w życie z dniem roku. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Petrotel Sp. z o. o. INTERNET Cennik wchodzi w życie z dniem 20.05.2013 roku. Spis treści I. Teleinformatyczne Łącza Stałe......3 1. Łącza Symetryczne...3 2. RadioNET...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką na krótki okres 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r.

Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dn r. Oferta Promocyjna RePlay Stan Darmowy 19 zł z telefonem Obowiązuje od 29.11.2012 do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 11.04.12 sklep internetowy obowiązuje od 15 stycznia 2013r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 11.04.12 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna SuperMNP Stan Darmowy obowiązuje od 12 lipca 2011r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive MAX 30.03 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 23 lipca 2012r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo