Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy"

Transkrypt

1 Zakładanie firmy Czerwiec 2007

2 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem.

3 Zakładanie firmy Spis treści Strona Wstęp 3 1 Rejestracja podatkowa 5 2 Podatek Dochodowy (system Pay and File ) 7 3 Dochody podlegające opodatkowaniu 11 4 Zasady obliczania wysokości podatku 15 5 Opodatkowanie spółek 18 6 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 7 Pracodawca w systemie PAYE/PRSI 23 8 Jak w prosty sposób zapłacić swoje podatki? 25 9 Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji Internetowy System Rozliczania Podatków ROS Kontrola deklaracji, ksiąg rachunkowych i dokumentacji przeprowadzana przez Urząd Skarbowy 31 Załącznik 1 Zestawienie formularzy 32 Załącznik 2 Zestawienie broszur i przewodników 34 Załącznik 3 Lista oddziałów Urzędu Skarbowego i inne dane kontaktowe 35 Załącznik 4 Terminarz ważnych dat podatkowych 37 Karta Obsługi Podatnika 38 Celem niniejszego poradnika nie jest opisanie w wyczerpujący sposób wszystkich kwestii związanych z zakładaniem firmy, ani interpretacja obowiązujących w tym zakresie przepisów. Jeśli nie znaleźliście Państwo w tym poradniku odpowiedzi na wszystkie pytania lub potrzebujecie wyjaśnień w bardziej szczegółowych sprawach, prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem Urzędu Skarbowego (Revenue). 1

4 Zakładanie firmy Cele Urzędu Skarbowego: budowanie społecznego zaufania do Urzędu Skarbowego dzięki skutecznej oraz uwzględniającej potrzeby i oczekiwania podatników działalności osiąganie coraz wyższego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapobieganie przypadkom uchylania się od tych obowiązków lub ich unikania rozwój oraz optymalizacja wydajności pracy personelu efektywne, skuteczne i właściwe korzystanie z powierzonych środków 2

5 Zakładanie firmy Wstęp Zakładaniu własnej firmy towarzyszą często obawy związane z rożnego rodzaju podatkami, które należy płacić oraz deklaracjami podatkowymi, które należy składać do Urzędu Skarbowego. Wiele zakładających własne firmy osób musi bowiem zacząć samodzielnie prowadzić coroczne rozliczenia podatkowe, po tym jak wcześniej ich podatki były płacone w drodze potrąceń w ramach systemu PAYE. Poza tym, mogą pojawić się jeszcze inne regularne rozliczenia z tytułu VAT i związane z systemem PAYE (Pay As You Earn, czyli Płać-Jak-Zarabiasz ) oraz składkami PRSI (Pay Related Social Insurance, czyli składki na ubezpieczenie społeczne). Oto najczęściej zadawane pytania przez osoby zakładające swoje własne firmy: Jak zarejestrować się dla celów podatkowych? Od jakich dochodów należy płacić podatki? Jak należy wypełniać zobowiązania w systemie Pay and File (czyli Zapłać i Złóż Deklarację )? W jaki sposób dokonuje się rozliczeń wynagrodzeń pracowników w systemie PAYE? Jaka jest stawka podatku od towarów i usług VAT? Jakiego rodzaju ewidencję księgową muszę prowadzić? W jaki sposób Urząd Skarbowy może Ci pomóc? Niniejszy przewodnik zawiera odpowiedzi na wiele podstawowych pytań dotyczących podatków, które stawiają osoby zakładające własne firmy. Jego celem jest wyjaśnienie zasad działania systemu podatkowego. Ponieważ nikt nie lubi płacić podatków, przewodnik ten został napisany po to, aby pokazać jak można wyeliminować konieczność wypełniania niektórych formularzy i zmniejszyć uciążliwość biurokracji, która związana jest ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków. Chociaż podjęte zostały wysiłki, aby opisać tu wszystkie kwestie związane z rozliczaniem podatków, to istnieje możliwość, że komuś będą potrzebne dokładniejsze informacje w tym względzie. W takim przypadku można odwiedzić stronę internetową Urzędu Skarbowego (Revenue) lub skontaktować się z najbliższym oddziałem Urzędu Skarbowego. Lista oddziałów znajduje się w Załączniku 3 do niniejszego Przewodnika. Internetowy System Rozliczania Podatków ROS System ROS (Revenue On-Line Service, czyli Internetowy System Rozliczania Podatków) jest to bezpieczna, interaktywna, internetowa usługa świadczona przez Urząd Skarbowy. Będąc podatnikiem w Irlandii, dzięki temu systemowi można: obliczyć kwotę podatku, wystąpić o zwrot podatku, przeprowadzać online czynności związane z prowadzeniem firmy przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. System ROS dostępny jest ze strony internetowej Urzędu Skarbowego Więcej informacji na temat systemu ROS można znaleźć w Rozdziale 10. Kontakt z Urzędem Skarbowym Terytorialny zasięg działania (w zakresie podatków i ceł) każdego Urzędu Skarbowego wyznacza ściśle określona granica regionu, na który składać się może jedno hrabstwo lub kilka. Każdy taki region składa się z kilku dystryktów skarbowych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą wszelkich rozliczeń dotyczących podatków i obowiązkowych opłat dokonują w Urzędzie Skarbowym, który znajduje się w tym samym regionie co siedziba kierownictwa firmy. Podatnicy w systemie PAYE rozliczani są w dystrykcie skarbowym stosownym do miejsca zamieszkania. Dyrektorzy spółek są przypisani do tego samego dystryktu skarbowego, co firma, w której sprawują funkcje zarządcze. W przypadku, gdy takie funkcje sprawują w kilku spółkach, wtedy są przypisani do dystryktu spółki, w której mają najszersze kompetencje. Funkcja Contact Locator na stronie internetowej Urzędu Skarbowego pozwala podatnikom szybko ustalić dane kontaktowe Urzędu znajdującego się w dystrykcie, do którego są przypisani. Dane te zawierają numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer faksu oraz adres odpowiedniego oddziału Urzędu, gdzie można złożyć wizytę osobistą. Wszystkie te dane są bardzo łatwo dostępne dla podatników, którzy muszą jedynie wprowadzić swój numer PPS (Personal Public Service Number, czyli numer identyfikacyjny dla celów podatkowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych) lub numer identyfikacji podatkowej spółki (Company Tax Reference Number). Pełną listę oddziałów Urzędu Skarbowego można również znaleźć w książce telefonicznej w dziale State Directory (dział zawierający dane jednostek administracji publicznej). (Zobacz też: Załącznik 3 na stronie 35 niniejszego przewodnika). Broszury informacyjne Urzędu Skarbowego Broszury informacyjne i przewodniki podatkowe są dostępne na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod całodobowym numerem ulgowej infolinii (tylko dla telefonujących z terenu Republiki Irlandii) lub w każdym oddziale Urzędu. złożyć deklaracje podatkowe i dokonać płatności podatku, uzyskać informacje dotyczące stanu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, 3

6 Twoje prawa jako Podatnika We wszystkich kontaktach z przedstawicielami Urzędu podatnik ma prawo do traktowania opartego na zasadach uprzejmości i wyrozumiałości. Wszystkie normy, według których podejmuje działania Urząd Skarbowy, są wyszczególnione w Karcie Obsługi Podatnika (Customer Service Charter). Spośród pozostałych praw Podatnika należy wymienić następujące: Urząd dokonuje rozliczeń podatkowych zgodnie z zasadami uczciwości, wszystkie rozliczenia podatkowe dokonywane są z zachowaniem zasad poufności. Pełna wersja Karty Obsługi Podatnika znajduje się na końcu niniejszego poradnika. Zakładanie firmy Standardy Obsługi Podatnika stosowane przez Urząd Skarbowy Każdy podatnik powinien zaznajomić się ze Standardami Obsługi Podatnika. Zawarte są w nich wyjaśnienia dotyczące poziomu świadczenia usług publicznych przez Urząd Skarbowy na rzecz podatników. Standardy te zostały ustalone w celu zapewnienia sprawnej, szybkiej i ekonomicznej obsługi podatników wywiązujących się ze swoich zobowiązań podatkowych. Broszura informacyjna Standardy Obsługi Podatnika (Revenue Customer Service Standards) jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Swoboda Obiegu Informacji Ustawa o swobodzie obiegu informacji z 1997 roku (The Freedom of Information Act 1997) nadaje wszystkim obywatelom następujące prawa: prawo dostępu do informacji posiadanych przez organy administracji publicznej, prawo wnoszenia poprawek do oficjalnych informacji dotyczących obywatela, w przypadku, gdy są one niepełne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, prawo do otrzymania uzasadnienia decyzji dotyczących obywatela. Zgodnie z Ustawą, dostęp do informacji podlega pewnym ograniczeniom, w tym ograniczeniom czasowym, oraz wymaga stosowania ściśle określonych procedur. Wiele informacji Urząd Skarbowy podaje do wiadomości publicznej w oparciu o rutynowe procedury. Tego typu informacje pozostają dostępne bez potrzeby powoływania się na Ustawę o swobodzie obiegu informacji. Więcej informacji na temat Ustawy o swobodzie obiegu informacji z 1997 roku można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Skarbowego 4

7 Zakładanie firmy 1 Rejestracja podatkowa W jaki sposób zarejestrować się dla celów podatkowych? Zakładając własną firmę należy powiadomić o tym Urząd Skarbowy. Można to uczynić wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Dostępne są następujące formularze rejestracyjne: Formularz TR1: formularz ten jest przeznaczony dla osób fizycznych/przedsiębiorców indywidualnych, spółek partnerskich, trustów (funduszy powierniczych) oraz podmiotów bez osobowości prawnej, którzy muszą zarejestrować się dla następujących celów: Podatku Dochodowego, Podatku VAT, składek PAYE/PRSI płaconych jako pracodawca, Podatku Kontraktowego (Relevant Contract Tax) jako Główny Wykonawca. Formularz TR2: formularz ten jest przeznaczony dla Spółek (w tym spółek zagranicznych), które muszą zarejestrować się dla następujących celów: Podatku od Spółek, składek PAYE/PRSI płaconych jako pracodawca, Podatku VAT, Podatku Kontraktowego (Relevant Contract Tax) jako Główny Wykonawca. Formularz PREM Reg: formularz ten jest przeznaczony jedynie dla Osób lub Spółek, które muszą zarejestrować się jako Pracodawca w systemie PAYE/PRSI, a które wcześniej zostały zarejestrowane dla celów Podatku Dochodowego (jako pracownik lub osoba samozatrudniona) lub Podatku od Spółek. Po dokonaniu rejestracji dla celów podatkowych, zaleca się, aby podatnik odwiedził stronę internetową Urzędu Skarbowego i zalogował się w systemie ROS (Revenue On-Line Service, czyli Internetowym Systemie Rozliczania Podatków) i zapoznał się z jego funkcjonalnością, ponieważ jest to najsprawniejszy sposób na załatwienie wszystkich formalności związanych z podatkami. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności systemu ROS można znaleźć w Rozdziale 10 niniejszego Przewodnika. Wizyta przedstawiciela Urzędu Skarbowego W niedługim czasie po rejestracji podatnik może spodziewać się wizyty przedstawiciela Urzędu Skarbowego (New Business Visit). Celem tej wizyty jest rozwiązanie ewentualnych problemów, rozwianie wszelkich wątpliwości i ogólnie pojmowana pomoc podatnikowi w wypełnianiu zobowiązań podatkowych. A jeśli zdecyduję się kogoś zatrudnić? Jeśli podatnik podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika, musi zarejestrować się jako pracodawca w systemie PAYE/PRSI (zobacz Rozdział 7). Uwaga: Jeśli dany podatnik jest zarejestrowany jako spółka, niezbędne jest wtedy zarejestrowanie tej spółki jako pracodawcy i odprowadzanie naliczanych od wynagrodzenia dyrektorów opłat PAYE/PRSI, nawet jeśli nikt inny nie jest w tej spółce zatrudniony. Czy mam obowiązek rejestrować się jako podatnik VAT? Obowiązek zarejestrowania się dla celów podatku VAT mają osoby podlegające opodatkowaniu (zobacz Rozdział 6), których roczny obrót przekracza lub prawdopodobnie przekroczy limity określone w przepisach prawnych dotyczących zasad rejestracji. Począwszy od dnia 1 marca 2007 roku obowiązują następujące limity: 70,000 w przypadku sprzedaży towarów, 35,000 w przypadku sprzedaży usług. (Wcześniej limit wynosił 55,000 w przypadku sprzedaży towarów i 27,000 w przypadku sprzedaży usług). Obowiązek zarejestrowania się dla celów podatku VAT spoczywa również na osobach, które: są odbiorcami podlegających opodatkowaniu usług z zagranicy, na przykład usług reklamowych, bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych, usług świadczonych przez konsultantów itp. (pełną listę tych usług można znaleźć w osobnym Przewodniku po Podatku VAT, który w obszerny sposób opisuje zagadnienia związane z podatkiem VAT), są podmiotami zagranicznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w Irlandii. Podatnicy, których roczny obrót nie przekracza powyższych limitów, mogą zarejestrować się jako podatnicy VAT dobrowolnie. W sytuacji, gdy oczywiste jest, że po rozpoczęciu działalności limity zostaną przekroczone wtedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług podlegających opodatkowaniu. Jakiego numeru identyfikacji podatkowej będę używać? Przed wypełnieniem któregokolwiek z powyższych formularzy, każdy podatnik powinien mieć numer PPS (Personal Public Service Number, czyli numer identyfikacyjny dla celów podatkowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych). Numer PPS mogą już wcześniej posiadać osoby, które są obywatelami Irlandii lub spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: urodziły się w Irlandii po roku 1971, zarejestrowały się dla celów podatkowych po roku 1979, korzystają lub korzystały z pieniężnych świadczeń socjalnych (Social Welfare Benefit), 5

8 została im wydana Karta Usług Socjalnych (Social Services Card). Osoby nie spełniające żadnego z powyższych warunków powinny zarejestrować się w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social and Family Affairs) wykonując poniższe czynności: osobiście stawić się w dowolnym oddziale lub lokalnym biurze Opieki Społecznej (Social Welfare). (Listę tych biur można znaleźć w książce telefonicznej w dziale Government Departments, czyli Ministerstwa.) oraz wypełnić wniosek o przyznanie numeru PPS (formularz REG 1) oraz przedstawić wymagane w formularzu dokumenty potwierdzające tożsamość. O przyznaniu numeru PPS informuje Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny przysyłając odpowiednie zawiadomienie. Jeśli dana osoba zakłada spółkę, wtedy ta spółka otrzyma osobny numer identyfikacyjny. Osoba zakładająca spółkę, jako jej dyrektor dalej będzie używać swojego numeru PPS do osobistych celów podatkowych. Małżeństwo zakładające wspólnie firmę musi posiadać dwa osobne numery PPS. Czy podatek od dochodów mojej firmy oraz od dochodów, które osiągam jako pracownik, mogę rozliczać osobno? Jeśli podatnik był wcześniej zatrudniony i już rozlicza się w systemie PAYE, podatek dochodowy związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może płacić osobno. Z drugiej strony, zatrudniona osoba, prowadząca firmę o małych obrotach i przynoszącą stosunkowo niskie dochody, może potrąceń na rzecz podatku z działalności gospodarczej dokonywać w ramach systemu PAYE, poprzez obniżenie wysokości kredytów podatkowych (tax credits) i limitu stawki podstawowej (standard rate cut-off point). W przypadku prowadzenia drobnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia rozliczanego w systemie PAYE należy złożyć tylko jedną roczną deklarację podatku dochodowego uwzględniającą wszystkie źródła dochodu. Czy podatek od dochodów mojej firmy oraz od dochodów mojego współmałżonka mogę rozliczać osobno? TAK. Małżonkowie mogą samodzielnie decydować, która metoda rozliczeń podatkowych jest w ich sytuacji najlepsza. Więcej informacji na temat rozliczania podatków osób w związkach małżeńskich można znaleźć w Broszurze IT2 Opodatkowanie osób w związkach małżeńskich, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Co to jest Podatek Kontraktowy? Zakładanie firmy Podatek Kontraktowy (Relevant Contract Tax RCT) jest to sposób opodatkowania polegający na dokonywaniu potrąceń na poczet podatku. W związku z Podatkiem Kontraktowym Główny Wykonawca wykonuje następujące czynności: potrąca 35% podatku od kwot wypłacanych Podwykonawcom, którzy nie posiadają kontraktowej karty płac (relevant payment card), oraz przechowuje historię płatności na rzecz wszystkich Podwykonawców, bez względu na to czy posiadają oni kontraktową kartę płac, czy nie. Do rozliczania się na zasadach podatku kontraktowego ze swoimi podwykonawcami zobowiązani są Główni Wykonawcy w budownictwie, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsnym. Zamierzam podjąć działalność jako Główny Wykonawca. Czy powinienem się już zarejestrować? Tak. Wszyscy Główni Wykonawcy muszą być zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym. Główny Wykonawca, który nie zarejestruje się w Urzędzie i swoim podwykonawcom zapłaci bez dokonania potrąceń na poczet podatku, może zostać zobowiązany do osobistego zapłacenia podatku, który miał być odprowadzony w drodze potrąceń. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących Podatku Kontraktowego mogą również zostać nałożone kary. W jaki sposób mam poinformować Urząd? Zgłoszenie musi być dokonane na jednym z poniższych formularzy rejestracyjnych: Formularz TR1 dla osób fizycznych, Formularz TR2 dla spółek, (osobne uwagi dotyczące tych formularzy znajdują się na stronie 4), Formularz P33 jeśli podatnik jest wcześniej zarejestrowany w Urzędzie dla celów Podatku Dochodowego (IT), Podatku od Spółek (CT) lub VAT. Urząd Skarbowy następnie powiadamia podatnika o fakcie zarejestrowania jako Główny Wykonawca. Powyższe formularze są dostępne na stronie internetowej Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Zamierzam podjąć działalność jako Podwykonawca. Co powinienem zrobić, aby prawidłowo rozliczać swoje podatki? Wszyscy Podwykonawcy powinni być zarejestrowani w Urzędzie jako osoby samozatrudnione. Jeśli taka osoba zamierza zatrudniać pracowników, powinna również zarejestrować się jako Pracodawca w systemie PAYE/PRSI. Jeśli obroty firmy przekroczą limity wymienione na stronie 5 tego Przewodnika, należy także zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli w planach jest korzystanie z usług dalszych podwykonawców, należy zarejestrować się jako Główny Wykonawca. Podwykonawca spełniający określone warunki może kwalifikować się do otrzymania Certyfikatu Autoryzacji, 6

9 formularz C2. Certyfikat ten umożliwia Głównemu Wykonawcy ubieganie się w Urzędzie Skarbowym o udzielenie pozwolenia na dokonywanie Podwykonawcom wypłat bez potrąceń na poczet podatku. Podwykonawcy mogą ubiegać się o C2 korzystając z formularza RCT 5. Dodatkowo, z Formularzem PC 5(a), dołączone muszą być zdjęcie oraz wzór podpisu. Formularz PC5(a) nie jest dostępny na stronie internetowej, ale może być wydany na życzenie w oddziale Urzędu Skarbowego. Formularz RCT5 jest dostępny na stronie internetowej lub w oddziale Urzędu Skarbowego. Zakładanie firmy Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat Podatku Kontraktowego? Więcej informacji można znaleźć w następujących przewodnikach dotyczących Podatku Kontraktowego: IT 63 Przewodnik dla Głównych Wykonawców, IT 64 Przewodnik dla Podwykonawców. Przewodniki te są dostępne na stronie internetowej Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Dodatkowe informacje, uzupełniające wiadomości zawarte w powyższych przewodnikach, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w dziale Informacje dla osób fizycznych ('Information for Individuals') pod hasłem Projekt Urzędu Skarbowego dotyczący branży budowlanej ('Construction Industry Project'). W dziale tym znajduje się też nowa broszurka na temat Podatku Kontraktowego RCT zatytułowana: Główne zobowiązana podatkowe dla Wykonawców (Głównych i Podwykonawców) w sektorze budownictwa, zestawienia. 7

10 Zakładanie firmy 2 Podatek Dochodowy Kto płaci Podatek Dochodowy? Podatek Dochodowy muszą płacić osoby fizyczne od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Podatek osób zatrudnionych, czyli pracowników, jest potrącany z ich pensji w ramach systemu PAYE (Pay As You Earn, czyli Płać-Jak-Zarabiasz ). Osoby samozatrudnione (prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) są zobowiązane do uiszczania swoich podatków poprzez system Samodzielnego Rozliczania (Self-Assessment system). Rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Od których dochodów muszę płacić podatek? Podatnicy zobowiązani są do płacenia podatków od wypracowanych w ciągu roku zysków oraz korzyści majątkowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania swojego zawodu oraz od wszelkich innych ewentualnych dochodów. Jeżeli roczne sprawozdanie podatnika sporządzane jest na okres inny niż do 31 grudnia, opodatkowane zostaną wtedy zyski z roku obrachunkowego danego podatnika. Na przykład, jeżeli roczne sprawozdanie sporządzane jest na dwunastomiesięczny okres kończący się 6 lipca, zyski z tego okresu będą podlegać opodatkowaniu jako zyski z danego roku podatkowego. Więcej informacji na temat rozpoczęcia lub przerwania działalności gospodarczej, daty ważne z punktu widzenia księgowości itp. można znaleźć w Rozdziale 4. Opodatkowane są również dochody uzyskiwane z innych źródeł, np. dochody z inwestycji czy wynajmu itp. Ten podatek naliczany jest od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, czyli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Skąd będę wiedział jaki podatek mam zapłacić i kiedy? Osoby samozatrudnione odprowadzają podatek w systemie samodzielnego rozliczania (Self-Assessment system). Ostateczna data składania deklaracji i płatności podatku jest jedna i jest to 31 października. System ten, nazywany także Pay and File (czyli Zapłać i Złóż Deklarację ), umożliwia jednoczesne złożenie deklaracji i zapłacenie podatku. System Pay and File Dzięki systemowi Pay and File w jeden tylko dzień - 31 października podatnicy mogą: zapłacić przewidywaną, szacunkową kwotę należnego podatku dochodowego (Podatek Wstępny - Preliminary Tax) za bieżący rok podatkowy, złożyć swoją deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy, dotyczącą podatku dochodowego oraz podatku od dochodów kapitałowych, dopłacić ewentualną różnicę należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy, zapłacić w całości podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku podatkowego (więcej na ten temat na stronie 10. w dziale Podatek od dochodów kapitałowych ). Dzień 31 października jest wspólnym, ostatecznym terminem składania deklaracji i opłacania podatku. Dzień ten nazywany jest ustalonym terminem rozliczenia (specified return date). Jeśli deklaracja zostanie złożona wcześniej, wtedy Urząd Skarbowy (Revenue) dokona ostatecznego wyliczenia należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy, w taki sposób, aby możliwe było terminowe rozliczenie. Zwalnia to podatnika z obowiązku samodzielnego obliczania wysokości podatku oraz daje pewność co do kwot, które należy zapłacić jako podatek, w tym również co do wysokości Podatku Wstępnego za rok bieżący. Podatki powinny być płacone w taki sposób, aby dotarły na konto Collector-General (czyli Głównego Poborcy Podatkowego ) najpóźniej 31 Października. Więcej informacji na ten temat w Rozdziale 8 w dziale Jak w prosty sposób zapłacić swoje podatki?. Deklarację podatkową można także złożyć za pośrednictwem internetu, podobnie jak zapłacić sam podatek, korzystając z systemu ROS (Revenue On-Line Service), przy pomocy którego można szybko, dokładnie i terminowo wyliczyć kwotę należnego podatku. Więcej informacji na temat systemu ROS można znaleźć w Rozdziale 10. Swoje zobowiązania z tytułu Podatku Dochodowego można również obliczyć samodzielnie i złożyć wypełnioną deklarację oraz wnieść ewentualne opłaty najpóźniej 31 października. Przykłady Działająca firma Za rok podatkowy 2006 należy: najpóźniej 31 października zapłacić Podatek Wstępny za rok podatkowy 2006, po 1 stycznia 2006 roku, ale nie później niż 31 października 2006 roku, złożyć deklarację podatkową za rok 2005, najpóźniej 31 października 2006 roku zapłacić ewentualną pozostałą kwotę podatku należnego za rok podatkowy

11 Nowa Firma Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2006 w trakcie roku podatkowego Terminy płatności podatków oraz składania deklaracji prezentują się w następujący sposób: najpóźniej 31 października 2006 roku należy zapłacić Podatek Wstępny za rok 2006, najpóźniej 31 października 2007 roku należy zapłacić Podatek Wstępny za rok 2007, najpóźniej 31 października 2007 należy zapłacić pozostałą do zapłacenia kwotę podatku za rok 2006, najpóźniej 31 października 2008 należy złożyć deklaracje podatkowe za lata 2006 i Uwaga: Pomimo faktu, że podatnikowi nie są naliczane odsetki, jeżeli nie zapłaci Podatku Wstępnego za rok, w którym rozpoczyna działalność, zaleca się oszacowanie i zapłacenie kwoty Podatku Wstępnego, która jak najdokładniej pokrywałaby się z ostateczną rzeczywistą kwotą zobowiązania. Pozwoli to uniknąć problemów z przepływem gotówki spowodowanych wpłacaniem kilku kwot podatku w krótkim okresie. Jak widać na powyższym przykładzie, podatnik może być zobowiązany do wpłacenia znacznej kwoty podatku do 31 października 2007, jeśli nie zapłacił Podatku Wstępnego w październiku 2006 roku. Deklaracje powinny być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej 31 sierpnia, tak aby Urząd Skarbowy zdążył wyliczyć ostateczną należność i w porę poinformować o niej podatnika. Ostatnim dniem opłacania podatku jest 31 października, bez względu na to jak wcześnie została złożona deklaracja. Urząd Skarbowy nie będzie oczekiwał od podatnika wcześniejszej opłaty. Podatek Wstępny Podatek Dochodowy Co to jest Podatek Wstępny? Podatek Wstępny jest szacunkową kwotą podatku dochodowego za dany rok, płatną do 31 października. Kwota ta, oprócz Podatku Dochodowego, zawiera także PRSI (Pay Related Social Insurance, czyli składkę na ubezpieczenie społeczne) oraz Składkę Zdrowotną. Podatnik, aby uniknąć płacenia odsetek, powinien zapłacić Podatek Wstępny w wysokości odpowiadającej najniższej spośród trzech kwot: 90% ostatecznej kwoty podatku za bieżący rok podatkowy, lub 100% kwoty podatku za rok bezpośrednio poprzedzający, lub 105% ostatecznej kwoty podatku sprzed dwóch lat. Z tej możliwości można skorzystać jedynie po uprzednim upoważnieniu Collector-General ( Głównego Poborcy Podatkowego ) do pobierania podatku bezpośrednio z konta podatnika w systemie Direct Debit (polecenie zapłaty). Reguły 105 % nie stosuje się, gdy kwota podatku sprzed dwóch lat wynosiła zero. Zakładanie firmy Zestawienie minimalnych kwot Podatku Wstępnego przedstawiono w poniższej tabeli: Rok podatkow Reguła 100% Polecenie zapłaty Direct Debit % kwoty podatku za rok % kwoty podatku za rok % kwoty podatku za rok % kwoty podatku za rok % kwoty podatku za rok % kwoty podatku za rok 2006 Sposób obliczania wysokości Podatku Wstępnego przy zastosowaniu reguły 90% przedstawiono na poniższym przykładzie. Jak obliczyć wysokość Podatku Wstępnego? W poniższym przykładzie do końca roku 2006 nie jest znana ostateczna wysokość podatku za ten rok. Dla celów obliczenia wysokości Podatku Wstępnego, przyjęto kwotę 6,500 jako szacunkową ostateczną wysokość podatku za rok Przykład: Wysokość podatku = 6,350 za rok 2004 Wysokość podatku = 7,620 za rok 2005 Wysokość podatku = 6,500 za rok 2006 (szacunkowa) Obliczenie Podatku Wstępnego na rok 2006: 90% kwoty podatku z 2006 roku = 5, % kwoty podatku z 2005 roku = 7, % kwoty podatku z 2004 roku = 6,667 W świetle przedstawionego przykładu, podatnik, aby uniknąć płacenia odsetek za rok 2006, musi zapłacić do 31 października 2006 roku kwotę minimum w wysokości 5,850. Jeśli jednak szacowana ostateczna wysokość podatku w kwocie 6,500 jest niższa od faktycznej wysokości za rok 2006, wtedy podatnik zostanie zobowiązany do zapłacenia odsetek od powstałej różnicy pomiędzy kwotą 5,850 (90% kwoty podatku za rok 2006), a faktyczną ostateczną wysokością podatku. W przypadku, gdy podatnik chce zastosować przy obliczaniu Podatku Wstępnego regułę 100%, ale do 31 października nie otrzymał jeszcze rozliczenia za poprzedni rok, sam musi wyliczyć należność za rok podatkowy, którego dotyczy deklaracja. W takim przypadku należna kwota podatku wstępnego zostanie naliczona w oparciu o wyliczenia podatnika. 9

12 W jaki sposób płacić Podatek Wstępny metodą Direct Debit? Działająca firma Istnieje możliwość uzgodnienia z Collector-General, że Podatek Wstępny będzie płacony metodą Direct Debit. Działanie tego systemu opiera się na rozłożeniu ciężaru płatności kwoty Podatku Wstępnego na okres całego roku podatkowego. Więcej informacji na temat tego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym oraz wniosek o włączenie do systemu Direct Debit można znaleźć w Broszurze CG9 (DD) Podatek wstępny podatek dochodowy. Nowopowstała firma Regularne płacenie podatku od samego początku działalności przynosi nowopowstającej firmie wyraźne korzyści, ponieważ zapobiega narastaniu należności do czasu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. W tym celu podatnik, aby usprawnić funkcjonowanie nowej firmy, może dokonywać potrąceń już od 1 stycznia, co oznacza 12 wpłat podatku. Może również rozpocząć dokonywanie potrąceń później, ale nie później jednak niż w maju, ponieważ w przypadku tej formy płatności podatku, wymaganych jest co najmniej osiem wpłat. Więcej informacji można znaleźć w Broszurze CG9 (DD) Podatek Wstępny Podatek Dochodowy dostępnej na stronie internetowej Urzędu Skarbowego lub w każdym oddziale Urzędu Skarbowego. Można również skontaktować się z działem Collector-General telefonując pod ulgowy numer infolinii lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Czy zostanę powiadomiony o obowiązku zapłacenia Podatku Wstępnego? TAK. Osoby figurujące w ewidencji Urzędu Skarbowego jako samozatrudnione, otrzymują zawiadomienie o obowiązku zapłacenia podatku (Pay and File Reminder letter). Zawiadomienia te wysyłane są co roku, zazwyczaj pod koniec września. Uregulowanie należności z tytułu Podatku Wstępnego w odpowiedniej kwocie jest obowiązkiem każdego podatnika, nawet jeśli nie otrzyma on takiego zawiadomienia. Zakładanie firmy Liabilities). Należy również pamiętać, że nawet jeśli podatnik nie ma do zapłacenia żadnego podatku dochodowego, może mieć nadal obowiązek regulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz Składki Zdrowotnej (Health Contribution), które wliczone są w kwotę Podatku Wstępnego. Według jakich stawek będę musiał płacić składki PRSI oraz inne zobowiązania? Za rok 2006 stawki kategorii Class S są następujące: Osoby Samozatrudnione (Class S): 5% (Składka minimalna 253) (zawiera 2% Składki Zdrowotnej) Składka Zdrowotna: 2% (Osoby o rocznym dochodzie za dany rok nieprzekraczającym 24,960 oraz posiadacze pełnej karty usług medycznych (Medical Card) są zwolnione z obowiązku płacenia tej składki). Uwaga: Od roku 2007 została wprowadzona dodatkowa Składka Zdrowotna w wysokości 0,5% w przypadku osób osiągających dochody przekraczające 1,925 tygodniowo (odpowiednio 3,850 za dwa tygodnie i 8,432 miesięcznie). Co się stanie, gdy nie zapłacę Podatku Wstępnego w terminie? W przypadku, gdy podatek wstępny nie zostanie zapłacony do 31 października, nie zostaną dotrzymane warunki płatności w systemie Direct Debit (Polecenie Zapłaty) zatwierdzone przez Collector General lub gdy została wpłacona za niska kwota Podatku Wstępnego, podatnik zobowiązany jest do zapłacenia odsetek. Skutkiem niezapłacenia lub zapłacenia niewłaściwej kwoty jest konieczność zapłacenia pełnego zobowiązania podatkowego za dany rok do 31 października. Odsetki naliczane są w wysokości nieco poniżej 10% w skali roku i dotyczą wszystkich nieterminowych wpłat podatków. Co powinienem zrobić, gdy dostanę zawiadomienie o obowiązku zapłacenia podatku? Należy pamiętać, że głównym celem tego zawiadomienia jest przypomnienie podatnikowi o ciążącym na nim obowiązku wyliczenia i zapłacenia Podatku Wstępnego. W przypadku, gdy podatnik uważa, że w danym roku podatkowym nie będzie zobowiązany do płacenia podatku, powinien w odpowiedniej rubryce na Druku Wpłaty Podatku Wstępnego (Preliminary Tax Payslip) wpisać cyfrę 0 i odesłać do Collector-General (Głównego Poborcy Podatkowego). Nie należy wpisywać słownie NIL (czyli ZERO ) ani wysyłać niewypełnionego Oświadczenia o Zobowiązaniach Podatkowych Netto (Statement of Net 10

13 Dokonywanie dopłat do podatku Możliwe jest dokonanie dopłaty w ulgowej wysokości, gdy spełnione są następujące warunki: deklaracja podatkowa została złożona do 31 października, deklaracja zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do właściwego naliczenia podatku, podatnik nie otrzymał wyliczenia wysokości podatku przed 31 października oraz podatek w niewłaściwej kwocie został zapłacony nie później niż 31 października. W przypadku, gdy kwota podatku zapłaconego do 31 października jest niższa od wymaganej za dany rok nie więcej niż o 5%, z zastrzeżeniem maksimum w wysokości 3,175, niedopłaconą część podatku za dany rok należy zapłacić nie później niż 31 grudnia w tym samym roku, w którym powstała niedopłata. W przypadku, gdy kwota zapłaconego podatku jest niższa od wymaganej, ale nie więcej niż o 635, wtedy zasada 5% nie ma zastosowania, a niedopłaconą część podatku należy zapłacić nie później niż 31 grudnia. Podatnikom, którzy regulują zobowiązania podatkowe z tytułu niedopłaty za rok poprzedzający i jednocześnie płacą Podatek Wstępny za rok bieżący do 31 grudnia roku podatkowego, korzystając z zasady 100%, dopłata uzupełniająca z tytułu Podatku Wstępnego zostanie uznana za zapłaconą w ustalonym terminie rozliczenia, t.j. do 31 października. Przykład Podatnik składa deklarację podatkową za rok 2005 w dniu 27 października 2006 roku. Kwota podatku za rok 2005 została przez podatnika obliczona na 20,000. Za rok 2005 został już zapłacony Podatek Wstępny w wysokości 17,000. Podatnik chcąc teraz zapłacić Podatek Wstępny za rok 2006 korzystając z zasady 100%, musi dokonać następujących płatności: Różnica w kwocie Podatku Dochodowego 3,000 Podatek Wstępny za rok 2006 (reguła 100%) 20,000 Suma 23,000 W momencie otrzymania wyliczonej kwoty podatku za rok 2005, okazało się, że zobowiązanie za ten rok wynosi 21,000. Ponieważ różnica jest niższa niż 5% zobowiązania podatkowego, t.j. 5% z 21,000 wynosi 1,050, dodatkowa kwota podatku powinna zostać zapłacona najpóźniej 31 grudnia. Podatnik chcąc skorzystać z reguły 100% musi jeszcze do 31 grudnia zapłacić dodatkowo kwotę 1,000. W takiej sytuacji uznaje się, że ta dopłata została dokonana 31 października. Podsumowując, w opisywanej sytuacji do 31 grudnia należy zapłacić następujące kwoty: Dodatkową kwotę podatku za rok ,000 Dodatkową kwotę Podatku Wstępnego 1,000 za rok 2006 Suma 2,000 Deklaracje podatkowe Zakładanie firmy Kiedy muszę sporządzać Deklaracje Podatkowe? Podatnik płacący podatki w systemie samodzielnego rozliczania (Self-Assessment system) ma obowiązek samodzielnie sporządzać swoje deklaracje podatkowe. Do obowiązków podatnika należy zaopatrzenie się we właściwy formularz, wypełnienie go i terminowe złożenie. (Zobacz też: System Pay and File na stronie 6 niniejszego Przewodnika). Skorzystanie z systemu ROS (Revenue On-Line Service, czyli Internetowego Systemu Rozliczania Podatków) jest najszybszą, najłatwiejszą oraz najwygodniejszą metodą złożenia deklaracji podatkowej (oraz zapłacenia podatku), ponieważ umożliwia błyskawiczne obliczenie kwoty należnego podatku. Więcej szczegółowych informacji na temat systemu ROS znajduje się w Rozdziale 10. Można także skorzystać z ulgowej infolinii Biura Informacji ROS pod numerem Deklaracje podatkowe zaleca się wysyłać jak najszybciej po zakończeniu roku podatkowego, t.j. deklarację za rok 2006 należy wysłać jak najszybciej po 1 stycznia 2007 roku. Jeśli podatnik nie zamierza składać deklaracji korzystając z elektronicznego systemu ROS i chciałby, aby Urząd Skarbowy wyliczył mu wysokość Podatku Dochodowego, który dzięki temu zostanie wpłacony w odpowiedniej kwocie do 31 października, wtedy powinien on złożyć deklarację podatkową jak najszybciej, co najmniej dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania deklaracji. Może to mieć szczególne znaczenie przy ustalaniu wysokości Podatku Wstępnego na przyszły rok. Osobom, które chcą, aby Urząd Skarbowy wyliczył wysokość ich zobowiązań podatkowych z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoli na ich terminowe uregulowanie, zaleca się wczesne złożenie deklaracji podatkowych. Deklaracja podatkowa oraz wpłaty zaległych zobowiązań podatkowych muszą zostać wysłane do Collector-General's Division (Wydziału Głównego Poborcy Podatkowego) do 31 października, po zakończeniu danego roku podatkowego, t.j. deklaracja za rok 2006 musi zostać wysłana do Collector-General do 31 października 2007 roku. Adres, na który należy wysłać deklarację, znajduje się na formularzu. Deklaracja za rok podatkowy, w którym została założona nowa działalność gospodarcza, może być złożona wraz z deklaracją za rok kolejny. Pod warunkiem jednak, że w roku podatkowym, w którym została założona nowa działalność gospodarcza, podatnik ani jego współmałżonek nie prowadzili innej działalności gospodarczej. Co robić po sporządzeniu deklaracji? Każdemu podatnikowi jest wystawiane zawiadomienie o dokonaniu wyliczenia wysokości podatku w oparciu o przedstawioną przez niego deklarację. Przedstawiona jest w nim pełna kwota wszystkich zobowiązań podatkowych za dany rok. Od tej pełnej kwoty zostanie odjęta kwota wpłaconego wcześniej podatku wstępnego. Jeśli podatek wstępny został zapłacony we właściwej wysokości, wtedy 11

14 wszystkie pozostałe zobowiązania powinny być uregulowane najpóźniej do 31 października roku następującego po roku, dla którego zostało sporządzone wyliczenie. W przypadku nadpłaty różnica zostanie zwrócona. Co się stanie, jeśli nie złożę deklaracji podatkowej w terminie? Jeśli podatnik nie złoży deklaracji do 31 października po zakończeniu danego roku podatkowego, do ostatecznej kwoty podatku za dany rok zostanie doliczona dodatkowa opłata w następującej wysokości: 5% podatku, maksymalnie 12,695, gdy deklaracja została złożona z opóźnieniem do dwóch miesięcy, 10% podatku, maksymalnie 63,485, gdy deklaracja została złożona z opóźnieniem większym niż dwa miesiące. W przypadku nowej działalności gospodarczej dodatkowe opłaty nie są naliczane, jeżeli deklarację za pierwszy rok podatkowy złoży się przed upływem terminu składania deklaracji za rok następny. Przykład nowa firma Podatnik rozpoczyna działalność 1 czerwca 2006 roku, czyli podczas roku podatkowego Dodatkowa opłata nie zostanie naliczona, jeśli deklaracja za rok 2006 zostanie złożona do 31 października 2008 roku. Dodatkowa opłata w wysokości 5% podatku, maksymalnie 12,695, zostanie naliczona, jeśli deklaracja zostanie złożona między 1 listopada 2008 roku, a 31 grudnia 2008 roku. Dodatkowa opłata w wysokości 10% podatku, maksymalnie 63,485, zostanie naliczona, jeśli deklaracja zostanie złożona po 31 grudnia 2008 roku. Co to jest procedura Tax Clearance? Procedura Tax Clearance (procedura sprawdzania czy podatnicy wypełniają swoje podatkowe zobowiązania) ma na celu ustalenie czy rządowe kontrakty, dotacje i państwowe licencje trafiają do osób fizycznych lub firm niezalegających z płatnościami podatków. Wnioski o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków (Tax Clearance Certificate) powinny być przesyłane bezpośrednio do odpowiedniego oddziału Urzędu Skarbowego. Dotyczy to większości rodzajów takich wniosków. Pełna lista oddziałów Urzędu Skarbowego znajduje się w Załączniku 3 do niniejszego Przewodnika. Każdy wnioskodawca powinien mieć świadomość, że wydanie zaświadczenia (Tax Clearance Certificate) jest możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie jego rozliczenia podatkowe są dokonywane prawidłowo i terminowo. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można też złożyć korzystając ze strony internetowej Urzędu Skarbowego i odwiedzając dział usługi elektroniczne ( Electronic Services ). Zakładanie firmy Kiedy należy zapłacić Podatek od Dochodów Kapitałowych? Dla celów rozliczeń z tytułu Podatku od Dochodów Kapitałowych (CGT - Capital Gains Tax) rok podatkowy został podzielony na dwa okresy: okres początkowy : od 1 stycznia do 30 września, okres końcowy : od 1 października do 31 grudnia. Zobowiązania podatkowe z tytułu dochodów kapitałowych osiągniętych w okresie początkowym muszą być rozliczone najpóźniej 31 października tego samego roku. Zobowiązania z tytułu dochodów kapitałowych osiągniętych w okresie końcowym powinny zostać rozliczone najpóźniej 31 stycznia w następnym roku podatkowym. Przykład W roku 2006 termin rozliczenia z tytułu Podatku od Dochodów Kapitałowych (CGT) jest uzależniony od daty zbycia aktywów w następujący sposób: zbycie aktywów nastąpiło między 1 stycznia a 30 września 2006 ( okres początkowy ) termin płatności podatku CGT przypada na dzień 31 października 2006 roku, zbycie aktywów nastąpiło między 1 października a 31 grudnia 2006 ( okres końcowy ) termin płatności podatku CGT przypada na dzień 31 stycznia. Ulga indeksacyjna (indexation relief, czyli ulga związana z przyrostem wartości aktywów w wyniku inflacji) może być zastosowana za okres posiadania danych aktywów jedynie do 31 grudnia 2002 roku. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Podatku od Dochodów Kapitałowych? Dostępne są dwa przewodniki podatkowe na temat Podatku od Dochodów Kapitałowych: Broszura CGT 1 Przewodnik po Podatku od Dochodów Kapitałowych, Broszura CGT 2 Podatek od Dochodów Kapitałowych główne aspekty. Przewodniki te są dostępne na stronie Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat deklaracji podatkowych oraz systemu Pay and File? W każdym roku podatkowym publikowany jest Przewodnik Podatnika jak wypełniać deklaracje podatkowe opisujący obowiązujący w danym roku formularz deklaracji podatkowej Form 11 oraz dodatkowy formularz pomocniczy Form 11E. Urząd Skarbowy wydaje również broszurę informacyjną na temat systemu Pay and File. Przewodniki te są dostępne na stronie Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu. 12

15 Zakładanie firmy 3. Dochody podlegające opodatkowanio Jak obliczyć wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu? Wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu oblicza się, odejmując koszty prowadzenia działalności od osiągniętych obrotów. Co to są obroty? Obroty to suma brutto wszystkich przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo przed odjęciem od nich kosztów prowadzenia działalności, tzn. suma przychodów ze sprzedaży lub świadczenia usług. W przypadku podatnika VAT, liczba obrazująca obrót nie powinna zawierać podatku VAT. Co się stanie, jeśli moja firma przyniesie stratę? W przypadku poniesienia straty na działalności gospodarczej, dostępne są następujące możliwości: można rozliczyć stratę pomniejszając o jej wysokość podlegające opodatkowaniu dochody z innych źródeł (jeśli takie są), lub można rozliczyć stratę w przyszłych latach poprzez pomniejszenie dochodów z danej działalności gospodarczej w przyszłości. Na deklaracji podatkowej należy zaznaczyć, który sposób rozliczenia straty został wybrany. Jakie koszty można odliczać od dochodu? Odliczeniom podlegają wszystkie koszty działalności, które są ponoszone w celu wypracowania zysku. Koszty te zazwyczaj określane są mianem kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów obejmują codzienne koszty ponoszone przez firmę i należą do nich: zakup towarów (do dalszej odsprzedaży), wynagrodzenia pracowników, czynsz, opłaty, prąd i ogrzewanie itd., koszty eksploatacji pojazdów i wyposażenia użytkowanego w firmie, opłaty za usługi księgowe, odsetki od wszystkich kredytów zaciągniętych dla celów działalności gospodarczej, opłaty związane z dzierżawą, wynajmem czy leasingiem pojazdów i wyposażenia użytkowanego w firmie. Podatnicy VAT koszty uzyskania przychodów rozliczają w kwotach netto (bez VAT). Jak rozliczać koszty poniesione przed podjęciem działalności gospodarczej? Każda firma, bez względu na to, czy posiada osobowość prawną, czy nie, może przy obliczaniu dochodu z działalności uwzględnić także koszty poniesione jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności koszty czynności przygotowawczych. Odliczenie od przychodu jest możliwe w przypadku kosztów spełniających następujące warunki: zostały poniesione w okresie trzech lat przed rozpoczęciem działalności lub wykonywania zawodu, nie podlegałyby odliczeniu w innych okolicznościach. Oto przykładowe koszty czynności przygotowawczych: opłaty za usługi księgowe, koszty reklamy, koszty analiz dotyczących wykonalności projektu, koszty przygotowania biznes planów, czynsz zapłacony za lokal, w którym działa firma. Tak rozumiane koszty traktuje się jak gdyby zostały poniesione przez firmę w momencie rozpoczęcia działalności. Koszty te nie mogą być odliczone od przychodów pochodzących z innego źródła niż dana firma, ale mogą zostać rozliczone w przyszłości i zostać odpisane od przyszłych przychodów firmy. Jakich kosztów nie można odliczać od dochodu? Ogólna zasada brzmi: nie można zaliczać do kosztów działalności żadnych wydatków prywatnych. Przykładowo, nie można odliczać: żadnych kosztów, które nie zostały poniesione w całości i wyłącznie na cele prowadzenia działalności lub wykonywania zawodu, żadnych prywatnych lub domowych wydatków, np.: własnego wynagrodzenia, żywności, odzieży (z wyjątkiem odzieży ochronnej), podatku dochodowego itd., tak zwanych kosztów reprezentacji, tzn.: zapewnienia gościom zakwaterowania, żywności, napojów lub jakiejkolwiek innej formy gościnności. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu nie można odliczać wydatków inwestycyjnych. Można jednakże korzystać z tak zwanych odpisów amortyzacyjnych dotyczących wydatków, które zostaną szerzej omówione w dalszej części tego rozdziału. 13

16 Czy można odliczać koszty żywności i utrzymania? Od dawna obowiązuje zasada, że kosztów posiłków spożywanych w miejscu prowadzenia działalności nie można odliczać od podstawy opodatkowania. Ponadto, koszty poniesione w związku z posiłkami spożywanymi poza miejscem prowadzenia działalności nie mogą zostać uznane jako poniesione w całości i wyłącznie na cele prowadzenia działalności lub wykonywania zawodu, ponieważ każdy musi jeść, aby żyć. Koszty posiłków mogą zostać odliczone od dochodu w przypadku, gdy sama specyfika działalności polega na podróżowaniu (jak jest w przypadku samozatrudnionych kierowców długodystansowych ciężarówek) lub gdy podróże służbowe odbywają się sporadycznie i wykraczają poza ramy codziennej działalności firmy. W przypadku, gdy w ramach działalności firmy istnieje konieczność noclegu poza miejscem zamieszkania, poniesione tam koszty zakwaterowania (w racjonalnej wysokości) mogą zostać odliczone. Poniesiony w związku z tym noclegiem koszt posiłku również może zostać odliczony. W przypadku, gdy kierowcy długodystansowych ciężarówek spędzają noc w kabinach swoich samochodów, koszty ich posiłków mogą zostać odliczone. Istotne jest, że jedynie faktycznie poniesione koszty, odpowiednio udokumentowane, mogą zostać odliczone. Pokwitowanie dotyczące poniesionych kosztów musi być przechowywane na wypadek konieczności okazania w trakcie przeprowadzania przez Urząd Skarbowy kontroli w firmie. Jak rozliczać koszty poniesione częściowo na cele działalności, a częściowo na cele prywatne? Jeśli koszty zostały poniesione zarówno na cele działalności, jak i na użytek prywatny, wtedy jedynie ta ich część, która jest związana z działalnością gospodarczą może zostać odliczona. Przykładem takich kosztów są: czynsz, opłaty za prąd i telefon, gdzie dany lokal wykorzystywany jest częściowo na cele działalności gospodarczej, a częściowo na cele prywatne. Koszty te powinny zostać rozdzielone w taki sposób, aby nie uwzględniać w rozliczeniu kosztów na cele prywatne. Jak rozliczać koszty użytkowania samochodu? Można odliczać koszty eksploatacji pojazdu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej. Gdy samochód jest przez podatnika używany zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, wtedy należy dokonać odpowiedniego podziału odpisów amortyzacyjnych (koszty z tytułu zużycia) oraz kosztów eksploatacji. Aby podział ten został prawidłowo obliczony, podatnik musi prowadzić rejestr wszystkich mil przejechanych w danym roku oraz ewidencjonować ilość mil przejechanych w celach służbowych. Podróże z miejsca zamieszkania do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej są traktowane jako prywatne, a nie służbowe. Zakładanie firmy Jak w działalności gospodarczej rozliczać dzierżawę (leasing)? Jeśli podatnik użytkuje środki na cele działalności w formie umowy o dzierżawę, może rozliczać raty dzierżawy jako koszty działalności i odliczać je od swojego dochodu. Jeśli przedmiotem dzierżawy jest pojazd mechaniczny, którego cena katalogowa przekracza 24,000, kwota możliwa do odliczeń będzie ograniczona w następujący sposób: Raty dzierżawy x Cena detaliczna pojazdu Co to są wydatki inwestycyjne? Wydatki ponoszone przez firmę są uznawane jako inwestycyjne, gdy zostały poniesione w celu nabycia lub modyfikacji składników majątku firmy, które są trwale użytkowane w firmie. Może być to na przykład nabycie lub modyfikacja lokalu, koszt nabycia zakładu, urządzeń, wyposażenia lub pojazdów. Tego typu wydatków nie można odliczać, obliczając dochód podlegający opodatkowaniu. Można natomiast skorzystać z odpisów amortyzacyjnych od wydatków inwestycyjnych poniesionych na zakup lub modyfikację takich składników majątku jak np. wyposażenie biura lub zakładu, urządzenia, pojazdy oraz niektóre rodzaje budowli (np. budynki przemysłowe). Odpisy amortyzacyjne dotyczą normalnego zużycia wymienionych składników majątku i są odliczane od dochodu zanim zostanie naliczony podatek. W jaki sposób są obliczane odpisy amortyzacyjne? Odpisy amortyzacyjne dotyczące normalnego zużycia zakładu i wyposażenia (w tym pojazdów), są naliczane metodą liniową jako procentowy udział w kosztach netto. Koszty netto to wszystkie koszty pomniejszone o kwoty dotacji oraz naliczonego podatku VAT. W zależności od terminu nabycia urządzeń lub wyposażenia, stawka amortyzacji może przyjmować różne wartości: jeśli wydatki zostały poniesione 4 grudnia 2002 roku lub później, stawka amortyzacji wynosi 12,5% kosztu netto, jeśli wydatki zostały poniesione między 1 stycznia 2001 roku a 3 grudnia 2002 roku stawka amortyzacji wynosi 20% kosztu netto, jeśli zakład, urządzenia lub wyposażenie zostały nabyte dnia 31 grudnia 2000 roku lub wcześniej stawka amortyzacji wynosi 15% za pierwsze 6 lat i 10% za siódmy rok. 14

17 Przykładowe odpisy amortyzacyjne Koszt netto zakładu i urządzeń zakupionych 1 stycznia 2006 roku wynosi 30,000 (w tym 26,000 za zakup pojazdu silnikowego). Obliczenie amortyzacji Koszt nabycia 27,000 Odpis amortyzacyjny w okresie od 2006 do 2013 (12,5% każdego roku) 3,375 Pełną kwotę można zatem odliczyć od dochodu w ciągu ośmiu lat. W przypadku samochodów prywatnych, amortyzacja jest obliczana według stawki 12,5% kosztów netto rocznie. Uwaga: koszt netto jest ograniczony do wysokości 24,000 w przypadku wszystkich samochodów. Podczas obliczania odpisów amortyzacyjnych nie należy uwzględniać w kalkulacji użytkowania pojazdu na cele prywatne. Ograniczenie w wysokości 24,000 odniesieniu do kosztów nie ma zastosowania w przypadku samochodu użytkowanego jako taksówka lub w wypożyczalni samochodów. Roczna stawka amortyzacji w przypadku tych samochodów wynosi 40% i jest naliczana metodą degresywną. Więcej informacji na temat obliczania odpisów amortyzacyjnych można uzyskać w Przewodniku Podatnika jak wypełniać deklaracje podatkowe dostępnym na stronie Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu Skarbowego. W jaki sposób zostanie obliczony mój podatek? Należy najpierw obliczyć przychody netto, następnie różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, a potem odliczyć wszystkie ulgi oraz zwolnienia, które przysługują w ramach odliczeń od podstawy opodatkowania. Opisane czynności przedstawia poniższy przykład. Obliczanie dochodu Przychody ze sprzedaży 120,000 Potrącenia z tytułu kosztów uzyskania przychodów Zakup towarów 70,00 Wynagrodzenia 7,000 Prąd i ogrzewanie 800 Czynsz 1,500 Ubezpieczenie 800 Całość poniesionych kosztów 80,100 Dochód netto 39,900 Uwaga: Zakładanie firmy Podatnicy VAT powyższe kwoty rozliczają w kwotach netto (bez VAT). Zobowiązania z tytułu Podatku Dochodowego oraz składek PRSI są naliczane po odliczeniu wszystkich odpisów amortyzacyjnych. Obliczenie Podatku Dochodowego za rok 2006 Dochód 39,900 Potrącenia Odpisy amortyzacyjne 2,000 37,900 Obliczenie podatku: 32,000 x20% 6,400 Kredyt podatkowy 5,900 x42% 2,478 8,878 Kredyt podatkowy dla osób indywidualnych 1,630 Suma podatku 7,248 Składki PRSI 37,900 x 3% 1,137 Składka Zdrowotna 37,900 x 2% 758 Suma zobowiązań z tytułu podatku, składek PRSI i Składki Zdrowotnej 9,143 Aby uzyskać więcej informacji na temat ulg, zwolnień i kredytów podatkowych dostępnych w systemie PAYE, należy zadzwonić pod odpowiedni numer infolinii Urzędu Skarbowego, pod którym udzielane są informacje na temat systemu PAYE (Revenue PAYE LoCall Service). Numery infolinii dla poszczególnych okręgów znajdują się w Załączniku 3 tego Przewodnika. Szczegółowe informacje dotyczące osobistych kredytów podatkowych oraz widełek dotyczących stawek znajdują się w Broszurze IT 1, która jest aktualizowana co roku. Plany emerytalne Jak ulga podatkowa jest dostępna? W przypadku, gdy podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, jest mało prawdopodobne, aby już zastanawiał się nad wysokością i formą swojej emerytury. Jednakże wysokość otrzymywanych świadczeń emerytalnych zależy bezpośrednio od czasu, przez jaki wpłacane były środki na konto funduszu emerytalnego. Emerytura jest tym większa, im dłużej wpłacane były środki na konto funduszu. Dożywotnia Umowa Emerytalna (RAC) Oprócz składek PRSI, których celem jest zapewnienie podatnikom świadczeń emerytalnych w ramach systemu Opieki Społecznej (Social Welfare), aby zapewnić sobie osobiste świadczenia emerytalne, można również przystąpić do zatwierdzonego przez Urząd Skarbowy programu o nazwie Dożywotnia Umowa Emerytalna (Retirement Annuity Contract RAC). Ponadto można również płacić składki zatwierdzonego przez Urząd Skarbowy ubezpieczenia, w ramach którego po osiągnięciu pewnego wieku świadczenie jest wypłacane jednorazowo. 15

18 Jest to tak zwana Polisa na Życie (Life Policy). Ulga podatkowa, podlegająca pewnym ograniczeniom, jest dostępna w przypadku rozliczeń w oparciu o najwyższą stawkę podatku dochodowego i dotyczy płatności składek obu wymienionych ubezpieczeń. Całkowita wysokość rocznej ulgi, tzn. dotyczącej Dożywotniej Umowy Emerytalnej i Polisy na Życie, wynosi 15% Dochodów Właściwych Netto (Net Relevant Earnings), tzn. przychodów pochodzących z działalności gospodarczej, pomniejszonych o straty oraz amortyzację. We wszystkich przypadkach składki, które można odliczyć od dochodu, są rozliczane w odniesieniu do maksymalnej kwoty zarobków 254,000 (limit zarobków w 2006)*, gdy faktyczny dochód w którymkolwiek roku przekracza tę kwotę. Procentowy udział dochodów właściwych netto, który kwalifikuje się do ulgi podatkowej przedstawia się następująco: Wiek % Dochodów Właściwych Netto poniżej 30 lat 15% 30 do 39 lat 20% 40 do 49 lat 25% 50 do 54 lat 30% 55 do 59 lat 35% 60 lat i powyżej 40% W przypadku, gdy dochody podatnika pochodzą w całości lub w głównej części z zawodowego uprawiania określonych dyscyplin sportowych, np. lekkoatletyki, badmintona, boksu, kolarstwa, piłki nożnej, golfa, jeździectwa, wyścigów motocyklowych, rugby, squasha, pływania czy tenisa, może on odliczyć na poczet składek 30% zarobków rocznie, bez względu na wiek. *Od 2007 roku obowiązujący górny próg w wysokości 254,000 dla celów ulgi podatkowej z tytułu składek emerytalnych będzie indeksowany zgodnie ze wskaźnikiem wynagrodzeń. Przykład: Dochody podatnika z prowadzenia działalności gospodarczej w 2006 roku wynoszą 25,000 i jest to jednocześnie wysokość Dochodów Właściwych Netto. Podatnik ma 35 lat i wpłacił 2,000 jako składki do funduszu emerytalnego zatwierdzonego przez Urząd Skarbowy. Jeśli podatek dochodowy rozlicza według stawki 42%, ulga z tytułu składek emerytalnych wynosi 840 ( 2,000x42%). Płatność netto na rzecz funduszu emerytalnego zostaje zatem zmniejszona do 1,160 ( 2, ). Jeśli podatek dochodowy rozlicza według stawki 20%, ulga z tytułu składek emerytalnych wynosi 400 ( 2,000 x 20%). Płatność netto na rzecz funduszu emerytalnego zostaje zatem zmniejszona do 1,600 ( 2, ). Informacje dotyczące możliwych sposobów zagospodarowania dochodów wypracowanych przez wybrany fundusz emerytalny można znaleźć w broszurze IT 14 Nowe możliwości emerytalne, która jest dostępna na stronie Urzędu w Serwisie Formularzy i Broszur Urzędu Skarbowego pod numerem Zakładanie firmy ulgowej infolinii lub w każdym oddziale Urzędu Skarbowego. Osobiste Oszczędnościowe Konto Emerytalne (PRSA) Składki wpłacane na Osobiste Oszczędnościowe Konto Emerytalne (Personal Retirement Savings Account - PRSA) będą objęte ulgą na poziomie najwyższej stawki podatku dochodowego dla osoby fizycznej. Procentowy udział Dochodów Właściwych Netto (Net Relevant Earnings, czyli dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu czy zatrudnienia, pomniejszonych o straty, amortyzację oraz koszty), który może zostać odliczony w ramach PRSA, przedstawiony został w poniższych tabelach: Tabela A Składki w ramach Pracowniczego lub Ustawowego Planu Emerytalnego i na powiązany z nim program PRSA (PRSA Additional Voluntary Contributions - AVC, czyli dobrowolne składki dodatkowe). Wiek % Dochodów Właściwych poniżej 30 lat 15% 30 do 39 lat 20% 40 do 49 lat 25% 50 do 54 lat 30% 55 do 59 lat 35% 60 lat i powyżej 40% Powyższe limity mają zastosowanie w przypadku kwot będących sumą składek pracowników na PRSA oraz Pracowniczy lub Ustawowy Plan Emerytalny. Tabela B Składki [pracownika plus pracodawcy, jeśli odprowadzane] wyłącznie na PRSA Wiek % Dochodów Właściwych poniżej 30 lat 15% 30 do 39 lat 20% 40 do 49 lat 25% 50 do 54 lat 30% 55 do 59 lat 35% 60 lat i powyżej 40% W przypadku, gdy dochody podatnika pochodzą w całości lub w głównej części z zawodowego uprawiania określonych dyscyplin sportowych, np. lekkoatletyki, badmintona, boksu, kolarstwa, piłki nożnej, golfa, jeździectwa, wyścigów motocyklowych, rugby, squasha, pływania lub tenisa, ma zastosowanie limit w wysokości 30%, bez względu na wiek. Pułap zarobków w wysokości 254,000 (limit zarobków na rok 2006)* ma zastosowanie także w przypadku PRSA, tak jak w przypadku Dożywotniej Umowy Emerytalnej. Na przykład, pracownik w wieku 40 lat zarobił w 2006 roku 300,000. Maksymalna kwota do odliczenia będzie równa 63,500 (według tabeli B). 16

19 * Od 2007 roku obowiązujący górny próg w wysokości 254,000 dla celów ulgi podatkowej z tytułu składek emerytalnych będzie indeksowany zgodnie ze wskaźnikiem wynagrodzeń. Pracownik posiadający zatrudnienie nie dające uprawnień do świadczeń emerytalnych jest uprawniony do ulgi podatkowej z tytułu składek w wysokości 1,525, należącej się nawet jeśli kwota ta przewyższa limit obliczony na podstawie jego dochodu. Na przykład, jeśli pracownik w wieku 23 lat zarabia 9,525, to udział procentowy w Dochodach Właściwych Netto wynosiłby 1,429, ale pracownikowi temu przysługuje ulga w wysokości 1,525. Dochody uzyskane z tytułu obejmowania stanowiska dyrektora posiadającego udziały lub pracownika funduszu inwestycyjnego posiadającego udziały, który kontroluje ponad 15% udziałów zwykłych w tym funduszu, nie są uznawane jako dochody właściwe (relevant earnings). Na podstawie przepisów dotyczących Dożywotniej Renty Emerytalnej (RAC) oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego, ulga podatkowa nie podlega przeniesieniu na rzecz współmałżonka. Na podstawie przepisów Ustawy o emeryturach z roku 1990, z późniejszymi poprawkami (Pensions Act 1990, as amended), pracodawca ma obowiązek zarejestrować się w instytucji oferującej program PRSA, aby zapewnić dostęp do Standardowego Planu PRSA pracownikom wyłączonym. Zobacz też: Rozdział 7, dział Obowiązki pracodawców wobec pracowników w związku z PRSA na stronie 24 niniejszego przewodnika. Składki na PRSA płacone przez pracodawcę w imieniu pracownika są traktowane jako świadczenie w naturze na rzecz pracownika (niepieniężny dodatek do płacy). Składki te dla celów ulg podatkowych są uznawane jako zapłacone przez pracownika. Zakładanie firmy właściwe, co do których ulga ta mogłaby mieć zastosowanie. Zaświadczenie PRSA 1 (płaca netto)(prsa 1 (Net Pay) Certificate) zaświadczenie to jest wydawane pracownikom lub dyrektorom, którzy nie korzystają z Pracowniczego lub Ustawowego Planu Emerytalnego. Zaświadczenie PRSA 2 AVC (płaca netto)(prsa 2 AVC (Net Pay) Certificate) zaświadczenie to jest wydawane pracownikom lub dyrektorom korzystającym z programu PRSA AVC, który jest powiązany z Pracowniczym lub Ustawowym Programem Emerytalnym. Składki na RAC oraz PRSA łącznie Podczas obliczania maksymalnej dopuszczalnej ulgi podatkowej składki na programy RAC oraz PRSA powinny zostać policzone łącznie. Na przykład, osoba w wieku 55 lat, której przysługuje ulga podatkowa w odniesieniu do 25% jej zarobków z tytułu składek na program RAC, może wpłacić dodatkowo 10% na program PRSA uzyskując łączną ulgę w wysokości 35%. Zaświadczenia PRSA 1, PRSA 1 (płaca netto), PRSA 2 AVC (płaca netto) Instytucje realizujące program PRSA mogą wydawać następujące odpowiednie zaświadczenia: Zaświadczenie PRSA 1 (PRSA 1 Certificate) zaświadczenie to jest wydawane osobom korzystającym z programu PRSA nie powiązanego z Pracowniczym lub Ustawowym Planem Emerytalnym. Z tytułu składek w ramach tego typu programu PRSA osobom fizycznym nie przysługuje ulga w podatku dochodowym, jeśli osoba ta korzysta z Pracowniczego lub Ustawowego Planu Emerytalnego, chyba że posiada ona inne dochody 17

20 Zakładanie firmy 4. Zasady obliczania wysokości podatku Jakie dochody zostaną wzięte pod uwagę podczas ustalania wysokości mojego podatku? Ustalenie wymiaru podatku za każdy rok jest zazwyczaj dokonywane w oparciu o faktyczne dochody podatnika w danym roku podatkowym, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku. W przypadku, gdy na te dochody składają się dochody z tytułu działalności gospodarczej, wykonywania zawodu lub zajęcia zarobkowego, a ewidencja księgowa jest prowadzona na okres inny niż kończący się 31 grudnia, wtedy ustalenie wymiaru podatku zostanie dokonane w oparciu o dochody uzyskane w tym roku obrachunkowym, który kończy się w danym roku podatkowym. Przykład: Jeżeli księgowość prowadzona jest na okres dwunastu miesięcy kończący się 30 września, dochody za okres do 30 września 2006 roku zostaną uznane jako dochody za rok podatkowy Dochody z innych źródeł, np. dochody kapitałowe czy z wynajmu są rozliczane w oparciu o faktyczne wyniki osiągnięte w danym roku podatkowym, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia. Jaki okres obrachunkowy powinienem wybrać? Decyzja co do wyboru dnia, na który obliczany będzie roczny dochód, należy do podatnika. Rok obrachunkowy może trwać od momentu założenia działalności do: 31 grudnia danego roku (tzn. do końca roku podatkowego) lub dnia, który następuje dwanaście miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności, lub dowolnego innego dnia, który będzie odpowiedni dla danej działalności. Większość firm oblicza swój dochód raz w roku, zazwyczaj tego samego dnia co roku, a okres wyznaczony przez te daty nazywany jest właśnie rokiem obrachunkowym. Należy jednak pamiętać, że wysokość podatku jest ustalana za okres dwunastu miesięcy, z możliwymi wyjątkami, gdy chodzi o rok rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej. W jaki sposób jestem opodatkowany w pierwszych latach działalności? Istnieją pewne szczególne zasady dotyczące opodatkowania dochodów w pierwszych latach działalności: Rok pierwszy: Opodatkowane są dochody pochodzące z prowadzenia działalności, wykonywania zawodu lub zajęcia zarobkowego od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia tego samego roku. Rok drugi: Opodatkowane są dochody za okres dwunastu miesięcy, kończący się w drugim roku podatkowym. Generalnie rzecz ujmując, wysokość podatku obliczana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez pierwszy rok działalności. W przypadku, gdy drugi rok działalności jest podzielony na kilka okresów obrachunkowych, mają zastosowanie specjalne zasady. Opodatkowane zostaną dochody za okres dwunastu miesięcy do ostatniego dnia ostatniego okresu obrachunkowego, kończącego się w danym roku podatkowym lub dochody osiągnięte w danym roku podatkowym. Jeśli w danym roku podatkowym nie kończy się żaden okres obrachunkowy, opodatkowane są dochody osiągnięte w danym roku podatkowym. Rok trzeci: Opodatkowane są dochody osiągnięte w roku obrachunkowym przypadającym na dany rok podatkowy. Nadwyżka z drugiego roku W przypadku gdy faktyczne dochody osiągnięte w drugim roku od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku są mniejsze niż wcześniej oszacowane, nadwyżka zostanie odjęta od dochodów i doliczona do roku następnego (roku trzeciego). Składając deklarację podatkową za trzeci rok, należy wnioskować w Urzędzie Skarbowym o zmniejszenie podstawy opodatkowania za trzeci rok o kwotę nadwyżki. Przykład: Rozpoczęcie działalności Działalność gospodarcza została rozpoczęta 1 lipca 2006 roku. Wyniki za pierwsze trzy lata są następujące: Koniec roku 30/6/2007 Dochód 17,000 30/6/2008 Dochód 15,000 30/6/2009 Dochód 16,000 Podatek zostanie naliczony w następujący sposób: Rok pierwszy: Dochody od 1 lipca 2006 do 31 grudnia 2006 obejmują sześć miesięcy z pierwszego dochodowego okresu dwunastomiesięcznego: 17,000 x6/12 = 8, Rok drugi: dochody z dwunastu miesięcy do dnia 30 czerwca 2007 = 17, Rok trzeci: dochody do dnia 30 czerwca 2008 roku = 15,000 18

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo