Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH KIERUNKÓW ROZWOJU BADANIA METODAMI FORESIGHT Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Hanuzy, Edmunda Cibisa, Tadeusza Miśkiewicza oraz Piotra Ziółkowskiego Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii". Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy". Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight"). Nr umowy: UDA-POIG /09-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. UNIA EUROPEJSKA INNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ U Uniwersytet Ekonomiczny Rn7wnni RF^IONAI NFC-H NARODOWA STRATEGA SPÓJNOŚCI we Wrocławiu HUZWUJU KfcUUNALNttaO

2 1. JAKOŚĆ ŻYCIA A POZYCJA GOSPODARCZA REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO I JEGO POTENCJAŁ NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY 9 2. METODYKA BADAWCZA OBSZAR BADAWCZY BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI" POTENCJAŁ NAUKOWY I TEMATYKA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA ORAZ BIOTECHNOLOGICZNE I FARMACEUTYCZNE ZAKŁADY PRODUKCYJNE, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Uniwersytet Wrocławski Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Wrocławskie Centrum Badań EIT Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Zakłady Biotechnologii Przemysłowej i Farmacji ' SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU EKSPERTÓW PANELOWYCH OBSZARU BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI" TEZY DO ANKIETY DELPHI, OMÓWIENIE EKSPERTYZ ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ METODĄ DELPHI OBSZARU BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI" Wpływ tezy na jakość życia - najistotniejsze tezy dla Dolnego Śląska Mierniki jakości życia Zasoby niezbędne do realizacji tezy 114

3 Bariery realizacji tezy Koszty realizacji tezy Termin realizacji tezy ANALIZA SWOT SCENARIUSZE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI - BiF Scenariusz ekonomiczno - społeczny Scenariusz organizacyjno - prawny Scenariusz naukowo-technologiczny PROGRAMY DZIAŁAŃ Działania na rzecz poprawy poziomu zdrowia i leczenia Działania zmierzające do poprawy sytuacji organizacyjno - prawnej służby zdrowia i nauki Działania na rzecz opracowania i implementacji efektywnych systemów informatycznych i baz danych Działania na rzecz pozyskania kapitału na podniesienie jakości życia mieszkańców regionu oraz efektywne zagospodarowanie zasobów finansowych Działania zmierzające do podniesienia poziomu edukacji i kształtowania świadomości społecznej OBSZAR BADAWCZY BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ" POTENCJAŁ NAUKOWY I TEMATYKA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zakład Biochemii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU EKSPERTÓW PANELOWYCH OBSZARU BADAWCZEGO BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ" TEZY DO ANKIETY DELPHI OMÓWIENIE EKSPERTYZ ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ METODĄ DELPHI Wpływ realizacji tez na jakość życia, Mierniki jakości życia Zasoby niezbędne do realizacji tezy / Bariery realizacji tezy Koszty realizacji tezy ' Termin realizacji tezy ANALIZA SWOT SCENARIUSZE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA Scenariusz ekonomiczny Scenariusz społeczny Scenariusz ekologiczny 205

4 4.7'.4. Scenariusz prawny Scenariusz technologiczny PROGRAMY DZIAŁAŃ Działania na rzecz zróżnicowania i wzbogacenia oferty żywnościowej regionu Działania na rzecz promowania na Dolnym Śląsku żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju agrobiznesu Dolnego Śląska s Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów żywności 220 OBSZAR BADAWCZY OCHRONA ŚRODOWISKA" POTENCJAŁ NAUKOWY DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE BADAWCZYM OCHRONA ŚRODOWISKA Wprowadzenie Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Chemiczny Wydział Mechaniczno-Energetyczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Państwowe Instytuty Badawczy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Dolnośląski Ośrodek Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu Instytut Ochrony Środowiska - Oddział we Wrocławiu Wrocławskie Centrum Badań EIT Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU EKSPERTÓW PANELOWYCH OBSZARU BADAWCZEGO OCHRONA ŚRODOWISKA TEZY DO ANKIETY DELPHI OMÓWIENIE, KOMENTARZ I DYSKUSJA EKSPERTYZ ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ METODĄ DELPHI Wpływ na jakość życia - najistotniejsze tezy dla Dolnego Śląska Mierniki jakości życia Zasoby niezbędne do realizacji tezy Bariery realizacji tezy 266

5 Koszty realizacji tezy Termin realizacji tezy ANALIZA SWOT SCENARIUSZE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE OCHRONA ŚRODOWISKA" Scenariusz ekonomiczno-społeczny Scenariusz technologiczny PROGRAMY DZIAŁAŃ Działania na dotyczące gospodarki ^odpadami i osadami ściekowymi Działania dotyczące gospodarki wodnó-ściekowej Działania dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowe i zarządzania ryzykiem powodziowym Działania dotyczące ochrony atmosfery Działania dotyczące ochrony przed hałasem Działania dotyczące ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych Działania dotyczące ochrony dóbr i środowiska naturalnego ANALIZA WYZWAŃ MISJA CELE ORAZ WIZJA KIERUNKÓW ROZWOJU NAUKI I TECHNOLO- GII NA DOLNYM ŚLĄSKU OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI" Wizja rozwojowa badań naukowych Wydziału Farmaceutycznego AM Perspektywy rozwoju badań z dziedziny biomedycyny i biotechnologii w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN Wizja oraz działania stymulujące rozwój biotechnologii i farmaceutyki na Dolnym Śląsku Wizja współdziałania nauki i biznesu w obszarze biotechnologia i farmacetyki WDROŻENIE EFEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH DO PRZEMYSŁU I SPÓŁEK SPIN - OFF NA DOLNYM ŚLĄSKU MODEL KOOPERACJI SFERY NAUKI I BIZNESU KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH KOMERCJALIZACJA BADAŃ APLIKACYJNYCH ZLECONYCH PRZEZ, RYNEK PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH W KIERUNKU PRODUKTY/ KOMERCYJNEGO BADANIA NAUKOWE A RYNEK MODEL KOOPERACJI STREFY NAUKI I BIZNESU NOWE NARZĘDZIA WDROŻENIA EFEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU POWOŁYWANIE FIRM SPIN OFF PROJEKTY BADAWCZE JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DO WDROŻENIA - NOWY MECHANIZM PROWADZENIA BADAŃ 324

6 8.9. BADANIA W PARTNERSTWIE Z PRZEDSIĘBIORSTWEM - FORUM 324 A2B FIRMY SPIN OFF NA DOLNYM ŚLĄSKU PODSUMOWANIE CENTRA BADAWCZE DOLNEGO ŚLĄSKA STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU CENTRÓW BADAWCZYCH [1] PERSPEKTYWY ROZWOJU CENTRÓW BADAWCZYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU REGIONALNE BAZY DANYCH I RADY EKSPERCKIE NAUKOWO-GOSPODARCZE KLASTRY INNOWACYJNE DOLNEGO ŚLĄSKA : REKOMENDOWANE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGII NA DOLNYM ŚLĄSKU OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKI OBSZAR BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ" OBSZAR OCHRONA ŚRODOWISKA Wprowadzenie Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi Gospodarka wodno-ściekowa ; Ochrona atmosfery Ochrona przed hałasem, ochrona gleb oraz ochrona dóbr i środowiska naturalnego Priorytetowe technologie z obszaru Ochrona Środowiska" PODSUMOWANIE I WNIOSKI 367

Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku

Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku Założenia strategii rozwoju energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku prof. dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarządzania Struktura prezentacji Metoda formułowania

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania w budowaniu KIC F4F i inteligentnych specjalizacji w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i jakości życia

Aktualne wyzwania w budowaniu KIC F4F i inteligentnych specjalizacji w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i jakości życia Aktualne wyzwania w budowaniu KIC F4F i inteligentnych specjalizacji w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i jakości życia Prof. Tadeusz Trziszka UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Politechnika Białostocka PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Redakcja naukowa JOANICJUSZ NAZARKO Białystok 2013 recenzenci prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. L. Michalczuka LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego. Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Regionalny foresight gospodarczy Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego Joanna Ejdys REGIONALNY FORESIGHT GOSPODARCZY Scenariusze rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE WROCŁAW, 2007 Organizator konferencji Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Redaktor wydania Marta Zalewska Printed in Poland

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Wkrajach rozwiniętych gospodarczo coraz

Wkrajach rozwiniętych gospodarczo coraz Partnerstwo publiczno-prywatne Wspólnota Wiedzy i Innowacji Food4Future GOSPODARKA Tadeusz Trziszka Eugeniusz K. Chyłek W gospodarce globalnej wiedza jako nośnik postępu i kreowania innowacyjności, a przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje.

INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje. Internetowy System KReowania Aktywnoś ci w innowacji zdolnego Ś l ą ska Wrzesień 2007 Numer 5 www.dolnyslask-innowacje.pl W tym numerze: Wspólnotowa Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Przewidywane kierunki badań rolnych i ich finansowanie w UE w latach 2014-2020 Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE Priorytety Strategii UE Europa 2020 rozwój

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo