Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz tkopacz@microsoft.com"

Transkrypt

1 Superkomputer pod Windows: HPC Server 2008 (i nie tylko) Tomasz Kopacz

2 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

3 Dlaczego HPC?

4 Stan HPC Pewne klasy problemów (naukowych, inżynieryjnych czy biznesowych) zawsze wymagały niestandardowych możliwości obliczeniowych Presja rynkowa wymusiła zwiększenie innowacyjności, redukcję kosztów i modelowanie nawet w tradycyjnych przedsiębiorstwach które dotychczas nie potrzebowały wyrafinowanych obliczeo Skala ekonomiczna i możliwości sprzętu/oprogramowania sprawiły że HPC jest coraz popularniejszym narzędziem dla dużej (względnie) liczby użytkowników

5 Windows HPC Server Narzędzia developerskie Visual Studio: C#, C++, WCF, OpenMP, MPI, MPI.NET Bibliot. numeryczne Fortran Istniejąca infrastr. klastrowa UNIX/Linux/... HPC Profile Analiza śladu Profilowanie Debugger MPI Śledzenie MPI API do wysyłania zadań Router WCF Windows HPC Server 2008 Windows Server 2008 Kolejkowanie zadań /klaster/ Nowy TCP/IP Klienci/wysyłanie zadań App. wsadowe Aplikacje WCF Konsola CCS Skrypty CCS Węzły obliczeniowe Zarządzanie węzłami Aplikacje: WCF, C#, C++, Fortran MPI Z Network Direct SharePoint Excel Windows Workflow Foundation API Administracyjne Administracja Windows HPC Server 2008 Administration Console: System, Scheduling, Networking, Imaging, Diagnostics Windows Powershell System Center Operations Manager System Center Data Protection Manager System Center Configuration Manager Windows Server Update Services Software Protection Services Dodatki firm trzecich Business Intelligence Pamięć Pamięć Pamięć Zródło Partnerzy Microsoft HPC Server 2008 Parallel/Clustered Storage SQL Structured Storage Windows Storage Server z DFS SQL Server Integration Services SQL Server Analysis/ Reporting

6 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

7 Rozwiązania branżowe Nauka Przemysł lotniczy Przemysł samochodowy Usługi finansowe Rozwiązania w administracji publicznej Nauki biologiczne

8 Partnerzy Microsoft

9 Współpraca z uczelniami Microsoft i HP: Universal Parallel Computing Research Centers University of Illinois (UIUC) University of California (UC Berkeley) Aachen (Windows 2008 HPC) Kod testu HPL: 18 TFlop/s 256 węzłów; rdzeni 1024 Intel Xeon E5450 (Quad-core, 3Ghz) Infiniband RAM (w sumie) 4TB 75% teoretycznej wydajności Tomsk State University (SKIF Cyberia; 283 węzły dualcore; CCS 2003, teoretyczne 12 TFlop, Linpack: 7.8 TFlop) Instituto Politecnico Nacional (Meksyk): 1000 nodów

10 Windows HPC Server 2008 Szczegółowe wyniki Położenie Tukwila, WA Sprzęt Serwery 256 Dual-CPU, quad-core Intel 5320 Clovertown procesory 1.86GHz i 8GB RAM Sprzęt Sied Private i Public: Broadcom GigE MPI: Cisco Infiniband Liczba węzłów 256 Całkowita liczba rdzeni 2048 Pamięd 2+ TB RAM Wyniki z aktualnie wykonywanych testów Linpack Najlepszy wynik TeraFLOPS Najlepsza wydajnośd klastra 77.1% Dla porównania Wynik Linpack z June2007 Top TeraFLOPS (#106) na tym samym sprzęcie Wydajnośd klastra z June % Top500 run (#106) na tym samym sprzęcie Typowa wydajnośd w Top500 dla 65-77% płyt Clovertown / IB ; bez (2 instancje mają 79%) uwzględniania systemu operacyjnego Instalacja: poniżej 2h #116 Top % większa wydajnośd na tym samym sprzęcie. Wersje: Nov 07 Beta 1 April CTP lato 2008 RTM

11 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

12 Co nowego w Windows Server 2008 z punktu widzenia HPC? Niezawodnośd High Availability Services - failover używa np. iscsi Dynamiczne partycjonowanie - Hot plug PCI Express/pamięd, dodawanie i zastępowanie w locie procesorów System plików samonaprawiający się NTFS Zarządzanie Windows 64-bit Hypervisor (HyperV) Nowe logowanie/diagnostyka PowerShell Wydajnośd Nowy stos TCP/IP; udoskonalne Winsock Direct Wydajnośd zarządcy pamięci Usunięty limit bloku 64 KB dla mapowanych plików/pliku wymiany Priorytetyzacja I/O Priorytet I/O wynika z priorytetu wątku lub może byd ustawiany niezależnie Też używane przez zadania w tle (indeksowanie, Windows Defender) Wiele rozszerzeo związanych z Non-Uniform Memory Access(NUMA) SMB 2.0 Obsługuje linki symboliczne (klinet side; soft link) Optymalizacja operacji (budowa wsadów) by zminimalizowad ilośd komunikatów przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem Można określid dokładny rozmiar buforów w zależności od sprzętu da się osiągnąd 30-40x wzrost przepustowości

13 Co nowego w HPC Pack 2008? Nowe UI - System Center PowerShell do zarządzania z poziomu CLI Klastrowane korzenia (węzeł główny) Windows Deployment Services Diagnostyka/Raportowanie Wsparcie dla Operations Manager Zarządzanie Kolejkowanie zadań (Job scheduling) Wsparcie dla SOA i WCF Duża ziarnistośd do definiowania zasobów i zadao Większa skalowalnośd dla dużych klastrów Nowe polisy rozkładu zadao Współpraca z innymi klastrami za pośrednictwem HPC Profile NetworkDirect (RDMA) dla MPI Łatwiejsza konfiguracja sieci Shared Memory MS-MPI dla wielu rdzeni MS-MPI zintegrowane z Windows Event Tracing Sieć i MPI Pamięć i dyski Wsparcie dla iscsi SAN w Win2008 Server Message Block 2 Równoległe systemy plików firm trzecich Producenci Memory Cache

14 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

15 Zarządzanie - Przegląd Łatwe do instalacji / znane narzędzia Rozwiązania pod klucz w kanale OEMs Uproszczona instalacja systemów i wdrażanie aplikacji Bazowe obrazy, poprawki, sterowniki, aplikacje Cel łatwośd zarządzania Diagnostyka, rozwiązywanie problemów i monitorowanie Różne widoki (drzewo, pivot table, mapy aktywności) Odpowiedniki z linii poleceo Skalowanie w górę Mechanizmy uwzględniają że węzłów jest dużo Możliwośd klastrowania węzła głównego Raportowanie użycia klastra Filtrowanie/grupowanie węzłow Integracja z innymi systemami zarządzania IT Zarządzanie poprawkami System Center Operations Management PowerShell Usługi Windows 2008 High Availability

16 Klaster węzła głównego Wyeliminowany pojedynczy punkt awarii zapewnienie wysokiej dostępności Wymaga usługi Windows Server 2008 Enterprise Failover Clustering Następna generacja usług klastrowych Usprawnienia w: automatycznej walidacji, konfiguracji i zarządzaniu HPC Pack oferuje Program instalacyjny konfigurujący automatyczne klastry Węzeł główny i zapasowy konfigurowany z SQL Failover Cluster Failover dla Job Scheduler Management console połączona z Windows Server Failover Management console Węzeł główny Win2008 Enterprise Clustered SQL Server Sieć prywatna Klaster Windows Dzielony dysk Węzeł zapasowy Win2008 Enterprise Clustered SQL Server

17 Wzorzec węzła Instalacja aplikacji Kreator Edytor wzorców do dostosowywania

18 Instalacja WDS + PXE Obraz przygotowany, z własnymi sterownikami jak potrzeba Też łatwa REINSTALACJA, zerowanie stanu klastra Obsługiwane Hyper-V 18

19 Zarządzanie węzłami Lista albo Heat Map klastra Grupowanie komputerów wg. Typu sprzętu, atrybutów itp. Potem czynności dla grup. Otrzymywanie ostrzeżeo Śledzenie historii operacji i dostęp do logu długich operacji Pivot by zobaczyd razem powiązane węzły i zadania

20 Heat Map

21 Clusrun Uruchamia to samo polecenie na wielu węzłach Wyjście przeplatane albo per węzeł

22 Raportowanie Raporty Job Resource Usage Job Throughput Job Turnaround Node Availability Cluster Utilization by Job Analiza trendów SQL Server Analysis pod spodem Grupowanie i filtrowanie wg: Użytkownika, projektu, usługi, wzoru zadania Przykłady: Jak/Kiedy/Przez kogo klaster był używany? Podpięcie billingu! Czy węzły są wyłączane? Jak często Ile prac zakooczono dziś/w tym tygodniu? Kto uruchamiał dane zadania? Jak długo zadanie czeka na zasoby?

23 Zarządzanie zadaniami

24 Diagnostyka

25 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

26 Kernel By-Pass NetworkDirect Nowy mechanizm sieciowy RDMA = większa wydajnośd Porównywalne wyniki ze sprzętowo realizowanym MPI Socket-Based App MPI App MS-MPI Windows Sockets (Winsock + WSD) RDMA Networking TCP/Ethernet Networking Networking Hardware Networking Hardware WinSock Direct Provider Networking Hardware Networking Hardware User Mode Access Layer Networking Hardware Networking Hardware NetworkDirect Provider User Mode TCP Kernel Mode IP NDIS Networking Hardware Networking Hardware Mini-port Driver Networking Hardware Networking Hardware Sterownik Networking Hardware Networking Hardware Sprzęt sieciowy (ISV) App CCP Component OS Component IHV Component

27 Architektura wielordzeniowa Duże usprawnienia w MS-MPI gdy wykorzystywana jest shared memory MS-MPI automatycznie przesyła między Shared Memory /dzielona pamięd; SHM /: Pomiędzy procesami na jednym węźle /rdzeniami/ Istotna ilośd rdzeni - 8, 16, 32. SHM ma ~5x mniejsze opóźnienie niż sied RDMA Sied: TCP, RDMA (WinsockDirect, NetworkDirect) MS-MPIv1 (CCS 2003) monitoruje przychodzący ruch z SHM dzięki agresywnemu poolingowi [by osiągnąd niskie opóźnienia]; ale to powoduje: MPI serializowane w pewnych sytuacjach (np. by uniknąd konfliktów na poziomie dispatcher-a w kernelu) Błędne pomiary opóźnieo w sieci Wysoka utylizacja CPU MS-MPIv2 używa zupełnie innego podejścia do SHM Bezpośrednie kopiowanie proces-proces by zwiększyd przepustowośd. Inne algorytmy by zminimalizowad opóźnienie bez wysokiej utylizacji CPU. Wstępne wyniki* Opóźnienie (µsec) 0-128b Przepustowośd (MB/sec) V1 SHM V2 SHM *Ważne: To jest wersja testowa raczej istotny postęp, nie liczby bezwzględne

28 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

29 Większa różnorodnośd aplikacji CCS 2003 (zadania wsadowe) HPC 2008 (zadania teżi interaktywne) Aplikacje inżynieryjne Symulacja Obliczenia CAD/CAM Analiza obciążeo Aplikacje wspomagające wydobycie (ropa, gaz, węgiel) Symulacja rezerw Sejsmologia Nauki biologiczne Analiza strukturalna Symulacje Usługi finansowe Analiza portfolio Analiza ryzyka Zgodnośd Excel Ceny Modelowanie Portfolio Interaktywne aplikacje klastrowe Nowe idee Kolejkowanie zadao Alokacja zasobów Uruchamianie procesu Monitorowanie wykorzystania zasobów Zintegrowane uruchamianie MPI Zintegrowane bezpieczeostwo + Broker komunikacyjny WCF Wirtualny endpoint WS Load balancing Zintegrowana aktywacja usług Zarządzanie czasem życia Zintegrowane śledzenie WCF App.exe App.exe App.exe App.exe Service (DLL) Service (DLL) Service (DLL) Service (DLL)

30 Zadania HPC w stylu SOA Administrator Status zadao Raport użycia usług Logi i śledzenie Mapa aktywności, monitor wydajności i log zdarzeo Ścieżka kontroli 1 Utwórz sesję Węzeł główny Job status Kolejkowanie zadao Service usage report Router Serwis Tracing logs Węzły obliczeniowe n instancji serwisu User Klient 2 Uruchomienie brokera Węzeł Instancja serwisu Węzeł Instancja serwisu Węzeł Instancja serwisu Ścieżka danych 3 Send/Receive Messages WCF Broker W tle wykonywa ne Węzły brokera WCF Rozkład żądao Dostosowuje rozmiar puli Zgodnośd z WS-* Śledzenie i rejestrowanie użycia zasobów Uruchamianie serwisów jako użytkownik Restart gdy niepowodzenie Śledzenie aplikacji

31 Zrównoleglenie obliczeo for (int i = 0; i < 2000; i += 500) // symulacja 2,000 generacji { } for (int j = 0; j < M; j++) // podziel populację na M części { client.beginevolve(pops[ j ],500); // zadania na różne // węzły } // czekaj aż proces się zakooczy DoEvolve(); // Wybierz generację z populacji void Evolve(int n) { for (int i = 0; i < n; ++i) // wybierz zestaw genów { DoEvolve(); } } Węzły obliczeniowe

32 Konfiguracja węzła

33 Deployment z Visual Studio

34 Statystyka usług

35 Monitorowanie brokera

36 Konsolidowad na koniec zadania? Śledzenie MS-MPI Zintegrowane z Windows Event Tracing Pojedynczy, skorelowany log: OS, sterowniki, MPI, i zdarzenia aplikacji na każdym węźle obliczeniowym Dodatki specyficzne dla CCS Wysoka dokładnośd, korelacja pomiędzy zdarzeniami na różnych węzłach Potencjalnie: jeden log dla aplikacji rozproszonej Dwa cele: Analiza wydajności Rozwiązywanie problemów z aplikacją Wyświetlanie Visual Studio & Windows ETW tools Planowane: specjalne narzędzie mpiexec.exe -trace args logman.exe MS-MPI MS-MPI Infrastruktura Windows ETW Plik Konwersja do tekstu Live feed Infrastruktura Windows ETW Plik Pliki Trace Trace log Log Log Files Files 36

37 Programowanie równoległe Dostępne dziś Tworzenie, śledzenie aplikacji rozproszonych i równoległych w Visual Studio C, C++.NET Kompilatory firm trzecich Technologie nowe/eksperymentalne LINQ/PLINQ język OO do operacji na zbiorach w.net (zrównoleglanych!) C# Futures mechanizm pozwalający jawnie zdefiniowad że pewne pętle mają byd wykonywane równolegle Przyszłośd : Parallel Computing Initiative (PCI) Duże inwestycje (i poszukiwania partnerów chętnych do współpracy) Cel: ujednolicony zestaw narzędzi pozwalający tak samo pisad aplikacje wielordzeniowe jak i te dla klastrów Kompilatory Profilery / śledzenie Debugger Runtime i biblioteki Visual Studio Intel C++ Gcc PGI Fortran Intel Fortran Absoft Fortran Fujitsu SDK for Unix PerfMon ETW (for MS-MPI) VSPerf /VSCover CLRProfiler Vampir (portowany) Intel Collector/Analyzer( wymaga Intel MPI na HPC) Vtune & CodeAnalyst Marmot (portowane) MPI Lint++ Visual Studio WinDbg DDT MPI OpenMP C# Futures MPI.C++ oraz MPI.Net PLINQ

38 Agenda Dlaczego HPC? Windows HPC Server Rynek i nauka Nowe rozwiązania w HPC Server 2008 Zarządzanie systemem HPC Sied i MPI Tworzenie aplikacji HPC Kolejkowanie zadao

39 Różne zasady polis Typ (ang.) Opis Wersje Priority FCFS Zadanie jest umieszczane w kolejce bazując na priorytecie i czasie wysłania. Zadania są umieszczane na zasadzie pierwszy wszedł-pierwszy wykonany, ale z uwzględnieniem priorytetu (to znaczy analizowany jest pierwszy w danej grupie priorytetów) Window CCS 2003 Windows HPC 2008 Backfilling Exclusive Scheduling Resource Matchmaking Multi-level Compute Resource Allocation Preemption Grow & Shrink Scheduling Zasoby są rezerwowane w oparciu na zgłoszone zapotrzebowania na dane zasoby. Jeżeli zasoby mają wolne okienko w ramach zarezerwowanego czasu, mogą byd użyte do realizacji małych prac Oznaczenie pracy/zadania Exclusive powoduje że żadne inne nie może byd uruchomione na danym węźle. Pozwala określid że praca/zadanie ma byd wykonane na danej grupie węzłów (w oparciu o nazwę zestawu węzłów i cechy np. pamięd, liczba procesorów itp.). Job Scheduler umieszcza pracę/zadania (głównie wymagające dużo pamięci) na odpowiednim procesorze/serwerze; uwzględnia NUMA. Z wywłaszczeniem, gdzie zadanie o większym priorytecie może zabrad zasoby zadaniu o mniejszym priorytecie; najlepiej współpracuje z SOA i brokerami WCF. Zadanie może mied nieograniczone wymagania. Praca (job) może wymagad 100 zasobów do uruchomienia 1000 zadao. Dzięki Grow Shrink, najpierw job scheduler da jeden zasób, a potem kolejne w miarę jak stają się dostępne. Gdy zadanie ma 100 zasobów i mniej niż 100 zadao, zasoby są sukcesywnie zwalniane jako niepotrzebne. Window CCS 2003 Windows HPC 2008 Window CCS 2003 Windows HPC 2008 Windows HPC 2008 Windows HPC 2008 Windows HPC 2008 Windows HPC 2008

40 Wzorzec job Czym są? Określają wymagania zasobów (np. aplikacje, specjalistyczny sprzęt itp.), priorytetyzację zadao, zasady alokacji zasobów Administrator tworzy i przypisuje do użytkowników tak że mogą oni używad tylko określonych wzorców (ACL) Jak definiowad Zestaw cech (procesory, pamięd, inne) Widełki dopuszczalnych wartości dla danego wzorca Wartośd domyślna

41 Przykłady poleceo Dopasowanie do zasobów job submit /memorysize: /nodegroup:appx myapp.exe Profil job submit /template:groupy myapp.exe NUMA job submit /numsockets:4-8 myapp.exe Niech HPC sam dopasuje by było dobrze job submit myapp.exe 41

42 Współpraca & Open Grid Forum Co to? Wersja robocza OGSA (Open Grid Services Architectures) określa standard do uruchamiania i zarządzania zadaniami Standardy Web Service (HTTP, XML, SOAP) Wartośd? Pozwala na integrację aplikacji HPC pomiędzy platformami z uwzględnieniem schedulera zadao Aktualny stan? Wersja jest po okresie publicznych komentarzy Aktualnie praca nad nowymi rozszerzeniami LSF / PBS / SGE / Condor Linux, AIX, Solaris HPUX, Windows Klaster Windows Klaster inny Klaster *nixowy

43 Podsumowanie HPC koniecznośd Także w coraz szerszym rynku biznesowym Windows HPC Server 2008 to kompletna platforma do realizacji zadao HPC Wsadowych Interaktywnych (SOA, podawanie wyników w trakcie działania aplikacji itp.) Administracja: GUI lub linia poleceo I PowerShell Wydajna komunikacja (NetworkDirect; nie zawsze sockety ) Uruchamianie zadao z różnymi zasadami kolejkowania Wywłaszczenie! Developerzy mają do dyspozycji zintegrowane IDE VS.NET Używanie klasycznych narzędzi HPC C/C++ + MPI Nowe narzędzia developera MPI.NET PLINQ i Parallel Extension (Parallel.Do; Parallel.For) Debugger, śledzenie, profiler Duże inwestycje Microsoft w rozwój technologii HPC 43

44 Pytania? (też : )

45 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii

Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii Collaborate more Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii Ryszard Dałkowski Open Source Strategy Lead e-mail: ryszardd@microsoft.com Źródła informacji Ramy Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm.

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. Jakub Roguski Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. The Business Case (Zazwyczaj koszty zakupu to niewielka część TCO) TCO For modern IT platforms, 30% of the total

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo