LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI"

Transkrypt

1 LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2016/2017: UWAGA! Lista nie zawiera opłat wnoszonych do PZKosz i FIBA oraz kar wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego. I - OPŁATY lp. data wpłaty tytuł podstawa 1. moment 2. moment 3. moment 4. moment 5. moment 6. moment 7. moment 8. moment Licencja okresowa dla piątego zgłaszanego Licencja okresowa dla szóstego zgłaszanego, Licencja okresowa dla siódmego zgłaszanego Licencja okresowa dla ósmego zgłaszanego Licencja okresowa dla dziewiątego zgłaszanego Licencja okresowa dla dziesiątego i każdego kolejnego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika Licencja okresowa dla trenera bez polskiego obywatelstwa pierwszy raz zgłaszanego przez Zmiana nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Reg

2 9. moment Zmiana terminu meczu Reg II - KARY ZA NARUSZENIA REGULAMINU PLK 1. Wycofanie Klubu z rozgrywek PLK Reg Niestawiennictwo na mecz lub brak hali z certyfikatem w terminie meczu (skutkujące orzeczeniem walkowera) 3. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub występującego pod zmienionym nazwiskiem 4. Rezygnacja z protestu mimo złożenia zgodnie z procedurami wpisu w protokole meczu 5. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla trenera (typu C) 6. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla zawodnika (bez fauli za flopowanie) 7. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla ławki trenerskiej (typu B), z wyjątkiem faula za brak zawodników miejscowych na boisku 8. Orzeczenie piątego i każdego następnego faula niesportowego w sezonie dla zawodnika 9. Orzeczenie faula dyskwalifikującego w stosunku do zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej, poza faulami wynikającymi z dwóch fauli umyślnych lub dwóch fauli technicznych trenera typu C (trzech typu B) 10. Wejście zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej drużynie, prezesa lub pracownika u przed, w trakcie lub po meczu do szatni sędziowskiej Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg

3 11. Brak zdeponowania aneksu do umowy sponsorskiej, umowy z zawodnikiem lub trenerem 12. Odmowa występu u w Superpucharze lub Pucharze Polski 13. Brak udziału zawodnika lub trenera w posezonowej gali PLK. Reg Reg Reg III - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD ROZGRYWANIA MECZU 1. Opóźnienie w powiadomieniu o terminie meczu ZRM Brak powiadomienia o zmianie terminu meczu ZRM Brak hotelu ze śniadaniem dla sędziów i komisarza ZRM Brak miejsc dla PLK i PZKosz ZRM Niezapewnienie drużynie gości odpowiedniego treningu przedmeczowego 6. Brak piłek lub dostępu do zaplecza w ustalonej godzinie treningu przedmeczowego 7. Nierozegranie meczu w terminie z powodu niespełnienia warunków koniecznych 8. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas powyżej 15 minut z powodu niespełnienia warunków koniecznych 9. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas od 2 do 15 minut z powodu niespełnienia warunków koniecznych 10. Brak minimum jednego trenera z licencją okresową 11. Brak w składzie drużyny trenera z licencją kategorii A 12. Naruszenie dotyczące ubioru zawodników, trenerów i osób towarzyszących oraz oznaczenia kapitana ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM

4 13. Mniej niż 10 zawodników zgłoszonych do meczu (za każdego brakującego) 14. Niewłaściwy numer na koszulce lub zmiana numeru bez zgody PLK 15. Brak lub niewłaściwe nazwisko na koszulce zawodnika ZRM ZRM ZRM Brak co najmniej jednego spikera z licencją PLK ZRM Brak co najmniej jednego statystyka z licencją PLK ZRM Naruszenie procedury przekazania biletów dla drużyny gości 19. Naruszenie procedury obsługi zorganizowanej grupy kibiców gości 20. Brak wymaganego oznakowania pomieszczeń i dróg ZRM ZRM ZRM Brak flagi lub hymnu ZRM Naruszenie zasad obecności i wyposażenia moperów ZRM Brak maskotki ZRM Brak zespołu tanecznego ZRM Nierozegranie, przerwanie lub opóźnienie meczu z powodu udowodnionego działania celowego lub zaniechania działań po stronie organizatora lub u gospodarza (w przypadku przyznania walkowera) 26. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodów bezpieczeństwa 27. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas powyżej 15 minut z powodów bezpieczeństwa 28. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas od 2 do 15 minut z powodów bezpieczeństwa 29. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodu działania widzów, trenerów, zawodników lub osób towarzyszących z licencjami znajdujących się na ławce drużyny gospodarzy (w przypadku przyznania walkowera) ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM

5 30. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodu działania celowego przedstawicieli zorganizowanej grupy kibiców u gości, trenerów, zawodników lub osób towarzyszących z licencjami znajdujących się na ławce drużyny gości (w przypadku przyznania walkowera) 31. Nierozegranie meczu z powodu udowodnionego działania celowego lub zaniechania działań po stronie jednego z ów w przypadku losowym (w przypadku przyznania walkowera) 32. Zaniedbanie procedury informowania o zdarzeniach losowych uniemożliwiających rozegranie lub wymagających opóźnienia meczu 33. Spóźnienie drużyny na mecz powodujące opóźnienie w rozpoczęciu meczu 34. Nierozegranie meczu z powodu braku zawodników miejscowych 35. Opóźnienie meczu na czas powyżej 15 minut z powodu braku zawodników miejscowych 36. Nierozegranie lub przerwanie meczu z powodów wyszczególnionych w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM Opóźnienie w udostępnieniu hali ZRM Nieobecność wymaganej osoby na odprawie Komisarza PLK 39. Nieokazanie oryginałów wymaganych dokumentów podczas odprawy 40. Okazanie wymaganych podczas odprawy dokumentów później niż 60 minut przed meczem ZRM ZRM ZRM Naruszenie procedury przedmeczowej ZRM Brak oświetlenia lub przejrzystości w momencie rozpoczęcia meczu ZRM Zmiana czasu trwania przerw w meczu ZRM Użycie niewłaściwego protokołu ZRM Naruszenie przepisów o obecności zawodników polskich na boisku (przy orzeczeniu faula ZRM

6 technicznego) 46. Naruszenie zasad pracy spikera ZRM Naruszenie zasad dotyczących oprawy muzycznej ZRM Naruszenie zasad dotyczących ekranów TV w hali ZRM Naruszenie zasad dotyczących zachowania moperów, statystyków, maskotek i zespołów tanecznych 50. Niszczenie lub przesuwanie i przenoszenie bez zgody organizatora elementów wyposażenia hali 51. Każde pojedyncze naruszenie zasad dotyczących przesłania dokumentów do PLK 52. Każde pojedyncze naruszenie zasad dotyczących rejestracji meczu ZRM ZRM ZRM ZRM Brak zapisu wideo z meczu ZRM Naruszenie zasad dotyczących prowadzenia statystyk z meczu 55. Brak kompletnych statystyk z meczu lub brak transmisji online statystyk ZRM ZRM Brak wyspecjalizowanej agencji ochrony ZRM Dopuszczenie do bójki lub innych aktów przemocy ZRM Brak właściwej ochrony drużyny gości i sędziów ZRM Naruszenie zasad bezpieczeństwa i wyznaczenia stref 60. Wejście na boisko osoby lub osób nieposiadających uprawnień do przebywania w Strefie Wejście na boisko osoby lub osób nie posiadających uprawnień do przebywania w Strefie 0 powodujące przerwanie gry ZRM ZRM ZRM Użycie materiału niebezpiecznego ZRM Użycie materiału niebezpiecznego powodujące przerwanie gry ZRM

7 64. Rzucenie przedmiotu na boisko ZRM Rzucenie przedmiotu na boisko powodujące przerwanie gry ZRM Treści rasistowskie, nazistowskie ZRM Treści godzące w PLK, PZKosz, sędziów i Komisarza PLK, drużynę PLK lub PZKosz 68. Eksponowanie haseł o treści niezwiązanej z meczem ZRM ZRM Uszkodzenie elementu wyposażenia hali ZRM Każde naruszenie procedury związanej z organizacją oficjalnych meczów sparingowych ZRM IV - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI 1. Nieobecność lub niedyspozycyjność Media Managera u podczas meczu 2. Obecność przedstawicieli mediów bez akredytacji w strefach dla akredytowanych mediów podczas meczu ZWM ZWM Obecność przedstawicieli mediów w niedozwolonych strefach ZWM 2.5., 3.3. i Obecność na konferencji prasowej osób nieuprawnionych 5. Brak zawodnika lub głównego trenera na konferencji prasowej 6. Spóźnienie zawodnika lub głównego trenera na konferencję prasową 7. Uczestnictwo w konferencji zawodnika niegrającego w meczu lub odgrywającego marginalną rolę ZWM ZWM ZWM ZWM Naruszenie procedur konferencji prasowej ZWM Naruszenie procedur obecności mediów na treningu ZWM

8 10. Naruszenie procedur działania podczas transmisji telewizyjnej 11. Odmowa udzielenia wywiadu telewizyjnego przez trenera lub zawodnika 12. Brak lub znaczące braki w wypełnieniu Raportu Medialnego z meczu ZWM ZWM ZWM V - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD MARKETINGOWYCH 1. Naruszenie praw marketingowych i medialnych ligi, w tym także przeprowadzenie transmisji lub retransmisji całości lub części meczu bez zgody PLK 2. Jakiekolwiek pojedyncze naruszenie Zasad Marketingowych 3. Brak lub znaczące braki w wypełnieniu Raportu Marketingowego z meczu ZM ZM ZM VI - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD WYPOSAŻENIA HALI 1. Jakiekolwiek pojedyncze naruszenie Zasad Wyposażenia Hali po wydaniu certyfikatu, nie powodujące odwołania meczu 2. Naruszenie zapisów Zasad Wyposażenia Hali w zakresie wymagań dotyczących łącz internetowych, powodujące czasowe zakłócenie przekazu telewizyjnego 3. Naruszenie zapisów Zasad Wyposażenia Hali w zakresie wymagań dotyczących łącz internetowych, powodujące brak możliwości przeprowadzenia transmisji telewizyjnej ZWH całe ZWH ZWH

9 VII - KAUCJE kwota 1. Kaucja w przypadku złożenia protestu meczowego Reg Kaucja w przypadku odwołania od decyzji Sędziego Dyscyplinarnego PLK do Komisji Odwoławczej PZKosz 3. Kaucja w przypadku odwołania od decyzji Zarządu PLK do Komisji Odwoławczej PZKosz (w określonych w regulaminie przypadkach) Regulamin Dyscyplinarny PZKosz Reg 6.16., 18.5., i Skróty użyte w rubryce Podstawa : Reg Regulamin Rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki Umo Umowa licencyjna Klub PLK ZRM Zasady Rozgrywania Meczu ZWM Zasady Współpracy z Mediami ZWH Zasady Wyposażenia Hali ZM Zasady Marketingowe

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2015/2016: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 1. 1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych: 1) nagana, 2) kara pieniężna, 3) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia osoby uczestniczącej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2013/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur w związku z sezonem 2015/. Procedura licencyjna 1.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/2015

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/2015 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2014/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013 na sezon 2012/ Zarząd PLK S.A. działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2012/. Procedura licencyjna 1. 16 lipca Zgłoszenie klubu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011 Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011 Art. 1. Wstęp 1.1. Rozgrywki o Superpuchar w roku 2011 organizowane są przez Spółkę Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU ZASADY ROZGRYWANIA MECZU NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2011/2012 ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2011/2012 Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2016/2017:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2012/2013 Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie pkt. 11.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady rozgrywania meczu PLK w sezonie 2012/2013: 1. PRZYGOTOWANIE DO MECZU 1.1. W terminie najpóźniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawy przepisowo-regulaminowe. Marcin Kret

Sprawy przepisowo-regulaminowe. Marcin Kret Sprawy przepisowo-regulaminowe Kraków, 1 października 2011 Marcin Kret Gospodarz zawodów (RR MZPR 4) służba medyczna od 15 min. przed zawodami, do 15 min. po zawodach; służba medyczna: lekarz, ratownik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL.

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL. Uchwała Nr 1/05/17 Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia drużyn Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, I Ligi, II Ligi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 11 czerwca 2017 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 11 czerwca 2017 roku REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA z 11 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI w sezonie 2011/2012 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2011/2012 Zarząd PLK S.A. - działając na

Bardziej szczegółowo

Lublin Al. Zygmuntowskie 4, tel. / fax. (81)

Lublin Al. Zygmuntowskie 4, tel. / fax. (81) Lubelski Związek Koszykówki Regulamin rozgrywek sezonu 2011/2012 - PROJEKT 1 z 6 R E G U L A M I N rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Związek Koszykówki w sezonie 2011/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A.

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 8 maja 2012 ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach:

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach: Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia klubów Polskiej Hokej Ligi, I Ligi oraz zespołów w rozgrywkach młodzieżowych 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018 REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, adres: 65-119 Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013 ze zmianami z dnia 18 czerwca 2013 ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO I. Przygotowanie protokołu meczu. 1. Protokół meczu przedstawiony w załączeniu jest polską wersją wzoru zatwierdzonego przez Komisję Techniczną FIBA. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-199 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

5 Zgłoszenie do rozgrywek

5 Zgłoszenie do rozgrywek Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier przedstawia skrótowo niektóre bardzo ważne paragrafy z regulaminu MZPN. Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu, 50-529

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 KUJAWSKO POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 Tel./fax. 52 5252260 e-mail: biuro@kpzkosz.com, www.kpzkosz.com REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 Bydgoszcz, 15 w rześnia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO I. Przygotowanie protokołu meczu. 1. Protokół meczu przedstawiony w załączeniu jest polską wersją wzoru zatwierdzonego przez Komisję Techniczną FIBA. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016

REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016 REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016 I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizatorami Garwolińskiej Ligi Koszykówki - GLK jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Celem GLK jest propagowanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016 Podlaski Związek Koszykówki ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 515 623 459 e-mail: rozgrywki@podlaskikosz.com REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016 1 1. Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK

REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/2015 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest: Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku Uchwała nr 11/2015 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozgrywek drużynowych w Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/2014 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016

REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016 REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016 UCZESTNICTWO: 1. W Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki AQUA Zdrój zwanej dalej WALK, mogą uczestniczyć wszyscy, którzy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w siatkówce plażowej kobiet o Puchar Dyrektora Hipermarketu Kaufland Stalowa Wola, 12.08.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA Załącznik do Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 30.06.2016 r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Organizacja meczów piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa powszechnego i przepisami PZPN REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ 1. Regulamin 2. Odmowa wstępu 3. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW ZGIERSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI ZALK

REGULAMIN ZAWODÓW ZGIERSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI ZALK REGULAMIN ZAWODÓW ZGIERSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI ZALK INFORMACJE PODSTAWOWE Cel # 1 1/Celem amatorskiej ligi koszykówki ZALK jest stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 43 430 SKOCZÓW ul. Sportowa 6 skr. poczt. 36 www.bozpn-bielsko.pl/podokreg-skoczow Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2015/2016 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 11.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady rozgrywania meczu PLK w sezonie 2015/2016: 1. PRZYGOTOWANIE DO MECZU

Bardziej szczegółowo

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY MARKETINGOWE ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr V/98 z 26.05.2014 r. zm.u nr VI/113 z 24.06.2014 r. zm.u.nr VIII/129 z 14.07.2015 r. Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP 1 Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem.

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem. REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wołomińskiego, dalej zwanego Turniejem jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU NA SEZON 2016/2017

REGULAMIN ZAWODÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU NA SEZON 2016/2017 REGULAMIN ZAWODÓW DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU NA SEZON 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 50-529 Wrocław, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP (Tekst jednolity z czerwca 2014 r.) 1 Regulamin wydawania licencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 3 LIGA MĘŻCZYZN i 2 LIGA KOBIET SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2015/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2015/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2015/2016 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin rozgrywek

1 Regulamin rozgrywek 1 Regulamin rozgrywek 1.1. Uzyskując członkostwo w WLF Członkowie WLF potwierdzają znajomość i zobowiązują się przestrzegać Regulamin WLF oraz inne przepisy ustanawiające sposób przeprowadzania rozgrywek.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2016/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2016/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2016/2017 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ HOKEJ LIGI (Przepisy zaznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką będą obowiązywać od sezonu 2015/2016)

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ HOKEJ LIGI (Przepisy zaznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką będą obowiązywać od sezonu 2015/2016) REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ HOKEJ LIGI (Przepisy zaznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką będą obowiązywać od sezonu 2015/2016) ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2016/2017

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2016/2017 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2016/2017 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo