RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM"

Transkrypt

1 PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju rynku finansowego w latach i metod zarządzania ryzykiem. 10:00-11:00 Rektor Akademii Biznesu i Finansów - Profesor Krzysztof Rybiński - Era turbulencji. Jakie są możliwe scenariusze? 11:00-11:15 Przerwa kawowa i podział na grupy. Sesja Ubezpieczeniowa 11:15-12:45 UKNF, Dagmara Wieczorek - Bartczak, Marek Wielgosz - Długoterminowa perspektywa wyceny aktywów i zobowiązań w zakładzie ubezpieczeń. "Posiadając długoterminowe zobowiązania, zakłady ubezpieczeń oraz organ nadzoru powinny być zainteresowane długoterminową perspektywą działalności ubezpieczeniowej, której fundamentem jest zagadnienie wyceny aktywów i zobowiązań. Celem prezentacji jest przedstawienie metody wyceny aktywów i zobowiązań, zgodnej z długoterminową naturą ryzyk przyjmowanych przez zakłady ubezpieczeń. Proponowana metoda łączy zalety wyceny według zamortyzowanego kosztu nabycia oraz wyceny rynkowej w konsekwencji istotnie redukując sztuczną zmienność bilansów oraz wymogu kapitałowego zakładów ubezpieczeń spowodowaną przez krótkookresową nieefektywność wyceny rynkowej". 12:45-13:30 AVIVA, dr Jolanta Karny Rola audytu w funkcji zarządzania ryzykiem. "Audyt realizuje funkcje wsparcia ryzykiem poprzez przegląd i wzmocnienie kontroli wewnętrznej oraz analizę jej efektywności wokół zdefiniowanej ramy zarządzania ryzykiem. Opinie audytorów pomagają funkcji ryzyka określić efektywność mitygacji ryzyka oraz stabilność firmy w ramach zdefiniowanego apetytu na ryzyko. W praktyce Audyt poprzez strukturę trzech linii obrony ( pierwsza - menedżerowie zarządzający biznesem, druga - zarządzający ryzykiem oraz trzecia - audyt) pomaga zarządzającym ryzykiem dyskutować z pierwszą linią, ale również ocenia efektywność działania drugiej linii obrony.

2 Opinia Audytu jest niezależna i zarządzający ryzykiem mogą ją wykorzystać, lub dyskutować. Opinia Audytu jest wsparciem dla zarządu, rady nadzorczej, regulatora oraz zewnętrznego audytora. Audyt wspiera funkcje zarządzania ryzykiem również poprzez inne swoje statutowe działania. Czy jest zatem często używany jako realne wsparcie?" 13:30-14:00 ASSECO, Małgorzata Świadek Jak zmierzyć się z wdrożeniem norm Solvency II. "KROK1: KROK2: KROK3: Zdążyć na czas zbliżające się wejście w życie dyrektywy SOLVENCY Identyfikacja problemów: rozmaite źródła danych i nieujednolicone informacje Rozwiązanie SII Engine wspierające proces wdrożenia SOLVENCY w zakładach ubezpieczeniowych" 14:00-15:00 LUNCH 15:00-16:00 EIOPA, Iwona Kraśniewska Dokąd zmierzają europejskie i międzynarodowe regulacje ubezpieczeniowe. W trakcie tej sesji uczestnicy zostaną zapoznani z bieżącym stanem prac nad wymogami europejskimi w zakresie Solvency II, w tym Omnibus II oraz Wytycznymi EIOPA dot. Przejściowego wdrożenia systemu Wypłacalność II. Prezentacja pozwoli spojrzeć szerzej na nadchodzące wymogi poprzez zrozumienie obecnych trendów w zakresie regulacji sektora ubezpieczeniowego na skale światową. Uczestnicy będą mieli szanse zapoznania się z Projektem Spójnych Wymogów dla Aktywnych Międzynarodowo Grup Ubezpieczeniowych (ComFrame) na 3 miesiące przed ostatecznymi publicznymi konsultacjami IAIS, a także będą mieli możliwość przedyskutowania potencjalnego wpływu wymogów ComFrame na Solvency II. Uczestnicy zostaną poinformowani o projekcie wzajemnej współpracy i porozumienia pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz konsekwencjach projektu na kierunki zmian regulacji ubezpieczeniowych w ciągu najbliższych 5 lat. 16:00-17:00 Panel dyskusyjny Przyszłość TUW-ów w Polsce Moderator: Piotr Pisarewicz Adiunkt Wykładowca, Uniwersytet Gdański, Uczestnicy: Aleksandra Widziewicz- Prezes TUW Pocztowe, Grzegorz Buczkowski Prezes TUW SKOK, Adam Pustelnik - ahprofit, Franciszek R. Zięba-Prezes Dyrektor Europejska Akademia Planowania Finansowego, Beata Mrozowska Radca Prawny Hogan Lovells (Warszawa) LLP. Losowanie nagrody ufundowanej przez firmę Asseco -Poland 17:15-17:30 Podsumowanie konferencji i zakończenie.

3 Teresa Grabowska TG - Doradztwo i Zarządzanie PRELEGENCI Menedżer z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 praca w zarządach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm. Dobra znajomość narzędzi finansowych i ekonomicznych, sprawdzalne osiągnięcia w inwestycjach kapitałowych i dużych operacjach finansowych. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami specjalistów. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy).Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. Współpraca z instytucjami nadzorującymi rynek finansowy: Ministerstwo Finansów, Urząd Kontroli Nadzoru Finansowego. Ukończenie licznych kursów z zakresu; bankowości, ubezpieczeń, operacji finansowych i podatkowych, zarządzania ryzykiem, systemu Solvency II. W latach współudział w prowadzeniu kursów i wykładów z zakresu ekonomii ubezpieczeń. Reaktywowanie w 2009 r. firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie, która prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla firm ubezpieczeniowych oraz specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii Solvency II, a przede wszystkim w prowadzeniem szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem i wymaganiami systemu Solvency II. Specjalistyczne szkolenia są skierowane do zakładów ubezpieczeń i firm IT. Liczne publikacje prasowe. Dagmara Wieczorek - Bartczak Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych,UKNF Ponad 16 - letnie doświadczenie w nadzorze ubezpieczeniowym. W latach pełniła w UKNF funkcję Dyrektora Zarządzającego w odniesieniu do sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego, odpowiedzialnego za pracę Urzędu w zakresie nadzoru nad tymi sektorami, w tym w szczególności za wprowadzanie nadzoru na bazie oceny ryzyka w działalności podmiotów nadzorowanych. Pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego była odpowiedzialna m.in. za wdrożenie systemu informatycznego do nadzoru nad zakładami ubezpieczeń/reasekuracji (SNU), testów stresu w sektorze ubezpieczeń, oceny nadzorczej BION w obydwu sektorach, procesów przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych oraz za przygotowanie Urzędu i sektora ubezpieczeń do wejścia w życie systemu Wypłacalność II, w tym za pracę departamentów nadzorujących sektor ubezpieczeń w grupach roboczych EIOPA. Od czerwca 2009 roku pełni równie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego, odpowiedzialnej za nadzór publiczny nad zawodem biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Obecnie, w związku ze spłaszczeniem struktury organizacyjnej KNF, pełni funkcję Dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, który w zakresie swoich obowiązków, odpowiedzialny jest m.in. za procesy przedaplikacyjne modeli wewnętrznych przygotowujące zakłady ubezpieczeń i Urząd do zatwierdzania wniosków zakładów ubezpieczeń o stosowanie modelu wewnętrznego do wyliczania SCR oraz prowadzenie inspekcji w zakresie oceny ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń.

4 Marek Wielgosz UKNF RISK FORUM - V EDYCJA Pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego od 2009 roku. Zajmuje się rozwijaniem narzędzi analitycznych wspomagających proces oceny ryzyka rynkowego w zakładach ubezpieczeń oraz oceną ich modeli wewnętrznych. Ponadto zaangażowany jest w prace EIOPA dotyczące metodyki dyskontowania przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań ubezpieczeniowych (Wypłacalność II). Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Głównego Ekonomisty ING Banku. Dr Jolanta Karny Dyrektor ds. audytu wewnętrznego dla spółek grupy AVIVA w Polsce i na Litwie Dr nauk ekonomicznych ( praca z zakresu wyceny ryzyka), absolwentka fizyki i studiów podyplomowych dla analityków papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. Ekspert ds. wyceny ryzyka w latach w grupie AVIVA. W roku 2003 wdrożyła pierwszy projekt wyznaczający poziom ryzyk ICA (Internal Capital Assessment) odpowiadający wymogom regulatora brytyjskiego (FSA), będący przygotowaniem do wdrożenia Solvency II. Do zakresu jej obowiązków należało zarządzanie ryzykami rynkowymi, ubezpieczeniowymi i operacyjnymi, wycena ryzyka operacyjnego w ramach Economic Capital oraz wyliczenie miar kapitału i ryzyka ekonomicznego, w tym wykonywanie pracy z zakresu Aasset&Liability Managenentu w grupie AVIVA ( 6 spółek) w tym dla Litwy. Wprowadziła standardy kwantyfikacji ryzyka operacyjnego tak dla Polski jak i dla grupy AVIVA w Europie. Zaproponowała zestaw scenariuszy i sytuacji krytycznych używanych w Polsce i we wszystkich krajach europejskich gdzie AVIVA funkcjonuje. Pełniła funkcje Eksperta ds.wyceny ryzyka operacyjnego na Europę. W ramach wyceny kapitału ekonomicznego (projekt Risk Based Capital) stworzyła model, który został zaakceptowany jako baza do raportowania spółki na potrzeby FSA. Aktualnie pełni funkcję dyrektora ds. audytu wewnętrznego dla spółek grupy AVIVA w Polsce i na Litwie. Prelegentka licznych konferencji w zakresie ryzyka. Małgorzata Świadek Product Manager, konsultant biznesowy, Asseco Poland S.A. Osoba od trzynastu lat zdobywająca i poszerzająca wiedzę w zakresie działalności Zakładów Ubezpieczeniowych. W ramach głównych kompetencji merytorycznych zajmująca się modelami procesów w Zakładach Ubezpieczeń i ich wspieraniem poprzez rozwiązania IT, w szczególności procesami prowizyjnymi, rozliczeniowymi i szkodowymi. Poza podejściem procesowym od 2 lat na bieżąco śledząca postępowanie w ramach Solvency II oraz innych mechanizmów regulacyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem. Jednocześnie duże doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz i projektowania systemów pozwala na umiejętne doradzanie klientom w zakresie doboru najlepszego rozwiązania i metod jego wdrożenia.

5 Iwona Kraśniewska EIOPA Od kwietnia 2010 r. do listopada 2011 r. odpowiedzialna za prace Internal Governance Supervisory Review and Reporting Committee (IGSRR), tj. Komitetu który przygotował poradę dla Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień Filaru II (System Zarządzania) oraz Filaru III (Raportowanie i Ujawnienia). Nadzorowała prace IGSRR w zakresie wiążących Standardów Technicznych (Filar II i III), które będą wydane przez Komisję Europejską oraz wytycznych poziomu 3, które będą wydane przez EIOPA w celu harmonizacji praktyk nadzorczych oraz spójnych wymogów w stosunku do podmiotów regulowanych. Była również członkiem zespołu ds. wymiany danych pomiędzy Europejską Radą Ryzyka Systemowego oraz Europejskimi Urzędami Nadzoru (EBA, EIOPA oraz ESMA). Od maja 2011 r. do listopada 2011 r. odpowiedzialna była również za prace nad wyceną aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Zaangażowana jest również w prace IT and Data Committee, który m.in przygotowuje specyfikację techniczną oraz odpowiednie narzędzia IT w oparciu o wymogi biznesowe. Od grudnia 2011 reprezentuje EIOPA w pracach Komitetu ds. Wypłacalności i Spraw Aktuarialnych w IAIS. Piotr Pisarewicz Adiunkt Wykładowca, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Katedra Bankowości Od 1994 roku związany z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, gdzie zajmował stanowiska: Kierownika Działu Analiz - Bank Gdański S.A., Dyrektora Biura Inwestycji Grupy Ergo Hestia, Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji TU PBK S.A., Doradcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji Aspecta Życie TU S.A, Z-cy Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Doradcy Zarządu oraz Członka Komitetu Inwestycyjnego HDI Gerling Życie TU S.A., Wiceprezesa Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej Tangram CREE. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego gdzie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych analiz, badań i publikacji z zakresu rynków finansowych, inwestycji, sektora ubezpieczeniowego oraz emerytalnego.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II. droga do jego zatwierdzenia DARIA RYNGWELSKA. Wprowadzenie

Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II. droga do jego zatwierdzenia DARIA RYNGWELSKA. Wprowadzenie DARIA RYNGWELSKA Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II droga do jego zatwierdzenia W niniejszym artykule autorka przedstawiła proces zatwierdzania modeli wewnętrznych (pełnych oraz częściowych) zakładów

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 Organizator IV Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 29 listopada 2012r. Centrum Kongresowe Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, 26p., Warszawa Partner strategiczny Partnerzy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Monika Marcinkowska * Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Wstęp Fundamentalnym warunkiem sprawnego i stabilnego działania systemu finansowego jest zapewnienie stabilności finansowej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerniawska. Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl

Alicja Czerniawska. Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl Alicja Czerniawska Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl Doświadczona i skuteczna Dyrektor Finansowy, sprawująca kompleksowy nadzór nad całością

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo