Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Paragon Exchange Protection Podręcznik Użytkownika

2 Główne informacje o Exchange Protection... 3 Czym jest Exchange Protection?... 3 Główne funkcje... 3 Pełna kopia zapasowa, łaocuch inkrementalny czy NCDP?... 4 Rozpoczynanie pracy z Exchange Protection... 4 Wymagania systemowe... 4 Instalacja... 5 Parametry wiersza poleceo... 6 Przykłady wiersza poleceo... 7 Znane ograniczenia... 9 Kontakt z Paragon Software Przypadki użycia Exchange Protection Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Ręczna ochrona Exchange Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Przywracanie tylko Exchange Rozwiązywanie problemów Słownik... 15

3 Główne informacje o Exchange Protection Rozdział ten pomoże uzyskad podstawowe informacje o nowym produkcie firmy Paragon Exchange Protection. Czym jest Exchange Protection? Paragon Exchange Protection to narzędzie do odzyskiwania oparte na wierszu poleceo dla Microsoft Exchange 2007/2010. API używające MS VSS (Volume Shadow Copy Service) zapewnia wszechstronną ochronę i szybkie odzyskiwanie do określonego momentu aktywnych baz danych przy minimalnym wysiłku. Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które potrzebują przystępnego i niezawodnego rozwiązania dla stałego dostępu do poczty , aby komunikowad się z pracownikami, klientami i partnerami. Exchange Protection to idealne uzupełnienie dla Drive Backup Server, narzędzia do odzyskiwania najwyższego poziomu. Jednoczesne użycie obu tych produktów pozwala na pełną ochronę MS Exchange Server. Główne funkcje Stała ochrona MS Exchange. Nie ma potrzeby przydzielania czasu dla tworzenia kopii zapasowej Windows, ponieważ Exchange Protection pozwala na tworzenie spójnych kopii zapasowych baz danych bez wpływu na serwer . Wysyłanie dzienników dla NCDP (Near Continuous Data Protection). Exchange Protection zapewnia specjalną usługę, która pozwala monitorowad dzienniki transakcji dla określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie archiwizowad go jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Co więcej, podczas tworzenia tego typu kopi zapasowych, dzienniki nie są obcinane, więc nie ma żadnego wpływu na wydajnośd Exchange Server. Selektywne kopie zapasowe. Narzędzie pozwala chronid wybraną grupę magazynu lub wszystkie grupy jednocześnie. Błyskawiczne kopie zapasowe bloku. Nawet podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, Exchange Protection analizuje i przenosi tylko bloki bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej, zapewniając w ten sposób optymalizację przeciążania serwera i minimalizację magazynu kopii zapasowych. Obsługa łaocuchów inkrementalnej kopii zapasowej i ponowna duplikacja danych na poziomie bloku. Użycie inkrementalnych kopii zapasowych pozwala na dodatkową elastycznośd dzięki różnych znacznikom czasowym, podczas gdy różnica dla pełnych kopii zapasowych powoduje minimalizację wymagao magazynu kopii zapasowych. Dużo opcji przywracania. Exchange Protection pozwala na przywracanie pojedynczych danych, grup magazynu lub wszystkich grup jednocześnie w oryginalną lub alternatywną (inny serwer Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizację. Automatyczne odzyskiwanie z uszkodzonego łaocucha inkrementalnego. Gdy MS Exchange nie pozwala na utworzenie inkrementalnej kopii zapasowej, Exchange Protection automatycznie zapoczątkowuje pełną kopię zapasową. Możliwe przyczyny: nie ma jeszcze pełnej kopii zapasowej, pełna kopia zapasowa została utworzona za pomocą aplikacji innego producenta, utworzony został nowy magazyn, plik łaocucha VHD został uszkodzony, wykryto niebezpieczne przełączenie replikacji itp. Monitorowanie przestarzałych danych. Automatyczna eliminacja przestarzałych kopi zapasowych, nie tylko pozwala zaoszczędzid miejsce, ale także skraca czas tworzenia kopii zapasowych.

4 Obsługa replik MS Exchange i konfiguracji klastrów. Pełna kopia zapasowa, łaocuch inkrementalny czy NCDP? Dla MS Exchange odpowiedź nie jest taka prosta. W zasadzie tylko użycie wszystkich trzech metod jednocześnie może zagwarantowad optymalną ochronę dla tego typu aplikacji. Zobaczmy dlaczego: Pełna kopia zapasowa zawiera wszystkie pliki wybranej grupy magazynu lub wszystkich grup jednocześnie, więc nie jest zależna od innych kopii zapasowych i może zostad przywrócona w jednym etapie. Poza tym podczas tworzenia tego typu kopi zapasowej, wszystkie dzienniki transakcji są automatycznie obcinane, co jest przydatne dla wysokiej wydajności Exchange. Nie pozwala ona jednak na różne punkty przywracania i znacznie przeciąża serwer podczas operacji, dlatego częste jej tworzenie nie jest dobrym wyjściem.. kopia zapasowa zawiera dzienniki transakcji, które zawierają zmiany dokonane od czasu utworzenia ostatniej pełnej lub inkrementalnej kopii zapasowej. Podczas tego typu kopii zapasowych, wszystkie dzienniki transakcji są również ocinane. Jej utworzenie zajmuje niewiele czasu i jej rozmiar jest dośd mały. Pozwala również na różne znaczniki czasowe. Mimo wszystko nadal potrzebna jest pełna kopia zapasowa jako obraz nadrzędny do przywrócenia. Co więcej zbyt długi łaocuch inkrementalny przywracany jest godzinami i bardzo obciąża magazyn kopii zapasowych. NCDP (Near Continuous Data Protection), realizowany jest poprzez wysyłanie dzienników, zawiera specjalną usługę, która monitoruje dzienniki transakcji określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie przywrócid go, jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Podczas tworzenia tego typu kopii zapasowych dzienniki nie są obcinane, więc nie ma wpływu na wydajnośd Exchange. Mimo wszystko potrzebna jest pełna kopia zapasowa jako obraz nadrzędny do przywrócenia i generalnie operacja przywracania jest w tym przypadku najdłuższa. Co więcej jeśli nie utworzysz pełnej lub inkrementalnej kopii zapasowej, aby obcinad dzienniki, wydajnośd Exchange będzie spadad. Aby uzyskad więcej informacji, skonsultuj się z rozdziałem Przypadki użycia Exchange Protection. Rozpoczynanie pracy z Exchange Protection W tym rozdziale znajdziesz informacje potrzebne do przygotowania produktu do użytkowania. Wymagania systemowe Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2003 x64 (wszystkie edycje) Windows Server 2008 x64, 2008 R2 x64 (wszystkie edycje) Obsługiwane serwery Exchange Exchange Server 2007 Exchange Server 2010

5 Obsługiwane konfiguracje klastrów Kopie zapasowe aktywnej bazy danych Exchange lub jej repliki dla konfiguracji LCR Kopie zapasowe pojedynczych węzłów konfiguracji SCC (Single Copy Cluster) i CCR (Cluster Continuous Replication) Instalacja Przed instalacją, upewnij się, że Twoja platforma spełnia wymagania produktu. Jeśli tak, wykonaj następujące czynności, aby zainstalowad narzędzie: 1. Kliknij na zapewniony plik instalacyjny, aby zainicjowad instalację (PEP_XX_x64.msi, gdzie XX wskazuje na lokalizację pakietu instalacyjnego, na przykład EN dla angielskiej, DE dla niemieckiej, ES dla hiszpaoskiej, RU dla rosyjskiej itp.). 2. Strona powitalna informuje, że aplikacja jest instalowana. Kliknij Next, aby kontynuowad. 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie wybierz odpowiednią opcję, aby ją zaakceptowad. Inaczej nie będziesz mied możliwości kontynuowania instalacji. Możesz również wydrukowad umowę, klikając na przycisk Print. 4. Na następnej stroni, kliknij Change, aby zainstalowad narzędzie w innej lokalizacji (domyślnie C:\Program Files\ Paragon Software\Exchange Protection\). W innym przypadku kliknij Next, aby kontynuowad. 5. Na stronie Ready to Install the Program kliknij Install, aby rozpocząd instalacje lub Back, aby powrócid do poprzednich stron i zmodyfikowad ustawienia.

6 Archive NoSios PurgeOlder UseReplica LogShipping Date EdbPath LogPath UseLogs Name Verbose storage_name(s) 6. Strona Final informuje o zakooczeniu procesu instalacji. Kliknij Finish, aby zakooczyd kreatora. Pierwsze uruchomienie Uruchom Command Prompt, a następnie wpisz pep.exe /?, aby zobaczyd wszystkie dostępne opcje i gramatykę użycia narzędzia. Parametry wiersza poleceo W poniższej tabeli możesz znaleźd dostępne parametry dla każdej operacji. Backup:Full m o o o o o o Backup:Incremental m o o o o

7 LogShipping:Enable m o o o LogShipping:Disable o Restore:Original m o o o o (+stores) Restore:Alternative m o m o m o m (+stores) Restore:RSG m o m o o o m (+stores) Restore:File m o m o o m (+stores) Query:{Basic Detail} m o Clean m m o m Parametr obowiązkowy o Parametr opcjonalny <puste> - Nie dotyczy +stores Nie tylko grupy magazynu, ale także magazyny indywidualne mogą zostad określone w formie Nazwa grupy magazynu\nazwa przechowywanych danych Przykłady wiersza poleceo Aby uzyskad większą wiedzę na temat używania Exchange Protection, przyjrzyj się poniższym przykładom: 1. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 2. pep.exe Backup:Incremental -Archive:"D:\ExchArchive" -PurgeOlder:14 "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd inkrementalną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -PurgeOlder:14 wszystkie dane starsze niż 14 dniowe zostaną ominięte podczas operacji. 3. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -LogShipping "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone;

8 -LogShipping po zakooczeniu tworzenia pełnej kopi zapasowej, włączone zostanie NCDP (Near Continuous Data Protection) dla określonego obiektu kopii zapasowej, aby zapewnid minimalną utratę danych, jeśli zdarzy się awaria. 4. pep.exe LogShipping:Enable -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak włączyd NCDP dla "First Storage Group" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 5. pep.exe Restore:Original -Archive:"D:\ExchArchive" -Date: "First Storage Group\Mailbox Store" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group\Mailbox Store" z "D:\ExchArchive" na oryginalną lokalizację z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Date: znacznik czasowy utworzenia 2010/02/20 zostanie użyty podczas operacji. 6. pep.exe Restore:RSG -Archive: "D:\ExchArchive" -EdbPath:D:\TmpData -Name:"TempGroup" "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group" z "D:\ExchArchive" na RSG (Recovery Storage Group) z następującymi obowiązkowymi parametrami: - EdbPath:D:\TmpData wszystkie pliki EDB zostaną przywrócone na "D:\TmpData" - Name: "TempGroup" grupa magazynu będzie posiadała nazwę "TempGroup" 7. pep.exe Query:Detailed -Archive:"D:\Backup\PEP" Ten przykład pokazuje jak uzyskad szczegółowe informacje o zawartości wszystkich archiw, przechowywanych w "G:\Backup\PEP"

9 Znane ograniczenia Maksymalny rozmiar dozwolony dla utworzenia kopii zapasowej to 2TB (ograniczenie VHD). Jeśli danych będzie więcej, narzędzie wyświetli odpowiedni błąd i nie rozpocznie operacji. Niezalecane jest przerywanie już rozpoczętej operacji tworzenia kopi zapasowej/przywracania. Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej zostanie niepoprawnie zakooczona, MS Exchange powróci do stanu jaki był przed tworzeniem kopii zapasowej, tzn. operacja tworzenia kopii zapasowej nie zostanie zarejestrowana i pliki dziennika nie zostaną obcięte. Jeśli operacja przywracania zostanie nieprawidłowo zakooczona, administrator będzie musiał powtórzyd operacje przywracania, aby odzyskad Exchange Server. MS Exchange nie pozwala na uruchomienie kilki operacji tworzenia kopii zapasowych jednocześnie, jeśli obiekty się powtarzają. Podczas przywracania do oryginalnej lokalizacji, wszystkie grupy magazynu i dane przechowywane do przywrócenia pozostaną niezmienione w AD (Katalog aktywny). Inaczej, administrator będzie musiał ręcznie skonfigurowad AD lub użyd przywracania na alternatywną lokalizację (AD zostanie skonfigurowany automatycznie z domyślnymi parametrami).

10 Podczas przywracania kilku grup magazynu na alternatywną lokalizację, administrator musi uruchomid odpowiednią liczbę poleceo przywracania, określając za każdym razem nową nazwę grupy i lokalizację dysku. Wszystkie repliki konfiguracji Exchange Server są obsługiwane jako samodzielny Exchange Server. Konfiguracje klastra pracy awaryjnej Windows są obsługiwane jedynie, gdy uruchomiony jest Exchange Protection w odpowiednim węźle klastra. Po przywróceniu Exchange Server w konfiguracjach CCR, SCR, SCC lub Site Resilience, administrator musi ręcznie skonfirurowad te konfiguracje. Kontakt z Paragon Software Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów firmy, skontaktuj się z Paragon Software: Usługa Strona domowa Paragon Software Rejestracja i aktualizacje Baza wiedzy działu sprzedaży Kontakt https://www.paragonsoftware.com/account/login.htm?from =my-account kb.paragon-software.com Przypadki użycia Exchange Protection Rozdział ten zawiera scenariusze, które demonstrują jak Exchange Protection może zostad użyte jako częśd niezawodnego planu odzyskiwania, aby chronid Microsoft Exchange Server. Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Typowy Exchange Server w nowoczesnych małych i średnich firmach oparty jest na Windows Server 2003/2008, który jest hostem MS Exchange 2007/2010. Podczas opracowywania efektywnej strategii odzyskiwania dla tego typu serwera, na początku musisz wskazad główne obiekty kopii zapasowej tzn. system operacyjny i Exchange, dla tych dwóch obiektów wymagane są inne zasady tworzenia kopii zapasowej. Podczas gdy system operacyjny zmienia się nieco, a potrzebny jest on jedynie do działania Exchange, bazy danych Exchange są głównym celem, ponieważ to one zawierają krytyczne informacje, musimy się więc upewnid, że dane te nie zostaną utracone w razie awarii. Uwzględniając więc te warunki, zobaczmy w jaki sposób Exchange Protection może byd przydatny do osiągnięcia solidnego planu odzyskiwania ratunkowego dla typowego Exchange Server: Cel: Wszechstronna ochrona typowego Exchange Server, który zawiera bazy danych Exchange. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchange i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server).

11 Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Cykl pełnych kopii zapasowych sektorów całego serwera do udziału sieciowego, każdego tygodnia, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i dwie ostatnie kopie zapasowe są zawsze dostępne. Warto chronid jedynie partycje systemową, więc opcje wykluczania nie są konieczne. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowne cotygodniowe pełne kope zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek

12 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Serwer, który jest hostem nie tylko dla Exchange, ale także dla krytycznych aplikacji lub danych (plik serwera, SQL itp.) wymaga innego podejścia do tworzenia kopii zapasowych. W tym przypadku, efektywna strategia odzyskiwania ratunkowego powinna dotyczyd regularnej ochrony wszystkich krytycznych danych i systemu operacyjnego, uwzględniając ważnośd każdego obiektu kopii zapasowej. Zobaczmy w jaki sposób Paragon Exchange Protection pomoże osiągnąd niezawodny plan odzyskiwania ratunkowego dla tego typu serwera: Cel: Wszechstronna ochrona serwera, który jest hostem nie tylko dla baz danych Exchange, ale także, danych krytycznych. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchenge i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server i inne krytyczne dane (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Dzienny cykl tworzenia dyferencyjnych kopii zapasowych sektora całego serwera do udziału sieciowego, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i 7-12 ostatnich kopii zapasowych jest dostępnych. Jeśli system operacyjny jest umieszczony na osobnej partycji, warto chronid co tydzieo partycję systemową, ponieważ nie będą wymagane opcje wykluczania, podczas gdy partycje zawierające krytyczne dane powinny chronione byd codziennie. Strategia taka pozwala zoptymalizowad użycie magazynu kopii zapasowych. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V), przy zachowaniu najnowszych znaczników czasowych krytycznych informacji. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup dla optymalnego użycia magazynu kopi zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange i zminimalizowad utratę danych w razie awarii. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w

13 Tydzi eo 4 Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa

14 <<< NCDP >>> Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Ręczna ochrona Exchange Jest to dodatkowy scenariusz dla wcześniej wspomnianych przypadków użycia, który warto wykonad, przed wprowadzeniem ważnych zmian w Exchange lub jego ponownej konfiguracji. Ogólny cykl tworzenie kopii zapasowych pozostaje nienaruszony, podczas gdy administrator ręcznie uruchamia Exchange Protection z określonymi parametrami. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla: W zależności od ilości zmian jakie mają zostad wprowadzone pełna jednorazowa lub inkrementalna kopia zapasowa wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu, należy wybrad czy automatycznie utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych lub jej repliki. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange przed ważną zmianą. Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Rozważmy najgorszy możliwy scenariusz całkowita awaria serwera, który jest hostem dla MS Exchange. Firmę czeka długi przestój lub nawet groźba bankructwa, jeśli nie został opracowany plan odzyskiwania. Zobaczmy jak szybko i łatwo odzyskad Exchange Server po całkowitej awarii, gdy Paragon Drive Backup Server i Paragon Exchange Protection są wspólnie użyte do odzyskiwania ratunkowego: Cel: Odzyskanie Exchange Server po dużej awarii związanej z awarią sprzętu i utrata danych. Operacja odzyskiwania wiąże się z dwoma etapami, tzn. przywrócenie całego serwera lub jedynie partycji systemowej z kopi zapasowej sektora, za pomocą Drive Backup Server, a następnie przywrócenie baz danych Exchange z najnowszej dostępnej kopii zapasowej za pomocą Exchange Protection. Parametry przywracania dla Drive Backup Server: W zależności od problemu, jest kilka opcji do wyboru (odzyskiwanie bare metal z środowiska rozruchowego Linux/DOS lub WinPE 3.0 z opcją przywrócenia na nieznany sprzęt lub przywrócenie bezpośrednio do środowiska wirtualnego dowolnego dostawcy oprogramowania do wirtualizacji). Parametry przywracania dla Exchange Protection: Przywracanie z najnowszej kopi zapasowej do oryginalnej lokalizacji. Przywracanie tylko Exchange

15 Jeśli tylko bazy danych Exchange zostały uszkodzone, w zależności od problem Exchange Protection zawiera kilka opcji, aby odzyskad, to co jest potrzebne przy minimalnym wysiłku: Przywrócenie wszystkich grup magazynu, wybranych grup lub przechowywanych danych Przywrócenie z najnowszej kopii zapasowej lub dowolnego dostępnego znacznika czasowego Przywrócenie do oryginalnej lub alternatywnej (inny Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizacji Rozwiązywanie problemów Jeśli napotkasz problem podczas używania produktu, wyślij plik dziennika operacji (znajdziesz go w "C:\Windows\Logs\Paragon\Exchange Protection") na adres szczegółowo opisując akcje jakie wykonałeś zanim pojawił się problem. Zrobimy wszystko, aby pomóc najszybciej jak to tylko możliwe. Słownik SCC - Single Copy Cluster Jest to klaster z co najmniej dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering. Wymaga on udostępnionego dysku, jak SAN i posiada jedną kopię danych. LCR - Local Continuous Replication Jest to pojedyncze rozwiązanie Exchange Server 2007, dla zapewnienia redundancji danych. Możesz uruchomid wszystkie role serwera, są jednak pewne ograniczenia dla folderów publicznych. Aby rozwiązanie to było efektywne wymagane są dwa zewnętrzne zestawy dysku i dwa zestawy kontrolerów, aby zapewnid poprawną redundancję. CCR - Cluster Continuous Replication Jest to klaster z dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering na Exchange Server Nie gwarantuje to jednak, że dysk udostępniony dostrzeże obecnośd węzła. Role inne niż skrzynka pocztowa nie mogą zostad zainstalowane na tym klastrze Aktywny węzeł klastra replikuje wszystkie zmiany do pasywnej kopii bazy danych. Co najmniej trzy serwery Exchange będą wymagane (dwa węzły skrzynki pocztowej i niezbędne Client Access i Hub Transport). SCR - Standby Continuous Replication (SP1) Pozwala na replikację baz danych na inny Exchange Server 2007 ulokowany gdziekolwiek w Internecie. Ta replikacja może zostad wykonana dla i z dowolnego typu węzła skrzynki pocztowej (inny niż serwera skrzynki pocztowej, który używa LCR). SIOS - Single Instance Object Storage Jest to metoda eliminacji redundancji, wykonywana, gdy przed uruchomieniem tworzenia pełnej kopii zapasowej, analizowane jest czy już istnieje jakikolwiek identyczny blok danych w magazynie kopii zapasowych, dzięki czemu można zminimalizowad wymagania magazynu. High Availability and Site Resilience Jest to nowa technologia replikacji, zapoczątkowana w Exchange Server 2010 (zobacz

16 VSS - Volume Shadow Copy Service Jest to technologia, która zapewnia kopiowanie/tworzenie kopi zapasowych infrastruktury systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Oferuje wiarygodny mechanizm tworzenia spójnych w stałym punkcje odniesienia kopii danych znanych jako kopie w tle. Technologia opracowana przez firmę Microsoft we współpracy z najważniejszymi na rynku dostawcami rozwiązao do kopiowania/tworzenia kopii zapasowych, oparta jest na koncepcie technologii migawek.

Paragon Exchange Protection. Przewodnik

Paragon Exchange Protection. Przewodnik Paragon Exchange Protection Przewodnik Koncepcja produktu... 3 Główne funkcje produktu... 3 Główni odbiorcy... 4 Pierwsze kroki... 4 Środowisko docelowe... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5

Bardziej szczegółowo

Drive Backup Exchange Add-On. Podręcznik użytkownika

Drive Backup Exchange Add-On. Podręcznik użytkownika Drive Backup Exchange Add-On Podręcznik użytkownika Wstęp... 3 Omówienie funkcji... 3 Główne funkcje... 3 Obsługiwane platformy... 3 Pierwsze kroki... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Exchange Granular Recovery

Analiza Exchange Granular Recovery Analiza Exchange Granular Recovery Wstęp Tworzenie archiw jest wciąż najlepszym sposobem na ochronę danych w świecie komputerowym. Tworzenie kopii zapasowych jest równie ważne jak dane znajdujące się na

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symantec Norton Ghost 10

Symantec Norton Ghost 10 Symantec Norton Ghost 10 - Backup i Przywracanie 2007 EOP 2007.05.25 1 z 50 Symantec Norton Ghost 10 Backup i Przywracanie Instrukcja oparta na wersji 10 z niniejszą instrukcją możliwe jest konfigurowanie/użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Paragon Boot Media Builder

Paragon Boot Media Builder PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl E mail kontakt@paragon software.pl Paragon Boot Media Builder Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik

Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC. Szybki przewodnik Pierwsze kroki z Deployment Console. Wdrażanie klientów poprzez PXE przy użyciu adresu MAC Szybki przewodnik Wstęp... 3 Instalacja składników Deployment Console na serwerze... 3 Tworzenie obrazu głównego

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik

MIGRATE TO 3TB. Przewodnik MIGRATE TO 3TB Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate to 3TB to podręczne rozwiązanie, które rozwiązuje problem z niekompatybilnością pomiędzy nowoczesnymi systemami operacyjnymi Microsoft

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home PARAGON Backup & Recovery 10 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V Replica.

Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Jednym z nowych rozwiązań, jakie oferuje Windows Server 2012 jest replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V. Funkcjonalność ta oferuje replikację pracujących maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Konrad Sagała SAGI-B Expert Group Sp. z o.o. Możliwości migracji Wspierane scenariusze przejścia Migracja z Exchange 2003 SP2 Migracja z Exchange 2007 SP2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika Paragon Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21, 42 200 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl E Mail: kontakt@paragon software.pl System Backup 2010 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 Przebieg instalacji wersji sieciowej na przykładzie programu Ewa: I. KONFIGURACJA SERWERA 1. Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL

BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL BACKUP & RECOVERY 10 HOME PL Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz w prosty sposób zapisać swoje

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Uwaga... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalacja oprogramowania... 4 Tworzenie partycji... 6 FAT32 Format Utility... 8 Przycisk tworzenia kopii zapasowej...

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo