Paragon Exchange Protection. Przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Exchange Protection. Przewodnik"

Transkrypt

1 Paragon Exchange Protection Przewodnik

2 Koncepcja produktu... 3 Główne funkcje produktu... 3 Główni odbiorcy... 4 Pierwsze kroki... 4 Środowisko docelowe... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5 Parametry wiersza poleceo... 6 Przykłady wiersza poleceo... 7 Znane ograniczenia... 9 Przypadki użycia Exchange Protection Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Ręczna ochrona Exchange Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Przywracanie tylko Exchange Podsumowanie Rozwiązywanie problemów Słownik... 16

3 Koncepcja produktu Paragon Exchange Protection to narzędzie do odzyskiwania oparte na wierszu poleceo dla Microsoft Exchange 2007/2010. API używające MS VSS (Volume Shadow Copy Service) zapewnia wszechstronną ochronę i szybkie odzyskiwanie do określonego momentu aktywnych baz danych przy minimalnym wysiłku. Główne funkcje produktu Główne funkcje wyróżniające produkt: Stała ochrona MS Exchange. Nie ma potrzeby przydzielania czasu dla tworzenia kopii zapasowej Windows, ponieważ Exchange Protection pozwala na tworzenie spójnych kopii zapasowych baz danych bez wpływu na serwer . Wysyłanie dzienników dla NCDP (Near Continuous Data Protection). Exchange Protection zapewnia specjalną usługę, która pozwala monitorowad dzienniki transakcji dla określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie archiwizowad go jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Co więcej, podczas tworzenia tego typu kopi zapasowych, dzienniki nie są obcinane, więc nie ma żadnego wpływu na wydajnośd Exchange Server. Selektywne kopie zapasowe. Narzędzie pozwala chronid wybraną grupę magazynu lub wszystkie grupy jednocześnie. Błyskawiczne kopie zapasowe bloku. Nawet podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, Exchange Protection analizuje i przenosi tylko bloki bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej, zapewniając w ten sposób optymalizację przeciążania serwera i minimalizację magazynu kopii zapasowych. Format wyjściowy VHD (Virtual Hard Disk). Exchange Protection archiwizuje bezpośrednio do formatu VHD, z którym można wygodnie pracowad. Obsługa łaocuchów inkrementalnej kopii zapasowej i ponowna duplikacja danych na poziomie bloku. Użycie inkrementalnych kopii zapasowych pozwala na dodatkową elastycznośd dzięki różnych znacznikom czasowym, podczas gdy różnica dla pełnych kopii zapasowych powoduje minimalizację wymagao magazynu kopii zapasowych. Dużo opcji przywracania. Exchange Protection pozwala na przywracanie pojedynczych danych, grup magazynu lub wszystkich grup jednocześnie w oryginalną lub alternatywną (inny serwer Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizację. Automatyczne odzyskiwanie z uszkodzonego łaocucha inkrementalnego. Gdy MS Exchange nie pozwala na utworzenie inkrementalnej kopii zapasowej, Exchange Protection automatycznie zapoczątkowuje pełną kopię zapasową. Możliwe przyczyny: nie ma jeszcze pełnej kopii zapasowej, pełna kopia zapasowa została utworzona za pomocą aplikacji innego producenta, utworzony został

4 nowy magazyn, plik łaocucha VHD został uszkodzony, wykryto niebezpieczne przełączenie replikacji itp. Monitorowanie przestarzałych danych. Automatyczna eliminacja przestarzałych kopii zapasowych, nie tylko pozwala zaoszczędzid miejsce, ale także skraca czas tworzenia kopii zapasowych. Obsługa replik MS Exchange i konfiguracji klastrów. Główni odbiorcy Produkt jest głównie przeznaczony dla administratorów MS Exchange 2007/2010. Pierwsze kroki Środowisko docelowe Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2003 x64 (wszystkie edycje) Windows Server 2008 x64, 2008 R2 x64 (wszystkie edycje) Obsługiwane serwery Exchange Exchange Server 2007 Exchange Server 2010 Obsługiwane konfiguracje klastrów Kopie zapasowe aktywnej bazy danych Exchange lub jej repliki dla konfiguracji LCR Kopie zapasowe pojedynczych węzłów konfiguracji SCC (Single Copy Cluster) i CCR (Cluster Continuous Replication) Instalacja Narzędzie instalacji zawiera standardowy interfejs użytkownika i zestaw kroków instalacji. Najważniejsze o czym należy pamiętad: Musisz zaakceptowad umowę licencyjną, inaczej nie będziesz mógł kontynuowad instalacji.

5 Pierwsze uruchomienie Uruchom Command Prompt, a następnie wpisz pep.exe /?, aby zobaczyd wszystkie dostępne opcje i gramatykę użycia narzędzia.

6 Archive NoSios PurgeOlder UseReplica LogShipping Date EdbPath LogPath UseLogs Name Verbose storage_name(s) Parametry wiersza poleceo W poniższej tabeli możesz znaleźd dostępne parametry dla każdej operacji. Backup:Full m o o o o o o Backup:Incremental m o o o o LogShipping:Enable m o o o LogShipping:Disable o

7 Restore:Original Restore:Alternative Restore:RSG Restore:File m o o o m o m o m o m o m o o o m o m o o Query:{Basic Detail} m o Clean m m o o (+stores) m (+stores) m (+stores) m (+stores) m Parametr obowiązkowy o Parametr opcjonalny <puste> Nie dotyczy +stores Nie tylko grupy magazynu, ale także magazyny indywidualne mogą zostad określone w formie Nazwa grupy magazynu\nazwa przechowywanych danych Przykłady wiersza poleceo Aby uzyskad większą wiedzę na temat używania Exchange Protection, przyjrzyj się poniższym przykładom: 1. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 2. pep.exe Backup:Incremental -Archive:"D:\ExchArchive" -PurgeOlder:14 "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd inkrementalną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -PurgeOlder:14 wszystkie dane starsze niż 14 dniowe zostaną ominięte podczas operacji. 3. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -LogShipping "First Storage Group"

8 Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -LogShipping po zakooczeniu tworzenia pełnej kopii zapasowej, włączone zostanie NCDP (Near Continuous Data Protection) dla określonego obiektu kopii zapasowej, aby zapewnid minimalną utratę danych, jeśli zdarzy się awaria. 4. pep.exe LogShipping:Enable -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak włączyd NCDP dla "First Storage Group" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 5. pep.exe Restore:Original -Archive:"D:\ExchArchive" -Date: "First Storage Group\Mailbox Store" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group\Mailbox Store" z "D:\ExchArchive" na oryginalną lokalizację z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Date: znacznik czasowy utworzenia 2010/02/20 zostanie użyty podczas operacji. 6. pep.exe Restore:RSG -Archive: "D:\ExchArchive" -EdbPath:D:\TmpData -Name:"TempGroup" "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group" z "D:\ExchArchive" na RSG (Recovery Storage Group) z następującymi obowiązkowymi parametrami: - EdbPath:D:\TmpData wszystkie pliki EDB zostaną przywrócone na "D:\TmpData" - Name: "TempGroup" grupa magazynu będzie posiadała nazwę "TempGroup" 7. pep.exe Query:Detailed -Archive:"D:\Backup\PEP" Ten przykład pokazuje jak uzyskad szczegółowe informacje o zawartości wszystkich archiw, przechowywanych w "G:\Backup\PEP"

9 Znane ograniczenia Maksymalny rozmiar dozwolony dla utworzenia kopii zapasowej to 2TB (ograniczenie VHD). Jeśli danych będzie więcej, narzędzie wyświetli odpowiedni błąd i nie rozpocznie operacji. Niezalecane jest przerywanie już rozpoczętej operacji tworzenia kopii zapasowej/przywracania. Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej zostanie niepoprawnie zakooczona, MS Exchange powróci do stanu jaki był przed tworzeniem kopii zapasowej, tzn. operacja tworzenia kopii zapasowej nie zostanie zarejestrowana i pliki dziennika nie zostaną obcięte. Jeśli operacja przywracania zostanie nieprawidłowo zakooczona, administrator będzie musiał powtórzyd operacje przywracania, aby odzyskad Exchange Server. MS Exchange nie pozwala na uruchomienie kilki operacji tworzenia kopii zapasowych jednocześnie, jeśli obiekty się powtarzają.

10 Podczas przywracania do oryginalnej lokalizacji, wszystkie grupy magazynu i dane przechowywane do przywrócenia pozostaną niezmienione w AD (Katalog aktywny). Inaczej, administrator będzie musiał ręcznie skonfigurowad AD lub użyd przywracania na alternatywną lokalizację (AD zostanie skonfigurowany automatycznie z domyślnymi parametrami). Podczas przywracania kilku grup magazynu na alternatywną lokalizację, administrator musi uruchomid odpowiednią liczbę poleceo przywracania, określając za każdym razem nową nazwę grupy i lokalizację dysku. Wszystkie repliki konfiguracji Exchange Server są obsługiwane jako samodzielny Exchange Server. Konfiguracje klastra pracy awaryjnej Windows są obsługiwane jedynie, gdy uruchomiony jest Exchange Protection w odpowiednim węźle klastra. Po przywróceniu Exchange Server w konfiguracjach CCR, SCR, SCC lub Site Resilience, administrator musi ręcznie skonfigurowad te konfiguracje. Przypadki użycia Exchange Protection Rozdział ten zawiera scenariusze, które demonstrują jak Exchange Protection może zostad użyte jako częśd niezawodnego planu odzyskiwania, aby chronid Microsoft Exchange Server. Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Typowy Exchange Server w nowoczesnych małych i średnich firmach oparty jest na Windows Server 2003/2008, który jest hostem MS Exchange 2007/2010. Podczas opracowywania efektywnej strategii odzyskiwania dla tego typu serwera, na początku musisz wskazad główne obiekty kopii zapasowej tzn. system operacyjny i Exchange, dla tych dwóch obiektów wymagane są inne zasady tworzenia kopii zapasowej. Podczas gdy system operacyjny zmienia się nieco, a potrzebny jest on jedynie do działania Exchange, bazy danych Exchange są głównym celem, ponieważ to one zawierają krytyczne informacje, musimy się więc upewnid, że dane te nie zostaną utracone w razie awarii. Uwzględniając więc te warunki, zobaczmy w jaki sposób Exchange Protection może byd przydatny do osiągnięcia solidnego planu odzyskiwania ratunkowego dla typowego Exchange Server: Cel: Wszechstronna ochrona typowego Exchange Server, który zawiera bazy danych Exchange. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchange i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Cykl pełnych kopii zapasowych sektorów całego serwera do udziału sieciowego, każdego tygodnia, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i dwie ostatnie kopie zapasowe są zawsze dostępne. Warto chronid jedynie partycje systemową, więc opcje wykluczania nie są konieczne.

11 Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

12 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Serwer, który jest hostem nie tylko dla Exchange, ale także dla krytycznych aplikacji lub danych (plik serwera, SQL itp.) wymaga innego podejścia do tworzenia kopii zapasowych. W tym przypadku, efektywna strategia odzyskiwania ratunkowego powinna dotyczyd regularnej ochrony wszystkich krytycznych danych i systemu operacyjnego, uwzględniając ważnośd każdego obiektu kopii zapasowej. Zobaczmy w jaki sposób Paragon Exchange Protection pomoże osiągnąd niezawodny plan odzyskiwania ratunkowego dla tego typu serwera: Cel: Wszechstronna ochrona serwera, który jest hostem nie tylko dla baz danych Exchange, ale także, danych krytycznych. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchenge i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server i inne krytyczne dane (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Dzienny cykl tworzenia dyferencyjnych kopii zapasowych sektora całego serwera do udziału sieciowego, przy założeniu, że

13 Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i 7-12 ostatnich kopii zapasowych jest dostępnych. Jeśli system operacyjny jest umieszczony na osobnej partycji, warto chronid co tydzieo partycję systemową, ponieważ nie będą wymagane opcje wykluczania, podczas gdy partycje zawierające krytyczne dane powinny chronione byd codziennie. Strategia taka pozwala zoptymalizowad użycie magazynu kopii zapasowych. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V), przy zachowaniu najnowszych znaczników czasowych krytycznych informacji. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange i zminimalizowad utratę danych w razie awarii. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2

14 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Ręczna ochrona Exchange Jest to dodatkowy scenariusz dla wcześniej wspomnianych przypadków użycia, który warto wykonad, przed wprowadzeniem ważnych zmian w Exchange lub jego ponownej konfiguracji. Ogólny cykl tworzenie kopii zapasowych pozostaje nienaruszony, podczas gdy administrator ręcznie uruchamia Exchange Protection z określonymi parametrami. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla: W zależności od ilości zmian jakie mają zostad wprowadzone pełna jednorazowa lub inkrementalna kopia zapasowa wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu, należy wybrad czy automatycznie utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych lub jej repliki. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange przed ważną zmianą.

15 Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Rozważmy najgorszy możliwy scenariusz całkowita awaria serwera, który jest hostem dla MS Exchange. Firmę czeka długi przestój lub nawet groźba bankructwa, jeśli nie został opracowany plan odzyskiwania. Zobaczmy jak szybko i łatwo odzyskad Exchange Server po całkowitej awarii, gdy Paragon Drive Backup Server i Paragon Exchange Protection są wspólnie użyte do odzyskiwania ratunkowego: Cel: Odzyskanie Exchange Server po dużej awarii związanej z awarią sprzętu i utrata danych. Operacja odzyskiwania wiąże się z dwoma etapami, tzn. przywrócenie całego serwera lub jedynie partycji systemowej z kopii zapasowej sektora, za pomocą Drive Backup Server, a następnie przywrócenie baz danych Exchange z najnowszej dostępnej kopii zapasowej za pomocą Exchange Protection. Parametry przywracania dla Drive Backup Server: W zależności od problemu, jest kilka opcji do wyboru (odzyskiwanie bare metal z środowiska rozruchowego Linux/DOS lub WinPE 3.0 z opcją przywrócenia na nieznany sprzęt lub przywrócenie bezpośrednio do środowiska wirtualnego dowolnego dostawcy oprogramowania do wirtualizacji). Parametry przywracania dla Exchange Protection: Przywracanie z najnowszej kopii zapasowej do oryginalnej lokalizacji. Przywracanie tylko Exchange Jeśli tylko bazy danych Exchange zostały uszkodzone, w zależności od problem Exchange Protection zawiera kilka opcji, aby odzyskad, to co jest potrzebne przy minimalnym wysiłku: Przywrócenie wszystkich grup magazynu, wybranych grup lub przechowywanych danych Przywrócenie z najnowszej kopii zapasowej lub dowolnego dostępnego znacznika czasowego Przywrócenie do oryginalnej lub alternatywnej (inny Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizacji Podsumowanie Exchange Protection to proste, ale bardzo wydajne narzędzie do ochrony baz danych poczty MS Exchange 2007/2010. Jest proste w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu. Może znacznie ulepszyd tworzenie kopii zapasowych, replikacje i systemy migawek. Nie wymaga dodatkowej infrastruktury, co jest szczególnie ważne dla zmniejszania wydatków IT. Używanie Exchange Protection wraz z narzędziem do obrazowania dysku, aby zabezpieczyd system operacyjny daje możliwośd posiadania pełnej strategii ochrony MS Exchange Server w jednym miejscu.

16 Rozwiązywanie problemów Jeśli napotkasz problem podczas używania produktu, wyślij plik dziennika operacji (znajdziesz go w "C:\Windows\Logs\Paragon\Exchange Protection") na adres szczegółowo opisując akcje jakie wykonałeś zanim pojawił się problem. Zrobimy wszystko, aby pomóc najszybciej jak to tylko możliwe. Słownik SCC - Single Copy Cluster Jest to klaster z co najmniej dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering. Wymaga on udostępnionego dysku, jak SAN i posiada jedną kopię danych. LCR - Local Continuous Replication Jest to pojedyncze rozwiązanie Exchange Server 2007, dla zapewnienia redundancji danych. Możesz uruchomid wszystkie role serwera, są jednak pewne ograniczenia dla folderów publicznych. Aby rozwiązanie to było efektywne wymagane są dwa zewnętrzne zestawy dysku i dwa zestawy kontrolerów, aby zapewnid poprawną redundancję. CCR - Cluster Continuous Replication Jest to klaster z dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering na Exchange Server Nie gwarantuje to jednak, że dysk udostępniony dostrzeże obecnośd węzła. Role inne niż skrzynka pocztowa nie mogą zostad zainstalowane na tym klastrze Aktywny węzeł klastra replikuje wszystkie zmiany do pasywnej kopii bazy danych. Co najmniej trzy serwery Exchange będą wymagane (dwa węzły skrzynki pocztowej i niezbędne Client Access i Hub Transport). SCR - Standby Continuous Replication (SP1) Pozwala na replikację baz danych na inny Exchange Server 2007 ulokowany gdziekolwiek w Internecie. Ta replikacja może zostad wykonana dla i z dowolnego typu węzła skrzynki pocztowej (inny niż serwera skrzynki pocztowej, który używa LCR). SIOS - Single Instance Object Storage Jest to metoda eliminacji redundancji, wykonywana, gdy przed uruchomieniem tworzenia pełnej kopii zapasowej, analizowane jest czy już istnieje jakikolwiek identyczny blok danych w magazynie kopii zapasowych, dzięki czemu można zminimalizowad wymagania magazynu. High Availability and Site Resilience Jest to nowa technologia replikacji, zapoczątkowana w Exchange Server 2010 (zobacz

17 VSS - Volume Shadow Copy Service Jest to technologia, która zapewnia kopiowanie/tworzenie kopii zapasowych infrastruktury systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Oferuje wiarygodny mechanizm tworzenia spójnych w stałym punkcje odniesienia kopii danych znanych jako kopie w tle. Technologia opracowana przez firmę Microsoft we współpracy z najważniejszymi na rynku dostawcami rozwiązao do kopiowania/tworzenia kopii zapasowych, oparta jest na koncepcie technologii migawek.

Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika

Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika Paragon Exchange Protection Podręcznik Użytkownika Główne informacje o Exchange Protection... 3 Czym jest Exchange Protection?... 3 Główne funkcje... 3 Pełna kopia zapasowa, łaocuch inkrementalny czy NCDP?...

Bardziej szczegółowo

Analiza Exchange Granular Recovery

Analiza Exchange Granular Recovery Analiza Exchange Granular Recovery Wstęp Tworzenie archiw jest wciąż najlepszym sposobem na ochronę danych w świecie komputerowym. Tworzenie kopii zapasowych jest równie ważne jak dane znajdujące się na

Bardziej szczegółowo

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik MIGRATE TO 3TB Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symantec Norton Ghost 10

Symantec Norton Ghost 10 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP 2007.05.25 1 z 50 Symantec Norton Ghost 10 Backup i Przywracanie Instrukcja oparta na wersji 10 z niniejszą instrukcją możliwe jest konfigurowanie/użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

Drive Backup Exchange Add-On. Podręcznik użytkownika

Drive Backup Exchange Add-On. Podręcznik użytkownika Drive Backup Exchange Add-On Podręcznik użytkownika Wstęp... 3 Omówienie funkcji... 3 Główne funkcje... 3 Obsługiwane platformy... 3 Pierwsze kroki... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Konwersja maszyny fizycznej na wirtualną

Konwersja maszyny fizycznej na wirtualną 1 (Pobrane z slow7.pl) Konwersja maszyny fizycznej na wirtualną (odsłona druga). Zadanie to wykonamy przy pomocy narzędzia Paragon Go Virtual. Paragon Go Virtual to rozwiązanie, które pomoże zrealizować

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home PARAGON Backup & Recovery 10 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC Szybki przewodnik Wstęp... 3 Instalacja składników Deployment Console na serwerze... 3 Tworzenie obrazu głównego

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 11 / PEŁNA LISTA FUNKCJI. HDM 11 Professional. HDM 2011 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku

HARD DISK MANAGER 11 / PEŁNA LISTA FUNKCJI. HDM 11 Professional. HDM 2011 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku Funkcje HDM 2011 Suite HDM 11 Professional Partycjonowanie dysku Tworzenie partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Odzyskiwanie partycji Przenoszenie/zmiana rozmiaru

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Konrad Sagała SAGI-B Expert Group Sp. z o.o. Możliwości migracji Wspierane scenariusze przejścia Migracja z Exchange 2003 SP2 Migracja z Exchange 2007 SP2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik MIGRATE OS TO SSD Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate OS to SSD to podręczne rozwiązanie do transferu systemów opartych na Windows na inny dysk, nawet o mniejszej pojemności. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści.

MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION WIRTUALIZACJA OBSŁUGIWANE ANAGER 2010 C MANAGER 2010 CORPORATE: Funkcja. Korzyści. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 PROFESSIONALP VS. VIRTUALIZATION MANAGER 2010 CORPORATE: ANAGER 2010 C Funkcja Opis Korzyści VM 2010 Professional VM 2010 Corporate WIRTUALIZACJA I MIGRACJE Funkcja Connect

Bardziej szczegółowo

BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL

BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz w prosty sposób zapisać swoje

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o.

PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. PlateSpin Protect Dariusz Leonarski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. 1 Plan działania Slajdy opowiadające Slajdy handlowe Pokaz obsługi 2 PlateSpin Protect Rozwiązanie do ochrony obciążeń, umożliwiajace

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku

HARD DISK MANAGER 12 / LISTA FUNKCJI. HDM 12 Professional. HDM 12 Suite. Funkcje. Partycjonowanie dysku Funkcje HDM 12 Suite HDM 12 Professional Partycjonowanie dysku Tworzenie partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Odzyskiwanie partycji Przenoszenie/zmiana rozmiaru

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików Jarosław Kuchta System plików Partycja a wolumin Partycja część dysku podstawowego (fizycznego) Wolumin część dysku dynamicznego (wirtualnego) System plików 2 Rodzaje dysków Dyski podstawowe partycjonowane

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V Replica.

Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Jednym z nowych rozwiązań, jakie oferuje Windows Server 2012 jest replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V. Funkcjonalność ta oferuje replikację pracujących maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP

SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP SIECI CENTRUM DANYCH KOMUNIKACJA TESTY I PORÓWNANIA BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZANIA DLA MSP LISTOPAD 2014 (11/218) INDEKS 328820 CENA 26,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRZEDRUK NAS NIE BOI SIĘ CHMURY TEST StorageCraft

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu?

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu? Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) to komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7. Do czego służy Przywracanie systemu? Narzędzie Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

BACKUP - I - INFORMACJE PRODUKCIE FUNKCJE AUTOMATYZACJI TEL.. (34) 343 81 81

BACKUP - I - INFORMACJE PRODUKCIE FUNKCJE AUTOMATYZACJI TEL.. (34) 343 81 81 ECOVERY 10 PRODUKCIE - I - INFORMACJE O Firma Paragon oftware oferuje użytkownikom swoim produktów innowacyjne technologie oraz ponad 15 lat doświadczenia nabytego podczas dostarczania użytkownikom systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu humansoft MiniCorax

Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalator systemu humansoft MiniCorax umożliwia przeprowadzenie procesu instalacji w trzech trybach: standardowy pełny niestandardowy Instalacja Standardowa zawiera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo