Uprawnienia Sponsorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uprawnienia Sponsorów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2013/2014 Uprawnienia Sponsorów Na podstawie art regulaminu rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy zatwierdza się, co następuje: I. Zobowiązania oraz prawa w zakresie promocji i reklamy Sponsora Tytularnego i Oficjalnego Ekstraklasy. 1. Pakiet Sponsora Tytularnego Ekstraklasy nabyty przez T-Mobile Polska SA: a. prawo do umieszczenia Logotypu Sponsora Tytularnego Ekstraklasy w ramach oficjalnego Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy - w polu specjalnie do tego przeznaczonym; LOGOTYP ROZGRYWEK EKSTRAKLASY b. możliwość posługiwania się niewaloryzowanym Logotypem Rozgrywek Ekstraklasy; LOGOTYP ROZGRYWEK EKSTRAKLASY WERSJA NIEWALORYZOWANA c. prawo do wykorzystania Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i sprzedażowej Sponsora w Polsce lub za granicą; d. prawo do nazwy Rozgrywek Ekstraklasy, która będzie pojawiać się w oficjalnej komunikacji dotyczącej Rozgrywek Ekstraklasy, tj.: T-Mobile Ekstraklasa i posługiwania się nią (w języku polskim oraz angielskim), a także jej gramatycznymi i użytkowymi pochodnymi oraz wszelkimi skrótami we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i sprzedażowej, prowadzonej przez Sponsora w Polsce lub za granicą; e. prawo do używania tytułu Sponsora Tytularnego Ekstraklasy (w języku polskim oraz angielskim), a także jego gramatycznymi i użytkowymi pochodnymi oraz wszelkimi skrótami we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i sprzedażowej (w tym prawo do tworzenia ofert i programów lojalnościowych oraz produkcji wszelkich materiałów POS/POP z wykorzystaniem nazwy T-Mobile Ekstraklasa), prowadzonej przez Sponsora w Polsce lub za granicą za pomocą wszelkich dostępnych mediów i platform technologicznych;

2 f. prawo do umieszczania Logotypu Sponsora Tytularnego Ekstraklasy na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm 2 (np. pole 40 mm x 80 mm); PRZÓD KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY (PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA) PRZÓD KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY (WYMIAROWANIE) g. prawo do umieszczania Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy, uwzględniający Logotyp Sponsora Tytularnego Ekstraklasy, zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 64 cm 2 (np. pole 93 mm x 60 mm); LEWY RĘKAWEK KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY (PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA) LEWY RĘKAWEK KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY (WYMIAROWANIE)

3 h. prawo do umieszczenia centralnej tablicy o wymiarach 6m x 1m z Logotypem Rozgrywek Ekstraklasy, w centralnej części pierwszego rzędu reklam po stronie widocznej dla kamer telewizyjnych, na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy. Tablica centralna (według wzoru poniżej) ustawiona wzdłuż linii długiej boiska w trakcie rozgrywania meczów w ramach rozgrywek Ekstraklasy. W przypadku wykorzystywania przez Klub systemu band video (LED) tablica centralna musi być eksponowana i przedzielać bandy LED na długiej linii boiska na dwie równe części. W żadnym wypadku nie może ona być umiejscowiona na bandach LED. i. prawo do umieszczenia 2 tablic reklamowych o wymiarach 6m x 1m z Logotypem Sponsora Tytularnego Ekstraklasy, w pierwszym rzędzie reklam po stronie stadionu widocznej dla kamer telewizyjnych, podczas każdego meczu rozgrywanego w ramach Rozgrywek Ekstraklasy; TABLICA REKLAMOWA W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY (PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA) j. w przypadku, gdy na danym stadionie zainstalowano system band video (LED) i jest on wykorzystywany - prawo do dysponowania przez Sponsora Tytularnego Ekstraklasy ekwiwalentem powierzchni statycznych tablic reklamowych, o których mowa powyżej (lit. i), w postaci czasu reklamowego proporcjonalnego do łącznej powierzchni na statycznych tablicach reklamowych logotyp Sponsora Tytularnego Ekstraklasy 5 minut i 30 sekund, do wykorzystania na wyświetlanie filmu według wytycznych Sponsora oraz według wytycznych Ekstraklasy; k. prawo do wyeksponowania koła reklamowego z Logotypem Rozgrywek Ekstraklasy na płycie stadionu, w kole środkowym boiska, przed rozpoczęciem każdego z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy oraz w przerwie każdego z tych meczów; według wzoru poniżej

4 l. prawo do umieszczania 2 tablic reklamowych typu 3D (tzw. cam carpet) w bezpośrednim sąsiedztwie bramek na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy; m. prawo do umieszczania Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy na ławkach rezerwowych (po ich obu stronach) na wszystkich stadionach Klubów, na których odbywać się będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, przy czym ilość i wymiar umieszczonych w ten sposób Logotypów Rozgrywek Ekstraklasy uzależniona jest od typu ławki rezerwowych; n. prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu Rozgrywek Ekstraklasy 2 spotów radiowych (1 raz przed meczem oraz 1 raz w przerwie) o długości do 30 sekund każdy, o. prawo do organizacji stref kibica T-Mobile Fan Zone, składających się z mobilnych konstrukcji stawianych w miejscu uzgodnionym z Klubami (wzorem sezonu 2012/13) w zakresie zaakceptowanym przez Kluby; p. prawo do brandingu niestandardowego, w tym na nośnikach nie wymienionych powyżej oraz prawo do organizacji animacji dla kibiców na płycie boiska przed meczem i podczas przerwy oraz do aktywności eventowo-promocyjnych i sprzedażowych na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy (np. strefy kibica, stoiska promocyjne, dystrybucja materiałów POS/POP); q. prawo do umieszczenia Logotypów Rozgrywek Ekstraklasy na górnej linii oraz pól sponsorskich o rozmiarach 20 cm x 12 cm uwzględniających Logotyp Sponsora Tytularnego w wyznaczonych miejscach na tablicy do wywiadów telewizyjnych według wzorów poniżej: ścianka do wywiadów TV ścianka konferencyjna r. prawo do umieszczania w ramach oficjalnych stron internetowych Klubów Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy, możliwie w lewym górnym rogu strony. Wielkość Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy zostanie każdorazowo ustalone z Klubem. Logotyp będzie linkował bezpośrednio do oficjalnej strony internetowej s. prawo do umieszczenia Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy w wymiarze 20% powierzchni przeznaczonych dla sponsorów na następujących promocyjnych materiałach przygotowywanych lub drukowanych przez Kluby w związku z Rozgrywkami Ekstraklasy: plakaty promujące mecze, zaproszenia dla gości VIP, karnety i bilety na mecze Rozgrywek Ekstraklasy,

5 t. prawo do umieszczania reklamy Sponsora, w wymiarze 0,5 strony, w każdym z oficjalnych programów meczowych przygotowywanych przez Klub lub na zlecenie Klubów, o ile takie programy będą wydawane przez Kluby; u. prawo do dystrybucji przygotowanych przez Sponsora własnych materiałów reklamowych podczas meczów rozgrywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w tym balonów, ulotek, chorągiewek i innych upominków, każdorazowo w porozumieniu z Klubami. v. prawo do niewyłącznej organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy tj: a) organizacji ceremonii wręczenia trofeum na stadionie b) organizacji Gali Ekstraklasy oraz możliwość ufundowania i wręczenia statuetki Fair Play 2. Pakiet Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy: a. prawo do posługiwania się tytułem Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy (w języku polskim oraz angielskim), a także jego gramatycznych i użytkowych pochodnych oraz wszelkich skrótów, a także Logotypem Rozgrywek Ekstraklasy, we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej i informacyjnej prowadzonej przez Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy w Polsce i za granicą, b. prawo do umieszczania tytułu Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy i Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy na stronach internetowych oraz dokumentach Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy, c. prawo do umieszczenia tablicy reklamowej (6m x 1m) Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy w pierwszym rzędzie reklam po stronie widocznej dla kamer telewizyjnych, na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, d. w przypadku, gdy na danym stadionie zainstalowano system band dynamicznych lub video (LED) i jest on wykorzystywany - prawo do dysponowania przez Sponsora Tytularnego Oficjalnego ekwiwalentem powierzchni statycznych tablic reklamowych tj. 2 minuty i 45 sekund, e. prawo do umieszczania 2 tablic reklamowych typu 3D (tzw. cam carpet) w bezpośrednim sąsiedztwie bramek na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy; f. prawo do umieszczenia Logotypu Sponsora Oficjalnego w ramach leżących banerów reklamowych o powierzchni 18 m x 3 m nad kołem reklamowym przed rozpoczęciem każdego z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy oraz w przerwie każdego z meczów, g. prawo do umieszczenia Logotypu Sponsora Oficjalnego na dolnej, zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych wszystkich zawodników na powierzchni maksymalnej 18 cm2 (3 cm x 6 cm),

6 h. prawo do umieszczania 4 konstrukcji informacyjnych o wymiarach 120 x 120 x 120 cm z Logotypem Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy, bezpośrednio za chorągiewkami wyznaczającymi narożniki boiska, na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, i. prawo do umieszczenia logotypu Sponsora Oficjalnego Sponsorów na ściance reklamowej w postaci 9 "małych" pól sponsorskich, j. prawo do umieszczania reklamy Sponsora Oficjalnego, w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 strony, w każdym z oficjalnych programów meczowych przygotowywanych przez Klub lub na zlecenie Klubów, o ile takie programy będą wydawane przez Kluby, k. prawo do dystrybucji przygotowanych przez Sponsora Oficjalnego własnych materiałów reklamowych podczas meczów rozgrywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w tym balonów, ulotek, chorągiewek i innych upominków, każdorazowo w porozumieniu z Klubami, l. prawo do umieszczenia konstrukcji informacyjnej z Logotypem Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy w postaci tablic o wymiarach 1,5 m x 0,6 m za każdą z bramek podczas meczów rozgrywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, m. prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu Rozgrywek Ekstraklasy (przed meczem, w przerwie i po meczu) 1 spotu radiowego (do 20 sekund) dostarczonego przez Sponsora Oficjalnego Ekstraklasy. 3. Pakiet Partnera Medialnego Ekstraklasy nabyty przez Canal+ Cyfrowy SA: a. prawo do umieszczenia Logotypu Partnera Medialnego na górnej zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych wszystkich zawodników na powierzchni maksymalnej 18 cm2 (3 cm x 6 cm). 4. Uprawnienia Ekstraklasy SA (w tym dla przyszłych Partnerów): a. prawo do umieszczenia logotypów opisanych w punktach: 1.f.; 1.g.; 2.f.; 3.a. na wszystkich rodzajach replik koszulek związanych z rozgrywkami Ekstraklasy; b. prawo umieszczenia Logotypu Rozgrywek na oficjalnych dresach i kurtkach klubowych wykorzystywanych przez zawodników Klub podczas oficjalnych meczów Ekstraklasy; c. prawo umieszczenia Logotypu Rozgrywek na oficjalnych koszulkach (polo, t-shirt) wykorzystywanych przez zawodników Klub podczas oficjalnych meczów Ekstraklasy; d. prawo do wyeksponowania dywanu reklamowego "pod" kołem środkowym boiska patrząc od kamery prowadzącej według poniższego wzoru;

7 e. prawo do wyeksponowania bramy wejściowej przez którą wychodzą zawodnicy na prezentację przedmeczową według poniższego wzoru; f. prawo do wyeksponowanie stojaka na piłkę przy którym wychodzą zawodnicy na rozpoczęcie meczu według poniższego wzoru; g. prawo do umieszczenia dwóch konstrukcji reklamowych tzw. patyczak po zewnętrznych stronach obydwu bramek według poniższego wzoru; h. prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych tzw. jamnik przed pierwszym rzędem reklam po stronie widocznej dla kamer telewizyjnych; i. prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych tzw. jamnik wokół oznaczenia strefy technicznej ławek rezerwowych;

8 j. prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych tzw. zasłona na obydwu bramkach przed rozpoczęciem każdego z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy oraz w przerwie każdego z tych meczów; k. prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu Rozgrywek Ekstraklasy 4 spotów radiowych (2 razy przed meczem oraz 2 razy w przerwie) o długości do 30 sekund każdy; l. prawo do czasu reklamowego do wykorzystania na wyświetlanie filmów na telebimach stadionowych w wymiarze 20% czasu przeznaczonego na cele reklamowe; m. prawo do czasu reklamowego do wykorzystania na wyświetlanie filmów w wewnętrznej telewizji stadionowej w wymiarze 20% czasu przeznaczonego na cele reklamowe; n. prawo do umieszczenia monitorów LCD na stołach konferencyjnych umiejscowionych przed osobami biorącymi udział w konferencji prasowej (według wzoru poniżej), wykorzystywanych do emisji reklam wraz z prawem do wyłącznej dyspozycji czasem reklamowym; o. prawo do organizacji dziecięcej eskorty podczas dwóch meczów w rundzie podczas rozgrywek Ekstraklasy (Klub - gospodarz ma obowiązek zapewnienia dzieci towarzyszących 22 zawodnikom oraz ewentualnie zespołowi sędziowskiemu); p. prawo do organizacji animacji dla kibiców na płycie boiska przed meczem i podczas przerwy w tym prawo do przeprowadzania oficjalnego konkursu Ekstraklasy dla Kibiców; q. prawo do organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy np. organizacji ceremonii wręczenia trofeum na stadionie; r. prawo do umieszczania w ramach oficjalnych stron internetowych Klubów Logotypu Rozgrywek Ekstraklasy, możliwie w lewym górnym rogu strony. Wielkość Logotypu

9 Rozgrywek Ekstraklasy zostanie każdorazowo ustalone z Klubem. Logotyp będzie linkował bezpośrednio do oficjalnej strony internetowej s. prawo do umieszczenia w ramach oficjalnych stron internetowych Klubów materiałów promujących rozgrywki Ekstraklasy w formie banneru internetowego na stronie głównej, na okres dwóch tygodni nie częściej niż dwa razy w sezonie; t. prawo do umieszczenia treści zawartych w punktach: 1.p.; 1.q.; 1.r. w oficjalnych aplikacjach mobilnych Klubów; u. prawo do zlecenia Klubowi wysyłki korespondencji masowej do bazy danych Kibiców Klubu nie częściej niż 4 razy w sezonie; v. prawo do wykorzystania tylko i wyłącznie wszystkich 16 herbów Klubów razem, jako Klubów grających w rozgrywkach Ekstraklasy, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz Ekstraklasy i jej Partnerów; w. prawo do wykorzystania tylko i wyłącznie wszystkich 16 herbów Klubów razem, jako Klubów grających w rozgrywkach Ekstraklasy, w Produktach Interaktywnych w Polsce lub za granicą na rzecz Ekstraklasy i jej Partnerów; x. prawo do wykorzystywania fotografii obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym, oraz fotografii drużyny w strojach klubowych; y. prawa do łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich 16 Klubów; z. prawo do łącznego wykorzystania wizerunku co najmniej 4 piłkarzy i/lub trenerów z co najmniej 4 Klubów Ekstraklasy do promocji rozgrywek; aa. prawo do obecności wskazanych przez Ekstraklasę zawodników na Gali Ekstraklasy, we wskazanym przez Ekstraklasę terminie. 5. Zasady, standardy oraz ekspozycja treści reklamowych. a. zabronione jest reklamowanie produktów, które są zakazane przez prawo powszechne. Zakazane są również wszelkie polityczne, religijne lub rasistowskie hasła oraz wszelkie inne, uznane powszechnie za obraźliwe; b. Klub zobowiązany jest do dbania o schludny i estetyczny wygląd reklam sponsorów podczas meczów oraz o należyte przechowywanie materiałów reklamowych; c. Klub podczas meczu zobowiązany jest do niezwłocznego wyczyszczenia nośników reklamowych ze śniegu, serpentyn czy innych przedmiotów, które zanieczyszczają jakiekolwiek nośniki reklamowe na stadionie. d. co do zasady koło centralne winno być eksponowane: 1) przed meczem: 20 minut przed rozpoczęciem każdego z meczów po zakończeniu prezentacji drużyn (w chwili witania się obu zespołów) należy niezwłocznie zdjąć koło centralne z murawy. W momencie ustawienia się obydwu drużyn w tunelu, podający

10 piłki, zobowiązani są do poruszania kołem centralnym trzymając je za specjalnie do tego celu przygotowane uchwyty 2) podczas przerwy: po zakończeniu pierwszej połowy (w momencie zejścia ostatniego piłkarza z murawy) do momentu wejścia pierwszych zawodników na murawę po przerwie e. Klub może każdorazowo zostać wezwany do wyczyszczenia lub naprawy materiałów reklamowych, natomiast w ostateczności wezwany do wymiany nośnika reklamowego na nowy na koszt Klubu. f. Klub gospodarz zobowiązany jest do wypełnienia Raportu Marketingowego niezwłocznie po każdym rozegranym meczu oraz przesłania jego wersji elektronicznej do Działu Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy do 48 godzin po końcowym gwizdku. Co do zasady klub gospodarz meczu poniedziałkowego jest zobowiązany do przesłania Raportu Marketingowego na 24 godziny po końcowym gwizdku (Raport znajduje się na końcu niniejszego załącznika). 6. Zobowiązania klubów w zakresie biletów oraz zaproszeń VIP. a. prawo Sponsora Tytularnego do otrzymania 8 biletów VIP na każdy wskazany mecz w trakcie każdej Kolejki Meczowej Rozgrywek Ekstraklasy, wraz z zapewnieniem dla gości VIP miejsc parkingowych przy stadionach; b. prawo Sponsora Tytularnego oraz Sponsora Oficjalnego do zakupu w danym Klubie (w razie potrzeby) dodatkowych 10 biletów VIP z 50% rabatem na każdy Mecz w każdej Kolejce Rozgrywek Ekstraklasy w przypadku złożenia do danego Klubu odpowiedniego zamówienia na zakup biletów na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem Meczu Rozgrywek Ekstraklasy; c. prawo Partnera Medialnego do 20 zwykłych biletów oraz 6 biletów VIP na każdy mecz w ramach Rozgrywek Ekstraklasy; d. prawo Sponsora Oficjalnego i Partnerów Ekstraklasy do 16 biletów VIP na każdy wskazany mecz w trakcie każdej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy oraz zapewnienie dla co najmniej 10 gości VIP miejsc parkingowych przy stadionach; e. prawo Sponsora Oficjalnego i Partnerów Ekstraklasy do 20 biletów zwykłych na każdy wskazany mecz w trakcie każdej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy; f. prawo do nabycia przez Sponsora Tytularnego oraz Sponsora Oficjalnego oraz pracowników Sponsorów biletów/karnetów na mecze rozgrywek Ekstraklasy (ze stałym, 50% rabatem); Canal+ T-Mobile Sponsor Oficjalny Partnerzy SUMA Bilety VIP Bilety VIP z 50% rabatem Bilety Bilety dla pracowników z 50% rabatem brak tak tak brak Wjazdówki brak

11 7. Zobowiązania w zakresie promocji i reklamy Oficjalnej Piłki Ekstraklasy: a. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy mają obowiązek korzystać z Oficjalnej Piłki Ekstraklasy ilekroć występować będą w roli gospodarza meczu w oficjalnych spotkaniach Ekstraklasy, podczas rozgrzewek przedmeczowych oraz treningach; b. Klub zobowiązany jest do eksponowania Oficjalnej Piłki na plakacie przedsezonowym i innych zbiorczych zdjęciach pierwszej drużyny oraz oficjalnych eventach na stadionie w tym prezentacji przedsezonowej dotyczącej rozgrywek Ekstraklasy; c. Żaden Klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy nie może używać, reklamować ani prezentować piłek firm konkurencyjnych podczas meczów, treningów, sesji zdjęciowych prezentujących drużynę, oficjalnych spotkań organizowanych przez Klub oraz prowadzić lub wspierać żadnych innych aktywności reklamowych dotyczących piłek innych niż PUMA a powiązanych z rozgrywkami Ekstraklasy; d. Każdy Klub ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną ze strony Klubu za współpracę z PUMA oraz poinformować o tym fakcie osoby kontaktowe po stronie PUMA i Ekstraklasa. Każdorazowa zmiana osoby kontaktowej wymaga informacji w formie pisemnej. 8. Ekstraklasa SA zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania rozgrywek kolejnych sponsorów/partnerów. 9. BRAK WYKONANIA LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE POWYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ STANOWI NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE IV/87 Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 ROKU ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ART. 110 REGULAMINU DYSCYPLINARNEGO. 10. Każde użycie logotypu T-Mobile Ekstraklasy podlega akceptacji Ekstraklasy SA oraz Sponsora Tytularnego. Klub zobowiązany jest do przesłania do Ekstraklasy przykładów pierwszego użycia logotypu T-Mobile Ekstraklasy (bez względu na pole eksploatacji). Użycie logotypu T-Mobile Ekstraklasy będzie możliwe oficjalnie dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Ekstraklasy SA. 11. Ustalenia końcowe a. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem roku. Łukasz Łazarewicz ( ) Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Przyjęto Uchwałą Zarządu Ekstraklasy S.A. z dn r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2009/10, 2010/11, 2011/12. Mimo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015 PRZEPISY GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ Wydanie 2014/2015 Przepisy te nie mogą być kopiowane lub tłumaczone w całości lub w częściach w żaden sposób bez zgody FIFA. FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo