S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja Lipsko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko"

Transkrypt

1 Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od do Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji bez podania przyczyny. 3. Promocja skierowana jest do klientów którzy w okresie jej obowiązywania podpiszą umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w pakiecie Internet + Telewizja + Telefon w sieci światłowodowej Operatora na okres 24 miesięcy. 4. W ramach promocji operator udzieli klientowi następujące rabaty: a) Obniżona zostaje opłata aktywacyjna usługi Internet z 99 zł do 1 zł brutto rabat wynosi 98 zł brutto. b) Obniżona zostaje opłata aktywacyjna usługi Telewizja z 30 zł do 1 zł brutto rabat wynosi 29 zł brutto. c) Obniżona zostaje opłata aktywacyjna usługi Telefon z 61,5 zł do 1 zł brutto rabat wynosi 60,5 zł brutto. d) Obniżona zostaje opłata za wykup dekodera TV lub jego dzierżawę: - z 250 zł brutto na 150 zł brutto w przypadku wykupu rabat wynosi 100 zł brutto. - z 12 zł brutto/miesiąc na 6 zł brutto/miesiąc w przypadku dzierżawy dekodera rabat wynosi 6 zł brutto/miesiąc. e) Obniżona zostaje opłata instalacyjna dla usługi dostępu do Internetu światłowodowego : - z 699 zł brutto na 1 zł brutto rabat wynosi 698 zł brutto, (klient otrzymuje w dzierżawę urządzenie z rozszerzaną funkcjonalnością o router WIFI, bramkę VoIP, wbudowany switch z czterema portami LAN) 5. Operator w ramach umowy świadczył będzie usługi wg. specyfikacji i cen w poniższych tabelach: Specyfikacja usług w taryfach TrioPack HD TrioPack-HD Internet Telewizja cyfrowa Telefon START 25 do 25 Mbit/s* START LTC ** DOM START 50 do 50 Mbit/s* START LTC ** DOM PREMIUM 25 do 25 Mbit/s* PREMIUM LTC ** DOM PREMIUM 50 do 50 Mbit/s* PREMIUM LTC ** DOM * Szybkość wysyłania dla 25Mb/s i 50Mb/s do 5Mb. ** LTC DOM usługa telefonii VoIP- 100 min w abonamencie na stacjonarne Tabela opłat abonamentowych przy umowie na 24 miesiące. TrioPack-HD Kwota miesięcznych opłat abonamentowych na warunkach promocyjnych (z VAT) Telewizja cyfrowa Internet Telefon START zł 31 zł 1 zł START zł 41 zł 1 zł PREMIUM zł 26 zł 1 zł PREMIUM zł 36 zł 1 zł 6. W przypadku rezygnacja z usług innych dostawców (udokumentowane ostatnią FV) opłata przez pierwsze 3 miesiące wynosi 50% wartości z cennika promocji TrioPack HD. 7. Nie zależnie od wybranej taryfy przez pierwsze 3 miesiące umowy prędkość Internetu zostaje promocyjnie zwiększona do 100 Mb/s. Po w/w okresie zostanie przywrócona do wartości wg. zawartej umowy. 8. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony umowa przechodzi na czas nie określony z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez zmiany wysokości opłat abonamentowych. 9. Operator w ramach zawartej umowy promocyjnej, udostępnia abonentowi wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do świadczenia usługi. 10. Klient może zawrzeć umowę promocyjną jeżeli są spełnione wymogi: a) Istnieją warunki techniczne do świadczenia usługi w lokalizacji klienta. Jeśli wcześniej zastała zawarta umowa promocyjna, a nie ma możliwości świadczenia usług w danej lokalizacji umowa ulega wygaśnięciu bez przysługujących roszczeń z tego tytułu klientowi. b) Klient nie zalega z opłatami na rzecz Operatora., ul. 1 Maja Lipsko Tel , FAX: , GSM: / ,

2 11. Obecni abonenci mogą rozwiązując poprzednia umowę i zawrzeć nowa na promocyjnych warunkach jeśli do końca wcześniejszej zostało mniej jak 3 miesiące. 12. Po zawarciu umowy promocyjnej Abonent może raz w trakcie jej trwania zmienić wysokość abonamentu na opcje niższą niż ta wybrana przy zawieraniu umowy promocyjnej. 13. Abonent może zmienić usługę w trakcie obowiązywania umowy promocyjnej na opcję wyższa zgodną z cennikiem w tej promocji. 14. Wykaż ulg miesięcznych w opłacie abonamentowej udzielonych w ramach zawartej umowy promocyjnej na czas określony. NAZWA PAKIETU TrioPack START 25 TrioPack START 50 TrioPack PREMIUM 25 TrioPack PREMIUM miesiące -wartość ulgi 55 zł 60 zł 65 zł 100 zł 15. W przypadku rozwiązania umowy promocyjnej przez abonenta lub operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta lub wygaśnięcia umowy promocyjnej z przyczyn regulaminowych przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, abonent jest zobowiązany do zwrotu przyznanych ulg: a) ulga z tytułu opłaty aktywacyjnej, opisana w pkt. 4 a,b,c) b) ulga z tytułu opłaty za wykup lub dzierżawę dekodera, opisana w pkt. 4 d) c) ulga z tytułu opłaty instalacyjnej, opisana w pkt. 4 e) d) ulga z tytułu opłat abonamentowych w zależności od rodzaju wybranego pakietu, opisanej w tabeli opłat i przyznanych ulg, pkt. 5) oraz pkt. 12. Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalna jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do czasu jej rozwiązania. Abonent zostanie obciążony opłatą wyrównawczą w wysokości nie większej niż suma mu udzielonych ulg za każdy okres rozliczeniowy. Opłata wyrównawcza i kara umowna nie podlegają podatkowi VAT. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wyrównawczej lub/i kary umownej w terminie wskazanym w nocie debetowej. 16. Wszystkie podane ceny są brutto czyli zawierają podatek VAT. 17. Abonent wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji i go akceptuje.. (data i czytelny podpis), ul. 1 Maja Lipsko

3 Standardowe cenniki usług zawartych w pakietach TrioPack HD Cennik usług FiberHome FTTH-GPON sieci z dnia r. Cennik przy umowach na czas określony Prędkość FiberHome w Mbit/s 24 miesiące 18 miesięcy 12 miesięcy STANDARD do 25 Mbit/s* 55 zł 65 zł 75 zł PREMIUM do 50 Mbit/s* 70 zł 80 zł 90 zł PLATINUM do 75 Mbit/s* 85 zł 95 zł 105 zł GOLD do 100 Mbit/s* 100 zł 110 zł 120 zł * Szybkość wysyłania dla 25,50 Mb/s do 5Mb/s dla 75,100Mb/s do 10 Mb/s FiberHome Prędkość w Mbit/s Czas nieokreślony STANDARD do 25 Mbit/s* 100 zł PREMIUM do 50Mbit/s* 130 zł PLATINUM do 75 Mbit/s* 150 zł GOLD do 100 Mbit/s* 200 zł * Szybkość wysyłania dla 25,50 Mb/s do 5Mb/s dla 75,100Mb/s do 10 Mb/s Koszty uruchomienia Usługi Czas określony (podłączenie w promocji) Czas nieokreślony (podłączenie poza promocja) Aktywacja 1 zł z VAT 99 zł z VAT Instalacja 49 zł / 149zł z VAT* 699 zł z VAT *Koszt uzależniony od wyboru urządzenia dostępowego: podstawowy lub rozszerzony. Cennik skrócony usługi LTC dla taryfy FTTH/GPON DOM BIZNES FTTH/GPON Abonament 20 zł 50 zł 0 zł Liczba minut w abonamencie Połączenia wewnątrz sieci LTC 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł Połączenia lokalne i międzymiastowe 0,09 zł 0,07 zł 0,11 zł Połączenia na komórki 0,43 zł 0,39 zł 0,50 zł Połączenia na komórki (play, Polsat cyfrowy) 1,05 zł 0,90 zł 1,15 zł Połączenia do NOL 0,12 zł 0,10 zł 0,14 zł Połączenia do Anglii* 0,10 zł 0,08 zł 0,12 zł Połączenia do Irlandii* 0,11 zł 0,09 zł 0,13 zł Połączenia do Niemiec* 0,11 zł 0,09 zł 0,13 zł Połączenia do USA* 0,11 zł 0,09 zł 0,13 zł, ul. 1 Maja Lipsko

4 Cennik usługi IPTV Ceny pakietów telewizyjnych PAKIETY IPTV 24 miesiące 12 miesięcy START 30 zł 35 zł PREMIUM 55 zł 60 zł PREMIUM + POLSAT SPORT HD 60 zł 65 zł Pakiet HBO 24,8 zł 24,8 zł Pakiet HBO HD(tylko z HBO) 30,60 zł 30,60 zł Pakiet CIMENAX HD 11,80 zł 11,80 zł Pakiet NAUKA HD 12 zł 12 zł Pakiet PLUS 4,8 zł 4,8 zł Telewizja Republika 4,99 zł 4,99 zł MULTIROOM (za 1 STB) 10 zł 10 zł Aktywacja usługi opłata jednorazowa : 30 zł Koszty zakupu/dzierżawy dekodera STB DEKODER Zakup jednorazowy na własność Dzierżawa przez okres umowy KORBOX 250 zł 12 zł/miesiąc Wszystkie podane ceny są cenami brutto z VAT., ul. 1 Maja Lipsko

5 Maksymalne prędkości wysyłania dla taryf FTTH są uzaleŝnione od wybranego pakietu i wynoszą: maksymalna prędkość pobierania do: 25,50 Mb/s, prędkość wysyłania do 5 Mb/s, maksymalna prędkość pobierania do: 75,100 Mb/s, prędkość wysyłania do 10 Mb/s, Definicje: Upust- ulga w abonamencie, opłacie aktywacyjnej lub instalacyjnej, udzielona abonentowi w związku z zawarciem umowy terminowej. Upust stanowi róŝnicę pomiędzy wysokością opłaty pobieranej przy umowie bezterminowej, a wysokością opłaty pobieranej przy opłacie terminowej. Opłata aktywacyjna/instalacyjna- opłata, którą abonent ponosi za instalację urządzeń i aktywacje/uruchomienie usługi. Operator w ramach zawartej umowy, udostępnia abonentowi wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do świadczenia usługi. Koszt uzaleŝniony jest od funkcjonalności urządzenie dostępowego dzierŝawionego w ramach umowy przez klienta. Do wyboru podstawowy lub rozszerzony. - Rozszerzony posiada funkcjonalności: Router WIFI, bramka Voip (telefon cyfrowy), wbudowany switch z czterema portami LAN. - Podstawowy zawiera modem kablowy bez funkcjonalności wymienionych powyŝej. Instalacja standardowa instalacja polegająca na zamontowaniu w lokalizacji abonenta urządzenia dostępowego, współpracującego z routerem sieci którego wartość nie przekracza dla instalacji radiowych kwoty 350zł, a dla instalacji przewodowych/ftth kwoty 900zł. Ceny podane w niniejszym Cenniku oraz umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cennik usług: Opłata deinstalacyjna 60 zł. Opłata za zmianę opłaty abonamentowej na niŝszą - 50zł. Opłata za ponowne przyłączenie do sieci ( po karnym odłączeniu od sieci) 50 zł. Opłata za utrzymanie sieci i gotowości przyłączenia do niej (ponoszona w przypadku zawieszenia wykonywania usługi) 10 zł /miesięcznie Usunięcie usterki lub awarii powstałej z winy abonenta zł (koszt robocizny). Koszt dojazdu do abonenta - 20zł. Przeniesienie przyłącza do innego lokalu w obrębie sieci dostawcy 100zł. Przeniesienie przyłącza w obrębie jednego lokalu 50zł. Nieuzasadnione wezwanie serwisu - 30zł. MontaŜ dodatkowego gniazdka UTP 50zł Konfiguracja routera w domu klienta 50zł Opłata za udostępnianie łącza osobom trzecim bez zgody Operatora 1500zł, ul. 1 Maja Lipsko

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1

Regulamin NK2015-2 B 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Załącznik 1 10. 3 Zasady promocji Załącznik 1 Załącznika 1 Załącznika 1 Załącznika 1 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają warunki i zasady korzystania Abonentów z Promocji NK2015-2 B. 2. Organizatorem promocji jest Korbank Media Cyfrowe sp.

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Regulamin Promocji Promocja Jesienna 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: 9231568136, REGON: 411496840

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

pozostawania Abonentem Organizatora Promocji przez najmniej 12 miesięcy abonament miesięczny za wybrane w Promocji usługi będzie

pozostawania Abonentem Organizatora Promocji przez najmniej 12 miesięcy abonament miesięczny za wybrane w Promocji usługi będzie REGULAMIN PROMOCJI Twój Biznes z UPC (2011-2) 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji - spółka UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27. 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych. Nazwa Usługi Okres zobowiązania promocyjnego Opłata abonamentowa

Cennik usług telekomunikacyjnych. Nazwa Usługi Okres zobowiązania promocyjnego Opłata abonamentowa Świetlny Internet 10 / 1 Mb/s Świetlny Internet 50 / 5 Mb/s Świetlny Internet 100 / 10 Mb/s Świetlny Internet 200 / 20 Mb/s Świetlny Internet 500 / 50 Mb/s Genialna Telewizja Prima Genialna Telewizja Optima

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo