Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r.

2 1. Wprowadzenie Przedmiot analizy Pakietyzacja usług Strona popytowa Strona podażowa Rynek usług wiązanych Polsce Pakiety double play Pakiety triple play Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej Ceny pakietów double play i triple play w Polsce Metodologia Analiza cen pakietów double play telewizja kablowa + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Analiza cen pakietów double play telefon stacjonarny + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Analiza cen pakietów triple play telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet Metodologia kalkulacji kosztów Ceny pakietów Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej Ceny pakietów double play Internet + telefon stacjonarny Ceny pakietów triple play Wnioski z analizy Spis cenników Spis wykresów, tabel i schematów

3 1. Wprowadzenie 1.1. Przedmiot analizy Analizie poddano usługi wiązane, ich ceny oraz zakres korzystania przez konsumentów. Opracowanie obejmuje zarówno rynek w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Usługa wiązana jest to sprzedaż dwóch lub więcej produktów w jednym pakiecie, w tzw. formie czystej lub mieszanej. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy produkty sprzedawane są wyłącznie razem, konsument nie ma możliwości zakupu tylko jednego z nich. Przykładem tego są tematyczne pakiety telewizyjne, z których korzystać mogą jedynie abonenci podstawowej usługi TV. Forma mieszana występuje wówczas, gdy dla poszczególnych elementów oferty istnieje oddzielny rynek i kupujący może nabyć każdy z produktów niezależnie. W tym modelu występuje, niekiedy równocześnie: wiązanie ceny cena pakietu kilku produktów jest niższa niż ich zakup oddzielnie wiązanie produktów integracja dwóch lub więcej produktów, dzięki której konsument osiąga dodatkowe korzyści, np. jeden rachunek, jedna linia obsługi klienta etc. Przedmiotem poniższej analizy jest wyłącznie typ mieszany. W przypadku rynku telekomunikacyjnego pakietyzowane są, w różnych konfiguracjach: telefonia stacjonarna, telefonia ruchoma, telewizja kablowa, stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu. W zależności od liczby usług, oferta może mieć postać double play, triple play lub quadruple play. Ten ostatni rodzaj rzadko pojawia się w portfolio dostawców, cieszy się również niewielkim zainteresowaniem konsumentów w 211 r. jedynie ok.,9% ogółu abonentów pakietów korzystało z quadruple play. Z tego też powodu nie został on uwzględniony w analizie. Opracowanie składa się z trzech głównych części: zagadnienia wstępne, rynek usług wiązanych w Polsce i krajach UE oraz ceny pakietów. W odniesieniu do Polski podstawowym źródłem informacji była coroczna sprawozdawczość przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. i CBM Indicator Sp. z o.o. - Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 r. Klienci indywidualni, grudzień 211. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej na potrzeby opracowania, na podstawie cenników aktualnych na dzień Uwzględniono oferty siedmiu operatorów z największymi udziałami w rynku usług wiązanych pod względem liczby klientów. W części poświęconej krajom Unii Europejskiej wykorzystano przede wszystkim raport E- Communications Household Survey z lat 28, 21 oraz 212, opracowany przez TNS Opinion & Social na zlecenie Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media (INFSO) Komisji Europejskiej. Analiza kosztów pakietów oparta została na bazie cen stworzonej przez Analysys Mason w ramach Triple-play pricing study z grudnia 211 r. 2. Pakietyzacja usług 2.1. Strona popytowa Pakietyzacja staje się coraz bardziej popularną metodą sprzedaży usług, jak również formą korzystania z nich. Zgodnie z wynikami badań gospodarstw domowych w krajach UE, konsumenci cenią sobie wygodę związaną z opłacaniem jednej faktury (68% wskazań) oraz niższą cenę niż przy zakupie pojedynczych usług (52%). (Wykres 1) Dodatkowym ułatwieniem dla abonentów jest jedna linia informacyjna i obsługi klienta dla wszystkich elementów pakietu, a w razie potrzeby również pomoc techniczna. 3

4 Wykres 1. Opinie na temat pakietów usług % 2% 4% 6% 8% pakiety są wygodne, ponieważ otrzymuje się tylko jedną fakturę 68% pakiety są tańsze niż zakup poszczególnych usług indywidualnie 52% pakiety są mało przejrzyste jeśli chodzi o warunki i koszty poszczególnych usług pakiety nie są atrakcyjne, gdyż trzeba zakupić usługi, których się nie potrzebuje pakiety nie są atrakcyjne ze względu na związanie z jednym operatorem dla kilku usług inne 6% 4% 2% 1% Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 212. Uwagi: pytanie zadano przedstawicielom gospodarstw domowych, które korzystają z pakietów usług. Wartości nie sumują się w 1%, gdyż możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. Zakup pakietu nie zawsze jest jednak korzystny dla konsumenta. Przede wszystkim związanie z jednym dostawcą bardziej lojalizuje abonenta, przez co zmiana może być utrudniona i wiązać się z wysokimi kosztami (tzw. lock-in). Istotny problem stanowić może również konieczność nabycia produktów, na które konsument nie zdecydowałby się poza pakietem. Wynika to z różnego wartościowania poszczególnych usług za jedne kupujący byłby w stanie zapłacić nawet więcej niż ich cena rynkowa, inne natomiast mają dla niego bardzo niską użyteczność. (Tabela 1) W efekcie bardziej opłacalne może być nabycie tylko jednej, najwyżej wartościowanej usługi (konsument A), pakietu triple play (konsument B) lub dwóch produktów niezależnie (konsument C). Tabela 1. Modele preferencji konsumenta Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta A =75 Nadwyżka konsumenta Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta B =8 Nadwyżka konsumenta

5 Wartość dobra 2 Internet Telefon TV Triple play Cena rynkowa Wartość dla konsumenta C =6 Nadwyżka konsumenta Źródło: UKE na podstawie: Broadband Bundling. Trends and policy implications, OECD Digital Economy Papers, no. 175, 211, pp Uwaga: nadwyżka konsumenta stanowi różnicę między maksymalną ceną, jaką nabywca skłonny byłby zapłacić, a ceną rynkową produktu Strona podażowa Pakietyzacja stanowi coraz ważniejszy element strategii biznesowej przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Do najważniejszych powodów, dla których operatorzy decydują się na wiązanie oferowanych usług, należą: Wzrost przychodów Oszczędności Umocnienie pozycji na rynku Synergia Wprowadzenie pakietów do swojego portfolio pozwala zwiększyć sprzedaż, a tym samym przychody operatora. Przede wszystkim wynika to z omówionego powyżej wartościowania produktów przez konsumenta. W uproszczonym modelu z dwoma dobrami kupujący może wyceniać oba tak samo (przypadek B) lub preferować jedno z nich (A i C). (Wykres 2) Przy cenie rynkowej 5 i sprzedaży produktów indywidualnie przychód dostawcy wyniesie 2. (Tabela 2) Pakietyzacja umożliwia natomiast przeniesienie nadwyżki konsumenta na niżej wartościowane dobra i uzyskanie wpływów na poziomie 3. Usługi wiązane pozwalają zatem w pewnym zakresie subsydiować niskomarżowe elementy oferty. Wykres 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta A 6 B 4 2 C Wartość dobra 1 Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, No. 2, 1989, pp

6 Tabela 2. Wartościowanie dóbr przez konsumenta Sprzedaż dóbr indywidualnie Sprzedaż w pakietach Konsument A Konsument B Konsument C Przychód Kupuje dobro 2 za 5 Kupuje oba dobra po 5 Kupuje dobro 1 za 5 2 Kupuje oba dobra po 5 3 Źródło: UKE na podstawie R.P.McAfee, J. McMillan, M.D. Whinston, Multiproduct monopoly, commodity bundling, and correlation of values, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, No. 2, 1989, pp. 371 i nn. Uwaga: zakładana cena rynkowa obu dóbr 5. Sprzedaż pakietów umożliwia obniżenie kosztów dzięki ekonomii skali oraz uproszczonej dystrybucji. Operator rozlicza się z abonentem na jednej fakturze, uruchamia wszystkie usługi przy jednej wizycie technika, a niekiedy nawet za pośrednictwem jednego urządzenia końcowego. Dodatkowo działa efekt synergii jedna linia obsługi klienta, internetowy interfejs do konfiguracji elementów pakietu, a także integracja usług umożliwiająca np. korzystanie z Internetu za pomocą telewizora. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą umacniać swoją pozycję na rynku poprzez pakietyzowanie produktów, które dotychczas nie stanowiły domeny ich działalności. (Tabela 3) Przykładem są dostawcy Internetu, którzy poszerzyli swoje portfolio o usługi telewizyjne albo operatorzy TVK z sukcesem konkurujący na rynku dostępu do sieci Internet. Tabela 3. Zmiany pozycji operatorów na rynku Telefonia ruchoma Telefonia stacjonarna Internet TV Operatorzy zasiedziali ISP s Operatorzy TVK Operatorzy mobilni Źródło: UKE na podstawie Multiplay: New supply-side strategies. Bundles, Content, Smart Access, Segmentation, IDATE Research, July 212, pp. 27. Uwaga: oznaczenie kolorów: - granatowy podstawowa działalność operatora - niebieski rozszerzenie oferty w krótkim okresie czasu - jasnoniebieski rozszerzenie oferty w dłuższym okresie czasu 3. Rynek usług wiązanych Polsce Rynek usług wiązanych w Polsce charakteryzuje dynamiczny rozwój, czego odzwierciedleniem jest sukcesywnie wzrastająca liczba abonentów. Na koniec 211 r. było ich ponad 2,6 mln, o 23,5% więcej niż w 21 r. Według badania konsumenckiego, w grudniu 211 r. korzystanie z pakietów deklarowało 21,6% respondentów (Wykres 3). 6

7 Wykres 3. Korzystanie z usług wiązanych w 211 roku,8% 21,6% 77,6% Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=16 Możliwość nabycia kilku usług w pakiecie staje się istotnym kryterium wyboru operatora. Dla 59% respondentów jest to ważne lub zdecydowanie ważne przy zakupie telefonu stacjonarnego, dla 2,3% natomiast przy wyborze dostawcy dostępu do Internetu. Konsumenci deklarują wysoki stopień zadowolenia z różnych aspektów funkcjonowania rynku usług wiązanych (Wykres 4). Jedynie poziom cen wypada nieco gorzej 7,1% badanych negatywnie oceniło ten aspekt. Wykres 4. Zadowolenia z różnych aspektów korzystania z pakietów usług % 2% 4% 6% 8% 1% ogólnie z dostawcy z ceny usług z jakości usług z wygody korzystania bardzo zadowolony ani zadowolony ani niezadowolony w ogóle nie jest zadowolony raczej zadowolony raczej nie jest zadowolony Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=345. Najczęściej oferowanym produktem był dostęp do Internetu w swoim pakiecie miało go aż 93,6% abonentów. Ponad 39,8% posiadało telefon stacjonarny. Tradycyjna linia telefoniczna staje się coraz popularniejszym elementem oferty wiązanej, co stanowi przede wszystkim efekt niskich kosztów tej usługi w pakiecie. 7

8 Największą popularnością cieszyły się oferty typu double play korzystało z nich niemal 8% wszystkich użytkowników. (Wykres 5) Większość zdecydowała się na opcję telewizja kablowa + Internet - 48,1%. (Wykres 6) Jednocześnie jednak rósł popyt na triple play - liczba abonentów usługi zwiększyła się w 211 r. o ponad 32,5%. Wykres 5. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów ,5% 19,7%,9% 21 81,3% 18,3%,4% % 2% 4% 6% 8% 1% double play triple play quadruple play Wykres 6. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów w 211 r. telewizja kablowa + Internet telefonia stacjonarna + Internet+ TV kablowa telefonia stacjonarna + Internet telefonia ruchoma + Internet telefonia stacjonarna +TV kablowa telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma inne warianty % 2% 4% 6% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4% 4,3% 2,1% 16,4% 16,8% 15,1% 1,8% 1,% 1,8% ,1% 54,% Rynek usług wiązanych zdominowany był przez dziewięciu graczy, którzy w 211 r. obsługiwali łącznie 94,3% abonentów pakietów. (Wykres 7) Największą bazę klientów posiadała TP oraz UPC. Udziały obu operatorów w 211r. zmalały jednak o ponad 2 pp. jako skutek m.in. umacniania się pozycji spółek z Grupy na rynku. 8

9 Wykres 7. Udziały operatorów w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów % 1% 2% 3% TP UPC 22,1% 25,5% 2,6% 22,8% PTK Centertel Telefonia Dialog Aster Toya Multimedia Polska pozostali 13,3% 13,% 11,4% 12,4% 9,7% 8,6% 6,6% 2,8% 6,6% 7,9% 2,7%,% 1,2%,5% 5,7% 5,3% Pakiety double play Wśród ofert double play, najbardziej popularna była opcja łącząca Internet oraz telewizję kablową (Wykres 8). Jednocześnie był to najczęściej wybierany wariant spośród wszystkich typów pakietów - w 211 r. roku zdecydowało się na niego 48,1% ogółu abonentów. Głównymi dostawcami usługi była TP oraz operatorzy TVK. (Wykres 9) Drugim najczęściej wybieranym pakietem double play był wariant telefonia stacjonarna + Internet. Świadczenie tej usługi zdominowane było przez operatorów TVK UPC oraz. (Wykres 1) 9

10 Wykres 8. Udziały poszczególnych pakietów usług pod względem liczby abonentów w 211 roku % 2% 4% 6% 8% telewizja kablowa + Internet 6,5% telefonia stacjonarna + Internet 19,% telefonia ruchoma + Internet 12,6% telefonia stacjonarna +TV kablowa 4,2% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma 3,4% telefonia ruchoma + telewizja kablowa,3% Wykres 9. Udziały operatorów oferujących pakiet TV kablowa + Internet pod względem liczby abonentów w 211 roku 19,6% 16,2% 5,% 18,3% 4,2% 1,4% 7,6% 45,9% TP UPC Aster Toya Multimedia Polska pozostali 1

11 Wykres 1. Udziały operatorów oferujących pakiet telefon stacjonarny + Internet pod względem liczby abonentów w 211 roku 14,2% 11,4% 46,3% 28,1% UPC Aster pozostali 3.2. Pakiety triple play Oferty triple play cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem konsumentów niż double play. W 211 r. korzystało z nich łącznie 19,7%, większość z nich zdecydowała się na wariant łączący telefonię stacjonarną, dostęp do Internetu oraz telewizję kablową (Wykres 11). Głównymi dostawcami usługi byli operatorzy TVK UPC oraz, a także Telefonia Dialog (Wykres 12). Wykres 11. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 211 roku % 2% 4% 6% 8% 1% telefonia stacjonarna + Internet+ TV kablowa 83,4% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + dostęp do sieci Internet 1,9% telefonia ruchoma + dostęp do sieci Internet+ telewizja kablowa 5,2% telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + telewizja kablowa,6% 11

12 Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiety telefonia stacjonarna + Internet + TV kablowa pod względem liczby abonentów w 211 roku 5,8% 5,3% 14,9% 15,4% 58,6% UPC Aster Telefonia Dialog pozostali 4. Rynek usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej w grudniu 211, 43% gospodarstw domowych w krajach członkowskich UE korzystało z pakietów (Wykres 13). Wśród nich najpopularniejsze było łączenie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu ponad jedna trzecia badanych zdecydowała się na taką opcję (Wykres 14). Podobnie jak w Polsce, drugą najczęściej wybieraną kombinacją był triple play telefonia stacjonarna, Internet oraz telewizja. Najczęściej pakietyzowaną usługą był dostęp do Internetu stanowił element 9% zakupionych ofert. W przypadku telefonii stacjonarnej wskaźnik ten oscylował na poziomie 81%, dla telewizji zaś 51%. Jedynie 22% badanych gospodarstw domowych zdecydowało się na łączenie telefonii komórkowej z innymi usługami telekomunikacyjnymi. W porównaniu do lutego marca 212 r. nastąpił wzrost o 4 pp., widać zatem, że opcja ta zyskuje sukcesywnie na popularności. Wykres 13. Penetracja usługami wiązanymi w Unii Europejskiej 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 43% 39% korzystanie z pakietów ogółem 26% 26% 22% 15% 11% 7% 1% 2% 2% double play triple play quadruple play Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission z lat 28, 21 oraz

13 telefonia stacjonarna + Internet TV + Internet telefonia stacjonarna +TV telefonia ruchoma + Internet telefonia ruchoma + TV telefonia stacjonarna + Internet+ TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + Internet telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma telefonia ruchoma + Internet + TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + TV telefonia stacjonarna + telefonia ruchoma + Internet + TV + telewizja kablowa Wykres 14. Korzystanie z usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej w 211 r. 2% 15% 1% 5% % 15,% 5,% 3,% 2,% 1,% 11,% 3,% 1,%,%,% 2,% double play triple play quadruple play Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June 212. Uwaga: zestawienie uwzględnia gospodarstwa domowe korzystające z pakietów, zgodnie z Wykres 13. Popularność usług wiązanych w poszczególnych krajach UE wykazywała istotne zróżnicowanie. W krajach Beneluksu, Francji, Słowenii, Szwecji, Estonii i na Malcie korzystała z nich ponad połowa gospodarstw domowych, niewiele niższy wskaźnik (49%) odnotowano w Niemczech, Portugalii i Danii (Mapa 1). Polska, podobnie jak kraje sąsiedzkie (Czechy, Słowacja, Litwa) oraz Bułgaria i Finlandia, posiadała jeden z najniższych poziomów penetracji usługami. Jednakże zainteresowanie pakietami w tych krajach sukcesywnie wzrasta, w Czechach i Finlandii nawet o 5 pp. w porównaniu z badaniami z lutego marca 212 r. 13

14 Mapa 1. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z pakietów usług w 211 r. Źródło: UKE na podstawie E-Communications Household Survey, European Commission, June

15 5. Ceny pakietów double play i triple play w Polsce 5.1. Metodologia Analiza cen obejmuje oferty siedmiu operatorów posiadających największe udziały w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów: Multimedia Polska S.A. S.A. Polska (Telekomunikacja Polska S.A.) Telefonia Dialog Sp. z o.o. Toya Sp. z o.o. UPC Polska Sp. z o.o. S.A. W analizie uwzględniono wszystkie oferty cennikowe trzech najpopularniejszych pakietów, łącznie 26 zestawów, w tym: 32 zestawy telewizja kablowa + Internet 89 zestawów Internet + telefon stacjonarny 139 zestawów telewizja kablowa + Internet + telefon stacjonarny Zestawienie obejmuje oferty z umową na 12 lub 24 miesiące, we wszystkich możliwych kombinacjach, według zakontraktowanej prędkości Internetu, rodzaju pakietu telewizyjnego oraz telefonicznego planu taryfowego. W kalkulacji kosztów uwzględniono obowiązujące promocje oraz rabat za korzystanie z e-faktury. Przyjęto następujące założenia: - oferta skierowana jest do nowego klienta indywidualnego, który nie jest jeszcze abonentem żadnej z usług danego operatora; - umowa zawierana jest na czas określony; - usługa dostępu do Internetu świadczona jest w technologii stacjonarnej (w analizie cen nie uwzględniono pakietów z Internetem mobilnym) - warunki oferty według ogólnych cenników usług i regulaminów promocji dostępnych na stronie operatora (nie uwzględniono ofert specjalnych dla określonych obszarów lub miejscowości np. dla Warszawy); - o ile nie wymaga tego regulamin skorzystania z promocji, klient nie dokupuje żadnych dodatkowych usług do pakietu (typu nagrywarka, dodatkowy pakiet programów TV etc.); - klient korzysta z faktury elektronicznej; - istnieją techniczne warunki świadczenia usługi przez operatora. Do szczegółowej analizy cen wybrano po jednej ofercie każdego operatora przy danej prędkości łącza oraz długości trwania umowy (12 i 24 miesiące). Jeśli istniała więcej niż jedna opcja dla wskazanych parametrów, kryterium doboru był najniższy średni miesięczny koszt korzystania z pakietu Analiza cen pakietów double play telewizja kablowa + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Spośród ujętych w analizie operatorów czterech posiada w swojej ofercie pakiet telewizja kablowa + Internet : Multimedia Polska,, UPC,. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe) oraz stałe miesięczne opłaty (abonament, utrzymanie łącza, dzierżawa urządzeń końcowych). Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: 15

16 Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telewizja kablowa + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja = + suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament liczba cykli rozliczeniowych w umowie + / suma opłat za dzierżawę dekodera suma opłat za utrzymanie łącza + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 2 lub 4 12 lub 24 oś miesięcy Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 2 (oferta Multimedia Polska) oraz 4 (oferta UPC) cykli rozliczeniowych. W zależności od parametrów poszczególnych elementów, średni miesięczny koszt korzystania z pakietu waha się od 83,2 zł do 235,6 zł (Wykres 15). Oferta Vectry wykazuje się największą rozpiętością cenową najdroższy zestaw stanowi niemal trzykrotność najtańszego. Niewielkie różnice w wariantach UPC umożliwiają maksymalne podwyższenie parametrów usługi przy wzroście kosztów o ok. 34%. (przejście z Pakietu podstawowego 2 w 1 z Fiber Power 3 Mb/s i Select HD na Super Pakiet 2 w 1 + opcja przyspieszenia Internetu z Fiber Power 12 Mb/s i Max Extra HD) 16

17 [zł, z VAT] Wykres 15. Zakres cenowy pakietów Multimedia UPC Polska Koszt najwyższy 125,5 163,3 145, 235,6 Koszt najniższy 83,2 95,1 18,3 85,6 Średni koszt 15,3 134,7 126,7 143, Ceny pakietów Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 4) Średnie miesięcznie koszty pakietów wahają się od 83 zł (Multimedia Polska) do 163 zł (). (Wykres 2) W umowie rocznej korzystne warunki proponuje Multimedia Polska, w przypadku zobowiązań 24 - miesięcznych -. (Wykres 16, Wykres 18) Stosowane powszechnie przez operatorów promocje na opłaty jednorazowe sprawiają, że ich udział w strukturze kosztów jest niewielki maksymalnie 6% w ofercie Multimedia Polska na 12 miesięcy. (Wykres 21) Mimo tego konsument musi się liczyć z poniesieniem stosunkowo wysokich opłat na wejście (tzw. entry-level price), w przypadku nawet dwukrotnie przewyższających średni koszt pakietu. (Wykres 17, Wykres 19) Wyróżniająca pod tym względem jest propozycja UPC - w pierwszym okresie rozliczeniowym abonent płaci mniej niż średnia cena oferty. Wynika to z dodatkowym rabatów obniżających wysokość abonamentu przez 4 początkowe miesiące. Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 6/12/2/3/6 Mb/s Cyfrowy Komfort 1/2/4/8 Mb/s Podstawowy Umowy na 24 miesiące Multimedia Polska 2 Mb/s Cyfrowy Komfort 1/2/4/8 Mb/s Podstawowy UPC 3/6 Mb/s Select Extra HD 12 Mb/s Max Extra HD 8/16/24/64 Mb/s Złoty 17

18 Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Wykres 16. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy [prędkość w Mb/s] Wykres 17. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

19 Multimedia Polska UPC UPC UPC [zł, z VAT] Multimedia Polska UPC UPC UPC [zł, z VAT] Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące [prędkość w Mb/s] Wykres 19. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

20 Multimedia Polska Multimedia Polska UPC Wykres 2. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet max średnia arytmetyczna 12 miesięcy 24 miesiące min Wykres 21. Struktura kosztów w pakiecie 1% 8% 6% 3% 3% 1% % 5% 6% 4% 94% 97% 97% 99% 1% 95% 2% % [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział opłat jednorazowych i stałych operatora. 2

21 5.3. Analiza cen pakietów double play telefon stacjonarny + Internet Metodologia kalkulacji kosztów Pakiet telefon stacjonarny + Internet posiada w swojej ofercie pięciu spośród uwzględnionych w analizie operatorów: Multimedia Polska,,, Telefonia Dialog oraz. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja, urządzenie końcowe), stałe miesięczne opłaty (abonament) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telefon stacjonarny + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja = + suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament liczba cykli rozliczeniowych w umowie / Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania + = koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 1, 2 lub 4 12 lub 24 oś miesięcy Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (, ), 2 (Multimedia Polska,, Telefonia Dialog) oraz 4 (, Telefonia Dialog) cykli rozliczeniowych. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 11 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych. 21

22 [zł, z VAT] Koszty pakietów wahają się od 71,6 zł do 174,6 zł; z wyjątkiem Multimedia Polska, średnia cena usługi utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 11 zł. (Wykres 22) Duża rozpiętość w ofertach i sprawia, że abonent może dopasować usługę do swojego portfela, jednocześnie jednak podwyższenie parametrów, np. prędkości łącza, wiąże się z nawet dwukrotnym wzrostem kosztów. Wykres 22. Zakres cenowy pakietów Multimedia Polska Telefonia Dialog Koszt najwyższy 97,3 145,1 174,6 131,6 164,7 Koszt najniższy 77,3 88,5 93,7 95, 71,6 Średni koszt 85,3 11, 126,1 112,7 15, Ceny pakietów Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 5) Średnie miesięcznie koszty usługi wahają się od 72 zł () do 158 zł (). (Wykres 27) Podobnie jak w przypadku wariantu double play telewizja kablowa + Internet, roczny okres zobowiązania oferuje Multimedia Polska oraz. (Wykres 23) Warunki proponowane przez pierwszego z operatorów są znacznie korzystniejsze cena usługi z najwyższą możliwą prędkością (6 Mb/s) jest o 1 zł niższa niż oferty z Internetem 2 Mb/s. Nowy klient ponosi również niskie dodatkowe koszty na wejście w postaci opłaty za podłączenie (w promocji za 9,99 zł). (Wykres 24) Najatrakcyjniejsze warunki zakupu pakietu w umowie na dwa lata proponuje. (Wykres 23) Średnie miesięczne koszty są niższe od konkurencji przy jednocześnie wyższych zakontraktowanych przepływnościach łącza. Decydując się jednak na propozycję Vectry, nowy klient zmuszony będzie ponieść stosunkowo wysokie koszty na wejście. (Wykres 24, Wykres 26) Korzystniejsze pod tym względem są oferty Netii i Telefonii Dialog dzięki rabatom obniżającym abonament przez pierwsze 2 lub 4 cykle rozliczeniowe cena w miesiącu zakupu usługi jest niemal dwukrotnie niższa niż średni koszt pakietu. Cechą charakterystyczną wszystkich zestawów usług wiązanych są niskie ceny za korzystanie z telefonii stacjonarnej ich udział w strukturze kosztów nie przekracza 9%. (Wykres 3) Stanowi to efekt obniżonych opłat za połączenia poprzez minuty przedpłacone w planie taryfowym (, ) oraz darmowe rozmowy na numery lokalne () i stacjonarne krajowe (, Telefonia Dialog). (Wykres 31) Tabela 5. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Plan taryfowy Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 6/12/3/6 Mb/s Optymalny 2/6/1/2/4/8 Mb/s Neofon Na okrągło 22

23 Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska Multimedia Polska [zł, z VAT] Umowy na 24 miesiące 1 Mb/s Lepszy Telefon 3 2/2/4/5 Mb/s Non Stop 2/6/1/2/4/8 Mb/s Neofon Na okrągło Telefonia Dialog 2/2/5 Mb/s Wygodny + opcja Non Stop 8/16/24/64 Mb/s Rozmowy 1 Wykres 23. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy [prędkość w Mb/s] Wykres 24. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

24 Telefonia Dialog [zł, z VAT] Telefonia Dialog [zł, z VAT] Wykres 25. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] Wykres 26. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

25 Telefonia Dialog Telefonia Dialog [zł, z VAT] Telefonia Dialog Telefonia Dialog [zł, z VAT] Wykres 27. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] Wykres 28. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres

26 Multimedia Polska Telefonia Dialog Wykres 29. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet miesięcy miesiące min max średnia arytmetyczna Wykres 3. Struktura kosztów w pakiecie 1% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 6% 95% 9% 3% 9% 8% 5% 9% 94% 96% 85% 9% 9% 91% 9% 8% [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora. 26

27 Telefonia Dialog Multimedia Polska Wykres 31. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych [zł, z VAT],2,4,6,8 1 Optymalny,12,3,57,69 Lepszy Telefon 3,26,42,73,97 Non Stop,36,32,73 Neofon "Na okrągło",1,28,57 Wygodny+opcja "Non stop",65,57,85 Rozmowy 1,39,79 lokalne międzystrefowe międzynarodowe,t-mobile, Plus Play 27

28 5.4. Analiza cen pakietów triple play telewizja kablowa + telefon stacjonarny+ Internet Metodologia kalkulacji kosztów Pakiet łączący telewizję kablową, Internet i telefonię stacjonarną jest najpopularniejszym wariantem usługi wiązanej wśród operatorów każdy z uwzględnionych w analizie ma bogatą ofertę triple play. Porównania cen dokonano na podstawie średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi uwzględniającego opłaty jednorazowe (aktywacja, instalacja), stałe miesięczne opłaty (abonament, dzierżawa dekodera, utrzymanie łącza) oraz koszt połączeń głosowych. Kalkulacja została przeprowadzona według poniższego schematu: Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu telewizja kablowa + telefon stacjonarny + Internet instalacja + suma opłat jednorazowych średni miesięczny koszt korzystania z pakietu aktywacja + = suma opłat za obniżony abonament + suma opłat za abonament + liczba cykli rozliczeniowych w umowie suma opłat za dzierżawę dekodera suma opłat za utrzymanie łącza Koszt połączeń głosowych przez cały okres zobowiązania + + = / koszt korzystania z pakietu przez okres zobowiązania 1 1, 2 lub 3 12 lub 24 oś miesięcy Źródło: UKE Uwagi: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (Telefonia Dialog, ), 2 () oraz 3 (UPC, Toya) cykli rozliczeniowych. Koszt usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 11 minut, w tym 73 strefowe, 23 międzystrefowe, 3 międzynarodowe oraz 11 do sieci komórkowych. 28

29 [zł, z VAT] Miesięczne koszty zestawów triple play wahają się od 63,5 zł do 38,6 zł, i charakteryzują się niewielką rozpiętością cenową w ramach oferty jednego dostawcy; wyjątkiem jest i Toya. (Wykres 32) Poprawa parametrów usługi u pozostałych pięciu operatorów wiązałaby się ze wzrostem ceny pakietu od minimum 21% (Multimedia Polska) do maksimum 8% (). Wykres 32. Zakres cenowy pakietów Ceny pakietów Multimedia Polska Telefonia Dialog Toya UPC Koszt najwyższy 133,7 191,2 167,2 22,6 178,3 192,8 38,6 Koszt najniższy 11,4 16,1 98,9 137,7 63,5 14,5 111,5 Średni koszt 122, 148, 128,4 172,2 136,1 164,7 188,4 Szczegółowej analizie cen poddano oferty zestawione w tabeli poniżej. (Tabela 6) Średnie miesięcznie koszty pakietów wahają się od 63 zł do 178 zł, oba sprzedawane przez Toya. (Wykres 39) Wybór ofert z umową na 12 miesięcy posiada wyłącznie, jedną tego typu usługę świadczy Multimedia Polska. (Wykres 33, Wykres 34) Największa różnorodność i szeroki zakres wyboru charakteryzuje triple play z dwuletnim okresem zobowiązania. Każdy z uwzględnionych w opracowaniu operatorów ma go w swojej ofercie, w kilku wariantach w zależności od prędkości łącza, a także planu taryfowego i liczby kanałów TV. W przypadku opcji z niższymi przepływnościami, średnie koszty oscylują na zbliżonym poziomie ok. 11 zł. (Wykres 35) Wyróżniający jest Trójpak 66 Toya w cenie 63 zł najtańszy spośród wszystkich zestawionych pakietów. Dla konsumentów zainteresowanych wyższymi prędkościami atrakcyjne warunki proponuje koszt triple play z Internetem 5 Mb/s jest niższy niż konkurencyjne oferty z gorszymi parametrami. (Wykres 37) Oprócz i Vectry, wszyscy pozostali operatorzy udzielają nowym klientom rabatów obniżających abonament w początkowym okresie korzystania z usługi. Dzięki temu koszty na wejście są znacznie niższe niż średnia miesięczna cena nawet trzykrotnie, jak w przypadku Toya z Internetem 6 Mb/s. (Wykres 36, Wykres 38) Podobnie jak w analizowanym wariancie double play, pakiety triple play charakteryzują się niskimi opłatami za korzystanie z telefonii stacjonarnej. Ich udział w całkowitym koszcie nie przekracza 1% (), co stanowi efekt minut przedpłaconych w abonamencie (, Telefonia Dialog, Toya, UPC, ), nielimitowanych darmowych rozmów na niektóre typy połączeń (,, Telefonia Dialog) oraz płaskich stawek na prawie cały ruch (UPC, ). (Wykres 4, Wykres 41) 29

30 [zł, z VAT] Tabela 6. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji Operator Prędkość łącza internetowego Pakiet telewizyjny Plan taryfowy Umowy na 12 miesięcy Multimedia Polska 3 Mb/s Cyfrowy Komfort Optymalny 1/2/6/1/2/4/8 Mb/s Podstawowy międzynarodowy Umowy na 24 miesiące 4 Mb/s Wygodny Lepszy Telefon 3 2/5 Mb/s Idealny Non Stop 1/2/6/1/2/4/8 Mb/s Podstawowy międzynarodowy 4 Mb/s Wygodny Telefonia Dialog Domowy Wygodny + opcja 2/5 Mb/s Non Stop 1 Mb/s Oszczędny TOYAtel 1 6 Mb/s Wygodny TOYAtel 6 Toya 15 Mb/s TOYAtel Rozgadany 3 Mb/s Bogaty TOYAtel 6 6 Mb/s TOYAtel Rozgadany UPC Minuty do wszystkich 3 Mb/s 6 Select Extra HD Minuty do wszystkich 6/12 Mb/s 24 8/16/24/64 Mb/s Złoty Rozmowy 1 Wykres 33. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy Multimedia Polska [prędkość w Mb/s] 3

31 Toya Telefonia Dialog Toya Toya [zł, z VAT] [zł, z VAT] Wykres 34. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Multimedia Polska Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 33. Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością poniżej 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] 31

32 Telefonia Dialog Toya UPC Telefonia Dialog Toya UPC UPC [zł, z VAT] Toya Telefonia Dialog Toya Toya [zł, z VAT] Wykres 36. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 35. Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, z przepustowością większą lub równą 2 Mb/s [prędkość w Mb/s] 32

33 Telefonia Dialog Toya UPC Telefonia Dialog Toya UPC UPC [zł, z VAT] Wykres 38. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania [prędkość w Mb/s] Uwaga: znacznik wskazuje średni miesięczny koszt korzystania z pakietu, zgodnie z Wykres 37. Wykres 39. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet max 3 63 średnia arytmetyczna 12 miesięcy 24 miesiące min 33

34 Multimedia Polska Telefonia Dialog Toya UPC Wykres 4. Struktura kosztów w pakiecie 1% 95% 9% 85% 5% 6% 89% 3% 2% 94% 1% 1% 3% 1% 97% 88% 2% 2% % 2% 4% 3% 3% 8% 95% 96% 95% 89% 8% [liczba cykli rozliczeniowych] opłaty stałe koszt połączeń opłaty jednorazowe Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora. 34

35 UPC Toya Telefonia Dialog Multimedia Polska Wykres 41. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych [zł, z VAT],2,4,6,8 1 Optymalny,12,3,57,69 Lepszy Telefon 3,26,42,73,97 Non Stop,36,32,73 międzynarodowy,28,58 Wygodny,17,65,57,85 Wygodny+opcja "Non stop",65,57,85 TOYAtel 1/6 TOYAtel Rozgadany,1,15,3,43 Minuty do wszystkich 6/24,32,8 Rozmowy 1,39,79 lokalne międzystrefowe międzynarodowe,t-mobile, Plus Play 6. Ceny pakietów usług w krajach Unii Europejskiej Baza cen Triple-play pricing study obejmuje oferty usług wiązanych świadczonych na łączach DSL, TVK oraz FTTB. Dane pochodzą od ok. 1 operatorów z 28 największych państw europejskich do analizy wyselekcjonowano jedynie kraje członkowskie UE. Porównanie cen pakietów opiera się na miesięcznym koszcie koszyka usług dla profilu typowego użytkownika. Dla każdego przedziału prędkości wybrano najtańszą dostępną opcję Ceny pakietów double play Internet + telefon stacjonarny Double play Internet + telefon stacjonarny w Polsce należy do grupy najtańszych w każdym z zestawionych przedziałów prędkości. (Wykres 42, Wykres 43, Wykres 44) Szczególnie atrakcyjna cenowo jest oferta rumuńskiego operatora Romtelecom miesięczne koszty są niekiedy kilkakrotnie niższe od pakietów proponowanych przez innych europejskich dostawców. 35

36 17,9 19,9 18,2 25,8 21,1 [EUR/m-c] 31,7 28,4 34,4 3, 35,8 37,5 37,9 38,1 34,7 35,7 42,3 42,5 44,6 42,6 48,3 55,4 52,4 57,2 65,7 68,4 [EUR/m-c] 17, 24,4 26,4 27,1 28,7 28,9 29,4 29,4 32,9 33,6 16, 17,9 22,7 23,4 28,3 28,5 3,8 31,2 32,7 33,5 34,1 38,3 4,1 41,2 44,1 46,6 49,6 56,5 48,7 53,6 Wykres 42. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 1 Mb/s włącznie RO HU IT PL DK ES DE LV SK SE GR ES BE IE BG RO IT SK PL HU AT GB DK SE DE NL LV FR IE ES <1-5> (5-1> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przedziałach uwzględniono oferty Telefonii Dialog. Wykres 43. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 3 Mb/s włącznie RO GB PL HU DE CZ AT LV DK SE FR IT NL BE ES GB RO SK FR SE GR IE DE BE ES (1-2> (2-3> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę. 36

37 17, 16,4 22, 23,4 26,5 22, [EUR/m-c] 3,5 32,5 28,2 35,9 32,5 4,8 4,8 41,2 37,2 38,6 39,9 4,7 44,4 46,9 48,1 48,5 5, 59,1 57,5 66,1 17,9 21,1 29,6 34,4 3, [EUR/m-c] 37,5 4,1 36,4 42,4 43,6 52,6 58,3 55,7 57,6 59,7 69,1 11,5 Wykres 44. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 3 Mb/s RO GB PL AT DE IE NL ES RO FR SK SE LV GB IE IT ES (3-5> >5 Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono ofertę Telefonii Dialog Ceny pakietów triple play Podobnie jak w przypadku double play, pakiet trzech usług świadczony przez polskich dostawców odznacza się niskimi kosztami na tle pozostałych krajów UE - analogiczne oferty np. w Hiszpanii czy Belgii są nawet dwukrotnie droższe. (Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47) Korzystne warunki proponują również operatorzy z Estonii, Rumunii oraz Bułgarii. Wykres 45. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 256 kb/s do 1 Mb/s włącznie EE RO PL PT SI HU DK LV SK SE GR RO EE PL PT AT GB DK LT SE SI HU IT LV NL ES <,256-5> (5-1> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę Multimedia Polska. 37

38 19,2 22,9 26, 19,8 22,4 33,9 36,4 32, 39,1 33, [EUR/m-c] 35,8 43,6 54,4 55,4 59,5 6, 53,2 68,1 72,6 66,6 74,7 77,6 83,8 8, 83,2 87,6 99,7 18,2 16,6 17,2 [EUR/m-c] 3,8 34,7 35,5 42,5 43, 43,6 45,3 47,2 53,1 53,6 55,5 63,3 63,7 67,5 77,9 26,1 32, 33,5 33,9 36,2 41,9 44,3 46,6 49,8 56,3 56,5 63,2 65,5 67,3 67,6 73,9 77,9 Wykres 46. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności w przedziale od 1 do 3 Mb/s włącznie BGROGB EE PL FR DE LV DK AT SE HU SI BE IT NL ES RO FR HU PL LV PT GB SK SE AT NL GR SI DE IE BE ES (1-2> (2-3> Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski uwzględniono odpowiednio ofertę Multimedia Polska oraz UPC. Wykres 47. Średni miesięczny koszt pakietu z Internetem o przepływności powyżej 3 Mb/s BG RO EE PL GB LV DE SI NL AT SK IE BE IE ES RO LV FR EE CZ PL SE PT AT NL IE BE SK (3-5> >5 Źródło: UKE na podstawie Triple play pricing study, Analysys Mason, April 212. Uwaga: dla Polski w obu przypadkach uwzględniono ofertę UPC. 7. Wnioski z analizy Pakiety są ważnym elementem oferty przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W Polsce rynek usług wiązanych zdominowany jest przez czterech głównych graczy: (po rebrandingu TP), UPC (po przejęciu Aster), Grupa (po włączeniu Telefonii Dialog) oraz. Rozbudowaną ofertę oraz sukcesywnie powiększaną bazę klientów posiada również Multimedia Polska oraz Toya. Większość dostępnych na rynku pakietów świadczona jest w wariancie na czas określony, najczęściej dwa lata. Rozbudowaną ofertę z rocznym okresem zobowiązania mają jedynie oraz Multimedia Polska. Rekompensatą za konieczność zawarcia terminowego kontraktu są promocje obniżające wysokość opłat, głównie jednorazowych, jak instalacja czy aktywacja. W efekcie ich udział w całkowitym koszcie jest marginalny i nie przekracza 6%. 38

39 Stosunkowo niewielki wpływ na cenę pakietu ma również korzystanie z telefonii stacjonarnej wartość koszyka minut w analizowanych wariantach double- i triple play stanowi maksymalnie 1% miesięcznej opłaty. Z wyjątkiem, wszyscy operatorzy stosują dodatkowe rabaty na abonament przez jeden (, Telefonia Dialog, ), dwa (Multimedia Polska,, Telefonia Dialog), trzy (UPC, Toya), a nawet cztery cykle rozliczeniowe (, Telefonia Dialog, UPC). Dzięki nim wydatki abonenta na wejście, w pierwszym miesiącu korzystania z usługi, są na zbliżonym lub niższym poziomie niż średnia cena oferty w całym okresie trwania umowy. Zakup pakietu Internet + telefon stacjonarny wiąże się z kosztem ok. 15 zł miesięcznie, w przypadku opcji Internet + TV to ok. 12 zł, natomiast dla zestawu Internet + TV + telefon stacjonarny 13 zł. Są to ceny zbliżone do poziomów, jakie deklarują konsumenci w przeprowadzonym badaniu klientów indywidualnych ok. 6% respondentów wskazało, że płaci za usługę wiązaną ponad 1 zł. (Wykres 48) Wykres 48. Deklarowana wysokość rachunków za pakiet usług 5 zł i mniej zł 75-1 zł zł zł % 1% 2% 3% Powyżej 15 zł Nie wiem, trudno powiedzieć średnia 115 mediana 11 dominanta 12 Źródło: UKE na podstawie Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 211 roku. Klienci indywidualni raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla UKE przez PBS DGA Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 211 r. Uwaga: Próba n=345. Warianty double play w ofercie operatorów TVK są ok. 2-3% tańsze niż tradycyjnych dostawców. Odwrotna zależność charakteryzuje triple play usługi oraz Grupy kosztują ok. 8% mniej niż średnia dla Multimedia Polska, Toya, UPC oraz. Największy wybór i zróżnicowanie ofert charakteryzuje pakiet trzech usług, który świadczą wszyscy z uwzględnionych w analizie podmiotów. Pozyskanie abonentów triple play stanowi element strategii sprzedażowej operatorów i pole do konkurowania z innymi dostawcami. Zachętą dla nowych klientów są nie tylko atrakcyjne cenowo warunki, lecz także wysokie przepływności łącza, rozbudowane pakiety telewizyjne oraz plany taryfowe z darmowymi minutami lub niskimi opłatami za połączenia. Usługi wiązane w Polsce cieszą się niesłabnącą popularnością konsumentów, co znajduje bezpośrednie przełożenie na działania marketingowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pakiety odgrywają istotną rolę w ich portfolio, a wzrost wskaźnika liczby świadczonych usług przypadających na jednego abonenta stanowi istotny cel strategiczny. Operatorzy starają w związku z tym nie tylko pozyskiwać nowych odbiorców, o których coraz trudniej na wysoce nasyconym rynku, lecz przede wszystkim zwiększyć wartość posiadanej już bazy klienckiej 39

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU)

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Warszawa, październik 2010 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 3. Trendy rozwojowe i struktura rynku... 3 3.1. Penetracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 2013

I N F O R M A C J A 2013 INFORM A C J A 2013 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku 4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 132/2014 Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Jaki potencjał oszczędności daje polskiemu konsumentowi platforma aukcyjna ebay.pl wyniki badania porównawczego

Jaki potencjał oszczędności daje polskiemu konsumentowi platforma aukcyjna ebay.pl wyniki badania porównawczego Jaki potencjał oszczędności daje polskiemu konsumentowi platforma aukcyjna ebay.pl wyniki badania porównawczego Spis treści Wstęp...3 Streszczenie...5 Rozdział I. O serwisie ebay.pl...7 Rozdział II. Cel

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo