FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut"

Transkrypt

1 Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową, na która spływają zlecenia kupna i sprzedaży z całego świata? Ja na samym początku tak właśnie sobie to wyobrażałem. Okazało się jednak, że nie ma żadnej giełdy walutowej. Są jedynie giełdy opcji i futures walutowych, ale rynek kasowy (spot o tym w następnym komentarzu tygodniowym) jest rynkiem poza giełdowym. Wymiana walut odbywa się na zasadzie Bank-Bank lub Bank-Broker- Bank. Innymi słowy jeśli bank A chce wykonać transakcje sprzedaży Funtów a za Funty chce kupić Dolary, szuka innego banku, który akurat chce przeprowadzić transakcję odwrotną. Dealerzy tych banków kontaktując się ze sobą (najczęściej z wykorzystaniem systemu Reuters o tym też w kolejnych odcinkach) negocjują cenę i albo dochodzi do transakcji, albo strony się rozchodzą i obydwa banki szukają innych stron do zawarcia transakcji po bardziej dla nich korzystnej cenie. Czasami banki zwracają się do Brokera walutowego (najczęściej jest to Prebon i o tym także w jednym z kolejnych odcinków akademii) i od niego dowiadują się, jakie w danej chwili są najkorzystniejsze oferty. Broker kojarząc dwie strony transakcji nie zdradza ich tożsamości do czasu podjęcia przez te banki decyzji o zawarciu transakcji. Dopiero w tym momencie Broker podaje dane identyfikacyjne stron i banki już dalej same przeprowadzają transakcję. Broker nalicza sobie za taką usługę małą prowizje, którą obydwa banki wypłacają w cyklicznych rozliczeniach. Dlaczego banki korzystają z usług Brokera, skoro mogą same zawrzeć transakcję bez pośrednika? No właśnie dla wygody, by mieć pewność, że w danej chwili otrzymają najlepszą ofertę na rynku. Broker nieustannie sprawdza kwotowania wszystkich znaczących banków na świecie i dlatego w każdej chwili jest w stanie kupić lub sprzedać dla swojego klienta odpowiednią walutę po najlepszej cenie. Na takiego Brokera tym razem dla instrumentów pochodnych rynku pieniężnego i walutowego w Polsce wyrasta Warszawska Giełda Towarowa, o czym wspomnę w kolejnych odcinkach. Do niedawna rynek FOREX był zarezerwowany wyłącznie dla banków które dokonują transakcji na minimalną kwotę 1 mln Dolarów. Teraz za sprawą takich Brokerów jak GFT sytuacja się zmienia. Broker taki łączy tysiące małych zleceń swych Klientów w paczki dzięki czemu może wykonać transakcję na rynku międzybankowym. Tym samym mali Klienci indywidualni mogą korzystać z dobrodziejstwa niskiego spreadu (spread kolejne słowo które wyjaśnię w przyszłych odcinkach akademii) w kwotowaniu kursów walutowych i poczuć się uczestnikiem wielkiej machiny wymiany walut, jaką jest FOREX czyli międzybankowy rynek wymiany walut. FOREX czyli powiązania kursów walutowych Czy zastanawialiście się, dlaczego zmiana kursu walutowego na jednym rynku na przykład na rynku Eur/Usd pociąga za sobą zmiany kursów na innych rynkach na przykład na Eur/Pln czy też Usd/Pln? Dlaczego gdy kurs Eur/Usd rośnie (wzmacnia się waluta Euro), to Dolar traci na wartości? A dlaczego czasami zdarza się, że jednocześnie zyskuje i Dolar i Euro w relacji do Złotego, innym razem obydwie waluty tracą do Złotego, a jeszcze innym ich notowania rozchodzą się w przeciwną stronę? O tym wszystkim decyduje właśnie wzajemne powiązanie pomiędzy kursami walut. W niektórych przypadkach powiązania te są ścisłe i wynikają z prostej arytmetyki. W innych przypadkach powiązania są mniej ścisłe i podlegają prawidłowością statystycznym.

2 Spośród wielu walut światowych wyróżniamy kilka głównych, jakimi śą: Dolar amerykański, Euro, Frank szwajcarski, Funt brytyjski, Jen japoński. Do tego można jeszcze dociągnąć Dolara australijskiego oraz nowozelandzkiego a także kanadyjskiego. Tak naprawdę głównymi walutami są jednak tylko te wymienione w pierwszej piątce. Pomiędzy tymi pięcioma walutami istnieje 10 wzajemnych kursów, które często podaje się w tabeli o wymiarach NxN (N to liczba rozpatrywanych walut w naszym przypadku będzie to 5). Okazuje się, że tylko cztery takie kursy są kursami podstawowymi, a pozostałych sześć jest jedynie wynikiem dzielenia lub mnożenia przez siebie kursów podstawowych. Przykładowo dwa kursy podstawowe: Eur/Usd oraz Usd/Jpy. Dla takich dwóch par mamy trzeci kurs wynikowy, jakim jest Eur/Jpy. Kurs ten otrzymujemy poprzez pomnożenie Eur/Usd i Usd/Jpy. Inny przykład to powiązanie pomiędzy Gbp/Usd oraz Eur/Usd. Podane dwa kursy są kursami podstawowymi. Kursem wynikowym jest tutaj Eur/Gbp powstający przez podzielenie kursu Gbp/Usd oraz Eur/Usd. Oznacza to, iż zmiana dwóch kursów podstawowych przekłada się z automatu na kurs wynikowy. I nie ma innej możliwości, gdyż każdy inny kurs oznaczałby możliwość zastosowania arbitrażu celem osiągnięcia zysku bez ryzyka. Kursy podstawowe nie są ze sobą związane żadnym matematycznym przekształceniem. Ale i tutaj można zauważyć bardzo silne związki korelacyjne. Przykładowo wzrost na rynku Gbp/Usd często towarzyszy wzrostowi na Eur/Usd. Warto pamiętać o metodzie wyliczania kursu wynikowego dla ofert BID i ASK. Zasada jest taka, iż jeśli mnożymy przez siebie dwa kursy podstawowe, to mnożymy ASK z ASK oraz BID z BID. W przypadku konieczności zastosowania dzielenia dwóch kursów podstawowych, stosujemy zasadę dzielenia na krzyż, czyli ASK przez BID i BID przez ASK. W ten sposób otrzymamy kurs wynikowy dla którego wyliczymy teoretyczną wartość oferty BID oraz ASK. A jakie wnioski możemy wyciągnąć w odniesieniu do naszej polskiej waluty? Sprawa jest prosta. Jeśli mamy dwa kursy podstawowe jakimi są Usd/Pln oraz Eur/Usd, to trzeci kurs Eur/Pln powstaje przez podzielenie Eur/Usd i Usd/Pln. Aby lepiej określać siłę bądź słabość Złotego warto wyznaczyć tzw Koszyk składający się po połowie z Dolara i Euro. Wtedy to wzrost Eur/Pln przy jednoczesnym spadku Usd/Pln oznacza utrzymanie kursu Złotego na dotychczasowym poziomie, a zmiany kursu Euro i Dolara względem Złotego są jedynie wynikiem wzajemnej relacji Eur/Usd. A jakie są inne możliwości zmiany kursów Euro i Dolara względem Złotego? Jest ich kilka: 1. Brak zmian na rynku Eur/Usd a) Złoty słabnie Eur/Pln oraz Usd/Pln rosną w takim samym tempie, b) Złoty jest stabilny kursy Eur/Pln oraz Usd/Pln pozostają bez zmian, c) Złoty się umacnia Eur/Pln oraz Usd/Pln spadają w takim samym tempie 2. Euro zyskuje do Dolara a) Złoty słabnie, Koszyk/Pln rośnie Eur/Pln rośnie szybciej niż Usd/Pln. Może też się zdarzyć, że kurs Dolara do Złotego pozostaje bez zmian lub nawet nieznacznie spada, a cała deprecjacja Złotego przenosi się na Euro. b) Złoty jest stabilny, Koszyk/Pln pozostaje na niezmienionym poziomie Eur/Pln rośnie i takim samym stopniu spada Usd/Pln, c) Złoty się umacnia, Koszyk/Pln spada - Kurs Eur/Pln nadal rośnie szybciej lub wolniej spada niż Usd/Pln. Może się zdarzyć, że pomimo umocnienia Złotego, kurs Euro względem złotego pozostaje bez zmian a nawet nieznacznie rośnie. W takim przypadku cała aprecjacja Złotego idzie względem Dolara. d) 3. Dolar zyskuje względem Euro. Tutaj mamy sytuację odwrotną do sytuacji z punktu 2. FOREX kilka pojęć podstawowych

3 Z uwagi na fakt, iż niniejszy komentarz jest już i tak bardzo długi, na dziś zarezerwowałem nieco krótszy odcinek Akademii Rynku Forex. W dwóch pierwszych odcinkach używałem pojęć wcześniej niezdefiniowanych. Dziś podam te definicje. No nie będą to definicje w akademickim słowa znaczeniu. Podam to tak, aby każdy zrozumiał. Co to takiego ten BID i ASK? Jest to to samo, co oferta kupna (K) i oferta sprzedaży (S) pojęcia używane na naszej GPW. Każdy uczestnik rynku walutowego zapytany przez drugą stronę o jego kwotowanie powinien podać kurs po jakim jest gotowy kupić daną walutę oraz kurs po jakiej tę walutę może sprzedać. Jeślim więc widzimy Eur/Usd BID 1,1600 oznacza to, że podający nam ten kurs (na przykład broker) jest gotowy kupić od nas Euro i jednocześnie sprzedać nam Dolary po kursie 1,1600. Widząc zaś Eur/Usd ASK 1,1603 wiemy, że możemy kupić od brokera Euro i sprzedając jednocześnie Dolary po kursie 1,1603. Oferta BID i ASK oznacza więc wycenę waluty bazowej w tym przypadku walutą bazową jest EUR. Walutę bazową możemy więc w tym konkretnym przypadku kupić za 1,1603 a sprzedać za 1,1600. Walutą bazową jest zawsze ta waluta, która stoi po lewej stronie łamańca (lub w liczniku ułamka). Za kupno lub sprzedaż waluty bazowej musimy czymś zapłacić. Płacimy walutą kwotowaną. W tym przypadku płacimy Dolarami. Czyli chcąc kupić jedno Euro musimy zapłacić 1,1603 Dolara. Chcąc sprzedać jedno Euro otrzymamy 1,1600 Dolara. Podobnie jest w przypadku kursu Złotego. Jeśli mamy kurs Eur/Pln, to walutą bazową jest EUR a walutą kwotowaną Złoty. Podobnie jest dla Usd/Pln. Przykładowy kurs 4,0200-4,0235 oznacza, że borker jest gotowy sprzedać nam Dolary za 4,0235 Złotego za każdego Dolara lub kupić od nas Dolary płacąc nam 4,0200 Złotego za każdego Dolara. Różnica między kursem BID i ASK jest zarobkiem dla pośrednika lub po prostu dla drugiej strony transakcji. Wielkość ta, to właśnie spread. Zasadą jest, że im bardziej płynny rynek, tym spread jest węższy. Oznacza to że na rynku tym operują tak liczni gracze, traderzy, inwestorzy, że bardzo łatwo jest kupić i sprzedać jedną walutę za drugą. Na mniej płynnych rykach, gdzie uczestników rynku jest mniej, spread jest szerszy. Oznacza to większy koszt zawarcia transakcji. Na bardzo płynnych walutach: Eur/Usd, Usd/Jpy, Usd/Chf, Gbp/Usd spread na rynku międzybankowym oraz u brokera jest stały. Natomiast na mniej płynnych rynkach spread ten zmienia się zarówno w cyklu dobowym jak też i w dłuższych okresach. Przykładowo na rynku Złotego największa aktywność uczestników rynku jest w godzinach porannych 8:30-10:00. I wtedy też spread na Złotym jest najwęższy. Wiąże się to z dużą liczbą transakcji jakie wykonują w tych godzinach banki dla swych klientów (płatności zagranicznych faktur, itp.). Wtedy tez łatwiej znaleźć drugą stronę transakcji i stąd spread jest wąski. Drugim okresem zwężenia spreadu na Złotym są godziny Wtedy to banki powoli zaczynają zamykać swe transakcje spekulacyjne oraz wykonują rozliczenia dnia. I znowu rynek staje się bardziej płynny co oznacza węższy spread. W godzinach wieczornych polskie banki już nie pracują. Co prawda borker może nam nadal kwotować kurs Eur/Pln i Usd/Pln, lecz będąc zmuszony wziąć transakcje na siebie (nie mogąc znaleźć od razu drugiej strony zamykającej), da nam oferty BID i ASK oddalone od siebie nawet o 250 pipsów. I nie jest to żadna jego złośliwość. Po prostu w tych godzinach nie znajdziemy drugiej strony gotowej do handlu u żadnego brokera. Zmieni się to, gdy nasza waluta zostanie zaliczona do grona walut podstawowych. I wtedy jeśli nawet my będziemy spali, a Kanadyjczycy będą handlowali Złotym z amerykanami, to będziemy mieli szansę na wąski spread nawet w godzinach nocnych. Ale nie łudźmy się, nie nastąpi to szybko.

4 FOREX rynek SPOT a rynek TERMINOWY Na międzybankowym rynku walutowym dominuje system rozliczeń oparty o SPOT (to skrót od spot next, czyli za dwa dni; dla porównania inne terminy rozliczeń to: over night, czyli dziś oraz tom next, czyli jutro). Terminy rozliczeń O/N oraz T/N są bardziej popularne na rynku pieniężnym niż na FOREXIE, natomiast rozliczenie SPOT (S/N) dominuje właśnie na rynku walutowym. Co to w praktyce oznacza ten SPOT? Oznacza to, iż dwie strony zawierające transakcje dziś po ustalonym kursie, rozliczą się dostarczając walutę dwa dni po dacie zawarcia transakcji. Jeszcze dokładniej, chodzi tu o dwa dni robocze. Czyli jeśli zawarto transakcje w poniedziałek, to rozliczenie nastąpi w środę. Transakcja zawarta we wtorek rozliczona zostanie w czwartek. Transakcja zawarta z środę rozliczona zostanie w piątek, a transakcja zawarta w czwartek zostanie zrealizowana w poniedziałek. Wreszcie transakcja piątkowa ma datę realizacji we wtorek. Wszystkie te rozważania dotyczą tygodnia, w którym oprócz soboty i niedzieli nie było innych dni świątecznych. Jeśli bowiem w środku tygodnia występowało jakieś święto (przy czym świętem może być zarówno święto w kraju waluty bazowej, jak też kwotowanej), to datę SPOT przesuwamy o jeden dzień do przodu. Pomimo dwudniowego terminu rozliczenia, rynek SPOT nazywany jest rynkiem natychmiastowym. Kurs walutowy transakcji jest bowiem ustalany na dziś z terminem fizycznego rozliczenia za dwa dni robocze. Inaczej jest w przypadku rynku terminowego. Tutaj terminem ustalenia kursu transakcji może być inny dzień niż dzień dzisiejszy. Na rynku międzybankowym dominują terminy: 1W (jeden tydzień), 2W (dwa tygodnie), 1M (jeden miesiąc), 2M (dwa miesiące), itd. Aż do 12M (dwanaście miesięcy). Kurs terminowy 1W oznacza, iż transakcja dojdzie do skutku za tydzień od dziś, a termin rozliczenia (dostawy) będzie dwa dni robocze później. Analogicznie wygląda sytuacja dl kolejnych terminów transakcji terminowej. Od niedawna nowością jest stosowanie jednodniowych transakcji terminowych głównie przez brokerów takich jak Global Forex Trading. Brokerzy tacy jak GFT nie zawierają czystych transakcji SPOT z innym uczestnikiem rynku walutowego, gdyż jego klienci w 99,99% przypadków zawierają transakcję czysto spekulacyjne, nie mając zamiaru zakupu jednej waluty za drugą, lecz jedynie wykorzystania wahań kursowych do osiągnięcia zarobku (lub straty). Czasami jednak zdarza się, że klient GFT chce dokonać fizycznej zamiany większej kwoty jednej waluty na inną na przykład chce sprzedać milion Euro i kupić za to 1,5 miliona Dolarów. Wtedy w chwili składania takiego zlecenia i przesłania do realizacji dla brokera należy wyraźnie zaznaczyć, że transakcja ma mieć charakter rzeczywistej wymiany. Wróćmy jednak do jednodniowych transakcji terminowych, bo takie dominują przy grze klientów GFT za jego pośrednictwem na rynku walutowym. Po zawarciu takiej transakcji terminowej, kursem rozliczeniowym jest kurs jaki zostanie zanotowany na rynku SPOT o określonej godzinie. W przypadku GFT godziną rozliczenia transakcji terminowej jest 22:30 czasu polskiego. Jeśli klient nie zamknie swej pozycji przed tą godziną, to pozycja zostanie automatycznie zrolowana na następny dzień, czyli o godzinie 22:30 zostanie naliczony zysk lub strata z danego dnia (czyli różnica między kursem otwarcia a kursem z godziny 22:30), następnie zostanie otwarta nowa pozycja po takim samym kursie, po jakim nastąpiło rolowanie czyli po kursie z godziny 22:30. Na drugi dzień sytuacja się powtarza. I tak aż do chwili zamknięcia pozycje przez klienta. Praktyce pozycję taką można przetrzymywać otwartą nawet latami, co jak gdyby odpowiada wieloletniemu kontraktowi futures. Innymi słowy transakcje wykonywane za pośrednictwem GFT nadają

5 się nie tylko do spekulacji, ale również do zabezpieczania pozycji czyli do zarządzania ryzykiem w firmach eksportujących i importujących. Można wręcz powiedzieć, że w tym przypadku jednodniowe transakcje terminowe rolowane każdego dnia dają większe korzyści niż zawieranie od razu długoterminowej transakcji terminowej. Poza tym nawet najlepsze banki nie zdecydują się zawrzeć z nami transakcję terminową na okres dłuższy niż jeden rok. A tutaj pozycję możemy rolować co dziennie nawet przez wiele lat. Oczywiście rolowanie odbywa się automatycznie, co oszczędza nam dodatkowych kosztów związanych z zamknięciem starej i otwarciem owej pozycji. Wróćmy do praktyki. Po zrolowaniu pozycji, pojawia nam się zysk lub strata z danego dnia. Po dwóch dniach wielkość ta przechodzi nam do pozycji zysk/strata zrealizowana, co oznacza właśnie rozliczenie transakcji terminowej po dwóch dniach roboczych. Oczywiście nie sposób wytłumaczyć wszystkich zawiłości związanych z kursami terminowymi na rynku walutowym w tak krótkim odcinku Akademii. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z tego zakresu odsyłam do odpowiednich podręczników. Na zakończenie dzisiejszego odcinka Akademii słów kilka o punktach SWAP. Klienci GFT stykają się z tym na co dzień. Broker nalicza bowiem co dziennie podczas rolowania pozycji terminowej wspomniane punkty SWAP i dodaje nam (w przypadku punktów ujemnych) bądź odejmuje (w przypadku punktów ujemnych) wynikające z tego kwoty pieniężne z rachunku klienta. Co ciekawe GFT dolicza bądź odlicza punkty SWAP w formie bezgotówkowej, czyli bez przelewania lub zabierania Dolarów z konta klienta. Rozliczenie punktów SWAP odbywa się tutaj poprzez doliczenie ich do rolowanego kursu walutowego. Jeśli przykładowo posiadamy długą pozycję w Eur/Usd, to w chwili rolowania pozycji doliczane nam są dodatnie punkty SWAP (za chwilę wyjaśnię jak wylicza się wartość teoretyczną pkt SWAP) w postaci niższego kursu otwarcia pozycji rolowanej. Ktoś zapewne zauważy, że przecież dla pary Eur/Usd pkt SWAP mają wartość ujemną. Dlaczego więc, przy zajmowaniu długiej pozycji punkty SWAP dają nam dodatkowy zysk a nie stratę? Wyjaśnię to na końcu, po przedstawieni wzorów na pkt SWAP i na kurs terminowy FORWARD. Jeśli więc w danym dniu na parze Eur/Usd punkty SWAP wynosiły 5 Dolarów na każdego LOTa (wartość transakcji równa waluty bazowej czyli Eur) i jeśli w chwili rolowania pozycji kurs rynkowy wynosił 1,1550, to faktycznie broker zaksięguje nam otwarcie pozycji długiej po kursie 1, W przypadku otwierania długiej pozycji po niższym kursie, jest to dla nas dodatkowy zysk. Gdybyśmy natomiast mieli krótką pozycję w parze Eur/Usd, i gdyby w danym dniu pkt SWAP wynosiły 5 Dolarów na każdego LOTa, to po zrolowaniu mielibyśmy kurs rolowania także 1,154950, ale tym razem byłoby to dla nas strata 5 Dolarów na jednym LOCie. Jak wyliczane są wartości teoretyczne pkt SWAP? Wystarczy wyliczyć kurs terminowy FORWARD a następnie policzyć różnicę między kursem terminowym i kursem natychmiastowym (SPOT). Różnica ta jest właśnie punktami SWAP. Czyli: SP (punkty SWAP) = F (kurs terminowy) S (kurs SPOT). F (kurs terminowy) = S x {[1+R x (D-d)/B] / [1 + r x (D-d)/b]} D data waluty FORWARD,

6 d data waluty SPOT, R oprocentowanie waluty kwotowanej, r oprocentowanie waluty bazowej, B baza dni dla waluty kwotowanej (360 lub 365), b baza dni dla waluty bazowej (360 lub 365). Widzimy, że jeśli stopa procentowa waluty kwotowanej jest niższa niż stopa procentowa waluty bazowej, to kurs terminowy FORWARD jest niższy niż kurs natychmiastowy SPOT (licznik ułamka jest mniejszy niż mianownik). Dla przykładu w przypadku zajęcia długiej pozycji w Eur/Usd oznacza to, że wykonując transakcję terminową jednodniową powinniśmy zająć ją po kursie niższym niż wynika to z kursu SPOT. Kurs terminowy jest niższy niż kurs SPOT, czyli pkt SWAP są ujemne. My natomiast zajmujemy pozycję po kursie SPOT. GFT wyrównuje nam te różnicę wypłacając należne nam pkt SWAP w postaci omawianych wcześniej lepszych kursów rolowania. Analogicznie gdybyśmy zajmowali krótką pozycję w parze Eur/Usd, to kurs FORWARD również powinien być niższy niż kurs SPOT. My zajmujemy jednak pozycję po kursie SPOT czyli wyższym. W przypadku otwierania pozycji krótkiej byłby to dodatkowy zysk. Jednak GFT odejmuje nam tę różnicę podczas rolowania pozycji. Tak właśnie działa GFT i w ten sposób rozlicza nam należne nam lub sobie punkty SWAP. Wynikają one z tego, iż faktycznie otwieramy transakcję terminową jednodniową, natomiast rozliczamy się po kursie SPOT. Jako, że kurs terminowy (nawet jeśli jest to tylko jeden dzień) jest inny niż kurs SPOT, broker wyrównuje tę różnicę właśnie w postaci dodania lub odjęcia pkt SWAP z naszego rachunku. W przypadku GFT rozliczenie to odbywa się w formie bezgotówkowej, czyli w postaci lepszego/gorszego kursu rolowanego. Wartość teoretyczna punktu SWAP w praktyce jest wyliczana dla oferty BID i ASK. Wzór na wartość BID i ASK punktu SWAP jest nieco bardziej skomplikowany. Zainteresowanych odsyłam do książki: Rynek opcji walutowych w Polsce Piotra Mielusa str 8-9, wzór 1.4a i 1.4b. Pamiętać należy, iż cały czas mówimy o wartości teoretycznej pkt SWAP. Wartości rynkowe podlegają kwotowaniu podobnie jak inne instrumenty finansowe. Jeśli więc w danej chwili na rynku jest większy popyt na dodatnie pkt SWAP, to mogą one być wyższe niż wynikają ze wzorów. Tak właśnie postępuje GFT. W przypadku bardzo płynnych par, jak na przykład Eur/Usd czy Usd/Jpy punkty te są zbliżone do wartości teoretycznych i w kolejnych dniach mają bardzo zbliżoną wartość (często przez wiele tygodni wartość ta jest stała i mienia się tylko wraz ze zmianami stóp procentowych). Inaczej wygląda sprawa w przypadku mało płynnych walut, jak na przykład Eur/Pln czy Usd/Pln. Tutaj odchylenia wartości rynkowej pkt SWAP od wartości teoretycznej wynikającej ze wzorów, są olbrzymie i praktycznie z dnia na dzień inne. Nie jest to żadna gra na niekorzyść klientów prowadzona przez brokera. Po prostu rynek ten jest tak mało płynny, iż jedno większe zlecenie klienta powoduje gwałtowny skok kwotowania pkt SWAP, które następnie są rozliczane na rachunku klienta. Mam nadzieję, iż przynajmniej pokrótce wyjaśniłem różnicę pomiędzy kursem SPOT (natychmiastowym) oraz kursem terminowym (FORWARD). Poznanie tego pozwoli nam na lepsze rozumienie zasad działania brokerów takich jak GFT, którzy oferują swoim klientom możliwość wykonywania jednodniowych transakcji terminowych z automatycznym rolowaniem pozycji na koniec dnia a rozliczanych w oparciu o kurs SPOT obowiązujący w chwili otwierania pozycji. Otwieranie pozycji w jednodniowym FORWARD powinno następować po kursie FORWARD. Z uwagi na fakt, iż kursem zawarcia transakcji jest jednak kurs SPOT, różnicę tę wyrównuje broker w postaci doliczenia lub odjęcia pkt SWAP w chwili rolowania pozycji.

7 Wielowymiarowa Analiza Techniczna WAT - wprowadzenie Nadal czekam na Państwa propozycje haseł do omówienia w Akademii. Dziś małe wprowadzenie do Wielowymiarowej Analizy Technicznej w skrócie WAT na rynku FOREX. Czy analiza techniczna (AT) może mieć zastosowanie na rynku walutowym FOREX? To pytanie przewija się coraz częściej na łamach prasy finansowej. Okazuje się, iż opinie na ten temat wśród inwestorów są podzielone. Zwolennicy stosowania AT na FOREXIE popierają swe wypowiedzi jednymi argumentami, przeciwnicy stosowania AT sięgają po argumenty innego rodzaju. Główną przyczyną braku zastosowania AT na tym rynku wedle drugiej grupy jest brak informacji o obrotach. Brak dokładnych informacjach o wielkości obrotu w poszczególnych dniach handlu jest jedynie problemem przy stosowaniu wskaźników AT, w których wykorzystuje się informację o wolumenie, czy tez obrocie. Pamiętajmy jednak, iż AT jest dziedziną o wiele bogatszą, niż tylko sam zbiór wskaźników statystycznych. I tutaj właśnie pojawiają się argumenty zwolenników stosowania AT na FOREXIE. Ta grupa inwestorów (do której zaliczam się również ja) wskazuje, iż olbrzymia płynność rynku, brak podmiotów dominujących, powiązania pomiędzy poszczególnymi krosami walutowymi oraz wiele innych aspektów przemawia właśnie za stosowaniem AT w czystej postaci czyli obserwowania trwałości trendów, zmian trendów, okresów konsolidacji, wybić z konsolidacji, itp. Elementów. Z klasycznych definicji AT wynika, iż metoda ta ma zastosowanie na rynkach, na których działają procesy masowe. To statystyczne sformułowanie wskazuje nam, iż im bardziej płynny rynek, im bardziej rozproszona populacja uczestników rynku, im mniejszy wpływ na rynek mają pojedynczy inwestorzy, tym AT daje lepsze wyniki. Niewątpliwie FOREX jest najbardziej płynnym rynkiem finansowym na Świecie Odnosi się to w szczególności do kilku głównych par walut takich jak: Eur/Usd (na którym skupia się ponad 60% obrotu), Usd/Jpy czy Gbp/Usd. Dzienne obroty na FOREXIE na wszystkich parach walut szacowany jest obecnie na około1,6-1,7 biliona Dolarów. Z tego wynika, że na najbardziej popularnym rynku, jakim jest Eur/Usd obrót dzienny wynosi około 1 bilion Dolarów. Daje to przeciętnie ponad 10 milionów Dolarów obrotu na sekundę. To naprawdę bardzo dużo. Ilość transakcji jest przeogromna. Wpływ pojedynczych uczestników rynku na notowania znikomy. Mamy więc podstawę twierdzić, iż rynek podlega procesom masowym. Śmiało można postawić odważną tezę, iż w niektórych aspektach analiza techniczna na rynku walutowym jest o wiele bogatsza niż AT na rynkach kapitałowych. Po pierwsze rynek niedźwiedzia oraz rynek byka są symetryczne (na FOREXIE nie ma ograniczeń zawierania krótkiej pozycji, jak to ma miejsce na wielu giełdach papierów wartościowych tzw. tick-up ). To powoduje, że trendy w obie strony wyglądają tak samo. Po drugie większość kursów walut podlega zależności funkcyjnej (nie koniecznie liniowej) oraz silnym korelacjom. Oznacza to, iż obserwowanie pojedynczego wykresu (na przykład Eur/Usd) bez spoglądania na pozostałe główne pary walut, prowadzi do błędnych interpretacji trendów, wsparć, oporów, formacji. Jeśli weźmiemy tylko pięć najważniejszych walut światowych, to otrzymamy 10 kombinacji par walut oraz 10 ich odwrotności. Jednak tylko cztery kursy są od siebie niezależne są to kursy podstawowe. Należałoby raczej napisać, iż kursy podstawowe nie są zależne funkcyjnie (nie koniecznie liniowo), gdyż i tutaj występują często silne korelacje. Wszystkie pozostałe kursy są funkcyjną kombinacją czterech podstawowych. Dlatego też wszelkiego rodzaju analizy (w tym i analizę techniczną AT) powinno się rozpatrywać uwzględniając te zależności. Przyjmując, iż podstawą AT jest analizowanie kształtów wykresów, analizę graficzną FOREXU powinno się więc przeprowadzać w oparciu o macierz wykresów.

8 W ten sposób powstaje nam wielowymiarowa analiza techniczna WAT. Jak już wcześniej wspomniałem AT na rynku walutowym jest o wiele bogatsza niż na rynku papierów wartościowych. Co prawda nie dysponujemy tutaj informacjami o wielkości obrotów, jak na rynkach giełdowych, co uniemożliwia nam stosowanie wskaźników opartych na wolumenie oraz na obrocie. Jednak pokazana wcześniej zależność pomiędzy parami walut z nawiązką rekompensuje nam tę niedogodność. Jeśli do grona walut włączymy Złotego polskiego, to konieczne będzie określenie kursu podstawowego, jakim jest Usd/Pln. Wszystkie pozostałe będą tylko kombinacją kursu Usd/Pln oraz wcześniej zdefiniowanych kursów podstawowych. Przykładowo kurs Eur/Pln będzie iloczynem Usd/Pln oraz Eur/Usd. Jeśli więc znajdziecie Państwo w prasie ekonomicznej prognozy kursów walut stawiane przez znanych ekonomistów, i jeśli zdarzy się przykładowo taka oto prognoza: Eur/Usd = 1,15; Usd/Pln = 4,00 oraz Eur/Pln = 4,50, to znak iż albo dziennikarz notujący wypowiedź ekonomisty się przesłyszał, albo ów ekonomista nie potrafi mnożyć i dzielić. Oczywiste jest bowiem, iż przy założeniu, że kurs Eur/Usd będzie wynosił 1,15 oraz kurs Usd/Pln będzie wynosił 4,00, kurs Eur/Pln MUSI wynosić 4,60. Innej możliwości nie ma. Niestety tego typu nieprawidłowe prognozy pojawiają się dość często na łamach prasy codziennej.

9 EUR USD GBP CHF JPY EUR Podstawowy Eur/Usd Wyliczany z podstawowych Eur/Gbp = (Eur/Usd) / (Gbp/Usd) Wyliczany z podstawowych Eur/Chf = Eur/Usd * Usd/Chf Wyliczany z podstawowych Eur/Jpy = Eur/Usd * Usd/Jpy USD Odwrotność podstawowego Usd/Eur = 1 / (Eur/Usd) Odwrotność podstawowego Usd/Gbp = 1 / (Gbp/Usd) Podstawowy Usd/Chf Podstawowy Usd/Jpy GBP Odwrotność podstawowego Gbp/Eur = 1 / (Eur/Gbp) Podstawowy Gbp/Usd Wyliczany z podstawowych Gbp/Chf = Usd/Chf * Gbp/Usd Wyliczany z podstawowych Gbp/Jpy = Usd/Jpy * Gbp/Usd CHF Odwrotność wyliczanego Chf/Eur = 1 / (Eur/Chf) Odwrotność podstawowego Chf/Usd = 1 / (Usd/Chf) Odwrotność wyliczanego Chf/Gbp = 1 / (Gbp/Chf) Wyliczany z podstawowych Chf/Jpy = (Usd/Jpy) / (Usd/Chf) JPY Odwrotność wyliczanego Jpy/Eur = 1 / (Eur/Jpy) Odwrotność podstawowego Jpy/Usd = 1 / (Usd/Jpy) Odwrotność wyliczanego Jpy/Gbp = 1 / (Gbp/Jpy) Odwrotność wyliczanego Jpy/Chf = 1 / (Chf/Jpy)

10 Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt występowania wsparć lub oporów na wielu wykresach par walut jednocześnie. W sytuacji, gdy na kilku ważnych parach walut dostrzegamy nakładające się w czasie opory oraz wsparcia, możemy być bardziej pewni zadziałania sygnału płynącego z AT. W sytuacji innej, gdy tylko na jednym wyizolowanym wykresie kursu walutowego dostrzeżemy jakąś formację analizy technicznej, lecz na pozostałych parach walut nie będą widoczne żadne znaczące opory oraz wsparcia, to sygnał taki będzie mało wiarygodny. Wielowymiarowa Analiza Techniczna WAT przykłady powiązań Dziś w ramach omówienia WAT przedstawię kilka historycznych przykładów powiązań wykresów oraz sygnałów Analizy Technicznej płynących z różnych rynków walutowych. Prześledźmy przykładowe kształty wykresów kursów par walut znajdujących się w macierzy. Jeśli weźmiemy najważniejszy kurs jakim jest Eur/Usd i zaznaczymy na tym wykresie najważniejsze daty (minima i maksima lokalne, momenty przełamania trendów, wsparć, oporów, itp.), to wiele tych samych dat pojawi nam się na pozostałych wykresach, na których również zaznaczymy ważne wydarzenia. Przykładowo: 1. Data 21 czerwca W okresie tym na wykresie Eur/Usd doszło do przebicia w górę bardzo ważnego oporu umieszczonego na wysokości 0,9600. Przebicie tego poziomu było wyraźnym sygnałem odwrócenia wieloletniego trendu umacniania Dolara. W tym samym czasie na wykresie Usd/Jpy doszło do przełamania bardzo ważnej linii trendu wzrostowego Dolara. Od tej chwili Jen zaczął umacniać się względem Dolara. Zaraz potem 19 lipca 2002 na wykresie Eur/Usd doszło do powstania lokalnego szczytu (1,0176) a na wykresie Usd/Jpy doszło do lokalnego minimum (115,57). Jak się później okazało poziomu 116 Jenów mocno bronił (i poległ przy obronie) Bank Centralny Japonii (BoJ) skupując olbrzymie ilości Dolarów z rynku ilekroć kurs Dolara spadnie w te okolice. 2. Data 21 czerwca jest też widoczna na wykresie Gbp/Usd. W tym okresie doszło bowiem do powstania silnego sygnału wybicia się kursu Gbp/Usd z wielomiesięcznego trójkąta oraz pokonania szczytu z października Tym samym zapoczątkowany został trend rosnący Funta względem Dolara. 3. Z bliższych dat na uwagę zasługuje 7 marca W tym czasie na wykresie Usd/Jpy ponownie kurs zbliżył się do poziomu 116 Jenów i ponownie BoJ wzmógł interwencję na rynku, skupując tracącego na sile Dolara. Zaraz potem na rynku Eur/Usd Euro straciło względem Dolara (umacniającego się w tym czasie względem Jena) 3 figury w dwa tygodnie. Osłabienie Euro do Dolara zakończyło się 21 marca w chwili gdy na rynku Usd/Jpy nie udało się pokonać szczytu z połowy lutego Tym samym na rynku Usd/Jpy po raz kolejny musiało dojść do testowania poziomu 116 Jenów, a kurs Euro dalej mógł się umacniać względem Dolara maja na rynku Usd/Jpy doszło do wyraźnego przełamania poziomu 116 Jenów. Wydawało się, że BoJ poległ i zaniechał interwencji w celu osłabienia Jena. W tym czasie kurs Eur/Usd poszedł w górę o ponad 3 figury. Jednak BoJ z małym opóźnieniem ściągnął z rynku kilkadziesiąt miliardów Dolarów i wyciągnął kurs Usd/Jpy o prawie 5 figur w górę. To przełożyło się na osiągnięcie w okresie 30 maja czerwca 2003 kilku szczytów notowań na poziomie 1,19 i od tego momentu Dolar odzyskiwał siły. Można było wtedy postawić tezę, iż z racji poruszania się Usd/Jpy w rosnącym klinie możliwe były dwa scenariusze. Jeśli pokonany zostanie poziom 122 Jenów, obawa o realizacje formacji RGR zostanie oddalona na dłuższy termin. Wtedy też Dolar może zyskać do Euro i kurs może spaść 10/32

11 nawet w okolice 1,05. Jeśli szczyt na wysokości 122 Jenów za Dolara nie zostanie pokonany i kurs Jena zacznie zyskiwać, w tym samym czasie powinna zakończyć się obniżka kursu Eur/Usd. Jak wiemy zrealizował się drugi scenariusz sierpnia 2003 na rynku Eur/Jpy doszło do przełamania linii trendu wzrostowego; 15 września nastąpił powrót do przebitej linii trendu nieudany powrót nad linię. Kilka dni później na rynku Usd/Jpy doszło do przełamania linii szyi RGR (18-19 września 2003). 6. Kilka dni później na większości rynków doszło do otwarcia luką po weekendzie. Poniżej przykładowe wykresy kursów walutowych z zaznaczonymi datami wspólnymi kolor zielony. 11/32

12 Wykresy tygodniowe EUR/USD(1:1)(1.150, , , ) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 202 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 203 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec /32

13 EUR/JPY (1:1) ( , , , ) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec /32

14 E U R / G B P ( 1 : 1 ) ( , , , ) J u l A u g S e po c t N o v D e c M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e po c t N o v D e c F e b M a ra p r M a y J u n J u l A u g S e po c t N o vd e c /32

15 GBP/USD(1:1) ( , , , ) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 202 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 203 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec /32

16 USD/CHF(1:1)(1.3680, , , ) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 202 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 203 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec /32

17 U S D /JP Y (1 :1 ) ( , , , ) Ju l A ug S e p O ct N ov D e c M a r A p r M a y Ju n Ju l A u g S ep O ct N o v D ec F eb M a r A p r M ay Ju n Ju l A u g S e p O ct N o v D e c /32

18 EUR/CHF (1:1) ( , , , ) Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec /32

19 Wykresy dzienne EUR/USD(1:1) ( , , , ) June July August September October November /32

20 E U R /J P Y ( 1 : 1 ) ( , , , ) J u n e J u ly A u g u s t S e p te m b e r O c to b e r N o v e m b e r /32

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: def Wydanie 4/2015 W dzisiejszym wydaniu: 1. Jak inwestują wielcy tego świata? Str. 2-7 Ulokowanie nadwyżek finansowych w określone aktywo nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto rzucić okiem na strategie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Forex, giełda, opcje binarne.

Forex, giełda, opcje binarne. 1 Spis treści Wstęp... 3 Forex, giełda, opcje binarne.... 4 Dlaczego Opcje Binarne?... 5 Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych:... 6 Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4... 10 Strategia cz.

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM AUTOR: TOMASZ JAROSZEK TOMASZ JAROSZEK 1 Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując

Bardziej szczegółowo