Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA"

Transkrypt

1 Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące działalność gospodarczą Waluta E) Fundusze Inwestycyjne i IKE MultiSkarbiec F) Usługa maklerska G) Usługa doradztwa inwestycyjnego H) opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym I) opłaty pobierane od organów i instytucji zewnętrznych (tekst jednolity - obowiązuje od dnia r.)

2 Spis treści: A) osoby fizyczne PLN... 5 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE*... 5 Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji... 5 *Opłaty i prowizje dotyczące Planów Finansowych: Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiMax i MultiMax Aquarius III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiIKE IV. LOKATY: V. KREDYT ODNAWIALNY VI. MULTIKREDYT OSZCZĘDNOŚCIOWY VII. WWJ 2) VIII. KREDYTY: IX. KARTA VISA ELECTRON* X. KARTA VISA PAYWAVE* XI. KARTA VISA TYMCZASOWA* XII. KARTA VISA CLASSIC* XIII. KARTA MASTERCARD DEBIT * XIV. KARTA MASTERCARD AQUARIUS DEBIT * XV. * XVI. KARTY KREDYTOWE a) Visa Credit, Visa Gold Credit, Visa Aquarius, Visa Platinum Credit b) Karty kredytowe w ramach usług Private Banking BRE Banku SA (PB Visa Credit, PB Visa Gold Credit, PB Visa Platinum Credit) c) MASTERCARD WORLD SIGNIA PRIVATE BANKING d) KARTA KREDYTOWA VISA WOLA PARK 1) e) KARTA KREDYTOWA MultiZET 1) f) KARTA KREDYTOWA Visa Murator 1) g) KARTA KREDYTOWA Visa n 1) h) MASTERCARD STANDARD i) MASTERCARD AQUARIUS j) MASTERCARD GOLD k) MASTERCARD WORLD SIGNIA XVII. INNE OPŁATY I PROWIZJE* B) osoby fizyczne Waluta I. RACHUNKI WALUTOWE /130

3 Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: II. KREDYTY: III. INNE OPŁATY I PROWIZJE C) Osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN I. RACHUNKI BIEŻĄCE ORAZ RACHUNKI LOKACYJNE* Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji *Opłaty i prowizje dotyczące Planu Finansowania Biznesu Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) II. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM III. PLAN FINANSOWANIA BIZNESU IV. KREDYTY: V. KARTY: a) KARTA VISA BUSINESS ELECTRON b) KARTA DEBETOWA MASTERCARD BUSINESS c) KARTA VISA BUSINESS d) KARTA VISA BUSINESS CREDIT d ) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej e) KARTA MASTERCARD PROFESSIONAL e ) Kredyt ratalny w rachunku karty kredytowej VI. INNE OPŁATY I PROWIZJE* D) Osoby prowadzące działalność gospodarczą Waluta I. RACHUNKI WALUTOWE Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: II. KREDYTY III. INNE OPŁATY I PROWIZJE E) Fundusze Inwestycyjne i IKE MultiSkarbiec F) Usługa maklerska G) Usługa doradztwa inwestycyjnego H) Opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym (osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą) I) Opłaty pobierane od organów i instytucji zewnętrznych /130

4 4/130

5 A) osoby fizyczne PLN I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE* Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my 1) (Comfort) 2) (Active) Aquarius (Classic) (Intensive) młodzieżowe 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) 4,50 zł 9,50 zł 19,50 zł 4) 49,50 zł 3) 3. Likwidacja rachunku 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 6. Wyciąg pełny na życzenie 3,50 zł 10,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 3,50 zł 7. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 8. Zestawienie sald na rachunkach bankowych (opcja nie jest dostępna dla posiadaczy rachunku depozytowego) 9. Potwierdzenie transakcji nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce 10. Sporządzenie i wysłanie potwierdzenia wykonania na adres mailowy wskazany przez Klienta brak 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 11. Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 12 5,00 zł 12. Wydruk historii operacji na życzenie opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) 1,00 zł 13. Wykonanie zlecenia stałego 14. Przyjęcie z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku 5/130

6 a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy cd. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my 1) (Comfort) 2) (Active) Aquarius (Classic) (Intensive) młodzieżowe 15. Przyjęcie z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku 16. Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny maks.200,00 zł) Równowarto ść kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny maks.200,00 zł) Równowarto ść kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny maks.200,00 zł) Równowarto ść kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny 17. Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł transakcji wykonywanych w placówce) 18. Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 19. Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 20. Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia zapłaty 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 21. Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach polecenia zapłaty 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 22. Zestawienie transakcji poleceń zapłaty 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 23. Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia zapłaty 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł brak 24. Zwrot za granicę nie podjętej kwoty zagranicznego 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 0,50% kwoty (min.10,00 zł maks.50,00 zł) 25. Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w ramach polecenia zapłaty 26. Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) opłata miesięczna 5) : Wariant Indywidualny I Wariant Indywidualny II Wariant Indywidualny III Wariant Rodzinny I Wariant Rodzinny II Wariant Rodzinny III 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł brak 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł brak 6/130

7 a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy cd. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my 1) (Comfort) 2) (Active) Aquarius (Classic) (Intensive) młodzieżowe 27. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Dbaj o Zdrowie (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna 6,7) : Wersja Indywidualna: brak Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 69,00 zł 99,00 zł 69,00 zł 99,00 zł 69,00 zł 99,00 zł 69,00 zł 99,00 zł 59,00 zł 89,00 zł Wersja Rodzinna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 28. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Dbaj o Zdrowie (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna 6,8) : Wersja Indywidualna: 159,00 zł 239,00 zł 159,00 zł 239,00 zł 159,00 zł 239,00 zł 159,00 zł 239,00 zł 149,00 zł 219,00 zł brak Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 99,00 zł 139,00 zł 99,00 zł 139,00 zł 99,00 zł 139,00 zł 99,00 zł 139,00 zł 89,00 zł 129,00 zł Wersja Rodzinna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 29. Ubezpieczenie Ruchomości Moje Mieszkanie : Wariant MINIMUM Wariant MEDIUM Wariant MAKSIMUM Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne): Home Assistance 229,00 zł 329,00 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł 229,00 zł 329,00 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł 229,00 zł 329,00 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł 229,00 zł 329,00 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł 219,00 zł 309,00 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł brak 7/130

8 a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy cd. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my 1) (Comfort) 2) (Active) Aquarius (Classic) (Intensive) młodzieżowe 30. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Opieka Medyczna 24h (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna brak Wersja Indywidualna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 79,00 zł 119,00 zł 79,00 zł 119,00 zł 79,00 zł 119,00 zł 79,00 zł 119,00 zł 79,00 zł 119,00 zł Wersja Rodzinna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 199,00 zł 299,00 zł 199,00 zł 299,00 zł 199,00 zł 299,00 zł 199,00 zł 299,00 zł 199,00 zł 299,00 zł 31. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi INVOOBILL brak 1) dla rachunków depozytowych obowiązują właściwe stawki opłat i prowizji analogicznie jak dla MultiKonta ja/my z taryfą Active (z wyłączeniem opłaty za prowadzenie rachunku), 2) od r. ja/my z taryfą Comfort nie jest dostępne w ofercie MultiBanku, 3) opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi łącznie minimum zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius), 4) opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli średniomiesięczne wpływy na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi łącznie minimum zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius, 5) opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia, 6) opłata pobierana automatycznie 21 dnia każdego miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia. Jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, to opłata zostanie pobrana w pierwszym, przypadającym po nim dniu roboczym, 7) opłata dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 15 czerwca 2011 r., 8) opłata dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia od 16 czerwca 2011 r. 8/130

9 b) Rachunek oszczędnościowy (opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościoworozliczeniowego) Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wydruk historii operacji na życzenie opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 5. Wysłanie historii operacji na życzenie + poz.4 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 6. Wyciąg pełny na życzenie 3,50 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 3,50 zł 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 9. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 9/130

10 *Opłaty i prowizje dotyczące Planów Finansowych: WWJ opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku jestem. MultiPlan i MultiPlan Waloryzowany [prowadzone w jego ramach rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive)] opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunków odpowiednio jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive). Opłaty związane z rachunkiem bilansującym MultiPlan oraz rachunkiem oszczędnościowym MultiPlan Waloryzowany: Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Rachunek bilansujący MultiPlan Rachunek oszczędnościowy jestem, ja/my (Comfort/Active) MultiPlan Waloryzowany Rachunek oszczędnościowy Aquarius (Classic/Intensive) MultiPlan Waloryzowany 1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 2. Prowizja za aktywację usługi mechanizm bilansujący 2,00% od przyznanej kwoty kredytu 1) brak brak 3. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bilansującego/posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący 2) 99,00 zł brak brak 4. Likwidacja rachunku 5. Wydruk historii operacji na życzenie opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6. Wysłanie historii operacji na życzenie + poz.5 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Wyciąg pełny na życzenie 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 9. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1) - dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych od r. 2) - dotyczy kredytów udzielonych do dnia r. 10/130

11 Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie dowolnego wewnętrznego ** 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2. Wykonanie dowolnego zewnętrznego ** 3,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 3. Zdefiniowanie (za każdy przelew) 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4. Usunięcie lub zmiana zdefiniowanego (za 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł każdy przelew)* 5. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6. Wykonanie zdefiniowanego zewnętrznego 3,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 7. Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 1,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 8. Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł zlecenie)* 9. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł brak 10 Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł brak 11. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł brak 12. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł brak 13. Wykonanie Sorbnet zgodnie z dyspozycją 38,00 zł 45,00 zł 40,00 zł 39,00 zł 15,00 zł 36,00 zł Klienta 14. Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty gotówkowej do kwoty zł***(nie dotyczy rachunków depozytowych) 15. Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta 16. Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty gotówkowej 17. Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej zł (dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków) 18 Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 19. Wypłaty gotówkowe awizowane 20. Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) brak 21. Odwołanie zgody do obciążenia rachunku brak 22. Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku brak 23. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 24. Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty brak brak 11/130

12 a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy cd. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 25. Wykonanie walutowego do innego banku krajowego 26. Wykonanie zagranicznego 27. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 28. Wykonanie SEPA 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 29. Przyjęcie SEPA 30. Wykonanie ekspresowego**** 8,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 6,00 zł *- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta. **- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. ***- opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. ****- możliwość wykonania przez Klienta jednego dziennie do kwoty w wysokości zł Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) b) Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji ja/my jestem Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) 12/130

13 Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: - sieci Internet a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie dowolnego wewnętrznego 2. Wykonanie dowolnego zewnętrznego 3. Zdefiniowanie (za każdy przelew) 4. Usunięcie lub zmiana zdefiniowanego (za każdy przelew) 5. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego 6. Wykonanie zdefiniowanego zewnętrznego 7. Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 8. Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) 9. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek brak 10. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego brak 11. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek brak ZUS z tytułu składek 12. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego 13. Wykonanie Sorbnet zgodnie z dyspozycją Klienta 14. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 15. Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 16. Wykonanie walutowego do innego banku krajowego brak 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 15,00 zł 35,00 zł brak brak 17. Wykonanie zagranicznego 18. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 19. Wykonanie SEPA 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Przyjęcie SEPA 21. Wykonanie ekspresowego* 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) *- możliwość wykonania przez Klienta jednego dziennie do kwoty w wysokości zł b) Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) 13/130

14 - automatycznego serwisu telefonicznego (AST) a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji ja/my jestem Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) młodzieżowe 1. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego 2. Wykonanie zdefiniowanego zewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) b) Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji ja/my jestem Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) 14/130

15 Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem ja/my Aquarius (Classic) (Intensive) młodzieżowe (Comfort) (Active) 1. Wykonanie dowolnego wewnętrznego** 2. Wykonanie dowolnego zewnętrznego ** 5,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 3. Zdefiniowanie (za każdy przelew) 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 4. Usunięcie lub zmiana zdefiniowanego (za każdy przelew)* 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 5. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego 6. Wykonanie zdefiniowanego zewnętrznego 5,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 7. Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 1,00 zł 3,00 zł 0,50 zł 8. Wykonanie Sorbnet zgodnie z dyspozycją Klienta 9. Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie)* 35,00 zł 40,00 zł 39,00 zł 37,00 zł 15,00 zł 35,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 10. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł brak 11. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł brak 12. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek 13. Wykonanie zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego 14. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 15. Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 16. Wykonanie walutowego do innego banku krajowego 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł brak 2,50 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł bez oplat brak brak brak 17. Wykonanie zagranicznego 18. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 19. Wykonanie SEPA 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Przyjęcie SEPA 21. Wykonanie ekspresowego*** 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł *- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta. **- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. ***- możliwość wykonania przez Klienta jednego dziennie do kwoty w wysokości zł Uwaga do punktu 1i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) b) Rachunek oszczędnościowy Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji ja/my jestem Aquarius młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie zdefiniowanego wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) 15/130

16 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiMax i MultiMax Aquarius Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wykonanie pierwszy w miesiącu 5. Wykonanie wewnętrznego drugi i każdy kolejny w miesiącu 5,00 zł 6. Wykonanie zewnętrznego drugi i każdy kolejny w miesiącu 10,00 zł 7. Zdefiniowanie w CUF lub BOT (za wyjątkiem pierwszego definiowanego bezpłatnie) 2,00 zł 8. Usunięcie lub zmiana zdefiniowanego w CUF lub BOT (za każdy 2,00 zł przelew) 9. Opłata za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego MultiMax / MultiMax 0,50 % min. 3,00 zł Aquarius 10 Opłata za wpłatę środków na rachunek oszczędnościowy MultiMax / MultiMax Aquarius 11. Wydruk historii operacji na życzenie opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się 2,00 zł opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) 12. Wysłanie historii operacji na życzenie + poz ,00 zł 13. Wyciąg pełny na życzenie 7,00 zł 14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 15. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 16. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 7,00 zł 17. Potwierdzenie transakcji nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w 2,00 zł placówce 18 Sporządzenie i wysłanie potwierdzenia wykonania na adres mailowy wskazany przez Klienta 19. Nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,60% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 20. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 16/130

17 Lp. III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiIKE Rodzaj opłaty lub prowizji Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Placówka MultiBanku Internet AST i WAP MultiLinia 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Likwidacja rachunku Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej Wyciąg pełny na życzenie 7,00 zł Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 7,00 zł Potwierdzenie transakcji nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce 2,00 zł Wysłanie historii operacji na życzenie + poz ,00 zł Wydruk historii operacji na życzenie opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc) 2,00 zł Przyjęcie z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku Ustanowienie osoby uprawnionej 15,00 zł Zmiana osoby uprawnionej 15,00 zł Odwołanie osoby uprawnionej 15,00 zł Zwrot środków na podstawie dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku Wypłata środków na podstawie dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku Wypłata transferowa środków na podstawie dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku Wypłata transferowa środków na podstawie dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku, realizowana na indywidualne konto emerytalne IKE MultiFundusze prowadzone przez Skarbiec TFI Zdefiniowanie do przekazywania środków przekraczających ustawowy limit wpłat na MultiIke Zmiana zdefiniowanego do przekazywania środków przekraczających ustawowy limit wpłat na MultiIke 200,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - - 2,00 zł 21. Wpłaty gotówkowe wewnętrzne /130

18 Rachunek oszczędnościowy MultiIKE -cd. Rodzaj opłaty lub prowizji Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Placówka MultiBanku Internet AST i WAP MultiLinia 22. Wypłaty gotówkowe Za wydanie opinii o kliencie: za ostatnie 12 miesięcy 35,00 zł za każde następne rozpoczęte 12 miesięcy 50,00 zł 24. Za wydanie pisma o charakterze zaświadczenia: 10,00 zł Wydanie opinii o rachunku bankowym 15,00 zł Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o charakterze zaświadczenia (za każdy dodatkowy egzemplarz) 5,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków (obciąża posiadacza rachunku) 30,00 zł Wydanie odpisu dokumentów księgowych 5,00 zł /130

19 IV. LOKATY: a) Lokaty Dzienny Zysk/Lokaty Dzienny Zysk Klubu Aquarius Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Wysokość opłaty lub prowizji Wysokość potrącenia z tytułu zerwania lokaty w zależności od kwartału, w którym nastąpiło zerwanie lokaty 1. pierwszy kwartał trwania lokaty 2. drugi kwartał trwania lokaty 3. trzeci kwartał trwania lokaty 4. czwarty kwartał trwania lokaty Lokata Dzienny Zysk 3M 60% wypłaconych odsetek netto nie dotyczy nie dotyczy Lokata Dzienny Zysk 6M 60% wypłaconych odsetek netto 50% wypłaconych odsetek netto nie dotyczy Lokata Dzienny Zysk 9M 60% wypłaconych odsetek netto 50% wypłaconych odsetek netto 50% wypłaconych odsetek netto nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Lokata Dzienny Zysk 12M 60% wypłaconych odsetek netto 50% wypłaconych odsetek netto 50% wypłaconych odsetek netto 40% wypłaconych odsetek netto b) Lokata Inwestycyjna Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Wysokość opłaty lub prowizji 1. Opłata za zerwanie lokaty przed terminem zakończenia Zgodnie z zasadami danej lokaty inwestycyjnej 19/130

20 V. KREDYT ODNAWIALNY a) Obowiązuje dla umów zawartych do r. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji ja/my jestem Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Za udzielenie kredytu* 1) 1,00% - 5,00% 1,00% - 5,00% 1,00% - 5,00% 0,80%-5,00% 0,80%-5,00% nie mniej niż nie mniej niż 40,00 nie mniej niż 40,00 40,00 zł zł zł 2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres* 1,00 % nie mniej 1,00% nie mniej 1,00% nie mniej 0,80% 0,80% niż 40,00 zł niż 40,00 zł niż 40,00 zł 3. Prowizja za przyznanie wyższego limitu 1,00% 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% (pobierana od kwoty podwyższającej limit)* 4. Za wydanie opinii o kredycie 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 5. Za wydanie zaświadczenia o kredycie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł * brak prowizji dla kredytów odnawialnych udzielanych w ramach MultiPlanu.i MultiPlanu Waloryzowanego. 1) Klienci korzystający z oferty przeniesienia kredytu odnawialnego z innego banku do MultiBanku w okresie od r. do odwołania otrzymają oprocentowanie 9,90% i prowizję 0,00% za udzielenie kredytu. b) Obowiązuje dla umów zawartych od r. Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji Za udzielenie kredytu 1) 1,80% - 5,00% nie mniej niż Za udzielenie kredytu oferowanego w ramach MultiPlanu i 1,40% - 5,00% MultiPlanu Waloryzowanego 1) nie mniej niż Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres oferowanego w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit) Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit) oferowanego w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego ja/my jestem Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1,80% - 5,00% 1,80% - 5,00% 1,20%-5,00% 1,20%-5,00% nie mniej niż nie mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,40% - 5,00% 1,40% - 5,00% 0,80% 0,80% nie mniej niż nie mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,80 % nie 1,80% nie 1,80% nie 1,20% 1,20% mniej niż mniej niż mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,40% nie 1,40% nie 1,40% nie 0,80% 0,80% mniej niż mniej niż mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,80% 1,80% 1,80% 1,20% 1,20% 1,40% 1,40% 1,40% 0,80% 0,80% 4. Za wydanie opinii o kredycie 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 5. Za wydanie zaświadczenia o kredycie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 1) Klienci korzystający z oferty przeniesienia kredytu odnawialnego z innego banku do MultiBanku w okresie od r. do odwołania otrzymają oprocentowanie 9,90% i prowizję 0,00% za udzielenie kredytu. VI. MULTIKREDYT OSZCZĘDNOŚCIOWY Lp. Rodzaj opłaty lub prowizji jestem 1. Za udzielenie kredytu 1,80% nie mniej niż 2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres 1,80% nie mniej niż ja/my Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1,80% 1,80% 1,20% 1,20% nie mniej niż nie mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,80% 1,80% 1,20% 1,20% nie mniej niż nie mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 1,80% 1,80% 1,80% 1,20% 1,20% 3. Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit) 4. Za wydanie opinii o kredycie 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 5. Za wydanie zaświadczenia o kredycie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 20/130

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo