skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014"

Transkrypt

1 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

2 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych przebywających tymczasowo w Norwegii. Zwracamy uwagę na to, że zastosowanie niektórych zasad jest zależne od tego, czy podlegasz ograniczonej odpowiedzialności podatkowej w Norwegii (opodatkowaniu podlega jedynie wynagrodzenie otrzymane od norweskiego pracodawcy), czy też podlegasz opodatkowaniu wg tych samych zasad, co rezydenci Norwegii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w broszurze «Informacje dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym». Grupa podatkowa (Skatteklasse) Grupę podatkową znajdziesz w zeznaniu podatkowym (u góry na stronie 1). Grupa podatkowa decyduje o wysokości kwoty wolnej od podatku (bunnfradrag/personfradrag) przy obliczaniu podatku od dochodu netto (alminnelig inntekt). Większość osób podlega opodatkowaniu w 1 grupie podatkowej. Jeżeli utrzymujesz małżonka/ę w kraju ojczystym, możesz rozliczać się w drugiej (2) grupie podatkowej. Musisz wówczas udokumentować, że jesteś żonaty/zamężna (odpis skrócony aktu małżeństwa) i udokumentować dochody małżonka/-i. Kwota wolna od podatku dla osób fizycznych przy obliczaniu podatku od dochodu netto wynosi NOK w klasie 1 i NOK w klasie 2. Jeżeli przebywasz w Norwegii krócej niż 12 miesięcy w roku dochodowym, to otrzymasz 1/12 kwoty wolnej od podatku za każdy miesiąc, w którym byłeś rezydentem/przebywałeś w Norwegii. Dochód podlegający opodatkowaniu Pozycja Dochód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych Ta pozycja jest już zazwyczaj wypełniona przez urząd podatkowy na podstawie danych z rocznego zestawienia płac i zaliczek na podatek dochodowy (lønnsog trekkoppgave), przesłanego przez Twojego pracodawcę. Jeżeli podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, to musisz podać wynagrodzenie otrzymane za pracę wykonaną w Norwegii. 2

3 Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, to musisz podać dochód uzyskany w roku dochodowym zarówno w Norwegii, jak i za granicą. Więcej o obowiązku podatkowym w Norwegii znajdziesz w broszurze «Informacje dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym». Jakie dochody podlegają opodatkowaniu? Wszystkie korzyści finansowe otrzymane przez Ciebie jako pracownika podlegają opodatkowaniu. Jeżeli pracodawca pokrywa koszty uważane za prywatne, to cała kwota tych świadczeń podlega opodatkowaniu. To samo dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania lub samochodu (samochód służbowy) i dzięki temu nie płacisz czynszu, lub płacisz czynsz niższy niż cena rynkowa wynajmowania obiektu mieszkalnego. Używanie samochodu firmowego do celów prywatnych regulowane jest wg osobnych stawek. Jeżeli otrzymujesz od pracodawcy świadczenia przeznaczone na pokrycie określonych kosztów, które ponosisz w związku z pracą, a Twoje faktyczne wydatki są niższe niż otrzymane świadczenie, to musisz zapłacić podatek od nadwyżki. Nie zawsze możliwe jest prawidłowe obliczenie kosztów. Dlatego też ustalono stawki standardowe stosowane przy obliczaniu ewentualnej nadwyżki wypłaconych świadczeń. Jeżeli na przykład otrzymałeś zwrot kosztów za jazdę samochodem w celach służbowych wg stawki do 4,05 NOK za kilometr, to najprawdopodobniej zwrot kosztów jazdy samochodem za rok 2014 nie da nadwyżki. Dla dystansu powyżej km stawka wynosi 3,45 NOK za kilometr. Koszty podróży między krajem rodzinnym a Norwegią są zaliczane do kosztów prywatnych. To samo dotyczy kosztów dodatkowych związanych z posiadaniem dwóch miejsc zamieszkania, jednego w Norwegii, a drugiego w kraju ojczystym. Z reguły należy zapłacić podatek od wartości świadczenia otrzymanego od pracodawcy na pokrycie takich kosztów. Niektóre prywatne wydatki mogą jednak podlegać odliczeniom. Dotyczy to m.in. 3

4 kosztów związanych z dojeżdżaniem do domu znajdującego się poza granicami Norwegii. Jeżeli pracodawca pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży do domu rodzinnego, bezpośrednio albo w formie świadczenia wypłacanego pracownikowi, to korzyść z otrzymanego świadczenia może być obliczona wg metody netto. Metoda netto oznacza, że otrzymane świadczenie na pokrycie w/w kosztów, lub wartość w/w kosztów pokrytych bezpośrednio przez pracodawcę, nie jest wliczana do dochodu brutto. Jeżeli wybrałeś metodę netto, to nie możesz korzystać z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego. Więcej na ten temat znajdziesz w broszurze «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających». Odliczenia od dochodu Pozycja Koszty uzyskania przychodu Odliczenie kosztów uzyskania przychodu przysługuje wszystkim i jest standardowym odliczeniem od wynagrodzenia i innych dochodów ze stosunku pracy. Ma ono na celu pokrycie wydatków poniesionych przez Ciebie w związku z pracą, ale przysługuje ono również wtedy, gdy nie masz takich wydatków. Odliczenie jest naliczane automatycznie i w roku 2014 wynosi NOK lub 43% sumy wynagrodzenia i świadczeń podlegających opodatkowaniu, ale nie więcej niż NOK za cały rok podatkowy. Kwoty te są redukowane proporcjonalnie do liczby całych lub rozpoczętych miesięcy, w których byłeś rezydentem/przebywałeś w Norwegii. Odliczenie takie nie może być jednak niższe niż NOK. Pozycja Koszty wyżywienia i zakwaterowania z tytułu pobytu poza domem rodzinnym To odliczenie wyklucza możliwość korzystania z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego (zobacz punkt 3.3.7). Jeżeli dojeżdżasz między domem znajdującym się poza granicami Norwegii, to możesz mieć prawo do odliczeń, zobacz broszurka «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających». Pozycja Koszty podróży pomiędzy miejscem pracy a miejscem pobytu w Norwegii (dojazdy do pracy) Nie możesz korzystać z tego odliczenia, 4

5 jeśli korzystasz z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego (zobacz punkt 3.3.7). W tym punkcie możesz odliczyć koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy. Wysokość odpisu oblicza się według stawki za kilometr. Liczbę kilometrów ustala się wg najkrótszego odcinka podróży między miejscem pobytu w Norwegii, a miejscem pracy. W roku 2014 stawka wynosi 1,50 NOK za kilometr. W przypadku, gdy liczba kilometrów przewyższa (dojazdy do pracy oraz do domu poza Norwegią), stawka wynosi 0,70 NOK za kilometr. - dotyczy to zarówno podróży służbowych jak i prywatnych. Odliczeniu podlega tylko ta część kwoty, która przekracza NOK. Pozycja Odliczenie kosztów podróży do domu w kraju ojczystym Nie możesz korzystać z tego odliczenia, jeśli korzystasz z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego (patrz punkt 3.3.7). Jeżeli podróżujesz między domem znajdującym się poza granicami Norwegii, a mieszkaniem w Norwegii, to możesz mieć prawo do odliczeń. W przypadku podróży w granicach UE/EOG odliczenie oblicza się według stawek obowiązujących dla dojazdów do pracy. Osoby mieszkające poza UE/EOG, otrzymują z zasady odliczenie wyłącznie za udokumentowane koszty. Jeśli dojeżdżasz zarówno do pracy, jak i do domu poza Norwegią, to możesz odliczyć tylko tę część kwoty, która przekracza NOK. Więcej na ten temat można przeczytać w broszurze «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających». Pozycja Inne odpisy Jeśli korzystasz z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego, to wpisz go w tej pozycji. Odpis standardowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż NOK. Więcej na ten temat można przeczytać w broszurze «Informacja dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy». 5

6 Pozycja 5 Pozostałe informacje Należy również podać okres pobytu w Norwegii i inne informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość Twojego podatku. Rozszerzone prawo do odliczeń od podatku Osobiste i rodzinne ulgi podatkowe Jeżeli jesteś rezydentem w innym kraju UE/ EOG i podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, to możesz wybrać jeszcze inną alternatywę opodatkowania. Jeżeli płacisz podatek w Norwegii od co najmniej 90% Twojego dochodu ze stosunku pracy, emerytury lub działalności gospodarczej, to przysługują Ci te same osobiste i rodzinne ulgi podatkowe, co rezydentom (osobom podlegającym pełnemu obowiązkowi podatkowemu) w Norwegii. Jeżeli jesteś żonaty/zamężna, to także dochód współmałżonki/ współmałżonka brany jest pod uwagę przy wyliczaniu, czy 90% Waszego dochodu podlega opodatkowaniu w Norwegii. Rozszerzone prawo do ulg podatkowych obejmuje większość zwykłych odpisów. Jeżeli przysługuje Ci rozszerzone prawo do ulg podatkowych, to przysługuje Ci m. in. prawo do pełnych odpisów, które normalnie uzależnione są od długości Twojego pobytu w Norwegii w ciągu roku podatkowego. Musisz udokumentować, że spełniasz warunki pozwalające na uzyskanie odpisów wg zasad dla rezydentów podatkowych. Należy udokumentować dochody obojga współmałżonków uzyskane poza Norwegią w celu stwierdzenia, czy co najmniej 90% Waszego dochodu ze stosunku pracy, emerytury lub działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w Norwegii. Jeśli żyjesz w konkubinacie i chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej (foreldrefradrag), to musisz podać dochód konkubina/konkubiny. Odliczenie odsetek od pożyczek Jeżeli jesteś rezydentem w innym kraju UE/EOG i podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, jeśli co najmniej 90% sumy Twojego dochodu podlega opodatkowaniu w Norwegii. Jeżeli posiadasz nieruchomość za granicą lub prowadzisz za granicą działalność gospodarczą, która nie podlega opodatkowaniu w Norwegii wg 6

7 umowy podatkowej, to możliwość odliczenia odsetek od pożyczek zostaje ograniczona. W obszarze UE/EOG dotyczy to nieruchomości lub działalności gospodarczej w Belgii, Bułgarii, we Włoszech, na Malcie lub w Niemczech. Jeżeli posiadasz nieruchomość lub działalność gospodarczą, która powoduje ograniczenie możliwości odliczenia odsetek od pożyczek i nie masz majątku podlegającego opodatkowaniu w Norwegii, to w praktyce nie przysługuje Ci prawo do odliczenia odsetek od pożyczek. dla pracownika zagranicznego (zobacz punkt 3.3.7). Jeżeli korzystasz z odliczenia odsetek od pożyczek, to Twój dochód z odsetek od wkładów pieniężnych itp. ze źródeł norweskich może w niektórych przypadkach podlegać opodatkowaniu. Musisz przedłożyć dostateczne informacje o Twoich dochodach poza Norwegią w celu stwierdzenia, czy co najmniej 90% dochodów podlega opodatkowaniu w Norwegii. Suma odsetek zapłaconych za granicą musi być udokumentowana. Jeśli posiadasz lokal mieszkalny lub wypoczynkowy w Belgii, Bułgarii, we Włoszech lub w Niemczech, nie przysługuje Ci prawo do odliczenia odsetek od pożyczek, o których odliczenie wnioskujesz w drugim kraju. Jeśli korzystasz z tego odliczenia, to nie możesz korzystać z odpisu standardowego 7

8 Wydane przez: Skatteetaten marzec 2015 Design: TRY Asap RF 2052 P skatteetaten.no

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE:

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE: Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwegian Accounting AS- dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii. W bieżącym,

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

DZWoŃ TANio. EuropA + który wlicza darmowe minuty za granicę! 750 min. 500 min 500 min. za granicę i po Norwegii! 0,39 /NoK. Abonament Fastpris Pluss

DZWoŃ TANio. EuropA + który wlicza darmowe minuty za granicę! 750 min. 500 min 500 min. za granicę i po Norwegii! 0,39 /NoK. Abonament Fastpris Pluss W NUMERZE: POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W NORWEGII Działalność gospodarcza w Norwegii od czego zacząć?... 3 Polska firma w Norwegii o czym należy pamiętać?... 4 POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII Podatki 2011 jakie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo