ZASADY MARKETINGOWE Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY MARKETINGOWE. 1.1.3. Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL,"

Transkrypt

1 ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PHL Sp.z o.o. - działając na podstawie pkt Regulaminu Rozgrywek PHL - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PHL: 1. OBSZAR DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO PHL 1.1. Na mocy prawa przynależnego organizatorowi rozgrywek ligi zawodowej, PHL posiada prawa do prowadzenia działalności w następujących obszarach: Opracowanie, wdrożenie i kontrola jednolitego w ramach rozgrywek PHL systemu sprzedaży i eksploatacji przestrzeni reklamowej Negocjowanie z przedstawicielami mediów porozumień dotyczących wzajemnych działań promocyjnych, w tym porozumień w przedmiocie partnerstwa medialnego, Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL, Organizowanie produkcji programów telewizyjnych, radiowych, internetowych i mobilnych poświęconych polskiemu hokejowi, Opracowanie i wdrożenie projektu internetowego dotyczącego rozgrywek PHL, Projektowanie i wdrażanie programów lojalnościowych i pro sprzedażowych (w tym cross promotions), Opracowanie i realizacja systemu produkcji i sprzedaży gadżetów ligowych i klubowych, Projektowanie i realizacja działań marketingowych popularyzujących organizowane przez PHL rozgrywki w obszarze ATL BTL i PR Na mocy prawa przynależnego organizatorowi rozgrywek ligi zawodowej, PHL od przeprowadzi: Opracowanie, wdrożenie i używanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, wraz z zastrzeżeniem znaku PHL Opracowanie i bieżącą weryfikację systemu sprzedaży nośników reklamowych tak, by odpowiadał oczekiwaniom środowiska reklamowego Standaryzację nośników reklamowych na wszystkich lodowiskach. 2. NAZWA I LOGO ROZGRYWEK 2.1. Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach zobowiązany jest umieścić logo i oficjalną nazwę, pod którą rozgrywki są prowadzone w danym sezonie, w miejscu i w sposób wskazany przez PHL, zgodnie z przekazanym przez PHL wzorem.

2 3. EKSPOZYCJE REKLAMOWE 3.1. Każdy Klub przyznaje PHL prawo dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich planach reklamowych, na wszelkich obiektach sportowych, na których odbywają się zawody w ramach rozgrywek organizowanych przez PHL, w następującym wymiarze: Powierzchnia reklamowa na tafli lodowiska, Powierzchnia reklamowa na bandzie lodowiska na stronie telewizyjnej jako ekspozycja stała, przeznaczona do prezentacji logo ligi, logo sponsora ligi zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr Powierzchnia reklamowa na strojach meczowych, sportowych i rozgrzewkowych zawodników, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 2. Ustala się zarazem schemat powierzchni reklamowych używanych przez innych reklamodawców oraz zobowiązuje się kluby do akceptacji z PHL projektów strojów meczowych Powierzchnia reklamowa w drugim tle (cztery banery o wymiarach 5mx0,5 m, w kącie padania kamery telewizyjnej za boksami zawodników lub boksami kar) Powierzchnia reklamowa na kaskach zawodniczych Powierzchnia reklamowa na balonie reklamowym. Balon reklamowy nie może zasłaniać widoku lodowiska (PHL podczas weryfikacji lodowisk ustali miejsce umieszczenia balonu na poszczególnych lodowiskach) Powierzchnia reklamowa przy wszystkich wejściach do hali sportowej przeznaczonych dla publiczności Powierzchnia reklamowa w ciągach komunikacyjnych hali (stoisko reklamowe) Powierzchnia reklamowa na oznaczeniach dróg i pomieszczeń w hali Powierzchnia reklamowa na ubiorze sędziów funkcyjnych Za produkcję i dostarczenie materiałów odpowiada PHL. Za ich umieszczenie i ekspozycję odpowiada Klub Każdy Klub przyznaje PHL prawo dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich materiałach informacyjnych kierowanych do mediów, w szczególności zaś na: Ściankach sponsorskich podczas konferencji prasowych (co najmniej 30 % powierzchni każdej klubowej ścianki sponsorskiej, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 3) Ściankach sponsorskich podczas wywiadów telewizyjnych (co najmniej 30 % powierzchni każdej klubowej ścianki sponsorskiej, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 3).

3 Narzędziach promocyjnych eksponowanych w mediach, w zakresie ustalonym wspólnie przez Klub i PHL Powierzchnie reklamowe pozostające w dyspozycji Klubów są przedstawione w załączniku nr 3 4. MATERIAŁY POLIGRAFICZNE 4.1. Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez PHL zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich materiałach poligraficznych logo i oficjalnej nazwy Rozgrywek oraz logo sponsorów ligi. PHL ma jednocześnie prawo do dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich klubowych materiałach poligraficznych związanych z organizowanymi rozgrywkami, w następującym wymiarze: Karty wstępu (karnety, bilety) 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Plakaty 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Druki informacyjne (identyfikatory, akredytacje, karty parkingowe - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Druki promocyjne (ulotki, gazetki, programy) - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Inne materiały takie jak media guide, media kit, komunikaty prasowe, mailingi drukowane - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Jednocześnie zobowiązuje się kluby do konsultacji z PHL projektów wszystkich materiałów poligraficznych na których używane jest logo rozgrywek oraz logo sponsorów ligi Klub zobowiązuje się w terminie wskazanym w Harmonogramie Procedur, do przesłania oficjalnego zdjęcia drużyny. 5. EMISJA DŹWIĘKOWYCH TREŚCI REKLAMOWYCH 5.1. Każdy Klub przyznaje PHL prawo do emisji dźwiękowych treści reklamowych wskazanych przez PHL w następującym wymiarze: W trakcie rozgrzewki zawodników 30 sekund Bezpośrednio przed rozpoczęciem każdej t e r c j i i dogrywki 1 0 sekund W trakcje przerwy między tercjami 30 sekund Bezpośrednio po zakończeniu meczu 10 sekund. 6. DZIAŁANIA PROMOCYJNE 6.1. Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest do udostępnienia powierzchni wewnątrz obiektu sportowego, a w miarę możliwości i wokół tego obiektu, w celu

4 przeprowadzenia działań promocyjnych lub innych o podobnym charakterze, na rzecz podmiotów, z którymi PHL zawarła umowy partnerskie, sponsorskie lub reklamowe. 7. MEDIA MANAGER 7.1. Nazwisko Managera ds. Mediów i PR (w skrócie zwanego Media Managerem) oraz jego dane kontaktowe: numer telefonu, także komórkowego, oraz adres zostaną udostępnione mediom najpóźniej 31 lipca Media Manager współpracuje z PHL w zakresie wykonania Zasad Marketingowych, a w szczególności: Nadzoruje przyjmowanie wniosków i wydawanie akredytacji udzielonych przez PHL Nadzoruje przygotowanie i przebieg konferencji prasowej Udziela pomocy akredytowanym dziennikarzom i stacjom telewizyjnym w zakresie technicznym oraz redakcyjnym Bierze udział w przedmeczowej odprawie Komisarza PHL (60 minut przed meczem) Przygotowuje Media Raport z każdego meczu (według załącznika do Zasad Marketingowych) Media Manager musi być w pełni dostępny dla mediów i stacji TV oraz w razie potrzeby dla Komisarza PHL w czasie meczu oraz około 60 minut przed i po meczu. 8. AKREDYTACJE 8.1. Akredytacji na mecze PHL określonego klubu udziela biuro PHL w Katowicach, na podstawie listy i zebranych wniosków przez klub Klub zbierze wnioski przedstawicieli mediów i prześle je do biura PHL wraz z rekomendacjami (związanymi z liczbą miejsc prasowych w hali). Ogłoszenie o zbieraniu wniosków akredytacyjnych przez klub musi zostać umieszczone na stronie internetowej klubu najpóźniej 1 sierpnia. Termin przesłania zebranych od przedstawicieli mediów wniosków do biura PHL to 20 sierpnia. Wzór wniosku, który osobiście musi wypełnić każdy przedstawiciel mediów, zostanie przedstawiony przez biuro PHL najpóźniej do 31 lipca. Każdy przedstawiciel mediów wraz z wypełnionym wnioskiem musi dostarczyć zdjęcie legitymacyjne w wymaganym, określonym we wniosku formacie. Akredytacje zostaną wydane do 31 sierpnia 8.3. Na podstawie zebranych danych PHL zatwierdzi listę akredytowanych dziennikarzy na mecze określonego klubu oraz najpóźniej tydzień przed pierwszym meczem prześle do klubu gotowe wywieszki akredytacyjne Akredytacje będą wydawane w trzech typach: PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer FOTO - dla fotoreporterów

5 8.5. Wstęp na mecz PHL, dostęp do miejsc prasowych i wstęp na konferencję prasową musi się odbywać wyłącznie za okazaniem oficjalnej akredytacji wydanej przez PHL. Dopuszczalne i rekomendowane jest zapewnienie osobom posiadającym akredytacje na mecze klubu stałych miejsc na trybunie prasowej. Organizator nie dopuści do przebywania w strefach dla mediów i wykonywania czynności związanych z pracą dla mediów osób bez akredytacji medialnych Na zasadzie szczególnego wyjątku klub może wydać nieakredytowanemu na stałe przedstawicielowi mediów akredytację jednorazową, umożliwiającą wstęp na mecz oraz dostęp na miejsca prasowe i konferencję prasową. Jednakże wszystkie wnioski o całosezonowe akredytacje spływające w trakcie sezonu, z rekomendacją klubu, będą także uwzględniane przez PHL Klub-gospodarz umożliwi wstęp na mecz oraz na miejsca prasowe i konferencję prasową także przedstawicielom mediów, posiadającym akredytacje na mecze zespołu przeciwnika (gościom). Jednakże aby uzyskać prawo wstępu dziennikarz musi skontaktować się z Media Managerem klubu-gospodarza i uzyskać zgodę (akredytację) na wejście na mecz PHL wyda także określoną liczbę akredytacji ogólnopolskich, przeznaczonych dla przedstawicieli mediów centralnych. Mają oni wstęp, prawo do zajęcia miejsca prasowego i wstępu na konferencje prasowe na wszystkie mecze PHL w całej Polsce Ekipy telewizyjne reporterskie z kamerami mogą się ubiegać o akredytacje i mają prawo wstępu na mecze PHL. Kamery mogą pracować wokół lodowiska, pod warunkiem zajęcia miejsca nie zakłócającego oglądania meczu widzom i innym uczestnikom widowiska. Wszelkie wywiady mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle zastawki sponsorskiej. Łączny maksymalny czas materiału końcowego z meczu PHL obejmującego akcje meczowe - przeznaczonego do emisji w telewizji konwencjonalnej lub internecie - wynosi 3 minuty. Nagrania wideo za pomocą kamer mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające akredytację typu TV Klub i PHL nie mogą i nie będą odbierać akredytacji przedstawicielom mediów za prowadzoną w dopuszczalny i kulturalny sposób krytykę poczynań klubu, zawodników, trenerów i działaczy ligi. Jednocześnie PHL zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji lub odebrania akredytacji bez podania przyczyny, zwłaszcza z powodu braku miejsc prasowych w hali oraz braku możliwości zapewnienia dobrych warunków do pracy akredytowanym przedstawicielom mediów Klub udostępni ekipie TV pracującej podczas meczu do 30 akredytacji jednorazowych, które zostaną zwrócone po zakończeniu transmisji. Ekipa TV zobowiązana jest do przedstawienia pełnej listy osób odpierających akredytację Jedyną osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie organizacji meczu, przepisów, decyzji, PHL i sędziów jest obecny na meczu Komisarz PHL. Sędziowie lodowi i funkcyjni nie będą wypowiadali się dla mediów.

6 9. FOTOREPORTERZY 9.1. Tylko przedstawiciele mediów posiadający akredytacje FOTO mają prawo wykonywać zdjęcia podczas meczów PHL. Posiadacze akredytacji FOTO nie mogą filmować za pomocą aparatów. W przypadku łączenia zadań fotoreportera i dziennikarza piszącego, PHL wyda akredytację FOTO Posiadacze akredytacji FOTO mogą wykonywać zdjęcia z każdego miejsca w hali, także z miejsc dla publiczności, jednakże pod warunkiem, że nie utrudniają obserwacji meczu widzom i innym uczestnikom widowiska Fotoreporterzy powinni zajmować tylko wyznaczone miejsca wokół tafli lodowiska z wyłączeniem boksów zawodników oraz boksu kar. 10. PRAWA MEDIALNE Prawa medialne dotyczące wszystkich obecnych i przyszłych transmisji audio i video oraz innych technik przekazu są scentralizowane i należą do PHL PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów telewizyjnych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, transmisje live, retransmisje oraz pakiet skrótów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów radiowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: transmisję spotkań, bądź wejścia live podczas meczów, zapowiedzi każdej kolejki spotkań oraz wyemitują wyniki meczów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów internetowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: transmisję spotkań, skróty meczów, platformę VOD, zapowiedzi każdej kolejki spotkań oraz wyniki meczów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów prasowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, opis rozegranych meczów, publikacje tabeli, umieszczanie materiałów promocyjnych PHL W przypadku braku określonego ogólnopolskiego partnera medialnego, bądź braku możliwości przeprowadzenia określonych transmisji przez partnerów PHL, zarząd PHL może pisemnie zezwolić na zawarcie określonych umów medialnych przez Klub Zgoda na rejestrację i emisję całości lub fragmentu (powyżej trzech minut) meczu PHL w telewizji lub telewizji internetowej musi być wyrażona przez PHL na piśmie. Klub organizator meczu ma prawo wystąpić o taką zgodę na rejestrację i emisję meczów, które nie są objęte planami transmisyjnymi partnera telewizyjnego PHL lub partnera telewizyjnego internetowego PHL. Takie zgody będą udzielane na rejestrację i emisję całości lub fragmentu (powyżej trzech minut) meczu PHL na rynku lokalnym. Będą one także udzielane na emisje całości lub fragmentu (powyżej 10 minut) meczu PHL w Internecie, po włączeniu

7 ewentualnej transmisji w standardy techniczne i redakcyjne oficjalnego partnera telewizyjnego internetowego PHL Mecze wybrane do transmisji przez oficjalnego partnera telewizyjnego PHL w porozumieniu z PHL mogą zostać pokazane wyłącznie w tej stacji i wszelkie zgody wydane przez PHL na całościowe lub częściowe emisje telewizyjne meczów tracą moc W przypadku uzyskania zgody PHL na przeprowadzanie transmisji całości lub fragmentu 1 (powyżej trzech minut) meczu PHL przez lokalną stację telewizyjną (lub lokalnego dostawcę usługi telewizji internetowej) Klub jest zobowiązany do zastrzeżenia w umowie możliwości bezpłatnego wykorzystania wyprodukowanego sygnału telewizyjnego przez PHL. 11. SERWIS INTERNETOWY Obowiązkiem każdego Klubu jest prowadzenie własnego serwisu internetowego wraz z aktualnymi informacjami dotyczącymi historii klubu, składu zawodników i trenerów, hali sportowej, w której rozgrywane są mecze, możliwości zakupu karnetów i biletów, informacji dla mediów. W serwisie internetowym muszą się znaleźć: Logo Rozgrywek - w prawej górnej części serwisu Oficjalna Nazwa Rozgrywek w centralnej górnej części serwisu Logo Głównego Sponsora Ligi na pasku sponsorskim w rozmiarze nie mniejszym niż rozmiar logo sponsora tytularnego/głównego Klubu Logo pozostałych partnerów i reklamodawców PHL w rozmiarze 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Informacje o transmisjach telewizyjnych i internetowych zgodne z danymi ze strony oficjalnej PHL Obowiązkiem klubów jest również umieszczenie linków zewnętrznych pozwalających połączyć się bezpośrednio ze stronami PHL i Sponsora Tytularnego oraz wskazanymi przez PHL stronami partnerów, sponsorów i reklamodawców Jeżeli w serwisie internetowym Klubu zamieszczane są tabele i/lub wyniki i/lub statystyki, muszą być one zgodne merytorycznie z zamieszczonymi na stronie oficjalnej PHL. 12. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest przygotować zestaw narzędzi umożliwiających pracę mediom Dostarczenie przed sezonem do Biura PHL listy mediów, z którymi współpracuje (nazwa, osoba kontaktowa, telefon, ). Wykaz powinien zawierać podział na stacje telewizyjne (w tym telewizje kablowe), stacje radiowe, portale internetowe oraz prasę, ze szczególnym podziałem na Media ogólnopolskie i lokalne. Wykaz powinien również zawierać informacje o wymiarze współpracy dotyczącym

8 promocji konkretnych transmisji telewizyjnych (liczbie publikacji, liczbie, terminie i długości audycji). Po każdym meczu transmitowanym przez telewizję, PHL przekaże w postaci comiesięcznego raportu zainteresowanym klubom wyniki oglądalności transmisji Wydanie przed rozpoczęciem każdego sezonu Media Guide o zespole i klubie, w formacie elektronicznym (PDF) lub drukowanym zawierającego obowiązkowo informacje o zawodnikach (dane i statystyki), klubie, zarządzie, dane kontaktowe, terminarz rozgrywek, informacje o partnerach medialnych, lodowisku, maskotce, zespole cheerleaders, historii klubu, lidze, sędziach i komisarzach. Media Guide musi zostać darmowo udostępniony wszystkim dziennikarzom akredytowanym przy klubie oraz posiadającym akredytacje Przygotowanie przed każdym meczem rozgrywanym w roli gospodarza Programu Meczowego zawierającego pełne (lub szczegółowe po weryfikacji) składy obu zespołów, informacje o klubach, statystyki zbiorcze zespołów, wyniki ostatniej kolejki, tabele i rozkład gier obecnej kolejki Przeprowadzenie kilka dni przed sezonem Dnia Medialnego, podczas którego przedstawiciele akredytowanych mediów będą mieli możliwość spotkania się z całym zespołem i trenerami, wykonania zdjęć i materiałów wideo. Raport z przeprowadzenia Dnia Medialnego musi trafić do biura PHL do dnia rozpoczęcia rozgrywek Klub dostarczy minimum 5 zdjęć z każdego meczu rozgrywanego w roli gospodarza oraz przekaże prawa autorskie do dyspozycji PHL w celu umieszczenia na stronie PHL najpóźniej 16 godzin po meczu Klub zobowiązany jest do wysyłki mailingu do mediów minimum dwa razy w tygodniu z najnowszymi informacjami o wydarzeniach w Klubie Terminy przekazania materiałów w pkt oraz będą zawarte Harmonogramie Procedur ogłaszanego do 31 maja 13. LOKALNI PARTNERZY MEDIALNI Każdy Klub ma obowiązek pozyskać co najmniej jednego lokalnego partnera medialnego w kategorii telewizja, radio, internet, prasa, którego prawa i obowiązki nie będą sprzeczne z partnerami PHL Lokalny partner medialny powinien należeć do trzech największych zasięgowo mediów branżowych w regionie Obowiązkiem lokalnego partnera medialnego jest promocja rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, informowanie o ich wynikach, przekazywanie ważnych informacji z życia Klubu, itp. 14. MEDIA KLUBOWE Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach ma obowiązek produkcji własnych materiałów wideo.

9 Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania skrótu najciekawszych momentów meczu w minimalnej długości 3 minut i przesłania go do PHL w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu i przekazania do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania pomeczowych wywiadów z co najmniej jednym zawodnikiem z każdej drużyny w minimalnej długości 1 minuta i przesłania do PHL w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu i przekazania drogą elektroniczną do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania w całości pomeczowej konferencji prasowej i przesłania do PHL w ciągu 12 godzin po zakończeniu meczu i przekazania do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy klub ma obowiązek przeprowadzania relacji tekstowych z każdego meczu 15. RELACJE RADIOWE Każdy Klub ma możliwość przeprowadzenia transmisji radiowej Informację o transmisji należy przesłać do PHL maks 12 godzin przed rozpoczęciem transmisji Relacja radiowa może być przeprowadzona przez konwencjonalną (naziemną) stację radiową współpracującą z klubem. Jeśli relacja radiowa jest prowadzona w formie kilku "wejść na żywo", dopuszczalne jest dostosowanie narracji do tych wejść W przypadku pojawienia się możliwości podpisania przez Klub stałej umowy na transmisje radiowe, do PHL zostanie przesłany projekt umowy z możliwością wprowadzenia zmian Media Manager klubu pomoże prowadzącym relację radiową w uzyskaniu wywiadu z zawodnikami niezwłocznie po meczu, jeśli prowadzący transmisje wyrazi taką potrzebę. 16. PROMOCJA MECZÓW Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest 1 do promowanie meczów rozgrywanych w roli gospodarza poprzez: Produkcję materiałów BTL, w szczególności plakatów i kolportowania ich najmniej na tydzień przez danym meczem Umieszczanie w serwisie internetowym wszystkich aktualnych informacji na temat danego meczu łącznie z autoreklamą spotkania Wysyłanie za pomocą mailingu, smsingu innych zdefiniowanych narzędzi marketingu bezpośredniego informacji o danym spotkaniu do bazy danych zgromadzonych przez siebie Kibiców Informowanie za pośrednictwem wszystkich patronów medialnych o danym meczu.

10 17. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I PROSPOŁECZNA KLUBU Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach ma obowiązek prowadzenia akcji promocyjnych i prospołecznych w czasie trwania sezonu: Minimum dwa razy w miesiącu uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach zajęć sportowo dydaktycznych Mieć pod opieką wybraną placówkę wychowawczo-społeczną z regionu lub miasta. Klub powinien uczestniczyć w spotkaniach w placówce minimum raz w miesiącu oraz zapewnić wychowankom (minimum 100 osób) możliwość obejrzenia minimum jednego meczu w sezonie W ramach patronatu organizować wspólną wigilie, prezenty, dzień dziecka inne ważne wydarzenia Przed sezonem przeprowadzić oficjalną prezentacje dla kibiców Brać udział w ważnych lokalnie wydarzeniach o charakterze promocyjnym Klub zobowiązany jest ponadto do dokonania dokumentacji z każdej przeprowadzonej akcji promocyjnej i prospołecznej oraz przekazania jej do biura PHL w terminie 7 dni od zakończenia akcji. 18. EUROPEJSKIE ROZGRYWKI PUCHAROWE Każdy Klub biorący udział w pucharach europejskich zobowiązany jest do ekspozycji treści wskazanych przez PHL, w miejscach wynikających z regulaminów danych rozgrywek i przeznaczonych dla ligi krajowej. 19. RAPORT MARKETINGOWY Niezwłocznie po każdej rundzie Klub dostarczy do PHL Raport Marketingowy (załącznik 4), dokumentujący wypełnienie obowiązków marketingowych określonych w niniejszych Zasadach Marketingowych. Raportowi Marketingowemu towarzyszyć będzie dokumentacja zdjęciowa. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Kary za nieprzestrzeganie zapisów Zasad Marketingowych są ujęte w Liście Opłat, Kar i Kaucji, opublikowanej przez PHL.

Uprawnienia Sponsorów

Uprawnienia Sponsorów Załącznik nr 2 do regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2013/2014 Uprawnienia Sponsorów Na podstawie art. 31.2 regulaminu rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy zatwierdza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2013/14, 2014/15, 2015/16. Mimo,

Bardziej szczegółowo

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2009/10, 2010/11, 2011/12. Mimo

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo