ZASADY MARKETINGOWE Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY MARKETINGOWE. 1.1.3. Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL,"

Transkrypt

1 ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PHL Sp.z o.o. - działając na podstawie pkt Regulaminu Rozgrywek PHL - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PHL: 1. OBSZAR DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO PHL 1.1. Na mocy prawa przynależnego organizatorowi rozgrywek ligi zawodowej, PHL posiada prawa do prowadzenia działalności w następujących obszarach: Opracowanie, wdrożenie i kontrola jednolitego w ramach rozgrywek PHL systemu sprzedaży i eksploatacji przestrzeni reklamowej Negocjowanie z przedstawicielami mediów porozumień dotyczących wzajemnych działań promocyjnych, w tym porozumień w przedmiocie partnerstwa medialnego, Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL, Organizowanie produkcji programów telewizyjnych, radiowych, internetowych i mobilnych poświęconych polskiemu hokejowi, Opracowanie i wdrożenie projektu internetowego dotyczącego rozgrywek PHL, Projektowanie i wdrażanie programów lojalnościowych i pro sprzedażowych (w tym cross promotions), Opracowanie i realizacja systemu produkcji i sprzedaży gadżetów ligowych i klubowych, Projektowanie i realizacja działań marketingowych popularyzujących organizowane przez PHL rozgrywki w obszarze ATL BTL i PR Na mocy prawa przynależnego organizatorowi rozgrywek ligi zawodowej, PHL od przeprowadzi: Opracowanie, wdrożenie i używanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, wraz z zastrzeżeniem znaku PHL Opracowanie i bieżącą weryfikację systemu sprzedaży nośników reklamowych tak, by odpowiadał oczekiwaniom środowiska reklamowego Standaryzację nośników reklamowych na wszystkich lodowiskach. 2. NAZWA I LOGO ROZGRYWEK 2.1. Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach zobowiązany jest umieścić logo i oficjalną nazwę, pod którą rozgrywki są prowadzone w danym sezonie, w miejscu i w sposób wskazany przez PHL, zgodnie z przekazanym przez PHL wzorem.

2 3. EKSPOZYCJE REKLAMOWE 3.1. Każdy Klub przyznaje PHL prawo dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich planach reklamowych, na wszelkich obiektach sportowych, na których odbywają się zawody w ramach rozgrywek organizowanych przez PHL, w następującym wymiarze: Powierzchnia reklamowa na tafli lodowiska, Powierzchnia reklamowa na bandzie lodowiska na stronie telewizyjnej jako ekspozycja stała, przeznaczona do prezentacji logo ligi, logo sponsora ligi zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr Powierzchnia reklamowa na strojach meczowych, sportowych i rozgrzewkowych zawodników, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 2. Ustala się zarazem schemat powierzchni reklamowych używanych przez innych reklamodawców oraz zobowiązuje się kluby do akceptacji z PHL projektów strojów meczowych Powierzchnia reklamowa w drugim tle (cztery banery o wymiarach 5mx0,5 m, w kącie padania kamery telewizyjnej za boksami zawodników lub boksami kar) Powierzchnia reklamowa na kaskach zawodniczych Powierzchnia reklamowa na balonie reklamowym. Balon reklamowy nie może zasłaniać widoku lodowiska (PHL podczas weryfikacji lodowisk ustali miejsce umieszczenia balonu na poszczególnych lodowiskach) Powierzchnia reklamowa przy wszystkich wejściach do hali sportowej przeznaczonych dla publiczności Powierzchnia reklamowa w ciągach komunikacyjnych hali (stoisko reklamowe) Powierzchnia reklamowa na oznaczeniach dróg i pomieszczeń w hali Powierzchnia reklamowa na ubiorze sędziów funkcyjnych Za produkcję i dostarczenie materiałów odpowiada PHL. Za ich umieszczenie i ekspozycję odpowiada Klub Każdy Klub przyznaje PHL prawo dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich materiałach informacyjnych kierowanych do mediów, w szczególności zaś na: Ściankach sponsorskich podczas konferencji prasowych (co najmniej 30 % powierzchni każdej klubowej ścianki sponsorskiej, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 3) Ściankach sponsorskich podczas wywiadów telewizyjnych (co najmniej 30 % powierzchni każdej klubowej ścianki sponsorskiej, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku nr 3).

3 Narzędziach promocyjnych eksponowanych w mediach, w zakresie ustalonym wspólnie przez Klub i PHL Powierzchnie reklamowe pozostające w dyspozycji Klubów są przedstawione w załączniku nr 3 4. MATERIAŁY POLIGRAFICZNE 4.1. Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez PHL zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich materiałach poligraficznych logo i oficjalnej nazwy Rozgrywek oraz logo sponsorów ligi. PHL ma jednocześnie prawo do dysponowania powierzchnią reklamową na wszystkich klubowych materiałach poligraficznych związanych z organizowanymi rozgrywkami, w następującym wymiarze: Karty wstępu (karnety, bilety) 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Plakaty 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Druki informacyjne (identyfikatory, akredytacje, karty parkingowe - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Druki promocyjne (ulotki, gazetki, programy) - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Inne materiały takie jak media guide, media kit, komunikaty prasowe, mailingi drukowane - 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Jednocześnie zobowiązuje się kluby do konsultacji z PHL projektów wszystkich materiałów poligraficznych na których używane jest logo rozgrywek oraz logo sponsorów ligi Klub zobowiązuje się w terminie wskazanym w Harmonogramie Procedur, do przesłania oficjalnego zdjęcia drużyny. 5. EMISJA DŹWIĘKOWYCH TREŚCI REKLAMOWYCH 5.1. Każdy Klub przyznaje PHL prawo do emisji dźwiękowych treści reklamowych wskazanych przez PHL w następującym wymiarze: W trakcie rozgrzewki zawodników 30 sekund Bezpośrednio przed rozpoczęciem każdej t e r c j i i dogrywki 1 0 sekund W trakcje przerwy między tercjami 30 sekund Bezpośrednio po zakończeniu meczu 10 sekund. 6. DZIAŁANIA PROMOCYJNE 6.1. Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest do udostępnienia powierzchni wewnątrz obiektu sportowego, a w miarę możliwości i wokół tego obiektu, w celu

4 przeprowadzenia działań promocyjnych lub innych o podobnym charakterze, na rzecz podmiotów, z którymi PHL zawarła umowy partnerskie, sponsorskie lub reklamowe. 7. MEDIA MANAGER 7.1. Nazwisko Managera ds. Mediów i PR (w skrócie zwanego Media Managerem) oraz jego dane kontaktowe: numer telefonu, także komórkowego, oraz adres zostaną udostępnione mediom najpóźniej 31 lipca Media Manager współpracuje z PHL w zakresie wykonania Zasad Marketingowych, a w szczególności: Nadzoruje przyjmowanie wniosków i wydawanie akredytacji udzielonych przez PHL Nadzoruje przygotowanie i przebieg konferencji prasowej Udziela pomocy akredytowanym dziennikarzom i stacjom telewizyjnym w zakresie technicznym oraz redakcyjnym Bierze udział w przedmeczowej odprawie Komisarza PHL (60 minut przed meczem) Przygotowuje Media Raport z każdego meczu (według załącznika do Zasad Marketingowych) Media Manager musi być w pełni dostępny dla mediów i stacji TV oraz w razie potrzeby dla Komisarza PHL w czasie meczu oraz około 60 minut przed i po meczu. 8. AKREDYTACJE 8.1. Akredytacji na mecze PHL określonego klubu udziela biuro PHL w Katowicach, na podstawie listy i zebranych wniosków przez klub Klub zbierze wnioski przedstawicieli mediów i prześle je do biura PHL wraz z rekomendacjami (związanymi z liczbą miejsc prasowych w hali). Ogłoszenie o zbieraniu wniosków akredytacyjnych przez klub musi zostać umieszczone na stronie internetowej klubu najpóźniej 1 sierpnia. Termin przesłania zebranych od przedstawicieli mediów wniosków do biura PHL to 20 sierpnia. Wzór wniosku, który osobiście musi wypełnić każdy przedstawiciel mediów, zostanie przedstawiony przez biuro PHL najpóźniej do 31 lipca. Każdy przedstawiciel mediów wraz z wypełnionym wnioskiem musi dostarczyć zdjęcie legitymacyjne w wymaganym, określonym we wniosku formacie. Akredytacje zostaną wydane do 31 sierpnia 8.3. Na podstawie zebranych danych PHL zatwierdzi listę akredytowanych dziennikarzy na mecze określonego klubu oraz najpóźniej tydzień przed pierwszym meczem prześle do klubu gotowe wywieszki akredytacyjne Akredytacje będą wydawane w trzech typach: PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer FOTO - dla fotoreporterów

5 8.5. Wstęp na mecz PHL, dostęp do miejsc prasowych i wstęp na konferencję prasową musi się odbywać wyłącznie za okazaniem oficjalnej akredytacji wydanej przez PHL. Dopuszczalne i rekomendowane jest zapewnienie osobom posiadającym akredytacje na mecze klubu stałych miejsc na trybunie prasowej. Organizator nie dopuści do przebywania w strefach dla mediów i wykonywania czynności związanych z pracą dla mediów osób bez akredytacji medialnych Na zasadzie szczególnego wyjątku klub może wydać nieakredytowanemu na stałe przedstawicielowi mediów akredytację jednorazową, umożliwiającą wstęp na mecz oraz dostęp na miejsca prasowe i konferencję prasową. Jednakże wszystkie wnioski o całosezonowe akredytacje spływające w trakcie sezonu, z rekomendacją klubu, będą także uwzględniane przez PHL Klub-gospodarz umożliwi wstęp na mecz oraz na miejsca prasowe i konferencję prasową także przedstawicielom mediów, posiadającym akredytacje na mecze zespołu przeciwnika (gościom). Jednakże aby uzyskać prawo wstępu dziennikarz musi skontaktować się z Media Managerem klubu-gospodarza i uzyskać zgodę (akredytację) na wejście na mecz PHL wyda także określoną liczbę akredytacji ogólnopolskich, przeznaczonych dla przedstawicieli mediów centralnych. Mają oni wstęp, prawo do zajęcia miejsca prasowego i wstępu na konferencje prasowe na wszystkie mecze PHL w całej Polsce Ekipy telewizyjne reporterskie z kamerami mogą się ubiegać o akredytacje i mają prawo wstępu na mecze PHL. Kamery mogą pracować wokół lodowiska, pod warunkiem zajęcia miejsca nie zakłócającego oglądania meczu widzom i innym uczestnikom widowiska. Wszelkie wywiady mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle zastawki sponsorskiej. Łączny maksymalny czas materiału końcowego z meczu PHL obejmującego akcje meczowe - przeznaczonego do emisji w telewizji konwencjonalnej lub internecie - wynosi 3 minuty. Nagrania wideo za pomocą kamer mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające akredytację typu TV Klub i PHL nie mogą i nie będą odbierać akredytacji przedstawicielom mediów za prowadzoną w dopuszczalny i kulturalny sposób krytykę poczynań klubu, zawodników, trenerów i działaczy ligi. Jednocześnie PHL zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji lub odebrania akredytacji bez podania przyczyny, zwłaszcza z powodu braku miejsc prasowych w hali oraz braku możliwości zapewnienia dobrych warunków do pracy akredytowanym przedstawicielom mediów Klub udostępni ekipie TV pracującej podczas meczu do 30 akredytacji jednorazowych, które zostaną zwrócone po zakończeniu transmisji. Ekipa TV zobowiązana jest do przedstawienia pełnej listy osób odpierających akredytację Jedyną osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie organizacji meczu, przepisów, decyzji, PHL i sędziów jest obecny na meczu Komisarz PHL. Sędziowie lodowi i funkcyjni nie będą wypowiadali się dla mediów.

6 9. FOTOREPORTERZY 9.1. Tylko przedstawiciele mediów posiadający akredytacje FOTO mają prawo wykonywać zdjęcia podczas meczów PHL. Posiadacze akredytacji FOTO nie mogą filmować za pomocą aparatów. W przypadku łączenia zadań fotoreportera i dziennikarza piszącego, PHL wyda akredytację FOTO Posiadacze akredytacji FOTO mogą wykonywać zdjęcia z każdego miejsca w hali, także z miejsc dla publiczności, jednakże pod warunkiem, że nie utrudniają obserwacji meczu widzom i innym uczestnikom widowiska Fotoreporterzy powinni zajmować tylko wyznaczone miejsca wokół tafli lodowiska z wyłączeniem boksów zawodników oraz boksu kar. 10. PRAWA MEDIALNE Prawa medialne dotyczące wszystkich obecnych i przyszłych transmisji audio i video oraz innych technik przekazu są scentralizowane i należą do PHL PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów telewizyjnych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, transmisje live, retransmisje oraz pakiet skrótów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów radiowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: transmisję spotkań, bądź wejścia live podczas meczów, zapowiedzi każdej kolejki spotkań oraz wyemitują wyniki meczów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów internetowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: transmisję spotkań, skróty meczów, platformę VOD, zapowiedzi każdej kolejki spotkań oraz wyniki meczów w głównych wydaniach informacji sportowych PHL dysponuje wyłącznym prawem do pozyskania ogólnopolskich partnerów prasowych, którzy zapewnią promocję rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, opis rozegranych meczów, publikacje tabeli, umieszczanie materiałów promocyjnych PHL W przypadku braku określonego ogólnopolskiego partnera medialnego, bądź braku możliwości przeprowadzenia określonych transmisji przez partnerów PHL, zarząd PHL może pisemnie zezwolić na zawarcie określonych umów medialnych przez Klub Zgoda na rejestrację i emisję całości lub fragmentu (powyżej trzech minut) meczu PHL w telewizji lub telewizji internetowej musi być wyrażona przez PHL na piśmie. Klub organizator meczu ma prawo wystąpić o taką zgodę na rejestrację i emisję meczów, które nie są objęte planami transmisyjnymi partnera telewizyjnego PHL lub partnera telewizyjnego internetowego PHL. Takie zgody będą udzielane na rejestrację i emisję całości lub fragmentu (powyżej trzech minut) meczu PHL na rynku lokalnym. Będą one także udzielane na emisje całości lub fragmentu (powyżej 10 minut) meczu PHL w Internecie, po włączeniu

7 ewentualnej transmisji w standardy techniczne i redakcyjne oficjalnego partnera telewizyjnego internetowego PHL Mecze wybrane do transmisji przez oficjalnego partnera telewizyjnego PHL w porozumieniu z PHL mogą zostać pokazane wyłącznie w tej stacji i wszelkie zgody wydane przez PHL na całościowe lub częściowe emisje telewizyjne meczów tracą moc W przypadku uzyskania zgody PHL na przeprowadzanie transmisji całości lub fragmentu 1 (powyżej trzech minut) meczu PHL przez lokalną stację telewizyjną (lub lokalnego dostawcę usługi telewizji internetowej) Klub jest zobowiązany do zastrzeżenia w umowie możliwości bezpłatnego wykorzystania wyprodukowanego sygnału telewizyjnego przez PHL. 11. SERWIS INTERNETOWY Obowiązkiem każdego Klubu jest prowadzenie własnego serwisu internetowego wraz z aktualnymi informacjami dotyczącymi historii klubu, składu zawodników i trenerów, hali sportowej, w której rozgrywane są mecze, możliwości zakupu karnetów i biletów, informacji dla mediów. W serwisie internetowym muszą się znaleźć: Logo Rozgrywek - w prawej górnej części serwisu Oficjalna Nazwa Rozgrywek w centralnej górnej części serwisu Logo Głównego Sponsora Ligi na pasku sponsorskim w rozmiarze nie mniejszym niż rozmiar logo sponsora tytularnego/głównego Klubu Logo pozostałych partnerów i reklamodawców PHL w rozmiarze 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe Informacje o transmisjach telewizyjnych i internetowych zgodne z danymi ze strony oficjalnej PHL Obowiązkiem klubów jest również umieszczenie linków zewnętrznych pozwalających połączyć się bezpośrednio ze stronami PHL i Sponsora Tytularnego oraz wskazanymi przez PHL stronami partnerów, sponsorów i reklamodawców Jeżeli w serwisie internetowym Klubu zamieszczane są tabele i/lub wyniki i/lub statystyki, muszą być one zgodne merytorycznie z zamieszczonymi na stronie oficjalnej PHL. 12. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest przygotować zestaw narzędzi umożliwiających pracę mediom Dostarczenie przed sezonem do Biura PHL listy mediów, z którymi współpracuje (nazwa, osoba kontaktowa, telefon, ). Wykaz powinien zawierać podział na stacje telewizyjne (w tym telewizje kablowe), stacje radiowe, portale internetowe oraz prasę, ze szczególnym podziałem na Media ogólnopolskie i lokalne. Wykaz powinien również zawierać informacje o wymiarze współpracy dotyczącym

8 promocji konkretnych transmisji telewizyjnych (liczbie publikacji, liczbie, terminie i długości audycji). Po każdym meczu transmitowanym przez telewizję, PHL przekaże w postaci comiesięcznego raportu zainteresowanym klubom wyniki oglądalności transmisji Wydanie przed rozpoczęciem każdego sezonu Media Guide o zespole i klubie, w formacie elektronicznym (PDF) lub drukowanym zawierającego obowiązkowo informacje o zawodnikach (dane i statystyki), klubie, zarządzie, dane kontaktowe, terminarz rozgrywek, informacje o partnerach medialnych, lodowisku, maskotce, zespole cheerleaders, historii klubu, lidze, sędziach i komisarzach. Media Guide musi zostać darmowo udostępniony wszystkim dziennikarzom akredytowanym przy klubie oraz posiadającym akredytacje Przygotowanie przed każdym meczem rozgrywanym w roli gospodarza Programu Meczowego zawierającego pełne (lub szczegółowe po weryfikacji) składy obu zespołów, informacje o klubach, statystyki zbiorcze zespołów, wyniki ostatniej kolejki, tabele i rozkład gier obecnej kolejki Przeprowadzenie kilka dni przed sezonem Dnia Medialnego, podczas którego przedstawiciele akredytowanych mediów będą mieli możliwość spotkania się z całym zespołem i trenerami, wykonania zdjęć i materiałów wideo. Raport z przeprowadzenia Dnia Medialnego musi trafić do biura PHL do dnia rozpoczęcia rozgrywek Klub dostarczy minimum 5 zdjęć z każdego meczu rozgrywanego w roli gospodarza oraz przekaże prawa autorskie do dyspozycji PHL w celu umieszczenia na stronie PHL najpóźniej 16 godzin po meczu Klub zobowiązany jest do wysyłki mailingu do mediów minimum dwa razy w tygodniu z najnowszymi informacjami o wydarzeniach w Klubie Terminy przekazania materiałów w pkt oraz będą zawarte Harmonogramie Procedur ogłaszanego do 31 maja 13. LOKALNI PARTNERZY MEDIALNI Każdy Klub ma obowiązek pozyskać co najmniej jednego lokalnego partnera medialnego w kategorii telewizja, radio, internet, prasa, którego prawa i obowiązki nie będą sprzeczne z partnerami PHL Lokalny partner medialny powinien należeć do trzech największych zasięgowo mediów branżowych w regionie Obowiązkiem lokalnego partnera medialnego jest promocja rozgrywek poprzez: zapowiedzi spotkań, informowanie o ich wynikach, przekazywanie ważnych informacji z życia Klubu, itp. 14. MEDIA KLUBOWE Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach ma obowiązek produkcji własnych materiałów wideo.

9 Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania skrótu najciekawszych momentów meczu w minimalnej długości 3 minut i przesłania go do PHL w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu i przekazania do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania pomeczowych wywiadów z co najmniej jednym zawodnikiem z każdej drużyny w minimalnej długości 1 minuta i przesłania do PHL w ciągu 24 godzin po zakończeniu meczu i przekazania drogą elektroniczną do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy Klub rozgrywający mecz w roli gospodarza ma obowiązek nagrania w całości pomeczowej konferencji prasowej i przesłania do PHL w ciągu 12 godzin po zakończeniu meczu i przekazania do wskazanych przez PHL partnerów medialnych Każdy klub ma obowiązek przeprowadzania relacji tekstowych z każdego meczu 15. RELACJE RADIOWE Każdy Klub ma możliwość przeprowadzenia transmisji radiowej Informację o transmisji należy przesłać do PHL maks 12 godzin przed rozpoczęciem transmisji Relacja radiowa może być przeprowadzona przez konwencjonalną (naziemną) stację radiową współpracującą z klubem. Jeśli relacja radiowa jest prowadzona w formie kilku "wejść na żywo", dopuszczalne jest dostosowanie narracji do tych wejść W przypadku pojawienia się możliwości podpisania przez Klub stałej umowy na transmisje radiowe, do PHL zostanie przesłany projekt umowy z możliwością wprowadzenia zmian Media Manager klubu pomoże prowadzącym relację radiową w uzyskaniu wywiadu z zawodnikami niezwłocznie po meczu, jeśli prowadzący transmisje wyrazi taką potrzebę. 16. PROMOCJA MECZÓW Każdy Klub biorący udział w organizowanych przez PHL rozgrywkach zobowiązany jest 1 do promowanie meczów rozgrywanych w roli gospodarza poprzez: Produkcję materiałów BTL, w szczególności plakatów i kolportowania ich najmniej na tydzień przez danym meczem Umieszczanie w serwisie internetowym wszystkich aktualnych informacji na temat danego meczu łącznie z autoreklamą spotkania Wysyłanie za pomocą mailingu, smsingu innych zdefiniowanych narzędzi marketingu bezpośredniego informacji o danym spotkaniu do bazy danych zgromadzonych przez siebie Kibiców Informowanie za pośrednictwem wszystkich patronów medialnych o danym meczu.

10 17. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I PROSPOŁECZNA KLUBU Każdy Klub biorący udział w rozgrywkach ma obowiązek prowadzenia akcji promocyjnych i prospołecznych w czasie trwania sezonu: Minimum dwa razy w miesiącu uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą w szkołach w ramach zajęć sportowo dydaktycznych Mieć pod opieką wybraną placówkę wychowawczo-społeczną z regionu lub miasta. Klub powinien uczestniczyć w spotkaniach w placówce minimum raz w miesiącu oraz zapewnić wychowankom (minimum 100 osób) możliwość obejrzenia minimum jednego meczu w sezonie W ramach patronatu organizować wspólną wigilie, prezenty, dzień dziecka inne ważne wydarzenia Przed sezonem przeprowadzić oficjalną prezentacje dla kibiców Brać udział w ważnych lokalnie wydarzeniach o charakterze promocyjnym Klub zobowiązany jest ponadto do dokonania dokumentacji z każdej przeprowadzonej akcji promocyjnej i prospołecznej oraz przekazania jej do biura PHL w terminie 7 dni od zakończenia akcji. 18. EUROPEJSKIE ROZGRYWKI PUCHAROWE Każdy Klub biorący udział w pucharach europejskich zobowiązany jest do ekspozycji treści wskazanych przez PHL, w miejscach wynikających z regulaminów danych rozgrywek i przeznaczonych dla ligi krajowej. 19. RAPORT MARKETINGOWY Niezwłocznie po każdej rundzie Klub dostarczy do PHL Raport Marketingowy (załącznik 4), dokumentujący wypełnienie obowiązków marketingowych określonych w niniejszych Zasadach Marketingowych. Raportowi Marketingowemu towarzyszyć będzie dokumentacja zdjęciowa. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Kary za nieprzestrzeganie zapisów Zasad Marketingowych są ujęte w Liście Opłat, Kar i Kaucji, opublikowanej przez PHL.

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015 - sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 41.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PLK w sezonie 2014/2015: 1. OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI w sezonie 2011/2012 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2011/2012 Zarząd PLK S.A. - działając na

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016

Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016 Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016 REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI Lechia Gdańsk SA Lechia Gdańsk SA, zwana w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A. KKS Lech Poznań S.A., zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza z dniem 8.05.2007 roku następujące zasady współpracy z mediami. I. Akredytacja:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2013/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Klubu Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie Powierzchnia reklamowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur w związku z sezonem 2015/. Procedura licencyjna 1.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013 na sezon 2012/ Zarząd PLK S.A. działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2012/. Procedura licencyjna 1. 16 lipca Zgłoszenie klubu

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Sponsorów

Uprawnienia Sponsorów Załącznik nr 2 do regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2013/2014 Uprawnienia Sponsorów Na podstawie art. 31.2 regulaminu rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy zatwierdza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Reklamuj się w lidze WROCBAL!

Reklamuj się w lidze WROCBAL! Reklamuj się w lidze WROCBAL! Ponad 1000 osób. Pomożemy Ci dotrzeć do tych właściwych. www.wrocbal.pl organizator@wrocbal.pl tel. 691 395 503 Amatorskie Ligi Piłkarskie WROCBAL to: 1000 zawodników 7 lat

Bardziej szczegółowo

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa Informator Media Stadion Narodowy, Warszawa 1 PODSTAWOWE INFORMACJE KALENDARZ GODZINY 10-11/10/2014 PLAN STADIONU Podstawowe informacje dla mediów TRYBUNA PRASOWA PZPN Zapytania dotyczące obsługi mediów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny d Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawiamy Państwu ofertę udziału w imprezie zaliczanej do cyklu SuperEnduro FIM World Championship 2012/ 2013. Zawody, które odbędą się 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). 2. Dwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk!

PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk! PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za Śląsk! REGULAMIN I. Organizator Organizatorem programu jest: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-434 Wrocław, ul. Oporowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Marketingowy

Regulamin Marketingowy Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 Regulamin Marketingowy Na podstawie art. 35.5 w związku z art. 35.1 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW Proponujemy Państwu następujące pakiety sponsorskie: Sponsoring Hali Zawodów - 7000 PLN świadczenia w tej wysokości

Bardziej szczegółowo

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp Sponsor Tytularny magazynu Oferta reklamowa żużlowego - oferta Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp O Firmie Jesteśmy producentem wykonawczym transmisji sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2013/14, 2014/15, 2015/16. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). 2. Dwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09 Z C A P R 4 1 A. 9 K 13-14.0 DRIFT MASTERS GRAND PRIX REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09 III runda DRIFT MASTERS GRAND PRIX 01 1. Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń akredytacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzum.pl Dąbrowa Górnicza: Promocja Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. przez licencjonowany

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES!

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością pragniemy przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport to bardzo ważna dziedzina życia. Mecze piłkarskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ MAGNES.TV

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ MAGNES.TV ZASADY UDZIELANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ MAGNES.TV Jako Magnes.TV ceniąc tradycję oraz rozwój i postęp naszego regionu chcemy prezentować programy poświęcone tematom lokalnym i dotykać spraw mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017

Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017 Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017 Piłkarski Hutnik - historia 1957 roku utworzono koło sportowe Hutnik; 1965 rok pierwszy awans do III ligi, zmiana nazwy z HKS Warszawa na HKS

Bardziej szczegółowo

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy

RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. Oferta współpracy KIBICE WIDZEWA W LICZBACH Według badań Football Monitor Polska 2010 liczba sympatyków Widzewa przekracza 1,2 mln osób cechujących się zróżnicowaną strukturą demograficzną

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - Pakiet Premium Pakiet Premium - banner na stronie głównej www.naszeligi.pl

Bardziej szczegółowo

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1 Umowa współpracy biznesowej LP Business Club Pakiet Platynowy Zawarta w Poznaniu, dnia 2012 roku pomiędzy: KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION Siatkarskie święto w Rzeszowie Legenda polskiej siatkówki Duże zainteresowanie mediów Niepowtarzalna atmosfera ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW WYDAWANIE AKREDYTACJI W dzień przedmeczowy akredytacje będą wydawane przed wejściem do Centrum Prasowego (poziom

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE.

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE. Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE. REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR: Fundacja LUCE nowe miasto, budynek F, ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej. Informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia VISTAL GDYNIA MEDALISTKI MISTRZOSTW POLSKI OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia Sezon 2014/2015 MARKETING PRZEZ SPORT SZYBKA PROMOCJA BIZNESU W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH... Rzeczy, które są nietypowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 I. Organizator 1. Organizatorem Juliady jest Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o Puchar Ekstraklasy w sezonie 2008/2009

Regulamin rozgrywek o Puchar Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 Uchwała nr VIII/113 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Ekstraklasy w sezonie 2008/2009 Na podstawie art. 34 1 pkt i) postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 REGULAMIN Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 I. Cel 1. Upowszechnianie siatkówki jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 2. Podnoszenie sprawności fizycznej. 3. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1 Umowa współpracy biznesowej LP Business Club Pakiet Brązowy Zawarta w Poznaniu, dnia 2012 roku pomiędzy: KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI ORAZ DM II LIGI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI ORAZ DM II LIGI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI ORAZ DM II LIGI Dla potrzeb Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DM I Ligi oraz DM II Ligi, użyte terminy oznaczają: 1) GKSŻ - podmiot zarządzający rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu

REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu REGULAMIN dotyczący zasad ekspozycji materiałów reklamowych wewnątrz obiektów Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady ekspozycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania RAPORT - TAURON Lang Team Race - DOKUMENTACJA dn. 12.04.2015 agenda sprawozdania AGENDA SPRAWOZDANIA Kalendarz imprez / patronaty medialne 3 Kampanie medialne 4 56 Strona internetowa 57 59 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski 2012/2013 prawa marketingowe i medialne

Puchar Polski 2012/2013 prawa marketingowe i medialne Polski Związek Piłki Nożnej Puchar Polski 2012/2013 prawa marketingowe i medialne Korzystanie z nowego logotypu Pucharu Polski Departament Spraw Zagranicznych, Marketingu i PR PZPN 2012-08-01 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1 Umowa współpracy biznesowej LP Business Club Pakiet Złoty Zawarta w Poznaniu, dnia 2012 roku pomiędzy: KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Legia Warszawa SA ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOŃCÓWKA RUNDY 2 MECZE NA DWA OSTATNIE MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII WARSZAWA W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2012/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Manual

Załącznik nr 1. Manual Załącznik nr Manual Spis treści 2 Zastosowanie Manuala str. 3 Ogólne założenia planu reklamowego i działań marketingowych str. 4 Hala str. 5 Plan reklam boisko, mecze telewizyjne str. 6 Plan reklam boisko,

Bardziej szczegółowo

1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów.

1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów. 1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów. Dzięki grze w 1 lidze PZKosz kluby mogą promować swój zespół,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU KARTA KLUBU SPORTOWEGO Ma na celu pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania klubu. Dane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech 24 kwietnia 2014, Berlin Hotel Novotel Am Tiergarten Pakiety sponsorskie* Platynowy Sponsor 100 000 PLN (1 firma) Złoty Sponsor 60 000 PLN (2 firmy) Srebrny Sponsor

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SERWISY INTERNETOWE ( OBSZAR INTERNET )

SERWISY INTERNETOWE ( OBSZAR INTERNET ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2011/CRM Załącznik nr 4 SERWISY INTERNETOWE ( OBSZAR INTERNET ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 ASPEKTY PRAWNE... 3 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE... 3 CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŁKS DLA SZKÓŁ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŁKS DLA SZKÓŁ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŁKS DLA SZKÓŁ OGÓLNE REGULACJE 1. Szkoła wyraża akces uczestnictwa w programie ŁKS DLA SZKÓŁ, organizowanym przez Łódzki Klub Sportowy S.A. a adresowanym do szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R. Polski Związek Jeździecki Polish Equestrian Federation 01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 29 Tel (48 22) 639 32 40; Fax (48 22) 833 61 58; Internet www.pzj.pl; e-mail pzj@pzj.pl PAKIET SPONSORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy. Marcin Animucki. Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A.

Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy. Marcin Animucki. Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A. Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy Marcin Animucki Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A. Ekstraklasa 2013 Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

W kontaktach z tymi mediami odnotowano:

W kontaktach z tymi mediami odnotowano: 1 W zestawieniu znajduje się: Ok. 70 niepowtarzalnych informacji w tym 6 artykułów w prasie drukowanej. Materiały ukazywały się w związku z informacjami o warsztatach, po konferencji prasowej oraz w trakcie

Bardziej szczegółowo

Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup

Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup O ENCC 2009 Wypowiedzi uczestników oraz ESF Obecność w mediach Promocja wydarzenia Załączniki (dostępne na płycie wysyłanej pocztą): 1. Galeria zdjęciowa

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. LKS Jedność Niechobrz

OFERTA WSPÓŁPRACY. LKS Jedność Niechobrz 2012 OFERTA WSPÓŁPRACY LKS Jedność Niechobrz Szanowni Państwo! Pragniemy złożyć ofertę wystąpienia Państwa Firmy lub produktu w charakterze sponsora Naszego klubu sportowego w roku 2012. Piłka nożna to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Poznań, 31 sierpnia 2011 r. Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Szanowni Państwo, W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów

Bardziej szczegółowo

Puchar Świata. w skokach narciarskich. Zakopane Wielka Krokiew stycznia 2011r.

Puchar Świata. w skokach narciarskich. Zakopane Wielka Krokiew stycznia 2011r. 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane Wielka Krokiew 20-22 stycznia 2011r.

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2011/2012 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Zapraszając do współpracy pragniemy nadmienić, że wizerunek Klubu jak i naszych Partnerów jest dla nas priorytetem.

Zapraszając do współpracy pragniemy nadmienić, że wizerunek Klubu jak i naszych Partnerów jest dla nas priorytetem. Szanowni Państwo, Koszykówka jest od wielu lat jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce i na świecie. Kilkaset tysięcy kibiców naszego klubu identyfikuje się z marką Widzew Łódź. Jej rozpoznawalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje

REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016. I. Definicje REGULAMIN KARNETU BIZNESOWEGO GOLD/SILVER CLUB W SEZONIE 2015/2016 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Spółkę Legia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz?

Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz? Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz? Dla kibiców jest częścią życia, dla zawodników - domem, a dla sponsorów to firma, która może być pomocna w budowaniu wizerunku ich przedsiębiorstw Śniardwy to klub

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy To dobra marka 2-krotny Mistrz Polski Wicemistrz Polski 16 miejsce w tabeli WSZECH CZASÓW LIGI POLSKIEJ Finalista Pucharu Polski Godny reprezentant

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub

Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub Oferta reklamowo - sponsorska II edycji Luzioskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub Szanowni Państwo,! Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy marketingowej Kaszubskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Lech Cup & Lech Conference 2011 Szanowni Państwo! W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów piłki nożnej chłopców do lat 12 w Europie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE LEGII W RUNDZIE WIOSENNEJ 2013 I. Definicje a) Klub ; Legia oznacza Klub Piłkarski

Bardziej szczegółowo