>>> Szkolenia. Doradztwo. Integracja.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">>> Szkolenia. Doradztwo. Integracja."

Transkrypt

1 LAUREN PESO POLSKA S.A. ul. Dąbrowskiego Chorzów infolinia: faks: W sprawach administracyjnych: W sprawie szkoleń: W sprawie usług HR oraz rekrutacji: W sprawie Relacji Inwestorskich: >>> Szkolenia. Doradztwo. Integracja.

2 Kim jesteśmy Firma Lauren Peso Polska S.A. powstała po to, by tworzyć i wdrażać kompleksowe i skuteczne rozwiązania w zakresie najważniejszych aspektów biznesu. POMAGAMY naszym partnerom kształtując wspólnie najlepsze metody zarządzania, ULEPSZAMY pracę działów handlowych, PRACUJEMY nad zwiększeniem kompetencji kadry menedżerskiej, opracowujemy NAJLEPSZE SPOSOBY zwiększenia przychodów DORADZAMY I WSPIERAMY. Wspólnie OSIĄGAMY ZAMIERZONE CELE. Lauren Peso Polska S.A. zrzesza grupę specjalistów o bogatym doświadczeniu zawodowym oraz przygotowaniu merytorycznym na najwyższym poziomie. Codziennie, wspólnie pomagamy naszym klientom podejmować kluczowe decyzje. Jesteśmy dumni, że staliśmy się dla nich partnerami. Naszą misją jest tworzenie i wdrażanie innowacji w biznesie, skutecznie wspierających działania naszych klientów. Wiedza i doświadczenie naszego zespołu osiągnęły najwyższy poziom. Dysponujemy szerokim zakresem usług, dbając o to, aby były perfekcyjnie dopasowane do strategii firm naszych klientów. W 2010 roku zadebiutowaliśmy na NewConnect - alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecność na giełdzie otworzyła przed Lauren Peso Polska S.A. nowe możliwości. Systematycznie osiągamy założone cele, stając się rzetelnym parterem dla naszych inwestorów i kontrahentów. Dbamy o zintegrowany rozwój. PRACUJEMY NAD WSPÓLNYM SUKCESEM.

3 Nasze atuty Lauren Peso Polska S.A. oferuje kompleksowy zestaw usług doradczych i szkoleniowych wspierających klientów w osiągnięciu wyznaczonych celów. Zespół specjalistów, przygotowuje dopasowaną ofertę naszych usług w zależności od tego w jakim punkcie jest Twoja firma. Lauren Peso Polska S.A. znajduje trafne rozwiązania Twoich problemów. TWORZYMY DZIAŁY HANDLOWE BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNE ZA ZYSKI TWOJEJ FIRMY PROWADZIMY SZKOLENIA TWOJEGO ZESPOŁU WSPIERAJĄCE MENEDŻERÓW W ROZWOJU POMAGAMY W OTRZYMANIU NIEZBĘDNYCH KWALIFIKACJI WSPIERAMY W INTEGRACJI I BUDOWANIU RELACJI ZESPOŁU DORADZAMY W KWESTIACH PRAWNYCH I GOSPODARCZYCH ODNAJDUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

4 Nasza oferta Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności biznesowej: S z k o l e n i a Księgowość w firmie I n t e g r a c j a Doradztwo Doradztwo podatkowe personalne Doradztwo D o r a d z t w o gospodarcze p r a w n e

5 >>> Szkolenia Sprzedaż i obsługa Klienta ź Prospecting Strategie Pozyskiwania Klientów Zarządzanie ź Zarządzanie (zespołem, zmianą, przez cele, ź Techniki sprzedaży, sytuacyjne, projektami, konfliktem w sytuacjach ź Wywieranie wpływu, kryzysowych, zespołem rozproszonym), ź Budowanie skutecznych relacji z klientem, ź Umiejętności efektywnej prezentacji, ź Negocjacje (m.in.: handlowe, z sieciami, kupieckie), ź Zaawansowane techniki handlowe, ź Cross Selling, ź Finalizacja Sprzedaży, ź Telemarketing, ź Obsługa klienta, ź Leadership, ź Manager Coachem, ź Mentoring dla Managerów, ź Motywowanie, ź Trade marketing, ź BHP, ź Category Management, ź I pomoc w stanach zagrożenia życia, ź Merchandising, ź Ochrona przeciwpożarowa, ź Budowanie i promocja marki, ź Obsługa wózków widłowych, suwnic, żurawi, wciągników, ź Budowanie pozytywnego wizerunku firmy, ź Społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, ź Badania marketingowe, rynkowe, ź E-marketing, ź Szkolenie dla działów windykacji. ź Doskonalenie przepływu produkcji, ź Lean Manufacturing, ź Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw, ź Six Sigma, ź Komunikacja interpersonalna dla mistrzów i brygadzistów. ź Uprawnienia energetyczne: elektryczne, gazowe, cieplne, ź Obsługa kasy fiskalnej, ź Odnawianie uprawnień. ź Profesjonalne kontakty z mediami. Szkolenia specjalistyczne ź Rozmowa oceniająca, ź Team Building. Rozwój osobisty ź Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Human Resources ź Kreatywność, ź Perswazja i odporność na manipulację, Zarządzanie produkcją podestów, ź Delegowanie, ź Profesjonalne Call Center, ź NLP w biznesie, Szkolenia zawodowe Marketing ź Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, ź Asertywność, ź Assessment Center w rekrutacji, ź Walka ze stresem, ź Okresowa ocena pracownika, ź Komunikacja interpersonalna, ź Opis stanowisk pracy, ź Komunikacja wewnętrzna w strukturach ź Wartościowanie stanowisk pracy, organizacji, ź Wdrożenie modelu kompetencyjnego, ź Zarządzanie sobą w czasie, ź Programy rozwojowe dla pracowników high ź Inteligencja emocjonalna, potential, ź Międzynarodowe standardy Assessment i Development Centre, ź Polityka szkoleniowa w organizacji. ź Trening interpersonalny, ź Profesjonalny sekretariat, ź Savoir vivre w biznesie, ź Train the Trainers. SZKOLENIA EKONOMICZNE: ź Międzynarodowe standardy rachunkowości, ź Podatki od towarów i usług VAT, ź Podatek dochodowy od osób prawnych, SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY: ź Czas pracy, ź Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ź Dokumentacja kadrowa, ź Prawo handlowe, ź Prawo cywilne, ź Prawo administracyjne, SZKOLENIA IT: ź Pakiet Microsoft Office, ź Strony www, ź Podpis elektroniczny

6 >>> I n t e g r a c j a >>> Doradztwo personalne Integracja to jedna ze strategicznych i planowych metod osiągania celów stawianych przed organizacją. Późniejsza W ramach Działu Doradztwa Personalnego firmy przygotowujemy dla naszych Klientów indywidualne projekty analiza zajęć integracji pomaga ukierunkować działania, wyznaczyć pola do poprawy oraz wdrożyć niezbędne m.in. z zakresu: aktywności. Oferujemy integrację nastawioną na: ź Skuteczna rekrutacja ź Budowanie nowego zespołu, ź Opisy stanowisk pracy ź Usprawnienie pracy istniejącego zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie najistotniejszych problemów, analiza ź Oceny pracownicze słabych stron i propozycje usprawnień), ź Rozwój umiejętności komunikacji, zarządzania i przewodzenia zespołem, prowadzenia zespołu projektowego, komunikacji międzykulturowej ź Tworzenie struktury organizacyjnej, ź Budowali modeli kompetencyjnych, ź Wartościowanie stanowisk pracy, ź Zdefiniowanie ról zespołowych, ź Tworzenie systemów motywacyjnych, ź Utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów, ź Badanie kompetencji pracowników, ź Zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy działami, poprawa komunikacji pomiędzy działami, ź Badanie zaangażowania pracowników, badanie satysfakcji klientów rekreacja i motywacja - wyjazdy będące nagrodą dla najlepszych pracowników.

7 >>> Doradztwo gospodarcze >>> Doradztwo prawne ź Spraw związanych z powstaniem oraz ustaniem podmiotów gospodarczych: ź Prawa cywilnego: spraw związanych z zakładaniem działalności gospodarczej; sporządzanie oraz opiniowanie umów; spółek osobowych rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. oraz kapitałowych; zakładanie spółek za granicą, m.in. w Luksemburgu, Czechach, Słowacji, Niemczech; postępowania rejestracyjnego ź Prawa karnego: obrony w procesie karnym na wszystkich etapach; działania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, ź Kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych: oskarżyciela prywatnego oraz pokrzywdzonego, w tym podmiotów gospodarczych; prawa karnego skarbowego; dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności; egzekucji zobowiązań; sporządzanie oraz opiniowanie projektów spraw związanych z wydaniem wyroku łącznego; spraw pozakodeksowego prawa karnego oraz wykroczeń. umów z partnerami gospodarczymi; obsługa posiedzeń organów spółek; prowadzenie postępowań rejestracji zmian w spółkach; sporządzanie i opiniowanie regulaminów działalności ; sporządzanie oraz opiniowanie statutów spółek; obecność przy zawieraniu umów, w tym poza granicami Polski; wystosowywanie wezwań do zapłaty oraz zawezwań do prób ugodowych; spraw z zakresu zamówień publicznych; spraw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego; spraw z zakresu prawa transportowego i spedycyjnego; spraw z zakresu prawa energetycznego. ź Spraw sądowych: postępowań gospodarczych i cywilnych; postępowań w sprawach pracowniczych; postępowań mediacyjnych i przed sądem polubownym. ź Opiniowania oraz sporządzania umów, ogólnych postanowień oraz regulaminów >>> Księgowość w firmie ź Prawa administracyjnego: postępowań przed organami administracyjnymi; postępowań sądowo- administracyjnych; doradztwa w zakresie prawa administracyjnego. ź Prawa autorskiego, Internetu oraz branży IT: ochrony praw autorskich; dochodzenie roszczeń z nimi związanych; monitorowanie treści zawartych w Internecie pod kątem legalności ich wykorzystywania. ź Prawa ochrony danych osobowych: ochrony podstawowych danych osobowych; ochrony danych wrażliwych >>> Doradztwo podatkowe ź Spraw związanych z podatkiem dochodowym: osób fizycznych; osób prawnych. ź Prowadzenie spraw pracowniczych; ź kompleksowa obsługa kadrowo płacowa; ź Analizy aktuarialne; ź Spraw związanych z podatkiem od spadków i darowizn: zwolnień podmiotowych oraz przedmiotowych od podatku; obliczania należności podatkowych. ź wyceny rezerw na świadczenia pracownicze; ź Spraw związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych: ź Obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych; obliczanie wysokości należnego podatku; wydawanie opinii prawnych w zakresie obowiązku podatkowego. ź Audyty wykorzystania funduszy unijnych; ź Doradztwo podatkowe i optymalizacji strategii podatkowych; ź Zakładanie i rejestracja firm. ź Spraw związanych z podatkami leśnym, rolnym oraz od nieruchomości ź Spraw z zakresu podatków oraz opłat lokalnych ź Postępowań podatkowych: przed organami skarbowymi; przed sądem

8 Historia

9 KnowBOX TM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, zespół Lauren Peso Polska stworzył rewolucyjny KnowBOX, łączący w sobie jednocześnie najlepsze cechy produktu i usługi. KnowBOX to specjalna oferta skierowana do klienta indywidualnego. Bilet na szkolenie wraz z materiałami, zamknięty w luksusowym opakowaniu stał się odpowiedzią na potrzeby wszystkich osób zainteresowanych udziałem w otwartych szkoleniach. Elastyczność dotycząca miejsca i czasu odbycia szkolenia oraz rozpiętość proponowanej tematyki stanowią ważne ułatwienie dla wszystkich zainteresowanych osobistym rozwojem. Zespół projektowy Lauren Peso Polska uruchomił kilka kanałów dystrybucji KnowBOX. Sprzedaż odbywa się poprzez specjalnie stworzoną platformę Produkt dostępny jest także w sklepach i księgarniach internetowych zaś zespół handlowy KnowBOX obsługuje tradycyjną sprzedaż produktu. Doskonalenie własnego potencjału wymaga często odważnych decyzji. Za pomocą KnowBOX mamy możliwość wspierania naszych klientów w ich podejmowaniu. Inwestycja we własny rozwój jest po prostu bezcenna.

10 Nasz system franczyzowy Firma powstała pod koniec 2006 roku w Chorzowie. Po trzech latach dynamicznego rozwoju zdecydowaliśmy o uruchomieniu systemu franczyzowego. Opracowaliśmy program stworzenia 16 jednostek franczyzowych firmy, zlokalizowanych w każdym z województw, działających według jednolitego know-how, w oparciu o zespół prawdziwych specjalistów w dziedzinie szkoleń i doradztwa. Pierwszy oddział franczyzowy powstał w połowie 2009 roku we Wrocławiu, z czasem uruchamialiśmy kolejne jednostki franczyzowe. Koncepcja rozwoju firmy w oparciu o niezależne oddziały pozwoliła na stabilny rozwój marki oraz osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest dla Lauren Peso Polska możliwość bycia jak najbliżej klientów.

11 Nasze Spółki w portfelu Focus Contact Center jest nową marką na polskim rynku BPO. Dzięki doświadczeniu jej założycieli, ich zaangażowaniu i doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu, powstało profesjonalne call center, wyspecjalizowane w kompleksowym wykonywaniu usług telemarketingowych. Your Image prezentuje kompleksowe podejście do tematu public relations i reklamy. Nie ograniczamy się do pojedynczych działań bo tylko ich połączenie może przynieść oczekiwane rezultaty. Oferujemy całkowitą obsługę w zależności od potrzeb i zakładanych celów. Wiemy, że budowa wizerunku to nie kwestia kilku błyskotliwych posunięć. To działanie długofalowe, które wymaga systematyczności i nastawienia na efekty.

12 Lauren Peso Polska na giełdzie Lauren Peso Polska S.A. notowana jest na rynku NewConnect od 16 kwietnia 2010 roku. Strategia zakłada zapewnienie stałego wzrostu i maksymalizację wartości spółki dla akcjonariuszy. Firma, w oparciu o silny zespół, osiąga systematycznie wyznaczane cele. Lauren Peso Polska działa na perspektywicznym rynku, który wciąż w Polsce dynamicznie się rozwija. Polityka szkoleniowa, metodologie zarządzania, inwestycje w zespół stały się instrumentami, bez których nowoczesna firma nie może sprawnie działań. Firma Lauren Peso Polska wspiera klientów w rozwoju, sama dynamicznie się rozwijając. O kondycji i sukcesywnym postępie najlepiej świadczą liczby.

13 Zrealizowane projekty

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013 Przegląd Płac Sprzedaż i Marketing Polska 2013 Łatwiej niż sądzisz, Szybciej niż myślisz, Skuteczniej niż się spodziewasz, Więcej niż planujesz, Pewniej niż zakładasz. Więcej pod numerem infolinii: 0 800

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI

CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH MAPA KOMPETENCJI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA SEKCJA FIRM DORADCZYCH ul. Świdnicka 39; 50-029 Wrocław, Poland tel. (+48 71) 372 44 91, 344 78 25; fax (+48 71) 343 45 97 www.dig.wroc.pl CZŁONKOWIE SEKCJI FIRM DORADCZYCH

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo