Nowe modele współpracy miedzy nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji Trójkąta Wiedzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe modele współpracy miedzy nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji Trójkąta Wiedzy."

Transkrypt

1 Nowe modele współpracy miedzy nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji Trójkąta Wiedzy. Dr Daria Gołębiowska-Tataj Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Center for Entrepreneurship, University of Michigan

2 Trójkąt Wiedzy Konceptualizacja nowego podejścia do polityki innowacji opiera się na propozycji Trójkąta Wiedzy (Tataj 2010; Gołębiowska- Tataj 2013). Definiuje on elementy, synergistyczne relacje i dynamiczne procesy tworzenia innowacji. Model opiera się na trzech filarach: nauce, edukacji i biznesie. Innowacyjne sieci zdefiniowane jako Trójkąt Wiedzy obejmują instytucje badawczo-naukowe, tj. instytuty, laboratoria, uniwersytety, oraz różnej wielkości przedsiębiorstwa. Współpracujące ze sobą organizacje realizują wspólnie programy, które integrują działania badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, z programami edukacyjnymi i komercjalizacją.

3 Przedsiębiorczość brakujące ogniwo Teoria ekonomii i ostatnie wydarzenia pokazują, że wzrost produktywności jest w dużej mierze funkcją innowacji i przedsiębiorczości. Dzięki innowacjom tworzona jest wartość ekonomiczna i społeczna. Jest to wynik synergii połączenia czynników produkcji w procesie wytwarzania dóbr mierzonej przez wielokryteriowy wskaźnik wzrostu produktywności w tradycyjnej ekonometrii (Multi-factor Productivity Indicator). Przedsiębiorczość powoduje, że w momencie wytworzenia innowacji obecny jest podmiot, który pozwala sfinansować wdrożenie innowacji, a w zamian za podjęcie ryzyka oczekuje wysokiego zwrotu z inwestycji.

4 Sieci innowacji Sieci innowacji obejmują szeroką gamę. Przykładem są sieci Venture Capital, konsorcja Aniołów Biznesu, sieci naukowców, stowarzyszenia branżowe, kluby absolwentów. Sieci te mają różną strukturę: horyzontalną, wertykalną lub transwersalną. Obejmują geograficznie różne obszary i działają lokalnie, regionalnie lub globalnie. Charakteryzują się różnym stopniem łączności i powiązania. Mechanizmami, dzięki którym sieci zmieniają swoje konfiguracje jest proces nakładania się sieci (ang. multilayering) i proces przepływu wiedzy, talentu i kapitału między sieciami (ang. switching). Teoria ekonomii i ostatnie wydarzenia pokazują, że wzrost produktywności jest w dużej mierze funkcją innowacji i przedsiębiorczości.

5 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji 1/2 Pierwsze trzy Wspólnoty zostały wyłonione w konkursie ogoszonym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w grudniu 2009 roku. W jego wyniku wybrano 3 spośrod 20 propozycji. Climate KIC koncentruje się na obszarze przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznym. Składa się z pięciu węzłów zlokalizowanych w Londynie, Zurichu, Berlinie, Paryżu oraz w Randstad. W skład Climat KIC wchodzi też sześć regionalnych centrów wdrożeniowych, z których jedno znajduje się we Wrocławiu. KIC InnoEnergy zajmuje się komercjalizacją przedsięwzięć związanych z produkcją i dystrybującą zrównoważonej energii. Centra kolokacji to Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona, Sztokholm, a także Kraków, który w połączeniu z aglomeracją górnośląską prowadzić będzie projekty związane z technologiami czystego węgla. EIT ICT Labs realzuje przedsięwzięcia wokół komercyjnych możliwości związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnokomunikacyjnego. Jej węzły kolokacji znajdują się w Berlinie, Eindhoven, Helsinkach, Paryżu i Sztokholmie.

6 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji 2/2 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji to zintegrowane konsorcja, w skład których wchodzą uniwersytety, ośrodki badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa. Wspólnoty posiadają osobowość prawną i efektywną strukturę zarządczą. Każda Wspólnota zorganizowana jest jak galaktyka wokół kilku węzłów kolokacji. Węzły przypominają uniwersytecki kampus i zwykle są częścią przemysłowego klastra. Kolokacja umożliwia naturalną mobilność studentów i doktorantów między akademią a przemysłem i prowadzi do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości. W wyniku bezpośredniej interacji i współpracy naukowców, przedsiębiorców, menadżerów we Wspólnotach powstawać będą nowe firmy, technologie i projekty dla przemysłu oraz wykształcone zostanie kolejne pokolenie przedsiębiorczych europejczyków.

7

8

9

10 Europejski Instytut Innowacji i Technologii Średni roczny budżet każdej ze Wspólnot waha się między 50 a 100 mln EUR (docelowo do 400 mln EUR). Z tej kwoty EIT zapewnia zaledwie 25% finansowania. Pozostałe 75% to fundusze alokowane przez partnerów konsorcjów: prywatny biznes, uniwersytety, ośrodki badawcze, jednostki samorządowe. Eksperymentalny charakter EIT i powołanych przez niego Wspólnot Wiedzy i Innowacji został pozytywnie oceniony (EC 2011; Technopolis 2011). W nowej perspektywie budżetowej Instytut dostanie pod zarządzanie fundusze w wysokści 2,4 miliarda EUR czyli 3,5% budżetu całego programu Horyzont 2020.

11 Kolejne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji W planach jest powołanie kolejnych pięciu Wspólnot. W konsorcja związane ze zdrowiem i starzeniem się społeczeństwa (ang. Innovation for healthy living and active aging), oraz zrównoważonym wydobyciem, przetwórstwem, recyclingiem i substytucją zasobów naturalnych (ang. Raw Materials - sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution). W 2016 r. - Wspólnoty w obszarach zaawansowanej produkcji (ang. value-added manufacturing), oraz związanych ze zrównoważonym łańcuchem dostaw w sektorze rolno-spożywczym (ang. Food4Future - sustainable supply chain from resources to consumers). W Wspólnota działająca w obszarze transportu miejskiego i mobilności (ang. Urban Mobility).

12 Kontakt: Więcej informacji Gołębiowska-Tataj D., Kierunki Rozwoju Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w: Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski r. (red. T. Baczko), PAN, Warszawa, Gołębiowska-Tataj D., Entrepreneurial Innovation Networks. Knowledge Triangle and Emerging Business Models. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Tataj, D., Europejski Instytut Innowacji i Technologii: eksperyment w Trójkącie Wiedzy, w: Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski 2009 r. (red. T. Baczko), PAN, Warszawa, 2010.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym Klastry gospodarcze:

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego... 177 Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Lechwar Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY?

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Karolina Rybicka Piotr Rybicki Politechnika Częstochowska KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Wprowadzenie Celem artykułu jest ukazanie rozbieżności polityki państw UE z ideą zacieśniania współpracy, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo