Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r.

2 1. Wprowadzenie Przedmiot analizy Pakietyzacja usług Strona popytowa Strona podażowa Rynek usług wiązanych Polsce Pakiety double play Pakiety triple play Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej Ceny pakietów double play i triple play w Polsce Metodologia Analiza cen pakietów double play telewizja kablowa + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Analiza cen pakietów double play telefon stacjonarny + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Analiza cen pakietów triple play telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej Ceny pakietów double play Internet + telefon stacjonarny Ceny pakietów triple play Wnioski z analizy Spis cenników Spis wykresów, tabel i schematów

3 1. Wprowadzenie 1.1. Przedmiot analizy Analizie poddano usługi wiązane, ich ceny oraz zakres korzystania przez konsumentów. Opracowanie obejmuje zarówno rynek w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Usługa wiązana jest to sprzedaż dwóch lub więcej produktów w jednym pakiecie, w tzw. formie czystej lub mieszanej. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy produkty sprzedawane są wyłącznie razem, konsument nie ma możliwości zakupu tylko jednego z nich. Przykładem tego są tematyczne pakiety telewizyjne, z których korzystać mogą jedynie abonenci podstawowej usługi TV. Forma mieszana występuje wówczas, gdy dla poszczególnych elementów oferty istnieje oddzielny rynek i kupujący może nabyć każdy z produktów niezależnie. W tym modelu występuje, niekiedy równocześnie: wiązanie ceny cena pakietu kilku produktów jest niższa niż ich zakup oddzielnie wiązanie produktów integracja dwóch lub więcej produktów, dzięki której konsument osiąga dodatkowe korzyści, np. jeden rachunek, jedna linia obsługi klienta etc. Przedmiotem poniższej analizy jest wyłącznie typ mieszany. W przypadku rynku telekomunikacyjnego pakietyzowane są, w różnych konfiguracjach: telefonia stacjonarna, telefonia ruchoma, telewizja kablowa, stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu. W zależności od liczby usług, oferta może mieć postać double play, triple play lub quadruple play. Ten ostatni rodzaj rzadko pojawia się w portfolio dostawców, cieszy się również niewielkim zainteresowaniem konsumentów w 211 r. jedynie ok.,9% ogółu abonentów pakietów korzystało z quadruple play. Z tego też powodu nie został on uwzględniony w analizie. Opracowanie składa się z trzech głównych części: zagadnienia wstępne, rynek usług wiązanych w Polsce i krajach UE oraz ceny pakietów. W odniesieniu do Polski podstawowym źródłem informacji była coroczna sprawozdawczość przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. i CBM Indicator Sp. z o.o. - Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 r. Klienci indywidualni, grudzień 211. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej na potrzeby opracowania, na podstawie cenników aktualnych na dzień Uwzględniono oferty siedmiu operatorów z największymi udziałami w rynku usług wiązanych pod względem liczby klientów. W części poświęconej krajom Unii Europejskiej wykorzystano przede wszystkim raport E- Communications Household Survey z lat 28, 21 oraz 212, opracowany przez TNS Opinion & Social na zlecenie Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media (INFSO) Komisji Europejskiej. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej przez Analysys Mason w ramach Triple-play pricing study z grudnia 211 r. 2. Pakietyzacja usług 2.1. Strona popytowa Pakietyzacja staje się coraz bardziej popularną metodą sprzedaży usług, jak również formą korzystania z nich. Zgodnie z wynikami badań gospodarstw domowych w krajach UE, konsumenci cenią sobie wygodę związaną z opłacaniem jednej faktury (68% wskazań) oraz niższą cenę niż przy zakupie pojedynczych usług (52%). (Wykres 1) Dodatkowym ułatwieniem dla abonentów jest jedna linia informacyjna i obsługi klienta dla wszystkich elementów pakietu, a w razie potrzeby również pomoc techniczna. 3

4 Wykres 1. Opinie na temat pakietów usług % 2% 4% 6% 8% pakiety są wygodne, ponieważ otrzymuje się tylko jedną fakturę 68% pakiety są tańsze niż zakup poszczególnych usług indywidualnie 52% pakiety są mało przejrzyste jeśli chodzi o warunki i koszty poszczególnych usług pakiety nie są atrakcyjne, gdyż trzeba zakupić usługi, których się nie potrzebuje pakiety nie są atrakcyjne ze względu na związanie z jednym operatorem dla kilku usług inne 6% 4% 2% 1% Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 212. Uwagi: pytanie zadano przedstawicielom gospodarstw domowych, które korzystają z pakietów usług. Wartości nie sumują się w 1%, gdyż możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. Zakup pakietu nie zawsze jest jednak korzystny dla konsumenta. Przede wszystkim związanie z jednym dostawcą bardziej lojalizuje abonenta, przez co zmiana może być utrudniona i wiązać się z wysokimi kosztami (tzw. lock-in). Istotny problem stanowić może również konieczność nabycia produktów, na które konsument nie zdecydowałby się poza pakietem. Wynika to z różnego wartościowania poszczególnych usług za jedne kupujący byłby w stanie zapłacić nawet więcej niż ich cena rynkowa, inne natomiast mają dla niego bardzo niską użyteczność. (Tabela 1) W efekcie bardziej opłacalne może być nabycie tylko jednej, najwyżej wartościowanej usługi (konsument A), pakietu triple play (konsument B) lub dwóch produktów niezależnie (konsument C). Tabela 1. Modele preferencji konsumenta Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta A =75 Nadwyżka konsumenta Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta B =8 Nadwyżka konsumenta

5 Wartość dobra 2 Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta C =6 Nadwyżka konsumenta Źródło: UKE na podstawie: Broadband Bundling. Trends and policy implications, OECD Digital Economy Papers, no. 175, 211, pp Uwaga: nadwyżka konsumenta stanowi różnicę między maksymalną ceną, jaką nabywca skłonny byłby zapłacić, a ceną rynkową produktu Strona podażowa Pakietyzacja stanowi coraz ważniejszy element strategii biznesowej przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Do najważniejszych powodów, dla których operatorzy decydują się na wiązanie oferowanych usług, należą: Wzrost przychodów Oszczędności Umocnienie pozycji na rynku Synergia Wprowadzenie pakietów do swojego portfolio pozwala zwiększyć sprzedaż, a tym samym przychody operatora. Przede wszystkim wynika to z omówionego powyżej wartościowania produktów przez konsumenta. W uproszczonym modelu z dwoma dobrami kupujący może wyceniać oba tak samo (przypadek B) lub preferować jedno z nich (A i C). (Wykres 2) Przy cenie rynkowej 5 i sprzedaży produktów indywidualnie przychód dostawcy wyniesie 2. (Tabela 2) Pakietyzacja umożliwia natomiast przeniesienie nadwyżki konsumenta na niżej wartościowane dobra i uzyskanie wpływów na poziomie 3. Usługi wiązane pozwalają zatem w pewnym zakresie subsydiować niskomarżowe elementy oferty. Wykres 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta A 6 B 4 2 C Wartość dobra 1 Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, No. 2, 1989, pp

6 Tabela 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta Sprzedaż dóbr indywidualnie Sprzedaż w pakietach Konsument A Konsument B Konsument C Przychód Kupuje dobro 2 za 5 Kupuje oba dobra po 5 Kupuje dobro 1 za 5 2 Kupuje oba dobra po 5 3 Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, No. 2, 1989, pp. 371 i nn. Uwaga: zakładana cena rynkowa obu dóbr 5. Sprzedaż pakietów umożliwia obniżenie kosztów dzięki ekonomii skali oraz uproszczonej dystrybucji. Operator rozlicza się z abonentem na jednej fakturze, uruchamia wszystkie usługi przy jednej wizycie technika, a niekiedy nawet za pośrednictwem jednego urządzenia końcowego. Dodatkowo działa efekt synergii jedna linia obsługi klienta, internetowy interfejs do konfiguracji elementów pakietu, a także integracja usług umożliwiająca np. korzystanie z Internetu za pomocą telewizora. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą umacniać swoją pozycję na rynku poprzez pakietyzowanie produktów, które dotychczas nie stanowiły domeny ich działalności. (Tabela 3) Przykładem są dostawcy Internetu, którzy poszerzyli swoje portfolio o usługi telewizyjne albo operatorzy TVK z sukcesem konkurujący na rynku dostępu do sieci Internet. Tabela 3. Zmiany pozycji operatorów na rynku Telefonia ruchoma Telefonia stacjonarna Internet TV Operatorzy zasiedziali ISP s Operatorzy TVK Operatorzy mobilni Źródło: UKE na podstawie Multiplay: New supply-side strategies. Bundles, Content, Smart Access, Segmentation, IDATE Research, July 212, pp. 27. Uwaga: oznaczenie kolorów: - granatowy podstawowa działalność operatora - niebieski rozszerzenie oferty w krótkim okresie czasu - jasnoniebieski rozszerzenie oferty w dłuższym okresie czasu 3. Rynek usług wiązanych Polsce Rynek usług wiązanych w Polsce charakteryzuje dynamiczny rozwój, czego odzwierciedleniem jest sukcesywnie wzrastająca liczba abonentów. Na koniec 211 r. było ich ponad 2,6 mln, o 23,5% więcej niż w 21 r. Według badania konsumenckiego, w grudniu 211 r. korzystanie z pakietów deklarowało 21,6% respondentów (Wykres 3). 6

7 Wykres 3. Korzystanie z usług wiązanych w 211 roku,8% 21,6% 77,6% Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=16 Możliwość nabycia kilku usług w pakiecie staje się istotnym kryterium wyboru operatora. Dla 59% respondentów jest to ważne lub zdecydowanie ważne przy zakupie telefonu stacjonarnego, dla 2,3% natomiast przy wyborze dostawcy dostępu do Internetu. Konsumenci deklarują wysoki stopień zadowolenia z różnych aspektów funkcjonowania rynku usług wiązanych (Wykres 4). Jedynie poziom cen wypada nieco gorzej 7,1% badanych negatywnie oceniło ten aspekt. Wykres 4. Zadowolenia z różnych aspektów korzystania z pakietów usług % 2% 4% 6% 8% 1% ogólnie z dostawcy z ceny usług z jakości usług z wygody korzystania bardzo zadowolony ani zadowolony ani niezadowolony w ogóle nie jest zadowolony raczej zadowolony raczej nie jest zadowolony Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=345. Najczęściej oferowanym produktem był dostęp do Internetu w swoim pakiecie miało go aż 93,6% abonentów. Ponad 39,8% posiadało telefon stacjonarny. Tradycyjna linia telefoniczna staje się coraz popularniejszym elementem oferty wiązanej, co stanowi przede wszystkim efekt niskich kosztów tej usługi w pakiecie. 7

8 Największą popularnością cieszyły się oferty typu double play korzystało z nich niemal 8% wszystkich użytkowników. (Wykres 5) Większość zdecydowała się na opcję telewizja kablowa + Internet - 48,1%. (Wykres 6) Jednocześnie jednak rósł popyt na triple play - liczba abonentów usługi zwiększyła się w 211 r. o ponad 32,5%. Wykres 5. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów ,5% 19,7%,9% 21 81,3% 18,3%,4% % 2% 4% 6% 8% 1% double play triple play quadruple play Wykres 6. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów w 211 r. telewizja kablowa + Internet telefonia stacjonarna + Internet+ TV kablowa telefonia stacjonarna + Internet telefonia ruchoma + Internet telefonia stacjonarna +TV kablowa telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma inne warianty % 2% 4% 6% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4% 4,3% 2,1% 16,4% 16,8% 15,1% 1,8% 1,% 1,8% ,1% 54,% Rynek usług wiązanych zdominowany był przez dziewięciu graczy, którzy w 211 r. obsługiwali łącznie 94,3% abonentów pakietów. (Wykres 7) Największą bazę klientów posiadała TP oraz UPC. Udziały obu operatorów w 211r. zmalały jednak o ponad 2 pp. jako skutek m.in. umacniania się pozycji spółek z Grupy na rynku. 8

9 Wykres 7. Udziały operatorów w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów % 1% 2% 3% TP UPC 22,1% 25,5% 2,6% 22,8% PTK Centertel Telefonia Dialog Aster Toya Multimedia Polska pozostali 13,3% 13,% 11,4% 12,4% 9,7% 8,6% 6,6% 2,8% 6,6% 7,9% 2,7%,% 1,2%,5% 5,7% 5,3% Pakiety double play Wśród ofert double play, najbardziej popularna była opcja łącząca Internet oraz telewizję kablową (Wykres 8). Jednocześnie był to najczęściej wybierany wariant spośród wszystkich typów pakietów - w 211 r. roku zdecydowało się na niego 48,1% ogółu abonentów. Głównymi dostawcami usługi była TP oraz operatorzy TVK. (Wykres 9) Drugim najczęściej wybieranym pakietem double play był wariant telefonia stacjonarna + Internet. Świadczenie tej usługi zdominowane było przez operatorów TVK UPC oraz. (Wykres 1) 9

10 Wykres 8. Udziały poszczególnych pakietów usług pod względem liczby abonentów w 211 roku % 2% 4% 6% 8% telewizja kablowa + Internet 6,5% telefonia stacjonarna + Internet 19,% telefonia ruchoma + Internet 12,6% telefonia stacjonarna +TV kablowa 4,2% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma 3,4% telefonia ruchoma + telewizja kablowa,3% Wykres 9. Udziały operatorów oferujących pakiet TV kablowa + Internet pod względem liczby abonentów w 211 roku 19,6% 16,2% 5,% 18,3% 4,2% 1,4% 7,6% 45,9% TP UPC Aster Toya Multimedia Polska pozostali 1

11 Wykres 1. Udziały operatorów oferujących pakiet telefon stacjonarny + Internet pod względem liczby abonentów w 211 roku 14,2% 11,4% 46,3% 28,1% UPC Aster pozostali 3.2. Pakiety triple play Oferty triple play cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem konsumentów niż double play. W 211 r. korzystało z nich łącznie 19,7%, większość z nich zdecydowała się na wariant łączący telefonię stacjonarną, dostęp do Internetu oraz telewizję kablową (Wykres 11). Głównymi dostawcami usługi byli operatorzy TVK UPC oraz, a także Telefonia Dialog (Wykres 12). Wykres 11. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 211 roku % 2% 4% 6% 8% 1% telefonia stacjonarna + Internet+ TV kablowa 83,4% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + dostęp do sieci Internet 1,9% telefonia ruchoma + dostęp do sieci Internet+ telewizja kablowa 5,2% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + telewizja kablowa,6% 11

12 Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiety telefonia stacjonarna + Internet + TV kablowa pod względem liczby abonentów w 211 roku 5,8% 5,3% 14,9% 15,4% 58,6% UPC Aster Telefonia Dialog pozostali 4. Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej w grudniu 211, 43% gospodarstw domowych w krajach członkowskich UE korzystało z pakietów (Wykres 13). Wśród nich najpopularniejsze było łączenie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu ponad jedna trzecia badanych zdecydowała się na taką opcję (Wykres 14). Podobnie jak w Polsce, drugą najczęściej wybieraną kombinacją był triple play telefonia stacjonarna, Internet oraz telewizja. Najczęściej pakietyzowaną usługą był dostęp do Internetu stanowił element 9% zakupionych ofert. W przypadku telefonii stacjonarnej wskaźnik ten oscylował na poziomie 81%, dla telewizji zaś 51%. Jedynie 22% badanych gospodarstw domowych zdecydowało się na łączenie telefonii komórkowej z innymi usługami telekomunikacyjnymi. W porównaniu do lutego marca 212 r. nastąpił wzrost o 4 pp., widać zatem, że opcja ta zyskuje sukcesywnie na popularności. Wykres 13. Penetracja usługami wiązanymi w Unii Europejskiej 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 43% 39% korzystanie z pakietów ogółem 26% 26% 22% 15% 11% 7% 1% 2% 2% double play triple play quadruple play Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission z lat 28, 21 oraz

13 telefonia stacjonarna + Internet TV + Internet telefonia stacjonarna +TV telefonia ruchoma + Internet telefonia ruchoma + TV telefonia stacjonarna + Internet+ TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + Internet telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma telefonia ruchoma + Internet + TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + Internet + TV + telewizja kablowa Wykres 14. Korzystanie z usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej w 211 r. 2% 15% 1% 5% % 15,% 5,% 3,% 2,% 1,% 11,% 3,% 1,%,%,% 2,% double play triple play quadruple play Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 212. Uwaga: zestawienie uwzględnia gospodarstwa domowe korzystające z pakietów, zgodnie z Wykres 13. Popularność usług wiązanych w poszczególnych krajach UE wykazywała istotne zróżnicowanie. W krajach Beneluksu, Francji, Słowenii, Szwecji, Estonii i na Malcie korzystała z nich ponad połowa gospodarstw domowych, niewiele niższy wskaźnik (49%) odnotowano w Niemczech, Portugalii i Danii (Mapa 1). Polska, podobnie jak kraje sąsiedzkie (Czechy, Słowacja, Litwa) oraz Bułgaria i Finlandia, posiadała jeden z najniższych poziomów penetracji usługami. Jednakże zainteresowanie pakietami w tych krajach sukcesywnie wzrasta, w Czechach i Finlandii nawet o 5 pp. w porównaniu z badaniami z lutego marca 212 r. 13

14 Mapa 1. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z pakietów usług w 211 r. Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June

15 5. Ceny pakietów double play i triple play w Polsce 5.1. Metodologia Analiza cen obejmuje oferty siedmiu operatorów posiadających największe udziały w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów: Multimedia Polska S.A. S.A. Polska (Telekomunikacja Polska S.A.) Telefonia Dialog Sp. z o.o. Toya Sp. z o.o. UPC Polska Sp. z o.o. S.A. W analizie uwzględniono wszystkie oferty cennikowe trzech najpopularniejszych pakietów, łącznie 26 zestawów, w tym: 32 zestawy telewizja kablowa + Internet 89 zestawów Internet + telefon stacjonarny 139 zestawów telewizja kablowa + Internet + telefon stacjonarny Zestawienie obejmuje oferty z umową na 12 lub 24 miesiące, we wszystkich możliwych kombinacjach, według zakontraktowanej prędkości Internetu, rodzaju pakietu telewizyjnego oraz telefonicznego planu taryfowego. W kalkulacji kosztów uwzględniono obowiązujące promocje oraz rabat za korzystanie z e-faktury. Przyjęto następujące założenia: - oferta skierowana jest do nowego klienta indywidualnego, który nie jest jeszcze abonentem żadnej z usług danego operatora; - umowa zawierana jest na czas określony; - usługa dostępu do Internetu świadczona jest w technologii stacjonarnej (w analizie cen nie uwzględniono pakietów z Internetem mobilnym) - warunki oferty według ogólnych cenników usług i regulaminów promocji dostępnych na stronie operatora (nie uwzględniono ofert specjalnych dla określonych obszarów lub miejscowości np. dla Warszawy); - o ile nie wymaga tego regulamin skorzystania z promocji, klient nie dokupuje żadnych dodatkowych usług do pakietu (typu nagrywarka, dodatkowy pakiet programów TV etc.); - klient korzysta z faktury elektronicznej; - istnieją techniczne warunki świadczenia usługi przez operatora. Do szczegółowej analizy cen wybrano po jednej ofercie każdego operatora przy danej prędkości łącza oraz długości trwania umowy (12 i 24 miesiące). Jeśli istniała więcej niż jedna opcja dla wskazanych parametrów, kryterium doboru był najniższy średni miesięczny koszt korzystania z pakietu Analiza cen pakietów double play telewizja kablowa + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Spośród ujętych w analizie operatorów czterech posiada w swojej ofercie pakiet telewizja kablowa + Internet : Multimedia Polska,, UPC,. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe) oraz stałe miesięczne opłaty (abonament, utrzymanie łącza, dzierżawa urządzeń końcowych). Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: 15

16 Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telewizja kablowa + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja = + suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament liczba cykli rozliczeniowych w umowie + / suma opłat za dzierżawę dekodera suma opłat za utrzymanie łącza + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 2 lub 4 12 lub 24 oś miesięcy Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 2 (oferta Multimedia Polska) oraz 4 (oferta UPC) cykli rozliczeniowych. W zależności od parametrów poszczególnych elementów, średni miesięczny koszt korzystania z pakietu waha się od 83,2 zł do 235,6 zł (Wykres 15). Oferta Vectry wykazuje się największą rozpiętością cenową najdroższy zestaw stanowi niemal trzykrotność najtańszego. Niewielkie różnice w wariantach UPC umożliwiają maksymalne podwyższenie parametrów usługi przy wzroście kosztów o ok. 34%. (przejście z Pakietu podstawowego 2 w 1 z Fiber Power 3 Mb/s i Select HD na Super Pakiet 2 w 1 + opcja przyspieszenia Internetu z Fiber Power 12 Mb/s i Max Extra HD) 16

17 [zł, z VAT] Wykres 15. Zakres cenowy pakietów Multimedia UPC Polska Koszt najwyższy 125,5 163,3 145, 235,6 Koszt najniższy 83,2 95,1 18,3 85,6 Średni koszt 15,3 134,7 126,7 143, Ceny pakietów Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 4) Średnie miesięcznie koszty pakietów wahają się od 83 zł (Multimedia Polska) do 163 zł (). (Wykres 2) W umowie rocznej korzystne warunki proponuje Multimedia Polska, w przypadku zobowiązań 24 - miesięcznych -. (Wykres 16, Wykres 18) Stosowane powszechnie przez operatorów promocje na opłaty jednorazowe sprawiają, że ich udział w strukturze kosztów jest niewielki maksymalnie 6% w ofercie Multimedia Polska na 12 miesięcy. (Wykres 21) Mimo tego konsument musi się liczyć z poniesieniem stosunkowo wysokich opłat na wejście (tzw. entry-level price), w przypadku nawet dwukrotnie przewyższających średni koszt pakietu. (Wykres 17, Wykres 19) Wyróżniająca pod tym względem jest propozycja UPC - w pierwszym okresie rozliczeniowym abonent płaci mniej niż średnia cena oferty. Wynika to z dodatkowym rabatów obniżających wysokość abonamentu przez 4 początkowe miesiące. Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 6/12/2/3/6 Mb/s Cyfrowy Komfort 1/2/4/8 Mb/s Podstawowy Umowy na 24 miesiące Multimedia Polska 2 Mb/s Cyfrowy Komfort 1/2/4/8 Mb/s Podstawowy UPC 3/6 Mb/s Select Extra HD 12 Mb/s Max Extra HD 8/16/24/64 Mb/s Złoty 17

18 Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Wykres 16. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy [prędkość w Mb/s] Wykres 17. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

19 Multimedia Polska UPC UPC UPC [zł, z VAT] Multimedia Polska UPC UPC UPC [zł, z VAT] Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące [prędkość w Mb/s] Wykres 19. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

20 Multimedia Polska Multimedia Polska UPC Wykres 2. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet max średnia arytmetyczna 12 miesięcy 24 miesiące min Wykres 21. Struktura kosztów w pakiecie 1% 8% 6% 3% 3% 1% % 5% 6% 4% 94% 97% 97% 99% 1% 95% 2% % [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział opłat jednorazowych i stałych operatora. 2

21 5.3. Analiza cen pakietów double play telefon stacjonarny + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Pakiet telefon stacjonarny + Internet posiada w swojej ofercie pięciu spośród uwzględnionych w analizie operatorów: Multimedia Polska,,, Telefonia Dialog oraz. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe), stałe miesięczne opłaty (abonament) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telefon stacjonarny + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja = + suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament liczba cykli rozliczeniowych w umowie / Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 1, 2 lub 4 12 lub 24 oś miesięcy Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (, ), 2 (Multimedia Polska,, Telefonia Dialog) oraz 4 (, Telefonia Dialog) cykli rozliczeniowych. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 11 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych. 21

22 [zł, z VAT] Koszty pakietów wahają się od 71,6 zł do 174,6 zł; z wyjątkiem Multimedia Polska, średnia cena usługi utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 11 zł. (Wykres 22) Duża rozpiętość w ofertach i sprawia, że abonent może dopasować usługę do swojego portfela, jednocześnie jednak podwyższenie parametrów, np. prędkości łącza, wiąże się z nawet dwukrotnym wzrostem kosztów. Wykres 22. Zakres cenowy pakietów Multimedia Polska Telefonia Dialog Koszt najwyższy 97,3 145,1 174,6 131,6 164,7 Koszt najniższy 77,3 88,5 93,7 95, 71,6 Średni koszt 85,3 11, 126,1 112,7 15, Ceny pakietów Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 5) Średnie miesięcznie koszty usługi wahają się od 72 zł () do 158 zł (). (Wykres 27) Podobnie jak w przypadku wariantu double play telewizja kablowa + Internet, roczny okres zobowiązania oferuje Multimedia Polska oraz. (Wykres 23) Warunki proponowane przez pierwszego z operatorów są znacznie korzystniejsze cena usługi z najwyższą możliwą prędkością (6 Mb/s) jest o 1 zł niższa niż oferty z Internetem 2 Mb/s. Nowy klient ponosi również niskie dodatkowe koszty na wejście w postaci opłaty za podłączenie (w promocji za 9,99 zł). (Wykres 24) Najatrakcyjniejsze warunki zakupu pakietu w umowie na dwa lata proponuje. (Wykres 23) Średnie miesięczne koszty są niższe od konkurencji przy jednocześnie wyższych zakontraktowanych przepływnościach łącza. Decydując się jednak na propozycję Vectry, nowy klient zmuszony będzie ponieść stosunkowo wysokie koszty na wejście. (Wykres 24, Wykres 26) Korzystniejsze pod tym względem są oferty Netii i Telefonii Dialog dzięki rabatom obniżającym abonament przez pierwsze 2 lub 4 cykle rozliczeniowe cena w miesiącu zakupu usługi jest niemal dwukrotnie niższa niż średni koszt pakietu. Cechą charakterystyczną wszystkich zestawów usług wiązanych są niskie ceny za korzystanie z telefonii stacjonarnej ich udział w strukturze kosztów nie przekracza 9%. (Wykres 3) Stanowi to efekt obniżonych opłat za połączenia poprzez minuty przedpłacone w planie taryfowym (, ) oraz darmowe rozmowy na numery lokalne () i stacjonarne krajowe (, Telefonia Dialog). (Wykres 31) Tabela 5. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Plan taryfowy Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 6/12/3/6 Mb/s Optymalny 2/6/1/2/4/8 Mb/s Neofon Na okrągło 22

23 Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Umowy na 24 miesiące 1 Mb/s Lepszy Telefon 3 2/2/4/5 Mb/s Non Stop 2/6/1/2/4/8 Mb/s Neofon Na okrągło Telefonia Dialog 2/2/5 Mb/s Wygodny + opcja Non Stop 8/16/24/64 Mb/s Rozmowy 1 Wykres 23. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy [prędkość w Mb/s] Wykres 24. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

24 Telefonia Dialog [zł, z VAT] Telefonia Dialog [zł, z VAT] Wykres 25. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] Wykres 26. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

25 Telefonia Dialog Telefonia Dialog [zł, z VAT] Telefonia Dialog Telefonia Dialog [zł, z VAT] Wykres 27. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] Wykres 28. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

26 Multimedia Polska Telefonia Dialog Wykres 29. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet miesięcy miesiące min max średnia arytmetyczna Wykres 3. Struktura kosztów w pakiecie 1% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 6% 95% 9% 3% 9% 8% 5% 9% 94% 96% 85% 9% 9% 91% 9% 8% [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora. 26

27 Telefonia Dialog Multimedia Polska Wykres 31. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych [zł, z VAT],2,4,6,8 1 Optymalny,12,3,57,69 Lepszy Telefon 3,26,42,73,97 Non Stop,36,32,73 Neofon "Na okrągło",1,28,57 Wygodny+opcja "Non stop",65,57,85 Rozmowy 1,39,79 lokalne międzystrefowe międzynarodowe,t-mobile, Plus Play 27

28 5.4. Analiza cen pakietów triple play telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet Metodologia kalkulacji kosztów Pakiet łączący telewizję kablową, Internet i telefonię stacjonarną jest najpopularniejszym wariantem usługi wiązanej wśród operatorów każdy z uwzględnionych w analizie ma bogatą ofertę triple play. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja), stałe miesięczne opłaty (abonament, dzierżawa dekodera, utrzymanie łącza) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telewizja kablowa + telefon stacjonarny + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja + = suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament + liczba cykli rozliczeniowych w umowie suma opłat za dzierżawę dekodera suma opłat za utrzymanie łącza Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania + + = / koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 1, 2 lub 3 12 lub 24 oś miesięcy Źródło: UKE Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (Telefonia Dialog, ), 2 () oraz 3 (UPC, Toya) cykli rozliczeniowych. Koszt usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 11 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych. 28

29 [zł, z VAT] Miesięczne koszty zestawów triple play wahają się od 63,5 zł do 38,6 zł, i charakteryzują się niewielką rozpiętością cenową w ramach oferty jednego dostawcy; wyjątkiem jest i Toya. (Wykres 32) Poprawa parametrów usługi u pozostałych pięciu operatorów wiązałaby się ze wzrostem ceny pakietu od minimum 21% (Multimedia Polska) do maksimum 8% (). Wykres 32. Zakres cenowy pakietów Ceny pakietów Multimedia Polska Telefonia Dialog Toya UPC Koszt najwyższy 133,7 191,2 167,2 22,6 178,3 192,8 38,6 Koszt najniższy 11,4 16,1 98,9 137,7 63,5 14,5 111,5 Średni koszt 122, 148, 128,4 172,2 136,1 164,7 188,4 Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 6) Średnie miesięcznie koszty pakietów wahają się od 63 zł do 178 zł, oba sprzedawane przez Toya. (Wykres 39) Wybór ofert z umową na 12 miesięcy posiada wyłącznie, jedną tego typu usługę świadczy Multimedia Polska. (Wykres 33, Wykres 34) Największa różnorodność i szeroki zakres wyboru charakteryzuje triple play z dwuletnim okresem zobowiązania. Każdy z uwzględnionych w opracowaniu operatorów ma go w swojej ofercie, w kilku wariantach w zależności od prędkości łącza, a także planu taryfowego i liczby kanałów TV. W przypadku opcji z niższymi przepływnościami, średnie koszty oscylują na zbliżonym poziomie ok. 11 zł. (Wykres 35) Wyróżniający jest Trójpak 66 Toya w cenie 63 zł najtańszy spośród wszystkich zestawionych pakietów. Dla konsumentów zainteresowanych wyższymi prędkościami atrakcyjne warunki proponuje koszt triple play z Internetem 5 Mb/s jest niższy niż konkurencyjne oferty z gorszymi parametrami. (Wykres 37) Oprócz i Vectry, wszyscy pozostali operatorzy udzielają nowym klientom rabatów obniżających abonament w początkowym okresie korzystania z usługi. Dzięki temu koszty na wejście są znacznie niższe niż średnia miesięczna cena nawet trzykrotnie, jak w przypadku Toya z Internetem 6 Mb/s. (Wykres 36, Wykres 38) Podobnie jak w analizowanym wariancie double play, pakiety triple play charakteryzują się niskimi opłatami za korzystanie z telefonii stacjonarnej. Ich udział w całkowitym koszcie nie przekracza 1% (), co stanowi efekt minut przedpłaconych w abonamencie (, Telefonia Dialog, Toya, UPC, ), nielimitowanych darmowych rozmów na niektóre typy połączeń (,, Telefonia Dialog) oraz płaskich stawek na prawie cały ruch (UPC, ). (Wykres 4, Wykres 41) 29

30 [zł, z VAT] Tabela 6. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny Plan taryfowy Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 3 Mb/s Cyfrowy Komfort Optymalny 1/2/6/1/2/4/8 Mb/s Podstawowy międzynarodowy Umowy na 24 miesiące 4 Mb/s Wygodny Lepszy Telefon 3 2/5 Mb/s Idealny Non Stop 1/2/6/1/2/4/8 Mb/s Podstawowy międzynarodowy 4 Mb/s Wygodny Telefonia Dialog Domowy Wygodny + opcja 2/5 Mb/s Non Stop 1 Mb/s Oszczędny TOYAtel 1 6 Mb/s Wygodny TOYAtel 6 Toya 15 Mb/s TOYAtel Rozgadany 3 Mb/s Bogaty TOYAtel 6 6 Mb/s TOYAtel Rozgadany UPC Minuty do wszystkich 3 Mb/s 6 Select Extra HD Minuty do wszystkich 6/12 Mb/s 24 8/16/24/64 Mb/s Złoty Rozmowy 1 Wykres 33. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy Multimedia Polska [prędkość w Mb/s] 3

31 Toya Telefonia Dialog Toya Toya [zł, z VAT] [zł, z VAT] Wykres 34. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Multimedia Polska Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 33. Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] 31

32 Telefonia Dialog Toya UPC Telefonia Dialog Toya UPC UPC [zł, z VAT] Toya Telefonia Dialog Toya Toya [zł, z VAT] Wykres 36. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 35. Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] 32

33 Telefonia Dialog Toya UPC Telefonia Dialog Toya UPC UPC [zł, z VAT] Wykres 38. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 37. Wykres 39. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet max 3 63 średnia arytmetyczna 12 miesięcy 24 miesiące min 33

34 Multimedia Polska Telefonia Dialog Toya UPC Wykres 4. Struktura kosztów w pakiecie 1% 95% 9% 85% 5% 6% 89% 3% 2% 94% 1% 1% 3% 1% 97% 88% 2% 2% % 2% 4% 3% 3% 8% 95% 96% 95% 89% 8% [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora. 34

35 UPC Toya Telefonia Dialog Multimedia Polska Wykres 41. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych [zł, z VAT],2,4,6,8 1 Optymalny,12,3,57,69 Lepszy Telefon 3,26,42,73,97 Non Stop,36,32,73 międzynarodowy,28,58 Wygodny,17,65,57,85 Wygodny+opcja "Non stop",65,57,85 TOYAtel 1/6 TOYAtel Rozgadany,1,15,3,43 Minuty do wszystkich 6/24,32,8 Rozmowy 1,39,79 lokalne międzystrefowe międzynarodowe,t-mobile, Plus Play 6. Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej Baza cen Triple-play pricing study obejmuje oferty usług wiązanych świadczonych na łączach DSL, TVK oraz FTTB. Dane pochodzą od ok. 1 operatorów z 28 największych państw europejskich do analizy wyselekcjonowano jedynie kraje członkowskie UE. Porównanie cen pakietów opiera się na miesięcznym koszcie koszyka usług dla profilu typowego użytkownika. Dla każdego przedziału prędkości wybrano najtańszą dostępną opcję Ceny pakietów double play Internet + telefon stacjonarny Double play Internet + telefon stacjonarny w Polsce należy do grupy najtańszych w każdym z zestawionych przedziałów prędkości. (Wykres 42, Wykres 43, Wykres 44) Szczególnie atrakcyjna cenowo jest oferta rumuńskiego operatora Romtelecom miesięczne koszty są niekiedy kilkakrotnie niższe od pakietów proponowanych przez innych europejskich dostawców. 35

36 17,9 19,9 18,2 25,8 21,1 [EUR/m-c] 31,7 28,4 34,4 3, 35,8 37,5 37,9 38,1 34,7 35,7 42,3 42,5 44,6 42,6 48,3 55,4 52,4 57,2 65,7 68,4 [EUR/m-c] 17, 24,4 26,4 27,1 28,7 28,9 29,4 29,4 32,9 33,6 16, 17,9 22,7 23,4 28,3 28,5 3,8 31,2 32,7 33,5 34,1 38,3 4,1 41,2 44,1 46,6 49,6 56,5 48,7 53,6 Wykres 42. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 1 Mb/s włącznie RO HU IT PL DK ES DE LV SK SE GR ES BE IE BG RO IT SK PL HU AT GB DK SE DE NL LV FR IE ES <1-5> (5-1> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przedziałach uwzględniono oferty Telefonii Dialog. Wykres 43. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 3 Mb/s włącznie RO GB PL HU DE CZ AT LV DK SE FR IT NL BE ES GB RO SK FR SE GR IE DE BE ES (1-2> (2-3> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę. 36

37 17, 16,4 22, 23,4 26,5 22, [EUR/m-c] 3,5 32,5 28,2 35,9 32,5 4,8 4,8 41,2 37,2 38,6 39,9 4,7 44,4 46,9 48,1 48,5 5, 59,1 57,5 66,1 17,9 21,1 29,6 34,4 3, [EUR/m-c] 37,5 4,1 36,4 42,4 43,6 52,6 58,3 55,7 57,6 59,7 69,1 11,5 Wykres 44. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 3 Mb/s RO GB PL AT DE IE NL ES RO FR SK SE LV GB IE IT ES (3-5> >5 Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę Telefonii Dialog Ceny pakietów triple play Podobnie jak w przypadku double play, pakiet trzech usług świadczony przez polskich dostawców odznacza się niskimi kosztami na tle pozostałych krajów UE - analogiczne oferty np. w Hiszpanii czy Belgii są nawet dwukrotnie droższe. (Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47) Korzystne warunki proponują również operatorzy z Estonii, Rumunii oraz Bułgarii. Wykres 45. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 256 kb/s do 1 Mb/s włącznie EE RO PL PT SI HU DK LV SK SE GR RO EE PL PT AT GB DK LT SE SI HU IT LV NL ES <,256-5> (5-1> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę Multimedia Polska. 37

38 19,2 22,9 26, 19,8 22,4 33,9 36,4 32, 39,1 33, [EUR/m-c] 35,8 43,6 54,4 55,4 59,5 6, 53,2 68,1 72,6 66,6 74,7 77,6 83,8 8, 83,2 87,6 99,7 18,2 16,6 17,2 [EUR/m-c] 3,8 34,7 35,5 42,5 43, 43,6 45,3 47,2 53,1 53,6 55,5 63,3 63,7 67,5 77,9 26,1 32, 33,5 33,9 36,2 41,9 44,3 46,6 49,8 56,3 56,5 63,2 65,5 67,3 67,6 73,9 77,9 Wykres 46. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 3 Mb/s włącznie BGROGB EE PL FR DE LV DK AT SE HU SI BE IT NL ES RO FR HU PL LV PT GB SK SE AT NL GR SI DE IE BE ES (1-2> (2-3> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono odpowiednio ofertę Multimedia Polska oraz UPC. Wykres 47. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 3 Mb/s BG RO EE PL GB LV DE SI NL AT SK IE BE IE ES RO LV FR EE CZ PL SE PT AT NL IE BE SK (3-5> >5 Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę UPC. 7. Wnioski z analizy Pakiety są ważnym elementem oferty przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W Polsce rynek usług wiązanych zdominowany jest przez czterech głównych graczy: (po rebrandingu TP), UPC (po przejęciu Aster), Grupa (po włączeniu Telefonii Dialog) oraz. Rozbudowaną ofertę oraz sukcesywnie powiększaną bazę klientów posiada również Multimedia Polska oraz Toya. Większość dostępnych na rynku pakietów świadczona jest w wariancie na czas określony, najczęściej dwa lata. Rozbudowaną ofertę z rocznym okresem zobowiązania mają jedynie oraz Multimedia Polska. Rekompensatą za konieczność zawarcia terminowego kontraktu są promocje obniżające wysokość opłat, głównie jednorazowych, jak instalacja czy aktywacja. W efekcie ich udział w całkowitym koszcie jest marginalny i nie przekracza 6%. 38

39 Stosunkowo niewielki wpływ na cenę pakietu ma również korzystanie z telefonii stacjonarnej wartość koszyka minut w analizowanych wariantach double- i triple play stanowi maksymalnie 1% miesięcznej opłaty. Z wyjątkiem, wszyscy operatorzy stosują dodatkowe rabaty na abonament przez jeden (, Telefonia Dialog, ), dwa (Multimedia Polska,, Telefonia Dialog), trzy (UPC, Toya), a nawet cztery cykle rozliczeniowe (, Telefonia Dialog, UPC). Dzięki nim wydatki abonenta na wejście, w pierwszym miesiącu korzystania z usługi, są na zbliżonym lub niższym poziomie niż średnia cena oferty w całym okresie trwania umowy. Zakup pakietu Internet + telefon stacjonarny wiąże się z kosztem ok. 15 zł miesięcznie, w przypadku opcji Internet + TV to ok. 12 zł, natomiast dla zestawu Internet + TV + telefon stacjonarny 13 zł. Są to ceny zbliżone do poziomów, jakie deklarują konsumenci w przeprowadzonym badaniu klientów indywidualnych ok. 6% respondentów wskazało, że płaci za usługę wiązaną ponad 1 zł. (Wykres 48) Wykres 48. Deklarowana wysokość rachunków za pakiet usług 5 zł i mniej zł 75-1 zł zł zł % 1% 2% 3% Powyżej 15 zł Nie wiem, trudno powiedzieć średnia 115 mediana 11 dominanta 12 Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=345. Warianty double play w ofercie operatorów TVK są ok. 2-3% tańsze niż tradycyjnych dostawców. Odwrotna zależność charakteryzuje triple play usługi oraz Grupy kosztują ok. 8% mniej niż średnia dla Multimedia Polska, Toya, UPC oraz. Największy wybór i zróżnicowanie ofert charakteryzuje pakiet trzech usług, który świadczą wszyscy z uwzględnionych w analizie podmiotów. Pozyskanie abonentów triple play stanowi element strategii sprzedażowej operatorów i pole do konkurowania z innymi dostawcami. Zachętą dla nowych klientów są nie tylko atrakcyjne cenowo warunki, lecz także wysokie przepływności łącza, rozbudowane pakiety telewizyjne oraz plany taryfowe z darmowymi minutami lub niskimi opłatami za połączenia. Usługi wiązane w Polsce cieszą się niesłabnącą popularnością konsumentów, co znajduje bezpośrednie przełożenie na działania marketingowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pakiety odgrywają istotną rolę w ich portfolio, a wzrost wskaźnika liczby świadczonych usług przypadających na jednego abonenta stanowi istotny cel strategiczny. Operatorzy starają w związku z tym nie tylko pozyskiwać nowych odbiorców, o których coraz trudniej na wysoce nasyconym rynku, lecz przede wszystkim zwiększyć wartość posiadanej już bazy klienckiej 39

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2012 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 6 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Raport na temat cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej + Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, styczeń 2012 r. 1 Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

najlepsze taryfy dla smartfonów

najlepsze taryfy dla smartfonów najlepsze taryfy dla smartfonów lepsze taryfy najlepsze na rynku 3 grupy planów taryfowych - nowe nazwy Pantera Multi Delfin Halo Pelikan Mix nowe plany taryfowe to łatwiejszy wybór jeszcze więcej minut

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowej promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2010 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Play domowy Telefon stacjonarny w Play

Play domowy Telefon stacjonarny w Play Play domowy Telefon stacjonarny w Play Nowa usługa ł łatwa t do aktywacji i nie wymagająca instalacji której Klient używa ż w: lub specjalnym telefonie stacjonarnym na kartę SIM za 199 zł poza promocją

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Analiza cen usług szerokopasmowych w Polsce po wprowadzeniu przez TP S.A. nowych promocji na usługi Neostrada Niniejsza analiza obejmuje usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Mobilny internet w Netii

Mobilny internet w Netii Mobilny internet w Netii Konferencja prasowa, 3 sierpnia 2009 6 sierpnia 2009 r. oferta Netii zostanie wzbogacona o mobilny dostęp do internetu Klienci korzystający równocześnie z internetu stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 8 1.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, 15 czerwca 2007 r. KIGEiT/632/06/2007 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa W związku ze wszczętym przez Prezesa UKE w dniu 28 maja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1

Szczegółowe Warunki Promocji Solo Internet, Telewizja, Telefon 144_1 1. Ogólne warunki Promocji 1. Organizatorem Promocji jest Euronet Norbert Saniewski Spółka Jawna, zwana w dalszej części Operatorem. 2. Promocja trwa od dnia 27.11.2014 r. do 31.01.2015 r.; 3. Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

wiosna cudów w Orange

wiosna cudów w Orange wiosna cudów w Orange nowe Smart Plany Orange nowe Smart Plany Orange Smart Plan Multi Max nowy smartfon w promocyjnej cenie co rok umowa na 24 m-ce 12 m-cy minęło umowa na 24 m-ce 12 m-cy do końca nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA

TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA TELEFONIA DIALOG S.A. KONFERENCJA PRASOWA 2 października 2006 STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. WOBEC TELEFONII DIALOG S.A. Lubin, wrzesień 2006r. Warianty dla Telefonii DIALOG S.A. Dla KGHM celem jest

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Klienci biznesowi. dlatego. nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów

Klienci biznesowi. dlatego. nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów Specjalna Klienci biznesowi nie chcą tracić czasu na wybór taryf dla pracowników i rozliczanie kosztów oczekują prostych ofert zapewniających stałe niskie koszty dlatego 2 PLAY DLA FIRM WPROWADZA NOWĄ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 marca 2 kwietnia 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 marca 2 kwietnia 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 marca 2 kwietnia 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 27.03 Puls Biznesu: Multimedia szukają chętnych na prąd Autor: Magdalena Graniszewska,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA 2 TELEFON INTERNET I TELEWIZJA ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 08.10.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartfirma 2 Telefon Internet i Telewizja ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

smarfon z tabletem, smartwatchem lub smartband em już za 1 zł

smarfon z tabletem, smartwatchem lub smartband em już za 1 zł ŚWIĘTA Z ORANGE smarfon z tabletem, smartwatchem lub smartband em już za 1 zł Świąteczna oferta Orange to świetna okazja, by zrealizować swoje marzenie o nowoczesnym smartfonie, a przy okazji sprawić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku Warszawa, czerwiec 2017 r. Rynek telekomunikacyjny Oddajemy w Państwa ręce Raport pokazujący, jak w 2016 r. wyglądały: 1. Dostęp do Internetu 6 rynek

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie Warszawa. Biuro Obsługi Abonenta: Numer materiału: 1706921. Oddano do druku 07.01.2006 r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. operator sieci Era Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000 (opłata zgodna z

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż

Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż Szczegółowe Warunki Promocji Internet z HBO GO Dosprzedaż 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 03.11.2011 r. do 31.12.2012 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji. 1.2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SREBRNA OSTOJA 17 lutego 2015 r. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody TelKonekt jest zabronione. KIM JESTEŚMY? TelKonekt jest operatorem świadczącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem!

Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! plan domowy tp z rosnącym rabatem Przemyślany ruch wybierz plan domowy tp 60 z rosnącym rabatem! Zamów plan domowy tp 60 z umową na 12 lub 24 miesiące, a co pół roku otrzymasz nowy, coraz większy rabat

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014 Raport z syndykatowych badań ilościowych IV Fala Badania Marzec 2014 Wrocław. 30 kwietnia 2014 2 Analiza rynku Video On Demand w Polsce. Marzec 2014. O AUTORACH Pentagon New Media jest marką Pentagon Research

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil GSMONLINE.PL Mobilny Internet na abonament z modemem lub routerem - porównanie 2014-08-27 Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Porównaliśmy oferty Cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne

Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne Regulamin promocji Mega szybkie i tanie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u LTE, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO (obowiązuje od 1.01.2017 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO (obowiązuje od 1.09.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla Klienta BIZNESOWEGO

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Kup telewizję w Cyfrowym Polsacie

Kup telewizję w Cyfrowym Polsacie -50 % Kup telewizję w Cyfrowym Polsacie Internet Power LTE bez limitu danych dostaniesz za połowę ceny, a nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych nawet za miesięcznie. A5_smartDOM_killer_102014_CP_v1.indd

Bardziej szczegółowo

Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci

Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci w abonamencie za 79 zł Dotyczy standardowych krajowych połączeń głosowych i SMS-ów do sieci komórkowych. Abonament 79 zł przy umowie bez telefonu i przy

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD)

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD) REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy INTERNET + TV HD) 1. Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Hazlik z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474)

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474) GSMONLINE.PL Orange Polska - wyniki w III kw. 2017 r. 2017-10-25 Orange podał swoje wyniki za III kw. 2017 r. (wiadomość będzie aktualizowana): Przychody w 3 kw. wyniosły 2 814 mln zł i zmniejszyły się

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Best Move zdominujmy Polskę zdominujmy Polskę zdominujmy Polskę zdominujmy Polskę Dlaczego FM GROUP Mobile? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE. Super szybki Internet mobilny LTE

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie 2015-09-27

GSMONLINE.PL. Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie 2015-09-27 GSMONLINE.PL Mobilny Internet na abonament w ofercie tylko SIM - porównanie 2015-09-27 Mobilny Internet na abonament Porównaliśmy oferty Orange, Play, Plus i T-Mobile dotyczące abonamentowych ofert mobilnego

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo