ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA 2008-2012"

Transkrypt

1 ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Łódź, ul. Lecznicza 6 tel , fax e mail: Łódź 213

2 Spis treści Wstęp 2-3 Analiza Wojewódzka I. Wnioski o wydanie orzeczenia składane w powiatowych/miejskich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności: 4-17 II. Liczba wydanych orzeczeń ogółem przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności III. IV. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności. Osoby przed 16-tym rokiem życia Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek osób orzekanych. Osoby przed 16-tym rokiem życia 32-4 V. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć osób orzekanych. Osoby przed 16-tym rokiem życia 41-5 VI. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a stopień niepełnosprawności osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia 51-6 VII. VIII. IX. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia 61-7 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wykształcenie osób orzekanych Osoby powyżej 16-go roku życia 8-88 X. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a zatrudnienie osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia XI. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności Analiza powiatowa XII. Liczba złożonych wniosków w podziale na powiaty XIII. Liczba wydanych orzeczeń w podziale na powiaty Gdzie szukać wsparcia? XIV. Jak ubiegać się o orzeczenie? XV. Gdzie szukać wsparcia? Bibliografia 149 1

3 Wstęp W polskim systemie prawnym niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do niepełnosprawności lub jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów. Oddawana do Państwa rąk publikacja zawiera analizę statystyczną orzecznictwa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim za lata Dodatkowo wydanie III zostało uzupełnione o istotne informacje przydatne osobom zainteresowanym ubiegającym się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ostatni rozdział zatytułowany Gdzie szukać wsparcia? opisuje cały proces orzeczniczy, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z orzecznictwem pozarentowym, informuje gdzie oraz jakie dokumenty należy złożyć, jak także zawiera aktualne dane teleadresowe powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie łódzkim. Ponadto dostarcza ważnych informacji dotyczących funkcjonowania innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Polecamy lekturę tej publikacji osobom zatrudnionym w instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego, jako doskonały materiał poglądowy wskazujący na trendy, tendencje zachodzące w poszczególnych grupach wiekowych osób posiadających status osoby niepełnosprawnej. Interesujące wnioski dotyczą także osób niepełnosprawnych w podziale na stopnie niepełnosprawności, wykształcenie, płeć, przyczynę niepełnosprawności i zatrudnienie. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obecnie nadzoruje w imieniu Wojewody Łódzkiego 21 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; to o jeden mniej niż w z zeszłym roku, co związane jest z likwidacją Powiatowego Zespołu w Skierniewicach. 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2

4 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku 5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęczycy 6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu 7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim 8. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi 9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach 11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Pajęcznie 12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim 13. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim 14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach 15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku 16. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej 17. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu 18. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach 19. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu 21. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli. Niniejsza publikacja (wyd. III) została opracowana na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w zasobach komputerowych Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi Jan Pawlikowski Ekspert Ewa Cyganik-Bala Ekspert Monika Sałek 3

5 Rozdział I Wnioski o wydanie orzeczenia składane w powiatowych/miejskich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w latach Na przestrzeni lat w odniesieniu do osób przed 16 rokiem życia, obserwujemy ogólny spadek liczby składanych wniosków z uwzględnieniem celu. Analizując cele, dla których składane są wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, odnotowujemy stały spadek liczby wniosków w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli zaś chodzi o świadczenie pielęgnacyjne w roku 212 liczba wniosków znacząco wzrosła. W przypadku pozostałych celów spadek jest proporcjonalny do liczby wniosków. Wyjątek stanowi cel do korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, gdzie występuje tendencja wzrostowa. W latach odnotowano niewielkie wahania w odniesieniu do liczby wniosków składanych przez wnioskodawców powyżej 16 roku życia. W analizowanych latach rok 212 wyróżnia się pod względem zwiększonej ilości złożonych wniosków. Analizując cele, dla których składane są wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, obserwujemy wzrost liczby wniosków w celach szkoleniowych oraz w celu korzystania z uprawnień na podstawie art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa). Obserwujemy stały wzrost w celu uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego. W roku 212 liczba wniosków jest ponad 3-krotnie wyższa niż w roku 21. Natomiast jeśli chodzi o wnioski złożone w celu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej odnotowano nieznaczne wahania ilościowe. W pozostałych celach odnotowano spadek liczby wniosków o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Najmniej popularnym wnioskiem składanym przez osoby zainteresowane powyżej 16. roku życia są wnioski o ustalenie wskazań do ulg i uprawnień. Na podstawie tych wniosków powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonują zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 211 r., Nr 127, poz.721) przełożenia orzeczeń innych organów na stopnie niepełnosprawności i następnie ustalają wskazania do ulg i uprawnień. Analizując cele, dla których składane są wnioski o ustalenie wskazań do ulg i uprawnień, należy potwierdzić te same tendencje, o których mowa przy wnioskach o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 4

6 Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności z uwzględnieniem celu Osoby przed 16 rokiem życia L.p. Cel Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego Uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego Zamieszkanie w oddzielnym pokoju Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w wymiarze dodatkowym Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

7 Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego Zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju

8 Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w wymiarze dodatkowym

9

10 Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności z uwzględnieniem celu Osoby powyżej 16 roku życia L.p. Cel Odpowiednie zatrudnienie Szkolenie Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Korzystanie ze środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji Korzystanie z uprawnień na podst. art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego Uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego Zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w wymiarze dodatkowym Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

11 Odpowiednie zatrudnienie Szkolenie

12 Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

13 Korzystanie ze środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji Korzystanie z uprawnień na podst.art.8 ustawy. Prawo o ruchu drogowym

14 Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

15 Uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego Zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju

16 Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w wymiarze dodatkowym Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

17

18 Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień z uwzględnieniem celu. Osoby powyżej 16 roku życia L.p. Cel Odpowiednie zatrudnienie Szkolenie Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Korzystanie ze środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji Korzystanie z uprawnień na podst. art. 8 ustawy. Prawo o ruchu drogowym Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego Uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego Zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju Uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w wymiarze dodatkowym Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

19 Rozdział II Liczba wydanych orzeczeń ogółem przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w latach W odniesieniu do liczby wydanych orzeczeń przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na przestrzeni lat występowała tendencja wzrostowa, zarówno w odniesieniu do ogółu wydanych orzeczeń, jak również w rozbiciu na liczbę wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o odmowie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowią orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia wydane na podstawie art. 5a i art. 62 ustawy. W roku 21 nastąpił spadek liczby wydanych orzeczeń w stosunku do lat poprzednich, chociaż równocześnie nastąpił niewielki wzrost liczby orzeczeń wydanych na podstawie art. 5a i art. 62 ustawy, w stosunku do roku 29. Spadek liczby orzeczeń w roku 21 można tłumaczyć np. zwiększoną liczbą orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas nieokreślony. Lata przedstawiają wzrostowy trend zarówno jeśli chodzi o liczbę wydanych orzeczeń ogółem, jak i poszczególne grupy orzeczeń. Rekordowy pod względem zarówno ogólnej ilości orzeczeń, jak w szczególności pod względem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności był rok 212, w którym odnotowujemy najwyższe dane z ostatnich pięciu lat działalności powiatowych zespołów. 18

20 Liczba wydanych orzeczeń-przez powiatowe zespoły- Wykonanie L.p. Cel Orzeczenie o niepełnosprawności Orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenia wydane na podst. artykułu 5 ustawy. Prawo o ruchu drogowym Orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych

21 Orzeczenie o niepełnosprawności Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności

22 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenia wydane na podst. artykułu 5 ustawy. Prawo o ruchu drogowym

23 Orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych

24 Rozdział III Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności. Osoby przed 16-tym rokiem życia. Na przestrzeni lat odnotowano spadek liczby orzeczeń o niepełnosprawności wydanych osobom przed 16 rokiem życia. Tendencja spadkowa dotyczyła wszystkich przyczyn niepełnosprawności. W latach odnotowano znaczący wzrost liczby wydanych orzeczeń ogółem- w rozbiciu według symboli przyczyny niepełnosprawności dane w obu tych latach różnią się między sobą nieznacznie. W latach największą różnicę w liczbie orzeczeń wydanych osobom przed 16. rokiem życia odnotowano wśród dzieci z chorobami układu oddechowego i krążenia, najmniejszą - w chorobach układu pokarmowego. W porównaniu z rokiem 21 najwyższy wzrost liczby wydanych orzeczeń (ponad 6%) latach odnotowano u dzieci z zaburzeniami głosu, mowy i chorób słuchu oraz chorobami narządu wzroku. Trudno poddać analizie dane dotyczące liczby wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z symbolem 12-C, gdyż jest to stosunkowo nowy symbol- dostępny dopiero od roku 21. W tej grupie schorzeń- całościowe zaburzenia rozwoju, w porównaniu do 21 roku odnotowano wzrost wydawanych orzeczeń o 39% w roku 211 i o 9% w roku kolejnym. Na przestrzeni lat odnotowano spadek liczby orzeczeń o niepełnosprawności wydanych osobom przed 16 rokiem życia. Tendencja spadkowa dotyczyła wszystkich przyczyn niepełnosprawności. W 211 r. odnotowano znaczący wzrost (o 28,5%) liczby wydanych orzeczeń według przyczyn niepełnosprawności. W roku 212 liczba ta przekroczyła 7 tys. i jest najwyższa spośród lat poddanych analizie. 23

25 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności Osoby przed 16 rokiem życia L.p. Przyczyna niepełnosprawności U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

26 1-U Upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne

27 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku

28 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja

29 7-S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego

30 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne

31 11-I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe

32 RAZEM

33 Rozdział IV Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek osób orzekanych. Osoby przed 16-tym rokiem życia. Z symbolem przyczyny niepełnosprawności 1-U wśród osób przed 16 rokiem życia najwięcej orzeczeń wydawanych jest grupie wiekowej 8-16 lat (średniorocznie 35 orzeczeń), najmniej do 3 roku życia, na przestrzeni 5 ostatnich lat średnio 25 orzeczeń rocznie. Podobną tendencję zanotowano wśród dzieci z chorobami psychicznymi, z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu i z chorobami narządu wzroku. U dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi najwyższy wzrost odnotowano w grupie wiekowej -7 lat. Na przestrzeni analizowanych lat najwięcej orzeczeń wydano w roku 212 w grupie wiekowej 4-7 lat. W okresie najwięcej orzeczeń ogółem wydano dzieciom w wieku 8-16 lat, następnie w wieku 4-7 lat, a najmniej w grupie wiekowej -3 lat. 32

34 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek orzekanych osób Osoby przed 16 rokiem życia L.p Przyczyna niepełnosprawności WIEK 1-U upośledzenie umysłowe 2-P choroby psychiczne 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 4-O choroby narządu wzroku 5-R upośledzenie narządu ruchu -3 lat lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 6 6-E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego 1-N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

35 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 35 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne

36 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku

37 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja

38 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 7-S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego

39 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 1 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne

40 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat 11-I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe

41 -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7lat 8-16 lat - 3lat 4-7 lat 8-16 lat -3 lat 4-7 lat 8-16 lat RAZEM

42 Rozdział V Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć osób orzekanych. Osoby przed 16-tym rokiem życia. Z danych statystycznych za lata wynika, że wśród osób przed 16 rokiem życia z orzeczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności wskazującym na upośledzenie umysłowe zdecydowanie przeważają chłopcy. Jednak liczba orzeczeń o niepełnosprawności z kodu 1-U wydanych dzieciom płci męskiej ma tendencję spadkową do 21 r., od 211 r. odnotowano wzrost. Natomiast wśród dziewcząt utrzymuje się na niższym poziomie z nieznacznymi wahaniami. Podobną relację między liczbą wydanych orzeczeń, a płcią osób orzekanych odnotowano wśród dzieci z chorobami psychicznymi, z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu, układu moczowo płciowego, z epilepsją, z chorobami neurologicznymi i innymi, oznaczonymi symbolem 11-I. Ogółem najwięcej orzeczeń wydaje się z symbolem przyczyny niepełnosprawności układu oddechowego i krążenia- ze zdecydowaną przewagą dzieci płci żeńskiej, wydanych, gdzie w roku 212 przewaga ta wynosiła 91%, a w 28 aż 96%. Orzeczenia o niepełnosprawności z powodu upośledzenia narządu ruchu częściej natomiast uzyskują dziewczęta, jednak różnica w liczbie wydanych orzeczeń w podziale na płeć jest niewielka. Bardzo zbliżoną ilość orzeczeń wydano osobom przed 16 rokiem życia cierpiącym na choroby układu pokarmowego. Znaczną różnicę w ilości orzeczeń wydanych osobom przed 16 rokiem życia w zależności od płci można zaobserwować wśród dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W roku 212 z symbolem 12-C dziewcząt jest 4-krotnie więcej niż chłopców. Dla obydwu płci odnotowano wyraźną tendencje zwyżkową. 41

43 Analiza wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach wyraźnie wskazuje, że w grupie wiekowej -16 lat dominują chłopcy. Liczba wydanych orzeczeń dla płci męskiej w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: za 28 r. 6%, za 29 r. 59%, za 21 r. 61%, za 211 r. 61%, za 212 r.-61%. W ostatnich dwóch latach dane wskazują tendencje wzrostową nie tylko jeśli chodzi o liczbę chłopców zaliczonych do osób niepełnosprawnych ale także ogólny wzrost orzeczeń wydawanych dla dzieci. W roku 212 ilość wydanych orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia osiągnęła w przeciągu ostatnich pięciu lat maksymalna wartość. 42

44 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć orzekanych osób Osoby przed 16 rokiem życia L.p. Wiek Przyczyna niepełnosprawności Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M 1 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

45 1-U choroby umysłowe Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M P choroby psychiczne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

46 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M O choroby narządu wzroku Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

47 5-R upośledzenie narządu ruchu Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M E epilepsja Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

48 7-S choroby układu oddechowego i krążenia Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M T choroby układu pokarmowego Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

49 9-M choroby układu moczowo-płciowego Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M N choroby neurologiczne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

50 11-I inne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M C całościowe zaburzenia rozwojowe Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

51 RAZEM Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

52 Rozdział VI Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a stopień niepełnosprawności osób orzekanych w latach Osoby powyżej 16-go roku życia. W analizowanych latach wśród wydanych orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia z symbolami przyczyn niepełnosprawności wskazującymi na upośledzenie umysłowym i choroby psychiczne przeważa stopień umiarkowany. Na przełomie lat obserwujemy niewielki wzrost liczby orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanych osobom o wyżej wymienionych schorzeniach, natomiast liczba orzeczeń o stopniu lekkim kształtuje się na podobnym, najniższym poziomie. W 211 r. odnotowano znaczący wzrost liczby wydanych orzeczeń z tymi schorzeniami kwalifikowanymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, a w 212 nieznaczny spadek. Zdecydowaną różnicę w ilości wydanych orzeczeń w zależności od stopnia niepełnosprawności odnotowano wśród osób z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu. Przy tendencjach malejących na przestrzeni 3 lat stopień lekki i umiarkowany orzekany jest najczęściej, natomiast orzeczeń o stopniu znacznym jest kilkakrotnie mniej. W 21 roku znacząco zmalała ilość orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności w porównaniu do lat ubiegłych wydano ich ponad dwa razy mniej. W 211 r. odnotowano znaczący wzrost liczby orzeczeń z tymi schorzeniami zakwalifikowanymi do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności. Podobny poziom utrzymał się w roku 212. W przypadku osób po 16 roku życia z chorobami wzroku liczba orzeczeń wydanych w okresie utrzymuje się na podobnym poziomie, choć ma tendencję rosnącą. Nieznacznie zwiększyła się ilość osób z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem, natomiast zmalała ilość orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności. Najwięcej osób z tym schorzeniem uzyskuje stopień lekki, najmniej stopień znaczny. W 211 r. odnotowano znaczący wzrost liczby orzeczeń z tym schorzeniem zakwalifikowanym do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności. W roku 212 wzrosła liczba wydanych orzeczeń o stopniu lekkim, natomiast zmalała o stopniu umiarkowanym i znacznym. 51

53 Tendencję rosnącą można zaobserwować także wśród orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z upośledzeniem narządu ruchu. W porównaniu do ubiegłych lat w 211 r. odnotowano największy wzrost liczby orzeczeń o stopniu znacznym, następnie umiarkowanym i lekkim. W roku 212 wzrosła liczba wydanych orzeczeń o stopniu lekkim, natomiast zmalała liczba o stopniu umiarkowanym oraz znacznym. Choroby układu pokarmowego są kolejną z przyczyn niepełnosprawności, wśród których odnotowano wzrost na przełomie lat Najwięcej osób po 16 roku życia uzyskało stopień umiarkowany, również w roku 212, z tym że liczba osób ogółem z symbolem 8-T jest zbliżona do danych z roku 211. Ze statystyki wynika, że w okresie 28 a 21 rokiem istotnie zmalała ilość osób orzekanych z powodu epilepsji. Najwięcej z nich uzyskało orzeczenie o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności. Stopień znaczny z symbolem przyczyny niepełnosprawności 6-E został orzeczony u 4,5 % osób po 16 roku życia. W 211 r. odnotowano wzrost liczby wydanych orzeczeń ogółem o 83 %. Największy wzrost dotyczył stopnia znacznego ponad 4-krotnie. W roku 212 daje się zauważyć spadek liczby wydanych orzeczeń z symbolem epilepsji, jest on jednak nieznaczny. Wśród osób niepełnosprawnych cierpiących na schorzenia układu oddechowego i krążenia najwięcej orzeczeń wydano o stopniu umiarkowanym, najmniej o znacznym, choć w latach wzrosła liczba orzeczeń o tym stopniu niepełnosprawności ogółem, zaś w roku 212 nieznacznie zmalała.. W okresie analizowanych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z symbolu przyczyny chorób układu moczowo-płciowego były najczęściej wydawane o stopień umiarkowanym i znacznym. Orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności wydawane osobom po 16 roku życia stanowią około 14 % ogółu z kodu 9-M. Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z powodu chorób neurologicznych kształtuje się w ciągu lat na podobnym poziomie. Dominował stopień umiarkowany i znaczny, lekki stopień niepełnosprawności stanowił około 22 % orzeczeń z tego kodu. W 211 r. odnotowano istotny wzrost liczby wydanych orzeczeń z tej przyczyny niepełnosprawności. W roku 212 liczba ta zmalała, jest jednakże nadal zdecydowanie wyższa niż w latach wcześniejszych. 52

54 lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a stopień orzekanych osób Osoby powyżej 16 rokiem życia Lata L.p.. Przyczyna niepełnosprawności 1 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 4-O choroby narządu wzroku 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

55 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny 1 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne

56 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny 3-L zaburzenia głosu,mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku

57 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny 2 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja

58 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny 7-S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego

59 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne

60 lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny lekki umiar znaczny I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe

61 lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny lekki umiar kowany znaczny RAZEM

62 Rozdział VII Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia Biorąc pod uwagę wiek osób po 16 roku życia uzyskujących orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 1-U, zdecydowanie największą grupę stanowią osoby w wieku lat. Ponad 3 razy mniej orzeczeń wydano osobom pomiędzy 26 a 4 rokiem życia, a prawie 5 razy mniej osobom po 4 roku życia. Osoby, które ukończyły 6 lat stanowią 2 % wszystkich osób niepełnosprawnych uzyskujących orzeczenie z kodu 1-U. Natomiast choroby psychiczne dotykają najczęściej osoby między 41 a 6 rokiem życia. W tej grupie wiekowej odnotowano istotny wzrost liczby wydanych orzeczeń. Dwa razy mniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 26-4 lat. Najmniej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z kodu 2 P wydano młodzieży w wieku lat. Natomiast nieznaczną tendencję wzrostową odnotowano wśród osób powyżej 6 roku życia. Jak wynika ze statystyki za lata , liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z symbolu przyczyny niepełnosprawności chorób słuchu, zaburzeń głosu i mowy najwyższa w grupie wiekowej powyżej 6. roku życia. Dwa razy mniej orzeczeń uzyskały osoby, które ukończyły 4 lat. Najmniej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z kodu 3-L wydano w ciągu czterech lat osobom między 26 a 4 rokiem życia, 5-8 % wszystkich orzeczeń dotyczy młodzieży do 25 roku życia. Wśród wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z chorobami narządu wzroku tendencję wzrostową odnotowano w grupie wiekowej 41-6 lat. Porównywalną, najmniejszą, liczbę orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 4- O wydano osobom w przedziałach wiekowych i 26-4 lat. Prawie trzy razy częściej orzekane są osoby powyżej 6 roku życia. W latach 211 i 212 liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z symbolem upośledzenia narządu ruchu w grupie wiekowej 26-4 i lat wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych, natomiast wśród osób powyżej 6 roku życia wzrosła ponad 2-krotnie. 61

63 Epilepsja to schorzenie najczęściej orzekane u osób w wieku 41 a 6 lat, najrzadziej powyżej 6 roku życia. Osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym lat stanowią ponad 18 %, a w wieku między 26-4 lat 26 % ogółu orzekanych z kodu 6-E. Jednakże w latach w porównaniu do lat wcześniejszych największy wzrost liczby wydanych orzeczeń odnotowano właśnie w grupie wiekowej powyżej 6. roku życiu- średnia z lat wynosiła 27 orzeczeń, a w latach kolejnych aż

64 i więcej i więcej i więcej i więcej i więcej Przyczyna niepełnosprawności Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wiek orzekanych osób Osoby po 16 roku życia L.p. WIEK w latach 1 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 4-O choroby narządu wzroku 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego 1-N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

65 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne

66 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku

67 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja

68 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej 1 7-S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego

69 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne

70 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe

71 16-25 lat 26-4 lat lat 6 i wiecej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej lat 26-4 lat lat 6 i więcej RAZEM

72 Rozdział VIII Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć osób orzekanych. Osoby powyżej 16-go roku życia. W podziale na płeć w latach zdecydowanie więcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano kobietom, choć różnica ta zmniejszała się w kolejnych latach. W roku 28 było o 8,5 % więcej orzekanych kobiet, w roku 29 o 5,8 %, a w roku 21 o 2,7 %. W 211 r. odnotowano znaczący wzrost liczby wydanych orzeczeń, kobiety wzrost o 63 %, mężczyźni wzrost o 56%. Kobiety dominowały szczególnie wśród osób ze schorzeniami układu moczowo-płciowego, schorzeniami narządu ruchu, chorobami neurologicznymi oraz psychicznymi. Mężczyzn natomiast było więcej wśród osób upośledzonych umysłowo, z epilepsją, z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz chorobami układu pokarmowego. W roku 212 liczba wydawanych orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia okazała się być najwyższą w ostatnich pięciu latach. Odnotowane wartości wskazują, że w ostatnim roku najwięcej orzeczeń otrzymały kobiety, bo aż tys., co stanowi 52% spośród wszystkich osób zaliczonych do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. Ilość mężczyzn zaliczonych do właściwego stopnia niepełnosprawności była niższa zaledwie o 4 %, dzięki czemu różnica procentowa pomiędzy orzeczeniami wydanymi dla kobiet i mężczyzn została zachowana na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych. Wartości te nie są jednak wymierne, gdyż nie biorą pod uwagę zwiększającej się ogółem liczby osób otrzymujących orzeczenie. Podobnie jak w roku 211 kobiety dominowały wśród osób z problemami psychicznymi oraz ze schorzeniami narządu ruchu. Wśród mężczyzn dominowały problemy z układem oddechowym i krążenia, neurologiczne oraz z układem pokarmowym. 71

73 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a płeć orzekanych osób Osoby po 16 roku życia Przyczyna niepełnosprawności L.p. Płeć Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M 1 1-U choroby umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 4-O choroby narządu wzroku 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego 1-N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

74 1-U choroby umysłowe Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M P choroby psychiczne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

75 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M O choroby narządu wzroku Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

76 5-R upośledzenie narządu ruchu Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M E epilepsja Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

77 7-S choroby układu oddechowego i krążenia Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M T choroby układu pokarmowego Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

78 9-M choroby układu moczowo-płciowego Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M N choroby neurologiczne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

79 11-I inne Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M C całościowe zaburzenia rozwojowe Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

80 RAZEM Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M Płeć K Płeć M

81 Rozdział IX Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wykształcenie. Osoby powyżej 16-go roku życia. W latach najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano osobom z wykształceniem średnim i podstawowym, najmniej natomiast osobom z wykształceniem niższym niż podstawowe oraz wyższym. Identyczna tendencja utrzymała się w 212 r. W 212 roku proporcje te przedstawiały się następująco: 4,5 % osób z wykształceniem niższym niż podstawowe, 31 % osób z wykształceniem podstawowym, 28 % osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 29 % z wykształceniem średnim oraz 7 % z wykształceniem wyższym. W latach proporcje te zmieniają się w znikomy sposób, różnice nie są istotne statystycznie. Osoby z wykształceniem podstawowym dominują wśród chorób umysłowych, schorzeń głosu, mowy oraz słuchu, jak także w chorobach układu oddechowego i krążenia. Jeśli chodzi o osoby, które uzyskują orzeczenia z kodu 4-O wśród nich dominują osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim. Osoby ze średnim wykształceniem dominują wśród niepełnosprawnych z orzeczonym kodem 5-R, czyli ze schorzeniami narządu ruchu, jak także z zaburzeniami układu moczowo-płciowego. Osoby z wykształceniem poniżej podstawowego nie dominują w żadnym ze schorzeń, należy jednak zaznaczyć, że stopniowo ogólna liczba orzekanych z najniższym wykształceniem wzrastała, osiągając w 212 r. najwyższy poziom. Ta sama tendencja tyczy się osób z wykształceniem wyższym. 8

82 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe L.p. Przyczyna niepełnosprawności Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a wykształcenie orzekanych osób Osoby po 16 roku życia WIEK U upośledzenie umysłowe 2-P choroby psychiczne 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 4-O choroby narządu wzroku 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego 1-N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

83 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe 1-U upośledzenie umysłowe P choroby psychiczne

84 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe 2 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku

85 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe 5-R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja

86 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe 7-S choroby układu oddechowego i krążenia T choroby układu pokarmowego

87 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne

88 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe

89 <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe <podst. podst. zasad. średnie wyższe RAZEM

90 Rozdział X Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a zatrudnienie osób orzekanych Osoby powyżej 16-go roku życia. Analizując lata stopniowo wzrastała liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu. Sytuacja zmieniła się w 212 r., kiedy liczba osób orzekanych posiadających pracę nieznacznie się zmniejszyła. W roku 28 było orzekanych 16 % osób pracujących i 84 % osób niepracujących; w 29 roku odpowiednio 18 % i 82 %, a w 21 roku 2 % i 8 %, w 211 r. 18% i 82%., a w 212 r. 17,5% i 82,5%. W podziale na schorzenia zwraca uwagę fakt, że wśród osób z chorobami narządu wzroku, narządu ruchu, przewodu pokarmowego oraz moczowo-płciowego spada liczba osób niepracujących. Ponadto w grupie całościowych zaburzeń rozwojowych wszystkie osoby pozostają bez pracy, odnotowano tendencję wzrostową w tej grupie schorzeń. 89

91 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności a zatrudnienie orzekanych osób Osoby po 16 roku życia Przyczyna niepełnosprawności L.p. Zatrudnienie TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE 1 1-U upośledzenia umysłowe P choroby psychiczne L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu O choroby narządu wzroku R upośledzenie narządu ruchu E epilepsja S choroby układu oddechowego i krążenia 8-T choroby układu pokarmowego 9-M choroby układu moczowo-płciowego N choroby neurologiczne I inne C całościowe zaburzenia rozwojowe RAZEM

92 1-U upośledzenia umysłowe TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE P choroby psychiczne TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

93 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE O choroby narządu wzroku TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

94 5-R upośledzenie narządu ruchu TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE E epilepsja TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

95 7-S choroby układu oddechowego i krążenia TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE T choroby układu pokarmowego TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

96 9-M choroby układu moczowo-płciowego TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE N choroby neurologiczne TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

97 7 11-I inne TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE C całościowe zaburzenia rozwojowe TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

98 RAZEM TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

99 Rozdział XI Liczba wystawionych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Na przestrzeni lat obserwuje się spadek liczby wydanych legitymacji osobom niepełnosprawnym, zarówno dzieciom do 16 roku życia, jak i osobom zainteresowanym powyżej 16 roku życia. Sytuacja powyższa może być związana z faktem, że osoby po 16 roku życia z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności rzadko wnioskują o wydanie tego dokumentu. Wachlarz ulg i uprawnień dla tej grupy osób orzekanych jest dość ograniczony. W pozostałych grupach osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności również odnotowano spadek wystawianych legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności, choć w mniejszym zakresie. 98

100 Liczba wystawionych legitymacji L.p. Wystawione legitymacje Osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności Osobom po 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

101 Osobom przed 16 rokiem życia na podst. ważnych orzeczeń o niepełnosprawności Osobom po 16 roku życia na podst. ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

102 Osobom po 16 roku życia na podst. ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

103 o niepełno sprawności o stopniu niepełnospr awności o wskaz. do ulg o niepełno sprawności o stopniu niepełnospr awności o wskaz. do ulg o niepełno sprawności o stopniu niepełnospr awności o wskaz. do ulg o niepełno sprawności o stopniu niepełnospr awności o wskaz. do ulg o niepełno sprawności o stopniu niepełnospr awności o wskaz. do ulg ANALIZA POWIATOWA Liczba złożonych wniosków w podziale na powiaty Lata L.p. Powiat 1 Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Łódzki Wschodni Łódź Opoczyński Pabianicki Pajęczański Piotrkowski Piotrków Trybun Poddębicki Radomszczański Rawski Sieradzki Skierniewice Skierniewicki Tomaszowski Wieluński Zduńskowolski

104 Bełchatowski Brzeziński

105 Kutnowski Łaski

106 Łęczycki Łowicki

107 Łódzki Wschodni Łódź

108 Opoczyński Pabianicki

109 Pajęczański Piotrkowski

110 Piotrków Trybunalski Poddębicki

111 Radomszczański Rawski

112 Sieradzki Skierniewice

113 Skierniewicki Tomaszowski

114 3 Wieluński Zduńskowolski

115 o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności

116 o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności o niepełno sprawności o stopniu niepełnosprawności Liczba wydanych orzeczeń w podziale na powiaty Lata Powiat 1 Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Łódzki Wschodni Łódź Opoczyński Pabianicki Pajęczański Piotrkowski Piotrków Trybun Poddębicki Radomszczański Rawski Sieradzki Skierniewice Skierniewicki Tomaszowski Wieluński Zduńskowolski

117 Bełchatowski Brzeziński

118 Kutnowski Łaski

119 Łęczycki Łowicki

120 Łódzki Wschodni Łódź

121 3 Opoczyński Pabianicki

122 Pajęczański Piotrkowski

123 Piotrków Trybun Radomszczański

124 Poddębicki Rawski

125 Sieradzki Skierniewice

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2016 Konin, luty 2017r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny niepełnosprawności i ilość wydanych orzeczeń: 3

Główne przyczyny niepełnosprawności i ilość wydanych orzeczeń: 3 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie za okres od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na sesję Rady Powiatu - 07 maja 2014 r. Powiatowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r.

Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nosprawności i stopniu nosprawności Rozporządzenie określa: szczegółowe zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RZADKIEJ LUB SPRZĘŻONEJ W PROJEKCIE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RZADKIEJ LUB SPRZĘŻONEJ W PROJEKCIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RZADKIEJ LUB SPRZĘŻONEJ W PROJEKCIE Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych Każda osoba niepełnosprawna,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA

ANALIZA STATYSTYCZNA ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA 2008-2015 WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 93-173 Łódź, ul. Lecznicza 6

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Wniosek złożono w w dniu.. Nr sprawy: Wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce program realizowany przez MOPR w Ostrołęce program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/232/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/232/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/232/217 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 26 kwietnia 217 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełosprawnością w powiecie świdnickim na lata 217-222" Na

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania. o Niepełnosprawności. Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania. o Niepełnosprawności. Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Tychy, ul. Budowlanych 59. (pieczątka zespołu orzekającego) data posiedzenia r. 1 / 14 2 / 14 PSO.8421.XXXX.2017 3 / 14 ORZECZENIE O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU Nr sprawy.. Miejscowość i data... Imię/imiona i nazwisko PESEL Dokładny adres zameldowania Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Data wpływu... (wypełnia PCPR) Załącznik nr 3 do zarządzenia Załącznik do zarządzenia nr 4 Numer wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projekt Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Wniosek złożono w Nr sprawy: w dniu.. Wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce program realizowany przez MOPR w Ostrołęce program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O część A (wypełnia Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 4/11

Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 4/11 Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. I UZP 4/11 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK O część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul Piłsudskiego 65, tel (68) 457-43-34 Data wpływu wniosku Nr sprawy: PCPRIII0121-413 2015 program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O część A (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/3329,opisowa-informacja-o-realizacji-zadan-przez -jednostke-organizacyjna-pfron-w-okre.html

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 543..2017 I. Informacja o Wnioskodawcy 1. Osoba niepełnosprawna WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda BON-IV-071 2-2-2-MTK/1 4 Warszawa, Z 1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK O wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd W niosek złożono w Nr sprawy: w dniu Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stempel zakładu opieki zdrowotnej... lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK P o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK P o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd ... (numer sprawy).. (numer kolejny wniosku w obszarze).... (data wpływu wniosku) Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK P o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach Lublin, lipiec 2008 r.

Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach Lublin, lipiec 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubelskim rynku pracy w latach 2004-2007 Lublin, lipiec 2008 r. Spis treści Wstęp..3 1. Informacje ogólne.....3

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo pozarentowe w liczbach

Orzecznictwo pozarentowe w liczbach 04.11.2015 Orzecznictwo pozarentowe w liczbach Na terenie województwa Mazowieckiego funkcjonuje 29 Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (27 powiatowych i 2 miejskie). Wojewódzki Zespół do Spraw

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I Obszar,,D

WNIOSEK w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I Obszar,,D Data wpływu: Nr wniosku PON.616.MI.1...2017.ET WNIOSEK w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I Obszar,,D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd W niosek złożono w... w dniu. Nr sprawy: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do: Uchwały Nr XXXI/305/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26.03.2014r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Miechów 2014 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Lubin, ul. Składowa 3

Lubin, ul. Składowa 3 nr wniosku DR.507. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK O DOFINAN S OWAN I E ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd

W N I OSEK O DOFINAN S OWAN I E ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Numer wniosku: Znak sprawy: DRS711 2015 d ata wp ływu wn i osku W N I OSEK O DOFINAN S OWAN I E ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo